Feb 26, 2015

180 - Ἰσχὺς σὺν διπλωματία ἀπαιτοῦν πραξικόπημα

180 - Ἰσχὺς σὺν διπλωματία ἀπαιτοῦν πραξικόπημα

Τελικὰ τὸ συριζαίϊκο ΠΑΣΟΚ Β’ εὑρέθη στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ μὲ ταχυδακτυλουργικὴ διπλωματία ἔναντι τῆς γερμανικῆς ἰσχύος, ἐφ’ὅσον ἡ Ἑλλὰς δὲν διαθέτει ἰδική της ἰσχύ. Ἡ ἀνδρεϊκὴ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα.

Οἱ ἀμερικανικὲς βάσεις τὸ 1982 ἔφυγαν μένοντας. Ἡ Τρόϊκα τὸ 2015 ἔφυγε μένοντας. Τὸ κυβερνητικὸ πρόγραμμα τοῦ ΠΑΣΟΚ τοῦ 1981 ἔλεγε: «Οἱ ξένες βάσεις δὲν ἔχουν θέση στὴν χώρα μας γιατὶ ἀντιστρατεύονται τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία», καὶ στὶς 15 Ἰουλίου 1983 ὑπεγράφη ἡ λεγομένη συμφωνία ἀπομακρύνσεως τῶν βάσεων. Στὶς 23 Ἰανουαρίου 1987, ὁ Ἀνδρέας στὴν Βουλὴ ἀνήγγειλε τὴν ἔναρξη νέων διαπραγματεύσεων γιὰ τὶς βάσεις ἐπὶ μηδενικῆς βάσεως καὶ στὶς 24 Μαΐου τὸ νέο κείμενο θὰ ὑπεβάλλετο δῆθεν στὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ δημοψήφισμα. Καὶ οἱ βάσεις ἔμειναν χωρὶς δημοψήφισμα.

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1936 ἡ κυβέρνηση τοῦ Μεταξᾶ εἶχε λάβει ψῆφο ἐμπιστοσύνης ἀπὸ τὴν Βουλὴ μὲ 241 ψήφους ὑπέρ, 16 κατὰ καὶ 4 λευκὰ καὶ κατόπιν αὐτοῦ τὸ Κοινοβούλιο διέκοψε τὶς ἐργασίες του μέχρι τὸ φθινόπωρο. Στὶς 9 Μαΐου δώδεκα διαδηλωτὲς ἔπεφταν νεκροὶ ἀπὸ τὶς σφαῖρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Τότε, στὶς 4 Αὐγούστου, ὁ Βασιλεύς, στὴν θέση τοῦ σημερινοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἀπεδέχθη τὴν ἀπόφαση τῆς κυβερνήσεως Μεταξᾶ γιὰ ἀναστολὴ ὁρισμένων μόνον ἄρθρων τοῦ Συντάγματος τοῦ 1911, συγκεκριμένα δέκα ἄρθρων.

Ὁ συνάδελφος καθηγητὴς Γιῶργος Κοντογιώργης προτείνει σήμερα τὴν ἀναστολὴ τοῦ ἄρθρου 86 τοῦ Συντάγματος, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ θεμέλιο τῆς «λεηλατικῆς κομματοκρατίας. Ἐπιβάλλεται δὲ ἀπὸ τὶς ἔκτακτες συνθῆκες ποὺ διέρχεται ἡ χώρα, ἐπειδὴ ἐγγράφεται στὸ σῶμα τῆς πρωτογενοῦς αἰτίας ποὺ ἐπέτρεψε τὴν καταστροφή». Εἶχε ψηφισθῆ τὸ 2001, ἐπὶ ὑπουργίας τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου, εἰσηγητοῦ -βεβαίως, βεβαίως- ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ποὺ εἶχε ἀρχίσει τὸ 1996 καὶ εἶχε ὁλοκληρωθῆ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2001.

Ὁ συνάδελφος καθηγητὴς Θεοδόσης Πελεγρίνης, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011, εἶχε καὶ αὐτὸς ἐπισημάνει ὅτι τὸ ἄρθρο αὐτό, «δυσχεραίνει ἀκόμα περισσότερο τὴν παραπομπὴ βουλευτῶν καὶ ὑπουργῶν, δημιουργῶντας τεράστια διαδικαστικὰ ὀχυρὰ ἄμυνας τῶν βουλευτῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ κανένας τὰ τελευταῖα 35 χρόνια, δὲν ὡδηγήθη ποτὲ στὴν φυλακή»: Ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ τὴν πραξικοπηματικὴ φυλάκιση τῶν βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἀλλὰ τὸ ἄρθρο 86 εἶχε ψηφισθῆ τὸ 2001 ἀπὸ 268 βουλευτές, στὴν ἀλήθεια μὲ τὴν μὴ συμμετοχὴ τῶν βουλευτῶν τοῦ ΚΚΕ. Καὶ τώρα,  στὶς 24 Φεβρουαρίου 2015, ἡ Συριζαία πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, πρὸς τιμήν της, ἠρνήθη νὰ προέλθη σὲ ψηφοφορία χωρὶς τὴν παρουσία τῶν προφυλακισμένων βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἐνώπιον τοῦ ἐξάλλου Βαγγέλη  Βενιζέλου καὶ τῆς Ντόρας Μπακογιάννη νὰ λέγῃ : «Κάναμε τὴν Βουλὴ μπάχαλο καὶ μᾶς φτύνουν τώρα οἱ Χρυσαυγῖτες»!

Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἔγραφε στὸ ἡμερολόγιό του, ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὶς ἕξι βασικὲς ἀρχὲς τοῦ Τούρκου ἡγέτου ποὺ τόσο ἐθαύμαζε, τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ: «Ἡ Ἑλλὰς ἔγινε ἀπὸ τῆς 4ης Αὐγούστου κράτος ἀντικομμουνιστικό, κράτος ἀντικοινοβουλευτικό, κράτος ὁλοκληρωτικό. Κράτος μὲ βάση ἀγροτικὴ καὶ ἐργατική, καὶ κατὰ συνέπεια ἀντιπλουτοκρατικό. Δὲν εἶχε βέβαια κόμμα ἰδιαίτερο νὰ κυβερνᾷ. Ἀλλὰ κόμμα ἦταν ὅλος ὁ Λαός».

Ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ καθεστῶτος ἦταν βεβαίως ὁ ἀντικομμουνισμός, τὴν ὁποία ἐξεμεταλλεύθη ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμὸς πρὸς ὄφελός του, λάθος ποὺ εὐτυχῶς ἀνέτρεψε ὁ λαὸς στὴν Κατοχή, ὅταν ἡ μεταξικὴ ΕΟΝ μετετράπη σὲ ΕΠΟΝ καὶ ἐμεγαλούργησε.

Σήμερα ὁ Σύριζα, μὲ ταχυδακτυλουργικὴ διπλωματία ἀλλὰ χωρὶς ἰσχύ, διολισθαίνει στὸν «νεοφιλελεύθερο μαρξισμό», κατὰ τὸν εἰρωνικὸ πρωτοσέλιδο τίτλο τῆς «Ἑστίας» τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2015. Συνεπῶς,  διολισθαίνει μακροπροθέσμως, ὅπως τὸ προηγούμενο ΠΑΣΟΚ, καὶ στὸν ἀντικομμουνισμό. Ἐκτὸς καὶ ἀπὸ τὰ σπλάχνα του ἀνακύψῃ συνταγματικὸ πραξικόπημα ποὺ θὰ τοῦ προσφέρῃ ἰσχὺ καὶ θὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώρα σὲ καθεστὼς Κάστρο ἤ Τσάβες, δηλαδὴ σὲ καθεστὼς ἐθνικομπολσεβικικό, συνθέσεως φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ, μόνος τρόπος γιὰ νὰ μεγαλουργήσῃ ἡ χώρα. Διαφορετικά, τὸ ὑποχρεωτικὸ αὐτὸ πραξικόπημα ἐνδέχεται νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ ἄλλη δύναμη, μὴ ἀποκλείοντας καὶ τὴν ἄνοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 26 Φεβρουαρίου 2015

253 comments:

 1. Να μου επιτρεψετε αφου αλλωστε δεν ειναι και τελειως εκτος θεματος, μια παρατηρηση σε καποιο σχολιο του προηγουμενου αρθρου απο τον Συρμακεζη.
  Συμφωνω απολυτα με την θεση οτι και η πλευρα των αγγλοδουλων πολιτικων δεν ηταν ουτε τοτε ουτε και ποτε αλλοτε πολυ καλυτερη απο το ΚΚΕ.
  Ενας λογος που μεμφομαι τοσο το ΕΑΜ ειναι οτι ενω ολες οι αντιστασιακες οργανωσεις ειχαν προγραμματα αξιολογα για μετα την κατοχη, τελικα με την δραση του αφενος εφερε πισω ανευ ορων τους πουλημενους πολιτικους και αφετερου αναγκασε τους υπολοιπους για να γλυτωσουν να τους υποδεχτουν σαν σωτηρες.
  Σχετικα με το σημερινο αρθρο του κ. Κιτσικη, νομιζω οτι θα πρεπει να δοθει πρωτα μια λυση σε ενα βασικο προβλημα του Εθνικομπολσεβικισμου.
  Πρεπει να μιλαμε για ενα κομμα που θα ενωσει τα δυο "ακρα";
  Ενα τετοιο κομμα θα μπορουσε να ειναι σαν το ΠΑΣΟΚ του Ανδρεα που πλαι στα προταγματα για σοσιαλισμο και δημοκρατια, εβαζε και το "η Ελλαδα ανηκει στους Ελληνες".
  Η καταληξη οπως την περιγραφετε κι εσεις ηταν τραγικη, χωρις να φταιει γι αυτο η ιδεολογια. Απλως αποδειχτηκε ακομη ενα δουλεμα του λαου.
  Μιλατε και για τον αντικομουνισμο σαν ελαττωμα διαφορων καθεστωτων και κομματων, αλλα το προβλημα νομιζω δεν ειναι η οικονομικη και κοινωνικη πολιτικη, αφου νομιζω οτι ολοι οι τιμιοι ανθρωποι εχουν περιπου τις ιδιες αποψεις η μπορουν να υπομεινουν σχετικα ευκολα και την αλλη αποψη που εκφραζεται ειλικρινως και με λογικη.
  Εννοειται οτι οι μη τιμιοι εχουν τις δικες τους βλεψεις και δεν μπορουμε να συζηταμε γι αυτους.
  Κανενας τιμιος ανθρωπος π.χ δεν θα επιμενει οτι πρεπει να ψαχνεις τροφη στα σκουπιδια για να κανεις το καθηκον σου απεναντι στους τοκογλυφους που γδυνουν την οικουμενη.
  Στο θεμα ομως των εθνικων θεματων και κυριως στο βασικο που αφορα την θεληση για υπαρξη ενος εθνικου κρατους, πως θα τα βρουν αφου η αριστερα ειναι σε θεσεις που οπως ξερετε εμενα τουλαχιστον μου μοιαζουν παρανοικες.
  Αν λοιπον δεν μιλαμε για ενε κομμα αλλα για μια συνεργασια η εστω ανοχη μεταξυ των "ακρων", προκυπτει προβλημα.
  Σημερα πως η Χ.Α ας πουμε θα μπορουσε να συμφωνησει με αριστερους που δεν θελουν ουτε να ακουν για Ελλαδα;
  Υπαρχουν στην αριστερα δυναμεις με τις οποιες θα μπορουσε να γινει κατι τετοιο.
  Προσωπικα εχω γινει κολιτσιδα στον Καζακη του ΕΠΑΜ και παρολο που μου εχει σουρει αρκετα και τον εχω παιδεψει οσο μπορεσα, διαβαζω ανελλιπως τα αρθρα του.
  Νομιζω οτι ειναι ενα παραδειγμα Ελληνικου κουμουνιστικου κομματος και οχι ΚΚΕλλαδας, με το οποιο θα μπορουσε να βρεθει καποια βαση συνεννοησης.
  Δυστυχως ομως τα ποσοστα του δεν λενε ν ανεβουν. Το κομμα του φτιαχτηκε οταν εκαναν το λαθος τα ΜΜΕ και τον παρουσιασαν μερικες φορες. Απο οταν φανηκε να ειναι επικινδυνος σταματησαν οι προσκλησεις. Ειχε πλακα να τον βλεπω που και που μονο στα καναλια που εβλεπα και τους χρυσαυγιτες.
  Τελος για τον Μεταξα νομιζω οτι θα μπορουσε απο μια αποψη να θεωρηθει εθνικομπολσεβικος, παρολο που εξαφανισε τους κομουνιστες. Νομιζω μαλιστα οτι οποιος θελει πραγματικα να ενωσει τα δυο ακρα πρεπει πρωτα να εξαφανισει τα αριστερα κομματα στα οποια η μονη ιδεολογια ειναι ο ανθελληνισμος.
  Ο λαος δεν ειναι δυνατον να μισει τον εαυτο του.

  ReplyDelete
 2. Καλο θα ηταν λοιπον η αριστερα να απογαλακτιστει απο το ΚΚΕ το οποιο απο τοτε που εχασε την μαμα Ρωσσια δεν διεκδικει την εξουσια γιατι δεν ξερει πια σε ποιον να την παραδωσει.
  Το ΚΚΕ απο την πρωτη γεννηση του σαν Φεντερασιον εχει ενα συγκεκριμενο διεθνιστικο χαρακτηρα και για συγκεκριμενους λογους.


  θα παραθέσουμε από το βιβλίο-ντοκουμέντο του πρώην Γ.Γ. του ΚΚΕ Ε. Σταυρίδη «Τα παρασκήνια του ΚΚΕ» την μαρτυρία του σοσιαλιστή Νίκου Γιαννιού, ο οποίος παραβρέθηκε στο ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΕΚΕ και αποχώρησε αμέσως μόλις κατάλαβε ποιοι κρύβονταν πίσω από τα παρασκήνια: «Ιδρυταί του ΚΚΕ, τόσον εις τας Αθήνας, όσον και εις την Θεσσαλονίκην, ήσαν Ισραηλίται ή κρυπτοεβραίοι Έλληνες, το δε κίνημά των, παρ’ όλα τα σοσιαλιστικά φαινόμενα ή προσχήματα, ήτο εβραϊκόν εθνικιστικόν. Δυστυχώς, τα σοσιαλιστικά μας επιχειρήματα δεν εισακούσθησαν εφ’ όσον η εβραϊκή ηγεσία είχε τους ιδικούς της ανθελληνικούς σκοπούς, οι δεγύρω αυτής Έλληνες προλετάριοι ήσαν αγράμματοι και αφελείς. Προσήλθαμε, εν τούτοις, ως μειοψηφία εις το πρώτον σοσιαλιστικόν συνέδριον (1918), ηγωνίσθημεν και πάλιν, αλλ’ αποχωρήσαμεν εν τέλει δια να μη γίνομε όργανα της κομμουνιζούσης εβραϊκής πλειοψηφίας».


  Το 1918 ο Αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη Ν. Γιαννιός και ο Αβραάμ Μπεναρόγια εκδηλώνουν μια εσωτερική διαμάχη η οποία έχει ως εξής: ο Γιαννιός κατηγορεί την Φεντερασιόν και τον Μπεναρόγια ότι είναι ψευτοΣοσιαλιστές και ότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν τον σοσιαλισμό για να εκφράσουν και να περάσουν τις Εθνικιστικά (Εβραϊκά) τους σχέδια. Η διαμάχη αυτή καταγράφεται από πλευράς Γιαννιού από τον Ριζοσπάστη και από μεριάς Μπεναρόγια από τον "Βαλκανικό Ταχυδρόμο"

  Τελικα ο Γιαννιος αποχωρει και το ΚΚΕ εξακολουθει στον δρομο που ξεκινησε.

  ReplyDelete
 3. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς δὲν ἐπιζητεῖ νὰ ἐνσωματώσῃ τὰ δύο ἄκρα σὲ ἕνα καὶ μόνον κόμμα. Ἐπιζητᾷ συνεργασία τῶν δύο ἄκρων μέχρι τὴν ὁριστικὴ κατεδάφιση τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Κατόπιν αὐτοῦ, βλέπουμε. Ὅσο γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ φασισμοῦ ἁπλῶς ὡς ἐθνικιστικοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἁπλῶς ὡς διεθνιστικοῦ, πρόκειται γιὰ ἁπλουστευτικὴ εἰκόνα. Ὁ Χίτλερ δὲν ἦταν Γερμανὸς ἐθνικιστὴς καὶ μία μελέτη μου περὶ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ εἶχε ἀπορριφθῆ ἀπὸ ἕνα καναδικὸ περιοδικὸ εἰδικευμένο στὸν ἐθνικισμὸ μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν ἠδύνατο νὰ συμπεριληφθῆ στὴν ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία. Καὶ σωστά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Γιῶργο Γιᾶγκο γράφεις:"Σημερα, πως η Χ.Α, ας πουμε, θα μπορουσε να συμφωνησει με αριστερους που δεν θελουν ουτε να ακουν για Ελλαδα ;"

  Τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι ἀριστερό, εἶναι κομμουνιστικό. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι δεξιός, εἶναι φασιστικός. Οἱ ἐκφράσεις δεξιός-ἀριστερὸς ἀφοροῦν τὸν καπιταλισμό, (φιλελευθερισμό καὶ σοσιαλδημοκρατία). Δυστυχῶς ἡ ἄγνοια τῆς φύσεως τῶν ἰδεολογιῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι τραγική. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι δημοκρατικὲς ἰδεολογίες, εἶναι ὁλοκληρωτικές (βλέπε παραπάνω τί λέγει ὁ Μεταξᾶς).Καὶ οἱ δύο ἰδεολογίες εἶναι ἄσχετες μὲ τὶς ἔννοιες δεξιά, ἀριστερά. Ἡ κρίση τρίτων περὶ τῆς δράσεως τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς βασισμένη στοὺς ἀποχωρίσαντες ἀπὸ τὰ δύο κόμματα δὲν ἔχουν ἀξία διότι εἶναι κριτικὴ ἀπὸ τὰ ἔξω, κριτικὴ λιποτακτούντων.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι δεξιός, εἶναι φασιστικός.»

   Νομίζω ὅτι ὑπάρχουν λεπτὲς διαφορὲς ἀνάμεσα στὸν (γερμανικὸν) ἐθνικοσοσιαλισμὸν καὶ τὸν φασισμόν. Ὁ φασισμὸς ἔχει τὶς ρίζες του στὸν παλαιὸν κόσμον καὶ τὸν ἰδεαλισμό. Ὁ ναζισμός ὄχι ἢ ὄχι καὶ τόσο.

   Delete
 5. Διόρθωση: "στοὺς ἀποχωρήσαντες"
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Εχετε βεβαια δικιο, για την υπεραπλουστευση, οπως και για την τραγικη αγνοια των ιδεολογιων στην Ελλαδα, τουλαχιστον οσο με αφορα.
  Εχω ξεκαθαρισει οτι δεν καθησα ποτε να ασχοληθω με το τι θα κανει καποιο ολοκληρωτικο καθεστως για τον απλουστατο λογο οτι θα κανει οτι γουσταρει.
  Μπορω να υποψιαστω μονο ποσο μπερδεμενα ακουγωνται σε ανθρωπους με την καταρτιση σας αυτα, αλλα θα πρεπει να κανετε υπομονη και να προσπαθητε να θυμαστε οτι οι λεξεις για μας τους μη ειδικους εχουν αλλη σημασια.
  Για μενα δεν υπαρχει θεμα ολοκληρωτισμου στην Χ.Α, και φυσικα ουτε καν θεμα σοσιαλισμου στην αριστερα.
  Το θεμα ειναι πως αυτες οι υποτιθεμενες αντιπαλες ακραιες ομαδες μπορουν να βρουν ενα σημειο συνεννοησης.

  ReplyDelete
 7. Σὲ σχέση μὲ αὐτά ποὺ εἶπε ὁ καθηγητής κος Κοντογιώργης στὸ ῥαδιόφωνο κάνω τὶς ἑξῆς σκέψεις ἑνός ἀσχέτου. Καὶ τὶς ὑποβάλλω στὴν κρίση σας.

  Διάφοροι συνταγματολόγοι π.χ. ὁ κος Κασιμάτης εἶπαν μόλις ὑπογράφηκε ἡ δανειακή σύμβαση, ὅτι ἔχουμε ἀντισυνταγματική πράξη ποὺ παραβιάζει ἐπίσης τὸ διεθνές καὶ τὸ εὐρωπαϊκό δίκαιο. Ἡ πράξις αὐτή ἐπικυρώθηκε, παρά τὴν ταραχή ποὺ προκάλεσε καὶ προκαλεῖ, ἀπό τὶς μέχρι τῶρα κυβερνήσεις καὶ έμμέσως ἀπό ὅλα τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, ποὺ δὲν τὴν έγκατέλειψαν. Αύτό μὲ σπρώχνει νὰ θεωρήσω τὴ δανειακή σύμβαση καὶ τὸ μνημόνιο καταστατικό χάρτη τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἐπίσης θυμάμαι αὐτά ποὺ λέει συχνά ὁ κος Πλεύρης στὴν τηλεόραση. Ὅτι τὰ δικαστήρια, λέει, τὰ πανεπιστήμια, κ.λπ., μὲ τὸ νὰ συνεχίσουν τὴν καθημερινή λειτουργία τους ἀποδεχόμενοι τὴν ἐπαναστατική, ὅπως ἡ ἴδια δήλωνε, κυβέρνηση, νομιμοποίησαν de facto τὸ πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου. Κατά συνέπεια μέχρι στιγμῆς θεωρῶ ὅτι ὅλοι ἔχουν ἀποδεχτεῖ δανειακές καὶ μνημόνια.

  Εἴπαμε ὅτι ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς μεγαλοαστικῆς τάξης. Ὑποθέτω λοιπόν ὅτι ὁ κοινοβουλευτισμός δὲν εἶναι ἡ μοναδική θεσμική ἔκφραση τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὅπως δὲν εἶναι τὸ ἐθνικό κράτος ὁ μοναδικός χῶρος δράσης του. Ὁ κος Κοντογιώργης δὲν στεναχωριέται γιὰ τὰ κοινωνικά ἀποτελέσματα τοῦ μνημονίου ("τί μνημόνιο, τὶ ἀντιμνημόνιο", λέει) ἀλλά γιὰ τὴν ἐσωτερική κατάσταση τῆς χώρας....ποιά κατάσταση ; Δὲν τὸν ἀπασχολεῖ ἄν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι ἔχουν νὰ φάνε, ἄλλά ἄν ἐξυπηρετοῦν τὸν έπενδυτή. Δὲν τὸν ἀπασχολεῖ ΠΟΙΕΣ ἐντολές παίρνουμε ἀπόξω, ἀλλά ὅτι δὲν τὰ κάνουμε μόνοι μας χωρίς νὰ μᾶς τὰ ποῦνε. Δὲν τὸν ἀπασχολεῖ κάν ἄν ἔχουμε έθνικό νόμισμα, καὶ ποιὸ θὰ εἶναι αὐτό. Μά, τί θέλει νὰ πεῖ ὁ ποιητής ;

  Ὑπόθεση ποὺ ὑποβάλλω στὴν κρίση σας. Ὅπως ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Παλαιοῦ Καθεστώτος τῆς Γαλλικῇς Μοναρχίας χωριζόταν σὲ Noblesse de Chambre καὶ Noblesse de Robe, σὲ εὐγενεῖς λόγω καταγωγῆς καὶ εὐγενεῖς ποὺ ἀπέκτησαν τὸν τίτλο τους χάρη στὴ θέση τους στὸν κρατικό μηχανισμό, ἔτσι καὶ ἡ μεγαλοαστική τάξη χωρίζεται σὲ ὑπερεθνική καὶ κρατικοδίαιτη. Ἡ τελευταῖα γλυκοκοιτάει ἕνα αὐταρχικό κράτος ποὺ θὰ νομιμοποιηθεῖ ἀπό τὶς ξένες δυνάμεις καὶ ποὺ θὰ τὴν ὠφελεῖ. Θὰ ἤθελε νὰ μποροῦσε τὸ κράτος αὐτό νὰ προκύψει άπό τὴν ὑπάρχουσα κατάσταση ἐνσωματώνοντας τὴ δανειακή σύμβαση καὶ τὸ μνημόνιο, ποὺ ἔχουν διπλό σκοπό - τὴν θεσμική κατοχύρωση τὴν ὑπαγωγής τοῦ ἑλληνικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ σὲ μιὰν ἀπροσδιόριστη ἀκόμα διεθνή ἐλίτ, καὶ, κυρίως, τὴ ῥαγδαῖα μεταφορά πλούτου ἀπό τοὺς φτωχούς στούς πλουσίους.

  Ἡ διάλυση τῶν νομικῶν διατάξεων ποὺ κάπως προστατεύουν τοὺς φτωχούς ἀπό τοὺς πλουσίους εἶναι στὸ ἡμερήσιο πρόγραμμα καί εἶναι ἀπό τοὺς βασικότερους στόχους τῆς συνταγματικῆς, κατά Κασιμάτη, ἐκτροπῆς.Μιὰ ἀκόμη έκτροπή δὲν βλάπτει λοιπόν. Δέν πρόλαβε να ἐκλεγεῖ ἡ νέα κυβέρνηση, καὶ ὁ κος Κοντογιώργης μιλάει γιὰ ἀναστολή ἄρθρων τοῦ Συνταγματος, γιὰ συμφέρον τῶν κοινωνιῶν, γιὰ διεφθαρμένους πολιτικούς, λέει ὅτι τὸ κράτος μπορεῖ νὰ ἀνορθωθεῖ σὲ μιὰ μέρα.....

  Ἕνας μόνος τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ ἀνορθωθεῖ ἕνα κράτος σὲ μιὰ μέρα.

  Μπορεῖ νὰ κάνω λάθος, ὁπότε συγγνώμη....

  ReplyDelete
 8. erratum διάβαζε τὴν θεσμική κατοχύρωση τῆς ὑπαγωγής τοῦ ἑλληνικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ

  ReplyDelete
 9. "...Ἡ κρίση τρίτων περὶ τῆς δράσεως τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς βασισμένη στοὺς ἀποχωρίσαντες ἀπὸ τὰ δύο κόμματα δὲν ἔχουν ἀξία διότι εἶναι κριτικὴ ἀπὸ τὰ ἔξω, κριτικὴ λιποτακτούντων..."

  1) Ἄρα κάποια σχόλια στήν προηγούμενη ἀνάρτηση, ἀναφερόμενα σέ μαρτυρίες γιά τήν ἐποχή τοῦ ΕΛΑΣ καί τῶν Δεκεμβριανῶν εἶναι γιά σᾶς ἀνάξιες λόγου. Νά ὑποθέσω ὅτι αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού δέν τίς σχολιάσατε; Ἤ κάποιος ἄλλος;

  2) Στό βιβλίο σας ἡ ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ τοποθετεῖτε τίς 3 ἰδεολογίες ( φιλελευθερισμός, κομμουνισμός, φασισμός( στίς 3 κορυφές ἰσοπλεύρου τριγώνου καί ὄχι ἐπί εὐθυγράμμου τμήματος, ὄχι δηλαδή μέ τόν κομμουνισμό καί τόν φασισμό στά ἄκρα καί τόν φιλελεθερισμό στό μέσον τοῦ τμήματος. Στήν ἑπόμενη σελίδα 237 γράφετε " ...Ἡ τριγωνική τοποθέτηση τῶν ἰδεολογιῶν εἶναι σωστή, ἐπειδή δείχνει πώς οἱ τρεῖς ἰδεολογίες βρίσκονται σέ ἴση ἀπόσταση ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη καί, στήν καθαρή τους μορφή, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναμιχθοῦν, ὅπως δέν ἀναμιγνύεται τό λάδι μέ τό νερό, ἀσχέτως ἄν ἡ προπαγάνδα τῆς κάθε μιᾶς κατηγορεῖ τίς δύο ἄλλες ὅτι εἶναι δίδυμες ἀδελφές. Αὐτό ἰσχύει μόνον γιά τά μοντέλα. Στἠν πράξη ἡ κάθε ἰδεολογία ξεβάφει πάνω στήν ἄλλη. Ἡ γραμμική τοποθέτηση τῶν ἰδεολογιῶν πού ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τό εὐρύ κοινό, εἶναι τελείως λανθασμένη διότι χρησιμοποιεῖ ἔννοιες περί άριστερᾶς, κέντρου καί δεξιᾶς πού διαψεύδονται ἀπό τήν ἐπιστημονική ἀνάλυση..."

  Ἀπό τό παραπάνω ἀπόσπασμα - μέ τό ὁποῖο ταυτίζομαι - προκύπτει α) ἄσχετες μέ τίς ἔννοιες δεξιά, ἀριστερά δέν εἶναι μόνον ὁ κομμουνισμός καί ὁ φασισμός ἀλλά καί ὁ φιλελευθερισμός β) ὅταν στό προηγούμενό σας σχόλιο - καί σέ παληότερα θέματα - ὁμιλεῖτε περί συνθέσεως τῶν ἄκρων ( χρησιμοποιεῖτε δηλαδή τήν λανθασμένη τοποθέτηση) δέν ὁμιλεῖτε ἐπιστημονικῶς; γ) Ἄν δέν ὁμιλεῖτε ἐπιστημονικῶς ὡς τί ὁμιλεῖτε; Μήπως ὡς λιποτάκτης τοῦ καπιταλισμοῦ; Πόση ἀξία ἔχει τότε ἡ κριτική σας;

  Καί μιά παρατήρηση. Κατά τήν γνώμη μου ὁ ὁλοκληρωτισμός δέν εἶναι ἀποκλειστικό χαρακτηριστικό τῶν κομμουνιστικῶν ἤ φασιστικῶν συστημάτων. Ὅταν ἡ ἰδεολογία τῆς ἀγορᾶς εἶναι πανταχοῦ παροῦσα εἶναι καί ὁ φιλελευθερισμός ὁλοκληρωτικός.

  ReplyDelete
 10. Καὶ ἐμένα μέ ἀπασχολοῦν αὐτά ποὺ ῥωτᾷ ὁ κος Ζάρα. Συγκεκριμένα ἄν π.χ. αὐτά ποὺ λέει ὁ κος Κοντογιώργης εἶναι Κοντογεωργέϊκα ἤ μπαίνει ἔνα ταξικό στοιχεῖο καὶ δὲν εἶναι, ἀλλά εἶναι ἰδεολογικά.

  ReplyDelete
 11. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς δὲν ἐπιζητεῖ νὰ ἐνσωματώσῃ τὰ δύο ἄκρα σὲ ἕνα καὶ μόνον κόμμα. Ἐπιζητᾷ συνεργασία τῶν δύο ἄκρων μέχρι τὴν ὁριστικὴ κατεδάφιση τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ».

  Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι σχῆμα ὀξύμωρον. Καὶ αὐτὸ διότι ἡ βάσις κάθε ἐθνικοκεντρικοῦ πολιτεύματος εἶναι τὸ ἔθνος, ἐνῶ τοῦ κομμουνισμοῦ ὁ λαὸς ἀπομειωμένος ἀπὸ κάθε ἐθνικό χαρακτηριστικόν. Πράγματι, εἶναι λογικῶς ἀδύνατον νὰ δημιουργηθῇ πολιτικὸς φορεὺς μὲ τέτοια χαρακτηριστικά. Ἂς δοῦμε ὅμως τὸ ἄλλο, τὸ σημαντικόν, ποὺ λέει ὁ κος Κιτσίκης. Τὸ ὅτι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς δὲν δύναται νὰ ἐνσασρκωθῇ εἰς ἕνα κόμμα ἑνιαῖο μὲ ἐθνικιστικὰ-κομμουνιστικὰ χαρακτηριστικά, ἀλλὰ νὰ μετουσιωθῇ ὡς συμμαχία ἐθνικιστῶν καὶ κομμουνιστῶν γιὰ νὰ γκρεμιστῇ ὁ φιλελευθερισμός. Εἶναι ἐφικτός;

  Σχετικῶς μὲ τὸ δεύτερον, θεωρητικῶς μπορεῖ νὰ γίνει, ἀλλὰ ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ὅτι ὁ φιλελευθερισμὸς γίνεται μιὰ γροθιὰ μὲ τὸν κομμουνισμὸ γιὰ νὰ πολεμήσουν τὸν ἐθνικισμόν. Δὲν εἶναι μόνον ἡ περίπτωσις τοῦ Β´ΠΠ, ὅπου οἱ συμμαχικὲς δυνάμεις (φιλελεύθερες καὶ κομμουνιστικὲς) συνεπολέμησαν ἐναντίον τῶν ἐθνικιστῶν πάσης ἀποχρώσεως. Εἶναι καὶ ἡ περίπτωσις τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας ποὺ εἶχαν ἐθνικιστικὰ καθεστῶτα. Παρὰ τὸ ὅτι οἱ δύο χῶρες δὲν ἐπέτρεψαν ὀργανωμένην ἀνάμειξιν ξένων δυνάμεων στὰ ἐσωτερικά των καὶ ἀπελάμβαναν ἕνα εἴδους «εὐχαρίστου ἀπομονώσεως» ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Βόρειον Ἀμερικὴ (ἀλλὰ ποτὲ μὲ τὴν Νότιον μὲ τὴν ὁποίαν ἔχουν δεσμοὺς αἴματος) ὑπῆρχε μία διάχυτος συμπάθεια στὸ κομμουνιστικὸ στρατόπεδο ἀπὸ τὸν δυτικὸν κόσμον.

  Θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι τὸ τελευταῖο ὀφείλεται στὸ ὅτι κανεὶς δικτάτωρ, μονάρχης καὶ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς δὲν εἶναι συμπαθὲς στὴν Δύσιν. Πιστεύω ὅτι αὐτὸ δὲν ἰσχύει. Οἱ ΗΠΑ, τὸ ΗΒ καὶ ἡ ΕΕ δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν πρόβλημα μὲ ἐπικινδύνως αὐταρχικοὺς ἀνθρώπους ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται βασιλεῖς, σουλτάνοι, χαλίφηδες, πρόεδροι ἢ στρατηγοὶ καὶ ἐξουσιάζουν ἀφρικανικὲς, ἀσιατικὲς χῶρες ἢ μπανανίες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Βεβαίως, τέτοια καθεστῶτα δὲν εἶναι ἐθνικιστικά, ἀλλὰ κλεπτοκρατικά. Πάντως, στὴν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος θεωρῶ ἀδύνατον νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο. Οἱ πληγὲς τοῦ ἐμφυλίου δὲν ἔχουν κλείσει. Ἐπιπλέον, οἱ ἀριστεροὶ/κομμουνιστὲς ἀντιμετωπίζουν μονίμως τοὺς ἐθνικιστὲς ὡς λεπρούς. Δεῖτε λχ, τί θὰ συμβεῖ σὲ ἕνα στοῦντιο κάποιου τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ, ὅταν παρευρευθοῦν ἕνας ἐθνικιστικὴς τοῦ ΛΣ μὲ 3-4 ἀριστερούς. Οἱ τελευταῖοι ἀποχωροῦν, γιατὶ δὲν καταδέχονται νὰ μιλοῦν μὲ «φασιστοειδῆ». Κι ἂν πῇ κάποιος ὅτι οἱ κομμουνιστὲς δὲν ἔχουν πρόβλημα μὲ τοὺς ἐθνικιστές, ἀλλὰ μὲ τοὺς ναζί, θὰ τοὺς ὑπενθυμίσῳ ὅτι, ὅταν συνεκροτήθη ἡ κυβέρνησις Παπαδήμου, δὲν ἐνόχλησε τόσο τοὺς κομμουνιστὲς ἡ κατάληψις τοῦ πρωθυπουργικοῦ θώκου ἀπὸ ἕνα πουλὲν τοῦ τραπεζιτικοῦ συστήματος, ἀλλὰ τὰ «φασιστικὰ σταγονίδια» τοῦ ΛΑΟΣ ποὺ συμμετεῖχαν στὴν κυβέρνησι. Δὲν λέω ὅτι οἱ ἐθνικιστὲς εἶναι μελιστάλακτοι μὲ τοὺς κομμουνιστὲς καὶ τὴν ἀριστερά, ἀλλὰ εἶναι ξεκάθαρο ὅτι οἱ κομμουνιστὲς θὰ προτιμήσουν νὰ συγκυβερνήσουν μὲ Σαμαράδες, Παπαδήμους καὶ πασόκους παρὰ μὲ ἐθνικιστές.

  «Ὅσο γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ φασισμοῦ ἁπλῶς ὡς ἐθνικιστικοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἁπλῶς ὡς διεθνιστικοῦ, πρόκειται γιὰ ἁπλουστευτικὴ εἰκόνα.

  Ἴσως ὡς πρὸς τὸν φασισμὸ καὶ τὸν ἐθνικισμόν. Ὁ φασισμὸς εἶναι ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία (ἂν καὶ θεωρῶ τὴν λέξιν «ὁλοκληρωτικὸς» τελείως ἄκυρον) καὶ ἀπαιτεῖ ὑποταγὴν τῆς οἰκονομίας στὸ ἔθνος μὲ ἀπόλυτον προσήλωσι τοῦ ἔθνους σὲ μία πολιτειακὴ δομὴ μὲ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ὁ κομμουνισμὸς ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι διεθνιστικός. Βεβαίως, ὑπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις ὅπου κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, τὸ παραδέχομαι πρῶτος, ἀποδεικνύονται πιὸ ἐθνικιστικὰ καὶ ἀπὸ ἀκραῖα ἐθνικιστικά. Ἡ Βόρειος Κορέα ἡ ὁποία βάλλεται ἀπὸ ὅλον σχεδὸν τὸν πλανήτη, εἶναι στὴν οὐσίαν ἐθνικιστικὸ καθεστώς. Στὴν Β. Κορέα δὲν ὑπάρχει ἀράπης, ταλιμπάν, μελαμψός καὶ γενικῶς ἀλλοδαπός, οὔτε γιὰ δεῖγμα. Γιὰ νὰ προλάβω ἀντιδράσεις τοῦ τύπου «τὰ ἐθνίκια γουστάρουν ἀπολυταρχικὲς καὶ ἀνελεύθερες καταστάσεις» δηλώνω ὅτι δὲν εἶμαι ὀπαδὸς τοῦ καθεστῶτος τῆς Β. Κορέας, ἀλλὰ ἀναγνωρίζω ὅτι σὲ ζητήματα (λαθρο)μεταναστεύσεως καὶ πολιτικῆς ὀρθότητος ἡ χώρα αὐτὴ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμησιν.

  ReplyDelete
 12. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Δυστυχῶς ἡ ἄγνοια τῆς φύσεως τῶν ἰδεολογιῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι τραγική. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι δημοκρατικὲς ἰδεολογίες, εἶναι ὁλοκληρωτικές (βλέπε παραπάνω τί λέγει ὁ Μεταξᾶς)»

  Αὐτὸ ποὺ δυστυχῶς φαίνεται νὰ περνᾶ τεχνηέντως ὡς ἀποτέλεσμα ἀριστερᾶς καὶ δεξιᾶς προπαγάνδας εἶναι ἡ ταύτισις τοῦ ἐθνικισμοῦ μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμόν, λὲς καὶ ὅ,τι ζοῦμε στὴν Ἑλλάδα σήμερα δὲν εἶναι τραπεζιτικὴ λαῖλαψ καὶ φιλελεύθερος ὁλοκληρωτισμός. Σὲ προηγούμενη ἀνάρτησιν τοῦ κου Κιτσίκη

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419560212143#c1780893031723893829

  εἶχα ὑποστηρίξει ὅτι δύναται νὰ ὑπάρξῃ

  α) ἐθνικοκαπιταλισμὸς
  β) ἐθνικοσοσιαλισμὸς
  γ) ἐθνικοκοινοτισμός

  ἀλλὰ ὄχι ἐθνικομπολσεβικισμός (ἐθνικοκομμουνισμός). Γιὰ μένα οἱ κατηγορίες πολιτευμάτων/ἰδεολογιῶν εἶναι δύο καὶ ὄχι τρεῖς: τὰ ἰδεαλιστικὰ (παλαιὸς κόσμος) καὶ τὰ ὑλοκρατικά (κομμουνισμὸς, φιλελευθερισμός). Παραδόξως, ὁ φασισμὸς εἶναι ἰδεαλιστικός, ἀλλὰ ὁ ναζισμὸς (ἐθνικοσοσιαλισμὸς γερμανικοῦ τύπου) ὄχι (ἡ τελευταία φράσι σηκώνει πολλὴν συζήτησιν).

  Ἂν ὅμως ἀπεδεχόμην τὴν λογικὴν τῶν τριῶν ἰδεολογιῶν θὰ ἀπέρριπτα μετὰ βδελυγμίας τὴν ἀπεικόνισιν των σὲ εὐθείαν γραμμή, ἀλλὰ θὰ ἀποδεχόμουν τὴν τριγωνικὴν ἀναπαράστασίν των μὲ μία οὐσιαστικὴν διαφοροποίησιν:

  τὸ τρίγωνο νὰ εἶναι ὀρθογώνιον (καὶ ὄχι ἰσοσκελὲς) καὶ οἱ δύο κάθετες πλευρὲς νὰ ἀναπαριστοῦν τὸν κομμουνισμὸν καὶ τὸν φασισμὸν μὲ τὴν ὑποτείνουσα νὰ ἀναπαριστᾶ τὸν φιλελευθερισμόν (κι αὐτὸ σηκώνει συζήτησιν).

  Ἂν εἶχα ὡστόσο τὴν δυνατότητα νὰ σχηματοποιήσῳ τὸ χωρικὸν ἀποτύπωμα κάθε ἰδεολογίας θὰ χρησιμοποιοῦσα ἕνα σύστημα τριῶν ἀξόνων (ἄξονας x: κρατισμός, μὴ κρατισμὸς – ἄξων ψ: ἔθνος — ἄξων z: παραδοσιακὲς ἀξίες/θρησκεία.

  Γιὰ τὴν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀρκεῖ σὲ γενικὲς γραμμὲς ἕνα δισδιάστατο σύστημα ἀξόνων χψ, ἀφοῦ οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους.

  Ἡ ἄποψίς μου γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ εἶναι ὅτι δὲν εἶναι πολιτικὴ θεωρία, ἀλλὰ στάσις ζωῆς ἡ ὁποία ὅμως συνδέεται μὲ τὴν πολιτικήν. Γιὰ 'μένα δὲν ἔχει σημασία ἂν τὸ σύστημα πολιτειακῆς ὀργανώσεως ἔχει πολὺν ἢ λίγον κρατισμὸν ἢ βασιλέαν ἢ κοινοβούλιον. Αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενον, εἶναι τὸ κράτος ὁπωσδήποτε νὰ διατηρῇ ἐθνικὸν χαρακτήρα καὶ τὶς παραδόσεις του καὶ ταυτοχρόνως νὰ εἶναι κοινωνικῶς δίκαιον. Ὁ μηχανισμὸς (πολίτευμα) εἶναι ἥττονος σημασίας, ἂν καὶ ἡ ἀποτελεσματικότης ἑκάστου ἐξ αὐτῶν εἶναι συζητήσιμος. Ὡστόσο, ὅπως πολὺ ὀρθῶς ἔχει ἐπισημάνει ὁ κος Γιάγκος σὲ παλαιότερα μηνύματά του, ὁ ἐθνικισμὸς χρεωθεῖς τὴν ἀποτυχία ἢ ἧττα τῶν ἡγετῶν του ταυτίστηκε μὲ τὴν ἀπολυταρχία, τὴν βία, τὴν αἱματοχυσία, τὴν ἀνελευθερία καὶ τὸν ἡμετεροκρατία ἀπὸ τοὺς πολέμιούς του. Κατὰ κάποιον τρόπον δηλαδή, ὁ μηχανισμὸς (πολίτευμα), ὅπου ἀπέτυχε ταυτίστηκε μὲ τὸ ἔθνος. Κι αὐτὸ ἔδωσ πάτημα στὴν Νέα Τάξιν νὰ τὸν δαιμονοποιήσῃ ἢ νὰ τὸν ἀναχαιτίσῃ. Πολλὰ ἐθνικιστικὰ καθεστῶτα μετὰ τὸν θάνατον ἑνὸς ἐθνικοῦ ἡγέτη κατέρρευσαν λόγῳ τῆς μὴ προνοητικότητος τῶν ἐθνικιστῶν νὰ ταυτίζουν τὴν ἐθνικὴν ἰδέα μὲ ἕνα πρόσωπο.

  Κατὰ τὴν γνώμη μου, τὸ καλλίτερον (ἢ μᾶλλον τὸ ἀποτελεσματικότερον ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ efficient καὶ ὄχι ὑποχρεωτικῶς τοῦ δικαίου) πολίτευμα προφανῶς καὶ δὲν εἶναι τὸ ρεπούμπλικο, ἀλλὰ ἡ ἀριστοκρατία καὶ ὑπὸ προϋποθέσεις α) ἡ δημοκρατία Ἀθηναϊκοῦ τύπου β) ἡ βασιλεία τῶν Σπαρτιατῶν. Κράτος ποὺ ἀπεγείωσε τὴν ἀριστοκρατία, τὸ τελευταῖο μεγάλο τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου, ἦταν ἡ Γαληνοτάτη Δημοκρατία τῆς Βενετίας τῆς ὁποίας εἶμαι θαυμαστής, ἄλλο ἂν ἡ Βενετία ὑπῆρξε ἀπὸ κάποια ἱστορικὴ καμπὴ καὶ μετὰ θανάσιμος ἐχθρός τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ὅτι μιὰ μπουκιὰ πόλις κατάφερε νὰ γίνῃ αὐτοκρατορία τὸ ὀφείλει στὴν ἀριστοκρατία.

  ReplyDelete
 13. Ὁ ἐθνικισμός φαίνεται σὰν μιὰ μορφή ποὺ παίρνει προσωρινὰ μιὰ ἀπό τὶς τρείς ἰδεολογίες τῆς Ἀγίας Τριάδος (δὲν τὸ λέω εἰρωνικὰ) διότι δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ. Σὲ βάθος χρόνου, οἰ ἐθνικιστές τρῶνε τὰ μοῦτρα τους. Μόνον ἀμυντικῶς φαίνεται νὰ στέκει ὁ ἐθνικισμός διότι τέτοιος γεννήθηκε (Ἰσπανία, Γερμανία) καὶ τέτοιος πεθαίνει. Ό ἐθνικισμός ζητᾷ ταυτόχρονα ἐπέκταση καὶ συρρίκνωση, πράγμα καταστροφικό. Οἱ κομμουνιστές παίξανε μὲ τὸν ἐθνικισμό στὴν Κατοχή καὶ ἐν τέλει τὴν πατήσανε. Τὸ ΕΑΜ μοῦ εἶναι ἀκατανόητο ἰδεολογικῶς. Αὐτό ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι τὸ ποιὰ εἶναι ἡ μὴ ἐθνικιστική συνιστῶσα τοῦ φασισμοῦ. Ξέρω τὸ Führerprinzip, ἀλλά δὲν μοῦ ἀρκεῖ.

  Ἔχω μιὰν ὑπόνοια ὄτι ὁ φασισμός εἶναι ἡ μοναρχική ἰδέα, ὁ κομμουνισμός ἡ ἀγροτική ἰδέα καὶ ό φιλελευθερισμός ἡ ἀστική ἰδέα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. " Οἱ κομμουνιστές παίξανε μὲ τὸν ἐθνικισμό στὴν Κατοχή καὶ ἐν τέλει τὴν πατήσανε. Τὸ ΕΑΜ μοῦ εἶναι ἀκατανόητο ἰδεολογικῶς."

   Προσυπογράφω. Εἶναι δυνατόν νά θές νά νικήσεις καί νά ἔχεις σάν σύμβολό σου τήν Μπουμπουλίνα, καί νά συμμαχεῖς μέ παπάδες ἀντί νά τούς σφάζεις ὄντας κομμουνιστής; Κομμουνισμός ντεμέκ λοιπόν...Ἡ ἦττα τοῦ ΕΑΜ ἔχει πολύ ἁπλῆ ἐξήγηση. Η πραγματική ἰδεολογία του ἦταν ἡ ἰδεολογία τοῦ ἀντιπάλου. Ἡ ἐπίπλαστη ἐθνική ἰδεολογία...

   Delete
  2. Ἑκζάκτλυ.

   Καὶ τοῦς τὰ λές κι ἀπάντηση δὲν παίρνεις. Πρέπει νὰ μυρίσεις τὰ νύχια σου.

   Delete
 14. Ἡ παραπάνω συζήτηση ποὺ κάνετε εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρουσα. Ἐγὼ θὰ περιορισθῶ ἐδῶ, ἀπαντῶντας στὸν Ζαρατοῦστρα, νὰ προσθέσω ὅτι ἰσχύουν πλήρως τὰ ὅσα ἀνέλυσα περὶ ἰδεολογικοῦ τριγώνου στὸ βιβλίο μου, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία". Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐννοῶ μὲ τὸ σχῆμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ εἶναι ὅτι χρειάζεται προσωρινὴ συμμαχία φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ κατεδάφιση τοῦ φιλελευθερισμοῦ-καπιταλισμοῦ. Μετὰ τὴν νίκη ἐπὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὑποχρεωτικὰ τὰ δύο πρώην συμμαχικὰ στρατόπεδα θὰ ἀναμετρηθοῦν γιὰ ὁριστικὴ νίκη τοῦ ἑνὸς ἐπὶ τοῦ ἄλλου, ἐφ'ὅσον τὸ λάδι δὲν γίνεται νὰ ἀναμειχθῇ μὲ τὸ νερό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατανοητό τό παραπάνω, κατά κάποιον τρόπο δέν ἔρχεται σέ ἀντίφαση μέ τήν λογική τοῦ τριγώνου. Βέβαια ἡ λογική τοῦ τριγώνου - ὡς μοντέλου εἴτε ἰδεατοῦ εἴτε προσαρμοσμένου στήν πραγματικότητα - καθόλου δέν ἀποκλείει ἄλλες λύσεις γιά νά ξεπερασθεῖ τό φιλελεύθερο πρόβλημα. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός, κατά τήν γνώμη μου, εἶναι περισσότερο τακτικισμός...Πέραν τοῦ ὅτι στήν Ἑλλάδα εἶναι ἀνεφάρμοστος μέ τήν ἴδια λογική πού εἶναι ἀνεφάρμοστες καί οι τρεῖς πρῶτες ἰδεολογίες. Διότι στήν Ἑλλάδα δέν ὑφίσταται κοινωνία γιά νά ἐπενδυθεῖ μιά ὁποιαδήποτε ἰδεολογία καί νά δώσει ἱστορικό ἀποτέλεσμα, ἀλλά μόνον ἀχταρμᾶς...

   Ἀπάντηση ὅμως στά ἀρχικά ἐρωτήματά μου δέν πῆρα...Ἄλλα πράγματα ρώτησα ἐγώ ...

   Delete
 15. Τόσο ἰστορικά ὅσο καὶ στὴν πράξη ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἀστική ἰδεολογία. Ἀστική ἰδεολογία εἶναι μιὰ ἰεραρχική ὀργάνωση τῆς κοινωνίας ποὺ εἶναι θεωρητικά ἀπρόσωπη. Εἶναι σὰν τὸν σκελετό ἑνός ἀλόγου ποὺ τοῦ λείπει τὸ κρανίο.

  Ἡ μοναρχική ἰδέα εἶναι ὅτι ἡ ὀργάνωση ἔχει μιὰ ζωντανή κεφαλή (Δίας, Βασιλιάς, Θεός) καὶ ἡ ἀγροτική ἰδέα ὅτι ὅλοι εἶναι ἴσοι, στὸ βάθος, ἐπειδή ὑπάρχει ὁ κυκλικός χρόνος, μιὰ ἀέναη μετενσάρκωση.

  Ἐάν ὁ φασισμός καὶ ὁ κομμουνισμός εἶναι άντιστοίχως μοναρχικοί καὶ ἀγροτικοί, αὐτό ποὺ τοὺς ἐνώνει εἶναι ἠ φρίκη ποὺ νιώθουν ἔναντι τοῦ ἀκέφαλου σκελετοῦ τοῦ ἀστισμοῦ. Ἡ πόλη εἶναι έξαρτημένη, εἶναι ἕνας θνήσκων τεχνητός ὀργανισμός.

  Οὶ άρχαίοι Ἕλληνες προσπάθησαν νὰ ένώσουν τὴν ὔπαιθρο μὲ τὴν πόλη χωρίς βασιλιά. Δέν κράτησε πολύ.

  Οἱ νεώτεροι δείχνουν συνεχῶς νὰ τὸν ἀναζητοῦν.

  ReplyDelete
 16. Υ.Γ.Ποιητικῇ ἀδείᾳ, αὐτή εἶναι ὴ έπίπλαστη έθνική ίδεολογία. Ἐκεί ποὺ οἱ Γάλλοι εἶχαν άποκεφαλίσει τὸν Λουδοβίκο οἱ Ἕλληνες τὸν ἀναζητοῦσαν. Γι`ἀὐτό καὶ εἴπανε, ἐμείς δὲν εἴμαστε Καρμπονάροι. Γι`αὐτό καὶ οἰ παπάδες εἶναι μέρος τοῦ ἔθνους.

  ReplyDelete
 17. Εγώ θα έλεγα ότι ο κομμουνισμός είναι παραφυάδα του φιλελευθερισμού. Και οι δύο στηρίζονται στις αρχές του Διαφωτισμού.

  ReplyDelete
 18. Ἀπό ἄποψη πνευματική ὁ Διαφωτισμός άντιμάχεται τὸν κατακερματισμό τῆς μὴ γεωμετρικής σκέψεως καὶ ὁ κομμουνισμός τὸ ἴδιο. Στὴν πράξη ό φιλελευθερισμός εἶναι όλιγαρχικός μέ τάσεις άπολυταρχικές, ἐνίοτε, χωρίς ὄμως νὰ λατρεύει ἔνσαρκο μονάρχη, ἐνῶ ό κομμουνισμός θεωρητικά εἶναι έξισωτικός. Διαφέρουνε σέ ἕνα άπλούστατο ζήτηνα. Ὁ κομμουνισμός δὲν ἀναγνωρίζει ἀτομική ἰδιοκτησία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και οι δύο έχουν κοινή μήτρα. Δεν έχουν θεμελιώδεις διαφορές στην κοσμοαντίληψη τους.

   Delete
  2. Xμ...Σκέφτομαι νὰ γράψω γιὰ αὐτό ἕνα σχόλιο παρακάτω. Νομίζω πὼς ἔχουν. Ὁ κομμουνισμός εἶναι ταυτόχρονα προοδευτικός καὶ ὁπισθοδρομικός, ἐπειδή ἡ ἔννοια τῆς προόδου εἶναι ἀτομικιστική.

   Delete
 19. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Προσυπογράφω. Εἶναι δυνατόν νά θές νά νικήσεις καί νά ἔχεις σάν σύμβολό σου τήν Μπουμπουλίνα, καί νά συμμαχεῖς μέ παπάδες ἀντί νά τούς σφάζεις ὄντας κομμουνιστής; Κομμουνισμός ντεμέκ λοιπόν...»

  Συγνώμη, ἐδῶ ἐπιχειρεῖται ἄλλη μία στρέβλωσις τῆς ἱστορίας. Τὸ ΕΑΜ, ὅπως τὸ δηλώνει τὸ ὄνομά του, ἦταν ἀπελευθερωτικὸν κίνημα, ἔτσι αὐτοπροεβλήθη στὸν ἑλληνικὸν λαόν. Ἀποδεχόμενοι καλῇ τῇ πίστῃ τοὺς λόγους δημιουργίας του συμφωνοῦμε ὅτι ΔΕΝ ἔχει ἰδεολογικὸ χαρακτήρα, ἀλλὰ ἀπελευθερωτικόν. Ἂν πάλι δεχτοῦμε ὅτι εἶχε ἰδεολογικὸν χαρακτήρα καὶ ὄχι ἀπελευθερωτικόν, τότε ὑπάρχει τεράστια ὑποκρισία στὴν ὅλην ἱστορία, διότι τὴν ὑστεροφημία του τὸ ΕΑΜ τὴν ἔκτισε στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι καὶ ὄχι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἰδεολογία. Ἐπειδὴ δὲν εἶμαι κακοπροαίρετος ἄνθρωπος δέχομαι ὅτι τὸ ΕΑΜ ἦταν αὐτὸ ποὺ δήλωνε, ἀπελευθερωτικὸ κίνημα καὶ τίποτε ἄλλον.

  Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὶς τάξεις τοῦ ΕΑΜ γιὰ νὰ προσεχώρη κάποιος δὲν ἀπαιτεῖτο χαρτὶ κομματικῶν φρονημάτων. Τὸ ΚΚΕ πόνταρε στὴν φιλοπατρία τῶν Ἑλλήνων γιὰ νὰ δημιουργήσῃ φιλολαϊκὴν/πατριωτικὴν εἰκόνα μέσῳ τοῦ ΕΑΜ καὶ νὰ καπελώσῃ τὴν ἐθνικὴν ἀντίστασιν καὶ σὲ μεγάλον βαθμὸν τὸ κατέφερε.

  Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν κίβδηλον ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν στάσιν του στὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ κυρίως τὴν στάσιν του ἀπέναντι στὴν ἰταλικὴν ἐπίθεσιν τὸ '40. Ὅσο οἱ δυνάμεις τοῦ ἄξονος δὲν ἄγγιζαν τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν, γιὰ τὸ ΚΚΕ (ποὺ ἦταν ἡ σάρκα καὶ τὰ ὀστὰ τῆς ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐποχὴν ἐκείνην) δὲν συνέτρεχε κανεὶς λόγος νὰ πάρῃ ὁ λαὸς τὰ ὅπλα ἐπ' ὤμου καὶ τὸν δρόμο γιὰ τὸ μέτωπον.

  Τὸ νὰ δημιουργηθῇ τὸ ΕΑΜ γιὰ νὰ σφάζῃ παπάδες (ὁ αἰώνιος ἐχθρὸς τοῦ κομμουνισμοῦ), ὅταν ἡ χώρα εὑρίσκετο ὑπὸ ἰταλοβουλγαρογερμανικὴν κατοχὴν θὰ εἶχε ἰδεολογικὴν βάσιν, ἀλλὰ θὰ ἦταν σκέτη παράνοια. Ὅταν ὁ Βούλγαρος καὶ ὁ Ἰταλὸς καὶ ὁ Γερμανὸς σὲ ληστεύουν, σοῦ βουτοῦν τὸ ψωμὶ καὶ σὲ σκοτώνουν ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ βρῇς ἕναν τρόπον νὰ ξεμπλέξῃς πρῶτα μὲ δαὔτους καὶ μετὰ νὰ σφάζῃς παπάδες καὶ νὰ οἰκοδομῇς κομμουνιστικοὺς παραδείσους.
  Βεβαίως, γιὰ ἀρκετοὺς νεοαριστεροὺς τὸ ΕΑΜ -τὸ ὁποῖον de facto δὲν εἶχε ἰδεολογία- θὰ ἔπρεπε νὰ σφάζῃ παπάδες (τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ μέγιστος δυνάστης τοῦ τόπου ἦταν ὁ κατακτητὴς) γιὰ νὰ εἶναι συνεπὴς ἰδεολογικῶς σὲ μία ἰδεολογία ποὺ δὲν εἶχε!

  Ἄλλη μία ἀγκύλωσις ποὺ παρατηρεῖται στὸ ἐγκεφαλογράφημα τῶν ἀριστεριστῶν εἶναι ἡ ἑξῆς: ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Μὰρξ «ἀφόρισε» μὲ τὸν δικόν του τρόπο τὴν (χριστιανικὴν) θρησκεία, τοὺς ἀστοὺς καὶ τοὺς γαιοκτήμονες οἱ ἀπανταχοῦ θεωρητικοὶ ἀριστεροὶ/μαρξιστὲς/κομμουνιστὲς γιὰ νὰ εἶναι συνεπεῖς ἀπέναντι στὸ μαρξιστικὸν εὐαγγέλιο πρέπει νὰ κυνηγοῦν ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ παπάδες, ἀστοὺς καὶ τσιφλικάδες (ἀλλὰ ὄχι τραπεζίτες). Ἀκόμη κι ἂν δεχτοῦμε ὅτι ὁ Μὰρξ ἐκφράζει τὴν ἀπόλυτον σοφίαν, κανεὶς τους δὲν μπαίνει στὸν κόπο νὰ δῇ ὅτι ὅ,τι ἔγραφε ὁ Μὰρξ τὰ ἔγραφε βάσει καὶ τῶν δικῶν του βιωμάτων. Τὸ ἂν ὁ Μὰρξ ἀφορίζει τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν θρησκεία (ὑλιστικὴ ἀθεΐα) προφανῶς καὶ ὀφείλεται σὲ μεγάλον βαθμὸν στὴν παρακμὴν τῆς τότε προτεσταντικῆς ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἦταν μέρος τῆς κοινωνίας στὴν ὁποίαν ζοῦσε. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὴν δικήν του ἐκκλησίαν εἶχε καὶ ἔχει ἄλλου εἴδους σχέσι. Ἂν ἁπλῶς ὁ Μὰρξ ζοῦσε στὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ ἔγραφε τέτοια πράγματα, γιατὶ μέρος τῶν βιωμάτων του θὰ ἦταν ἐμβληματικὲς μορφὲς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

  Γιὰ νὰ πᾶμε ὅμως στὴν ταμπακιέρα, τὸ ΕΑΜ ὅταν πιὰ τελείωσε ὁ πόλεμος δὲν εἶχε λόγον ὑπάρξεως, ἀφοῦ ἡ ἀπελευθέρωσις ἦταν πιὰ γεγονός. Ἔτσι, τὸ ΚΚΕ προεκάλεσε τὸν ἐμφύλιον πόλεμον, ἀφοῦ δὲν παρέδωσε τὰ ὅπλα (τὸν βαρὺ ὁπλισμόν, ὄχι τὰ τουφέκια) καὶ στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν ἔσφαξε ἑκατοντάδες ἱερεῖς στὰ χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας. Ἑπομένως, τὸ ΕΑΜ ὡς ὄργανον τοῦ ΚΚΕ ὑπεκρίθη ὅτι δὲν εἶχε ἰδεολογία κατὰ τὰ χρόνια τῆς κατοχῆς γιὰ νὰ οἰκειοποιηθῇ τὴν συμπάθειαν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ μὲ τὸ πέρας τοῦ Β´
  ΠΠ ἔδειξε τὶς προθέσεις καὶ τὴν ἰδεολογικὴν συνέπειάν του στὸ ἔπακρον.

  ReplyDelete
 20. Εγω ξερω οτι ολα τα αρχαια πολιτευματα ηταν εθνικιστικα, ασχετα απο τον τροπο διοικησης τους. Ο Εθνικισμος λοιπον μπορει να συνδιαστει με οποιοδηποτε οικονομικο και κοινωνικο συστημα που κραταει την αρχη οτι το εθνος ειναι πανω απο ολους. Δεν μπορει βεβαια να υπαρξει φιλελευθερος εθνικισμος γιατι ο φιλελευθερισμος ειναι μια μορφη καπιταλισμου που τεινει να βαλει το εθνος στην υπηρεσια του ατομου και να υποδουλωνει το κρατος στις "αγορες", πραγμα τελειως απαραδεκτο για τον εθνικισμο.
  Οι πιο ενθερμοι εθνικιστες δεν ειναι νομιζω οι αστοι οπως λεει ο Κωνσταντης αλλα οι αγροτες, γιατι αυτοι ειναι δεμενοι με τις παραδοσεις αλλα και με την γη τους.
  Γενικοτερα τα λαικα στρωματα ειναι λογικο να ειναι πιο κοντα στον εθνικισμο απο την οικονομικη ελιτ της οποιας η επιβιωση δεν ειναι αρηκτα συνδεδεμενη με την πατριδα.

  ΤΟ ΕΑΜ δεν υπαρχει καμια δυσκολια να γινει κατανοητο. Για να βγει ο κοσμος στο βουνο επρεπε να του πλασαρουν πατριωτισμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ἀκριβῶς. Ἐθνικοκομμουνισμὸς/ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ ἐθνικοφιλελευθερισμὸς εἶναι ἔννοιες κενὲς περιεχομένου.

   Delete
 21. Παραλλαγὲς Diabelli

  Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας

  «Ἡ ἦττα τοῦ ΕΑΜ ἔχει πολύ ἁπλῆ ἐξήγηση. Η πραγματική ἰδεολογία του ἦταν ἡ ἰδεολογία τοῦ ἀντιπάλου. Ἡ ἐπίπλαστη ἐθνική ἰδεολογία... »

  Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «Ἑκζάκτλυ.»

  Τὸ πρόβλημα κάποιων εἶναι ἡ λέξις ἔθνος, τὰ παράγωγά της καὶ ἡ παρουσία της στὴν ζωή. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπενοήθη σχετικῶς προσφάτως, τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία καὶ στὰ Εὐαγγέλια.

  Γράφω ἀνωτέρω ὅτι

  «Ἡ ἄποψίς μου γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ εἶναι ὅτι δὲν εἶναι πολιτικὴ θεωρία, ἀλλὰ στάσις ζωῆς ἡ ὁποία ὅμως συνδέεται μὲ τὴν πολιτικήν.»

  Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴν ὁ ἐθνικισμὸς δὲν εἶναι ἰδεολογία, ὅπως τὰ καλούδια ποὺ μᾶς ἐπεφύλαξε ἡ σκέψις τοῦ νέου κόσμου (θὰ ἦτο ὕβρις νὰ τὴν ἀποκαλέσῳ φιλοσοφία), ἀλλὰ σίγουρα προφανές, αὐτονόητο ἀντανακλαστικὸ συμβατότητος καὶ ἁρμονίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ περιβάλλον του.
  Ἡ «ἐθνικὴ ἰδεολογία», ὁ ἐθνικισμός, δὲν εἶναι ἐπίπλαστος, διότι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα -ὅσο καὶ νὰ ἐρεθίζει κάποιους- εἶναι ἡ φυσιολογικὴ ἔμφυτος βιολογική, πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴν σύνδεσιν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ φυσικόν, ἀνθρωπογενὲς καὶ πολιτισμικόν του περιβάλλον. Ὅσο ἀναγκαῖο εἶναι τὸ νερὸ καὶ ἡ τροφὴ γιὰ ἕνα ἄτομο καὶ γιὰ μιὰ κοινωνία, ἄλλο τόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ ὕπαρξις ποιοτικῶν δεσμῶν τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν πατρώα γῆ καὶ τοὺς συνανθρώπους του ποὺ τὴν κατοικοῦν. Ἡ ἐπιστήμη εὐτυχῶς ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὅταν ἡ βιολογική, πολιτισμικὴ καὶ ἱστορικὴ ὁμοιογένεια ἑνὸς λαοῦ εἶναι ὑψηλοῦ βαθμοῦ, τότε ὁ λαὸς αὐτός, ἔχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα καὶ «ἀντοχήν» στὸν χρόνον.

  Τὸ ΕΑΜ δὲν ἔχασε κανέναν πόλεμο, ἐκτὸς ἂν ἀναφερόμαστε στὸν Δημοκρατικὸ Στρατό τοῦ ἐμφυλίου. Τὸ ΕΑΜ συνεκέντρωσε στὶς τάξεις του καὶ δεξιοὺς καὶ κεντρώους Ἕλληνες μὲ τὸ προφορικὸ συμβόλαιο τιμῆς «πατριῶτες ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς χώρους πᾶμε νὰ ἀπελευθερώσουμε τὴν χώρα». Ὅταν τελείωσε ὁ Β´ΠΠ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ τελειώσει κάπου ἐκεῖ καὶ τὸ ΕΑΜ. Τὸ ΕΑΜ ἄλλαξε ὄνομα, ἀλλὰ δὲν ἔπαψε νὰ εἶναι ὑποχείριον τοῦ ΚΚΕ. Αὐτὸ ποὺ ἄλλαξε ἦταν ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸ ΕΑΜ/ΔΣ. Οἱ περισσότεροι ποὺ τὸ πλαισίωσαν τὸ ἔκαναν μὲ τὴν παραδοχὴ νὰ ἐλευθερώσουν τὴν Ἑλλάδα. Ὅταν τὸ ΕΑΜ ἔδειξε τὶς πραγματικές του διαθέσεις, οἱ περισσότεροι ποὺ τὸ ἀκολούθησαν ἀρχικῶς μετὰ τὸ ἐγκατέλειψαν. Διαφορετικῶς, ἂν ὁ ΔΣ ἦταν πραγματικῶς λαοφιλὴς θὰ εἶχε ὄχι 100 000 μαχητές, ἀλλὰ τουλάχιστον 300 000. Καὶ ἀργότερα στὰ μετεμφυλιακὰ χρόνια, ἂν ὄντως τὰ ΕΑΜ/ΔΣ εἶχαν τὴν λαοφιλία ἐξασφαλισμένη, θὰ μποροῦσαν μέσῳ τῆς ΕΔΑ, (ἐφόσον τὸ ΚΚΕ ἦταν ἀπαγορευμένο) νὰ «χτυπήσουν» γιὰ πλάκα ἂν ὄχι ἕνα 60% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σίγουρα ἕνα 45% στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές. Ἡ ΕΔΑ ὅμως ποτὲ δὲν συνεκέντρωνε ποσοστὰ ποὺ θὰ τὴν ἀξίωναν νὰ διεκδικήσῃ τὴν ἐξουσία. Ὅταν δὲ τὸ ΚΚΕ νομιμοποιήθη, τὰ ποσοστά του στὶς ἐκλογές τοῦ '74 ἦταν τραγικὰ σὲ σχέσι μὲ τὶς προσδοκίες του καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ πιὸ δεδηλωμένοι ἐχθροὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (Ἀπριλιανοὶ) εἶχαν ἐπωμιστεῖ ὅλες τὶς ἁμαρτίες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τὸ 45 καὶ μετά.

  Εἶναι λοιπὸν μεγάλο ψέμα ὅτι τὸ ΕΑΜ (ΔΣ/ΚΚΕ) ἔχασε γιὰ λόγους ἰδεολογίας, ἰδεολογικῆς ἀστάθειας, ἀποπροσανατολισμοῦ καὶ συγχύσεως. Τὰ περὶ ἰδεολογίας λεγόμενα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐλαφρυντικὰ γιὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα καὶ εἰδεχθεῖς πράξεις τῆς ἀριστερᾶς τὰ ὁποῖα σὲ μεγάλο βαθμὸν ἔμειναν ἀτιμώρητα καὶ στὰ βιβλία Ἱστορίας παρουσιάζονται ὡς κοινωνικοὶ ἀγῶνες.

  Ὅσο γιὰ τὸν ἀντίπαλο, ὁ ἀντίπαλος δὲν εἶχε μία συγκεκριμένη ἰδεολογία. Ἄλλη ἰδεολογίαν εἶχαν τὸ Παλάτι, ἄλλη οἱ Φιλελεύθεροι, ἄλλοι οἱ Κεντρῶοι, ἄλλην οἱ μεταξικοὶ καὶ μετέπειτα Ἀπριλιανοί. Δεδομένου ὅμως ὅτι ἡ παγκοσμιοποίησις καὶ ὁ φιλελεύθερος διεθνισμὸς δὲν εἶχαν διαβρώσει τὴν πολιτικὴν τότε ὅπως συμβαίνει τώρα, ὅλοι οἱ παραπάνω καὶ οἱ ὀπαδοί των θεωροῦσαν δεδομένη τὴν ὕπαρξιν ἐθνικοῦ κράτους. Τὸ νὰ τοὺς τσουβαλιάζουμε ὅλους καὶ νὰ τοὺς λέμε «ἐθνικόφρονες» εἶναι ἐπιεικῶς ἀστεϊσμός. Ἂν τοὺς συνέδεε κάτι ὅλους αὐτοὺς ἦταν ὁ ἀντικομμουνισμὸς γιὰ τελείως διαφορετικοὺς λόγους.

  ReplyDelete
 22. Κύριοι, ἐκ μερους μου, πιάσαμε λαγό ! Ἐπιτέλους συζητάμε γιὰ ζητήματα ποὺ εἶναι ταυτόχρονα φιλοσοφικά, πολιτικά, καθημερινά.

  ReplyDelete
 23. Ναι , πολύ φιλοσοφικό το θέμα "ποιος έσφαξε περισσότερους στο συμμοριτοπόλεμο"...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανεὶς δὲν ἔθεσε τὸ ἐρώτημα αὐτό. Αὐτὸ ποὺ ἀνελύθη ἦταν τὰ αἴτια ἀποτυχίας τοῦ ΕΑΜ/ΔΣ μετὰ τὸν Β´ΠΠ καθὼς καὶ τὸ ἂν τὸ ΕΑΜ καὶ ὁ ΔΣ/ΚΚΕ ἦταν εἰλικρινεῖς ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ συνεπεῖς ἢ ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἰδεολογίαν των. Τὸ αὐτὸ ἀνελύθη καὶ γιὰ τὸ ἀντικομμουνιστικὸν στρατόπεδο.

   Delete
 24. Ὁ ἐθνικισμός , ἡ ἐθνική ἰδεολογία δέν εἶναι ἐπίπλαστοι. Ἀναποτελεσματικοί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας σίγουρα εἶναι, ὄχι ὅμως ἐπίπλαστοι.

  Ἐπίπλαστη εἶναι ἡ ἑλλαδική ἐθνική ἰδεολογία, ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός εἶναι ἐπίπλαστος. Κοινῶς ἀπάτες ὅπως καί ὁ ἑλληνοχριστιανισμός, ὁ ἑλλαδικός σοσιαλισμός ἤ κομμουνισμός, ὁ ἑλλαδικός φασισμός...Πολύ ἁπλά λόγῳ τῆς φύσεως τῆς Ἑλλάδος ὡς κράτους. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶνε ὅλες οἱ ἐντός Ἑλλάδος ἰδεολογικές θολοῦρες...Καί ὁ κ. Κιτσίκης προσπαθεῖ μέ τίς θολοῦρες ἀναμιγνύοντάς τις, νά φτιάξει ἑλλαδικό ἐθνικομπολσεβικισμό...καί νά μεγαλουργήση ἡ χώρα - ὅπως ψάχνει στό ἄρθρο του...

  ΥΓ Τά ἀρχικά διατυπωθέντα ἐρωτήματα παραμένουν ἀναπάντητα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς. Ποτέ δεν υπήρξε ελληνικός εθνικισμός. Και ούτε χρειάζεται να υπάρξει.

   Ακόμα και από τους αρχαίους χρόνους ΠΟΤΕ δεν υπήρξε ελληνικός εθνικισμός. Η μία πόλη μάλωνε με την άλλη και πολεμούσε με μια άλλη. Η Κόρινθος με την Αθήνα , τη Σπάρτη κλπ κλπ.

   Που τον είδατε τον εθνικισμό στην Ελλάδα; Από το 146 π.Χ. και μετά στην ουσία δεν υπάρχει Ελλάδα. Ο Πλούταρχος λέει σε ένα έργο του γύρω στο 100 μ.Χ. ότι οι Έλληνες δεν έιχαν την δυνατότητα να μαζέψουν ούτε 2.000 ανθρώπινο δυναμικό για στρατό. Ανύπαρκτοι δηλαδή. Η Ελλάδα ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 1821.

   Delete
  2. λαβὼν φαίη τις, ὅτι τῆς κοινῆς ὀλιγανδρίας, ἣν αἱ πρότεραι στάσεις καὶ οἱ πόλεμοι περὶ πᾶσαν ὁμοῦ τι τὴν οἰκουμένην ἀπειργάσαντο, πλεῖστον μέρος ἡ Ἑλλὰς μετέσχηκε, καὶ μόλις ἂν νῦν ὅλη παράσχοι τρισχιλίους ὁπλίτας, ὅσους ἡ Μεγαρέων μία πόλις ἐξέπεμψεν εἰς Πλαταιέας ( οὐδὲν οὖν ἕτερον ἦν τὸ πολλὰ καταλιπεῖν χρηστήρια τὸν θεὸν ἢ τῆς Ἑλλάδος ἐλέγχειν τὴν ἐρημίαν)

   Delete
  3. Αυτό το υπογραμμίζω , για να κατανοηθεί η παρακμή της Ελλάδας ουσιαστικά μετά την κατάκτηση από τους Ρωμαίους. Για παράδειγμα η Αθήνα και πολλές άλλες πόλεις του 1ου αιώνα π.Χ. δεν είναι ίδια με την Αθήνα του 5ου ή 4ου αιώνα π.Χ. , την Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα ενωμένη σαν κράτος δεν έχει ιστορία άνω των 110 χρόνων.

   Είναι αστείο να μιλά κανείς για ελληνικό εθνικμισμό που ποτέ δεν υπήρξε. Μπορεεί όμως να πει αντίστοιχα για αθηναικό ή σπαρτιατικό εθνικισμό.

   Delete
  4. «Ακριβώς. Ποτέ δεν υπήρξε ελληνικός εθνικισμός. Και ούτε χρειάζεται να υπάρξει.»

   Ἄλλη μία ἀπόπειρα βιασμοῦ τῆς ἱστορίας, εὐτυχῶς ἀποτυχημένη. Τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶχαν πόλεις-κράτη δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ἦταν ἐθνικιστές. Ὁ ἐθνικισμὸς νέτα-σκέτα μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι πολιτικὴ ἰδεολογία μὲ τὴν ἀκαδημαϊκὴν ἔννοια τοῦ ὅρου, ἀλλὰ ἐπηρεάζει δραστικότατα, ὅπου ὑπάρχει, τὴν Πολιτειακὴ Ὀργάνωσιν μίας κρατικῆς δομῆς καὶ τὴν σχέσιν τῶν πολιτῶν μὲ αὐτήν.

   Ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν ἦταν ἐθνικιστὲς θὰ ἐμήδιζαν μηδενὸς ἐξαιρουμένου. Ὅμως, ἔβαλαν κάτω τὰ δεδομένα καὶ εἶδαν ὅτι οἱ ΕΘΝΙΚΟΙ δεσμοὶ ποὺ τοὺς ἑνώναν (κοινὴ καταγωγή, γλώσσα, ἔθιμα καὶ θρησκεία) ἦταν πολὺ πιὸ ἰσχυρὰ ἀπὸ τὶς τοπικές των διαφορές. Ἔτσι, δημιούργησαν ἀπὸ κοινοῦ πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων κοινὲς Πολιτειακὲς δομές, ὅπως ὁ στρατός, γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουν τοὺς Πέρσες. Ἀργότερα, ἐπὶ Ἀλεξάνδρου, πλῆθος συνελλήνων ἑνώθησαν ὑπὸ τὴν ἀσπίδα τοῦ μεγάλου Στρατηλάτου γιὰ νὰ δημιουργήσουν ΕΘΝΙΚΗΝ αὐτοκρατορία. Τὸ «πᾶς μὴν Ἕλλην βάρβαρος» (ἂν καὶ ἑρμηνεύεται λανθασμένα ἀπὸ πολλοὺς ἑλληνοψύχους) εἶναι τὸ ἐπιστέγασμα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.

   «Που τον είδατε τον εθνικισμό στην Ελλάδα; Από το 146 π.Χ. και μετά στην ουσία δεν υπάρχει Ελλάδα. Ο Πλούταρχος λέει σε ένα έργο του γύρω στο 100 μ.Χ. ότι οι Έλληνες δεν έιχαν την δυνατότητα να μαζέψουν ούτε 2.000 ανθρώπινο δυναμικό για στρατό. Ανύπαρκτοι δηλαδή. Η Ελλάδα ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 1821.»

   Περιττὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης ἀνεγνωρίζετο ἀπὸ τὴν Δύσιν ὡς «Imperium Græcorum» καὶ ὄχι ὡς Βυζάντιο. Ὁ μύθος ὅτι ἡ Ρωμανία εἶναι «Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία» μὲ πολυφυλετικὸ μπαστάρδεμα πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ τελειώνῃ. Στὴν Ρωμανία τὸ συντριπτικῶς κυρίαρχον στοιχεῖον ἦταν τὸ ἑλληνικόν, ἡ ἐπίσημος γλώσσα ἦταν ἡ ἑλληνική, ἡ διευρυμένη σὲ σχέσιν μὲ σήμερα Ἑλλὰς, ἡ Κύπρος, καὶ ἡ τότε ἡ Μ. Ἀσία ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸν πυρήνα τῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ἑλληνικότατες, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι αὐτοκράτορες. Ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ὁποία κάποιοι προσπαθοῦν νὰ μᾶς δημιουργήσουν συμπλέγματα προέτασσε τὴν Ὀρθοδοξία ὡς βασικὸν πυλώνα της, ὡστόσο ποτὲ δὲν ἀπεμπόλησε τὴν ἑλληνικότητά της. Μὲ ἐξαίρεσι τὸ ζήτημα τῆς θρησκείας τὸ ὁποῖο δημιούργησε τριβὲς καὶ ἐντάσεις μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων δωδεκαθεϊστῶν τῆς ἐποχῆς, ἡ Ρωμανία ποτὲ δὲν ἀρνήθηκε τὴν Ἑλλάδα ποὺ εἶχε μέσα της. Κι ἂν κάποιοι ἰσχυριστοῦν ὅτι σκότωσε τὸ ἀρχαῖο πνεῦμα θὰ τοὺς ἀναφέρω ὅτι τριβὲς καὶ ἐντάσεις σημειώνονταν γενικῶς γιὰ θέματα θρησκείας ἀκόμη καὶ μεταξὺ ὁμοδόξων. Σὰν σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔληξε μία πολυετὴς διαμάχη μὲ σφοδρὲς συγκρούσεις μεταξὺ εἰκονομάχων καὶ εἰκονολατρῶν πολὺ πιὸ σφοδρὴ ἀπὸ αὐτὴν μεταξὺ χριστιανῶν δωδεκαθεϊστῶν. Δεδομένου ὅτι ὁ παλαιὸς κόσμος ἦταν θεοκρατικὸς ἦταν μοιραῖοn οἱ ἄνθρωποι νὰ ἀσχολοῦνται περισσότερο μὲ θέματα θρησκείας. Ἡ θεοκρατία τῆς Ρωμανίας ὅμως δὲν μετέτρεψε ποτὲ τὸν ἑλληνικὸν κόσμο σὲ πολυφυλετικὸ χυλὸ οὔτε κατὰ διάνοια ἀμφισβήτησε τὴν ἑλληνικότητα τοῦ πολιτισμοῦ της.

   «Ἐπίπλαστη εἶναι ἡ ἑλλαδική ἐθνική ἰδεολογία, ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός εἶναι ἐπίπλαστος. Κοινῶς ἀπάτες ὅπως καί ὁ ἑλληνοχριστιανισμός, ὁ ἑλλαδικός σοσιαλισμός ἤ κομμουνισμός, ὁ ἑλλαδικός φασισμός...»

   Γιὰ κάποιους ποὺ ἔχουν πάρει διαζύγιον μὲ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ μισοῦν τὴν ἴδια των τὴν φύτρα, γιὰ κάθε λογῆς γραικύλο ποὺ βαυκαλίζεται ἀναμασώντας εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα (Σορβώνη καὶ μαστούρα) εἶναι λογικὸν τὸ ἔθνος, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ κάθε τὶ παράγωγον αὐτῶν νὰ τοὺς φαίνεται κάλπικον, ἀνούσιον, παράλογον.

   Ἐγὼ προσωπικῶς χεσμένο ἔχω τὸν ἐθνικισμὸ τῶν Ἰταλῶν καὶ πολὺ περισσότερο τῶν Γερμανῶν. Δὲν ἔχω τὴν πολιτισμικὴ ἀνασφάλεια νὰ ἐφαρμόσῳ ὡς εὐαγγέλιο κάτι εἰπωμένο ἀπὸ τὴν academia τῆς ἀλλοδαπῆς γιὰ νὰ τὸ προσκυνῷ, εἴτε λέγεται μαρξισμός, εἴτε ἐθνικισμὸς δυτικοῦ τύπου, εἴτε σοσιαλισμός. Κορώνα στὸ κεφάλι μου ἔχω γυναίκα/οἰκογένεια, πατρίδα καὶ θεό. Τὸ πολιτισμικὸν ὁπλοστάσιον τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ κάνῃ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος νὰ μεγαλουργῇ καὶ μὲ αὐτὸ θὰ πορευόμαστε μέχρις ἐσχάτων.

   Τὶς χρεωκοπημένες ἰδεολογίες καὶ τοὺς -ισμοὺς τοὺς ἀφήνω γιὰ τὴν ὑψηλὴν διανόησιν.

   Delete
  5. Προτιμώ να ψάχνω τις πρωτογενείς πηγές παρά να αοριστολογώ όπως εσείς. Δυστυχώς πάντα τα επιχειρήματά σας είναι ανιστόρητα. Εγώ έφερα συγκεκριμένο παράδειγμα από Πλούταρχο που αναφέρει ότι οι Έλληνες ήταν τέτοιο σκορποχώρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. που δεν είχαν τη δυνατότητα να μαζέψουν ούτε 3 χιλιάδες στρατό. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι η αντίσταση των Ελλήνων κατά των Ρωμαίνω δεν ήταν μαζική αλλά διαχωρισμένη ανά τις πόλεις κράτη , για αυτό και ηττήθηκαν. Επίσης αυτό δείχνει την μηδαμινή παρουσία του "ελληνικού εθνικισμού" που ισχυρίζεστε ότι υπήρχε ανέκαθεν.

   Το Βυζάντιο ήταν ξεκάθαρα πολυεθνική αυτροκρατορία. Μιλούσαν ελληνικά και υπήρχαν Έλληνες αλλα σε καμάι περίπτωση δε μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ήταν ελληνική αυτοκρατορία. Αυτά είναι για γέλια και πράγματα ανιστόρητα.

   Επίσης σας έχω ξαναπεί ότι ορθοδοξία δε σημαίνει Ελλάδα. Απλώς οι Έλληνες ταυτίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά με την ορθοδοξία. Μη τα μπερδεύετε.

   Για πείτε μου λοιπόν , είχε η ανατολική ρωμαική αυτοκρατορία , έστω έναν Έλληνα αυτοκράτορα;

   Delete
  6. Που ήταν λοιπόν οι "Έλληνες εθνικιστές" να υπρασπιστούν τις πόλεις και τα ιερά από τους Ρωμαίους και αργότερα τον 4ο αιώνα από τον Αλάριχο;

   Μόλις 9.000 στρατό είχε ο Αλάριχος και τα διέλυσε όλα και εσύ δε μπορούσες να μαζέψεις ούτε τρεις χιλιάδες.

   Αφήστε τα παραμύθια λοιπόν.

   Delete
  7. Οι Δυτικοί ονόμαζαν την Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία , ως Αυτοκρατορία των Γραικών , γιατί ζήλευαν και δεν επιθυμούσαν , ενώ γνώριζαν κατά βάθος , να παραδεχτούν ότι η ίδια η Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία υπήρξε η φυσική συνέχεια του Ρωμαικού Imperium. Επειδή λοιπόν τους ζήλευαν ήδη από την εποχή του Μ.Κωνσταντίνου που μετέφερε την πρωτεύουσαν της αυτοκρατορίας στην ανατολή από τη δύση που ήταν , για αυτό το λόγο διέστρεφαν και την ονομασία της σε "αυτοκρατορία την Γραικών" , έτσι ώστε προπαγανδίζοντας να θεωρηθούν οι ίδιοι(Δυτικοί) ως η φυσική συνέχιση του Imperium , κάτι που ιστορικα δεν ισχύει. Αυτό άρχισε να συμβαίνει επί Καρλομάγνου και ύστερα , όταν αυτοί δημιούργησαν τη δική τους Αγία Ρωμαική αυτοκαρτορία , Sacrum Romanum Imperium.

   Επίσης ο όρος Βυζάντιο είναι και πάλι κατασκευασμένος από αυτούς τον 17ο αιώνα , ώστε να σπιλώσουν τη φυσική συνέχιση της Ρώμης από την Ανατολική Ρωμαική αυτοκρατορία. Ο όρος Βυζάντιο δεν υπάρχει. Δηλαδή αν πηγαίναμε πίσω στο χρόνο , τον 4ο ή 5ο ή 6ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και λέγαμε "Γεια σας , ήθραμε στο Βυζάντιο" , οι πολίτες θα μας κοιτούσαν με απορία , μην αναγνωρίζοντας τι τους λέμε.

   Ελπ'ιζω να έγινα κατανοητός.

   Delete
  8. Σωστὲς οἱ παρατηρήσεις τῶν Ἐνόχων Μυστικῶν.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  9. Ακόμα και ο σημερινός οικονομικός πόλεμος που δεχόμαστε , θεωρώ πως είναι κατάλοιπο , κατακάθι , εκείνης της ζήλιας των δυτικών.

   Και να μην ξεχνάμε πως ιστορικά , αυτή η αυτοκρατορία , η Αγία Ρωμαική , περιορίστηκε κυρίως στον σημερινό γερμανικό χώρο. Αν κάτι σας λέει κι αυτό...

   Delete
  10. Ἔχω ἀπαντήσει ἀναλυτικῶς παρακάτω στὰ ὅσα ἀναφέρεστε. Τὰ περισσότερα ποὺ λέτε τὰ ἔχω ὑποστηρίξει πρὶν ἀπὸ ἐσᾶς στὸ παρελθόν. Δὲν ἀνακαλύψατε τὴν Σελήνη μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε. Εἶναι γνωστά.

   Delete
 25. Μιὰ παρατήρησις ἐπί ἑνός μόνο θέματος. Ολα τα αρχαια πολιτευματα ηταν εθνικιστικα, λέει ὁ κύριος Γιάγκος.

  Ὄχι. Στὴν ἱστορία ποὺ ξέρω, καμία ἔννοια δὲν ἔχει ἀναδρομική ἰσχύ. Ἑθνικισμός ἤ ἐθνισμός εἶναι καταρχήν περιγραφικές ἔννοιες ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἕνα φαινόμενο ποὺ ξεκινᾷ μὲ τὴ Γαλλική ἐπανάσταση, κυρίως στὴ Γερμανία - νομίζω καί στὴν Ἱσπανία - καὶ κορυφώνεται τὸν δέκατο ἔνατο αἰῶνα. Συνοπτικά, εἶναι ἀρχικά ἰδεολογία ἀστικῶν στρωμάτων ποὺ ἀντιτίθενται στὶς Ναπολεόντειες κατακτήσεις ὠς Γαλλικές ἀλλά ἐναντιώνονται ὅπως ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση στοὺς τοπικούς εὐγενεῖς καὶ τὴ θεοκρατία τοῦ Μεσαίωνα, τῆς Μεταρρύθμισης καὶ τῆς Ἀντιμεταρρύθμισης.

  Στόχος τοῦ ἐθνικισμοῦ ἡ πολιτική ένοποίηση μιᾶς κατακερματισμένης ἐπικράτειας, ἡ ἀποτίναξη ξένου ἐπικυριάρχου καὶ ἡ δημιουργία ενός κεντρικοῦ μὴ θεοκρατικοῦ πολιτισμοῦ.Στὴ Γαλλία καὶ στὴν Ἀγγλία τὴ δουλειά τῆς ἐνοποίησης τὴν εἶχε κάνει ἡ Μοναρχία, ἀπό πολύν καιρό, σε χῶρες ὅμως ὅπως ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ἱταλία τὸν 19ο αἱ. τὴ δουλειά ἔπρεπε νὰ τὴν κάνουν οἱ ἀστοί.

  Οἱ ἀρχαῖοι πάλι δὲν εἶχαν ἔθνος-κράτος. Αύτό ποὺ συνέδεε τοὺς πολίτες μιᾶς πόλης-κράτους ἤταν ὴ κοινή σωματική συμμετοχή στὶς λειτουργίες τῆς πόλεως. Ὁ ἐθνικισμός εἶναι φαινόμενο μεταγενέστερο κατά χιλιάδες χρόνια καὶ ζητᾷ ἴσα-ἴσα τὴν διέξοδο ἀπό τὸν κατακερματισμό τῶν πόλεων, τῶν δήμων καὶ τῶν κωμῶν. Αντίθετα, μέχρι τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας, στὴν ἑλληνική πόλη-κράτος ὑπάρχει ἕνα ὄριο, ποὺ εἶναι ἡ κοινή συνάντηση τῶν πολιτῶν σὲ ἕναν χῶρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ενιαία αντίληψη περί έθνους όπως εμείς σήμερα. Διηρούντο σε φυλές, έθνη, φατρίες, όπως οι ιθαγενείς της Αμερικής. Ήξεραν όμως ότι ανήκαν στο ίδιο γένος. Μπορεί να μην ήταν εθνικιστές, αν ακολουθούμε την παραδοσιακή έννοια της λέξεως, αλλά εθνοφυλετιστές σίγουρα ήταν. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Αριστοτέλης ωραματίζετο έναν ελληνικό εθνικισμό όταν έγραψε το εξής: «τὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων γένος, ὥσπερ μεσεύει κατὰ τοὺς τόπους, οὕτως ἀμφοῖν μετέχει. καὶ γὰρ ἔνθυμον καὶ διανοητικόν ἐστιν: διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεῖ καὶ βέλτιστα πολιτευόμενον καὶ δυνάμενον ἄρχειν πάντων, μιᾶς τυγχάνον πολιτείας».

   Delete
  2. Ὁ Δημοσθένης φαντάζομαι θὰ´ηθελε νὰ μποροε νὰ βάλειι στὴ θέση τῶν Ἑλλήνων τοὺς Ἀθηναίους. Ὄμως οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἤταν στενά δεμένοι μὲ τοὺς θεούς τους, ὅπως οἱ κατοπινοί Ἕλληνες μὲ τοὺς ἀγίους τους. Ὁ ἐθνικισμός ἀντίθετα εἶναι μιὰ παράξενη συνθεση ἐκκοσμίκευσης καὶ ἑνός εἴδους πρωτοθρησκείας. Ὁ ἐθνικισμός ἔχει κάτι ῥετρό.Στὸν ἐθνικισμό ὑπάρχει μιὰ αἴσθηση ἀπώλειας.

   Delete
  3. Τί πίνετε ἐκεῖ στὴν Γαλλία ἀγαπητὲ Κωνσταντή; Τί πίνετε καὶ δὲν μᾶς δίνετε. Φιλικά.

   Delete
  4. Καφέδες, δυστυχῶς....ἐξίσου φιλικά.

   Delete
 26. Ἡ καλύτερη τοποθέτηση στὸ θέμα τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι αὐτὴ τοῦ Κωσταντῆ. 'Επειδὴ γνωρίζει γαλλικὰ τὸν παρακαλῶ νὰ διαβάσῃ ἕνα κλασσικὸ στὴν διεθνῆ ἱστοριογραφία σύγγραμά μου, τοῦ 1971, μὲ τίτλο "Ὁ ἐθνικισμός" καὶ ὅσο τοῦ τὸ ἐπιτρέπει ὁ χρόνος νὰ τὸ μεταφράσῃ στὰ ἑλληνικά. Ἰδοὺ ὁ σύνδεσμος:

  http://www.erudit.org/revue/ei/1971/v2/n3/700119ar.pdf

  Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς εἶναι εἰσαγόμενος καὶ ἐνεφανίσθη μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι ὅμως σεβαστὸς ὅπως πολλὰ ἄλλα πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ῥεύματα ποὺ εἰσήχθησαν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ τὴν Δύση.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Σᾶς μετέφρασα ἀπὸ τὰ γαλλικά, τὶς πρῶτες παραγράφους αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου μου:

  " Ἀναρίθμητες εἶναι οἱ μελέτες ἐκεῖνες πού πραγματεύονται τόν ἐθνικισμό. Τό τεράστιο αὐτὸ φαινόμενο, πού ἐδῶ καί διακόσια χρόνια διογκώνεται συνεχῶς μπροστὰ στὰ μάτια μας, ἄν καὶ μερικοὶ σπεύδουν μετά ἀπὸ κάθε κρίση νὰ τὸ ἐνταφιάσουν ὁριστικά, προβάλλει κάθε φορά καὶ πιὸ σφριγηλὸ ἀπὸ ἄλλοτε. Σάν μυρμήγκια πού περιζώνουν τὰ Ἰμαλάϊα, διαγράφουμε ἀκάματα τὴν ἰδική μας πλαγιὰ τοῦ βουνοῦ καὶ οἱ μεμονωμένες ἑρμηνεῖες μας ἐμπλέκονται καί ἀλληλοσυγκρούονται. Περιττὸ λοιπὸν νά προσθέσουμε ἑνα ἀκόμη παραδοσιακὸ κείμενο στὴν ἤδη συσσωρευμένη φιλολογία. Μέ δυό λόγια, ἡ μελέτη αὐτὴ προτίθεται νὰ εἶναι παράτολμη: σκοπεύει νὰ ἀγκαλιάσῃ ἀπό ψηλά, μὲ μιὰ μόνον ματιά, τὰ Ἰμαλάϊα.

  Οἱ λεπτομέρειες θά σβήνουν ἔτσι ὥστε νά προβάλλῃ καλύτερα τὸ γενικώτερο περίγραμμα. Οἱ μακρόσυρτοι καί παραφορτωμένοι ὁρισμοὶ θὰ δίνουν τήν θέση τους σέ ἁπλοῦς καί συντόμους ὁρισμούς. Εἶναι ἀπαράδεκτο νά ἰσχυριζόμεθα ὅτι ἑνα φαινόμενο πού τό ἔνιωσαν βαθιὰ ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σέ κάθε ἄκρη τῆς γῆς, δέν δύναται νά γίνῃ μέ τήν ἴδια εὐκολία κατανοητό.

  Ὁ ἐθνικισμός, ὅπως και ὅλα τὰ φαινόμενα, ἀπό τὰ πλέον ἀσήμαντα ἕως τά πλέον σημαντικά, ἐμπεριέχεται μέσα στὴν γενικὴ δυναμικὴ τῆς ἐξελίξεως, δηλαδὴ ἐκείνην τῆς ἀντιφάσεως. Τὸ δίδυμο ἐθνικισμός-διεθνισμὸς ἐμπεριέχεται μέσα στὴν θεμελιώδη καί διαρκῆ ἀντίφαση δύο δυνάμεων: τῆς δυνάμεως τῆς ἀποκλινούσης πρὸς τόν ἑαυτόν της καί τῆς δυνάμεως τῆς ἀποκλινούσης πρὸς τὸν ἄλλον. Ὅπως σέ κάθε ἀντιφατικὸ δίδυμο, ἡ λύση του δέν συνίσταται στὴν ἐξάλειψη τῆς μίας δυνάμεως ἀπό τὴν ἄλλην, ἀλλά σὲ μίαν μέσα ἀπὸ τὴν ὑπέρβαση συγχώνευσή τους".(Dimitri Kitsikis, "Le nationalisme", Études internationales, Σεπτέμβριος 1971, σσ. 347-370)

  ReplyDelete
 28. (Στὸ προηγούμενο - τὸ μόνο μου πρόβλημα ὅτι εἶμαι ψείρας στὶς μεταφράσεις καὶι μοῦ παίρνουν πολύ χρονο).

  Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο θέμα - ἡ διάκριση πατριωτισμοῦ καὶ ἐθνικισμοῦ. Ὁ νεώτερος εὐρωπαϊκός πατριωτισμός εἶναι συνήθως ἀντικληρικαλικός (Γαλλική Ἐπανάσταη, Ναπολέων ἐν μέρει), ἐνῷ ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἀντιδημοκρατικός καὶ θεωρητικά ἀντεπαναστατικός. Ὁ πατριώτης εἶναι συνήθως προοδευτικός, μαχητικός καὶ ἀντικληρηκαλιστής, ὁ ἐθνικιστής ῥομαντικός, εὐαίσθητος, ἐκλεπτυσμένος. Ὁ νο1 ἐχθρός τοῦ πατριώτη εἶναι οἱ τύραννοι (βασιλεῖς) καὶ οἱ παπάδες, τοῦ ἐθνικιστῆ πρῶτα ἀπόλα οἱ ξενομανεῖς, οἱ ἀναίσθητοι καὶ ἀπό τὸ δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα κυρίως οἱ σοσιαλιστές, οἱ κομμουνιστές καὶ πάντοτε, μὰ πάντα οἱ ὑλιστές. Ὁ πατριώτης ἔχει μανία μὲ τὴν ἀρχαιότητα, ὁ ἐθνικιστής μέ τὸν Μεσαίωνα. Κατεξοχήν πατρίδα τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ἡ Γερμανία, τοῦ πατριωτισμοῦ ἡ Γαλλία, ὅπου ἐθνικισμό πραγματικό ἔχουμε κυρίως μετά τὸ 1871, δηλαδή μετά τὴν ἤττα στὸ Γαλλοπρωσικό Πόλεμο καὶ τὴν Κομμοῦνα τοῦ Παρισιοῦ - ἀπό τότε κυρίως χρονολογεῖται τὸ "οἱ πρόγονοί μας οἱ Γαλάτες". Αύτά ποὺ λέει συνήθως ὁ κος Γιάγκος εἶναι πιό πολύ πατριωτικά ἐνῷ αὐτά ποὺ λέει συνήθως ὁ κος Συρμακέζης πιὸ πολύ ἐθνικιστικά - μὴν μὲ παρεξηγησετε, ε, λέω μόνο μιὰ φευγαλέα ἐντύπωση ! Γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄλλο θέμα τελείως, πιστεύω.

  ReplyDelete
 29. Τάδε ἔφη νεοελληνικό, ἑλλαδικό ζόμπι - καί οὐχί Ἕλληνας - ὀνόματι Συρμακέζης. ¯

  "...Γιὰ κάποιους ποὺ ἔχουν πάρει διαζύγιον μὲ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ μισοῦν τὴν ἴδια των τὴν φύτρα, γιὰ κάθε λογῆς γραικύλο ποὺ βαυκαλίζεται ἀναμασώντας εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα (Σορβώνη καὶ μαστούρα) εἶναι λογικὸν τὸ ἔθνος, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ κάθε τὶ παράγωγον αὐτῶν νὰ τοὺς φαίνεται κάλπικον, ἀνούσιον, παράλογον...."

  Μαζέψου καί ἄσε τούς κατινίστικους προσωπικούς χαρακτηρισμού σύντροφε. Γκαιμπελίζεις ὡς συνήθως. Ἄλλο ἐθνική ἑλλαδική ἰδεολογία καί ἄλλο ἔθνος, Ὀρθοδοξία. Ἄλλαξε τόν καθρέφτη στόν ὁποῖο αὐτοθαυμάζεσαι σύντροφε. Σέ δείχνει Ἕλληνα ἐνῷ ἁπλά εἶσαι πιστό δεῖγμα νεοελληνικῆς μούργας...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅταν πρόκειται γιὰ διάλογο δὲν βλέπω ἐπιχειρήματα (στερεύουν). Ἐκεῖ ἡ Σορβώνη δὲν συνδιαλέγεται μὲ ἑλληνόψυχα φασιστοειδῆ πειραϊκῆς ἰδιοσυγκρασίας. Ὅταν πάλι πρόκειται γιὰ ὕβρεις καὶ γιὰ ἀσχήμιες… ὅπου γάμος καὶ χαρὰ ἡ Βασίλω πρώτη!

   Προτιμῶ νὰ εἶμαι μούργα ἑλληνικῆς καταγωγῆς παρὰ περισπούδαστος γραικύλος. Τουλάχιστον ἐγὼ ἀγαπῶ τὴν γῆ, τὴν γλώσσα, τὰ ἤθη, τὰ θεῖα καὶ τὴν καταγωγή μου καὶ δηλώνω συμβατὸς μὲ τὰ παραπάνω. Τὸ ἂν δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ τὰ ὑπηρετήσῳ ὅπως οἱ πρόγονοί μου, δὲν συγκρίνεται μὲ τὸ νὰ θέλῳ νὰ τὰ ἐκφυλίζῳ ἢ νὰ τὰ ἐξαφανίσῳ καὶ μάλιστα στὸ ὄνομα ἐνὸς ἀνθρωπισμοῦ (ἄλλος ἕνας εὐρωπαϊκὸς -ισμός!), ἑνὸς ἀνθρωπισμοῦ τοῦ κώλου, ὅπως ὅλοι οἱ ἰσμοί (ἀπὸ τότε ποὺ σκοτώνουν κάθε τί ἀνθρώπινον κάποιοι μάγκες ἐπενόησαν τὸν ἀνθρωπισμόν).

   Χειρότεροι δυστυχῶς καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τοὺς Βανδάλους καὶ τοὺς Φράγκους, ἀποδεικνύονται στὸ πεδίον τῆς μάχης οἱ Νενέκοι καὶ σὲ αὐτὸν τῆς γραφῆς οἱ Γραικύλοι. Ἂν ἐπικρατήσουν οἱ δικές σας ἀπόψεις σὲ τούτην ἐδῶ τὴν γῆ, σὲ 100 χρόνια ἀπὸ τώρα τὸ ἑλληνικὸν γένος θὰ ἔχει ἐξαφανιστεῖ. Ἂν ὅμως ἐπικρατήσουν οἱ δικές μου ἀπόψεις, τὸ πολὺ-πολὺ τὸ τρισέγγονό σας νὰ ἀποκαλῇ, στὴν Ἑλλάδα πάντοτε, τὸ δικό μου τρισέγγονο «φασίστα».

   Ραντεβοῦ στὸν παράδεισον (ὄχι τὸν μαρξιστικὸν) ἢ στὴν κόλασιν γιὰ νὰ δοῦμε ποιός θὰ ἔχει δίκιο.

   Delete
  2. "Τουλάχιστον ἐγὼ ἀγαπῶ τὴν γῆ, τὴν γλώσσα, τὰ ἤθη, τὰ θεῖα καὶ τὴν καταγωγή μου καὶ δηλώνω συμβατὸς μὲ τὰ παραπάνω. "

   Τίποτα δέν ἀγαπᾶς... εἶσαι ψευταρᾶς ὀλκῆς. Ἀγαπᾶς μόνον τήν πάρτη σου...

   Καί ὡς συνήθως διαστρέφεις. Βλέπεις Σορβῶνες κλπ ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν.( προφανῶς μακάρι καί νά εἴχαμε κλάσμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς Σορβώνης ἐδῶ πέρα ). Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχεις κυττάξει στό ἱστολόγιό μου, ἄρα ξέρεις τί μάχομαι παράλληλα μέ τόν ἑλλαδισμό πού ἐκπροσωπεῖς. Τόν εὐρωλιγουρισμό. Καί ὅμως συνεχίζεις νά μέ χαρακτηρίζεις γραικύλο, χωρίς προηγουμένως νά ἔχω ἀναφερθεῖ προσωπικά ποτέ σέ ἐσένα. Πότε σέ ἀπεκάλεσα φασίστα βρέ ἄσχετε; Τώρα ἔβγαλες ἀπό τό πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν " ἐπιχειρημάτων" σου καί τό νενέκος...Καί ἄν σέ βρίσω θά σοῦ κακοφανεῖ., γιατί ἐσύ -λές - ἀναζητεῖς τόν διάλογο...Βρέ οὔστ πού θά κάνω διάλογο μέ αὐτοθαυμαζόμενους παπαγάλους.

   Ὁ ἑλληνισμός ἀπό κάτι σάν ἐσένα πλήττεται. Ἐκαμες τόν ἑλληνισμό μπαίγνιό σου...

   Delete
  3. «Ἂν ἐπικρατήσουν οἱ δικές σας ἀπόψεις σὲ τούτην ἐδῶ τὴν γῆ, σὲ 100 χρόνια ἀπὸ τώρα τὸ ἑλληνικὸν γένος θὰ ἔχει ἐξαφανιστεῖ».

   Ο Ζάρα δεν πιστεύει ότι ο ελληνισμός έχει φυλετική βάση, κύριε Συρμακέζη. Δεν ημπορεί να υπολογιστεί με ποσότητες. Ο ελληνισμός δεν είναι αντικείμενο μοριακής βιολογίας, φαντάζομαι πως θα πει. Ο ελληνισμός έχει μια υπερβατική φύση. Παλαιότερα θα διαφωνούσα κάθετα με τέτοιες σκέψεις, αλλά όσο διαβάζω τους προγόνους μας, θεωρώ ότι ο Ζάρα έχει δίκαιο εν μέρει.

   Delete
  4. Δὲν χρειάζεται νὰ ταυτιζόμαστε μὲ τὶς ἀπόψεις μας. Ὅσο περπσσότερο ταυτιζόμαστε τόσο πιὸ λάθος εἶναι.

   Delete
  5. Δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς, πλὴν μεμονωμένων περιπτώσεων μποέμηδων/ζουρλῶν ἑλληνολατρῶν, φορεῖς ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξαν μόνον οἱ Ἕλληνες. Σαφῶς καὶ ἡ διάστασις τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ ἀνωτέρα, ἀλλὰ ἡ βάσις τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ φυλὴ καὶ ἡ πατρώα ἑλληνικὴ γῆ. Δὲν ὑπάρχει ἑλληνισμὸς χωρὶς ἑλληνικὴ φυλή. Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα καταγεγραμμένο στὴν ἱστορία. Τὸ αὐτὸ ἐπεβεβαίωσε καὶ ὁ Ἰσοκράτης τοῦ ὁποίου ὁ λόγος ἔχει διαστρεβλωθεῖ ὅσο δὲν πάει ἄλλο.

   Delete
  6. Ἂς ζοῦν τὰ τρισέγγονά μου σὲ αὐτὴν τὴν γῆ ὡς Ἕλληνες (κι ἂς μὴν φτάσουν τὸ κλέος καὶ τὴν κλάσιν τοῦ Αἰσχύλου ἢ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου), παρὰ νὰ ἐξαφανιστοῦν διὰ παντὸς ἀπὸ κάτι ἀνισορρόπους «Ἑλληνιστὲς» ποὺ θὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πακιστανικὴ ἀποικία στὸ ὄνομα τοῦ δικοῦ των -ἰσμοῦ. Νὰ λείπῃ τὸ βύσσινο. Γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχῆτε ἀδίκως γιὰ τὴν πολιτιστικὴν καχεξία τοῦ «ἑλλαδισμοῦ», θυμηθεῖτε ὅτι ὅπως ἡ πατρίδα ὑπῆρξε βαρειὰ βιομηχανία πνεύματος, ἔτσι μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ἔχει ὡς ἀνταπάντησι στὸν Πίνδαρο τὸν Καβάφη, στὸν Αἰσχύλο τὸν Κακογιάννη καὶ στὸν Ὀρφέα τὸν Ρωμανὸ τὸν Μελωδὸ καὶ Χατζιδάκι.

   Delete
  7. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Τίποτα δέν ἀγαπᾶς... εἶσαι ψευταρᾶς ὀλκῆς. Ἀγαπᾶς μόνον τήν πάρτη σου...»

   Τὸ τί ἀγαπῶ μιὰ φορὰ ἐσεῖς δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ γνωρίζετε.

   «Καί ὡς συνήθως διαστρέφεις. Βλέπεις Σορβῶνες κλπ ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν (προφανῶς μακάρι καί νά εἴχαμε κλάσμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς Σορβώνης ἐδῶ πέρα ).»

   Χαρακτηριστικὸν τοῦ Γραικύλου εἶναι ἡ ἐπίκλησις/προσκύνημα στὸν πνευματικόν του ἐπιβήτορα (τὴν «αὐθεντία»). Ὅταν προφανῶς ἀναφέρομαι στὴν «Σορβώνη», ἀναφέρομαι στὸν πνευματικὸν ραγιαδισμὸν τοῦ ἀσχημονοῦντος Ρωμηοῦ στὸν «προηγμένο» Εὐρωπαῖον καὶ Δυτικόν ἀπὸ τὸν ὁποῖον πάσχετε χρονίως.

   Ἀναφέρατε προηγουμένως:

   «Ὁ ἐθνικισμός , ἡ ἐθνική ἰδεολογία δέν εἶναι ἐπίπλαστοι. Ἀναποτελεσματικοί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας σίγουρα εἶναι, ὄχι ὅμως ἐπίπλαστοι.

   Ἐπίπλαστη εἶναι ἡ ἑλλαδική ἐθνική ἰδεολογία, ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός εἶναι ἐπίπλαστος. Κοινῶς ἀπάτες ὅπως καί ὁ ἑλληνοχριστιανισμός, ὁ ἑλλαδικός σοσιαλισμός ἤ κομμουνισμός, ὁ ἑλλαδικός φασισμός...»

   Μάλιστα. Ὁ ἐθνικισμὸς τῶν ἄλλων δὲν εἶναι ἐπίπλαστος, ἀλλὰ τοῦ Γκιαούρη εἶναι. Πρώτη φορὰ στὴν σύγχρονον ἱστορία βλέπω ἐθνικισμὸ ποὺ μέσα σὲ 80 ἔτη (1830-1913) καὶ ὑπὸ τόσες δεινὲς συνθῆκες τριπλασίασε τὴν γεωγραφικήν του ἔκτασιν καὶ κατάφερε νὰ κάνῃ ἀπὸ τὸ πουθενὰ κράτος μὲ κάποιαν ὑπόστασιν καὶ μὲ φυλετική, γλωσσική, πολιτισμικὴ καὶ θρησκευτικὴν ὁμοιογένεια μοναδική.

   Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:
   «Ἐθνικιστής ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος... τί ἄλλο θά ἀκούσουμε...Ὑψίστη ὕβρις πρός τόν Περικλῆ Γιαννόπουλο εἶναι ἡ καπήλευσίς του ἀπό τόν χρυσαυγίτικο ἀνθελληνικό ἀχταρμᾶ...Ἀηδία ἔχει καταντήσει..»

   Ὅσους Χίτλερ, Στράσσερ, Μουσσολίνι, Ἔβολα καὶ νὰ στίψετε δὲν βγάζουν οὔτε ἕναν Περικλῆ Γιαννόπουλο, οὔτε ἕναν Δημήτρη Νικολακάκο, οὔτε ἕναν Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον. Τὸ ἂν καπηλεύεται ἢ ὄχι ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος τὸν Γιαννόπουλο καὶ τὸν κάθε Γιαννόπουλον δὲν ἀναιρεῖ ὅτι ὁ ἄνδρας αὐτὸς ἦταν ἐθνικιστής. Προφανῶς δὲν ἐκτιμᾶτε κανέναν Ἕλληνα διανοητὴ/λόγιο ποὺ δὲν ἔχει δυτικὴ κουλτούρα ἐξ οὗ καὶ οἱ καντῆλες ποὺ βγάζετε γιὰ τὸ «Βυζάντιον». Περαστικά σας.

   «Καί ὅμως συνεχίζεις νά μέ χαρακτηρίζεις γραικύλο, χωρίς προηγουμένως νά ἔχω ἀναφερθεῖ προσωπικά ποτέ σέ ἐσένα. Πότε σέ ἀπεκάλεσα φασίστα βρέ ἄσχετε;»

   Ἀπαντῶ:

   «……γίναν τὰ’ ἀγγειὰ μας θυμιατὰ καὶ τὰ σκατὰ λιβάνι… Ἀποδίδει πιστὰ τὸ χάσμα ποιότητας, ἤθους, ἀξίας καὶ προσφορᾶς μεταξὺ τῶν ἐν Ἑλλάδι φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν. Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καὶ παρεξήγηση στὴν ἀνάγνωση τῆς παροιμίας διευκρινίζω ὅτι τὰ ἀγγειὰ ( καθίκια ) μετὰ τοῦ ἀναλόγου περιεχομένου ἀντιπροσωπεύουν τοὺς φασίστες καὶ τὸ λιβάνι τοὺς κομμουνιστές …

   «τὰ οὔγκανα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς»

   «Εἶσαι πολύ κακός μαθητής τοῦ Γκαῖμπελς τό μόνο πού ξέρεις εἶναι νά μαϊμουδίζεις λογοτεχνικά καί ἀσύστολα...»

   Ἂν καὶ ὡς φασίστες ἔχετε πολλάκις χαρακτηρίσει συλλήβδην τοὺς Ἕλληνες ἐθνικιστὲς (εἴτε τοῦ ΛΣ εἴτε ὄχι), ἄρα καὶ ἐμένα (τί διάολο, μαθητὴς τοῦ Γκαῖμπελς εἶμαι κι ἐγώ), σᾶς πληροφορῶ ὅτι τὰ παραπάνω εἶναι μερικὰ μόνο δείγματα ὕβρεων πρὸς ἐμένα.

   «Τώρα ἔβγαλες ἀπό τό πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν " ἐπιχειρημάτων" σου καί τό νενέκος...»

   Δὲν σᾶς εἶπα Νενέκο, σᾶς εἶπα Γραικύλο. Ὅταν μπουκάρουν Τοῦρκοι καὶ λοιποὶ «ἀλληλέγγυοι» ἐξ Ἀνατολῆς ἢ Δύσεως ἐδῶ μέσα πιθανότατα νὰ γίνετε κι ἐσεῖς Νενέκος (πεδὶον δόξης λαμπρὸν) σκοτώνοντας μὲ καλάσνικοφ ἐθνίκια καὶ οὔγκανα μέσα στὴν μπόρα.

   «Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχεις κυττάξει στό ἱστολόγιό μου, ἄρα ξέρεις τί μάχομαι παράλληλα μέ τόν ἑλλαδισμό πού ἐκπροσωπεῖς.»

   Δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ γραικυλιστικὰ ἱστολόγια. Μοῦ ἀρκεῖ ἡ ταλαιπώρια ἀπὸ τὰ γραφόμενά σας ἐδῶ. Δὲν πάω γυρεύοντας.

   Delete
 30. Γιὰ νὰ χρωματίσω, χωρίς νὰ ὁρίσω, τὴ λεπτή διάκριση μεταξύ πατριωτισμοῦ καὶ ἐθνικισμοῦ, μεταφέρω ἐλεύθερα στὰ ἑλληνικά μιὰ φράση ποὺ παρατίθεται στὸ ὡς ἄνω κείμενο τοῦ κου Κιτσίκη σ.350. Δὲν ξέρω ἄν άποδίδω πετυχημένα τὸ λεπτό νόημα, καὶ διαλέγω μάλιστα κάπου τὸν ὄρο λαό, ἀντί γιὰ τὴ λέξη ἔθνος, λόγῳ της συχνῆς χρήσης τῆς λέξης αὐτῆς στὴν Ἑλλάδα σὲ παρόμοια συμφραζόμενα.

  « Κάθε λαοῦ ποὺ εἶναι καταπιεσμένος, ὁ ἐθνικισμός του, κι ἄς εἶναι ἀστικός, κι ἄς εἶναι μπουρζουάδικος ἐθνικισμός, περιέχει ὠστόσο πάντοτε ἔνα στοιχεῖο ἀφηρημένο, ἔνα στοιχεῖο δημοκρατικό, γενικῶς δημοκρατικό, ποὺ στρεφεται ἐνάντια στὴν ἴδια τὴν καταπίεση. Αὐτό τὸ στοιχεῖο, τὸ ἀφηρημένο, τὸ ὐποστηρίζουμε ἀνεπιφύλακτα, ύπό τὴν προὐπόθεση βέβαια νὰ τὸ έχουμε διαχωρίσει αύστηρά ἀπό τὴν τάση γιὰ ἀποκλειστικότητα τοῦ συκεκριμένου ἔθνους. Β.Ι. ΛΕΝΙΝ, Περί τοῦ δικαιώματος αὐτοδιαθέσεως τῶν ἐθνῶν, 1914.

  Παρατήρηση. Στὰ νέα ἑλληνικά, ὅπως καὶ στὰ ἀρχαῖα, καὶ ἀντίθετα μὲ τὰ λατινικα, ἡ ἀκρίβεια τοῦ νοήματος δίνεται πάντα ἀπό τὴ σύνταξη καὶ ποτέ ἀπό τὸ λεξιλόγιο (vocabulaire).

  ReplyDelete
 31. Tέλος, ξαναμεταφέρω ἐπ`ἀφορμῆς τῶν ὠς ἄνω καὶ παλαιότερων ἐντάσεων καὶ κάτι ποὺ ἀφορᾷ τὸ ῥωμέηκο. Ἄποψη τοῦ ´Αγγλου λαογράφου Λώουσον, στὸ βιβλίο του " Nεοελληνικα ἔθιμα καὶ ἀρχαῖα ἑλληνικῆ θρησκεία", περί τὸ 1900, διαθέσιμο στό διαδίκτυο, ποὺ λέει τὰ ἑξῆς περίπου.https://archive.org/details/moderngreekfolkl00laws


  " Tὸ πρῶτο πράγμα ποὺ προσέχει κανείς στὸν νεώτερo Ἕλληνα εἶναι ὁ στενός πατριωτισμός ποὺ χαρακτήριζε τόσο πολύ τοὺς ἀρχαίους. Ἄν ῥωτήσεις ὁποιονδήποτε Ἕλληνα ποιά εἶναι ἡ πατρίδα του, δὲν θὰ σοῦ πεῖ οὔτε ἡ Ἑλλάδα, οὔτε μιὰ περιοχή τ-ῆς Ἕλλάδας, ἀλλά τὴν πόλη ἤ τὸ χωριό ποὺ γεννήθηκε. Ἔφυγε ἀπό τό πατρικό του, και μένει σέ ἄλλον τόπο, δέκα, εἴκοσι χρόνια τῶρα; Ξένος ὠστόσο θεωρεῖται ἐκεί ποὺ μένει :ἀπό τοὺς ἄλλους, καὶ ξένο θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του στὴ νέα του κατοικία".

  Αύτό ἐξηγεῖ ἀρκετά καλά τὴ σφαγή τοῦ Ἐμφυλίου. Τὴ δεκαετία τοῦ 40 ὁ πληθυσμός ἤταν 70-80 τοῖς ἑκατό ἀγροτικός. Πρῶτο τὸ ΕΑΜ ὀργάνωσε ἐν μέσῷ κενοῦ ἐξουσίας ἀνθρώπους τῆς ὐπαίθρου ἄγνωστους μεταξύ τους σὲ ἕνα μαχητικό, φανατικό σῶμα, καὶ μετά τὸ ἀγγλοἀμερικανοκίνητο κράτος όργάνωσε τοὺς ὑπόλοιπους ἔναντίον τῶν προηγουμένων. Ὤς ἕνα βαθμό, ἄγνωστοι πολεμοῦσαν ἀγνώστους κι ἄς εἶχαν τὸ ἴδιο αἶμα πρὶν τὸ χύσουνε.

  ReplyDelete
 32. πῶ πῶ... ἐξ ἀφορμῆς ὄχι ἐπ`ἀφορμῆς.

  ReplyDelete
 33. Τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα»,

  Αυτα λεει ο Ηροδοτος. Τωρα αν μερικοι επιμενουν οτι ο εθνικισμος ειναι κατι που γεννηθηκε στην Ευρωπη πανω απο 20 αιωνες αργοτερα, προφανως θα πρεπει να δεχτουμε οτι δεν εννοουν το ιδιο με εμενα.
  Ο Εθνικισμος ειναι ενστικτωδης στους ανθρωπους και δεν μπορει να υποστηριζετε οτι γεννηθηκε προσφατως. Να συμφωνησουμε εγω να το λεω καπως αλλιως.
  Πως θα πρεπει να ονομασω αυτο που κανει τους ανθρωπους να φτιαχνουν κρατη με ομοφυλλους τους, ομοτροπους και ομογλωσσους;
  Πως να ονομασω τους αγωνες που κανει ενας λαος για να αποτιναξει την κυριαρχια ενος αλλου, αν οχι εθνικους;
  Αν ομως νομιζεται οτι δεν ειναι εθνικισμος αυτο που εκανε τους Ελληνες να φτιαχνουν κρατη με τους ομοφυλλους τους και να εχουν κοινους θεσμους οπως τις Αμφικρυονιες, κοινα ιερα οπως τους Δελφους η την Δωδωνη, και κοινες γιορτες και αγωνες οπως τα Ισθμια, τα Νεμεα η τα Ολυμπια, τι ονομα να του δωσω;
  Σε ποια διαφορετικη βαση εδραζεται ο Γερμανικος η ο Γαλλικος εθνικισμος;
  Αφου κι αυτοι εχουν διαφορες μεταξυ τους γιατι τους ονομαζουμε με το ιδιο ονομα το οποιο αρνουμαστε να δωσουμε στον αρχαιοελληνικο;;
  Αν θελετε να λεμε τετοια, δεν θα συνενοηθουμε ποτε.
  Το Εθνος ειναι ομηρικη λεξη και αποδιδεται ειτε σε σμαρι μελισσων ειτε σε φυλες ανθρωπων και ο εθνικισμος σαν λεξη δεν υπαρχει μονο γιατι ηταν αυτονοητο οτι ολοι οι ανθρωποι εχουν αυτα τα ενστικτα.
  Ηταν φυσικο οτι μια τετοια λεξη χρειαστηκε οταν οι πολυεθνικες αυτοκρατοριες κατερευσαν στην Ευρωπη για να δηλωσει τον ποθο των απο αιωνων σκλαβων λαων για ελευθερια.
  Πατριωτισμος δεν ειναι το ιδιο με τον εθνικισμο, οταν δεν υπαρχει Εθνος.
  Οι Αμερικανοι ειναι πατριωτες πιθανον αλλα δεν μπορει να ειναι εθνικιστες. Ουτε θα ακουσετε ποτε για Αμερικανικη ομογενεια. Οποιος μεταναστευσει απο την Αμερικη παυει να ειναι Αμερικανος.
  Ο εθνικισμος λοιπον αγκαλιαζει οχι μονο την πατριδα γη, αλλα και τους εκτος πατριδος εκπροσωπους του Εθνους.
  Αυτοι ειναι χοντρικα οι ορισμοι που δινω και νομιζω οτι ειναι απολυτα λογικοι.
  Κατα την σωκρατικη επιταγη προσπαθω προτου να μιλησω για ενα θεμα να ορισω τι ειναι αυτο για το οποιο μιλαω.
  Αν εσεις θελετε να ονομαζεται ενα πανανθρωπινο ενστικτο, γερμανικο η γαλλικο δικαιωμα σας και αμα βγαλετε ακρη να μου το πειτε.
  Αυτα τα τελευταια παλι Κωνσταντη που τα βρηκες;
  Ποιος σου ειπε οτι το ΕΑΜ βγηκε πρωτο στο βουνο;
  Το θεμα ηταν οτι πηρε την μεριδα του λεοντος απο τον οπλισμο που εστελναν οι Αγγλοι, και μια λιρα για καθε ανταρτη, οπως και οι υπολοιπες οργανωσεις.
  Κανενας ποτε δεν κινηθηκε εναντιον του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ επιτεθηκε σε ολους τους αλλους με Εγγλεζικο οπλισμο και μισθοδοσια και τις διαλυσε ολες πλην τους ΕΔΕΣ οχι γιατι δεν προσπαθησε αλλα γιατι δεν τα καταφερε.
  Προς ενημερωση σου, ο συναρχηγος του ΕΔΕΣ ηταν ο Πυρρομαγλου που μετα τον πολεμο εγινε βουλευτης της ΕΔΑ.
  Ο ιδιος ο Ζερβας και ο δολοφονηθης Ψαρρος ηταν κεντρωοι στρατιωτικοι που τους ειχε απαγορευτει απο τον Μεταξα ακομη και να πολεμησουν το 1940.
  Οι μονοι που οργανωθηκαν εναντιον των ΕΑΜιτων ηταν οι ταγματασφαλιτες και οι γερμανοτσολιαδες οι οποιοι αναγκαστηκαν να ζητησουν οπλα απο τους Γερμανους για να γλυτωσουν την ζωη τους. Οι περισσοτεροι ηταν ανταρτες στις οργανωσεις που διαλυθηκαν απο το ΕΑΜ και ηταν στο στοχαστρο του αυτοι και οι οικογενειες τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν ἐννοοῦσα αὐτό. Εννοοῦσα ὅτι τὸ ΕΑΜ πέτυχε νὰ ὀργανώσει τὴν ἑλληνική παιθρο στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς. Γιὰ ἐθνικισμό -πατριωτισμό λέω ἀμέσως παρακάτω.

   Delete
 34. Eἶναι πολύ ἀπλό. Ὁ πατριωτισμός εἶναι ἕνα πρωτογενές ἤ θὰ προσέθετα σχεδόν πρωτογενές συναίσθημα, μιά ἀντίδραση ποὺ προέρχεται ἀπό τὴν κοινή ζωή καὶ τοὺς ἰσχυρούς δεσμούς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦνε μαζί. Πατριωτισμός εἶναι αὐτός τῶν Ἀθηναίων μπροστά στοὺς Πέρσες εἰσβολεῖς, πατριωτισμός εἶναι αὐτό ποὺ ἐκφράζετε ἐσείς. Πατριωτισμός εἶναι αὐτό ποὺ βλεπει ὁ Ἀγγλος περιηγητής στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1900, μόνο ποὺ παρατηρεῖ ὅτι ὁ πατριωτισμός αὐτός εἶναι στενόμυαλος, ὸ πατριώτης δηλαδή μπερδεύει τὸν ἐαυτό του μὲ τὸ χωριό του καὶ τὸ χωριό του μὲ τὸ κράτος του.

  Ὁ ἐθνικισμός ἀντίθετα εἶναι μιὰ προσπάθεια ὁ πατριωτισμός αὐτός νὰ ἀποκτήσει βάθος καὶ νὰ γίνει μιὰ λιγότερο ἐνστικτώδης καὶ ἀσταθής καὶ περισσότερο ἀφηρημένη στάση, ἔνα σύστημα. Γιατί ὁ πατριωτισμός ἔχει στενό, τοπικό περιεχόμενο. Ἔλα μου ὅμως ντέ, ποὺ ὁ ἐθνικισμός θέλει νὰ χτίσει ἐθνικό κράτος, χιλιάδες ἐπί χιλιάδων τετραγωνικῶν χιλιομέτρων !

  Ὁ πατριωτισμός δὲν εἶναι ἰδεολογία. Ὁ ἐθνικισμός εἶναι ἰδεολογία. Οἱ ἀρχαῖοι βασίζαν τὸ κράτος τους στὴν κοινή καταγωγή. Δηλαδή, σὲ μιὰ πραγματικότητα, αὐτή πού εἶχαν μπροστά τους ! Οἱ ἐθνικιστές ἐφευρίσκουν τὴν κοινή καταγωγή. Ὁ Μακρυγάννης θεωροῦσε ἐαυτόν πατριώτη. Ἄς ποῦμε ὄτι ἦταν.Ἡ Πηνελόπη Δέλτα εἶναι ἐθνικίστρια. Ὁ πατριώτης εἶναι συνήθως μικρο-ἰδιοκτήτης ἤ μεσαῖος ἰδιοκτήτης. Ὅπως οὶ ἀρχαῖοι Ἀθηναίοι ὀπλίτες. Ὁ ἐθνικιστής εἶναι συχνά μεγαλοαστός, κρατικός ὑπάλληλος. διανοούμενος.

  Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι οἱ Ἕλληνες στό ἀπόλυτο σχεδόν σύνολό τους εἶναι πατριῶτες μὲ τὴ στενή ἔννοια, διότι πρὸ κάθε ἐθνικοῦ ζητήματος διαιροῦνται σε κόμματα ἀπό τὰ πρῶτα ἕτη τῆς έπανάστασης μέχρι σήμερα. Εΐναι πατριῶτες ἀλλά ὄχι έθνικιστές. Τὸ ΕΑΜ ἦταν ἐθνικιστικό στὸ βαθμό ποὺ ὁ πατριωτισμός του ἤταν συνειδητή ἐπιλογή καὶ ὅχι αὐθόρμητη ἀντίδραση. Τὰ δὲ ἔκτροπα συμβαίνουν συχνά άκριβῶς ὅταν κάποιος προσπαθεῖ νὰ έπενδύσει μὲ συναίσθημα μιὰν ἀφηρημένη, ψυχρή άρχή.

  ReplyDelete
 35. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Προτιμώ να ψάχνω τις πρωτογενείς πηγές παρά να αοριστολογώ όπως εσείς. Δυστυχώς πάντα τα επιχειρήματά σας είναι ανιστόρητα. Εγώ έφερα συγκεκριμένο παράδειγμα από Πλούταρχο που αναφέρει ότι οι Έλληνες ήταν τέτοιο σκορποχώρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. που δεν είχαν τη δυνατότητα να μαζέψουν ούτε 3 χιλιάδες στρατό… Επίσης αυτό δείχνει την μηδαμινή παρουσία του "ελληνικού εθνικισμού" που ισχυρίζεστε ότι υπήρχε ανέκαθεν.»

  Σπανίως καταφεύγετε σὲ πηγές (συνήθως ἀρκεῖστε σὲ ὑβριστικὰ ντελίρια κατὰ τοῦ ΛΣ καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ μαζὺ μὲ τὸν ἄλλον τὸν ἀνεπανάληπτο), ἐνῶ ἀντιθέτως σπανίως δὲν καταφεύγω σὲ ἐπιχειρήματα. Ἡ ἐπιχειρηματολογία καὶ ἡ μαθηματικὴ ἀπόδειξις εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐπαγγελματικῆς μου τιμῆς. Τὸ ὅτι στὶς ἀρχαῖες γραφὲς ὑπάρχει ὁρισμὸς τοῦ ἔθνους, μὲ τρανότερον αὐτὸν τοῦ Ἡροδότου, εἶναι κάτι τὸ ὁποῖο ἔχω πολλὲς φορὲς ἐπικαλεστεῖ καὶ ἐγὼ καὶ ὁ κος Γιάγκος. Τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἔχει πολλὲς φορὲς ἀναρτηθεῖ, θεώρησα σκόπιμο νὰ μὴν τὸ ἐπαναλάβῳ. Προφανῶς ἐπειδὴ δὲν σᾶς βολεύει ὁ Ἡρόδοτος, τὸν ἀποφεύγετε ὅπως ὁ διάολος τὸ λιβάνι, ὅπως ἀρκετοὶ ἀριστερούληδες ἐδῶ μέσα. Ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους εἶναι ἑλληνική. Ποὺ νὰ χτυπᾶτε τὸν πισινό σας ἀνάποδα ἡ λέξις αὐτὴ ὁρίστηκε ἀπὸ Ἕλληνες (καὶ ὄχι ἀπὸ Εὐρωπαίους διανοουμένους), ὅπως οἱ λέξεις θέατρον, μουσική, ἁρμονία, ἡμιτόνιον, γεωμετρία, δράμα, τραγωδία, ἐπιστήμη, θεώρημα καὶ χιλιάδες ἄλλες. Μία λέξις δημιουργῆται στὸ λεξιλόγιον ἑνὸς λαοῦ, ὅταν συντρέχῃ ἡ ἀνάγκη νὰ δημιουργηθῇ ὡς ἔννοια στὴν ζωήν του. Ἡ λέξις «ρατσισμὸς» (ἢ «φυλετισμὸς») δὲν ὑπῆρχε ποτὲ στὴν ζωὴ τῶν Ἑλλήνων, διότι ἁπλούστατα δὲν ἦταν ρατσιστές/φυλετιστές ὑπὸ τὴν σημερινὴν ἔννοια. Καὶ οἱ Ἕλληνες δημιούργησαν ἀποικίες, ἀλλὰ ὄχι ἀπαρτχάϊντ. Αὐτὰ εἶναι παράγωγα δυτικῶν κοινωνιῶν, ὄχι ἑλληνικῶν. Ὅταν οἱ Ἕλληνες μιλοῦσαν γιὰ ἔθνη κάποιοι ἄλλοι μιλοῦσαν γιὰ γκόϊμ. Γκόϊμ ὅμως δὲν σημαίνει αὐτὸς ποὺ ἔχει ἄλλην γλώσσα, ἄλλα ἤθη, ἄλλον Θεόν καὶ ἄλλην καταγωγή, ἀλλὰ ὁ bass-class μὴ ἐκλεκτός, τὸ πλεμπέκι.

  Πᾶμε τώρα στὰ ὑπόλοιπα. Τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἑνώθηκαν γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς Πέρσες, τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι κράτησαν μιὰ αὐτοκρατορία (τοῦ Ἀλεξάνδρου) γιὰ 200 χρόνια, τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες δημιουργῆσαν καὶ κράτησαν μία αὐτοκρατορία μὲ ἀπύθμενον ἑλληνικότητα γιὰ περίπου 1000 ἔτη, δὲν σημαίνει ὅτι γιὰ τὴν μία ἢ δύο φορὲς ποὺ δὲν τὸ ἔπραξαν θὰ κάνουμε τὴν ἐξαίρεσιν τοῦ κανόνος κανόνα. Ἔλεος. Σημειωτέον δέ, ὅτι στὴν περίπτωσι τῶν Ρωμαίων ὑπῆρξε ἀντίστασις, ἀλλὰ ὄχι τόσο συντονισμένη. Ἐπιπλέον, οἱ Ρωμαῖοι δὲν θεωροῦνταν βάρβαροι ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες, ἀλλὰ κοντινοὶ συγγενεῖς των (νὰ μὴν ξεχνοῦμε ποιὰν γλώσσα μιλοῦσε ἐπισήμως ἡ ρωμαϊκὴ διανόησις). Στὴν περίπτωσιν τῶν Περσῶν οἱ Ἕλληνες ἔνιωσαν ὅτι ἀπειλοῦνται στρατιωτικῶς ΚΑΙ πολιτισμικῶς ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴν βαρβαρότητα, κάτι τὸ ὁποῖον δὲν συνέβη μὲ τοὺς Ρωμαίους.

  Γιὰ τὸ παραπλανητικὸ ἐπιχείρημα ποὺ βασίζεται στὸν Πλούταρχο, σᾶς παραπέμπω προχείρως στὴν μάχη τῶν Κοκκαλίων Εὐρυτανίας τὸ 278 πΧ ὅπου διάφορες Γαλατικὲς ὀρδὲς ὑπέστησαν συντριβὴ ἀπὸ ἑνωμένους Ἕλληνες, κυρίως Αἰτωλούς, Φθιωτοὺς/Βοιωτούς. Ἡ Ἀλεξανδρινὴ αὐτοκρατορία παρήκμασε καὶ ἔγινε εὐάλωτος σὲ ἐπιθέσεις ἀλλοδαπῶν ὄχι γιατὶ οἱ Ἕλληνες πολίτες της ἔπαψαν νὰ νιώθουν Ἕλληνες καὶ μέτοχοι ἑνὸς ἔθνους, ἀλλὰ κυρίως λόγῳ ἐρίδων μεταξὺ τῶν διαφόρων ἡγεμόνων κάτι ποὺ σκοπίμως παραλείπετε. Τὸ ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς καὶ οἱ ἑκάστοτε ἑλληνικοὶ στρατοὶ τότε ἔχασαν μία, δύο, δέκα μάχες δὲν σημαίνει ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς ἦταν ἀνύπαρκτος. Μάχες καὶ πόλεμοι χάνονται. Δὲν μπορεῖ αὐτοκρατορίες νὰ κρατοῦν αἰωνίως. Παρόλα αὐτὰ καὶ μετὰ λύπης μου, σᾶς λέω ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς δὲν ἔσβησε ποτέ. Γι' αὐτὸ ἡ Ρωμανία κράτησε 1000 χρόνια, γι' αὐτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ 400 χρόνια Ὀθωμανικῆς σκλαβιᾶς καὶ κατοχῆς ξανασηκώσαμε κεφάλι. Ἂν δὲν εἴχαμε ἐθνικισμὸν μέσα μας, θὰ εἴχαμε ἐξαϋλωθεῖ ὅπως οἱ Χετταῖοι, Χαλδαῖοι, οἱ Φοίνικες, οἱ Βαβυλώνιοι, οἱ Σουηβοί, οἱ Πρῶσοι καὶ τόσα ἄλλα ἔθνη. Σὲ βάθος χρόνου κερδίσαμε μὲ ἐθνικὴν ὁμοψυχίαν πολὺ περισσότερες μάχες ἀπὸ αὐτὲς ποὺ χάσαμε.

  Στρατιωτικὴ ἀναποτελεσματικότητα ἑνὸς ἔθνους σὲ ἐξωτερικὲς ἀπειλὲς δὲν συνεπάγεται ἀπώλεια ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις.

  ReplyDelete
 36. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Το Βυζάντιο ήταν ξεκάθαρα πολυεθνική αυτροκρατορία. Μιλούσαν ελληνικά και υπήρχαν Έλληνες αλλα σε καμάι περίπτωση δε μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ήταν ελληνική αυτοκρατορία. Αυτά είναι για γέλια και πράγματα ανιστόρητα.»

  Ἀναρωτῶμαι μήπως οἱ Ἕλληνες τῆς Ρωμανίας βρέθηκαν τυχαίως ἐκεῖ ἢ μήπως ἦταν φυτευτοὶ… ἐκεῖ.

  Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας ἦταν πιὸ ἑλληνικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἀλεξάνδρου. Οἱ κάτοικοι τοῦ πυρῆνος της (διευρυμένη Ἑλλάς, Βόρειος Ἤπειρος, σημερινὴ Νότιος Βουλγαρία, σημερινὰ Σκόπια, Κύπρος καὶ ὅλη ἡ Μικρὰ Ἀσία) ἦταν στὴν συντριπτική των πλειοψηφία Ἕλληνες. Οἱ μὴ Ἕλληνες δὲν μιλοῦσαν τὴν ἑλληνικὴν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς λίγους λογίους ποὺ εἶχαν τὴν τύχην νὰ μορφωθοῦν σὲ ἑλληνικὰ κέντρα. Οἱ μὴ Ἕλληνες δὲν ἦταν Ὀρθόδοξοι. Μὲ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων, ὅταν μία πρὸς μία οἱ αἱρέσεις ἔκρουαν τὴν θύρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄρχισε νὰ ξεχωρίζῃ ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Οἱ καθολικοὶ τράβηξαν τὸν δρόμον των, οἱ Κόπτες τὸ ἴδιο, οἱ Ἀσσύριοι τὸ ἴδιο. Οἱ περισσότεροι αὐτοκράτορες ἦταν Ἕλληνες. Ἡ Θεοκρατία τῆς Ρωμανίας βόλευε τοὺς Ἕλληνες, διότι εἶδαν ἀπὸ πολὺ νωρίς ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς-Ὀρθοδοξία ἦταν ἡ δική των θρησκεία. Τὴν μεγαλύτερη ἀπόδειξιν ἐπ' αὐτοῦ μᾶς τὴν δίνει πάλι ἡ ἱστορία. Οἱ «δῆθεν» χριστιανικοὶ λαοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ ἀνῆκαν στὴν Ρωμανία, «ἔπαψαν» νὰ εἶναι χριστιανοὶ μὲ μία μόλις λίγων δεκαετιῶν κατοχὴ ἀπὸ τοὺς Σελτζούκους. Οἱ Ἕλληνες παρέμειναν Ὀρθόδοξοι εἴτε ὑπὸ Δυτικὴν εἴτε ὑπὸ Ὀθωμανικὴν κατοχήν, ὅταν εἶναι γνωστὸ τοῖς πάσιν ὅτι τὴν πιὸ εἰδεχθῆ μορφὴν ὀθωμανικῆς καὶ Δυτικῆς δουλείας τὴν γνώρισαν οἱ Ἕλληνες καὶ ὄχι οἱ Ἀνατολίτες σκλάβοι τῶν Ὀθωμανῶν ἢ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι.

  «Επίσης σας έχω ξαναπεί ότι ορθοδοξία δε σημαίνει Ελλάδα. Απλώς οι Έλληνες ταυτίστηκαν με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά με την ορθοδοξία. Μη τα μπερδεύετε.»

  Μπά;;; Τί αὐθαιρεσία εἶναι πάλι τούτη; Μᾶλλον, ἐσεῖς τὰ μπερδεύετε. Ὅσοι λαοὶ εἶναι σήμερα ὀρθόδοξοι τὸ ὀφείλουν στοὺς Ἕλληνες καὶ μόνον (Κύριλλος-Μεθόδιος). Καὶ παρὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι λαοὶ ποὺ εἶναι ὀρθόδοξοι, ὑπάρχουν πολλὲς διαφορὲς μεταξὺ ἑλληνορθοδόξων καὶ ὀρθοδόξων ἄλλων ἐκκλησιῶν (καὶ στὸ τυπικὸν καὶ στὸ δογματικόν). Ἀντιθέτως, ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι οἱ περισσότεροι καθολικοί, ἀπὸ τὴν Ἰταλία μέχρι τὴν Γαλλία καὶ ἀπὸ τὴν Ἰβηρικὴν μέχρι καὶ τὴν Λατινικὴν Ἀμερική. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι Ἑλληνορθόδοξοι εἶναι μόνον οἱ Ἑλλαδίτες καὶ οἱ Κύπριοι. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι στὸν Πανάγιον Τάφον ἀνάβει μόνο τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἱερέως τὸ κερὶ καὶ κανενὸς ἄλλου (ἐδῶ βεβαίως θὰ εἰσβάλει ἡ «διανόησις» καὶ θὰ παρουσιάσει τὸ μέγα θαῦμα ὡς παραμύθι τῆς Χαλιμᾶς γιὰ χριστιανοταλιμπάν-τόσο ξέρουν, τόσο λένε).

  «Για πείτε μου λοιπόν , είχε η ανατολική ρωμαική αυτοκρατορία , έστω έναν Έλληνα αυτοκράτορα;»

  Θεωρῶ τὴν ἐρώτησιν καρατρολλάρισμα.

  Γιὰ ἀρχὴ ἀναφέρω τὸν ἱδρυτήν της (ἐκ μητρός). Ἡ Ἑλένη κατήγετο ἀπὸ τὸ Δρέπανον τῆς Βιθυνίας τῆς Μ. Ἀσίας. Καὶ βεβαίως τὸν τελευταῖον της αὐτοκράτορα, τὸν μέγιστο Παλαιολόγον.

  Βασικὰ οἱ μὴ Ἕλληνες ἦταν ἡ μειοψηφία. Ὅσοι δὲν ἦταν Ἕλληνες ἦταν Ρωμαῖοι. Ἐλάχιστοι ὅλοι οἱ ἄλλοι. Καὶ ἀκόμη πιὸ ἐλάχιστοι αὐτοὶ μὲ μὴ ἑλληνικὸν ὄνομα. Τὸ 80% τῶν αὐτοκρατόρων ἦταν Ἕλληνες, τὸ 15% Ρωμαῖοι καὶ τὸ ὑπόλοιπο οἱ ἀνύπαρκτοι. Ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐθνῶν τῆς αὐτοκρατορίας στὸν θρόνο ἀπεικονίζει τὸ πληθυσμιακὸν καὶ πολιτισμικόν της ἀποτύπωμα. Ἂν δέ, θεωρήσουμε τὴν ἐποχὴ μετὰ τὸ 700μΧ ἐκεῖ εἶναι ποὺ ἀρχίζει ἡ ἑλληνικὴ κυριαρχία στὸν θρόνο.

  Ἕλληνες… Ὅλοι οἱ Παλαιολόγοι, (καμιὰ 20αριά), Λασκαρίδες, Κομνηνοί, Εἰρήνη ἡ Ἀθηναία, Θεοδόσιος Γ´, ἡ Μακεδονικὴ Δυναστεία… εἶναι τόσοι πολλοὶ ποὺ θέλουμε ὁλάκερες σελίδες.

  ReplyDelete
 37. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Οι Δυτικοί ονόμαζαν την Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία , ως Αυτοκρατορία των Γραικών , γιατί ζήλευαν και δεν επιθυμούσαν , ενώ γνώριζαν κατά βάθος , να παραδεχτούν ότι η ίδια η Ανατολική Ρωμαική Αυτοκρατορία υπήρξε η φυσική συνέχεια του Ρωμαικού Imperium. Επειδή λοιπόν τους ζήλευαν ήδη από την εποχή του Μ.Κωνσταντίνου που μετέφερε την πρωτεύουσαν της αυτοκρατορίας στην ανατολή από τη δύση που ήταν , για αυτό το λόγο διέστρεφαν και την ονομασία της σε "αυτοκρατορία την Γραικών" , έτσι ώστε προπαγανδίζοντας να θεωρηθούν οι ίδιοι(Δυτικοί) ως η φυσική συνέχιση του Imperium , κάτι που ιστορικα δεν ισχύει. Αυτό άρχισε να συμβαίνει επί Καρλομάγνου και ύστερα , όταν αυτοί δημιούργησαν τη δική τους Αγία Ρωμαική αυτοκαρτορία , Sacrum Romanum Imperium.

  Επίσης ο όρος Βυζάντιο είναι και πάλι κατασκευασμένος από αυτούς τον 17ο αιώνα , ώστε να σπιλώσουν τη φυσική συνέχιση της Ρώμης από την Ανατολική Ρωμαική αυτοκρατορία. Ο όρος Βυζάντιο δεν υπάρχει. Δηλαδή αν πηγαίναμε πίσω στο χρόνο , τον 4ο ή 5ο ή 6ο αιώνα μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και λέγαμε "Γεια σας , ήθραμε στο Βυζάντιο" , οι πολίτες θα μας κοιτούσαν με απορία , μην αναγνωρίζοντας τι τους λέμε.»


  Χαίρομαι ποὺ ἄθελά σας αὐτοαναιρεῖστε καὶ παραδέχεστε ὅτι Ρωμανία = Ἑλλάδα. Λυποῦμαι ὅμως γιὰ τὴν πονηρία τῶν σκέψεών σας καὶ τὴν ἐπιδιωκόμενη στρέβλωσιν τῆς ἱστορίας. Ναί, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ αὐτοκρατορία μας ἀπεκαλεῖτο «Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης», «Ρωμαΐς», «Πολιτεία τῶν Ρωμαίων». Καὶ οἱ πέτρες γνώριζαν ὅτι ἡ Ρώμη τῆς Ρωμανίας ἦταν ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ ἡ ὄχι ἡ Ρώμη. Οἱ Δυτικοὶ σαφῶς καὶ θέλησαν νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὴν λέξι «Ρώμη» γιὰ ἴδιον ὄφελος. Αὐτὰ τὰ ἔχω πεῖ πολλάκις εἰς τὸ παρελθὸν ἐδῶ.

  ἀλλά:

  ἂν ἤθελαν νὰ «διαστρέψουν» τὴν ὀνομασία τῆς Ρωμανίας, τότε θὰ τῆς προσῆπταν κάποιαν ἄλλη μὴ ἀληθινή, ἢ ἔστω μὴ ἀληθοφανῆ ὀνομασίαν. Ὀνόμαζαν λοιπὸν τὴν Ρωμανία «Ιmperium Graecorum» ἀφενὸς μὲ δόλο γιὰ νὰ φανοῦν ἐκεῖνοι ὡς οἰ αὐθεντικοὶ διάδοχοι τῶν Ρωμαίων τῆς Ρώμης (ὅπως πολὺ σωστὰ ἀναφέρετε), ἀφετέρου δὲ μὲ ἱστορικὴν ἐγκυρότητα, διότι ἐγνώριζαν καλλίτερα ἀπὸ τὸν καθένα ὅτι ἡ Ρωμανία (εἰδικῶς μετὰ τὸ 700 μΧ) ἰσοδυναμοῦσε μὲ Ἑλλάδα (κάτι τὸ ὁποῖο ἀποκρύβετε τεχνηέντως, γιατὶ σὲ ἄλλες σας ἀναρτήσεις κάνετε λόγο γιὰ τὴν μούφα τοῦ πολυφυλετικοῦ χυλοῦ).
  Μὲ ἄλλα λόγια οἱ Φράγκοι δὲν διενοήθησαν νὰ ἀποκαλέσουν τὴν Ρωμανίαν μας οὔτε αὐτοκρατορία τῶν «Ὀρθοδόξων» (εἶχαν κάθε λόγο νὰ τὸ κάνουν μὲ τὰ σχίσματα), οὔτε τῶν «Αἰρετικῶν», οὔτε τῶν Ἀρμεναίων, οὔτε κάποιων ἄλλων. Τὴν εἶπαν ἐκ τοῦ πονηροῦ «τῶν Ἑλλήνων» γιὰ νὰ ὑποβαθμίσουν τὴν θρησκευτικήν ἰσχύν τῆς ὀνομασίας της (μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Εὐρώπη τότε ἦταν θεοκρατούμενη καὶ τὰ πάντα περιεστρέφοντο γύρω ἀπὸ τὰ θεῖα), κρατώντας ὅμως μία στοιχειώδην ἐπιστημονικὴ ἐγκυρότητα σὲ αὐτὸν τὸν νεολογισμόν των ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται στὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ καὶ σύνθεσι τῆς ἀντιπάλου αὐτοκρατορίας, δηλαδὴ τῆς ἑλληνικότατης Ρωμανίας.


  Πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία εἶναι οἱ ΗΠΑ. Ὅταν σὲ μία αὐτοκρατορία τὸ 80 καὶ τὸ 90% τοῦ πληθυσμοῦ ἀνήκῃ σὲ μιὰ ἐθνότητα καὶ οἱ λοιποὶ μοιράζονται τὰ πολιτισμικά της ψίχουλα, τότε αὐτὸ δὲν λέγεται πολυεθνικὴ αὐτοκρατορία.

  Χαίρομαι διπλά, διότι ἂν καὶ μὲ κουράζετε ἔρχεστε στὸ τέλος στὰ λόγια μου.

  ReplyDelete
 38. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς εἶναι εἰσαγόμενος καὶ ἐνεφανίσθη μὲ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι ὅμως σεβαστὸς ὅπως πολλὰ ἄλλα πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ῥεύματα ποὺ εἰσήχθησαν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ τὴν Δύση.»

  Εἶναι κρίμα, κρίμα νὰ ὁρίζουμε πρῶτοι ὡς ἔθνος ἔννοιες ποὺ οἱ σπηλαιοδίφες Δυτικοὶ τὶς πῆραν ἀπὸ ἐμᾶς μετὰ ἀπὸ αἰῶνες καὶ νὰ φτάνουμε στὸ σημεῖον νὰ (προσπαθοῦμε νὰ) συνεννοούμεθα ἀγνοώντας τὸ ἀρχέτυπον καὶ καταφεύγοντας στὸ κακέκτυπον.

  Ἔχει γκαργκανιάσει ἡ γλώσσα μου νὰ λέῃ ὅτι ὅλοι αὐτοὶ οἱ -ισμοὶ ποὺ γεμίζουν τὶς ζωὲς τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Γραικύλων, ἦταν ἀνύπαρκτοι στὴν ἑλληνικὴν πολιτιστικὴν παράδοσιν. Μία λέξις δημιουργῆται στὸ λεξιλόγιον ἑνὸς λαοῦ, ὅταν συντρέχῃ ἡ ἀνάγκη νὰ δημιουργηθῇ ὡς ἔννοια στὴν ζωήν του. Ὅπως οἱ Ἄγγλοι δὲν ἔχουν τὸν ὅρον «ἔθνος» (γιατὶ δὲν ἦταν ποτὲ ἔθνος, ἂν καὶ λένε ethnic), ἔτσι καὶ οἱ (γνήσιοι) Ἕλληνες δὲν εἶχαν λέξεις γιὰ τὸ «one-night stand» καὶ τὸ «hang-over».

  Ἐθνικισμὸς ὡς λέξις δὲν ὑπῆρχε στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Γιατὶ ἁπλούστατα ὑπῆρχε ἡ λέξις ΕΘΝΟΣ. Ἦταν αὐτονόητη, ἐξοφθάλμως προφανὴς ἡ ἀγάπη τοῦ Ἕλληνος γιὰ τὸ ἔθνος του. Ἡ λέξις «ἔθνος» δὲν ὑπῆρχε σὲ ἄλλες γλῶσσες.

  Nation: κατάγεται ἀπὸ τὸ λατινικὸ ρῆμα nasci (γεννῶ). Τὸ γένος δηλαδή.
  Nationalism(us): παράγωγον τοῦ nation.

  Τὰ ἰδεολογικὰ δείγματα nationalism τῶν Δυτικῶν ἐξ ὁρισμοῦ δὲν ἔχουν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἔθνους ἑλληνιστί. Γιατί στὴν πραγματικότητα κανεὶς δυτικὸς λαὸς δὲν εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ἔθνος μὲ ἐξαίρεσιν ἴσως τοὺς Βάσκους. Ὁ ἐθνικισμὸς (ἀναγκαζόμαστε νὰ βάζουμε -ισμοὺς γιὰ νὰ ὑπάρξῃ συννενόησις) στὸν ὁποῖον ἀναφερόμαστε ὁ κος Γιάγκος καὶ ἐγὼ προέρχεται ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς γραφές: τόσο ὁ Ἡρόδοτος (ὁμόγλωσσον, ὅμαιμον, ὁμότροπον, ὁμόδοξον) ὅσο καὶ ὁ Κολοκοτρώνης («γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ τὴν ἐλευθερία») λένε πάνω κάτω τὰ ἴδια. Τί τὰ μπερδεύουμε μὲ Χίτλερ, Μουσολίνι καὶ δὲν ξέρω 'γὼ τί ἄλλο;

  Τί σχέσιν ἔχει τὸ nation μὲ τὸ ἔθνος; Καμιά. Τὸ γένος εἶναι χαρακτηριστικὸν -θεμελιακὸν βεβαίως- τοὺ ἔθνους, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔθνος, πῶς νὰ τὸ κάνουμε. Τὸ ἔθνος τὸ ὅρισε ὁ Ἡρόδοτος.

  Ἂν οἱ βάρβαροι δὲν μποροῦν νὰ ἀποδώσουν τὰ ἀνώτερα ἑλληνικὰ νοήματα βαρβαριστὶ ἂς κόψουν τὸ λαιμόν των. Τὸ νὰ προσπαθοῦμε νὰ φέρουμε τὴν ἑλληνικὴν γλώσσα στὰ μέτρα τῶν βαρβάρων, μόνο πρόβλημα δημιουργεῖ στὴν συνεννόησιν καὶ κακὸ στὴν γλώσσα μας (καὶ στὸν ἐγκέφαλόν μας).

  Ἐπειδὴ λοιπὸν μπλέξαμε μὲ τοὺς -ισμοὺς καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ διυλίζουμε τὸν κώνωπα καὶ νὰ ψειρίζουμε τὴν μαϊμοῦ, ἂς δοῦμε τὶς ἑλληνικὲς λέξεις ἐπιτέλους χωρὶς φραγκικὰ γυαλιά:

  ἐθνικισμός: ἀγάπη γιὰ τὸ ἔθνος
  πατριωτισμός: ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα

  Πατρίδα καὶ ἔθνος δὲν εἶναι τὸ ἴδιο. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες κάπου συμπίπτουν. Γιὰ ἄλλους ὄχι. Κι ἂς πάψουμε νὰ ἀναζητοῦμε πνευματικοὺς προστάτες ἐξ ἀλλοδαπῆς. Δὲν χρειάζονται. Τί σχέσιν ἔχει ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος μὲ τὸν Χίτλερ ἢ τὸν Μουσολίνι;

  «Ἐθνικισμὸς» εἶναι ἕνας καὶ εἶναι ἑλληνικός. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι nationalism σὲ πολλὲς παραλλαγές. Θὰ ἔπρεπε νὰ μεταγραφῇ λοιπὸν ὁ ὅρος ὡς ethnicism. Ἂς τὸ κάνετε σὲ κάποιο συνέδριον κε Κιτσίκη καὶ τὸ «σῆμα κατατεθὲν» ὅλο δικό σας.

  ReplyDelete
 39. Kύριε Συρμακέζη, ἡ ἐπιστήμη - ἤ καλύτερα ἡ μέθοδος τῆς σύγχρονης ἱστορίας διότι ἡ ἱστορία δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἐπιστήμη - ἀναπτύχθηκε σὲ μεγάλο βαθμό χάρη στὸν ἐθνικισμό, , διότι τὸ ἔθνος, ὑπαρκτό, ὅπως λέει ὁ κος Κιτσίκης στὴν ἀρχή τοῦ ἄρθρου του στὰ γαλλικά, ἤ ὠς ἐννοιολογική σύμβαση, ὠς σημεῖο ἀναφορᾶς, προσέφερε ἕνα πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου μποροῦσε νὰ ἀναπτυχθεῖ μιὰ συλλογική ἀφήγηση. Ἡ ἐθνοδιαμόρφωση ἔφερε στὸ προσκήνιο τῆς ἀναζήτησης τοῦ παρελθόντος πολλές πτυχές τοῦ βίου τῶν παλαιοτέρων γενεῶν ποὺ ἡ ἱστορία ἡγετικῶν μορφῶν καὶ προσωπικοτητων ἀγνοοῦσε καὶ παρέβλεπε.

  Εἶτε ἐθνικιστής ὅμως, εἶτε ὄχι, κανένας ἱστορικός δὲν διενοήθη ποτέ νὰ μὴν στηρίζει αὐτά ποὺ λέει στὶς πηγές. Λέτε π.χ. "Ἦταν αὐτονόητη, ἐξοφθάλμως προφανὴς ἡ ἀγάπη τοῦ Ἕλληνος γιὰ τὸ ἔθνος του. Ἡ λέξις «ἔθνος» δὲν ὑπῆρχε σὲ ἄλλες γλῶσσες". :E, για στηρίξτε το ! Πού τὸ ξέρω εγώ ὅτι δὲν αὐθαιρετεῖτε ;

  Ὄπως ἐσείς λέγατε τὶς προάλλες ὅτι θέλετε οἱ τοποθετήσεις νὰ εἶναι διανοητικά πειθαρχημένες, ἔτσι καὶ ἐγώ σᾶς ῥωτῶ ποὺ τὰ βρήκατε αὐτά ποὺ λέτε. Ὄχι, κύριε Συρμακέζη, δὲν μπορεῖτε νὰ παραβλέπετε τὸ ὄτι ἀπό τὴν ἀρχή τῆς συζήτησης ἰσχυριζόμεθα, ἔστω πειραματικά, ὅτι ἄλλο ὸ ἐθνιισμός τῶν δύο τελευταίων αἰώνων καὶ ἄλλο ὴ φιλοπατρία τοῦ Αίσχύλου, τοῦ ίμωνος καὶ τοῦ Δημοσθένους. Δὲν ἔχει νόημα νὰ μὴ θέτουμε ἐν ἀμφιβόλῳ τὰ πάντα, ὄταν ἔχουμε ὑπόνοια ὅτι δὲν στέκουν. Ἄν κάνουμε λάθος, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνουμε, δείξτε μας ὅμως γιατί, καὶ ἀποδείξτε το βάσει πηγῶν καὶ παραδειγμάτων, ὄχι βάσει αὐθαιρέτων προτάσεων. Δὲν μπορεῖτε νὰ λέτε π.χ. ὅτι «Ἐθνικισμὸς» εἶναι ἕνας καὶ εἶναι ἑλληνικός. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι nationalism σὲ πολλὲς παραλλαγές. Διοτι μπορῶ νὰ σᾶς ἀντικρούσω τὴν πρόταση λέγοντάς σας ὅτι ὁ Ζαμπέλιος καὶ ὁ Παπαρρηγόπουλος οἱ πρῶτοι ἐθνικιστές ἱστοριογράφοι ἤταν ἐπηρεασμένοι ἀπό Δυτικά ῥεύματα. Τὸ ὅτι ξεκινᾶτε ἀπό τὴν αὐθαίρετη παραδοχή ὅτι ἑμείς οἱ Ῥωμηοί εἴμαστε κατανάγκην οἱ πρῶτοι σᾶς φέρνει ἀντιμέτωπο μὲ στοιχεῖα ποὺ σάς διαψεύδουν, ἀκριβῶς ἐπειδή δὲν ξεκινᾶτε ἀπό τὴν ἀμφιβολία, ἀλλά ἀπό θέση. Ἡ ὁποία εἶναι ἀσταθήςἀκριβῶς διότι εἶναι θέση. Τὸ μυαλό εἶναι ταυτόχρονα ἀεικίνητοκαὶ σταθερό, σὰν τὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα. Ἡ ἀνυποχώρητος διανοητική στάση εἶναι τὸ μάτι τοῦ Κύκλωπα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομίζω ὅτι σᾶς ἀπέδειξα τὴν ἐτυμολογικὴ διαφορά μεταξὺ ἔθνους καὶ γένους (nation). Ἀπὸ τὸ λεξικὸ τῆς Ἀγγλικῆς New Oxford American Dictionary:

   «a large aggregate of people united by common descent, history, culture, or language, inhabiting a particular country or territory : leading industrialized nations.»

   Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ λέξις or ἀντὶ τοῦ and (διάζευξις), ἡ culture ἔναντι τοῦ civilization καὶ ἡ ἀπουσία τῆς λέξεως religion.

   Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Παπαρηγόπουλος καὶ Ζαμπέλιος στὴν συζήτησιν μας δὲν τὸ κατανοῶ. Αὐτοὶ εἶναι ἱστορικοὶ καὶ γιὰ τὸ μόνο ποὺ μποροῦν νὰ κριθοῦν εἶναι ἂν γράφουν ἱστορικὲς ἀνακρίβειες ἢ ὄχι. 'Εδῶ μιλοῦμε γιὰ τὸν ἂν τὸ ἔθνος εἶναι ἑλληνικὴ ἔννοια καὶ ἡ προσήλωσις σὲ αὐτὸ ἐπίσης.

   Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅρισαν καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὸ γένος. Οἱ Ἕλληνες εἶχαν Ἀμφικτυονίες. Οἱ Ἕλληνες εἶχαν Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες (καὶ ὄχι Ὀλυμπιακὰ Παίγνια) τὰ ὁποῖα διεξήγονταν στὴν Ὀλυμπία καὶ μόνον καὶ στὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν Ἕλληνες ἀθλητὲς καὶ μόνον. Ἀκόμη καὶ ἂν κάποιος ἀλλόφυλος ἦταν δωδεκαθεϊστὴς ἢ ἑλληνόφων ἦταν ἀλλοεθνής. Πᾶς μὴν Ἕλλην βάρβαρος. Ἀκόμη καὶ ἡ λέξις «βαρβαρότης» εἶναι ἑλληνικὴ καὶ ἀποδίδει πλήρως τὸ πολιτισμικὸ μεγαλεῖο τῶν μὴ Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς. Τί δὲν καταλαβαίνετε; Θὰ στρεβλώνουμε τὴν ἱστορία γιὰ νὰ μὴν μᾶς κάνουν νταντὰ οἱ Φράγκοι; Ἂς εἶχαν προγόνους ποὺ νὰ μὴν ἦταν βάρβαροι, τί νὰ κάνουμε; Νὰ βαφτίζουμε τὸ κρέας ψάρι; Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν ἐθνίκια τοῦ κερατᾶ.

   Μὲ κάτι τέτοια οἱ Δυτικοὶ ἔγιναν αἰρετικοί, γιατὶ χαριεντίζονταν μὲ τὶς λέξεις. Ἂν θέλετε νὰ μιλεῖτε γιὰ εὐρωπαϊκὸν nationalism εἶναι σεβαστὸν δικαίωμά σας. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες πολίτες, τοὺς συντριπτικῶς περισσοτέρους διαχρονικῶς, ἡ προσήλωσις στὸ ἔθνος δὲν εἶναι ἰδεολογία, εἶναι στάσις ζωῆς. Καὶ δὲν θὰ ἀπολογηθοῦμε γι' αὐτό. Τὸ ἂν ἔχῃ ἢ δὲν ἔχῃ «ἀκαδημαϊκότητα» ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς στὰ πανεπιστήμια τῆς ἀλλοδαπῆς εἶναι κάτι ἀδιάφορο.

   «Ὄπως ἐσείς λέγατε τὶς προάλλες ὅτι θέλετε οἱ τοποθετήσεις νὰ εἶναι διανοητικά πειθαρχημένες, ἔτσι καὶ ἐγώ σᾶς ῥωτῶ ποὺ τὰ βρήκατε αὐτά ποὺ λέτε»

   Ποῦ τὰ βρῆκα; Τόσην ὥρα τί κάνω, δὲν παραθέτω ἐπιχειρήματα; Ἡ ἐτυμολογία τί σκατὰ εἶναι; Γιατὶ οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἐπινοήσει ὅρους ὅπως τὸ pub crowling, τὸ one-night stand καὶ τὸ hang-over; Διότι, σὲ πλήρη ἀντιστοιχία μὲ τοὺς Ἄγγλους καὶ ἄλλους βαρβάρους ὑπάρχουν λέξεις ἀμιγῶς ἑλληνικὲς ὅπως τὸ φιλότιμον, τὸ ἔθνος, τὸ θέατρο, τὸ θεώρημα. Ὅταν σὲ κάποιον βαθμὸν ἐξεπολιτίσθησαν οἱ Δυτικοὶ εἴτε πῆραν ἆρον-ἆρον τὶς ἑλληνικὲς λέξεις/ἔννοιες γιὰ νὰ τὶς ἐνσωματώσουν στὸ δικό των φτωχὸ λεξιλόγιο ἢ ἐμμέσως κυρίως μέσῳ τῆς λατινικῆς (ποὺ ἀπὸ τὶς βαρβαρικὲς γλῶσσες ἦταν αὐτὴ ποὺ προσέγγιζε περισσότερο τὸ μεγαλεῖον τῆς ἑλληνικῆς) μὲ τὴν γνωστὴ παραφθορά. Καὶ ὅταν ἐμεῖς ἐκβαρβαριζόμαστε ἀρχίζουμε νὰ ἐνσωματώνουμε καὶ τὰ one-night stands καὶ τὸν Ἅγιο Βαλεντίνο στὴν ζωή μας.

   Καθὼς ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸ ἀρχέτυπον παρατηροῦμε φαινόμενα τὸ ρεπούμπλικο νὰ λέγεται «δημοκρατία», οἱ πάσης φύσεως αἰρέσεις «χριστιανικὰ δόγματα» καὶ ὁ ἐθνικισμὸς νὰ ἀποκαλῇται nationalism. Τὸ τί ἰσχυρίζεστε ἐσεῖς, εὐτυχῶς δὲν ἔχει καμιὰ σχέσι μὲ τὸ τί ἰσχυρίζοντο οἱ πρόγονοί μας. Τὸ τί ἰσχυρίζεστε ἐσεῖς μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ τὴ εὐρωπαϊκὴν διανόησιν καὶ μόνον. Ἐγὼ εἶμαι μελετητὴς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀγαπητὲ Κωνσταντή, ὄχι λάτρης τοῦ εὐρωπαϊκοῦ.

   Οἱ εὐρωπαϊκοὶ ἐθνικισμοὶ εἶναι «γενισμοὶ» ἢ ἰδεολογικὰ ρεύματα προσηλωμένα πρωτίστως στὸ ἕνα ἀπὸ τὰ 4 στοιχεῖα τοῦ ἔθνους, τὸ γένος. Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἡ προσήλωσις στὸ ἔθνος ἀφοροῦσε καὶ τὰ 4 στοιχεῖα (καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα καὶ πολιτισμὸ) καὶ στὴν Ρωμανικὴ ἐπίσης μὲ τὴν λεπτὴ διαφορὰ ὅτι ἐδίδετο προτεραιότητα στὴν θρησκεία (θεοκρατία γάρ). Γιὰ τὸν Ἕλληνα δὲν χρειάζεται κατασκευὴ ἰδεολογίας γιὰ νὰ ἀγαπᾷ τὴν μάνα του, τὴν γῆ του, τὸ Θεόν του, τὴν γλώσσα του, τὴν πολιτιστικήν του παράδοσι. Τί σχέσι ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ φασισμὸν καὶ ναζισμόν; Ἀπολύτως καμία.

   Σὺν τοῖς ἄλλοις, ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς σημαίνει: ἡ μάνα μου εἶναι ἡ ὡραιοτέρα τοῦ κόσμου. Οἱ μητέρες τῶν ἄλλων δὲν συγκρίνονται μὲ τὴν δικήν μου.

   Εὐρωπαϊκὸς nationalism: ἡ μάνα μου εἶναι ἡ ὡραιοτέρα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ οἱ μητέρες ὅλων τῶν ἄλλων εἶναι πόρνες καὶ πρέπει νὰ ἀφανιστοῦν.

   Delete
  2. Θέλετε μόνο τη διαίρεση των λαών(αλλά και των Ελλήνων). Εσείς είστε ο αιρετικός.

   "Σὺν τοῖς ἄλλοις, ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς σημαίνει: ἡ μάνα μου εἶναι ἡ ὡραιοτέρα τοῦ κόσμου. Οἱ μητέρες τῶν ἄλλων δὲν συγκρίνονται μὲ τὴν δικήν μου."

   Η μεγαλύτερη βλακεάι που έχω διαβάσει στη ζωή μου.

   Delete
  3. Κι αν εμένα η μητέρα μου είναι άσχημη; Τι κάνουμε τότε; Τη συγκρίνουμε με των άλλων;

   Μα τι βλακείες , Θεέ μου...

   Delete
  4. Τόσο σᾶς κόβει τόσο λέτε. Κάθε φυσιολογικὴ μάνα βλέπει τὸ παιδί της ὡς τὸ ὁμορφότερο, κάθε φυσιολογικὸν παιδὶ βλέπει τοὺς γονεῖς του ὡς τοὺς καλλίτερους τοῦ κόσμου. Σὲ μεγάλη κλίμακα αὐτὸ εἶναι ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός. Ὁ Γερμανός, ὁ Ἰταλός, ὁ Τοῦρκος, ὁ Σαρακηνός, ὁ Βάνδαλος, ὁ Φράγκος, ὁ Βενετός, ὁ Γενουάτης, ὁ Οὖνος καὶ Βούλγαρος, ὁ Γαλάτης καὶ ὁ Καταλανός, ὅλοι αὐτοὶ ἦρθαν ἐδῶ γιατὶ θεώρησαν ὅτι ὄχι μόνον ἡ μάνα των (πατρίδα των) εἶναι ἡ ὡραιοτέρα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἐπιπλέον ὅτι ἡ δική μας μάνα (ἡ πατρίδα μας) εἶναι ἡ πόρνη των ποὺ μποροῦν νὰ τὴν πηδοῦν ὅ,τι ὥρα τοὺς ἔλθῃ ἡ στύσις καὶ μάλιστα δικαιωματικῶς.

   Γι' αὐτὸ οἱ Μουχαμέτηδες καὶ οἱ σουλτάνοι, οἱ Πάπες καὶ οἱ ἱππότες, οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ αὐτοκράτορες ἦσαν πολλοί, ἀλλὰ μέγιστοι μόνον δύο: ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Κωνσταντῖνος.

   Τὸν ἂν ἔχετε τὸ βίτσιο νὰ βλέπετε τὴν μητέραν σας σὰν μπάζο εἶναι σεβαστό. Ἐμένα καὶ νὰ ἦταν δὲν θὰ τὴν ἔβλεπα ἔτσι. Καὶ ξέρετε γιατί; Γιατὶ καθένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς αὐτοπροβάλλονται ὡς πολιτισμένοι, ζηλεύει ποὺ ἡ δική του μάνα (πατρίδα) δὲν ἔχει οὔτε τὸ φυσικὸ οὔτε καὶ τὸ πολιτιστικὸν κάλλος ποὺ ἔχει ἡ Ἑλλάδα.

   «Η μεγαλύτερη βλακεάι που έχω διαβάσει στη ζωή μου.»
   «Μα τι βλακείες , Θεέ μου...»

   Τὸν Θεὸ ἀθεόφοβε, τί τὸν πιάνετε στὸ στόμα σας μετὰ ἀπὸ κάθε ὕβριν; Αἰδὼς Ἀργεῖε. Τί Ἀργεῖος, Γεφυραῖος καὶ πολὺ σᾶς εἶναι.

   Delete
  5. Εγώ το Θεό τον πιάνω στο στόμα μου γιατί πιστεύω έμπρακτα σε αυτόν σε αντίθεση με εσάς που πιστέυετε σε εθνικισμούς και ναζισμούς και επιθυμείτε τη διαίρεση μεταξύ των λαών. Ιδέα δεν έχετε από το μήνυμα του Χριστού. Αρκεστείτε στα μαθηματικά και την "ελληνορθοδοξία" σας. Μη βγαίνετε έξω από το "χωριό" , κάνει τζιζ.

   Delete
  6. "Ἐμένα καὶ νὰ ἦταν δὲν θὰ τὴν ἔβλεπα ἔτσι."

   Λογικό.Δε μου κάνει εντύπωση...

   Delete
  7. Μὲ λασπολογεῖτε μονίμως ὡς ναζιστή, ὅταν ἔχω δηλώσει θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ ναζισμοῦ πολλάκις. Δὲν θέλει καὶ πολὺ μυαλὸ γιὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς, γιατὶ σᾶς ἔχουν ἀποκαλέσει ἐδῶ μέσα παληάνθρωπο. Μιὰ χαρὰ σᾶς ξεσκέπαζε καὶ ὁ Πετράν.

   Γιὰ τὴν διαίρεσιν τῶν λαῶν ἀδιαφορῶ. Ἐγὼ δὲν μίλησα γιὰ διαίρεσι τῶν λαῶν. Γιὰ τὴν ὁμοψυχία καὶ τὴν συνοχὴν τοῦ δικοῦ μου ἔθνους πασχίζω. Πρῶτα θὰ χορτάσῃ καὶ θὰ προοδεύσει ἡ πατρίδα μου -καὶ ὄχι εἰς βάρος τῶν ἄλλων- καὶ μετὰ θὰ ταΐσω τοὺς φτωχούς, τοὺς διαιρεμένους καὶ τοὺς ἀδιαιρέτους τῆς γῆς. Ἔλεος πιὰ μὲ τὸν ψευτοανθρωπισμόν σας. Ὅσο γιὰ τὸ ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό, ἔχω ζήσει στὸ ἐξωτερικὸ πολλὰ χρόνια, μιλῶ 2-3 ξένες γλῶσσες κι ἔχω ἕνα κάρο φίλους ἀπὸ τὴν ἀλλοδαπή, πιθανότατα σὲ φάσιν ποὺ ἐσεῖς φορούσατε πάνες ἢ παίζατε playstation.

   Καλὴ ἡ λυματολάσπη ἀγαπητέ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐπιχειρήματα… τουμπεκιάσατε πάλι.

   Delete
  8. Εκεί διαφέρουμε. Εγώ πρώτα θα ταίσω τους φτωχούς. Ποιος το χέζει το ανύπαρκτο έθνος των λαμογιών και των νταβατζήδων;

   Έχω πει ότι πρώτα είμαι Χριστιανός και μετά Έλληνας. Εγώ τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Εσε΄ςι έχετε ιδεολογική σύγχυση.

   Delete
  9. Τους φτωχούς όποιας εθνικότητας...

   Delete
  10. Σοβαρῶς, ἔτ; Θὰ πεινοῦν τὰ παιδιά σας κι ἐσεῖς ὁ ἴδιος καὶ θὰ ταΐζετε τοὺς ἄλλους, ἔτσι; Καὶ μάλιστα σὲ ἐπίπεδο κράτους; Ἐφαρμόσατέ το στὸ σπίτι σας πρῶτα ἀγαπητὲ ταΐζοντας καὶ στεγάζοντας ὅ,τι ἀλλοεθνὲς στοιχεῖο πεινάει πρῶτα καὶ μετὰ ξαναμιλοῦμε γιὰ ἀνθρωπισμοὺς καὶ τὰ τοιαῦτα.

   Delete
  11. Σοβαρότατα. Δε το κάνω με αυτή την μορφή. Απλώς βοηθώ όπου μπορώ.

   Delete
 40. Υ.Γ. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅταν ἔχουμε γνωστικά κενά, ποὺ ἔχουμε πάντα, διότι ἡ γνώση εἶναι περιορισμένη, καλύτερα νὰ τὰ ἀφήνουμε κενά. Ὄταν πάμε νὰ τὰ καλύψουμε μὲ a priori προτάσεις, φτιάχνουμε ἕνα δάπεδο γεμάτο τρῦπες ποὺ τόχουμε καλύψει μὲ κουρελούδες. Τσούπ ! Πέφτουμε μέσα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με πρόλαβες. Έχει ξεφύγει εντελώς ρε...

   Delete
  2. Αὐτὸ λέω κι ἐγὠ. Ἡ μόνη σας ἐπιχειρηματολογία ἦταν μία παραπομπὴ ἑνὸς κειμένου τοῦ Πλουτάρχου. Στὰ 10 σχόλια τὰ 9 εἶναι κενὰ ἐπιχειρημάτων καὶ ὕβρεις.

   «λαβὼν φαίη τις, ὅτι τῆς κοινῆς ὀλιγανδρίας, ἣν αἱ πρότεραι στάσεις καὶ οἱ … Ἑλλάδος ἐλέγχειν τὴν ἐρημίαν»

   Στὰ τόσα σχόλια μία παραπομπὴ πλαϊ σὲ ὕβρεις καὶ ἀντιεθνικιστικὸ ντελίριο. Ἔχετε ὄντως ξεφύγει.

   Delete
 41. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «E, για στηρίξτε το ! Πού τὸ ξέρω εγώ ὅτι δὲν αὐθαιρετεῖτε ;

  στὸ σχόλιό μου:

  «Ἦταν αὐτονόητη, ἐξοφθάλμως προφανὴς ἡ ἀγάπη τοῦ Ἕλληνος γιὰ τὸ ἔθνος του. Ἡ λέξις «ἔθνος» δὲν ὑπῆρχε σὲ ἄλλες γλῶσσες»

  Καὶ τάδε ἔφη πάλι Κωνσταντής:

  «Ὄπως ἐσείς λέγατε τὶς προάλλες ὅτι θέλετε οἱ τοποθετήσεις νὰ εἶναι διανοητικά πειθαρχημένες, ἔτσι καὶ ἐγώ σᾶς ῥωτῶ ποὺ τὰ βρήκατε αὐτά ποὺ λέτε. Ὄχι, κύριε Συρμακέζη, δὲν μπορεῖτε νὰ παραβλέπετε τὸ ὄτι ἀπό τὴν ἀρχή τῆς συζήτησης ἰσχυριζόμεθα, ἔστω πειραματικά, ὅτι ἄλλο ὸ ἐθνιισμός τῶν δύο τελευταίων αἰώνων καὶ ἄλλο ὴ φιλοπατρία τοῦ Αίσχύλου, τοῦ ίμωνος καὶ τοῦ Δημοσθένους. Δὲν ἔχει νόημα νὰ μὴ θέτουμε ἐν ἀμφιβόλῳ τὰ πάντα, ὄταν ἔχουμε ὑπόνοια ὅτι δὲν στέκουν. Ἄν κάνουμε λάθος, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνουμε, δείξτε μας ὅμως γιατί, καὶ ἀποδείξτε το βάσει πηγῶν καὶ παραδειγμάτων, ὄχι βάσει αὐθαιρέτων προτάσεων.»

  Ἀνέφερα τὴν σημασία τὴς λέξεως ἔθνος στὸν ἑλληνικὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡροδότου καὶ μετά. Ἀνέφερα τὴν ἑτυμολογικὴν διαφοράν του μὲ τὴν λέξιν γένος καὶ nation. Γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς συζητήσεως χρησιμοποιῶ ἐν γνώσει μου καταχρηστικῶς τὸν ὅρον «ἐθνικισμός», διότι ἀποδεδειγμένως σὲ κανένα κείμενο ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας δὲν ὑπάρχει ὡς ὅρος. Καθὼς ὅμως ἐσεῖς οἱ δυτικότροποι Ρωμηοὶ θέλετε νὰ μιλᾶτε μὲ -ισμούς, σᾶς λέω λοιπὸν τεκμηριωμένα γιατὶ ὁ ἐθνικισμὸς (ethnicism) δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἱστορίες τοῦ nationalism. Τὸ ἕνα εἶναι στάσις ζωῆς, τὸ ἄλλο κατασκεύασμα. Ἐπίσης, αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι ὅτι ὅπως ὅρισε ὁ φουκαρᾶς ὁ Ἡρόδοτος τὸ ἔθνος, ἀποδεικνύεται ἱστορικῶς ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν φόλα «ἐθνικιστές». Ὅλα τὰ παραδείγματα ποὺ ἔχω ἀναφέρει (ἱερατεῖα, Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, μάχες καὶ πόλεμοι, τὸ «πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος» καὶ τόσα ἄλλα) δείχνουν ὅτι οἱ Ἕλληνες διεφύλατταν μετὰ πάθους τὸ γένος, τὴν θρησκείαν, τὴν γλώσσα καὶ τὰ ἤθη των ἀπὸ τὰ βαρβαρικά.

  Ἔρχεστε στὰ λόγια μου. Ὁ nationalism τῶν τελευταίων αἰώνων στὴν Εὐρώπη δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὸν ἐθνικισμὸν τοῦ Αἰσχύλου (αὐτὸ ποὺ λέτε φιλοπατρία). Τὸ μόνον πρᾶγμα γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ κατηγορήσετε εἶναι ἡ διατύπωσις αὐθαιρεσιῶν.

  Σᾶς εἶπα ὅτι ἡ λέξις «ἔθνος» εἶναι ἑλληνική. Στὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ὑπάρχει τὸ nation καὶ τὰ παράγωγά του. Ἐσεῖς τί λέτε, τὰ βλέπετε ἴδια; Ἀνέφερα ἐπίσης τὰ «γκόϊμ». Οἱ Ἰσραηλίτες ἀπέδιδαν ἰουδαϊστὶ στὴν λέξι «γκόϊμ» τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόγλωσσον τοῦ Ἡροδότου; Οὔτε κατὰ διάνοια.

  Σᾶς ἔφερα δύο καλὰ παραδείγμα γιὰ τὸ τί σημαίνει nation καὶ γκόϊμ. Φέρτε μου ἐσεῖς μία λέξιν ἑνὸς εὐρωπαϊκοῦ λαοῦ ποὺ νὰ δηλώνει αὐτὸ ποὺ ὅρισε ὁ Ἡρόδοτος γιὰ νὰ τὸ συζητήσουμε ὅμορφα καὶ πολιτισμένα. Βρεῖτε μου ἐπίσης ἰσοδύναμον ὅρον γιὰ τὴν ξενηλασί καὶ τὴν φιλοξενία (ὄχι τὸ hospitality-αὐτὸ εἶναι ἡ οἰκειότης).

  Οἱ Ἕλληνες μὲ βάσει τοὺς παραμορφωτικοὺς φακοὺς τῆς σημερινῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τῆς δυτικῆς ψευδοδιανοήσεως ὑπῆρξαν (καὶ εἶναι) μιὰ χαρά «ρατσιστόμουτρα». Ἡ διαφορά των μὲ τοὺς Δυτικοὺς εἶναι ὅτι τὴν ὑπεροχήν των ποτὲ δὲν τὴν χρησιμοποίουν ὡς πρόφασιν γιὰ νὰ ἀφανίσουν τὸν ἀλλόφυλον, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ἐκπολιτίσουν.

  Ὅσο δὲ γιὰ τὴν περίφημη ἀρλούμπα, ὅτι -καὶ καλὰ- ὁ Ἰσοκράτης δήλωνε ὅτι Ἕλληνες εἶναι οἱ μετέχοντες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἐπειδὴ λέτε ὅτι αὐθαιρετῶ (ἔλεος), σᾶς παραπέμπω ἐδῶ γιὰ νὰ δεῖτε τὴν σωστὴ ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Ἰσοκράτους:

  http://www.mousaios.gr/τι-λέει-πραγματικά-ο-ισοκράτης-για-του/

  Ποτὲ οἱ Ἕλληνες δὲν εἶπαν τοὺς ἐκπολιτισθέντες/ἐξελληνισθέντες βαρβάρους Ἕλληνες, διότι ἁπλῶς δὲν ἦταν.

  Καὶ κάτι τελευταῖο: οἱ Ἕλληνες δὲν ὑπήρξαν ποτὲ ἀνθρωπιστές, ἀλλὰ φιλάνθρωποι. Ὁ οὐμανισμὸς εἶναι εὐρωπαϊκὸ κατασκεύασμα, ἡ ἀνθρωπιὰ ἑλληνικό. Ἐλπίζω νὰ κατανοήσατε τὸ πνεῦμα μου.

  ReplyDelete
 42. Αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς ούτε ένα στοιχείο , "ελληνικό" ανιστόρητο αντεπιστημονικό νταβατζιλίκι ότι δήθεν όλοι στο Βυζάντιο ήταν Έλληνες , αντιχριστιανικό αντεπιστημονικό νταβατζιλίκι επίσης ότι δήθεν Ορθοδοξία σημαίνει ελληνισμός αποκλείοντας παράλληλα όλους τους υπόλοιπους λαούς από την οικουμενικότητα του μηνύματος που δίδαξε ο Χριστός στη γη , εντελώς ανιστόρητα επιχειρήματα περί ελληνικότητος των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου κλπ. Μια σκέτη διαστρέβλωση όλων των εννοιών και των πραγμάτων είστε.

  Πραγματικά πείτε ό,τι θέλετε , αλλά υγιές διάλογο δυστυχώς δε μάθατε ποτέ να κάνετε. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρτα από την μονίμως επιθετική σας διάθεση προς τους συνομιλητές , κάτι το οποίο δείχνει και το επίπεδό σας. Εδώ αποκαλέσατε εμένα αριστερό , έναν δεξιο , εσείς που είστε από αριστερό σόι. Μιλάμε για αρρωστημένη κατάσταση... Και δεν είμαι ο μόνος που σας το λέει. Περιοριστέιτε στις μαθηματικές σας γνώσεις που σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα και με μέτρο γιατί μπορεί να σας τρελάνουν κιόλας. Παραδίδομαι. Νικήσατε.

  Όλα στο κόσμο είναι ελληνικά Συρμακέζη , μην ανησυχείτε...

  ReplyDelete
 43. Υ.Γ. 2 (Προτείνω νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν ἀρχή ὄχι λευκά πλαίσια). Κύριε Συρμακέζη, ἐνδεχομένως δὲν σὰς ἀπασχολεῖ τὸ ζήτημα, ἀλλά ἀγνοεῖτε τὸ ἐπίδικον τῆς συζήτησης. Συγχέετε τὸ ἔθνος μὲ τὸν ἐθνικισμό.Ὅταν λέτε ὅτι Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅρισαν καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὸ γένος - τί ἐννοεῖτε ; Μιὰ γιὰ πάντα ; Δὲν ἔχουν οἱ λέξεις τὴν ἱστορία τους ; Θὰ τρελλαθοῦμε τελείως ; Ἐάν δὲν θέλετε νὰ μπεῖτε στὸν κόπο νὰ θέσετε τὶς ἀπόψεις σας ὑπό ἀμφισβήτησιν, δικαίωμά σας. Λέτε ὄμως π.χ. Οἱ εὐρωπαϊκοὶ ἐθνικισμοὶ εἶναι «γενισμοὶ» ἢ ἰδεολογικὰ ρεύματα προσηλωμένα πρωτίστως στὸ ἕνα ἀπὸ τὰ 4 στοιχεῖα τοῦ ἔθνους, τὸ γένος. Μὰ ποιός σᾶς τόπε αὐτό ; Νομίζετε ὅτι εἶναι τόσο ἠλίθιοι οἱ Φράγκοι, ὅπως τοὺς λέτε, νὰ φτιάξουν ἐθνική ἰδεολογία στηριγμένη μόνο στὴν καταγωγή ; Γιὰ νὰ τοὺς φύγουν ὅλες οἱ μειονότητες ; Σκοπεύω ὅταν καὶ ἄν μοῦ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ συνθήκες νὰ κάνω μιὰ περίληψη τοῦ ἄρθρου τοῦ κου Κιτσίκη. Προλέγω ὅμως ὅτι οἱ δύο κεντρικές ἀπόψεις ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες πηγαινοέρχεται ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους εἶναι αύτή ποὺ λέει ὅτι τὸ ἔθνος ὑπάρχει ἀνεξαρτήτως τοῦ φορέα του καὶ αὐτή (τοῦ Ῥενάν, ξέρω ἐγώ) ποὺ εἶπε ὅτι τὸ ἔθνος εἶναι ἕνα διαρκές δημοψήφισμα. Κάπως ἔτσι ἀρχίζει τὸ ἄρθρο. Ἄν κάνω λάθος ἄς μὲ διορθώσει ὁ συγγραφέας.

  Κύριε Συρμακέζη, χωρίς νὰ θέλω νὰ σᾶς πάω κόντρα, σέβομαι τὴν ἄποψή σας, ἀλλά αὐτά ποὺ λέτε ΟΠΩΣ τὰ λέτε πιὸ πολύ μοῦ θυμίζουνε εὐρωπαϊκό ἐθνικισμό παρά ἑλληνισμό ἤ Ῥωμιοσύνη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έναν έντονο σωβινισμό και άκρατο εθνικό σεκταρισμό θυμίζουν. Ό,τι χειρότερο πενυματικά δηλαδή για την ανθρώπινη υπόσταση.

   Delete
 44. "Καὶ κάτι τελευταῖο: οἱ Ἕλληνες δὲν ὑπήρξαν ποτὲ ἀνθρωπιστές, ἀλλὰ φιλάνθρωποι. Ὁ οὐμανισμὸς εἶναι εὐρωπαϊκὸ κατασκεύασμα, ἡ ἀνθρωπιὰ ἑλληνικό. Ἐλπίζω νὰ κατανοήσατε τὸ πνεῦμα μου."

  χαχαχαχ

  για τους Στωικούς έχετε ακούσει ποτέ;

  Ενάξει δεν αξίζει να συνομιλέι κανείς μαζί σας...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απίστευτες εξωπραγατικές όλες σας οι διαστρεβλώσεις οι οποίες συνδυάζονται με έναν άκρατο σωβινισμό στο έθνος και ένα ανεξήγητο μίσος προκαταλήψεων προς τους συνομιλητές και που τέλος αποκλείουν κάθε προσπάθεια υγιούς εποικοδομητικού διαλόγου...

   Delete
  2. Και κατά τα άλλα ασχολείστε αποκλειστικά με τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνισμό και δηλώνετε και Χριστιανός(καλά εδώ μιλάμε για ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ)...αυτό μάλλον σαν ανέκδοτο ακούγεται στα αυτιά μας...

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. ΕΜ, διάβασε σὲ παρακαλῶ αὐτά ποὺ ἔγραψα γιὰ τὰ ἄσπρα πλαίσια, διότι μοῦ διαλᾶς τὰ σχόλια.

   Delete
  5. Πως τα διαλάω; Μια χαρά υπάρχουν , όποιος θέλει τα διαβάζει , όποιος δε θέλει δε τα διαβάζει.

   Delete
  6. Ὄχι ΕΜ διαλᾷς τὴ συναρμογή τῶν σχολίων. Γιατί δὲν προσθέτεις κάθε φορά μιὰ παράγραφο δική σου συγκροτημένη, νὰ φτιάχνεται ἕνα ἐνιαῖο κείμενο ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ τὸ διαβάζει κανεῖς ἀπό τὴν ἀνάρτηση μέχρι τὸ τέλος, καὶ νὰ ἀποφύγουμε ἔτσι τὴ χαοτική τηλεδιάσκεψη ;

   Delete
 45. Υ.Γ.3 Προσθέτω μιὰν ἄποψη δική μου. Τῶρα μιλάω ἐγώ, ε ; Δὲν προσπαθῶ νὰ πάρω ἀντικειμενική θέση. Γιὰ μένα, ἡ ἐπίπλαστη ἑλλαδική ἰδεολογία στὴν ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ κος Ζαρατοῦστρα εἶναι το ἐκριβές ἀντίθετο τῆς ῥήσης τοῦ Σολωμοῦ - τὸ ἔθνος πρέπει νὰ μάθει νὰ θεωρῇ ἐθνικό ὅ,τι εἶναι ἀληθινό. Μὲ ἄλλα λόγια, ὴ μανία τοῦ ἔθνους, δὲν πᾷ νάναι ἑλληνικό, δὲν πᾷ νάναι τούρκικο, νὰ ποζάρει στὸν καθρέφτη τὸ ἀπομακρύνει ἀπό τὴν ῥέουσα ἀλήθεια. Ῥέουσα δὲν πάει νὰ πεῖ μεταμοντέρνα, τὸ ἀντίθετο.

  ReplyDelete
 46. Ο εθνικισμός είναι καθαρά αντεπιστημονικός και ανυπόστατος. Εδώ λέει ο Συρμακέζης ότι το 90% των κατοίκων στο Βυζάντιο ήταν Έλληνες και αντί να του κάνει κάποιος παρατήρηση για όλες τις ανακρίβειες που λέει , περνάνε σημαντικότατα πράγματα στο ντούκου. Όταν υπάρχουν διαφορερικές βάσεις και γνώσεις τότε τι διάλογος να γίνει; Όταν κάποιος βασίζεται ήδη από την αρχή σε μια λανθασμένη θέση , τότε τι διάλογος να γίνει;

  Ο εθνικισμός είναι ένα ξενόφερτο σατανικό κατασκεύασμα του 18ου αιώνα της Γαλλικής επανάστασης. Για αυτό βασίζεται στα ψεύδη , στις συκοφαντίες , στο σωβινισμό.

  ReplyDelete
 47. Αυτός είναι χειρότερος από το Γιάγκο ρε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με το Γιάγκο τουλάχιστον κουτσά στραβά συνεννοούμαστε. Λέει και καμιά αλήθεια.

   Delete
  2. Άσε που αυτό που πρεσβεύει ο Συρμακέζης δεν είναι καν εθνικισμός. Σωβινισμός και τραμπουκισμός είναι χειρίστου είδους. Ναζισμός λέγεται αλλιώς αν δε καταλαβαίνετε τι λέω...

   Delete
  3. «Ο εθνικισμός είναι καθαρά αντεπιστημονικός και ανυπόστατος.»

   Λόγια μεγάλων ἀνδρῶν. Μὲ ἐπιχειρηματολογία καὶ τεκμηρίωσιν. Τί νὰ πῇ κανείς;

   «Με το Γιάγκο τουλάχιστον κουτσά στραβά συνεννοούμαστε. Λέει και καμιά αλήθεια.»

   Εἰδικῶς ὁ κος Γιάγκος ἐκτὸς τοῦ ὅτι σᾶς ἔχει ἀπογυμνώσει μὲ τὴν δεινἠ του ἐπιχειρηματολογία, σᾶς ἔχει ἀποκαλέσει ἀνήθικο, παληάνθρωπο καὶ δειλό. Καὶ αὐτὸ διότι τὸ πρόβλημά σας δὲν εἶναι ἡ ἀσχετοσύνη σας ἢ ἡ μὴ ἀσχετοσύνη σας, ἀλλὰ τὸ ἦθος σας τὸ ἀνύπαρκτον.

   Delete
  4. Άμα και όταν θέλω τον ξεβρακώνω και τον Γιάγκο με τα επιχειρήματά μου. Και ξεβρακώνω και τα σοφίσματά του. Άμα έχω όρεξη. Κι άμα θέλω. Πετάω και καμιά πληροφορία που και που , έτσι για σπάσιμο. Δε θέλω να γίνω ρουφιάνος όμως.

   Τώρα το πως κρίνεται έναν άνθρωπο απο το διαδίκτυο για το ήθος...Δε το γνωρίζω. Είστε μεταμοντέρνος εθνικιστής εσείς και μπορείτε να κρίνετε εξ αποστάσεως τους πάντες...

   Delete
  5. Τὸ «παληάνθρωπος» ἐσχετίζετο μὲ τὸ ἦθος σας καὶ τὶς ἀσχήμιες σας ἐδῶ μέσα ποὺ εἶναι οὐκ ὁλίγες. Ὅσο γιὰ τὸ ἂν μπορῆτε νὰ ξεβρακώσετε τὸν κο Γιάγκο, ἰδοῦ ἡ Ρόδος… Δὲν εἶμαι δικηγόρος του, οὔτε χρειάζεται τέτοιον. Θὰ χαρῶ ὅμως ἀντὶ τοῦ λασπολέγειν νὰ ἐπιχειρηματολογῆτε.

   Delete
 48. Τὸ ἴδιο λάθος πάλι, κάτ`ἐμέ. Μὰ εἶναι δυνατόν μιὰν ἰδεολογία νὰ τὴν ἔχει φέρει ὁ Σατανᾶς ; Δὲν εἶναι τόσο ἠλίθιοι οἱ ἄνθρωποι. Καὶ λάθος νὰ κάνουν κάποιον λόγο ἔχουν. Ὁ Βιλαμόβιτς, ὁ ὁποῖος ἦταν ἔνθερμος ὑποστηρικτῆς τῆς στρατιωτικής ὑπεροχῆς τῆς χώρας του Γερμανίας, τὸ εἶπε ὡστόσο πολύ καλά - ἀκόμα καὶ οἱ παρανοήσεις πρέπει νὰ κατανοηθοῦν ἱστορικά.

  ReplyDelete
 49. Replies
  1. Ο καπιταλισμός με τους νταβατζήδες τοκογλύφους που ζούμε ποιανού έιναι αν όχι του σατανά;

   Delete
  2. Δὲ μοῦ λές, ΕΜ, νομίζεις ὅτι γράφω ἐδῷ μέσα γιὰ νὰ παίξω πινγκ-πονγκ ; Πάνε τὰ σχόλια ποὺ ἔγραψα. Ἔχεις πρόβλημα ; Εΐσαι φυλακισμένος καὶ περνᾷς τὴν ὤρα σου ;

   Delete
  3. Που πάνε ρε αγόρι μου τα σχόλιά σου; Ανάγνωση δε γνωρίζουν οι άλλοι σχολιαστές;

   Τι χαζομάρες είναι αυτές που λες;

   Άλλος κομπλεξάρας ναρκισσιστής. Οk. Δεν ξανααπαντώ στα σχόλιά σου.

   Delete
  4. Δὲν βλέπεις τὶ μπάχαλο γίνεται ;

   Delete
  5. Ἐντάξει, ΕΜ συγγνώμη. Τῶρα κατάλαβα. Εἶσαι ἀποάλυψη - σὰν νεράιδα !

   Delete
  6. Είμαι αποκάλυψη; Τι πάει να πει αυτό;

   Delete
  7. Ἑννοῶ ὅτι τῶρα μόλις -χτὲς δηλαδή - σὲ "ἔπιασα", ἔχω μιὰ ψυχική εἰκόνα γιὰ σένα, ποὺ μοῦ φαίνεται θαυμάσια.

   Delete
 50. "Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας ἦταν πιὸ ἑλληνικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἀλεξάνδρου. Οἱ κάτοικοι τοῦ πυρῆνος της (διευρυμένη Ἑλλάς, Βόρειος Ἤπειρος, σημερινὴ Νότιος Βουλγαρία, σημερινὰ Σκόπια, Κύπρος καὶ ὅλη ἡ Μικρὰ Ἀσία) ἦταν στὴν συντριπτική των πλειοψηφία Ἕλληνες."

  Πωπώ ανιστορισιά και ασχετοσύνη. Αυτοί που κατέβαιναν το 6ο αιώνα από το Βορρά και κατοίκησαν τον ελλαδικό χώρο τι ήταν; Μήπως ήτανε Σλάβοι;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μήπως ἦταν αὐτοὶ ποὺ πῆγαν γυρεύοντας σὲ μία πολιορκία τῆς Πόλεως τὸ 626 μΧ καὶ ἔφυγαν σὰν βρεγμένες γάτες μαζὺ μὲ τοὺς Πέρσες, μήπως; Τοὺς εὐχαριστοῦμε ὡστόσο γιατὶ ἔδωσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ γραφτῇ ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος.

   Delete
 51. Ἑπαναλαμβάνω. Δὲ μοῦ λές, ΕΜ, νομίζεις ὅτι γράφω ἐδῷ μέσα γιὰ νὰ παίξω πινγκ-πονγκ ; Πάνε τὰ σχόλια ποὺ ἔγραψα. Ἔχεις πρόβλημα ; Εΐσαι φυλακισμένος καὶ περνᾷς τὴν ὤρα σου ;

  ReplyDelete
 52. Οἱ προσωπικὲς ὕβρεις τῶν Ζαρατούστρα καὶ Ἐνόχου πρὸς τὸ πρόσωπόν μου εἶναι ἀήθεις καὶ ἀσύμμετρες. Ἕνας ἕνας παιδιά, δὲν σᾶς προλαβαίνω. Γιὰ κάθε ἐπιχείρημά μου εἰσπράττω λάσπη, στρέβλωσιν καὶ ὕβριν.

  Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς ούτε ένα στοιχείο , "ελληνικό" ανιστόρητο αντεπιστημονικό νταβατζιλίκι ότι δήθεν όλοι στο Βυζάντιο ήταν Έλληνες…»

  Τὰ δικά σας στοιχεῖα δὲν βλέπω. Βλέπω μόνο στρέβλωσιν τῶν λόγων μου. Δὲν εἶπα ὅτι ὅλοι ἦταν Ἕλληνες, εἶπα ὅτι οἱ περισσότεροι ὑπήκοοι τῆς αὐτοκρατορίας -στὴν συντριπτικήν των πλειοψηφία- ἦταν Ἕλληνες εἰδικῶς μετὰ τὸ 600 μΧ.

  Ἂν καὶ δὲν θεωρῶ τῆν wikipedia πηγὴ γνώσεως, γιὰ τὴν οἰκονομία χρόνου σᾶς παραπέμπω ἐδῶ:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Byzantine_emperors

  Κυττάξατέ τους ἕναν πρὸς ἕναν. Οἱ περισσότεροι ἦταν Ἕλληνες, εἰδικῶς μὲ τὸ 600 μΧ. Θὰ σᾶς πάρει ὥρα, ὅπως πῆρε καὶ σέ 'μένα.

  Ἐπειδὴ ἡ Ρωμανία δὲν ἦταν μόνο αὐτοκρατορία, ἀλλὰ καὶ ἱερατεῖο σᾶς παραπέμπω καὶ ἐδῶ:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ecumenical_Patriarchs_of_Constantinople
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek_Orthodox_Patriarchs_of_Antioch

  Ἔχουμε λοιπὸν στοὺς δύο πυλῶνες τῆς αὐτοκρατορίας, τὴν πολιτικὴν καὶ τὴν θρησκευτικήν, συντριπτικὴν ἑλληνικὴ παρουσία. Καθὼς ἡ θεοκρατία ἦταν δεσπόζουσα στάσιν ζωῆς, διόλου τυχαίως τὸ «παπαδαριὸ» τῆς Ρωμανίας ἦταν ἀκόμη πιὸ ἑλληνικὸν καὶ ἀπὸ τὸν θρόνον.

  Πᾶμε παρακάτω, στὴν πληθυσμιακὴ σύστασι.

  «δώ λέει ο Συρμακέζης ότι το 90% των κατοίκων στο Βυζάντιο ήταν Έλληνες και αντί να του κάνει κάποιος παρατήρηση για όλες τις ανακρίβειες που λέει , περνάνε σημαντικότατα πράγματα στο ντούκου. »

  Φέρτε τὸν μπαμπούλα νὰ μᾶς κάνῃ νταντά. Ἀπαντῶ μὲ ἐπιχειρήματα καὶ στοιχεῖα. Ὄχι μὲ διαταγές.
  Ἡ Ρωμανία ἀσφαλῶς στὰ 1000 χρόνια ζωῆς τῆς δὲν εἶχε τὴν ἴδια ἔκτασι καὶ τὴν ἴδια ἐθνικὴν σύνθεσιν. Ἄλλην ἔκτασιν εἶχε τὸ 330 μΧ, ἄλλην τὸ 600 καὶ ἄλλην τὸ 1400 μΧ. Αὐτὸ ποὺ εἶπα καὶ τὸ ὁποῖο παραβλέψατε εἶναι ὅτι ὁ πυρὴν τῆς αὐτοκρατορίας, τὸ συντριπτικῶς μεγαλύτερο μέρος καὶ τοῦ πληθυσμοῦ της διαχρονικῶς ἦταν ἑλληνικό. Προϊόντος τοῦ χρόνου ἡ ἑλληνικότητα τῆς αὐτοκρατορίας ἔβαινε αὐξανόμενη. Ἐπαναλαμβάνω: διευρυμένη Ἑλλάς, Βόρειος Ἤπειρος, Μικρὰ Ἀσία, Κύπρος (ὁ πυρὴν) ἦταν ἑλληνικότατες. Σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς δὲν περιλαμβάνω τὶς δεκάδες ἑλληνικὲς πόλεις τοῦ Πόντου στὴν Ρωσία, Οὐκρανία, Ρουμανία καὶ τὰ διασκορπισμένα κέντρα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Μέσην Ἀνατολή.

  Σᾶς παραπέμπω ἐδῶ,

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byzantine_Empire_animated2.gif

  γιὰ νὰ δῆτε σὲ ἀδρὲς γραμμὲς πῶς μεταβλήθηκαν τὰ ὅρια τῆς αὐτοκρατορίας μὲ τὴν πάροδον τῶν αἰώνων.

  Κοινὴ διαπίστωσις εἶναι ὅτι Ἑλλὰς-Μ. Ἀσία-Κύπρος ἦταν ἡ ραχοκοκκαλιὰ τῆς αὐτοκρατορίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ελλαδικός χώρος και όλες οι περιοχές του Μ.Αλεξάνδορυ κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Τα έχετε μπερδέψει λιγάκι , εκτός αν θεωρείτε έλληνες τους Ρωμαίους...

   Τι σχέση έχει το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Αντιόχειας με αυτό που είπατε περί Ελλήνων κατοίκων; Πραγματικά τείνω να πιστέψω αυτό που σας είπε ο Ζαρατούστρα ότι έχετε πρόβλημα κατανόησης.

   Delete
  2. Επίσης το ότι μιλούσαν ελληνικά δε σημαίνει ότι οι κάτοικοι ήταν Έλληνες. Απλώς τα ελληνικά ήταν η lingua franca της εποχής , 'οπως είναι σήμερα τα αγγλικά. Υπήραν και Έλληνες και Σλάβοι και Αρμένιοι και Ιουδαίοι και Ρωμαίοι κι άλλοι πολλοί στη Ανατολική αυτοκρατορία.

   "Οἱ μὴ Ἕλληνες δὲν ἦταν Ὀρθόδοξοι."

   Δεν υπάρχει καν ο όρος έλλην στη Γραμματεία μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα. Κανείς δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως Έλληνας στο Βυζάντιο. Εκείνος ο λαός δε χαρακτηριζόνταν ως Έλληνες , αλλά Ρωμαίοι Χριστιανοί. Τους "Έλληνες" τους κυνηγούσανε με δημεύσεις περιουσιών.

   Πολλοί άγιοι δεν ήταν Έλληνες όπως πχ ο Δαμασκηνός και ο Χρυσόστομος.

   Delete
  3. Δεν έχω εγώ θεολογική κατάρτιση κι έχεις εσύ που δηλώνεις ότι η Ορθοδοξία είναι ελληνική. Μήπως είναι κι εθνικιστική; Εθνικιστής ρε και ο Χριστός και οι Άγιοι και φυσικά έρεε ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. Ιχώρ...

   Delete
  4. «Ο ελλαδικός χώρος και όλες οι περιοχές του Μ.Αλεξάνδορυ κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Τα έχετε μπερδέψει λιγάκι , εκτός αν θεωρείτε έλληνες τους Ρωμαίους...»

   Ἐσεῖς τὰ ἔχετε μπερδεμένα. Οἱ Ρωμαῖοι δὲν ἔφεραν μιλούνια ἐποίκων στὴν Ἑλλάδα, ἔφεραν στρατιωτικὲς φρουρές. Καὶ δεύτερον, οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν ἑλληνικὴν καταγωγήν. Ἡ ἐπίσημος γλώσσα τῆς Ρώμης (ἐκ καταβολῶν τῆς πόλεως) ἦταν ἡ ἑλληνικὴ καθὼς καὶ στὰ ὕστερα ἀρχαῖα χρόνια αὐτῆς ἡ γλώσσα τῆς διανοήσεώς της. Σαφῶς καὶ ὑπῆρχε ἐκλατινισμὸς τῶν Ρωμαίων, ἀλλὰ οἱ Ρωμαῖοι ἦταν φορεῖς ἑλληνισμοῦ, ὅπως οἱ Μασσαλιῶτες, οἱ Νικαιῶτες καὶ τόσοι ἄλλοι διεσπαρμένοι Ἕλληνες σὲ ἀποικίες. Οἱ Ἑλλαδίτες δὲν ἔβλεπαν καὶ πολὺ ἀλλοφύλους τοὺς Ρωμαίους. Συμφιλιωθεῖτε μὲ τὴν πραγματικότητα.

   «Τι σχέση έχει το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Αντιόχειας με αυτό που είπατε περί Ελλήνων κατοίκων; Πραγματικά τείνω να πιστέψω αυτό που σας είπε ο Ζαρατούστρα ότι έχετε πρόβλημα κατανόησης.»

   Μὰ ἂν δὲν ταιριάζατε δὲν θὰ συμπεθεριάζατε. Τί σχέσιν ἔχει ἡ μεγίστη θρησκευτικὴ δομὴ (Πατριαρχεῖα) καὶ συνάμα ὁ βασικότερος πυλώνας μιᾶς αὐτοκρατορίας μὲ τὴν ἴδια τὴν αὐτοκρατορία (τοὺς κατοίκους της); Ἀσφαλῶς ἔχει θεμελιώδην σχέσιν στηρίξεως ποὺ κάνετε πὼς δὲν βλέπετε! Εἶναι δυνατὸν στὴν θεοκρατούμενη Ρωμηοσύνη ποὺ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀνεβοκατεβάζει αὐτοκράτορες νὰ μὴν ἔχῃ ἐπιρροή; Πῶς εἶναι δυνατὸν σχεδὸν ὅλον τὸ ἱερατεῖο καὶ ὁ κλῆρος στὰ μεγαλύτερα πατριαρχεῖα τῆς αὐτοκρατορίας (τὰ στηρίγματα τῆς πεμπτουσίας της, τὴν θεοκρατία) νὰ ἀποτελοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς ἀπὸ Ἕλληνες;;; Σᾶς παρέθεσα μακροσκελεῖς καταλόγους αὐτοκρατόρων καὶ Πατριαρχῶν. Ἂν σᾶς παρέθετα καὶ καταλόγους Ἁγίων ἀνὰ ἐθνικότητα θὰ χάνατε τὸ τόπι. Ὅπως τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀπετελεῖτο ἀπὸ Ἕλληνες δωδεκαθεϊστὲς ἱερεῖς, ἔτσι καὶ ἡ Ρωμανία εἶχε ἱερατεῖον ποὺ ἦταν σχεδὸν ἑλληνικό.

   Πῶς εἶναι δυνατὸν ἠ Ἀντιόχεια, ἡ Πόλις, ἡ Ἀλεξάνδρεια, τὰ Ἱεροσόλυμα νὰ βγάζουν συνεχῶς μητροπολίτες καὶ πατριάρχες Ἕλληνες ἀπὸ… μὴ Ἕλληνες; Τί διάολο, οἱ ἄλλοι ἦταν γκάου καὶ δὲν μποροῦσαν; Ἢ μήπως συνέβαινε τὸ φυσιολογικό, ὅτι δηλαδὴ σὲ μία αὐτοκρατορία ἀνεξιθρησκείας καὶ ἰσονομίας μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ἡ ἐκπροσώπησή των σὲ πατριαρχικοὺς καὶ αὐτοκρατορικοὺς θώκους ἀντιπροσώπευε πάνω-κάτω τὴν πληθυσμιακὴ σύστασι τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν πολιτιστικὴν ἐπιρροὴ τῶν ἑκάστοτε ἐθνοτήτων;

   «Επίσης το ότι μιλούσαν ελληνικά δε σημαίνει ότι οι κάτοικοι ήταν Έλληνες.»

   Εἶπα ἐγὼ ὅτι οἱ μὴ Ἕλληνες μιλοῦσαν ἑλληνικά; Οἱ πιὸ μορφωμένοι ἀπὸ αὐτούς, ναί. Οἱ ἄλλοι ὄχι. Μὴν ἀλλοιώνετε τὰ λόγια μου παρακαλῶ. Ἡ ἐπίσημος γλώσσα τῆς αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ ἑλληνική. Δὲν τὴν μιλοῦσαν ὅμως ὅλοι. Τὴν μιλοῦσαν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ ἦταν μακρὰν οἱ περισσότεροι καὶ ἀρκετοὶ -κυρίως οἱ μορφωμένοι- μὴ Ἕλληνες.

   «Δεν υπάρχει καν ο όρος έλλην στη Γραμματεία μεταξύ 7ου και 10ου αιώνα. Κανείς δεν αυτοχαρακτηρίζεται ως Έλληνας στο Βυζάντιο. Εκείνος ο λαός δε χαρακτηριζόνταν ως Έλληνες , αλλά Ρωμαίοι Χριστιανοί.»

   Ἄντε πάλι… Στὴν Ρωμανία ὁ Ἕλλην ἐταυτίσθη μὲ τὸν Ἕλληνα τῆς πατρώας θρησκείας. Ὁ χριστιανὸς Ἕλλην ἦταν ὁ Ρωμηός. Ρωμηὸς δὲν ἦταν ὁ Σύριος Χριστιανὸς ἢ ὁ Ἁρμένης Χριστιανὸς ἢ ὁ Σέρβος Χριστιανός. Τὰ δὲ ὑπολείμματα Ρωμαίων (τῆς παλαιᾶς Ρώμης) τῆς αὐτοκρατορίας ἐξαϋλώθησαν μέσα σὲ 2-3 αἰῶνες. Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ Παλαιολόγος ἦταν ὀ αὐτοκράτωρ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ρωμαῖος τῆς Νέας Ρώμης κατὰ τοὺς περισσοτέρους αἰῶνες τῆς αὐτοκρατορίας καὶ εἰδικῶς τοὺς 7 τελευταίους εἶναι ταυτόσημος μὲ τὸν χριστιανὸ Ἕλληνα.

   «Πολλοί άγιοι δεν ήταν Έλληνες όπως πχ ο Δαμασκηνός και ο Χρυσόστομος.»

   Ἀσφαλῶς. Ἡ συντριπτική των πλειοψηφία ὅμως ἦταν Ἕλληνες. Γιατὶ σᾶς ἐνοχλεῖ; Ἐμένα δὲν μὲ ἐνοχλεῖ καθόλου ποὺ 10 ἢ 1000 Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ἀλλοεθνεῖς. Τοὺς τιμῶ καὶ τοὺς ἀγαπῶ. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι οἱ δεκάδες χιλιάδες καταγεγραμμένοι Ἅγιοι δὲν ἦταν Ἕλληνες. Τί νὰ κάνουμε; Νὰ τὸ ἀλλάξουμε κι αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν μᾶς ποῦν φασιστές; Ἢ μὲ τὴν βία καὶ τὸ στανιὸ θὰ «ξαναγράψουμε» τὰ Ἁγιολόγια γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε τίποτε «ἰσότητα γιὰ τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες» καὶ νὰ εἴμαστε ἐντάξει μὲ τὸν ἀντιρατσιστικό; Ἢ μήπως νὰ παραγνωρίσουμε ὅτι δίχως τὸ ἑλληνικὸν φῶς πολλοὶ μὴ Ἕλληνες Ἅγιοι δὲν θὰ ἦταν κἄν χριστιανοί; Ἔλεος πιά.

   Delete
  5. Εμένα δε με ενοχλεί καθόλου αυτό. Με ενοχλεί όμως που με αυτόν το τρόπο προτάσσετε την Ορθοδοξία σαν ελληνισμό(κάτι που είναι ψευδές και δεν ισχύει) , καθώς και το ελληνικό έθνος πάνω από τα άλλα. Εγώ σαν Χριστιανός , μπορεί να γνωρίζω ότι το έθνος των Ελλήνων έχει προτερήματα , δε βγαίνω όμως να πουλάω νταβατζιλίκι για αυτό , ότι δήθεν όλα μας ανήκουν κλπ. ούτε μειώνων τα άλλα έθνη. Επίσης έχει και πολλά μεινονεκτήματα τα οποία προφανώς δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Εγώ εκεί εστιάζω γενικότερα στη ζωή μου. Στην αυτοκριτική και την ταπείνωση.

   Στη Ρωμανία κανείς δε αυτοχαρακτηριζόταν Έλληνας γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε καθόλου φυλετική και εθνική συνείδηση. Ντιθέτως υοήρχε θρησκευτική ταυτότητα. Αρκούσε δηλαδή κάποιος να είναι Χριστιανός βαφτισμένος. Αυτό δεν είναι εθνικισμός.

   Μετά τον 12ο αιώνα άρχισε να δημιουργείται εθνική συνείδηση , και άρχισε να εμφαν΄ζιεται δειλά δειλά ο χαρακτηρισμός Έλληνες σαν εθνικός χαρακτηρισμός. Ο Γιάγκος έβαλε ένα απράδειγμα του 15ου αιώνα.

   "Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ Παλαιολόγος ἦταν ὀ αὐτοκράτωρ τῶν Ἑλλήνων."

   Αυτό σας λέω. ότι δηλαδή στα τέλη του το Βυζάντιο άρχισε να αποκτά εθνική συνείδηση.

   Delete
  6. όχι δε το επιπατε εσείς ότι οι μη Έλληνες μιλούσαν ελληνικά. Πολύ μπερδεύεστε Συρμακέζη , τέλος πάντων. Οι περισσότεροι μη Έλληνες ήταν δίγλωσσοι ή και τρίγλωσσοι. Μιλούσαν τη μητρική τους και τα ελληνικά και (λατινικά μερικές φορές) , διότι τα ελληνικά ήταν η lingua franca της εποχής όπως τα αγγλικά σήμερα.

   Μη τα λέω εκατό φορές μέχρι να πιάσετε το νόημα.

   Delete
  7. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός για παράδειγμα. Εβραικό όνομα εξελληνισμένο(Ιωάννης) , Σύριος στη καταγωγή , έγραψε τον μεγαλύτερο όγκο του έργου του στα ελληνικά και ένα μικρό στα συριακά. Ήξερε και συριακά και λατινικά και ελληνικά και αραμαικά.

   Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Υπήρχαν πολλές τέτοιες περιτπωσεις. Αντιστοίχως όποιος έχει ελληνικό όνομα δε σημαίνει ότι είναι και Έλληνας. Ή όποιος έχει εβραικό δε σημαίνει ότι είναι Εβραίος. Κι όλα αυτά τα λέω σαν παραδείγματα , επειδή εσείς αποκλειστικά αντιλαμβάνεστε το έθνος φυλετικά και καμία σχέση δεν έχουν αυτά με τις δικιές μου χριστιανικές απόψεις περί ζωής , κόσμου , ιστορίας κλπ κλπ.

   Delete
 53. Λοιπόν, ἐπανασυνθέτω. Ὁ σύγχρονος ἐθνικισμός δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀρχαιότητα, ἀπό τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἀναφορά του εἶναι στὸ σύγχρονο ἔθνος-κράτος. Τὸ νὰ λέμε ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἤταν ἐθνικιστές ἐπειδή εἴμαστε εμείς εἶναι... ἐθνικιστικό. Ὁ ἐθνικισμός δὲν εἶναι πατριωτισμός, οὔτε ἀρχαῖος, οὔτε νέος, άλλά μιὰ ἰδεολογία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ὑπέρτατη ἀξία στὴ ζωή εἶναι τὸ ἔθνος. Τὸ ἔθνος τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ὄχι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, δηλαδή τοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ εἶναι μετάφραση τοῦ δυτικοῦ νασιοναλισμοῦ, βασίζεται ὄχι στὴν κοινή καταγωγή, οὔτε - πολύ βασικό - στὴν κοινή γειτνίαση τῶν σωμάτων. Εἶναι, ἤ μάλλον θέλει νὰ εἶναι τὸ κοινό σημεῖο σύμπτωσης τῶν μελῶν, ὑπηκόων ἤ πολιτῶν, ἑνός σύγχρονου ἔθνους-κράτους. Δηλαδή στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα ὸ πατριωτισμός ΕΠΕΤΑΙ τῆς κοινότητας, ἐνῷ ὸ σύγχρονος ἐθνικισμός ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ τῆς κοινότητας ποὺ θέλει νὰ φτιάξει, πραγματικῆς ἤ φαντασιακῆς. Λάθος ; Σωστό ; Ἄς τὸ συζητήσουμε συγκροτημένα, προτείνω.

  ReplyDelete
 54. Πάμε τῶρα παρακάτω. Ὁ εὐρωπαϊκός νασιοναλισμός (γιὰ νὰ μὴ μπερδευόμαστε) ἔχει δύο παρακλάδια. Εἴπαμε θέλει νὰ ΦΤΙΑΞΕΙ ἔθνος-κράτος. Στὴν περίπτωση ποὺ τὸ κράτος ὑπάρχει ἤδη, ὅπως στὴ Γαλλία, παίρνει τὴ μορφή τοῦ Ῥενάν - τὸ ἔθνος εἶναι ἕνα διαρκές δημοψήφισμα, εἶπε ὁ Ῥενάν. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ κράτος μένει τὸ ἴδιο, ἀλλά ὴ ὑπέρτατη ἀρχή δὲν εἶναι πιὰ ὁ ἀποκεφαλισμένος βασιλιάς, ἀλλά ὴ ΒΟΥΛΗΣΗ τῶν ὑπηκόων ποὺ ἔχουν μετατραπεῖ - ὑποτίθεται - σὲ πολίτες.

  Ἡ ἄλλη μορφή νασιοναλισμοῦ εἶναι ἡ Γερμανιή καὶ ἀπό ὅ,τι μοῦ ἔχουν πεῖ ὁ πρῶτος βασικός ἐκπρόσωπός της εἶναι ὁ Χέρντερ. Ἡ Γερμανία δὲν ἦταν ἐνιαῖο κράτος. Ὁ Γερμανικός νασιοναλισμός λοιπόν θέλει νὰ ΦΤΙΑΞΕΙ ἐπικράτεια, ὄχι νὰ τὴ μεταρρυθμίσει. Γι` αὐτό καὶ βασίζεται σὲ μιὰν ἀρχή, οὖτε γεωγραφική, οὔτε, πολιτική, ποὺ ἐνώνει ὑποτίθεται τοὺς διάσπαρτους γερμανικούς πληθυσμούς, εἶτε τὸ ξέρουνε, εἶτε ´οχι - τὴν kultur. Τὸ κράτος ποὺ θα φτιάξουμε, λένε οἱ Γερμανοί διανοούμενοι, θὰ εἶναι ἀπόρροια τῆς kultur, άνεξαρτήτως τοῦ ἄν θὰ εἶναι δημοκρατικό ἤ αὐταρχικό.

  Τὸ γαλλικό ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη ξεκινᾷ ἀπό αὐτή τὴ διάσταση μεταξύ τοῦ νασιοναλισμοῦ σὲ ὑπάρχον κράτος καὶ τοῦ νασιοναλισμοῦ ποὺ δὲν ἔχει πάρει ἀκόμη κρατική ὑπόσταση. Δὲν ταυτίζεται ντέ καὶ καλά ὸ κος Κιτσίης μὲ μιὰ ἀπό τὶς δύο ἐκδοχές τοῦ νασιοναλισμοῦ. Ἄν κάνω λάθος κάπου, ἄς μὲ διορθώσει.

  ReplyDelete
 55. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «αντιχριστιανικό αντεπιστημονικό νταβατζιλίκι επίσης ότι δήθεν Ορθοδοξία σημαίνει ελληνισμός αποκλείοντας παράλληλα όλους τους υπόλοιπους λαούς από την οικουμενικότητα του μηνύματος που δίδαξε ο Χριστός στη γη , εντελώς ανιστόρητα επιχειρήματα περί ελληνικότητος των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου κλπ. Μια σκέτη διαστρέβλωση όλων των εννοιών και των πραγμάτων είστε.»


  Ἐγὼ δὲν ἀρνήθηκα ὅτι ὑπῆρξαν ἀλλοεθνεῖς ἅγιοι, ἀλλοεθνεῖς διανοούμενοι, αὐτοκράτορες καὶ πατριάρχες, ἀλλοεθνεῖς ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἐντὸς κι ἐκτὸς Ρωμανίας/Ἑλλάδος. Οὔτε ἀπέκλεισα ἀλλοδαποὺς διὰ ἀφανισμοῦ. Ἐγὼ ζητῶ κάθε ἄνθρωπος νὰ εἶναι χριστιανὸς καὶ ἐθνικὸς πολίτης στὸν τόπον του. Ἁπλᾶ πράγματα.

  Νταβατζιλίκι μπορεῖτε νὰ κάνετε ἐσεῖς κε Ἔνοχε στὴν ζωήν σας ἢ στὶς ἰδεοληψίες σας. Λέτε μπλὰ μπλὰ μπλὰ γιὰ ἔλλειψιν ἐπιχειρηματολογίας, μου βγαίνουν τὰ ματάκια καὶ τὰ χέρια στὸ πληκτρολόγιο νὰ σᾶς τὰ παρουσιάζῳ κι ἐσεῖς ὅλο μέλι-μέλι καὶ ἀπὸ τηγανίτα τίποτε.

  Ἀφῆστε καλλίτερα ἐμᾶς τοὺς ἀληθινοὺς Ὀρθοδόξους νὰ κρίνουμε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικότητά της. Οἱ Ἕλληνες ἔκαναν τοὺς ἄλλους λαοὺς χριστιανοὺς καὶ οἱ Ἕλληνες ἔκαναν τοὺς Ρώσους, Βουλγάρους, Σέρβους καὶ Ρουμάνους Ὀρθοδόξους. Σᾶς ἀνέφερα τὸν Κύριλλο καὶ τὸν Μεθόδιο, σᾶς ἀναφέρω καὶ τὸ Ἅγιον Ὅρος. Στὶς 20 καὶ πλέον μονές του μόνον 2 δὲν εἶναι ἑλληνικές. Γιὰ τί νὰ μιλήσουμε, γιὰ τὰ πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλεξανδρείας; Ἀφῆστε νὰ μιλήσῃ κάποιος μὲ στοιχειώδη θεολογικὴ κατάρτισι… ἢ ἔστω μὲ κάποια μαθητεία σὲ ἱερεῖς, θεολόγους καὶ κατηχητικὰ σχολεῖα…

  Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Αυτός είναι χειρότερος από το Γιάγκο ρε...»

  «Άσε που αυτό που πρεσβεύει ο Συρμακέζης δεν είναι καν εθνικισμός. Σωβινισμός και τραμπουκισμός είναι χειρίστου είδους. Ναζισμός λέγεται αλλιώς αν δε καταλαβαίνετε τι λέω...»

  «Απίστευτες εξωπραγατικές όλες σας οι διαστρεβλώσεις οι οποίες συνδυάζονται με έναν άκρατο σωβινισμό στο έθνος και ένα ανεξήγητο μίσος προκαταλήψεων προς τους συνομιλητές και που τέλος αποκλείουν κάθε προσπάθεια υγιούς εποικοδομητικού διαλόγου...

  «Έναν έντονο σωβινισμό και άκρατο εθνικό σεκταρισμό θυμίζουν. Ό,τι χειρότερο πενυματικά δηλαδή για την ανθρώπινη υπόσταση.»

  Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ κου Ἐνόχου. Ισμοί, ἀφορισμοί, ἀκατάσχετο ὑβρεολόγιο σὰν τοῦ ἑτέρου Καππαδόκη Ζαρατούστρα. Ποῦ νὰ ἔκανα «copy-paste» τὴν προτροπὴν σὲ σφαγὴ κατὰ τῶν Ταλιμπὰν σὲ παλαιότερό του μήνυμα. Ἐγὼ δὲν ἔχω προτρέψει σὲ πράξεις βίας ἐδῶ μέσα.

  «Εδώ αποκαλέσατε εμένα αριστερό , έναν δεξιο , εσείς που είστε από αριστερό σόι. Μιλάμε για αρρωστημένη κατάσταση... Και δεν είμαι ο μόνος που σας το λέει. Περιοριστέιτε στις μαθηματικές σας γνώσεις που σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα και με μέτρο γιατί μπορεί να σας τρελάνουν κιόλας. Παραδίδομαι. Νικήσατε.»

  Σᾶς ἔχω πεῖ ἐπανειλλημένως ὅτι τρολλάρετε, ἀφοῦ εἶστε καμουφλαρισμένος ἀριστερὸς μὲ προσωπεῖον δεξιούλη. Αὐτὸ δὲ εἶναι ὕβρις. Εἶναι μία κρίσις. Δὲν σᾶς εἶπα ἄρρωστον, τραμποῦκον, μὴ ὑγιή, ὅ,τι χειρότερον πνευματικῶς καὶ τὰ ρέστα. Τὸ κακὸ γιὰ σᾶς εἶναι καὶ ὅτι ἄλλοι ἐδῶ σᾶς ἔχουν ψιλιαστεῖ γιὰ ντεμὲκ δεξιό καὶ τρολλάρχη. Ἐγὼ προσωπικῶς σέβομαι τὴν φιλοξενία τοῦ κου Κιτσίκη, γι' αὐτὸ ἐξ ἄλλου δὲν ἔχω μεμφθεῖ ἀπὸ τὸν κύρη τοῦ ἱστοχώρου αὐτοῦ γιὰ ἀσχήμιες. Τὸ «γιαλατζὶ δεξιὸς» ποὺ ἀπευθύνω σὲ ἐσᾶς καὶ τὸ «γραικύλος» ποὺ ἀπευθύνω στὸν Ζαρατούστρα εἶναι τὸ λιγότερο καὶ τὸ περισσότερο ὡς ἀπάντησιν στὶς συστηματικές σας ὕβρεις πρὸς τὸ πρόσωπόν μου οἱ ὁποῖες, ποῦ νὰ πάρῃ, δὲν συνοδεύονται κἂν ἀπὸ μία κάποια ἐπιχειρηματολογία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε άνθρωπέ μου ελληνικά καταλαβαίνεις; Πες με όπως θέλεις. Δε κολλάω σε ταμπέλες. Από την πρώτη στιγμή γράφεις αρρωστημένα σχόλια με χαρακτηρισμούς νομίζοντας ότι αν με πεις αριστερό κάτι έγινε. Αριστερός είσαι εσύ και το σόι σου , για αυτό μεγάλωσες στο ψέμα και τη διαστρέβλωση. Το πως θα με πεις εσύ δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα , μιας και είσαι διαστρεβλωτής των πάντων.

   Delete
  2. Και τώρα που ξύπνησες από τα παραμύθια που σε τάιζαν και είδες το φως το αληθινό , βγάζεις τα απωθημένα σου σε ένα μπλογκ. Δε ντρέπεσαι λίγο; Είσαι και επιστήμων τρομάρα σου...

   Delete
  3. "Ἐγὼ δὲν ἀρνήθηκα ὅτι ὑπῆρξαν ἀλλοεθνεῖς ἅγιοι, ἀλλοεθνεῖς διανοούμενοι, αὐτοκράτορες καὶ πατριάρχες, ἀλλοεθνεῖς ἀξιόλογοι ἄνθρωποι ἐντὸς κι ἐκτὸς Ρωμανίας/Ἑλλάδος. Οὔτε ἀπέκλεισα ἀλλοδαποὺς διὰ ἀφανισμοῦ. Ἐγὼ ζητῶ κάθε ἄνθρωπος νὰ εἶναι χριστιανὸς καὶ ἐθνικὸς πολίτης στὸν τόπον του. Ἁπλᾶ πράγματα."

   Σοβαρά δε νιώθετε την αντίφαση; Άρα αν για παράδειγμα υπαρχουν στην Ελλάδα Αιγύπτιοι Κόπτες τους πετάμε στα σκουπίδια; Είναι αντιφατικό άνθρωπέ μου αυτό. Το να δηλώνεις από τη μία Χριστιανός , άρα δέχεσαι την οικουμενικότητα του Χριστού και του απ.Παύλου , δέχεσαι τον άλλον όπως είναι με τα προβλήματά του και όπου είναι , και από την άλλη να λέτε "ο κάθε πολίτης στο έθνος του". Σας έχω ξαναπεί..

   Αυτό είναι ιδεολγική σύγχυση. Ο Γιάγκος τουλάχιστον κατάλαβε όπως φαίνειται αυτήν την χαώδης πραγματικά αντίφαση και το είπε ο άνθρωπος καθαρά "είμαι άθεος". Εσείς πάλι παρουσιάζετε ένα πολιτικοθρησκευτικό τσαρλατανισμό άνευ προηγουμένου όπως και οι περισσότεροι νεοέλληνες. Δεν είστε μόνο εσείς.

   Delete
  4. «Από την πρώτη στιγμή γράφεις αρρωστημένα σχόλια με χαρακτηρισμούς νομίζοντας ότι αν με πεις αριστερό κάτι έγινε.»

   Ἀρρωστημένος μπορεῖ νὰ εἶστε ἐσεῖς, ὄχι ἐγώ. Ὑβρίζετε, δὲν εἶμαι λεκτικὸν οὐροδοχεῖον γιὰ νὰ ὑποδέχομαι ἀδιαμαρτυρήτως τὰ λεκτικά σας οὖρα καὶ δεξιούλης καρπαζοεισπράκτωρ. Αὐτὰ τελειώσανε.

   Σᾶς ἔχω πεῖ «γιαλαντζὶ δεξιό» καὶ ἀριστερό. Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶστε ὅ,τι εἶστε, δικαιώμά σας. Ἐνοχλεῖ ἡ ὑποκρισία σας. Τὸ κεκαλυμμένο. Τὸ τραβελέ.

   «Αριστερός είσαι εσύ και το σόι σου , για αυτό μεγάλωσες στο ψέμα και τη διαστρέβλωση.»

   Τὸ σόϊ μου εἶναι τίμιοι ἀριστεροὶ πατριῶτες, ἐξαπατηθέντες καὶ δυστυχῶς λόγῳ ἡλικίας μὴ ἀνανήψαντες. Νὰ μὴν τὸ πιάνετε στὸ βρωμόστομά σας. Τὸ σόϊ μου δὲν μὲ μεγάλωσε μὲ τὸ ψέμα. Τὸ ὅτι ἔφαγαν τὸν παπὰ ἕνας παπποὺς κι ὁ πατέρας μου δὲν σημαίνει ὅτι ἐγὼ μεγάλωσα σὲ περιβάλλον ψευτιᾶς καὶ στρεβλῶσεως. Ἐσεῖς στρεβλώνετε λόγια ἄλλων, ἔχω παραθέσει δεκάδες παραδείγματα.

   «Και τώρα που ξύπνησες από τα παραμύθια που σε τάιζαν και είδες το φως το αληθινό , βγάζεις τα απωθημένα σου σε ένα μπλογκ. Δε ντρέπεσαι λίγο; Είσαι και επιστήμων τρομάρα σου...»

   Ἀπωθημένα ἔχετε ἐσεῖς ἀγαπητέ, ὁ μόνιμος ἐμετικὸς ὑβριστὴς τοῦ ΛΣ ἐδῶ μέσα. Στὰ παραμύθια ζεῖτε ἐσεῖς. Ἐγὼ καὶ ἀριστερὸς γιὰ ὅσο ὑπῆρξα στὴν ζωήν μου, δὲν ὑπῆρξα οὔτε τρικολόρ, οὔτε μισέλλην, οὔτε ἀνθέλλην, οὔτε «πολίτης τοῦ κόσμου». Ἡ ἀριστερὰ μᾶς πρόδωσε. Ὄχι ἐμεῖς τὴν ἀριστερά.

   Ἐσεῖς λασπολογεῖτε ἐθνικισμό, ἐθνικιστές, Λαϊκὸν Σύνδεσμο, ἱστορικὲς προσωπικότητες, ἐσεῖς στρεβλώνετε ἔννοιες καὶ πολὺ χειρότερα τὰ λεγόμενα συνομιλητῶν σας. Νὰ ντραπεῖτε λοιπὸν ἐσεῖς γιὰ τὶς ὕβρεις σας. Ἐσεῖς καὶ ὁ ἄλλος πᾶτε νὰ τὸ κάνετε χαμαιτυπεῖον ἐδῶ μέσα. Ἐσεῖς βρίζετε ἀβέρτα. Ἁπλῶς ὁ «μαλάκας» ποὺ ξέρατε τελείωσε καὶ στὴν πρώτη ἀσχήμια σας εἴτε στὸν δρόμο, εἴτε στὸ διαδίκτυον, εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ δὲν θὰ κάθεται νὰ «τὶς τρώῃ».

   Delete
  5. Σιγά σιγά θα κλάψω τώρα...


   χαχαχαχαχαχα

   Delete
 56. Θὰ συνεχίσω τὶς ἐντυπώσεις μου ἀπό τὸ ´αρθρο τοῦ κου Κιτσίκη ὄταν κοπάσουν οἱ ἀντεγκλήσεις.

  ReplyDelete
 57. Στό παραπάνω σχόλιο ὁ παρλαπίπας Συρμακέζης ἐπανέρχεται σαχλαμαρίζοντας καί αὐθαιρετῶντας. Λογικές ἀκροβασίες καί κοπτοραπτική κατά τό δοκοῦν.

  Σταχυολογῶ, παραθέτοντας τά λόγια μου μέ ἔντονη γραφή...

  ================================
  Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Τίποτα δέν ἀγαπᾶς... εἶσαι ψευταρᾶς ὀλκῆς. Ἀγαπᾶς μόνον τήν πάρτη σου...»

  Τὸ τί ἀγαπῶ μιὰ φορὰ ἐσεῖς δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ γνωρίζετε.

  Μπά;;; Ἐνῷ ἐσύ μπορεῖς νά ξέρεις τί δέν ἀγαπῶ ἐγώ;
  ==================================================

  «Καί ὡς συνήθως διαστρέφεις. Βλέπεις Σορβῶνες κλπ ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν (προφανῶς μακάρι καί νά εἴχαμε κλάσμα τοῦ ἐπιπέδου τῆς Σορβώνης ἐδῶ πέρα ).»

  Χαρακτηριστικὸν τοῦ Γραικύλου εἶναι ἡ ἐπίκλησις/προσκύνημα στὸν πνευματικόν του ἐπιβήτορα (τὴν «αὐθεντία»). Ὅταν προφανῶς ἀναφέρομαι στὴν «Σορβώνη», ἀναφέρομαι στὸν πνευματικὸν ραγιαδισμὸν τοῦ ἀσχημονοῦντος Ρωμηοῦ στὸν «προηγμένο» Εὐρωπαῖον καὶ Δυτικόν ἀπὸ τὸν ὁποῖον πάσχετε χρονίως.

  Ὁ Γκαῖμπελς σηκώνει τά χέρια ψηλά...Πῶς ξετρύπωσες τόν χρόνιο πνευματικό ραγιαδισμό μου βρέ τσακάλι, ἀνιστόρητε τύπε;;
  ============================================

  Ἀναφέρατε προηγουμένως:

  «Ὁ ἐθνικισμός , ἡ ἐθνική ἰδεολογία δέν εἶναι ἐπίπλαστοι. Ἀναποτελεσματικοί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας σίγουρα εἶναι, ὄχι ὅμως ἐπίπλαστοι.

  Ἐπίπλαστη εἶναι ἡ ἑλλαδική ἐθνική ἰδεολογία, ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός εἶναι ἐπίπλαστος. Κοινῶς ἀπάτες ὅπως καί ὁ ἑλληνοχριστιανισμός, ὁ ἑλλαδικός σοσιαλισμός ἤ κομμουνισμός, ὁ ἑλλαδικός φασισμός...»


  Μάλιστα. Ὁ ἐθνικισμὸς τῶν ἄλλων δὲν εἶναι ἐπίπλαστος, ἀλλὰ τοῦ Γκιαούρη εἶναι. Πρώτη φορὰ στὴν σύγχρονον ἱστορία βλέπω ἐθνικισμὸ ποὺ μέσα σὲ 80 ἔτη (1830-1913) καὶ ὑπὸ τόσες δεινὲς συνθῆκες τριπλασίασε τὴν γεωγραφικήν του ἔκτασιν καὶ κατάφερε νὰ κάνῃ ἀπὸ τὸ πουθενὰ κράτος μὲ κάποιαν ὑπόστασιν καὶ μὲ φυλετική, γλωσσική, πολιτισμικὴ καὶ θρησκευτικὴν ὁμοιογένεια μοναδική.

  Τό κράτος αὐτό τό ἔφτιαξε, τό διαμόρφωσε, μεγαλώνοντας ἤ μικραίνοντάς το ἡ δυτικοευρωπαϊκή πολιτική, ἡ ὁποία ἐδημιούργησε καί τόν ἑλλαδικό ἐθνικισμό. Καί κάτι ἀνιστόρητοι σάν ἐσένα τήν ὑποστηρίζουν ἐμμέσως...Ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός εἶναι ἐπίπλαστος, φτιαχτός, ντεμέκ ἀκριβῶς λόγῳ τῆς διαφορετικῆς φύσης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ σέ σχέση μέ τούς ὑπολοίπους. Τά περί ὁμοιογένειας πού ἀναφέρεις εἶναι γιά τά πανηγύρια...
  ================================================
  Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:
  «Ἐθνικιστής ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος... τί ἄλλο θά ἀκούσουμε...Ὑψίστη ὕβρις πρός τόν Περικλῆ Γιαννόπουλο εἶναι ἡ καπήλευσίς του ἀπό τόν χρυσαυγίτικο ἀνθελληνικό ἀχταρμᾶ...Ἀηδία ἔχει καταντήσει..»

  Ὅσους Χίτλερ, Στράσσερ, Μουσσολίνι, Ἔβολα καὶ νὰ στίψετε δὲν βγάζουν οὔτε ἕναν Περικλῆ Γιαννόπουλο, οὔτε ἕναν Δημήτρη Νικολακάκο, οὔτε ἕναν Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον. Τὸ ἂν καπηλεύεται ἢ ὄχι ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος τὸν Γιαννόπουλο καὶ τὸν κάθε Γιαννόπουλον δὲν ἀναιρεῖ ὅτι ὁ ἄνδρας αὐτὸς ἦταν ἐθνικιστής. Προφανῶς δὲν ἐκτιμᾶτε κανέναν Ἕλληνα διανοητὴ/λόγιο ποὺ δὲν ἔχει δυτικὴ κουλτούρα ἐξ οὗ καὶ οἱ καντῆλες ποὺ βγάζετε γιὰ τὸ «Βυζάντιον». Περαστικά σας.

  Σύμφωνα μέ τόν " κύριο" Συρμακέζη ἀπό τό ἀπόσπασμα μου πού παρέθεσε, συνάγεται ὅτι δέν ἐκτιμῶ οὔτε τόν Γιαννόπουλο, οὔτε κανέναν Ἕλληνα λόγιο ἤ διανοητή, και ὅτι βγάζω καντῆλες γιά τό "Βυζάντιον". Ἄν δέν γκαιμπελίζεις, τότε ἡ μόνη ἐξήγηση - καί ὄχι δικαιολογία - πού ἀναγνωρίζω για τήν περίπτωσή σου εἶναι νά εἶσαι πιωμένος...

  ReplyDelete
 58. «Καί ὅμως συνεχίζεις νά μέ χαρακτηρίζεις γραικύλο, χωρίς προηγουμένως νά ἔχω ἀναφερθεῖ προσωπικά ποτέ σέ ἐσένα. Πότε σέ ἀπεκάλεσα φασίστα βρέ ἄσχετε;»

  Ἀπαντῶ:

  «……γίναν τὰ’ ἀγγειὰ μας θυμιατὰ καὶ τὰ σκατὰ λιβάνι… Ἀποδίδει πιστὰ τὸ χάσμα ποιότητας, ἤθους, ἀξίας καὶ προσφορᾶς μεταξὺ τῶν ἐν Ἑλλάδι φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν. Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καὶ παρεξήγηση στὴν ἀνάγνωση τῆς παροιμίας διευκρινίζω ὅτι τὰ ἀγγειὰ ( καθίκια ) μετὰ τοῦ ἀναλόγου περιεχομένου ἀντιπροσωπεύουν τοὺς φασίστες καὶ τὸ λιβάνι τοὺς κομμουνιστές …

  «τὰ οὔγκανα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς»

  «Εἶσαι πολύ κακός μαθητής τοῦ Γκαῖμπελς τό μόνο πού ξέρεις εἶναι νά μαϊμουδίζεις λογοτεχνικά καί ἀσύστολα...»

  Ἂν καὶ ὡς φασίστες ἔχετε πολλάκις χαρακτηρίσει συλλήβδην τοὺς Ἕλληνες ἐθνικιστὲς (εἴτε τοῦ ΛΣ εἴτε ὄχι), ἄρα καὶ ἐμένα (τί διάολο, μαθητὴς τοῦ Γκαῖμπελς εἶμαι κι ἐγώ), σᾶς πληροφορῶ ὅτι τὰ παραπάνω εἶναι μερικὰ μόνο δείγματα ὕβρεων πρὸς ἐμένα.

  Μετά τό παραπάνω " λογικό" ἐξαγόμενο θά πρέπει νά ἀναθεωρήσουμε τίς ἀρχές τῆς λογικῆς ἐπαγωγῆς καί συνεπαγωγῆς καί νά τίς ἀντικαταστήσουμε μέ τήν ἁπλῆ λογική τοῦ γαϊδάρου...
  ================================================

  «Τώρα ἔβγαλες ἀπό τό πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν " ἐπιχειρημάτων" σου καί τό νενέκος...»

  Δὲν σᾶς εἶπα Νενέκο, σᾶς εἶπα Γραικύλο. Ὅταν μπουκάρουν Τοῦρκοι καὶ λοιποὶ «ἀλληλέγγυοι» ἐξ Ἀνατολῆς ἢ Δύσεως ἐδῶ μέσα πιθανότατα νὰ γίνετε κι ἐσεῖς Νενέκος (πεδὶον δόξης λαμπρὸν) σκοτώνοντας μὲ καλάσνικοφ ἐθνίκια καὶ οὔγκανα μέσα στὴν μπόρα.

  «Εἶμαι σίγουρος ὅτι ἔχεις κυττάξει στό ἱστολόγιό μου, ἄρα ξέρεις τί μάχομαι παράλληλα μέ τόν ἑλλαδισμό πού ἐκπροσωπεῖς.»

  Δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ γραικυλιστικὰ ἱστολόγια. Μοῦ ἀρκεῖ ἡ ταλαιπώρια ἀπὸ τὰ γραφόμενά σας ἐδῶ. Δὲν πάω γυρεύοντας.

  Καλό θά σοῦ ἔκανε νά ρίξεις μιά ματιά. Ἴσως ἀναθεωροῦσες τίς περισσότερες ἀπό τίς μπαροῦφες σου, μπορεῖ καί νά ζητοῦσες καί καμμιά συγγνώμη…
  ==================================================

  ReplyDelete
 59. Μά καλά διάβασα παραπάνω ὅτι ὁ ἄνθρωπος δηλώνει μαθηματικός ; Δέν ὑπάρχει περίπτωση. Μήπως εἶναι σάν κάποιον παληό ἀριθμοτέτοιο τῆς τηλεόρασης πού ἀντιστοιχοῦσε στά γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου ἀριθμητικές ἀξίες καί προσθέτοντας τίς ἀξίες τῶν γραμμάτων σε διάφορες λέξεις ἔβγαζε κάτι περίεργες ἰσότητες; Π.χ. γιά νά μᾶς «ἀποδείξει» ὅτι οἱ Ἕλληνες πῆγαν πρῶτοι στό φεγγάρι ἔβγαζε ΕΛΛΑΣ = ΦΕΓΓΑΡΙ βάσει ἀριθμολογίας ;

  Σίγουρα πάντως πρέπει νά εἶναι ὁ δεύτερος " μαθηματικός" - μετά τόν ζουμπᾶ τοῦ Λ.Σ. - πού χτυπᾶ μέ τό δάχτυλο τό κεφάλι του καί ἀπαντᾶ " ἐμπρός"...


  Δέν περιγράφω ἄλλο.. τέρμα....

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Μά καλά διάβασα παραπάνω ὅτι ὁ ἄνθρωπος δηλώνει μαθηματικός ; Δέν ὑπάρχει περίπτωση."

   Απίστευτο πραγματικά. Δηλώνει μαθηματικός και βγάζει σαπίλα σκουπιδιάρη. Σόρρυ κιόλας.

   Delete
  2. Φαντάσου οι αρχαίοι να είχαν τον Ευκλείδη ή τον Αρχιμήδη να τους έλεγε τέτοιες ανοησίες.... Θα φρίκαραν οι άνθρωποι...

   Delete
  3. Θαυμάστε ἐπίπεδο, θαυμᾶστε στρέβλωσιν!

   Εἶπα: «ἡ ἐπιχειρηματολογία καὶ ἡ μαθηματικὴ ἀπόδειξις εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐπαγγελματικῆς μου τιμῆς»

   Λέτε:

   «Δηλώνει μαθηματικός και βγάζει σαπίλα σκουπιδιάρη. Σόρρυ κιόλας»

   Σαπίλα μπορεῖτε νὰ βγάζετε ἐσεῖς κε Ἔνοχε. Δὲν ἐδήλωσα μαθηματικός. Στὸ παρελθὸν ἔχω δηλώσει ὅτι δὲν ἔχω βγάλει τὴν Ἀμπελοφιλοσοφικήν ὅπως πιθανότατα ἐσεῖς.

   Delete
 60. Πάντως εἶναι κρῖμα... Πιάσαμε μιὰ φορά ἕνα θέμα ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει ὅλους καὶ ἡ φάση ἔγινε Τριανταφυλλόπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί λές ρέ Κωνσταντῆ... Σοβαρά; Ἔχεις πάντα μιά περίεργη αἴσθηση τοῦ timing καί τῆς κατεύθυνσης πρό τήν ὁποία θά διατυπώσεις τό παράπονό σου. Ὅταν ὁ ξεκούρδιστος μπαγλαμάς μοῦ ἀπαντᾶ τό παρακάτω, χωρίς νά ἔχω ἀναφερθεῖ στόν ἴδιο ἄμέσως ἤ ἐμμέσως

   "...Γιὰ κάποιους ποὺ ἔχουν πάρει διαζύγιον μὲ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ μισοῦν τὴν ἴδια των τὴν φύτρα, γιὰ κάθε λογῆς γραικύλο ποὺ βαυκαλίζεται ἀναμασώντας εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα (Σορβώνη καὶ μαστούρα) εἶναι λογικὸν τὸ ἔθνος, ἡ Ὀρθοδοξία καὶ κάθε τὶ παράγωγον αὐτῶν νὰ τοὺς φαίνεται κάλπικον, ἀνούσιον, παράλογον. ..."

   Ἀπό αὐτό ξεκίνησε ἡ βαβούρα...τότε δέν σέ εἶδα νά ἐνοχλεῖσαι γιά τήν διασάλευση τῆς συζήτησης...δικαίωμά σου...

   Σᾶς ἀφήνω νά συζητήσετε... βαρέθηκα κιόλας...

   Delete
  2. Πρὸς ὅλους διατυπώθηκε τὸ παράπονο κε Ζάρα. Ἀπλῶς λέω ὄτι εἶναι δύσκολο νὰ ἀναπτυχθεῖ ἔνα θέμα πιὸ, ἀς ποῦμε, ἀκαδημαϊκά. Αὐτό εναι τὸ βασικό μου παράπονο. Καμιά φορά ἀρπάζεστε εὔκολα, καλά κάνετε, ἐγώ ὅμως συνήθως προσπαθῶ. μιὰ καὶ εἶναι γραπτός ό λόγος καὶ δὲν μὲ χτυπάει πάντα κατά πρόσωπο νὰ παραβλέπω τό πῶς έκφράζεται ἄλλος καὶ ὄσο γίνεται νὰ βλέπω τὴν τοποθέτησή του σὰν οὐδέτερο κείμενο.

   Delete
  3. Ὅταν δέν σέ χτυπᾶνε κατά πρόσωπο καλά κάνεις.
   Ὅταν χτυπᾶν τούς ἄλλους κατά πρόσωπο δέν κάνεις καλά.

   Προσωπικά ἀπαντῶ τουλάχιστον μέ τό ἴδιο νόμισμα. Ὅσο μοῦ κάνει κέφι βέβαια. Ἀλλιῶς ἀποχωρῶ. Αὐτό προτίθεμαι νά κάνω καί τώρα. Βαρέθηκα τά τουρλουμπούκια ποῦ παριστάνουν τίς συζητήσεις. Ἄσε πού καί ὁ Κιτσίκης ἀπαντᾶ ἤ σχολιάζει κατ' ἐπιλογήν σέ ὅτι βολεύει τίς θέσεις του...Χαιρετῶ...

   Delete
  4. Ἐλάτε, κε Ζαρατοῦστρα, ἐσείς εἰδικά, δὲν ἔχετε ἀνάγκη ὑπερασπίσεως....διότι εἶστε λόουν ῥάιντερ. Πολλαπλασιάζετε ὅμως τὶς δυνάμες τοῦ ἀντιπάλου βλέποντας τὰ κοινά χαρακτηριστικά μὲ τοὺς ὁμοίους του ἐνῷ ἐγώ προσπαθῶ νὰ δῷ τίς διαφορές τους.

   Delete
  5. Ὅταν μιλᾶτε γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐθνικιστὲς (φασιστὲς κατ' ἐσᾶς) καὶ τοὺς κομμουνιστὲς παρομοιάζοντάς τους ὡς σκατὰ καὶ λιβάνι ἀντιστοίχως θὰ παίρνετε στὰ ὅρια ποὺ μοῦ ἐπιτρέπει ἡ εὐγένειά μου καὶ ὁ χῶρος τοῦ κου Κιτσίκη τὶς ἀπαντήσεις ποὺ σᾶς ἁρμόζουν. Οἱ ἐποχὲς ποὺ ἡ ἀριστερὰ δαιμονοποιεῖ, λιντσάρη διαδικτυακῶς καὶ λεκτικῶς καὶ ἀσφαλῶς καθυβρίζει τοὺς ἐθνικιστὲς ἔχει πεθάνει. Οἱ καρπαζοεισπράκτορες πατριδοκάπηλοι τῆς νδούλας δὲν θὰ εἶναι πιὰ τὸ πεδίο γιὰ νὰ βγάζετε γοῦστα. Συμμαζευτεῖτε.

   Delete
  6. Ἐλάτε, κύριοι, άφῆστε τὸ ῥετσινόλαδο καὶ τὸ κονσερβοκοῦτι στὴν ἄκρη.

   Delete
  7. Δὲν κατάλαβα Κωνσταντή, ἀπεκάλεσε κανεὶς ἐθνικιστὴς ὁλόκληρον κομμουνιστικὸν ἐμφυλιακὸν στρατόπεδον σκατὰ ἐδῶ μέσα; Ἔχω πατέρα καὶ παπποῦ κομμουνιστὴν καὶ εἶμαι ὁ τελευταῖος ποὺ θὰ λασπολογοῦσε ἕναν αὐθεντικὸν κομμουνιστή. Ἢ μήπως θὰ ἀφήνουμε τὴν λασπουριὰ στὸ πρόσωπό μας; Δεῖτε πῶς ξεκίνησε ἡ συζήτησις καὶ ποιοὶ τὴν ἐξέτρεψαν. Τί μοντέλα τριγωνικά, τί ἐτυμολογικὲς ἀναλύσεις, τί Ἰσοκράτηδες, Ἡροδότους, Ἀριστοτέληδες, τί καταλόγους αὐτοκρατόρων καὶ πατριαρχῶν, χάρτες, μάχες, ἡμερομηνίες, τί ἐπιχειρήματα κατέθεσα καὶ ἔρχονται οἱ μόνιμοι ὑβριστὲς καὶ θὰ κάτσουμε νὰ μᾶς μπινελικώνουν ἀδιαμαρτύρητα; Ἔ ὄχι.

   Στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐτέθησαν γιὰ τὸ ΕΑΜ περὶ ἰδεολογικῆς συνεπείας (ἢ ἀσυνεπείας) στὸν Β᾽ΠΠ καὶ τὴν κατοχή, στὰ ζητήματα τοὺ νασιοναλισμοῦ μὲ τὶς ἄλλες ἰδεολογίες (γραμμικὰ καὶ μὴ γραμμικὰ ὑποδείγματα), στὸ ἐρώτημα τοῦ κου Κιτσίκη ἂν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἐθνικομπολσεβικισμὸς ἢ ὄχι δὲς ποιοὶ προσεπάθησαν νὰ ἀπαντήσουν, ποιοὶ ἐπιχειρηματολόγησαν, ποιοὶ τουμπεκιάσανε καὶ ποιοὶ καθύβρισαν.

   Τὸ κονσερβοκούτι καὶ τὸ ρετσινόλαδο σαφῶς καὶ τὸ χρησιμοποιεῖς συμβολικῶς, ἐγὼ προσωπικῶς τὰ ἀντιπαλεύω, διότι δὲν γουστάρω οὔτε ἐμφυλίους, οὔτε καὶ λεκτικοὺς διαξιφισμούς.

   Delete
  8. ὄχι βρὲ Κωνσταντή, δὲν πρόκειται περὶ αἰτήματος ὑποστήριξης. Ἁπλά σοῦ λέω ἂν εἶναι νὰ κάνεις παρεμβάσεις , συστάσεις καὶ παράπονα νὰ μὴν γίνονται ἄκαιρα - ἐνῷ προηγουμένως ἔχουν δοθεῖ ἄπειρες ἀφορμὲς - γιατί στὰ μάτια τρίτου φαίνεται σὰν νὰ μεροληπτεῖς. Γνώμη μου εἶναι ὅμως νὰ ἀφήσεις τὰ πάντα νὰ κυλᾶνε ὡς ἔχουν…Ἀκόμα δὲν καταλαβαίνω τὸ ἄγχος σου μὲ τὰ λευκὰ πλαίσια… Ἂν ἐγὼ θέλω να παρεκλίνω τοῦ κεντρικοῦ θέματος, ἤ καί νὰ ἀνταλλάξω μπινελίκια μὲ τὸν Συρμακέζη καὶ τὸ κάνω σὲ ἕνα παρακλάδι τοῦ θέματος, καλύτερα δὲν εἶναι;


   Ὁ ἄνθρωπος κατά τά ἄλλα σολάρει...

   Delete
  9. Ἑ, ὁ καθένας μας φαντάζεται τὸν ἑαυτό του σὲ ἄλλη θέση στὴν ὀρχῆστρα...

   Delete
  10. "Ἐλάτε, κύριοι, άφῆστε τὸ ῥετσινόλαδο καὶ τὸ κονσερβοκοῦτι στὴν ἄκρη.".

   Σωστά, ἐσύ φαντάζεσαι τόν ἑαυτό σου ὡς ἰσορροπιστή

   Τό " γίναν τ' ἀγγειά μας θυμιατά καί τά σκατά λιβάνι" τόν πείραξε τόν κύριο. Ὅταν μιά ἄποψη περί ἑλληνισμοῦ δέν τοῦ ἀρέσει καί ἀκοῦμε σέ πρῶτο πλέον πρόσωπο τά διάφορα περί γραικύλων, δωσιλόγων, ἐπηλύδων καί προδοτῶν ὄχι σκατά ὁλόκληρο βυτιοφόρο μέ λύματα ἁρμόζει σάν ἀπάντηση. Τό ἔγραψα καί στόν Κιτσίκη ἐξ ἄλλου στό προηγούμενο θέμα. Οἱ χαρακτηρισμοί περί δωσιλόγων καί προδοτῶν εἶναι εὐτελέστεροι αὐτῶν πού χρησιμοποιῶ ἐγώ...Κομμένες λοιπόν οἱ διαμαρτυρίες ἀπό ὁποιονδήποτε θιγόμενο γκαιμπελιστή πού μᾶς τό παίζει καί μυξοπάρθενος τάχα μου τάχα μου...

   Delete
  11. Xε χε, πράγματι ἔχω τὴν τάση νὰ τὸ παἰζω μαέστρος - μερσί μανέστρο, ποῦλεγε ὁ Καραγκιόζης... Ὅμως ἀπλῶς πέρα ἀπό τὸ τὶ λέει, τὸ κάθε ὄργανον προσπαθεῖ ταυτόχρονα νὰ ἀκουστεῖ (γιὰ νὰ μὴν τὸ πνίγουν τὰ ἄλλα) καὶ νὰ ἐναρμονιστεῖ (γιὰ νὰ μὴν τὰ πνίξει). Ἑ, μέχρι νὰ βρεθεῖ ἡ ἰσορροπία, ὸ Μαέστρος συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι ὄργανο καὶ αὐτός.

   Delete
  12. «Τό " γίναν τ' ἀγγειά μας θυμιατά καί τά σκατά λιβάνι" τόν πείραξε τόν κύριο. Ὅταν μιά ἄποψη περί ἑλληνισμοῦ δέν τοῦ ἀρέσει καί ἀκοῦμε σέ πρῶτο πλέον πρόσωπο τά διάφορα περί γραικύλων, δωσιλόγων, ἐπηλύδων καί προδοτῶν ὄχι σκατά ὁλόκληρο βυτιοφόρο μέ λύματα ἁρμόζει σάν ἀπάντηση. Τό ἔγραψα καί στόν Κιτσίκη ἐξ ἄλλου στό προηγούμενο θέμα. Οἱ χαρακτηρισμοί περί δωσιλόγων καί προδοτῶν εἶναι εὐτελέστεροι αὐτῶν πού χρησιμοποιῶ ἐγώ...Κομμένες λοιπόν οἱ διαμαρτυρίες ἀπό ὁποιονδήποτε θιγόμενο γκαιμπελιστή πού μᾶς τό παίζει καί μυξοπάρθενος τάχα μου τάχα μου...»

   Τὰ σκατὰ ὄχι στοὺς ἑλληνόψυχους, ἀλλοῦ. Δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα μὲ τοὺς ἐντίμους συνομιλητὲς ποὺ δὲν εἶναι ἑλληνιστές. Ἐσεῖς εἶστε ἕνα κακὸ ἀγκάθι, εἶστε ἄλλη περίπτωσις.

   Τὸ νὰ ἀποκαλέσῃ κάποιος κάποιον ἐπήλυδα δὲν εἶναι ὕβρις. Τὸ Γραικύλος ποὺ σᾶς προσάπτω ἦρθε κατόπιν ἀήθων βολῶν σας κατὰ τὸ πρόσωπό μου καὶ ὄχι κατὰ τῶν ἐπιχειρημάτων μου. Καὶ φυσικῶς δὲν τὸ παίρνω πίσω, διότι εἶστε. Στὸ δικό μου του χωριὸ φιρφιρίκο δὲν λένε «ουάου».

   Πᾶμε τώρα στὰ περὶ δωσιλόγων, προδοτῶν συνήγορε τοῦ Τζέφφρυ.
   Ἔχω ἀποδείξει μὲ στοιχεῖα (ληξιαρχεῖον Μινεσσότα, διάφορα βιβλία βιογράφων φίλων τοῦ Ἀντρέα) ὅτι τὸ συγκεκριμένο λουλούδι τὸν ἔλεγαν ὄντως Τζέφφρυ καὶ προκειμένου νὰ μὴν καταστραφῇ ἐν τῇ γενέσει της ἡ στρωμένη πολιτική του σταδιοδρομία τὸ γύρισε στὸ «Γιῶργος». Θὰ κακοφαινόταν τὸ Jeff στὸ ποίμνιον… Τὸ δὲ χριστιανικὸ ὄνομα ποὺ δημοσίως φέρη τὸ ἔχει καταεξευτελίσει δὶς ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ ἀπατεώνας. Αὐτὰ τὰ γράφω γιατὶ δὲν μὲ πειράζει τὸ «Τζέφφρυ», μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἕνας Ἀμερικανὸς ποὺ δὲν ἀγαπᾶ κἂν τὴν χώρα ποὺ τὸν ἐξέλεξε αὐτοπροβάλλεται ὡς Ἕλλην καὶ ὡς σωτήρας της.

   Ἀλλὰ αὐτά, ὅπως τόσες φορὲς ἔχω δηλώσει, εἶναι ἥσσωνος σημασίας. Ἡ ἱστορία μὲ τὰ CDS, ἡ πολιτικὴ κάλυψις ἀπὸ τὸν Σύριζα, τὸ ἕτερον φιλοαμερικανικὸν κόμμα, γιὰ τὴν μὴ παραπομπήν του σὲ Εἰδικὸν Δικαστήριον, οἱ δανειακὲς συμβάσεις μὲ τὸ ἀγγλικὸ δίκαιο, τὰ δεκάδες ψέμματα, τὰ κόλπα μὲ τὰ ὁμόλογα καὶ τόσα μὰ τόσα πολλὰ «λαμπρὰ» ἔργα ἀπὸ τὴν θητεία του ὡς πρωθυπουργός, ὑπουργὸς Παιδείας καὶ γενικῶς πολιτικός ἀνελύθησαν μὲ στοιχεῖα, πηγές, γραφήματα, ντοκουμέντα τὰ ὁποῖα δείχνουν ξεκάθαρη προδοσία.

   Ἐσεῖς σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ παρέθεσα ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ κος Γιάγκος κάνατε τουμπέκα. Νὰ βγῆτε καὶ νὰ πῆτε ὅτι ὅ,τι παραθέσαμε εἶναι κάλπικα. Καὶ οἱ Σαμπὺ Μυωνῆδες καὶ τὰ ἀγγλικὰ δίκαια καὶ τὅνα καὶ τἄλλο. Δὲν κάνατε τίποτε. Ἀφ' ὑψηλοῦ κομπάζων χλευάζετε τοὺς «ὑβριστὲς» τοῦ Τζέφφρυ γιὰ ἔλλειψιν πολιτικοῦ πολιτισμοῦ, χωρὶς ἐπιχειρήματα, χωρὶς λόγο, χωρὶς τίποτε.

   Δὲν μπήκατε κἂν στὸν κόπο νὰ ὁρίσετε ἐσεῖς τὴν ἔννοια τοῦ προδότη. Νὰ μᾶς πῆτε «προδότης εἶναι ὁ ἔτσι κι ὁ ἀλλιῶς κι ὁ ἀλλιώτικος, ἄρα ὁ Τζέφφρυ δὲν εἶναι προδότης.» Ἔχω ἀσκήσει σφοδροτάτην κριτικὴν στὸν κον Κιτσίκη γιὰ τὴν στήριξιν ποὺ παρέχει σὲ αὐτὸ τὸ ὑποκείμενο, ἀλλὰ σὲ καμιὰ περίπτωσι δὲν ἔχω ἐξακοντίσει ὑβρεολόγιο στὸ πρόσωπο τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ τὴν ἐπιλογή του αὐτή. Τουλάχιστον ὁ κος Κιτσίκης στηρίζει τὴν γνώμη του γιὰ τὸ ἄτομον αὐτὸ ἐπειδὴ τὸ γνωρίζει.

   Ἡ κλασική σας ἀτάκα εἶναι ὅτι δὲν συνδιαλλέγομαι μὲ φασίστες/ναζὶ/τραμπούκους καὶ τὰ ρέστα, ἀλλὰ ἀπὸ ἐπιχείρημα καὶ πηγὲς εἶστε νούλα. Γενικῶς, δὲν ἔχετε νὰ προτείνετε τίποτε. Εἶστε ἀξιοθρήνητος. Ὅσο γιὰ τὸ γκαιμπελιστής… εἶστε καὶ φαίνεστε.

   Delete
  13. Ἑλληνόψυχος δέν εἶσαι, δουλάκι εἶσαι . Εἶσαι ἀκόμα καί μέγας ψεύτης ἀφοῦ κατά τοῦ προσώπου σου οὐδεμία ἀήθης βολή ἐξετοξεύθη προτοῦ μέ ἀποκαλέσεις γραικύλο. Ἀλλά πού νά τό καταλάβεις, μήπως σκαμπάζεις τί σημαίνει πρόσωπο; Ἐπιχειρήματα δέν ἔχεις λάσπη ἔχεις, λασπιάρης εἶσαι ὁ ἴδιος ἀπό τήν κορφή μέχρι τά νύχια

   Δέν κατάλαβες...ἄλλη εἶναι ἡ κλασσική μου ἀτάκα " ...Οὐάου, οὐάου καί τρισουάου...". Κατάλαβες τώρα έλληνα τῆς τρύπιας δεκάρας;

   Delete
 61. Το τι ειναι εθνος το εχει οπως ειπαμε ορισει ο Ηροδοτος. Αν υπαρχουν εθνικιστες που να πιστευουν οτι εθνος ειναι κατι αλλο, εγω δεν τοχω ακουσει.
  Πολλοι μπερδευονται επειδη στην αρχαιοτητα αφενος κανεις δεν ειχε σκεφτει οτι υπαρχει περιπτωση να θελεις να φτιαξεις πατριδα με αλλογενεις και μαζεματα λαων, αφετερου οι Ελληνες ειχαν μια ιδιοτυπη οργανωση, χωρισμενοι σε πολεις.
  Ας δουμε ομως γιατι κατα τον Αριστοτελη υπηρχαν οι πολεις και δεν υπηρχε ενα κρατος για ολο το εθνος των Ελληνων.

  ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ Η ΜΕΝ ΕΞ ΟΛΙΓΩΝ ΛΙΑΝ ΟΥΚ ΑΥΤΑΡΚΗΣ (Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΑΥΤΑΡΚΕΣ),Η ΔΕ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΑΝ ΕΝ ΜΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙΣ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΩΣΠΕΡ ΕΘΝΟΣ, ΑΛΛ ΟΥ ΠΟΛΙΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΓΑΡ ΟΥ ΡΑΔΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ.
  Όμοια και η πόλη που φτιάχνεται από πολύ λίγους δεν είναι αυτάρκης (η δε πόλη είναι πράγμα αύταρκες), η δε από παρά πολλούς, στα μεν αναγκαία είναι αυτάρκης σαν Έθνος, άλλα όχι πόλη. Διότι πολίτευμα δεν είναι εύκολο να υπάρχει.

  Αρα ενα κρατος που θα περιελαμβανε ολο το εθνος θα ηταν δυσκολο να κυβερνιεται απο τους πολιτες του, γι αυτο το εθνος διαιρειται σε πολεις.
  Αυτο δεν σημαινει οτι δεν ειναι αισθητη η συγγενεια μεταξυ των ομοεθνων εστω κι αν σκοτωνονται μεταξυ τους οπως οι Ελληνικες πολεις. Ο Ισοκρατης που οπως και ο Αριστοτελης και πολλοι αλλοι προσπαθουσε να πεισει τους Ελληνες να ενωθουν εναντιον των Περσων και να παψουν να μαλωνουν μεταξυ τους, γραφει στον Πανηγυρικό

  ΕΥΡΟΙ Δ ΑΝ ΤΙΣ ΕΚ ΜΕΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ, ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΡΗΝΟΥΣ ΗΜΙΝ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΥΣ
  Μπορει να βρει κανεις απο μεν τον πολεμο προς τους βαρβαρους γραμμενους υμνους, απο δε προς τους Ελληνες γεννημενους θρηνους.

  Οποιος εχει ακομη αμφιβολιες για τον εθνικισμο των Ελληνων ας διαβασει το επιγραμμα των Μαραθονομαχων

  ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ ΜΗΔΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ.

  "Προμαχοι" λοιπον "των Ελληνων οι Αθηναιοι στον Μαραθωνα, σταματησαν την δυναμη των χρυσοφορων Μηδων
  Υπαρχει και ο παιανας της Σαλαμινας
  ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ .....

  Οι Ελληνες λοιπον οπως και ολοι οι αλλοι λαοι ηταν εθνικιστες κι ας μην χρησιμοποιουσαν αυτη την λεξη.
  Το τι θελεις να κανεις με το εθνος, αν θελεις να το μαζεψεις σ ενα κρατος οπως οι Γερμανοι και ειδικα ο Χιτλερ, η να το χωρισεις σε πολεις, να το διοικησεις δημοκρατικα η μοναρχικα η οτι αλλο δεν αναιρει το οτι δεχεσαι πως ενα κρατος πρεπει να βασιζεται στο εθνος.
  Για τους εθνικιστες λοιπον δεν ειναι επιθυμητα κρατη σαν τις ΗΠΑ.
  Οι Αμερικανοι οπως ειπα και παραπανω μπορει να ειναι πατριωτες αλλα οχι εθνικιστες, γιατι εχουν πατριδα αλλα οχι εθνος.
  Η διαφορα θα φανει αμεσως μολις η ηγεσια των ΗΠΑ δεν θα μπορει να προσφερει στους κατοικους αυτα που προσφερει σημερα.

  ΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΥΤΥΧΙΑΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΦΑΥΛΟΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΥΓΚΡΥΠΤΟΥΣΙΝ, ΑΙ ΔΕ ΔΥΣΠΡΑΞΙΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΚΑΤΑΦΑΝΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΟΠΟΙΟΙ ΤΙΝΕΣ ΕΚΑΣΤΟΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙΝ ΟΝΤΕΣ.
  Διότι η ευτυχια κρυβει και των φαυλων ανθρώπων την κακία, η δε δυσπραγια κάνουν γρήγορα φανερό ποιος είναι ο καθένας.

  Αυτο ισχυει και για τα κρατη. Οσο πανε καλα δεν εχουν προβληματα. Οταν ομως αρχισουν τα δυσκολα τοτε να δουμε ποιος θα φαει ποιον.

  Εδω το Βυζαντιο που αναφερθηκε, μπορει να γινει και παραδειγμα. Οσο ολα πηγαιναν καλα ηταν μια πολυφυλετικη χριστιανικη κοινωνια. Οταν τα πραγματα ζορισαν, τα μαζεματα κανανε περα, εξισλαμισθηκαν, αποσχισθηκαν και μειναμε εμεις κι εμεις. Μπορει να πηρε αιωνες αλλα τελικα η αυτοκρατορια εγινε εθνικο κρατος με τον τελευταιο αυτοκρατορα να λεει στους μαχητες του

  ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΛΟΓΙΣΘΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΠΛΗΘΥΝ ΚΥΝΗΓΙΟΝ, ΙΝΑ ΓΝΩΣΩΣΙΝ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΟΤΙ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ, ΩΣ ΑΥΤΟΙ, ΠΑΡΑΤΑΞΙΝ ΕΧΟΥΣΙΝ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ.
  Και έτσι σκεφτείτε, ότι κυνηγάτε αγριογούρουνα, για να μάθουν οι ασεβείς ότι δεν παρατασσονται απέναντι σε άλογα ζώα όπως αυτοί, άλλα στους κύριους και αφέντες τους, και με απόγονους Ελλήνων και Ρωμαίων.
  "Χρονικον" Ιωαννης Σφρατζης

  Ο Παλαιολογος δεν λεει για κατοικους της Πολης η χριστιανους. Χρησιμοποιει την εννοια του εθνους για να ξεχωρισει απο τους Ασιατες.

  ReplyDelete
 62. Κύριε Γιάγκο, ἡ ἀρχαῖα πόλη-κράτος ἔχει γιὰ πολίτευμα τυραννία, ὀλιγαρχία ἤ δημοκρατία. Τὰ ἑλληνιστικά βασίλεια, ἡ Ῥωμαϊκή καὶ ἡ Βυζαντινή αὐτοκρατορία εἶναι κοσμοπολίτικες μοναρχίες. Ὠραῖα ; Ἄς δεχτοῦμε τῶρα ὅτι τὸ ἑλληνικό ἔθνος ὑπῆρχε πίσω άπό ὅλες αὐτές τὶς κρατικές μορφές.

  Καὶ ἔθνος νὰ ὑπῆρχε, ὅμως ἐθνικισμός δὲν ὑπῆρχε. Ἐθνικισμός σημαίνει ὅτι ἐγώ θέλω νὰ φτιάξω ἕνα ΣΥΓΧΡΟΝΟ ἔθνος-κράτος (διότι εἶναι ΣΥΓΧΡΟΝΗ ἡ λέξη) στὸ ὁποίο ὑπέρτατη ἀρχή δὲν εἶναι οὔτε ὁ δῆμος, οὔτε οἱ ὀλίγοι, οὔτε ὁ μονάρχης, ούτε ὁ τύραννος, οὔτε ἕνα ἱερατεῖο, ἀλλά το ἔθνος. Τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ἀρχή. Δὲν εἶναι το σύνολο τῶν κατοίκων ποὺ ἔχουν πολιτικά δικαιώματα.

  Αύτή ἡ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ἀρχή ἐρμηνεύεται μὲ δύο διαφορετικούς τρόπους. Στη Γαλλική παράδοση, ἐρμηνεύεται πολιτικά. Οὶ ἔννοιες λαός (le peuple) καὶ ἔθνος (la nation) σχεδόν ταυτίζονται. Ἀντίθετα, στὴν γερμανική παράδοση, ὁ λαός (volk) εἶναι μὲν ἡ ὑπερτάτη ἀρχή, ἀλλά ΟΧΙ πολιτικά. Διότι στὴ γαλλική παράδοση τὸ ἔθνος εἶναι ἡ συνισταμένη τῆς ΒΟΥΛΗΣΗΣ τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν. Ἑνῷ στὴ γερμανική παράδοση τὸ ἔθνος ὑπάρχει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ἀπό τὴ βούληση τῶν πολιτῶν. Μπορείτε π.χ. ἐσείς νὰ εἶστε ὁ Φὸν Γιάγκοβιτς καὶ νὰ ξέρετε καλύτερα ποιό εἶναι τὸ γερμανικό ἔθνος ἀπότι σαράντα έκατομμύρια Γερμανοί. ν κάνω λάθος, ἄς διορθωθῷ.

  ReplyDelete
 63. Γιατί αὐτή ἡ διαφορά ; Διότι στὴ μὲν Γαλλία τὸ κράτος ὑπῆρχε ἤδη, ἔτοιμο, καὶ ἔπεσε σὰν ὤριμο φροῦτο ἀπό τὴ...λαιμητόμο. Ἤταν τὸ πανίσχυρο Γαλλικό βασίλειο. Ἡ Γερμανία ὅμως ἦταν ἕνα χάος, ἕνας πολτός ἀποτελούμενος ἀπό διάσπαρτα πριγκηπάτα. Οἱ Γερμανοί διανοούμενοι λοιπόν ποὺ ἀνέπτυξαν τὸν ἐθνικισμό σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ἀφηρημένη, άνωτάτη άρχή εἶχαν νὰ κάνουν δύο δουλειές. Καί νὰ φτιάξουν ἕνα ἐνιαίο κράτος μὲ ἐνιαία γλώσσα, σταθερά σύνορα καὶ σταθερή νομοθεσία (πράγμα ποὺ εἶχε κάνει ἡ Γαλλία ἀπό αἰῶνες σχεδόν), άλλά καί νὰ βροῦν μιὰν ἰδεολογία στὸ ὅνομα τῆς ὀποίας θὰ γινόταν αὐτή ἡ προσπάθεια. Νάτηνα λοιπόν, εἶναι ὁ ἐθνικισμός.

  ReplyDelete
 64. Ωραία το λες Κωνσταντή. Κι ακριβώς επειδή η έννοια του έθνους είναι παντελώς αφηρημένη κι αόριστη , για το λόγο αυτό ο εθνικισμός πολύ δύσκολα αποκτά υπόσταση.

  Πόσο μάλλον να αποκτήσει υπόσταση στην Ελλάδα των χιλίων και δύο γνωμών και της ποικιλότητας των απόψεων του σύγχρονου κόσμου.

  Προσωπικά θεωρώ τη μοχαρχία ή ολιγαρχία πολύ πιο πρακτικό πολίτευμα από τον εθνικισμό(που δεν είναι πολίτευμα). Η μοναρχία απαιτεί ισχυρή νομοθεσία και την τήρησή της.΄Έτσι η κοινωνία μπορεί να αναπτυχθεί πολύ καλύτερα χωρίς διαφθορές , ιδίως αν ο μονάρχης είναι τίμιος. Αντιθέτως ο εθνικισμός καλύπτει τα λαμόγια με το πρόσχημα του έθνους , ενώ ένας μονάρχης ή τύραννοις δεν θα όφειλε να έχει κανένα ιδεολογικό πρόσχημα παρά μόνο την μη τήρηση του νόμου ή την απάτη.

  ReplyDelete
 65. «Δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς, πλὴν μεμονωμένων περιπτώσεων μποέμηδων/ζουρλῶν ἑλληνολατρῶν, φορεῖς ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξαν μόνον οἱ Ἕλληνες».

  Στο βιβλίο του, Γεωγραφικά, ο Στράβων αναφέρεται στους Αλεξανδρείς:

  «τρίτον δ᾿ ἦν γένος τὸ τῶν Ἀλεξανδρέων, οὐδ᾿ αὐτὸ εὐκρινῶς πολιτικὸν διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας, κρεῖττον δ᾿ ἐκείνων ὅμως· καὶ γὰρ εἰ μιγάδες, Ἕλληνες ὅμως ἀνέκαθεν ἦσαν καὶ ἐμέμνηντο τοῦ κοινοῦ τῶν Ἑλλήνων ἔθους».

  ReplyDelete
 66. Κύριε Συρμακέζη, η λέξη «nation» είναι η επίσημη μετάφραση της λέξεως «έθνος», παρά το γεγονός ότι η λέξη αντιστοιχεί ετυμολογικά με τη λέξη «γένος». «Γένος» θα πει race, stock, kin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν διαφωνῶ, ἁπλῶς ἐπισημαίνω ὅτι εἶναι λανθασμένη.

   Race εἶναι ἡ φυλή (razza), stock ἡ καταγωγὴ (καταγωγὴ εὐγενοῦς, χωριάτου, Γάλλου, Ἄγγλου, κλπ) καὶ ὄχι ἡ προέλευσις (origin) καὶ kin ἡ σαξωνικῆς καταβολῆς λέξις γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν σχέσιν.

   Γένος εἶναι τὸ nation, ἔκ τοῦ λατινικοῦ nasci. Πολλὰ πράγματα ἔχουν μεταφραστεῖ μὲ λανθασμένον τρόπο, δυστυχῶς.

   Delete
  2. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα; Για την πλειονότητα, εθνικισμός σημαίνει nationalism και όχι ethnicism. Στην Ελλάδα η respublica έχει μεταφραστεί ως δημοκρατία. Φαίνεται πως οι φιλόλογοι δεν διοικούν τον κόσμο.

   Delete
 67. Μπράβο ΕΜ συνεννοούμαστε. Μόνο ποὺ δὲν εἶμαι μοναρχικός, διότι ἡ μοναρχία δὲν εἶναι ἀπλῶς ἕνας θρόνος, μιὰ κουρελοῦ ἀπό κάτω καὶ ἕνας τῦπος μὲ ἕναν τενεκέ στὸ κεφάλι. Εἶναι μιὰ κοσμοαντίληψη. Ὑπάρχει ὑποτίθεται ἕνας σπουδαῖος συγγραφέας, ὸ Ἀλεξίς ντὲ Τοκβίλ, ποὺ εἶπε ὅτι ἡ μοναρχία ἔπεσε, ἀλλά τὸ γαλλικό μοναρχικό κράτος παρέμεινε. Στὴν Ἑλλάδα ὄμως δὲν ἔχουμε μοναρχία.Ὅταν λέμε ἐθνικισμό στην Ἑλλάδα ἐννοοῦμε συνήθως γερμανικοῦ τύπου, διότι μιλάμε γιὰ τὰ πιστεύω τοῦ καθενός.

  ReplyDelete
 68. Ἐγώ ὑποθέτω ὅτι τὸ πολιτειακό ζήτημα στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄλυτο, καὶ ὅτι ἡ ἀπάτη ἔγκειται στὸ ὅτι κάθε τόσο ὁ καθένας προτείνει μιὰ λύση Μέσα στὸ ἄγχος του νὰ λυθεῖ ἐπιτέλους τὸ πολιτειακό, ὁ κόσμος τὸν ψηφίζει, κι ἄς εἶναι ταυτόχρονα - λέω, ἀπό τὴν τελευταῖα κυβέρνηση, ποὺ νὰ μοῦ κόψει ὁ Θεός χρόνια νὰ τῆς δώσει μέρες - κομμουνιστής, εὐρωκομμουνιστής, φιλεργατικός, ἀμερικανοφιλος, νομιμόφρων, καπιταλιστής, ῥωσόφιλος, κινεζόφιλος κ.λπ. Φυσικά, καλά κάνει μιὰ κυβέρνηση καὶ εἶναι ὅλα αὐτά, διότι δὲν μπορεῖς νὰ κυβερνήσεις μὲ μιὰν ἰδεολογία, ὅπως δὲν μπορεῖς νὰ μαγειρέψεις μὲ τὸν Τσελεμεντέ μονάχα, χωρίς κατσαρόλα. Αύτό ὅμως ποὺ εἶναι ἀπάτη εἶναι ὅτι ντὲ καὶ καλά ὁ λαός πρέπει νάχει μιὰ ἰδεολογία. Καὶ γιατί, παρακαλῶ ;

  ReplyDelete
 69. Ε τι γιατί ; Γιατί αλλιώς χαλάει η σούπα που υπάρχει στη κοινωνία και εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Αν δεν έχεις ιδεολογία , σημαίνει ότι δεν βλέπεις τον συνάνθρωπο διαιρετικά σαν εχθρό σου. Ποιος το θέλει αυτό; Μόνο ο Θεός...

  ReplyDelete
 70. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «Καὶ ἔθνος νὰ ὑπῆρχε, ὅμως ἐθνικισμός δὲν ὑπῆρχε. Ἐθνικισμός σημαίνει ὅτι ἐγώ θέλω νὰ φτιάξω ἕνα ΣΥΓΧΡΟΝΟ ἔθνος-κράτος (διότι εἶναι ΣΥΓΧΡΟΝΗ ἡ λέξη) στὸ ὁποίο ὑπέρτατη ἀρχή δὲν εἶναι οὔτε ὁ δῆμος, οὔτε οἱ ὀλίγοι, οὔτε ὁ μονάρχης, ούτε ὁ τύραννος, οὔτε ἕνα ἱερατεῖο, ἀλλά το ἔθνος. Τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ἀρχή. Δὲν εἶναι το σύνολο τῶν κατοίκων ποὺ ἔχουν πολιτικά δικαιώματα»

  Αὐτὸ ποὺ ὁραματιζόμαστε ἐγὼ καὶ ὁ κος Γιάγκος καὶ χιλιάδες συνέλληνες ἀγαπητὲ Κωνσταντὴ δὲν εἶναι νασιοναλισμός. Κακῶς, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα μετεφράσθη ὡς ἐθνικισμός. Γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς συζητήσεως ὅταν ἀναφέρομαι στὸν ὅρο ἑλληνικὸν «ἐθνικισμὸ» θὰ ἐννοῷ τὸ ethnicism ἢ τὸν ἐθνικισμὸν καὶ ὅταν ἀναφέρομαι στὸν εὐρωπαϊκοῦ τύπον «ἐθνικισμὸ» θὰ κάνω λόγο γιὰ nationalism. Καὶ ὁ νοῶν νοεῖτω.

  Πρῶτο σφάλμα κατὰ τὴν γνώμη μου σὲ αὐτὸ ποὺ λές. Ποιός εἶπε ὅτι τὸ ἔθνος εἶναι ἀφηρημένη ἔννοια; Τὸ ἔθνος εἶναι πολὺ συγκεκριμένος ὅρος καὶ ὀντότητα. Γιατί; Διότι ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἡροδότου τὸ περιεχόμενόν της εἶναι ρητῶς ΟΡΙΣΜΕΝΟ καὶ ἔχει μείνει ἀναλλοίωτον τουλάχιστον στὸν ἑλληνικὸν κόσμο. Εἶναι ἡ ἁγία-τετράς, ὅμαιμον, ὁμόδοξον, ὁμότροπον καὶ ὁμόγλωττον μὲ θεμέλιον λίθον τὸ αἷμα καὶ τὴν πατρώα γῆ καὶ κορωνίδα τὰ μὴ βιολογικὰ χαρακτηριστικά, ἤτοι θρησκεία, ἔθιμα καὶ γλώσσαν.

  Στοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς ἀπουσίαζε τουλάχιστον τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 4 στοιχεῖα. Τὸ κενὸν ποὺ ἐδημιουργεῖτο προσπαθοῦσαν νὰ τὸ καλύψουν μέσῳ τῆς πολιτειακῆς ὀργανώσεως, γι' αὐτὸν τὸν λόγο τὸ κράτος εἶχε τεράστια σημασία γι' αὐτούς. Οἱ Βέλγοι εἶναι ἔθνος; Οἱ Βρετανοὶ εἶναι ἔθνος; Οἱ Γάλλοι εἶναι ἔθνος; Ἐδῶ οἱ Ἰταλοὶ δὲν εἶναι… Εἶναι ὅλοι των ὅμως σοβαρὰ κράτη.

  Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὸ εἶδος τοῦ πολιτεύματος. Στὴν ἀρχαίαν δημοκρατικὴν Ἀθήνα ὁ δοῦλος δὲν συμμετεῖχε στὰ κοινά, ὁ Ἀθηναῖος ἦταν καὶ πολίτης καὶ ὁπλίτης. Δὲν ψήφιζε ὁ δοῦλος, οὔτε ἔπιανε ὅπλο. Ἐθνικισμὸς σημαίνει ἡ πολιτειακή σου ὀργάνωσι ἀνεξαρτήτως μηχανισμοῦ (δημοκρατία, βασιλεία, ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία) νὰ ἔχῃ φιλοσοφία (ποὺ ἀποτυπώνεται μὲ νόμους) ποὺ διαφυλάττει τὴν «ἁγία τετράδα».

  Ἐπειδὴ στὸν ἀρχαῖον ἑλληνικὸν κόσμον αὐτὸ ἦταν αὐτονόητο, οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔδωσαν σημασία στὸ νὰ τὸ βαφτίσουν «ἐθνικισμὸ» ἢ «ἐθνοκεντρισμόν».


  Ἀντιθέτως, στὴν Εὐρώπη ὁ νασιοναλισμὸς εἶχε τεράστιον ἀποκούμπι τὸ πολίτευμα. Ἐνῶ ὑπάρχουν ὁμοιότητες, ὑπάρχουν καὶ διαφορὲς μεταξὺ τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ναζισμοῦ. Καὶ στὰ δύο συστήματα, ἡ ἐπιλογὴ πολιτεύματος ἦταν καθοριστικὴ κίνησις. Δὲν γνωρίζω κατὰ πόσον στὸ Γ´Ράϊχ ἢ στὴν Ἰταλία τοῦ Μουσσολίνι οἱ μὴ Γερμανοὶ καὶ μὴ Ἰταλοὶ στὴν καταγωγὴν κάτοικοι ἦταν ταυτοχρόνως καὶ πολίτες τῶν κρατῶν αὐτῶν. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι ὅτι στὴν Σπάρτη καὶ τὴν Ἀθήνα, τὴν Κόρινθο, τὴν Μακεδονία καὶ τὶς ἑλληνικὲς πόλεις γενικότερα, τὸν τίτλον τοῦ πολίτου τὸν εἶχαν -πλὴν σπανίων περιπτώσεων- οἱ στὸ αἷμα Σπαρτιάτες, Ἀθηναῖοι, Κορίνθιοι, κλπ.

  ReplyDelete
 71. Ἑμένα κε Συρμακέζη μοῦ φαίνονται αὐτά ποὺ λέτε ἐθνικισμός ποὺ τὸν λέω σχηματικά γερμανικοῦ τύπου, διότι ἔχουμε μὲν τὸ ἔθνος, ἀλλά δὲν ἔχουμε τὸ κράτος ποὺ τοῦ ἀντιστοιχεῖ.

  ReplyDelete
 72. Νὰ σᾶς τὸ πῶ ἀλλιῶς. Ὁ έθνικισμός δὲν άφορᾷ τὸ ἔθνος. Τὸ κράτος ἀφορᾷ.

  ReplyDelete
 73. «Οἱ Γερμανοί διανοούμενοι λοιπόν ποὺ ἀνέπτυξαν τὸν ἐθνικισμό σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ἀφηρημένη, άνωτάτη άρχή εἶχαν νὰ κάνουν δύο δουλειές. Καί νὰ φτιάξουν ἕνα ἐνιαίο κράτος μὲ ἐνιαία γλώσσα, σταθερά σύνορα καὶ σταθερή νομοθεσία (πράγμα ποὺ εἶχε κάνει ἡ Γαλλία ἀπό αἰῶνες σχεδόν), άλλά καί νὰ βροῦν μιὰν ἰδεολογία στὸ ὅνομα τῆς ὀποίας θὰ γινόταν αὐτή ἡ προσπάθεια. Νάτηνα λοιπόν, εἶναι ὁ ἐθνικισμός.»

  Διαφωνῶ ἐν μέρει. Ὁ νασιοναλισμὸς στὴν Εὐρώπη «φούντωσε» (τουλάχιστον στὴν ἀρχὴ) περισσότερο γιὰ νὰ δικαιολογηθοῦν ἐπεκτατικοὶ πόλεμοι (Α´ καὶ Β´ ΠΠ) καὶ λιγότερον γιὰ νὰ βρεθῇ ἡ δικαιολογία στησίματος ἐκ τῶν βάθρων ἑνὸς νέου κράτους. Ἡ Ἑλβετία ἐξάλλου πῶς ἔγινε σοβαρὸν κράτος δίχως νὰ καταφύγῃ σὲ νασιοναλιστικὲς ἰδεολογίες; Θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι τὴν Ἑλβετία κράτος τὴν ἔφτιαξε ὁ τρισμέγιστος Καπποδίστριας. Ὁ Καπποδίστριας ὅμως συνετέλεσε τὰ μέγιστα ὡς σύμβουλος γιὰ νὰ γίνῃ σοβαρὸν κράτος καὶ ἡ Γερμανία καὶ γιὰ κάποιες δεκαετίες ὑπῆρξε. Οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ δὲν νομίζω ὅτι εἶχαν ἀνάγκη νὰ θεμελιώσουν μία ἰδεολογία γιὰ νὰ στήσουν σοβαρὰ κράτη, γιατὶ ἡ φεουδαρχία μὲ ὅλα της τὰ στραβὰ ἐμπέδωσε σὲ αὐτοὺς σὲ βάθος αἰώνων συνείδησιν -ἂν ὄχι πολίτου- σίγουρα ὑπηκόου. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα οἱ λαοὶ αὐτοὶ νὰ ἔχουν μία κάποια σχέσιν ἀξιοπιστίας μὲ τὴν κρατικήν των δομή. Ἀντιθέτως, οἱ δοῦλοι Ἕλληνες, Σέρβοι, Ἀλβανοί, Βόσνιοι, Μαυροβούνιοι, Μολδαβοί, Δάκες, Καρπάθιοι, Βαρδάριοι καὶ ἄλλοι, ἡ μισὴ Εὐρώπη ποὺ ἀπήλαυσε τὰ ἀγαθὰ τοῦ Ἰσλαμισμοῦ-Τουρκιᾶς δηλαδή, νὰ ἔχῃ κοινωνικὴ μνήμη δούλου, οὔτε κἂν ὑπηκόου. Γι' αὐτὸ τὰ κράτη των σὲ σχέσι μὲ τὰ δυτικὰ εἶναι πιὸ σάπια.

  Ἐξαιρέσεις νασιοναλισμοῦ «ὑγιεῖς» σὲ σχέσιν μὲ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γερμανία ἦταν οἱ περιπτώσεις τῆς Ἰσπανίας καὶ Πορτογαλίας, ὅπου ὁ νασιοναλισμὸς δὲν ἐχρησιμοποιηθῇ γιὰ νὰ βλαφτοῦν ἀλλόφυλοι γείτονες.

  (αὐτὸ ποὺ ἀναφέρω παραπάνω καὶ γι' αὐτὸ ποὺ ἐλοιδορήθην: ὅτι νασιοναλισμὸς εἶναι νὰ θεωρῇς ὅτι ἡ μάνα σου [πατρίδα] εἶναι ἡ ὡραιοτέρα τῆς γῆς καὶ ἡ μάνα τοῦ γείτονος πόρνη ποὺ δικαιοῦσαι νὰ ἀτιμάζῃς).

  Οἱ Φράνκο καὶ Σαλαζὰρ ἀπεδείχθησαν εὐφυέστεροι, ἀλλὰ δυστυχῶς μὴ προνοητικοὶ στὸ ζήτημα διαδόχου καταστάσεως. Κι ἔτσι μὲ τὴν πτώσιν των ὁ νασιοναλισμὸς ἔκανε τὸ κύκνειον ἇσμα του στὴν Εὐρώπη δίνοντας ἐκ νέου λαβές, ὥστε κάθε ἐθνικοκεντρικὴ/νασιοναλιστικὴ ἰδεολογία ἢ στάσις ζωῆς νὰ ταυτίζεται μὲ ἐπικινδύνους καὶ αὐταρχικοὺς μονάρχες.

  Εὐτυχῶς, ἡ νέα φουρνιὰ ἐθνικιστῶν στὴν Ἑλλάδα δείχνει νὰ μαθαίνῃ σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὰ σφάλματα ἄλλων καὶ νὰ ἑστιάζει τὴν προσοχὴν ἐκεῖ ποὺ πρέπει (ἑλληνικὴν παράδοσιν καὶ ἱστορία) καὶ ὄχι ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει. Κι εὐτυχῶς γιὰ τοὺς ἐθνικιστές/νασιοναλιστὲς τῆς Εὐρώπης, ἐνεφανίσθη ἀπὸ τὸ πουθενὰ τὸ ἄστρον τοῦ τσάρου Πούτιν πρωτευόντως καὶ ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος σὲ μιὰ περίοδον ποὺ κάθε τί ἐθνικοκεντρικὸν τὸ εἶχαν ξωφλημένο.

  ReplyDelete
 74. Κωσταντή, ήταν ο Αριστοτέλης εμπνεόμενος από τους Γερμανούς όταν ήθελε τους Έλληνες υπό μια πολιτεία ώστε να κατακτήσουν τους πάντες ;

  ReplyDelete
 75. Γενικῶς οἱ ἀξιολογικές κρίσεις δὲν βοηθοῦν στὴν κατανόηση. Στὴν ἠπειρωτική Εὐρώπη τὸ πολιτειακό καὶ πολιτισμικό πρότυπο εἶναι τὸ Γαλλικό. Στὰ βαλκάνια τοῦ 19ου αΙ. ἐπίσης. Σήμερα ἔχει, προσωρινά τουλάχιστον, ἤμιδιαλυθεῖ. Τὸ κρατικό μοντέλο γιὰ τὸ ἔθνος-κράτος εἶναι ἡ γαλλική μοναρχία.

  ReplyDelete
 76. Στὸν Ίχώρ - ὄχι βέβαια. Ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν μέσες ἄκρες τοῦ μακεδονικοῦ κόμματος Ἀλλά δὲν λέω ὅτι οἱ ἀρχαῖοι δέν εἶχαν τὶς δικές τους έκδοχές ἐθνικισμοῦ καὶ ἰμπεριαλισμοῦ. Λέω ὅτι ὁ σύγχρονος ἐθνικισμός εἶναι ἄλλο πράγμα ἀπό τὸν ἀρχαῖο.

  ReplyDelete
 77. «Λέω ὅτι ὁ σύγχρονος ἐθνικισμός εἶναι ἄλλο πράγμα ἀπό τὸν ἀρχαῖο.»

  Σύμφωνοι.

  ReplyDelete
 78. Παρόμοια, ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός δὲν εἶναι κατ`ἀνάγκην ἐθνικιστικός - δηλαδή, δύναται νὰ ΜΗ θέλει νὰ φτιάξει κράτος. Καὶ τὸ ἑλληνικό κράτος νὰ μὴν εἶναι... κράτος. Δηλαδή νὰ ἔχει ἑνα καλοῦπι γαλλικό, π.χ., ποὺ ποτέ μὰ ποτέ δὲν θὰ χωρέσει τὸ περιεχομενό του. Ἔχουμε λοιπόν τὸ παράδοξο τὸ μὲν καλοῦπι νὰ κατηγορεῖ τὸ περιεχόμενο, τὸ δὲ περιεχόμενο νὰ κατηγορεῖ τὸ καλοῦπι.

  ReplyDelete
 79. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «Ἑμένα κε Συρμακέζη μοῦ φαίνονται αὐτά ποὺ λέτε ἐθνικισμός ποὺ τὸν λέω σχηματικά γερμανικοῦ τύπου, διότι ἔχουμε μὲν τὸ ἔθνος, ἀλλά δὲν ἔχουμε τὸ κράτος ποὺ τοῦ ἀντιστοιχεῖ.

  Νὰ σᾶς τὸ πῶ ἀλλιῶς. Ὁ έθνικισμός δὲν άφορᾷ τὸ ἔθνος. Τὸ κράτος ἀφορᾷ.»

  Ὄχι ἀγαπητὲ Κωνσταντῆ καὶ γερμανικοῦ τύπου. Σὲ κάποιο σχόλιον του ὁ κος Κιτσίκης εἶχε δηλώσει, τὸν παρακαλῶ νὰ μὲ διορθώσῃ ἂν κάνῳ λάθος, ὅτι τὸ Γ´ Ράϊχ ἔχασε τὸν Β´ΠΠ, διότι τὰ ἔβαλε ἀδίκως μὲ τὸν Σιωνισμό.

  Αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμην μου εἶναι λάθος ἢ μικρὰ ἀλήθεια. Ὁ Χίτλερ ὁδήγησε τὴν πατρίδα του σὲ ἧττα ἐπειδὴ σὲ αὐτὴν ἀφάνισε τὸν Θεό. Ὅταν σκοτώνεις τὸν Θεὸ τὰ πάντα ἐπιτρέπονται… μέχρι νὰ ἔλθῃ ἡ Θεία δίκη. Ὁ Χίτλερ παρὰ τὴν ἀσύλληπτον εὐφυεστάτη μετατροπὴν μίας χώρας ταπεινωμένων Γερμανῶν σὲ μία αὐτοκρατορία καταφράκτων ἱπποτῶν νέας γενιᾶς, παρὰ τὴν ὀξυδέρκειάν του, τυφλωμένος ἀπὸ προσωπικὰ πάθη καὶ ἀντιθεΐα, ἐνόμισε ὅτι βιάζοντας τὴν μάνα τοῦ γείτονος αὐτὸ θὰ ἔκανε τὸν λαόν του ἰσχυρότερο. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Μουσσολίνι ποὺ προσωπικῶς τὸν θεωρῶ πιὸ ἀνέντιμο ἀπὸ τὸν ἄλλον.
  Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑπῆρχαν λαοὶ/φατρίες (τὸ ἔθνος εἶναι συζητήσιμος ἔννοια γιὰ τὶς δύο αὐτὲς χῶρες) καὶ κράτος. Ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Γερμανία δὲν ἔγιναν ξαφνικὰ κράτη τὸ 1920 καὶ τὸ 1930. Στὶς χῶρες αὐτὲς ὅμως ἔπρεπε νὰ δικαιολογηθῇ ὁ ἀναπόφευκτος (;) ἐπεκτατισμός των.

  Ὁ ἐθνικισμὸς/ethnicism σαφῶς καὶ ἀφορᾶ τὸ κράτος, ἀλλὰ ὄχι μόνον αὐτόν. Εἶναι στάσις ζωῆς ποὺ ἀπαιτεῖ προστασία τοῦ γένους, θρησκευτικοῦ φρονήματος, ἠθῶν καὶ γλώσσας μέσῳ τῆς Πολιτείας καὶ ὄχι μόνον αὐτῆς.
  Βασικὲς διαφορὲς τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀπὸ τὸν νασιοναλισμὸν εἶναι ἡ ἄνευ ὅρων προσήλωσις τοῦ δευτέρου στὴν ἐπιλογὴ πολιτεύματος μὲ καθορισμένα χαρακτηριστικὰ (συνήθως ἀπολυταρχία), ὁ «θάνατος τοῦ Θεοῦ» καὶ ἡ παροχὴ προτεραιότητος στὴν διαφύλαξιν πρωτίστως τοῦ αἵματος, τῆς φυλῆς. Νομίζω ὅτι ἡ πολιτιστικὴ συγκομιδὴ τῶν διάσπαρτων ἰταλικῶν ἢ γερμανικῶν βασιλείων εἶχε περισσότερη «ἰταλικότητα» ἢ «γερμανικότητα» ἀπὸ αὐτὴν τοῦ νασιοναλιστικοῦ ἰταλικοῦ ἢ γερμανικοῦ κράτους.

  Φρονῶ ὅτι τὰ καθεστῶτα Φράνκο/Σαλαζὰρ εὑρίσκονται κάπου στὴν μέση
  μεταξὺ νασιοναλισμοῦ καὶ ἐθνικισμοῦ.
  Γιὰ μᾶς τοὺς ἐθνικιστές, καλοδεχούμενον εἶναι κάθε πολίτευμα, δημοκρατία, βασιλεία ἢ ἀριστοκρατία δὲν ἔχει καμία σημασία, τὸ ὁποῖον:

  -ἐξασφαλίζει κοινωνικὴν δικαιοσύνην. Τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικὸν δεχόμαστε ὅτι ὁρίζεται μόνον ἀπὸ κάποια Θεία Δύναμι καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ ποιότητα τῆς θρησκείας καθορίζει καὶ τὴν ποιότητα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Συγνώμη, ἀλλὰ Ἰσλὰμ δὲν θὰ πάρουμε. Οὔτε Γιαχβέ.
  -ὑπερασπίζεται μέχρις ἐσχάτων τὴν «ἁγία τετράδα» καὶ τὴν πατρώαν γῆ.

  Συνεπῶς βάσει τῶν παραπάνω, ὑπέρτατος νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικιστικοῦ κράτους εἶναι ὁ νόμος τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ Ἕλληνες πολίτες.

  Οἱ ἄλλοι λαοὶ καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη εἶναι καλοδεχούμενα νὰ πράξουν τὸ αὐτὸ στὶς δικές των χῶρες μὲ τοὺς δικούς των θεούς. Ὄχι στὴν δικήν μας, οὔτε ἐμεῖς στὴν δική των.

  «Παρόμοια, ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός δὲν εἶναι κατ`ἀνάγκην ἐθνικιστικός - δηλαδή, δύναται νὰ ΜΗ θέλει νὰ φτιάξει κράτος»

  Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν αὐτοκαταστροφικό. Ἂν δὲν φτιάξουμε ἐμεῖς τὸ κράτος μας, γιατὶ νὰ μᾶς τὸ φτιάξῃ κάποιος ἄλλος, ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπάει; Τὸ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς δὲν εἶναι πολιτικὴ ἰδεολογία ἀλλὰ στάσις ζωῆς, δὲν σημαίνει ὅτι ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πολιτική. Τουναντίον, τὴν κάνει ὅ,τι θέλει. Γιὰ ἐμᾶς ἡ πολιτικὴ εἶναι μέσον, ὄχι αὐτοσκοπός. Ὄχι ὅμως στὸν βαθμὸ ποὺ νὰ λέμε, «ἐντάξει ἔχουμε ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἂς μᾶς κυβερνᾶ Γάλλος» ἢ «ἂς γεμίσουμε τὴν χώρα ἀλλοδαποὺς γιατὶ εἶναι τῆς μοδός» (trendy). Αὐτὰ εἶναι ραγιαδισμὸς τῆς αἰσχίστης μορφῆς καὶ ξενηλασία. Εἶναι αὐτοαναίρεσις τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἡ ἐλευθερία εἶναι ὑπέρτατη ἀξία τῶν ἑλληνικῶν ἠθῶν καὶ 'μεῖς συζητοῦμε σὲ ποιανοῦ δυνάστη τὸ βρακὶ θὰ χωρέσουμε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Συγνώμη, ἀλλὰ Ἰσλὰμ δὲν θὰ πάρουμε. Οὔτε Γιαχβέ."

   Ο Γιαχβέ είναι ο Πατήρ. Τι εννοείτε δεν δεχόμαστε; Το πρώτο πρόσωπο της αγίος Τριάδος δε δέχεστε;

   όταν λέω εγώ ότι είστε άσχετος και δε ξέρετε τι λέτε....αρχίζετε τις γκρίνιες και τα παράπονα.

   Εκτός αν εννοείτε δε δεχόμαστε Ιουδαισμό , πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ισχύει εφόσον η Π.Δ. είνα στον κανόνα της Εκκλησίας.

   Delete
  2. Γιαχβὲ εἶναι ὁ Θεὸς τῶν Ἰσραηλιτῶν ὄχι τῶν Ἑλλήνων.

   Στὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν λέμε «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός (Θεοῦ), τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.»

   Οἱ Ἕλληνες δὲν προσκυνοῦν κανέναν Γιαχβέ. Στὴν ΠΔ καὶ στὸν Ἰουδαϊσμὸ δὲν ὑπάρχει οὔτε Χριστός, οὔτε Παναγίτσα οὔτε Ἅγιον Πνεῦμα, οὔτε ἀγγέλοι. Τὸ δικό μας τὸ πακέτο ἔχει ἄλλον Θεόν καὶ ἄλλα θεϊκὰ δημιουργήματα. Ὅση σχέσιν ἔχει τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως μὲ τὴν ἱουδαϊκὴν θρησκεία, ἄλλην τόση ἔχει ἡ κινεζικὴ γραφὴ μὲ τὴν περσική.

   Τὸ ὅτι ἡ ΠΔ γίνεται κατ' οἰκονομίαν ἀποδεκτὴ ὄχι ὡς ἱστορικὸν βιβλίον ἀλλὰ ὡς βιβλίο προτυπώσεων καὶ προεικονίσεων δὲν σημαίνει ὅτι ἀποδεχόμαστε τὸν Ἰουδαϊσμόν καὶ τὰ δεκάδες ἄκυρα πράγματα ποὺ λέει. Κρατοῦμε τοὺς συμβολισμοὺς (καὶ ὄχι ὅλους) κι αὐτὸ ὡς ἀπόδοσιν τιμῆς σὲ (ἐλαχίστους) ἀλλοφύλους (Ἰουδαίους) ποὺ εἶχαν τὴν ἁγιοσύνη νὰ τοὺς φανερωθῇ ἡ Θεία Χάρις καὶ ποὺ ξεχώριζαν ἀνάμεσα στὸν λαόν των σὰν τὴν μυΐγα μὲς τὸ γάλα.

   Ἡ ΠΔ εἶναι βιβλίο γεμάτο ἀπὸ ἀσχήμιες τὶς ὁποῖες δὲν υἱοθετεῖ κανεὶς χριστιανός.

   «όταν λέω εγώ ότι είστε άσχετος και δε ξέρετε τι λέτε....αρχίζετε τις γκρίνιες και τα παράπονα.»

   Ἕνα μόνον σᾶς λέω. Ἔβγαλα Κατηχητικὸν Σχολεῖον τὸ ὁποῖο τροφοδοτεῖ τὸ Λεκανοπέδιο μὲ κατηχητὰς καὶ Θεολόγους. Δέκα χρόνια στὰ Καταχητικὰ ἀπὸ πιτσιρίκι ἕως μαντράχαλος πλαϊ σὲ λαμπροὺς θεολόγους, μὲ παπποῦ ἕναν λαϊκὸν λεβεντοπαπὰ καὶ μὲ μάνα θεοσεβούμενη κάτι ἔμαθα ἀπὸ Ὀρθοδοξία. Χώρια τὴν ὅποια μελέτη.

   Ἐσεῖς τί σχέσι ἔχετε μὲ ὅλα αὐτά; Μακρῶθεν; Μήπως εἶστε μυρουδιάς;

   Delete
  3. Ωραίο κατηχητικό βγάλατε.Σας έμαθε να μην δέχεστε το πρώτο πρόσωπο της Τριάδος. Α ρε αθάνατη Ελλάδα....Ούτε το βασικό δόγμα δε σας δίδαξαν...

   Κι εγώ είχα θείο ψάλτη. Τι σημαίνει αυτό;

   Ρωτήστε λοιπόν όλους αυτούς τους γνωστούς εκκλησιαστικούς σας. Ποιος είναι ο Πατήρ ρε παιδιά , δηλαδή το πρώτο πρόσωπο της Αγίος Τριάδος;

   Μήπως είναι ο Γιαχβέ , ο Θεός που φανερώνεται στην Π.Δ. , του οποίου Υιός είναι ο Χριστός και τον οποίο δέχεται η Ορθοδοξία;

   Delete
  4. Στην ουσάι δηλαδή σας έμαθε αυτό το κατηχητικό να μην δέχεστε την αρχής της Θεότητας , τον αγέννητο Πατήρ , που είναι ο Γιαχβέ,

   Χίλια συγγνώμη πραγματικά , αλλά είστε άσχετος εντελώς κύριε και διαστρεβλωτής των πάντων. Ούτε ξέρετε τι σας γίνεται από την ιδεολογική σύγχυση που σας διακατέχει..

   Delete
  5. Και επικίνδυνος συνάμα. Με το εθνικό ζήτημα δεν ασχολούμαι άλλο. Κάντε ό,τι διαστρέβλωση θέλετε σε αυτό το έθνος των απατεώνων λαμογιών και των νταβατζήδων. Αλλά εσείς εδώ θέλετε να μας αλλάξετε και την πίστη στον Τριαδικό Θεό της Ορθοδοξίας. Δε γίνονται αυτά.

   Delete
  6. Εν τω μεταξύ , φαίνεται πόσο εκτός κλίματος του Χριστιανισμού βρίσκεστε , και δη της Ορθοδοξίας , όταν αναφέρετε συνεχώς λέξεις όπως αλλόφυλος , αλλοεθνής όταν αναφέρεστε στο Χριστό. Ο Χριστός ήρθε να ενώσει τους ανθρώπους και τα έθνη και όχι να τα διαχωρίσει. Ήρθε να άρει τις διαφορές σε όλα τα επίπεδα. Εσείς παντού προτάσσετε ακριβώς τη διαίρεση του κόσμου σε έθνη και φατρίες και αυτό φαίνεται από τον διχαστικό ύφος του λόγου σας. Ούτε αυτό σας το μάθανε; σαν τι σας λέγανε δηλαδή; Ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας από το Σείριο; Ικανούς τους έχω τους σύγχρονους απατεώνες νεοέλληνες να λένε τέτοιες αρλούμπες.

   Κύριε ελέησον...

   Delete
 80. Νομίζω πὼς ἀυτό ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ ἑλληνική ἐθνική συνείδηση εἶναι νὰ ξαναβρεθεῖ ἐπιτέλους τὸ ἀρχαῖον κλέος. Ἀπό τὸν ἑλληνικό Διαφωτισμό ἔως τὸν Τσίπρα. Κάθε κυβέρνηση λέει, ἐγώ θὰ πάω ἐκεί πέρα (στὶς Βρυξέλλες) καὶ θὰ μὲ σεβαστοῦν. Ἀντί νὰ φτιαχτεῖ γύρω ἀπό ἕνα παλάτι, ἔχει φτιαχτεῖ γύρω ἀπό μιὰ περηφάνεια.

  ReplyDelete
 81. (Συγγνώμη κε Συρμακέζη μὲ προλάβατε). Βάζετε ὅμως καὶ πολύ καλά κάνετε καὶ τὸ ζήτημα τῆς θρησκεῖας. Διότι πρῶτα εἶχαμε τὴν ἐλέῶ Θεοῦ μοναρχία στὴν Εύρώπη νὰ τὸ φτιάξει τὸ μαγαζί, καὶ μετά ἀλλάξαμε καπέλο καὶ τὸ κάναμε ῥεπούμπλικα. Ὅμως δὲν βρίσκετε ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὴ μιὰ μιλάμε γιὰ τὸ ὑλικό κράτος πούχουμε, τὴν ἄλλη γιὰ τὸν ἐσωτερικό μας κόσμο, καὶ ἐν τέλει μπλέκουμε τὰ μποῦτια μας ;

  ReplyDelete
 82. Δηλαδή - σύγνώμη γιὰ τὴ φλυαρία - ὑπάρχει τὸ θέμα α) ποιὸ κράτος ὑπάρχει β) ποιὸ κράτος ΠΡΕΠΕΙ νὰ ὑπάρχει. Τὸ ΠΡΕΠΕΙ ὅμως, σὲ βάθος χρόνου, εἶναι θρησκευτικό...

  ReplyDelete
 83. Ὁ ἐθνικισμός δὲν εἶναι καθόλου ἄσχετος μὲ θρησκευτικά ζητήματα. Τόσο στὴν πατριωτική του μορφή, ὄσο καὶ στὴ νοσταλγική του μορφή, εἶναι μιὰ ἀπόπειρα γεφύρωσης τοῦ χάσματος ποὺ χωρίζει ἐσωτερικό κόσμο καὶ ἐξωτερική πραγματικότητα. Σὲ αὐτό εἶχε προπομπό τὸν προτεσταντισμό. " Ὁ Λούθηρος", γράφει ὁ Νῖτσε στὴ Γενεαλογία τῆς Ἠθικῆς, [ἤταν...] "ὁ μεγαλύτερος χωριάτης πούβγαλε ποτέ ἡ Γερμανία... ἤθελε νὰ μιλᾷ κατευθείαν μὲ τὸ ΔΙΚΟ του Θεό, χωρίς τὴ μεσολάβηση τῆς ἐκκλησίας".

  Ἀπό θρησκευτική, οὐσιαστικά, σκοπιά ἐξετάζει τὸ ζήτημα τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ὁ κος Κιτσίκης στὸ πιὸ δυνατό κατ`ἐμέ σημεῖο τοῦ ἄρθρου του. La nation est une réalité objective, c'est-à-dire qu'elle existe en dehors de la conscience qu'on en a. Les nationalistes n'ont pas plus inventé les nations que Marx n'a inventé les classes sociales, λέει.

  "Τὸ ἔθνος εἶναι μιὰ ἀντικειμενική πραγματικότητα", λέει ὁ κος Κιτσίκης, "δηλαδή ὑπάρχει ἀνεξαρτήτως τῆς συνείδησης τοῦ ἔθνους. Οἱ ἐθνικιστές δὲν ἐφηῦραν τα ἔθνη, ὅπως κι ὁ Μὰρξ δὲν ἐφηῦρε τὶς κοινωνικές τάξεις".

  Μπορεῖ νὰ ἔχει κανείς χίλιες ἀντιρρήσεις γιὰ αὐτό τὸ ἀπόσπασμα. Ἐγώ δὲν ἔχω, δὲν τὸ βρίσκω ἐθνικιστικό. Θὰ ἤταν καταπιεστικό ἀν ἔλεγε, ἐγώ σᾶς παρουσιάζω τὶς νοητικές κατηγορίες ποὺ μοῦ ἀρέσουνε σὰν κάτι ποὺ πρέπει νὰ καταπιεῖτε, σὰν μπαγλαμά. Στὴν πραγματικότητα ὁ Κιτσίκης - κατ`έμέ - πετάει τὸ ζήτημα ΜΕΣΑ στὴ συνείδηση. Ὅταν λέει ὅτι τὸ ἔθνος ὑπάρχει ΕΞΩ άπό τὴ συνείδηση ἐννοεῖ κατ`ἑμέ ὅτι ὴ συνείδηση εἶναι ἀντικειμενική.

  ReplyDelete
 84. «ὑπέρτατος νόμος τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικιστικοῦ κράτους εἶναι ὁ νόμος τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ Ἕλληνες πολίτες»

  Ποιος είναι ο νόμος της Ορθοδοξίας;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὰ εὐαγγέλια καὶ οἱ Γραφὲς καὶ ἡ ἑρμηνεία των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία.

   Delete
  2. Σὲ ποιὸν ναό ποιανοῦ Σολομῶντος θὰ εἶναι φυλαγμένα ;

   Delete
 85. Τὸ ἔθνος, ἐντάξει, ἔστω, ὑπάρχει, μὲ πείσατε. Ὁ νόμος ὅμως - ποῦντος γιὰ ;

  ReplyDelete
 86. Χε, χε.. ὅσο δὲν ξεκαθαρίζουμε ποιὸς εἶναι αὐτός ὁ κύριος Νόμος... οὶ βάρβαροι σὰν ἔρθουν, θὰ νομοθετήσουν. Ὁ κύριος Νόμος εἶναι ὁ κύριος Γκοντό.

  ReplyDelete
 87. Ἀγαπητὲ Κωνσταντὴ τὸ τρολλάρισμα φαίνεται ὅτι εἶναι μεταδοτικὴ νόσος.

  Στὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος μπορεῖ νὰ εἶναι φυλαγμένοι οἱ νόμοι τῶν Ἰσραηλιτῶν. Δὲν ξέρω ἂν εἴμαστε Εὐρωπαῖοι, ἀλλὰ σίγουρα ἐμεῖς δὲν εἴμαστε Ἀσιάτες.

  Πᾶμε τώρα στοὺς νόμους. Γράφω παραπάνω ποιοὶ εἶναι οἱ νόμοι:

  «Τὰ εὐαγγέλια καὶ οἱ Γραφὲς καὶ ἡ ἑρμηνεία των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία.»

  Οἱ παραπάνω νόμοι καθορίζουν αὐτὸ ποὺ λέμε, τὸν ΑΓΡΑΦΟΝ ΝΟΜΟΝ, τὸ πλαίσιο ἐκεῖνο ποὺ καθορίζει τὰ ὅρια τῆς καθημερινῆς μας συμπεριφορᾶς. Ὁ ἄγραφος νόμος στὶς προηγμένες ἠθικὰ κοινωνίες ἔχει ἴση ἢ καὶ μεγαλύτερη ἰσχὺν ἀπὸ τὸν γραπτόν. Τὸ νὰ πῇς λχ. ψέμματα στὸν φίλο σου δὲν εἶναι ποινικὸ ἀδίκημα κατὰ τὸν γραπτὸν νόμο, ἀλλὰ παραβίασι τοῦ προφορικοῦ νόμου. Προφανῶς θὰ προετίμης νὰ σταθμεύσῃς τὸ ΙΧ σου σὲ λάθος σημεῖο παρὰ νὰ πῇς ψέμματα (μὲ δόλο) στὴν γυναίκα σου ἢ τοὺς γονεῖς.

  Ὁ ἄγραφος νόμος δὲν εἶναι καὶ τόσο… ἄγραφος· εἶναι τυπωμένος σὲ βιβλία ὅπως τὰ εὐαγγέλια καὶ οἱ Γραφές, ὅπως οἱ Ἐπισκοπικὲς Σύνοδοι ποὺ τὸν ἑρμηνεύουν καὶ διαλύουν «νέφη» ὅποτε ἀπαιτηθῇ, ἀλλὰ δὲν εἶναι ποινικὸς κώδιξ ἡ ΦΕΚ. Πῶς ὁ γραπτὸς νόμος ὅμως ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν ἄγραφο;

  Στὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ καὶ τὸν χριστιανικὸν ἄγραφον νόμον ἡ κλοπὴ εἶναι ἁμάρτημα. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ ἰσλάμ. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἂν βουτήξῃς € 5 000 καὶ σὲ τσακώσουν καὶ σὲ δικάσουν ἔντιμοι δικαστές, στὴν μὲν Ἑλλάδα πᾶς, λέμε τώρα, θὰ τιμωρηθεῖς μὲ 3 μῆνες φυλάκισιν, ἐνῶ στὴν Σαουδικὴν Ἀραβία θὰ σοῦ λείψει ἡ μία σου παλάμη ἢ θὰ λιθοβοληθεῖς.
  Στὴν Ὀρθόδοξον ἠθικὴ ἡ ἔκτρωσις εἶναι φόνος. Στὴν ἀριστερῶν ἠθῶν Ἑλλάδα τῆς μεταπολιτεύσεως εἶναι «δικαίωμα τῆς ἀπελευθερωμένης γυναίκας ἐνάντια στὴν ἀντρικὴ καταπίεσιν».

  Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ γραπτοί μας νόμοι εἶναι νόμοι αὐτοκαταστροφῆς καὶ ἀποσυνθέσεως τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀντιχριστιανικοὶ ὡς τὸ μεδούλι καὶ αὐτὸ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἀριστερᾶς ἠθικῆς: «ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιον τὸ λαοῦ», «ἡ παράδοσις εἶναι γιὰ τοὺς συντηρητικοὺς» καὶ «ἡ οἰκογένεια εἶναι φυλακὴ στὶς σχέσεις». Ἐλπίζω νὰ σὲ κάλυψᾳ.

  Οἱ νόμοι ὅπως καὶ τὸ ἔθνος εἶναι ἀσφυκτικῶς καθορισμένες, ἁπτές καὶ συγκεκριμένες ἔννοιες. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ καὶ θολὴ kultur.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Στὴν Ὀρθόδοξον ἠθικὴ ἡ ἔκτρωσις εἶναι φόνος. Στὴν ἀριστερῶν ἠθῶν Ἑλλάδα τῆς μεταπολιτεύσεως εἶναι «δικαίωμα τῆς ἀπελευθερωμένης γυναίκας ἐνάντια στὴν ἀντρικὴ καταπίεσιν»."

   Μην είστε απόλυτος σε αυτό. Σωστό αυτό που λέτε αλλά σκεφτείτε ότι ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με κάποια σοβαρή ασθένεια που θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Εγώ και σε αυτή την περίπτωση δεν ψηφίζω έκτρωση. Απλώς υπάρχουν πολλές παράμετροι σε τέτοια θέματα.

   Delete
 88. Φυσικά καὶ δὲν με καλύψατε διότι τὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ ἔχει μορφή τρολλοειδή ἀλλά εἶναι αὐτό ποὺ μὰς ἀπασχολεῖ. Εἶναι δύσκολο, βέβια. Ῥώτησα τί εἶναι νόμος.

  Ἐσείς δὲν μοῦ ἀπαντήσατε, μοῦ ἀπαντήσατε ὄτι «Τὰ εὐαγγέλια καὶ οἱ Γραφὲς καὶ ἡ ἑρμηνεία των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία» εἶναι νόμοι ( κατά τὴ γνώμη σας).

  Δέν μοῦπατε τί πᾷ νὰ πεῖ νόμος.

  ReplyDelete
 89. Θὰ σᾶς βοηθήσω λιγάκι. Βλέπετε τὰ εὐαγγέλια, καὶ τὶς Γραφὲς, καὶ τὴν ἑρμηνεία των ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία.

  Καὶ λέτε - Α! Αὐτά, εἶναι νόμοι.

  Δηλαδή ;

  ReplyDelete
 90. Θέλετε νὰ σᾶς πῷ τί ὑποψιάζομαι ; Ὅτι νιώθετε μιὰν ΑΣΦΑΛΕΙΑ, βρίσκετε ἕνα ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ στὰ εὐαγγέλια καὶ στὶς Γραφές καὶ στὴν ἑρμηνεῖα αὐτῶν ἀπό τὴν Ἑλληνική Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία. Καὶ ὅτι θὰ θέλατε ἡ ΑΣΦΑΛΕΙΑ αὐτή νὰ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ. Αύτή τὴν ἐπιθυμία μας νὰ παραταθεῖ ἡ ἀσφάλεια, τὴ λέμε νόμο....πολύ ἀνθρώπινο.

  ReplyDelete
 91. Εδώ διαφωνώ κάθετα μαζί σου Κωνσταντή. Καμία ασφάλεια δε νιώθει ένας χριστιανός. Μία ασταμάτητη εγρήγορση για κάθαρση του πνεύματος από κακούς λογισμούς σημαίνει να είσαι χριστιανός. Αυτό δεν είναι ασφάλεια. Αν-ασφάλεια είναι. Στις Γραφές αναφέρεται η ανθρώπινη φανέρωση του Θεού στον κόσμο. Το υπέρτατον αγαθόν. Η Σοφία του Θεού. Δε βρίσκει κάποιος ασφάλεια στα Ευαγγέλια , απλώς συνειδητοποιεί ότι είναι η α-λήθεια και ταυτίζεται με αυτήν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αλλά ναι βρίσκει και μια "σφάλεια". Όχι όμως όπως το εννοείς με την έννοια του "αποκουμπιού".

   Delete
  2. Προφανώς μάλλον το εννοείς όπως το εννούσε και ο Μαρξ , ότι η θρησκεία είναι το όποιο του λαού και ότι όλοι νιώθουν "ασφαλισμένοι" κλπ κλπ. Δε λειτουργεί όμως πάντα σε όλους το ίδιο.

   Delete