Aug 22, 2015

230 – Γιατί πρέπει νὰ ὑπερψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές

230 – Γιατί πρέπει νὰ ὑπερψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές

Οἱ Ἕλληνες εἴμεθα φοβερὰ διχαστικοί. Ἀνάβουμε μὲ τὸ παραμικρό, ἔχουμε στὸ πετσί μας τὴν βεντέτα φθονοῦμε ὅποιον ἐπιτύχῃ, ἔστω καὶ ἄν ἀναγνωρίζουμε πὼς ἔχει δίκαιο.

Ὁ Νῖκος Μιχαλολιᾶκος, μόνος του, ἐπέτυχε στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας ἕνα θαῦμα. Οἰκοδόμησε, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιο ἀγῶνα, ἕνα μαζικὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα (οὔτε ἀκροδεξιό, οὔτε ἀκροαριστερό, ἁπλῶς πατριωτικό). Τὸ ἐπέτυχε διότι παράλληλα ὠργάνωσε ἕνα παραστρατιωτικὸ κίνημα, ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ οἱουδήποτε γνησίου ἐπαναστατικοῦ κινήματος. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ δυνάμεις τοῦ Κατεστημένου ἐπεκέντρωσαν τὰ βέλη τους κατὰ τῆς παραστρατιωτικῆς αὐτῆς ὀργανώσεως, γνωρίζοντας κάλλιστα ὅτι χωρὶς αὐτὴν ἡ ἐπανάσταση εἶναι ἀδύνατη. Τὸ ΚΚΕ μετεμορφώθη σὲ ἀνενεργὴ σοφὴ κουκουβάγια ἀκριβῶς διότι ἔχασε τὸ παραστρατιωτικό της σκέλος.

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ πληθώρα, στὴν σημερινὴ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, ὀργανώσεων, συνδέσμων, ἑταιρειῶν, κομμάτων ποὺ οὐσιαστικὰ συμφωνοῦν μὲ τὶς θέσεις τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς (πατριωτισμός, αὐτάρκεια, πολιτικὸ ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας, ὑποστήριξη τῆς ἐθνικῆς ἐπιχειρηματικότητος ὅπως αὐτὴ τῶν Ἑλλήνω ἐφοπλιστῶν, ἐθνικὸ νόμισμα, ἔξοδος ἀπὸ τὴν ΕΕ, οὐδετερισμὸς στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ἐκδίωξη τῶν λαθρομεταναστῶν) ποὺ ὅμως εἴτε λόγῳ τοῦ ἐμφυλιακοῦ παρελθόντος, εἴτε φθόνου, δὲν θέλουν νὰ ἀναγνωρίσουν ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐπέτυχε ἐνῷ αὐτὴ ἀπέτυχαν νὰ προβάλλουν ὅμοιες θέσεις ἀπελευθερώσεως τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς  διεθνεῖς τοκογλύφους.

Ζητῶ λοιπόν, στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές, ὁ λαὸς τοῦ ΟΧΙ τοῦ 61,50% τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 5ης Ἰουλίου 2015, νὰ ψηφίσῃ Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι δὲν θὰ τὸν προδώσῃ ὅπως ἔκαμε ὁ Σύριζα, ἁπλῶς διότι ὅταν εὑρεθῇ στὴν κυβέρνηση θὰ ἔχῃ στὸ πλευρό της, ἀφοσιωμένη, μία παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση καὶ τὴν πλειψηφία τῆς ἀστυνομίας καὶ τοῦ στρατοῦ ποὺ παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὴν δουλοπρέπεια τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974-2015, φλέγεται ἀπὸ πατριωτισμό. Μὲ στρατιωτικὴ κάλυψη καὶ πολύπλευρη ἐξωτερικὴ πολιτική, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ δυνηθῇ νὰ ἀντισταθῇ στὶς πιέσεις τῶν διεθνῶν τοκογλύφων, κάτι ποὺ δὲν ἠδυνήθη νὰ κάνη ὁ Βαρουφάκης μὲ μοναδικὸ ὅπλο τὴν δημιουργικὴ ἀσάφεια.

Πρέπει, ἐπιτέλους, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ξεπεράσῃ τὰ συνθήματα τοῦ «δὲν περνᾷ ὁ φασισμός», ἐὰν δὲν θέλῃ, κολλῶντας στὰ συνθήματα, νὰ ἀποτελειώσῃ ὅτι ἔχει ἀκόμη παραμείνει ὄρθιο ἀπὸ τὴν δύσμοιρη πατρίδα μας. Ὁ ἀστικὸς κοινοβουλευτισμὸς τῶν 40 τελευταίων ἐτῶν ὑπῆρξε καταστροφικός. Ἡ λαοκρατία ἀμέσου δημοκρατίας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς θὰ σημάνῃ τὴν ἀπαρχὴ ἑνὸς νέου χρυσοῦ αἰῶνος γιὰ τὴν πατρίδα μας.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Αὐγούστου 2015

35 comments:

 1. Φθονοῦμε ὃποιον ἐπιτύχῃ ἔστω καὶ ἄν ἀναγνωρίζουμε πὼς ἔχει δίκαιο....

  Ἑδῶ διαφωνῶ κάθετα, κύριε Κιτσίκη. Κρίνοντας άπόσα βλέπω, ποτέ δὲν φθονεῖ κανείς αὑτὸν ποὺ ἔχει δίκιο, αλλά πάντοτε αύτόν ποὔ ἕχει ἄδικο, καὶ δὲν μιλῶ γιἄ τὸν κο Μιχαλολιάκο.Τὸ δίπολο φθόνος-ἑνοχὴ δημιουργεῖ ὅξυνση τῆς ἐνοχῆς καὶ αὐτό εἶναι καὶ σκλαβιά καὶ θάνατος. Ὄταν νιώθεις ὃτι κάποιος κακῶς κατέχει τἠ θέση ποὺ κατέχει πάρα πολύ καλά κάνεις καὶ τὸ νιώθεις ! Τὸ μεγαλύτερο ἒγκλημα εἴναι ἠ αὑτοκαταστολὴ τῆς σκέψης. Προσοχή, τῆς σκέψης, ὅχι τῆς πράξης. Προσοχή ! Αυτο ειναι το RESSENTIMENT ποὺ εἴχε άναρτήσει παλαιότερα ὁ κος Ζαρατοῦστρα. Πῶς ἀνέχεται τόσα καὶ τόσα ὁ ἑλληνικός λαός ; Μὰ βέβαια ...ἀπό τὴν καλή του τὴν καρδιά ! Ντρέπεται νἄ πεῖ ὅτι φθονεῖ τὄν γειτονά του καἲ προτιιμᾶ νὰ κάθεται καἴ νὰ τἴς τρώει ἁπὸ τὸν γείτονά του ποὺ κάθεται μὲ τὴ σειρά του καὶ τὸν βλέπει νὰ συλλαμβάνεται χαμογελώντας ! Μέχρι νὰ φτάσει στὸ μὴ πάρέκει...καἴ νὰ σκἀσει ! Τὸ πρόβλημα δὲν εὶναι ὁ φθόνος ἀλλά ἡ αὑτοκαταστολή του. Αὐτὴ ἔχει δημιουργήσει μιὰ στρατιὰ φθονερῶν ἑπιτυχημένων ποὺ μᾶς ἔχουν περικυκλώσει. Ἡ αὑτοκαταστολὴ τοῦ φθόνου ἔχει ὀδηγήσει στὴ μαφιοζοποίηση τὴ μαζική, τἤν παγκόσμια ποὺ βλέπουμε. Ὅλη αϋτή ἤ μάζα εἶναι φθονεροί ποὔ ντρἔπονται τὸν φθόνο τους. Γίνονται πλῆθος γιὰ νἄ τὄν κρύψουνε ὅ ἓνας μέσα στὸ σώβρακο τοῦ ἄλλου.

  ReplyDelete
 2. ναι πρέπει ΧΑ με τον Κιτσίκη βουλευτή! ΣΤΑΥΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΤΣΙΚΗ!!!

  ReplyDelete
 3. ΣΤΑΥΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΧΩΣΤΕ ΤΟΝ!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Παρακαλῶ τὸν Aegean Eagle νὰ σεβασθῇ τούτη τὴν στήλη ποὺ δὲν δέχεται συνθήματα. Οἱαδήποτε γνώμη, ἀρνητικὴ ἤ θετικὴ νὰ παρουσιάζεται μὲ ἐπιχειρήματα καὶ κόσμιο τρόπο. Διαφορετικὰ τὸ σχόλιο θὰ διαγραφῇ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. έχετε δίκιο, για το σύνθημα...όμως όλοι από κάπου ξεκινάνε και όχι από βαριές ομιλίες γιατί ο λαός δεν καταλαβαίνει από αυτά...θέλει εύκολα πράγματα.."εύπεπτα"!!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 5. 1)Μια καλη ιδεα θα ηταν η καθοδος με την ΧΑ,και μαλιστα σε ρολο συμβουλευτικο(ειτε εκλεγεις,ειτε οχι).2)Μια παρατηρηση:Επειδη χειριζεσαι πολυ καλα την γλωσσα:Δημητριος,οχι Δημητρης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ, Κότσυ Μπέρρυ! Ο καθηγητής κ. Κιτσίκης είναι πολύ σπουδαίος καθηγητής και έχει χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό! Θα συμφωνούσα άνετα να τοποθετηθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Χρυσής Αυγής! Θα γινόταν επίσης, ένας πολύ καλός σύμβουλος!

   Delete
 6. Δίκαιο ἔχεις Κότσυ Μπέρρυ, ὡς πρὸς τὸ ὄνομα -πόσο μᾶλλον ποὺ τὸ ἀρχαιοελληνικό μου ὄνομά τὸ φέρει ἡ θεὰ τῆς γῆς Δημήτηρ- τὸ γράφω Δημήτρης διότι ἡ ζωὴ ἀλλὰ καὶ ἡ καρδιὰ καὶ τὸ μυαλό, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἠθέλησε νὰ μὲ κάνῃ Πανέλληνα, δηλαδὴ πλανητικὸ καὶ ἡ προσωπικότης μου καθιερώθη διεθνῶς Dimitri-Δημήτρης. Ὡς ἡγέτης τῶν Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ ἔχω ἐμπνευστὴ τὸν Πλήθωνα ποὺ διεθνοποίησε τὸ ἀρχικό του ὄνομα Γεμιστὸς σὲ Πλάτωνα-Πλήθωνα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Εγω αλλιως τα διαβαζω αυτα που λεει ο κος Κιτσικης -προσωπικα. Δεν τα διαβαζω ως οπαδος της Χρυσης Αυγης, αλλα τα διαβαζω θεολογικα. Η Χρυση Αυγη ειναι αντισυστημικο κομμα, συμφωνα με τα γραμματα του κου Κιτσικη. Η κοινωνια λοιπον -δηλαδη η οψη των πραγματων -προσπαθει να σε πεισει να πουλησεις την ψυχη σου στο Διαβολο.

  Για να σωθεις πρεπει να μην παρασυρθεις και να μεινεις πιστος στη μονη κοινωνια, στο ιδιο σου το ειναι.

  ReplyDelete
 8. Λυποῦμαι κύριε καθηγητὰ ἀλλὰ ἐν προκειμένῳ εἶσθε ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, προφανέστατα διότι οὐδὲν γνωρίζετε περὶ Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ προφανῶς περὶ τοῦ πατριωτικοῦ καὶ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικιστικοῦ χώρου εἰς τὸν ὁποῖον ὁ ἐν λόγῳ πολιτικὸς σχηματισμὸς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἀνῆκε. Ἡ ἰδεολογία της ἦτο καὶ εἶναι ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμός τὸν ὁποῖον ἐντέχνως ἀποκρύπτει ἐσχάτως καλυπτομένη ὑπὸ τὸν μανδύα τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἰδεολογία φυσικὰ ἀνήκουσα εἰς ἄλλους. Τὴν προέλευσιν ἐξ ἄλλου τοῦ ὀνόματος Χρυσῆ Αὐγὴ τὴν ἔχετε ἐξετάσει κ. καθηγητά;;Νὰ σᾶς βοηθήσω, ἡ Golden Dawn σᾶς θυμίζει κάτι;;
  Ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερον ὁ πατριωτικὸς- Ἐθνικιστικὸς χῶρος ἐξεφράζετο σταθερῶς ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴν Παράταξιν, τὴν ὁποίαν διεδέχθη τὸ Ἑνιαῖο Ἐθνικιστικὸ Κίνημα (ΕΝΕΚ), τὸ ὁποῖον ἀκολούθως διεδέχθιη τὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο τὸ ὁποῖον τὸ 2005 προσεχώρησε εἰς τὸν Λαϊκὸν Ὀρθόδοξον Συναγερμόν. Μετὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ 2012 Μέρος τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικιστῶν τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. ἀπεχώρησαν ἱδρύοντες τὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο ἐνῶ ἄλλοι παρέμειναν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν
  Συνεπῶς κύριε καθηγητὰ τὰ δύο μοναδικὰ πατριωτικὰ-Ἐθνικιστικὰ κόμματα ἐν Ἑλλάδι τὴν στιγμήν αὐτὴν εἶναι Ὁ Λαϊκὸς Ὀρθόδοξος Συναγερμὸς καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τὰ ὁποῖα ἐπιπροσθέτως εἶναι καὶ τὰ μοναδικὰ ἐναντίον τῆς Νέας τάξεως Πραγμάτων .
  Ἀγαπητὰ κ. Κιτσίκη ὡς παλαιὸς ἀναγνώστης σας ἀδυνατῶ νὰ πιστεύσω ὅτι ἐσεῖς προτρέπετε τὸν κόσμο νὰ ψηφίσῃ ἕνα κόμμα ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ παρουσία τοῦ ὁποίου εἰς τὸ διάστημα αὐτὸ τῆς παρουσίας του εἰς τὴν Βουλὴν εἶναι οὐσιαστικῶς ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ καὶ τὸ μόνο τὸ ὁποῖον ἐκατάφερε εἶναι νὰ προβῆ εἰς ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου διὰ τὰ ὁποία δικάζεται Ἐπιπροσθέτως, ἄν καὶ κατὰ παράβασιν παντὸς νόμου καὶ κανονισμοῦ τῆς ἐστέρησαν τὸ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ διδικαίωμα ττῆς ἀντιπροεδρίας πῶς ἀντέδρασε;; ΕΣΚΥΨΕ τὸ κεφάλι.
  Ἄν νομίζετε κύριε Κιτσίκι ὅτι αὐτὸ τὸ μόρφωμα εἶναι ἱκανὸν νὰ λύσῃ τὰ προβλήματα τῆς Ἑλλαδος καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσῃ ἐκτὸς τῶν συμπληγάδων, τότε καλῶς πράττετε.
  Ἄλλως, ἐπιβάλλεται νὰ ἀνακαλέσετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. δε ξέρω για το ελληνικό μέτωπο ή κούτελο, ξέρω όμως ότι το ΛΑΟΣ έκανε λάθη αρκετά... και για να σας βοηθήσω λίγο την αλήθεια θα τη βρείτε στην αλλαγή του εμβλήματος του με σημάδια περίεργα που δυστηχώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε στο μπλοκ...οι διερμηνευτές των σημείων ξέρουν καλά...ΠΑΝΤΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟ Χ(Λ)ΑΟΣ...

   Delete
  2. Προφανῶς ἐσὺ δὲν ἔχεις ἰδέα περὶ Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ λὲς τὶς ἴδιες βλακεῖες ποὺ λένε τὰ συστημικὰ λασποκάναλα. Κᾶτσε νὰ δεῖς ὀμιλίες τους στὴν Βουλὴ καὶ ἄσε τὰ περὶ ἀνυπαρξίας γιὰ τίποτα θολοκουλτουριάδηδες. «Ἔσκυψε τὸ κεφάλι» ἐπειδὴ δὲν ἐξέλεξε ἀντιπρόεδρο; Σοβαρά; Δηλαδὴ ἔπρεπε νὰ τοῦς τὴν πέσουν καὶ οἱ 17 ἐπειδὴ δὲν πῆραν ἀρκετὲς ψήφους γιὰ ἀντιπρόεδρο καὶ νὰ τοῦς τρέχουν στὰ δικαστήρια (ξανά); Καὶ ἐπιπλέον προτείνεις ποιόν; Τὸν Καρατζαφέρη; Ποῦ στήριξε ΝΔ ΠΑΣΟΚ στὸ μνημόνιο 1 & 2; Ἢ τὰ ξέχασες ἤδη; Χρυσὴ Αὐγὴ πλέον μόνο.

   Delete
 9. Εἶμαι καὶ πάλι ὑποχρεωμένος, Νικόλαε Ζ, χωρὶς νὰ θέλω νὰ θίξω κανέναν, ὅτι ἡ θέσις μου περὶ Χρυσῆς Αὐγῆς βασίζεται στὴν ἐπιστημονικὴ γνώση ποὺ ἔχω τῶν ἰδεολογιῶν καὶ ὄχι στὶς πολιτικὲς διαμάχες. Παρακαλῶ νὰ διαβάσετε τὸ ἄρθρο μου, ποὺ φέρει τὸν τίτλο: "Τὸ φαινόμενο Χρυσῆ Αὐγή. Ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ" ποὺ ἐδημοσίευσα στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 205, Νοεμβρίου 2012, σσ. 28-35 καὶ ποὺ ἐξηγεῖ γιατί ἀπὸ παλιὰ ὑποστηρίζω τὸ πράγματι ἐθνικοσοσιαλιστικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ὅταν τὸ διαβάσετε (παλαιὰ τεύχη πωλοῦνται στὴν Στοὰ τοῦ Βιβλίου, Βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον) θὰ χαρῶ νὰ τὸ συζητήσουμε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. λύπει αρκετή βιβλιογραφία για να καταλήξουμε σε αυτή την άποψη...γεγονός είναι ότι η ΧΑ χωρίς να το θέλει σύρει το άλοτρο του μπάρμπαροτσιλδ για την υλοποίηση των σχεδίων του στην χερσόνησο του Αίμου...

   Delete
  2. Η χερσοννησος του Αιμου δεν ειναι απλως μια γεωγραφικη ενοτητα, ενα κομματι του τρισδιαστατου χωρου, αλλα και ενα ψυχικο ζητημα. Την εποχη που εγκαθιδρυοταν η εννοια του γεωμετρικου χωρου, φερμενη απο την ανατολη, οι Ελεατες και αλλοι φιλοσοφοι ειπανε - για μπαστα ! Η γεωπολιτικη ειναι φαινεται απλως ενα παρακλαδι, ενα παρεπομενο αυτου του ζητηματος.

   Ο κοσμος ειναι ενιαιος, ψυχη τε και σωματι. Το πως ειναι ενιαιος, κατα τι ειναι ενιαιος, ειναι αλλο ζητημα, αλλα ειναι ενιαιος.

   Το θεμα δεν ειναι η ΧΑ αλλα το πως σκεφτονται αυτοι που θα ψηφισουν η οχι ΧΑ.

   Delete
  3. σωστά κ.konstadis, για να σκεφτούνε όμως αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που λίγοι έχουν...και όταν απόκτησουν πρόσβαση ΄τοτε πρέπει να εκπαιδευτούν για να την χειριστούν κατάλληλα...δλδ δύσκολο να γίνει αυτό μέσα στην αθηναική δημοκρατία...ίσως μέσα στην ελληνική τιμιοκρατία...

   Delete
  4. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὴν ἀπάντησίν σας.
   Τὸ ἔχω διαβάσει τὸ ἄρθρο σας αὐτὸ κ. καθηγητά, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄρθρα σας ἐξ ἄλλου στὸ 'Τρίτο Μάτι', δὲν τὸ ἐνθυμοῦμαι ὅμως καλῶς ἐκτὸς τοῦ ὅτι τὸ εἶχα καὶ τότε χαρακτηρίσει 'ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου' διότι ἐπραγματεύεσθο μὲ κάτι τὸ ὁποῖον δὲν ἐγνωρίζατε ὅπως κάμετε καὶ τώρα. Θὰ τὸ ἀναζητήσω εἰς τὸ ἀρχεῖον μου, θὰ τὸ ξαναδιαβάσω καὶ θὰ ἐπανέλθω.
   Ἐπισημαίνω ὅμως ἐδῶ ὅτι σεβασταὶ αἱ ἐθνικοσοσιαλιστικαὶ ἀρχαὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, καὶ οὐδὲν τὸ μεμπτὸν ἄν ἐξετίθετο στὶς ἐκλογὲς ὡς κόμμα ἐθνικοσοσιαλιστικὸν ἀντὶ νὰ παρουσιάζεται ὡς ἐμφορουμένη ἀπὸ τὴν ἐθνικιστικὴν ἰδεολογίαν εἰς τὴν ὁποίαν οὐδέποτε ἀνῆκε. Ἄλλο ὁ Ἑλληνικὸς Ἐθνικισμὸς εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει καὶ ὁ γράφων καὶ ἄλλο ἐθνικοσοσιαλισμός - ὁ ὁποῖος εἰρρήσθω ἐν παρόδῳ μοῦ εἶναι συμπαθὴς ἀλλὰ δὲν τὸν θέλω εἰς τὴν Ἑλλάδα διότι ἐδῶ ἔχουμε τὰ δικά μας πρότυπα τὰ ὁποῖα ἀκολουθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς Ἐθνικισμός. Ἐὰν τοῦτο δὲν συνιστᾶ ἀπάτην τὸτε τὶ εἶναι;;
   Τέλος ἐπειδὴ τὸ θέμα ἐν προκειμένῳ εἶναι καθαρῶς πολιτικὸν τὰ πολιτικὰ κριτήρια καὶ ὄχι αἱ πολιτικαὶ διαφοραὶ ἔχουν τὸν πρῶτον λόγον.

   Delete
 10. Ἀπαντώντας στὸν κο Νικόλαον Ζ θὰ ἤθελα νὰ τοῦ ὑπενθυμίσῳ τὰ ἑξῆς:

  Ὁ ΛΑΟΣ εἶναι ἀκροδεξιὸν κόμμα καὶ ὄχι ἐθνικιστικὸν κόμμα. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἄκρας δεξιᾶς μὲ τὸν ἐθνικισμὸν εἶναι ἀβυσσαλέα, ἀλλὰ σκοπίμως ἀποσιωπᾶται ἀπὸ δημοσιογράφους, καθηγητὰς καὶ «διανοουμένους». Ἡ γενικευμένη ταύτισις τῆς μὲν μὲ τὸν δὲ γιγαντώνει τὴν ἀμάθεια περὶ τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μάζες νὰ παραμένουν πολιτικῶς ἀγεωμέτρητες. Τὸ αὐτὸ φαινόμενο εἶναι ἀποκύημα τῆς ἀρρωστημένης φαντασίας τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» καὶ δὲν ἀποτελεῖ, εὐτυχῶς, θλιβερὰν ἑλληνικὴν πρωτοτυπίαν.
  Ὁ ΛΑΟΣ, ἴσως σᾶς διαφεύγει αὐτό, πιστεύει στὸν εὐρωπαϊκὸν φεντεραλισμόν, τὴν ἀκραία ἰδιωτικοποίησιν καὶ τὸν ἀπόλυτον φιλελευθερισμόν. Ἡ μόνη οὐσιαστικὴ διαφορά τοῦ κόμματος τοῦ κου Καβατζαφέρη μὲ τὸ βοθρόλυμα τοῦ Σταύρου Θεοδωράκη, τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ψοφοδεξιὰ τῆς ΝΔ εἶναι ἡ προβολὴ ἑνὸς ψευδορθοδόξου προσωπείου, τὸ γλείψιμον τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας (τοῦ Κοκοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς Βρετανικῆς, καθότι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΛΑΟΣ ὐπῆρξε συνεπὴς σταθμάρχης τῶν βρετανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Ἑλλάδα) καὶ ἡ καταδίκη φαινομένων κοινωνικῆς παρακμῆς. Τὸ πόσο ἐθνικιστικὸν κόμμα ἦταν ὁ ΛΑΟΣ ἀπεδείχθη τόσο ἀπὸ τὴν προσήλωσιν τοῦ ἀρχηγοῦ του στὴν τραπεζικὴ μαφία καὶ τὰ μνημόνια, ἀφοῦ ἐπέβαλε τὸν Παπαδήμιο, ὅσο καὶ ἀπὸ κάτι «πατριωτικοὺς» λὀγους στὰ εὐρωπαϊκὰ σαλόνια τῆς τότε εὐρωβουλευτοῦ τοῦ ΛΑΟΣ Νίκης Τζαβέλλα σὰν αὐτὸν ἐδῶ:

  https://www.youtube.com/watch?v=WrRshGJoqek

  Περιττὸν νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ΛΑΟΣ σὲ ἐπίπεδο στελεχῶν ὑπῆρξε κόμμα τραγέλαφος. Τὰ πιὸ ἱκανά του στελέχη αὐτομόλησαν πρὸς ΝΔ αὐτοεξευτελιζόμενα (Γεωργιάδης, Βορίδης, Πλεύρης, εἰδικῶς ὁ πρῶτος) ἢ ἀποστασιοποιήθησαν ἀπὸ αὐτὸν μετὰ τὴν Παπαδήμια κυβίστησιν (Βελόπουλος). Ὁ ΛΑΟΣ εἶχε ἀνέκαθεν συγγένεια ἰδεολογικὴν καὶ ἱστορικὴν μὲ τὴν ΝΔ καὶ τὸ ἀνωτέρω φαινόμενον δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προκαλῇ ἔκπληξιν. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ΒΑΣΙΝ ψηφοφόρων τοῦ ΛΑΟΣ μετὰ τὸ 2012, τὸ 1/3 αὐτῶν παρέμεινε πιστὸ στὸν Καβατζαφέρη, τὸ 1/3 προσεχώρησε στὴν ΝΔ μαζὺ μὲ τὴν «τριανδρία» Βορίδη-Γεωργιάδη-Πλεύρη καὶ τὸ ὑπόλοιπο 1/3 πῆγε στὸν ΛΣ. Τὸ ὅτι ἡ ΧΑ, καὶ καλά, ἔχει μπόλικον «ΛΑΟΣ» στὶς τάξεις τῶν ψηφοφόρων της εἶναι μᾶλλον ψευδαίσθησις. Ὁ ΛΣ ἔχει ἐκλογικὴν βάσιν ποὺ προέρχεται ἀπὸ πρώην ψηφοφόρους τῆς ΝΔ, (ἕνα 40%) τοῦ πατριωτικοῦ ΠΑΣΟΚ (ἕνα 25%), τοῦ ΛΑΟΣ (15%), τῆς πατριωτικῆς-ἐθνικιστικῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ ΚΚΕ (10%) καὶ Ἕλληνες χωρὶς ἔκδηλον πολιτικὴ ἰδεολογίαν. Ὁ ἐθνικοσοσιαλιστικὸς πυρὴν τοῦ ΛΣ σὲ ἀναγωγὴ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν ψηφοφόρων τοῦ κόμματος εἶναι ζήτημα μὲ τὰ δεδομένα τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1/2015 νὰ ἔχῃ ποσοστὸν μεγαλύτερο ἀπὸ 5%.

  Καὶ 'μένα μὲ ἐνοχλεῖ ἡ προσήλωσις μελῶν τοῦ ΛΣ σὲ χιτλερικὰ ἰδεώδη, ὄχι διότι ἔχω πρόβλημα μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔχω πρόβλημα μὲ τὸν Χίτλερ καὶ ὁποιονδήποτε ἐχθρὸν τῆς Ἑλλάδος. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα, ὁ ΛΑΟΣ εἶχε πολλὲς εὐκαιρίες νὰ ἐξελιχθῇ ὡς ἐθνικιστικὸν κόμμα, ἀλλὰ προετίμησε νὰ μείνῃ δεκανίκι τῆς ψοφοδεξιᾶς καὶ ἀκραῖον δεξιὸν κόμμα ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ξεμωραμένους καὶ γραφικοὺς νοσταλγοὺς τῆς οἰκογένειας Γκλύξμπουργκ.

  Ὁ ΛΣ σαφῶς ἔχει κάκιστες σχέσεις μὲ τὴν βασιλικὴν οἰκογένεια καὶ συμπάθεια στὸ καθεστὼς Παπαδοπούλου. Τὸ τελευταῖο ἀντανακλᾶ καὶ τὶς διαφορὲς στὴν κοινωνικὴν προέλευσιν τῶν δύο κομμάτων, ἀφοῦ ὁ ΛΣ κατάγεται ἀπὸ τὴν «πλέμπα» τῆς λαϊκῆς δεξιᾶς, τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὰς καὶ τοὺς μάχιμους ἀξιωματικούς (συνταγματάρχες), ἐνῶ ὁ ΛΑΟΣ ἀπὸ εὐπατρίδες καὶ ἄλλους λιμοκοντόρους στρατηγούς.

  Ὅσο δὲ γιὰ τὸ Ἐθνικὸν Μέτωπον, τὸ κόμμα αὐτὸ εἶναι ασἠμαντο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὑπολογίσιμον. Οὐσιαστικὰ συνεκέντρωσε διαφωνοῦντες ἀπὸ τὸ Ἐλληνικὸν Μέτωπον τοῦ Βορίδου ποὺ δὲν προσεχώρησαν στὸν ΛΑΟΣ, ἀρχαῖα μέλη τῆς ΕΠΕΝ καὶ τοῦ ΕΝΕΚ καθὼς καὶ κάποιους ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὸν σκληρὸν πυρήνα τῆς ΧΑ.

  Τὸ ζητούμενον εἶναι ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴν ὁ ἐθνικιστικὸς χῶρος ἐκφράζεται, καλῶς ἢ κακῶς, μόνον ἀπὸ τὸν ΛΣ. Ὁ ΛΑΟΣ οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐθνικιστικὸν κόμμα, ἀλλὰ ἀκροδεξιόν.

  ReplyDelete
 11. Τάδε ἔφη Νικόλαος Ζ:

  «Ἐπιπροσθέτως, ἄν καὶ κατὰ παράβασιν παντὸς νόμου καὶ κανονισμοῦ τῆς ἐστέρησαν τὸ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ διδικαίωμα ττῆς ἀντιπροεδρίας πῶς ἀντέδρασε;; ΕΣΚΥΨΕ τὸ κεφάλι»

  Ὁ ΛΣ δὲν ἔσκυψε κανένα κεφάλι. Προηγήθη παρερμηνεία τοῦ Συντάγματος καὶ κοινοβουλευτικὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν κοπριτείαν τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» γιὰ νὰ μὴν ἔχῃ ὁ ΛΣ ἐκπρόσωπον στὸ προεδρεῖον τῆς βουλῆς. Τί νὰ ἔκαμε ὁ ΛΣ ἐντὸς κυνοβουλίου, μὲ τὴν μισὴ κοινοβουλευτικήν του ὁμάδα στὴν φυλακή, νὰ τοὺς ἄρχιζε στὶς καρπαζιές; Ἐδῶ ὁ Παναγιώτης Ἠλιόπουλος ἀπεκάλεσε τὸν Τσίπρα «Mr Alexis» καὶ ὁ Δραγασάκης τοῦ ἔφερε τὸν φρούραρχο τῆς βουλῆς…

  Κάτι τελευταῖο:

  Κάθε ἐθνικιστὴς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀντικομμουνιστὴς καὶ ἀντικαπιταλιστής.

  Κάθε ἀντικομμουνιστὴς δὲν εἶναι ὑποχρεωτικῶς ἐθνικιστής.

  ReplyDelete
 12. Συρμακέζη, οἱ τρεῖς βασικὲς ἰδεολογίες εἶναι ἀνεξάρτητες ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνεπῶς ὁ κομμουνιστὴς εἶναι ἀντιφασιστὴς καὶ ἀντιφιλελεύθερος, ὁ φασιστής-ἐθνικοσοσιαλιστὴς εἶναι ἀντικομμουνιστὴς καὶ ἀντιφιλελεύθερος καὶ ὁ φιλελεύθερος-καπιταλιστὴς εἶναι ἀντικομμουνιστὴς καὶ ἀντιφασιστής.Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ὑποπίπτουν στὴν δυτικὴ ἀσθένεια τῆς ἀναλυτικῆς ἀντί τῆς συνθετικῆς σκέψεως. Ὅσο γιὰ τὶς κατηγορίες δεξιὰ καὶ ἀριστερά, αὐτὲς εἶναι ξεπερασμένες. Δύο εἶναι οἱ βασικὲς κατηγορίες:οἱ ἐπαναστατικοί (σήμερα οἱ φασιστὲς καὶ οἱ κομμουνιστές) καὶ οἱ καθεστωτικοί: σήμερα οἱ φιλελεύθεροι καὶ σοσιαλδημοκράτες).Φυσικὰ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστική: τίποτα τὸ μεμπτόν. Ὁ ἐθνικισμὸς ἔχει κατὰ καιροὺς χρησιμοποιηθῆ καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς ἰδεολογίες, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Τρίτο Ῥάϊχ, ἄν καὶ ὁ Χίτλερ ἦταν φυλετιστὴς καὶ ὄχι ἐθνικιστής. Οἱ Γάλλοι ἀποκαλοῦν τὴν συμμαχία φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ κατὰ τοῦ κοινοῦ ἔχθροῦ rouge-brun, ἐμεῖς μαυροκόκκινη. Ἐγὼ ἐθνικομπολσεβικισμός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. O Δημήτρης Κιτυσίκης είναι ένας πολύ μεγάλος έλληνας καθηγητής, σε παγκόσμιο επίπεδο και η άποψη του έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία!
  Γνώμη μου είναι, ότι θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Χρυσής Αυγής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. συμφωνώ με τον X.A για τα σχόλια επί του κ. Κιτσίκη, τότε και μόνο τότε θα ψηφίσω Χ.Α...όμως πιστεύω ότι ο Μιχαλολιάκος δεν θέλει καλήτερους από αυτόν μέσα στο κομμά γτ θα φανεί η τεράστια διαφορά εις βάρος του. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που έχει μαζέψει και όλη την δευτεράτζα...

   Delete
 14. Δὲν διαφωνῶ στὰ ὅσα λέτε, ἐξάλλου αὐτὰ τὰ ἔχουμε ἀναλύσει πολλάκις στὸ παρελθόν. Τὰ ὅσα ἔγραψα ὑποδηλώνουν τὴν ἀνάγκη νὰ ξεσκαρτάρῃ ὁ ΛΣ ἀπὸ ἀκροδεξιούς. Τὸ ὅτι πολλοὶ συνέλληνες ἔχουν ἀντικομμουνιστικὸν θυμικὸν δὲν τοὺς κατατάσσει ipso facto στοὺς ἐθνικιστάς. Ὁ ΛΑΟΣ εἶναι μία περίπτωσιν κλασικοῦ ἀκροδεξιοῦ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ ἐπεβίωσε χάριν τοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ του λόγου καὶ τοῦ χριστεμπορικοῦ του στίγματος.

  ReplyDelete
 15. Με βαση τα προαναφερθεντα περι ιδεολογιων, συνεχιζω να αναρωτιεμαι ποια ειναι η βαση μιας πολιτικης συζητησης. Το κεντρικο μας προβλημα, και παραμενει τετοιο, ειναι γιατι κανω αυτα που κανω και τι πρεπει να κανω, ενω διαφοροι αλλοι αμα τους ρωτησω, μου λενε κανε το ενα, μπρος και κανε το αλλο, αιντε. Το να αντικαθισταται αυτο το δυσκολο ζητημα της εξουσiας με το αν ενα κομμα ειναι καλο η κακο, ειναι αυτοεξαπατηση, τουλαχιστον εμενα ετσι μου φαινεται στην κατασταση που βρισκομαι..

  Ηδη, τετοιου ειδους συζητησεις προυποθετουν σιωπηλα οτι ναι, την εξουσια εγω την εχω εκχωρησει στο ταδε κοινοβουλιο, στον δεινα δικτατορα η ακομα και στον παπα που βρισκεται παρακατω και το αστυνομικο τμημα που βρισκεται παραδιπλα. Και συζητω για λεπτομερειες χωρις να αγγιζω την ουσια. Συμφωνοι -εστω -την εκχωρω την εξουσια, αλλα και ετσι, εστω, πως ειναι δυνατον μια πολιτικη συζητηση να μην ειναι θεολογικη, αν ειναι σοβαρη και προσπαθει να παει εις βαθος ; Στο βαθμο που οι ιδεολογιες δεν ειναι απλα ψευδη, δηλαδη, δεν ειναι τραπεζομαντηλα, που κρυβουνε το τραπεζι, πρεπει να εχουνε κατι απο κατω, το οποιο ασφαλως και δεν μπορει να ειναι τοπικο. Οταν λεει ο κος Κιτσικης παραπανω οτι ο Χιτλερ ηταν φυλετιστης και οχι εθνικιστης εγω καταλαβαινω οτι προφανως δεν ηταν ερωτευμενος με το περιγραμμα των συνορων της τοτε Γερμανιας επανω στον τοτε χαρτη.

  Συμπερασμα -αν καποιος δηλωνει εθνικιστης. θα περιμενε κανεις να ακουσει απο αυτον τι ακριβως εννοει. Ποιο ειναι το πεδιο εφαρμογης του εθνικισμου του ;Η παγκοσμια ιστορια ; Οι μελλουμενες γενεες ; Εαν δεν μπορει να απαντησει, μπορει κανεις να υποψιαστει οτι πρωτα εγινε εθνικιστης, κομμουνιστης, φιλελευθερος, χωρις να το καταλαβει, στο περιβαλλον που ετυχε να γεννηθει, και παραμενει προσκολλημενος στο περιβαλλον αυτο οπως μια μισοκαμμενη μαριδα που εχει κολλησει στο τηγανι. Μπορει ομως οποιαδηποτε ιδεολογια, φιλελευθερη, κομμουνιστικη, εθνικιστικη, να ειναι θετικη προταση, ολοκληρωμενη κοσμοθεωρια ; Η μηπως αυτο ειναι αδυνατον, γι αυτο και πρεπει να αλλαξουνε αρδην οι οροι των πολιτικων συζητησεων ; Μηπως αυτος που δηλωνει εθνικιστης, κομμουνιστης, φασιστας ειναι σαν καποιον που λεει, παιδια , εγω θα σας πω πως ειναι ο Παραδεισος, η Κολαση και το Καθαρτηριο. Γι αυτο φαινεται στη ριζα των ιδεολογιων βρισκονται οι ποιητες και οι μυστικιστες, ο Ομηρος, ο Δαντης, ο Σβεντεμποργκ, αυτοι που λενε τι συμβαινει στη μετα θανατον ζωη η τουλαχιστον στην Ενδιαμεση Περιοχη μεταξυ θανατου και ζωης.

  ReplyDelete
 16. ΕΠΕΙΓΟΝ: κάποιος να εφαρμόσει τους κανόνες, γτ εκεί πάσχουμε σαν φυλή στην εφαρμογή...ένας Ταγός με ένα Φιλόσοφο για οδηγό...το πέτυχε ο Αλέξανδρος με τον Αριστοτέλη...

  ReplyDelete
 17. Άπὸ φιλοσοφία πάσχουμε. Ἡ ἑφαρμογή εἶναι τὸ κάρο ποὺ μπαίνει μπροστά ὰπὸ τὸ ᾶλογο.

  Ἡ ἐφαρμογή εἷναι καταστροφή.

  ReplyDelete
 18. Μουσουλμάνοι στα σύνορα με τα Σκόπια, αρνήθηκαν τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού επειδή τα κουτιά που κρατούσαμε είχαν το χριστιανικό σύμβολο. Απόδειξη οτι δεν είναι απλοί, "κακομοίρηδες" "πρόσφυγες", αλλά οργανωμένα τάγματα εισβολέων του Ισλάμ. Ασυλο μόνο σε αποδεδειγμένα πρόσφυγες και Χριστιανούς.

  ReplyDelete
 19. Καὶ νὰ εἴσβάλουν ἀνοικτά ὅπως τὸν ἕκτο αῶνα.,,,σωστά. Αὐτοί οὶ ἄνθρωποι εἶναι μιὰ κάποια λύσις....
  Μἐχρι πρότινος τὶς ἀρχαιότητες τὶς εἴχανε μὴν πῶ τί τὶς εἴχανε ἄν δὲν φέρνανε παραδάκι...τῶρα μὲ τὴν Παλμύρα θυμηθήκαμε τἴς βάσεις τοῦ πολιτισμοῦ μας....ὁ πλανητικός ἐγκέφαλος ποὺ κατευθύνει τοὺς τζιχαντιστές μἔ τὄ τηλεκοντρόλ ξέρει πολύ καλά τὴ βρωμοδουλειά του.

  Βρὲ κάτι παιχνίδια ποὺ παιζει ἠ ἱστορία....προσαρμόζεται στὶς στοιχειώδεις σχολικές γνώσεις τῆς ἀνωτέρας φυλῆς....

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. Σὲ παρακαλῶ Fr Gr νὰ ἀνατρέξῃς στὸ σχετικὸ βιβλίο μου "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία"(Βιβλοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1998). Ἡ βασικὴ ἰδεολογία εἶναι ὁ φασισμὸς τῆς ὁποίας ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι ἁπλῶς μία γερμανικὴ παραλλαγή (μία ὑποϊδεολογία). Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς παρουσιάζει ὡς πρόσθετο βασικὸ χαρακτηριστικὸ τὸν φυλετισμὸ (καὶ εἰδικὰ τὸν ἀντισημιτισμό) ποὺ ὑπερβαίνει τὸν ἐθνικισμό. Ὁ Μουσσολίνι (φασισμός) ἐθεώρει τὸν Χίτλερ (ἐθνικοσοσιαλισμός) ἀκατανόητο μὲ τὴν ἐπιμονή του στὸν ἀντισημιτισμό. Οἱ ἀντισημιτικοὶ νόμοι τῆς Ἰταλίας τοῦ 1938 ἦσαν ἀποτέλεσμα τῶν ἀφορήτων πιέσεων ἐπὶ τοῦ Μουσσολίνι τοῦ ὑποχρεωτικοῦ συμμάχου του, τοῦ Χίτλερ.Ὁ Μουσσολίνι ἔζησε δημοσίως σὲ ὅλη τὴν περίοδο τῆς ἐξουσίας του, μέχρι τὸ 1938, μὲ μία ἑβραία γυναίκα (οὐσιαστικὴ σύζυγός του) τῆς ἰταλικῆς ἄρχουσας τάξεως.Ὁ Μεταξᾶς δὲν ἦτο ἀντισημίτης, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ Ἕλληνες Ἑβραῖοι ἐθεώρουν τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ἀντισημίτη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 22. Στὸ πρῶτο σου ἐρώτημα Fr.Gr. σχετικὰ μὲ τὴν ἱδρυτικὴ διακήρυξη τοῦ Ἅρματος ὑπὲρ τοῦ ἐθνοκοινοτισμοῦ, ἀπαντᾷ ἡ ἵδια διακήρυξη:καμμία διαφορὰ μεταξὺ ἐθνοκοινοτισμοῦ καὶ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Κὰ τὰ δύο βασίζονται στὸ αἷμα τοῦ Μύθου τοῦ Κ΄αἰῶνος τοῦ πράγματι ἐντυπωσιακοῦ βιβλίου τοῦ Ῥοζενμπεργκ, δηλαδὴ στὸν φυλετισμό. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι οἱ Ἄριοι ἦσαν οἴδιοι οἱ Ἕλληνες, ἐξ ἀρχῆς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete