Jan 30, 2016

278 - Ὁ πνευματικὸς θάνατος τοῦ Τσίπρα

278 - Ὁ πνευματικὸς θάνατος τοῦ Τσίπρα

Τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀκέφαλο ἐν μέσῳ σφοδροῦ κοινωνικοῦ πολέμου. Στὴν ἐσωτερικὴ ὅπως καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική του, σύρεται ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν μεγάλων δυνάμεων χωρὶς κἄν νὰ μεσολαβῇ ἕνας ἔστω καὶ φασουλῆς πρωθυπουργός. Τὸ ὄνομα Τσίπρας πλανᾶται ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ γῆ ὡς φάντασμα κάποιας ἄλλης ἐποχῆς ὅταν τὸ κρατίδιο τοῦ 1832 ἦταν περίγελο στοὺς ἀγρότες τῆς Πελοποννήσου καὶ τὰ σαλόνια τοῦ Παρισιοῦ. Τσίπρας θυμίζει κοῦκλα στὸ πανὶ τοῦ Καραγκιόζη. Τσίπρας πάντα γελαστὸς ὅταν οἱ θεατὲς γιουχαΐζουν ὄρθιοι τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὸ θλιβερὸ θέαμα. Τὸν εἰρωνεύονται στὶς Βρυξέλλες, τὸν κοιτάζει περιπεκτικὰ ὁ Νετανιάχου.

Στὸ κουκλοθέατρο τῆς Εὐρώπης τρώει  καρπαζιὲς καὶ γελᾷ σαχλά. Τοῦ λένε ὅτι θὰ τὸν διώξουν ἀπὸ τὸ Σένγκεν ἐὰν δὲν μετατρέψῃ τὸ ξέφραγκο ἀμπέλι του σὲ στρατόπεδο συγκεντρώσεως ἑκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων-μεταναστῶν καὶ αὐτὸς μιλᾷ σὰν τὴν κυρὰ Τασία. Πιστεύει ὅτι ἡ Μέρκελ τὸν ἐρωτεύθηκε καὶ καμαρώνει χωρὶς γραβάτα.

Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἁπλῶς, σὰν κουρδισμένο ζόμπι, ὁ Τσίπρας συνεχίζει τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ κατεδαφίσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ συγκροτήσεως φράγματος στὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη κατὰ τῆς Ῥωσίας. Τὸν παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμοὺντ Ἀμπὰς τὸν δέχεται στὴν Ἀθήνα, ἐπειδὴ ἡ Ἀμερικὴ ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἕνα στοιχειῶδες παλαιστινιακὸ κράτος γιὰ νὰ ἐλέγξῃ κάπως τὴν ἀνεξέλεγκτη πολιτικὴ τοῦ συμμάχου της Ἰσραὴλ καὶ ἐπειδὴ εἶναι σημαντικὴ ἡ παρουσία τῆς παλαιστινιακῆς διασπορᾶς ἀνὰ τὸν κόσμο ὑπὸ ἀμερικανικὴ ὀμπρέλλα.

Ταυτοχρόνως ὅμως, μὲ τὶς ἐπανειλημμένες ἐπισκέψεις του στὸ Ἰσραήλ, ὁ Τσίπρας συνεχίζει τὴν πολιτικὴ Σαμαρᾶ καὶ ὅλων τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων, στρατηγικῆς καὶ οἰκονομικῆς συμμαχίας μὲ τὸν Νετανιάχου, ἐξασφαλίσεως τοῦ γεωπολιτικοῦ φράγματος κατὰ τῆς Ῥωσίας στὸν Βορρᾶ καὶ τῶν Ἀράβων στὸν Νότο, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Αἰγύπτου ποὺ πάντα ξεχώριζε ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἀραβικὰ κράτη, μαζὶ μὲ τὴν Ἰορδανία, λόγῳ τοῦ χριστιανικοῦ καὶ ἑλληνικοῦ τους παρελθόντος

Ὅπως ἔγραφε ὁ Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης, στὸ βιβλίο του, Δημήτρης Κιτσίκης. Γεωπολιτικὴ βιογραφία (Ἀθήνα, 2013), «τὸ γεωπολιτικὸ τρίγωνο Ἑλλάδος-Τουρκίας-‘Ισραήλ –καὶ στὴν μέση ἡ Κύπρος- εἶναι ἀπαραίτητο καὶ γιὰ ἕναν ἐπιπρόσθετο λόγο. Διότι  ἑλληνοτουρκισμὸς καὶ ἑβραϊσμὸς ἔχουν μία πιὸ βαθιὰ ἀνάγκη συμπήξεως τῶν δυνάμεών τους, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅ,τι αἰσθάνονται περικυκλωμένοι ἀπὸ δύο ἀνταγωνιστικὲς πραγματικότητες: τὸν σλαυϊσμὸ τοῦ Βορρᾶ καὶ τὸν ἀραβισμὸ τοῦ Νότου».

Ὁ ἰσλαμιστὴς τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων Ἔρντογαν εἶχε πάρει τὴν πρωτοβουλία νὰ διακόψῃ τὶς σχέσεις τῆς χώρας του μὲ τὸ Ἰσραήλ, τὸ 2009-2010, κάτι ποὺ ἐπέτρεψε στὴν Ἑλλάδα, ἀμέσως νὰ συνδεθῇ μὲ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ δὲν θὰ εἶχε πραγματοποιήσει ἐὰν ὁ παραδοσιακός της τουρκικὸς ἐχθρὸς ἐσυνέχιζε νὰ ἐρωτοτροπῇ μὲ τὸ Ἰσραήλ. Ἔτσι, καὶ ἐφ’ὅσον ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῶν ΗΠΑ ἦταν ἡ πραγματοποίηση τοῦ τριγώνου Ἑλλάδος-Ἰσραήλ-Τουρκίας , μία ἐπάνοδος τῆς Τουρκίας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Ἰσραὴλ μετὰ τὴν πτώση τοῦ μισητοῦ γιὰ τὴν Οὐασιγκτῶνα Ἔρντογαν, θὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ ποθητὸ τρίγωνο. Στὰ τέλη Ἰανουαρίου 2016, ἡ πραγματοποίηση τοῦ τριμεροῦς ἐνεργιακοῦ κόμβου Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ, ἐπέτρεψε μὲ τὸν κεντρικὸ ῥόλο ποὺ καλεῖται νὰ παίξῃ ἡ Κύπρος, νὰ εἰσχωρήσῃ καὶ πάλι ἡ Τουρκία στὴν πολυμερῆ αὐτὴ συμμαχία, μέσῳ τοῦ τουρκοκυπριακοῦ τμήματος, στὴν βάση ἑνὸς μελλοντικοῦ σχεδίου Ἀννάν.

Μέσῳ τοῦ ἑλληνικοῦ ξέφραγκου ἀμπελιοῦ, ἡ Ἀμερικὴ ἀπὸ καιρό, ἀποσυνθέτει ὅλες τὶς δομὲς τῆς ΕΕ μὲ τελευταῖο ὅπλο τὴν ἀσύλληπτη σὲ μέγεθος εἰσβολὴ μεσανατολικῶν μεταναστῶν, μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν παρηκμασμένων Ἑλλήνων ποὺ ἀντί νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης ποὺ ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη κλείνει –καὶ σωστά- τὰ σύνορα της στοὺς μετανάστες, προσπαθοῦν ἀκόμη καὶ νὰ κατεδαφίσουν τὸν φράκτη στὸν Ἔβρο γιὰ νὰ εἰσέρχονται ἐλεύθερα οἱ μετανάστες στὴν Ἑλλάδα, μήπως καὶ πάρουν τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης γιὰ τὴν μεγάλη τους καρδιά!

Ἔτσι, ἡ πολιτολόγος Ἀλεξάνδρα Πολιτάκη, ἐδήλωσε στὶς 27 Ἰανουαρίου 2016, στὸ Ῥάδιο 9.84 τοῦ Ἡρακλείου, τὰ ἑξῆς καταπληκτικά: «Ἡ  συνεχιζομένη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πνιγμῶν στὸ Αἰγαῖο ἀναδεικνύει τὴν ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, ἀλλὰ καὶ τῆς ΕΕ ὡς πρὸς τὴν τήρηση μίας καὶ μόνης ὑποχρέωσης: Τῆς ἐγγύησης στὴν πράξη καὶ μὲ ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀσφαλοῦς διέλευσης γιὰ τοὺς ἐν δυνάμει πρόσφυγες ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη προστασίας καὶ διάσωσης». Δηλαδή, νὰ διαλυθῇ ὅτι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ τρυφερὲς καρδιές.

Οἱ Γάλλοι λένε: «à la guerre comme à la guerre», δηλαδὴ ὅταν ὑπάρχει πόλεμος πρέπει νὰ κάνῃς πόλεμο γιὰ νὰ μὴν φαγωθῇς. Μὰ τόσο χαμηλὰ ἔχει πέσει ἡ νοημοσύνη τοῦ Ἕλληνος;


Δημήτρης Κιτσίκης                                             30 Ἰανουαρίου 2016  

217 comments:

 1. Όσον αφορά την λαθρομετανάστευση υπάρχει το βιβλίο της Αμερικανίδας Kelly M. Greenhill: Weapons of Mass Migration (Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy) που δείχνει το δόγμα που ακολουθούν Αμερική και Γερμανία χρησιμοποιώντας οι μεν τους μετανάστες σαν κινητά φτηνά όπλα καταστροφής και οι δε σαν φτηνά εργατικά χέρια αφενός και αφετέρου σαν άλλοθι για ένα αστυνομοκρατούμενο κράτος.

  ReplyDelete
 2. Ἔχουμε χεσμένες τίς ΜΚΟ καί τούς καριερίστες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τόν τομέα δικαιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχουμε χεσμένη τήν FRONTEX καί τούς συνοριοφύλακες, ἔχουμε χεσμένο τό ἑλλαδικό κράτος, ἔχουμε χεσμένη τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τό Σένγκεν της, τούς ἔπιστρέφουμε τό Νόμπελ νά τό βάλουνε στόν κῶλο τους.

  Καί σώζουμε τούς λαθρομετανάστες , ἔτσι ἁπλά ...ἄν μαζί μέ τήν σωτηρία τους κατεδαφισθεῖ τό ἑλλαδικό κοτέτσι καί ξεφουσκώσει ἡ φούσκα τῆς ΕΕ τόσο τό καλύτερο...

  ReplyDelete
 3. Οἱ σοβαρές μελέτες γιὰ τὸ λεγόμενο Ὁλοκαύτωμα ὑποστηρίζουν ὄτι προῆλθε σταδιακά ἀπὸ ἐκφυλισμό τοῦ προγράμματος μετεγκατάστασης πληθυσμῶν τῶν ναζήδων. Οἰ κατώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος μπαφιάσανε, δὲν ξέρανε τί νᾳ τοῦς κάνουνε, τόσους Ἐβραίους, ἀρχίσανε νὰ τοῦς σκοτώνουνε καὶ ἠ ἐξολόθρευση πῆρε τὸ δρόμο της. Ὀ Χίτλερ ἀναγκάστηκε νὰ τὴ δεχτεῖ ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἀλλιῶς.http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203850.pdf

  Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οἰ πρόσφυγες ποὺ πνίγονται, ἀλλὰ οἱ ναυαγοσῶστες.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Σύμφωνα με αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κιτσίκης, ότι η εξάλειψη της βίας στην ιστορία είναι ανέφιτκη, τότε σύμφωνα με αυτό, εγώ συμπεραίνω ότι αν επιθυμούμε αλλαγή του οικονομικού καθεστώτος, είμαστε μαζί με τους μουσουλμάνους-τζιχαντιστές και καλά κάνουμε και τους αφήνουμε να περνούν.

  Εγώ δεν υιοθετώ την άποψη του κ.Κιτσίκη. Απλώς λέω τι καταλαβαίνω από αυτή του την αρχή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννη την πιθανή συμμαχία μας με τους Ισλαμιστές, είς ό,τι αφορά την Δύση, την είχα εκφράσει προ 3 μηνών, και μάλιστα ο Καθηγητής μου απήντησε με άρθρο του! Το θέμα είναι ότι τα παιδιά του Dar-al-Islam, θα σε φάνε και εσένα για χάρη ενός ψευδούς προφήτου, ενώ από φυλετικής πλευράς, η φυλετική μας οικογένεια θα χάσει αίμα ωραίο και Λευκό. Βάρβαροι ναι, αλλά μεταξύ βαρβάρων, είθε να επικρατήσει ο Λευκότερος!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ἡ βία δὲν βρίσκεται στὴν ἱστορία, ἀλλά στὴν ἑρμηνεία. Ἠ ἑρμηνεία εἶναι βία καὶ ἠ βία εἶναι ἑρμηνεία.

   Delete
  4. Αγνοώ τις πλέον κουραστικές αμπελοφιλοσοφίες του Κωσταντή και απαντώ στον Ένοχο, ότι εάν δεν τον ενδιαφέρει, παρακαλείται από την καλή του την καρδιά, ως Ορθόδοξος Χριστιανός, να δείξει την αλληλεγγύη και συμπαράστασή του, στους Ομοδόξους της Αιθιοπίας, παίρνοντας για γυναίκα και μάνα των παδιών του, μία Αφρικανή από την Αιθιοπία. Ειδάλλως, δεν είναι ούτε Χ.Ο. και κατά εκείνον "Ρωμαίος", ούτε αντιρατσιστής.

   Εάν δεν το πράξει, είναι ψεύτης και υποκριτής.

   Έλλην Κωνσταντινουπολίτης

   Delete
  5. Τὶς ἀγνοεῖς διότι δὲν τίς καταλαβαίνεις καὶ ἔχεις συνηθίσει στὴ ζωή σου νὰ ἀποφεύγεις τὰ δύσκολα.

   Delete
  6. Πσσσσσσσσσσσσσσ. Έγραψες απάντηση τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό....

   Delete
  7. Την καταλαβαίνω. Είχα έναν φιλο σαν εσένα ακριβώς. Ονόματι, Μάριος Χριστοδούλου. Ώρες-ώρες, απορώ μην είσαι εκείνος. Όμως είναι λογική σάπια, Φιλελευθερο-μαρξιστική, μηδενιστική, υλιστική και φυσικά, Δυτική.

   Delete
  8. Μπράβο. Βάλε τῶρα τὸ μυαλό σου νὰ δουλέψει καὶ κατάλαβε τί εἶπα περί βίας ἀντί νὰ φέρνεις ἐπιχειρήματα τῆς λαχαναγορᾶς, ποὺ δικαιολογοῦνται στούς λαχαναγορῖτες άλλά ὄχι σὲ σοβαρές συζητὴσεις. Εἶπα ὄτι ἠ βία δὲν προέρχεται ἀπό τὸ βίαιο γεγονός ἀλλά ἔγκειται στὸ γεγονός ὄτι τὸ ἐρμηνεύουμε. Κατάλαβες τῶρα ;

   Delete
  9. Μιλάς ενός πλαισίου τεχνητού. Ομοιάζεις με τον θεατή ταινίας 3D, που επιλέγει εάν θα φορέσει ή όχι τα γυαλιά. Η ταινία, εν τώ μεταξύ, παίζει...

   Delete
  10. Μιλάς εντός ενός*

   Delete
  11. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία, δηλαδή η ταινία, όχι τα υαλιά, αγαπητέ.

   Delete
  12. Ἄν σὲ ἐνδιέφερε ἠ οὐσία θὰ καταλάβαινες ὄτι δὲν μπορεῖς νὰ τὴ διαχωρίσεις ἀπὸ τὰ γυαλιά ποὺ φορᾶς. Ἄν σὲ ἐνδιέφερε ἠ οὐσία θὰ σὲ ἐνδιέφερε ἠ ἀδυναμία σου νὰ τή συλλάβεις, πρώτα ἀπόλα. Ἄν σὲ ἐνδιέφερε πραγματικά ἡ ταινία, θὰ σέ ἐνδιέφερε ΚΑΙ ἠ ταξιθέτρια, καί τό πρόγραμμα, καί ὀ διπλανός σου, ὄχι μόνο ἡ ταινία. Θὰ σὲ ἐνδιέφεραν τὰ πάντα. Θὰ καταλάβαινες ὄτι δὲν μπορεῖς νὰ ὰποκλείσεις τίποτα, διότι εἶσαι ἀναπόσπαστο κομμάτι αὐτοῦ ποῦ βλέπεις.

   Delete
  13. Εγώ, ως γνήσιος φυσιοκράτης, βλέπω ωσάν κομμάντο, τον στόχο. Την ταινία δηλαδή. Διότι και δίχως ταξιθέτρια, και δίχως διπλανούς, καθίσματα ποπ-κορν, ακόμη και δίχως θέατρο, εγώ θα έβλεπα την ταινία...

   Delete
  14. Τα υπόλοιπα υπάρχουν εκεί για να αυξάνουν το εισιτήριο...

   Delete
  15. Άσε που δίχως τίποτα παρεμφερές, δεν υπάρχει και ανάγκη για εισιτήριο, διότι ένας καλλιτέχνης δημιουργεί μία ταινία, με στόχο την παρακολούθησή της από κάποιον και εάν δυνατό, την εκτίμησή της.

   Delete
  16. Δίχως να το καταλάβω, εξέφρασα μία Μαρξιστική θέση...

   Delete
  17. Από την άλλη, δίχως εισιτήριο, δεν γίνεται δυνατή η παραγωγή της ταινίας, λόγω εξόδων σε φιλμ, λάμπες, φωτισμό, σενάριο(στυλό, χαρτί). Άρα θα υπάρχει ένα ελάχιστο...

   Με λίγα λόγια...Φασισμός

   Delete
 6. Καθηγητά στο άρθρο σας λόγω του ρόλου της Αμερικής στην προώθηση όλων των αφροασιατικών μαζών στην Ευρώπη, καταλαβαίνει κανείς και γιατί σίγουρα, δίχως πάσα αμφιβολία, η Ελλάδα αφού πνιγεί από τους λαθρομετανάστες, θα εκτοξευτεί εκτός της Ε.Ε. Το αναφέρατε και σε προηγούμενο σχόλιό σας, μα τώρα είναι φως φανάρι.

  Όσα γράφετε είναι σωστά. Λύσεις βλέπετε στον ορίζοντα, πέραν του υποθετικού αλλά αδυνάτου προς πραγμάτωση, αντάρτικου εν νήσω Κρήτη? Πιστεύετε ότι θα λυθεί το θέμα με την επιβολή δικτατορίας και την επιστροφή του Άνακτος? Ή μήπως ο ορίζοντας φαντάζει γιομάτος σκότος?

  Εγώ προσωπικά, εδώ και καιρό, δηλαδή μετά την ανάληψη της εξουσίας ακριβώς πριν ένα χρόνο από Τσίπρα-ΑΝΕΛ, δεν βλέπω άλλη λύση πέραν ενός ανοικτού πολέμου με τους λαθρομετανάστες ή επίσης και μίας εσωτερικής συγκρούσεως. Εσείς τί βλέπετε?

  ReplyDelete
 7. Ζαραθούστρα, θέτεις δίλλημα: Ευρωκράτες ή Ιμάμης.

  Γιατί όχι: Ευρωκράτες ή Φϋρερ ή έστω και Άνακτας?

  ReplyDelete
 8. Αν ο Τσίπρας έλεγε όσο ήταν στην αντιπολίτευση "ξέρετε πώς θα λύσω το μεταναστευτικό? θα βάλω μια υπεύθυνη που αν την ρωτήσεις με πονηρό ύφος πόσο κάνει 1+1 θα σκεφτεί πολύ προτού απαντήσει, θα αποδομήσω κάθε οργανωτική κ επιχειρησιακή δομή διαχείρισης, φυσικά θα προσφέρω στους μετανάστες κρουαζιέρα στο Αιγαίο να απολαύσουν τον διάσημο Ελληνικό ήλιο με προορισμό λουξ κάμπινγκ στους κήπους ιστορικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και στο τέλος θα τα φορτώσω επικοινωνιακά στους κακούς εταίρους για να μπορώ να ασχολούμαι με τα του οίκου μου", θα τον παίρναμε στα σοβαρά?

  Δεν χρειάζονται πια στρατοί για κατάκτηση χωρών. Απλά μπαίνεις μέσα χωρίς να σε εμποδίζει κανείς. Μάλιστα, σε φιλοξενούν, κιόλας.

  Η κυβέρνηση ακολουθεί τη θαυμάσια τακτική "το πρόβλημα θα λυθεί μόνο του, χάρις στον πανδαμάτορα χρόνο".

  Εκείνοι μπορούν εν τω μεταξύ να πίνουν ανέμελοι το φραπεδάκι τους, συζητώντας και ασχολούμενοι με το κόμμα.

  ReplyDelete
 9. Αν ο Τσίπρας έλεγε όσο ήταν στην αντιπολίτευση "ξέρετε πώς θα λύσω το μεταναστευτικό? θα βάλω μια υπεύθυνη που αν την ρωτήσεις με πονηρό ύφος πόσο κάνει 1+1 θα σκεφτεί πολύ προτού απαντήσει, θα αποδομήσω κάθε οργανωτική κ επιχειρησιακή δομή διαχείρισης, φυσικά θα προσφέρω στους μετανάστες κρουαζιέρα στο Αιγαίο να απολαύσουν τον διάσημο Ελληνικό ήλιο με προορισμό λουξ κάμπινγκ στους κήπους ιστορικής πρωτεύουσας της Ευρώπης και στο τέλος θα τα φορτώσω επικοινωνιακά στους κακούς εταίρους για να μπορώ να ασχολούμαι με τα του οίκου μου", θα τον παίρναμε στα σοβαρά?

  Δεν χρειάζονται πια στρατοί για κατάκτηση χωρών. Απλά μπαίνεις μέσα χωρίς να σε εμποδίζει κανείς. Μάλιστα, σε φιλοξενούν, κιόλας.

  Η κυβέρνηση ακολουθεί τη θαυμάσια τακτική "το πρόβλημα θα λυθεί μόνο του, χάρις στον πανδαμάτορα χρόνο".

  Εκείνοι μπορούν εν τω μεταξύ να πίνουν ανέμελοι το φραπεδάκι τους, συζητώντας και ασχολούμενοι με το κόμμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ομιλείς σωστά, όμως το θέμα είναι πώς εμείς, οι ολίγοι Έλληνες, θα σώσουμε την πατρίδα μας τόσο από την Ε.Ε. και τα δεσμά της, όσο και από τις ορδές του Dar-al-Islam. Να γιατί χρειάζεται συνεργασία Αρίστων-Στρατού. Ειδάλλως η Πατρίς θα βουλιάξει λόγω των γραικύλων, προσεχώς μετονομασθέντες είς al-graeculi, και λόγω των παραπάνω 2 δεινών.

   Delete
 10. Πρέπει ἀπαραιτήτως ὅλοι σας νὰ δεῖτε στὸ You Tube τὸ βίντεο ποὺ ἔχει τίτλο Instrumentalizing Warfare.Θὰ καταλάβετε πόσο σωστὴ ἦταν ἡ παρατήρηση τοῦ Καντάφι, προτοῦ δολοφονηθῆ, ὅτι χωρὶς αὐτὸν καὶ ἀφοῦ ἡ Λιβύη καταστραφῆ, τὴν Εὐρώπη θὰ τὴν κατακτοῦσαν οἱ μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἀφρική. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Καθηγητά, απαντήστε εμού, εάν βλέπετε αδιέξοδο, σας παρακαλώ. Μην με αγνοείτε. Εάν δεν ξέρετε, πείτε, δεν ξέρω. Κάτι είναι και αυτό. Η σιωπή είναι το χείριστο.

  ReplyDelete
 12. Πώς γίνεται να αντισραθούμε? Υπάρχει τρόπος, πλην των Εθνικών κινημάτων?

  ReplyDelete
 13. "Καί σώζουμε τούς λαθρομετανάστες , ἔτσι ἁπλά ...ἄν μαζί μέ τήν σωτηρία τους κατεδαφισθεῖ τό ἑλλαδικό κοτέτσι καί ξεφουσκώσει ἡ φούσκα τῆς ΕΕ τόσο τό καλύτερο..."

  Άλλος τρόπος δεν υπάρχει; Δεν λέγω ότι πρέπει να πνιγούν, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει καλύτερη τακτική από την πληθυσμιακή και πολιτισμική μας αντικατάσταση. Η μαζική αυτοκτονία δεν είναι λύση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ανοιχτός πόλεμος εδώ και τώρα! Αυτόνομες ομάδες με όπλα να σφάζουν, πρωί-μεσημέρι-βράδυ! Οι Γερμανοί κάψανε χιλιάδες "καταφύγια" ημείς μηδέν!

   Delete
  2. Ποιός εἶπε γιά μαζική αὐτοκτονία; Ἡ κατάρρευση τοῦ Ἑλλαδιστάν καί τῆς ΕΕ εἶναι ἀνάσταση Οὔτε πληθυσμιακή οὔτε πολιτισμική ἀντικατάσταση. Δώστους χαρτιά κανονικά, ὄσο ἰσχύει ἀκόμη ἡ Σένγκεν , νά γεμίσουν τήν Εὐρώπη νά τά κάνουν γῆς μαδιάμ...Ἐδῶ δέν θά κάνουν τίποτε...

   Delete
  3. Το ίδιο λέγει η ΧΑ. Οι γείτονες θα τους δεχτούν όμως;

   Delete
 14. ...καὶ φυσικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Συρίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ἐπαναλαμβάνω: δεῖτε τὸ βίντεο προτοῦ βιασθεῖτε νὰ γράψετε κάτι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Μπράβο Καθηγητά! Παρουσίαση των υπαρκτών και άκρως σημαντικών γνώσεών σας. Ξέρουμε όλοι ότι είσθε γνώστης. Για αυτό ερωτούμε. Πώς θα αντισταθούμε???

  ReplyDelete
 17. Οι γυναίκες ως γνωστόν είναι πιο τρυφερές από τους άντρες.
  Επομένως το τι είπε η εν λόγω κυρία δεν μας απασχολεί.
  Πρέπει να μας απασχολεί όμως ο εκφυλισμός των αντρών και η ταύτιση των απόψεων τους με τον ψευτοανθρωπισμό και την αυτοκτονικότητα του ανδρικού φύλου υπό την επήρεια της φεμινιστικής αντι-επιστημης.
  Δεν γίνεται να σου βιάζουν την γυναίκα εκείνοι που φιλοξενείς στο σπίτι σου και εσύ να φοράς φούστα για να διαμαρτυρηθείς υπέρ της δυνατότητος της Ευρωπαίας γυναίκας να φοράει φούστα. Όμως αυτό κάνουν οι Ευρωπαίοι άντρες για να διαμαρτυρηθούν για τους βιασμούς στην Κολωνία. Εικόνες ντροπής.
  Ομοίως και στην Ελλάδα έχει επικρατήσει ο ψευτοανθρωπισμός, η βολική θηλυκή απάθεια πως όλα είναι καλά και λύνονται με την αγάπη και το διάλογο.
  Άμα δε κάποιος Χριστιανός εκφράσει θέση ενάντια στην λαθρομετανάστευση τον αποκαλούν «Φαρισαίο» και συνήθως είναι μη θρησκευόμενοι...
  ..λες και ο Χριστός δεν εξοργίστηκε στο ναό και δεν διέπραξε βία..
  Οι κανόνες ισχύουν, όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις.
  Ξερνάμε πλέον με τόσο ανθρωπισμό.
  Η λύση είναι απλή. Κρύα καρδιά και όλοι πίσω στην Τουρκία. Εξαιρέσεις μόνο για πραγματικούς πρόσφυγες ( που είναι ελάχιστοι πλέον) και προσοχή στα παιδιά και στις γυναίκες. Αν εξασφαλίζεται η ασφάλεια τους και δεν είναι πρόσφυγες και εκείνοι πίσω.
  Αφήνουμε άντρες ηλικίας 18-35 να εισέρχονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες , οι οποίοι λόγω των συνθηκών είναι πολύ σκληρότεροι από εμάς τους εκφυλισμένους «Ευρωπαίους-Έλληνες», να μας γ@#$$# τις γυναίκες και να μας σφάξουν κιόλας.
  Οι πολιτικοί είναι πουλημένοι. Εμείς είμαστε Μαλ@#$#ες ;
  Ίσως. Αλλά είμαστε και και άνευ πίστης και αυτό είναι το κυριότερο. Κατακερματισμένοι σε κόμματα κατά το «διαίρει και βασίλευε» και τρομοκρατημένοι από αβεβαιότητες.
  Χρειαζόμαστε μία Ιδεολογία, μία ενωτική ιδεολογία να αντικαταστήσει τη θολούρα στό μυαλό μας με βεβαιότητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εθνικισμός Λαϊκός+Ορθοδοξία

   Delete
  2. Προτιμώ Ελληνικό Κοινοτισμό + Ορθοδοξία.

   Delete
 18. Καθηγητά αυτά όλα που λεει το βίντεο, τα ξέρουν ήδη οι Εθνικιστές!!!! Απλώς οι Εθνικιστές, τους λένε Σιωνιστές, την Νέα-Τάξη-Πραγμάτων.

  Πώς αντιστεκόμαστε, απάντηση, ΔΕΝ έλαβα, άρα θα παραμείνω πιστός ΧΑγότης προς παρόν.

  Παρόλο το σχέδιο αυτό όμως Καθηγητά, βλέπω την Αγγλοσαξωνική θαλασσία δύναμη, την στηρίζετε...

  ReplyDelete
 19. Ο Τραμπ, θα συνεχίσει αυτό το σχέδιο, εάν κερδίσει τις εκλογές? Τί πιστεύετε?

  ReplyDelete
 20. Ὁ ψευτοανθρωπισμός τῶν μέν 'καί ὁ ψευτοπατριωτισμός τῶν δέ, ἀλληλοενισχύονται. Συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Ἤ ἀλλιῶς τό παιχνίδι εἶναι σικέ... Στημένο ρέ παιδί μου πῶς ἀλλιῶς νά τό ποῦμε...

  Φοβισμένα ἀνθρωπάκια πού τρέμουν τό κράτος καί τρέχουν νά πληρώσουν τούς φόρους τους, βρήκανε ἐχθρό νά ξεσπαθώσουν ἀπό τό διαδίκτυο, αὐτόν πού ἀπειλεῖ μέ μόλυνση τήν καθαρότητα τῆς φυλῆς...

  Τό δέ ἄρθρο εἶναι καί μέ τόν ἀστυφύλαξ καί μέ τόν χωροφύλαξ ... Ὑποψιάζομαι ὅτι ἄν στήν θέση τοῦ Τσίπρα ἦταν ὁ ΓΑΠ κάνοντας ἀκριβῶς τά ἴδια, θά ἦταν σέ ἄλλο ὕφος γραμμένο...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ορθώς.

   Παιδιά βιαστείτε θα μολυνθεί το DNA και το αίμα.

   Delete
  2. Πρώτα από όλα πρέπει ν προσδιοριστεί σωστά η κατάσταση. Επαναλαμβάνω το σχόλιό μου στην προηγούμενη ανάρτηση.

   Εμένα μου μοιάζει ώρες ώρες σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται αλλά εκ Θεού, όχι εκ των ανθρώπων, και οδηγείται σε έναν σκοπό. Βλέπεις ότι η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες με μουσουλμάνους είναι χειρότερη από ό,τι σε εμάς. π.χ. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Κι όμως εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια έκτροπα όπως σε εκείνες τις χώρες. Γιατί; Εγώ πιστεύω διότι υπάρχουν ακόμη στο λαό ορθόδοξες ρίζες. Τηρούνται πράγματα στη καθηεμρινότητα που δρούνε στο υποσυνείδητο χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς συνειδητά. Κατάλαβες; Λειτουγεί αυτή η πνευματικότητα υποσυνείδητα πιστεύω.

   Αυτό που λέει ο απ.Παύλος λειτουργεί:

   «ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ»

   Η λαϊκή βάση θα ανεχθεί το διαφορετικό ακόμα κι αν φαινομενικά φαίνεται να είναι ενάντιον της.

   Αυτό θεωρώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι από τη μεριά της, λένε «Ωπ, εδώ είναι αλλιώς».

   Οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι καταλαβαίνουν την φιλοξενία των Ελλήνων και την διαφορετική τους πνευματικότητα. Δε θα μας πειράξουν. Ξέρουν που στοχεύουν.

   Delete
 21. Ψευτοπατριωτισμός...δεν μπορώ να πω ότι εν τοίς πράγμασοι, έχεις άδικο, τη στιγμή που ούτε σφαίρα εφαγα, ούτε έριξα, οθτε μάτωσα, ούτε σκότωσα υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Όχι ακόμη τουλάχιστον. Είμαι πεπεισμένος ότι προσεχώς θα χρειασθεί να καταψύξω σπέρμα για να μη χαθεί η Γενιά μου...Παρότι όμως κινούμαι εντός ενός ειδυλλιακού Πατριωτικού ή μάλλον Υπερπατριωτικού πλαισίου, την κρίσιμη στιγμή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιλέξω τον κατακρεουργισμό του σώματός μου για χάρη Της Πατρίδος. Ειδάλλως, είτε όνομα θα αλλάξω, είτε μούρη είτε θα καταφύγω εξόριστος στην Υπερβορεία ή την Υπερνοτία. Αν και μάλλον σε τούτην την περίπτωση, δεν γλυτώνω την αυτοκτονία...

  ReplyDelete
 22. Συνεπώς, Ζαραθούστρα, ως γνήσιος Ζωροάστρης, δείξε ολίγη κατανόηση στον νεανισμό μου. Σαν Βασιλεύς δίχως Παλάτι. Σαν Πρίγκιψ δίχως βασίλειο. Σαν Απόλλων δίχως άρπα και σαν Πάν δίχως μαινάδα...

  ReplyDelete
 23. Αυτός είμαι εγώ...

  ReplyDelete
 24. Αὑτὰ ποὺ λέγονται γιὰ τούς μετανάστες ποὺ πνίγονται εἶναι ταξικά. Τελεία. Εἶναι τὸ κλασσικό ἐπιχείρημα τῶν ἀστῶν ὄτι ὁ φτωχός φταίει ποὺ εἶναι φτωχός. Τὸ ἐπιχείρημα μεταφέρεται στούς πρόσφυγες διότι πλεόν οἰ ταξικές διαφορές δὲν πρέπει νὰ κατονομάζονται, αὐτό εἶναι τὸ στυλάκι τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἔχει ψυχολογικά προβλήματα, κ.λπ. κ.λπ. Δηλαδή δὲν φτάνει πού ὀ ἄλλος πνίγεται, ἀποπάνω τόν βρίζουμε...Γιατί; Ἀπό ἐνοχή, βέβαια, πού δέν μποροῦμε νὰ τὸν βοηθήσουμε.

  Διότι αὐτό σημαίνει τι εἴμαστε ἀβοήθητοι καί μείς...Μὴ μπορῶντας λοιπόν νὰ τὸ χωνέψουμε, αὐτό τὸ τελευταῖο, ἐπιστρατεύουμε διάφορες ἰδέες, ἔθνος, πατρίς, οἰκονομικά συμφέροντα, ῥεαλιστική ἀντιμετώπισις τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὴν ἀδυναμία μας,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γίνε πιο συγκεκριμένος Κωσταντή. Ποια είναι η άποψη σου για το μεταναστευτικό; Είναι καλοδεχούμενοι όλοι και είναι ταξικά αδέρφια; Είναι προλετάριοι; Οι προλετάριοι έχουν πατρίδα; Ο μεγαλοτραπεζίτης έχει πατρίδα; Ποιος έχει ανάγκη από πατρίδα περισσότερο, ο φτωχός εργάτης που δεν θα μπορέσει ποτέ να πάει ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε όλη την υφήλιο;

   Delete
  2. Όχι δε κατάλαβες Κωνσταντή. Δεν τον βρίζουν τον πρόσφυγα που πνίγεται από ενοχή. Είναι άπιστοι ειδωλολάτρες, για αυτόν τον βρίζουν. Και συνεπώς, χωρίς την παρουσία του Θεού, ναι νιώθουν αβοήθητοι.

   Δοκιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Τα άλλα που λες για τις ιδέες, είναι σωστά και συμφωνώ.

   Delete
  3. Μὰ δὲν ὐπάρχει συγκροτημένο πολιτικό ὐποκείμενο ποὺ νὰ δέχεται ἤ νᾳ ἀπορρίπτει μετανάστες, συγκροτεῖται προσωρινά μὲ ἀφορμή τοὺς μετανάστες.

   Delete
  4. Δεν με κατάλαβες. Μη το βλέπεις πολιτικά το θέμα. Πέθανε η πολιτική.

   Αυτό δες και θα καταλάβεις. Αλλά δες το όλο και θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου.

   https://www.youtube.com/watch?v=Klb8VJbM0cA

   Delete
  5. Ἀπαντῶ στόν Λυκαῖο, κανείς δὲν ἔχει πατρίδα, οὔτε ὁ μετανάστης, οὔτε ὁ μεγαλοκαρχαρίας, οὔτε ὀ προλετάριος, πατρίδα εἶναι μιὰ ἀφηρημένη λέξη ποὺ ἐμπεριέχει τίς προσδοκίες τοῦ καθενός. Δὲν μποροῦν νὰ συγκροτηθοῦν οἱ προλετάριοι καὶ οἰ ἀγρότες μιᾶς γεωγραφικῆς ζώνης σὲ πολιτικό ὐποκείμενο μὲ ἐνιαῖα βούληση, αὐτό τό πράγμα εἶναι ἀδύνατον, καὶ ἠ δυνατότητα νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο εἶναι ψέμα ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ διάφορες πλευρές, ὄπως καλλιεργεῖται ἠ ἐλπίδα ὄτι τὸ τάδε φάρμακο εἶναι τὸ ἀθάνατο νερό. Τὸ πρόβλημα τοῦ προλετάριου, τοῦ ἑργάτη, τοῦ ναυαγοσώστη ἀλλά ΚΑΙ τοῦ ζάμπλουτου ἐπιχειρηματία μὲ τὸ ἰδιωτικό ἀεροπλάνο εἶναι ἡ ΔΟΥΛΕΊΑ, δηλαδή ἡ ὐπακοή, εἶτε σὲ πρόσωπα εἴτε σὲ ἰδέες. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ δουλεία ΚΑΝΕΙΣ δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο.

   Delete
  6. Παράδειγμα - Ὁ λόγος ποὺ τσαντίζουν οἰ δηλώσεις τῆς Πολιτάκη εἶναι ὄτι εἶναι ταξικές. Δὲν θὰ σώσει ἡ ἴδια τούς μετανάστες καὶ τούς πρόσφυγες ἀλλά ὁ κρατικός ὐπάλληλος. Ὁ κρατικός ὑπάλληλος φυσικά θὰ γίνει ἐθνικόφρων διότι δὲν ἀνέχεται πλέον νὰ τὸν παίρνουν γιὰ μαλάκα. Ναὶ ἀλλά κανείς δὲν εἶναι ὐπάλληλος. Ἡ Πολιτάκη εἶναι προβοκάτορας, γιατί μὲ τὸ νὰ ὠθεῖ τόν κρατικό ὐπάλληλο σὲ ἀντίδραση ΔΙΝΕΙ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΟΥ. Ἡ Πολιτάκη εἶναι ὑπάλληλος στὸ τμῆμα προπαγάνδας.

   Delete
  7. Μόνο «διανοήματα», μπορώ να χαρακτηρίσω όσα γράφεις.

   Delete
  8. οκ. Ἀλλά.. γιατί νὰ τσαντίζεται ὀ κόσμος μὲ τὴν τάδε κυρία ποὺ εἶπε κάτι φιλανθρωπικό ; Προσπαθῶ νὰ τὸ καταλάβω. Καὶ καταλήγω ὄτι τσαντίζεται διότι βάζει τὸν κόσμο σὲ δουλειά, πράγμα ποὺ κανείς δέν θέλει.

   Delete
  9. Η αντίδραση ενάντια στην μεταναστευση έγκειται στην συνειδητοποίηση του γηγενούς πληθυσμού, που έχει ακόμα εθνική συνείδηση και πολιτική, πως με την ανεξέλεγκτη εισροή αλλοφύλων υπονομεύεται η ενότητα, απειλείται η ταυτότητα του ίδιου και του τόπου.
   Παρόλο που η «ενότητα» δεν υφίσταται, μιας και είμαστε κατακερματισμένοι οπαδοί δυτικόφερτων ιδεολογιών, δεξιών και αριστερών, ο μέσος Έλληνας πατριώτης, πιστεύει ακόμα σε αυτή την ενότητα αλλά την επιθυμεί μέσα σε αυτό τον πόλεμο ψευτοϊδεών ως επικράτηση της δικής του ιδεολογίας στο σύνολο. Η Χ.Α. θέλει όλοι να γίνουμε Ναζί ενώ το ΚΚΕ θέλει όλοι να γίνουμε Σταλινικοί.
   Η πατρίδα δεν πρέπει να ταυτίζεται με το κράτος. Η αγάπη, ο σεβασμός προς τους τόπους και η διαφύλαξη της παράδοσης δεν είναι μέλημα του πολιτικάντη. Είναι ο απλός λαός που αγαπάει τον τόπο του, τους ανθρώπους και τους «τρόπους», ακόμα και όταν η Εξουσία είναι τυραννική και κοινωνικά άδικη.

   Delete
 25. ...καὶ ἐπιπλέον, αὐτὴν τὴν προσωρινη ἐξήγηση τῆς πλάκας τὴν κάνουμε σημαῖα.

  ReplyDelete
 26. Κ.καθηγητα το μονο που πηρα απο το βίντεο ηταν απαισιοδοξια καθως κατα 99.9% δεν εχουμε επιλογή και κατα εξελιξη πρεπει να αποδεχθούμε την εκ νεου υποδούλωση του ελευθερου ανθρωπου που δημιουργησαν οι αρχαιοι ημων προγονοι πριν 2000+ χρονια?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδη ο τριτος παγκοσμιος πολεμος ειναι ενας πολεμος αναμεσα στην τυρανια λιγων και στην ολοκληρωτικη υποδουλωση ολων των υπολοιπων ελευθερων και μη , ανθρωπων του πλανητη μας;

   Delete
 27. Τὸ βίντεο (γερμανικὸ μὲ ἀγγλικὴ μετάφραση) ἐξηγεῖ ὅτι ὁ ἀμερικανικὸς ἰμπεριαλισμὸς δημιουργεῖ τὸ χάος καὶ τὴν καταστροφὴ γύρω ἀπὸ τὸ θήραμα ποὺ θέλει νὰ καταβροχθήσῃ. Χρησιμοποιεῖ τὴν προσφυγιὰ ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν καταστροφὴ ὡς ὅπλο γιὰ νὰ καταβροχθίσῃ τὴν Εὐρώπη. Προκαλεῖ τὴν καταστροφὴ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν θυμάτων ποὺ ἀγνοοῦν ὅτι καταστρέφονται. Τὸ ἴδιο ἐξηγεῖ καὶ τὸ βιβλίο τῆς Kelly M.Greenhill, Weapons of Mass Migration (Forced Displacement,Coercion and Foreign Policy),Cornell University Press,2010,360 pages. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν δεις ομως την μεγαλυτερη εικονα ο αμερικανικος υμπεριαλισμος κοντευει ή εχει κατακτησει: αμερικη μεση ανατολη Αφρική αυστραλια κ τ υπολοιπα κομματια της ασιας που ειναι υπο αμερικανικων συμφερόντων κοντευει να φτασει κ προσπαθει να επικρατησει μεσω της ολοκληρωτικης καταστροφης των αντιπάλων του.ως ελληνες κομματι του αμερικανικου ιμπεριαλισμού τι θεση δυναται να παρει;πως ομως θα εφαρμοστει στην πραξη και οχι θεωρητικα.και δε μιλω μονο για την αναγέννηση του Ελληνισμού αλλα και για την σωτηρια της ανθρωπότητος..η μηπως αυτα τα δυο ειναι αρρηκτα συνδεμενα;δηλαδη ο αμερικανικος ιμπεριαλισμός θελει να υποδουλωση ολους τους ελευθερους ανθρώπους και να καταστρεψει τις αξιες και τις αρετές που με τοσο κοπο εφευρεσαν οι οι αρχαιοι ημων προγονοι για ολους τους ανθρωπους;

   Delete
  2. Διορθωση

   κοντευει να φτασει στην επικρατηση ολου του κοσμου μεσω κ της ολοκληρωτικης καταστροφης των αντιπάλων του.

   Υ.Γ. δε εχω προσβαση σε υπολογιστη και ειμαι απο το κινητο..να με συγχωρειται για τα οποια λαθη μου στην ορθογραφια και εκφραση.δε εχω πειρθωριο πολλων διορθωσεων και επανελεγχου του κειμενου μου.

   Delete
 28. Στὸ τέλος τοῦ βίντεο λέγεται ἄν δὲν κάνω λάθος ὄτι τελικός στόχος τῆς περικύκλωσης τῆς Εύρώπης εἶναι ὁ ἐξανδραποδισμός τοῦ πληθυσμοῦ της. Δὲν ἔχω πειστεῖ. Πιὸ πιθανό μοῦ φαίνεται ὁ τελικός στόχος νὰ εἶναι ἡ πολεμική κινητοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ της, ὤστε τήν ῤοή ἀνθρώπων ΠΡΟΣ τήν Εύρώπη νὰ τὴν ἀκολουθήσει μιὰ ἀνθρώπινη ῥοή ΑΠΟ τὴν Εὐρώπη. Ὁ Τολστόη ὁρίζει τὸν πόλεμο σὰν μετακίνηση πληθυσμῶν.

  ReplyDelete
 29. Άρα Καθηγητά, που εξηγείτε για πολλοστή φορά το βίντεο-το έχουμε καταλάβει ήδη- πώς αντιστεκόμεθα? Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνον τα Εθνικιστικά κινήματα θα μας σώσουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μᾳ αὐτὸ λέω,άμέσως παραπάνω. Ὄτι γι αὑτό στέλνουνε τοὺς πρόσφυγες στήν Εὐρώπη, ἃν εἶναι σωστή ἠ ἀνάλυση τοῦ βίντεο ὄτι τὰ κύματα τῶν προσφύγων ξεμπαρκάρουν κατόπιν ἀμερικανικοῦ σχεδίου. Γιὰ νὰ τὰ λές ἐσὺ αὐτά.

   Delete
  2. Τί λες ρε Κωσταντή? Το εχεις χάσει τελείως? Εάν ίσχυε αυτό, ΔΕΝ θα υπήρχε ο οχετός προπαγάνδας κατά των Κινημάτων αυτών!!!!!!

   Delete
  3. Εἶναι γιὰ νὰ τὰ δυναμώσει, βρε χαζούλη !!!

   Delete
  4. ...σὰν τίς πατάτες τοῦ Καποδίστρια.

   Delete
  5. Πιστευω ο αντιλογος σας ειναι ανευ ουσιας;γρνικα η διαμαχη αριστερων φεξιων φασιστων κομμουνιστων κλπ κλπ ειναι νικη του αμερικανικου ιμπεριαλισμού..μιλαμε για μια παγκοσμια σύγκρουση των λιγων με ολη την εξουσια εναντι των πολλων και φτωχών...για μια τετοια ειδους διαμαχη θα πρεπεωνα αναρωτιομαστε μακρια απο ιδεολογικα ιδεωδη..στην ουσία μονο! Να κοιταμε το δασος οχι τα δεντρα μεμονομενα

   Delete
  6. Γιὰ νὰ καταλάβουμε τί συμβαίνει πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἀντίληψη τοῦ Μεσαίωνα - ὁ κόσμος εἶναι ὄχι αὐθύπαρκτος, ἀλλά σὰν ἔνα βιβλίο μέ παραδείγματα. Ἐμείς τό διαβάζουμε, δὲν συμμετέχουμε. Ὁ πειρασμός εἶναι νὰ ταὐτιστοῦμε - καταλαβαίνετε τί ἐννοῶ ; Ὀ πειρασμός εἶναι νὰ πάρεις θέση.

   Delete
  7. Εἶναι σὰν τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Ἀγίου Ἀντωνίου. Τὰ μωρά ποὺ πνίγονται εἶναι πειρασμός. Ἡ ἐπίδειξη τοῦ πλούτου εἶναι πειρασμός. Ἡ φτώχεια εἶναι πειρασμός. Τὰ γεγονότα δὲν εἶναι αὐθύπαρκτα. Δὲν ὐπάρχουν ὠμά γεγονότα. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἠ ἐρμηνεία. Ὁ πειρασμός εἶναι νὰ δυναμώσει τόσο πολύ ἡ ἑρμηνεία μιᾶς κατάστασης (π.χ. φασισμός, χριστιανισμός, κομμουνισμός) ποὺ νὰ φανεῖ σὰν γεγονός. Τότε γίνεσαι φάντασμα.

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. Η παραμονή σε αυτό που είσαι, σε κάνει αυτομάτως χαμένο και εκτός μάχης.

   Delete
  10. Ἡ μάχη εἶναι τὸ θέμα. Ὄχι μάχη, ὄχι πόλεμος.

   Delete
  11. Δεν εννοώ βέβαια μάχη με όπλα. Διανοητική-πνευματική μάχη.

   Όπως σωστά είπες οι ναζί/εθνικιστές είναι ήδη ο ένας αυτοανακυρηγμένος πόλος της μάχης. Αυτοί έχουν χάσει από τώρα. Γιατί μένουν προσκολλημένοι σε αυτά που θεωρούν ότι αυτά όντως είναι και τίποτε άλλο. Κατάλαβες τι γίνεται; Αν διακόψεις την έννοια της ανθρωπότητας από οποιαδήποτε ιδεά ή σκέψη, με τοπικούς ή φυλετικούς περιορισμούς είσαι ήδη χαμένος στην εποχή μας. Δε ζούμε σε πρωτόγονες κοινωνίες, στην αρχαιότητα. Διότι έτσι καταργείς την αμφισβήτηση, την ελευθερία επιλογής του προσώπου προς την κατεύθυνση της εύρεσης της αλήθειας. Κια πλέον αυτό η ώριμη ανθρωπότητα πολύ εύκολα το κατανοεί. Ταυτίζεις δηλαδή το εθνικό με το αληθινό. Ό,τι είναι από εμάς, είναι δικό μας άρα είναι και το σωστό και το αληθινό.

   Έτσι καταργείται η οικουμενική διάσταση της αλήθειας.

   Delete
  12. Μπαίνει ξανά στο κόσμο το ερώτημα περί της αληθείας.

   Delete
  13. Να τα δυναμώσει!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Το έχεις χάσει τελείως άσε! Μην έρθεις Ελλάδα κάτσε Γαλλία! Παπαριτέ-Φραπερνιτέ-Λοβοτομιτέ!

   Delete
 30. Συγκλονιστική μαρτυρία πρώην χρυσαυγίτη: Ο Ρουπακιάς ζητούσε να του "δώσουν" κάποιον να σκοτώσει

  http://www.msn.com/el-gr/news/national/%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AF%CF%84%CE%B7-%CE%BF-%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9/ar-BBoVO3F?li=AAaiBsP&ocid=mailsignoutmd

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ααχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!

   "Kill Baby, kill...!"

   Και τί έγινε? Ένας αραπότροπος, βωμολόχος, λαθρολάγνος λιγότερο...

   Delete
  2. Πολύ "εὐωδιαστό " τό ἀνωτέρω ἔμεσμα ... Ἄντε γλεῖψτο τώρα νά καθαρίσει ὁ τόπος ...

   Delete
 31. Ὁ πνευματικός θάνατος δέν εἶναι τοῦ κ. Τσίπρα. Ὁ κ. Τσίπρας εἶχε θέσει ὡς στόχο τήν κατἀληψη τῆς ἐξουσίας καί τήν κατοχή της τό δυνατόν μακρότερο χρονικό διάστημα καί μέ ὁποιοδήποτε ἀντίτιμο. Ὁ στόχος του ἐπετεύχθη. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν ἀντελήφθησαν τίς προθέσεις του τήν κατάλληλη στιγμή εὐρισκόμεθα σέ μιά κατάστασι προχωρημένης πνευματικῆς σήψεως. Ὑπάρχουν βέβαια καί ἐκεῖνοι ποῦ ἐθεώρησαν ὅτι ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν ὁ καταλληλότερος γιά νά τούς βοηθήσει στήν ἐπίτευξι τῶν ἰδικῶν τους στόχων, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης αἰωνίως ἐξαιροῦνται τῆς σήψεως, διότι πάντοτε δύνανται νά εὐρίσκουν κάποιον πρόθυμο νά τούς ἐξυπηρετήσει.

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. Σύμφωνοι, ὁ Τσίπρας εἶναι ἕνα εἶδος κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ. Who is the real boss ??

  ReplyDelete
 35. Ἡ Ἑλλάδα -ἐκ τοῦ τρόπου καί τῶν συνθηκῶν συστάσεώς της - δέν μπορεῖ παρά νά ἔχει μόνον κατοχικούς πρωθυπουργούς. Οἱ ἄμεσες ἤ ἔμμεσες μομφές κατά τῶν πολιτικῶν προσώπων δέν μπορεῖ παρά νά ἐπιδροῦν ἀποπροσανατολιστικά, ὅταν δέν λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τήν ἱστορική δυναμική τοῦ παρελθόντος, ἀλλά καί νά λειτουργοῦν ὡς βάλσαμο ψυχῆς γιά τήν ἀνικανότητα καί άνωριμότητα τοῦ νεοέλληνα νά συνειδητοποιήσει τί συμβαίνει καί νά ἀναλάβει εὐθῦνες. Τό real boss οἱ νεοέλληνες πολῖτες τό ἐπιλέγουν μέ τήν καθημερινή τους στάση καί πρακτική ἀκρεί νά τούς δίδεται ἡ δυνατότης νά ἐπικρίνουν ἀνέξοδα τόν τυπικά ἐκλεγμένο...

  Τό real boss εἶναι ὁ νεοέλληνας καραγκιόζης πάσης κλίμακος καί βαθμίδος... "...Ὡσάν πολίτης σκυφτός ραγιᾶς, σάν πιάσει πόστο δερβέναγας..." πού λέει καί ὁ Σουρῆς

  ReplyDelete
 36. Όσο και να αμπελοφιλοσοφούν οι Ένοχοι, Κωσταντήδες και οι Ζαραθούστριοι, η ΧΑ, προσεχώς ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΥΡΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ, θα κυβερνήσουν...οπότε και θα ηρεμήσουμε όλοι...

  Μπαμ, Μπουμ, πιστολιές...

  https://www.youtube.com/watch?v=TgPEOheERpw

  ReplyDelete
 37. The Real Boss, a.k.a. Da Boss, is the International Capital. Specifically, the US and...perhaps AIPAC, which ordered Samaras to persecute the Greek Nationalists of Golden Dawn.

  Don't forget the 6 million Goyim!

  or are they perhaps 4 or 5? Only Yahweh knows!

  ReplyDelete
 38. (Προσωρινο ατονικο λογω τεχνικου προβληματος) Προτεινω μια πιο συνθετη αναλυση στη γραμμη Ζαρατουστρα. Θυμιζω στον κο Κωνσταντινουπολιτη οτι τα Δεκεμβριανα το ΕΑΜ κατειχε ολη τη χωρα πλην του κεντρου της Αθηνας και οτι εφαγε τα μουτρα του. Συνεπως η ενοπλη κατακτηση της εξουσιας, περαν του οτι δεν εχει κανενα απολυτως νοημα, δεδομενου οτι το προβλημα μας ειναι οικονομικο με την ευρεια εννοια, και οτι περαιτερω καταστροφη της υλικης υποδομης της Ελλαδας θα μας γυρισει στην παλαιολιθικη εποχη. Αν θελει να παρει τα ροπαλα και να καταλαβει τα ανακτορα να μας πει που ειναι αυτα. Οσο για το παραδειγμα της χουντας το 67 ειναι γνωστο τοις πασι οτι πετυχε διοτι προκατελαβε ηδη ετοιμασμενο σχεδιο πραξικοπηματος σχεδιασμενο απο τα Ανακτορα και στην περιπτωση που κατι τετοιο ετοιμαζεται και σημερα εγω προσωπικα δεν βλεπω καμια μεγαλη λεβεντια στο να συνωμοτεις για να πεσεις πρωτος στο πιατο με τη σουπα. Αλλα που ειναι η σουπα ;

  Η αναλυση μου ειναι η εξης. Η Ελλαδα θεωρητικα ειναι ενα δυτικο κρατος με κοινοβουλιο, συνταγμα, ανακτα, δικτατορα, μονα τους η σε συνδυασμο. Στην πραγματικοτητα ειναι ενα αρχαικο, προ-βιομηχανικο συνολο που στον πολιτικο αρχηγο ψαχνει μια πολυ γνωριμη φιγουρα, τον ιερεα-βασιλια. Βλεπει την πολιτικη με μαγικους και θρησκευτικους ορους. Δεν ειναι η μονη σε αυτο.

  Ο ιερεας -βασιλιας ειναι ενας πολεμιστης-σαμανος που εγγυαται με τροπο μαγικο την προκοπη του συνολου, με βασικη εμφαση την αναπαραγωγη. Οπως στην δημοκρατικη Αθηνα της κλασσικης εποχης η βασιλιννα, η γυναικα του αρχοντα βασιλεως, ερχοταν σε συμβολικη επαφη με τον θεο Διονυσο και τα αποτελεσματα της πραξης μεταδιδονταν στον λαο, ετσι και ο Τσιπρας, θελει δεν θελει, πρεπει να παιξει ΜΕ τον ρολο του ιερεα -βασιλια.

  Γιατι ομως ο δημοκρατικα εκλεγμενος Τσιπρας το πρωτο πραγμα που κανει ειναι να ξεπουλαει τα παντα στους ξενους, τηι συναινεσει των Ελληνων πολιτων που τους γδυνει ; Εδω ερχεται η θεωρια μου οτι η Ελλαδα εχει διπλο χαρακτηρα, και οτι το κρατος που δημιουργηθηκε το 1821 ανηκει σε εκεινους τους πολιτικους οργανισμους που παρασιτουν επι των αρχαικων.
  Εχουμε, δηλαδη, σχηματικα, τον Ελληνα που θελει να γινει η Ελλαδα συγχρονο κρατος με νοοτροπια το συνεχες κερδος, μεχρι θανατου, να ζει εις βαρος του Ελληνα που θελει πανω απολα να κανει παιδια και τα παιδια του να κανουν και αυτα παιδια και παει λεγοντας. Οι δυο Ελληνες μπορει να συνυπαρχουν στο ιδιο προσωπο. Και ο ενας παρασιτει επι του αλλου.

  Δυσκολα θα μου φυγει η ιδεα οτι η συνεργασια τους θα εχει επεκτατικη χροια, οπως ακριβως συνεβη το 21, στοους Βαλκανικους και τον Α.παγκοσμιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθ. Συνεπως η ενοπλη κατακτηση της εξουσιας, περαν του οτι δεν εχει κανενα απολυτως νοημα, δεδομενου οτι το προβλημα μας ειναι οικονομικο με την ευρεια εννοια, και οτι περαιτερω καταστροφη της υλικης υποδομης της Ελλαδας θα μας γυρισει στην παλαιολιθικη εποχη, δεν βλεπω πως μπορει να γινει απο ενοπλο κινημα.

   Delete
 39. Το ΕΑΜ ναι αλλά όχο ως Κομμουνιστικό αντάρτικο, ως ΕΘΝΙΚΟ, ΝΑΙ ΕΘΝΙΚΟ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ! Όχι ως πράκτορες των Σλαύων...

  Πάρτε παράδειγμα από την κόρη του Καντάφι, Αγέισα, η οποία είναι έτοιμη για νέο Εθνικοαπελευθερωτικό Λιβυκό Κίνημα! Γυναικάρα με τα όλα της! Και ύστερα κάποιοι ακόμα, θαυμάζουν τις τσούλες τη Δύσεως που από τα 15 τους γίνονται οι καλλίτερες π..τάνες για πεζοδρόμιο, τηλεόραση, κινηματογράφο κλπ. Μετά απορούν πώς τις βιάζουν οι Ισλαμιστές. Τις βιάζουν γιατί δεν είναι σαν την Ayesha...η οποία είναι η Κωνσταντοπούλου της Λιβύης...

  http://southfront.org/ayesha-gaddafi-as-a-new-leader-of-resistance-against-nato-and-the-libyan-terrorists/

  ReplyDelete
 40. Και εσείς Καθηγητά μας λέτε για το Ισραήλ. Ναι κατάφερε να γατζωθεί σε μία μεγάλη δύναμη αλλά με τί κόστος? Πλήρως Δυτικοποιημένη κοινωνία είναι πλέον. Καμία σχέση με την Ταλμουδική ζωή. Μέγιστη βέβαια σχέση με την φιλελεύθερη ζωή...Τα αίσχη των μικρών Εβραιόπουλων είναι πασόγνωστα, ειδικά όσο βρίσκονται στο στρατό...

  https://www.youtube.com/watch?v=uSo5gkXuWrk

  Ευτυχώς εβρέθη ένας Χριστιανός να αναφέρει ότι είναι απόγονοι Χαζάρων, Βορειοευρωπαίων και Ισπανών και όχι των Αρμενοειδών αρχικών εβραίων...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 41. Δεν ξέρω για εσάς Καθηγητά, πάντως εγώ θαυμάζω τους Παλαιστίνιους, Φιλισταίους όπως λέγονται οι ίδιοι και όχι τους Οβρίους...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εμείς υποστηρίζουμε το Ισραήλ και τους Εβραίους.

   Delete
 42. Απὀ ΠΟΙΟΥΣ θὰ μᾶς ἀπελευθερώσει τὸ κούτελό σου, συγγνώμη, τὸ μέτωπό σου, καλό μου παιδι ;

  ReplyDelete
 43. Όχι εμάς, τους Λίβυους...το δικό σου κούτελο μάλλον κάτι έχει...

  ReplyDelete
 44. ..γύρισα. Γράφει ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα! Καλό!

   Delete
 45. Έλληνα , μάλλον πάμε για διψήφια ποσοστά, στο 22% και βλέπουμε...

  https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

  Σνιφ, σνιφ...

  ReplyDelete
 46. Φοβερή έκρηξη Κασιδιάρη κατά του Πρύτανη της λαμογιάς.

  https://www.youtube.com/watch?v=uMIaiPYpgEk


  Έρχονται τα διψήφια ποσοστά της Χρυσής Αυγής μετά από αυτό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Καταγγέλω τις σαραντάρες τηλεοράσεις 3D στα σπίτια τους και την επιτομή στη λαμογιά»

   χαχα. Ρε τι γέλιο.

   Delete
 47. Τί γελάς ρε Ένοχε? Γελάς? Ή Φϋρερ ή Χότζας, διαλέξτε!!!

  Δε μας είπες τί αποφάσισες τελικά για την μέλλουσα σύζυγό σου? Θα φανείς άξιος Ρωμαίος όπως λες, και θα δείξεις την Χριστιανική σου αλληλεγγύη στον ομόδοξο λαό της Αιθιοπίας...?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε όλους τους λαούς δείχμω αλληλεγγύη. Κυρίως όμως στους μαύρους και τους Εβραίους.

   Delete
  2. Τελεια! Άρα να φανταστώ θα πάρεις για σύζυγό σου μία μαύρη εβραία Σεφαρδίμ σωστά? Βέβαια εσύ θα είσαι Χ.Ο. όπως λες και αυτή Εβραία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα φανείς αλληλέγγυος και θα αποδεχθείς τον Γιαχβέ και το Φως του Χαννουκά στη ζωή σου...Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα μαθήματα:

   https://www.youtube.com/watch?v=m_mBVmLhWrY

   Delete
  3. Ο Γιαχβέ είναι ο Πατήρ της Τριάδος. χαχαχα ούτε τι πιστύειες δε γνωρίζεις έτσι; Α ρε μυαλό. Χρυσαυγίτικο.

   Αν είναι ωραία η Εβραία, βλέπουμε.

   Delete
  4. Ο Θετικός Χριστιανισμός, δηλαδή ο Ελληνο-χριστιανισμός είναι ο μοναδικός αληθινός Χριστιανισμός.

   Δεν μας απάντησες όμως για την μέλλουσα σύζυγό σου...χαίρομαι που ανακαλύπτεις και εσύ, ενόχως, την..."σοφία" του "μαλαχία"...

   Delete
  5. Χαίρομαι που αποκαλύπτεις ότι απότ ην ασχετίλα σας, είστε και αιρετικοί χωρίς να το γνωρίζετε καημένοι. Λέγε τέτοια να φτάσετε στο 22%...

   Ειδωλολάτρες είστε. Μη το κουράζεις. Δε χρειάζεται. Άκου που σου λέω.

   Delete
  6. Για θύμισέ μου Ένοχε. Ποιός "μεγάλος", "εκλεκτός" και "περιούσιος" λαός του "Κυρίου" λάτρευε βόδια από χρυσάφι??

   Delete
  7. Οι Εβραίοι. Φυσικά και οι Εβραίοι στα μεγαλύτερα διαστήματα της ιστορίας τους ήταν ειδωλολάτρες.

   Delete
  8. Πάλι άφησες σε καημό την μέλλουσα Εβραιοπούλα...

   Delete
  9. Μπράβο ακριβώς! Το παραδέχθηκες! Και από τα βόδια και τα είδωλα φτάσανε στην πρώτη μορφή της τζιχάντ για έναν Θεό του τοκου και του χρήματος, ονόματι Γιαχβέ! Βλπε τον Ελιγιάχου..

   Delete
  10. Για την εβραιοπούλα σου απάντησα. Αν είναι καλή, το βλέπουμε. Κατανοώ ότι ως ναζί ων, δε καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δε πειράζει.

   Ωχ μην αρχίσεις πάλι τις πλάνες σας. Μας τρώνε οι Εβραίοι τα λεφτά κλπ. Κι εγώ πράκτωρ των Εβραίων είμαι. Τρώω τα λεφτά του ελληνικού κράτους.

   Delete
 48. Και να βάλω για τους ορθόδοξους χριστιανούς τις αντιλήψεις του αιρετικού θετικού Χριστιανισμού, τον οποίο προωθούν οι ναζί μαζί με τις άλλες πλάνες τους.

  Στη Γερμανία την δεκαετία του 1920 το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ, δημιούργησε το λεγόμενο «θετικό Χριστιανισμό».
  Ο Ιησούς Χριστός για τον θετικό Χριστιανισμό θεωρήθηκε ότι υπήρξε ένας ρήτορας που αντιτάχθηκε στον Ιουδαισμό. Έτσι η σταυρωσή Του θεωρήθηκε σαν το τραγικό τέλος ενός Άριου Ιησού από τα χέρια των Εβραίων.

  Στο πρόγραμμα του ναζιστικού κόμματος αναφέροταν ότι: " Το κόμμα πιστεύει σε έναν θετικό Χριστιανισμό, δίχως να συνδέεται με κανένα συγκεκριμένο δόγμα".

  Για να μην νομίζουν κάποιοι ανίδεοι στη κυριολεξία, ότι οι σατανιστές ναζί είναι και ορθόδοξοι χριστιανοί.

  ReplyDelete
 49. Nομιζω παιδια (και παλι συγγνωμη για το ατονικο) οτι χανουμε τη μπαλλα. Η κοινωνια, ειτε παραδοσιακη, ειτε μοντερνα, ειτε ο μικροκοσμος των διαφορων πολιτικων κομματων εχει ενα χαρακτηριστικο. Τον φοβο του γειτονα.

  Δεν χρειαζεται να εισαι θεατρινος για να ζεις με το φοβο του κοινου και την επιβεβαιωση του κοινου. Μπορεις μονος σου μες στο διαμερισμα σου να ζεις με τον φοβο των ιδιων σου των αντιδρασεων, μην πεις κατι και σε παρεξηγησουνε.

  Δεν νομιζω οτι ενας τετοιος ανθρωπος που φοβαται τον ιδιο του τον εαυτο θα πετυχει πολλα πραγματα αν γινει πρωθυπουργος της Ελλαδας η προεδρος της Αμερικης.

  ReplyDelete
 50. ...οταν λοιπον βγαινει μπροστα ενα κομμα, π.χ. του Τσιπρα, και διεκδικει την εφαρμογη καποιων σωστων πραγματων, ας πουμε, δεν ξερω - εδω που τα λεμε, τωρα που το σκεφτομαι, δεν μπορω να βρω κατι σωστο σε αυτα που ξερω απο τον ΣΥΡΙΖΑ - συνηθως αυτο που κανει ειναι με τον ενα η τον αλλο τροπο να κολακευει τον φοβο του γειτονα. Οταν τωρα παει μπροστα ενα κομμα που ζηταει πραγματα πιο αγρια, αυτο σημαινει οτι η γειτονια εχει αγριεψει. Εγω τεινω να θεωρω τους πρωτους υπουλους προβοκατορες που ανοιγουν τον δρομο για τους δευτερους κι ας μην το ομολογουν. Αλλα και στις δυο περπτωσεις το να θες να παρεις την εξουσια προβαλλοντας καποιες αξιες που θες να εφαρμοσεις δειχνει ποσο σε ενδιαφερει η γνωμη του γειτονα. Πιθανως καποιοι απο αγνο και ενστικτωδες ενδιαφερον θελουν την πολιτικη εξουσια, αλλα οι περισσοτεροι τη θελουν γιατι ειναι φοβιτσιαρηδες. Βασικα, απλως τους τυχαινει να χρειαζεται το πολιτικο συστημα στελεχη και γινονται πρωθυπουργοι οπως αλλοι γινονται μπουζουξηδες. Επειδη η ΧΑ βαζει μπρος κατι τυπους που φωναζουν, κρατανε διαφορα συμβολα, εχουνε τις δαφνες της φυλακης, κλπ. κλπ. δεν σημαινει οτι δεν ειναι μερος του πολιτικου συστηματος. Αυτος που δεν ειναι μερος του πολιτικου συστηματος, και να του πω γεια σου ρε λεβεντη, ειναι αυτος που δεν δρα με βαση το τι λενε οι αλλοι αλλα με βαση το τι ειναι.

  ReplyDelete
 51. "Στη Γερμανία την δεκαετία του 1920 το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ, δημιούργησε το λεγόμενο «θετικό Χριστιανισμό»".Πολὺ σωστὴ ἡ παραπάνω παρατήρηση τοῦ Ἰωάννη Έ. Δείχνει ὅτι γνωρίζει ὅτι ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ἄν καὶ εἶναι μία παραλαγὴ τοῦ φασισμοῦ,διαφέρει ὡς πρὸς τὸν ἐσωτερισμό-μυστικισμό. Ὁ ναζισμὸς εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ ἰδεολογία-θρησκεία ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν ἄκρα δεξιὰ, δηλαδὴ μὲ ἕναν ὀππορτουνιστικὸ κοινοβουλευτισμό. Σὲ αὐτὸ εὑρίσκεται στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τὸν κομμουνισμό, δηλαδὴ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὶς ὀππορτουνιστικὲς κοινοβουλευτικὲς κατηγορίες ἀριστερᾶς-δεξιᾶς.Ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκευτικὰ ἄθεος ἐνῷ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι ἄθεος, εἶναι μυστικιστικός, μὲ κεντρικὸ σημεῖο τὸν σατανισμό. Ἐμεῖς, ὡς χριστιανοὶ θεωροῦμε βεβαίως τὸν σατανισμὸ ὡς μία θρησκεία ἄκρως ἀρνητικὴ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει μὲ τοὺς μυστικιστές.Πολιτικὰ ὅμως ἡ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Χρυσῆ Αὐγὴ μᾶς ἐνδιαφέρει σήμερα ὡς ἐπαναστατικὸ κίνημα, ὡς μπουλντόζα γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ μισητοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ.Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ θρησκεία τοῦ θετικοῦ χριστιανισμοῦ (βλέπε τὸ σχετικὸ ἄρθρο στὴν Βικιπαιδεια σὲ ξένη γλῶσσα) καὶ τοῦ σατανισμοῦ (βλέπε σχετικὸ ἄρθρο τῆς Βικιπαιδείας), ὅπως ἠμποροῦμε νὰ εἴμεθα κομμουνιστὲς λενινιστές-μαρξιστὲς καὶ νὰ μὴν συμφωνοῦμε μὲ τὴν ἀθεΐα ποὺ συνοδεύει τὸν κομμουνισμό. Καὶ πάλι παιδιά, χρειάζεται διάβασμα καὶ μετὰ πιστεύσατε ὅτι ἐπιθυμῆτε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε καθηγητά, κατανοώ απολύτως αυτά που λέτε και τα σέβομαι. Κι εγώ το έχω σκεφτεέ με αυτόν τον τρόπο. Όμως η αίρεση λειτουργεί και στην πολιτική κι ας μη φαίνεται πολλές φορές. Όπως όλο το σύστημα του καπιταλισμού ξεκίνησε από τη συσσώρευση πλούτου των αιρετικών προτεσταντών, που δέχονταν αυτό το γεγονός ως ένδειξη ότι ο άνθρωπος είναι σεσωσμένος από το Θεό και φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε, έτσι και οι εκάστοτε θρησκευτικές αντιλήψεις οδηγούν σε ανάλογες μορφές ζωής. Καταλάβατε; Σήμερα χρεωκοπεί κοινωνικά η αίρεση του προτεσταντισμού στην ουσία. Για αυτό βλέπετε θέλει να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στο προσκήνιο αυτό το σύστημα. Τα χρωστούμενα θα μας τα ζητάνε μέχρι το τέλος. Δεν έχει χάρες και χάρη(θεϊκή) στο προτεσταντισμό. Εκεί όποιος τα έχει και τα παίρνει είναι σεσωσμένος από το Θεό. Έτσι πιστεύουν (στη Δύση).

   Delete
  2. Τὀ ἀντίθετο λέει, ξέρω. Ἁλλά στὴν οὐσία ὄλα αὐτἀ εἶναι μποῦρδες. Αὐτό ποὐ μετράει εἶναι αὐτὸ ποὐ συμβαίνει.

   Delete
  3. Ποια είναι μπούρδες; Ότι η σημερινή Ευρώπη είναι αποτέλεσμα του προτεστατντισμού που έγερε τον καπιταλισμό και του Διαφωτισμού. Μάλλον πρέπει να διαβάσεις ιστορία.

   Delete
  4. Και τι εννοείς ότι αυτό που μετράει είναι αυτό που συμβαίνει. Μα αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το κάθε ατομικό υποκέιμενο συσσωρεύει πλούτο και σώζονται οι σεσωσμένοι που είναι αυτοί που κατέχουν τον πλούτο.

   Delete
  5. Οχι (σορρυ για το ατονικο) ΔΕΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΙ.

   Delete
  6. AΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

   ΣΥΝ

   ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.

   ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΟ.

   Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ.

   Delete
  7. Μαζεύει το κάθε υποκείμενο πλούτο στις τράπεζες και στα πορτοφόλια και τα συσσωρεύει, δίνοντας μετραφυσικό νόημα στο χρήμα και δουλεύοντας όλο και περισσότερο; Ε αυτό το πράγμα το έφερε το πνεύμα του προτεσταντισμού και ο καπιταλισμός.

   Delete
  8. Αυτο ειναι απλως μια θεωρια του Βεμπερ.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. ισως. αλλα ο προτεσταντισμος ξεκινησε σαν αντιθεση σε αυτο, δεν θελω να ειμαι ημιμαθης. Ομως δεν ειναι αυτη η ουσια, ακου τι σου λεω.

   Delete
  11. Είναι εμφανής η αντίληψη του Καλβίνου ότι η επαγγελματική επιτυχία και η συστηματική αποταμίευση είναι σημάδι της θείας χάριτος, ενώ η αποτυχία σημάδι της απουσίας της, ανεξάρτητα από τους τρόπους με τους οποίους συγκεντρώθηκε αυτός ο πλούτος ή κατορθώθηκε αυτή η επιτυχία.

   Αυτό ισχύει σήμερα.

   Delete
  12. Αν ειναι ετσι -διοτι κανεναν δεν εμπιστευομαι πλεον αν δεν δω τις πηγες -αυτο ταιριαζει πραγματι με την αισθηση μου. Ο προτεσταντισμος, ειδικα ο καλβινισμος μοιυ φαινεται θρησκεια των αστων και βασικα οι τρεις ιδεολογιες του Κιτσικη μου φαινονται παραλλαγες του.

   Delete
 52. Νομίζω ὅτι κακῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ Κωνσταντινουπολίτης. Δικαίωμά του νὰ εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστής, ἄλλωστε συμφέρει σήμερα γιὰ ὅσους εἶναι ἐπαναστάτες (φασιστὲς ἤ κομμουνιστές) γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ὁ Κωνσταντινουπολίτης, διαβάζοντας τὸ βιβλίο μου περὶ φασισμοῦ ("Ἡ τρίτη ἰδεολογία") εἶναι νὰ καταλάβῃ τί ἐπακριβῶς εἶναι ὁ φασισμὸς καὶ τὸ παρακλάδι του ὁ ναζισμός. Ὁ ναζισμός, ὅπως τὸ ἐξηγῶ στὸ βιβλίο μου συμπεριλαμβάνει τὸν θετικὸ χριστιανισμό, τὸν παγανισμὸ καὶ τὸν σατανισμό (ὅπως τὸν σατανισμὸ τοῦ λόρδου Βύρωνος). Πρόκειται γιὰ μία θρησκεία ποὺ βασίζεται στὸν ῥομαντισμό, στὴν νοσταλγία τοῦ παραδείσου ἀπὸ ὅπου ἐξέπεσε ὁ ἄγγελος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὁ Ἑωσφόρος.Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ λὲς ὅτι εἶσαι σατανιστής.Προσωπικὰ ἐγὼ δἐν εἶμαι. Προσπαθῶ νὰ εἶμαι παραδοσιακὸς ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι γιὰ μένα τὸ Α καὶ τὸ Ω. Εἶναι ἡ ζωή μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μήπως συγχέεις τον αποκρυφισμό με τον σατανισμό;

   Delete
 53. Ὑπενθυμίζω ὅτι Χρυσῆ Αὐγή = Lucifer = Ἑωσφόρος (Ἕως=Αὐγή)= Ὁ Ἀστὴρ τῆς Αὐγῆς= ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη

  ReplyDelete
 54. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 55. Ναί, ὁ Κοσμᾶς ἦταν συνειδητὸς καὶ ἀνοικτὰ σατανιστής.Εἶναι ἐπιστήμων μεγάλης ἀξίας. Ναί,ἔγινε μουσουλμᾶνος. Ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια φίλος μου.Τὸν Μπακοῦρο τὸν γνωρίζω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 56. Ἰχώρ, ὄχι βέβαια. Δὲν συγχέω τὸ ἀποκρυφισμὸ μὲ τὸν σατανισμό. Ἁπλῶς ὁ σατανισμὸς κατατάσσεται στὸν ἀποκρυφισμὸ ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἄλλες ἐκφάνσεις τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 57. Καθηγητά, τί ακριβώς εννοείται με τον Σατανισμό. Ομολογώ πώς δεν έχω καταλάβει. Εγώ ξέρω τον Σατανισμό που θυσιάζει άτομα και συγγενείς, στον οποίο προφανώς δεν ανήκω. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι ήσαν Σατανισταί οι Εθνικοσοσιαλισταί και ο Χίτλερ? Με την ίδια λογική, Σατανιστής ήτο και ο Δημόπουλος και είναι ο Πλεύρης, τι στιγμή που αμφότεροι ασπάζονται τον Ε/Σ.

  Όσο για τον Χρισταινισμό. Εγώ αρνούμαι να πιστέψω πώς ο Ιησούς Χριστούς έχει καμμία σχέση με τον Γιαχβέ. Ο ένας αποτελεί το αντίθετο του άλλου. Χώρια του ότι η ΠΔ είναι παραμύθι, καθώς δεν έχει βρεθεί ΚΑΝΕΝΑ απολύτως πρόσωπο που αναφέρει.

  Συνεπώς Καθηγητά, χρειάζομαι την διάφωτισή σας.

  ReplyDelete
 58. Ο Πλεύρης μάλιστα έχει ανοικτά δηλώσει ότι ασπάζεται τον Θετικό Χριστιανισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εννοείται. Για το λόγο που σου εξήγησα. Οι ναζί δε πρόκειται ποτέ να δεχθούν ότι οι Εβραίοι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Και έτσι για να δικαιολογηθούν λένε ότι η Π.Δ. είναι παραμύθι κλπ.

   Delete
 59. Ήθελα δε Καθηγητά και να σας πώ ότι διαβάζοντας την προηγούμενη εβδομάδα, το τί εστί Ορθοδοξία, άρχισα από τότε να νηστεύω οπως λέτε. Και μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή.

  ReplyDelete
 60. Σας λέω δε, ότι και ο Χρισταινισμός εχει μυστικιστές χροιές. Με είχαν απασχολήσει παλαιότερα, αλλά δεν μπόρεσα να ψάξω πολύ, είς βάθος...

  ReplyDelete
 61. Σημειωτέον δε, ότι τα όντως άκρως σατανιστικά μπλακ μέταλ, τα οποία βλέπω ανάμεσα σε μερικούς Ε/Σ, μου προκαλούν αηδία. Θα μείνω στον Θετικό Χριστιανισμό, ο οποίος εμένα με καλύπτει. Παρακαλώ όμως να μου απαντήσετε στα παραπάνω μου ερωτήματα...

  ReplyDelete
 62. Εάν δεν κάνω λάθος δε, προ του Θ.Χ., υπήρξαν οι Γνωστικισταί Μαρκιονισταί.

  ReplyDelete
 63. Νὰ μὲ συγχωρῇς Κωνσταντινουπολίτη ἀλλὰ μοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀπαντῶ σὲ ὅλες τὶς εὔλογες ἐρωτήσεις σου.Πρέπει νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ πολλὰ ἄλλα πράγματα καὶ ἤδη αὐτὸ τὸ μπλὸγκ μοὺ τρώει πολὺ χρόνο. Μὴ ξεχνᾶς δὲ ὅτι συνεχίζω καὶ διδάσκω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 64. Τουλάχιστον σε όσες μπορείτε...Καθηγητά. Αυτό το μπλοκ είναι κατά εμε σημαντικότερο από μερικά μαθήματα για ένα χαρτί μπάτσελορ που χρειάζονται τα Αγγλοσαξωνόπουλα του Καναδά. Δεν υπάρχει μέλλον στις κοινωνίες αυτές...

  Τέλος πάντων. Για αυτό θελω να σας συναντήσω από κοντά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μα δυστυχώς δεν σας επρόλαβα φέτος...

  ReplyDelete
 65. ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!, ΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΝΑΖΙΣΜΟΥ- ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ!.

  ReplyDelete
 66. Το Γιαχβέ δεν είναι όνομα του Θεού Κωνσταντινοπουλίτη, όπως λες Δίας και Άρης κλπ. Γιαχβέ σημαίνει «εγώ είμαι ο ων», «εγώ είμαι αυτός που υπάρχει». Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος με της Καινής. Αυτό πρεσβεύει η Ορθοδοξία. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε, αλλά μην καπηλεύεστε την Ορθοδοξία και το Χριστιανισμό. Άλλο οι σατανικές αιρέσεις και επινοήσεις σας, άλλο η πίστη της Εκκλησίας.

  ReplyDelete
 67. Πολύ απλά, ο ναζισμός είναι αντίθετος του Χριστιανισμού και εχθρός του Θεού, λόγω του αντισημιτισμού. Ένας ναζιστής δε μπορεί με τίποτα να δεχτεί ότι οι Εβραίοι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Για αυτό και είναι αιρετικοί κατ΄ανάγκην.

  ReplyDelete
 68. Αυτός ο εκλεκτός λαός ήτο τόσο εκλεκτός, που δεν είχε ΚΑΝΕΝΑ απολύτως κατόρθωμα και επίτευμα στην Αρχαιότητα. Αυτό έλειπς, να δεχθούμε τους Οβρίους! Εμείς είχαμε Κοσμοκρατορόες και οι Δυτικοί Έλληνες της Ρώμης το ίδιο, και οι Οβρίοι ήσαν πάντοτε κάτι τσοπανοβοσκοί! Όχι! Αρνούμαι να λατρέψω τους Οβρίους και τον Γιαχβέ τον, που σκοτώνει βρέφη και όχι την Σοφία του Σωκράτους!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι. Για αυτό διάλεξε τους Εβραίους. Για να καθυποτάξει την υπερηφάνεια του εθνικισμού και της ιθαγένειας. Και τελικά οι Εβραίοι τον σταύρωσαν κιόλας. Τραγικό.

   Καλά δε χρειάζεται να απολογείσαι για το ότι είσαι αιρετικός. Το ξέραμε, δεν είναι κάτι νέο.

   Delete
 69. Απορώ πώς η Εκκλησία, δέχθηκε να υιοθετήσει τα βιβλία των Οβρίων...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί το ευαγγελικό μήνυμα είναι κατά των εθνών. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι κάτι χριστιανικό. Συνεπώς δε μας ενδιαφέρει το εθνικό στοιχείο. Αυτό είναι δευτερεύων.

   Delete
  2. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ο ναζισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Χριστιανισμού. Εγώ τους δικαιολογώ τους χρυσαυγίτες. Γιατί με την αρρωστημένη ψυχοπαθολογική ιδεολογία που ακολουθούν μόνο ειδωλολάτρες ή σατανιστές θα μπορούσαν να είναι. Ε μη μας το παίζετε όμως και χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, κοροϊδεύοντάς μας κατάμουτρα για ψηφοθηρικούς λόγους.

   Delete
  3. Μη μας το παίζετε και χριστιανοί...

   Όλα τα έντυπά σας μέχρι και πριν πενταετίας μιλάνε για παγανισμό, ειδωλολατρία και σατανισμό.

   «Είμαστε παγανιστές, είμαστε ναζιστές»

   https://egolpio.files.wordpress.com/2012/05/xrusi-avgi-nazistes.jpg

   Είναι γλυκό το χρήμα όμως στο κοινοβούλιο ε; Ορθόδοκοι χριστιανοί ξαφνικά οι χρυσαυγίτες. Okeeeyyyy.

   Delete
 70. Ο ελιτισμος ειναι απαραδεκτος. Δεν εχει ουτε εμπειρικη ουτε φιλοσοφικη βαση. Το μονο που τον τρεφει ειναι ο κατακερματισμος του χρονου, αρα και η εργασια ως προλεταριατο. Αυτη ειναι και η ρωγμη στο συστημα του πατριωτη που λεει παραπανω αξιοθαυμαστα ο Λυκαιος.

  Η μεταφυσικη επιστρατευεται για να σπασει τον χρονο στα δυο και να δικαιολογησει τον κατακερματισμο του χρονου. Ειναι φως φαναρι. Ο καθενας δικαιουται να πιστευει ο,τι θελει αλλα η συνειδηση ειναι ενιαια, αρα δεν υπαρχει δικαιωμα. Γι αυτο και τα δικαιωματα ειναι συνθημα της ανωτερας ταξης. Η ανωτερα ταξη φυσικα προσπαθει να αποδειξει στον εαυτο της οτι εκεινη θα σωθει και μετα θανατον, για να δωσει νοημα στην επιγεια ανωτεροτητα της. Αυτο κι αν ειναι φως φαναρι. Ο ελιτισμος ειναι προκληση επιθετικοτητας λογω του οτι ειναι προσβολη. Πρεπει να πατασσεται ανευ χρονικης αναβολης. Η αναβολη ειναι το κολπο της εξουσιας.

  ReplyDelete
 71. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 72. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 73. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 74. 1. Γιὰ νἀ δικαιολογήσει τὴ θυσία ὁ θύτης παρουσιάζεται σἀν θῦμα τοῦ Θεοῦ.

  2. Ἡ διαίρεση εἶναι ἀτέρμονη, βλ. τὰ παράδοξα τοῦ Ζήνωνα.

  ReplyDelete
 75. Ένοχε σε ευχαριστώ για τις αποκρίσεις σου, μα περιμένω απαντήσεις από τον Καθηγητή.

  Υπόψιν δε, τα Έθνη, όπως και οι τσοπανοβοσκοί είναι μία πραγματικότης. Συνεπώς εάν όπως λες, δεν τα δεχόταν ο Χριστιανισμός, δεν θα είχε στέρεα βάση. Έχει όμως γιατί τα δέχεται...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είπα ότι δε τα δέχεται. Δε δέχεται όμως το διαχωρισμό και τη σχάση των ανθρώπων λόγω των εθνών και των φυλών. Και τα έθνη και τις φυλές δέχεται και τις διακρίσεις. Όχι όμως στη διαίρεση αδερφέ. Ναι στην ενότητας μέσω της διάκρισης, ΟΧΙ όμως στη διαίρεση. Άλλο διάκριση, άλλο διαίρεση. Σε όλα τα πράγματα αυτό.

   Τέλος πάντων, εσύ συνέχισε να νηστεύεις όπως λες Τετάρτη και Παρασκευή και θα τα δεις όλα.

   Delete
 76. Ὁ Χριστιανισμός δὲν εἶναι ἕνα ἑνιαῖο πράγμα. Τὰ ἔθνη εἶναι νοητικές κατηγορίες. Οἱ βοσκοί τὸ ιδιο, γενικά τὰ πολλά πράγματα δἒν εἶναι πολλά. Ἡ πολλαπλότητα δἐν ἕχει αὑθυπαρξία. Κατἀλαβες; Ὁ Ἑβραῖος εἶναι Ἓβραῖος ἑπειδή τὸν σκέφτεσαι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βασικά ῥε παιδιά δἐν καταλαβαίνετε τί σᾶς γράφω τόσον καιρό, ἕχω μπαφιάσει, ξυπνῆστε ἑπιτέλους...Δἐν ὑπάρχει κανένας Τσίπρας, καμία Ἕλλάδα, κανένα πολιτικό ἥ ἁνθρώπινο ὑποκείμενο ποὐ νὰ δέχεται μετανάστες, νὰ ἁπορρίπτει μετανάστες, νὰ προδίδει, νὰ μἠν προδίδει, ὄλα αὑτά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Δἐν ὑπάρχει βούληση, δὲν ὐπάρχει ἐπιλογή. Ὁ Τσίπρας, ἡ Χίλαρυ Κλίντον εἶναι ἡθοποιοί. Εἶναι θέατρο.

   Delete
 77. 1. Κύριε καθηγητά ποια πρέπει να είναι η εξωτερική και εσωτερική πολιτική της Ελλάδος στο θέμα των μεταναστών, όχι μόνο Σύριων αλλά γενικά, ακόμα και βαλκανίων. Από ποιους παράγοντες πρέπει να εξαρτάται μια τέτοια πολιτική ποιοι οι βαθμοί ελευθερίας.


  2. Πως πρέπει να πορευτεί αν βγει εκτός οικ. ζωνης του Ευρώ - Ευρωπαϊκής ενώσεως.. Συγκεκριμένα αλλά υποθετικά, θα υπάρχει ειρήνη,
  βιομηχανική ανάπτυξη, ακαδημαϊκή και πολιτιστική δραστηριότητα;

  Τι βλέπεται από τα μότιβα του παρελθόντος σε τέτοιες καταστάσεις να γίνεται ως ιστορικός

  ReplyDelete
 78. Ποιός είναι ο ρόλος του Ελληνικού Στρατού;Ας δούμε τι λέει ο ίδιος προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.Όποιος έκανε την στρατιωτική του θητεία, λογικά στο Κ.Ε.Ν. έλαβε το “Διακλαδικό Εγχειρίδιο Νεοσύλλεκτου Οπλίτη” του Γ.Ε.Σ. Εκεί (2015.σ1) διαβάζουμε:
  Η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας. (1)
  Ο ρόλος του Ε.Σ. είναι η φύλαξη των συνόρων και της Εθνικής κυριαρχίας της χώρας.Άρα, εξαρχής δεν θα έπρεπε να μπαίνει κανένας παράνομα στην Ελλάδα, είτε λόγω πολέμου είτε ως μεταβατικό προορισμό για κάποια άλλη χώρα, είτε λόγω απλής επιθυμίας.
  Εάν ο Ε.Σ. υλοποιούσε τον ρόλο του, τότε πολύ απλά δεν θα είχαμε λαθρομεταναστευτικό πρόβλημα.Επίσης, εάν τηρούσε την αποστολή του, δεν θα πνίγονταν κανένας στο Αιγαίο, διότι πολύ απλά δεν θα περνούσαν.
  Σήμερα, ο Ελληνικός Στρατός καλείτε να χτίσει στρατόπεδα υποδοχής “προσφύγων”.Είναι αυτή η αποστολή του;Ή μήπως είναι να φυλάει τα Ελληνικά σύνορα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζει η Ελλάδα κανένα πρόβλημα, και να μην πνίγεται επίσης κανένας;
  Εκτός από αυτή την λανθασμένη προσέγγιση, είναι ένας νάνος σε σχέση με τον Τουρκικό στρατό.Σε πόλεμο, θα μπορούσε να νικήσει μόνο κάποια αποτυχημένα κράτη(failed states) όπως η Βουλγαρία, τα Σκόπια κ.α. Αυτό βέβαια δεν είναι τιμή.Αλλά και εκεί, για παράδειγμα στις προσβλητικές προκλήσεις των Σκοπιανών, βλέπουμε τον Ε.Σ. να μην κάνει τίποτα, και να συνεχίζει να απολαμβάνει τους μισθούς που προμηθεύεται από το χρεοκωπημένο κράτος.
  Το να έρθει σε ένοπλη σύγκρουση με την Τουρκία, μία χώρα που πολεμάει στην Συρία, εισβάλει στο Ιράκ, πολεμάει τους Κούρδους, και έχει το θάρρος να ρίξει Ρωσικό αεροπλάνο, είναι αστείο.Εκτός αυτού, ο Ερντογάν και ο Νταβούτογλου είναι πραγματικοί ηγέτες και ανταποκρίνονται σε απόλυτα επικίνδυνες καταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού περιεχομένου.Στην Ελλάδα, το γραικυλικό καθεστώς προτιμάει λαοπλάνους τύπου Τσίπρα, Βαρουφάκη, Σαμαρά, Παπανδρέου κ.α.
  Η παρακμή του Ε.Σ. δεν έχει να κάνει καθόλου με τον εξοπλισμό και τα χρήματα που δαπανούνται για τον Στρατό.Όταν ένας Στρατηγός, βαράει προσοχή στην Φώφη Γεννηματά, είναι αστείο να τον θεωρήσουμε ως στρατηγό, με την έννοια της λέξεως.Σε κατάσταση πολέμου, ο μοναδικός αποτελεσματικός κλάδος-τουλάχιστον από ότι φαίνεται- θα είναι η Αεροπορία.Αυτό οφείλεται στο ότι η Αεροπορία αποτελείται από επαγγελματίες, έμπειρους στον τομέα τους, με σοβαρή εκπαίδευση και πάθος για το αντικείμενό τους.Αντίθετα, και μόνο που η πλειοψηφία του Ε.Σ. Ξηράς, αποτελείται από στρατιώτες που δεν θέλουν να κάνουν την θητεία τους,
  Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία είναι χρήσιμη μόνο εάν είναι πραγματικά στρατιωτική.Οι αγγαρίες, το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και η κάθε είδους ανοησία που κάνει ένας απλός στρατιώτης εκεί μέσα, δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα της Ελλάδας, αλλά με την διατήρηση των κτιρίων(στην πλειοψηφία ερειπίων), και την αποφυγή πληρωμής προσωπικού για αυτές τις εργασίες.
  Συνεπώς, ή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία πολεμικού περιεχομένου με μισθό επιπέδου στρατιωτικού/πολίτη-όχι 8,80Ε επιπέδου είλωτα-ή καθαρά επαγγελματικό στρατό.Το σημαντικό ούτως ή άλλως, είναι η επίτευξη της αποστολής.Στην Ιστορία, ανέκαθεν οι επαγγελματικοί στρατοί νικούσαν τους μη επαγγελματικούς.Μέχρι τότε, ας μην κοροϊδευόμαστε ότι υπάρχει εθνική άμυνα στην Ελλάδα.
  Κλείνοντας, για να καταλάβουμε την βαρύτητα του Ελληνικού στόλου στο Αιγαίο, ας δούμε τι είπε ένας Αμερικανός συγγραφεύς παγκόσμιας ιστορίας(Τ4 σ504):
  Μόνον ὀ Βυζαντινὸς στόλος, πάντοτε κυρίαρχος τῶν θαλασσῶν, ἔσωζε τὴν πρωτεύουσαν καὶ τὴν Εὐρώπην. (2)
  Η αποτυχία του Ελληνικού Ναυτικού, σημαίνει τεράστια κρίση όχι μόνο για το Ελληνικό κρατίδιο, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

  1)Γ.Ε.Σ. (2015) “Διακλαδικό Εγχειρίδιο Νεοσύλλεκτου Οπλίτη” .σ1.
  2)Durant, W. (1974). “Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού”. Τ4 σ504. Σιδηρόπουλος

  ReplyDelete
 79. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ Fr Gr
   Ο καθαρά επαγγελματικός Στρατός της Σπάρτης, έφερε την Αθήνα στο γόνατά της κατά τον Πελοπονησσιακό πόλεμο.Ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου διέλυσε τους Πέρσες και τους Ινδούς χάρην της καθαρά επαγγελματικής του καθημερινής εκπαιδεύσεως, και στον απίστευτα χαρισματικό ηγέτη του.
   Αργότερα Οι Ρωμαϊκές λεγεώνες με ακόμα πιο επαγγελματική εκπαίδευση(και πολιτική πανουργία φυσικά) διέλυσαν όσους Έλληνες αντιστάθηκαν, όπως επίσης και τους Καρχηδόνιους.Ο Ιούλιος Καίσαρας διέλυσε την Κελτική αντίσταση που αποτελούνταν από φανατικούς μεν, αλλά απόλυτα ανοργάνωτους δε στρατιώτες.Τα παραδείγματα είναι αρκετά και στην αρχαία ιστορία πιστεύω.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Οἱ πόλεμοι τοῦ 19ου, 20οῦ καὶ 21ου αἱῶνα γίνονται νομίζω μὲ συνδυασμό τακτικῶν καἰ ἁτάκτων στρατευμάτων.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. Ἅτακτα σημαίνει χαλαρή πειθαρχία καὶ ἁκόμα περισσότερο σημαίνει ὅτι τρέφονται ἁπὀ τὀν γύρω ἅμαχο πληθυσμό. Τἀ SS - ἦταν νομίζω ἐν πολλοῖς ἄτακτα σώματα.

   Delete
  11. This comment has been removed by the author.

   Delete
  12. Δεκτὲς οἱ παρατηρήσεις σας, καλή σας νύχτα.

   Delete
 80. Στὴν πρωτοβιομηχανική ἑποχή, δηλαδή τότε που δημιουργήθηκε ὁ ἑλληνικός στρατός ξηρᾶς, ὁ ἑπαγγελματικὸς στρατὸς λεγόταν τακτικὸς στρατὸς καἰ ὁ μὴ ἑπαγγελματικὸς στρατὸς λεγόταν ἄτακτα σώματα. Τὸ ἑλληνικό ναυτικό ἐχει μᾶλλον ξεχωριστή ἱστορία καὶ γιὰ τὴν ἁεροπορία δὲν ξέρω.

  ReplyDelete
 81. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 82. Ὁ ῥόλος τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ εἶναι μεγάλο θέμα. Καταρχήν, καὶ στὸ θέατρο καὶ στὴ ζωή ὁ ῥολος ποτὲ δὲν εἶναι μονοσήμαντος. Ἁκόμα καὶ ἕνα πηροῦνι μπορεῖ νὰ χρησιμέψει γιὰ κάτι ἅλλο ἀπὸ αὑτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἕχει σχεδιαστεῖ.

  Ὁ ῥόλος τοῦ έλληνικοῦ στρατοῦ ξηρᾶς, στὸ θεατρικό εργο ποὐ γράφτηκε κατά βάσιν ἀπὀ τοὐς Βαυαρούς, νομίζω, ῆταν πρωτευόντως ἡ ἁπορρόφηση καὶ ὁ ἕλεγχος τῶν ἁτάκτων ἑλληνικῶν σωμάτων στὸ ἑσωτερικό τῆς τότε Ἑλλάδας. Καὶ ἑπίσης ὁ ¨αφοπλισμός καὶ ἡ ἑξουδετέρωσή τους στἠν ἁνἀγκη. Ἡ ἑμπλοκή του σἐ ἑξωτερικό πόλεμο γινόταν μὲ συνεπικουρία ἀτάκτων σωμάτων. Δἐν ξέρω γιὰ τἠν μικρασιατική ἑκστρατεία , ἅν ὑπῆρχαν καὶ ἄτακτα σώματα.

  Πάντως θέλω νἀ πῶ ὅτι δἐν νοεῖται ἑλληνικός στρατός χωρίς φραγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς Τούρκους καἰ ἄλλα γειτονικὰ ἔθνη. Εἶναι περισσότερο φτιαγμένος γιἀ νἀ κρατάει τούς ¨Ελληνες μέσα παρά τούς ἄλλους ἔξω.

  ReplyDelete
 83. Ἑλληνικός στρατός -ἀπουσίᾳ ἐθνικῆς συνείδησης καί σοβαρῆς ἐθνικῆς στρατιωτικῆς βιομηχανίας - ἀντιπροσωπεύει μόνο δύο πράγματα

  α) ἐργαλεῖο παραγωγῆς μίζας β) σανό γιά τόν σανοφάγο παραμυθιασμένο νεοέλληνα πού βαυκαλίζεται μέ "ἐθνική" ἀνεξαρτησία , "ἐθνικά" ἔπη καί τήν Κόκκινη Μηλιά...

  Αὐτά καί τίποτε ἄλλο ....

  ReplyDelete
 84. Ἁπὸ φιλοσοφικἠ καἰ ἑμπειρική, πρακτική σκοπιά ἡ συνείδηση δὲν ἔχει προσδιορισμό. Δἐν φαίνεται νὰ μπορεῖς οὕτε νὰ βλέπεις, νὰ αἰσθάνεσαι καὶ νἀ σκέφτεσαι κάτι σταθερό καὶ ἁναλλοίωτο οὔτε νὰ προσδιορίσεις τὸ ὑποκείμενο τῆς σκέψης καὶ τῆς αἴσθησης. Συνεπῶς ὁ στρατός δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν ἑθνική συνείδηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σέ ἕνα κράτος πού αὐτοαποκαλεῖται ἐθνικό ἡ ὕπαρξη ἤ μή έθνικῆς συνείδησης ἐπηρεάζει ὅλους τούς κρατικούς ὀργανισμούς, ἄρα καί τόν στρατό. Τά δύο συμπτώματα πού προανέφερα ἀπό τήν μιά (περίπτωση μίζας) ἐπιβεβαιώνουν - καί ἀπό τήν ἄλλη ( μεγαλοστομίες περί ἐθνικῶν ἐπῶν ) ἀποκρύπτουν ἐνάντια στήν πραγματικότητα -τήν ἀπουσία έθνικῆς συνείδησης

   Delete
 85. Ἕχω τήν ἑντύπωση, ἑνδεχομένως ἑσφαλμένη, πὠς ὁ ἑλληνικός στρατός, ἰδίως τὄ πεζικό, εἶναι πρωτίστως ἑργαλεῖο ἁστυνόμευσης καἰ αὑτοαστυνόμευσης τῶν ἑλλήνων πολιτῶν ἤ ἁλλιῶς ὑπηκόων. Καἰ ὅτι ἡ ἑπιχειρησιακή του δύναμη πρέπει νὰ κριθεῖ ἑπὶ τοῦ σκοποῦ τῆς κατασκευῆς του, καἰ ὁχι ἑπί τοῦ ἁξιομάχου του σἐ σχέση μὲ ἄλλα κρἀτη. Τὀ 67 ὁ στρατός πῆρε τἠν πολιτική ἑξουσία. Ὁ πατέρας μου μοῦ ἕχει πεῖ ὅτι στὴν ἐπιστράτευση τοῦ 74 φάνηκε ὃτι ὁ στρατός ἦταν σὲ πλήρη διάλυση.

  Ὁ στρατός ἦταν ἕνα ἑργαλεῖο ἑκπολιτισμοῦ τῆς ἀγροτικῆς κοινωνίας. Οἱ πραξικοπηματίες τοῦ 67 ἦταν ἁγροτικῆς προελεύσεως -Φτωχές μανάδες γέννησαν τούς τέσσερεις μεγάλους...κ.λπ.... Ὁ τακτικός στρατὸς ἦταν φαίνεται μέχρι τῶρα τοὐλάχιστον ἕνα εἶδος δημοσίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ἡ γενική ἑπιστράτευση ἁποκλείει τὂν συνδυασμό ἁτάκτων καἰ τακτικοῦ στρατοῦ ποὐ προανέφερα.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Ἁκριβῶς. Μὲ τὴ γενική ἑπιστράτευση ἑμποδίζεις τἠν δράση αὑτόκλητων πατριωτῶν.

   Delete
  6. Ναὶ συγγνώμη, ἄλλαξε τὸ πληκτρολόγιο....θὰ προσέχω.

   Delete
  7. Ἑγὼ ὡς συνήθως θέλω νὰ τὸ πάω ἁλλοῦ. Βλέπετε π.χ. μὲ τὸ πολυτονικό, τὰ πληκτρολόγια καὶ τὶς διαρκεῖς ἀλλαγές τοῦ ὑλικοῦ περιβάλλοντος ἁλλάζει καὶ ἡ ἁντίληψη. Γιὰ νὰ μὴ μακρηγορήσω λέω τὸ πράγμα ποὺ προσπαθῶ νὰ ἑκφράσω ὡς ἑξῆς. Ἡ δυσφορία ποὺ αἰσθάνονταν σύμφωνα μὲ τοὺς ἱστορικούς τἀ ἄτακτα ἑλληνικά στρατιωτικά σώματα τοῦ 1821 γιὰ τὴ στρατιωτικὴ πειθαρχία εἶναι ἡ ἴδια ποὺ αἱσθάνεται ὁ σύγχρονος Ἕλλην γιὰ τὸ κράτος του.

   Delete
 86. Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
  μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

  Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
  Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·

  διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
  A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.

  Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
  Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.

  Καβάφης


  (Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

  ReplyDelete