Mar 24, 2016

288 - Φωνὴ ἀπελπισίας
Παττακός(1968) καὶ Παπαδόπουλος(1971)
ὑπὲρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

288 -  Φωνὴ ἀπελπισίας
Ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας πιέζομα ἀφόρητα ἀπὸ τοὺς νέους ἕλληνες ἐπιστήμονες τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ ἐκπέμψω ἕνα ἠχηρὸ SOS ἀπὸ τὸ κατάστρωμα τοῦ ἑλλαδικοῦ σκάφους ποὺ βυθίζεται αὔτανδρo. Μοῦ γράφουν ἀπεγνωσμένα ἕλληνες συνάδελφοι ἀπὸ τὰ πολλὰ πανεπιστήμια τῆς Ἑσπερίας ὅπου ἔχουν εὕρει καταφύγιο, ὅτι  ἀπὸ τὸ 2009 ἔχουν μεταναστεύσει 250 χιλιάδες παραγωγικῶν ἡλικιῶν στὴν Δύση καὶ ὅτι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ γίνουν οἱ σύγχρονοι περιπλανώμενοι ἑβραῖοι.
            Ἡ ἐξωτερική μας πολιτικὴ εἶναι ἀνερμάτιστη. Καὶ ὅμως ὑπάρχει μία σταθερὴ γεωγραφία ἀνὰ τῶν αἰώνων, ἀπὸ τὴν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου, τὸ Αἰγαῖο. Ἡ τελευταία προσφυγικὴ κρίση μᾶς τὴν ὑπενθύμισε. Εἶναι ἀδύνατον νὰ σταθεροποιηθῇ ἕνας πολιτικὸς ὀργανισμὸς κατέχοντας μόνον τὴν μία ἀπὸ τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου. Σύνορο ποὺ νὰ πληγώνῃ τὸ Αἰγαῖο, σκίζοντάς το κατὰ μῆκος του, ἀπεδείχθη κάθε φορὰ καταστροφικό.
            Ῥούμελη καὶ Ἀνατολία, Ἑλλὰς καὶ Τουρκία, ὑπῆρξαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Τροίας οἱ δύο πνεύμονες ζωῆς, μὲ τὸ Αἰγαῖο ὡς τραχεῖα νὰ τοὺς ἐπιτρέπῃ τὴν ἀναπνοή. Μὲ πληγωμένη τὴν τραχεῖα ἡ Ἑλλὰς ὅπως καὶ ἡ Τουρκία δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἡρεμήσουν. Στὸ παρελθὸν οἱ αὐτοκρατορίες ἐξησφάλιζαν τὴν ἑνότητα καὶ συνεπῶς τὴν εὐημερία τοῦ ὀργανισμοῦ. Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ μόνη λύση παραμένει ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, ὅραμα τοῦ Βενιζέλου καὶ πολλῶν ἄλλων ἑλληνικῶν καὶ τουρκικῶν κυβερνήσεων.
            Τὰ ὑπουργεῖα ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν πρέπει νὰ ξεπεράσουν τὴν δυσπιστία γιὰ τὶς προθέσεις τοῦ γείτονος καὶ νὰ προχωρήσουν μὲ ἐπαναστατικὴ νοοτροπία, πέραν τῆς συνεργασίας, σὲ μία οὐσιατικὴ ἕνωση, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν Κύπρο. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὰ μέχρι σήμερα ἄλυτα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ προσφυγικοῦ θὰ ἠμπορέσουν νὰ εὕρουν τὴν πρέπουσα λύση.
Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη  εὑρίσκεται σὲ βαθιὰ κρίση καὶ μία ἐνδεχομένη διάλυσή της θὰ μᾶς ἀφήσῃ ὀρφανοὺς καὶ ἀπροστάτευτους. Χωρὶς ἡνωμένο Αἰγαῖο ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα τοῦ ΝΑΤΟ, κινδυνεύουν καὶ οἱ δύο ὄχθες, μαζὶ καὶ ἡ Κύπρος, νὰ εἰσέλθουν σὲ μία περίοδο ἀποσταθεροποιήσεως ἕως καὶ διαμελισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Μαρτίου 2016

152 comments:

 1. Κύριε Καθηγητά.
  Το Ελληνικό υπουργείο εξωτερικών είναι το πλέον παθητικό και αποτυχημένο σε κάθε του προσέγγιση με το προδοτικό-"δεν απαιτούμε τίποτα".Αντίθετα το Τουρκικό είναι εντελώς επιθετικό και προσβλητικό απέναντι στο Ελληνικό, παίζει όλο το βρώμικο παιχνίδι στην Θράκη, συνεργάζεται με τους φανατικούς ομόθρησκους τρομοκράτες που μισούν την Δύση και τον Χριστιανισμό, και διεκδικεί Ελληνικά εδάφη.
  Μάλλον πρέπει να στραφεί η προσέγγιση σας ώστε να ηρεμήσει το Τουρκικό Υπουργείο πρώτα.Ούτε υπάρχει λόγος να είναι δύσπιστο το Τουρκικό απέναντι στο Ελληνικό, αφού το τελευταίο δεν κάνει κανένα παιχνίδι αντίστοιχο με της Θράκης στην Μικρά Ασία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και την Περίοδο του Αλεξάνδρου τα ίδια γίνονταν !
   άρα ο Μεγαλέξανδρος ήταν ξέρω "προδότης" ή "Περσολάγνος" που είχε την Περσίδα Βαρσίνη ερωμένη και είπε στους Στρατηγούς του να παντρευτούν και αυτοί Περσίδες ?
   Μεγαλύτερη απειλή είναι οι Σλάβοι για εμάς !Ούτε καν οι Αλβανοί και εκεί λίγοι είναι οι Σουνίτες
   Το μόνο κακό με την Τουρκία είναι οι Σουνίτες.

   Delete
 2. Όπως το λέει και ο τίτλος Φωνὴ ἀπελπισίας!
  Συνομοσπονδία με εμάς υπό λόγω ανάγκης και απελπισίας και όχι όπως στα Χρόνια του ΜεγΑλεξάνδρου με τους Πέρσες που μπήκαμε νικητές στην Περσία !
  Αν είναι να μπούμε στην Πόλη και Γενικά στην Μ.Ασία ως Νικητές έναντι των Σουνιτών όταν η Τουρκία θα διαλύετε τότε οι Αλεβήδες θα μας δουν ως πραγματικούς σύμμαχους και φίλους
  αλλά ξέχασα μάλλον θα θέλουν οι περισσότεροι να τα βρούν όλα έτοιμα

  Είναι όμορφη ιδέα και μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμμαχία αλλά ας μην πάμε ως επαίτες

  ReplyDelete
 3. Ακρίτη.
  Επί Αλεξάνδρου υπήρχε το “Κοινό των Ελλήνων” που οργάνωσε εκστρατεία κατά της Περσίας και απελευθέρωσε την Μ.Α. από τον Περσικό ζυγό.Επίσης ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε “Μέγας Βασιλεύς” της Περσίας και ήταν αυτονόητο πως θα πάρει πρέπει να παίξει διπλό ρόλο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Περσία.
  Επίσης, η Βαρσίνη ήταν Ελληνίδα γυναίκα του πρώην αντιπάλου του Μένων.Οι Περσίδες γυναίκες του ήταν η Ρωξάνη(κόρη του Οξυάρτη) και η Στάτειρα(κόρη του Δαρείου Γ).Έκανε πολύ καλά που πήρε και Ελληνίδα και Περσίδες.
  Οι Στρατηγοί του δεν εξαναγκάστηκαν να πάρουν Περσίδες.Ο Σέλευκος έκανε με την Αππάμεια παιδιά που κληρονόησαν την δυναστεία του, ο Λυσίμαχος ήταν βαθειά ερωτευμένος με την Περσίδα γυναίκα του και αυτός ο Έρωτας του δημιούργησε τρομερές οικογενειακές καταστροφές.
  Ούτε υπήρχε κάποια ξένη δύναμη όπως σήμερα τρεις σοβαρές-Η.Π.Α., Ρωσία και Κίνα.Ήταν αυτός και η Περσία, οπότε μετά έμεινε μόνο αυτός.
  Συμφωνούμε όμως στο ότι μεγαλύτερη απειλή είναι οι Σουνίτες και οι βάρβαροι του βορρά-Σκόπια, Βουλγαρία.Με την Αλβανία πρέπει να τα έχουμε καλά γιατί είναι το χαϊδεμένο παιδί των Η.Π.Α. όπως λέει ο Κ.Καθηγητής.
  Για να τα βρούμε με τους Τούρκους χρειάζεται σοβαρός Έλλην ηγέτης, και ανοιχτόμυαλος Τούρκος πολιτικός.Τίποτα από τα δύο δεν υπάρχει αυτήν την στιγμή.
  Δυστηχώς με την απόλυτη παρακμή του Ε.Σ. και την απουσία αξιοκρατίας(όποιος πήγε ξέρει σίγουρα) δεν μπορούμε όχι να μπούμε στην Μ.Ασία ή στην Πόλη, αλλά ούτε να σταματήσουμε έναν Πακιστανό στο Αιγαίο.
  Θέλουμε χρόνο για να οργανωθούμε, και ο χρόνος δυστηχώς πιέζει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν μου αρέσει αυτό που λένε πολλοί δηλαδή το ότι θέλει χρόνο κτλ μου φαίνεται πως το λένε απλώς για αποφυγή και θέλουν να τα φορτώσουν στους επόμενους .
   Αφού ο καθηγητής είπε πως τις ΗΠΑ τις συμφέρει η συνομοσπονδία το θέμα των εξοπλιστικών λύνεται και το θέμα της Μεγάλης Δύναμης και της Αλβανίας καθώς μόνο οι Κοσσοβάροι είναι οι καμμένοι και οι Σουνίτες ,και λογικά και εκεί θα υπάρξουν εσωτερικά προβλήματα !

   Στην ανάγκη που θα δημιουργηθεί με την Τουρκία που θα διαλύεται αλλά και με τα προβλήματα που θα υπάρχουν σε εμάς και η δύο πλευρές θα αναζητούν την Συμμαχία δίχως πολλά λόγια.
   Τέλος
   Τι να πείς για τον ΕΣ και τους Στρατηγούς που στέκονται προσοχή στην Φώφη.
   Σε αυτό το θέμα έχω άγνοια δηλαδή από το που θα έρθει η ένοπλη επανάσταση για να φύγει η σαπίλα,η Εκκλησία είναι μια λύση όπως λέει και ο Καθηγητής (Ορθοδοξισμός)
   Ο Χριστόδουλος μάζευε χιλιάδες κόσμου όπως θα θυμάσαι

   Delete
  2. "Θέλουμε χρόνο για να οργανωθούμε, και ο χρόνος δυστηχώς πιέζει." Πολύ σωστός. Ο χρόνος είναι ο βασικός αντίπαλος.

   Delete
 4. Βρισκόμαστε σὲ περίοδο καπιταλιστικῆς ἀναδιάρθρωσης ἤ μᾶλλον ὕφεσης. Δὲν ἔχει νόημα νὰ προσδοκᾶμε ἐπανεκκίνηση τῆς ἀνάπτυξης μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους, εἴτε σὰν Ἕλλάδα, εἴτε σὰν Τουρκία, διότι δὲν ἔχουμε σχέδιο Μάρσαλ, σήμερα - ἴσα ἴσα ἔχουμε ἄνωθεν σχεδιασμένη δημιουργικὴ καταστροφή. Πρέπει λοιπόν νὰ τεθεῖ τὸ ζήτημα - σὲ ποιές βάσεις θὰ γίνει ἡ ἑλληνοτουρκική συνομοσπανδία ;; Μιὰ πολιτική ἔνωση προϋποθέτει κοινό στρατό, ἀστυνομία, δημόσιο, ἐκπαίδευση. Στὸ ὀθωμανικό πλαίσιο μποροῦσες νὰ ἔχεις διαφορετικά συστήματα ἐντός τοῦ ἰδίου κράτους, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὰ ἔχεις μὲ τὸ ἐθνικό κράτος. Τοὐλάχιστον, ὅπως τὸ ξέρουμε μέχρι σήμερα.

  ReplyDelete
 5. Ακρίτη.
  Οι Η.Π.Α. μέχρι στιγμής, από την οπτική τους θέλουν έλεγχο του Αιγαίου όχι με δυνάμεις σοβαρές αλλά προτεκτοράτα.Το θέμα είναι να βρεθεί πραγματικός ηγέτης τύπου Ελευθέριου Βενιζέλου και να τους δείξει πως είναι Αμερικανόφιλος, αλλά όχι Αμερικανόδουλος.Ο Βενιζέλος ήταν κυρίως Αγγλόφιλος, αλλά όχι Αγγλόδουλος, γιαυτό και όταν τον πούλησε η Δύση προσπάθησε να τα βρει με τον Κεμάλ, που εγώ τον θεωρώ βάρβαρο και με επηρέασαν οι βαρβαρότητές του και των συνεργατών του Κομμουνιστών(όντως κατά το ήμισυ Μικρασιατικής καταγωγής).
  Δεν νομίζω να βοηθήσει η Εκκλησία σε τίποτα απολύτως, ο Χριστόδουλος ήταν όντως εξαίρεση και είχε ακολούθους.
  Όσον αφορά τον χρόνο, από την στιγμή που δεν έχουμε κράτος, το να δημιουργηθεί θέλει χρόνο, άρα είναι απαραίτητο στοιχείο.Δεν φτιάχνεις σοβαρό κράτος σε μία ημέρα ή έναν μήνα, ούτε έναν χρόνο.

  Νώχρα Άμαλεκ, θεωρείς Τουρκόσπορο τον Βενιζέλο, τον Μεταξά ή τον Παπαδόπουλο;
  Εγώ είμαι φιλοδυτικός-κυρίως φιλοαμερικανός-στην ανάγκη όμως θα πάμε και με τους Τούρκους και τους Ισραηλινούς.Ο Ηγέτης πρέπει να κάνει ελιγμούς.Εκτός και αν είναι τυφλά δογματικός όπως ο Χίτλερ και οι Κομμουνιστές, γιαυτό και αφανίστηκε ο Ναζισμός και η Ε.Σ.Σ.Δ.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 7. Καθηγητά εάν και μόνον εάν και μόνον εάν λέγω, οι Αλεβήδες γίνουν και πάλι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεχθούν το Ελληνικό αλφάβητο και την Ελληνική ως τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Συνομοσπονδίας, τότε κάτι μπορεί να γίνει.

  Μέχρι τότε:

  https://www.youtube.com/watch?v=JGDxp67RlvI

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (Στέλιος Καζαντζίδης)
   Σαράντα παλικάρια
   από τη Λι-. από τη Λιβαδειά.
   Πάνε για να πατήσουνε
   την Τροπο-, μωρ' την Τροπολιτσά

   Στο δρόμο που πηγαίνανε γέροντα,
   μωρ' γέροντ' απαντούν.
   Ώρα καλή σου γέρο
   καλώς τα τα, καλώς τα τα παιδιά.

   Πού πάτε παλικάρια
   πού πάτε βρε, πού πάτε βρε παιδιά.
   Πάμε για να πατήσουμε
   την Τροπο-, μωρ' την Τροπολιτσά


   ΖΗΤΩ ΤΟ ΓΕΝΟΣ!!!!!!!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fr Gr, συμφωνώ και θα το φροντίσει ο Καθηγητής.

   Delete
 9. Κωνσταντινουπολίτη, γιὰ αὐτὰ ποὺ γράφεις παραπάνω, θὰ ξέρεις φαντάζομαι ὄτι οἰ καθολικοί κάτοικοι τῆς Σύρου εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ὅτι ἡ Ἑρμούπολη φτιάχτηκε ἀπὸ Χιῶτες, Ψαριανούς καὶ Κασιῶτες πρόσφυγες ποὺ βρῆκαν καταφύγιο στὸ νησί ἐπειδὴ τοῦς προστάτευε ὁ Γαλλικός στόλος. Πολλὲς περιοχές τῆς Τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας εἶχαν μεγάλη αὐτονομία. Οἱ Τοῦρκοι θέλανε δύο πράγματα, 1. τοὺς φόρους, 2. τὸ μονοπώλιο τῆς βίας σὲ στρατιωτικές καὶ ποινικές ὑποθέσεις - ἀπόσο ξέρω, τοὐλάχιστον. Γιὰ τοὺς καθολικούς τῆς Σύρου τὸ ἑλληνικό κράτος σήμαινε κατὰ βάσιν καθυστέρηση σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑρμούπολη, καὶ μόνον μὲ τὴν ἁνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ καί, κάπως, τῶν ὀπωροκηπευτικῶν πῆραν ἐπιτέλους τὸ πάνω χέρι στὸ νησί. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω γιατὶ χαίρεσαι ποὺ θέλει ὁ κόσμος νὰ πάρει τὴν Πόλη. Δηλαδή τί χαρά σοῦ δίνει αὐτὸ τὸ πράγμα. Τὸ Βυζάντιο τῆς ἀκμῆς ἦταν ταὐτισμένο μὲ τὴν ὀρθοδοξία. Ἁπὸ τοὺς Κομνηνούς ὅμως καὶ μετά στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπλώνονται ξένες παροικίες καὶ μὲ τὰ πολλὰ ἐν τέλει ἠ ὀρθοδοξία γίνεται μιὰ θρησκεία ἐπικρατοῦσα μὲν ἀλλὰ μέσα στὶς ἄλλες στὸν αἰγαιακό χῶρο. Ὥς τί θὰ τὴν πάρουμε τὴν Πόλη ;; Ποιὸ εἶναι τὸ σύνθημα ποὺ ὅλους μᾶς ἐνώνει ;

  Καὶ ἔπειτα, τί πάει νὰ πεῖ 42 χρόνια βωθρικής μαρξιστικής/φιλελεύθερης-δυτικής βρώμας ;;; Xωρίς φιλελευθερισμό δὲν θὰ εἶχε γίνει τὸ 1821. Καὶ ποῦ τὴν εἶδες ἐσὺ τὴν έφαρμογή τοῦ μαρξισμοῦ στὴν Ἑλλάδα ; Εἶχε ποτἐ ἡ Ἕλλάδα οἰκονομία κεντρικά σχεδιασμένη ἀπὸ μαρξιστές οἰκονομολόγους ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η μαρξιστική προπαγάνδα στη περίπτωση της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας δεν αφορά στην οικονομολογία αλλά στην ανθρωπολογία του Μαρξισμού και την ερμηνεία της ιστορίας την οποία έχουν συνειδητά ή ασυνείδητα κληρονομήσει και οι φιλελεύθεροι. Οι συνέπειες μιας τέτοιας προπαγάνδας είναι η μόνιμη και συνεχής υπονόμευση οποιασδήποτε συλλογικής ταυτότητας είτε αυτή είναι ελληνική ,είτε τουρκική, είτε ελληνοτουρκική ,είτε ορθόδοξη προς επικράτηση της υλιστικής θεώρησης του ανθρώπου και του κόσμου. Απλά ανάλογα το χρόνο και το χώρο επιτίθενται στη κυρίαρχη συλλογική ταυτότητα .Κάτα την αποψή μου αυτή η προπαγάνδα αποδίδει καρπούς στην Ελλάδα περισσότερο απ
   οτι στην Τουρκία λόγο της μεγάλης συμφοράς της εισόδου της χώρας μας στον ψευδοκόσμο της ΕΕ. Ακόμα και εαν υποστηριχθεί ένα ελληνοτουρκικό υποκείμενο ,ακόμα και εαν υποστηριχθεί μια πιό κεντρική οικονομία ,όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μακριά απ τον μαρξισμό και τον φιλελευθερισμό και αναφέρομαι στην ουσία τους και όχι στην όποια γραφειοκρατία ενίοτε προτείνουν.

   Delete
  2. Ἁνάποδα πάει ἱστορικά καὶ ἐννοιολογικά, κατὰ παραδοχήν τοῦ ἴδιου τοῦ Μάρξ. Ἁφοῦ ὁ ὑπότιτλος τοῦ Κεφαλαίου τοῦ Μάρξ εἶναι Κριτικὴ τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας (ἐνν. τῶν Σιθ, Ῥικάρντο κ.λπ.). Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ φιλελεύθεροι νὰ κληρονομήσουν τὸ δυσαρεστημένο παιδί τους ;;;;

   Delete
  3. Ισχύει αυτό το οποίο λες, όμως δεν αναιρείται το γεγονός ότι ο μαρξισμός έθεσε συνειδητά ανθρωπολογία και ερμηνεία της ιστορίας ,την οποία κληρονόμησαν όλες οι κοινωνικές επιστήμες τον 20 αιώνα και τις τελευταιες δεκαετίες το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα στη Δύση. Όντως ο μαρξισμός ,απ την άποψη της πολιτικής οικονομίας, είναι το δυσαρεστημένο παιδί του φιλελευθερισμού(όπως και συ λες), απ την άλλη όμως ο φιλελευθερισμός δεν είχε κανένα φιλοσοφικό υπόβαθρο(ενώ ο Μάρξ είχε) και αυτός ειναί ο λόγος για τον οποίον φιλελεύθεροι έχουν υιοθετήσει ,στη διαχρονία τους, αξίες από χριστιανικές μέχρι νεομαρξιστικές και εθνικιστικές. Εγώ αναφέρομαι στην βάση της θεωρίας του Μαρξ και όχι στη πολιτική οικονομία του .Μπορώ ακόμα να συμφωνήσω μ ένα κεντρικό σύστημα παραγωγής αλλά πότε με τη διαλεκτική του Χέγκελ ,τον ιστορικό υλισμο και τον ηδονισμό του Επικούρου τα οποία πιστεύω αποτελούν τις βάσεις όχι μόνο του μαρξισμού αλλά και της τωρινής κυρίαρχης σκέψης.

   Delete
 10. Άρθρο (15/5/2013) της κρητικής εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για την καταγωγή των Κρητικών και την σχέση τους με τους Μινωΐτες. Όποιος δε το έχει διαβάσει αξίζει να ρίξει μία ματιά.

  http://www.patris.gr/articles/242236/163369?PHPSESSID#.VvUTXfl97IX

  ReplyDelete
 11. Ἕνας λαὸς ποὺ συστηματικὰ ἀρνεῖται νὰ βλέπῃ τὸν ἑαυτό του στὸν καθρέπτη εἶναι καταδικασμένος νὰ ἀποτύχῃ. Αὐτὸ συνέβη μὲ τὸ 1821. Τὰ ἐγχειρίδια τοῦ Δημοτικοῦ ἐγαλούχισαν γενεὲς Ἑλλήνων μὲ μυθεύματα (καὶ συγχαίρω τὸν Κωνσταντῆ γιὰ τὸ τελευταῖο του σχόλιο περὶ τῆς Σύρου καὶ τῶν καθολικῶν). Πρόσφατο παράδειγμα ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Παπαδόπουλου. Ὁ Μᾶνος Χατζηδάκης ὅταν ἐδημοσίευσε στὸν Γιαννάκενα τὸ βιβλίο του 643 σελίδων μὲ τίτλο «Ἡ ἰδεολογία της 21ης Ἀπριλίου» ἀπεσιώπησε σκοπίμως τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἐπαναστάσεως ὑπὲρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ποὺ εἶχα ἐκθέσει στὸ βιβλίο μου "Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, 1928-1973" (Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας), κεφάλαιο «Ἡ ἀποτυχία τῶν προσπαθειῶν γιὰ μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία μετὰ τὸ 1967», στὸ ὁποῖο εἶχα δημοσιεύσει τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση τῶν δύο παραπάνω ἄρθρων τῆς Μιλλιγιέτ.

  Ἡ μυθολογία τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων γιὰ τὸ 1821 ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ἀδυνατῆ νὰ ἀκολουθήσῃ τὶς πραγματικὲς προθέσεις καὶ τοποθετήσεις τοῦ συνόλου τῶν ἡγετῶν του, δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, στὸν τομέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, στὸ θέμα τοῦ Κυπριακοῦ, τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καὶ τῶν σχέσεων τῆς χώρας μὲ τοὺς βορείους γείτονες. Αὐτὴ ἡ δυστοκία παραλύει τὴν ἐξωτερική μας πολιτική.

  Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς καλύτερους δημοσιογράφους μας ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ ἐκφρασθοῦν ἐλεύθερα ἀπὸ φόβο μήπως ὁ παραστρατημένος λαός μας τοὺς κατηγορήσῃ γιὰ προδότες καὶ πουλημένους. Ἐλάχιστοι, ὅπως ὁ Παπαχελᾶς, διευθυντὴς τῆς «Καθημερινῆς», τολμοῦν.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Αφού ο κ.Κιτσίκης και οι Έλληνες πολιτικοί, υποστηρίζουν την ελληνοτουρκική ομοσπονδία, τότε, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει σήμερα τι γιορτάζουμε;

  Να τη καταργήσουμε την 25η Μαρτίου τότε. Αλλά ας αφήσουμε τους Τούρκους να γιορτάζουν αυτοί την 29η Μαϊου. Πραγματικά, αν δεν μας εξηγήσει αναλυτικά ο κ.Κιτσίκης τα συμφέροντα που προκύπτουν από αυτό που φανατικά υποστηξρίζει, την ελληνοτουρκική ομοσπονδία, και στο τι αυτά αποσκοπούν, τότε το μόνο που προκαλεί είναι σύγχυση και αποπροσανατολισμό στον κόσμο.

  ReplyDelete
 13. Ἀγαπητὲ Ἰωάννη, στὰ 90 βιβλία μου στὶς διάφορες γλῶσσες καὶ στὰ χιλιάδες ἄρθρα μου ἔχω ἐξηγήσει λεπτομερῶς τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Ο σπουδαίος ηγέτης Νετανιάχου δήλωσε πριν λίγους μήνες(19/11/15) για το κράτους του Ισραήλ και το λαθρομεταναστευτικό (που το βαπτίσαν...."προσφυγικό") πρόβλημα:

  “Στο τέλος θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα περιτριγυρίζεται από συρματόπλεγμα. Με ρώτησαν κάποιοι, είναι αυτό απαραίτητο για την προστασία της χώρας; Η απάντηση είναι καταφατική. Θα απλώσουμε τείχη και συρματοπλέγματα σε όλο το μήκος των συνόρων του Ισραήλ; Η απάντηση είναι καταφατική. Στην περιοχή που ζούμε πρέπει να προστατευτούμε από τα άγρια κτήνη (predatory animals) που μας περιτριγυρίζουν”.

  Αυτά είναι λόγια και πράξεις ενός πραγματικού ηγέτη.Ας συνεχίσει η Ευρώπη και η Ελλάδα να υποδέχονται τους φανατικούς μουσουλμάνους σουνίτες, που μισούν την Δύση και σκοτώνουν κόσμο στο κέντρο Ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ το ένδοξο κράτος του Ισραήλ επιτυγχάνει την επιβίωσή του στο στόμα του λύκου.

  Ο Ε.Σ. δεν έχτισε ούτε μία φορά ένα κτήριο για τους άστεγους Έλληνες, ούτε τους μοίρασε φαγητό.Ο τελευταίος πόλεμος που έκανε ήταν της Κορέας, ταπεινώθηκε ολοκληρωτικά στην Κύπρο και στα Ίμια.Τακτικότατα προσβάλεται από τα αποτυχημένα και φανταστικά κρατίδια των Σκοπίων και της Βουλγαρίας.Καθημερινά η Τουρκία παραβιάζει θαλάσσια και εναέρια το Αιγαίο, και ο κόσμος τους χειροκροτάει ακόμα.
  Φυσικά, μοναδικό τους ενδιαφέρον είναι η περίθαλψη των φανατικών μουσουλμάνων.
  Καταλήγουμε πως το χειροκρότημα του λαού στην παρέλαση του Ε.Σ. είναι το πλέον σουρεαλιστικό γεγονός της ημέρας.

  ReplyDelete
 15. Ωραία. Επομένως υποθέτω ότι μπορείτε στο επόμενο άρθρο σας να μας παρουσιάσετε τα κύρια βασικά σημεία και στο που αποσκοπούν αυτά τα σημεία. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που οι επρισσότεροι καταλαβαίνουμε είναι ότι θέλετε την ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, αλλά δεν μπορείτε να κοινωνήσετε τους σκοπούς και το γιατί. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πόσα βιβλία έχετε γράψει, χωρίς να θέλω να μειώσω τη συγγραφική σας ικανότητα, αλλά σημασία έχει το αν αυτά που λέτε διοχετεύονται στον κόσμο. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο ελληνικός κόσμος έχει διαβάσει τα 90 σας βιβλία στις διάφορες γλώσσες. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Η επιστήμη όμως όταν είναι αποκλειστικά διανοητική και απευθύνεται μόνο στους επιστημονικούς κύκλους, τότε χάνει το νόημά της.

  ReplyDelete
 16. Ενα βιντεο θα ηθελα να προσθεσω ως σχολιο μου λογω και της ημερας https://youtube.com/watch?v=0VmMzDZTJLg&feature=youtu.be

  ReplyDelete
 17. Ὁ Ἕρμουπολίτης δημοδιδάσκαλος Β.Λ. ἦταν ὑποστηρικτὴς τῆς δικτατορίας, πράγμα ποὺ φαινόταν ἀπό τὸ ὅτι δὲν ἔλεγε Χοῦντα ἀλλά Ἐπανάστασις (στὴν καθαρεύουσα). Στὸν ἐμφύλιο ἦταν ἔφεδρος ἀξιωματικός καὶ ἔχασε τὸν μισό του λόχο στὸν Γράμμο καὶ στὸ Βίτσι. Ἑπί Χούντας ἀκόμη, ὄπως καὶ ἐπὶ Ὄθωνος, ὀ δάσκαλος τοῦ δημοτικοῦ ἤταν πολὺ σεβαστό πρόσωπο καὶ ὄχι δασκαλάκος. Πρὶν πεθάνει, ἔγραψε μιἄ μονογραφία γιὰ τὴ μεγαλύτερη ἐκκλησία τῆς Σύρου, τὸν ὀρθόδοξο Ἄγιο Νικόλαο.

  Τι θάλεγε ὁ Β.Λ γιὰ τὴν Τουρκία ; Πολλοὶ ἐπιστήμονες ἱστορικοί ἔχουν καταδείξει ὄτι ὁ ἑλληνικός ἐθνικισμός εἶναι προϊόν τῆς συνάντησης τοῦ ῥωμαϊκοῦ ὀρθοδόξου μιλλιετιοῦ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὶς ἐπαναστατικὲς ἰδέες τοῦ Εὐρωπαίκοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἕχουν ὅμως ὑπερτιμήσει ἐνδεχομένως τὶς φιλοδοξίες τοῦ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου καὶ τῶν μορφωμένων καὶ ὑποτιμήσει ἀντίστοιχα τὸν λαϊκό ἑθνικισμό, ἐκφραστής τοῦ ὅποίου εἶναι ὁ Ῥῆγας Βελεστινλῆς.

  Δὲν ἀποκλείεται ὄταν διαβάσουμε τὴ συνέντευξη τοῦ Γ. Παπαδόπουλου στὴ Μιλλιέτ νἀκούσουμε ἀπὄ πίσω, σὰν ὑπόστρωμα, τὰ ἁντιφατικά ἐκ πρώτης ὄψεως τούλάχιστον λόγια τοῦ Ῥῆγα,

  Νὰ σφάξωμεν τοὺς λύκους, ποὺ στὸν ζυγὸν βαστοῡν,
  Kαὶ Χριστιανούς, καὶ Τούρκους, σκληρὰ τοῡς τυραννοῡν.
  Στεργιᾶς, καὶ τοῦ πελάγου, νὰ λάμψῃ ὁ Σταυρός,
  Kαὶ στὴν δικαιοσύνην, νὰ σκύψῃ ὁ ἐχθρός.

  ReplyDelete
 18. Καθηγητά πιστεύετε δηλαδή ότι το 1821 ήτο Φράγκικο το ξέρω. Άλλωστε ο ίδιος ο Γέρος του Μωριά είχε ίσως εμπνευσθεί σε έναν βαθμό από την Γαλλική Επανάσταση, η οποία "εκατέργησε τους αφεντάδες και τους Βασιλιάδες". Κωσταντή ο μαρξισμός είναι πολιτιστικός εν Ελλάδι, Αυτό εννοώ. Αφελληνισμός και ξενομανία παντού. Σοσιαλδημοκρατία επί 40 χρόνια επίσης. Ένας φιλελεύθερος μαρξισμός. Αξίες, ήθη, έθιμα δεν αφήσαν τίποτε όρθιο. Ο μανάβης βλέποντας τον εξ Ανατολών κίνδυνο, χαιρετίζει τους Ορθοδόξους συμμάχους. Ξέρω για το 1821 που λες και για τους Οσμάνιδες και τους Καθολικούς. Δίκιο έχεις σε αυτά. Όμως το κρατίδιο το 1821 εφτιάχθη με στόχο την ανασύσταση της Ρωμανίας, της Ρωμηοσύνης και της Ορθοδοξίας. Όχι για να αποκτήσουν έλεγχο της Πολιτικής Εξουσίας οι αστοί...Εδώ σας ξεφεύγει κάπως το πράμα Κωσταντή. Άσχετο το Γαλλικό με το Ελληνικό κράτος. Και μακάρι να μην είχαμε καν κΥνβούλιο.

  Καθηγητά απαντήστε μυ όμως παρακαλώ, εάν δεν υπήρχε το 1821, τί πιστεύατε ότι θα είχε γίνει αντί αυτού, δεδομένου του ολοένα και αυξανόμενου εξισλαμισμού της Οθωμανίας?

  ReplyDelete
 19. Το λάθος για εμένα δεν ήτο το 1821, αλλά το 1919.

  ReplyDelete
 20. Και για τους ξενιτεμένους τους 250,000. Έχω να πω δύο, καθώς και εγώ και ο πατήρ μου στην ίδια κατηγορία ανήκομεν:

  1. Φταινε και αυτοί, μερικοί εξ'αυτών καθώς Ε.Ε. ψήφιζαν και αυτοί τόσον καιρό με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

  2. Να ψηφίσουν Χ.Α. σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αυτομάτως η Χ.Α. παίρνει +250,000 ψήφους. Και να την στηρίξουν, Ειδάλλως είναι δειλοί εάν τουλάχιστον δεν την ψηφίσουν. Και συνεώς άξιοι της τύχης των...Περιπλανώμενοι ιουδαίοι...Εάν δεν μάθεις μπάνιο...πνίγεσαι...

  ReplyDelete
 21. 'Αμα είναι νάρθουνε άλλοι νά μας σωσουνε ή νά ενωθούμε μέ άλλους για νά γλυτωσουμε από την διαφθορά την κουτοπονηριά τήν παρακμή τη βλακεια και την ανομία ,,,,έ τοτενες ας γενούμε Φραγκοι ποθναι και πολιτισμενοι ,,,,εχουνε νοσοκομεια καθρά και τρενα και δρόμους χωρις σκουπίδια...γιατι να ενωθουμε με τους απολίτσιστους τουρκομάνους ;;;

  ReplyDelete
 22. Ἀπεχθανόμενος τό κλῖμα πού καλλιεργοῦν οἱ πάσης φύσεως πανηγυρικοί, προτείνω - ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ - τήν ἤρεμη, ἀργή καί προσεκτική ἀνάγνωση τῶν δύο παρακάτω άποσπασμάτων ἀπό τό ἔργο τοῦ Γερασίμου Κακλαμάνη " ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ" ΣΗΜΕΡΑ...

  Ξεκινῶντας γράφει:

  "...Τὸ κλειδὶ διαλύσεως τοῦ μεσογειακοῦ ὀργανισμοῦ ὑπῆρξε ἡ Ἑλλάδα. Διότι αὐτὴ ἡ ἔννοια ἦταν ἡ πιὸ ἀόριστη καὶ ἀνύπαρκτη μεταξὺ ὅλων τῶν πιθανῶν ἰδεῶν, ὥστε ἡ χρήση της νὰ εἶναι κατάλληλη γιὰ τὴν κάθε περίσταση. Αὐτὸ καλύτερα ἀπὸ ὅλους τὸ κατάλαβε ὁ σουλτάνος Μαχμοὺτ ὁ Β', ὁ ὁποῖος πολλὰ «κατάπιε» στὴν αὐτοκρατορία του, τὴν περίπτωση τῆς «Ἑλλάδος» ὅμως δὲν μπόρεσε νὰ τὴν καταπιῆ ποτέ... Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε τὸ μόνο κράτος τοῦ κόσμου πού δημιουργήθηκε ὑπὸ τὴν ἔννοια μίας συναλλαγματικῆς:ἡ Τουρκία ὤφειλε νὰ πλήρωση πολεμικὲς ἀποζημιώσεις στὴν Ρωσία κατὰ τὸν πόλεμο γιὰ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες, τῶν ὁποίων ἕνα μέρος θὰ κατέβαλλε ἡ «Ἑλλάδα» πρὸς ἐξαγορὰν τῆς «ἀνεξαρτησίας» της (βλέπε λεπτομέρειες εἰς Iorga, τόμ. VΙ, σελ. 317-352 καὶ Ἀ. Ἀνδρεάδη, Ἔργα, τόμ. II, 1939, σελ. 334). Κατέβαλαν λοιπὸν οἱ Ἄγγλοι τὸ «δάνειο» κατὰ τοὺς συνήθεις τρόπους (ἀπὸ τὰ 64 συνομολογηθέντα ἑκατομ. δραχμῶν τὰ 40 ἐκρατήθηκαν γιὰ τόκους) στὴν «Ἑλλάδα», ἡ «Ἑλλάδα» στὴν Τουρκία, ἡ Τουρκία στὴν Ρωσία, καὶ ἔμεινε ἔτσι στοὺς Ἄγγλους «ἡ Γῆ» πού ἐχρειάζονταν. Βάσει τῶν τότε μάλιστα «διακανονισμῶν», διατηροῦν οἱ Ἄγγλοι μέχρι σήμερα τελείως δικά τους τσιφλίκια στὴν Εὔβοια...."

  συνέχεια παρακάτω

  Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ -1

  Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ -2

  Νά προσθέσω ὅτι τό 1807 ὁ Κολοκοτρώνης μαζί μέ τόν Ἀλῆ Φαρμάκη πολέμαγαν γιά νά φτιαχτῆ χριστιανομουσουλμανικό κράτος. Αὐτά πρό τοῦ 1821

  Ἡ Ἁγία Λαύρα, τά λάβαρα , τά " γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία" καί οἱ μεγαλοϊδεατισμοί τοῦ καραγκιόζη, μᾶς ἦρθαν μετά. Μαζί μέ τούς δυτικοπρεπεῖς ἀντιπροσώπους τοῦ "Ἔθνους"...

  Μέσα σέ αὐτό τό ἰδεολογικό μπάχαλο ἀντιτουρκισμοῦ καί εὐρωλιγουρισμοῦ, πῶς νά μήν κατσικωθεῖ ἡ τρόϊκα γιά χίλια χρόνια. Ἄσε πού μπορεῖ νά εἶναι καί καλύτερα !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά, 10-15 χρόνια μετά (1807-1821) δεν το λες και πολύ μετά. Σύγχρονο το λες.

   Delete
  2. "Νά προσθέσω ὅτι τό 1807 ὁ Κολοκοτρώνης μαζί μέ τόν Ἀλῆ Φαρμάκη πολέμαγαν γιά νά φτιαχτῆ χριστιανομουσουλμανικό κράτος. Αὐτά πρό τοῦ 1821."

   Ζάρα, θα μπορούσες να παράσχεις πρωτογενείς πηγές περί τέτοιου σχεδίου;

   Delete
  3. http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/a/f/metadata-06-0000148.tkl

   κατέβασε τήν Διήγηση Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς τοῦ Τερτσέτη ( καθ' ὑπαγόρευση τοῦ Κολοκοτρώνη )

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 23. Ὑπενθυμίζω ὅτι στὸ μπλὸγκ αὐτὸ αὐστηρῶς ἀπαγορεύονται:
  1 - Συνθήματα καὶ ὕβρεις
  2 - Τρολλαρίσματα καὶ ψευδώνυμα δῆθεν σατανικά
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Γιὰ τὸ σχόλιο τοῦ Ντρ. Πᾶπ σχετικὰ μὲ τὰ σύνορα, παραπάνω. Τὰ ἐθνικά σύνορα ὄπως τὰ ξέρουμε (μὲ συρματόπλεγμα) εἶναι δημιούργημα τοῦ 19ου αἱ. καὶ δὲν ἔχουν μοναδικὸ στόχο νὰ κρατοῦν τοὺς μὲν ἔξω καὶ τοὺς δὲ μέσα, ἀλλά καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ ἐθνικὰ ἤ διεθνὴ μονοπώλια ἐπὶ τοῦ ἐμπορίου. Ὁ λιμός ἐπὶ Κατοχῆς ποὺ ξέσπασε τὸν χειμώνα 41-42 καὶ ἦταν ἠ βασική αἰτία τοῦ μίσους κατά τῶν Γερμανῶν ἀπαλύνθηκε μόνον ὄταν ἐπετράπη στὸ τουρκικῆς ἰδιοκτησίας ἀτμόπλοιο Κουρτουλοῦς νὰ ξεμπαρκάρει στὸν Πειραιὰ γιὰ νὰ ἀνεφοδιάσει τῆν Ἑλλάδα (ἀναφέρεται στὸ παραπάνω βιβλίο τοῦ κου Κιτσίκη σ. 141 κ.ἐ.). Ἦταν οἱ Βρετανοί ποὺ εἶχαν ἀντιρρήσεις ἀρχικὰ γιὰ τὴν μερική ἄρση τοῦ κατοχικοῦ ναὐτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Ἑλλάδας (Βικιπαίδεια) ἀλλὰ καὶ οἵ Βρετανοὶ ποὺ βομβάρδιζαν τὴν Ἕρμούπολη καὶ τὸν Πειραιὰ ἐπὶ Κατοχῆς.

  ReplyDelete
 25. "Καθηγητά απαντήστε μoυ όμως παρακαλώ, εάν δεν υπήρχε το 1821, τί πιστεύατε ότι θα είχε γίνει αντί αυτού".

  Θὰ ἐπεβάλλοντο οἱ ἰδέες τοῦ Ῥῆγα καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ὄχι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ σήμερα θὰ εἴμεθα ὑπερήφανοι ποὺ μία ἐξελλενισμένη Αἰγυπτία μαθήτρια παρήλασε δίπλα στὴν ἑλληνικὴ σημαία μὲ μαντήλα.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ωραία το λέτε. Το είπατε όμως μισό. Αντ΄αυτού επικράτησε ο Κοραής και οι απόψεις ότι προερχόμαστε απυθείας από τον Περικλή, σβήνοντας στη κυριολεξία 2.000 χρόνια ιστορίας (146π.Χ.-1821μ.Χ)...

   Όταν σβήμνεις 2.000 χρόνια παράδοσης, τότε πως είναι δυνατόν να έχεις ταυτότητα; Τον 19ο αιώνα μόνο ο Παπαρηγόπουλος υποστήριζε την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

   Delete
  2. Πως ξέρεις ότι έχει εξελληνισθή; Το ότι πήρε μέρος σε μια ελλαδική κρατική παρέλαση την καθιστά εξηλληνισμένη; Ε, εύκολο είναι να γίνεις Έλληνας λοιπόν.

   Delete
  3. Ευκολότατο Ιχώρ! Έλληνας=ελληνόφωνος.

   Delete
  4. Ειρωνικά προφανώς. Ο Καθηγητής ενόμισε ότι κυριολεκτούσα! Ποιός εγώ! Ένας Δημοπουλικός εκτός των άλλων, 20χρονος.

   Delete
 26. Κύριε Καθηγητά, η μαντίλα ακριβώς αυτό αποδεικνύει:ότι δεν είναι εξελληνισμένη.
  Εξελληνισμένη είναι μία συμφοιτήτριά μου Αλβανικής καταγωγής:Μεγάλωσε στην Ελλάδα, έγινε Χριστιανή Ορθόδοξη σε σχετικά μεγάλη ηλικία, άλλαξε το αλβανικό όνομα σε Ελληνικό, μιλάει άπτεστα Ελληνικά και ζει όπως η μέση Ελληνίδα του σήμερα.

  ReplyDelete
 27. Νομίζω ὄτι μπερδεύουμε πάρα πολὺ μεταξύ τους τρία πράγματα ποὺ δὲν ἔχουμε ζήσει. Τὴν ὀθωμανική αύτοκρατορία, τὸ Βυζάντιο καὶ τὸ ἑλληνικό... κράτος !

  Πρῶτα ἀπόλα, τὸ θέμα τῆς σημαίας δὲν ἀναφέρεται στὸ ἑλληνοτουρκικό ζήτημα ἀλλά στὸ... κομμουνιστικό. Μὲ ἄλλα λόγια, ὀ ἐθνικόφρων ποὺ ἀντιδρᾶ στὸ σήκωμα τῆς γαλανόλευκης (ὁ σταυρός καὶ τὰ κύματα τῆς θάλασσας, μᾶς λέγανε ) ἀπὸ μουσουλμανάκι εἶναι ὀ ἐθνικόφρων ποὺ προετοιμάζεται ἱστορικὰ ἀπὸ τοὺς βαλκανικούς, τὸν Διχασμό, τὸν Μεταξᾶ, καὶ εἶναι ἔτοιμος πλέον πρὶν τελειώσει ἡ Κατοχή, γιὰ νὰ ξαναβγεῖ σήμερα ξανά ἀπὸ τὸ βαρέλι παρέα μὲ τὰ φιλαρἀκια του τοὺς ἐθνικόφρονες ὄλης τῆς Εὐρώπης. Τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρει αὐτὸν τὸν ἐθνικόφρονα εἶναι ἡ κάπως εὐνοϊκή μεταχείρισή του σὲ δοσοληψίες ποὺ σχετίζονται μὲ ἐκκλησία καὶ στρατό. Ἄν τὸν ἐνδιέφερε ἠ Ἑλλάδα, θὰ χαιρόταν βέβαια ποὺ τὸ ἐθνικό μας σύμβολο τὸ ἀναγνωρίζουν καὶ ἄλλοι λαοί σὰν δυνατότερό τους καὶ προστασία τους !!!

  ReplyDelete
 28. Κωνσταντή.
  Επι χιλιετίες κάθε Πόλη-Κράτος είχε σύνορα βασισμένα στα τείχη της.Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του δεν διανοείται την ύπαρξη Πόλεως χωρίς τείχη δηλαδή χωρίς σύνορα.Το ποιός ήταν μέσα και ποιός έξω ήταν το θεμέλιο της πόλεως.Τα σύνορα δεν είναι ούτε Ελληνικό, ούτε Δυτικό, ούτε οποιουδήποτε εφεύρημα.Είναι το θεμέλιο κάθε κράτους, είτε είναι πόλη, αυτοκρατορία ή χωριό.
  Η Ελλάδα είχε πάντα σύνορα και την έννοια των συνόρων στην πολιτική της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

  Όσο για την παραπάνω αναφορά στον Κοραή, δεν διέγραψε την ιστορική πορεία διότι αποδεχόταν τον χριστιανισμό.Έδωσε έμφαση στην αρχαιοελληνική παιδεία ως κορυφαία όλου του κόσμου και της Δύσεως.
  Όπως αναφέρει και ο Γιανναράς, η προσέγγισή του είναι ότι εκείνη την εποχή την αρχαία Ελλάδα την συνεχίζει η Δύση, και για να εκπολιτιστεί ο (όντως) εκβαρβαρομένος Ελληνικός λαός από τον τουρκικό ζυγό πρέπει να Δυτικοποιηθεί, ώστε να βρει ξανά τον Ελληνισμό.Γιαυτό μας έφτιαξε και διάλεκτο "καθαρή".
  Όπως και να το κάνουμε δεν υπάρχει Βυζαντινός φιλόσοφος που να συγκρίνεται με Αρχαίο Έλληνα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ιωάννης Φιλόπονος τον 6ο αιώνα μ.Χ. έκανε πάρα πολλές ανακαλύψεις που σήμερα επιβεβαιώνονται από τη φυσική και ήταν σπουδαίος φιλόσοφος. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν διαβαστεί καθόλου και είναι άγνωστοι. Σαφώς όταν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης προηγούνται χρονικά, θεωρούνται δάσκαλοι των επομένων και διαβάζονται από αυτούς. Αυτό που λες βασίζεται στο Διαφωτισμό και στη στροφή που προκάλεσε προς την αρχαία Ελλάδα. Βασικά υπήρχε και στο Βυζάντιο αυτή η «στροφή». Ο Διαφωτισμός όμως απέκλεισε όλα τα άλλα και κράτησε μόνο αρχαία Ελλάδα αποκλειστικά. Ο ίδιος ο Διαφωτισμός πιστεύω ότι συντέλεσε, και συντελεί ακόμη, στο ότι πολλοί Έλληνες σήμερα δε γνωρίζουν την παράδοσή τους. Δε γνωρίζουν άλλους φιλοσόφους πέρα από Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Και εννοείται δεν έχουν διαβάσει. Και αν τύχει και διαβάσουν θα είναι σίγουρα διαποτισμένοι από την άποψη ότι Βυζάντιο = Μεσαίωνας. Όλα αυτά οφείλονται στο Διαφωτισμό.

   Μπορεί στο μέλλον να γίνει ένα νέο κίνημα που να δίνει διαφορετική στροφή σε άλλη εποχή.

   Delete
  2. Για να καταλάβεις τι εννοώ, αν διαβάσεις τα έργα του Γαλιλαίου, θα διαπιστώσεις ότι αναφέρεται περισσότερες φορές στο Φιλόπονο από ότι στον Πλάτωνα. Βασιζόταν πολύ στο Φιλόπονο.

   Delete
  3. Ιωάννη
   Δεν είναι μόνο ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων.
   Είναι οι Προσωκρατικοί, οι Στωικοί, οι Επικούρειοι (που σκοπίμως τους διαστρέβλωναν οι εχθροί τους και επί Βυζαντίου βρίσκονταν εκτός νόμου) και οι Επιστήμονες.Ο Ερατοσθένης ως γνωστόν απέδειξε πως η γη είναι στρογγυλή και βρήκε την περίμετρό της με μικρή διαφορά από την σημερινή μέτρηση.
   Φυσικά και υπήρχαν λόγιοι στο Βυζάντιο.1100 έτη όμως δεν γράφτηκε κάτι που να ξεπερνάει τους αρχαίους Έλληνες.Η επιτυχία των Βυζαντινών ήταν να πάνε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό στην Ιταλία και να δημιουργήσουν την Αναγέννηση και την Δύση.
   Εκπολιτιστικό εργαλείο είναι η αρχαιοελληνική παιδεία και όχι ο Βυζαντινισμός.Όπου πήγε η αρχαιοελληνική παιδεία-Αραβία, Ιταλία, Δύση-εκπολίτισε όσο γινόταν βάρβαρους λαούς.
   Η ορθοδοξία αντίθετα δεν εκπολίτισε κανέναν, πάρε για παράδειγμα τους παρακμιακούς λαούς της Βουλγαρίας, Αρμενίας και Γεωργίας.
   Ορθοδοξία χωρίς αρχαιοελληνική παιδεία είναι ανύπαρκτη.

   Delete
 29. Ὁ μέσος Ἕλληνας καί ἡ μέση Ἑλληνίδα εἶναι γιά τά μπάζα ...

  Παρεμπιπτόντως ἄκουσα τήν κοπέλα μέ τήν μαντίλα, καί μιλοῦσε ἄπταιστα ἑλληνικά. Πολύ καλύτερα καί ὡραιώτερα ἀπό τόν μέσο Ἕλληνα καί Ἑλληνίδα...

  Τό θρήσκευμα τοῦ Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου εἶναι ἐπίσης γνωστό ...ὁ ἄνθρωπος ἦταν Ἕλληνας μωαμεθανός ( ἀλεβῆς) καί ἡ μάνα του μπέησσα, ὅπως ἀναγράφεται καί στόν ἀνδριάντα του στήν πλατεῖα τῆς Πρέβεζας...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. "...Το σημαντικό είναι ότι ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος αυτοπροσδιοριζόταν ως Έλλην και πολέμησε για την ανεξαρτησία της Ελλάδος εναντίον των Οθωμανών ..."

   Ποῦ ἀμφισβήτησα ἐγώ τό παραπάνω; Ἡ παράθεση τοῦ γεγονότος ὅτι ῆταν μουσουλμάνος ἀλεβῆς δέν σημαίνει ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικότητος τοῦ Ἀνδρούτσου. Σημαίνει ὅμως ὅτι ὁ Ἀνδροῦτσος ἦταν ἕνας ἀπό τούς πολλούς, μά πάρα πολλούς ( θά κάνω προσεχῶς σχετική ἀνάρτηση γιά τό πλῆθος καί τήν μοῖρα πού τούς ἐπεφυλάχθη...), μουσουλμάνους πού πολέμησαν κατά τοῦ σουλτάνου...Ἐπίσης σημαίνει ὅτι τό νά εἶσαι μουσουλμάνος δέν εἶναι ἀπαγορευτικό γιά νά εἶσαι Ἕλληνας...Γνώμη μου...

   Ἐπίσης ἐγώ δέν εἶπα ὅτι ἡ κοπέλα εἶναι σώνει καί καλά ἑλληνίδα... Δέν μέ ἀπασχολεῖ ἐξ ἄλλου. Διάβασε τό σχόλιο πού ἔχω γράψει παρακάτω, νωρίτερα...

   Τώρα ἡ ἀναφορά σέ πολιτισμικές καί πολιτειακές ἀξίες τῶν νεοελλήνων, ἄν μή τί ἄλλο εἶναι κάπως ἐπιτηδευμένη, κάτι σάν μαγική εἰκόνα. Κατανοῶ τήν ἐπιθυμία γιά κάτι τέτοιο, ἀλλά ἄν οἱ νεοέλληνες ἦταν προσηλωμένοι σέ ἀξίες δέν θά ἤμασταν στό χάλι πού εἴμαστε ...

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 30. ΥΓ Σὲ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ δρ. Πᾶπ γιὰ τὴ μαντῆλα χωρίς καμία εἰρωνία. Παραφράζω. " Τὸ μπλοῦ-τζῆν δείχνει ὅτι ἡ κοπέλα δὲν εἶναι ἐπαρκῶς ἐξισλαμισμένη, ἐνῶ ἡ ἀρραβωνιαστικιά μου, ποὺ εἶναι ἑλληνογαλλικῆς καταγωγῆς, μεγάλωσε σὲ Ἑλλάδα καὶ Γαλλία, ἔγινε μωαμεθανή σὲ σχετικά μεγάλη ἠλικία, ἄλλαξε τὸ ἑλληνικό της ὄνομα σὲ ἀραβικό, μιλάει ἄπταιστα ἀραβικά καὶ ζεῖ ὅπως ἠ μέση Τυνήσια τοῦ σήμερα, ποὺ σιγά-σιγά θὰ ἀντικαταστήσει τὶς Γαλλίδες ὅταν ἐπιτέλους θὰ τοῦς ἐξαφανίσουμε, ἰνσαλλάχ....

  Ἥ πόλη-κράτος ποὺ ἀναφέρει ὁ δρ. Πᾶπ ἀκριβῶς μᾶς τελείωσε στὴν Χαιρώνεια, καὶ πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἱστορικοὺς ἀναχρονισμούς. Τὰ ἐθνικά κράτη προέρχονται ἀπὸ διαμελισμό τῶν μοναρχιῶν. Τὸ κάθε ἔθνος κράτος ΔΕΝ εἶναι πόλη-κράτος ἀλλά ὑποψήφια αὐτοκρατορία. Τὸ ἔθνος-κράτος ἀνταγωνίζεται τὴν πόλη-κράτος κι ἄς ὑποκρίνεται πὼς ἔχει σὰν πρότυπο τὴν Ἀθῆνα τοῦ Περικλῆ. Ὁ Ναπολέων διέλυσε τὴν Βενετία, ἔτσι γίνανε τὰ Ἑπτάνησα γαλλικά, μετὰ ῥωσσικά, μετὰ ἀγγλικὰ καὶ τέλος ἑλληνικά.

  Τὸν καιρὸ τοῦ Ναπολέοντα καὶ τοῦ Κοραῆ ὁ μεσαίωνας θεωρεῖτο παρακμή καὶ δὲν ἐμελετᾶτο. Οἵ Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν ἀπὸ συνδυασμό Ναπολεόντειου τυχοδιωκτισμοῦ, καὶ, ἐνδεχομένως, μαφιοζοποίησης (καὶ ἀνατολίζουσας μασωνοποίησης ) τοῦ ἑλληνικοῦ κλήρου μὲ ἐπιρροὴ τῆς μυστικῆς ῥωσσικῆς διπλωματίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή.
   Αν η πόλης-κράτος τελείωσε στην Χαιρωνεία τότε πως είναι δυνατόν η Ρώμη(Πόλη-Κράτος) να κατέκτησε τον κόσμο;Η άποψη πως η Πόλις-Κράτος τελείωσε επειδή επεκτάθηκε η ηγεμονία είναι εκτός ιστορικής πραγματικότητας.
   Εκτός από την Ρώμη υπήρχε και η πανίσχυρη Καρχηδόνα που διοικούσε την Αφρική.
   Οι Έλληνες επαναστάτησαν διότι καταπιέζονταν από τους Τούρκους και ακολούθησαν τους ηγέτες της Επαναστάσεως.Η επανάσταση άρχισε από τον πάμπλουτο Υψηλάντη, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη που πιστεύει πως την έκαναν οι φτωχοί.Απλά συμμετείχαν.

   Delete
  2. Τὸ ποιὸς ἔκανε τὸ 21 εἶναι ἀντικείμενο διαμάχης. Κατὰ τὴ γνώμη μου κανεὶς δὲν κάνει τίποτα, ἐκ τῶν ὑστέρων μοιράζονται τὰ ὑποκείμενα καὶ ἀντικείμενα. Ἡ ἄποψη ὄτι ἡ Ἕλλάδα σταματᾶ στὴν Χαιρώνεια εἶναι ἡ ἀστική-ἀντιμοναρχικὴ τοῦ Κοραῆ καὶ τῆς ἐποχῆς του.

   Νομίζω πὼς ὁ κύριος λόγος ποὺ πέτυχε ἡ ἑπανάσταση εἶναι ὁ μικροαστικός, θὰ λέγαμε σήμερα, λαϊκός ἑθνικισμός σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ πρότυπα τῆς αὐτενέργειας καὶ τοῦ πλουτισμοῦ ποὺ εἶχαν διαδοθεῖ πλέον πάρα πολὺ στὴν δύσκολα ἐλεγχόμενη ἑλλαδικὴ χερσόννησο.

   Delete
 31. Εξελληνισμένη μαθήτρια με μαντήλα!!!! Καθηγητά μολις εχάσατε το δίκιο σας! Όχι δεν θα πάρω. Είσθε μυαλό ναι, αλλά το παραπάνω σχόλιό σας είναι άκρως προσβλητικό σε εμάς, τον Κολοκοτρώνη και στα παιδιά μας. Εάν είναι να κάνουμε Ελληνοαλεβηδική συνομοσπονσία με τέτοιες ιδέες, ωχ Παναγία μου! Καλλίτερα να γίνω επαρχία μίας Ευρώπης του Χίτλερ παρά να παρηλαύνουν μισιρλούδες έτοιμες για τζιχάντ. Όσο για την μαθήτρια και όλους τους αλλοδαπούς,δθεν εξελληνισμένους, εξελληνισμένους με μαντήλα(!!!), η ώρες τους λίγες. Η Ελλάς θα καθαρισθεί από κάθε είδους οσμή και δυσωδία...

  ReplyDelete
 32. Σημ. Ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἀντιμοναρχικὸς καὶ ἀντικληρικαλικός. Ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος εἶναι ἀπὸ πατέρα Ἀρβανίτης, ὀθωμανός ὑπήκοος, καὶ βαφτισμένος ἐπαναστάτης διότι ἡ διαφορἀ Ἕλληνα καὶ Ῥωμιοῦ εἶναι ὁ ἀντιμοναρχισμός.

  ReplyDelete
 33. Κωνσταντινουπολίτη, ἔχεις πολλὰ ἀκόμη νὰ μάθης.Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρώτη ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες γυναῖκες νὰ καλύπτονται καὶ οἱ γιαγιάδες μας ἐκαλύπτοντο ὅλη τους τὴν ζωή. Ὅταν ἐπανέλθῃ ἡ ΓΟΧ, ἡ γνησία ὀρθόδοξη θρησκεία μας ἐγὼ θὰ ζητήσω ὅλες οἱ χριστιανὲς νὰ καλύπτονται.Ἐσὺ προτιμᾶς τὴν φρἀγκικη ἐνδυμασία. Καλῶς, ἀλλὰ τότε μὴ λὲς ὅτι εἶσαι Ῥωμηός.Μεγάλη εἶναι ἡ παρακμὴ τοῦ Γένους μας ποὺ θεωρεῖ πολιτισμένους αὐτοὺς ποὺ φοροῦν φράγκικα ῥοῦχα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο απόστολος Παύλος το λέει αυτό, διότι η γυναίκα βρισκόταν εκείνη την εποχή σε πολύ κατώτερη θέση από αυτή του άνδρα. Άλλη η θέση της γυναίκας τον 1ο αιώνα μ.Χ., άλλη τον 21ο μ.Χ. Εξελίσσονται κύριε Κιτσίκη οι κονωνίες, αν δε το γνωρίζετε. Και όχι μόνο αυτό. Αν θυμάμαι καλά το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί οι γυναίκες δημιουργούσαν προβλήματα με τις προφητικές τους ικανότητες και εκστάσεις. Είναι ουαστιαστικά μια προτροπή προς σεμνότητα στο χώρο λατρείας, λόγω ακριβώς των εκστάσεων που σας ανέφερα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αναχρονιστικό αυτό το οποίο λέτε.

   Και μη ξεχνάμε. Οι ΓΟΧ είστε αιρετικοί και αποσυνάγωγοι.

   Delete
  2. *με κάποιες διορθώσεις

   Ο απόστολος Παύλος το λέει αυτό, διότι η γυναίκα βρισκόταν εκείνη την εποχή σε πολύ κατώτερη θέση από αυτή του άνδρα. Άλλη η θέση της γυναίκας τον 1ο αιώνα μ.Χ., άλλη τον 21ο μ.Χ. Εξελίσσονται κύριε Κιτσίκη οι κοινωνίες, αν δε το γνωρίζετε. Και όχι μόνο αυτό. Αν θυμάμαι καλά το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί οι γυναίκες δημιουργούσαν προβλήματα με τις προφητικές τους ικανότητες και εκστάσεις. Είναι ουσιαστικά μια προτροπή προς σεμνότητα στο χώρο λατρείας, λόγω ακριβώς των εκστάσεων που σας ανέφερα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αναχρονιστικό αυτό το οποίο λέτε.

   Και μη ξεχνάμε. Οι ΓΟΧ είστε αιρετικοί και αποσυνάγωγοι.

   Delete
 34. Κωνσταντινουπολίτη ἔσβησα μερικὰ σχόλια ποὺ ἔφεραν τὸ ὄνομά σου ἐπειδὴ ἐπείσθην ὅτι δὲν ἦσαν ἰδικά σου. Ἐὰν ἔκαμα λάθος γράψε μου ταχυδρομικῶς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας έγραψα από το πρωί.

   Delete
 35. Καθηγητά δεν με καταλάβετε για την μαντήλα. Έκανα 3 σχόλια αλλά δεν ξέρω εάν μπήκε και κάποιος άλλος. Δεν με καταλάβατε για την μαντήλα επαναλαμβάνω και με θλίβει αυτό. Δεν με πειράζει μαντήλα ως αντικείμενο. Ολες οι εθνικές μας γυναικείες φορεσιές μαντήλα φέρνουν, άσπρη ή μαύρη στην γυναίκα. Η οργή μοτ είναι που παρηλαύνει ως μουσουλμάνα! Μαντήλα=Ισλάμ, αυτό εννοώ! Σαν να λέει "Εδώ είμαι! Είμαι πρώτα ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑ και μετά Ελληνόφωνη ελλαδίτισσα". Αυτό εννοώ. Δεν προτιμώ την Φραγκική ενδυμασία και το ξέρετε πολύ καλά τί έχω πει ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ φορές στο μπλοκ αυτό για τις Φράγκισσες και τις ενδυμασίες τους τις άκρως προστυχες όπως κα τί έχω γράψει για τις γυναίκες του Ισλάμ και τις ενδυμασίες του. Όμως η Ελλάς ΔΕΝ είναι χώρα Ισλαμική αυτό λέω! Σε λίγο δηλαδή θα παρελάσει και η μπούργκα και οι Μαμελουκικές φορεσιές?

  Τα σχόλια που έλεγα περί μαρξιστικών παραληρημάτων ναι ήσαν δικά μου. Φτάνει που τα διαβάσετε εσείς. Θα ήθελα να τα είχε διαβάσει και ο Ζαραθούστρα, καθώς δεν βρήκα πουθενά περί μουσουλμανικού Οδυσσέος Ανδρούτσου. Εάν θέλετε μπορείτε να τα επαναφέρετε. Είναι 2 αν δεν κάνω λάθος.

  Και ελπίζω να καταλάβετε περί τίνος η ένσταση στην μαντήλα. Συμφωνώ απολύτως να επανέλθει η Ορθόδοξη θέση της γυναικος και ΞΕΡΕΤΕ ότι συμφωνώ και θέλω την γυναίκα στο σπίτι και μόνον. Λοιπόν μην υπεκφεύγετε παρακαλώ. Μα πράγματι νομίσατε ότι με πείραξε η μαντήλα ως αντικείμενο και όχι ως σύμβολο? Δεν είμαι φεμινιστής. Τουναντίον μάλιστα. Όμως η παρέλαση είναι για τους Έλληνες και όχο για τους ελληνοφωνους ελλαδίτες Αιγυπτίους! Μα καλά, δεν μάθατε τίποτα από τις επιθέσεις στην Γαλλία και την μη-ενσωμάτωση ων Μουσυλμάνων σε ετέρα κοινωνία, μα φιλελέ Γαλλική που μου είναι άκρως απεχθής αυτή η κοινωνία, μα Ορθόδοξη Χριστιανική και ας βιώνει παρακμή σαν την Ελληνική. Και επαναλαμβάνω τί εορτάζει??? Την σφαγή των Αιγυπτίων προγονων της από τους Έλληνες επαναστάτες?

  ReplyDelete
 36. Και δεν θεωρώ πολιτισμένους τους Φράγκους και το ξέρετε. Τόσες και τόσες φορές έχω πει ότι η Φράγκισσες ντύνονται και περιφρονται σαν τσούλες ενώ οι γυναίκες του Ισλάμ είναι συνεχώς στην οικογένεια, δεν πίνουν, είναι μητέρες και κυρίως παρθένες πριν τον γάμο των. Αλλά δεν θα γίνουμε Ισλάμ επειδή βιώνουμε παρακμή. Το Ισλάμ στις χώρες του και εμείς στις δικές μας. Αυτό λέγω! Εάν είχε εξελληνισθεί θα παρήλαυνε με φορεσιά Εθνική Ελληνική ή μιας που είναι στην Αττική, με την ντόπια Αθηναϊκή φορεσιά, όπως κάνουν οι Πομάκοι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ στην Θράκη.

  ReplyDelete
 37. Την μαντήλα τη φορά επειδή είναι Μουσουλμάνα όχι επειδή είναι Χ.Ο. Εάν ήτο Χριστιανική και φοραγε μαντήλα, μακάρι να το έκανε! Αλλά το κάνει λόγω του Αλλάχ οχι του Ιησού.

  ReplyDelete
 38. Και επίσης στην Ηνωμένη Ρωμηοσύνη είχατε πει ότι δεν δύναται Ελλην μουσουλμάνος να υπάρχει, οαρά μόνον Χ.Ο. Τώρα λέτε εξελληνισμένη μία Αιγύπτια επειδη φερει την Ελληνική λαλιά. Λέτε, αντιλέτε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα ποῖος ἀντιλέγει;Εἶπες παρακάτω: Ἕλλην=ἑλληνόφων". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣ!!!!! ΕΛΕΟΣ!!!!! ΜΑΣ ΤΡΟΛΛΑΡΕΤΕ???

   Delete
 39. τόση τουρκολαγνεία έλεος! για συνέλθετε havale pasa!

  https://www.youtube.com/watch?v=uR-85ZvlUGQ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μισιρολαγνεία και ισλαμολαγνεία. Ναι το Ισλάμ δίνει γεννήσεις ενώ ο Φιλελευθερισμός εκτρώσεις. Μα γεννυσεις δίνει και η Ορθοδοξία! Δεν θα γίνομε Ισλάμ επειδή πεθαίνουμε! Ρωμηοί γεννηθήκαμε Ρωμηοί θε να πεθάνουμε!

   Delete
 40. 1. Tὸ γεγονὸς ὄτι ἡ ὀθωμανική ἐξουσία ἦταν πιὸ χαλαρὴ ἀπόσο διδασκόταν μέχρι πρόσφατα στὰ σχολεῖα δὲν σημαίνει ὅτι ἡ Τουρκοκρατία ἦταν καλὸ πρἀγμα. Γενικά δὲν ἔχει νόημα νὰ λὲς ὅτι μιὰ ἐποχή ἦταν καλὴ ἤ κακή διότι ἡ ζωή εἶναι ἀντικειμενικά ὑποκειμενική καὶ ἄρα δὲν ὑπόκειται σὲ γενικεύσεις.

  2. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φόραγαν χιτῶνες κοντοὺς ἤ ἀλλιῶς δωρικούς (μέχρι τἀ γόνατα) καὶ μακριούς ἤ ἰωνικούς (ποδήρεις). Αὐτὸ ποὺ ξεχώριζε τὶς γυναῖκες ἦταν τὸ κεφαλομάντιλο (πέπλο). Ὄπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τοὺς μουσουλμάνους (χαλάλ) καὶ τοὺς ἑβραίους (κασέρ) οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κράτησαν τὴν πεποίθηση ὅτι τὸ ζῶο εἶναι ἔμψυχο ὄν καὶ μόνο μὲ τὴν τελετουργική θυσία μπορεῖ νὰ ἐπιτραπεῑ ἠ βρώση του ἀπὸ τοὺς θνητούς χωρίς νὰ τοῦς κυνηγήσουν οἰ θεοί-τοτεμικοί προστάτες τοῦ κάθε ζωντανοῦ.

  3. Γενικά τὰ μαζικά ἐγκλήματα χωρίς κανένα τελετουργικό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐντατικοποίησης τῆς παραγωγῆς καὶ ὀ πρωταθλητὴς τῆς μαζικῆς σφαγῆς ἀνθρώπων καὶ ζώων χωρίς τελετουργικὴ προετοιμασία εἶναι ὁ λευκός ἄνθρωπος (μπεῖτε σὲ ἕνα σοῦπερ μάρκετ στὸ τμῆμα κρεάτων). Οἱ μαζικὲς σφαγὲς καὶ οἱ ὀμαδικοί τάφοι τῶν κομμουνιστῶν καὶ ναζιστῶν (ποὺ πρέπει πάντοτε νὰ λαμβάνονται ὑπόψιν ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτές τους καὶ νὰ μὴν ἀποσιωπῶνται ἀμήχανα) εἶναι ἐνδεἰξεις μαζικῆς ἀγωνιώδους ἀθεϊας. Ἡ παρακμὴ τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὶς συλλογικές θανατὠσεις ποὺ ἐπέβαλε ἡ Δημοκρατία στούς ἀποστατήσαντες συμμάχους της καὶ ὄχι στὴν... ἐπιστήμη, ποὺ ἀνεπτύσσετο χάρη στὴν ἴδια Δημοκρατία. Ὁ τρὀπος διάδοσης τῆς ἑλληνικῆς ἑπανάστασης ἦταν χοντρικά ὁ ἐξῆς.

  4. Ὄπως ἀκριβῶς γινόταν στὴν Κῦπρο τὴ δεκαετία τοῦ 60, προηγεῖτο μιὰ ὄξυνση στῖς σχέσεις μουσουλμανικῶν καὶ χριστιανικῶν κοινοτήτων. Κάποια στιγμή οἱ Τοῦρκοι βλέπανε ὅτι δὲν τοῦς παίρνει καὶ κατέφευγαν στὶς ἀκροπόλεις. Ἕνα ἔνοπλο σῶμα Χριστιανῶν ἐμφανιζόταν δημοσίως μὲ ἕνα αὐτοσχέδιο σύμβολο καὶ ἄρχιζε νὰ σφάζει γυναικόπαιδα, νὰ βουτάει ὄ,τι ἔβρισκε καὶ τοὺς τυχεροὺς νὰ τοῦς παίρνει αἰχμαλώτους γιὰ λῦτρα ἤ τὶς τυχερὲς γιὰ σεξουαλικές σκλάβες. Ἡ ἀποσιώπηση αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων ἔγινε ἀπὸ τὸν φιλελληνικό τῦπο τῆς ἐποχῆς, ποὺ κατήγγειλε, ὄπως καὶ σήμερα, μονάχα τὶς ἀντίστοιχες τουρκικές ἐκδηλώσεις ποὺ δὲν γίνονταν παρὰ γιὰ ἀντεκδίκηση. Τὸ συγχωροχάρτι δινόταν ἀπὸ τὴν χειραγώγηση τῆς ἱστορίας - δηλαδή οἱ Χριστιανοὶ ποὺ σφάζανε τὰ τούρκικα μωρὰ δικαιολογοῦνταν ὠς ἀπόγονοι τοῦ Θεμιστοκλέους καὶ οἱ Τοῦρκοι ποὺ κρεμάγανε τοῦς Χριστιανούς προύχοντες ὠς βάρβαροι Μωαμεθανοί. Ἕτσι μᾶς κόλλησε καὶ μᾶς ἡ ἀρχαιομανία, χωρίς νὰ ἔχουμε κάνει μέχρι σήμερα πολλά πράγματα γιὰ τὴν γνώση τῆς άρχαιότητας καὶ τοῦ Βυζαντίου. Ἑννοεῖται ὅτι Ἁγγλία καὶ Ῥωσσία ἐνθάρρυναν ἄτυπα τὴν Ἕλληνική Ἐπανάσταση διὰ μέσου τοῦ Φιλελληνισμοῦ, ἐνῶι οἱ κυβερνήσεις τους καθησύχαζαν τὸν Μέττερνιχ μὲ γλυκὸ χαμόγελο. Ὁ Θεός νὰ μᾶς φυλάει ἀπὸ τὶς ἄτυπες συμμαχίες μεταξὺ Ῥώσσων καὶ Ἀγγλοσαξώνων.

  ReplyDelete
 41. ΥΓ Γιὰ τὸν Κωνσταντινουπολίτη ποὺ μίλησε γιὰ δυσωδία παραπάνω λέω ὄτι οἰ Τοῦρκοι (δηλ. οἱ μουσουλμάνοι, τίποτε ἄλλο - δὲν εἶχαν τὸτε τὸν ἀνθρωπολόγο νὰ τοῦς κάνει κρανιομετρήσεις καὶ νὰ τοὺς χωρίσει σὲ ἰνδοευρωπαίους, σημίτες καὶ ἀλταϊκούς) ποὺ κατοικοῦσαν τὸν ἑλλαδικό χῶρο ἦταν πεντακάθαροι λόγῳ τῶν αὐστηρότατων κανόνων ὐγιεινῆς ποὺ θέτει ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεῖα.

  Οἱ περισσότεροι Ἔλληνες ἀντίθετα (δηλ. οἵ μετονομασθέντες χριστιανοὶ, ποὺ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἀρβανῖτες, Βλάχοι, Σλαὑοι) καὶ ζοῡσαν κυρίως στὰ χωριά δὲν εἶχαν μπάνια μὲ ντουζιέρες καὶ πλένονταν μιὰ φορὰ τὸν χρόνο. Ἑπίσης τρῶγαν πολὺ σκόρδο. Φράγκικα ῥοῦχα φοροῦσε τότε τὸ 0 τοῖς ἑκατὸ τῶν ἀγροτῶν. Τὸν Θεόδωρο Νέγρη ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν Ὕδρα ντυμένος φράγκικα κοντέψανε νὰ τὸν λυντσάρουνε οἵ Ὑδραῖοι, ποὺ οἱ περισσότεροί τους δὲν ξέρανε καλὰ ἑλληνικά, καὶ στὸν Μαὐροκορδάτο κανεὶς ποτὲ δὲν ἐσυγχώρεσε ὅτι φοροῦσε γυαλιά.

  ReplyDelete
 42. Ἐρωτῶ: τί θὰ κάνουμε μὲ τοὺς Ἕλληνες μουσουλμάνους τῆς Θράκης, μὲ τοὺ Ῥωμαιοκαθολικοὺς τῶν Κυκλάδων καὶ τῶν ἐναπομεινάντων ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἐπέζησαν τῆς Γενοκτονίας; Λέγοντας Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων θὰ τοὺς ὑποχρεώσουμε νὰ γίνουν χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι; Τότε κινδυνεύουμε νὰ μᾶς πάρουν τὴν Θράκη, τὶς Κυκλάδες καὶ τὴν Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Κύριε καθηγητά το μείζον δεν είναι τι θα κάνουμε εμείς με τις αλλότριες θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες με τις οποίες συνυπαρχουμε για αιώνες καθότι δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα εξ αιτίας της συνύπαρξης ,αλλα εάν το ερώτημα αντιστραφεί και στη θέση του υποκειμένου τεθούν οι αλλότριες ,μελλοντικές εν δυνάμει πλειονότητες ,με τις οποίες ούτε συνυπήρξαμε ποτέ, ούτε δυνάμεθα να συνυπάρξουμε. Πιστεύω ότι είναι λάθος να ταυτίζουμε αντιμεταναστευτικές απόψεις με φυλετικές ,σαφώς το όποιο μέλος της όποιας εθνικότητας έχει το ίδιο δικαίωμα στην ελληνικότητα όπως και ένας ελλαδίτης αυτό όμως απέχει πολύ απ το να επιτρέψουμε σε εισερχόμενες είτε προλεταριακές ,είτε μουσουλμανικές μάζες το όποιο δικαίωμα στην ελληνική χώρα,ξένος δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι έλληνας ορθόδοξος ,ξένος είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι δικός μας.

   Delete
  3. Οι μουσουλμάνοι της Θράκης είτε θα αλλαξοπιστήσουν είτε θα φύγουν. Όπως εγίναν μουσουλμάνοι έτσι θα ξαναγίνουν Ορθόδοξοι, με το Ξίφος. Άντε γιατί πολλά ανεχθήκαμε...εδώ και πολλά χρόνια...

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 43. "Ευκολότατο Ιχώρ! Έλληνας=ελληνόφωνος", ἔγραψε ὁ Κωνσταντινουπολίτης. Συνεπῶς,ἡ Αἰγυπτία κοπέλα ποὺ παρήλασε εἶναι Ἑλληνίδα, εἴτε εἶναι μουσουλμάνα εἴτε χριστιανή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΟΥΝΑ!!!!!!!!!!!!! ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!

   Delete
 44. Δεν θα τους κάνουμε κάτι. Θα παραμείνουν ως έχουν. Εγώ πάλι δεν αντιλαμβάνομαιόλη αυτήν την οργή και τη διαβολή για την μαντίλα της κοπέλας. Είναι ηθικό το θέμα; Εμένα όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αρίστευσε σε ελληνικό σχολείο. Ομιλώ για το ελληνικό σχολείο που διδάσκει αυτά που επιθυμείτε. Δηλαδή Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ρωμαίους συγγραφείς, αρχαία ελληνικά, λατινικά κλπ. Και αυτή η μουσουλμάνα λοιπόν αρίστευσε όπως αρίστευσαν και οι Αλβανοί παλαιότερα. Δεν σας αρέσει που αρίστευσε η κοπέλα στους αρχαίους σας φιλοσόφους νεοέλληνες; Δεν σας αρέσει που αρίστευσε στα μαθηματικά και τη φυσική; Σας πειράζει που οι νεοέλληνες δεν αριστεύουν με αυτόν τον τρόπο;

  Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι προτιμούν το διάβασμα και την ταπείνωση και τη δουλειά από το να κλαίγονται συνεχώς και να λένε «φταίει το κακό το σύστημα» και η «κακή παιδεία στην Ελλάδα». Και θα σας φάνε λάχανο στο μέλλον όλους εσάς τους κλαψιάρηδες. Διότι δεν εκτιμάται αυτό που έχετε. Αντιθέτως το λοιδορείτε και το μειώνετε συνεχώς.

  ReplyDelete
 45. Καθηγητά τα παλιά μου σχολια τα χθεσινά δεν τα βλέπω. Χαθήκανε?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἔτσι φαίνεται. Ὅ,τι εῖχα ἰδικό σου, τὸ ἔχω δημοσιεύσει.Ἄν ἐχάθη τίποτα μὲ τὸ νέο σύστημα ἀξιολογήσεως, ἐπανέλαβέ το.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Δεν πειράζει. Ό,τι είχα να πω το είπα.

   Delete
 46. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητας...

  1) ΑΝΤΙΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. Γάλλος ἐπαναστάτης εἶναι τὸ 1789 αὐτὸς ποὺ πῆρε τὰ ὅπλα ἐνάντια στοὺς μεσαιωνικούς δυναστικούς οἴκους καὶ χάριν τῆς παγκόσμιας ἀστικῆς ἐπαναστάσεως. Ἕλληνας εἶναι τὸ 1821 αὐτὸς ποὔ ἔκανε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἀπέναντι στὸν Σουλτάνο καὶ γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό. Εἶναι καὶ χριστιανός ΜΟΝΟΝ ἐπειδὴ ὀ Σουλτάνος ἔχει θεοκρατική έξουσία.

  Μὲ βάση αὐτὸν τὸν ὁρισμό, ὁ Συριανός καθολικός καὶ ἠ Τουρκάλα φοιτήτρια εἶναι Ἕλληνες ΕΦΟΣΟΝ ἔχουν ἐχθρό τους τὸν Σουλτάνο (ἑορτασμός κήρυξης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως).

  2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γερμανὸς τὸ 1814 εὶναι ἐκεῖνος ποὺ θέλει πολιτικἠ ἔνωση τῶν διάσπαρτων γερμανικῶν κρατιδἰων γιὰ νὰ φτιαχτεῖ ἔνα κράτος ποὺ ἐπίσημή του γλῶσσα θὰ εἶναι μιὰ κοινὴ γερμανικὴ διάλεκτος. Ἱταλός σημαίνει τὸ ἴδιο γιὰ τὶς διάσπαρτες ἰταλικές κοινότητες - θέλει δηλαδὴ ὁ Ἰταλός τοῡ 1850, φερειπεῖν, νὰ ἐπικρατήσει μιὰ ἐπίσημη ἰταλικὴ διάλεκτος, αὐτὴ τοῦ Ντάντε, λ.χ., σὲ διάφορα ἐδάφη, καὶ τὸ 1938, ἄς ποῦμε, στὴν Ἁβησσυνία (βλ. τὸν Διάλογο τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ). Ἕλληνας, λοιπόν, ΜΕΤΑ τὴν δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, δηλαδὴ μετὰ τὸ 1833, εἶναι αὐτος ποὺ θέλει τὴν ΕΠΕΚΤΑΣΗ τοῦ κράτους αὐτοῦ διὰ μέσου τῆς ἐπιβολῆς μιᾶς μορφῆς τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας ὤς μοναδικῆς ἐπίσημης γλώσσας στὰ ἐδάφη ποὺ θὰ ἐνσωματωθοῦν στὸ ἑλληνικὸ κράτος (ΚΡΙΤΗΡΙΟ=γλῶσσα). Ὁ Συριανός καθολικός καὶ ἠ Ἑσκιμῶα φοιτῆτρια εἶναι Ἑλληνες, λοιπὸν, μὲ βάση αὐτὸν τὸν ὁρισμό, ἄν ζητοῦν ἐπέκταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μέσῳ μιᾶς μορφῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἑδῶ βλέπουμε ὅτι ἡ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία εὶναι φορέας τοῦ ἐθνικισμοῦ ἰταλογερμανικοῦ τύπου. Διότι εὶναι φορέας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν μορφὴ τῆς ἑλληνιστικῆς κοινῆς μὲ σύγχρονη (ρωϋχλιανή ;; https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Reuchlin) προφορά.
  Γι αὐτὸ γίνεται ὁ ἐορτασμός τὴν 25η Μαρτίου μὲ τὸν μῦθο τῆς Ἀγ. Λαῦρας, τὸ κρυφό σχολειό, κ.λπ. κ.λπ. Ἡ ἑλληνική ἐκκλησία θεωρεῖται τὸ ἀνάλογο τοῦ Ντάντε, τοῦ Γκαῖτε καὶ τοῦ Σαίξπηρ.

  3) ΚΡΙΤΗΡΙΟ- ΑΝΘΡΩΠΟΖΩΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ. Ἕλληνας στὴν ἀρχαιότητα εἶναι ὀ κάτοικος τῆς Ἕλλάδας, ὁ ἀπόγονός του, καὶ ὅ ἔχων τὰ ἴδια πολιτικὰ δικαιώματα μὲ τὸν ἀπόγονό του. Ἑλληνίζων εἶναι αὐτὸς ποὺ μαθαίνει ἑλληνικά σὰν δεύτερη γλώσσα καὶ ἀκολουθεῖ τὰ ἑξῆς τέσσερα πράγματα. 1) Γυμνάζεται. 2) Ντύνεται μὲ ἐλληνικό τρόπο. 3) Πηγαίνει στὸ θέατρο. 4) Πάντοτε προκρίνει σὲ ὄλες τὶς συζητήσεις καὶ δημιουργίες του τὶς ἀνθρωπομορφικές ἀναπαραστάσεις τοῦ θείου ἔναντι τῶν ζωομορφικῶν καὶ τῶν γεωμετρικῶν.

  Συμπέρασμα - ἤ μᾶλλον ὑπόθεση (ΠΡΟΣΟΧΗ) πρὸς διερεύνησιν. Ὅ ὀρθόδοξος Χριστιανός δὲν ἔχει ἀπολύτως καμία σχέση μὲ αὐτὸν τὸν Ἕλληνα. Ἑκτός ἄν πιστεύει ὄτι ὀ Θεός ἔχει ἀνθρώπινη μορφή. Ἑκεί περίπου βρίσκεται ἠ ἑπαφή μεταξύ Ἑλλήνων καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Γιὰ τὸν Ἕλληνα, μία τοὐλάχιστον ὑπόσταση τοῦ θείου ἔχει ἀνθρώπινη μορφή. Οἰ φιλόσοφοι ποὺ τὸ άρνήθηκαν αὐτὸ (π.χ. ὀ Ξενοφάνης) ἀρνήθηκαν καὶ τὴν ἑλληνική παράδοση καὶ ῥέπουν πρὸς τὸν μονισμὸ καὶ τὸν οἰκουμενισμό. Δὲν νοεῖται ὅμως Ἕλληνας χωρίς ἀνθρωπομορφισμὸ τοῦ θείου. Ἑπιπλέον, ὁ ἀνθρωπομορφιστὴς ποὺ ἀποκλείει τὸν ζωομορφισμὸ εἶναι ἑλληνίζων στὴν οὺσία. Ὁ καθεαὐτὸ Ἕλλην, αὐτὸς τοῦ 6ου καὶ 5ου αἰῶνα π.Χ., εἶναι καὶ ζωομορφιστής. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντύπωσή μου.

  ReplyDelete
 47. Δεν υπάρχουν Ελληνόφρωνες μουσουλμάνοι.Η κοπέλα που παρέλασε έχει Ελληνική υπηκοότητα και γνωρίζει Ελληνικά, όμως δεν είναι Ελληνίδα.Είναι Αιγυπτιακής καταγωγής και ζει σύμφωνα με το θρήσκευμα που έχει επιβληθεί στην Αίγυπτο από την Αραβική εισβολή.
  Όπως γνωρίζεται, η μπούρκα είναι σύμβολο υποταγής στον Άνδρα.Αυτό είναι ένα βάρβαρο Περσικό έθιμο και δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό.
  Εάν ένας Κινέζος πάει στην Ιταλία, μάθει Ιταλικά,πάρει την Υπηκοότητα και γίνει Καθολικός, παραμένει Κινέζος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάνεις λάθος Δοκτωρα. Η θέση της γυναίκας για τους Αρχαιους ήτο να είναι μητέρα και αναπαραγωγική μηχανή. Έτσι την θέλω και εγώ. Συμφωνώ απολύτως ομως περί της Αιγυπτίας ελληνόφωνης βάρβαρης. Τσεκούρι και φωτιά!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Κωνσταντινουπολίτη.
   Σε παραθέτω στην Ιστορία τον Πυθαγόρειων φιλοσόφων για να δεις πως σχεδόν σχεδόν οι μισές ήταν γυναίκες.Ο Πυθαγόρας είχε δάσκαλο γυναίκα.Επίσης σε παραθέτω στην “Ιστορία της Σπάρτης” του καργάκου που αναλύει καθαρά τα δικαιώματα της γυναίκας όπως και στην τρίτομη “Ιστορία της Μακεδονίας” του Χάμμοντ.
   Η γυναίκα είχε λιγότερα δικαιώματα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, δηλαδή σε έναν θεσμό που δεν εκφράζει την Ελλάδα διότι ούτε επιβλήθηκε ούτε διατηρήθηκε ποτέ.
   Επίσης ε παραπέμπω στην Πολιτεία του Πλάτων που εξηγείται αναλυτικά για ποιόν λόγω η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα και μπορεί να κάνει ότι καιι αυτός-αυτό ήταν η Ακαδημαϊκή άποψη.
   Επίσης η Φιλόσοφος Υπατία που δολοφονήθηκε από τους χριστιανούς είναι υπόδειγμα Ελληνικής γυναίκας.
   Στην Ελληνιστική εποχή σπουδαίες γυναίκες είχαν δικαιώματα ανώτερα εκ του ανδρός.
   Ολυμπιάδα, Ευρυδίκη, Φίλα κ.α.

   Fr Gr.
   Συμφωνούμε σε όλα διότι ατή είναι η ιστορική πραγματικότητά.

   Delete
 48. Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ ἔχουν ὑπομονή. Μὲ τὸ νέο σύστημα ἀξιολογήσεως τῶν σχολίων ποὺ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι ἐζητήσατε, ὑποχρεωτικὰ θὰ ὑπάρξη καθυστέρηση στὴν δημοσίευσή τους, πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ταξιδεύω ἤ εἶμαι πνιγμένος στὴν δουλειά. Μερικὲς φορὲς ἠμπορεῖ ἡ διαδικασία αὐτὴ νὰ πάρῃ πολλὲς ἡμέρες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν χρειάζεται να είναι διαρκής. Προσωρινά μόνον για να φύγουν οι σατανιστές, κάτι που το πετύχαμε. Μπορούμε να επιστρέψουμε τώρα.

   Στο άλλο θέμα δεν σας βλέπω να λέτε και πολλά, Καθηγητά...

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 49. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω αὐτὴν τὴν φυλετική μανία τῶν Ἑλλήνων τὴ στιγμή ποὺ ξέρουμε ὄτι τὄ ὄνομα Ἔλληνας εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὴν καθημερινή ὀμιλία μέχρι τὶς ἀρχές τοῦ 19ου αἱ., καὶ οἱ σημερινοί Ἔλληνες εἶναι ἀναμφισβήτητα ἀπόγονοι τόὐλάχιστον όσο τῶν Ἐλλήνων τοῦ 5ου αἰ π.Χ. ὅσο καὶ Ἀρβανιτῶν, Σλαύων καὶ Βλάχων. Ἀπὸ τὴν Κρήτη βλέπεις κοπέλες βέρες Ἡρακλειώτισσες φτυστές Ἀλγερινές. Πάρτε το χαμπάρι. Ἁπὸ τὴ στιγμή ποὺ μπήκαμε πλεόν στὰ ἑλληνιστικά βασίλεια, ὀ φυλετικός ἔλεγχος ποὺ συνυπῆρχε μὲ τὶς πόλεις-κράτη, ποὺ ῆταν σὰν μεγάλα χωριά, χαλάρωσε καὶ γίναν μέχρι σήμερα πάρα πολλές ἐπιγαμίες. Τὸν 19ο αἱ. καὶ τὸν εἱκοστό γίναν ἐθνοκαθάρσεις καὶ μετακινήσεις πληθυσμῶν ποὺ οὔτε οἰ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες δὲν θὰ εἶχαν ποτέ διανοηθεῖ νὰ κάνουν στὰ ἐδάφη τους. Αὐτοί ποὺ ἔχουν τέτοια μανία μὲ τὄν Ἕλληνισμό νὰ κάνουν τὸν κόπο νὰ ἀναλύσουν τὸ αἴσθημά των. Ἑμένα μοῦ φαίνεται ψυχολογία τοῦ χωριοῦ ποὺ ἐπεκτείνεται στὸ κράτος. Τῶρα ἄν νομίζετε πὤς μεγάλα κράτη μποροῦν νὰ γίνουν ὑπερδυνάμεις μὲ τέτοια νοοτροπία, κάνετε λάθος. Ἀκόμα καὶ μορφωμένοι ἄνθρωποι σὰν τὸν Γιῶργο Καραμπελιᾶ γίνονται ἀκατανόητα φανατικοὶ καὶ διαστρεβλωτές τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ὄταν τοῦς ἐπισημαίνεται ὄτι δὲν ὐπάρχουν τεκμήρια ἐθνικῆς συνείδησης σημερινοῦ τύπου πρὶν τὸν 18ο αἰῶνα. Δηλαδὴ πῶς νὰ τὸ κάνουμε ῥε παιδιά ;;

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 52. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. "Όπως γνωρίζεται, η μπούρκα είναι σύμβολο υποταγής στον Άνδρα.Αυτό είναι ένα βάρβαρο Περσικό έθιμο και δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό."

  Προσωπικά δέν γνωρίζω ὅτι εἶναι σύμβολο ὑποταγῆς. Ἡ παραπάνω φράση ὅμως μοῦ θύμισε τίς Femen καί τά " ἀνθρώπινα δικαιώματα ". Ἀκόμα νά προσθέσω ὅτι ἡ κοπέλλα δέν φοροῦσε μπούρκα...Ἑλληνίδα ἡ κοπέλλα μπορεῖ νά μήν εἶναι ἀκόμα, σίγουρα ὅμως πληροῖ πολύ περισσότερο τίς προϋποθέσεις γιά κάτι τέτοιο ἀπό πολλούς κατοίκους τοῦ κρατιδίου. Φυσικά ἡ γνῶση τῆς γλώσσας δέν φτάνει ἀπό μόνη της, ἀλλά αὐτό ἰσχύει καί γιά αὐτούς πού ἔχουν τά ἑλληνικά σάν γλῶσσα μητρική ...

  Σέ μιά παληότερη ἀνάρτηση τοῦ παρόντος ἱστολογίου εἶχα παραθέση τά 2 παρακάτω σχετικά μέ τό θέμα τοῦ τσαντόρ σχόλια. Κατέληγα ὅτι πολιτισμικές παραδόσεις ὅπως π.χ. τό τσαντόρ παίρνουν χαρακτῆρα φονταμενταλιστικό, ἀκραῖο κ.λπ μέσα σέ περιβάλλον οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης. Ἄν ἡ - ἀναπόφευκτη λόγῳ τεχνολογίας - παγκοσμιοποίηση ἀλλάξει χαρακτῆρα καί ἀντί γιά οἰκονομικά κριτήρια λάβει ὑπ' ὄψη της καί δομηθῆ πάνω σέ βαθύτατες πολιτισμικές παραδόσεις ἐξαφανίζονται οἱ φονταμενταλισμοί καί οἱ ἀκρότητες . Τότε τό τσαντόρ ἐντάσσεται ἁρμονικώτατα ὅπως καί ἡ γραβάτα ...


  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/08/133.html?showComment=1408950693001#c7925618279865828672

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/08/133.html?showComment=1408964196738#c8672997568031342848

  ReplyDelete
 55. Μονο μια συνομοσπανδια σερβιας, αλβανιας, βουλγαριας, ελλαδας, τουρκιας και ρωσιας θα ηταν μια λυση που θα εβαζε τελος στις αποικιοκτρατικες συμπεριφορες των φραγκων στην ελλαδα και τα βαλκανια και θα ησυχαζαμε απο τις πολεμικες διαθεσεις της τουρκιας

  ReplyDelete
 56. Δε νομίζω η κοπέλα να παραδέχεται ότι είναι ελληνίδα ή ακόμη και να θέλει να λέγεται έτσι. Αιγύπτια είναι ή αλλιώς μπορούμε να την πούμε ελληνίζουσα αιγύπτια. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που σας πειράζει κατά βάθος είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, και μάλιστα ξένοι, προτιμούν το διάβασμα, τη μελέτη και την ταπείνωση και τη δουλειά από το να κλαίγονται συνεχώς σαν τους Έλληνες και να λένε «φταίει το κακό το σύστημα» και η «κακή παιδεία στην Ελλάδα» και να αποτυγχάνουν στην εκπαίδευση. Αυτό που εσείς δεν εκτιμάτε και λοιδορείτε, σε αυτό οι ξένοι διαπρέπουν και όσο περνάει ο καιρός θα διαπρέπουν και περισσότερο, διότι αυτοί το εκτιμούν και το σέβονται και έχουν αξίες. Αυτοί θα τιμήσουν τη γαλανόλευκη.

  ReplyDelete
 57. Προς Fr Gr,

  κοίτα, ελληνίδα δεν την λες. Μπορεί όμως με τα χρόνια η συγκεκριμένη κοπέλα να μεταστραφεί. Όμως παίζει ρόλο και η δική μας συμπεριφορά σε αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης και αφομοίωσης. Όσο κι εμείς βρίσκουμε την παράδοσή μας, τόσο και οι άλλοι την αποδέχονται και την κατανοούν. Όταν οι ξένοι βλέπουν ότι κι εμείς δεν βιώνουμε κάτι ιδιαίτερο, ότι δεν έχουμε ακόμη προσλάβει την έννοια της παράδοσης, τότε δεν έχουν να ασπαστούν κάτι. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Έτσι πιστεύω.

  Για αυτό προσπαθώ να τονίσω την έννοια της ιστορικής παράδοσης εν χρόνω, χωρίς αγκυλώσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 58. Προς dr.Pap,

  παραπονιέσαι συνεχώς για τους καημένους τους ηδονιστές τους επικούρειους και προσπαθείς να απολογηθείς για αυτούς, λέγοντας ότι καίγανε τα βιβλία τους, κλαίγοντας σε κάθε σου ποστ, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξυψώσεις την και καλά ψαγμένη, πολύπλοκη και ιδανική φιλοσοφία τους. Από την άλλη, προτρέπεις να ασπαστούμε το στωικισμό, ασχέτως που αυτά που πρεσβεύει στην ουσία βρίσκονται εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας.

  Αν όμως είσαι του δόγματος "A nation is born stoic, and dies epicurean" (will Durant), τότε μάλλον δεν έχεις καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε όχι epicurean, αλλά hyper-epicurean. Και συνεπώς, αν δεν το καταλαβαίνεις, το όλο σου κλάμα υπέρ των επικούρειων δεν πιάνει τόπο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννη.
   Δεν είμαι Επικούρειος.Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα παραδεχτώ πως σκόπιμα οι εχθροί τους όπως ο Κικέρων διαστρέβλωσαν την θεωρία τους και οι χριστιανοί έκαψαν τα βιβλία του.Το να καις βιβλία φιλοσοφίας είναι βάρβαρη πράξη ανεξαρτήτως το δόγμα το το εφαρμόζει.Με την αναφορά πως καίγονταν τα βιβλία τους δεν εξυψώνεται η θεωρία τους, αλλά πέφτει η υπόληψη όποιου πράττει τέτοια πράξη.
   Αυτήν την στιγμή δεν είμαστε επικούρειοι διότι δεν είμαστε φιλόσοφοι, άλλο ο ηδονισμός που αποσκοπεί στην ακολασία της στιγμής και άλλο η φιλοσοφική προσέγγιση.Ο Επίκουρος ούτως ή άλλως απέφυγε την κατανάλωση και τα αγαθά, ο νεοέλληνας χαιρόταν μόνο με την αγορά και την κατανάλωση.
   Εκτός αυτού, αμέτρητοι Στωικοί χρησιμοποιούν ρητά του Επίκουρου παρουσιάζοντάς τα ως ενάρετα, σε παραπέμπω στον Μάρκο Αυρήλιο και τον Σενέκα.
   Προσεγγίζω τον Στωικισμό ως πολιτική αναγκαιότητα σε μία κοινωνία χωρίς να κλείνω τα μάτια σε άλλη φιλοσοφική πρόταση, όπως ο καθηγητής λέει πως είναι Εθνομπολτσεβίκος και ορθόδοξος, έννοιες μη ταυτόσημες εάν εφαρμοστούν δογματικά μία προς μία.

   Delete
  2. Ηδονιστές ήταν οι επικούρειοι. Ζήσε τη στιγμή λέγανε, διότι μία φορά μόνο ζεις. Αυτό είναι και το σημερινό σλόγκαν του κόσμου. Επομένως η φιλοσοφία του Επίκουρου μας έφερε εδώ. Δεκαετία του 80, του 90, των παχιών αγελάδων, τότε που έρεε το χρήμα κλπ.

   Άρα να φανταστώ ότι και τον Πλάτωνα που έκαιγε βιβλία του Ηράκλειτου, τον έχεις χαμηλά στην υπόληψη.

   Κοινή πρακτική της αρχαιότητας ήταν αυτή. Δεν την έκαναν μόνο χριστιανοί.

   Delete
  3. Ή μήπως δε γνωρίζεις ότι το 410π.Χ οι Αθηναίοι κάψανε στην αγορά όλα τα έργα του Πρωταγόρα και τον εξόρισαν διωκόμενο για αθεϊα;

   Delete
  4. Άρα επίσης να φανταστώ ότι πέφτει κατά πολύ στην υπόληψή σου η αρχαία Αθήνα. Ναι, καιρός να αρχίσετε το διάβασμα. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως σας δίδαξε ο Διαφωτισμός.

   Delete
  5. Και μη ξεχάσω το καλύτερο. Ο Μέγας Αλέξαδνρος έκαιγε βιβλία του Επίκουρου, όπως μας ενημερώνει ο Λουκιανός.

   Delete
  6. Λάθος. Ένας φιλόσοφος Αλέξανδρος, όχι ο Μέγας. Αλλά και πάλι το γεγονός είναι ότι έκαιγε βιβλία του Επίκουρου.


   Αυτά τα τρία παραδείγματα αρκούν νομίζω.

   Delete
  7. Εγώ αντιθέτως με εσένα, κατανοώ το κάψιμο βιβλίων ως πρακτική της αρχαιότητας εντ΄ςο του πλαισίου της εποχής. Διότι τότε ήταν πολύ δύσκολο πράγμα η παραγωγή ενός βιβλίου. Το κάψιμο ήταν ένας από τους τρόπους που ήλιπιζες πως θα εξαφανίσεις τους αντιπάλους σου.

   Delete
  8. Ιωάννη.
   Συγχέεις την φιλοσοφία με την επιπολαιότητα.Ο Επίκουρους προωθούσε την αταραξία, το αντίθετο από σήμερα που είναι το άγχος.Η φιλοσοφία του Επίκουρου δεν μας έφερε εδώ διότι δεν είμαστε φιλόσοφοι και ούτε θα μας έφερνε.
   Δεύτερον, καταγράφεται ότι ο Πλάτων έκαψε βιβλίο του Δημόκριτου και όχι του Ηράκλειτου(μιάς και είχε διδαχθεί και από δάσκαλο της σχολής του φιλοσόφου), και είναι συκοφαντία.
   Τα βιβλία του Πρωταγόρα τα έκαψαν οι Αθηναίοι και είναι βαρβαρότητα.Η βαρβαρότητα στην αρχαία Ελλάδα δνε δικαιολογεί την χριστιανική.
   Γιαυτό λοιπόν επειδή προτίνεις να αρχίσουμε το διάβασμα ενώ συγχέεις τον Ηράκλειτο με τον Επίκουρο και δεν γνωρίζεις την βιογραφία, καλύτερα φίλε μου να αρχίσεις από τον εαυτό σου.

   Delete
 59. Κύριε FrGr, δὲν περιέχουν ἴχνη.. ἐθνοκαθάρσεως αὐτὰ ποὺ λέτε γιὰ τὴ Θράκη μὲ τὸν κο Κωνσταντινουπολίτη ;; Ἑμένα μοῦ θυμίζουν κάτι ἄλλο. Μοῦ θυμίζουν τὴν ἀμηχανία τῶν ἀρχῶν γιὰ τοὺς Ἀναστενάρηδες, ποὺ κανονικὰ ἠ ἐκκλησία τοὺς θεωρεῖ παγανιστές. Παρόμοια πράγματα ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ τοὺς Πομάκους. Νομίζω ὄτι δὲν συνειδητοποιοῦμε ὄτι τὰ κράτη μεταχειρίζονται ἐπιχειρήματα παλαιότητος, σὰν τὰ ἴδια τὰ κράτη νὰ ἦταν προ-κρατικά. Καὶ εἶναι προ-κρατικά ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ παλιμπαιδισμοῦ, διότι τὸ παιδί φαντάζεται νὰ ἐφαρμόσει τὶς ἰδέες του καθόλην τὴν ἔκταση μιᾶς ἐπικράτειας καὶ τὰ κράτη παρομοίως παλιμπαιδίζουν.

  Ἑθνοκαθάρσεις καὶ μετακινήσεις πληθυσμῶν κάνανε μοῦ φαίνεται καὶ οἱ Ῥωμαῖοι καὶ οἰ Τοῦρκοι (τοῦ εἴχε ζητηθεῖ νομίζω τοῦ Σουλτάνου Μαχμοῦτ τὸ 1821 νὰ έξοντωθοῦν ὄλοι οἰ.. Ῥωμηοί) καὶ τὰ Ναζιστικὰ καἰ τὰ Σταλινικά καθεστῶτα. Ἡ μεγαλύτερη ὄμως ἐθνοκάθαρση στὴν παγκόσμια ἵστορία εἶναι, σὲ συμβολικό ἐπίπεδο, ἠ διάλυση τοῦ πολυθεϊσμοῦ. Οἰ Ἑλεάτες εἶχαν καταλάβει στὶς ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. ὄτι εἰσέβαλλε στὴν σκέψη ἔνας πολύ ἐπικίνδυνος παράγων, ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, καὶ ποὺ ἔβαζε θεμέλια πάνω στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο. Τὰ θεμέλια βέβαια πιστεύανε πὼς χρειάζονται αἷμα γιὰ νὰ πιάσουν - βλ. τὸ τραγοῦδι τοῦ γεφυριοῦ τῆς Ἄρτας. Ὅ παράγων αὐτὸς συνορεύει μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἐκπολιτισμοῦ. Δυστυχῶς οἰ Ἐλεάτες δὲν εἰσακούστηκαν. Ἤδη μὲ τὸν Πυθαγόρα καὶ ἀργότερα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη μπῆκε στὴν σκέψη τῶν ἀνθρώπων ἠ ἰδέα νὰ ἀντικατασταθεῖ κάτι ἀπὸ κάτι ἄλλο, καὶ συγκεκριμένα ὁ πολυθεϊσμός ἀπὸ τὸν μονοθεϊσμό. Αὐτὴ ἡ μανία τοῦ μονοθεϊσμοῦ νὰ θέλει νὰ καταπιεῖ τὴν πολυπλοκότητα τοῦ πολυθεϊσμοῦ εἶναι μιὰ ἀρρώστεια τῆς σκέψης. Ἡ ἀρρώστεια αὐτὴ εἶναι ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση πὼς κάτι δύναται νὰ ἀντικαταστήσει κάτι ἄλλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. «Ἡ μεγαλύτερη ὄμως ἐθνοκάθαρση στὴν παγκόσμια ἵστορία εἶναι, σὲ συμβολικό ἐπίπεδο, ἠ διάλυση τοῦ πολυθεϊσμοῦ».

   Δε νομίζω να απαγορεύεται ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει. Η ήττα του πολυθεϊσμού ήταν και είναι αναμενόμενη, διότι στην ουσία εξαλείφει το νόημα από τη ζωή. Ο καθένας δημιουργεί το θεό του και βολεύεται με αυτόν. Δημιουργεί το δικό του νόημα. Η ατελείωτη ιδιωτική δημιουργία νοήματος οδηγεί στη σχιζοφρένεια. Ο άνθρωπος πάντα κάνει κάτι σε σχέση με τον άλλον, διότι έχει και την αποδοχή των άλλων.

   Συνεπώς, αν εσύ πιστεύεις στο Διόνυσο και όλη μέρα πίνεις κρασί, τότε αυτοκαταστρέφεσαι. Και τί έγινε; Πιστεύεις στην Αφροδίτη και όλη μέρα ερωτοτροπείς, τότε και πάλι χάνεις το νόημα. Και τι έγινε δηλαδή που πας με γυναίκες; Είτε 10 είτε 20 είτε 30 είτε 50. Και τι έγινε; Τίποτα δεν έγινε. Απλώς ικανοποιείς ασταμάτητα το πάθος σου και τις ορέξεις σου και θεοποιείς το πάθος σου δημιουργώντας μία «θεά» ή έναν «θεό».

   Αυτό θεωρώ ότι γίνεται με τον πολυθεϊσμό. Παύει από ένα σημείο και έπειτα να έχει νόημα. Διότι ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει αυτός ιδιωτικά ότι είναι σωστό και πρέπον, χωρίς να έχει πάντα ανταπόκριση από τον άλλον. Όταν δεν έχεις ανταπόκριση από τον άλλον, τότε οδηγείσαι στην ιδιωτική παραγωγή νοήματος, δηλαδή στην παράνοια. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στον πολυθεϊσμό.


   «Αὐτὴ ἡ μανία τοῦ μονοθεϊσμοῦ νὰ θέλει νὰ καταπιεῖ τὴν πολυπλοκότητα τοῦ πολυθεϊσμοῦ εἶναι μιὰ ἀρρώστεια τῆς σκέψης. Ἡ ἀρρώστεια αὐτὴ εἶναι ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση πὼς κάτι δύναται νὰ ἀντικαταστήσει κάτι ἄλλο».

   Και αυτό που λες έγινε. Ο Χριστιανισμός αντικατέστησε τον πολυθεϊσμό διότι προσφέρει νόημα ζωής. Και ακριβώς η ατέρμονη πολυπλοκότητα του πολυθεϊσμού δημιουργεί σύγχυση και ιδιωτικό νόημα ζωής.

   Delete
  4. Δε μας λες όμως ποιος ήταν ο παράγων που οι Ελεάτες είχαν αφουγκραστεί. Κάτι πας να πεις, αλλά δεν το λες.

   Delete
 60. ΥΓ. Ἅν θἐλετε νὰ ἀκριβολογοῦμε, ὀ καθεαὐτό ἑλληνισμός εἶναι ὀ πολυθεϊσμός. Ὁ ἑλληνισμός τῶν ἐλληνιστικῶν χρόνων εἶναι ἐξορισμοῦ... γιαλαντζῆ. Ὁ Ἕνοχος ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο στὸ ὄτι δὲν μποροῦμε νὰ διεκδικοῦμε τὴν κληρονομιά τῆς Ῥώμης ὄντας Ἕλληνες. Ὅ καθεαυτό ἑλληνισμός ἄρχισε νὰ κλονίζεται ἀπὄ τὄν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο, ποὺ ἠ διάδοσή τους ἔβαλε στὴν σκέψη τὸ γραπτό στοιχεῖο, σύμβολο τῶν ἀνατολικῶν μοναρχιῶν. Ὁ καθεαυτό ἑλληνισμός εἶναι ἀντιθέτως τελείως προφορικός. Δέχεται τὸ θεῖο σὰν ἀποκάλυψη πραγματικῶν θεοτήτων καὶ ὄχι σὰν ἀφαίρεση, μεταφυσική ἐλπίδα καὶ δογματικὴ ἐφαρμογή ἀπόψεων καὶ λειτουργιῶν. Δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ ἀνθελληνικό ἀπὸ τὸ δόγμα, καὶ γι αὐτὸ ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ συλλάβουν τὴν συνύπαρξη Ἑλλάδας καὶ Χριστιανισμοῦ.

  Πίσω ἁπὸ τὸν φανατικό ἐθνικισμό τοῦ 21 ἀλλὰ καὶ τοῦ σήμερα, δυστυχῶς (ἐθνικισμοῦ ποὺ μεταμφιέζεται μᾶλλον αἰσχρά σὲ θρησκευτικὴ πίστη) ὕπάρχει ἡ ἀντίδραση τοῦ πολυθεϊστὴ στὴν ἰσοπεδωτικὴ μανία τοῦ μονοθεϊστικοῦ Δεσποτισμοῦ. Οἱ Ἐλεάτες καταλάβανε ὅτι ἄρχιζε ἔτσι ἕνα πολύ ἐπικίνδυνο παιχνίδι κυρίευσης τοῦ χωροχρόνου ἀπὸ δύο στρατιές ἀντιμαχομένων, Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ποὺ θὰ ῥήμαζε τὸν καθεαυτὸ ἑλληνισμό, καὶ προσπάθησαν νὰ προφυλάξουν τὸν τελευταῖο κωδικοποιῶντας τὴν οὐσία του. Τὸ ἕνα καὶ τὰ πολλά δὲν εἶναι ἀντίθετα μεταξύ τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη ἀφηρημένη διατύπωση τοῦ κατωφλιοῦ τῆς ἑλληνικῆς θρησκευτικότητας. Ἤδη ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων στοὺς Περσικούς πολέμους καὶ τὸ φούσκωμα ποὺ προκάλεσε τὴν ἔθεσαν σὲ θανάσιμο κίνδυνο. Ἡ διεκδίκηση τῆς ἑλληνικῆς ταὐτότητας ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τοῦ σήμερα εἶναι πέρα ἀπὸ ἀσεβῆς χριστιανικῶς ἔνδειξη πνευματικῆς ἀδυναμίας, διότι ἐν τέλει εἶναι εἰς βάρος τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὸν θεωρεῖ κρατικό σύμβολο καὶ τίποτε παραπάνω. Ὁ ἀνώριμος πνευματικά ἄνθρωπος ΦΤΙΑΧΝΕΙ τὸν Θεό του. Ὁ πραγματικός πιστός τὸν νιώθει, τὸν βλέπει.

  ReplyDelete
 61. Ζαρατούστρα.
  Επειδή δεν δίνω παραπομπές σε ιστοσελίδες χαμηλότατου επιπέδου όπως το Βικιπαίδεια, σε παραπέμπω σε οποιοδήποτε κοράνι μπορείς να δανειστείς από τις βιβλιοθήκες των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.Επίσης, το ότι είναι σύμβολο υποταγής ως κατώτερου φύλου αναφέρεται και αναλύεται στην “Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού” του Ντούραντ, στον τέταρτο τόμο όταν ασχολείται με την άνοδο του ισλάμ.
  Δεν κατέχει τις προϋποθέσεις να θεωρείται Ελληνίδα διότι ο Ελληνισμός δεν είναι η χρήση της γλώσσας, εδώ συμφωνούμε.Είναι μία πρόταση ζωής, εμπεριέχει μία κοσμοθεωρία, μία φιλοσοφία και μία ηθική πρόταση για τον ανθρώπινο βίο.Οι Έλληνες που ομιλούν την Ελληνική αλλά δεν έχουν ιστορική γνώση της ποιότητας του Ελληνισμού, δεν είναι μουσουλμάνοι σουνίτες που πιστεύουν πως η γυναίκα είναι γεννημένη ντροπή, πως δεν πρέπει να τρώνε χοιρινό, και πως οι άπιστοι πρέπει να υποκήψουν στο ισλάμ, είναι απλά αφηρημένοι.
  Ας μην συγχέουμε τα γυναικεία δικαιώματα με τον φεμινισμό και τα ανθρώπινα με τον φιλελευθερισμό.

  Ας πάρουμε το παράδειγμα του Ισραήλ.Τολμάει κάποιος να θεωρήσει Εβραίους τους Μουσουλμάνους κατοίκους του Ισραήλ;Φυσικά και όχι διότι δεν μετέχουν στον Ιουδαϊσμό ανεξαρτήτως το εάν γνωρίζουν την Εβραϊκή ή όχι, και το εάν πληρώνουν φόρους.Το ίδιο λέω και για τον Ελληνισμό.

  ReplyDelete
 62. Σημ. Γιὰ τὸ διαδικαστικό, εἶχα προτείνει ἀπὸ παλιὰ τὴν ἀπενεργοποίηση τῶν ὑποσχολίων. Ἔτσι ὁ κάθε σχολιαστῆς, ἀκόμα καὶ ὁ κος Τρόλλ, συμμετέχει ἄθελά του σὲ ἔνα ἐνιαῖο κείμενο καὶ δὲν ἔχει τὴν δικαιολογία ὄτι γράφει σημειώσεις στὸ περιθώριο. Ἄν θέλει νὰ ἁποφύγει τὸν ἀμέσως παραπάνω σχολιαστὴ γιὰ νὰ ἀπαντήσει σὲ προηγούμενο σχολιαστή, τὸν ἀναφέρει - ὁ ἀναγνώστης ὄμως μπορεῖ νὰ τὸν διαβάσει σὰν τὸν ἴδιο συγγραφἐα ποὺ ἀλλάζει ποιητικό μέτρο, ὄπως στὴν ἀρχαῖα τραγῳδία. Ἄν ὀ χορός ξεφεύγει καὶ ἀρχίζει τὸ ὑβρεολόγιο, ὀ ἐπόμενος σχολιαστὴς, ὁ πρῶτος ὑποκριτής, πρέπει νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη προτοῦ ξεκινήσει τὴν τιράδα του. Ἔτσι ἴσως κατορθώνεται νὰ ἀποφευχθεῖ καὶ ἡ λογοκρισία καὶ ὁ ἀποκλεισμός τοῦ ὁποιουδήποτε.

  ReplyDelete
 63. ΥΓ Τὸ ὅλο θέμα τοῦ ἄν δικαιοῦται νὰ μπεῖ ἠ μποῦρκα στὰ σχολεία καὶ νὰ σηκώσει σημαῖα ἔχω τὴν ἐντύπωση ὄτι τὸ ξεσήκωσαν στὴ Γαλλία οἱ Σοσιαλιστές, κάτι τὸ ὅποῖο θεωρῶ λίαν ὔποπτο. Μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 80, ἤ μᾶλλον τὰ τέλη αὐτῆς, κανένα θἐμα δὲν ὑπῆρχε γιὰ τὴν ἀφομοίωση τῶν μουσουλμάνων στὴ Γαλλία. Θὰ ἀποδέχονταν τὴν γαλλική ἐκπαίδευση ὄπως ἦταν, ἀλλά ἐξισωτικά ὑπὸ τὴ γαλλική ταυτότητα. Θὰ μαθαῖναν ὄλοι μαῦροι, κίτρινοι, κόκκινοι, ὅτι πρόγονοί τους ῆταν οἱ Γαλάτες. Οἰ σοσιαλιστές ῆταν ποὺ ἄνοιξαν τὸν δρόμο γιὰ τὸν φυλετισμό διαλύοντας τὸν κορμό τῆς ἐθνικῆς παιδείας μὲ διάφορες ἐλευθεριακές ἁρλοῦμπες ποὺ πριμοδοτοῦσαν σὲ κάθε τάξη τὰ ἄνετα πλουσιόπαιδα ἔναντι τῶν ἐργατοπαίδων. Τὸ ἴδιο γίνεται νομίζω καὶ σὲ μᾶς. Τὸ γεγονὸς ὄτι μιλάμε μὲ φυλετικό πρόσημο δείχνει τὴ μαύρη κατάντια τῶν Ἑλλήνων.

  ReplyDelete
 64. Παρένθεση. Τὸ πρότυπο τοῦ Ἱσραὴλ ποὺ ἀναφέρει ὀ Δρ. Πᾶπ πολὺ συχνὰ μοῦ φαίνεται στὴν οὐσία ἀναβίωση τοῦ μετεμφυλιακοῦ (καὶ ἐμφυλιακοῦ) ἐλληνικοῦ κράτους. Δηλαδὴ παρακράτους. Τὸ παρακράτος τὸ ἑλληνικό ὄμως εἶναι πιστὸ ἀντίγραφο τοῦ τουρκικοῦ καὶ εἶναι μοῦ φαίνεται ὀ πρωτεργάτης τῆς ἐπανάστασης τοῦ 21. Φυσικὰ ὀ Τουρκαλβανὸς στὴν οὐσία (τουρκαλβανοί ἦταν πολὺ συχνὰ οἱ... ἀστυνομικοὶ τῆς Ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ὅπως ὁ Βεληγκέκας) λέει στὸν Σουλτάνο, κοῖτα, ἐγὼ δέρνω καὶ ἐκπαραθυρώνω τοὐς ἐχθρούς σου, ὀπότε θὰ μὲ ἀφήνεις νὰ κάνω καμιὰ καταχρησοῦλα, νὰ ἐκβιάζω ποῦ καὶ ποῦ κανέναν κακομοίρη, νὰ κάνω τὰ βασανιστηριάκια μου καὶ τὴ φαλαγγίτσα μου, τὸ λαθρεμποριάκι μου τοῦ χασισιοῦ, τὸ νταβαντζηλικάκι μου, καὶ σὺ θὰ μὲ ἀφήνεις ἤσυχο... Ὁ ἐλληνισμός καὶ ἠ μεταφυσική τοῦ οὐσία (κάτι τὸ ὀποῖο δὲν εἶναι διατυπώσιμο, εἶναι μυστηριώδες καὶ ἄπιαστο, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάβει ὀ μουσουλμάνος κι ἄς βαπτιστεὶ, πλυθεῖ, κάνει ἐγχείρηση ἀποκαταστάσεως τῆς περιτομῆς καὶ σταυροκοπιέται δέκα φορὲς μπροστὰ σὲ κάθε ἀστυνομικὸ τμῆμα ἱσοδυναμεὶ μὲ τὸ ποντιακὸ ἡμέτερον καὶ τὴν σικελική Κόζα Νόστρα, τὴν κοινήν μας ὑπόθεσιν. Δὲν ἀναφέρεται στὴν ἱστορία καὶ τὴν φιλολογία ἀλλά στὴ... μαφία. Αὐτὴ εἶναι ἡ προσωρινή μου ἐξήγηση γιὰ τὴν ἀδυναμία ἁναλύσεως τοῦ ἐθνικοῦ μας φρονήματος.

  Φυσικά ὀ Τουρκαλβανός, Ἰσραηλινός καὶ ὀποιοσδήποτε, Παλαιστίνιος καὶ Ἐσκιμῶος Βεληγκέκας θέλει φοροαπαλλαγή καὶ μάλιστα νὰ φορολογεῖ ὀ ἴδιος μέσῳ τῆς παραοικονομίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή
   Το Ισραήλ αναφέρεται ως κράτος πρότυπο για μικρά κράτη.Έχει αντικειμενικό σκοπό, στρατό, οικονομία και Λόμπυ.Στην Ελλάδα δεν έχουμε τίποτε από αυτά, και αντί να παραδειγματιζόμαστε στρεφόμαστε ενάντια του Ισραήλ χωρίς κανένα απολύτως νόημα.Αυτό αναλύθηκε εδώ http://doctorpap.blogspot.gr/2016/03/blog-post_26.html και παραθέτω τον σύνδεσμο για να μην γράφω τα ίδια στην σελίδα του Κ.Καθηγητή
   Όσο για την νοοτροπία μαφίας που αναφέρεις, έτσι ακριβώς επιβιώνουν όλα τα κράτη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

   Delete
 65. Σωστὰ Κωνσταντῆ. Ὁ Χάρρυ Κλύνν, ὡς σύγχρονος Ἀριστοφάνης, ἐτραγούδησε τὸν μετεμφυλιακὸ Βεληγκέκα τοῦ κρατιδίου: τὸν ἐθνικόφρονα! Ὄχι τὸν ἐθνικιστή, ἀλλὰ τὸν ἐθνικόφρονα."Ἐσὺ στὴν φυλακὴ κι ἐγὼ στὰ πράγματα!" Πλήρης ἡ ἀσυδοσία τοῦ ἐθνικόφρονος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πιστεύω ως "εθνικοφρονες" εννοείτε τους Φιλελεύθερους Δεξιούς που και πατριώτες το παίζουν και δεν καταλαβαίνουν ότι η Ιδεολογία των δεν αναγνωριζει Εθνικά, Θρησκευτικά, Φυλετικά και Σεξουαλικά σύνολα, παρά μόνον άτομα. Μάλιστα μάχεται τα σύνολα. Τα LGBTQ, σε μικρά παιδιά ήτο το κερασάκι. Το τελευταίο σύνολο που είχε μείνει ορθιο ήτο πάνω-κάτω η Οικογένεια και το Φύλο το σεξουαλικό. Ε το χτυπήσανε και αυτό. Αρχισαν απο το Έθνος με τον αφελληνισμό, τον πολυφυλετισμό και την Παν-Ευρωπαϊκή ταυτότητα, ύστερα πήγαν στην Θρησκεία με την δήθεν πρόοδο που επιτάσσει την αθεΐα, προώθησαν αναρχικά συγκροτήματα και τάσεις στην νεολαία και ύστερα χτυπήσαν και την Οικογένεια με τα διαζύγια, τις ηλίθιες και πρόστυχες celebrities.

   Delete
 66. "Η διαδικασία άρχισε με τις Δανειακές Συμβάσεις που ακρωτηρίασαν σε σημαντικό βαθμό την ελληνική κυριαρχία, προκάλεσαν μείζονα οικονομική-κοινωνική εξασθένιση της Ελλάδας και, άρα, της ικανότητάς της να αμυνθεί ή να απειλήσει με μεγάλο κόστος τις δυνάμεις που της επιτίθενται (κατάργηση του ελληνικού δικαίου και των δικαστηρίων στο χρέος με το ΡSI). Συνεχίστηκε με επιδέξια εκμετάλλευση των φιλοδοξιών της ηγεσίας των “αντιμνημονιακών” για την χειραγώγησή τους, που επέτρεψε την επί δυόμισι χρόνια “αναμονή”, ενώ εμπόδισε την προετοιμασία τους για ρήξη-διαπραγμάτευση (τα δύο είναι αλληλένδετα) οδηγώντας στη συνθηκολόγηση, καταφέροντας σπουδαίο πλήγμα στην αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του ελληνικού λαού, συμβάλλοντας περαιτέρω στη διεθνή του απομόνωση."

  ReplyDelete
 67. Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Χάρρυ Κλὺνν ἀνεφέρετο, ὡς ἐθνικόφρονες, σὲ αὐτοὺς τοὺς χαμαιλέοντες ποὺ ξεπροβάλουν ἀπὸ τὰ βρώμικα νερὰ μετὰ ἀπὸ κάθε τραγωδία τοῦ ἔθνους, ὅπως μετὰ τὸ τέλος τοῦ Ἐμφυλίου τὸ 1949 καὶ ποὺ καυτηριάζει ὁ ἀριστερὸς φασιστὴς καθηγητὴς Δημήτρης Τσάκωνας στὰ βιβλία του. Δηλαδὴ τοὺς βολεμένους, τοὺς planqués, ὅπως τοὺς ὀνομάζουν οἱ Γάλλοι. Αὐτοὺς ποὺ ἐφώνάζαν "Ζήτω ἡ Ἑλλάς! Δῶσε μου ἕνα πεντοχίλιαρο!" Αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ γερμανοτσολιάδες τῆς Κατοχῆς ἐδήλωναν ἀντιστασιακοὶ ἐπὶ Ἀνδρέα γιὰ νὰ πάρουν τὸ ἐπίδομα τοῦ ἀντιστασιακοῦ! Αὐτοὶ ποὺ κλαίγονται σήμερα ὡς συνταξιοῦχοι ἐνῷ ἦσαν δήμιοι στὴν Μακρόνησο καὶ ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα στὸν σημερινὸ γραικυλισμό. Αὐτοὶ ποὺ πότε δὲν ἔνοιωσαν τὰ τραγούδια τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.Δηλαδή, ὁ ὑπόκοσμος τῆς ἐθνοκαπηλίας. Θὰ ἔπρεπε σήμερα νὰ τοὺς ἀφαιρέσουν καὶ τὸ τριακοσάρι τῆς συντάξεώς τους καὶ νὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ σιγοπεθαίνουν στὰ βρώμικα νερὰ τοῦ πεζοδρομίου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 68. Πράγματι ἔχετε δίκαιο dr.Pap: Τὸ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ καταστῇ τὸ πρότυπό μας. Ὁ ἀντισημιτισμός μας ὅμως μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὸ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχεις ως πρότυπο το Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ εφαρμόζει αντίθετες πολιτικές. Παραδείγματος χάριν, το Ισραήλ δεν θα επέτρεπε ποτέ την ύπαρξη μιας εβραιοπαλαιστινιακής συνομοσπονδίας.

   Delete
 69. Γιὰ τοὺς Ἑλεάτες καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ Ἱσραήλ. Ὁ πολυθεϊσμὸς ἀντιστοιχεῖ στὸ νομαδικό-φυλετικό-κυνηγετικὸ-κτηνοτροφικὸ σύστημα τῆς πρώιμης ἀρχαῖας Ἑλλάδας καὶ ὁ μονοθεϊσμός αὐτοκρατορικοῦ τύπου ἀντιστοιχεῖ σὲ ἐκτεταμένες γεωργικὲς ἐκτάσεις. Τὰ γεωγραφικὰ σύνορα ὁπως τὰ ξέρουμε προέρχονται άπὸ τὴν ἰδέα ὅτι ἠ γῆ εἶναι ἑπίπεδη καὶ μπορεῖ νὰ χωριστεῖ σὲ ἀγροτεμάχια (τὸ ἴδιο κι ὀ οὐρανὸς μὲ τοὺς ἀστερισμοὺς). Οἰ Ἑλεάτες καταλάβαιναν πλέον τὸν 5ο αἱ. π. Χ. ὄτι οἱ ἄνθρωποι ἄν δώσουν βάρος στὴν τεχνικὴ σκέψη καὶ τὴ διαίρεση θὰ χάσουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸ θεῖο. Ἁντί νὰ ποῦνε - Ἁφῆστε τὰ ὄλα, παιδιά, καὶ ἀσχοληθεῖτε πλέον μόνο μὲ τὸν Ποσειδῶνα (ποὺ θάτανε παραπλανητικὸ) εἴπανε τὸ ἑξῆς.

  - Ἁπὸ τἤ μιὰ ἔχουμε τοὺς κτηνοτρόφους ποὺ δὲν θέλουνε σύνορα καὶ φράχτες ἀλλά θεούς-τοτέμ. Πρὶν τὴν νεολιθικὴ ἐπανάσταση οἱ Ἰσραηλίτες τσακωνόντουσαν μὲ τοὺς Παλαιστινίους διὰ μέσου τῶν θεῶν τους. Ὄταν οἰ Ἰσραηλίτες νικοῦσαν τοὺς Παλαιστινίους λέγανε - τοῦς νίκησε ὀ Θεός. Ἀντίστοιχα, οι ἄλλοι λέγανε, τοῦς ἔφαγε ὁ Ἁλλάχ. Μὲ τὴ νεολιθική ἐπανἀσταση προσετέθη στὴν διαμάχη ἡ ἔννοια τοῦ χώρου.

  Λένε οἱ Ἰσραηλίτες τῶρα - οἱ Παλαιστίνιοι καταπάτησαν τὰ ἱερά μας χώματα ὅσο λείπαμε κι οἰ Παλαιστίνιοι λένε πάλι -ἐσεὶς μᾶς διώξατε ἀπὸ τὰ δικά μας, θὰ σᾶς δείξουμε κερατάδες. Ἡ λύση, λένε μερικοί, εἶναι νὰ τοῦς κατακτήσει καὶ τοὺς δυὸ ἕνας Πέρσης καὶ νὰ τοῦς πεῖ, ἐσείς ἐδῶ κι οἱ ἄλλοι ἐκεί. Τελεία καὶ παῦλα. Οἱ Ἑλεάτες κατάλαβαν ὅτι αὐτὸς ὅ ἄλλος, ὁ θεῖος Σάμ, ποὺ λέει, ἐγὼ μοιράζω, μπόυς, καὶ γὼ τὴν κόβω τὴν πιττάουα, Φαραώ, Αὐτοκράτωρ, Μέγας Βασιλεύς, ἦταν στὴν οὐσία ἔνας μεγαλοβοσκός. Ἡ διαίρεση τῆς διαίρεσης, ὀ ΝΟΜΟΣ, θάφερνε περαιτέρω διαίρεση. ΝΕΜΩ σημαίνει μοιράζω. Ποιὸς μοιράζει τί βρὲ παιδιά ;; ῥωτάγαν οἱ Ἐλεάτες.

  -Πρέπει νὰ τὸ πᾶτε ΠΡΙΝ τὴ βοσκή καὶ ΠΡΙΝ τὸ θερισμό γιὰ νὰ καταλάβετε τί σᾶς συμβαίνει, διότι αὐτὸ τὸ κάτι τόχετε ΞΕΧΑΣΕΙ, ἐξ οῦ καὶ ΑΛΗΘΕΙΑ εἶναι ἡ μή-λησμονιά. Αὐτὸ ποὺ ἔχετε ξεχάσει εἶναι ὀτι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τὸν Θεὸ σας ἄλλος γιὰ τὰ κοπάδια του, ἄλλος γιὰ τὰ χωράφια του, ἀντί νὰ τὸν ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ. Διότι πολὺ ἀπλά δὲν ἀσχολεῖστε ! Ἀσχολεῖστε μὲ τὴ μοιρασιὰ τῆς γῆς καὶ τῶν θεῶν καὶ εἶστε σὰν δυὸ γάιδαροι ποὺ γκαρίζουν παρέα σὲ ξένον ἀχυρῶνα. Μὲ ἄλλα λόγια, ἀντί νὰ κάθεστε νὰ ἀσχολεῖστε μὲ τὸ ΚΡΑΤΟΣ καταλάβετε ἑπιτέλους ὅτι ἀσχολεῖστε μὲ τὴ ΔΙΑΙΡΕΣΗ. Αὐτὸ κάνετε, ξυπνῆστε !!! Δἐν ἐργάζεστε οὔτε πολεμᾶτε. ΔΙΑΙΡΕΙΤΕ.

  ReplyDelete
 70. Σήμερα εἶναι τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, Β΄ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μελλοντικῆς ἐπανόδου τοῦ θρησκευτικοῦ ἡμερολογίου, ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἁγίας Ῥωσίας καὶ καταδίκης τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1923. Ὅσο δὲν ἐπανέλθῃ ἡ πρὸ τοῦ 1923 ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ἡ χώρα μας θὰ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ὅπως αὐτὸ εἶχε γίνει στὰ πρόθυρα τοῦ 1453. «Ἐγὼ οὔκ ἀρνήσομαί σε, φίλη Ὀρθοδοξία» εἶχε ἀναφωνήσει ὁ Γεννάδιος τότε. Σήμερα περιμένουμε τὸν νέο Γεννάδιο γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, σωστά. Ενώ από το 1453 μέχρι το 1923 η Ελλάδα δεν ταλαιπωρούνταν. Βρήκατε τη λύση.

   Όταν κανείς ακούει από εσάς παιδικές σκέψεις, τότε...

   Delete
 71. Τώρα Χρυσή Αυγή, 8ο Συνέδριο, ζωντανά!

  ReplyDelete
 72. http://webtv.ert.gr/webtv/ert/tv/share/xa.html

  ReplyDelete
 73. Συμφωνῶ μέ τήν περιγραφή τῶν ἐθνικοφρόνων ἀπό τόν κ. Κιτσίκη

  Κάνω τήν ἑξῆς σκέψη... ὑπάρχει ἄλλη χώρα ὅπου τό φαινόμενο τῆς ἐθνιοφροσύνης νά ὑπῆρξε τόσο ἐμφανές καί χαρακτηριστικό στήν ἱστορία της; Νομίζω ὄχι... Μήπως ἡ ἐθνικοφροσύνη ( φωνασκοῦσα ἤ σιωποῦσα ), ἀκμάζει ἐκεῖ ὅπου γιά ἀντικειμενικούς ιστορικούς λόγους δέν δύναται νά ἀνθίση καί νά καρπίση ὁ ἐθνικισμός ; Μήπως δηλαδή καλύπτει τήν ἱστορικῶς δεδομένη ἀνυπαρξία του;

  ReplyDelete
 74. Επίσης ανακατελήφθη η Παλμύρα! Η Ελληνιστική πολη αυτή! Τιμή και δόξα στον Άσαντ και τον στρατό του, τον ηρωικό! Αιδώς στους γραικύλους κα το κατάπτυστο αυτό κρατίδιο, που ουδεμία βοήθεια έδωσε στην ανακατάληψη της πόλεως αυτής! Ζήτω και πάλι ζήτω!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά εσύ έχεις σοβαρό πρόβλημα δεν υπάρχει περίπτωση. Βρε βλάκα, ανόητε, να στείλουμε στρατό να μας ανατινάζουν κι εμάς;

   Τι βλάκας είσαι εσύ ρε...

   Delete
  2. Ἰωάννη, κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχα σβήσει τὸ παραπάνω ἀνεπίτρεπτο ὑβρεολόγιό σου.Τὸ ἄφησα μήπως καὶ συνειδητοποιήσῃς ὅτι ἔπεσες πολὺ χαμηλά. Πάντως τὴν ἑπομένη φορὰ δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Έπεσα χαμηλά. Όταν κάποιος μιλάει χαμηλά, γίνεσαι ο ίδιος χαμηλός για να συνεννοηθείς μαζί σου.

   Αν δε καταλβαίνειτε ότι οι τζιχανιστές έχουν στόχαστρό όσους τους πολεμούν, τότε τι να πω. Σκέτη αυτοκτονία είναι αυτό που προτείνει ο Έλλην.

   Delete
  4. Ζητώ συγγνώμη από τον Κωνσταντινουπολίτη. Αλλά πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι πάνω στον ενθουσιασμό του και την παρορμητικότητά του λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα σκέφεται εκείνη τη στιγμή που τα λέει.

   Delete
  5. Ἰωάννη, ἐκ μέρους του ἐκτιμῶ τὴν συγγνώμην σου. Μὴ ξεχνᾶς ὅτι ὁ Ἕλλην εἶναι ἕνα εἰκοσάχρονο παιδί. Μακάρι ὅλα τὰ σημερινά μας παιδιὰ νὰ ἐνεπνέοντο ἀπὸ τέτοιον ἐνθουσιασμό.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  6. Ο απόστολος Παύλος λέει: «μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες. προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων»

   Το κακό δεν το αναχαιτίζεις με νέο κακό. Αυτό σου λέει. Αυτό το τόσο απλό να το λες και τόσο δύσκολο αν το πράττεις. Δηλαδή πρέπει σε όλους τους τομείς της ζωής μας να πράττουμε να αντίθετα από αυτά που λέει το ευαγγέλιο; Πρέπει κι εμείς να ακολουθήσουμε τους αποικιοκράτες και όχι το ευαγγέλιο; Ε να πάρει ευχή δηλαδή. Έλεος. Και μετά αναρωτιόμαστε τι φταίει...

   Delete

  7. Ακούει κανείς;

   «μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν».

   Με το αγαθό νίκα το κακό. Όχι με νέο κακό (βλέπε συμμετοχή στους βομβαρδισμούς όπως θα κάνουν οι Βέλγοι). Θα αναρωτιούνται μετά πάλι από ενδεχόμενη νέα επίθεση, τι φταίει...

   Delete
 75. Αὐτὰ ποὺ λένε ὁ Ζαρατοῦστρα καὶ ὁ Αἠτὸς τοῦ Αἰγαἰου δένουν ἄν θεωρήσουμε ὁτι τὸ ἑλληνικό κράτος εἷναι ἔνα εἶδος Μονόπολυ μὲ νάυλον χαρτονομίσματα ποὺ ἀποσύρεται ἀπὸ τἤν κυκλοφορία. Μιὰ ζωή τὸ παιχνίδι ἦταν νὰ προλάβεις νὰ ἐξαργυρώσεις τὰ νάυλον χαρτονομίσματα, δραχμὲς ἤ εὐρὼ, μὲ λίρες ἤ δολλάρια ἤ ῥούβλια. Σίγουρα πρώτη φορὰ φτιάχτηκε ἕνα κράτος βασισμένο στὴν φιλολογία. Ἡ ταύτιση τοῦ ἐθνικόφρονος μὲ τὸν ἥρωα τοῦ περσικοῦ πολέμου Θεμιστοκλῆ ἦταν ἕνα ὑποστάδιο στὴν διαδικασία μετατροπῆς τοῦ νάυλον κατοστάρικου σὲ κάτι... κάπως καλύτερο.

  ReplyDelete
 76. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 77. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 78. Ὡς συνήθως ὁ Fr Gr κάνει ἀνέντιμα σχόλια. Ἡ ἐπιστημονικὴ δεοντολογία δὲν ἐπιτάσσει νὰ δημοσιεύονται ὁλόκληρα τὰ κείμενα τῶν πολλαπλῶν ἐγγράφων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ἱστορικό.Δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἀνατρέξῃ στὸ παραπάνω κείμενο τῆς Μιλλιγιὲτ.Ἄν δὲν γνωρίζει τουρκικὰ ἐγὼ δὲν εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τοῦ κάνω τὴ μετάφραση.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 79. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 80. Βλέπε τὴν παραπάνω πρόσθετη φωτοτυπία τῆς Μιλλιγιέτ, συνέχεια τῆς συνεντεύξεως τοῦ Παπαδόπουλου.

  Ἐπιπλέον, σᾶς παραπέμπω στὸ βιβλίο τοῦ Γεωργαλᾶ, Ἑλληνικὸ Μανιφεστο, πρώην ὑπουργοῦ τοῦ Παπαδόπουλου, ποὺ στὸ προτεινόμενο πρόγραμμα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,συμπεριλαμβάνει τὴν ἀναγκαιότητα ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete