Mar 2, 2016

284 – Τὸ ἑλλαδικὸ πτῶμα

284 – Τὸ ἑλλαδικὸ πτῶμα

Τὸ προσφυγικὸ ἐφανέρωσε, καὶ στοὺς τυφλοὺς ἀκόμη, μία συγκλονιστικὴ ἀλήθεια: ὅτι ἡ ἑλλαδικὴ κοινωνία ἔχει πεθάνει καὶ δὲν ὑπάρχει Χριστὸς γιὰ νὰ τὴν ἀναστήση. Δύο ῥιζοσπαστικὲς λύσεις ἔχουν προταθῆ γιὰ μία προβληματικὴ ἀνάσταση: α) ἡ ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ μὲ ἐπιστροφὴ βασιλέως. β) Ἡ ὁλοκληρωτικὴ μετάγγιση αἵματος στὸ πτῶμα μήπως ὡς Λάζαρος ἀναστηθῆ μέσῳ τοῦ προσφυγικοῦ.

Ἡ πρώτη ἐνδεχομένη λύση προσκρούει σὲ δύο τοίχους: Τὴν παιδεία τῆς παρούσης βασιλικῆς οἰκογενείας ποὺ ἔχει ποτισθῆ μέχρι τὸ μεδούλι ἀπὸ τὸν ἀγγλοσαξωνισμὸ καὶ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο γι’ αὐτὴν νὰ βυζαντινοποιηθῇ ὥς καὶ τὴν ἀσύλληπτη παρακμὴ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἀπείρως μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχε γνωρίσει τὸ στράτευμα πρὸ τοῦ κινήματος τοῦ 1909.

Ἡ δεύτερη ἐνδεχομένη λύση ἔχει προταθῆ ἀπὸ συγκροτήσεως τῆς ψωροκώσταινας, ὅπως οἱ Ἕλληνες ἐσυνήθιζαν νὰ ἀποκαλοῦν τὸ ἀποτυχημένο κράτος (failed state) μὲ τοὺς φασουλῆδες πολιτικούς καὶ ὅπως τοὺς περιέγραψε ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος.  Ὁ Ἴων Δραγούμης, ἤδη τὸ 1910, ἔψαχνε γιὰ δύο-τρεῖς Ἕλληνες ἀκόμη ζωντανούς, καὶ στὸ βιβλίο του Ὅσοι ζωντανοὶ, αὐτὸς ὁ πατέρας τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀπευθυνόμενος στοὺς ἀνεγκεφάλους ὀπαδούς του ἔγραφε: «Ἡ τωρινὴ ἑλληνικὴ φυλὴ δὲν εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν ἀρχαία» καὶ στὸ ἄλλο του βιβλίο, Ὁ Ἑλληνισμός μου καὶ οἱ  Ἕλληνες, προσέθετε: «Ἕνας Ἕλλην νά’μενε καὶ ὅλοι νὰ πέθαιναν καὶ νὰ ἤρχονταν Σουηδοὶ ἤ Ἰρλανδοὶ ἤ Αἰγύπτιοι νὰ κατοικοῦσαν στὴν Ἑλλάδα, στὰ νησιὰ καὶ στὴν λεκάνη τοῦ Αἰγαίου, θὰ γίνονταν Ἕλληνες».

Ὅλες, χωρὶς ἐξαίρεση, οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ναί, χωρὶς ἐξαίρεση, μαζὶ μὲ τὸν γραφικὸ δημοσιογράφο Γιῶργο Παπαδάκη τοῦ «Καλημέρα Ἑλλάδα», ἠσχολήθησαν μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ τὶς συντάξεις καὶ οὐδείς, μὰ οὐδεὶς με τὸ πρωτεύον θέμα τοῦ δημογραφικοῦ. Καὶ αἰφνιδίως οἱ τηλεοράσεις μᾶς ἔδειξαν ἀτελείωτα μπουλούκια προσφύγων στὸ ἔδαφός μας, κουβαλῶντας μαζί τους μέχρι ὀκτὼ νεογέννητα καὶ παιδιὰ ἡ κάθε οἰκογένεια! Μὲ ἕνα ἀπίστευτο κουράγιο μετέφεραν τὰ παιδιά τους. Καὶ ζηλέψαμε. Τὰ γεροντάκια τῶν ἑλληνικῶν καφενέδων ποὺ εἶχαν καιρὸ νὰ δοῦν τόσα παιδιά, συνεκινήθησαν, ἔκλαυσαν καὶ ἀντελήφθησαν τὶ ἐστὶ ζωντανὴ ἄν καὶ καταταπονημένη κοινωνία, ποὺ δύναται νὰ ἐπιπλεύσῃ χωρὶς συντάξεις ἀλλὰ ποτὲ χωρὶς παιδιά. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σκληρότητα τοῦ ἄρπαγος μονοτέκνου ἤ καὶ ἀτέκνου ταξιτζῆ, ἐπλησίασαν δειλὰ δειλὰ τοὺς ἐξωγήϊνους αὐτοὺς πρόσφυγες μὲ  τὸ τσοῦρμο τῶν παιδιῶν τους, συνεκινήθησαν κοιτάζοντας τὰ ἀθῶα μάτια τῶν παιδιῶν, καὶ τοὺς ἔφεραν ῥοῦχα καὶ φαγητό.

Καὶ τότε ἐτόλμησε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν, τῆς διεφθαρμένης ἀτέκνου ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ὁ Νῖκος Ξυδάκης, νὰ σκεφθῇ γιὰ πρώτη φορὰ δημογραφικὰ καὶ ὄχι συνταξιοδοτικά, καὶ εἶπε σωστά, στὶς 29 Φεβρουαρίου 2016: «Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τεράστιο. Μεσομακροπρόθεσμα μπορεῖ νὰ ὠφεληθῇ ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωση ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ  μποῦν στὴν κοινωνία, νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ ἐνσωματωθοῦν», ἐνῷ ἡ τσιπρικὴ ἐφημερίδα τῆς 2 Μαρτίου 2016, Kontra News, ἐτιτλοφόρει, στὴν πρώτη σελίδα της:  «Συγκλονισμένη ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη, παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὸν ἀγῶνα ποὺ δίνουν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους οἱ ἐγκλωβισμένοι στὴν χώρα μας».

Ὁ Ξυδάκης δέ, εἶχε προσθέσει: «Ἡ Αὐστρία τῶν 9 ἑκατομμυρίων ἔχει πάρει 95 χιλιάδες πρόσφυγες καὶ θὰ φθάσῃ τοὺς 130.000. Ἡ Ἑλλάδα λοιπὸν δὲν μπορεῖ νὰ ἀπορροφήσῃ 20 μὲ 30 χιλιάδες ἀνθρώπους; Οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἀλβανοὶ ποὺ ἔμειναν στὴν Ἑλλάδα καὶ ποὺ τὰ παιδιά τους μιλοῦν μόνο ἑλληνικὰ δὲν προσέφεραν στὴν Ἑλλάδα;»

Καὶ τὸ κύριο ἄρθρο τῆς Ἑστίας, τῆς 2 Μαρτίου 2016, ἡ μοναδικὴ ἐφημερίδα ποὺ παραμένει πολυτονικὴ καὶ δὲν προδίδει τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, κάτι τὸ ὁποῖο τὸ μέλλον θὰ τῆς ἀναγνωρίσῃ, πολὺ σωστὰ τιτλοφορεῖται, ἀναφερόμενο στὸ βασικὸ ἐλάττωμα τοῦ ἑλλαδικοῦ πτώματος: «Γιὰ ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι», γράφοντας: «Δική της ἐπιλογή [τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα] ἡ ὑπουργὸς [Φράνκενσταϊν] Μεταναστεύσεως [ἡ θρυλικὴ πλέον κυρὰ Τασία]  ποὺ μὲ τὶς δηλώσεις της ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου. Καὶ ἔτσι τὰ πρῶτα κύματα προσφύγων μετετράπησαν σὲ τσουνάμι».


Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Μαρτίου 2016

425 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Ἥ ἀτεκνία τῶν Ἑλλήνων ὀφείλεται στὴν πνευματική τους δουλεία. Στὴν ταινία τοῦ Κιοῦμπρικ βάζουνε τὸν Σπάρτακο νὰ ζευγαρώσει μὲ μιὰ γυναῖκα μέσα στὸ κελί. Αὐτός κοπανάει τὰ σίδερα. Φωνάζει "Δἐν εἶμαι ζῶο !" "Δἐν εἶμαι ζῶο ! "
  Ἡ γυναῖκα, πίσω, τοῦ λέει " Οὔτε καὶ γώ".

  Ἕτσι γίνονται τὰ παιδιά.

  Φυσικά, τὸν σεναριογράφο Ντάλτον Τράμπο τὸν εἶχε ταλαιπωρήσει τὸ ΜακΚαρθικό καθεστώς. Ἅλλά αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει ἡ Ἕλλάδα νὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο γιὰ νὰ ἁνορθωθεῖ τὸ μαραμένο ἁναπαραγωγικό ἑργαλεῖο τοῦ Ἕλληνος καὶ νὰ ἑπαναληφθεῖ τὸ μπέημπυ-μπούμ (στοὺς πολέμους παρατηρεῖται ἠ μεγαλύτερη γεννητικότης). Μόνο ἔνας ἡλίθιος ζητᾶ νὰ γίνουν πραγματικότητα αὐτὰ ποὺ βλέπει στὴν ἀρένα.

  Σημαίνει ἁντιθέτως ὄτι ὁ ἅντρας καὶ ἡ γυναῖκα κατευθύνονται ἀπὸ μιὰν ἀνώτερη δύναμη καὶ ὄχι ἀπὸ μικρόψυχους ὑπολογισμούς.

  ReplyDelete
 3. Ακριβώς Κωσταντή! Και άντε να τεκνοποιήσεις σε μία τελείψς ζωώδη σεξουαλικο-κεντρική κοινωνία, όπου η αναπαραγωγή είναι πλέον απλή "τσόντα" καθώς έχει χάσει κάθε τι το ιερό. Συνεπώς κάθετί το ιερο χάθηκε και από την Οικογένεια και από τα Τέκνα. Εγώ πιστεύω ότι αφού σχέδιο των Αμερικανών είναι να διαλύσουν τη Ε.Ε., κάποιος τρόπος θα βρεθεί να πάνε πακέτο Βερολίνο, ΟΛΟΙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...ἀφού σχέδιο των Αμερικανών είναι να διαλύσουν τη Ε.Ε., κάποιος τρόπος θα βρεθεί να πάνε πακέτο Βερολίνο, ΟΛΟΙ.

   Ἥ κλασσική συμπεριφορά τοῦ Ῥωμηοῦ εὶναι να βαριέται νὰ κάνει αὐτὸς τὴ δουλειά ἀλλά μὴν τόνε ποῦνε δὰ καὶ τεμπέλη.

   Delete
  2. ...γι αύτό καὶ προτιμᾶ νὰ βάζει ἄλλους νὰ τὴν κάνουνε καὶ νὰ τοῦς βρίζει ποὺ δὲν τὴν κάνουνε καλά.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. μὰ δὲν μιλάω γιὰ σὲνα, μιλάω γιὰ ὅλους μας. Δὲν συνειδητοποιοῦμε ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἕχουμε μεγαλώσει πόσο ἕχουμε συνηθίσει νὰ ζητάμε ἁπὸ ἄλλους νὰ κάνουνε δουλειές.

   Delete
  5. Εμείς οι δύο τί μπορούμε να κάνουμε ρε Κωσταντή? Εγώ είμαι ήδη μελος ενός μπλόκ και μίας αελίδας στο φέισμπουκ, Εθνικιστικής που εφτασε 16000 οπαδούς, πριν την κατεβάσουν. Την ξανανεβάσαμε και τώρα έχουμε 6 χιλιάδες και ανεβαίνουμε. Πέραν τούτου, ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν δύναμαι να κάνω κάτι άλλο. Όταν υπάρξει Κίνημα ο πρώτος είμαι που θα πάω να σφάξω κΥνβουλευτικούς, δημοσιοκάφρους και εν Βόρεια Προάστια κατοικούντες. Για την ώρα όμως, δυστυχώς δεν δύναμαι να κάνω κάτι...

   Delete
  6. Δὲν σοῦ λέω νὰ κάνεις κάτι. Λέω ὅτι ἡ φάση μὲ τοὺς πρόσφυγες ἁναδεικνύει -ἑπιτέλους - στὴν Ἑλλάδα τὸ πρόβλημα τῆς ἐργασίας. Ἑπειδή ἡ Ἕλλάδα δὲν ἔχει ἀντιπροσώπευση σὰν κοινωνία ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ 21 τοὐλάχιστον, τὸ θέμα τῆς ἑργασίας εἶναι ταμποῦ.

   Delete
  7. "Όταν υπάρξει Κίνημα ο πρώτος είμαι που θα πάω να σφάξω κΥνβουλευτικούς, δημοσιοκάφρους και εν Βόρεια Προάστια κατοικούντες. Για την ώρα όμως, δυστυχώς δεν δύναμαι να κάνω κάτι..."

   Χιχιχι...καλό ...πρόσεχε ὅμως μή στουκάρεις σέ καμιά τζαμαρία ...

   Delete
 4. Καθηγητά τελικά θα μας πείτε τί βλέπετε στον ορίζοντα? Να προετοιμάζουμε κουμπούρια ή φέσια? Μπορείτε σας παρακαλώ να μας πείτε, το έχουμε όλοι μεγάλη αγωνία.

  ReplyDelete
 5. Σᾶς ἐπρόλαβα... Ἤδη χθές ἐπρότεινα τήν περικοπή τῶν συντάξεων ὥστε νά διοχετευθεῖ χρῆμα στό προσφυγικό, ἀντί στόν ἀμφίβολο - λόγῳ παρασιτισμοῦ - ἰσοσκελισμό τοῦ ἐλλείματος ...

  http://katotokerdos.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html

  ReplyDelete
 6. Κύριε Καθηγητά.Εάν ήταν στα ενδιαφέροντα της καταστροφικής και ανθελληνικής αυτής κυβερνήσεως το δημογραφικό, θα έκαναν κάτι για να αυξήσουν οι Εγχώριοι κάτοικοι την αναπαραγωγή τους.
  Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να ενσωματωθούν οι φανατικοί σουνίτες που μπαίνουν στην Ελλάδα.Ο τρόπος ζωής τους είναι πολιτικός και βασίζεται στο κοράνι.
  Εάν ήταν Χριστιανοί, θα ήταν εντελώς διαφορετικό το θέμα.Όπως και να έχει, δεν έχουν καμία δουλειά στην Ελλάδα.Ας πάνε στην μουσουλμανική Αραβία που έχει και πολλές θέσεις εργασίας.Βέβαια η προπαγάνδα περί ρατσισμού, πολυπολιτισμικότητας, κ.α. καλά λειτουργεί.
  Τέλος, μου κάνει εντύπωση πως ο Κ.Κοτζιάς με τόσες σπουδές είναι ο πιο καταστροφικός υπουργός εξωτερικών.
  Όσον αφορά τον Στρατό, επειδή έχει παρακμάση απόλυτα 2 εκδοχές υπάρχουν.
  Ή πάλι κάποιος Συνταγματάρχης να κάνει την δουλειά, ή κάποιος εν αποστρατία.Φυσικά, με την χορηγία ξένης δύναμης, όπως Αμερικής ή Ρωσίας.
  Τι σχέση μπορεί να έχει η σημερινή Στρατιωτική ηγεσία με Έλληνες στρατιωτικούς(δεν θα αναφερθώ στην αρχαία Ελλάς) όπως ο Πλαστήρας, ο Παπάγος, ο Καραϊσκάκης ή ο Μεταξάς;Δεν πολέμησαν οι προγόνοι μας για να γίνουμε μειοψηφία στην χώρα αυτή.

  ReplyDelete
 7. Ἀπαντῶ στὸν dr.Pap ποὺ γράφει: "μου κάνει εντύπωση πως ο Κ.Κοτζιάς με τόσες σπουδές είναι ο πιο καταστροφικός υπουργός εξωτερικών".Ἴσως ἀπὸ τὰ γραπτά μου γνωρίζετε τὸν ἀντιδιανοουμενισμό μου. Γι'αὐτὸ θαυμάζω τὸν ποιητὴ Μάο ὡς ὑπέρτατο διανοούμενο σφόδρα ἀντιδιανοούμενο. Οἱ καθηγητὲς Πανεπιστημίου ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, στὴν μεγάλη τους πλειοψηφία εἶναι διανοούμενοι τῆς σειρᾶς, δηλαδὴ ἀρχοντοχωριάτες τοῦ πνεύματος, ἐφ'ὅσον κρίνονται ἀπὸ τοὺς συναδέλφους τους καὶ ἐφ'ὅσον ὁ καθεὶς, μὲ ἐπιμονή, δύναται νὰ ὁλοκληρώσῃ ἀνώτερες σπουδὲς καὶ νὰ ἀναρριχηθῇ στὴν καθηγητικὴ ἕδρα.Ὁ Κοτζιᾶς εἶναι ἁπλῶς καθηγητὴς τῆς σειρᾶς.Ὅμως οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς γίνονται ἀπὸ τοὺς ἀντισυμβατικούς, σὰν τὸν Ῥουσσὼ.Ἐγὼ προσωπικὰ μᾶλλον ντρέπομαι ποὺ εἶμαι καθηγητὴς Πανεπιστημίου. Χρησιμοποιῶ ὅμως τοὺς τίτλους μου, ὅπως μέλος τῆς Ἀκαδημίας κλπ., γιὰ νὰ ἐπιβληθῶ ἐπὶ τῶν μετρίων τοῦ περιβάλλοντός μου οἱ ὁποῖοι σὲ ἀκοῦν μόνον ἐὰν ἔχῃς τίτλους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. dr.Pap,ὅσο γιὰ τοὺς στρατιωτικούς, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τοὺς καθηγητές.Ὁ Παπαδόπουλος ἦταν μεγαλοφυὴς γι αὐτὸ καὶ οἱ ὀπαδοί του δὲν ἠδύναντο νὰ τὸν καταλάβουν. Θυμᾶμαι ὅτι μοῦ εἶχε γράψει ἕνας νεαρὸς θαυμαστής του γιὰ νὰ μὲ συμβουλευθῆ γιὰ τὸ ὀγκῶδες βιβλίο ποὺ ἔγραφε, 643 σελίδων, μὲ τίτλο: "Ἡ ἰδεολογία τῆς 21ης Ἀπριλίου.Ἀναλυτικὴ μελέτη". Ἄν καὶ εἶχε διαβάσει τὸ βιβλίο μου ὅπου ἐξέθετα τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Παπαδόπουλου ὑπὲρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας οὔτε κἄν ἀνέφερε τὴν περίφημη συνέντευξη τοῦ Παπαδόπουλου στὴν Μιλλιέτ, τῆς 29 Μαΐου 1971, μὲ τίτλο:"Πρέπει νὰ ἱδρυθῇ μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία".Αὐτό, διότι ὁ ἀντιτουρκισμὸς τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐπιτρέπει νὰ δεχθοῦν ἀντισυμβατικὲς ἰδέες σὰν αὐτὴ τοῦ Παπαδόπουλου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ουάου. Δεν το ήξερα το τελευταίο? Αλήθεια το είπε ο Εθνάρχης αυτό? Πραγματικά μένω έκπληκτος, θετικά. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ο συγγραφεύς που αναφέρετε Καθηγητά?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναί, ὁ Μᾶνος Χατζηδάκης εἶναι ὁ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου "Ἡ ἰδεολογία τῆς 21ης Ἀπριλίου". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Το ήξερα. Ευχαριστώ. Χάρηκα που έμαθα ότι οι δύο Εθνικοί Εθνάρχες, Μεταξάς και Παπαδόπουλος ήσαν υπέρ της Συνομοσπονδίας. Άρα Καθηγητά πατήσατε ουσιαστικά σε ήδη κατασκευασμένα θεμέλια. Θέλω δηλαδή να πω ότι η Ιδέα σας δεν έπεσε εξ Ουρανού αλλά είχε ήδη βάσεις προς πραγματοποίησιν...

   Delete
 10. Έχετε δίκιο κύριε καθηγητά για τον Κοτζιά.Μου θυμίζετε την φράση του Θουκυδίδη

  "Η αμάθεια, όταν συνοδεύεται από σύνεση, είναι προτιμότερη από την σοφία, που συνοδεύεται από ασυδοσία.Οι απλοί άνθρωποι κυβερνούν τις περισσότερες φορές καλύτερα από τους μορφωμένους.Διότι οι μορφωμένοι γυρεύουν να επιδειχθούν ως σοφότεροι των νόμων και να επιβάλουν στις δημόσιες συζητήσεις την άποψη τους μέσω της ρητορικής, και συχνά οδηγούν την χώρα τους στην καταστροφή.Ρνώ οι αμαθείς, στερούμενοι εμπιστοσύνης στις γνώσεις τους, αποδέχονται την ανωτερότητα των νόμων και την δεξιοτεχνία των ρητόρων.Αποδεικνύονται έτσι δίκαιοι κριτές μάλον παρά ανταγωνιστές, και γιαυτό συνήθως κυβερνούν σωστά".(Γ37)

  Όσον αφορά τον Παπαδόπουλο, όντως ήταν αρκετά έξυπνος για να παραμείνει απλά στρατιωτικός, αλλά οι λεγόμενοι λαϊκιστί "καραβανάδες" δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν.Επίσης, αν και έξυπνος, έκανε το τεράστιο λάθος να τα βάλει με τον Κίσσιντζερ στον πόλεμο του Ισραήλ, γιαυτό και έχασε-απ'όσο γνωρίζω γιαυτό έγινε το πολυτεχνείο, CIA.
  Κύριε καθηγητά όμως δεν είναι μόνο ο αντιτουρκισμός των Ελλήνων.Βλέπετε την συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, άνω των 1000 παραβιάσεων κάθε χρόνο, το βρώμικο παιχνίδι στην Θράκη και τώρα με τους λαθρομετανάστες.Συνεπώς, είναι και από τις δύο πλευρές αδύνατον να βρεθεί επικοινωνία για συνεργασία, όχι μόνο από την Ελλάδα.

  ReplyDelete
 11. drPap γράφετε " Δεν πολέμησαν οι προγόνοι μας για να γίνουμε μειοψηφία στην χώρα αυτή."

  Αὐτό ἀπό ποῦ τό γνωρίζετε; Μπορεῖ μιά τέτοια ἄποψη νά εἶναι βολική γιά τόν νεοέλληνα , ἀλλά νομίζω ὅτι κανείς δέν πολεμᾶ γιά τίς μελλούμενες γενηές. Γιά τήν γενηά τῶν παιδιῶν του ἴσως, ἄντε καί γιά τά ἐγγόνια του...Μέχρι ἐκεῖ.

  "Βλέπετε την συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, άνω των 1000 παραβιάσεων κάθε χρόνο, το βρώμικο παιχνίδι στην Θράκη και τώρα με τους λαθρομετανάστες."

  Τί βρώμικο κάνει ἡ Τουρκία μέ τούς λαθρομετανάστες; Ἀπ' ὅτι καταλαβαίνω τούς διώχνει μέ τόν τρόπο της... κάνει δηλαδή αὐτό πού θά ἤθελαν κάποιοι νά κάνει καί ἡ Ἑλλάδα ...

  ReplyDelete
 12. Ζαρατούστρα.

  1)Ο πόλεμος γίνεται για την διατήρηση ή την επέκταση εδαφικής ακεραιότητας ενός κράτους.Δεν έχει υπάρξει λαός που να πολέμησε χωρίς να αποσκοπεί στο μέλλον, στις νέες γενεές.Φυσικά, το να πολεμήσει κάποιος σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι να μην ζήσει, οπότε πρέπει να αποσκοπεί στο μέλλον των παιδιών του.
  Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
  Το 1821 έγινε με την πεποίθηση να είναι ελεύθεροι οι Έλληνες, όχι μόνο οι ζώντες, αλλά και οι μελλοντικοί, όπως αναφέρει ο Κοραής στις επιστολές προς το Έθνος.
  Η ναζιστική Γερμανία αποσκοπούσε στο να πολεμήσει υπέρ μίας ανώτερης ράτσας και να στερεώσει την ανωτερότητα των Αρείων στην Γη.Ο ίδιος ο Χίτλερ είπε πως ήρθε για να μείνει για 1000 έτη.Άρα αποσκοπούσε στο μέλλον.
  Οι κομμουνιστές όπου έκαναν επανάσταση, δεν την έκαναν μόνο για να απαλλαγούν από τον "καπιταλιστικό κίνδυνο", αλλά για να μεγαλώσουν και τα παιδιά τους στο περιβάλλον που προτιμούν.
  Η Αμερκανική επανάσταση έγινε με την πεποίθηση να ζούν ελεύθερα οι κάτοικοι των Η.Π.Α., όχι με το να ξαναμπούνε υπό την σφαίρα της Μεγάλης Βρεττανίας.
  2)Την διακίνηση των λαθρομεταναστών την κάνει η Τουρκία, όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος Πούτιν, η Russia Today, αλλά και το BBC.Το βρώμικο είναι όχι μόνο ότι βγάζει λεφτά από την κατάσταση, αλλά και όχι την χρησιμοποιεί εναντίον της Ευρώπης.

  ReplyDelete
 13. Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα δὲν εἶναι μονοσήμαντα.
  Ὑπάρχει περίπτωση ἡ ἄφιξη τῶν προσφύγων νὰ βγεῖ σὲ καλό.
  Ἁπὸ μιὰν ἄποψη, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης, ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἡγεσία ἕδρασε μὲ μεγάλη ὠριμότητα, εἶδε κατὰ ποῦ πάει τὸ πράγμα (νὰ καταπιεῑ δηλ. τὴν Ἑλλάδα ἡ ἐμπόλεμη ζώνη) καὶ ἔκανε τὸ καλύτερο γιὰ τὴ χώρα. Παραδίδοντας τὰ κλειδιὰ τοῦ κράτους καὶ στοὺς Εὐρωπαίους, καὶ στοὺς Ἁμερικανούς, καὶ στοὺς τραπεζίτες, διεθνοποίησε τὸ ἑλληνικό προβλημα καὶ ταυτόχρονα ἀπέφυγε ἐμφυλιοπολεμικές διενέξεις ποὺ θὰ εἶχαν στόχο τὴν κατάληψη τοῦ τιμονιοῦ τῆς χώρας ἀπὸ διάφορους τυχοδιῶκτες. Ἡ κληρονομιά τῆς Τουρκοκρατίας ἔχει κάνει τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς ἡγἐτες πανέξυπνους, ὑπομονετικούς καὶ σιωπηλούς.

  ReplyDelete
 14. Οι πρόσφυγες θα είναι καλό, μόνον εάν αποτελέσουν δυναμικό για μία ντιΔυτική κίνηση εν Ελλάδι. Η ελλαδική κοινωνία δεν έχει κανένα πλέον δυναμικο απολύτως. Αντιθέτως οι έποικοι έχουν. Συνεπώς υπάρχει δυναμικό για μία αντιΔυτική, αντιμπεριαλιστική εκδήλωση στην Ελλάδα. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός έχουν πεθάνει στο κρατίδιο. Ουδείς νηστεύει, ουδείς προσεύχεται, μόνον κάτι γριούλες πυ ψηφίζουν τον δήμιο των εγγονων τους μετά. Όποιος μορφωμένος και θρησκευμένος χλευάζεται από τους ελλαδίτες.

  Οι βάρβαροι είναι η λύσις. Ο πυρήνας των 100,000 είναι καταλύτης εξελίξεων. 2 πιαθανά σενάρια:

  1. Βγαίνει η Χ.Α., που τόσο (βλακωδώς) αντιπαθεί ο Ζαραθούστρα, και έτσι έχουμε ένα Εθνικό κράτος.

  2. Οι 100,000 αποτελούν πυρήνα αντιΔυτικό, πυ δύναται να ξυπνήσει τους γραικύλυς ή μερικούς τουλάχιστον. Πολεμούμε μαζί την Δύση με Ισλάμ και Ορθοδοξία.

  Οι βάρβαροι είναι "μία κάποια λύσις"...

  ReplyDelete
 15. Ζαραθούστρα, δεν θα στουκάρω, χαλάρωσε. Δεν θα έχω καλυμμένη την κεφαλή μου, όπως κάποιοι "άλλοι". Χλεύασε, χλεύασε, προοδευτικούλη...Μα τί λέω! Γράφεις σε πολυτονικό! Είσαι το "μέλλον"! Ζήτω το πολυτονικό! Χεχεχε...πολυτονικό δεν είχανε και στον Μυστρά όταν έπεσε στους Οθωμανούς?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν σε κάνει το πολυτονικό εξευγενισμένο κτλ κτλ !
   Γιατί τέτοιο κόλλημα με τους τόνους την στιγμή που η Ελληνική Γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι ...άθλια ..ας το πούμε έτσι !

   Γνωρίζεις αν αυτό που Λέει ο Κιτσίκης για την Ελληνοτουρκική συνομοσπονδία ..ή όπως αλλιώς το λέει ...
   είναι μεταξύ των Χριστιανών και Αλεβιδών μόνον ?


   Delete
 16. Ὅχι. Εἶναι πράξη πανικοῦ νὰ πεῖ κανείς "Η ελλαδική κοινωνία δεν έχει κανένα πλέον δυναμικο απολύτως". Οὐσιαστικά εἶναι κάλεσμα πρὸς βίαιη μετανάστευση ἤ πόλεμο (τὰ δύο αὑτὰ συνορεύουν). Ἑπαναλαμβάνω τὴν ὑπόθεσή μου ὅτι βρίσκεται σὲ καλά χέρια ἡ πορεῖα τοῦ ἕλληνικοῦ κράτους, καὶ δὲν ἑννοῶ τὰ ἐπιμέρους πρόσωπα τῆς κυβέρνησης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαχαμπίμπι γιαλελέλι χόρεψέ μου τσιφτετέλι...! Ό,τι να'ναι...

   Delete
  2. Τὸ χειμῶνα ἑτοῦτο/
   ἄμα τὸν πηδήσαμε/
   γι ἄλλα δέκα χρόνια/
   ἄειντε καθαρίσαμε.

   Delete
  3. "Καθαρίσαμε"...από τους ελλαδίτες μάλλον. Ω ηρωικοί Σύριοι του Εθνικού στρατού! Θυμίζετε την Ε.Ο.Ν. και το Δοξασμένο 1940!

   Delete
 17. Οι παράνομοι λαθρομετανάστες(φυσικά δεν είναι πρόσφυγες) είναι η ταφόπλακα του Ελληνικού κράτους, και του πολιτισμού γενικότερα.
  Ο μουσουλμανισμός δεν είναι απλά θρησκεία, είναι και πολιτική συμπεριφορά(τρόπος ντυσίματος, ιδεολογίας απέναντι σε άντρες/γυναίκες. κτλ κτλ).
  Οι μουσουμάνοι ποτέ δεν προσαρμόστηκαν στην ιστορία-πάνατ προσαρμόζουν
  Μουσουλμανοποιήθηκε για παράδειγμα η Αίγυπτος, η χώρα τον φαραώ χιλιετίες πριν την άφιξη των Αράβων.Ας σοβαρευτούμε.

  ReplyDelete
 18. Κάποιοι άλλοι να σοβαρευτούν, που θέλουν οι Έλληνες να γίνουν ΗΠΑνθρωποι για να προοδεύσουν! Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι νεκροί στους ελλαδίτες. Οι βάρβαροι είναι μία λύσις...

  ReplyDelete
 19. Ἁπόσα ἄκουσα σὲ ἐκπομπές μὲ τὸν δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη, ὁ Παπαδόπουλος εἶχε, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας μὲ τὸ πραξικόπημα τοῦ 67, νὰ ἁντιμετωπίσει τοὺς δικούς του φανατικοὺς στρατιωτικούς ὑπὸ τὸν Ἱωαννίδη - ἀλλὰ καὶ τὸν Μακάριο, ποὺ ἑμπόδιζαν καὶ οἱ δύο μιὰ συνεννόηση μὲ τὴν Τουρκία γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ Κυπριακό.

  Ἕγὼ τὸ πράγμα τὸ ἀναλύω ὡς ἑξῆς. Ὅ ἀντιτουρκισμὸς στὴν Ἕλλάδα ὑποκαθιστᾶ τὴν κρατική ἱδεολογία, μὲ ἁποτέλεσμα ὄταν συσπειρώνονται οἱ πολῖτες του νὰ γίνεται φανατικά ἀντιτουρκικό -στὰ λόγια. Τὸ μόνιμο πρόβλημα τῶν πολιτικῶν στὴν Ἑλλάδα ἦταν πάντα πῶς θὰ συγκρατοῦν τοὺς ἀφιονισμένους ἕλληνες ἑθνικιστές. Ὅπως καὶ ἐπί Τουρκοκρατίας, βαδίζουν πάνω σὲ ἕνα τεντωμένο σκοινί, κρατῶντας ἁπὸ τὴ μιὰ τὴν αὑταρχική ἑξουσία τῶν ἱσχυρῶν κρατῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς μουρλαμένους Ἕλληναράδες.

  Τὸ γεγονός ὅτι τὸ ἴδιο φαινόμενο ξεσπᾶ καὶ στὴν Κὐπρο, μόλις πάει αὐτὴ νὰ γίνει ἁνεξάρτητο κράτος δείχνει ὅτι ὁ ἑλληναράδικός φανατισμός εἶναι ἵδιον μᾶλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ λιγότερο τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους. Τοῦ τύπου, τοῦχει καρφωθεῖ ἡ ἱδέα ὄτι εἶναι καὶ γαμῶ τὰ παιδιά ἑπειδὴ δὲν εἶναι Τοῦρκος. Στὴν πραγματικότητα, ἀκούει Τουρκία καὶ τὰ κάνει ἑπάνω του. Διότι γι αὑτὸν τὸ μόνο κράτος τῆς προκοπῆς εἶναι ἡ Τουρκία, ποὺ ξέρει νὰ ῥίχνει γερές φάπες.

  ReplyDelete
 20. Βλέπω τὸν Κωνσταντινουπολίτη νὰ τρέχῃ στὴν Συρία γιὰ νὰ καταταγῇ στὸ Daesh, τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος.Αὐτὸ ἔγινε καὶ τὸ 1936 στὴν Ἰσπανία μὲ τὶς διεθνεῖς ταξιαρχίες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Ούτε καν Καθηγητά! Δεν τρέχω σε πράκτορες της Δύσεως! Θα ήθελα όμως να καταταγώ στον Συριακό Εθνικό Στρατό, ειδικά σε τάγμα Ελληνορθοδόξων! Έτσι να κερδίσω και εγώ λίγη Δόξα πολεμώντας στα Ορθόδοξα αδέρφια μας! Μην ξαναπείτε για Deash και την χείρα των ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 22. Το Νταέσ, σφάζει Σιίτες, Αλαουίτες και Ορθόδοξους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ντροπή όποιος είναι στο Νταέσ να λέγεται πολεμιστής για την ελευθερία. Εάν υπήρχε ένα κίνημα αντιμπεριαλιστικό και αντιΔυτικό με όλους μέσα, όπως στον Ασαντικό Μπααθισμό θα πήγαινα ως εθελοντής.

  ReplyDelete
 23. Κωνσταντινοπουλίτη.
  Είπε ο Γουστάβος ΛεΜπον το 1910(ιδρυτής της σύγχρονης Κοινωνικής Ψυχολογίας,Ιατρός, Κοινωνιολόγος, Ιστορικός, ανθρωπολόγος αρχαιολόγος).

  “Η Ιστορία αποδεικνύει ότι δύο πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί,εάν έλθουν σε στενή συνάφεια,ουδέποτε συνδυάζονται.Κατακτητικοί λαοί,που κατόρθωσαν να επηρεάσουν άλλους,είναι μόνο εκείνοι των οποίων τα αισθήματα,οι ιδέες,οι θεσμοί και οι πίστεις δεν παρουσίαζαν οξείες διαφορές.Γιαυτόν το λόγο,οι ανατολίτες επιδρούν εύκολα στους ανατολίτες,αλλά οι Δυτικοί ποτέ δεν κατόρθωσαν να επηρεάσουν.
  Αυτό είναι το μυστικό της τεράστιας επιρροής που ασκούν οι άραβες στην ανατολή,και την οποία διαθέτουν ακόμη στην αφρική,στην κίνα και στην ινδία.Παντού κατόρθωσαν χωρίς μεγάλη προσπάθεια,να κάνουν τους λαούς με τους οποίους ήλθαν σε επαφή να υιοθετήσουν τα θεμεληωδέστερα στοιχεία του πολιτισμού τους:την θρησκεία,τη γλώσσα και τις τέχνες.Μόλις εμφυτεύεται σε μια χώρα,ο μουσουλμανικός πολιτισμός,δείχνει σάμπως να προορίζεται να μείνει σ'αυτήν για πάντα.Στην ινδία απώθησε πανάρχαιες θρησκείες,και αραβοποίησε εντελώς εκείνη την αρχαία Αίγυπτο των Φαραώ,στην οποία οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι άσκησαν τόσο μικρή επιρροή.Ο ισλαμισμός αριθμεί 50 εκατομμύρια οπαδούς στην κίνα,και ο αριθμός αυξάνεται γρήγορα από τη μια μέρα στην άλλη.Σήμερα κατακτά όλη την αφρικανική ήπειρο,ενώ οι προσπάθειες των Ευρωπαίων μισσιονάριων αποτυγχάνουν οικτρά.
  Μόλις φθάσει ο Ευρωπαικός εξερευνητής,με μεγάλο κόπο στην καρδιά την Αφρικής,βρίσκει καραβάνια αράβων,που έχουν αφήσει ξωπίσω τους τη θρησκεία τους και συχνά και τη γλώσσα τους.Μπορεί οι Ευρωπαίοι να είναι έμπειροι αποικιοκράτες,αλλά από την εποχή της Ρώμης,οι μόνοι λαοί οι οποίοι πραγματικά άλλαξαν άλλους πολιτισμούς, ήταν μουσουλμανικοί.Πράγματι,μόνο αυτοί κατόρθωσαν να κάνουν άλλες φυλές να υιοθετήσουν τα θεμελιώδη στοιχεία ενός πολιτισμού:τη θρησκεία,τους θεσμούς και τις τέχνες”. [(2006)“Πολιτική Ψυχολογία”.σ.311-13.Ζήτρος]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πες αυτού του ερευνητή, ότι 400 χρόνια μουσουλμανικής σκλαβιάς (και 500 στη βόρεια Ελλάδα) δεν άλλαξαν αυτόν τον λαό και τον πολιτισμόν, τον οποίο σήμερα εσείς υποτιμάτε τόσο πολύ.

   Delete
  2. Επίσης το ποιος επηρέασε ποιν είναι απλά ολοφάνερο. Σχεδόν όλα τα στοιχεία του Ισλάμ είναι κλεψιές, διαστρεβλώσεις και παραποιήσεις από το Χριστιανισμό. Μη τρελαθούμε τελείως. Το ανάποδο ακριβώς συμβαίνει.

   Delete
  3. Ιωάννη.
   1)Δηλαδή ο λαός αυτός ήταν το ίδιο το 330 π.χ.,το 530 μ.χ. το 1453 μ.χ., το 1821 μ.χ., το 1940 μ.χ. και το 2016 μ.χ.;
   2)Μιλάει για την Κοινωνική Ψυχολογία των Δυτικών λαών σε αντίθεση με τους Ανατολικούς(κυρίως μέση ανατολή)

   Delete
  4. 1)Ναι, ο ελληνικός λαός ναι είναι ο ίδιος(τουλάχιστον εγώ πιστεύω στην ιστορική συνέχεια των Ελλήνων). Η διοίκηση ήταν ρωμαϊκή. Και καλώς ήταν. Οι Έλληνες δεν είναι χρηστοί σε διοικητικά θέματα και σε ζητήματα οργάνωσης και συνοχής. Κατόπιν ήταν οθωμανική. Αν κάνεις τη σύγκριση τότε θα δεις ότι οι Έλληνες επηρέασαν και επηρεάστηκαν πολιτισμικά περισσότερο από τους Ρωμαίους παρά από τους Οθωμανούς.

   2)Λέει κάποια πράγματα ανεδαφικά. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι άσκησαν μικρή επιρροή στην Αίγυπτο; Τι;

   Οι Άραβες ήταν ένα από τα πολλά αποτελέσματα της ανόδου των τοπικών πολιτισμών που ξεκινά σιγά σιγά τον 3ο αιώνα μ.Χ. Οι Ρωμαίοι ποτέ δεν είχαν σοβαρές στρατιωτικές εχθροπραξίες ή οργανώσεις τόσο νότια, στην περιοχή της Αραβίας. Τους είχαν αφήσει σχετικά ανέπαφους. Ε έφτιαξαν αυτοί μία θρησκεία που να τους ενώνει όλους, αντιγράφοντας στοιχεία του Χριστιανισμού και κυρίως του νεστοριανισμού, χωρίς όμως πολλά φιλοσοφικά στοιχεία (για παράδειγμα ακόμη και σήμερα τουτς χριστιανούς τους αποκαλούν πολυθεϊστές, διότι δεν καταλαβαίνουν καν το δόγμα, λόγω έλλειψης ανεπτυγμένων διανοητικών δυνατοτήτων). Από την άλλη ήταν φανατισμένοι πολεμιστές ως βάρβαροι και χρησιμοποιούσαν τη βία για τον εξισλαμισμό των πληθυσμών.

   Δε μου λένε κάτι αυτά. Εμείς αντέξαμε σου λέω 400 και 500 χρόνια.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Ακόμη οι Άραβες λόγιοι του 8ου και 9ου αιώνα μετέφρασαν Πλάτωνα και Αριστοτέλη στα αραβικά. Και εδώ έχουμε σαφέστατη επιρροή από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από ποιον τα πήραν τα χειρόγραφα;

   Delete
  7. Ιωάννη.
   Όρισε το “ίδιος”, διότι στον κόσμο “τα πάντα ρει” που λέει και ο Ηράκλειτος.
   1)Εάν εννοείς ο ίδιος λαός βιολογικά, πολύ πιθανό, παρ’όλα αυτά σήμερα αυτό καταρέει εντελώς με την εισροή των λαθρομεταναστών.Εάν εννοείς πολιτισμικά ίδιος, δεν έχουμε καμία σχέση δυστηχώς-πολύ δυστηχώς- με την αρχαία Ελλάδα εκτός από τα αρχαία μνημεία και κάποιους λόγιους που ασχολούνται.
   Οι Έλληνες επηρέασαν τους Ρωμαίους, δεν επηρεάστηκαν σχεδόν καθόλου.Η Ρωμαϊκή διοίκηση ήταν μία μίξη Ελληνικών Πολιτευμάτων επί Δημοκρατίας, και επί Αυτοκρατορίας ήταν μία αντιγραφή Ελληνιστικού τύπου προσαρμοσμένη στην τότε πραγματικότητα.Δεν υπάρχει καμία Ρωμαϊκή πρωτοτυπία.

   2)Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι άσκησαν ελάχιστη επιροή στην Αίγυπτο σε σχέση με τους Άραβες που τους Αραβοποίησαν εντελώς.Οι Πτολεμαίοι δεν εξελλήνισαν τον Αιγυπτιακό πλυθησμό.Ούτε επίσης οι Σελευκίδες την εξελλήνισαν τον ανατολικό πλυθησμό της τεράστιας αυτοκρατορίας.Τόνιζαν τον δικό τους Ελληνισμό, αυτό είναι άλλο.
   Επίσης υπάρχουν κυριολεκτικά ελάχιστες λατινικές επιγραφές την Αίγυπτο, μαρτυρία του ότι εάν είχαν επηρεαστεί από τους Ρωμαίους θα είχε εισβάλει κάπως η λατινική.Αντίθετα τα βαρβαρικά φύλα της Δύσεως, Κέλτες, Γότθοι, Οστρογότθοι κ.α. επηρεάστηκαν πάρα πολύ από τους Ρωμαίους(που καταστρέψανε) διότι εκτός από άλλους συσχετισμούς, ανήκαν πάνω κάτω και στον ίδιο ανθρωπολογικό τύπο.Όλες οι γλώσσες της Δύσεως είναι λατινογενείς, οπότε Ελληνογενείς.

   Οι Άραβες που μετέφρασαν Πλάτωνα και Αριστοτέλη, όπως λέει ο Ντούραντ στην παγκόσμια ιστορία του, τα πήρανε
   1)Από δωδεκαθεϊστές που έφυγαν από το Βυζάντιο
   2)Τα ανακαλύψανε στα κατεκτημένα Ελληνικά εδάφη.
   Παρ'όλα αυτά, δεν έχουν καμία σχέση με τον Αριστοτέλη ή τον Πλάτωνα, απλά ότι ταίριαζε στην Αραβική φαντασία τους ταίριαξε.
   Οι πραγματικοί λόγιοι όπως ο τεράστιος Αριστοτελικός μελετητής Αβερρόης, καταπολεμήθηκε από το σύστημα για τις απόψεις του.

   Delete
  8. 1) Ο ίδιος λαός και βιολογικά και πολιτισμικά. Πάρα πολύ επηρεάστηκαν από τους Ρωμαίους οι Έλληνες. Πολλές παραδόσεις που τηρούνται και σήμερα προέρχονται από ρωμαϊκά έθιμα (και ιδίως που έχουν σχέση με τα καρναβάλια). Φυσικά μην περιμένεις να το γνωρίζουν αυτό. Εδώ στην Ελλάδα νομίζει ο κόσμος ότι όλα είναι ελληνικά.

   Υπάρχει τεράστια ρωμαϊκή παγκόσμια πρωτοτυπία, με τις λεγεώνες με τα πορφυρά ενδύματα της Ρώμης να εκτείνονται από τη Βρετανία μέχρι την Αίγυπτο και από την Ισπανία μέχρι την Καππαδοκία και την Αρμενία. Μη συγκρίνεις τα ψευτοελληνιστικά βασίλεια με αυτό. Άλλα μεγέθη, άλλος όγκος, άλλη οργάνωση, άλλη διοίκηση. Ποτέ δεν κατάφεραν οι Έλληνες το ρωμαϊκό θαύμα και μεγαλείο.

   Αν δεις το χάρτη και δεις που βρίσκεται η Βρετανία και που το Ιράν, και αναλογιστείς ότι όλος αυτός ο όγκος υπαγόταν στον Αυτοκράτορα, τον νούμερο δύο μετά το Θεό, με νόμους, με τάξη και με αταξία και με ανταρσία φυσικά, τότε θα αντιληφθείς το ασύγκριτο και το ανυπέρβλητο του πράγματος.

   2) Είχαν τεράστια επιρροή οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι στην Αίγυπτο. Όμως συνέβη το ίδιο ακριβώς με τους Αιγύπτιους όπως και με τους Άραβες. Από τον 3ο αιώνα μ.Χ. υπάρχει αύξηση της τοπικής παράδοσης και της κοπτικής αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας.

   Η λατινική ποτέ δεν εισέβαλλε στην Ανατολή, παρά μόνο μετά την μεταφορά της κεντρικής αρχής στην Κωνσταντινούπολη από τον Κωνσταντίνο και στην Αντιόχεια από τον Κωνστάντιο και τον Ιουλιανό. Τότε άρχισε να ομιλείται κάπως η λατινική στην Ανατολή για μικρό όμως χρονικό διάστημα και ποτέ δεν ξεπέρασε σε εύρος την ελληνική.

   Ναι, οι βάρβαροι επηρεάστηκαν από τους Ρωμαίους στη Δύση.

   Οι Άραβες που μετέφρασαν Πλάτωνα και Αριστοτέλη πήραν τα αντίγραφα από τους Βυζαντινούς Ρωμαίους και από όσες βιβλιοθήκες δεν κατέκαψαν από εδάφη που κατέκτησαν και έτσι σώθηκαν τα χειρόγραφα, ώστε να τα μεταφράσουν.

   Όπως και αν έχει ο ισλαμικός πολιτισμός επηρεάστηκε από τον ρωμαϊκό και όχι το αντίστροφο. Το να χρησιμοποιείς τη βία για να επιβάλλεις κάτι δεν είναι επιρροή αλλά ψυχαναγκασμός.

   Delete
  9. Γιάννη εἶσαι πολύ πειστικός μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Πάντως τὸ καρναβάλι (currum navalis κατά πᾶσα πιθανότητα, ἄρμα μὲ μορφή πλοίου) ἔχει τὸ ἀντίστοιχό του σἐ προρρωμαϊκά ἔθιμα. Οἰ Ῥωμαῖοι τὰ ἑνοποιήσανε κάπως.

   Delete
  10. Δε ξέρω αν ειρωνεύεσαι, αλλά ευχαριστώ όπως κι αν έχει. Υπάρχουν έθιμα που ήταν ελληνικά, μπολιάστηκαν στη συνέχεια στο ρωμαϊκό πολιτισμό και συνεχίζουν να τηρούνται μέχρι και σήμερα.

   Ποτέ δεν κατάλαβα το σκεπτικό των Ελλήνων, να βλέπουν κλειστά την ιστορία τους μέχρι τον θάνατο του Αλεξάνδου το 323 π.Χ. Γενικώς, δυστυχώς, υπάρχει ακόμη κακώς εννούμενος επαρχιωτισμός στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν ορθά συμπεράσματα σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής συνέχειας εν χρόνω. Αυτό οδεηγεί στο κλείσιμο στον ευατό, ο οποίος βασίζεται σε στάσιμες συντηρηρικές νοοτροπίες.

   Για παράδειγμα, βλέπεις ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν, ούτε καν να κατανοήσουν την ανωτερότητα της Ρώμης και της εκπληκτικής πραγματικά αφομοιωτικής της ικανότητας να συνδέει πολιτισμούς και παραδόσεις μεταξύ τους. Σε αυτό το πράγμα ήταν πρωτοπόροι οι Ρωμαίοι και ανέχονταν τις τοπικές παραδόσεις. Για αυτό και βλέπεις τώρα τρέμουν και χάνουν την γη κάτω από τα πόδια τους με τους μετανάστες. Κίνδυνος, διότι έρχεται κάτι έξω από εμάς, έξω από τα δικά μας όρια. Μα ποια όρια όμως; Έχει ο Ρωμαίος όρια; Όχι. Ο Έλληνας όμως έχει. Την Αθήνα. Το αθηναϊκό κράτος.

   Και θεωρώ ότι το αυθεντικό πρωτογεννές ελληνικό DNA ήταν από την αρχαιότητα έτσι. Ρατσιστικό κατά βάση.

   Delete
  11. Σίγά μὴν εἱρωνεύομαι !!!!!!

   Delete
 24. Η ναζιστική αιρετική μανία του Κωνσταντινουπολίτη δεν έχει όρια. Ηρέμησε αγόρι μου. Και στη τελική τι σε κόφτει εσένα; Άραξε και βλέπε από την Ελβετία εσύ.

  Όταν βλέπει ο Θεός ότι όλες οι χώρες κλείνουν τα σύνορα και διώχνουν τους μετανάστες, και μόνο οι Έλληνες βοηθούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες, δε θα δώσει ευλογία; Θα δοθεί μεγάλη ευλογία στο μέλλον στην Ελλάδα για αυτές τις πράξεις αυτών που βοηθούν τους αβοήθητους και έτσι συμμετέχουν ενεργά στην Πρόνοια του Θεού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ὅχι. Εἶναι πράξη πανικοῦ νὰ πεῖ κανείς "Η ελλαδική κοινωνία δεν έχει κανένα πλέον δυναμικο απολύτως". Οὐσιαστικά εἶναι κάλεσμα πρὸς βίαιη μετανάστευση ἤ πόλεμο (τὰ δύο αὑτὰ συνορεύουν). Ἑπαναλαμβάνω τὴν ὑπόθεσή μου ὅτι βρίσκεται σὲ καλά χέρια ἡ πορεῖα τοῦ ἕλληνικοῦ κράτους, καὶ δὲν ἑννοῶ τὰ ἐπιμέρους πρόσωπα τῆς κυβέρνησης».

   Συμφωνώ.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Η διαφορά είναι οτι εγώ θέλω να γίνουν πράξεις, διψώ για ανατροπή και δεν αρέσκομαι να αερολογώ σε ένα άκρως κλειστό μπλοκ 5 ατόμων...

   Delete
  4. «σορρυ Τζόννη δεν ειμεθα ολοι ίσα και ομοια».

   Ε καλά προφανώς.

   Αν κανείς είναι όμως ιδεολόγος του είδους σου, όπου κι αν βρίσκεται το ίδιο θα είναι...

   Delete
  5. Ιδεολόγε, φώναξέ μας κι εμάς από την Ελβετία όταν θα σφάζετε στο κοινοβούλιο...

   Delete
  6. Θα σου στείλω SMS, χαχαχαχα. Έλα να σε γλεντήσω Ένοχε!!!

   Delete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 26. «Ἡ τωρινὴ ἑλληνικὴ φυλὴ δὲν εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν ἀρχαία.»

  Ποια ελληνική φυλή; Λες και να υπήρχε μόνο μια. Στην χώρα που γνωρίζουμε ως Ελλάδα υπήρχε ένα συνονθύλευμα διαφόρων μεσογειακών φυλών με διαφορετικές προελεύσεις. Οι Έλληνες επικράτησαν με τη γλώσσα τους. Στην πορεία υπήρξαν κάποιες πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων φυλών (αν και νομίζω πως βασικά όλοι τους είχαν κοινό τρόπο ζωής) και έτσι εξελίχθηκε το γένος των Ελλήνων και η πολιτισμική ταυτότητα τους. Αν μιλάμε φαινοτυπικώς όμως, ο πυρήνας του γένους μας ήταν πάντοτε μεσογειακός.

  ReplyDelete
 27. Ἰχώρ, Ὁ Δραγούμης στὴν συνέχεια τοῦ ἀποσπάσματος ποὺ παρέθεσα γράφει:"Μήπως καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς τῶν Περσομάχων ἦταν ἡ ἴδια ῥάτσα μὲ τοὺς Ἕλληνες τοὺς προομηρικούς;" Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι ήταν ανθρωπολογικώς.

   Delete
 28. Δόκτωρα και Κωσταντή, το Πνεύμα(Ελληνισμός) υποτάσσει το Σώμα(Ρώμη), όχι το αντίθετο. Συνεπώς και οταν εχάθη το Ελληνιστικό σώμα, με την πτώση της Κλεοπάτρας και του τελευταίου Ελληνιστικού βασιλείου τγς, το Πνεύμα ενσαρκώθη στο καινούριο Σώμα και εγεννήθη, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ορθόδοξη Ρωμανία.

  Οι Άραβες ναι, από δεύτερο χέρι τα πήραν. Στον Ισλαμικό κόσμο, οι Πέρσες Σιίτες ήσαν εκείνοι που είχαν υψηλό πολιτισμό και μακραίωνο...

  Εξαίρεση αποτελούν Έλληνες Ρωμηοί, που εξισλαμίσθησαν και έγιναν επιστήμονες, όπως ο Al-Khazini και ο Jawhar al-Siqili ή Jawhar al-Rumi...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *επιστήμονες ή Στρατηγοί. Ο Αλ-Ρούμι ήτο Στρατηγός ων Φατιμιδών...

   Delete
 29. Nαὶ, ὑπάρχει συνέχεια μεταξὐ ἁρχαιότητας καὶ σημερινῆς Ἕλλάδας. Αὐτὴ ἡ συνέχεια ἑδρἀζεται σὲ τρία ἑπίπεδα - τὸ γλωσσικό, τὸ θρησκευτικό καὶ τὸ μουσικό. Τὰ δύο τελευταῖα εἶναι πολύ δύσκολο νὰ προσεγγιστοῦν ἑπιστημονικά διότι τὸ ὑλικό εἶναι χαῶδες, ἁλλά καὶ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἁκριβῶς ἑπιστημονικό.

  Ὅ ἑθνικισμός ἔχει κάνει τεράστια ζημιά ἀπὸ συστάσεως ἑλληνικοῦ κράτους καὶ πρωτύτερα σὲ αὑτὸ τὸ ζήτημα, διότι μὲ τὸ νὰ τσαλαβουτάνε μέσα στὴν ἱστορική ἑπιστήμη ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν διανοητική πειθαρχία προσφέρουν τὰ καλύτερα ἑπιχειρήματα στοὺς ὀπαδούς τοῦ Φαλμεράυερ καὶ τὸν δικαιώνουν - οἱ ἄνθρωποι αὑτοὶ οὔτε Ἕλληνες εἶναι, οὔτε τοῦς ἁξίζει νᾶναι, λέγανε οἱ ὁπαδοί τῆς ἁσυνέχειας.

  Παρεμπιπτόντως, μὴν ψάχνετε στὀν φυλετισμό νὰ ἀποδείξετε τὴν καταγωγή μας ἀπὸ τοὺς ἁρχαίους Ἕλληνες. Οἰ Ἑλληνες τὴν κάθε φυλή τὴν ἁντιλαμβάνονταν ὠς ζωντανό πολιτικοθρησκευτικό σῶμα, καὶ ἠ εἱσδοχή ἕνός καινούργιου μέλους γινόταν μὲ τελετές, π.χ. στὴν ἀρχαῖα Ἁθῆνα, τὰ Ἀπατούρια. Ὅ εὐρωπαϊκός ῥατσισμός δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἁρχαῖα ἁντίληψη περί φυλῆς. Πιὸ πολλή σχέση ἔχει ἠ ὁρθοδοξία μὲ τὀ βάπτισμα, κ.τ.λ.

  Ὅ εὐρωπαϊκός ἑθνικισμός περνάει τρία στάδια. 1. Τὸν πολιτικό, ποὺ ἔχει σὰν πρότυπο τὴ Ῥώμη, τὴν Ἁθῆνα καὶ τὴ Σπάρτη. Σἔ αὐτὸν ἀνήκει ὁ Κοραῆς. 2. Τὸν ῥομαντικό, ποὺ ἔχει σὰν πρότυπο τὸν Μεσαίωνα. Σὲ αὑτὸν ἁνηκουν ἑν μέρει οἱ Ζαμπέλιος, Παπαρρηγόπουλος. 3. Τὸν φυλετιστικό, ποὺ παρακλάδι του εἶναι ὁ ναζισμός. Καὶ οἱ τρεὶς αὐτὲς τάσεις σχετίζουν τὸ ἔθνος, δηλ. κάποιο ἀνθρώπινο σύνολο, μὲ γεωγραφικές περιοχές. Στὴν οὐσία εὶναι δικολαβίστικες ἁξιώσεις κυριαρχίας ἑπὶ κατοικημένων ἑκτάσεων, ἄν καὶ ὁ πρῶτος, ὸ καθεαυτό ἑθνικισμός, δηλαδή, εὶναι ταὐτόσημος μὲ αὐτὸ ποὔ λέμε πρόοδο. Εἶναι πιὸ σοβαρὸς καὶ πιὸ ἱσχυρός ἁπὸ τοὺς ἅλλους δύο.

  Ἥ ἐπανάσταση τοῦ 21 ἔγινε ὄχι τῆι παραινέσει τοῦ Κοραῆ, ἀλλά λόγω τῆς διαδόσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ ἑθνικισμοῦ, ποὺ δὲν ἔχει μελετηθεῖ καλά, καθόλου καλά, καὶ ποὺ εἶναι τὸ κλειδί γιὰ νὰ καταλάβουμε τὶ συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα. Πρῶτα διαδόθηκε αὑτὸς, ὁ λαϊκός ἑθνικισμός, καὶ μετά ἀκολούθησαν οἱ πρόκριτοι καὶ βρέθηκαν οἱ στρατιωτικοί ἡγέτες. Ἑκφραστές τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ ἑθνικισμοῦ εὶναι ὁ Ῥῆγας, πρῶτος καὶ καλύτερος, καὶ τὸν ζοῦμε μέχρι καὶ τὶς μέρες μας. Ὅ λόγος τοῦ Βελουχιώτη στὴ Λαμία εἶναι παράδειγμα τέτοιου ἑθνικισμοῦ.

  Ὑποψιάζομαι ὅτι ὁ ἐθνικισμός αὒτὸς εἶναι τὸ ἑλληνικό ἁντίστοιχο τοῦ τουρκικοῦ, ποὺ βρῆκε ἔκφραση στὸν Κεμαλισμό. Ὕποψιάζομαι ἑπίσης ὄτι στὸ μεγαλύτερο ποσοστό του ὁ κομμουνισμός ἔν Ἕλλάδι εἶναι ἔκφραση τοῦ λαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ.

  Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ ἑθνικισμός ἔχει δύο ἁπαραίτητα συστατικά. 1) Ἀντιμοναρχισμό. 2) Ἁντικληρικαλισμό. Ὅ ῤομαντικός ἐθνικισμός, ποὺ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εὶναι ὁ πατέρας τοῦ φυλετιστικοῦ, ἑνσωματώνει στὰ πρότυπά του τὸν Μεσαίωνα, καὶ θρησκευτικά πρόσωπα, π.χ. τὰ Ζάν Ντ Ἄρκ, ἁλλά τὸ κάνει σὲ ἱστορική βάση. Ὅ ἑθνικισμός εἶναι ἄθεος.

  Ὅ ἑθνικισμός βασίζεται στὴν πανάρχαια ἀντίδραση τῶν μεσαίων, θὰ λέγαμε, ἀνθρώπων, τῶν αὐτοδημιούργητων, ἀπέναντι στὸ συνδυασμό ἱερατικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἑξουσίας. Εἶναι ὑλιστικός. Ἕχει μελετηθεῖ διεξοδικά στὸ βιβλίο τοῦ Κάρλο Γκίνζμπουργκ, Τὸ τυρί καὶ τὰ σκουλήκια, ἐκδ. Ἁλεξάνδρεια, ποὺ εἶναι ἀνάλυση τῶν πρακτικῶν τῆς δίκης ἕνός μυλωνᾶ ποὺ κάηκε τελικά ἁπὸ τἠν Ἵερά Ἑξέταση μὲ ἔγκριση τοῦ Πάπα.

  ReplyDelete
 30. Το καλλίτερο για εμάς ήτο η Ρωμανία. Ο καθείς Ρωμηός, από τον Διγενή Ακρίτα, τον Λαχανοδράκων, τον Βάρδα Φωκά μέχρι τον Γεώργιο Καστριώτη, όλοι αυτοπροσδιορίζοντο ως Ρωμηοί. Και συνεπώς ήσαν ποτισμένοι με πνεύμα Ελληνικό, κάτι δε που αναγνώριζαν και οι ίδιοι(Καστριώτης:Ο Πύρρος ήτο πρόγονός μου). Όλα αυτά χάριν της Ρωμανίας. Με την ίδια ακριβώς λογική που σήμερα οι Σουνίτες, από Βαλκάνια μέχρι Κεντρική Ασία και Κίνα, έχουν τους ίδιους Άραβες-Σουνίτες ήρωες και οι Σιίτες το ίδιο. Εμείς δυστυχώς χάριν της Δύσεως το εχάσαμε αυτό το προτέρημα και τώρα οι Εκκλησίες αν και Ορθόδοξες έχουν δισπασθεί σε πολλές αυτοκέφαλες. Εκεί χάνει η Ορθοδοξία. Όπως οι Σουνίτες επιθυμούν την πολιτική οντότητα που θα ζουν υπό την σκεπή του Λόγου του Θεού, ονόματι Χαλιφάτο, οι Σιίτες αναλόγως επιθυμούν το Ιμαμάτο που το έχουν στο Ιράν, έτσι οφείλουμε και εμείς να πολεμήσουμε για την Ρωμανία, που ήταν το ανάλογο για εμάς τους Ρωμηούς, του Χαλιφάτο για τους Σουνίτες και του Ιμαμάτου για τους Σιίτες. Τα λοιπά Καθολικά Δυτικά με διαχωρισμο Εκκλησίας-κράτους ή Παπισμούς είναι τελείως ξένα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *τον Λαχανοδράκοντα

   Delete
  2. - Κε Κων.πολίτη, ὄταν ὁ Καστριώτης λέει ὅτι κατάγεται ἁπὸ τὸν Πύρρο, δὲν φέρει τὴν συνειδητή ἁνάμνηση τῆς ἀρχαιότητας. Τὸν Πύρρο τὸν φαντάζεται περίπου σὰν ἔναν πολέμαρχο - μεσαιωνικό ἱππότη, ὅπως καὶ στὴ μεσαιωνική Δύση διάφοροι λέγανε ὄτι κατάγονται άπὸ τὸν Ἔκτορα, κ.λπ. Τὸ Βυζάντιο εἶναι ἡ ἑλληνόφωνη Ῥώμη τοῦλάχιστον μέχρι λίγο πρὶν τὴν πτώση του. Ἑλάχιστοι λόγιοι ἑπηρεασμένοι ἀπο τὴν μόρφωσή τους λένε ὅτι πρόκειται γιὰ Ἑλλάδα μεταμορφωμένη. Ἥ ὄποια συνέχεια ὑπάρχει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὶς μέρες μας δὲν εἷναι συνειδητή. Μὴν τρελλαθοῦμε τελείως. Τὰ ἴχνη τῆς ἀρχαῖας λατρείας κυνηγήθηκαν σὲ Δύση καὶ Ἁνατολή ἁνηλεῶς ἁπὸ τὴ χριστιανικὴ ἑκκλησία. Ἥ Δύση καθυστέρησε, καὶ γι αὐτὸ τὰ τελευταῖα ἴχνη σβήστηκαν τὸν καιρό τῆς Ἁντιμεταρρύθμισης, ἀπὸ τὴν Ἱερά ἑξέταση (βλ. σχετικά τὸ βιβλίο τοῦ Kάρλο Γκίνσμπουργκ, Οἱ Μπεναντάντι). Ὅποιος θέλει νὰ γεφυρώσει ἀρχαῖα Ἕλλάδα καὶ νεώτερη μέσῳ τοῦ Βυζαντίου καλεῖται νὰ γεφυρὠσει τὴν ἁρχαῖα θρησκεία μὲ τὸν Χριστιανισμό. Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη αὐτὸ εἶναι τὸ βασικό πρόβλημα τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἁπὸ πνευματικῆς ἄποψης. Αὐτὸ τὸ χάσμα δὲν γεφυρώνεται μὲ συνθηματολογίες.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. "Ἥ Δύση καθυστέρησε, καὶ γι αὐτὸ τὰ τελευταῖα ἴχνη σβήστηκαν τὸν καιρό τῆς Ἁντιμεταρρύθμισης, ἀπὸ τὴν Ἱερά ἑξέταση"

   Τι λες ρε Κωνσταντή κι εσύ; Έχεις την εντύπωση ότι η Ιερά Εξέταση κυνηγούσε ειδωλολάτρες;

   Προφανώς και δε γεφυρώνεται το χάσμα. Πολιτικά ή ειδωλολάτρης θα είσαι(Έλληνας) ή Ρωμαίος, ασχέτως αν ο Χριστιανισμός διατήρησε πολλά στοιχεία του παγανισμού στη λαϊκή θρησκευτικότητα.

   Delete
  7. Και πως να γεφυρωθεί άλλωστε; Είναι δυνατόν ένας συνειδητός Ρωμαίος να ξεχάσει αυτό το μεγαλείο που διήρκησε από το 30π.Χ. μέχρι το 1453μ.Χ.; Ή μήπως νομίζετε ότι βάζοντας ως μέτρο σύγκρισης τα αποτυχημένα ελληνιστικά βασίλεια πετυχαίνετε κάτι;

   Χαχα ας γελάσω.

   Delete
  8. Διάβασε τὸ βιβλίο ποὺ ἁναφέρω, εἶναι φοβερά ἑνδιαφέρον. Μίλησα γιὰ ἴχνη. Καὶ τοὺς ἁναστενάρηδες τοὺς δικούς μας τοῦς λέγανε εἱδωλολάτρες.

   Delete
  9. Τὸ δὲ ἁγεφὐρωτο χἀσμα ποὺ λέω εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ.

   Delete
  10. Το έχεις πιάσει εσύ το νόημα. Όπως βλέπεις όμως εδώ ομιλούνε για εξαφάνιση του ελληνισμού και άλλες γραφικότητες. Όπως και να έχει την ιστορία θα την γράψουν και πάλι οι αυθεντικοί άνθρωποι.

   Για τους ειδωλολάτρες, από τις υπάρχουσες γραμματειακές πηγές, χάνουμε τα ίχνη τους οριστικά στα τέλη του 6ου αιώνα.

   Delete
  11. Επέζησε όμως ο παγανισμός, στάσιμος με μία εξαιρετικά στατική μορφή, σε ξεχασμένες από την κεντρική διοίκηση περιοχές όπως η Πελοπόννησος μέχρι και τον 10ο αιώνα μ.Χ.

   Delete
  12. Ναὶ. Ἅλλά καὶ οἵ ἅλλοι δικαιοῦνται νὰ ἔχουνε μιἄ μεταφυσική, ἄς ποῦμε, θεώρηση γιἀ τὸν Ἕλληνισμό καἰ τὴν Ἕλλάδα. Ἑμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ ταιριάζει ἡ ἐπιστημονικὴ ἁλήθεια μἐ τὰ ὑπόλοιπα πράγματα, ἁλλά γιὰ ἄλλους ἡ επιστήμη εἶναι σεβαστή μέν, δευτερεύουσα δέ.

   Delete
  13. Αν δεν θυσιάζουν ανθρώπους και ζώα όπως έκαναν στην αρχαιότητα, ναι έχουν.

   Delete
  14. Νὰ σὲ φιλήσω ! Δὲν εἰρωνεύομαι ποτέ. Τὀ μόνο ποὺ μὲ νοιάζει εἶναι ἄν εἶμαι σὲ λάθος δρόμο.

   Delete
 31. Δηλαδή πολιτική οντότητα με την ονομασία Ρωμανία, με επίσημη γλώσσα την Ιερή Αγία, την Ελληνική Κοινή και Αυτοκράτορα-Άγιο. Όπως ακριβώς κάνουν οι Σουνίτες με το Χαλιφάτο και τα Αραβικά και οι Σιίτες με το Ιμαμάτο και τα Περσικά. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά των εάν θέλουμε να επιβιώσει η Ορθοδοξία και να ιδρύσει την καινούρια Ελληνορθόδοξη Ρωμανία που θα πάρει την θέση του Αμερικανοτραφούς σαλαφιστικού/γουαχαμπιστικού Χαλιφάτου, στην Μέση Ανατολή. Έτσι η Ορθοδοξία/Ρωμανία από την μία και ο Σιισμός/Ιμαμάτο από την άλλη θα φέρουν ισορροπία. Προϋπόθεση είναι η υποστήριξη της Ρωσίας ως Ορθοδόξου δυνάμεως και μία ΑλεβηΔική Τουρκία, επαναφερόμενη στην Ορθοδοξία...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *υποστήριξη της Ρωσίας, δηλαδή να εξασφαλισθεί η στήριξή της.

   Delete
 32. Δηλαδή το παραπάνω κόνσεπτ, αν και ειδύλλιο και σωτήριο, είναι ακόμη κάαααααπως μακρυά για να πραγματοποιηθεί. Και πώς να μην είναι? Έχει γεμίσει κομματόσκυλα και φιλελέδες "ανήκομεν στην Δύσιν" η Ελλάδα!

  ReplyDelete
 33. Δόκτωρα, διαφωνώ. Ο Ελληνισμός είχε 900 χρόνια στον χώρο αυτόν, την ημέρα της μάχης της Γιαρμούκης το 636μ.Χ. Απλώς ΤΙΠΟΤΕ δεν μεταδίδεται δίχως το Ξίφος. Εξ'ου και οι σπαθοφόροι Άγγελοι!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἱερομύακος ἤ τοῦ ποταμοῦ Γιαρμοῦκ. Μόνο ἐσὐ ἔχεις Γιαρμούκη σὲ ὄλο τὸ διαδίκτυο. Ἀρχαϊζεις ἁ λὰ πωστονλένε... μὲ τὴν Ἱπποτοξοβολία.

   Delete
  2. Σωστός! Ευχαρισθώ για την επισήμανση!

   Delete
 34. Σημείωση. Ὑποψιάζομαι ὄτι τὸ κλειδί γιὰ νὰ καταλάβουμε τὶ συνέβη μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὄτι στὴν περίπτωση τῶν Ἕλλήνων πρὶν τὸ 21 ἡ στρατιωτικοθρησκευτική ἐξουσία ἦταν μωαμεθανική. Νομίζω πὼς βρῆκα ἑπιτέλους ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ δεξιοῦ καὶ ἁριστεροῦ ἑθνικισμοῦ. Εἶναι καὶ οἱ δύο ἀντικληρικαλικοί, ἁντιμοναρχικοί, μὲ μιὰ διαφορά - ὄτι ὁ μὲν Δεξιός εὶναι μόνο κατὰ τοῦ Σουλτάνου καὶ τοῦ μουσουλμανικοῦ ἱερατείου, ὁ δὲ ἀριστερὸς εἶναι καὶ κατὰ τοῦ βασιληᾶ τῆς Ἕλλάδας καὶ τοῦ ὀρθοδόξου κλήρου.

  ReplyDelete
 35. Σημείωση δεύτερη. Ἁπὸ τὴν προηγούμενη ἀνάλυσή μου προκύπτει ὅτι ἡ λαϊκὴ τοὑλάχιστον Δεξιὰ στἤν Ἕλλάδα δὲν θέλει καὶ δὲν ἤθελε ποτέ ἁνασύσταση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, κε Κωνσταντινουπολῖτα.

  ReplyDelete
 36. Βρέ Κωνσταντινουπολίτη ἐσύ ὀνειρεύεσαι νά σφάξεις ἐγώ νά χαλαρώσω;;
  Το θέμα εἶναι ὅτι ἄν ἐξαιρέσω τά φυλετικά - φασιστικά και τά τάχα μου αἱμοβόρικα πού γράφεις, συμφωνῶ με ἀρκετές ἀπό τις θέσεις σου, ἁπλά σέ πειράζω μέ τήν φόρα πού ἔχεις πάρει ..

  Πάντως ἄν ἦταν νά σφάξεις θά τό εἶχες κάνει ἤδη - χωρίς κουκούλα ὅπως λές ὅπως τότε πού πλάκωσες τόν ἄλλο πού σοῦ πέταγε σοκολατάκια χεχεχε - ἤ μήπως δέν ὑπάρχουν ἐκεῖ στήν Ἑλβετία ἐκ βορείων προαστίων Ἕλληνες; Μές τό νερό...

  Τώρα ἄν γίνει κίνημα , ἡ μόνη περίπτωση νά σφάξεις εἶναι νά σφάξεις ὡς ἐνσωματωμένος στήν μᾶζα. Και ξέρεις κάτι; Δεν ὑπάρχει καλύτερη κουκούλα ἀπό τήν μᾶζα. Δέν θά εἶσαι πιά ὁ Κωνσταντινουπολίτης. Θά εἶσαι παρέα μέ κάθε πικραμένο καί ὑποκειμενικό προλετάριο, ἀπό ἀφανείς πολῖτες , ἀποτυχημένους ἐραστές ἤ κερατωμένους οἰκογενειάρχες, χρεωκοπημένους ἐπιχειρηματίες, μίζερους μικροαστούς, περιθωριακούς λογοτέχνες καί ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος πού θεωροῦν ὅτι δέν ἀναγνωρίζεται ἡ ἀξία τους. Θά εἶσαι παρέα μέ κάθε ἕναν πού τήν αἰτία τῶν προβλημάτων του δέν τήν βρίσκει στόν Ἑαυτό του ἀλλά πάντα τήν προβάλλει σέ κάποιον ἄλλο, ξεκινῶντας ἀπό τόν ὅποιο κλητήρα, προϊστάμενο ἤ δήμαρχο, τόν κάθε Σαμαρᾶ, Τσίπρα, Βενιζέλο, Ἑβραίους τραπεζῖτες καί καναλάρχες, μέχρι στόν κάθε πρόεδρο ΠΑΕ καί στήν πουλημένη διαιτησία. Καλή σφαγή σέ ὅλους σας...

  Τήν δέ Χρυσῆ Αὐγή τήν ἀντιμετωπίζω ὡς μέρος τοῦ ἑλλαδικοῦ προβλήματος καί ὄχι ὡς μέρος τῆς λύσης του, ὅπως ἴσως ἐσύ…

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. "Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, κ. Ζαρατούστρα, ότι και το ΚΚΕ αποτελεί μέρος του ελλαδικού προβλήματος, και σε καμία περίπτωση μέρος της λύσεώς του."

   Αὐτονόητο...

   Delete
  3. Ου-ά-ου...

   Delete
 37. Ξυπνάτε και μην ακούτε τα κελεύσματα των σκοτεινών στοών...οι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία κοινωνία...κάποιοι εδω μέσα μόνο στείρες γνώσεις έχουν και μόνο έλληνες δεν είναι...

  ReplyDelete
 38. Ιωάννη
  1)Ο ίδιος λαός (πολιτισμικά) δεν γρεμίζει τους ναούς του, ούτε καίει τα χειρόγραφά του.Τα καρναβάλια ήταν διονυσιακή εορτή. που την πήραν οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες.
  Ψευτοβασίλεια τα Ελληνιστικά;Εάν θεωρείς το βασίλειο τον Πτολεμαίων, την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και όλη την γνώση που παραγόταν εκεί(για παράδειγμα η απόδειξη ότι η Γη είναι στρογγυλή και η περίμετρός της από τον Ερατοσθένη), τότε καλώς.
  2)Οι Έλληνες δεν άσκησαν καμία επιροή στον Αιγυπτιακό λαό.Ήταν μία ολιγαρχία που κυβερνούσε την Αίγυπτο.Δεν εξελληνίστκε ο αιγυπτιακός λαός, ούτε άλλαξε θρήσκευμα και αλφάβητο.Αντίθετα οι Άραβες τους τα αλλάξαν και τα δύο.
  Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισλαμικό πολιτισμό, μπορούμε να μιλάμε για Αραβικό πολιτισμό επηρεασμένο από τον Ελληνισμό-πλην του θρησκευτικού.Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει ισλαμικός πολιτισμός στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν.

  Οι Ελληνικές πόλεις της ανατολής-ένδοξες και πλούσιες- όπως Σελεύκεια, Αντιόχεια, Έδεσσα, Απάμεια κ.α. αφανίστηκαν εντελώς μόλις έγιναν μουσουλμανικές.
  Ο Aegean Eagle έθεσε πολύ σωστά την πραγματικότητα με 3 σειρές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι εμφύλιοι πόλεμοι ανάμεσα στις πόλεις κράτη δε δημιούργησαν καταστροφές σε ναούς και αγάλματα; Ο Αλέξανδρος δε γκρέμισε και σύλησε ναούς στις εκστρατείες του; Έχει πολλά σκέλη η ιστορία που μάλλον δε γνωρίζεις. Άνετα γίνεται ο ίδιος λαός να γκρεμίσει τους ναούς του, αν οι ναοί του έχουν μετατραπεί σε άνδρα ακολασίας, πορνείας και ανθρωποθυσιών, όπως άλλωστε και γινόταν.

   Μπροστά στη Ρώμη τα ψευτοβασίλεια των Ελλήνων είναι ένα τίποτα, και σε διάρκεια και σε οργάνωση και σε στρατιωτική πειθαρχία και σε συνοχή και σε γραφειοκρατία. Καλά για τη νομοθεσία, τι να πούμε; Η κριτική έρευνα απαιτεί αντικειμενικότητα και όχι συναισθηματισμούς και υποκειμενικές κρίσεις.

   2) Άσκησαν μεγάλη επιρροή οι Έλληνες στην Αίγυπτο. Αλλά η ανάπτυξη του τοπικισμού, άρχισε να αλλοιώνει τον Ελληνισμό στις ανατολικές περιοχές και να διαμορφώνει τοπικές παρά οικουμενική παράδοση. Κάτι αντίστοιχο κάνετε και εσείς σήμερα, καταστρέφοντας στην ουσία τον Ελληνισμό με τις τάσεις σας.

   Ο Αιγυπτιακός λαός έγινε σταδιακά χριστιανικός λαός και πλήρως τον 5ο αιώνα μ.Χ. Συνεπώς ναι, άλλαξε θρήσκευμα.

   Σου ξαναλέω ότι οι Άραβες με τη βία εξισλάμησαν και ερήμωσαν τις ανατολικές επαρχίες τον 7ο αιώνα. Και επίσης σου ξαναλέω ότι αυτό σε καμία περίπτωση δε λογίζεται ως πολιτισμική επιρροή, αλλά ως ψυχαναγκαστική επιβολή. Αν δε μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, πρόβλημά σου.

   Ακριβώς. Μετά την άσκηση βία από τους μουσουλμάνους αφανίστηκαν οι περιοχές και σημειώθηκε πληθυσμιακή μείωση λόγω των λεηλασιών. Αντιθέτως μέχρι τον 7ο αιώνα με τους Ρωμαίους άνθιζαν οι πόλεις αυτές. Τι δε καταλαβαίνεις ακριβώς; Άρα ποιος άσκησε επιρροή σε ποιον; Μα φυσικά οι Ρωμαίοι στους ανατολικούς και όχι οι βάρβαροι Άραβες.

   Συμφωνώ κι εγώ με τον Aegean Eagle. Δεν είμαι Έλληνας, Ρωμαίος είμαι όπως κι αν το δεις και επιστημονικά και ιστορικά. Εσείς ξαφνικά βαπτιστήκατε κατά τον 19ο αιώνα μ.Χ. Έλληνες, «ρωμιοί» και όλα τα σχετικά νεοελληνικά επίθετα, χωρίς καμία ιστορική βάση και βαρύτητα και αλλοιώνοντας -διακόπτοντας θα έλεγα- την ιστορική, πολιτική και πολιτισμική συνέχεια του Ελληνισμού, προσδίδοντας στον εαυτό σας υπερήφανα τον τίτλο του ειδωλολάτρη, κάτι το οποίο η λέξη «έλλην» σήμαινε τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα. Μία από αυτές τις συνέπειες που βιώνουμε σήμερα είναι και λόγω αυτής της ασυνέχειας του πολιτισμού που δημιουργήσατε με τα εθνικιστικά συμπλέγματά σας.

   Delete
  2. Ιωάννη.
   1)Η Ελληνιστική εποχή άρχισε να μελετάτε από τον Ντρούζζεν και μετά.Είναι πρόσφατη η έρευνα και την συγκρίνεις με την Ρώμη που μελετάτε επί αιώνες.
   Η Αλεξάνδρεια όταν έπεσε από τον Ρωμαϊκό στρατό, ήταν ανώτερη σε επιστήμη και μάλιστα πιο πλούσια.Μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με την Ελληνιστική περίοδο.Και εγώ θαυμάζω τους Ρωμαίους, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Ρωμαίοι θα πω πως ήταν καλύτεροι.
   Ούτε διακατέχομαι από συναισθηματισμούς, γιαυτό η Ελλάδα πρέπει να πάει με τις Η.Π.Α. και όχι με την Ρωσία.

   2)Δεν αναφέρεις κανένα επιχείρημα στο ότι οι Έλληνες επηρέασαν τον Αιγυπτιακό λαό, ενώ εγώ σου ανέφερα προηγουμένως.Οι αιγύπτιοι δεν έγιναν ποτέ χριστιανοί διότι ούτως ή άλλως η πλειοψηφία τους δεν γνώριζε καν την Ελληνική γλώσσα.Κρατήσαν την πανάρχαιη θρησκεία τους που επηρέασε την Ελληνική και την χριστιανική(όπως η μεταθάνατον ζωή) μέχρι την εισβολή των Αράβων.
   Αναφέρεις ότι οι Άραβες με την βία άλλαξαν τους Αιγυπτίους.Ο ΛεΜπον δεν αντικρούει κάτι τέτοιο, λέει πως αυτό που έφεραν μίλησε στην καρδιά του ανατολίτη, που δεν έχει σχέση με τον δυτικό.
   Ούτως ή άλλως όλοι επεκτείνονται με την βία.Τι δουλειά είχαν οι Έλληνες στην Ινδία;Η μήπως οι Έλληνες δεν θεωρούσαν τους Ρωμαίους(που λες πως επηρέασαν τον Ελληνισμό) βαρβάρους(ολοφάνερο στα γραπτά του Πολυβίου).Τους θεωρούσαν ως βαρβαρικά σύννεφα από την Δύση.Οι Ρωμαίοι με την βία δεν επιβλήθηκαν;Άρα πως αρνήσε την βίαιη Αραβοποίηση της Αιγύπτου όταν δέχεσε πως οι Ρωμαίοι επηρέασαν τον Ελληνισμό, ενώ επιβλήθηκαν εξίσου βίαια;(Π.χ.Ο Αιμίλιος Παύλος διέλυσε περίπου 50 Μακεδονικές Πόλεις.)

   3)Μιλάς σαν να με ξέρεις οπότε σφάλεις.”Εσείς ξαφνικά βαπτιστήκατε κατά τον 19ο αιώνα μ.Χ. Έλληνες, «ρωμιοί» και όλα τα σχετικά νεοελληνικά επίθετα, χωρίς καμία ιστορική βάση και βαρύτητα και αλλοιώνοντας -διακόπτοντας θα έλεγα- την ιστορική, πολιτική και πολιτισμική συνέχεια του Ελληνισμού, προσδίδοντας στον εαυτό σας υπερήφανα τον τίτλο του ειδωλολάτρη, κάτι το οποίο η λέξη «έλλην» σήμαινε τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα. Μία από αυτές τις συνέπειες που βιώνουμε σήμερα είναι και λόγω αυτής της ασυνέχειας του πολιτισμού που δημιουργήσατε με τα εθνικιστικά συμπλέγματά σας.”

   Για εμένα όλες οι θρησκείες είναι αυταπάτες με καθαρά πολιτική χρήση.Το εάν προσφέρουν ή καταστρέφουν είναι άλλο θέμα.
   Επίσης ούτε έχω ψηφίσει ποτέ κανένα κόμμα διότι δεν δέχομαι την μέτρηση της ποιότητας με ποσοτική μέθοδο.Μάλλον νιώθεις αγχωμένος γιαυτό αναφέρεις ασυναρτησίες.

   Delete
  3. Σωστό το 1ο σημείο. Συμφωνώ. Ήταν καλύτεροι οι Ρωμαίοι, έτσι κι αλλιώς, για λόγους που εξήγησα παραπάνω (στρατιωτικά, διοικητικά, ανώτερη αφομοιωτική ικανότητα)

   2) Λες ότι οι αιγύπτιοι δεν έγιναν ποτέ χριστιανοί. Αυτό είναι μεγάλο ιστορικό σφάλμα. Μάλιστα έχουν πολλούς αγίους ακριβώς από τον 4ο και τον 5ο αιώνα μ.Χ., όταν διασπάστηκαν εκκλησιαστικώς.

   Η πλειοψηφία τους δε γνώριζε ελληνικά, αλλά όπως σου είπα από τον 3ο-4ο αιώνα παρατηρείται άνθιση της κοπτικής γραμματείας με βίους αιγύπτιων αγίων και ασκητών. Η πανάρχαια θρησκεία τους έσβησε οριστικά τον 6ο αιώνα και αφού η μεγάλη πλειονότητά τους είχε ήδη εκχριστιανιστεί πολύ πιο πριν.

   Δε κατάλαβες τι είπα. Οι Άραβες με τη βία εξισλάμησαν τους λαούς. Οι Ρωμαίοι δεν ανάγκασαν κανέναν με τη βία να ακολουθήσει καμία θρησκεία. Σεβάστηκαν τις παραδόσεις. Δεν ήρθαν για παράδειγμα στην Ελλάδα και είπαν ότι τώρα λατρέψτε το ρωμαϊκό πάνθεο. Και όλο αυτό εκ μέρους των Αράβων εσείς το ονομάζετε πολιτισμική επιρροή; Τι πολιτισμική επιρροή; Το ή γίνεσαι μουσουλμάνος ή σε σκοτώνω το λέτε πολιτισμική επιρροή; Έλα Χριστέ και Παναγία...

   Εν τω μεταξύ αρκετοί σημερινοί Άραβες το έχουν καταλάβει ξεκάθαρα πλέον, ότι όλος ο πολιτισμός τους στηρίχτηκε στη βία και στην επιβολή. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι ξέρεις. Καταλαβαίνουν.

   Το τι θεωρούσαν οι Έλληνες για τους Ρωμαίους δε με πολυαφορά, να σου πω την αλήθεια. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και δεν είναι για τους φλώρους και τους πεπερασμένους. Και στη δύναμη νικητές ήταν οι Ρωμαίοι, όχι ο Αλέξανδρος και τα διχασμένα βασίλειά του. Πάντως και πολλοί Ρωμαίοι είχαν σε υποτιμητική θέση τους Έλληνες. Δε σημαίνει κάτι αυτό. Πάντα φαφλατάδες ήταν οι Έλληνες, ό,τι ήθελαν έλεγαν πάντοτε.


   3) Αφού όλες οι θρησκείες είναι αυταπάτες για εσένα, τότε τι σε πειράζει το Ισλάμ; Τι Ισλάμ τι Χριστιανισμός; Τι Ιμπραήμ Πασάς, τι Κολοκοτρώνης;
   Θα έχουμε ωραιότατους μιναρέδες με αυτομαστιγώματα κλπ.

   Πολιτική χρήση έχουν οι θρησκείες, όταν χρησιμοποιούνται από το καθεστώς για πολιτική χρήση.

   Delete
  4. 1)Στο πρώτο σημείο αναφέρω ότι ακόμα δεν έχουμε δει όλη την δόξα της Ελληνιστικής εποχής.Οπότε καλό είναι να περιμένουμε.

   2)Ο Αιγυπτιακός λαός δεν έγινε ποτέ Χριστιανικός.Οι Έλληνες της Αιγύπτου έγιναν.δεν υπάρχει καμία αναφορά περί χριστιανοποίησης των Αιγυπτίων.Ίσα ίσα οι Χριστιανοί συγγραφείς της εποχής παραπονιούνται για τα “ειδωλολατρικά” έθιμα όχι μόνο των δωδεκαθεϊστών, αλλά και των Αιγυπτίων.

   3)Πολιτιστική επιροή λέμε την εισροή του Αραβικού πολιτισμού μ ε τ ά την βίαιη κατάκτηση.Ούτως ή άλλως δεν υπάχει ειρηνική κατάκτηση, ακόμα και τα ψυχολογικά ή οικονομικά μέτρα εντάσονται στον πόλεμο.

   4)Συγκρίνεις τον Αλέξανδρο που πέθανε ούτε στα 33 με μία Αυτοκρατορία που διοικήθηκε από εκατοντάδες ηγέτες, και χιλιάδες συγκλιτικούς για πάρα πολλά χρόνια.Είναι άτοπο.

   5)Το Ισλάμ σημαίνει η καταστροφή του εκάστοτε πολιτισμού για την εδραίωσή του.

   Delete
  5. Άντε να δούμε τη δόξα.

   2)Επιμένεις βλέπω να υποστηρίζεις εντελώς ανεδαφικά και ανιστορικά ότι οι Αιγύπτιοι δεν έγιναν χριστιανοί, τη στιγμή που όλη η κοπτική γραμματεία μιλάει για αιγύπτιους αγίους και αιγύπτιους ασκητές όπως ο Μ.Αντώνιος, ο Παχώμιος, ο Μακάριος, ο Σενούτ, ο Ποιμήν,κ ο Σισώης και άλλοι πολλοί. Πρώτα στην Αίγυπτο άνθισε ο μοναχισμός τον 3ο αιώνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τόσοι πολλοί οι αγύπτιοι χριστιανοί που το 451 μ.Χ. διασπάστηκαν από την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και δημιούργησαν τη λεγόμενη κοπτική εκκλησία ως ενιαίο σώμα, αυτούς που σήμερα λέμε Κόπτες, είναι οι αρχαίοι αιγύπτιοι χριστιανοί. Δηλαδή το 451 ήδη οι περισσότεροι αιγύπτιοι ήταν χριστιανοί και με μεγάλη μάλιστα δυναμική. Κι ο βασικός λόγος που διασπάστηκαν, εκτός των θεολογικών δογματικών διαφορών, ήταν ακριβώς το ότι ήθελαν να δημιουργήσουν ένα εθνοθρησκευτικό σώμα, αυτό των αιγυπτίων χριστιανών ως τοπικής καθαρά δικης τους παράδοσης. Σε αυτό βοήθησε και η άνοδος των τοπικών παραδόσεων και των τοπικών γλωσσών σε Συρία και Αίγυπτο που άρχισε να συντελείται από τα τέλη του 3ου με αρχές του 4ου αιώνα. Μάλιστα σήμερα τόσους αιώνες μετά τη λαίλαπα του Ισλάμ, απαριθμούν ένα διόλου μικρό αριθμό των 9-10 εκατομμυρίων (περισσότεροι δηλαδή κι από τους Έλληνες ορθοδόξους). Και φυσικά τους κυνηγούν σήμερα ανηλεώς οι τζιχαντιστές.

   «Οι Κόπτες είναι εθνοθρησκευτική[1][2] ομάδα της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, κυρίως στην περιοχή της σύγχρονης Αιγύπτου, επίσης στο Σουδάν και τη Λιβύη. Είναι η μεγαλύτερη χριστιανική ομολογία στην Αίγυπτο. Ο χριστιανισμός υπήρξε θρησκεία ενός μεγάλου τμήματος των Αιγυπτίων από το 400 έως το 800 και της πλειοψηφίας μετά τη μουσουλμανική κατάκτηση έως τα μέσα του 10ου αι.[3]. Σήμερα ο χριστιανισμός παραμένει θρησκεία σημαντικού τμήματος του πληθυσμού. Ιστορικά οι Κόπτες μιλούσαν την κοπτική γλώσσα, άμεση απόγονο της δημοτικής αιγυπτιακής που ομιλείτο στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά έχει περιοριστεί σε λειτουργική χρήση από τον 18ο αι. Οι γλώσσα που μιλούν οι Κόπτες σήμερα είναι η Αραβική».

   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%82

   3) Εντάξει τότε. Εγώ δε θεωρώ τη βίαιη κατάκτηση ως πολιτιστική επιρροή. Κρυπτοχριστιανούς πολλούς έχει η Μ.Ασία ακόμα και σήμερα για παράδειγμα. Δεν εκδηλώνονται, γνωρίζουν όμως πολύ καλά την ιστορία τους και την προέλευσή τους.

   4) Εσύ συγκρίνεις τα κατά πολλή μικρότερης διάρκειας ελληνιστικά βασίλεια με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

   5) Ναι, αυτό όμως το πετυχαίνει μόνο με τη βία σου εξηγώ. Δεν μπορεί να αφομοιώσει με πολιτισμένο τρόπο. Δεν έχει αυτές τις δυνατότητες.

   Delete
  6. Και περιττό να σημειώσω ότι οι Κόπτες αποτελούν τη συνέχεια των Αιγυπτίων των Φαραώ και όχι οι αραβοποιημένοι Αιγύπτιοι.

   Delete
 39. Ο Δαρβίνος λέει ότι στην ζωή δεν νικάει ούτε ο δυνατότερος, ούτε ο εξυπνότερος.Αλλά ο προσαρμοστικότερος.
  Αυτή την φράση δυστηχώς ψηφοφόροι αλλά και στελέχη της Χ.Α. δεν την γνωρίζουν.Δεν είμαι καθόλου εναντίον της Χ.Α. και εάν αφαιρέσουμε το καθαρά ναζιστικό παρελθόν της, έχει κάποιες πολύ σωστές ιδέες.
  Όμως με το να έχεις αντιαμερικανική πολιτική σε περιμένει το μέλλον του Καντάφι και ο διαμελισμός των εδαφών σου στους εχθρούς(σκόπια αλβανία βουλγαρία και τουρκία).Έχω γράψει άρθρο στον ιστότοπό μου γιαυτό οπότε δεν θα αναφερθώ παραπάνω.
  Η πολιτική των "ολοκληρωτικών" καθεστώτων είναι να δημιουργούν εχθρούς(πραγματικούς ή μη) φανατίζοντας τον λαό.
  Οι Ναζί τους εβραίους, οι κομμουνιστές τους καπιταλιστές κ.α.
  Στην σημερινή εποχή ούτε οι Η.Π.Α. που είναι η μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη(με όλη την σημασία της ορολογίας) μπορούν να πορευτούν ολομόναχες.Εάν Ρωσία, Κίνα, Ευρώπη και Καναδάς σραφούν εναντίον τους, θα χάσει.Γιαυτό η Χ.Α. έχει αποτύχει στην εξωτερική πολιτική.Στην διπλωματία, χρειάζεται ελιγμούς, όχι φανατισμό.Έχει μεγάλη διαφορά και είναι λεπτό σημείο.
  Ποιός από την Ευρώπη, την Αμερική ή ακόμα και την Ρωσία θα στηρίξει την Χ.Α.;Εδώ είναι το ερώτημα.
  Η Πολιτική δεν γίνεται ούτε με φωνακλάδες, ούτε με χαστούκια σε γυναίκες.Γίνεται με ψυχραιμία, ύπουλους ελιγμούς, και σκεπτικισμό.
  Εάν διαγράψουν το ναζιστικό παρελθόν, και εφαρμόσουν εξυπνότερη πολιτική προσέγγιση στο εξωτερικό, τότε άνετα 80% θα τους υποστηρίξει.

  ReplyDelete
 40. Τέλοw μία ερώτηση προς τον Κύριο Καθηγητή:
  Όσον αφορά τον Καναδά, τον βλέπετε να μετατρέπεται σε υπερδύναμη μελλοντικά;Ή να παρακμάζει;
  Γνωρίζω πως είναι το δεύτερο κράτος σε έκταση, πάρα πολύ πλούσιο, και πως έχει αξιόλογο στρατό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. προσωπικα δεν ήθελα να απαντήσω αλλά με δελέασε η ερωτησή σου dr.pap..Σε παρακμή είναι και θα συνεχίσει να είναι ο Καναδάς, έχει πουλήσει όλα τα ασημικά (εθνικός χρυσός, κτλ) και στη καλυτερη περίπτωση θα είναι μία ακόμα πολιτεία της Αμερικής...

   Delete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έχεις ιδέα για τί ομιλώ. Σαν σκεπτόμενος ΔΥΣΤΥΧΩΣ είσαι αποκομμενος από τις μαζικες εξεγερσεις και ψευτο-εξεγέρσεις...

   Delete
  2. Μά δέν ὁμιλεῖς.. Ὁ οἶστρος - ἐπαναστατικός ἤ λογοτεχνικός - δέν μοῦ λέει κάτι

   http://katotokerdos.blogspot.gr/search/label/%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%96%CE%91 ( Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ τοῦ Εὐαγγέλου Λεμπέση )

   Delete
  3. Τί να σου πεί? Δεν το αφήνεις...χασκογελάς και χλευάζεις...

   Delete
 42. Η Χρυσή Αυγή μαζί με το Ισλάμ που θα κολλήσει εδώ, θα γίνει εκρηκτικό μείγμα! Έχουν ένα κοινό. Είναι αμφότεροι αντιμπεριαλιστές και όσον η Δύση ειναι φιλελεύθερη η Χ.Α. είναι αντιδυτική. Συνεπώς πάμε μαζί, Φασισμός-Ισλάμ-Ορθοδοξία!

  ReplyDelete
 43. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βρε καημένε, είσαι εντελώς ανενημέρωτος;

   Οι αρχαίοι Έλληνες νομίζεις ότι δεν είχαν στις τάξεις τους ομοφυλόφιλους; Είχαν και με το παραπάνω σε πληροφορώ.

   Μόνο το Συμπόσιο να διαβάσεις, θα καταλάβεις τι σου λέω...

   Delete
  2. Επίσης μπορείς με απλά κλικς να ψάξεις στο διαδίκτυο, ώστε να μοιρφωθείς και να ενημερωθείς και μόνος σου να διπιαστώσεις από τα αγγεία και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, το πόσο διαδομένη ήταν η ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα τα δείχνουν αυτά, δε τα λέει η δική μου φαντασία...

   Δυστυχώς για σένα...

   Delete
  3. Αυτό που κάνετε, είναι να δημιουργείτε φαντασιακές καταστάσεις στο νου σας και φανταστικές ιδέες που δεν έχουν ΚΑΜΙΑ, ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με την ιστορική πραγματικότητα.

   Delete
  4. Συγγνώμη αν γίνομαι υπερβολικός, αλλά μάλλον από εδώ και στο εξής θα αρχίσω να παραθέτω μελέτες σοβαρών ερευνητών, μήπως κάποτε μορφωθούν οι νεοέλληνες...

   Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic Documents

   https://books.google.gr/books?id=nE9RxOP4OE4C&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

   Έρευνα με πηγές από αρχαίους ρήτορες, ποιητές φιλοσόφους σε Ρώμη και Ελλάδα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διαδεδομένης ομοφυλοφιλίας.

   (σίγουρα πολύ περισσότερο από ότι αυτή υπάρχει στις μέρες μας)

   Delete
  5. Το αν εγώ συμφωνώ με αυτό το πράγμα, που φυσικά ως χριστιανός διαφωνώ, είναι άλλο θέμα. Εσείς όμως, αυτό που κάνετε, είναι να αλλοιώνετε την ιστορία κατά πως σας βολέυει, ώστε να βολεύετε με αυτόν τον τρόπο τις ιδεοληψίες σας.

   Delete
  6. Δηλαδή π.χ. του Κωνσταντινουπολίτη που ζει το έτος 2016 δε του αρέσουν οι ομοφυλόφιλοι και δε τους πάει καθόλου. Ωραία ως εδώ, κανένα πρόβλημα. Θέλοντας αυτός να επιβεβαιώσει αυτό το πιστεύω του, ψάχνει κάτι ανάλογο και στην εποχή που θαυμάζει, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, έτσι ώστε να δικαιολογήσει τη στάση του απέναντι στους ομοφυλόφιλους. Και έτσι υποστηρίζει ότι η ομοφυλοφιλία δεν έχει σχέση με τον Ελληνισμό, παρασυρμένος από το συναίσθημά του.

   Δε πάει έτσι η δουλειά ελληνάκια. Σοβαρευτείτε επιτέλους.

   Delete
  7. Ό,τι να'ναι...

   Delete
  8. Τι ό,τι νά΄ναι; Η Δύση ακολουθεί πιστά την αρχαία Ελλάδα. Εσείς απλώς δε γνωρίζετε τι εστί αρχαία Ελλάδα και ειδωλολατρία...

   Σιγά σιγά θα τα καταλβαίνετε ολοένα και περισσότερο. Διότι η Δύση έχει διαλέξει το δρόμο της ήδη από το Διαφωτισμό. Και ο δρόμος για αυτήν είναι αρχαία Ελλάδα, της προόδου και της ακμής, όπως άλλωστε υποστηρίζετε. Ε; Έτσι δεν είναι; Μόνο που αυτοί βλέπουν όλο το πακέτο και όχι όπως εσείς μόνο τα γραπτά του Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.

   Delete
  9. Έτσι το Ισλάμ θα κερδίζει έδαφος στη Δύση, όπως έχω ξαναπεί και λόγω της παρακμής που μάλλον επέρχεται, επιτέλους όλοι θα καταλάβουν τι αξίες προσέφερε ο Χριστιανισμός στο κόσμο.

   Delete
  10. Βέβαια αυτοί δικαιολογούνται λόγω των τραυματικών εμπειριών από τον Πάπα, τους προτεστάνες, τους θρησκευτικούς πολέμους και τα λοιπά...

   Delete
  11. Επαναλαμβάνω: Ότι να'ναι...

   Delete
  12. This comment has been removed by the author.

   Delete
 44. *"Το βάλαμε γιατί δεν είχαμε τίποτε άλλο να βάλουμε. Δεν δείχνει ουσιαστικά τίποτε". Η Δύση δεν προωθεί τίποτε και δεν έχει πλέον τίποτε να δείξει. Ως Φασιστής με φιλοΕ/Σ τάσεις στα Εθνικιστικά μπλόκ και τις σελίδες τις Ε/Σ στο φέισμπουκ, όλο "Defend Hungary", "Defend Croatia", "Defend Finland", "Defend Bulgaria", "This is Europa:Romania", "This is Europa:Slovenia, Czech Republic", "This is Europa:Sweden", όλο τέτοιες, μήν πώ την λέξη, βλέπεις. Ποιόν πανευρωπάικό άνεμο βλέπετε Καθηγητά? Που μάλιστα πνέει και θετικά υπέρ της Ελλάδος???

  ReplyDelete
 45. Τὰ ξέρω αὑτὰ ποὺ λές Κωνσταντινουπολίτη. Χαμός γίνεται καὶ δικοί μας νὰ δεῖς πόσοι εἶναι χωμένοι σἐ αὑτές τὶς δουλειές. Τοῦς πετάνε ἔνα ξεροκόμματο, προσαρμόζουν τὸν έγκέφαλό τους στὸ ξεροκόμματο καὶ ἐμφανίζουν τὸ ἄδειο ἁποτέλεσμα σὰν δικό τους. Εἶναι -τὸ λέω καταχρηστικά - ὄχι ἑπιστημονικά - ὁ φασισμός τῆς παγκοσμιοποίησης. Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ σἐ παρηγορήσει εἶναι ὅτι τὀ ἴδιο πράγμα συνέβαινε παλαιότερα μὲ τὸ ἐθνικό κράτος, καὶ μᾶς μᾶς φαίνεται καλύτερο ἁπὸ τὸ τωρινό.

  ReplyDelete
 46. dr.Pap: "τον Καναδά, τον βλέπετε να μετατρέπεται σε υπερδύναμη μελλοντικά;Ή να παρακμάζει;"
  Ἀπάντηση: σὲ ὑπερδύναμη.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κι εγώ. Αφού ένας φίλος μου, μου είπε ότι έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό κράτος πρόνοιας, με σημαντικά επιδόκματα σε ανέργους. Αρχίζουν και αναπληρώνουν δηλαδή το μεγάλο κενό που πλήττει τον φιλελευθερισμό σε όλο το κόσμο. Το κράτος πρόνοιας.

   Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο.

   Delete
  2. ΛΟΛ. Σοσιαλ-δημοκρατία Ένοχε...κάτι """διαφορετικό"""...

   Delete
 47. Λάθος ἡ γνώμη σου γιὰ τὸν Καναδᾶ,Aegean Eagle.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. time will tell!
   απλά ποτέ μια υπερδύναμη δεν πούλησε τα αποθεματικά χρυσού...ακόμη και σήμερα όταν πρότειναν στον Πούτιν να χρησιμοποιήσουν μέρος από τον εθνικό χρυσό για τις επιχειρήσεις στη Συρία, εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά...
   δεύτερο παράδειγμα η Κίνα ΠΟΥ ΌΧΙ μόνο δεν πουλάει εθνικό χρυσό αλλά απαγορεύει και την εξαγωγή του....
   ο εθνικός χρυσός του Καναδά είναι μόλις 77 ουγγίες-δελτίο τύπου 2/3/16...

   Delete
  2. Σωστός. Άλλωστε σήμερα δεν είναι καμία υπερδύναμη, απλώς δύναται να γίνει. Δύναται όμως να ενωθεί και με τις ΗΠΑ σε συγκρότηση υπερ-υπερδυνάμεως. Μακάρι να μην...

   Delete
 48. Ἑάν τὸ πρόβλημα τῆς Δύσης ἦταν ὁ μωαμεθανισμός, θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαιτήσει τὴ βάπτιση τῶν προσφύγων. Ἥ τῶν μεταναστῶν. Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ πρόβλημά της. Τὸ πρόβλημα τῆς Δύσης εἶναι ὄτι ζεῖ σὲ ἔνα σῦμπαν ἀναπαραστάσεων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς Κωσταντή! Να τους ναφτίσει με τί? Με την κενότητα? Το Κοράνιο περισσότερο τους εμπνέει. Έμπνευση δεν αποτελούν τα υλικά αγαθά, ας το πάρουνε χαμπάρι! Σήμερα μου είπε η μάνα μου ότι εκΔυτικοποίησε την Ρωσία ο Μέγας Πέτρος, διότι εφερε την ναυσιπλοΐα! Δηλαδή εάν αποκτήσω στο Ντολμά-Μπαχτσέ με τις χανούμισσες δική μου αρμάδα με Δυτικά μοντέλα γίνομαι αυτομάτως Δυτικός! Αμάν-αμάν!

   Delete
 49. μα τι λες konstadi, εδώ ένα κοράνι σχίζεται και γίνεται χαμός...από το 6 αιώνα που πήγε ο μωάμεθ στους βοσκούς της ερήμου, ο αραβικός πολιτισμός(αστρονομία κτλ) παύθηκε.-

  ReplyDelete
 50. Ναὶ εἶναι τέρατα, δὲν τὸ συζητῶ, εὶναι τελείως καμμένοι. Δὲν ἀμφιβάλλω καθόλου γι αύτὄ τὄ πράγμα. Καὶ ὅμως, πρόσεξε τί λέω. Τὄ λέω μετ'ἐπιγνώσεως τοῦ προβλήματος.

  ReplyDelete
 51. Αιγαιακε Αετε, γιατί να μην γίνει ρε μεγάλε? Όχι θα είναι φλώροι του κλώτσου και του μπάτσου σαν τους Δυτικούς Χριστιανούς Καθολικούς και Προτεστάντες, η Ε.Π. έχει έναν Πούτιν ευτυχώς. Καλά κάνουνε! Σέβονται την θρησκεία των γιατί είναι οπως ήμασταν εμείς στα χρόνια της Ρωμανίας. Και μπράβο ους. Όχι θα ήσαν Προτεστάνται να εμποροποιούν τον Χριστιανισμό...

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρέ, για να επιβάλεις κάτι πρέπει να έχεις ΙΣΧΎΣ, ΕΞΟΥΣΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ, και σήμερα δεν έχεις κανένα ίχνος από τα τρία! Τώρα αν ορέγεσαι να διαβάζεις στείρες απομνημονεύσεις πρέπει να το αλλάξεις γτ αλλίως οι νευρώνες του μυαλού σου θα αδρανοποιηθούν...

   Delete
 52. For one peculiar point of view the New W.O decided to mixture Europe population with muslims, around 25 millions will be expected to immigrate over the next 10 years. In a scale of 100 years the muslims will be around 150 millions in Europe. This plan is being funded by the Saudi Arabia, Qatar, ect.
  The main idea of that plan is that easily could control muslims population rather than the existing european depopulation.

  ReplyDelete
 53. Αετέ καταρχήν η απάντησή σου ήταν τελείως άσχετη με το τί είπα εγώ. Δεύτερον έχουμε χορτάσει συνομοσιωλογία. Εάν αύριο σπουργίτι μου, κυριαρχήσει το Ισλάμ στην Δύση, ξέρεις πόσα προϊόντα που καταναλώνουν καιημερινώς άνδρες και γυ αίκες θα πάψουν να ύπάρχουν? Περιοδικά, φορέματα, αλκοόλ, ταχυφαγεία με χοιρινό, πόσες θέσεις εργασίας και συνεπώς φοροι θα χαθούν καθώς δεν θα δουλεύουν οι γυναίκες πλέον? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, "μεγάλε". 50% μείωση θα είχε η αγορά αύριο εάν επιβαλόταν η Σαρία. Ούτε πάρτι, ούτε αλκοόλ, ούτε τίποτε. Τζαμιά και κανα ντονέρ κατ'εξαίρεση! Σκεφτείτε την επόμενη φορά πριν μιλήσετε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λόγω της παρακμιακής ηθικής που έχει υιοθετήσει η Δύση μετά το Διαφωτισμό, και που προέρχεται απευθείας από τις κοινωνίες της ακολασίας της αρχαίας Ελλάδας, το Ισλάμ θα έχει άνοδο, μόνο και μόνο, διότι εκεί οι άνθρωποι θα βρουν κάποιους ηθικούς φραγμούς.

   Τραγικό κι όμως αληθινό.

   Delete
  2. Δεν κατηγορώ τους διαφωτιστές, αλλά άφησαν έναν κόσμο άδειο από κάθε ιερότητα. Έσπειραν τον αθεϊσμό και διακήρυξαν ότι οι ηθικές πεποιθήσεις δεν αποτελούν αξιολογικό κριτήριο. Άντε πείτε τα αυτά στους μουσουλμάνους τώρα...

   Delete
  3. ΧΆΝΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΑΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ...Η ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ...ΙΣΩΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙΣ...

   Delete
  4. Καλά. Πιες τη φραπεδάρα σου να ηρεμήσεις τώρα.

   Delete
  5. ΛΟΛ. Βλέπω και εσύ πόσο ώριμος είσαι Αετέ. Βουτηγμένος στο συνωμοσιολογικό σιρόπι.

   Delete
  6. Και φυσικά είναι funded by Saudis, Qatar, καθώς καταλάβανε ότι το χρήμα δεν δύναται να γεννά περισσότερο χρήμα αλλά να μεταδιδει μία Ιδέα. Όχι θα ήταν βλάκες σαν τους Ευρωπαίους και τους Ελληναράδες να πεθαίνουν μέσα στην ηδονή και τα χαρτονομίσματα...

   Delete
 54. Κωνσταντινουπολίτη.
  Παραπάνω αναφέρθηκε ότι είσαι στην Ελβετία.Μία καπιταλιστική φιλελεύθερη χώρα με συνταγματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
  Αφού θεωρείς πως στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν υπάρχει ανώτερος πολιτισμός σε σχέση με τον κενό φιλελευθερισμό, και αφού προτιμάς την Σαρία από το σημερινό σύστημα, γιατί δεν πας εκεί;
  Εκ του ασφαλούς και στην σφαίρα της φαντασίας μας, όλα καλά είναι.Και η Ε.Σ.Σ.Δ., ο Στάλιν και οι ακραίοι μουσουλμάνοι.Στην πράξη είναι το θέμα.

  ReplyDelete
 55. Παιδιά ὁ Ετζήαν Ἥγκλ τόχει πιάσει πολύ καλά τὸ πρᾶγμα ἁλλά ἁκοῦστε τὶ λέω καἰ γώ. Ὅ Ἕνοχος θὰ καταλάβει. Ἑγὼ προσπαθῶ νὰ βγάλω ἄκρη ἀπὸ αὑτὸ τὸ μπλόγκ. Πᾶμε ἀπὸ τὴν ἁρχή.

  Ἥ ἱστορία εἶναι μῦθος. Ὅ μῦθος εἶναι μιὰ ἑξήγηση τῶν πραγμάτων (Βιλαμόβιτς κ.ἄ.) Οἱ ἁρχαῖοι Ἕλληνες τότε κατὰ φυλές, οἰ μουσουλμάνοι τῶρα ὅπως καὶ οἰ παραδοσιακοί Ἕβραίοι ἑνώνονται μεταξύ τους μὲ παραδοσιακές τελετές ἁκρωτηριασμοῦ (ΠΕΡΙΤΟΜΗ) καὶ ΘΥΣΙΕΣ (κασέρ, χαλάλ).

  Τὸ δέσιμο μέσῳ ἁκρωτηριασμοῦ ἑνώνει τὰ μέλη τῆς φυλῆς ἁνεξαρτήτως τοῦ ΤΟΠΟΥ ὄπου βρίσκονται. Γι αὑτὸ καὶ ταιριάζει στὴν πολεμική, νομαδοκτηνοτροφική, ληστρική καὶ ἔν πάσει περιπτώσει μή-ἁγροτική ζωή. Ἕβραῖοι καὶ Ἅραβες ὴταν ἀρχικά κυρίως βοσκοί.

  Θυμίζω πὼς ἡ ἑξάπλωση τῶν Ἁράβων γίνεται ταὑτόχρονα μἐ τρομακτικές συγκρούσεις ἐντός τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους γιὰ τὸν μονοφυσιτισμό καὶ γιὰ τὴ λατρεία τῶν εἱκόνων.

  Πῶς ἔληξε ἡ εἱκονομαχία ; Βγάλανε οἱ σύνοδοι τελικά (άφοῦ μαδούσανε γιὰ πάρα πολύ καιρό τὰ γένια ὁ ἔνας τοῦ ἀλλουνοῦ) ὄτι οἱ εἰκόνες εἶναι ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ τῶν ἀγίων, δὲν κατοικεῖ ὀ Ἄγιος μέσα σὲ αὐτές, ἀλλά μέσῳ αὑτῶν ὀ πιστός ἑπικοινωνεῖ μὲ τὸν Ἅγιο. Αυτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι ὁλὀκληρος ὁ δυτικός πολιτισμός. Ἑκεί δηλαδή ποὺ οἰ ἄλλοι ἔχουν τὶς τελετές ἁκρωτηριασμου, ἐμείς ἔχουμε τὴν ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Βγάλτε τὸ ἠλίθιο ἱνσταλέησιον μὲ τὰ ἁεροπλανάκια ποὺ βλέπει ὁ Κωνσταντινουπολίτης στὸ πανεπιστήμιό του καὶ βάλτε στὴ θέση του ἔναν τῦπο νὰ παίζει Μπὰχ μὲ ἐκκλησιαστικό ὄργανο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (σημ. δὲν ἐννοῶ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι περιτέμνονταν - λάθος σύνταξη. Δίνω ἔμφαση στὶς φυλετικές τελετουργίες τῶν προ-ἑλληνιστικῶν χρόνων.)

   Delete
  2. Κωσταντή ναι, ο Μπάχ θα ήτο απείρως καλλίτερος. Στην Δύση είμεθα, ας προωθήσουν λίγο των πλέον νεκρό, πολιτισμό των τουλάχιστον. Αλλά είναι νεκρος πλέον Κωσταντή, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας Φασιστικής ανατάσεως.

   Delete
  3. Διαφωνώ όμως για τις εικόνες. Οι Εικόνες είναι ένα μέσον δια την επικοινωνία με το Θείο. Συνεπώς μιλούν μέσω της ζωγραφιάς κατευθείαν στην Ψυχή μας. Νιώθουμε την ΠΑΡΟΥΣΙΑ του Αγίου. Δεν είναι τόσο θέμα αναπαραστάσεως όσο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. Μπες σε Προτεσταντικό/Καθολικό Ναό όπως εδώ Ζυρίχη που έχει αρκετούς. ΚΕΝΟΤΗΤΑ. Μπες σε Ορθόδοξη. Ζεστασιά και συντροφιά, από την παρουσία του Αγίού.

   Delete
 56. Αὐτὸ ποῦ μᾶς φρικάρει στὸν μουσουλμάνο εἶναι ὅτι ὄταν γίνεται φανατικός, δὲν σέβεται τὴν ὔλη. Εὶναι σὰν ἔναν βοσκό ποὺ μπάζει τὰ πρόβατά του μέσα στὸ χωράφι καὶ τὰ κάνουν ὄλα λίμπα. Γιατί ὅμως ἐμείς εἴμαστε εὐάλωτοι ἁπέναντι στὸν βοσκὸ ;; Διότι ἐκεὶ ποὺ ὁ βοσκός δὲν σέβεται τὴν ὔλη, ἐμεὶς δὲν σεβόμαστε τὴ σκέψη. Χρησιμποποιοῦμε τὴν ὔλη, τὸ χωράφι, τὸ ἱνσταλέησιον, σὰν μεσολάβηση ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ τὸν στόχο μας, δηλαδή, τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ εἴδους μας. Πἀνω ἑκεί ἔρχεται ὁ περιτμημένος φανατικός καὶ μᾶς ξεσκίζει, στὸ ἀδύνατό μας σημεῖο. Δηλαδή, στὸν δικό μας ἁκρωτηριασμό. Στὴν ἀναβολή τῆς ἑπικοινωνίας μας μὲ τὴν ἴδια μας τὴ σκέψη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντί για την σκέψη θα έλεγα το Θείο. Τον Θεό. Διότι ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΘΕΟΣ,δεν πέθανε ως πανταχού-παρόν και αθάνατος, όμως τον έδιωξαν με τα καμώματά των. Μάλλον δεν τον έδιωξαν καθώς ουδείς δύναται να διώξει τον Κύριο. Αυτοί φύγαν μακρυά του και πληρώνουν το τίμημα προβάλλοντας ελικοπτεράκια να συγκρούονται σε μία ΚΕΝΗ λευκή αίθουσα 24/7.

   Delete
 57. Δόκτωρα, είμαι λόγω καθαρώς ΥΛΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ λόγων. Όπως άλλωστε και οι Κούρδοι, Τούρκοι και Έλληνες που ζουν εδώ. Λογικότατο είναι συνεπώς οσοι Έλληνες της Διασποράς να είναι 2 φορές πιο Έλληνες και οι μουσουλμάνοι 2 φορές φανατικοτεροι. Εκεί καταλαβαίνει κάποιος Έλληνας ή Τούρκος την αξία της κουλτούρας του. Στην κενή φιλελεύθερη Δύση. Ένοχε ναι για τον Διαφωτισμό, άλλωστε διαβάστε και τα βιβλία του Καθηγητού αυτά λέει για τον Διαφωτισμό και τον διαχωρισμό Πνεύματος-Επιστήμης, όμως για την Αρχαία Ελλάδα σφάλεις τελείως. Η Ελλάς ανήκε στην ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ της Ανατολής. Όχι στον ρασιοναλισμό της Δύσεως. Υπήρχε μέσω της συνθέσεως των αντιθέτων αρμονία, οπως στο Κινεζικο γίνγκ-γιάνγκ και τους μονούς-ζυγούς αριθμούς του Πυθαγόρος. Η Δύση κατέστρεψε την διαλεκτική κάνντάς την ρασιοναλισμό, καθαρώς υλικο-εμπορική έννοια. Εξ'ου και η τρέλλα της σημερινής φιλελεύθερης Δύσεως!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαφωνείς ότι επιλεγουν το Κοράνι για μια πιο ηθική, συνεσταλμένη και καθαρή ζωή;

   Delete
  2. ἔκανα πιὸ πάνω μιὰ ἁναλυσοῦλα.

   Delete
  3. Όχι, δεν διαφωνώ. Το ηθική είναι κάπως σχετικό καθώς ο Χαμουραμπικός κώδιξ της κοπής των χεριών είναι αμφιλεγόμενος. Από την άλλη Τάξις και Ασφάλεια...

   Delete
 58. Δόκτωρα επίσης. Δεν μίλησα υπέρ της Σαρίας. Είπα πόσα πεοϊόντα ΔΕΝ θα κυκλοφορούσαν με την Σαρία, ως αντεπιχείρημα σε αυτό του Αετού ότι μία Ισλαμική Δύση θα είναι το καλλίτερο για τους Καπιταλιστές, που δεν ισχύει. Άλλωστε το έχει πει και ο Καθηγητής σε δική μου ερώτηση παλιά ότι το Ισλάμ θα βοηθήσει στην γρηγορότερη ήττα του φιλελευθερισμού στην Δύση.

  Εγώ λέω τώρα, αφού ο κοινος εχθρός-τέρας ειναι ο φιλελετθερισμός και η Δύση, ότι είναι βλακώδες να σφαζόμασθε μεταξύ μας ως Ενδιάμεση Περιοχή και να μην επικεντρωθούμε Ορθόδοξοι-Ισλαμιστές-Φασίστες στην καταπολέμηση της Δύσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *προϊόντα, παρακαλώ αγνοήστε το αστειο ορθογραφικό μου λάθος γράφοντας "πεοϊόντα"...

   Delete
  2. Καλά τόγραψες. Πεϊόντα εἶναι. Ἑμείς ἕχουμε Πεϊόντα καὶ οἱ μουσουλμάνοι τὴν ἔχουνε πειραγμένη. Ἁποτέλεσμα, κανείς δὲν ἑκπληρώνει τὴν ἁποστολἠ τοῦ ἁνθρώπου ἑπὶ τῆς γῆς.

   Delete
  3. Χαχα, ναι ρε Κωσταντή. Όπως λέγει και ο Καθηγητής στον Σαχίνη, την γλκτώσαμε την περιτομή όντας Ορθόδοξοι. Εγώ αγαπώ το όργανό μου πάντως δεν θέλω ακρωτηριασμούς.

   Delete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και να ήταν μόνον αυτό. Νομίζω έγραψα ήδη για το unigay.......

   Delete
  2. Ἥ ἁλήθεια εἶναι ὅτι ὀ Ἕνοχος πρέπει νὰ μᾶς διαφωτίσει στὸ πῶς συνδυάζεται τὸ ἀγαπάτε ἀλλήλους τοῦ Ἱησοῦ μὲ τὸ ΧΡ σὰν σύμβολο τοῦ ῥωμαϊκοῦ κράτους. Διαφορετικά ὀ Κωνσταντινουπολίτης θὰ ἐπιμένει διαρκῶς νὰ γίνει πρωτοσπαθάριος καὶ νὰ ἁποκεφαλίσει ὄ,τι κινεῖται γινόμενος Ἱππότης τῆς Ἑλεεινῆς Μορφῆς.

   Delete
  3. Αχ μακάρι αλλά πού τέτοια τύχη. Για να πολεμήσεις περί Θεού πρέπει πρώτα σήμερον να κάμεις περιτομή...εκεί καταντήσαμε. Τώρα φίλε Κωσταντή η ερώτησή σου είναι απλουστάτη. Ποίος είπε ότι η αγάπη δεν μεταδίδεται με το Ξίφος? Δίχως αυτήν την αγάπη, δεν θα μεταδιδόταν ποτέ ούτε η Ορθοδοξία ούτε το Ισλάμ ούτε ο Φιλελευθερισμός(Επαναστάσεις 1848, Γαλλική Επανάσταση).

   Delete
  4. Ούτε και ο Ελληνισμός φυσικά! Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν βαστούσε Ξίφος? Το Ξίφος και ο Λόγος είναι οι δύο πυλώνες κάθε Κοσμοθεωρίας. Εμείς τείνουμε να χάσουμε ως Έλληνες και τα δύο.

   Delete
  5. Μάλλον εννοώ δεν έχουμε το Ξίφος πλέον...

   Delete
  6. Η τζιχάντ δεν είναι φαινόμενο Ισλαμικό επί της ουσίας. Τζιχάντ έκαμε ια τον Ελληνισμό και ο Αλέξανδρος ο Μέγας όπως και ο Κωνσταντίνος ό Μέγας για τον Χριστιανισμό. Εκεί που διαφέρει το Ισλάμ είναι ότι του Ασαριτικού δόγματος(Ash'arite), τείνει να μετατρέψει κάθε γηγενή κουλτούρα σε Ισλαμική. Αντιθέτως από ό,τι διάβασα χθες σε ένα άθρο με τίτλο "Dehellenization" το Μουταζιλικό(Mu'tazila) δόγμα αφήνει χώρο για όλους.

   Delete
  7. Δύσκολα συνδυάζεται Κωνσταντή, το ΧΡ με το αγαπάτε αλλήλους.

   Η περίοδος διακυβέρνησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το Διοκλητιανό (284-305) και το Μ.Κωνσταντίνο (306-337) χαρακτηρίζεται από την αντίληψη ότι η ενότητα του Κράτους μπορεί να επιτευχθεί με την πνευματική ενότητα υπό το Χριστιανισμό. Αυτό επιτεύχθηκε ως ένα βαθμό βέβαια, λόγω των αξιών του Χριστιανισμού. Αλλά τότε η θρησκεία διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στη δημόσια ζωή των πολιτών. Τώρα ίσως δε διαδραματίζει και κανένα ρόλο, ιδίως στη Δύση.

   Ήδη η παγανιστική λατρεία στη Ρώμη προσλάμβανε πολιτική διάσταση, λατρεύοντας οι πολίτες μαζί με τους θεούς και το άγαλμα του αυτοκράτορα. Αυτό εξασφάλιζε κοινωνική συνοχή και πολλές φορές η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στηριζόταν στην καλή θέληση των πολιτών έναντι της εξουσίας. Οι ισορροπίες ήταν ρευστές.

   Και εκεί δημιουργείται ακριβώς το πρόβλημα στα τέλη του 3ου αιώνα (αλλά και πιο πριν), όταν οι χριστιανοί αυξάνονται και δεν λατρεύουν ούτε τους θεούς των πόλεων, ούτε τον αυτοκράτορα. Φαίνεται να διαταράσσεται η πολιτική και κοινωνική συνοχή, η σχέση κοινωνίας-θρησκείας από κάποιους «περίεργους τύπους». Οι χριστιανοί θεωρούνται αντιπαραδοσιακοί και εχθροί του συστήματος. Ή θα τους εξοντώσουμε ή θα μας εξοντώσουν, λένε οι Ρωμαίοι.

   Έρχονται λοιπόν οι χριστιανοί και λένε ότι κοιτάξτε τι γίνεται: εμείς δε θέλουμε να διαλύσουμε την αυτοκρατορία, δε λατρεύουμε τον αυτοκράτορα, δε γίνονται αυτά τα πράγματα, μη ζητάτε τέτοια από εμάς, ένας είναι ο Θεός αλλά ο αυτοκράτορας είναι το νο.2, μετά το Θεό και από εκεί πηγάζει η εξουσία του και λαμβάνει την αξία του.

   Το ΧΡ του Κωνσταντίνου, θα έλεγα ότι ήταν το φυσικό επακόλουθο του πείσματος, της αγωνιστικότητας και της αντοχής που έδειξαν οι χριστιανοί την περίοδο των διωγμών.

   Delete
  8. Ἡ δική μου έντύπωση ἦταν ὅτι ὁ Χριστιανισμός διεφθάρη πολύ σύντομα μετά τὴ Σταύρωση, καὶ ὅτι ἡ ἁδιἀλλακτη πολιτική τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων ἁπέναντι στοὺς διωγμούς τελικά γονάτισε τὸ πανταχόθεν βαλλόμενο ῥωμαϊκό κράτος. Ἕγινε λοιπόν ἕνας συμβιβασμός μεταξῦ ἑκκλησίας καὶ Ῥώμης. Ἁκοῦστε, θὰ σᾶς κἀνουμε ΜΟΝΑΔΙΚΗ θρησκεία τῆς αὐτοκρατορίας (φοβερό πράγμα, γιὰ τὸν πολυθεϊσμό) καὶ ἑσείς θὰ ἁφήσετε τὰ ἁγαπᾶτε ἁλλήλους γιὰ τοὺς χίππηδες, μιὰς καὶ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ τὴ δουλειά μας. Ἑπίσης θὰ ἀντικαταστήσουμε τὴ σταύρωση μὲ τὴν κρεμἀλα.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. Ναι. Δεν ήθελαν όμως απαραίτητα μοναδική θρησκεία το Χριστιανισμό οι αυτοκράτορες. Αυτοί επιθυμούσαν την τάξη και την αρμονία στην αυτοκρατορία.

   Η αντίληψη των χριστιανών ότι ο Θεός δίνει την εξουσία στα επί της γης βασίλεια, τους έπειθε ότι σύντομα θα κυριαρχήσουν στη ρωμαϊκή επικράτεια, κάτι το οποίο άνοιγε διαύλους επικοινωνίας με το κράτος και με την κοινωνία. Αυτή η αντίληψη και πίστη συνεχώς αύξανε μετά τους διωγμούς, αλλά και οι αυτοκράτορες έβλεπαν ότι με τους διωγμούς δεν κατάφερναν κάτι, ούτε επιτύγχαναν την ενότητα.

   Επίσης το δυνατό ατού του Χριστιανισμού ποιο ήταν; Φυσικά η πολύ καλά οργανωμένη ιεραρχική δομή του, κάτι το οποίο ο Κωνσταντίνος αναγνώρισε πολύ γρήγορα ότι θα τον βοηθούσε στην καλύτερη διοίκηση των απομακρυσμένων περιοχών και στη συνοχή της αυτοκρατορίας. Καμία σχέση η οργανωτική δομή και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των προβλημάτων του Χριστιανισμού εκ μέρους της Εκκλησίας με τις εθνικές θρησκείες. Έτσι οι επίσκοποι, όντας στην πλειονότητά τους μορφωμένοι και με επαρκή κλασική παιδεία, αποκτούν διοικητικό ρόλο στην αυτοκρατορία (έπαρχοι κλπ). Μαζί σας θα επιτύχουμε την ειρηνική συνύπαρξη, την νέα Pax Romana. Είχε αγαθά κίνητρα ο Κωνσταντίνος, αλλά δε τα κατάφερε.

   Delete
  11. This comment has been removed by the author.

   Delete
  12. Διαφωνῶ κἀθετα. Μπορεῖ νὰ λέγανε γιὰ ἁρμονία οἱ αὐλοκόλακες νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι τῆς αὑτοκρατορίας, ἀλλὰ τὸ κρατικό ἔγκλημα εἶναι δυσαρμονία.

   Ἡ Ῥώμη μετέτρεψε ἐπίσημα πλέον τὸν Χριστιανισμό σὲ τὰ τοῦ Καίσαρος τῶι Θεῶι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Καίσαρι. Γι αὑτὸ καὶ πάνω ἀπο τὸν δικαστή ἔχεις τὸν Ἐσταυρωμένο. Στὴν οὐσία, ἔχεις τὸν Αὔγουστο καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἑσταυρωμένου χρησιμοποιεῖται, μπορεῖς νὰ πεῖς, αἰσχρά. Ὅμως, ὁ ἀναμάρτητος τὸν πρῶτον λίθον βαλέτω.

   Ἅν εἶσαι ἑγκληματίας δύσκολα θὰ ἀνατρέψεις τὸ κράτος κατηγορῶντας τὸ γιὰ τὰ ἐγκλήματά του. Αὐτὴ εἶναι ἡ μαγκιά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη ἐσωτερική τιμιότητα.

   Delete
  13. (σημ. ἑννοῶ διαφωνῶ ὡς πρὸς τὴν ἁγαθότητα τῶν κινήτρων τοῦ Κωνσταντίνου ).

   Delete
  14. Δε συμφωνούσαν όλοι οι χριστιανοί στην εναγκάλιση πολιτείας-Εκκλησίας. Κάποιο το θεώρησαν προδοσία της πίστης. Έιναι και αυτός ένας από τους λόγους της γέννησης του μοναχισμού στις αρχές του 4ου αιώνα.

   Μιλάμε όμως για αρχαίες παραδοσιακές κοινωνίες. Αν κάποιοι θεωρούν ότι τότε τα πάντα ήταν ρόδινα, όπως αυτό φαίνεται να θεωρεί ο Κωνσταντινουπολίτης, τότε είναι εκτός πραγματικότητας. Υπάρχει σίγουρα πρόοδος στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία υποβοηθήθηκε έστω και ασυνείδητα και από αξίες του Χριστιανισμού.

   Πολλά δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα, όχι απλά δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα, αλλά καλά καλά δεν υπήρχαν πριν έναν αιώνα.

   Delete
  15. Κατά τὴ δική μου φάση ὁ Κωνσταντινουπολιτης ἔχει δίκιο στὸ νὰ εἶναι ἁπόλυτος. Τὸ παζάρι καταστρέφει τὴν ψυχή. Ὅμως ἡ χατζάρα εἶναι παζάρι.

   Delete
  16. Δεν είχαμε το δικαίωμα να αλλάζουμε στα παιδιά και τα εγγονια μας σεξουαλικό φύλο επειδή παίζουν μεκραγιόν. Δεν είχαμε δικαίωμα να ήμασταν γκέυ και λεσβίες, να είχαμε οργανγσεις ΜΚΟ Σορικές τύπου unigay, lgbtq πρόεδρο να ψηφίζουμε, φεμινισμούς να μας ευνουχίζουνε, πουτανοποίηση των γυναικών, πλήρη υλιστική κενότητα! Να μου ζήσουν τα δικαιώματά σας! Η Κουφίγια μπροστά σας μοιάζει σουτζούκ-λουκούμ!

   Delete
  17. Κωσταντή η χατζάρα είναι μέσον, όχι παζάρι. Γέννα δίχως Αίμα αδύνατη!

   Delete
  18. Α και να μην ξεχάσω την ατεκνία, τις εκτρώσεις δηλαδή έναν φόνο που ούτε στην ωμοτάτη Θεά Φύση δεν υπάρχει, διαζύγια εγκληματικά για τα νεαρά παιδιά με επανασυγκρότηση και επαναδιάσπαση σε κανούριες σχέσεις μεταξύ ων πλέον πρώην γονέων και ο κύκλος ο διαβολικός τελειωμό δεν έχει. Βρίζεις το Ισλάμ δεν βλέπεις τις δικές σας Ευρωπαϊκές εκτρώσεις όμως...

   Delete
  19. Εχεις ρωτήσει ρε Ένοχε κανένα παιδί χωρισμένων γονιών τί αίσθημα είναι να βλέπεις την μάνα σου να πηδιέται με έναν τελείως ξένο άνδρα και να γκαστρώνεται από αυτόν???Τον πατέρα σου να πηδά μία τελείως ξένη γυναίκα, αυτή να τον τυλίγει και να τον κάνει να σκέφτεται συνεχώς τον υιό ή την κορη ΤΟΥΣ??? Σκέψου τα Ένοχε και μετά έλα να μου κάνεις μαθήματα περί Ισλάμ, και Ευρωπαϊκών """""αξιών""""...

   Delete
  20. Τὸ μέσον εἶναι παζάρι βρὲ Κων.πολίτη. Μέσον = ΧΡῆμα. Ἁναβολή. Δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ προϋποθέσεις μωρό μου....περίμενε κανὰ δυὸ χιλιετιοῦλες καὶ βλέπουμε...

   Delete
  21. Λάθος Κωσταντή! Μέγα λάθος! Μέσον=Λύτρωση! Την λύτρωση δεν την φέρνει το χρήμα ή η "ευημερία" του προσωπικού κέρδους του φιλελευθερισμού. Την φέρνει ο Ιησούς ο Κύριος, ο Αλλάχ, ο Βούδας, η Φυλή το Αίμα δηλαδή και το προλεταριάτο!

   Delete
  22. Για τους παραπάνω λόγους το ότι γεννήθηκα σε Οικογενεια φυσιολογική, ενωμένη παρά τις αντιξοότητες και χιλια δύο άλλα που δεν θέλω να αναφέρω, το θεωρώ Θειον Χάρισμα. Και θα πάρω την χατζάρο για το Θειον αυτό χάρισμα όποτε χρειασθεί και όταν. Και θα καταδικάζω οποιον τίθεται ενάντια στον θεσμό αυτόν. Η Θεά Εστία είναι ζωντανή ακόμη!

   Delete
  23. Mέσον = Δημόσιο = φυσιολογική διαλυμένη οἰκογένεια.
   Δημόσιο= Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία = ὁ Καῖσαρ ἀνάμεσα στὸ ζευγάρι.
   Ἰδιωτικός τομέας = χατζἀρα = ἐλπίς δημοσίου. Μόνη λύση ἡ ζωή στὸ παρόν, ἄνευ προσδοκίας συντάξεως,

   ἤ κοψίματος τῶν συντάξεων, προσωρινά, παιδιά, μέχρι νὰ βροῦμε τὸν Ὀξαποδῶ ποὺ ὄπου νᾶναι θὰ βγεῖ ἁπο τἄ τάρταρα μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.... ἀποδεικνὐοντας ἑαὐτόν ἀμνόν τοῦ Θεοῦ.

   Delete
  24. Τί είπες τώρα??? Κατεβάζει ώρες-ώρες κάτι περίεργες διασυνδέσεις το μυαλό σου ρε Κωσταντή που απορεί κανείς. Τί να απαντήσω σε αυτό? Εάν έτσι το βλέπει το μυαλό σου..........................κάτι παίζει.......

   Delete
 60. Κων.πολίτης -Ποίος είπε ότι η αγάπη δεν μεταδίδεται με το Ξίφος?

  Ἁπ. - Ἥ θειά μου ἡ Ἁμερσοῦδα...https://www.youtube.com/watch?v=f6qIGsoxcFg

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καμμία πιο...επιχειρηματολογική απάντηση?

   Delete
  2. Δὲν θέλω νὰ μπλέξω σὲ θεολογικά ζητήματα. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀγάπης γίνεται μὲ σεβασμό τῆς σκέψης στὶς παραμικρότερες λεπτομέρειές της. Καλά εἶχε καταλάβει ὁ Νῖτσε ὅτι ἡ βία πρὸς τὸν ἑαὐτό σου εἶναι ἡ μεγαλύτερη βία (θυσία). Νομίζω πὼς βία πρὸς τὸν ἄλλο εἶναι βία πρὸς τὸν ἑαυτό μας, ἁλλά βία ἔχεις πρωτίστως ὅταν δὲν ἀκολουθεῖς τὴ σκέψη σου, παρὰ τὰ ἀγκάθια ποὺ ἕχει τὸ μονοπάτι.

   Δὲν λύνεται μὲ τὸ ξίφος ὁ Γόρδιος Δεσμὸς τῆς σκέψης.

   Delete
  3. Ό,τι δεν "λύνεται" κόβεται...

   Delete
  4. Κόψε τὴ σκέψη στὰ δύο νὰ σὲ χαρῶ.

   Delete
 61. Παρακαλῶ τὸν dr.Pap νὰ μὴν ἀρέσκεται ὡς ἐπιχείρημα στὸ χιλιοειπωμένο σύνθημα ποὺ ἐξαπέλυσε κατὰ τοῦ Κωνσταντινουπολίτη: «Αφού θεωρείς πως στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν υπάρχει ανώτερος πολιτισμός σὲ σχέση με τον κενό φιλελευθερισμό, και αφού προτιμάς την Σαρία από το σημερινό σύστημα, γιατί δεν πας εκεί;»

  Ἡ Δύση ὡς κάθε ἐγκληματίας φοβᾶται τὴν ἐξέγερση τοῦ παιδιοῦ του ποὺ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ πατέρας του ἐγκλημάτησε καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸν διώξη ἀπὸ τὸ σπίτι μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἀφοῦ δὲν τοῦ ἀρέσει τὸ σπίτι νὰ πάῃ νὰ ζήσῃ ἀλλοῦ. Ἀλλὰ τὸ ἐξεγερμένο παιδὶ θἐλει νὰ παραμείνῃ στὸ σπίτι του γιὰ νὰ σφάξῃ τὸν πατέρα του, ἄν ὄχι μὲ πράξεις τοὐλάχιστον μὲ λόγια. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει ὁ καταιγισμὸς τῶν βιβλίων ποὺ ἐκυκλοφόρησαν στὴν Δύση γεμάτα βίαιη ἀντιδυτικὴ ἀγανάκταση ὅπως τὸ J'irai cracher sur vos tombes τοῦ Boris Vian («Θὰ πάω νὰ φτύσω ἐπάνω στοὺς τάφους σας»), τοῦ 1946, μὲ τὰ ὁποῖα ἐμεῖς ἐμεγαλώσαμε στὴν Γαλλία. Τότε οἱ ἐγκληματίες μᾶς ἔλεγαν: «Γιατὶ δὲν πᾶτε νὰ ζήσετε στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση;» καὶ ἐμεῖς ἀπαντούσαμε: « Ὄχι θὰ μείνουμε ἐδῶ γιὰ νὰ σᾶς σφάξουμε!»

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί ἀναθεωρήσατε καί δέν τούς σφάξατε;

   Delete
  2. Γιατί ήταν στημένη από τις ΗΠΑ η "σφαγή"...

   Delete
  3. Η σφαγή του Μάη του 1968 δηλαδή...

   Delete
 62. Να μου ζήσετε Καθηγητά! Χίλια μπράβο! Μακάρι να σας ξέραν περισσότεροι στην Νεολαία και να σας μελετούσαν! Εκεί να βλέπατε τσουνάμι!

  ReplyDelete
 63. Πάντως Καθηγητά, είσθε άριστος γνώστης της ανθρωπίνης ψυχολογίας. Ο παραλληλισμός υιού/τέκνου-Πατρός που κάνατε είναι άριστος. Έτσι ακριβώς είναι και μιλώ εξ εμπειρίας μου...Για ακόμη μία φορά μένω έκπληκτος.

  ReplyDelete
 64. Ένοχε τώρα είδα το "άντε βρε νούμερο". Ορίστε έχει βγει και τζαμάτο μπιντάκι με το "άντε βρε νούμερο". Ομολογώ η καλλίτερη πολιτική χειραψία το νεράκι και το χαστουκάκι! Να αγιάσει το χέρι σου Ηλία Κασιδιάρη που έλει και το λάικο άσμα...

  https://www.youtube.com/watch?v=n6Vjw2yWjWw

  ReplyDelete
 65. charles de Gaulle, όταν τόλμησε να πει για τα χαρτοδόλαρα που κυκλοφορούν το 1967 χωρίς να υπάρχει το αντίκρισμα σε χρυσό(bretton woods) τότε του φορέσαν ένα "ΜΑΙ 68" και ήρθε στα ίσια του...και τα παιδιά και τα σκυλιά νόμιζαν ότι έκαναν επανάσταση!!!

  ReplyDelete