Jan 25, 2016

277- Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς εἶναι οἱ σημαντικώτεροι ἐχθροὶ τοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος

277- Οἱ πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς εἶναι οἱ σημαντικώτεροι ἐχθροὶ τοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος

Ὡς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς ὁ ἴδιος, ἔχοντας περάσει ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια τῆς μακροχρονίου καθηγητικῆς πανεπιστημιακῆς σταδιοδρομίας, ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων τῆς Γενεύης, τὴν Σορβόννη καὶ τὸ Ἵδρυμα Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν στὸ Παρίσι, μέχρι τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας καὶ τὴν Βασιλικὴ Ἀκαδημία τοῦ Καναδᾶ, ἔχω ἀποκτήσει τὴν ἀπόδειξη ὅτι ὁ πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ὀπισθοδρομικὰ στοιχεῖα τῆς κοινωνίας, ἀσχέτως πολιτικῆς θέσεως.
           
Ὅταν ἐξέσπασε ὁ Μάης τοῦ 68 στὸ Παρίσι, σχεδὸν ὅλοι οἱ καθηγητές, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν δεδηλωμένοι κομμουνιστὲς ἤ φραστικῶς ἄκρως προοδευτικοί, ἐξεδήλωναν τὴν μανιώδη ἀντίθεσή τους στὰ ἐπαναστατημένα νειάτα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀπὸ τὰ πλέον δυσκίνητα καὶ ὀπισθοδρομικὰ καθεστῶτα ὑπῆρξε τὸ Estado Novo ποὺ ἐγκαθίδρυσε στὴν Πορτογαλία τὸ 1933 ὁ καθηγητὴς πολιτικῆς οἰκονομίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κοΐμπρα, Ἀντόνιο ντὲ Ὀλιβέϊρα Σαλαζάρ.

Ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κώστας Σημίτης, οἰκονομολόγος καὶ αὐτός, εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἀντίστοιχο τοῦ Σαλαζάρ. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑπῆρξε γνωστὸς καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ἀμερικὴ ἀλλὰ νεκροθάφτης τῆς χώρας του, ἐνῷ ὁ υἱός του, ποὺ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ καθηγητής, εἶναι ἀγνὸς, ἴσως ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἑλληνικὴ νοοτροπία, γι’αὐτὸ καὶ ὁ Ἕλλην, πανοῦργος καὶ φθονερός, τὸν θεωρεῖ βλάκα. Ἰδεολογικά, προσωπικὰ εὑρίσκομαι πιὸ κοντὰ στὸν φασίζοντα Ἀνδρέα, παρὰ στὸν σοσιαλδημοκράτη ΓΑΠ ἀλλὰ ἐκτιμῶ ἀφάνταστα τὴν ἀγνότητα τῶν προθέσεων τοῦ υἱοῦ.

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ ὁ θεολόγος Χρῆστος Γιανναρᾶς, μνημεῖο ἐγωκεντρισμοῦ καὶ φθόνου, καταδικασμένου γιὰ Νικολαϊτισμὸ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ ποτὲ δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀποβάλῃ τὴν νοοτροπία τῆς Ἀδελφότητος Ζωή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεχώρησε τὸ 1964.

Κάποτε, τὸ 1999, κατὰ τὴν ἄκρως δικαιολογημένη ἐξέγερση τῶν λυκειοπαίδων, ὁ Γιανναρᾶς ἐπέκρινε δριμύτατα τὴν ἐπαναστατημένη νεολαία, μὲ άκριβῶς τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα ποὺ εἶχαν χρησιμοποιήσει οἱ Γάλλοι καθηγητὲς κατὰ τῆς παρισινῆς νεολαίας τοῦ Μάη 68, καὶ τὸ 1933 ὁ Σαλαζάρ. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἐπανάσταση σημαίνει βίαιη ἀμφισβήτηση τῶν νόμων ποὺ θεωροῦμε ἄδικους, κατὰ τὴν ῥωμαίϊκη ῥήση:  «καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή».

Ἔγραφε, λοιπόν, ὁ Γιανναρᾶς, στὶς 7 Φεβρουαρίου 1999, στὴν ἐπιφυλλίδα του -ὁ χωροφύλαξ Γιανναρᾶς- τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικά: «Καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, ἀποκλεισμὸς ἀστικῶν ἀρτηριῶν ἤ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ ὁδικοῦ δικτύου. Τὸ κράτος δὲν ἐπεμβαίνει. Ἡ παρανομία ἔχει πάψει νὰ τιμωρεῖται, εἶναι ἀφορμὴ διαλόγου μὲ τὴν ἐξουσία... Ἡ παρανομία ἐμφανίζεται σὰν δημοκρατικὸ δικαίωμα... Στὴν Ἑλλάδα σήμερα ἔχουμε ὀξὺ καὶ τραγικὸ πρόβλημα ἐλευθερίας. Εἴμαστε ὑπόδουλοι στὴν τυραννίδα τοῦ διαλόγου ποὺ ἐθελόδουλα  τὴν ἐξυμνοῦμε».

Δύο εἶναι τὰ κατεστημένα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ μὲ τίποτα δὲν δύνανται νὰ ἐξουδετερωθοῦν: τὸ κατεστημένο τῶν καθηγητῶν Πανεπιστημίου καὶ τὸ κατεστημένο τῆς Ὀρθοδόξου ἱεραρχίας. Οὔτε ὁ δικτάτωρ Παπαδόπουλος δὲν ἠμπόρεσε νὰ τὰ πατάξῃ στὴν περίοδο 1967-1973, παρὰ τὶς προσπάθειές του. Διαβάζουμε στὴν καθημερινὴ ἑλληνόφωνη ἑφημερίδα τῆς Πόλης Ἀπογευματινή, τῆς 8 Φεβρουαρίου 1999: «Εἰς Ἑλβετίαν ὁ Πατριάρχης μετέβη προσκληθεὶς εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, τὸ ὁποῖον ἀπὸ 29ετίας συνέρχεται κατ’ ἔτος ἐν τῇ πολίχνῃ  Νταβός. Τὸ ἑσπέρας τῆς 31ης Ἰανουαρίου ὁ Πατριάρχης ἔλαβε μέρος εἰς δεῖπνον ἐργασίας μὲ θέμα τὴν κοινωνικὴ πλευρὰν τῆς παγκοσμιοποιήσεως...Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2 Φεβρουαρίου ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν εἰς τὴν Ὁλομέλειαν τοῦ Φόρουμ...μὲ θέμα τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀπαντήσας καὶ εἰς σχετικὰς ἐρωτήσεις. Τὸ γενικὸ θέμα τοῦ ἐφετεινοῦ Φόρουμ ἦτο «ὑπεύθυνος παγκοσμιοποίησις». Δηλαδὴ στὸ ἄντρο τοῦ παγκοσμίου τραπεζικοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος τοῦ Νταβὸς παρευρέθη ὁ Οἰκουμένικὸς Πατριάρχης χωρὶς κἄν νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ!


Δημήτρης Κιτσίκης                                             25 Ἰανουαρίου 2016

169 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά, τα νιάτα τον Μάη του 1968, ποιούς ακριβώς στόχους είχαν ως Μαοϊστική εξέγερση. Ρωτώ επειδή ελάβατε μέρος και γιατί ο Ντε Γκώλ αποτελεί υπόδειγμα Εθνικού Ανδρός, μολονότι είχε ευκαιρίες να στραγγαλήσει το κοινοβούλιο και δεν το έπραξε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νὰ γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου.

   Delete
 3. Κωνσταντινουπολίτη, χωρὶς νειάτα δὲν ὑπάρχει κοινωνία, δὲν ὑπάρχει ἔθνος, δὲν ὑπάρχει τίποτα. Γι'αὐτὸ καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει Ἑλλάδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. "Ἰδεολογικά, προσωπικά εὑρίσκομαι πιὸ κοντὰ στὸν φασίζοντα Ἀνδρέα, παρὰ στὸν σοσιαλδημοκράτη ΓΑΠ ἀλλὰ ἐκτιμῶ ἀφάνταστα τὴν ἀγνότητα τῶν προθέσεων τοῦ υἱοῦ." Καί λιβάνι νά κρατῶ καί μέ τό διάολο νάχω κολέάτσες ....αχ κυριε Δημήτρη άχ κυρ Δημητράκη πόλεγε κι ό Ψαθάς !!!

  ReplyDelete
 5. Μιας και ήρθε στην κουβέντα το ζήτημα των καθηγητών πανεπιστημίου και ο Ζαρατούστρα ανέφερε σε σχόλιο του προηγούμενου άρθρου σας κ. Κιτσίκη τον Βενιζέλο, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα άσχετο με το παραπάνω θέμα. Τις προάλλες είδα στο κανάλι της Βουλής μία παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Βενιζέλο από τον καθηγητή Θάνο Βερέμη και άλλους καθηγητές πανεπιστημίου όπου ανέφεραν πως η εγκατάλειψη της Ελλάδας από τους συμμάχους στην Μικρασιατική εκστρατεία οφείλεται στον λαό που ήθελε τον Βασιλιά (εχθρό των συμμάχων) και ότι ο Βενιζέλος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς παρά να στείλει στρατό να προστατέψει τους Έλληνες της Μικρασίας από τους Νεότουρκους οι οποίοι θα τους επιτίθεντο ούτως ή άλλως όπως έγινε στην Κωνσταντινούπολη αργότερα. Αυτή η άποψη ερμηνεύεται ιδεολογικά όταν είναι τόσο απόλυτη;
  Το βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=eofuWmp0lAw

  ReplyDelete
 6. Διάφοροι ἐπαγγελματίες διανοούμενοι πληρώνονται γιᾳ νᾳ προωθοῦν τὰ συμφέροντα ξένων δυνάμεων. Αὐτοί δέν εἶναι σοφοί ἀλλά μέλη ξένης διπλωματικῆς ἀποστολῆς.

  Ἀκόμα καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, ποὺ εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ κάθε καθηγητῆ πανεπιστημίου, κατηγορήθηκε σὰν πράκτορας τῶν Μακεδόνων ἐπὶ τοῦ ἀθηναϊκοῦ ἐδάφους, κι ἄς ἀφορούσαν πολλά συγγράμματά του τὴν ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...ἴσως μάλιστα ἀκριβῶς γιὰ αὑτό.

   Delete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oἱ βλακεῖες ποὺ λέει ὁ Γιανναρᾶς στίς δημόσιες τοποθετήσεις του ἔρχονται νὰ συναντήσουν τὸν φανατικό ἀστισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὰ ἑκτρώματα ποὺ προτείνει μὲ μισόλογα ὀ φίλος μας κος Ἀντώνης Λιᾶκος. http://www.efsyn.gr/arthro/gia-na-diasosoyme-tin-ekpaideysi-prepei-na-ti-metarrythmisoyme. Βόρεια προάστεια.

   Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύει τό ἀσυμβίβαστο καθηγητικῆς ἔδρας καὶ πολιτικοῦ άξιώματος.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Αντικανονική η ενέργεια των μοναχών.

   Delete
  4. http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/3/0/a/metadata-39-0000123.tkl&do=79689.pdf&lang=el&pageno=1&pagestart=1&width=790.32%20pts&height=562.8%20pts&maxpage=504

   Ἐγώ, ὁ ἄσχετος, ἀνοίγω τὸ Πηδάλιον καὶ μοῦ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως συγκροτημένη καί ἐπίπονη προσπάθεια ὀρθόδοξης ἀντιμεταρρύθμισης. Μοῦ θυμίζει στὴ σχολαστικότητα τὴν περιγραφὴ τῶν τελετῶν στόν Κωνσταντινο Πορφυρογέννητο, De Ceremoniis. Καὶ μόνο ἀπὸ τή δουλειά πούχουνε κάνει οἰ συγγραφεῖς λές, μωρέ μπράβο - αύτό καὶ ἄς μή μοῦ άρέσει, εἶναι ὠστόσο πολύτιμο ἱστορικό τεκμήριο. Ἐδῶ μέσα καταλαβαίνω πῶς περίπου λειτουργεῖ ἠ ἐκκλησία.

   Ἀνοίγω μετὰ καί τοῦ Χρήστου τοῦ Γιανναρᾶ τὸ Ἑνάντια στὴ Θρησκεία καὶ βλέπω ἀπὸ τὴν πρώτη γραμμή μιὰ σειρά αὐθαιρέτων, δογματικῶν προτάσεων μπροστά στήν ὀποῖα τό Πηδάλιον φαίνεται ὄαση ἐπιστημοσύνης. Μοῦ θυμίζει τ/ον βερμπαλισμό πολλῶν Γάλλων καθηγητῶν.

   Delete
  5. (http://documents.tips/documents/-55cf9223550346f57b93f27d.html)

   Delete
  6. Δε διαβάζονται ρε Κωνσταντή αυτά σε 5 λεπτά μόνο από τις πρώτες προτάσεις. Κατά τη γνώμη μου τον αδικείτε τον Γιανναρά. Από τους λίγους σημαντικούς λογίους της σύγχρονης Ελλάδας.

   Delete
  7. ΟΚ. Δεκτόν. Τίς δημόσιες παρεμβάσεις ὄμως τοῦ Γιανναρᾶ τὶς ἔχω ἀκούσει μὲ προσοχή, καί σὲ ὄλες σχεδόν ζητᾶ πολύ ἐπίμονα αὐταρχικό κράτος.

   Delete
  8. Τι;; Για δείξε μία τέτοια παρέμβαση. Κοινωνικοποίηση των θεσμών μου φαίνεται πως ζητάει.

   Delete
  9. [...]Να στέλνει ο ονειρικός έλληνας Πούτιν στη φυλακή ή έξω από τα σύνορα τους δικούς μας Χοντορκόφσκυ, κομματικούς ή συνδικαλιστές. Να ξαναστήνει από την αρχή θεσμούς, θωρακισμένα αδιάβλητους, κοινωνικού ελέγχου των κομμάτων και των συνδικάτων της δημοσιοϋπαλληλίας. Να αποκαταστήσει κράτος αυτόνομο και ακομμάτιστο, να καταλύσει οριστικά τη δικτατορία των εγκαθέτων.[...]http://www.kathimerini.gr/710894/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/o-oneirikos-ellhnas-poytin

   Delete
  10. Ναι, που διαφωνείς σε αυτό; Μία κοινωνία χρειάζεται θεσμούς. Μόνο που δεν είναι όλοι οι θεσμοί το ίδιο. Κι εγώ θα ήθελα έναν θεσμό να ελέγξει τα κόμματα και τις ΠΑΕ. Γιατί όχι;

   Delete
  11. "Στην Ελλάδα επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι βαρειά βιομηχανία μας έχουμε τον πολιτισμό. Το σλόγκαν είναι ρομαντικά εύστοχο αλλά στην πραγματικότητα ψευδέστατο. Διότι η βιομηχανία παράγει προϊόντα, ενώ εμείς έχουμε πάψει να παράγουμε πολιτισμό εδώ και εκατόν ογδόντα περίπου χρόνια. Μετέχουμε στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι αλλά μόνο ως μεταπράτες, δεν παράγουμε τίποτα δικό μας που να μπορεί να λειτουργήσει σαν πρόταση με πανανθρώπινο ενδιαφέρον."

   Αυτά δε τα βλέπεις;

   Delete
  12. Mὰ ἔνας φιλόσοφος τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ εἶναι ἠ σχέση ἀνάμεσα στὸ πρέπει καὶ στὸ εἶναι !!! Τί σόι φιλόσοφος εἶναι αὐτός ποὺ ἠθικολογεῖ !!! Καὶ τί πάει νᾳ πεῖ παράγω ; Ὑπάρχει προϊόν ἀπὸ φιλοσοφική ἄποψη ; Αύτά ποὺ λέει ὀ Γιανναρᾶς τὰ λένε ὄλοι - σιγά τὰ αὐγά ! Καὶ προσθέτουν, ἔνας Παπαδόπουλος μᾶς χρειάζεται !!! Κοινοτοπίες ἐπί κοινοτοπιῶν σωρεύει ὀ Γιανναρᾶς κάθε φορά ποὺ τὸν ἀκούω. Δικαίωμά του.

   Delete
  13. This comment has been removed by the author.

   Delete
  14. Σίγουρα εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον κείμενο. Ἀπό τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση γαργαλιέμαι νὰ θυμίσω ὄτι θέατρο στὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Τουρκοκρατία δὲν ἔχουμε, ἐκτός ἄν ἰσχύουν κάποιες μειοψηφικές ἀπόψεις. Ἡ ῥίζα τοῦ προβλήματος ἐντοπίζεται, ὐποψιάζομαι, στὸ ἑξῆς. Ὑπάρχει θεολογικό ἀλλά καὶ τελείως ἁνθρώπινο ζήτημα στὸ ἐρώτημα - πόσοι θεατές ὐπάρχουν ; Τὸ θέατρο τῆς Δύσης, στὸ ὀποῖο ἀναφέρεται μᾶλλον τὸ ἀπόσπασμα ποὺ παραθέτετε, περιέχει ἔναν κρυφό πουριτανισμό, παρά τὴν παραδοσιακή ξετσιπωσιὰ τῶν θεατρίνων, ποὺ κατήγγειλε μετά μανίας, ἔχω διδαχτεῖ, στήν ὔστερη ἀρχαιότητα ὁ Ἱωάννης ὁ Χρυσόστομος.

   Ὁ κρυφός πουριτανισμός τoῦ σύγχρονου θεάτρου εἶναι ἡ προπαγάνδιση τῆς ὔπαρξης τῆς πολλαπλότητας τῶν βλεμμάτων, ἄρα τῶν ὄντων, ἄρα τῶν κοινωνικῶν τάξεων.

   Delete
  15. This comment has been removed by the author.

   Delete
  16. Γιατί ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης δεν ηθικολογούσαν; Ο Καντ δεν ηθικολογούσε; Τι νέα αντίληψη είναι αυτή πάλι, ότι οι φιλόσοφοι δεν ηθικολογούν;

   Αλλά και πάλι, το ότι το άρθρο είναι γραμμένο το 2008 και λέει αυτά που λέει, έπρεπε να σου λέει πολλά και όχι να το αντιμετωπίζεις με βιαστικές κρίσεις.

   Δε μας χρειάζεται Παπαδόπουλος. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι κοινωνία χωρίς ταυτότητα, λόγω της άγνοιας της Ρωμαϊκής παραδόσεως και της αποκοπής από το παρελθόν λόγω της ασυνέχειας ενός στιβαρού πολιτικού θεσμού επί 500 χρόνια. Για αυτό στην ουσία βολοδέρνει και σέρνεται από τις βουλές της Δύσης και θεωρεί ότι αν κάνει ό,τι έκανε η Δύση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα που ποθεί. Ναι αλλά η Δύση τα έχει κάνει αυτά τα βήματα και σιγά σιγά τώρα καταλαβαίνει ότι δε βγάζει άκρη ο δρόμος που έχει ακολούθησει. Είναι μεγάλη ιστορία.

   https://www.youtube.com/watch?v=LlOUVuE60B0


   Καλά τα έκανε και τα έβριζε τα θέατρα ο Χρυσόστομος. Καμία σχέση οι παρωδίες και οι μίμοι του 4ου αιώνα με το κλασικό θέατρο.

   Delete
  17. This comment has been removed by the author.

   Delete
  18. -Ὑπάρχει ἔνα περιβόητο βιβλίο ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Βενετίας Κώττα. Δὲν τόχω διαβάσει. Ὁ Βάλτερ Ποῦχνερ καὶ ἄλλοι ἀρνοῦνται τήν ὔπαρξη θεάτρου στὸ Μέσο Βυζάντιο κ. ἑξῆς.

   Γιὰ τήν ἠθικολογία - ξεκαθαρίζω τήν ἄποψή μου. Ἐάν οἰ σύγχρονοι διανοούμενοι εἶναι λιγότερο δογματικοί καὶ περισσότερο φιλόσοφοι ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα συντηρητικά ῥεύματα τοῦ 19ου αἰ., πρέπει ἐνδεχομένως νὰ λάβουν ὐπόψιν τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης μεταξύ τοῦ πρέπει καὶ τοῦ εἶναι. Καί ἄν ὄχι, καί μένουνε στό πρέπει, ντὲ καὶ καλά, γιατί τὸ βουλώνουνε τότε ὄλοι αὐτοὶ, οἰ τοῦ πρέπει, ὄταν τὸ πρέπει διαλύεται, π.χ. βουτάνε τὶς συντάξεις τοῦ κοσμάκη, φτιάχνουνε ταξική ἑκπαίδευση καὶ μαστορεύουνε φιλελεύθερες χοῦντες καὶ ἄλλα μύρια ὄσα; Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἠθική ταυτίζονται ὄταν δημοσίως μιλᾶς ἐλεύθερα, δηλαδή ὑπέρ τῶν ἀδυνάμων. Ἡ δημόσια ἠθική τῶν ἰσχυρῶν εἶναι ἀφιλοσόφητη ὡς ἐκ τῆς θέσεῶς της. Αὐτή εἶναι ἡ ἠθικολογία. Ἠ ἠθικῆ τῶν ἰσχυρῶν.

   Καί ὁ Ῥουσσῶ ἦταν κατά τοῦ θεάτρου. Ἀλλὰ τὸν πουριτανισμό τῆς ὀρθοδοξίας, τοῦ Ῥουσσῶ, τοῦ Ροβεσπιέρρου, τοῦ Ἰσλάμ, δὲν πρέπει νᾳ τὸν βλέπουμε στενοκέφαλα. Τὸ πρόβλημα τοῦ θεατή εἶναι πολύ βασικό.

   Delete
  19. (βλ. καί τό παρακάτω σχόλιο τοῦ Ἰχώρ).

   Delete
  20. This comment has been removed by the author.

   Delete
  21. This comment has been removed by the author.

   Delete
  22. Έχει υπερκτιμηθεί η συμβολή της Εκκλησίας στα κοινωνικά δρώμενα το διάστημα 5ου- 15ου αιώνα. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή κάποιοι εκκλησιαστικοί κακολογούσαν το θέατρο ή τον ιππόδρομο, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι δεν υπήρχε θέατρο και ιππόδρομος ή οτι δεν πήγαινε ο κόσμος στο θέατρο και τον ιππόδρομο.

   Delete
  23. This comment has been removed by the author.

   Delete
  24. This comment has been removed by the author.

   Delete
  25. Παιδιά, τεκμήρια ! Δρώμενα ἔχουμε σίγουρα στόν λαϊκό πολιτισμό. Θέατρο ὄμως ; Ἠ σύγχυση ὀφείλεται στούς θεατρολόγους. Θέατρο εἶναι αὐτό πού λέει ἠ λέξη - κοιταχτῆρι. Ἔχουμε ἐπῖ μέσου καὶ ὔστερου Βυζαντίου θέατρο, μέρος δηλαδή ὄπου κάποιος ἐμφανίζεται καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς συμπεριφορᾶς του ἐξαρτᾶται ἀπὸ αὐτούς ποὺ τὸν παρατηροῦν ;

   Τὸ θέατρο σκιῶν δὲν παίζει, διότι ὀ καραγκιοζοπαίκτης εἶναι κρυμμένος πίσω ἀπό τό πανί. Οὔτε οἰ ἐκκλησιαστικές τελετές, διότι σὲ αὐτὲς οἰ κινήσεις εἶναι διατετεγμένες - βλ. π.χ. το De Ceremoniis ἀλλά καὶ τὸ Πηδάλιον.

   Delete
  26. Τι εννοείς αν έχουμε θέατρο; Η Μ.Ασία και η Ελλάδα είναι γεμάτη θέατρα. Το θέατρο της Εφέσου τι είναι; Της Επιδαύρου; Αδυνατώ να πιστέψω ότι επί χιλίων ετών δεν παιζόταν ούτε μια παράσταση σε αυτά.

   Delete
  27. Θρησκευτικό θέατρο έχουμε σίγουρα. Παίζονταν βίοι αγίων και σκηνές της Καινής Διαθήκης.

   Delete
  28. Και αδυνατώ να πιστέψω κάτι τέτοιο, διότι τα θέατρα αυτά είναι καλοδιατηρημένα. Άρα χρησιμοποιούνταν για σευνελεύσεις της Συγκλήτου και για θέατρο.

   Delete
  29. Τεκμήρια. Ὁ Ποῦχνερ λέει ὄτι τὰ Πάθη τῆς Κύπρου εἶναι δυτικό μυστήριο καὶ ὁ Χριστός Πάσχων εἶναι Κέντρων, φιλολογική ἄσκηση δηλαδή. Ὑπάρχει κάποια δραματικότητα στούς τρεὶς παῖδες ἐν καμίνῳ (βλ. τή σκηνή στὸν Ἰβάν τόν Τρομερό τοῦ Αίζενστάιν, μ.2 ποὺ δίνει καὶ μιὰν ἔνδειξη γιὰ τὸ Γοτθικόν τοῦ Πορφυρογέννητου), στὸ Ἄρατε Πύλας τὸ Πάσχα καῖ τή σκηνή τοῦ Νιπτήρος. Τόν ὀρισμό τοῦ θεάτρου τόν ἔδωσα παραπάνω. Ἔχουμε τέτοιο πράγμα ;

   Delete
  30. Αρχαία θέατρα στη Μικρά Ασία
   http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3940447

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΙΗΝΗΣ
   https://el-gr.facebook.com/109061252480647/photos/ms.c.eJwzsjSxNDKxMDG2sDQxsjDTMwLxjUwtzY2MzC1MTABnAQZt.bps.a.294922337227870.72403.109061252480647/294924843894286/?type=3

   αμφιθέατρο στα αρχαία Πάταρα
   http://www.archaiologia.gr/blog/2012/03/08/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF/

   ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΑΣΗΛΙΔΟΣ
   https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/40375_109075715812534_6247849_n.jpg?oh=737376bd2965b31a28dec659aa81a41f&oe=56FBE870

   αρχαίο Θέατρο της Μιλήτου
   http://www.serrelib.gr/images/theatro/11.jpg

   Αυτά είναι μόνο μερικά.

   Delete
  31. This comment has been removed by the author.

   Delete
  32. This comment has been removed by the author.

   Delete
  33. This comment has been removed by the author.

   Delete
  34. Θὰ τὰ κοιτάξω παιδιά, ἀλλά τὸν ὁρισμό σᾶς τόν ἔδωσα. Ναί εἶναι δυνατόν γιᾳ αἰῶνες νὰ ἔχεις θέατρα χωρίς νὰ γίνεται παράσταση.

   Delete
  35. ...Nαὶ, τὸ ἀπόσπασμα κάνει μπάμ. Θυμὶζει τίς τελετὲς στὰ Ἀναγεννησιακά παλάτια. Δὲν τὸ θυμᾶμαι νὰ ἀναφέρεται στὴν Ἑλληνική Θεατρολογία τοῦ Πούχνερ. Δὲν εἶναι θέατρο μὲ νέο κείμενο, κάθε φορά, ἀλλά κάνει καραμπάμ.

   Delete
  36. ...βασικά θυμίζει αὐτοκρατορική Ῥώμη. https://en.wikipedia.org/wiki/Ludi_Romani Οἰ Ῥωμαῖοι εἶχανε παντομῖμα καὶ ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος λάτρευε τὸν ἦλιο. Tὸ θέατρο γιᾳ τῆ δόξα τοῦ ἠγεμόνα, ἔχει ἑλληνιστική καταγωγή, βασικά μακεδονική, ἀπὸ τὸν Μ.Ἀλέξανδρο ἤ μάλλον ἀκόμα πιὸ πρὶν, τόν Ἀρχέλαο. Ῥε μανία νὰ συνδέεται τὸ Βυζάντιο μόνο μὲ τὸν ἀσκητισμό... ἔχει δίκιο ὁ Ἔνοχος.

   Delete
  37. ΥΓ Νομίζω πὼς ἀπό τὴν προηγούμενη συζήτηση ἀναφύεται κάτι ἀρκετά παράξενο...στερώντας τοῦ νεοτέρου ἐλληνισμοῦ ἤ μάλλον, θᾳ προτιμοῦσα ἐγώ, τοῦ Χριστιανικοῦ λαοῦ - αὐτό εἴμαστε, στήν οὐσία, κατά τὴ γνώμη μου, τὸν βασιλιά του, δηλαδή, τόν ἀρχηγό τοῦ στρατοῦ, τόν Ῥωμαῖο αὐτοκράτορα, μᾶς μένουν στὴν κοινωνία μας μόνον τὰ δύο ἔτερα σκέλη τῆς τριμεροῦς διάρθρωσης τοῦ Ζώρζ Ντυμεζίλ (ἔχω ἀκόυσει). Ἑργάτες, Παιδαγωγοί (ἰερείς, δάσκαλοι, καθηγητές πανεπιστημίου), καὶ οἰ φαντάροι, λοιπόν, πούντουσα ;

   Προφανῶς, ἀναγκαστικά, φαντάροι καὶ ἐργάτες ταυτίζονται.

   Delete
 8. Για αυτό Καθηγητά χρειάζεται επαφή με την Νεολαία...Καθοδήγηση.

  Εδώ ένας Πλεύρης υπάρχει και όλη η Νεολαία που επιλέγει το Εθνικιστικό-Φασιστικό κίνημα, έχει ξετρελαθεί. Τον αποκαλεί Δάσκαλο...Φαντάζεσθε εσάς πώς θα σας αποκαλούσαν τη στιγμή που λένε τον Πλεύρη, Δάσκαλο?

  ReplyDelete
 9. Καλησπερα απο μενα.παρακολουθω το μπλογκ εδω και μηνες.ειμαι νεος 25 ετων κατοικος ελλαδος λιγον μηνων πτυχιουχος πανεπιστημιου αλλα εργάζομαι στο μεροκαματο εδω και χρονια ελεω κρισης καμιας επαφης με οτι εχω σπουδάσει. εχω διαβασει ολα τα αρθρα του παροντος μπλογκ και ολα τα σχολια ολων των χρηστων.νιωθω σαν να σας ξερω ολους.ενα μεγαλο ευγε και μπραβο εχω να πω σε σας κυριε Κιτσικη.οι τοποθετησεις, η διαυγεια της σκεψεως σας με εχει κανει να αναθεωρησω πολλα πραγματα και εχει βοηθήσει απιστευτα την κριση μου.ευχαριστω

  Υ.Γ.
  Θα μπορουσα να πω λιγα λογια για ολους τους θαμωνες της ιστοσελίδας αλλα δε θελω να μακρυγορησω.με εχει συνεπαρει η ανταλλαγη διαφορετικων αποψεων που κανετε εδω και χρονια και αυτο με εκανε να σας διαβαζω(και να προσπαθω να καταλαβω το καθενα σας ξεχωριστα) ατελειωτες ωρες τους τελευταιους μήνες.συνεχιστε όλοι, ειστε καλο παραδειγμα σα συνολο.

  ReplyDelete
 10. Σωστὰ αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ FrGr γιὰ τὸν Γιανναρᾶ. Μέγας ἐπικριτής του ἦταν ὁ μακαριστὸς γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης (1916-2006), ὁ σοφὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ ἔζησε στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, ἀπὸ τὴν ἐφηβεία του μέχρι τὴν κοίμησή του. Τὸν ἐπισκεπτόμουν στὸ κονάκι-κελλί του, ἔξω ἀπὸ τὴν μονὴ Διονυσίου, καὶ ἐκτιμοῦσε πολὺ τὸν κομμουνιστὴ πατέρα μου, τὸν πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου καὶ βουλευτὴ τῆς ΕΔΑ, Νῖκο Κιτσίκη.Ἦταν πῦρ καὶ μανία κατὰ τοῦ Γιανναρᾶ καὶ ἔγραφε συνεχῶς γιὰ τὸν νεονικολαϊτισμό του. Στὸ κελλί του μοῦ ἐδιάβαζε συχνὰ ἀπὸ τὰ βιβλία του, τοὺς μύδρους του κατὰ τοῦ Γιανναρᾶ.Νομίζω ὅτι μὲ ἀγαποῦσε καὶ ἐδιάβαζε, ἐγκρίνοντάς το, τὸ τριμηνιαῖο μου περιοδικό "Ἐνδιάμεση Περιοχή".Πράγματι, ὁ ἐρωτισμὸς τοῦ Γιανναρᾶ ἔχει κάτι τὸ ἀρρωστημένο. Ὁ Θεόκλητος ἦταν μεγάλη μορφή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Πανιώτη, χαίρομαι ποὺ παρακολουθεῖς.Τὰ νειάτα σου πρέπει νὰ παραμείνουν στὴν ψυχή σου γιὰ πάντα.Ὁ ἔξυπνος εἶναι αὐτὸς ποὺ κοιτάζει τὴν ζωὴ σὰν νεογέννητο, μὲ ὀρθάνοικτα μάτια, μακριὰ ἀπὸ κάθε πονηριά. Αὐτὸ ποὺ μᾶς καταστρέφει ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ πονηριά, ὅταν λέμε, γιὰ κοίτα τί ἔξυπνος! Παίζει τὸ μάτι του, λέμε, ἐνῷ ἔξυπνος εἶναι νὰ μὴ παίζῃ τὸ μάτι σου ἀλλὰ νὰ γεμίζῃ μὲ τὸ γαλάζιο τῆς θάλασσας καὶ τοῦ οὐρανοῦ.Τὸ μόνο ἀντίδοτο στὸ τεράστιο μῖσος, τὴν τεραστία πονηριὰ καὶ φθόνο τοῦ μέσου Ἕλληνος εἶναι ἡ ἀγάπη, διότι ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει ἐνῷ τὸ μῖσος συρρικνώνει.Ὁ Καραγκιόζης εἶναι ὁ φτυστὸς Ἕλλην. Τοῦ ὕψους καὶ τοῦ βάθους. Τοῦ ὕψους εἶναι ἅγιος (βλέπε τὸ κεφάλαιο ποὺ τοῦ ἀφιέρωσα στὸ τελευταῖο μου βιβλίο Περί Ἡρώων, ἐκδόσεις Ἡρόδοτος). Τοῦ βάθους εἶναι κλέφτης καὶ πονηρός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Σήμερα , λόγω Ιμίων, πάτησα το πόδι μου στην Αθήνα, δεν είχα 2-3 ώρες και κατευεθίαν έζησα 2 γεμάτα μίσος και ζωώδη συμπεριφορά καταστάσεις... Ίσως να φταίει ότι είμαι καλό και ωραίο παιδί, συνεχώς χαμογελαστό...χεχε....

   Delete
 12. Παναγιώτη ευχαριστούμε πολύ! Είσαι καλοδεχούμενος φυσικά!

  ReplyDelete
 13. ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ "ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ", ΚΑΙ ΤΟ "ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ" ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΜΕΣΚΟΥ!. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΘΑ ΜΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ!. ΝΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΤΗ!.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Καλως σας βρηκα παιδια. Κυριε Κιτσικη ολα αυτα τα συνηδητοποιω σιγα σιγα καθημερινα και μεσω εσας και αλλα πραγματα που διαβαζω αλλα και ζω..αυτο που εχω καταλαβει ειναι οτι οσο πιο πολυ διαβαζεις τοσα πιο πολλα μαθαίνεις.για μενα η εξελιξη του ανθρωπου ειναι συνεχης και δε σταματα ποτε.

  ReplyDelete
 16. «Ο φασισμός μάχεται όχι την νοημοσύνη αλλά τον διανοουμενισμό, ο όποιος αποτελεί μια αρρώστια της διάνοιας, όχι συνέπεια της κατάχρησης της, διότι η διάνοια δεν δύναται να πολυχρησιμοποιηθεί. Προέρχεται από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι κανείς μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του από την ζωή.»
  --Τζιοβάνι Τζεντίλε

  Συμφωνείς, κύριε Κιτσίκη;

  ReplyDelete
 17. Ὁ Giovani Gentile ὑπῆρξε ἐπὶ Μουσσολίνη θεωρητικὸς τοῦ φασισμοῦ. Ναὶ συμφωνῶ μαζί του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Giovanni μὲ δύο "ν". Δυστυχῶς οἱ χαζοδημοτικιστὲς μᾶς ἐσυνήθισαν νὰ ἐξαφανίζουμε τὰ διπλὰ σύμφωνα. Εἶναι τρελλλοὶ (μὲ τρία λάμδα) καὶ ἀπατεῶνες. Ἡ φουστανέλλα ἔχει δύο λάμδα διότι ἔχει δύο ἀρχίδια.Ζήτω οἱ Κύπριοι ποὺ ὄχι μόνον χρησιμοποιοῦν τὰ διπλὰ σύμφωνα ἀλλὰ καὶ τὰ προφέρουν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Ο σοφος λαος μας λεγει το διδασκει οποιος δεν ξερει/ουδεις μωροτερως των ιατρων πλην διδασκαλων και εχει απολυτο δικιο. Οταν το καθηγηταριο γαλουχειται υπο τον φοβο της παραγωγικοτητας των δημισιευσεων τι περιμενετε. Καθηγητης σημαινει οτι μπορει και να μιλησω μια φορα στη ζωη μου και να αλλαξω τον κοσμο και οχι στο να συμμετεχω σε μια παραγωγικη διαδικασια του να βγαζω ενα πεηπερ ανα μνα μην τυχων και ζημιωθει η φαμπρικα

  ReplyDelete
 20. Σωστά Καθηγητά! Κανονικά πρέπει και να προφέρουμε τα διπλά σύμφωνα όχι μόνον να τα γράφουμε.


  Μιάς και πιάσαμε τους διανοούμενους. Η άποψή σας για τον Εθνικοσοσιαλιστή Δημόπουλο, ποία είναι Καθηγητά?

  ReplyDelete
 21. Χαιρετιζω το επαναστατικο σου πνευμα, αν και δεν εχω δει καμμια επανασταση να πετυχαινει διοτι αυτο που λειπει ειναι η ανθρωπιτικη παιδεια απο τους ανθρωπους.

  Το 1821 ελευθερωθηκαμε απο τους οθωμανους και απο τοτε μας κυβερνουν οι κοτσαμπασηδες με τους φραγκους.

  Οι επαναστατες φοιτητες του πολυτεχνειου εγινε το κατεστημενο του Πασοκ.

  Το κατεστημενο θα δημιουργειται συνεχως διοτι λειπει η συνειδηση ανθρωπιας.

  Και χωρις ανθρωπια ειρηνη θα παραμενει ενα διαλλειμα αναμεσα στους πολεμους και θα συνεχιζουν να υπαρχουν εκμεταλευτες και εκμεταλευομενοι.

  Νασαι καλα

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ γουστάρω την Εκκλησία. Μόνη της όπως πάντα, ενατίον των δυνάμεων του σατανά και του σκότους. Σύμφωνα συμβίωσης, υιοθεσία που έρχεται, ζίου ζίτσου και λοιπές νεωτερικές παρλαπίπες.

   Delete
  2. Ζίου Ζίτσου= Σατανάς!

   (εδώ γελάμε!)

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 23. Προϋπόθεση τῆς εἰρήνης εἶναι αὐτό ποὺ λέει ὁ Κιτσίκης γιὰ τὸ βλέμμα καὶ τόχει πεῖ ὁ Κρισναμοῦρτι, ὁ Χριστός (γίνετε σὰν τὰ παιδιά), τόχει κωδικοποιήσει ὁ Παρμενίδης, τόχει ἀποδείξει ὀ Ζήνων, καί ἄλλοι. Ὄταν ἡ εἰρήνη εἶναι στόχος, εἶναι πόλεμος. Γι'αύτό καὶ οἰ pacificateurs εἶναι σχεδόν πάντα πολεμοχαρεῖς ὄταν τοῦς ἐπιτραπεῖ νὰ γίνουν. Ὁ δυτικός πολιτισμός εἶναι μιὰ ἐσωτερικευμένη pacification ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ταξικός πόλεμος ἐντός τοῦ ἀτόμου - αὐτή εἶναι καὶ ἠ ἰστορική θέση τοῦ ψυχοκοινωνιολόγου Νόρμπερτ Ἐλίας. Τὸ δυτικό θέατρο εἶναι κατά βάσιν τελετή αὐτοεὐνουχισμοῦ ποὺ ἀφήνει ἀλώβητες τὶς κοινωνικές διακρίσεις, τὸν ταξικό πόλεμο.

  Εἰρήνη εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὴν pacification τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ διέξοδος εἶναι ἀτομική καὶ γίνεται μὲ αὐτό ποὺ λέει ὁ Κρισναμοῦρτι διαλογισμό, δηλαδή παρατήρηση χωρίς ἀναστολή καὶ χωρίς στόχο.

  ReplyDelete
 24. Κωσταντῆς:"Τὸ δυτικό θέατρο εἶναι κατά βάσιν τελετή αὐτοεὐνουχισμοῦ ποὺ ἀφήνει ἀλώβητες τὶς κοινωνικές διακρίσεις, τὸν ταξικό πόλεμο".Σωστό. Ὁ δάσκαλός μου ὁ Ῥουσσὼ ἦταν κατὰ τοῦ θεάτρου, ἐπειδή, ὅπως ἔλεγε, σὲ κάνει νὰ κλαῖς στὴν παράσταση καὶ μετὰ πᾶς σπίτι σου ξαλαφρωμένος καὶ ξαναρχίζεις τὴν ἁμαρτωλή ζωή σου χωρὶς νὰ ἀκολουθήσῃς στὸ ἐλάχιστο τὸ μάθημα ποὺ σοῦ ἔδωσε ἡ παράσταση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Ὁ Δημόπουλος ἦταν τῆς παρέας μου. Τὸ βιβλίο του ἦταν πολὺ καλό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Ευχαριστώ Καθηγητά. Ο Δημόπουλος αποτελεί Δάσκαλος και Αυτός για εμένα, περισσότερο από τον Πλεύρη, ο οποίος φτάνει μέχρι την Εθνική Φασίζουσα βαθμίδα. Αποτελεί μεγάλη πηγή εμπνεύσεώς μου, ειδικά το σύγγραμά του "Η Εθνική Βιοθεωρία", ενώ απετέλεσε το "Η καταγωγή των Ελλήνων", αφορμή να αρχίζω να μελετώ φυλολογία. Εγώ τον ξέρω πολύ περισσότερο από ότι τον Δενδρινό Καθηγητά, ο οποίος μου είναι λίγο-πολύ άγνωστος να σας πω την αλήθεια. Πάντως μπράβο σας, βλέπω εκτιμάτε τους Εθνικοσοσιαλιστές. Νόμιζα ότι δεν είχατε και μεγάλη "συμπάθεια" για τον Εθνικοσοσιαλισμό, καθώς αν δεν κάνω λάθος τον είχατε αποκαλέσει σατανισμό, όπως είχατε πει και για τον Χίτλερ ότι ήτο σατανιστής. Πραγματικά ερωτώ, που βασίζετε τα παραπάνω, το έχω μεγάλη απορία, καθώς όπψς σας έχω ήδη πει, συνεχώς λαμβάνει χώρα μία μεγάλη πάλη μέσα μου, μεταξύ Εθνικοσοσιαλισμού ή μάλλον Φυλετική Φασισμού και Ανατολικής Παρατάξεως, δίχως να λείπει βέβαια η Σύνθεση και ο τεράστιος ρόλος της Ορθοδοξίας.

  Φρ Γκρ, έκανα το Καράτε, ως το αντίστοιχο, του Αρχαιοελληνικού Παγκρατίου. Οι Ιαπωνέζοι έχουν μεγάλη πολεμική παράδοση και ευγενές αγωνιστιό πνεύμα, ασχέτως εάν έχουν εκφυλισθεί σε βαθμό άκρας Δυικοποιήσεως μετά το 1945. Ο κώδιξ Bushido αποτελεί ψυχική, πνευματική και σωματική άσκηση.

  Καθηγητά βλέπω συνεχώς τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όλο και πιο πολύ τελευταία, ωσάν μία μάχη μεταξύ των ευγενών πολεμικών Παραδόσεων και Αξιών(Γερμανία-Ιαπωνία) και των Δυτικών υλιστικών "αξιών"(Καπιταλιστική Η.Π.Α. και Δυτική Ευρώπη, σοσιαλιστική ΕΣΣΔ). Τί πιστεύετε επί αυτού?

  ReplyDelete
 27. Πάντως βλέπω στνν παρέα σας Καθηγητά, πιο πολλούς Τριτοπολικούς, παρά Μαρξιστές, κάτι το οποίο με χαροποιεί πολύ, ομολογώ.

  ReplyDelete
 28. Κάτσε, βρέ Ἔλληνα, τὸν παπποῦ τῆς φίλης μου ποὺ τὸν ἐκτελέσανε οἰ Γερμανοὶ μέσα στό χωριό του , τὸ κάνανε ἐπειδή ἀκολουθοῦσαν εὐγενεῖς πολεμικές παραδόσεις ; Ἤ ἐπειδὴ ἄν δὲν τὸ κανανε, θὰ τοῦς ἐκτελούσανε καὶ αὐτούς ; Δὲς καὶ τό Σεππούκου (χαρακίρι) τοῦ Μασάκι Κομπαγιάσι. Μή διαβάζεις μόνο Ντεγκρέλ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφήνεσθε από συναισθήματα και κρίνετε ολόκληρες ιδεολογίες από πράξεις ανθρώπων. Ως δύναμη κατοχής έπρεπε να βάλουν τάξη. Τί θέλεις να κάνανε?? Ορθά πράξανε. Ορθά όμως πράξαμε και εμείς που αντισταθήκαμε στην Κατοχή...

   Delete
  2. Έμείς καλό μου παιδί ξεκινήσαμε ἐμφύλιο μέσα στὴν Κατοχή καὶ συνεχίσαμε μόνοι μας τὴν πάλη Yλης καί Εὐγενῶν Πολεμικῶν Παραδόσεων μετά τήν ἀποχώρηση τῶν ἠλιθίων. Στήναμε στὸν τοῖχο ὀ ἔνας τόν ἄλλον μέχρι νὰ διαλυθεῖ ἠ ἐλληνική κοινωνία, τελείως, ἀλλά κάπως ἐπιζήσαμε μέχρις ἐδῷ κουτσά-στραβά. Αὐτό τό ἱστορικό λάθος πρέπει νὰ διορθωθεῖ.

   Delete
  3. Ναι. Λύθηκε με την "φυγή" της Σουλτάνας...

   Delete
  4. Με τον θάνατο του Βελουχιώτη.

   Delete
  5. Δὲν καταλαβαίνω. Ὁ Βελουχιώτης σκοτώθηκε ἤ αὐτοκτόνησε τὸ 1945. Ὁ ἐμφύλιος - ἔτσι ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται - ἔληξε τὸ 1949, μὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ ΔΣΕ ἀπὸ τὸ Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι. Αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι πολύ δυσάρεστα. Νὰ τίς βράσω τίς ἰδεολογίες. Δὲν εἶναι παρά λέξεις. Ἀκόμα καὶ οἰ περιγραφές εἶναι λέξεις. Ὄσο γιᾳ τὰ Ἴμια.. .

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. Τι δε καταλαβαίνεις ρε Κωνσταντή; Τόσες φορές σας τά΄χω πει. Όλες οι ιδεολογίες ανεξαιρέτως είναι πλάνες. Όλες αναγκαστικώς αποκλείουν εξ αρχής μία ομάδα ανθρώπων. Δημιουργούν στους ανθρώπους ψυχολογικές θωρακίσεις και ψευδαισθήσεις. Χρειάζονται πάντα ένα αντίπαλο δέος. Μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν.

   Μόνο ο Χριστιανισμός με το αγαπάτε αλλήλους και αγαπάτε τους εχθρούς σας δεν αποκλείει καμία ομάδα ανθρώπων και δε διχάζει τους ανθρώπους.

   Delete
  8. Δὲν ἀποκλείουν μόνο μιὰ ὀμάδα ἀνθρώπων. Ἀποκλείουν μιὰν ἰδέα, μιὰ παράσταση, μιὰ εἰκόνα, εἴς ὄφελος μιᾶς ἄλλης. Ἁκοῦστε νὰ δεῖτε. Μιὰ καί λέγαμε γιὰ θέατρο, ἐπί σκηνῆς παρατηρεῖ κανεὶς κάτι παράξενο - ἐπί σκηνῆς ὑπάρχουν ζωντανά πλάσματα, οἱ ἠθοποιοί. Ὑπάρχουν ὄμως καί σχήματα, μορφές. Ὄπως καὶ στὸ γράψιμο, ὐπάρχει ἡ μετάδοση τοῦ συναισθήματος καῖ τοῦ νοήματος, ὐπάρχουν ὅμως καὶ τὰ γράμματα, τὰ πνεύματα καὶ οἱ τόνοι. Τὸ ἀφηρημένο μετρᾶ ὄσο καὶ τὸ ἔμψυχο. Μάλιστα, ὐπάρχουν καὶ ἄψυχα ποὺ ἐν τέλει εἶναι ἔμψυχα. Καθῶς καὶ πνεύματα πού γίνονται ἀντιληπτά, ἀντιληπτά ὠς παρόντα, ἀπὸ τὸ περίγραμμά τους. Τὸ ἀληθινό θέατρο εἶναι παρουσία πνευμάτων.

   Συνεπῶς τὸ ἀγαπάτε ἀλλήλους δὲν ἀρκεῖ - γιὰ νὰ ὐπάρξει πρέπει ὄλα νᾶ ἀγαπάνε, μὲ τὸ νὰ μὴν μπαίνει τό ἔνα μέσα στὸ ἄλλο ἀλλά τό κάθε τί νὰ εἶναι.

   Delete
  9. Αγαπάτε εχθρούς, όχι απλα αλλήλους. Φυσικά σε μια τέτοια διάσταση ο άνθρωπος δε χάνει την ατομικότητά του, αλλά δημιουργεί καλύτερη συλλογικότητα. Κι έτσι ισορροπείται η ατομική και η κοινωνική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης.

   Delete
  10. Ἀγαπᾶτε σημαίνει μισήστε ἐλεύθερα.

   Delete
  11. Ρε θα με τρελάνετε? Αφήνω στην άκρη τον Ένοχο που από υβριστή και τρολλ έγινε φερέφωνο των λέξεων του Καθηγητού, εσύ ρε Κωνσνταντή, δεν έχεις ακούσει καθόλου για τις σφαγές του δημοκρατικού ΔΣΕ σε Ελληνόπουλα? Για τις αντικαταστάσεις Ελληνικών με Σλαυικών τοπονύμιων στα εδάφη που κατείχε? Είπαμε εντάξει! Ο Καθηγητής λόγω εμπειριών τα βλέπει με την σκοπιά του. Όμως η Ιστορία έδειξε ποίοι ήσαν και είναι προδότες και ποίοι ήσαν και είναι και θα είναι Πατριώτες! Για εμένα την περίοδο του εμφυλίου, Έλληνες Πατριώτες κομμουνιστές, υπήρχαν ναι,όμως παραπλανήθηκαν και ήσαν ελάχιστοι.

   Delete
  12. Εἶμαι κατὰ τοῦ ΔΣΕ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ ὁμοίως. Ὁ πατριώτης σὲ συλλογικό ἐπίπεδο (διότι ἠ λέξη σημαίνει τὸν συγχωριανό καὶ τίποτα παραπάνω) ἔφτασε νὰ σημαίνει τὸν ἀντι-Τοῦρκο. Αὐτό τό αἴσχος ἡ Ἐλλάδα νὰ εἶναι μιὰ μὴ-Τουρκία πρέπει νὰ σταματήσει ἐδῷ καὶ τώρα. Εἴμαστε ἔνα χριστιανικό ἔθνος, καί τό ἐπόμενό μας βῆμα εἶναι νὰ τά βροῦμε μὲ τίς ἄλλες θρησκείες καταργώντας τὰ κράτη. Τὰ ὐπόλοιπα εἶναι ὀπισθοδρόμηση. Κατάργηση κρατῶν σημαίνει κατάργηση τῆς οἰκονομικῆς ἐξουσίας. Εἴμαστε Καραγκιόζηδες. Ὁ Καραγκιόζης εἶναι φτωχός.

   Delete
  13. ..καὶ Μαυρομάτης. Κακῶς ἑλληνοποιήθηκαν τεχνητά τὰ σλαβικὰ τοπωνύμια καὶ κακῶς ὁ Ζαχαριάδης ξεκίνησε τὸν δεύτερο γῦρο. Ἔπρεπε νὰ ἐπιμείνει στό σχέδιο τοῦ Τρίτου Πόλου. Νᾳ κηρυσσόταν ἠ Ἐλλαδα οὐδέτερη ζώνη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ. Σὲ περίπτωση ποὺ χοντρύνουν τὰ πράγματα, διόλου ἀπίθανη ἐξέλιξη, στὸ ἄμεσο μέλλον, ἡ Ἑλλάδα πρέπει ἐπίμονα νᾳ ζητήσει τὴ συνεργασία τοῦ Πεκίνου, τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ούάσιγκτον γιᾳ τὴν ἐκτόνωση τῆς κρίσης στὴν ἀνατολική Μεσόγειο μὲ συνεργασία τῆς ἐλληνικῆς καὶ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης. Ἀντί νᾳ κοιτάνε οἰ ἐλληνικές ἀνώτερες τάξεις νὰ βουτήξουν ὄσα μποροῦν περισσότερα ἀπὸ τοὺς φτωχότερους πρὶν τὴν κάνουνε γιὰ ἔξω, ἄς κάνουνε μιὰ δουλειὰ τῆς προκοπῇς.

   Delete
  14. Λοιπόν, δεν έχω δίκαιο όταν λέω να γίνει ο πάπας ορθόδοξος; Να καταστραφεί το κράτους του Βατικανού πρώτα. Είναι δυνατόν επίσκοπος του Χριστιανισμού να έχει δικό του κράτος; Τα κράτη θα καταργηθούν στο μέλλον. Θα τα διαλύσει η οικονομία.

   Τώρα αυτές οι αναλύσεις που κάνεις, του τύπου είμαστε καραγκιόζηδες κλπ. δε καταλάβαίνω τι νόημα βγάζουν. Αλλά να το δεχτώ.

   Άκου τι γίνεται. Το ζήτημα έχει να κάνει με την ανθρώπινη και τη θεία δικαιοσύνη. Ο Έλληνας δε μπορεί να ανέχεται θεσμούς, διότι κατανοεί ότι η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι σχετική και δε δικαιώνει τον άνθρωπο. Για αυτό δε θέλει ο Έλληνας το θεσμό.

   Δεν μπορεί δηλαδή ποτέ στην Ελλάδα ένας θεσμός να αποκτήσει μεταφυσική διάσταση. Κι έτσι δε δημιουργούνται και θεσμοί, ούτε γίνεται προσπάθεια καλυτέρευσης των ήδη υπαρχόντων θεσμών. Όσες τρόικες και να έρθουν ποτέ δε φτιάξει θεσμούς η Ελλάδα. Εξήγησα το γιατί.

   Προτιμούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, που δικαιώνει τους αμαρτωλούς. Δε θέλουμε δηλαδή νομική δικαιωσύνη, όπως έχουν οι δυηνατοί θεσμοί της Δύσης. Υπό αυτήν την έννοια η θεία δικαιοσύνη είναι άδικη στα μέτρα της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Έκεί παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή.

   Delete
  15. Συμφωνῶ ἀπολύτως - ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Μὲ τὸν Καραγκιόζη θυμίζω ὄτι φέρουμε τά ἴχνη τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐκεί, εἴχαμε τή δικαιολογία ὅτι ἠ κρατική ἐξουσία ἀσκεῖται ἀπό ἀλλόθρησκο. Μᾶς βόλευε, αὐτὸ πιστεύω ὄτι ἐξηγεῖ αὐτὰ ποὺ λέει παρακάτω ὁ Ζαρατοῦστρα.

   Delete
  16. Μήπως για αυτό, ενώ από τον 5ο αιώνα μ.Χ. αρχίζει σταδιακά η ελληνοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, παραμένει διοικητικά ως το τέλος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Δε ξέρω. Υπόθεση κάνω.

   Delete
  17. Ἴσως ἔχει κάποια σημασία ὄτι ὁ Πλήθων ἀπόσα διαβάζω στὴ Βικιπαίδεια ἀχολεῖται μὲ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν πολυθεϊσμό ἀκριβῶς ἐκεί ποὺ τίθεται τὸ ζήτημα - τί κάνουμε τώρα, ποὺ μᾶς τρῶνε οἰ Τοῦρκοι καὶ δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ βασιστοῦμε στὴ ῥωμαϊκῆ παράδοση ; Ἀλλά εἶμαι ἄσχετος, δὲν ξέρω.

   Delete
 29. Ἡ έθνική ἀντίσταση καί ὁ ἐπακολουθήσας ἐμφύλιος ἀναδεικνύει στόν μέγιστο βαθμό τήν ἑλλαδική πολιτική ἀνωριμότητα καί ἀσυναρτησία. Ἕνας ἀχταρμᾶς ἀπό πατριῶτες, προδότες, ἀγωνιστές, ρουφιάνους, χαφιέδες, προβοκάτορες πού οὐδέν πολιτικό ἀποτέλεσμα παρήγαγαν ἀλλά συνετέλεσαν στόν εὐτελισμό τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους...

  Ἡ περίοδος αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα τραγικό πλήν μικρό ἐπεισόδιο τοῦ διαρκοῦς κοινωνικοῦ ἐμφυλίου ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, ἐμφυλίου πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

  Ὁ τίτλος αὐτοῦ τοῦ διαρκοῦς ἐμφυλίου θά μποροῦσε νά εἶναι

  ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ἐναντίον ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτές οἰ φιγούρες ταιριάζουν πολὺ καλὰ στόν μπερντέ μὲ τό Σαράι δεξιά.

   Delete
 30. Χίτες, Τάγματα Ασφαλείας, πρώην Μεταξικοί, Βασιλόφρονες, Φασίστες, Εθνικοσοσιαλιστές εναντίον Σλαυομακεδόνων, Κομμουνιστών προδοτών με κονσερβοκούτια σφάζοντας μικρά παιδιά. Και εγώ με τοθς πρώτους θα πήγαινα. Μη σου πω και με το Ράιχ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 31. Ῥε παιδιά, θὰ τρελλαθοῦμε. Ἠ σύγχρονη Ἐλλάδα δημιουργήθηκε καὶ αὐξομειώθηκε ἐν σχέσει μὲ τὴν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ο.κ. ;; Σήμερα, ἄν γίνει ἔνα δημοψήφισμα, ὄχι μέ προκαθορισμένο ἐρώτημα, ἀλλά μέ δύο σειρὲς πρὸς συμπλήρωση, ποὺ νὰ συμπληρωθεῖ ἀπὸ ὄλους τούς Ἐλληνες πολίτες καί ὄλες τίς Ἐλληνίδες πολίτισσες, κάτω ἀπὸ τὸ ἑξῆς μοναδικὸ ἐρώτημα

  - Ποιό πολίτευμα θέλετε γιὰ σᾶς καὶ τὰ παιδιά σας ;
  ..............................................................................................................................

  Tί θὰ ἀπαντούσανε κατά πλειοψηφία ; Ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ - γιὰ νὰ ἐξηγούμαστε, διότι αύτά ποὺ γίνονται δίπλα στίς ἐκλογές γίνονταν καί σὲ μᾶς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο αριστοκρατικός κοινοτισμός του Πλάτωνος.

   Delete
 32. (συγγνώμη ἐννοοῦσα - ὄχι μὲ προκαθορισμένες ἀπαντήσεις).

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. Nationalist One-Party State. Αυτό θα ψήφιζα εγώ.

  ReplyDelete
 35. Ἐγώ θὰ ἔγραφα - τὸ ὑπάρχον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος William Thomas υποστήριζε το εξής θεώρημα: «όταν τα μέλη κάποιας κοινωνίας προσδιορίζουν μία κατάσταση ως πραγματική, τότε η κατάσταση αυτή είναι πραγματική στις συνέπειες της»

   Καταλάβατε; Δηλαδή, αν εμείς στη χώρα συνεχώς λέμε σε τι δεινή οικονομική κατάσταση είναι η Ελλάδα και η χώρα, τότε αρχίζουμε να το πιστέυουμε και το βιώνουμε αρνητικά με αρνητικά αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες και θεωρούμε ως λύση τη δημιουργία απρόσωπων θεσμών.

   Ενώ αν νοηματοδοτήσουμε θετικά και με καλό προσδιορισμό την παρούσα κρίση, τότε η ίδια κατάσταση που βιώνεται αρνητικά λόγω του αρχικού προσδιορισμού της, φέρνει και θετικά αποτελέσματα και συνέπειες.

   Καταλάβατε τι γίνεται; Λειτουργεί πνευματικά δηλαδή το θέμα μέσω της εσωτερίκευσης.

   Delete
  2. Κι εγώ αυτό που έχουμε τώρα θα διάλεγα.

   Delete
  3. Α Ιώάννη ναι είσαι μεγάλος δ1σκ@λω; λέμε. Πώς δεν το σκεφτήκαμε και προηγουμένως ρε μεγάλε! Χασισάκι δηλαδή? Πσσσσσ γίγας σκέψεως είσαι!

   Delete
  4. Ο άλλος λέει, το υπάρχον! Άρα τί σκοτώνεσαι με τις αμπελοφιλοσοφίες σου συνέχεια εδώ στο μπλοκ του Καθηγητού? Αφού υπέρ του κΥνοβουλίου είσαι?

   Delete
  5. Άσ΄τα αυτά. Είναι δύσκολα για σένα.

   Delete
  6. ΛΟΛ. Δεννπειράζει. Θα δεις το Σάββατο στα Ίμια τον Εθνικιστικό σεισμό! Ζίγκ-Χάιλ!

   Delete
  7. Αλήθεια; Θα σεισθώ κι εγώ;
   Σας συμπονώ ναζιστάκια.

   Delete
  8. Μέχρι και ο Καθηγητής λέει ότι το μέλλον μας ανήκει. Τέτοιο σεισμός θα έχεις καιρό να δεις.

   Delete
  9. Δε σας ανήκει. Αφού σας ανήκει γιατί δεν εκτοξεύονται τα ποσοστά;

   Delete
  10. Είχαν εκτοξευθεί στο 18% πριν την δίωξη. Θα εκτοξευθούν και πάλι λίαν συντόμως. Εδώ θα'μαστε να τα λέμε...

   Delete
  11. This comment has been removed by the author.

   Delete
  12. Διασφάλισις ἀνεπηρέαστης καὶ εἰρηνικῆς διεξαγωγῆς τοῦ δημοψηφίσματος.

   Delete
  13. Τὸ δίλημμα εἶναι αὐτό ποὺ εἶπε παραπάνω ὀ Δάσκαλος. Πάνε τὰ πράγματα γιὰ τὸ καλό ἤ πάνε γιὰ τὸ κακό ; Δὲν εἶναι θέμα νὰ ἀπαντήσεις ἀλλά νὰ ἀφήσεις νὰ ἀπαντηθεῖ...

   Delete
  14. Αφήνοντας να απαντηθεί απαντάς, εάν είσαι πληβείος. Εάν είσαι ηγέτης, απαντάς για να αφήσεις να απαντηθεί.

   Delete
  15. Ὄταν ἀπαντᾶς χωρίς νὰ θές, ἀλλά ἐπειδή δέν μπορεῖς νὰ κάνεις ἀλλιῶς, τότε ἠ ἀπάντηση εἶναι σωστή. Ἄν μπορεῖς νὰ μὴν κάνεις κάτι, τότε δὲν πρέπει νὰ τὸ κάνεις.

   Ὄταν τὸ παίζεις ἡγέτης, εἶσαι πληβεῖος. Ὄταν ῥισκάρεις νὰ εἶσαι πληβεῖος, γλιτώνεις τὴν κατάρα τοῦ πλουσίου νὰ εἶναι δοῦλος τῶν χρημάτων του. Καί δέν ἀφήνεις πίσω σου χρέη.

   Delete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι ρε. Αυτά τους τα λέω από πέρυσι και μυαλό δε βάζουνε. Έκλεισε το κύκλο της η χρυσή αυγή. Γενικότερα η πολιτική στην Ελλάδα έκλεισε τον κύκλο της.

   Για να αυξήσει τα ποσοστά της θα πρέπει να βγούνε στις πλατείες ο Μιχαλολιάκος, ο Παπάς και ο Κασιδιάρης και να κάψουνε τα ναζιστικά βιβλία που πουλάνε από το βιβλιοπωλείο τους. Τότε ίσως θα τους ψηφίσουμε.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Και το ιδεολογικό τους στίγμα είναι σαφέστατο. Ναζισμός λέγεται ή αλλιώς εθνικοσοσιαλισμός.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητής+Γεγονότα

   Delete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. 1. Η Χρυσή Αυγή έκανε ανάκαμψη! Δεν ηττήθηκε στις κρισμότερες εκοογές της, ον Ιανουάριο του 2015. Αντιθέτως απεδείχθη και επισήμως 3ο κόμμα. Από τότε μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, επανέκαμψε στο αρχικό 7% της, ενώ ο παλαιός της αντίπαλος κατεστράφη πλήρως(Ποτάμι). Τελευταία, τις τελευταίες 2 εβδομάδες μετά την Κυριάκια εκλογή, η Εκκλησία και ο πατριωτικός χώρες δεν έχουν πιυ να στραφούνε, εκτός από την ΧΑ. Ο κούλης εψήφισε κιναιδονομοσχέδιο και είναι νεοφιλελές ωσάν τον Τσίπρα ενώ είναι φως φανάρι ότι τα Βρυξελλικά αφεντικά του ευθύνονται για την αποθήκη λαθρομεταναστών που έγινε η Ελλάδα. Συνεπώς δημοσιοκάφροι που πριν την βρίζανε κάνουνε 180 μοίρες στροφή, καθώς η ΧΑ αρχίζει να εμφανίζεται στα κανάλια από τα οποία ξεκίνησε(Extra, Kontra, Blue Sky). Πλέον ο μιλούν στον Μιχ. με το σεις και με το σας.

  2. Ναι, χρειάζεται επιπλέον πρόσωπα μολονότι διαθέτει τις καλλίτερες θέσεις. Χρειάζονται και τον Πλεύρη για πλήρη δυναμική, ειδάλλως θα λειτουργούν με 70% αποδοτικότητα οι κινητήρες των.

  ReplyDelete
 41. 3. Το μοναδικό κόμμα που αλληλεπιδρά πλήρως με τους Πυρήνες, τις εκδηλώσεις(Ίμια) και την στήριξη στο αγροτικό κίνημα.

  ReplyDelete
 42. Με την όλη λαθροκατάσταση, έχει πιάσει ο κώλος ολων φωτιά! Καταλαβαίνουν ότι κούλης και ψοφοδεξιά είναι ανύπαρκτοι, ενώ μόνη λύση αποτελεί η ΧΑ. Όλοι προτιμούν τον Φϋρερ από τον Αλλάχ...

  ReplyDelete
 43. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς προτιμούμε τον Φϋρερ και από τον Βουλευτή ενώ αυτοί όχι.

  ReplyDelete
 44. Μοῦ γράφουν καὶ ἀπαντῶ: Βασίλη, ὁ Τσἰπρας εἶναι ἀπελπισμένος. Εὑρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο. Τὸ γνωρίζει ἀπὸ τὸν Ἰούλιο 2015 ὅταν ἀπεφάσισε νὰ παραδοθῇ. Περιμένει νὰ πάρουν τὴν πρωτοβουλία οἱ Βρυξέλλες νὰ μᾶς πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὸ Σένγκεν, καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ τὴν ΕΕ. Προτιμᾷ νὰ τὸν αὐτοκτονήσουν παρὰ νὰ αὐτοκτονήσῃ ἀπὸ μόνος του. Γιὰ τὴν χώρα μας αὐτὸ εἶναι καλὸ ἐφ'ὅσον ἡ μόνη ἐλπὶς σωτηρίας εἶναι ἡ ἄμεση ἀποχώρησή μας ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη καὶ τὴν ΕΕ. Γιὰ τὸν λαό μας εἶναι ἡ στιγμὴ νὰ ἀποδείξῃ ἔστω καὶ ἀργά, ὅτι εἶναι ἀκόμη ζωντανὸς καὶ μάχεται.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 45. Ἡ ὁμοιότητά σας εἶναι ἡ ὑπακοή.

  ReplyDelete
 46. Καθηγητά είσθε γίγας! Συνεχίσθε να μας ανοίγετε τα μάτια! Τα λόγια αποδεικνύουν ότι η Χ.Α. είναι μονόδρομος! Εθνικό νόμισμα και έξω από την Ε.Ε. τώρα!

  ReplyDelete
 47. Ποιός θὰ τὸ κόβει τὸ νόμισμα, ὦ Ἔλλην ; Τὸ ἐθνικιστικό μονοκομματικό κράτος ;

  ReplyDelete
 48. Και κάτι αγωνιστικό που ταιριάζει:

  https://www.youtube.com/watch?v=6vvV1baSSAo

  Και:

  https://www.youtube.com/watch?v=0PlwtAJZ6jc

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακούστε και εσείς τα κομμάτια Καθηγητά.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 49. Ἔνα πουλάκι μοῦ λέει ὄτι τό κράτος αὐτό δὲν εἶναι ἠ Ἑλλάς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ιστορικά η Ελλάδα αποτέ δεν υπήρξε ενιαίο κράτος. Υπήρχαν πόλεις κράτη και στη συνέχεια εντάχθηκε ως επικράτεια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

   Η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα, είναι ένα κρατίδιο 190 χρόνων, χωρίς ταυτότητα κα αξίες. Αυτό είναι όλο και τίποτα περισσότερο, το οποίο κρατίδιο μάλλον δε θα αντέξει και σύντομα θα καταρρεύσει.

   Συνεπώς καμία σχέση δεν έχει με την ιστορική πραγματικότητα. Το αθηναϊκό κρατίδιο θα καταρρεύσει.

   Γενικότερα ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξαν έθνη κράτη. Αυτή η κατάσταση επιβλήθηκε στην Ευρώπη από τις οικονομικές αλλαγές του 17ου-18ου αιώνα και την μετάβαση από τη φεουδαρχία σε μία πιο ελεύθερη οικονομία. Στο μέλλον αυτό μπορεί πιθανώς να ξαναλλάξει. Δε κάθισε δηλαδή κάποιος να σκεφτεί και να επεξεργαστεί ότι θα δημιουργήσει έθνος κράτος. Η σύγχρονη μορφή της Ελλάδας είναι μία τέτοια αποτυχημένη περίτπωση της εφαρμογής του έθνους κράτους, η οποία δεν υπήρξε ποτέ ιστορικά κατά το παρελθόν με αυτή τη μορφή.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ὁ λόγος εἶναι ἀρκετά ἀπλός, τὸ ἀστικό κράτος εἶναι ἀστικό ἐπειδή εὐνοεῖ τὴν ἀστυφιλία. Δηλαδή τὴν μετάβαση τῶν ἀγροτικῶν πληθυσμῶν στίς πόλεις. Ὄταν οἰ πόλεις δὲν μποροῦν νὰ ἀπορροφήσουν τό πλεόνασμα τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ, οἰ κοινωνικές δομές τοῦ ἀστικοῦ κράτους σείονται συθέμελα. Τὴ δεκαετία τοῦ 80 δέν πίστευε κανείς ὄτι κινδυνεύει τό ἐλληνικό κράτος ὠς πολιτική ἐνότητα, παρὰ τὰ δομικά του προβλήματα. Διότι τὸ τριτοκοσμικό αὐτό κράτος ἐξυπηρετοῦσε τσάτρα-πάτρα τήν ἀστυφιλία. Τῶρα ὄμως δὲν μποροῦν οἱ ἀστικοί πληθυσμοί νὰ ἀναπαραχθοῦν, καί ποῦ θὰ τοῦς βάλεις; Ἠ δὲ ὔπαιθρος εἶναι στὰ μαῦρα της τὰ χάλια, διότι ἠ διάθεση τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων ἀφότου ἐγκαταλείφθηκε ἠ προστατευτική πολιτική χάριν τῶν φιλελεύθερων ὁππορτουνιστικῶν νομοθεσιῶν καὶ προγραμμάτων, δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτυχθεῖ οἰκονομικά μὲ ἀσφάλεια. Ὁ ἀγρότης δέν ξέρει τί θὰ τοῦ ξημερώσει. Ἠ κατάσταση αὐτή θυμίζει κάπου τὴν κατάρρευση τῶν πόλεων τῆς ὔστερης ἀρχαιότητας, τὸν 6ο-7ο αἰῶνα, πού συνέπεσε ὄλως τυχαίως μὲ τὴν ἀραβική ἐξάπλωση. Ἠ διαφορά Πρώιμου καὶ μέσου Βυζαντίου εἶναι τεράστια - τὸ Μέσο Βυζάντιο - ἤ καλύτερα - ἡ Μέση Ἀνατολική Ῥωμαϊκή Αύτοκρατορια - εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν βυζαντινολόγο Μάνγκο ἔνα ἀγροτικό σῦμπαν, ἐκεί ποὺ τὸ Πρώιμο Βυζάντιο ἦταν μιὰ ἐξέλιξη τῶν πόλεων τῆς ἀρχαιότητας ὐπό αὐτοκρατορική ἐπίβλεψη. Αὐτό ποὺ μεσολάβησε ἦταν μιά περίοδος ἐπιδημιῶν, πολέμων, μετακινήσεων πληθυσμῶν καί ἄλλων συμφορῶν ποὺ διέλυσε τὴν ἀστική οἰκονομία.

   Delete
  5. Τη δέχομαι τη προσέγγιση. Εμένα μου μοιάζει ώρες ώρες σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται αλλά εκ Θεού, όχι εκ των ανθρώπων, και οδηγείται σε έναν σκοπό. Βλέπεις ότι η κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες με μουσουλμάνους είναι χειρότερη από ό,τι σε εμάς. π.χ. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Κι όμως εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια έκτροπα όπως σε εκείνες τις χώρες. Γιατί; Εγώ πιστεύω διότι υπάρχουν ακόμη στο λαό ορθόδοξες ρίζες. Τηρούνται πράγματα στη καθηεμρινότητα που δρούνε στο υποσυνείδητο χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς συνειδητά. Κατάλαβες; Λειτουγεί αυτή η πνευματικότητα υποσυνείδητα πιστεύω.

   Αυτό που λέει ο απ.Παύλος λειτουργεί:

   «ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ»

   Η λαϊκή βάση θα ανεχθεί το διαφορετικό ακόμα κι αν φαινομενικά φαίνεται να είναι ενάντιον της.

   Αυτό θεωρώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι από τη μεριά της, λένε «Ωπ, εδώ είναι αλλιώς».

   Delete
  6. Αλλά πρέπει να τα κατανοείς εν αγίω πνεύματι.

   Delete
  7. Ἡ λαϊκή βάση στὴν Ἐλλάδα φέρει ἔναν ἀσύλληπτο πολιτισμικό πλοῦτο, ποὺ περιλαμβάνει ἀρχαιότητα, Ῥώμη, Βυζὰντιο, καὶ πάνω ἀπόλα τὸν ἀγροτικό πολιτισμό, ποὺ εἶναι ἠ μεγαλύτερη κατάκτηση τῆς ἀνθρωπότητας - αὐτό ποὺ ὁ ἀρχαιολόγος Γκόρντον Τσάιλντ ὀνόμασε νεολιθική ἐπανάσταση. Στίς πόλεις ὄμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸ κράτος καὶ στήν ἀπελπισία του μπορεῖ νὰ πάθει μετάλλαξη. Ἐδῷ, στίς πόλεις, μεγάλο ῤόλο παίζουν οἰ ἀξιωματοῦχοι, ποὺ δουλειά τους εἶναι νὰ διευκολύνουν τὸν συντονισμό τοῦ πληθυσμοῦ.

   Μεγάλη μποῦρδα θὰ κάνουν οἰ δυτικοί καὶ ἀνατολικοί ἀξιωματοῦχοι νὰ ὐποτιμήσουν τὴ δύναμη τῶν ἀραβικῶν καὶ τουρκικῶν πληθυσμῶν. Τήν περίοδο ποὺ προανέφερα τὴν φάγανε ἀπό τούς Ἄραβες καὶ λίγο ἀροτερα τήν φάγανε ἀπό τούς Τούρκους. Οἱ πληθυσμοί αὐτοί πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν ἀρμονικά καὶ στὸν ἀστικό καὶ στόν ἀγροτικό κόσμο. Ὁ πόλεμος μαζί τους θὰ φέρει γενικευμένη ἐρήμωση καῖ περαιτέρω μείωση τῆς ποιότητας ζωῆς καὶ τοῦ πνευματικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ ἐπιπέδου.

   Delete
  8. Σημείωση. Ἴσως ἡ καθολική καὶ ἠ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἔχουν συνηθίσει ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ αύτοκράτορα Θεοδοσίου νὰ εἶναι οἱ μοναδικές νόμιμες ἐκκλησίες. Ἠ χριστιανική ἐκκλησία εἶναι, τρόπον τινά, τὸ ἤμισυ τοῦ ῤωμαϊκού κράτους. Κατά τήν γνώμη μας, λένε διάφοροι, πρέπει νὰ καταλάβουν οἰ χριστιανικές ἑκκλησίες ὄτι δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν ἐσαεί τὸ μονοπώλιο τῆς κοινωνικῆς πολιτικῆς, τῆς μερικῆς ἀναδιανομῆς τοῦ πλούτου, τῶν γάμων, βαπτίσεων καῖ κηδειῶν. Οὔτε πρέπει νὰ περιμένουν ὄλη ἠ ἀνθρωπότητα νὰ ἐκχριστιανισθεῖ γιὰ νὰ πάψουν οἰ πόλεμοι. Νὰ ἐπεκταθεῖ λοιπὸν ἠ καύση νεκρῶν ἀπό ἰδιωτικές ἑταιρὶες , κ.λπ. κ.λπ... Νὰ παντρεύονται οἰ ὀμοφυλόφιλοι...

   Λένε πάλι διάφοροι - πρέπει κάπως νὰ αὐτονομηθοῦν οἰ χριστιανικές ἐκκλησίες ἀπὸ τὸν κοσμικό τους βραχίονα, νὰ ζοῦν ἀπὸ τὶς προσφορές τῶν πιστῶν, νὰ ἀφήσουν τὰ Νταβός, καὶ νὰ ἀρχίσουν κάποιον διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Πῶς νὰ τὸ κάνουν, ὄμως, ῥωτῶ - ὄταν ἠ χριστιανική λατρεία περιέχει ὄλον τόν ἀρχαιοελληνικό καὶ ἄλλων λαῶν τὸν πολυθεϊσμό (πνεύματα, ἀγίους, φυλαχτά, ἰερές εἰκόνες, ἰερά κειμήλια, ὄλα αὐτά εἶναι ἰερά, δὲν τὸ ἀμφισβητῶ καθόλου) καὶ ὅλη τὴ ῤωμαϊκή ἱεραρχία ταυτόχρονα (μνεία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων -τότε τῆς Ῥώμης, τῶρα τοῦ κου Καμμένου, Σῶσον κυριε τόν λαό σου, νίκαις τοῖς βασιλεῦσι τῶν βαρβάρων κ.λπ. ) - ποὺ δένουν, καὶ τά δύο, τὸ ἱερό μὲ συγκεκριμένους τόπους καὶ συγκεκριμένες πράξεις ; Δύσκολα τὰ πράγματα.

   Μερικοί λένε, νὰ ἀνοίξουν διάλογο σὲ ἐπίπεδο κορυφῆς, ὄχι βάσης, ὄλες οἰ μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Κατὰ τὴν πολύ ταπεινή μου ἄποψη, τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὴ σχέση μονοθεϊσμοῦ καὶ πολυθεϊσμοῦ, καί ὄχι στὶς δογματικές διαφορές μεταξύ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

   Οἱ θρησκεῖες σιγοντάρουν τὸν πόλεμο ἐπειδή δέχονται ἔναν τρόπο σκέψης ποὺ λέει - ἐτοῦτο, καῖ ὄχι τό ἄλλο. Μὴ, κάνει τζίζ. Θὰ σὲ τιμωρήσει ὀ Θεός. Μὲ ἄλλα λόγια, συντηροῦν ἔναν πνευματικὸ πουριτανισμὸ ποὺ δίνει δύναμη στόν πόλεμο (καὶ τὸν παρακμιακό φιλελευθερισμό) σὰν προσωρινή ἀνακούφιση ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ βάζει στόν ἄνθρωπο ἡ θρησκεία. Θρησκεία ἐννοῶ, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, στᾳ ἀπόσπασμα αὐτό, ἔναν κώδικα συμπεριφορᾶς ποὺ περιέχει καὶ τὶ πρέπει νὰ σκέφτεται κανείς. Δὲν ἐννοῶ ὄτι θρησκεία σημαίνει ὁπωσδήποτε ἀπαγόρευση. Λέω - μήπως πρέπει ἠ θρησκεία νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἀπαγόρευσης ; Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν πρέπει.Αύτό εἶναι θέμα τῆς ψυχῆς.

   Delete
  9. https://www.youtube.com/watch?v=Klb8VJbM0cA

   Δες το όλο. Δε στα βάζω τυχαία. Θα βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το βίντεο.

   Delete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. Σᾶς φαίνεται τραβηγμένο τὸ σενάριο ὄτι Μνημόνια, Σύριζα καὶ Χρυσή Αὐγή εἶναι ἄνωθεν ἐπιβεβλημένα στάδια μετατροπῆς τῆς Ἑλλάδας σὲ στρατιωτικοποιημένη μεθοριακή ζώνη μὲ κατεξοχήν πεδίο ἐπίβλεψης καὶ ἐνδεχομένως ἐπέμβασης τὴν ἀπέναντι τουρκικὴ ἀκτή ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 52. Ο Καθηγητής μιλά σωστά για ακόμη μία φορά. Μόλις διάβασα την δημιουργία κόμματος από τον πρώην Βασιλέα και την αναζήτηση στελεχών προς στήριξή του.

  ReplyDelete
 53. Πάντως εγώ προτιμώ τον Ε/Σ και τον Φασισμό από τον Βασιλιά-μαριονέτα. Εάν γίνει πόλεμος, εγώ θα είμαι ενάντια στους Βασιλικούς.

  ReplyDelete
 54. Μὲ ποιὸν νὰ γίνει πόλεμος ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε περίπτωση εμφυλίου. Από την μία μεριά Βασιλικοί/πρώην-ΝΔούληδες από την άλλη Εθνικιστές/Εθνικοσοσιαλιστές και από την τρίτη Αναρχικοί.

   Delete
 55. Ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴν συντριβή μου στὸ ἄκουσμα τοῦ θανάτου τοῦ Παύλου Βουδούρη, ἐκδότου τοῦ Τρίτου Ματιοῦ, σήμερα. Ἀπίστευτο, ἕνας τόσο δυναμικὸς ἄνθρωπος νὰ ἐλύγισε ξαφνικά, φεύγοντας ἀπὸ τὴν ζωή. Μεγάλη ἡ ἀπώλεια γιὰ τὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ κόσμο. Ἀφήνει πίσω του μεγάλο ἔργο. Θρηνῶ, ναί, θρηνῶ ὁλόψυχα καὶ ὁλόσωμα ἐνώπιον παρομοίας ἀπωλείας. Ὁ Παῦλος θὰ παραμείνῃ ἀνεξίτηλα καρφωμένος στὴν μνήμη τῆς καρδιᾶς μου. Βρὲ Παῦλε, τόσο πολὺ σὲ ἀγάπησε ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ βιασθῇ νὰ σὲ πάρῃ στὴν ἀγκαλιά του; Ἐναποθέτω στὸ σκήνωμά σου τὸ πιὸ ζεστό μου δάκρυ. Ἀντίο Παῦλε!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν και δεν τον ήξερα καθόλου, με αφορμή εσάς, είχα αρχίσει προ 3 μηνών να αγοράζω το Τρίτο Μάτι για τα άρθρα σας. Ελπίζω να συνεχίσει η κυκλοφορία του και ο εκδότης του να αναπαυθεί είς Κύριον.

   Delete
 56. Κύριε καθηγητά.Με τον υπερπροδόρη varoufakis τι θα κάνουμε;
  Θα τον αφήσουμε να διαλύσει την Ελλάδα για άλλη μία φορά;Μιας και ήτνα σύμβουλος του ΓΑΠ και κατέστρεψε την Ελληνική οικονομία επί σύριζα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απαπαπαπαπα, μην λες τέτοια! Ο ΓΑΠ είναι σύμφωνα με τον Καθηγητή, ο σύγχρονος Ροβεσπιέρος!

   Delete
 57. Ἡ λέξη προδότης προϋποθέτει πόλεμο, ὄπου ὀ προδότης ἄλλαξε στρατόπεδο. Ἀλλά ὁ πόλεμος εἶναι ἀπὸ μόνος του προδοσία τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπίσης ἠ χρήση τοῦ ὄρου θυμίζει ἄνθρωπο ποὺ προσπαθεῖ νὰ ζήσει ἔνα λογοτεχνικό σενάριο εἴς βάρος τῆς πραγματικότητας. Ἀναρωτιέται μάλιστα κανείς ἄν στόν ἐμφύλιο ἠ χρήση τοῦ ὄρου δὲν ἦταν ἐπίσης τὸ ἴδιο, κι ἄς συνοδευόταν ἀπὸ πραγματικές ἐκτελέσεις. Τέλος, ἠ χρήση τοῦ ὄρου αὐτοῦ μετά ἀπὸ νεκρολογία κάνει τὸν ἀναγνώστη νὰ ὑποψιάζεται ὄτι αὐτός ποὺ τὸν χρησιμοποιεῖ, πόσῳ μάλλον δὲ αὐτός ποὺ ἐκτελεῖ, προσπαθεῖ μάταια νὰ ξεχάσει πὼς εἶναι θνητός.

  ReplyDelete