Aug 3, 2014

127 - Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

127 - Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες

Μιὰ στὸ καρφὶ καὶ μιὰ στὸ πέταλο! Ἀφοῦ ὅλα εἰπώθηκαν γιὰ τὴν ἀπύθμενη κακομοιριὰ τῆς γραικυλικῆς μορφῆς τοῦ λαοῦ μας τώρα, πρόσωπο μὲ πρόσωπο, προβάλλει ἡ ὀλυμπιακή του μορφή ποὺ τὴν ἐξακτινώνει στὸ Σύμπαν. Ὁ Ὄλυμπος εἶναι ἁπλῶς ὁ προθάλαμος τοῦ μεγαλείου του. Ὁ Ἕλλην δὲν ἀνήκει σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ὅταν ὁ πλανήτης πλαγιάζει ὁ Ἕλλην ἀγρυπνᾷ. Γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Ἕλλην. Γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς ὁμιλεῖ τὰ ἑλληνικά. Γνωρίζει ὅτι χωρὶς τὸν Ἕλληνα ἡ Γαία θὰ ἦταν χήρα καὶ γιὰ πάντα στεῖρα.

Ὁ Ἕλλην δὲν ἀνήκει στὸ ἀνθρώπινο βασίλειο. Δὲν ὁρίζεται. Δὲν ἀξιολογεῖται ἐφ’ ὅσον οὐδεὶς εἶναι σὲ θέση νὰ τὸν ἀξιολογήσῃ. Τὸ μυστήριο τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐλάχιστοι τὸ συνέλαβαν καὶ ὅταν τὸ προϊδεάζονται αὐτοκτονοῦν σὰν τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο.

Ἡ μοῖρα τοῦ Ἕλληνος εἶναι νὰ μαστιγώνεται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Ἕλληνες. Νὰ πορεύεται ἀπὸ ταπείνωση σὲ ταπείνωση ἐνῷ ἐπάνω του στηρίζεται ἡ ἴδια ἡ ζωή. Τί κατάρα ἀλλὰ συνάμα τί δόξα νὰ εἶσαι Ἕλλην! Ἕλλην ἠχεῖ σὰν κρουστό, σὰν κραυγή, σὰν μαστίγιο. Ἕλλην, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος ὅλος προσκυνᾷ. Τρεῖς χιλιάδες χρόνια ὀπίσω μας καὶ σήμερα ἀκόμα ἡ μαγικὴ κραυγὴ Ἕλλην! ἠχεῖ στὰ ὦτα τῆς γῆς, ἀπὸ τὰ  Ἰμαλάϊα μέχρι τὰ Βραχώδη Ὄρη.

Οὐδεὶς τοῦ κρατιδίου ἀντέχει σήμερα νὰ σηκώσῃ τὸ βαρύτιμο περιδέραιο τοῦ Ἕλληνος. Ἕλλην εἶναι ὁ ἀπέραντος μῦθος ποὺ ἐπαναλαμβάνει ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ γεννησιμιοῦ της. Οἱ Γραικύλοι πηθικίζουν τοὺς Δυτικοὺς ποὺ ὡς ἐξελικτικοὶ χρησιμοποιοῦν συνθετικὲς λέξεις καὶ προθέσεις: Ἀρχαιοέλληνες, Νεοέλληνες, Μεταέλληνες. Ὡς αἰώνιοι ἐμεῖς εἴμεθα ἁπλῶς Ἕλληνες. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες!

Στὰ χωριά, στὶς πόλεις, στὰ δάση, στὰ βουνά, στὶς θάλασσες, στοὺ ὠκεανούς, στοὺς παγετῶνες, στοὺς Πόλους, στὸν Ἰσημερινό, πουθενὰ καὶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν Ἀνθέλληνες ἤ Φιλέλληνες. Μόνον δύο κατηγορίες ὑπάρχουν: Ὁ μισῶν τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες ἐπειδὴ δὲν δύνανται νὰ εἶναι τέλειοι σὰν τοὺς Ἀρχαίους καὶ ὁ ὀνειροπόλος ποὺ βλέπει στὸν ὄνο τὸν γκαρίζοντα στὴν σκιὰ τῆς Ἀκροπόλεως, τὸν ὄνο τοῦ Σωκράτους. Ὑπάρχουν ἀντιαμερικανοὶ καὶ ἐχθροὶ ἄλλων λαῶν: Ἀνθέλληνες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν διότι οὐδεὶς δύναται νὰ ἐχθρεύεται τὴν τελειότητα, ἀλλὰ οὔτε καὶ Φιλέλληνες ἐφ’ ὅσον κατὰ Shelley, εἴμεθα ὅλοι Ἕλληνες. Οἱ δύο αὐτὲς λέξεις χρησιμοποιοῦνται  μόνον ἀπὸ τοὺς ἀνεγκεφάλους Γραικύλους.

Ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἑλληνισμοῦ πρέπει νὰ εἶναι τὰ θεμέλια τῆς αὐριανῆς Ἑλλάδος. Ἀντιθέτως, ὁ ἐθνικισμὸς φέρνει τὸν πόλεμο ὅπως τὸ μαῦρο σύννεφο τὴν πλημμύρα καὶ ὁ κομματισμὸς τὸν ἐμφύλιο.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 3 Αὐγούστου 2014             

205 comments:

 1. Πίσω από αυτό το απόσπασμα υπάρχει ίσως μια δύσκολη πνευματική πορεία. Ότι παρά τις μυριάδες απογοητεύσεις, και τις χιλιάδες, εκατομμύρια, νευρωτικές περιπλοκές, είμαστε στη σωστή πορεία και ότι το λάθος μας είναι ότι δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.

  ReplyDelete
 2. Αρκεί βέβαια ο Έλλην να μην προσκυνήσει !

  ReplyDelete
 3. Δεν χρειάζονται κόμματα για να γίνει εμφύλιος. Ο εμφύλιος είναι, δυστυχώς, αναπόφευκτος. Αλλά η πορεία των Ελλήνων προς τον εμφύλιο είναι κάτι φυσιολογικό, αφού η σημερινή Ελλάδα πάσχει από σοβαρή ιδεολογική ανομοιογένεια. Προσθέστε το γεγονός ότι υπάρχουν 2-3 εκατομμύρια λαθρέποικοι, και έχουμε ξεφύγει τον εμφύλιο και επιβιβαζόμαστε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

  ReplyDelete
 4. Νομίζω πως πρέπει να σταματήσουμε όλοι να μασάμε τα λόγια μας επειδή αυτά είναι χρωματισμένα από παλιές αναμνήσεις και από κομματικές εμπάθειες. Καταρχήν, αυτό που θα πω να μην θεωρηθεί όύτε αναρχικό, ούτε αριστερό, ούτε παγκοσμιοποιημένο. Θα το έλεγα και σε ένα Γάλλο και ένα Κογκολέζο.

  Αυτός που σκέφτεται - "Είμαι Έλλην !" είναι Έλλην ;

  Ή μήπως Έλληνας είναι ακριβώς, όπως το υποδεικνύει και η ανάρτηση, ακριβώς αυτός που δεν σκέφτεται έτσι ;

  Δεύτερον.

  Όλο αυτό με το λαθρέποικοι προϋποθέτει ότι το άτομο που τους ονομάζει έτσι θεωρεί εαυτόν νόμιμο κοάτοικο. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχω αύριο λεφτά να πληρώσω το νοίκι, δηλαδή ως εκ θαύματοςκάθε μήνα δεν μέχουνε πετάξει στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται όχι σε ξένη χώρα όπως εγώ αλλά στην ίδια τους τη χώρα ιθαγενείς κάτοικοι μιλώντας ελληνικά από πάντοτε στη ζωή τους, και λάθρα βιώνουν σε διαμερίσματα αφού δεν έχουν να πληρώσουνε τα χαράτσια.

  Αυτός που χρησιμοποιεί τον όρο λαθραίος για οποιονδήποτε είναι εχθρός τριών εκατομμυρίων Ελλήνων. Αν τώρα αυτά τα τρία εκατομμύρια Έλληνες το μόνο που ξέρουνε είναι να ρίξουνε το φταίξιμο σε άλλους επειδή θέλουνε να είναι αυτοί οι νοικοκύρηδες, αντί να είναι στην κατάσταση που βρίσκονται τώρα, τους αξίζει ολωνών να τους πετάξουνε έξω και να τους αντικαταστήσουνε με μετανάστες, για να μάθουνε να είναι άνθρωποι αντί να είναι Έλληνες του κώλου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Αυτός που σκέφτεται - "Είμαι Έλλην!" είναι Έλλην;"

   Εξαρτάται. Αν το λέει με μόνο την καταγωγή υπόψη, όχι. Το να είσαι Έλληνας είναι επίσης μια φιλοσοφική στάση ζωής - χρειάζεται η ελληνική συνείδηση, η οποία υπονομεύεται με τη διάλυση της ελληνικής παιδείας.

   Delete
  2. Σύμφωνοι. Όμως η αρχαία ελληνική παιδεία ήταν θρησκευτική, δηλαδή είχε μιαν απάντηση για το θέμα του θανάτου.

   Για τη σχολική παιδεία, τόσο εδώ στη Γαλλία όσο και ΕΔΩ στην Ελλάδα, βλέπε συζήτηση παρακάτω. Κύριε Ιχωρ, είστε μέσα !

   Delete
 5. Η ρουφιανιά είναι ανθρώπινη, το είδαμε τις προάλλες, όπως κάθε αδυναμία. Όποιος όμως επικαλείται την εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, δεν είναι Έλληνας, είναι ρουφιάνος. Δικαιολογείται, αλλά είναι ρουφιάνος.

  ReplyDelete
 6. (Ελπίζω αυτό να με θεωρηθεί προσωπική επίθεση, Ιχώρ ! Είναι απλώς μια παρατήρηση σε θέμα λεξιλογίου. )

  ReplyDelete
 7. Κωνσταντη, αυτος που μπαινει κρυφα και χωρις να τον καλεσεις στην χωρα σου, οπως και ολα τα παρονομως εισαγομενα λεγεται στην Ελληνικη γλωσσα λαθραιος.
  Καλα ολα τ αλλα, δεν θ αλλαξουμε και την γλωσσα μας για χαρη τους.
  Εχεις δικιο να μη καταλαβαινεις οτι ο Ελληνας ΕΙΝΑΙ ο νομιμος κατοικος αυτης της χωρας την οποια κερδισε και διατηρει με το αιμα του.
  Εισαι σε μια ξενη χωρα και ζεις οπως εγω στην χωρα μου. Αυτο ειναι ΛΑΘΟΣ.
  Μπορει να σε βολευει αλλα ειναι λαθος.
  Δεν μπορει να εχεις τα ιδια δικαιωματα με τον Γαλλο που οποτε χρειαστει θα πεθανει για την Γαλλια. Εκτος κι αν εισαι ετοιμος να δωσεις και την δικη σου ζωη γι αυτην, οποτε το συζηταμε.
  Δεν γινεσαι πολιτης επειδη πληρωνεις τους φορους σου, αλλα επειδη με τα οπλα φυλας τον χωρο που εξουσιαζεις.
  Ο λογος που αυτο το κρυβουν ειναι οχι για να δωσουν δικαιωματα στους μεταναστες (νομιμους και μη) αλλα για να δικαιολογησουν το οτι ουτε κι ο πολιτης εχει καποια ιδιαιτερα προνομια στην χωρα για την οποια δινει την ζωη του.
  Εγω ακομη δεν εχω καταλαβει, αν και εδω γραφουν αρκετοι με τετοιες αποψεις, πως φανταζεστε την χωρα σας σαν χωρο, μιας αλλης καταστασης.
  Τι ακριβως προτεινετε οταν ζητατε να μην υπαρχουν κρατη, με ΝΟΜΙΜΟΥΣ ιδιοκτητες;
  Δεν πρεπει να σου διαφευγει οτι τους Ελληνες τους εκαναν "λαθραιους" οπως λες, οι ιδιοι που γεμισαν την χωρα με Μουσουλμανους.
  Εγω θα προσθετα και για τον ιδιο λογο.
  Δεν θελουν ελευθερους στα πλαισια του κρατους τους πολιτες αλλα δουλους της παγκοσμιοποιησης.
  Απ οτι εχω καταλαβει εισαι αρκετα νεος και μαλλον (δυστυχως) θα χρειαστει να καταλαβεις αυτα που σου λεω, με το χατζαρι του Ταλιμπαν στο σβερκο σου. Εγω που περασα τα πενηντα μπορει να μη το προλαβω, αλλα θα με θυμηθεις τοτε, οταν θα πρεπει να διεκδικησεις με την ζωη σου τα δικαιωματα που νομιζεις οτι εχεις επειδη απλως γεννηθηκες.
  Τοτε ειμαι σιγουρος οτι θα αγανακτεις για την απουσια της προστασιας του κρατους που εσυ σημερα αποδυναμωνεις.
  Εγω νομιζω οτι εχω κανει τις αποψεις μου σαφεις.
  Το κρατος ειναι η οργανωση των πολιτων που τους προστατευει απο εξωτερικους και εσωτερικους εχθρους.
  Το κρατος ανηκει στους πολιτες που το προστατευουν με την ζωη τους.
  Στα πλαισια του κρατους ο πολιτης μπορει να βιωσει την μεγαλυτερη δυνατη ελευθερια.
  Ο πιο προσφορος τροπος για να γινουν τα παραπανω ειναι οι πολιτες να ελεγχουν το κρατος τους μεσω καποιας μορφης δημοκρατιας.
  Για να μπορεσουν οι πολιτες να ελεγχουν το κρατος τους πρεπει καταρχην να συμφωνουν οτι πρεπει να υπαρχει και να εχουν μια ελαχιστη κοινη παραδοχη των στοχων του. Αυτο δεν γινεται με μαζεματα λαων που δεν ενδιαφερονται η και αντιμετωπιζουν εχθρικα του κρατος τους.
  Οταν αλλοι θελουν την ουρανια βασιλεια και αλλοι την επιβολη του Αλλαχ δια της βιας, αλλοι θελουν να ανηκουν στην Τουρκια και αλλοι στην Αλβανια, αλλοι δημοκρατια και αλλοι τους νομους της Σαρια, αλλοι τις γυναικες σαν πραγματα με μπουργκα και αλλοι ξεκολλα και ξεπεταχτρες φεμινιστριες δεν προκειται να φτιαξεις ελεγχομενο απο τους πολιτες του κρατος γιατι οι πολιτες του δεν ξερουν τι θελουν.
  Ουτε ομως και αλλου ειδους συμβιωση μπορεις να επιτυχεις σε τετοιο συνοθυλευμα, παρα μονο δια της επιβολης δογματων σαν της παγκοσμικοποιησης σημερα η των θρησκειων παλιοτερα, η του βασιλια θεου ακομη παλιοτερα, που επιτρεπουν σε καποιους να υποδουλωνουν το ανθρωπινο κοπαδι.
  Πολυ θα ηθελα μια φορα να ακουσω και μια ξεκαθαρη τοποθετηση, απο αυτους που πιστευουν οτι τα εθνικα κρατη ειναι αναχρονιστικοι και αχρηστοι μηχανισμοι που πρεπει να καταργηθουν.
  Για να κανουμε τι; Υπαρχει καμια απαντηση;
  Γιατι εγω το πιο ξεκαθαρο που εχω ακουσει ειναι κατι νοσταλγικες φαντασιωσεις για την ανασυσταση της Οθωμανικης αυτοκρατοριας.
  Δεν καταλαβα αν θα πρεπει να ξαναφερουμε και Σουλτανο να του φιλαμε το ποδαρι, η μας κανει και ο Ερντογκαν.

  ReplyDelete
 8. Κύριε Γιάγκο νομίζω πως έχουμε τις ίδιες απόψεις και ότι μάλιστα συνεννούμαστε, αλλά το πλαίσιο αναφοράς μας είναι διαφορετικό. Είναι σαν δύο άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες, αλλά στη γλώσσα του ενός η λέξη άντρας θα πει γυναίκα και η λέξη γυναίκα θα πει άντρας, οπότε ο ένας νομίζει τον άλλο για ομοφυλόφιλο.

  Το πώς έχω εγώ τις απόψεις που έχω είναι άλλο θέμα. Όταν εσείς λέτε ότι δεν θεωρείτε Έληνα αυτόν που δεν θα πάρει τα όπλα για να υπερσπιστεί την πατρίδα του και δεν θεωρείτε Γάλλο αυτόν που δεν θα υπερσπιστεί την πατρίδα του θεωρείτε ότι η πατρίδα είναι κάτι που αγαπάτε και το υπερσπίζεστε όπως η μάνα υπερσπίζεται το παιδί της. Και μπράβο σας που λέτε ότι δεν είναι Έλληνας κάποιος επειδή πληρώνει τους φόρους του. Εξάλλου δεν έχουμε όλοι να τους πληρώσουμε. Για σας η Ελλάδα είναι μια αξία.

  Για μένα αξία δεν είναι η Ελλάδα σαν κράτος. Εγώ δεν μπορώ να πάω στρατό. Δεν είμαι Έλληνας.Οι περισσότεροι Έλληνες όμως που ξέρω, εγώ προσωπικά, δηλαδή, Έλληνες πολίτες, έτσι γράφει στα χαρτιά τους, πάνε στρατό όχι επειδή αγαπάνε την πατρίδα τους, αλλά για να μην έχουν συνέπειες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο Μαζιώτης αν θυμάστε έγινε γνωστός ως αρνητής στράτευσης. Εγώ λέω, για τότε, μπράβο του. Γιατί είχε το θάρρος να πει ότι δεν αναγνωρίζει την εξουσια.

  Ξέρω όμως άλλους που όταν ήταν στο σχολείο, ας πούμε, ήταν σούπερ αναρχικοί, και τώρα είναι σούπερ παγκοσμιοποιημένοι. Αυτός είναι ο κόσμος της παγκοσμιοποίησης, και ελπίζω να μην ανήκω σε αυτόν, τουλάχιστον κάνω ό,τι μπορώ από δω που είμαι για να το λέω.

  Εγώ που δεν θέλω να υπερασπιστώ τη χώρα μου - και έτσι με έχουνε μάθει, από μικρό, αυτή την εκπαίδευση έχω λάβει, μιαν ειρηνιστική εκπαίδευση ! - απαρνούμαι τελείως τα πολιτικά μου δικαιώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  Αυτοί που δεν αγαπάνε την Ελλάδα οπως εσείς πρέπει να τους στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα.

  ReplyDelete
 9. Υ.Γ. Για να πούμε και το αρχαίο μας, θυμάστε το νόμο του Σόλωνα, που έλεγε ότι όταν γίνει στάση, αυτός που δεν πάρει θέση να μην έχει πολιτικά δικαιώματα ; Αυτός είμαι εγώ.

  ReplyDelete
 10. Κύριε Ζαρατούστρα μόλις διέτρεξα το κείμενο του Δημητριάδη ο οποίος είναι της μόδας εδώ στη Γαλλία.

  ϊσως, καθόλου τυχαία. Είστε σίγουρος ότι η στάση του κυρίου Δημητριάδη με αυτό το γαλλικού στυλ ποιητικίζον ύφος δεν είναι η εξής απέναντι στην υποτιθέμενη γαλλική ιντελλιγκέντσια -

  Με συγχωγείτε που εμφανίζομαι έτσι απεγιποίητος, αλλά να ξέγατε τι υπηγέτες έχω !

  ReplyDelete
 11. Κωνσταντῆ ὄχι μόνο δέν εἶμαι σίγουρος ἀλλά ἀγνοῶ ὁτιδήποτε σχετικά μέ αὐτό πού ρωτᾶς.

  Παρέθεσα ἕνα κείμενο του ( παλιό ἀπό τό 2000 δημοσιευμένο στίς ἐφημερίδες), πού σέ πολύ μεγάλο βαθμό μέ ἐκφράζει. Ἔχω καί κάποιες ἐνστάσεις , τίς ὁποῖες μπορεῖς νά βρεῖς στά πρό τετραετίας σχόλιά μου...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ όμως είμαι σίγουρος εκατό τοις εκατό. Το κείμενο φαίνεται ενδιαφέρον αν το πάρεις στα σοβαρά, όμως αν έχεις ζήσει τους Γάλλους και τις δημόσιες αναγνώσεις - στο πανεπιστήμιό μου είχε έρθει μια κυρία που είχε κάνει μια διάλεξη για τον Δημητριάδη - ξέρεις πότε ένα κείμενο είναι σοβαρό και πότε τελετουριγικό. Το κείμενο αυτό είναι τελετουργικό κείμενο σαδομαζοχιστικής καταστροδφής της κατωτέρας τάξεως από την ανωτέρα. Εδώ στη Γαλλία έχω πήξει και αρρωστήσει από αυτό το πράγμα, με έχει δυσκολέψει και επαγγελματικά, και το καταλαβαίνω αμέσως.

   Ο τύπος ατά που λέει είναι αλαμπουρνέζικα, που έχουνε όμως την ακριβή στόχευση που προανέφερα. Μού σηκώνεται η τρίχα.

   Delete
  2. Κοίταξα και τα σχολιά σας. Εσείς ορθώς από τη μεριά σας κοιτάζετε το κείμενο σαν κείμενο. Ο Δημητριάδης όμως είναι θεατρικός συγγραφέας, εγώ θεατρολόγος, και η αίσθησή μου που για μένα είναι σιγουριά είναι ότι αυτό το κείμενο έχει γραφεί για να απαγγλθεί, και για να αποσπασει χειροκροτήματα, και να αποσπάσει χειροκροτήματα από συγκεκριμένο κοινό, και το συγκεκριμένο κοινό είναι γάλλοι ψευτοδιανοούμενοι, και το νόημα της τελετής είναι ότι εμείς έχουμε αυτογνωσία και ίσως να είμαστε αθάνατοι, ενώ ο λαός ψοφά ο κακομοίρης, και κυρίως εμείς είμεθα διαφορετικοί από τον αγροίκο τον Έλληνα. Σας λέω, μού σηκώνεται η τρίχα.

   Delete
  3. Μπορεῖ νά γράφτηκε γιά νά ἀποσπάσει χειροκροτήματα ( ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο...). Δέν μπορῶ νά γνωρίζω τίς σκοπιμότητες καί τά κίνητρα ὁποιουδήποτε λέει, γράφει κάτι... Δέν μπορῶ νά γνωρίζω οὔτε γιά ὅσους γράφουν ἐδῶ μέσα τί γίνεται. Ἡ δίκη προθέσεων δέν μέ συγκινεῖ, εἴτε πρόκειται γιά τόν Δημητριάδη εἴτε γιά ὁποιαδήποτε σκιά τοῦ διαδικτύου...Τό νά κάνει κάποιος ὑποθέσεις πάνω σέ τέτοια ζητήματα εἶναι δικαίωμά του, ἀκόμα καί ἐγώ μπορῶ νά κάνω ... Εἶμαι ὅμως πολύ ἐπιφυλακτικός, προσπαθῶ νά φυλάγομαι καί νά μήν αὐτοπαγιδεύομαι, καί δέν τίς ἀνακοινώνω μέ στόμφο εἴτε πρόκειται γιά κομμουνιστή, φιλελεύθερο, λάτρη τῆς ἀγορᾶς, φασιστή, εὐρωλάγνο, πατριδοκάπηλο καί χίλια δυό ἄλλα. Δίκη προθέσεων δέν κάνω ὅταν δέν γνωρίζω καλά τό πρόσωπο. Δέν θά πιαστῶ ἀπό μιά φράση, ἕνα σχόλιο, ἕνα κείμενο γιά νά προχωρήσω σέ κάτι τέτοιο. Πολύ δέ περισσότερο δέν θά τά ἀκυρώσω γιά αὐτό τόν λόγο...

   Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου του, πέραν κάποιων διαφωνιῶν πού ἀνέφερα στά τότε σχόλιά μου, κατά τήν γνώμη μου μεταξύ ἄλλων λέει ὅτι λές καί ἐσύ ὅταν διερωτᾶσαι " αὐτός πού σκέφτεται εἶμαι Ἕλλην, εἶναι Ἕλλην; ", πρᾶγμα μέ τό ὁποῖο συμφωνῶ...Νομίζω ( μέ τόν κίνδυνο νά κάνω καί ἐγώ δίκη προθέσεων) ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέ τό ἄρθρο του προσπάθησε νά δώσει - μέ τήν δικιά του συνταγή - ζωή στόν βάλτο, στόν ὁποῖο πιθανώτατα εἶναι καί ὁ ἴδιος μέσα βουτηγμένος..καί παράλληλα νά ἤθελε νά προβληθῆ...Ἀσχέτως ὅμως τοῦ τί ἤθελε, ἐγώ προσπαθῶ κυρίως νά ἑρμηνεύσω αὐτά πού γράφει καί ὄχι γιατί τά γράφει...

   Delete
 12. Το κακο ειναι οτι οταν δεν εχεις πολιτικα δικαιωματα θα υποστεις οτι αποφασισουν οι πολιτες, πραγμα που σημαινει συνηθως οτι θα ζεις σαν δουλος τους.
  Ο Αριστοτελης ξεκαθαριζει οτι ο πολιτης ειναι αυτος που μετεχει στα πολιτικα και δικαστικα αξιωματα.
  Λεει λοιπον για αυτους που δεν θελουν να μετεχουν στα αξιωματα αυτα σαν πολιτες τα εξης
  ΕΘΕΛΟΥΣΙ ΓΑΡ ΟΙ ΠΕΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΕΧΕΙΝ, ΕΑΝ ΜΗΤΕ ΥΒΡΙΖΗ ΤΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΕ ΑΦΑΙΡΗΤΑΙ ΜΗΘΕΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥ ΡΑΔΙΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΕΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΧΑΡΙΕΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ.
  Διοτι θελουν οι φτωχοι ακομη και μη μετεχοντες στα αξιωματα να εχουν την ησυχια τους αν κανενας δεν τους προσβαλει ουτε τους αφαιρει απο την περιουσια τους κατι, αλλα αυτο δεν ειναι ευκολο. Διοτι δεν συμβαινει παντα να τους κανουν το χατιρι αυτοι που μετεχουν του πολιτευματος.

  Αυτη την στιγμη ολο και περισσοτερο οι πολιτες που κατεχουν αξιωματα ανοικουν στην παγκοσμια ολιγαρχια ειτε ειναι ενεργουμενα της. Επομενως σε λιγο θα γινεις δουλος της ολιγαρχιας η οποια δεν εχει κανενα λογο να σου εξασφαλισει την ανετη ζωη σου.
  Εκτος κι αν σκοπευεις να ζησεις σαν ρουφιανος της, οποτε θα ζησεις ακομη ελεεινοτερα. Γιατι ακομη κι απ τον πεθαμενο χειροτερος ειναι αυτος που ζει με κακο τροπο,
  Το οτι οσοι πανε στρατο το κανουν αγγαρεια ειναι σημαδια των καιρων.
  Καποτε περιμεναν οι νεοι πως και πως να γινουν αντρες και οι γυναικες να παντρευτουν και να κανουν παιδια. Ειναι θεμα παιδειας.
  Σημερα επικρατει το γιατι να πας φανταρος αφου εχεις ηδη στην χωρα σου μερικα εκατομμυρια εχθρους, και το γιατι να κανεις παιδια αφου δεν εχεις ουτε εσυ ουτε αυτα μελλον.
  Για τους σκεπτομενους ανθρωπους οπως εσυ και τα δυο φαινονται το ιδιο. Καποιοι δουλευουν με ψεμματα τους χαζους. Η κοινη παραδοχη πισω απ αυτες τις πρακτικες ειναι οτι υπαρχουν κατα πλεοψηφια χαζοι ανθρωποι. Εχει ομως μεγαλη διαφορα αν αυτο που προπαγανδιζεται στους χαζους ειναι για καλο τους η για να τους εκμεταλλευτουν.
  Στον Φαιδωνα ο Σωκρατης αναγνωριζει ως αμεσως επομενο του φιλοσοφου τον ανθρωπο που απο εκπαιδευση πιστευει τα σωστα, εστω κι αν δεν μπορει οπως ο πρωτος να τα εξηγησει.
  Εχει λοιπον τεραστια διαφορα ο λαος που εχει σωστη "ηθικη", δηλαδη παιδεια ανευ αποδειξεων, απο αυτον που βομβαρδιζεται απο σαχλαμαρες.
  Αφου λοιπον απ οτι φαινεται θελεις να ακολουθησεις τον δρομο του φιλοσοφου, δηλαδη του ανθρωπου που κανει το σωστο και ξερει γιατι το κανει, πρεπει να προσπαθεις η καθε σου ενεργεια να ειναι λογικα τεκμηριωμενη.
  Ισως η φιλεναδα σου να σε επηρεασε με την ανατολιτικη φιλοσοφια της ομφαλοσκοπησης (ελπιζω οτι δεν παραξηγεις τα πειραγματα μου) αλλα η αληθεια ειναι οτι η καθ ημας φιλοσοφια χρειαζεται αποδεικτικη διαδικασια και λογικη συνεπαγωγη.
  Εχω κατ επαναληψη πει και την δικη μου "σοφια" οτι η πολεμας κι αν μπορεις ζεις ελευθερος η υποτασσεσαι κι ΑΝ σ αφησουν ζεις σαν δουλος.
  Προσωρινα βρισκομαστε σε μια εποχη που οι προηγουμενες γενιες με το αιμα τους μας επετρεψαν την πολυτελεια να ξυνομαστε και να ζουμε οπως θελουμε.
  Δεν θα συνεχιστει για πολυ. Οχι μονο θα χρειαστει να χυσεις το αιμα σου κι εσυ αλλα το πιθανοτερο ειναι οτι δεν θα εχεις κι αποτελεσμα, αφου επιτρεπεις στους αντιπαλους σου να δυναμωνουν ανενοχλητοι τοσο, που δεν μπορεις να τα βαλεις μαζι τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα εχεις ισως διαβασει στο συμποσιο του Πλατωνα τον Αλκιβιαδη να παρουσιαζει τον Σωκρατη και σαν υποδειγμα στρατιωτη. Οχι γιατι ηταν κανενας σωματαρας και ατρομητος αλλα γιατι ηξερε οτι ΠΡΕΠΕΙ να πολεμησει και οτι οσο γενναιοτερα το κανει τοσο πιο πολλες πιθανοτητες εχει να οχι μονο να ζησει αλλα και να νικησει.
   Αυτο που λεω εγω ειναι οτι επειδη σε κανεναν δεν αρεσει (εκτος αν ειναι ανωμαλος) να σκοτωνει και να σκοτωνεται, δεν πρεπει να δημιουργει τις προυποθεσεις για να χρειαστει να το κανει. Αν χρειαστει ομως θα πρεπει να ειναι προετοιμασμενος να το κανει οσο καλυτερα μπορει.
   Η αρετη της ανδρειας στο "Πρωταγορα" του Πλατωνα αποδεικνυεται οτι ειναι ενα ειδος σωφροσυνης. Αυτος που γνωριζει να πολεμαει και γιατι πολεμαει ειναι ανδρειος ενω αυτος που ασυλλογιστα κινδυνευει ειναι μανιακος.
   Ετσι λοιπον δεν μπορεις να διασπασεις την "αγια τριαδα" της αρετης. Σωφροσυνη, δικαιοσυνη, ανδρεια.
   Η σωφροσυνη μονη της ειναι η ρουφιανια που λεγαμε, που σου επιτρεπει να "βολευτεις". Η αρετη των "νοικοκυραιων"
   Η ανδρεια μονη της ειναι εγκλημα και μανια καταστροφης.
   Και η δικαιοσυνη δεν μπορει ουτε να ανιχνευτει χωρις σωφροσυνη ουτε να επιβληθει χωρις ανδρεια.
   Ειναι θετικο το οτι αναγνωριζεις την αδυναμια σου και σε καταλαβαινω γιατι κι εγω ειμαι εκ φυσεως ειρηνιστης και καθολου καταλληλος για μαχη, αλλα το να αναγνωριζουμε τις αδυναμιες μας ειναι το πρωτο βημα για να τις θαραπευσουμε.
   Οποιος υπερεχει σε ανδρεια θα παει μπροστα στην μαχη και εμεις ας τον βοηθησουμε οσο μπορουμε, οποιος υπερεχει σε σωφροσυνη και δικαιοσυνη ας μπει μπροστα κι εμεις ας τον ακολουθησουμε. Το θεμα ειναι να προσφερουμε οτι μπορουμε προς την σωστη κατευθυνση.
   Και η σωστη κατευθυνση ειναι να ακολουθουμε (αφου δεν μπορουμε να ηγηθουμε) σαν ελευθεροι και οχι σαν δουλοι αυτους που θελουν να ειναι αρχηγοι ελευθερων ανθρωπων και οχι αφεντικα δουλων.

   Delete
 13. Κύριε Γιάγκο θα σας απαντήσω εμπεριστατωμένα, αλλά αργότερα γιατί μιλήσατε πολύ εμπεριστατωμένα. Η φιλενάδα μου μόνο με ομφαλοσκόπηση δεν με επηρέασε, δυστυχώς για μένα, Αλλά δεν θα επεκταθώ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντη με κανεις και φοβαμαι.
   Να παρω ρεπο αυριο για να προλαβω να διαβασω την απαντηση;

   Delete
 14. Μολις διαβασα και το κειμενο του Δημητριαδη και απορω γιατι τογραψε.
  Οι ανοησιες που γραφει τι προσφερουν σε ποιον;
  Ομολογω και παλι οτι δεν το τελειωσα.
  Εχω διαβασει απο αρχαια φιλοσοφια μεχρι την σχετικοτητα το χαος την κβαντομηχανικη και την θεωρια των χορδων.
  Εχω διαβασει απο την Ιλιαδα και την Οδυσσεια μεχρι την γενετικη μηχανικη.
  Δεν ειμαι φυγοπονος. Αλλα δεν μπορω να διαβαζω ανοησιες.
  Πρεπει να δεχτουμε οτι δεν ειμαστε Ελληνες για να προσπαθησουμε να γινουμε, αν καταλαβα καλα αναμεσα απο τις ανυποφορες σαλτσες.
  Πως θα το κανουμε αυτο ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ;;
  Θα πουμε ψεματα; Γιατι;
  Αν πουμε οτι ειμαστε Ελληνες αναξιοι των προγονων μας τι αλλαζει;
  Θα εχουμε μικροτερο κινητρο να γινουμε ανταξιοι τους απο το να μην τους θεωρουμε προγονους μας;
  Απορω και που ασχολιοσαστε με τετοιες ανοησιες.
  Καποτε ρωτησα την κορη μου πως καταφερνει να παιρνει ψηλους βαθμους στα νεα, αφου οι ερωτησεις δεν εβγαζαν νοημα.
  "Γραφω ωραιες λεξεις με ωραιο τροπο" ηταν η αποστομωτικη απαντηση της.
  Την ρωταγαν βλακειες, ελεγε ανοησιες, επαιρνε αριστα.
  Ωρες ωρες σκεφτομαι οτι της κατεστρεψα το μελλον με τις μαλακιες που τις ελεγα, οτι αυτα που λεει πρεπει να εχουν καποιο νοημα.

  ReplyDelete
 15. Λοιπόν κύριε Γιάγκο, σας έχω μιαν απάντηση, η οποία ήρθε στον ύπνο μου. Σίγουρα θα βρείτε κάποιο αχαίο ρητό που θα λέει για τις συμβουλές που έρχονται στον ύπνο, και έχουμε και την Ιλιάδα όπου ο Δίας στέλνει στον Αγαμέμνονα ψέυτικο όνειρο, οπότε ας κρατάμε και πισινή, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά.

  Λοιπόν πατρίδα του ο καθένας είναι το μέρος που γεννήθηκε. Εγώ απότι φαίνεται έχω δύο πατρίδες που είναι τα σπίτια της παιδικής μου ηλικίας, το ένα στην Αθήνα, οδό Λευκωσίας, και το άλλο στο Παρίσι, κάπου πιο μακριά από δω. Μόλις είδα το πρώτο στον ύπνο μου.

  Αυτός που υπερασπίζεται την πατρίδα του το κάνει επειδή υπερασπίζεται το μέρος που γεννήθηκε. Δεν το κάνει όμως αυτό μετά από σκέψη. Όταν μια μάνα πουλί χαλάει τον κόσμο όταν κάποιος κίνδυνος απειλεί τα πουλάκια στη φωλιά τους, δεν το κάνει από καθήκον.

  Εγώ λοιπόν ήρθα εδώ χωρίς να καταφέρω να πάω στρατό στηνΕλλάδα διότι είχα ένα καθήκον εσωτερικό που με καθοδηγούσε, ενώ το καθήκον το εξωτερικό πήγαινε κόντρα στον εαυτό μου.

  Όταν μούρθε το χαρτί για να πάω να παρουσιαστώ στο Κιλκίς εγώ δεν ήθελα ναπάω, αλλά σπίτι μου πάθανε τέτοιο πανικό που πήγα μέχρι εκεί αλαφιασμένος για να πάρω το πρώτο απαλλακτικό χαρτί, το πρώτο τρελλόχαρτο. Έχω μετανιώσει χίλιες φορές που τόκανα. Έμεινα μια μκέρα στο στρατόπεδο και σιγά σιγά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που έπρεπε να κάνω όλη αυτή την κωμωδία. Τα παιδιά τελικά εκεί πέρα ήτανε πολύ ευγενικά. Αυτοί που είχανε έρθει από την επαρχία να υπηρετήσουνε ήτανε κάντι λεβεντόπαιδα, σεμνά, ευγενικά, καμία σχέση με τα παιδιά της Αθήνας.

  Στεναχωρέθηκα και αναρωτιόμουνα αν έπρεπε να μείνω. Το μόνο που με κράτησε ήταν οι πεποιθήσεις μου, καθώς και μια παράξενη αίσθηση - ότι με πηγαίνουνε οι άλλοι, διότι πάντα κάποιος με συνόδευε μέσα στο στρατόπεδο. @Παράλαβε !@ ήταν η διαταγή.

  Οι περισσότεροι,όχι όλοι, του περιβάλλοντός μου είχαν πάρει απαλλαγές με λιγότερο περίπλοκους τρόπους.

  Για να μη μακρηγορώ γύρισα πίσω, αλλά σε κακά χάλια.

  Δεν μετάνιωσα που δεν πηγα στρατό μέχρι ώρα -επιτρεται και για τους κωλόγερους μέχρι τα 60 νομζω. Όμως έχω μετανιώσει για κατι άλλο και ειμαι έξω φρενών.

  Έχω θυμώσει που όλοι στην Ελλάδα που ήμουνα είχαν διπλή ηθική.

  Βρίζανε την Ελλάδα και το στρατό,

  αλλά την κρίσιμη στιγμή θέλανε να πάω.

  Και έτσι μου χαλάγανε και το ναπάω,
  και το να μηνπάω.
  Σε δεύτερο σχόλιο θα σας πω και για την κορούλα σας.

  ReplyDelete
 16. Καποτε ρωτησα την κορη μου πως καταφερνει να παιρνει ψηλους βαθμους στα νεα, αφου οι ερωτησεις δεν εβγαζαν νοημα.
  "Γραφω ωραιες λεξεις με ωραιο τροπο" ηταν η αποστομωτικη απαντηση της.

  Τα νέα ελληνικά είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής εκπαίδευσης. Μέσα από τα νέα ελληνικά η κοινωνία μαθαίνει στα παιδιά την ιδανική εικόνα που πρέπει να έχουν για την κοινωνία τους. Σττην εποχή μου ήταν μια κοινωνία κομμουνιστικού τύπου, διότι οι συγγραφείς των βιβλίων ήταν αριστεροί, φαντάζομαι.

  Στο μεταξύ όμως έχουν αλλάξει τα βιλία και οι δάσκαλοι από την εποχή ου πήγαινα σχολείο. Το ίδιο έχει γίνει στη Γαλλία. Στη χώρα που ήταν η πιο διάσημη εκπαιδευτική χώρα, με το πιο αυστηρό αλλά ταυτόχρονα δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα, από τις πρώτες τάξεις του οποίου έχω περάσει. Εγώ άρχισα την εκπαίδευσή μου με το περιβόητο "Oi πρόγονοί μας οι Γαλάτες".Καταλαβαίνετε ότι αυτό με έχει κάνει καχύποπτο απέναντι στην εθνική εκπαίδευση. Εξάλλου στην τάξη ήταν αραπάκια και κινεζάκια που μαθαίνανε για τους προγόνους τους τους Γαλάτες, μαζί κι εγώ.

  Πρέπει να σας υπογραμμίσω ότι το σχολείο ήταν δημόσιο, πάρα πολύ αυστηρό και πάρα πολύ καλού επιπέδου, κλάσεις ανώτερο από οποιοδήποτε ιδιωτικό ελληνικό.

  Τώρ που ξανάρθα Γαλλία η δημόσια εκπαίδευση έχει καταστραφεί. Οι καθηγητές δεν είναι αυστηροί, λένε βλακείες, όλοι είναι δημοκρατικοί και φιλικοί, αλλά επικρατεί ένα υπόγειο κλίμα νεποτισμού.

  Τα ίδια και χειρότερα γίνονται στα πανεπιστήμια. Τα κείμενα δεν μετράνε γαι το νόημά τους. Μέσα από τα κείμενα, τα οοία κατά κάποιον τρόπο είναι χωρίς νόημα, σαν το κείμενο του Δημητριάδη, οι μαθητές κατά κάποιον τρόπο δείχνουν την υποταγή τους σε μιαν αόρατη εξουσία που βρίσκεται πίσω από τα κείμενα. Η εξουσία αυτή περνάει μεεσα αποό την αυθαιρεσία του κάθε καθηγητή και οι μαθητές και οι φοιτητές, κάτι γαιδούρια σαράντα χρονών, σκίζονται να τού αρέσουν κάνοντας τον καραγκιόζη. Αυτό σημαίνει γράφω ωραία πράγματα με ωραίο τρόπο.

  Δύο τινά συμβαουν. Ή η κόρη σας κιάνει αυτό, ή κάτι άλλο, και νομίζω αυτό κάνει, διότι σας μοιάζει, αλλά ενώ εσείς είστε ντόμπρος, αυτή είναι πιο πονήρω.

  αυτό που κάνει είναι ότι μέσα από το κείμενο καταλαβαίνει όχι τι θέλει η καθηγήτρια, αλλά τι είναι η καθηγήτρια. και βλει ότι η καθηγήτρια είναι ένα πλασματάκι - τ ίδιο αν είναι καθηγητής. Και μέσα από το κείμενο, παίζει μαζι του. Ο άλλος της βάζει καλό βαθμό σαν χαζό παιδάκι που ήρθε ένα μεγαυτερο κορίτσι και έπαιξε μαζί του.

  ReplyDelete
 17. Τέλος, κύριε Ζαρατούστρα, έχετε δίκιο αλλά σας είπα εγώ έχω αντιδράσεις θεατρολόγου. Όταν ένα κείμενο προορίζεται για παράσταση εγώ δεν κρίνω τιρς προθέσσεις του συγγραφέα αλλά τις προθέσεις του κειμένου/. Και οι προθέσεις του κειμένου είναι το πώς προσεγγίζει το κοινό.

  Το κέίμενο είναι σαν ηθοποιός. Υπάρχει ο κακός ηθοποιός, ο τεχνικός ηθοποιός, και ο καλός ηθοποιός.

  Ο κακός ηθοποιός προσπαθει να αρέσει στο κοινό.

  Ο τεχνικός ηθοποίός είναι ένας κακός ηθοποιός ο οποίος εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του κοινού.

  Ο καλός ηθοποιός δεν είναι ηθοποιός.

  Σαν θατρικό κείμενο - δεν κρίνω τις προθέσεις του ανθρώπου, αλλά τη λειτουργία του κειμένου - το κείμενο του Δημητριάδη ανήκει στις δύο πρώτες κατηγορίες.

  Αντίθετα η κόρη του κυρίου Γιάγκου αν μοιάζει στον μπαμπά της δεν είναι ηθοποίός. Απλώς της ζητάνε να παίζει, και...παίζει ! Κύριε Γιάγκο, ίσως η κορούλα σας να έχει ταλέντο !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ταλεντο εχει.
   Δουλεια δεν εχει.
   Ενσημα δεν εχει.
   Παιδια δεν εχει.
   Σε λιγο δεν θα εχει ουτε πατριδα.

   Delete
  2. Ε, εντάξει κύριε Γιάγκο, δεν την πήρανε δα και τα χρόνια ! Απλώς ο κόσμος αλλάζει και τα πράγματα δεν είναι όπως ήτανε. Ανείναι σαν και σας, η κόρη σας θα διασχίσει ωκεανούς χωρίς να βραχεί το φουστάνι της.

   Εκεί που την πατάνε άνθρωποι σαν και του λόγου σας, δουλευταράδες, είναι όταν δεν αναγνωρίζεται η δουλειά. Έτσι ήτανε και στο σχολείο μου το ιδιωτικό. Είχε πει κάτι όμως ο Βασίλης ο Ρώτας - Τίμιος κόπος ποτέ απλέρωτος δε μένει !

   Delete
  3. Διαβάστε αν δεν έχετε διαβάσει το Σιουλα τον Ταμπάκο, το διήγημα του Δημήτρη Χατζή. Αρέσει πολύ στον πατέρα μου. Εκεί ο περήφανος Σιούλας αναγκάζεται να πουλήσει το τουφέκι του για να ζήσει η οικογένειά του.

   Εσείς φαντάζομαι δεν θα το πουλήσετε !

   Delete
 18. Υ.Γ. Το κείμενο του Δημητριάδη είναι θεατρικό γιατί δεν έχει ειρμό ως κείμενο γραπτό.

  ReplyDelete
 19. Υ.Γ. 2 Το ξανάρχισα και δεύτερη και τρίτη φορά και η αίσθησή μου είναι η ίδια με αυτή του κου Γιάγκου. Αφήνω μια πιθανότητα για να το σώσω - να είναι θεατρικό πραγματικά το κείμενο, σαν να μιλάει ένας ήρωας νευρωτικός, απελπισμένος, του Μπεκετ και του Ιονέσκο. Πάντως ένα είναι σίγουρο, δεν είναι ελληνικό κείμενο. Μπορεί να είναι γαλλικό. Αλλά ελληνικό δεν είναι. Η ελληνική αισθητική, τόσο η νεά όσο και η αρχαία, είναι καθαρή.Η ελληνική αισθητική, τόσο η αρχαία όσο και η νέα, δεν είναι γλυπτική. Ποτέ δεν δείχνει σώματα συστραμμένα από νευρώσεις. Οι νευρώσεις επαναστέλλονται στο περιβάλλον. Η ελληνική αισθητική δεν έχει γκροτέσκο. Λένε ότι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ελληνικού χειρισμού των νευρώσεων είναι ο Ευριπίδης.

  ReplyDelete
 20. α) Χωρίς νά πολυκαταλαβαίνω γιατί τό ἐν λόγῳ κείμενο δέν ἔχει εἱρμό ἤ τί σημαίνει ὅτι " τό κείμενο εἶναι σάν ἠθοποιός" ,νομίζω ὅτι ἄλλο εἶναι τό "κοινό" τοῦ ἑκάστοτε συγγραφέα καί ἄλλο τό "κοινό" τοῦ κειμένου του. Νομίζω ἀκόμη ὅτι αὐτός ὁ δυϊσμός εἶναι εἰς γνῶσι τοῦ συγγραφέα.Τό κοινό τοῦ συγγραφέα προσδιορίζεται, ἐλέγχεται ἀπό τόν ἴδιο, ἀπό τήν ἀνάγκη τοῦ ἰδίου, τό κοινό τοῦ κειμένου του δημιουργεῖται ἀργότερα, οὔτε ἐλέγχεται οὔτε ὁρίζεται. Καί σάν ἠθοποιό λοιπόν νά δῶ τό συγκεκριμένο κείμενο δέν νομίζω ὅτι γράφτηκε γιά νά άρέσει στό κοινό του( κειμένου). Νομίζω ὅτι , ἀναγκαστικά, ὁ συγγραφεύς περισσότερο ἀδιαφόρησε γιά τίς ἀντιδράσεις του ....

  β) καλά τώρα θά βγάζουμε πιστοποιητικά ἑλληνικῆς γνησιότητος καί γιά τά κείμενα;

  γ) Σέ τί κοινό ἀπευθύνεται τό ντουφέκι καί ἀπό ποιόν καθορίζεται; Προσωπικά πρίν ἀπό τό ντουφέκι χρησιμοποιῶ φακό. Ὅπου τό λαμπάκι εἶναι τό μυαλό καί μπαταρία ἡ ψυχή...

  ReplyDelete
  Replies
  1. α) Τα θεατρικά κείμενα χωρίζονται σε αυτά που εμπεριέχουν τη σκηνοθεσία τους και δεν μπορούν να διαβαστούν άνευ αυτής, όπως για παράδειγμα η συναρμογή επεισοδίων και χορικών στις αρχαίες τραγωδίες, και σε αυτά που την εμπεριέχουν αλλά μπορούν να διαβαστούν άνευ αυτής, είτε σαν ποιήματα, είτε σαν διάλογος. Το κείμενο αυτό ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Σας λέω είναι ίδιο και απαράλλαχτο με χιλιάδες κείμενα γαλλικά που γράφονται για να διαβαστούν ενώπιον ακροατηρίου. Δεν είναι ποίηση για να διαβάζεται στο χαρτί γι αυτό και δεν διαβάζεται. Εκτός κι αν έχω τρελλαθεί τελείως. Εσείς τη βλέπετε σαν ποίηση και καλά κάνετε. Εγώ απλώς λέω τις αντιδράσεις μου. Αν σας βάλω ένα ποίημα που μου αρέσει και εσείς μου το ξεσκίσετε, και πάλι καλά θα κάνετε. Τα κείμενα είναι για να προκαλούν αντιδράσεις. Μπορεί να αλλάξω γνώμη και αυτός που θα έχει γίνει ρεζίλι θα είμαι εγώ και όχι ο Δημητριάδης.

   β) Δεν είπα ελληνόφρων αισθητική, είπα ελληνική αισθητική η οποία καθορίζεται με σαφήνεια από τη γλώσσα, κι ας τη μιλάει Κογκολέζος. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει αν έχει ελληνοφροσύνη ένα κείμενο, το θεωρώ μάλιστα ελάττωμα, διότι κατά την αντίληψή μου η Ελληνοφροσύνη δεν είναι ελληνική. Όταν ο Μακρυγιάννης τραγουδάει ο ήλιος εβασίλεψε και κοτσάρει ένα -Έλληνά μου εβασίλεψε - στο τσάκισμα δεν μου αρέσει. Λέω ελληνική γιατί μου αρέσει εμένα και όχι διότι ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει ελληνικότης, συμφωνώ απολύτως με το Κακλαμάνη ότι η αναζήτηση της ελληνικότητας ήτανε μια μπούρδα, ειδικά από τη γενιά του τριάντα, και επειδή έχει να κάνει με το θέμα τόσο του κειμένου του Δημητριάδη όσο και της ανάρτησης.

   γ) Του κυρίου Γιάγκου του λέω να κρατήσει το ντουφέκι και να μην το πουλήσει σαν τον Σιούλα τον Ταμπάκο, όχι για να σκοτώσει πάπιες, όπως ο Σιούλας, ούτε για να βγει έξω να καθαρίσει μεταναστες, πολιτικούς ή να αυτοκτονήσει, αλλά για να μην θυιάσει τίποτα απολύτως. Ως γνωστόν το τουφέκι είναι φαλλικό σύμβολο.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Οὔτε σάν ποίηση οὔτε σάν θεατρικό κείμενο τό βλέπω. Δέν μοῦ χρειάζονται ταμπέλες στήν προσπάθειά μου νά τό κατανοήσω. Ἄσε πού καί μέ τήν ποίηση καί μέ τό θέατρο δέν ἔχω ἰδιαίτερη σχέση...

   Delete
  4. Σύμφωνοι. Δεν χρειάζονται ταμπέλες. Σε κανέναν, εκτός από τους δρόμους και τα μαγαζιά. Είναι παροδικά αυτά που λέω.

   Delete
 21. Υ.Γ. 3 Κύριε Γιάγκο, αυτό που λέτε ότι πρέπει κανείς αν θέλει να είναι συνειδητός φιλόσοφος, και όχι εκπαιδευμένος φιλόσοφος, να έχει μια εσωτερική λογική τεκμηρίωση σε κάθε του βήμα είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ο κος Ζαρατούστρα έει κάτι πολύ πιο λεπτό - ότι ακόμα καλύτερα, κωσταντή, να μη βιάζεσαι να κρίνεις και περισσότερο αντί να βγάζεις συμπεράσματα βιαστικά να παρατηρείς τα πράγματα απο αισθητική σκοπιά αντί να προσπαθείς συνέχεια να τα αντικαθιστάς με τις δικές σου παρλαπίπες.

  Αλλά το πιο σημαντικό που μένει να συνεχίσουμε είναι αυτό που είπε ο Ιχώρ.

  ReplyDelete
 22. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα με κατηγορήσετε για παρλαπίπα, από την άποψη ότι τα σχόλια του καθενός μας συνθέτουνε μιαν ενιαία προβληματική, problématique, τη λένε οι μουρλοί οι Γάλλοι, με την ανάρτηση. Ο Ιχώρ νομίζω έφερε το όλο πρόβλημα στη σωστή του βάση. Είπε ότι το θέμα είναι η παιδεία, και παιδεία για τον αρχαίο Έλληνα σήμαινε θρησκεία. Όχι από την άποψη της παπαδοσύνης - εξάλλου δεν υπήρχανε ιερείς με τη σημερινή έννοια - αλλά ως εξής - ως αντιμετωπίζεται το μέλλον, ΠΑΡΑ τη γνώση του επερχόμενου θανάτου.

  Θυμάστε ότι οι Αθηναίοι και οι Έλληνες πλην των μηδισάντων είχαν αποκρούσει την Περσική εισβολή. Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε μα μια θρησκευτική έξαψη. Δύο γενιές μετά, οι Αθηναίοι τραβάγανε τα μαλλιά τους και κατηγορούσε ο ένας τον άλλο για την παλαιά πίστη που χάθηκε.

  Αντί να μετράμε τα κουκιά της οικονομίας, γιατί να μην δούμε το πρόβλημα και το ατομικό και το συλλογικό με αυτούς τους όρους, και να δούμε, τι είναι αυτό το πράγμα, ποια είναι η θρησκεία των Νέων Ελλήνων, και μήπως αυτή τώρα κλονίστηκε, και γι αυτό έχουμε αυτά τα φαινόμενα διάλυσης και ταραχής ;

  Νομίζω πως το πράγμα που βρήκε ο Ιχώρ έχει ψωμί και αφορά ό,τιδήποτε έχει πει ο καθένας μας μέχρι στιγμής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άρα να κάνουμε παγανιστικές ανθρωποθυσίες με αίματα και ξεσκίσματα για να πάμε "μπροστά" και να αφήσουμε το Χριστιανισμό;

   'Αρα ο Χριστιοανισμός ευθύμεται για την κατάντια της Ελλάδος.Μάλιστα!

   Delete
  2. Θέλετε να το κάνουμε έτσι;Να σφαχτούμε Χριστιανοί με παγανιστές;

   Ας το κάνουμε έτσι λοιπόν...

   Delete
 23. (είπα η θρησκεία των Νέων Ελλήνων και το κρατάω κι ας δεν συμφωνεί ο κος Κιτσίκης. Γιατί δεν ξέρω τι να πω. Να πω Έλληνας δε μαρέσει. τίποτα δε μαρέσει ).

  ReplyDelete
 24. Το κείμενο του Δημητριάδη δεν το είχα ξανακούσει, ένα όμορφο κείμενο για το τι είναι ελληνικό.
  Ζαρατούστρα μη μασάς. Ετοιμάσου για ένα σεντόνι περί πεζού λόγου περί προγονοπληξίας χρυσαυγίτικο τώρα χαχαχαχα δε ντρεπόμαστε λίγο

  ReplyDelete
 25. Και συ τέκνον Θεεμιστοκλή; Καλά δεν βλέπετε ότι ο τύπος βερμπαλίζει (νεολογισμός δικός μου) ότι έχει μόνο μια ιδέακαι τα υπόλοιπα είναι προσθήκη λέξεων επί λέξεων ; Χωριό που φαίνεται κολαούζο δε θέλει.

  Γουστάρω. Να τι θα κάνουμε με το ντουφέκι. Να σφαχτούμε όπως στα Ορεστειακά.

  ReplyDelete
 26. Πάντως εγώ διαπιστώνω ότι οι ανθέλληνες Έλληνες δεν είναι λιγότερο Έλληνες από τους εθνικιστές Έλλήνες - ή για να το πω αλλιώς, είναι και οι δύο εξίσου εθνικιστές.Οι μεν υποστηρίζουν με πάθος την ελληνικότητά τους, οι δε την ανθελληνικότητά τους. Όλο με την Ελλάδα ασχολούνται και οι δύο. Αυτή η γκόμενα είναι απαιτητική.

  ReplyDelete
 27. Kαι όχι μόνο - σαν τη δική μου, την Ινδή ! «…Μισῶ αὐτή τή χώρα. Μοῦ ἔφαγε τά σπλάχνα. Γράφω σ’ἐσένα γιατί μαζί ποθήσαμε νά εἶναι γόνιμα αὐτά τά σπλάχνα [ .. ] Δέ θέλω νά εἶμαι αὐτή ἡ χώρα. Αὐτή ἡ χώρα εἶναι νεκρόφιλη, γεροντόφιλη, κοπρολάγνα, σοδομίστρια, πουτάνα, μαστροπός καί φόνισσα. " Δημήτρης Δημητριάδης, πεθαίνω σα χώρα. Τούχει κάνει μεγάλη ζημιά του κακομοίρη.

  ReplyDelete
 28. Αλλά κι αυτός, δεν πάει πίσω ! " Γράφω σ’ἐσένα γιατί μαζί ποθήσαμε νά εἶναι γόνιμα αὐτά τά σπλάχνα ". E, ρε ανωμαλίες !

  Αυτά παθαίνει όποιος γράφει με την ιδέα ότι η γραφή είναι "ποίησις", "μετουσιωμένος λόγος" και τα ρεστα.

  ReplyDelete
 29. Για το κειμενο του Δημητριαδη, απο θεατρικης αποψης δεν ξερω αλλα θα συμφωνησω με μια φραση του Κωσταντη. Ο ανθρωπος ειχε μια "εξυπνακιστικη" ιδεα που θα μπορουσε να εντυπωσιασει σε κανενα καφενειο.
  "Οποιος νομιζει οτι εχει, δεν ψαχνει να βρει, αρα το να θεωρεις οτι ετσι κι αλλιως εισαι Ελληνας σε εμποδιζει να γινεις".
  Εκτος του οτι ειναι ειπωμενο σαν ιδεα απο 2.500 χρονια τουλαχιστον, εντελως αυθαιρετα το κολλαει εκει που δεν μπορει να κολλησει.
  Το αν εισαι Ελληνας στην φυλη η οχι, ειναι πραγματικο γεγονος ασχετο με το τι λες εσυ, ουτε και το ζητουμενο ειναι αυτο μιας και κανεις δεν πιστευει οτι εγινε Αριστοτελης η Λεωνιδας επειδη ειναι Ελληνας.
  Το αν μετεχεις στην Ελληνικη παιδεια ειναι αλλο πραγμα και εδω θα μπορουσε να κολλησει το οτι θεωρωντας οτι μετεχουμε παρολο που δεν εχουμε διαβασει ουτε την Ιλιαδα, δεν προσπαθουμε να μετασχουμε και το καλυτερο παραδειγμα θα ηταν ο ιδιος ο συγγραφεας.
  Το πιο εκνευριστικο ειναι οτι αυτη η κοινοτοπια ντυνεται με ανυποφορη πολυλογια και συνθετει τελικα ενα ακοτανοητα εχθρικο για τους Ελληνες κειμενο.
  Τα καλολογικα στοιχεια και το θεατρικο υφος δεν χρησιμοποιουνται για να τονιζουν τα επιχειρηματα, αλλα για να κρυβουν την ανυπαρξια τους.
  Ενα κειμενο για τα σκουπιδια, που οπως ολα του ειδους του αντι να ερευνα ιδεες προσπαθει να εντυπωσιασει με λογια και να επιβαλλει αποψεις και προσωπα.
  Ο μονος που μπορει να κερδισει κατι απ αυτο ειναι οποιος δεν το διαβασει.
  Θα παρω ευκαιρια απο αυτο για να κανω συνδεση με το αλλο θεμα που εβαλε ο Κωνσταντης σχετικα με την παιδεια και την θρησκεια.
  Δεν θα συμφωνησω ακριβως οτι για τον Ελληνα παιδεια σημαινε θρησκεια.
  Αντιθετα ειναι πιστευω η πρωτη κοινωνια που τα ξεχωρισε.
  Οπως ομως ειπα και πιο πανω υπαρχει ενα ειδος παιδειας που ονομαζεται συνηθως ηθικη.
  Ειναι η γνωση του καλου και κακου καθως και η υιοθετηση διαφορων πρακτικων χρησιμων για την κοινωνια που μεταφερονται στους πολιτες συνηθως μεσω της θρησκειας, ανευ εξηγησεων.
  Ακομη και θεματα αστρονομιας και ιατρικης και αλλων επιστημων μπορουν να μεταδιδονται μ αυτον τον τροπο.
  Η διαφορα ειναι οτι αυτοι που μαθαινουν ετσι δεν μπορουν να εξηγησουν τις γνωσεις τους, ενω οι φιλοσοφουντες και οι επιστημονες αυτο ακριβως προσπαθουν και μεχρι ενα σημειο καταφερνουν.
  Γι αυτο και ο Σωκρατης στον Φαιδωνα μετα τους φιλοσοφους βαζει αυτους που εχουν εκπαιδευτει να κανουν τα σωστα και ας μην καταλαβαινουν γιατι ειναι σωστα.
  Η παιδεια αυτη μεταδιδεται συνηθως μεσα απο την θρησκεια γιατι δεν χρειαζονται εξηγησεις για τις θεικες προσταγες. Ειναι καλο γιατι το λεει ο Θεος. Τελος.
  Οσο οι θρησκειες βγαινουν μεσα απο τον λαο η ηθικη τους καλυπτει λιγο πολυ τις αναγκες του.
  Το προβλημα παρουσιαζεται οταν καποιος πειθει η δια της βια επιβαλει να πιστεψουν οτι ειναι αντιπροσωπος του Θεου και οτι λεει ειναι απο τον Θεο.
  Τοτε η θρησκεια δεν διδασκει τον κοσμο τα συμφεροντα γι αυτο αλλα τα συμφεροντα για τους θρησκευτικους ηγετες που συνηθως ειναι και πολιτικοι ηγετες.
  Οταν οι θρησκειες γινονται οπως σημερα ενοχλητικες και τα δογματα και η ηθικη τους δεν καλυπτουν τους κρατουντες, βρισκονται οι Δημιτριαδηδες και αλλοι μαιντανοι να επιβαλλουν στον κοσμο τις συμφερουσες για τα αφεντικα του κοσμου αποψεις.
  Αυτος ειναι και ο λογος που δεν δινουν ποτε κανενα επιχειρημα παρα μονο προπαγανδιζουν.
  Δεν φιλοδοξουν να υποκαταστησουν τους δασκαλους, αλλα την θρησκεια και πρεπει τα λογια τους να γινουν δεκτα οχι δια της λογικης. Οχι μονο γιατι αυτα που λενε ειναι παραλογα αλλα και γιατι και λογικα να ηταν, ο πολυς κοσμος δεν θα τα καταλαβαινε.
  Αυτο ειναι το σεντονι που προφητεψε ο Θεμιστοκλης.
  Σεντονι γεματο απο δικες μου αποψεις στοιχειοθετημενες με επιχειρηματα τα οποια ειναι εκει για να τα αντικρουσει οποιος θελει.
  Οχι Δημητριαδικα με πολυ λαδι και χωρις τηγανήτες απ αυτα που αρεσουν σε εσας τους οπαδους της νεας θρησκειας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν λέτε "νέα θρησκεία" ποια εννοείτε;

   Delete
 30. Όσο για το κείμενο αναφέρει μία μεγάλη αλήθεια.

  "Ὅ,τι θεωρεῖται δεδομένο καὶ ἐξασφαλισμένο ἀποκλείει τὴ στοχαστικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτό.
  Δὲν παράγεται πολιτισμὸς μὲ τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ δεδομένου."


  Με λίγα λόγια , αυτό που ευθύνεται για την κατάντια των Ελλήνων είναι η έλλειψη στοχασμού και φιλοσοφικής σκέψης. Σε αυτά τα δύο θα βασιστεί ο νέος πολιτισμός και στον ιδεαλισμό του Πλάτωνα και όχι στον διαλικτικό υλισμό του 18-19ου αιώνα του Μαρξ. Ο κομμουνισμός είναι ένα ουτοπικό σύστημα που δε θα πραγαμτοποιυηθεί ποτέ στο κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του κοιτάει την πατρίδα του πρωτίστως , ενώ η αλληλεγγύη είναι μια ανύπαρκτη λέξη σαν έννοια και δεν την βλέπουμε πουθενά. Αβ θέλουν οι κομμουνιστές , ας αρχίσουν να μοιράζουν τα πλούτη και την περιουσία τους στους φτωχούς , για να δείξουν το καλό παράδειγμα.

  Με το αναπαράγουμε τη σπουδαιότητα των προγώνων μας , στην ουσία έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούμε και σίγουρα επαναπαυόμαστε στο δεδομένο και σίγουρο. Δηλαδή στον αρχαίο πολιτισμό των προγόνων μας. Επίσης πολλές φορές μεγαλοποιούμε τα παρελθοντικά αρχαία γεγονότα(αρχαιοπληξία) και τα μυθοποιούμε , και αυτό είναι κάτι που φέρνει έναν αρνητισμό στην πνευματική διάθεση για τον Έλληνα. Για αυτό φτάσαμε σε αυτά τα χάλια. Κανείς δεν είπε να απαρνηθούμε το παρελθόν μας. Λέμε να διχαχθούμε από αυτο. Τί να διδαχθούμε; Μα φυσικά τον πρωτοποριακό τρόπο σκέψης και τη φιλοσοφία.

  Απλώς πρέπει να βρούμε τρόπους για να κανούμε αυτόν τον πλέον αφιλοσόφητο και αγράμματο ελληνικό λαό να ενεργήσει κατάλληλα.


  Άρα , η έλλειψη στοιχειώδους φιλοσοφίας και στοχαστικής σκέψης είναι αυτά που μαστίζουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και δημιουργούν την έλλιψη αξιών , που με τη σειρά της φέρνει την οικονομική κρίση και ούτω καθεξής.

  Η μεγαλύτερη καραμέλα είναι ότι η κρίση είναι οικονομική. Η "κρίση" είναι πρωτίστως κοινωνική και πνευματική. Εδώ και 40 χρόνια χαθηκε κάθε ίχνος σεβασμού και αξίας στους Έλληνες της κλεψιάς και του ρουσφετιού και ύστερα επήλθε και η οικονομική κρίση. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Κανείς Εβραίος και Γερμανός. Καιρός να το συνηειδητοποιήσουμε επιτέλους , αν θέλουμε να φτιάξουμε μία ευρωπαική χώρα πρότυπο για όλο τον κόσμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρ ' όλα αυτά , ασχέτως που το 90 τοις εκατό των Ελλήνων δεν έχει διαβάσει έστω ένα κείμενο αρχαίων Ελλήνων , αυτός ο λαός σε μια εποχή της γρήγορης πληροφόρησης και του ίντερνετ , έχει επιδείξει μεγάλη αντοχή στα οικονομικά προβλήματα της εποχής. Είμαστε ακριβώς το αντίθετο παράδειγμα με το αντίστοιχο της Αργεντινής , η οποία ακολούθησε το αντίθετο μονοπάτι . Δηλαδή το λεγόμενο "όχι στο μνημόνιο".

   Να είμαστε επιτέλους ευγνώμονες που ο Σαμαράς μας κράτησε στο ευρώ και στην Ευρώπη. Ας μην είμαστε άλλο αχάριστοι σε αυτή τη χώρα.

   Delete
 31. Τα πράγματα σε σχέση με την αρχαία ελληνική θρησκεία αλλα και τη θρησκεία εν γένει είναι εξαιρετικά μπερδεμένα.

  Προς το παρόν, 4 παρατηρήσεις που εμενα μου πήρε πολύ καιρό να κάνω.

  1) Η ιστορία δεν είναι κάτι το δεδομένο, και το ίδιο ισχύει για μας σε σχέση με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας.

  2) Εκτος από το λεκτικό, υπάρχει και το μη λεκτικό. Το κείμενο του Δημητριάδη δημιουργεί καχυποψία όχι λόγω επιχειρηματολογίας όσο μιας μη λεκτικής αίσθησης ότι κάποιος λέει όχι ακριβώς ψεμάτα αλλα.....

  3) Βασικό. Η μη αποδεικτική μέθοδος δεν είναι κατ ανάγκην σκλαβιά. Ισα ισα η αποδεικτική μέθοδος χρησιμοποιείται εξίσου από την εξουσία - βλέπε δικαστήρια. Εκεί, ο λαός, ανίκανος να αντιδράσει με επιχειρήματα, νιώθει να τον πνιγει το δίκιο αλλα βλέπει ότι τον άλλον πολύ απλά το δίκιο δεν τον ενδιαφέρει.

  4) ο διαχωρισμός φυσικής, ηθικής και θρησκείας αρχίζει γίνεται στα χρονια του Σωκράτη. Ο Αριστοφάνης αν δεν κάνω λάθος τον δείχνει εσφαλμένα σαν φυσικό φιλόσοφο. Ο Αριστοτέλης συμπυκνώνει τον διαχωρισμό διότι γραφει για τα πάντα. Όμως η αρχαία θρησκεία ήταν προφορική.

  Κατά τη γνώμη μου για να ξαναβρούμε λιγάκι το θέμα θρησκεία πρέπει

  a) να εκλάβουμε το μη λεκτικό ως αντικεμενικο.
  b) να εκλάβουμε τα πάντα ως αντικειμενικά χωρίς να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι δύσκολο.
  c) Όταν γράφουμε και διαβάζουμε όπως τώρα να αφηνόμαστε να βλέπουμε και το μη λεκτικό μέρος των κειμένων σχέδια, χρώματa.

  Ίσως έτσι αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε ότι η σκέψη δεν είναι βασανιστική επιλογή αλλα φυσικό φαινόμενο, όπως το ποταμάκι.

  ReplyDelete
 32. 1)Η ιστορία φυσικά και έχει δεδομένα.Κάθε επιστήμη βασίζεται σε κάποια δεδομένα.Έτσι και η σιτορία έχει γεγονότα τα οποία είναι και δεδομένα , όση παραποίηση κι αν κάνει κανείς.

  2)Το κείμενο λέει πολλές αλήθειες , από αυτές που λόγω βλακείας και εγωισμού οι Έλληνες δεν αποδεχόμαστε.Το εξήγησα και παραπάνω στο σχόλιό μου.


  3)Συμφωνω αν και δεν καταλαβαίνω πως το συσχετίζεις με το θέμα μας.Το δικαστήριο είναι ηα ρχή που θα κρίνει ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος.Το θέμα τελειώνει εδώ.

  4)Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται πολύ πιο μετά.Και στην αρχαία Ελλάδα και στο Χριστιανισμό η θρησκεία πήγαινε μαζί με την επιστήμη και τη λογική. Ήταν συνοδοιπόροι στο να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Αυτός ο διαχωρισμός άρχισε μετά το Μεσαίωνα , στο Διαφωτισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και με τον καταστροφικό διαλεκτικό υλισμό φυσικά που σιοπέδωσε τα πάντα μέχρι και σήμερα.

   Delete
 33. Εεεεε..... όχι ακριβώς.

  Βασικά κοίτα αυτό που λέω ότι η ιστορία δεν είναι κάτι το δεδομένο. εννοώ ότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί μη ιστορικα, δηλαδή να μη βλέπει το παρελθόν σαν παρελθόν, σαν μια αποθήκη μνήμης, αλλά σαν κάτι παροντικό. σκέψου για παράδειγμα τα παιδιά που παίζουνε καουμπόηδες και ινδιάνους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό είναι εντελώς λάθος και παιδιαστικό κατά τη γνώμη μου.Η ιστορία είνα ιεδώ για να μας δείχνε το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.

   Αλλά επειδή σχεδόν κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά , για αυτό το λόγο λέμε ότι η ιστορία "κάνει κύκλους" , "επαναλαμβάνεται". Διότι κανείς δε κοιτάει πως να διδαχτεί από την ιστορία , αλλά προτιμά να βάζει τις ιδεοληψίες του πάνω από αυτήν και να την παραποιεί όπως εκείνος θέλει και τον βολεύει.

   Για παράδειγμα.Ένας σημερινός ναζί δεν αποδέχεται τη γενοκτονία των Εβραίων , διότι αυτό το ιστορικό γεγονός βλάπτει σοβαρά την ιδεολογία του.Δε ξέρω αν με καταλαβαίνεις.

   Ένας παγανιστής δεν αποδέχεται ότι υπήρξαν ανθρωποθυσίες στον αρχαίο κόσμο.Διότι αυτό βολεύει την "θρησκεία" του.

   Ένας αριστερός υποστηρίζει πως η Επανάσταση του 1821 ήταν ταξική(έτσι βολεύει τις ιδέες του) , ενώ είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι ήταν καθόλα εθνικοαπελευθερωτική.

   Και ούτω καθεξής. Έτσι παραποιείται αυτή η τοσο σημαντική επιστήμη που ονομάζεται ιστορία. Για χάρη καμιάς ιδεολογία δε θα πρέπει να γίνετια παραποίηση αυτής.

   Delete
  2. άσε που δεν ήταν καν "επανάσταση", αλλά εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας

   Delete
  3. Ήταν και επανάσταση, κι ας κρυβότανε, διότι προύπέθετε και αλλαγή κοινωνικού καθεστώτος. Ορθώς λέγεται επανάσταση. Εξάλλου και η έννοια του εθνικού κράτους είναι επαναστατική. Οι Έλληνες δεν είχαν ολική συνείδηση εθνικής ταυτότητας πριν την Επανάσταση διότι το Βυζάντιο δεν ήταν εθνικό κράτος αλλά θρησκευτικό σύστημα.

   Delete
 34. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που ευθύνεται για την κατάντια των Ελλήνων είναι ότι τίποτα δεν ευθύνεται για την κατάντια των Ελλήνων. Όταν ψάχνεις να βρεις την αιτία πας πίσω στο χρόνο.

  ReplyDelete
 35. Replies
  1. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά.Εσύ κατάλαβες τι γράφω για το πως δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παραποιήσεις??

   Αναγκαστικά θα πας πίσω στο χρόνο.Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχουν αιτίες και αφορμές.

   Delete
 36. Όχι, αυτό σου λέω. Βιάζεσαι. Τα αποτελέσματα, οι αιτίες και οι αφορμές είναι μέσα στη σκέψη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε τότε εσύ δε δέχεσαι καν τον όρο ιστορία.Τι να συζητήσουμε άλλο....

   Εσύ δηλαδή μου λες ότι ο καθένας μπορεί με το μυαλό του να φτιάξει τη δική του ιστορία.Και ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.Δε θα έχει ο άνθρωπος??

   Με αυτή τη ¨λογική" σου , άντε καλά ξεμπερδέματα.Η ανθρωπότητα δε πρόκειται ποτέ να συννενοηθεί σε μια κοι΄ν βάση όπως η ιστορία.

   Delete
 37. Σού λέω,βιάζεσαι, μην το αρνείσαι, είναι προφανές. Άλλο λέω. Λέω ότι στη σκέψη εμφανίζονται εικόνες. Ας πούμε μια, δυο τρεις, πολύ ωραίες γθναίκες - τώρα μου είπανε για μια παραλία. Επειδή λοιπόν δεν μπορείς να τις φτάσεις, νιώθεις λειψός, διότι οι εικόνες εμφανίζοντιαι ως πραγματικές, σαν τις Σειρήνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαχαχαχα...ρε φίλε πλάκα μου κάνεις?

   Τί σχέση έχουν αυτά που μου λες με την ιστορία???

   Η σκέψη και το γούστο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα ιστορικά γεγονότα.Ούτε τα όνειρα.Η ιστορία έγινε όπως έγινε , όχι όπως θα ήθελα εγώ ή εσύ να γίνει.Είναι τόσο απλό νομίζω.

   Delete
 38. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Παρμενίδης που λέει κάτι το καταπληκτικό. Λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι εσύ είσαι εκεί που είσαι, ας πούμε σε ένα δωμάτιο χάλια μπροστά σε μια οθόνη, κι ο άλλος στην παραλία περιτρυγυρισμένος από καλλονές που χαιδεύουν η μία την άλλη. Και σου λέει - πρόσεξε πρόσεξε πρόσεξε. Το πρόβλημα δεν είναι ότι εσύ δεν είσαι στην παραλία στη θέση του άλλου.Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται ΣΥΓΚΡΙΣΗ.

  Η σύγκριση γίνεται ως εξής - γιατί να μην είμαι εγώ στηνπαραλία ; Γιατί να μούχει κάνει ένα τέτοιο κακό ο Σαμαράς ;

  Και τότε σού λέει το εξής. Αυτή η σκέψη γίνεται ΕΡΗΜΗΝ ΣΟΥ.

  Η σκέψη πάει από ΜΟΝΗ ΤΗΣ.

  Η σκέψη δεν είσαι ΕΣΥ.

  Από κει ξεκινάει το θέμα θρησκεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταρχήν αυτό που λες ονομάζεται ζήλια.Αν εγώ είμαι στο δωμάτιο και κάποιος άλλος βρίσκεται στη παραλία με γυναίκες και εγώ τον φθονώ , αυτό σημαίνει ότι τον ζηλεύω. Και πραγματικά σε επιβεβαιώνω ότι δεν πάσχω από τέτοια συμπτώματα.

   Για να μπω στη διαδικασία της σύγκρισης με τον άλλον σημαίνει ότι κατέχω μέσα μου την ιδεολογία του φθόνου , δηλαδή της αριστεράς.Ζηλεύω κάποιον επειδή κατέχει περισσότερ από εμένα.Παιδιαστική αντίληψη.

   Και πάλι δε μπορώ να κατανοήσω τον ειρμό της σκέψης σου και πως αυτό σχετίζεται με την ιστορία .Με συγχωρείς αλλά θεωρώ ότι σου λείπει η ορθολογική σκέψη. Πρέπει να γίνεις περισσότερο ορθολογιστής. Έτσι θεωρώ εγώ βέβαια και δε σημαίνει ότι εγώ έχω δίκαιο.

   Αν κάποιος δεν έχει εξασκηθεί στη λογική , ε τότε φυσικά και η σκέψη πάει από μόνη της και τότε είναι που επικρατεί το θυμικό μέρος του ανθρώπου , όχι το νοητικό.

   Delete
 39. Αυτό δηλαδή που λέει ο Πλάτωνας, ότι στο τέλιο κράτος οι πολίτες έχουν εποπτεία του κόσμου των ιδεών, είναι ότι έχουνε φύγει από τον εγωισμό, που είναι μια ασυναίσθητη θηρησκεία. Ο εγωισμός είναι η εντύπωση ότι η σκέψη σου σού ανήκει εσένα. Ο κόσμος των ιδεών είναι ότι δεν σου ανήκει τίποτα. Είναι κάτι σαν τη Νιρβάνα. Η θρησκεία του Χρήματος που λέει ο Κιτσίκης είναι ο εγωισμός. Όμως ο αλτρουισμός και ο εθνικισμός και ο κομμουνισμός και ο Χριστιανισμός και τα πάντα, όταν συνοδεύονται απο εγωισμό, δηλαδή ΘΥΣιΑ, είναι στην πραγματικότητα όλα τους το ίδιο πράγμα.

  Μόνο αν δεις ότι η σκέψη σου δεν σού ανήκει περνάς στον κόσμο των ιδεών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς τώρα τα λες κάπως σωστά.Ο εγωισμός για καθετί είναι που καταστρέφει τις αξίες.

   Η σκέψη του καθενός όμως ανήκει στον καθένα.Ο κόσμος των ιδεών είναι κοινός για όλους ανεξάρτητα από το πως ο καθένας σκέφτεται.Είναι μαι βάση δεδομένων αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι.

   Και η Ιστορία με τη σειρά της έτσι λειτουργεί.

   Delete
 40. Δηλαδή πρέπει να σταματήσεις να κάνεις θυσία, να σταματήσεις να πληγώνεις τον εαυτό σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί ορίζεις ως θυσία;

   Θυσία είναι το να δουλεύεις πολλές ώρες , θυσία είναι αν θες αν κάνεις πολλά παιδιά , θυσία είναι το να αλλάξεις τον εαυτό σου προς το καλύτερο , θυσία είναι να μην λες ποτέ ψέματα(έστω και το πιο μικρό) ψέμα , θυσία είναι να παραδέχεσαι ΠΑΝΤΑ τα λάθη σου , θυσία είναι να παραδέχεσαι τα στραβλα της εκάστοτε ιδεολογίας σου κλπ.

   Delete
 41. Η διαφορά του Πλάτωνα από τον Παρμενίδη, το Χριστό και κοντά στις μέρες μας το Κρισναμούρτι είναι ότι ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί μια αποδεικτική διαδικασία, που παίρνει ρόνο. Όμως οι άλλοι και πρώτος και καλύτερος ο Παρμενίδης λένε ότι αυτό είναι μεγάλη παγίδα και ότι ΕΔΩ και ΤΩΡΑ είναι τα πάντα. Δυστυχώς είμαστε όλοι Πλατωνικοί, και η θρησκεία η χριστιανική, και το θέατρο. Ας πούμε ότι ο Δημητριάδης είναι καλός συγγραφέςας. Όμως δεν προσφέρει λύση - λέει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, και λέει πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο να κάνουμε και και και και και και. Οι πολιτικοί το ίδιο

  θα θα θα θα θα θα. Ναι, αλλά ρε φίλε εγώ ψοφάω.

  οπότε σου λένε, συνειδητοποίησε ότι αυτά που γίνονται γίνονται ερήμην σου, από μόνα τους. εκεί υπάρχει κάτι που δεν έχεις προσέξει. Αυτό λένε αυτοί οι φιλόσοφοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν το έχει πει αυτό ο Παρμενίδης , διαφωνώ καθέτως. Τίποτα δε γίνεται ερήμην σου. Ακόμα και η σκέψη του καθενός "επηρεάζει τα συμβάντα".Αυτό που λέμε "το κλίμα".

   Για παράδειγμα.Έχουμε ανεργία στη χώρα.Η τωρινή κυβέρνηση θα προχωρούσε σε ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις με σκοπό τα έσοδα αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

   Λοιπόν , όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ έχεις τους πολίτες να απειλούν μην τυχόν και πουλήσετε αυτό και μην τυχόν και δώσετε το άλλο , τότε με συγχωρείς αλλά είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γιατιί με τις ιδιωτικοποιήσεις η χώρα θα είχε και έσοδα και νέες θέσεις εγρασίας.

   Αλλά όταν ο πολίτης θεωρεί ότι οι θέσεις εργασίας έρχονται ουρανοκατέβατες , το πρόβλημα είναι δικό του και ΜΟΝΟ δικό του. Κατλα τα άλλα οι ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ , ΑΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΩΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

   Καταλαβαίνει κανείς την πολιτική παράνοια των ημερών μας;

   Σου είπα ο χειρότερος εχθρός είναι οι ίδιοι οι Έλληνες.Κανείς άλλος.

   Delete
 42. Φιλε μου, κατ αρχην να σε καλσορισω στην παρεα μας αν και νομιζω οτι το γραψιμο σου ειναι γνωστο.
  Ειχα γραψει ενα σχολιο αλλα μου εσβησε και βαριεμαι να το ξαναγραψω αφου φροντισατε με τον Κωνσταντη να το κανεται και ανεπικαιρο.
  Ειλικρινα, δεν μπορω να καταλαβω ορισμενες θεσεις σου επειδη απ αυτα που γραφεις φαινεαι λογικος ανθρωπος.
  Ενα δεν καταλαβα το σχολιο για τον ευεργετη Σαμαρα και το δευτερο για ανθρωποθυσιες των αρχαιων Ελληνων.
  Που ακριβως τα στηριζεις αυτα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είδες που πέφτεις στη παγίδα του εγωισμού??

   Εσύ σαν Έλληνας αρνείσαι να παραδεχτείς ότι υπήρχαν ανθρωποθυσίες στην αρχαία Ελλάδα επειδή ήταν οι προγόνοί σου και δε μπορείς να σκεφτείς καν κάτι αρνητικό γοα αυτούς.

   Κι όμως είναι αλήθεια.Το αναφέρει και ο Πλάτωνας , ο Παυσανίας , ο Πορφύριος και ο Πλούταρχος.

   Το δεύτερο παράδειγμα με το Σαμαρά το επιβεβαιώνει η Αργεντινή που ξαναχρεωκόπησε σε διάστημα 13 ετών,Η ίδια η πραγματική ζωή το λέει.Η Αργενρινή είχε πει όχι στο δικό της μνημόνιο το 2001.Και τότε όλοι πανηγύροιζαν .Και να τα αποτελέσμτα 13 χρόνια μετά.

   Εμείς σιγά σιγά βγαίνουμε από την κρίση.Επίσης αυτό που δεν κατάλαβε κανείς είναι ότι ΤΩΡΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ από την κρίση,Δεν μπαίνουμε.Κατάλαβες τη διαφορά?

   Επί σαράντα χρόνια τρώγαμε.Τώρα τα ξεχρεώνουμε φίλε μου!

   Delete
  2. Βασικά ανθρωποθυσίες γίνονταν (βλέπε και Ιφιγένεια) και σταμάτησαν. Και για το Σαμαρά έτσι είναι, να ηθικολογούμε δεν έχει νόημα, κ ο Πάγκαλος δίκιο έχει μαζί τα φάγαμε, κανείς δε μίλαγε όσο τρώγαμε πλην κάποιων όπως ο Χαραλαμπίδης του ΠΑΣΟΚ ή ο Λεβέντης που θεωρούνταν γραφικο από όλους.

   Delete
  3. Οι ανθρωποθυσίες στη αρχαία Ελλάδα φαίνεται δεν γίνονταν στους ιστορικούς χρόνους. Το θέμα της θυσίας είναι καίριο για τη μελέτη της αρχαίας Ελλάδας. Βλέπε τα βιβλία του Walter Burkert.

   Delete
 43. Ο Παρμενίδης λέει ότι θυσία είναι η κίνηση. Δηλαδή οποιαδήποτε κίνηση δεν γίνεται από μόνη της. Η θυσία είναι η μετακίνηση που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Αυτό απαντάει στο θέμα της δουλειάς και της οικονομίας. Εκεί που είναι το αγγούρι είναι στο θέμα του έρωτα, ο οποίος, όπως οι Σειρήνες με τον Οδυσσέα, είναι το ξατεξοχήν πράγμα που σε βάζει σε πειρασμό να κινηθείς. Εκεί παίζεται το παιχνίδι για τους νεώτερους ή τους λιγούρηδες σαν και μένα.

  ReplyDelete
 44. Μπλεχτήκαμε λιγάκι. για να σας προλάβω, και να μην κινούμαι, επιχειρώ να τα ανασυνθέσω. ο Σαμαράς ας πούμε με βάση το σενάριο που σας λέω είναι μια μαριονέτα, που φτιάχνει ο Εγωισμός για να σου πει, εσύ φταις, κακομοίρη, και σού αξίζει να έχεις τέτοιους ανθρώπους στην τηλεόραση. Εσύ φταις.

  Προσπαθεί δηλαδή να σε ενοχοποιήσει και να σε κάνει να ασχολείσαι με τον εαυτό σου και τα χάλια σου, αντί να υπάρξεις ένα με τον κόσμο και τη φύση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και φταίω και εγώ και εσύ και ο κάθε πολίτης για το κατάντημα της Ελλάδας.

   Με συγχωρείς αλλά αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε αυτό , τότε άστα να πάνε.Ας αφήσουμε τη χώρα να διελυθεί.

   Δε κάναμε οι περισσότεροι φοροδιαφυγές?Έστω και μικρές.Κόβαμε όλοι μας απόδειξη?

   Φακελάκια έπαιρναν οι γιατροί?Μίζες οι υπουργοί?

   όλοι φταίμε , δε το συζητάμε αυτό.Αλλά μάλλον άδικα τα γράφω γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν γίνομαι κατανοητός.

   Delete
 45. Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Εγω λέω ότι όλοι μαζί φταίμε.Άλλος περισσότερο , άλλος λιγότερο.

   Πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε αυτό , συν το ότι η κρίση δημιουργήθηκε από διάφορες κακοδιαχειρίσεις οικονομικές μαζί με τη φθορά των αξιών(πχ το πασοκ κατηργησε το πολυτονικο σε επιπεδο γλωσσας) του ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ. Η λεγόμενη κρίση δε δημιουργήθηκε ξανγινκά το 2009-2010. Ήταν σύνολο γεγονότων 40 ετών.

   Το μνημόνιο μας βγάζει από αυτήν την κρίση. Δε μας βάζει. Οι φόροι είναι αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης τόσων ετών , με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και είμαστε και σε καλό δρόμο γιατί ο ελληνικός λαός δείχνει να αντέχει γιατί πάντα υπάρχει και η αυτογνωσία με την αυτοκριτική στο πίσω μέρος του μυαλού , έστω και σε μικρό βαθμό κι ας μην το παραδεχόμαστε ότι ναι φταίμε και εμείς.

   Η Αργεντινή αντίθετα ακολούθησε τον αντίστοιχο δρόμο που διακυρρήσει σήμερα ο Τσίπρας. Δηλαδή έξοδο από το μνημόνιο(τον μηχανισμό) και μη αποπληρωμή του χρέους.

   Καταλαβαίνεει κανείς τι θα γίνει με τον Τσίπρα σύντομα πρωθυπουργό στην Ελλάδα ή μιλάω σε τοίχους;

   Νομίζω δεν υπάρχει ελπίς....

   Delete
 46. Όχι δεν φταις εσύ.

  Ο Καραμπελιάς ας πούμε και άλλοι έχουνε δίκιο όταν λένε ότι προηγήθηκε της κρίσης μια προπαγάνδα ενοχοποίησης του ελληνικού λαού. Όμως αυτό είναι παγίδα, στην πραγματικότητα, διότι σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος ΚΑΚΟΣ, που έχει βουληση, και σε κάνει να ενισχύεις το δικό σου εγωισμό για να αντιμετωπίσεις το κακό.

  Αυτό είναι παγίδα.

  Για να βγεις από το αδιέξοδο πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή πάει από μόνη της. Είναι σαν την αυτοίαση. Όταν φέρνεις το γιατρό, ο γιατρός σε σφάζει. Αυτό έλεγε ο Μολιέρος με τον κατά Φαντασίαν Ασθενή. Βέβαια πέθανε επί σκηνής σχεδόν από αιμόπτυση, με τέτοιο άγχος πούχε λόγω της δουλειάς του. Το άγχος είναι καταστροφή.

  Αυτό είναι και το μόνο πρόβλημα του ελληνικού λαού.

  Το φοβερό άγχος.

  ReplyDelete
 47. Εσύ μιλάς θεωρητικά , εγώ πρακτικά.Έδωσα τα παραδείγματα στα σχόλιά μου, ελπίζω να γίνουν κατανοητά.

  ReplyDelete
 48. Μιλάω τελείως πρακτικά, σόρυ. Νομίζω πως βρήκαμε ποια είναι η θρησκεία των Ελλήνων. Το άγχος. Ήδη στο όνομά τους υπάρχει άγχος.

  ReplyDelete
 49. Καταλάβατε τώρα γιατί έχουμε κρίση ;

  ReplyDelete
 50. Πάμε τώρα παρακάτω. Για να υπάρξει έστω η ελάχιστη ελπίς για να βγει από την κρίση ο ελληνικός λαός δεν είναι να πάρει ψυχοφάρμακα. Και όλες αυτές τις αηδίες. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει να αναστελλει ο ίδιος τις ενστικτώδεις του αντιδράσεις.

  Τα κόμματα και άλλα τέτοια πράγματα της συμφοράς τού καναλιζάρουνε τις αντιδράσεις και στην πραγματικότητα τον λογοκρίνουνε.

  ReplyDelete
 51. Και να σταματήσει την άθλια νοοτροπία,πρέπει να αντέξω κάνοντας υπομονή. Διότι, μετά την υπομονή, τι ;

  ReplyDelete
 52. Ἡ ὐποστήριξη τῆς πολιτικῆς τοῦ Σαμαρᾶ καὶ ἡ καταδίκη τῆς Ἀργεντινῆς-Τσίπρα ἀπὸ τὸν «Ἔνοχα Μυστικά» ἔχει ἐνδιαφέρον, ὅπως καὶ ἡ ἐπισήμανσή του ὅτι φταῖμε ὅλοι καὶ ὅτι ὅλοι τὰ φάγαμε μαζί, ἐγὼ ἕνα εὐρώ, ἐσὺ ἕνα ἑκατομμύριο. Π.χ. χρόνια προσπαθούσαμε νὰ οἰκοδομήσουμε ἰδιωτικὰ Πανεπιστήμια ποὺ ἀπεδείχθησαν ἐπιτυχημένα, ὄχι μόνον στὶς ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία. Κάτι ξέρω ἐγὼ ποὺ ἔχω διδάξει σὲ πολὺ ἐπιτυχημένα ἰδιωτικὰ πανεπιστήμια τῆς Τουρκίας. Ὅμως, ὁ λαϊκισμὸς τοῦ πάλαι ποτὲ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ σημερινοῦ Σύριζα καὶ ὁ μῦθος τῆς δημοσίας παιδείας τοῦ λαοῦ ποὺ προσεπάθουν νὰ πείσουν ὅτι ὁ κρατισμὸς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν ἐργατοπατέρων ἦταν σοσιαλισμός, ἔκαμε πιστευτὸ τὸ μεγαλύτερο ἀστεῖο τῆς μεταχουντικῆς πολιτικῆς ὅτι τὸ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικὸ Κίνημα ΠΑΣΟΚ ἦταν πανελλήνιο καὶ ἰδίως σοσιαλιστικὸ. Ὁ κρατισμὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ Σύριζα δὲν εἶναι οὔτε σοσιαλισμὸς ἀλλὰ οὔτε κἄν κρατικὸς καπιταλισμός. Τὸ δημοσιοϋπαλληλίκι εἶναι κάτι πολὺ χειρότερο ἀπὸ τὸ λησταρχεῖο τοῦ Βασιλέως τῶν Ὀρέων (1857) τοῦ Edmond About. Ὁ τελευταῖος εἶχε περιγράψει στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ὡς προφήτης, τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974, στὸ πρόσωπο τοῦ ληστάρχου Χατζησταύρου ποὺ περιεφέρετο στὴν Ἀττικὴ ληστεύοντας μὲ τὴν συνεργασία τοῦ κράτους καὶ ὅταν ἐπῆρε σύνταξη εἶχε ἀποσυρθῆ ὡς καλὸς νοικοκύρης μὲ στόχο νὰ γίνῃ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης.

  Ἀλλὰ τὴν πραγματικὴ λύση ποὺ χρειάζεται τὸ σημερινὸ ἀπαίσιο κρατίδιο θὰ τὴν δώσῃ τὸ δημιουργικὸ μυαλὸ ἑνὸς πολιτικοῦ ἥρωος καὶ σίγουρα ὄχι οὐδεὶς συνταγματολόγος, οὐδεὶς οἰκονομολόγος καὶ οὐδεὶς καθηγητὴς τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου ἐπιπέδου Οὐαγκαντουγκού. Ἴσως ἐμφανισθῆ ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἕνα 18χρονο παιδὶ θαῦμα, ὅπως ὅλοι αὐτοὶ οἱ εἰκοσάρηδες στρατηγοὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως στὴν δεκαετία 1789-1799. Ποῦ εἶσαι Μεγαλέξανδρε νὰ κόψῃς τὸν Γόρδιο δεσμό;

  Δημήτρης Κιτσίκης  ReplyDelete
 53. ΤΟ ΔΕ ΜΗΝ ΘΥΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝ ΟΡΩΜΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ. ΚΑΙ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ, ΟΤΕ ΟΥΔΕ ΒΟΟΣ ΕΤΟΛΜΩΜΕΝ ΓΕΥΕΣΘΑΙ, ΘΥΜΑΤΑ ΤΕ ΟΥΚ ΗΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣΙ ΖΩΑ, ΠΕΛΑΝΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΙ ΚΑΡΠΟΙ ΔΕΔΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΙΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΝΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΣΑΡΚΩΝ Δ ΑΠΕΙΧΟΝΤΟ ΩΣ ΟΥΧ ΟΣΙΟΝ ΟΝ ΕΣΘΙΕΙΝ ΟΥΔΕ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΒΩΜΟΥΣ ΑΙΜΑΤΙ ΜΙΑΙΝΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΟΡΦΙΚΟΙ ΤΙΝΕΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΒΙΟΙ ΕΓΙΓΝΟΝΤΟ ΗΜΩΝ ΤΟΙΣ ΤΟΤΕ, ΑΨΥΧΩΝ ΜΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΝ ΔΕ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΕΧΟΜΕΝΟΙ.
  Το να θυσιαζουν ανθρωπους ακομη και τωρα το βλεπουμε σε πολλους, και αντιθετα ακουμε απο αλλους οταν δεν τολμουσαμε να φαμε ουτε μοσχαρι, και τα θυματα στους θεους δεν ηταν ζωα, αλλα γλυκισματα και καρποι με μελι ανακατεμενοι και τετοια αγνα θυματα. Απο σαρκες δε απειχαν διοτι θεωρουσαν οτι ουτε οσιο ειναι να τις τρωνε ουτε να μολυνουν με αιμα τους βωμους των θεων, αλλα ορφικοι λεγομενοι εγενοντο βιοι στους προγονους μας. Εχοντας σαν τροφη ολα τα αψυχα και αποφευγοντας τα εμψυχα.
  "Νομοι" Πλατωνος

  Προφανως για μενα ο Πλατωνας μιλαει για αλλες περιοχες οταν λεει οτι υπαρχουν και στην εποχη του ανθρωποθυσιες. Εκτος κι αν εχεις να μου πεις καποια Ελληνικη πολη στη οποια γινονταν ανθρωποθυσιες στην εποχη του Πλατωνα, το κειμενο λεει και παλιοτερα στην Ελλαδα οχι μονο δεν γινοντουσαν ανθρωποθυσιες αλλα ουτε ετρωγαν τα ζωα.
  Εσυ που ακριβως ειδες τον Πλατωνα να λεει τετοια πραγματα;
  Να μιλας συγκεκριμενα. Η μονη ανθρωποθυσια που αναφερεται στην μυθολογια και τελικα δεν εγινε ειναι της Ιφιγενειας που μοιαζει σκανδαλωδως με του Ισαακ.
  Μπορεις ακομη να βρεις και της Πολυξενης στον ταφο του Αχιλλεα οπως αναφερει καποια παραδοση και αναπαραγει ο Ευριπιδης αν δεν κανω λαθος.
  Εγω αλλες δεν εχω υποψιν μου, πολυ περισσοτερο σε ιστορικους χρονους.
  Αν ξερεις εσυ φωτισε μας.
  Πρωτου αποφασισεις σε τι ηταν καλοι και τι κακοι οι προγονοι καλα θα κανεις να εχεις μια πιο σαφη αποψη για το θεμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω πολύ πιο σαφή , ξεκάθαρη και ιστορική άποψη από σένα για το θέμα , πέρα από εγωισμούς και "εθνικές" παρωπίδες.

   Πάρε τα αποσπάσματα αφού το θες τόσο.


   «Ενώ ο Θεμιστοκλής προσέφερε κοντά στη ναυαρχίδα θυσία, του έφεραν τρεις αιχμαλώτους, οι οποίοι ήταν ωραιότατοι και στολισμένοι μεγαλοπρεπώς (...) Όταν τους είδε ο μάντης Ευφραντίδης, επειδή εκείνη την ώρα υψώθηκε από τα ιερά μεγάλη και λαμπρή φλόγα, ταυτόχρονα δε κάποιο φτέρνισμα από τα δεξιά έδωσε το σημάδι, τον συμβούλευσε να αρχίσει από τους νέους αιχμαλώτους και αφού προσευχηθεί, να τους θυσιάσει όλους στον Ωμηστή Διόνυσο. Έτσι, είπε, θα εξασφαλιστεί στους Έλληνες η νίκη συγχρόνως και η σωτηρία. (...) Και ο Θεμιστοκλής εξεπλάγη, (....) αλλά το πλήθος άρχισε με ομαδικές φωνές να επικαλείται τη βοήθεια του θεού, οδήγησε βιαίως τους αιχμαλώτους στο βωμό και επέβαλε να εκτελεστεί η θυσία, όπως συμβούλευσε ο μάντης. Αυτά τα διηγείται εκ των ιστορικών ο Φανίας ο Λέσβιος, ο οποίος ήταν φιλόσοφος και όχι άπειρος στα ιστορικά ζητήματα».

   Πλούταρχος, "Βίος Θεμιστοκλέους" ΙΓ, 3

   «Επεί αυτίκα ημίν μεν ου νόμος εστίν ανθρώπους θύειν αλλ΄ ανόσιον, Καρχηδόνιοι δε θύουσιν ως όσιον ον και νόμιμον αυτοίς, και ταύτα ένιοι αυτών και τους αυτών υείς τω Κρόνω, ως ίσως και συ ακήκοας. Και μη ότι βάρβαροι άνθρωποι ημών άλλοις νόμοις χρώνται, αλλά και οι εν τη Λυκαία ούτοι και οι του Αθάμαντος έκγονοι οίας θυσίας θύουσιν Έλληνες όντες.»

   (Πλάτων, Μίνως 315 b-c)


   «Εθύετο γαρ και εν Ρόδω μηνί Μεταγειτνιώνι έκτη ισταμένου, άνθρωπος τω Κρόνω. Ό δη επί πολύ κρατήσαν έθος, μετεβλήθη. Ένα γαρ των επί θανάτω δημοσία κατακριθέντων μέχρι με των Κρονίων συνείχον. Ενστάσης δε της εορτής προαγαγόντες τον άνθρωπον έξω των πυλών άντικρυς του Αριστοβούλης έδους, οίνω ποτίσαντες, έσφαττον.


   Εν τη νυν Σαλαμίνι, πρότερον δε Κορωνίδι ονομαζομένη, μηνί κατά Κυπρίους Αφροδισίω, εθύετο άνθρωπος τη Αγραύλω τη Κέκροπος και νύμφης Αγραυλίδος. Και διέμενε το έθος άχρι των Διομήδους χρόνων. Είτα μετέβαλλεν, ώστε τω Διομήδει άνθρωπον θύεσθαι." "Ο δε σφαγιασόμενος υπό των εφήβων αγόμενος, τρις περιέθει τον βωμόν. Έπειτα ο ιερεύς λόγχη έπαιεν κατά του στομάχου και ούτως αυτόν επί την ---νηθείσαν πυράν ωλοκαύτιζεν. Τούτον τον θεσμόν, Δίφιλος ο της Κύπρου βασιλεύς κατέλυσε, κατά τους Σελεύκου χρόνους του θεολόγου γενόμενος.»

   Πορφύριος, «περί της αποχής εμψύχων» Β, 54, 2

   «Εθύοντο δε και εν Χίω τω ωμαδίω Διονύσω άνθρωπον διασπώντες, και εν Τενέδω, ως φησίν Εύελπις ο Καρύστιος.
   Επεί και Λακεδαιμονίους φησίν ο Απολλόδωρος τω Άρει θύειν άνθρωπον.»
   «Ίστρος δε εν τη συναγωγή των Κρητικών θυσιών, φησί τους Κουρήτας το παλαιόν τω Κρόνω θύειν παίδας.»
   «Εθύετο γαρ και εν Λαοδικεία τη κατά Συρίαν, τη Αθηνά κατ’ έτος παρθένος, νυν δ’ έλαφος»
   «Φύλαρχος δε κοινώς πάντας τους Έλληνας πριν επί πολεμίους εξιέναι ανθρωποκτονείν ιστορεί»
   «ΑΛΛ’ ΕΤ ΚΑΙ ΝΥΝ (ακόμα και τώρα) τις αγνοεί κατά την μεγάλην πόλιν (Ρώμη) τη του Λατιαρίου Διός εορτή σφαζόμενον άνθρωπον;»

   Πορφύριος, «περί της αποχής εμψύχων» Β, 55, 9

   «Αφ΄ ου μέχρι του νυν ουκ εν Αρκαδία μόνον τοις Λυκαίοις, ούδ΄ εν Καρχηδόνι τω Κρονω, κοινή πάντες ανθρωποθυτούσι, αλλά κατά περίοδον της του νομιμου χάριν μνήμης εμφύλιον αεί αίμα φαίνουσιν προς τους βωμούς, καίπερ τοις παρ΄ αυτοίς οσίας εξειγούσης των Ιερών, τοις περιρραντηρίοις κηρύγματι, ει τις αίματος ανθρωπείου μεταίτιος.»

   (Πορφύριος, Περί Αποχής Εμψύχων Β΄ 27)

   «Η Ορθία τής Σπάρτης είναι το ξόανο τής χώρας των βαρβάρων... Τούς ήρθε ύστερα ένας χρησμός
   να βρέχουν τον βωμό με ανθρώπινο αίμα κι άρχισαν να θυσιάζουν κάποιον με κλήρο, ώσπου ο Λυκούργος, το αντικατέστησε με μαστιγώσεις των εφήβων μέχρι θανάτου και γέμιζε μ' αυτές ο βωμός με ανθρώπινο αίμα».

   Παυσανίας (Ελλάδος Περιήγησις, Γ΄16, 9-10)

   «Ένας κατάδικος έμεινε στη φυλακή ως τη γιορτή τού Κρόνου. Την ήμερα τής γιορτής τον οδήγησαν μπροστά στο ναό τής Αρτέμιδας κι αφού τού έδωσαν να πιει κρασί τον αποκεφάλισαν»

   Πορφύριος (Περί αποχής των εμψύχων, Β΄54,2).


   Ελπ'ιζω να μην χρειάζεσαι κι άλαλ στοιχεία μετά από αυτά.Μάθε να λες την αλήθεια ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ιδεολογίας.Ξέρω ότι πονάει στην αρχή.

   Delete
  2. Ο Πλουταρχος μετα πεντακοσια χρονια λεει για ανθρωποθυσια του Θεμιστοκλη που οι συγχρονοι ιστορικοι δεν αναφερουν πουθενα.
   Ο Πορφυριος (Μαλικ η Μαχλος το πραγματικο ονομα του) εκ Συριας αναφερει πραγματα που επισης απεχουν απο την εποχη του αρκετους αιωνες.
   Το αυτο και ο Παυσανιας που μιλαει για πριν τον Λυκουργο δηλαδη περιπου χιλια χρονια πριν την εποχη του. Οσο για τις μαστιγωσεις μεχρι θανατου κανενας παλι συγχρονος δεν αναφερει.
   Το ιδιο και ο Πλατωνας μη οντας ιστορικος ουτε γεωγραφος λεει οτι εχει ακουσει. Ο μυθος για τους 50 γιους του Λυκαωνα που εφτιαξε την ομωνυμη πολη στην Αρκαδια, λεει οτι τους σκοτωσε με κεραυνο ο Διας γιατι του εβαλαν να φαει ανθρωπινο κρεας. Μαλλον λοιπον η θρησκεια δεν ενεκρινε τετοιες πρακτικες αν υπηρχαν.
   Χωρις να αποκλειω να υπαρχει και καποια αληθεια σε αυτα, μια και αναφερονται συνηθως σε τελετες του Κρονου-Βηλου-Βααλ και του Διονυσου-Ιακχου σε περιοχες γυρω απο την Φοινικη οπου ειχαμε αρκετα στοιχεια ανθρωποθυσιων, δεν καταλαβαινω γιατι ταυτιζεις την αρχαια θρησκεια με αυτες.
   Πολυ περισσοτερο που οι συγχρονοι των γεγονοτων ιστορικοι και οχι μονον δεν αναφερουν τιποτε τετοιο.
   Αν μια αιρεση χριστιανικη αποφασισει να θυσιαζει ανθρωπους θα το ριξεις στην χριστιανικη θρησκεια;
   Θα μπορουσα μαλιστα να σου αναφερω απο την Π. Διαθηκη τον Ιεφθαε τον οποιο ο Θεος εβαλε να κανει την κορη του ολοκαυτωμα αφου του ειχε ταξει να θυσιασει οποιον βγει απο την πορτα του.

   ἐγένετο ἐπὶ ᾿Ιεφθάε πνεῦμα Κυρίου, καὶ παρῆλθε τὸν Γαλαὰδ καὶ τὸν Μανασσῆ καὶ παρῆλθε τὴν σκοπιὰν Γαλαὰδ εἰς τὸ πέραν υἱῶν ᾿Αμμών. 30 καὶ ηὔξατο ᾿Ιεφθάε εὐχὴν τῷ Κυρίῳ καὶ εἶπεν· ἐὰν διδοὺς δῷς μοι τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν ἐν τῇ χειρί μου, 31 καὶ ἔσται ὁ ἐκπορευόμενος, ὃς ἂν ἐξέλθῃ ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ οἴκου μου εἰς συνάντησίν μου ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με ἐν εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν ᾿Αμμών, καὶ ἔσται τῷ Κυρίῳ ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα.


   Επειδη δεν υπηρχε καποιο δογμα, η καθε περιοχη ειχε τα δικα της εθιμα και δεν υπηρχε η εννοια της αιρεσης στην αρχαια θρησκεια, δεν ειναι λογος να κατηγορειται ακομη και αν εχουν καποια αληθεια οι μαρτυριες των μεταγενεστερων ιστορικων.
   Ακομη κι αν βρεθηκαν δυο τρεις πολεις μεσα στις εκατονταδες που να υιοθετησαν τετοιες πρακτικες δεν λεει τιποτε αυτο για την θρησκεια αλλα μαλλον για τους θρησκευομενους των πολεων.

   Delete
  3. Εγώ σου έφερα πηγές από αρχαίους συγγραφέις που ζούσαν εκείνη την εποχή.
   Δικαίωμά σου να τις αμφισβητείς.

   Φυσικά και οι ανθρωποθυσίες έχουν να κάνουν με τη θρησκεία.Για εύνοια στους θεούς τις κάνανε.

   Είναι αυτονόητο ότι δεν γίνονταν σε όλα τα μέρη ανθρωποθυσίες , αλλά ήταν και η ανθρωποθυσία ένα είδος θυσίας , πέρα από τη ζωοθυσία δηλαδή.

   Delete
  4. Οι πηγες σου ειναι πεντακοσια και χιλια χρονια μετα τα περιγραφομενα γεγονοτα. Δηλαδη σαν να μιλας εσυ για το Βυζαντιο.
   Ουτε ο Ηροδοτος , ουτε ο Θουκιδιδης, ουτε ο Ξενοφων ουτε ο Στραβων ουτε ο Εκαταιος ουτε κανεις συγχρονος αναφερει τιποτα τετοιο. Ουτε αργοτερα στον Αριανο η στον Διοδωρο που αναφερει αρκετα παραξενα εθιμα, εχω διαβασει κατι τετοιο.
   Ας δεχτουμε ομως οτι εχεις δικιο και αυτα που αναφερουν μετα απο τοσα χρονια εχουν καποια εγκυροτητα.
   Αν θελεις να χρεωνεις στην θρησκεια τις οποιες παρεκβασεις, τοτε θα πρεπει να δεχτεις οτι ο Χριστιανισμος ευθυνεται για την Ιερα εξεταση η για την Σκυθοπολη, για την καταστροφη του Ελληνικου πολιτισμου και την σφαγη των Ελληνων, για την γενοκτονια των Ινδιανων η των Μαορι και γενικα για ολες τις ασκημιες που εγιναν στο ονομα του.
   Επισης πρεπει να δεχτεις να ειναι υπευθυνος για ολα τα δογματα και τις αιρεσεις του και για τα αμετρητα εγκληματα τους.
   Δεν ειναι αυτονοητο καθολου οτι δεν γινοντουσαν σε ολα τα μερη ανθρωποθυσιες εφ οσον η θρησκεια το απαιτουσε.
   Το οτι ελεγχονται δυο τρεις περιπτωσεις σε εκατονταδες πολεις για μιαμισυ χιλιετια, δειχνει σαφως οτι αν υπηρχαν ανθρωποθυσιες δεν ηταν μερος της θρησκειας.
   Αν ψαξω πιθανον θα βρω οτι και σε καποιες χριστιανικες πολεις εγιναν ανθρωποθυσιες. Θα θεωρησεις οτι το απαιτουσε η χριστιανικη θρησκεια, αν βρω; Η οτι αυτοι που τα εφορμοζαν δεν ειχαν διαβασει σωστα το ευαγγελιο;
   Αν λοιπον θελεις να μιλησεις για την θρησκεια πολυ ευχαριστως αλλα μην μου φερνεις μαρτυριες απο μεταγενεστερους που ακομη κι αν ηταν αληθινες θα αποδεικνυαν απλως οτι καποιες ελαχιστοτατες πολεις σε καποιες εποχες, θεωρουσαν οτι τιμουν τους θεους με εναν τροπο που ολοι οι αλλοι θεωρουσαν αποτροπαιο.

   Delete
  5. Ο Χριστιανισμός διέσωσε τον Ελληνισμό από την καταστροφή.Τα αρχαία κείμενα τα έχουμε από τους βυζαντινούς χριστιανούς μοναχούς αντιγραφείς και τα διαβάζουμε σήμερα υπερήφανα.

   Ξέρεις ποιοα είναι η διαφορά μας;

   Εγώ σαν παραδοσιακός δεξιός αναζητώ την αντικειμενική αλήθεια.Ο εθνικισμός ψάχνει την "εθνική" αλήθεια και έχει το έθνος σαν βάση.

   Έανς δεξιός έχει το ανώτερο ήθος και την αντικειμενική αλήθεια σαν βάση , για αυτό και διαγέρουμε.Ένας δεξιός δεν είναι αρχαιόπληκτος όπως ένας εθνικιστής και απραδέχεται και τα στραβά των αρχαίων σε αντίθεση με εσάς που φοράτε παρωπίδες.

   Delete
 54. Τωρα για τα σημερινα χαλια τι να πω.
  Τι ακριβως γλυτωσαμε;
  Εχουμε υποθηκευσει ολη την χωρα για να παρουμε φθηνα δανεια τα οποια ομως ειναι σιγουρο οτι δεν μπορουμε να ξοφλησουμε.
  Εχουμε παραχωρησει την εθνικη μας κυριαρχια.
  Θα δουλευουμε (οσοι βρισκουν δουλεια) για 400 ευρω κι αν.
  Θα παιρνουμε συνταξη στα 70 χρονια 350 ευρω
  Τα ταμεια ειναι κατεστραμενα οχι μονο απο τα μηδαμηνα εσοδα αλλα απο τα κουρεμα που αντι να γινει στις Γερμανογαλλικες τραπεζες εγινε αφου αυτες ξεφορτωσαν.
  Στην Θρακη ετοιμαζεται ειδικη οικονομικη ζωνη και ακολουθει αποσχιση.
  Οι λαθρομεταναστες εχουν κατακλυσει την χωρα και περιμενουμε μια σπιθα.
  Τα χρεη εχουν μετακυληθει για τριαντα χρονια μπροστα.
  Η ανεργια κοντα στο 30% και δεν λεει να πεσει
  Οι νεοι μεταναστευουν για να βρουν δουλεια.
  Το δημογραφικο εξαφανιζει την φυλη μας
  Ολοι οι κλεφτες εξακολουθουν να κλεβουν.
  Ολοι οι αχρηστοι που μας εφεραν εδω εξακολουθουν να κυβερνουν.
  Η ΖΗΜΕΝΣ ξεχαστηκε, για τα οπλικα βρεθηκε ο Τσοχατζοπουλος, ο Γεωργιου ειναι ακομη στην ΕΛΣΤΑΤ, ο Μπομπολας και ο Αλαφουζος εγιναν οι εγγυητες της ομαλοτητας. Ο Καραμανλης τρωει σουβλακια στην Ραφηνα ανενοχλητος . ο ΓΑΠ οταν ευκαιρει απο τα καθηκοντα του καθηγητου κανει κανο στις κυκλαδες αμεριμνος, ο αρχιερεας της διαπλοκης Σημιτης δινει σοφες συμβουλες και ολο το σκυλολοι που ειχε μαζι του εχει αναλαβει την οικονομικη πολιτικη της χωρας. Παπαδημος, Στουρναρας, Χαρδουβελης και ολη η καλη παρεα τους Εβραιου πρωτη μουρη στο Καβουρι.
  Ολα αυτα ακομη και αν παραδεχτω οτι εχουμε βγει απο την κριση
  Δουλευομαστε τωρα;
  Τι επαθε η Αργεντινη;
  Τι επαθε η Ισλανδια;
  Τι επαθε ο Ισημερινος;
  Εχουν ραγδαια αναπτυξη και ζουνε πολυ καλυτερα απο οτι προηγουμενως.
  Η Ισλανδια μαλιστα που δεν μπηκε καν στο ΔΝΤ και τους διαολοστειλε απο την πρωτη ωρα πηρε και βραβειο περσι για τους ρυθμους αναπτυξης της.
  Η Αργεντινη σημερα "πτωχευσε" γιατι δεν πληρωσε ενα κορακι που ζηταγε να παρει τα τριπλασια απο οτι ειχε δωσει, βασιζομενος σε εναν κωλογερο δικαστη των ΗΠΑ πολυ τον δικαιωσε.
  Τα καναλια ομως ελλειψει εικονων απογνωσης βαζουν τις εικονες απο το 2001 οταν την Αργεντινη την κυνερνουσαν Σαμαραδες.
  Η Αργεντινη δεν επαθε τιποτε. Το χρηματιστηριο της ανεβηκε, το νομισμα κραταει , οι επενδυσεις της συνεχιζουνε την ανοδικη τους πορεια, κρατικοποιει συνεχεια αυτα που προηγουμενοι ΄πουλησαν στα κορακια τσαμπα.
  Οπως και περισυ που παλι φωναζανε για την καταστροφη της ετσι και τωρα η Αργεντινη δεν επαθε τιποτα.
  Εκανε αυτο που ο ξευτιλας υπηρεσιακος πρωθυπουργος Πικραμενος δεν τολμησε να κανει τον Ιουνη του 2012 και πληρωσε 8,5 δις στον γαμπρο του Κλιντον για ενα ομολογο που το ειχε παρει γυρω στα δυο στην δευτερογενη αγορα.
  Δεν ειχε το κουραγιο ουτε να καθυστερησει μεχρι να βγει κανονικη κυβερνηση στην χωρα.
  Ο λαος της Αργεντινης βγηκε στον δρομο με το συνθημα "εχουμε πατριδα και οχι αποικια" και στηριξε την προεδρο του για αλλη μια φορα.
  Φαινεται οτι αυτος υποφερει απο την πολιτικη της λιγοτερο απο σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι εγώ σαν πραγματικός παραδοσιακός δεξιός θα στηρίξω Σαμαρά.Εσείς μπορείτε ελεύθερα να ψηφίσετε την άμεση διάλυση της χώρας , στηρίζοντας αυτόν που είπε περίπου 2 χρόνια το αείμνηστο πλέον ¨Μακάρι να είχαμε γίνει Αργεντινή¨.

   Ο χρόνος λένε είναι ο καλύτερος κριτής. Αυτά που υποστηρίζετε ότι θα εμφανιστεί ένα 18χρονο παιδάκι και θα μας σώσει είναι το λιγότερο ουτοπικά και για γέλια.


   http://www.youtube.com/watch?v=2RWLpkjVN1k


   Με τις υγείες σας!

   Delete
  2. Φαινεται οτι τελικα στερεψες απο επιχειρηματα.
   Να σου επαναλαβω κι εγω τωρα .
   Μακαρι να γινουμε Αργεντινη το συντομοτερο.

   Delete
  3. Ναι ψήφισε Τσίπρα να διελυθεί η χώρα να ησυχάσουμε.Μαζί σου είμαι.Εξάλλου ο λαός αποφασίζει.

   Ε ναι όταν γράφω ένα σωρό κατεβατά και δε καταλαβαίνεις λέξη από όσα σου λέω και μου γράφεις για Εβραίους και για το Σημίτη , φυσικά ρε φίλε μετά από ένα σημείο στερεύω από επιχειρήματα.

   Delete
 55. Δεν έχουμε κάπως υποτιμήσει στις αναλύσεις μας το ότι ο λαός ο ίδιος όσο νάναι σε μεγάλο βαθμό εψήφιζε τις ηγεσίες του ; αλλά και να μην τις ψήφιζε ο λαός διαμορφώνει ένα ψυχολογικό κλίμα μέσα στο οποίο φυτρώνουν οι ηγέτες του. Γενικά, οι ηγέτες ενός λαού καμιά φορά αν όχι πάντοτε τού μοιάζουνε.

  Υπάρχει δηλαδή μια σεβαστή μειοψηφία αν όχι πλειοψηφία Ελλλήνων που ήθελε να καταστραφεί το δημόσιο και μαζί με αυτό οι δημόσιοι υπάλληλοι να πεταχτούν στο δρόμο. Άλλοι τόσοι θέλανε διάφορα επαγγέλματα όπως οι ταξιτζήδες να σταματήσουνε. Άλλοι τόσοι θέλανε πολλά και διάφορα διότι είχανε βαρεθεί την Ελλάδα της δεκαετίας του 80. Ακόμα και ο κύριος Κιτσίκης με αυτά;που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θυμίζει τέτοια πράγματα. Εγώ δεν πάω κόντρα ντε και καλά σε αυτά που λέει ο Κιτσίκης, λέω ότι η πολιτική Σαμαρά που όλοι είναι εναντίον της όλος ο κόσμος κρυφοχαίρεται κάπου. Ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακραίοι αμερικανόδουλοι δεξιοί που θα κάνανε παρέα με το Τη πάρτυ πολύ ευχαρίστως, αν δεν ήταν Ιησουίτες όπως το μεγαλύτερο κομμάτι της καθεστωτικής αριστεράς το οποίο ο κος Κιτσίκης φαντάζομαι θα γνωρίζει από πρώτο χέρι.

  Το μοναδικό πράγμα, η λυδία λίθος οποιασσδήποτε κριτικής σε θέματα που άπτονται κοινωνικών ζητημάτων είναι αν η εκφερόμενη πρότση προϋποθέτει εκμετάλλευση ανθρώπου από ανθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα.

  Αυτή είναι η ανθρωποθυσία. Με πρόσχημα το ληστρικό δημόσιο, κο Κιτσίκη, αναδύεται ένα ακόμα πιο ληστρικό ιδιωτικό κράτος όπου τα πανεπιστήμια όχι ακόμα χειρότερα θα είναι από τα δημόσια, αλλά η μόνη διδακτέα ύλη θα είναι το κωλογλείψιμο του ενός από τον άλλο. Αυτό ήδη εφαρμόζεται στην πατρίδα και του κράτους, και της Επανάστασης, αλλά και του κωλογλειψίματος, τη Γαλλία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Δεν έχουμε κάπως υποτιμήσει στις αναλύσεις μας το ότι ο λαός ο ίδιος όσο νάναι σε μεγάλο βαθμό εψήφιζε τις ηγεσίες του ; αλλά και να μην τις ψήφιζε ο λαός διαμορφώνει ένα ψυχολογικό κλίμα μέσα στο οποίο φυτρώνουν οι ηγέτες του. Γενικά, οι ηγέτες ενός λαού καμιά φορά αν όχι πάντοτε τού μοιάζουνε."

   Eγώ στο τόνισα αυτό που λες.Η Βουλή είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.Ότι κοινωνία έχεις , ανάλογη θα είναι και η Βουλή σου.


   Πάντοτε οι ηγέτες μοιάζουν τον λαό.

   Delete
 56. Εγώ νομίζω ότι η διάκριση ιδιωτικού και δημοσίου είναι μια μπαρούφα, υποκρύπτει δόλο, είναι άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, και στην Ελλάδα, για παράδειγμα το λέω, είχαμε τον παππού ΓεώργιοΠαπανδρέου που κατέσφαξε τους ΕΑΜίτες, τον γιο που έκανε το ΠΑΣΟΚ και τον εγγονό που διέλυσε το ΠΑΣΟΚ. Και οι τρεις τους δεν ανήλθαν στην εξουσία πάντοτε πραξικοπηματικά. Τέλος, κε Γιάγκο αυτό το κομμάτι με τους ορφικούς είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι το θέμα της μη εκμετάλευσης ζωής από άλλη ζωή είχε συνειδητοποιηθεί από τότε στο έπακρο. Αυτό το απόσπασμα έχει ψωμί.

  ReplyDelete
 57. Η διαφορά ιδιωτικού και δημοσίου είναι ότι στο μεν δημόσιο σού επιτρέπετ;
  αι να γκρινιάζεις, στο δε ιδιωτικό είναι σκάσε κσι σκάβε γιατί θα φας βουρδουλιά. Αυτοί που είναι υπέρ του ιδιωτικού είναι γενικά ή πεπλανημένοι άνθρωποι που νομίζουνε ότι θα περνάνε καλύτερα, όπως οι Ρώσοι που όταν ήρθε ο Γέλτσιν βαράγανε το κεφάλι τους στον τοίχο, είτε καρχαρίες, είτε, ακόμα χειρότερα, άνθρωποι που τα κονομήσανε με λεμογιές επί δημοσίου και τώρα θέλουνε δούλους.

  Αυη η κωλονοοτροπία είναι διάχυτη παντού, αυτή είναι ο φασισμός υπό τη λαϊκή εννοια και σε αυτό έχει δίκιο ο Τάκης φωτόπουλος, και όχι η Χρυσή Αυγή, στηνΕλλάδα όλοι όσοι πλουτίσανε από το δημόσιο θέλουνε ιδιωτικό, όπως και όλοι όσοι είχανε τρεις Φιλιπιννέζες τώρα θέλουνε να φύγουνε οι μετανάστες.

  Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ευχάριστο θέαμα, αλλά η ανθρώπινη ηθική είναι ακόμα χειρότερο. Επειδή τώρα οι αριστεράκλες μας είχανε βάλει νερό στο κρασί τους, και τα μασάγανε με τον κρατισμό, τώρα τα μασάνε και με το δουλοκτητικό σύστημα και δε βγάζουνε κιχ σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά πεθαίνουνε σα Χώρες ή μάλλον σαν Ψώρες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ωραία αφού σας πειράζουν οι ιδιωτικοποιήσεις που θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας και θα έφερναν έσοδα , ας ψηφίσουμε Τσίπρα.

   Δυστυχώς αυτό είναι το κακό που έκανε η μεταπολίτευση στον πολίτη.Του πέρασε στο μυαλό και στη συνείδηση πως οτιδήποτε δεν είναι δημόσιο δεν είναι και εθνικό.Αυτό ήταν το έντεχνο τρικ που βύθισε στα χρέη το ελληνικό δημόσιο και πλούτισαν τα λαμόγια εις βάρος του.Θέλετε να το συνεχίσουμε αυτό το πάρτι?

   Τσίπρας.Σίγουρη λύση.έξοδος από το μνημόνιο.Επιστροφή των μισθών στο 700ευρω(αυτά λέει το ΣΥΡΙΖΑ δε τα λέω εγώ) , αύξηση των συντάξεων και φυσικά δανεισμούς από αγορές και τράπεζες.Πάμε άλλη μία να ξαναζήσουμε την ιστορία από το 2009 και μετά.Θα έχει πολύ γέλιο σας λέω και θέλω πραγματικά να το δω αυτό το σκηνικό.Σε δέκα χρόνια δε θα υπάρχουμε.

   Τέλεια!

   Delete
  2. Και εδώ φυσικά ταιρι΄ζει γάντι και μαι φράση του Σωκράτη


   "Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάζεις όλη σου την ενέργεια , όχι στο να πολεμάς το παλιό , αλλά στο να κτίζεις το καινούριο"

   Delete
 58. Αφού ρε φίλε δεν σκέφτεσαι πριν γράψεις ! Αυτό είναι ο φασισμός με τη λαϊκή έννοια.
  Μπερδεύεις τις λέξεις με το περιεχόμενό τους.

  Αυτό διδάσκουνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτό είναι η προπαγάνδα της παγκοσμιοποίησης. Γι αυτό και είναι ανυπόφοροι και οι φασίστες, και τα κομματόσκυλα όλων των κομμάτων, κυρίως της αριστεράς, που είναι ανθρωπιστική πανάθεμά τηνε, και όλων.

  Σκέψου πριν γράψεις γαμώ το κέρατό μου !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μην εξάπτεστε κύριε.Σας είπα να ψηφίσουμε Συριζα.Που διαφωνείτε??Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι φασισμός??Μαύρα μεσάνυχτα έχετε.Ίσα ίσα το αν΄τιθετο συμβαίνει.Ο Χίτελρ και ο Μουσολίνι είχαν κλειστές οικονομίες.

   Αυτά δεν υπόσχεται ο Τσίπρας?Τι να σκεφτώ?

   Delete
 59. Πάλι έχουμε εδώ φαινόμενο Δημητριάδη.

  Πρώτα απόλα δεν είμαι κύριος, με λένε Κωσταντή. Δεύτερον σού λέω με αγάπη ότι σκέφτεσαι με λέξεις και όχι με έννοιες. Δηλαδή δεν εκφράζεις τον εσωτερικό σου κόσμο όπως είναι αλλά έχεις ένα αυτονομημένο λεκτικό μηχανάκι, που όλοι το έχουμε εντάξει, αλλά πρόσεξέ το. οι λέξεις έχουνε βάθος και συναίσθημα από πίσω, καιι προσωπική εμπλοκή.

  Αυτό είναι μια άτυπη λογοκρισία που παράγει μαζικό φασισμό.

  Δηλαδή - δεν ξέρω ποια άλλη λεξη να χρησιμοποιήσω - αντί να σού πούνε σκάσε, μη μιλάς καθόλου, σού επιτρέπουνε να μιλάς ακατάπαυστα χωρίς να αισθάνεσαι όμως. Έτσι φτιάχνονται οι πόλεμοι.

  ReplyDelete
 60. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.

  Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω τους διάφορους (εύστοχους-άστοχους;) συσχετισμούς που κάνετε.Ελπίζω οι άλλοι φίλοι να σας κατανοούν καλύτερα.

  Τώρα το αν εκφράζω τον εσωτερικό μου κόσμο ή όχι πως το καταλάβατε;

  Eσείς θα ξέρετε καλύτερα....

  ReplyDelete
 61. Από την ταχύτητα με την οποία απαντάς και από την σχέση των όσων λές με αυτά στα οποία απαντάς. Συγγνώμη που ήμουν ερειστικός. Αλλά έχουμε πιάσει πολύ λεπτά και πολύ ζωτικά ζητήματα σε αυτή την ανάρτηση, και έω μεγάλη εμπλοκή προσωπική. Με συγχωρείς.

  ReplyDelete
 62. Και που ναξέρω εγώ τι προσωπική εμπλοκή έχεις ρε φίλε?

  Τι είμαι κανένας πράκτορας?Χαχαχαχα

  Με είπες φασίστα επειδή οι ιδωτικοποίησεις θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας για ανέργους και έσοδα.Τα λογικά σου έχεις χάσει φίλε.Δε σε παρεξηγώ.

  ReplyDelete
 63. Οι λέξεις φασισμός, κομμουνισμός, δημόσιο, ιδιωτικό και τα λοιπά έχουνε από πίσω ανθρώπινες ζωές, ζωντανούς και νεκρούς. Δεν μπορούμε όλοι να ξέρουμε ακριβώς τι ήτανε όλα αυτά, αλλά οι λέξεις αυτές είναι γεμάτες ζωή. Δεν είναι απλώς αγώνας λόγου. Αυτό θέλω να πω.

  ReplyDelete
 64. Ε βέβαια άμα έχεις λερωμένη τη φωλίτσα σου σε πειράζουν οι λέξεις?

  Τι έγινε με το Τσοχατζόπουλο μαζί τα τρώγατε???χαχαχα

  Κάτι νούμερα σαν κι εσένα είναι που δε θέλουν μέχρι και σήμερα τις ιδιωτικοποιήσεις (ώστε να ανασάνει η χώρα)και θέλουν ακόμη και τώρα να παραμείνουν γατζωμένοι στο δημόσιο.

  Κάτι θα ξέρεις εσύ απραπάνω....αφού έχεις προσωπική εμπλοκή όπως μας λες!

  ReplyDelete
 65. Αυτό που γίνεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά έχει ξεκινήσει στα δημόσια είναι η φασιστικοποίηση της σκέψης μέσω της απαλλαγής των λέξεων από τα συναισθήματα Αυτό που μένει είναι ένας μόνιμος σεξουαλικός ερεθισμός. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον σεξουαλικό ερεθισμό. Αλλά έχω πρόβλημα με το αντί αυτός ο ερεθισμός να βρίσκει το στόχο του, που είναι ένα άλλο σώμα, χρησιμοποιείται προκειμενου να χτίσει μια πυραμίδα εξουσίας. Νμίζω έχει γράψει γι αυτό ένα βιβλίο ο Βίλχελμ Ράιχ, που το είχε ζήσει το πράγμα από κοντά. Εγώ δεν συμπαθώ τον Χίτλερ, αλλά ο μεν Χίτλερ έχει πάει εκεί που θα πάμε όλοι μας, και μέχρι να πάμε θα μας στείλουν μια ώρα αρχύτερα οι τεχνικές του που τις έχει πάρει η παγκοσμιοποίηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε φίλε πες το ξεκάθαρα ότι είσαι αναρχοαριστερός αντιεξουσιαστής και σε ενοχλεί κάθε έιδους εξουσία και μη μας ζαλίσεις με τους συσχετισμούς σου.

   Τι ντρέπεσαι?

   Delete
  2. Το καταλάβαμε.Στηρίζεις την ιδεολογία του φθόνου και της αποδόμησης.


   Πες το.Δεν είναι κακό.

   Delete
 66. Γι αυτό έχετε δίκιο κύριοι Ζαρατούστρα και Γιάγκο που γράφετε αργά. Τώρα ο κος Ένοχα Μυστικά ας με συγχωρέσει που παραφέρθηκα. Πάντως βλέπω ότι όντως τα πράγματα έχουνε σχέση με την ταχύτητα. Μακάρι να τόχα καταλάβει νωρίτερα.

  ReplyDelete
 67. Σουγραψα μια απαντηση για τις υποτιθεμενες ανθρωποθυσιες, αλλα δεν σας προλαβαινω.
  Σου ξαναπα οτι εσεις συγκυβερνατε με το ΠΑΣΟΚ και το να αρχισουμε παλι το ψηφιστε τον κλεφτη για να μην βγει ο απατεωνας δεν λειτουργησε προς οφελος μας τοσα χρονια.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρει τιποτε να καταστρεψει γιατι δεν αφησατε τιποτα.
  Το 2009 μακαρι να ξαναγυρισει αλλα δεν προκειται εχετε ξεπουλησει την Ελλαδα σε τοκογλυφους και με Αγγλικο δικαιο ποιος μαλακας θα μας ξαναδωσει την αυτονομια μας;
  Προσωπικα ψηφιζω Χ.Α και οσο με αφορα εσεις συνεργαστηκατε και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΚΕ για να μην σας παρουμε τα ψηφαλακια.
  Καταπατησατε καθε νομο και κουρελιασατε το συνταγμα, ξεπουλησατε και ξεπουλατε τα παντα.
  Τι διαθρωτικες αλλαγες και σαχλαμαρες μου λες μειωσεις και περικοπες βλεπω μονο.
  Το ΑΕΠ κατατρακυλαει το χρεος ανεβαινει οι τοκοι τρεχουν επενδυσεις δεν υπαρχουν οι τραπεζες θελουν συνεχεια στηριξη και το κλεφτο ΠΑΣΟΚ με τους απατεωνες της ΝΔ που καταφαγανε τα δημοσια ταμεια ερχονται για σωτηρες και μας μαλωνουν που δεν καθομαστε και καλα να μας σωσουν.
  Νομιζω οτι με δουλευεις.
  Τωρα πρεπει να φυγω για δουλεια.
  Συνεχιζω αυριο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περίμενε εσύ λύση από τους εγκληματίες υπάνθρωπους της χ.α. που δε ξέρουν να μετράν ως το 5.

   Το γεγονός ότι ψηφίζεις αυτά τα άτομα δείχνει και το ότι δεν ασχολείσαι με την πολιτική σοβαρά , καθώς αυτά τα άτομα δε μπορούν να αρθρώσουν καλά καλά μια λέξη πέρα από τον Κασιδιάρη που έχει ένα ευπρεπή λόγο , έστω και αν βασίζεται σε ψευτοεπιχειρήματα που αναμασάτε οι ψηφοφόροι.

   Το γεγονός αυτό δείχνει την κατάντια της πολιτικής στην Ελλάδα.Αγράμματοι και ανόητοι να βρίσκονται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και τα ζώα να τους ψηφίζουν κιόλας.Δε ξανάγινε.Τι έγινε ρε τελικά με τα βουλευτικά αυτοκίνητα τα δώσατε στους φτωχούς??


   Στο Ευρωκοινοβούλιο τι έμαθα?Διορίσατε ο καθένας το παιδί του και τους συγγενείς του??Τι έγινε ρε άπλες?Εσείς που δε κάνετε τίποτα για το χρήμα , φανήκατε οι πιο οικογενειοκράτες των οικογενειοκρατών ρε.Ντροπή σας υποκριτές!

   Καταλάβατε τώρα ποια είναι η χρυσή αυγή?Το παλαιό καθεστώς ΕΙΝΑΙ η χρυσή αυγή.Οι μεγαλύτεροι ανθέλληνες είναι η χρυσή αυγή.Ντροπιάζουν τον Ελληνισμό αυτοί οι βάρβαροι που δε γνωρίζουν καλά καλά ούτε Ελληνικά να μιλούν.

   Κούνια που σε κούναγε καημένε.....

   Αχ και νά ξερες ποιους ψηφίζεις.....

   Delete
 68. Σουγραψα μια απαντηση για τις υποτιθεμενες ανθρωποθυσιες, αλλα δεν σας προλαβαινω.
  Σου ξαναπα οτι εσεις συγκυβερνατε με το ΠΑΣΟΚ και το να αρχισουμε παλι το ψηφιστε τον κλεφτη για να μην βγει ο απατεωνας δεν λειτουργησε προς οφελος μας τοσα χρονια.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρει τιποτε να καταστρεψει γιατι δεν αφησατε τιποτα.
  Το 2009 μακαρι να ξαναγυρισει αλλα δεν προκειται εχετε ξεπουλησει την Ελλαδα σε τοκογλυφους και με Αγγλικο δικαιο ποιος μαλακας θα μας ξαναδωσει την αυτονομια μας;
  Προσωπικα ψηφιζω Χ.Α και οσο με αφορα εσεις συνεργαστηκατε και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΚΚΕ για να μην σας παρουμε τα ψηφαλακια.
  Καταπατησατε καθε νομο και κουρελιασατε το συνταγμα, ξεπουλησατε και ξεπουλατε τα παντα.
  Τι διαθρωτικες αλλαγες και σαχλαμαρες μου λες μειωσεις και περικοπες βλεπω μονο.
  Το ΑΕΠ κατατρακυλαει το χρεος ανεβαινει οι τοκοι τρεχουν επενδυσεις δεν υπαρχουν οι τραπεζες θελουν συνεχεια στηριξη και το κλεφτο ΠΑΣΟΚ με τους απατεωνες της ΝΔ που καταφαγανε τα δημοσια ταμεια ερχονται για σωτηρες και μας μαλωνουν που δεν καθομαστε και καλα να μας σωσουν.
  Νομιζω οτι με δουλευεις.
  Τωρα πρεπει να φυγω για δουλεια.
  Συνεχιζω αυριο.

  ReplyDelete
 69. Με άλλα λόγια φίλε Ένοχα Μυστικά, δεν εκφράζεσαι. Δεν είναι ότι λες βλακείες, ούτε ότι δεν σκέφτεσαι πριν μιλήσεις, ούτε ότι είσαι τρολ πως τους λένε. Είναι ότι δημιουργείς ένα δίλημμα αν τα λες αυτά που λες σοβαρά ή όχι. Αυτό εγώ το λέω κόλπο πατάτα. Είναι πολύ ισχυρό ξόρκι και αυυτό έχει δτιάξει την παγκοσμιοποίηση. κατάλαβατε τώρα κε Ζαρατούστρα γιατί έπαθα τέτοιο πράγμα με το κείμενο του Δημητριάδη ; Επειδή έχει Κόλπο Πατάτα.

  Έτσι στήνεται η παγκοσμιοποίηση κύριε Γιάγκο. Με αυτό το πράγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντῆ σύμφωνῶ ὅσο δέν φαντάζεσαι ὅτι πρέπει νά σκεφτόμαστε μέ νοήματα καί ὄχι μέ λέξεις. Ἡ λέξη γιά τήν λέξη μέ ἀπωθεῖ...

   Προσωπικά δέν βρῆκα κόλπο πατάτα στό κείμενο πού παρέθεσα , δέν μέ ἐνδιαφέρει ἄν τά ἐννοεῖ ὁ κάθε Δημητριάδης αὐτά πού γράφει ( στήν περίπτωσή του δέν ἔχω λόγο νά πιστεύω τό ἀντίθετο), μοῦ φτάνει πού τά ἐννοῶ ἐγώ πού τά διαβάζω. Μπορῶ νά πετάξω ὅλες τίς λέξεις στά σκουπίδια. Ἀπολύτως κανένα δίλημμα...

   Delete
  2. Κύριε Ζαρατούστρα μου ταπεινά σας παρακαλώ, εσείς έχετε πιο δίκιο από μένα για το κείμενο του Δημητριάδη. Εσείς υπερασπίζεστε τη δική σας ανάγνωση, η οποία είναι καλύτερη απο τη δική μου γιατί είναι αργή, προσεκτική, μελετημένη και καλοχωνεμένη. Εγώ μάλλον δεν έγινα πιστευτός όταν είπα ότι δεν θέλω να αντικαταστήσω τη δική σας ανάγνωση από τη δική μου. Εγώ απλώς είπα ότι στο κέιμενο του Δημητριάδη βλέπω αυτό και εκείνω, και μίλησα για αυτό που βλέπω. Αλίμονο αν αμφισβητήσω την προσοχή που δίνετε σε αυτά που λέτε, γιατί από όσους έχω δει να γράφουνε είστε ο πιο προσεκτικός, πολύ περισσότερο από μένα. Το κείμενο του Δημητριάδη είναι ένα πρόσχημα για να καταγγείλω ένα φαινόμενο που έχω δει συχνά στη Γαλλία όχι από Γάλλους μόνον αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού.

   Delete
  3. Είναι αναπόφευκτο το κείμενο να ξεφεύγει από το συγγραφέα του και ο καθένας να προβάλλει τα δικά του πάνω στο κέιμενο. Το ίδιο γίνεται και με τις αναρτήσεις εδώ. Γι αυτό κάπου μέσα σε αυτό το χάος άρχισα να λέω για την άποψη του Παρμενίδη όπως εγώ το καταλααίνω ότι τα πάντα είναι αντικειμενικά.

   Delete
  4. Από αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί η άποψή μου είναι ότι στο βάθος της κρίσης υπάρχει η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας.

   Delete
 70. Δηλαδή σε θυμώνουνε, και εσύ ντρέπεσαι να θυμώσεις, γιατί λες, μήπως κάνω λάθος ; Χρησιμοποιούν μια τεχνική πρόκλησης συγκαλυμμένης. Αυτό το πράγμα το κάνουνε πλέον στον κόσμο εκατομμύρια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα γιατί να θυμώσω αγαπητέ;

   Να θυμώσω διαδικτιακά;

   Οι αρχαίοι λέγανε να συγκρατεί κανείς το θυμό του.Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ.

   Delete
  2. Μα αυτό ακριβώς σού λέω ότι είναι λάθος. Η συγκράτηση του θυμού είναι ο χειρότερος θυμός. Οι αρχαίοι δεν έλεγαν για συγκράτηση, ούτε για παρακράτηση ούρων. Έλεγαν για ΜΕΤΡΟ.

   Delete
 71. Δεν τρολλάρω καθόλου.Όλα όσα έχω πει μέχρι τώρα σοβαρά τα εννοώ.

  Αφιερωμένα τα βιντεάκια στον Γιώργο Γιάγκο

  Ο ρήτορας Κούζηλος δε μπορεί να αρθρώσει λέξη

  https://www.youtube.com/watch?v=y2cNMmC9tfo&list=UUVrFiYLrzMtZAEBNeKXG3qw


  Κασιδιάρης πριν τις ευρωεκλογές: είμαστε πρώτοι!

  https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc&list=UUVrFiYLrzMtZAEBNeKXG3qw


  χαχαχαχα

  Πρόγραμμα Κασιδιάρη
  https://www.youtube.com/watch?v=Qszvb7ZR7Ik&list=UUVrFiYLrzMtZAEBNeKXG3qw

  ReplyDelete
 72. Η πρόκληση λοιπόν που λες φίλε Ένοχα Μυστικά είναι να μην αντιδράσεις. Δηλαδή να μην κάνεις αυτό που σούρχεται να κανεις επειδή έτσι θα παραβιάσεις τους κανόνες ευγενείας. Έτσι την έχω πατήσει μια ζωή και δεν τη ξαναπατάω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ δεν έχω πρόβλιμα με την ουσιώδη και λογική αντίδραση.Αυτή πρέπει να υπάρχει.

   Έχω όμως πρόβλημα με τις παράλογες αντιδράσεις άνευ ουσίας τύπου κατάληψη σε έναν πολιστικό χώρο από αναρχικούς για να καπνίσουν με την ησυχία τους το χασισάκι τους και τις πρέζες τους.Αυτό δεν είναι αντίδραση.Απλά!

   Delete
 73. Αυτή είναι και η εξηγησή μου για ό,τι γίνεται και γινότανε στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν αντιδρά διιότι ο τρόπος ζωής του, ούτως ή άλλως, η εργασία του, τα πάντα, ήταν ένα πάγωμα των εσωτερικών του αντιδράσεων. οντολογίς, ήταν ένας λαός μαζοχιστικός, σε καμία περίπτωση κλέφτης και λωποδύτης, αν και αυτά είναι διέξοδος από τον μαζοχισμό.

  Ο μαζοχισμός το αντίθετό του δεν είναι η βία. Ίσα ίσα ο σαδισμός είναι μαζοχισμός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καρακλεφταράδες είναι οι Έλληνες αν θέλεις την άποψή μου , όχι απλά κλέφτες.Χειρότεροι από τους Αλβανούς έχουμε γίνει.

   Εδώ έρχονται τουρίστες και οι ταξιτζήδες τους κάνουν 4-5 φορές την διαδρομή μέχρι τον τελικό προορισμό κα ιστο τέλος τους παίρνουν και ένα 30άρι για πλάκα.

   Κλέφτες όχι αστεία!

   Delete
  2. Κλέφτες και με τεχνική κιόλας.Κατηρτισμένοι δηλαδή.

   Delete
  3. Όταν ένας Έλληνας βρίζει τους Έλληνες για κλέφτες, ποιον να πίστέψουμε ; Όταν ένας Κρητικός λέει ότι οι Κρητικοί είναι ψεύτες, ποιος λέει αλήθεια ;

   Delete
 74. Όλες αυτές οι ιστορίες με τους ταξιτζήδες με πειραγμένα ταξίμετρα και τους γιατρούς με φακελάκι είναι μεν αληθινές, όμως αποκρύπτουν το κεντρικό πρόβλημα του Έλληνα το οποίο είναι το ψεύδος. Για την ακρίβεια είναι μέρος του ψεύδους. Ο ταρίφας που έχει πειραγμένο ταξίμετρο και ο γιατρός με φακελάκι δίνουν δικαιολογία στον Έλληνα να είναι ψεύτης και να μη λέει ότι τώρα θα τον κλέβουνε όλοι χωρίς καμία αναστολή, αφού τα πάντα θα είναι ελέυθερα. Ο Έλληνας είναι τόσο υποκριτής που δεν παραδέχεται ότι η ζωή των συνανθρώπων του είναι στα αρχίδια του. Ο Έλληνας δεν δικαιούται να έχει κράτος διότι δεν έχει τα αρχίδια να παραδεχτεί τον εγωισμό του. Αυτοί που θέλουνε ισχυρή κεντρική εξουσία είναι ηθικά κόμα χειρότεροι από τους ταρίφες και τους γιατρούς, διότι ως γνωστό στην Ελλάδα αν δεν κλέψεις δεν τρως. Υπάρχει όμως και η ηθική κλεψιά, η οποία είναι χειρότερη απόλες διότι μπερδεύει. Η ηθική αυτή κλεψιά είναι ο ψευτοαλτρουισμός του Έλληνα, ο οποίος είναι κατά βάσιν μια τεράστια σεξουαλική αναστολή. Το χείρότερο είναι ότι αυτή η σεξουαλική αναστολή, που οδηγεί σε όλες αυτές τις απαίσιες ιστορίες μοιχείας και οικογενειακής δυστυχίας κεφαλαιοποιείται και γίνεται νοσοκομείο, σχολείο, κουλτουρα αριστερή, κεντρώα, δεξιά και ακροδεξιά και διάφορα τέτοια φρούτα. Όταν είσαι ψεύτης με τους άλλους είσαι ψεύτης με τον εαυτό σου και τούμπαλιν. Το σύνηθες ψεύδος εκκινά από το ότι ο Έλληνας είναι δεσμευμένος να θάψει αυτός τους γονείς του, και άρα ό,τι κάνει στο μεσοδιάστημα είναι μια παρένθεση. Γι αυτό και δεν έχει φίλους, και οι φίλοι του είναι μόνο κομματικοί φίλοι, αφού μόνο το κόμμα απεευθερώνει λιγάκι τον Έλληνα από τη δέσμευση προς γονείς και οικογένεια. Τον ίδιο ρόλο παίζουνε το ποδόσφαιρο και το κουτσομπολιό. Η ελληνική λογοτεχνία είναι ένα καρακατιναριό. Όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η μόνη δυνατή λογοτεχνία είναι θρησκευτική, δηλαδή απευθύνεται στον ουρανό, σε έναν άγνωστο ακροατή. Η κοινωνική λογοτεχνία μόνο αν είναι θρησκευτική είναι της προκοπής. Η μόνη δυνατή σωτηρία για τον Έλληνα είναι να σταματήσει να λέει ψέματα.

  ReplyDelete
 75. Το πρώτο και κυριότερο ψέμα του Έλληνα είναι η υποχρέωση. Κανείς δεν έχει καμία υποχρέωση. Δεν υπάρχει υποχρέωση. Κανείς δεν χρωστάε ι τίποτα σε κανένα. Ο ελληνικός λαός δέχτηκε όλη αυτήν την κωλοιστορία με το χρέος διότι χρειάζεται για να ζήσει να είναι χρεωμένος, αλλιώς δεν μπορεί. Φορτώσανε το χρέος σε αυτόν ου παρακάλαγε να τού το φορτώσουνε. Ο Έλληνας τρέμει την ελευθερία

  ReplyDelete
 76. Βλεπω οτι η συζητηση προχωρησε.
  Για τα της θρησκειας απαντησα στο τελευταιο σχολιο του ενοχου μυστικου εκει που το εκανε.
  Τωρα για τον κακο ρητορα Κουζηλο εχεις δικιο. Αλλα εμεις δεν θελουμε ρητορες. Αυτους σας τους αφηνουμε σε εσας μπας και πιασουν κανεναν κοροιδο.
  Θελουμε Ελληνες που να μην κλεβουνε. Διαθετετε κανεναν που να εχει εστω την μια απο τις ιδιοτητες αυτες;
  Ο Κουζηλος ειναι καπετανιος στο επαγγελμα, τιμιος ανθρωπος και αρκετα πιο μορφωμενος απο τους περισοτερους βουλευτες του κοινοβουλιου.
  Στις τελευταιες εκλογες εκλεξαμε δυο Στρατηγους και εμειναν εξω τρεις τεσσερις καταξιωμενοι χειρουργοι, πεντε εξη καθηγητες πανεπιστημιου και δεκαδες επιστημονες και πτυχιουχοι. Για μενα ομως αυτοι,θα πρεπει να δωσουν εξετασεις για να τους βαλω πλαι στον Λαγο , στον Κουζηλο και τον Κασιδιαρη. Αν και οι βουλευτες της Χ.Α ειναι πιο μορφωμενοι απο τα λαμογια σας, δεν χρειαζομαστε μορφωμενους. Τα παιδια μου τα μορφωσα και οποιος χρειαζεται μορφωμενους μπορει να δωσει 400 ευρω και να τα παρει να κανει την δουλεια του. Μορφωμενοι υπαρχουν χιλιαδες και δεν χρειαζονται και πολλα για να προσφερουν τις υπηρεσιες τους. Ανθρωπους που στεκονται και στο πεζοδρομιο και στο κοινοβουλιο και στην φυλακη και στην στερηση χρειαζομαστε.
  Παλαβωμενους με την Ελλαδα θελουμε κι οχι αδεια κουστουμια.
  Οσο για τα υπολοιπα θα σου θυμισω οτι πριν ενα χρονο μιλαγατε για 7.000 υπαλληλους, για οπλοστασια, για χρηματοδοτες, για δοσοληψιες με τους Πακιστανους που εκαναν εμποριο για μας, για προστασιες και κλοπες, για τανκς και αεροπλανα με τα οποια θα καταλυαμε το πολιτευμα και αλλα τετοια.
  Τωρα που επι 10 μηνες ψαχνει το ΣΔΟΕ και η αντιτρομοκρατικη, σε συνεργασια με ανακριτες και εισαγγελεις και λαγωνικα δημοσιογραφους και δεν βρηκατε τιποτε απο αυτα, βγαζετε καινουργια.
  Ζητα πρωτα μια συγνωμη για τα παλια ψεματα τουλαχιστον πριν πεις καινουργια.
  Ειναι πραγματικα αξιοπεριεργο που ενω κατηγορεις με τετοια δριμυτητα τον Ελληνικο λαο για τα λαθη του, αθωωνεις και περιμενεις να σε σωσουν αυτοι που τον παρεσυραν να τα κανει.
  Ακουω και τις σαχλαμαρες για ιδιωτικοποιησεις και δεν μπορω να καταλαβω.
  Σου φανηκε εσενα ο ιδιωτικος τομεας να δουλευει καλυτερα απο τον δημοσιο;
  Ξεκινα απο την Ζημενς και φτασε στον τελέυταιο τσομπανη που εκανε γυρα τα προβατα ολου του χωριου για να εισπρατει τις επιδοτησεις.
  Τι δουλευει καλα σ αυτον τον τοπο για να δουλευει και το δημοσιο;
  Δωσανε τον ΟΤΕ στην κρατικη εταιρεια της Γερμανιας και το λιμανι του Πειραια στην κρατικη εταιρεια της κουμουνιστικης ΚΙνας. Απο την Γερμανια και την Κινα τα κρατη τους διοικουν αυτα που δεν μπορουσε ο Σαμαρας απο εδω.
  Ποσο πιο λιανα να στο κανουν; Δεν φταιει που ειναι δημοσιες οι επιχειρησεις αλλα που ειναι αχρηστοι οι πολιτικοι που σε σωνουν. Χρυσαφι πιανουν και σκατα γινεται.
  Βεβαια αυτοι δεν στεναχωριουνται μιας και οι μιζες θα πεσουν, αλλα εσυ ποοσο κοροιδο μπορει να εισαι, για να μην βλεπεις οτι οταν ΤΙΠΟΤΑ ουτε ιδιωτικο ουτε δημοσιο δεν δουλευει σωστα φταιει οχι το δημοσιο αλλα αυτος που σου λεει να το πουλησεις οσο οσο και νασαι κι ευχαριστημενος που το ξεφορτωθηκες.
  Εχω πολλα ακομη αλλα δεν θελω να τα γραψω μονοκοπανια γι αυτο σταματαω εδω.
  Θα επανελθω αφου παρω απαντηση.
  Ειδικα περιμενω να μου πεις τι εγκληματα εκαναν οι "υπανθρωποι εγκληματιες".
  Γιατι αν δεν βρεις κανενα που να δικαιολογει την προφυλακιση ενος ολοκληρου κομματος και τον αποκλεισμο του απο τα ΜΜΕ (περιεργη ποινη για εγκληματιες) μαλλον σε αλλους ταιριαζει ο χαρακτηρισμος.

  ReplyDelete
 77. Πάντως κύριε Γιάγκο τόσο οι ιδιωτικοποιήσεις όσο και οι φυλακίσεις των βουλευτών της Χ.Α ήρθαν απόξω. Η Ν.Δ. από τον καιρό του Μητσοτάκη ήθελε να τα ξεπουλήσει όλα, και οι φυλακίσεις γίνανε κατόπιν ξένης εντολής. Απέξω δίνεται το σύνθημα και οι Έλληνες ακολουθούν κατά χιλιάδες σαν κοπάδι.

  Αυτό είναι ανθρώπινο από την άποψη ότι στην πολιτική κάνεικουμάντο αυτός που ελεγχει τις εποικοινωνίες. Για να συναντηθούν οι νέοι κάπου πρέπει να συναντηθούν, οπότε κουμάντο κάνει ο μαγαζάτορας του κλαμπ. Στο ίντερνετ κάνει κουμάντο η Σι Αι Ει, και στη αστική τάκη της Ελλάδας το Μέγαρο ΜουσικήςΑυτοί είναι απλοί εκτελεστές, δεν έχουνε πολιτική. Δεν ξέρω το κόμμα σας πώς λειτουργεί, αλά τους παλιούς πολιτικούς τους βλέπεις στην τηλεόραση και είναι όλοι τους κομμουνιστές, δεν ξεφεύγουνε ποτέ από τη γραμμή του κόμματος ότανν μιλάνε όσο τερατώδη και αν είναι αυτά που λένε. με άλλα λόγια λένε ψέματα. Ο κομματισμός είναι ένας τρόπος να λες ψέματα ξεχνώντας ότι είναι ψέματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (βλ. διόρθωση στην παρεπόενη πράγραφο)

   Delete
 78. Όταν κάποιος λέει ψέματα, αυτό που κάνει είναι ότι αρνείται το περιεχόμενο της συνείδησής του. Ο κομματισμός είναι ένα συλλογικό ψέμα. Δεν είδατε τον κο Ένοχα Μυστικά, που είπε παραπάνω, πες μας ρε φίλε τι είσαι - ανααρχοαυτόνομος ; Το ίδιο συνέβαινε στην Αρχαία Αθήνα. Στο θέατρο, στην εκκλησία του Δημου και στα δικαστήρια ο κόσμος κοίταζε ποιος θα νικήσει και όχι ποιος λέει αλήθεια. Γι αυτό ο Ευριπίδης έχανε συνέχεια στους διαγωνισμούς και ο Σωκράτης έχασε στο Δικαστήριο. Μετά θάνατον όμως, όταν πάπαλα τα δικαστήρια, τα θέατρα και η δημοκρατία, και βράθηκε ο καθένας μόνος με τν εαυτό του, ο Σωκράτης και ο Ευριπίδης τους πήρανε ολονών τα σώβρακα.

  ReplyDelete
 79. Υ. Γ αυτό που είπα παραπάνω, απέξω δίνεται το σύνθημα και οι Έλληνες ακολουθούν κατά χιλιάδες σαν κοπάδι, είναι λάθος. Γιατί τώρα θυμήθηκα ότι ο Πετρόπουλος λέει ότι στην Τουρκοκρατία το ένα άτυπο κόμμα της κάθε περιφέρειας όταν ήταν υπό δυσμένεια πέρναγε τον καιρό του ρουφιανεύοντας τον αρχηγό του άλλου κόμματος στον Σουλτάνο, μέχρι να βαρεθεί ο Σουλτάνος και να διατάξει να τού πάρουνε το κεφάλι. Από μας ξεκινάνε όλα, και η ηγεσία παράγεται από τη βάση. Γι αυτό είναι έξυοπνη η ιδέα του Κιτσίκη για έναν ηγέτη που δρα αυτόβουλα, αυτός το λέει θέλημα Θεού, γιατί αυτός ο ηγέτης ουσιαστικά δεν είναι ηγέτης κόμματος, μια και ο ηγέτης κόμματος παράγεται από τη βάση και ο Σουλτάνος από το ραγιά. Ποιος ξέρει τι μηχανορραφίες κρύβονται πίσω από αυτή τη βρώμικη υπόθεση.

  ReplyDelete
 80. Ἐνδιαφέρουσα ἡ συζήτηση. Σχετικὰ μὲ τὴν παρατήρηση τοῦ Ἐνὀχων Μυστικῶν περὶ οὐτοπίας καὶ γελοιότητος, ἔχω νὰ παρατηρήσω ὅτι ἀπὸ τὴν πεῖρα μου ὡς ἱστορικὸς ἡ οὐτοπία δημιουργεῖ ἐνῷ ὁ ῥεαλισμὸς διαχειρίζεται καὶ ὑπὸ οἱοδήποτε καθεστώς. Ἐὰν ἡ καπιταλιστικὴ Ἀμερικὴ ἐδημιούργησε μὲ τρόπο ἐντυπωσιακὸ ἐπὶ διακόσια χρόνια εἶναι διότι καὶ οἱ ἐπιχειρηματίες της ἐνεπνέοντο ἀπὸ δημιουργικὴ οὐτοπία. Ὁ νέος δημιουργεῖ χωρὶς πεῖρα, ὁ γέρος ἁπλῶς διαχειρίζεται διότι ἔχει πεῖρα ἀλλὰ ἔπαψε νὰ εἶναι δημιουργικός, δηλαδὴ οὐτοπικός. Τὸ τέλειο εἶναι στὴν οὐτοπία νὰ ἔχῃς καὶ πεῖρα. Ὅσο γιὰ τὴν διαμάχη μεταξὺ δημοσίας καὶ ἰδιωτικῆς οἰκονομίας τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ πολιτικὴ ἐξουσία νὰ ἐλέγχῃ τὴν οἰκονομία καὶ ὄχι ἡ οἰκονομικὴ ἐξουσία νὰ ἐλέγχῃ τὴν πολιτική. Τὸ δημοσιοϋπαλληλίκι εἶναι ὁ θάνατος τῆς σοσιαλιστικῆς ὅπως καὶ τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας. Ἕνα καλὸ σύστημα ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν Δύση εἶναι, γιὰ νὰ χρηματοδοτήσῃς μία προσπάθεια, γιὰ κάθε εὐρὼ ποὺ θὰ ἐπενδύσῃ ὁ ἐνδιαφερόμενος, ὁ ἀπέξω νὰ ἐπενδύσῃ 2 εὐρά. Στὴν χώρα μας ζητᾶμε συνεχῶς χρήματα ἀπέξω χωρὶς ἐμεῖς νὰ βάζουμε οὔτε ἕνα εὔρώ. Αὐτὸ ὀνομάζεται παρασιτισμός.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 81. Εδώ είναι το θέμα. Οι Αμερικάνοι κάνουν επενδύσεις αφής εξαρχής έχουνε φτιάξει κράτος με την Αμερικανική Επανάσταση και κόβουνε χρήμα. Εμείς πώς θα βάλουμε ευρώ αν δεν κόβουμε ευρώ ;

  Είτε θα πρέπει να κόβουμε εμείς το ευρώ, και όχι οι Γερμανοί, είτε δεν θα πρέπει να το κόβει κανείς. Ορισμένοι λοιπόν στην Ελλάδα για να λύσουνε το πρόβλημα είπανε - απλά τα πράγματα. Θα γίνουμε Γερμανοί.

  ReplyDelete
 82. Αυτό λοιπόν το θέμα με το χρήμα σχετιζεται πάρα πολύ με το ποιοι είμαστε εμείς, που είναι και το θέμα της ανάρτησης.

  ReplyDelete
 83. Νομίζω δηλαδή ότι ό,τι και να λέμε θεωρητικά, στο θέμα του νομίσματος συμπυκνώνεται και το ζήτημα της κρατικής κυριαρχίας, αλλά και το ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Κακά τα ψέματα, πρώτα είναι κανείς πολίτης, και μετά είναι Έλληνας ή Κινέζος. Δεν εννοώ ότι προηγείται το κράτος του έθνους, ή ότι προηγείται το έθνος του κράοτυς, γιατί αυτό είναι σαν την κότα με το αυγό. Εννοώ ότι είναι τουλάχιστον ύποπτο ότι τα ελληνικά κόμματα δεν παίρνουν καθόλου ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο νομισμάτων που διεξέγεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό υποδηλώνει καιροσκοπική στάση. Για το αν είναι ο ένας εθνικόφρων και ο άλλος με ανοιχτούς ορίζοντες, χαίρω πολύ, αλλά εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που είναι το νόμισμα. Δεν πα να δηλώνει ο καθενας ό,τι θέλει, τι γίνεται με το ζήτημα του νομίσματος, και γιατί όλοι τα μασάνε ;

  ReplyDelete
 84. Μορφωμένοι οι χρυσαυγίτες.

  Οκ.Το ακούσαμε και αυτό.Εγώ πάντως δε σας φοβάμαι γιατί είστε αμόρφωτοι οι περισσότεροι και δε πρόκειται ποτέ να διοικήσετε τη χώρα.Αν το κάνετε θα τα θαλασσώσετε σίγουρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και βλέπω επιμένβεις να υποστηρίζεις τους εγληματίες της οργανωσης σας.Ούτε τσίπα να παραδεχτείς τις μαχαιριές σας δεν έχεις ρε.

   Τι συζητάμε.Εγκληματίες ρατσιστές είστε.Χώνεψέ το.Και κανείς δε θα σας πάρει στα σοβαρά.

   Delete
  2. Ατρανταχτα επιχειρηματα.
   Με αποστομωσες.

   Delete
  3. Ναι ενώ εσύ έιχες φοβερά επιχειρήματα.Οι μαχαιριές σε ξένους και στον Π.Φύσσα είναι γεγονότα.Δε χρειάζομαι επιχειρήματα.


   Τέλος πάντων δικαίωμά σου να τους ψηφίζεις.

   Delete
  4. Και στη τελική σιγά μην ασχολούμαστε μαζί σας τους ανύπαρτκους.

   Εμένα με καίει αυτή τη στιγμή να μην καταστραφεί η χώρα στα χέρια του Σύριζα.Εσείς δε μας νοιάζετε.

   Χέρι-χερι είστε με το Σύριζα.Τα ίδια λέτε απλώς εσείς είστε ρατσιστές ενώ αυτοί διεθνιστές.

   Delete
 85. Κωνσταντη στη πατρίδα μας δεν υπάρχει η κοινή λογική και ο ορθολογισμός.Τα έχουμε χάσει εδώ και πολύ καιρό.

  Γκρινιάζουν όλοι για τους υψηλούς φόρους.Ε πως θα μειώσουμε τις δαπάνες του δημοσίου χωρίς φόρους;Να γεννήσουμε λεφτά ή να τα ζητήσουμε από το Θεό;

  Επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις δε θέλετε , φόρους δε θέλετε.Ε πως θα ξεχρεώσουμε ρε παιδια;
  Απλά πράγματα.Το ελληνικό δημόσιο είναι χρεωκοπημένο εδώ και 5 χρόνια.Τώρα ξεχρεώνουμε.

  Και αντί να προτείνουν όλοι λύσεις για να βγάλουμε χρήματα , αποτρέπουν κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.Αυτό είναι το παλαιό καθεστώς που στηρίζει με μανία ο Συριζα.

  Καταλαβαίνεις τί σου λέω;

  Η Ελλάδα αρχίζει αν αλλάζει και δεν το θέλουμε.Αυτό συμβαίνει.

  ReplyDelete
 86. Η παρατηρησεις του κ. Κιτσικη στο παραπανω σχολιο με βρισκουν απολυτα συμφωνο.
  Πολυ ωραια επιασε την πασα κι ο Κωνσταντης.
  Στην Ελλαδα πραγματικα οχι μονο στο νομισμα, αλλα σε τιποτε, δεν αποφασιζουμε εμεις.
  Το προβλημα της Ελλαδας ειναι οτι οι ηγετες της δεν εργαζονται για το καλο της, ουτε ειναι απλως τυχοδιωκτες και ανεντιμοι. Ειναι πρακτορες ξενων.
  Με τις πλατες ξενων στεκονται στην θεση τους και σε εντολες ξενων υπακουν.
  Η καταστροφη δεν εγινε απο ανικανοτητα, αφου οι πολιτικοι μας απεδειξαν οχι μονο οτι ηταν ικανοι να καταστρεψουν μια χωρα σε σημειο πιθανον μη αναστρεψιμο, χωρις να τους παρουν χαμπαρι οι ψηφοφοροι, αλλα και οτι αφου την κατεστρεψαν μπορουν να συνεχιζουν ανενοχλητοι να κυβερνανε σαν να μην τρεχει τιποτε.
  Ειναι λοιπον διαβολικα ικανοι.
  Ακομη και σημερα εχουν καταφερει να πεισουν την πλειοψηφια των Ελληνων οτι το μοναδικο κομμα που φαινοταν διατεθιμενο και ικανο να τους γκρεμισει και να τους στειλει εκει που τους πρεπει, ειναι εγκληματικη οργανωση και πρεπει να στερηθει ολα τα πολιτικα του δικαιωματα χωρις καν δικη.
  Κυριως ειχαν την δυναμη να πεισουν τον λαο παρολο που ξερει οτι ειναι ψευτες και κλεφτες τουλαχιστον, οτι θελει να ακουει μονο αυτους, συμφωνωντας στην φιμωση απο ολα τα ΜΜΕ της αλλης αποψης.
  Οσο και να δεχτουμε οτι οι λαοι ειναι ανοητοι ετσι κι αλλιως, δεν σημαινει οτι μπορεις να τους δουλευεις ετσι αν δεν εισαι ικανος. Οποιος αμφιβαλλει ας προσπαθησει να τον δουλεψει κι αυτος, να δουμε αν θα τα καταφερει.
  Τελος ενω επι δεκαετιες δεν ειναι ικανοι να πιασουν τους καταχραστες του δημοσιου χρηματος, εγιναν ικανοι για το αδιανοητο. Εβαλαν το τριτο πολιτικο κομμα της χωρας φυλακη σε ενα απογευμα.
  Μπηκαν στα σπιτια και συνελαβαν βουλευτες χωρις αρση ασυλιας, ανοιξαν λογαριασμους, κατεσχεσαν κομπιουτερ, πηραν τα κινητα τηλεφωνα και διαβασαν τα μηνυματα, τους ξετιναξε το ΣΔΟΕ τους ταλαιπωρησε η αντιτρομοκρατικη, διερευσαν στα φανερα ολη την δικογραφια στα καναλια, βαλανε στο αρχειο ολες τις μηνυσεις για συκοφαντια εναντιον των δημοσιογραφων, και απερριψαν ολες τις αιτησεις για εξαιρεση των στημενων ανακριτριων, μπουκαραν σε ολα τα κομματικα τους γραφεια, συνελλαβαν και φυλακισαν οπαδους, ξεβρακωσαν τους αστυνομικους και τους λιμενικους και τους εψαχναν για τατουαζ μαιανδρους και ελληνικες σημαιες, τους κοψανε την χρηματοδοτηση, τους αποκλεισαν απο τα καναλια, τους απαγορευσαν να ψηφιζουν στην βουλη και γενικα εκαναν οτι ηθελαν.
  Ειναι λοιπον αστειο να λεμε οτι ηταν ανικανοι να πιασουν τους πραγματικους απατεωνες, μια γιατι ειχαν παραγραφει τα αδικηματα, μια γιατι παραβιαζαν τα ευαισθητα προσωπικα τους δεδομενα, γιατι δεν ειχαν προσωπικο, γιατι δεν κινειται γρηγορα η δικαιοσυνη και αλλες αρλουμπες.
  Δεν επιασαν τους απατεωνες που ετρωγαν τις σαρκες της Ελλαδας και τωρα ροκανιζουν και τα κοκκαλα, γιατι δεν ηθελαν.
  Πολλοι λενε και εχουν δικιο οτι για να πιασουν τους κλεφτες θα πρεπει να αυτοσυλληφθουν, αλλα εγω λεω κατι παραπανω.
  Ηθελημενα και κατοπιν διαταγης κατεστρεψαν την Ελλαδα.
  Η κλεψια, η διαφθορα, ο υδροκεφαλος και ανικανος δημοσιος τομεας, τα κρατικοσυντηρητα λαμογια του ιδιωτικου, η καταστροφη των πραγματικων επιχειρηματιων απο τις τραπεζες και το δημοσιο και ολες αυτες οι πρακτικες ηταν τα εργαλεια για την καταστροφη και τα χειριστηκαν αριστοτεχνικα.

  ReplyDelete
 87. Κύριοι Γιάγκο και Ένοχα Μυστικά - το όνομα πάει μια χαρά - σας τσάκωσα ! Τι θέση παίρνετε εσείς για το θέμα του νομίσματος ; Εγώ έχω τοποθετηθεί προ πολλού. Δε μού γλιτώνετε, τοποθετηθείτε παρακαλώ. Προοοο-σοχή !

  ReplyDelete
 88. Χίλια μπράβο στο Σαμαρά που μας κρατάει στο ευρώ και στην Ευρώπη.Δε τίθεται θέμα αλλαγής του νομίσμαοτς.Ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει αυτήν την τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης όπως επίσης θα καταγράψει και την διάλυση αυτής της προσπάθειας(αν τυχόν συμβεί).Διότι η έκθεση της Mπλακ Ροκ έχει τονίσει ότι σε περίπτωση αλλαγής πλεύσης της πολιτικής της χώρα ή πολιτικής αστάθειας(συνεχόμενες εκλογές) , η χώρα θα κινδυνεύσει άμεσα και θα χαθούν οι συμφωνίες με τον μηχανισμό(βλέπε Αργεντινή 2001 , 2014).

  Βέβαια βάση του Συριζα είναι η έξοδος από το μνημόνιο(άρα και η έξοδος από την Ευροζώνη;).

  Σε αυτή την περίπτωση ο Συριζα δεν έχει τοποθετηθεί υπέρ ή κατά της επιστροφής στη δραχμη(όπως κάνει άλλωστε σε όλα τα ζητήματα - δεν υπάρχει ποτέ κοινή συμφωνία μεταξύ των βουλευτώ του - επικρατεί το μπάχαλο στις τάξεις του)

  Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν επιστρέψουμε στη δραχμή θα υπάρξει πτώση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.Και εκεί ξεκινάει το πάρτι.

  ReplyDelete
 89. Χμμμμμμ..... Γιανα δούμε τι θα πει κι ο άλλος. Πολίτα Γιάγκο, τοποθετηθείτε !ι

  ReplyDelete
 90. Χμμμ... Καθυστερεί πολύ ο πολίτης. Φαίνεται, προετοιμάζει μεθοδικά την τοποθέτησή του, ως συνηθίζει. Για να δούμε τι θα μας πει....

  ReplyDelete
 91. Καλά, μέχρι να εμφανιστεί ο πολίτης Γιάγκος να τοποθετηθεί, ο πολίτης Κωσταντής προτείνει στην Εκκλησία του Δήμου ευχάριστο διάλειμμα, που να διακοπεί αμέσως μόλις οιποιοσδήποτε πολίτης και πολίτισσα θελήσει να πάρει το λόγο για να τοποθετηθεί στο θέμα του νομίσματος. Έρρωσθε !

  ReplyDelete
 92. Η αποψη της Χ.Α ειναι οτι θα πρεπει να φτιαξουμε πρωτα την πρωτογενη μας παραγωγη και απο κει και περα ειναι ξεκαθαρα υπερ του εθνικου νομισματος.
  Εγω προτιμω προσωπικα τον Καζακη. Εξω το γρηγοροτερο δυνατον και απο ευρω και απο ΕΕ μηπως και προλαβουμε να σωθουμε.
  Το να δινεις στον καθε Ντραγκι την δυνατοτητα να ελεγχει την οικονομια σου, στην καλυτερη περιπτωση με γνωμονα τα συμφεροντα των ισχυρων κρατων της Ευρωπης και στην χειροτερη (που νομιζω οτι ειναι και η πραγματικοτητα) με τα συμφεροντα των τραπεζιτων που τον διορισαν, ειναι απαυγασμα ανοησιας.
  Αυτο που υποκρυπτεται στην αποδοχη του Ερω σαν νομισμα μας ειναι οτι εμεις (οι πολιτικοι μας δηλαδη για τους οποιους εγραψα προηγουμενως) δεν μπορουμε να κυβερνηθουμε μονοι μας και χρειαζομαστε αφεντικα.
  Καμια λογικη δεν εχει το να ειμαστε στο ευρω εκτος οτι δανειζομαστε (καποτε, παλια) με καλυτερα επιτοκια βασισμενοι σε ξενες οικονομιες.
  Αν η οικονομια μας ηταν ισχυρη αυτο θα ηταν αχρηστο η και επιζημιο.
  Αλλα να γινεις ισχυρη οικονομια ακολουθωντας την νομισματικη και οικονομικη πολιτικη που συμφερει τους Γερμανους ειναι αδυνατο.
  Γι αυτο καταντας μοιραια Γερμανικη αποικια.
  Ρωταω παλι για Ισλανδια Ισημερινο αλλα και Αργεντινη. Τι επαθαν που διαολοστειλαν τους τοκογλυφους; Για την Αργεντινη καθε χρονο περιπου αν γινει καμια διαδηλωση η καμια σαχλαμαρα σαν την τωρινη βγαινουν οι παπαγαλοι και καταστροφολογουν. Μετα ηρεμουν για κανα χρονο. Η Αργεντινη εξακολουθει απο το καλο στο καλυτερο και οι παπαγαλοι την ξεχναβε.
  Την Ισλανδια που δεν μπηκε καθολου στην ιστορια αυτη και τους διαολοστειλε απο την αρχη την ξεχασανε τελειως οπως και τον Ισημερινο.
  Υποθετω θα εχουν σβησει απο το χαρτη.
  Αυτα παθαινεις οταν δεν εχεις Σαμαρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί έγινε;

   Ο κόσμος μπαίνει ανενόχλητος και κλέβει τα σούπερ μάρκετ , πλακώνονται όλη μέρα στο ξύλο , κάνουν απεργίες όποτε του καπνίσει του καθενός κλπ.Ένα γενικό χάος δηλαδή.

   Έτσι μας θέλετε και εσείς.Λογικό αν σκεφτεί κανείς το μορφωτικό και βιοτικό σας επίπεδο.

   Delete
  2. Η Αργεντινή είναι τελειωμένη σαν χώρα.Έχει δύο δρόμους τώρα πλέον.

   Ή θα πληρώσει κάποιους από τους πιστωτές της και θα πάρει παράταση για λίγα χρόνια , κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να της την πέσουν όλοι οι άλλοι πιστωτές ζητώντας τα λεφτά τους ή θα μπει κι αυτή σε ένα νέιο κύκλο διαπραγματεύσεων με τον μηχανισμό και θα αποπληρ΄ψσει το χρέος της σε πολλές πολλές δεκαετίες.

   Λουκέτο δηλαδή η Αργεντινή.Οριστικό.Και αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι η Αργεντινή βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς όταν είπε το δικό της " όχι ".Εξάγει πολλά δικά της προιόντα και έχει εσωτερικό ανταγωνισμό , πράγμα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα που δεν παράγει σχεδόν τίποτα.


   Αναλογιστείτε λοιπόν πρώτα αυτά , για να καταλάβει το στενό σας το μυαλό το μέγεθος της επιτυχίας που ακόμα βρισκόμαστε στην Ευρώπη και θεωρούμαστε ευρωπαική χώρα.Εκεί ανήκει άλλωστε το μέλλον της Ελλάδας , στην Ευρώπη.

   Delete
  3. Σε κανα δυο μηνες που τιποτε απ αυτα δεν θα γινει θα βαλεις την ουρα στα σκελια οπως και μετα τις περσινες δηλωσεις για την καταστροφη της Αργεντινης, και θα περιμενεις καμια διαδηλωση για να παρεις παλι τα πανω σου.
   Τα ιδια φωναζανε και για την Ισλανδια που παλι δεν λες κουβεντα και για τον Ισημερινο.
   Θα σου θυμισω και τα δικα μας με το σχεδιο Αναν μετα το δημοψηφισμα του Παπαδοπουλου. Ετσι φωναζανε και τοτε οι Ευρωπαιοι εταιροι και οι μικροπεοι δικοι μας. Καταστροφες κεραυνοι, χαλασμος. Σαχλαμαρες. Τιποτε δεν εγινε παρα μονο οτι βελτιωσανε το σχεδιο και παλι το απερριψε η Κυπρος.
   Αντιθετα χρειαστηκε μολις τεσσερα χρονια ΟΝΕ και Ευρω για να γινει η πλουσια Κυπρος σταχτη και κουρνιαχτος.
   Η Αργεντινη παει πολυ καλυτερα απο οτι την πηγαιναν οι Σαμαραδες της οταν εβγαιναν με κατσαρολες στα χερια και τα λαμογια μπαιναν στο ελικοπτερο για να σωθουν.
   Ηδη η χωρα ειχε πτωχευσει απο το 2001.
   Απο τα ερειπια που αφησαν πισω μετα απο καποια χρονια η χωρα ακομη στεκεται πολυ καλα και παει ολο και καλυτερα.
   Εχει χρεος γυρω στο 20% του ΑΕΠ και οχι διακοσια τοσα.
   Δεν δανειζεται δεκαρα απο πουθενα.
   Εχει πολυ καλους ρυθμους αναπτυξης.
   Διεγραψε το 70% των χρεων της και το υπολοιπο το εξυπηρετει κανονικα.
   Και το ομολογο που δεν πληρωσε καλως δεν το πληρωσε. Τη στιγμη που οι τιμιοι επενδυτες δεχτηκαν να κουρευτουν τα ομολογα τους κατα 70% ηρθε το κορακι που το πηρε στο 30% στην δευτερογενη αγορα να το πληρωθει στο 100% συν τους τοκους.
   Τι λες ρε φιλε εχει κι αλλα εξυπνα παιδια η μανα σου;
   Τετοια μονο η Ελλαδα κανει και μαλιστα και με υπηρεσιακες κυβερνησεις ακομη.
   Κουρευει τα ταμεια και τους ιδιωτες και πληρωνει στα κορακια, που πηραν τα ομολογα στην δευτερογενη αγορα τσαμπα, στο 100%.
   Γαμω τις ελευθερες οικονομιες.
   Δινεις δυο τρια δις παιρνεις 8,5 δις χερι με χερι. Αρκει βεβαια να ταχεις συμφωνησει με τον Σαμαρα οτι θα τα πληρωθεις.

   Delete
 93. Μάλιστα... Τώρα που τοποθετήθηκαν οι δύο πολίτες, ο ένας υπέρ του ευρώ, ο άλλος κατά, να έρθει ο εκπρόσωπος του λαού Αριστοφάνης να εξετάσει το καθένα χωριστά για τις το ποθετήσεις του.

  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Μπορώ να φέρω μάρτυρες ;

  - Βεβαίως.

  ΑΡ. Φέρνω την κα Ελλάδα Σημίτη, το γένος Τουρκοκράτογλου. Κυρία Σημίτη, πώς σάς φαίνονται αυτά που είπε ο κος Ένοχα Μυστικά ;

  ΕΛΛΑΣ- Τι να σας πω, κυρ-Αριστοφάνη μου, δεν ξέρω τι λέω αυτός, εγώ ένα έχω καταλάβει, οι άντρες θέλουνε να γαμάνε τζάμπα. Έχω πάρει τέσσερις άντρες στη σειρά, και έχω ακόμα τον τελευταίο, τον Αντωνάκη το Σαμαρά, αλλά από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο μεχουνε γδύσει, και όλοι λένε, χάρη σε μένα έχεις ψυγείο.

  Το ψυγείο είναι ενα ψυγείο γερμανικό, το ευρώ, αλλά είναι μονίμως άδειο. Ο πρώτος μου άντρας ο Κώστας ο Σημίτης, μπήκαμε σε ένα διαμέρισμα και επέμενε να πάρουμε αυτό το ψυγείο, το ευρώ. Εγώ είχα μεγάλη προίκα αλλά μούπε, άστη μου εμένα, θα στην αυγατίσω,να τρώνε και τα δισέγγονά μας. Τού την έδωσα κι εγώ,ανυποψίαστη, κι αυτός έλειπε όλη μέρα και δε μάφηνε τίποτα για ψώνια γιατί ήτανε τσιγγούνης. Αδειασε το ψυγείο. Τον έδιωξα λοιπόν και φεύγοντας πήρε και την προίκα μαζί.

  Τότε πήρα έναν άλλο, τον Κωστάκη. Αυτός όμως ήτανε τεμπέλης. Ζούσαμε με δανεικά. Τούλεγα, σύρε Κωστάκη να βρεις καμιά δουλειά κι αυτός όλη μέρα έπαιζε με το γκέιμ μπόυ. Τον έδιωξα αυτόν. και πήρα έναν άλλο, το Γιωργάκη, γιατί μούπε λεφτά, υπάρχουν.

  ReplyDelete
 94. ΕΛΛΑΣ (συνέχεια). Αλλά την άλλη μέρα πού τον έβαλα μέσα στο σπίτι ήρθανε κάτι μαυραγορίτες και μού το γδύσανε, πήρανε έπιπλα, χαλιά, τα πάντα, ακόμα και το νιπτήρα και το νεροχύτη ξηλώσανε, και μαφήσανε το ψυγείο, άδειο φυσικά. Οπότε αναγκάσηκα και τον έδιωξα κι έμεινα μέσα στο διαμέρισμα μ`ενα σλίπινγκ μπαγκ και το ψυγείο. Ένα βράδυ μούρχται ένας κύριος, κομψός, που τονε λέγανε Λουκά, μορφωμένος, σοβαρός. Εκεί τέλος πάντων πού τα λέγαμε σαν άντρας και γυναίκα, μού ξεφουρνίζει ότι ξέρει και τους τρεις μου τους άντρες τους παλιούς, παρακαλώ ! κι ότι είχε έρθει να δει τι κάνω κι αν είναι καλά το ψυγείο.

  Παίρνω μια φρίκη, και τόνε διώχνω αμεσως. Και τέλος γνώρισα τον άντρα πούχω τώρα τον Αντωνάκη το Σαμαρά, με τον οποίο συζούμε αλλά δεν έχουμε ακόμα στεφανωθεί, γιατί ο πρώτος μου ο άντρας ο Κώστας ο Σημίτης δε μούχει δώσει διαζύγιο.

  ReplyDelete
 95. Εντάξει κάνω λάθος εγώ.Ας ψηφίσει ο λαός το Σύριζα λοιπόν και εγώ θα είμαι μαζί τους για την ανάπτυξη και την αναγέννηση της Ελλάδας.

  Αυτός που θα προκαλέσει την αστάθεια όμως(ο Σύριζα δηλαδή) , θα έχει πλέον και το βάρος και την ευθύνη για τη τύχη της χώρας,

  Γιατί πολύ λίγοι έχουν καταλάβει ότι πάμε να ξαναζήσουμε εποχές 2009 , του στυλ "λεφτά υπάρχου".Και αυτή τη φορά θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.

  Η έκθεση της Μπλακ Ροκ ήταν ξεκάθαρη."Μην αλλάξετε πολιτική".

  Θα τα δούμε όλα λοιπόν στο μέλλον!

  ReplyDelete
 96. ΕΛΛΑΣ (τέλος) - Αυτός ο Αντωνάκης είναι καλό παιδί, δουλευταράς, Όλη μέρα λείπει. Το βράδυ έρχται όμως και με καθησυχάζει. Εγώ όλη μέρα τρώω λίοσπορους και πεπονόσπορους, αλλά το βράδυ έρχεται αυτός και με παρηγορεί. Του έιχα πει, Αντωνάκη μου, να το πετάξουμε αυτό το ψυγείο, να πάρουμε ένα άλλο πιο φτηνό ; Μου λέει, δεν είναι η ώρα. Κάτσε και θα δούμε. Πρώτα η υγεία. Προχτές το βράδι όμως, μούρθε νταμπλάς. Λιγοθύμισα από την πείνα κι αυτός με πήρε στην αγκαλιά του. Μού λέει, σύνελθε, μην ανησυχείς. Όσο έχουμε το ψυγείο, δεν φοβόμαστε τίποτα.

  Κύριε Αριστοφάνη μου έχω αρχίσει ν` ανησυχώ. Τι έχουν όλοι με αυτό το ψυγείο ; Μού φαίνεται θα πεθάνω και θα με θάψουνε μές στο ψυγείο. Γιατί δε μούχει μείνει τίποτα άλλο.

  ReplyDelete
 97. ΑΤΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Τώρα θα εξετάσω τον πολίτη Ένοχα Μυστικά. Για έλα δω κυρ-πολίτα Ένοχα Μυστικά. Δε μού λες, θα μας τρελάνεις ; Αφού ευρώ έχουμε από τον καιρό του Σημίτη. Όλοι έχουμε στις τσέπες μας ευρώ, δηλαδή δε μας έχει μείνει τίποτα, μόνο κάτι ψωροδίφραγκα.

  Αλλά κι αυτά είναι ευρώ. Έρχεσαι και μάς λες ότι χάρη στο Σαμαρά, έχουμε ευρώ. Ρε μπας και μας περνάς για μαλάκες ; Αφού ευρώ είχαμε πριν το Σαμαρά, ευρώ έχουμε και τώρα. Δηλαδή τι έκανε το αφεντικό σου εκτός από να μάς τα παίρνει λίγα λίγα ; Θα μας τρελάνεις ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απάντησα.Αφεντικά δεν έχω.Απλώς η Ν.Δ. σίγουρα με εκφράζει παραπάνω από το Σύριζα.

   "Εντάξει κάνω λάθος εγώ.Ας ψηφίσει ο λαός το Σύριζα λοιπόν και εγώ θα είμαι μαζί τους για την ανάπτυξη και την αναγέννηση της Ελλάδας.

   Αυτός που θα προκαλέσει την αστάθεια όμως(ο Σύριζα δηλαδή) , θα έχει πλέον και το βάρος και την ευθύνη για τη τύχη της χώρας,

   Γιατί πολύ λίγοι έχουν καταλάβει ότι πάμε να ξαναζήσουμε εποχές 2009 , του στυλ "λεφτά υπάρχου".Και αυτή τη φορά θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα.

   Η έκθεση της Μπλακ Ροκ ήταν ξεκάθαρη."Μην αλλάξετε πολιτική".

   Θα τα δούμε όλα λοιπόν στο μέλλον!"

   Delete
 98. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (συνέχεια) - και έπειτα τι είναι αυτές οι μαλακίες με τη Μπλάκροκ ; Τι είναι αυτή η Μλακροκ και τρίχες κατσαρές ; Πού τη βρήκατε και μας λέτε ότι είπε το τάδε η Μπλάκροκ, τι είναι αυτό το πράγμα, πρώτη φορά το ακούω. Μετά έχετε και έναν άλλο, τον Τσίπρα, κι αυτός έχει δυο βουλευτές τον Σταθάκη και τον Τσακαλώτο, που έχουνε μετοχές κι αυτοί στη Μπλάκροκ. Ρε μπας κι είστε ρε κερατάδες όλοι μια συμμορία και θέλετε να μας πεθάνετε ; Αφού όλοι ψέματα λέτε ! Όποιος λέει ψέματα, είναι δυναόν να τα λέει για καλό; Κάτι μαγειρεύετε όλοι εσείς σε βάρος της κυρίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφού τα ξέρεις τι με ρωτάς.Αυτοί οι δύο έχουν μετοχές στη Μπλακ Ροκ.

   Δε λέω ψέματα εγώ.Ο Σύριζα μάλλον θα είναι η νέα κυβέρνηση.

   Delete
 99. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ (τέλος). Μήπως γι αυτό ρε κερατάδες μάς λέτε να μείνουμε στο ευρώ ; Λες κι έχουμε άλλα λεφτά εκτός από ευρώ ! Αυτό έλειπε να τα πετάξουμε στο δρόμο ! Άκου τι λένε ! Ε ίναι σα νάχω δυο πόδια, και νάρχεσαι εσύ να μού λες, χάρη σε μένα έχεις δυο πόδια, να σού κόψω το ένα : Σας χρειάζεται ένα ξύλο μαύρο, να μελανιάσετε !Δηλαδή μάς λένε, κράτα τα λεφτά σου, μην τα πετάξεις, για νάρθω εγώ να στα πάρω !

  ReplyDelete
 100. Επιτελους να δουμε αλλη κυβερνηση εκτος απο ΠΑΣΟΚ ΝΔ μετα απο σαραντα χρονια.
  Που ξερεις μπορει να σ αρεσει. Αν εισαι (που μαλλον εισαι) μικροτερος απο μενα δεν θαχεις γνωρισει τιποτε αλλο στην ζωη σου.

  ReplyDelete
 101. Αριστοφανη μου η Μπλακ Ροκ ειναι το μεγαλυτερο κορακι της Ελληνικης αγορας.
  Μη σου περαει καν απο το μυαλο οτι δεν κοιταει τα δικα σοπυ αλλα τα δικα της συμφεροντα.
  Αλλωστε ειναι γνωστο οτι οι τραπεζιτες ειναι φερεγγυοι καργα.

  ReplyDelete
 102. Εγώ είμαι παραδοσιακός δεξιός δηλαδή ακριβώς το αντίθετο των "ιδεών" του Σύριζα.

  Είπα την άποψή μου ότι αυτοί θα διαλύσουν οριστικά μια και καλη΄την Ελλάδα.

  Εύχομαι να κάνω λάθος και να θριαμβεύσει η Ελλάδα με το Σύριζα στην εξουσία.

  Ο χρόνος θα δείξει...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς αντίθετος των "ιδεών" και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως βεβαίως.Κεντροαριστερό είναι και αυτό άλλωστε.40 χρόνια αριστερά με κάποια διαλείμματα "δεξιάς".

   Delete
 103. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Καλώς και τον πολίτη Γιάγκο... έννοια σου και θάρθει και σένα η σειρά σου. Κάτσε μόνο να τελειώσω πρώτα με αυτόν τον αλιτήριο, να πιω και λίγο νερό, και θα σε περιλάβω και σένα.

  ReplyDelete
 104. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Λοιπόν, θα αρχίσει η εξέταση σιγά σιγά μην πάθουμε καμιά συγκοπή. Πολίτα Γιάγκο, δε μου λες, αυτός ο Ένοχα Μυστικά και το αφεντικό του, αυτός ο Σαμαράς, ρε μπας και τάχουνε κάνει πλακάκια με αυτόν τον Τσιπρα, και τους δυο λοχαγούς του, Σταθάκη και Τσακαλώτο, να μας γδύσουνε όλους και να τα φάνε με αυτή τη Μπλακροκ, την Κουκλουξ Κλαν ;

  ReplyDelete
 105. Επειδη ο εθνικιστης δεν ειναι αυτες οι παρλαπιπες που μουλεγες ενοχε αλλα απλως αυτος που πιστευει οτι οι ανθρωποι πρεπει να ζουν κατα Εθνη, ακου κι αυτο.
  Ακομη κι αν πεθανω στην πεινα, ακομη και αν με κρεμασουν, ακομη κι αν ψαχνω στα σκουπιδια αυτου που ψαχνει στα σκουπιδια για φαι, θα το κανω ελευθερος.
  Οποιον με αδικησε θα τον τιμωρησω οπως μπορω και δεν θα περιμενω να με σωσει.
  Ακομη κι αν ειμαι σιγουρος οτι μπορει, θα προτιμησω να τον κρεμασω.
  Απο ατιμους δεν περιμενω τιποτε. Ουτε απο τις αγορες που εχουν το κερδος θεο και το κοκορευονται ειμαι τοσο ανοητος να περιμενω να με υπερασπιστουν.
  Δεν εχει να κανει με τον εθνικισμο η τον κουμουνισμο αλλα απλως με την λογικη αφ ενος και με την αξιοπρεπεια αφ ετερου. Δεν σκοπευω ναγινω σκουληκι του Μπομπολα και του Κοντομηνα ουτε του Βενιζελου και του Σαμαρα, ουτε της ΖΗΜΕΝΣ και της ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ οχι μονο γιατι ξερω οτι τα σκουληκια τα πατανε αλλα γιατι ακομη κι αν μπορουσα να γλυτωσω δεν θελω να ειμαι σκουληκι.

  ReplyDelete
 106. Μήπως δηλαδή αυτή η Μπλάκ Ροκ είναι κάτι σαν το βρώμικο 89 ; Αυτό είναι φαίνεται το Ένοχο Μυστικό. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ θα γδύσουνε παρέα τον ελληνικό λαό. Συνωμοσία, δηλαδή ! Εσύ τι λες γι αυτές τις φήμες ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είστε και οι δύο υπό πλήρη σύγχυση.Το ξαναλέω.

   Εγώ είμαι παραδοσιακός δεξιός.Η νέα δημοκρατία δεν είναι παραδοσιακή δεξιά.Είναι ένα κράμα αριστεράς , νεωτερισμού και δεξιάς.Ούτε είμαι εγώ υπόλογος για το τι κάνει η Ν.Δ. ούτε εκπρόσωπος τύπου είμαι.Απλώς ανάμεσα σε Σύριζα και Ν.Δ. , ε φυσικά και θα στηρίξω Σαμαρά.

   Αυτά που έγραψα για τον εθνικισμό και τη δεξιά δεν είναι "παρλαπίπες" , όπως τις υποβιβάζετε.Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι καλό είναι να μην το υποβιβάζετε αυτομάτως.Ο φανατισμένος τρόπος σκέψης σας δε σας αφήνει να δείτε την αλήθεια.

   Delete
 107. Αριστοφανη μου φαινεται οτι επιασες το νοημα.
  Παω να μαζεψω την γυναικα μου απο τα γραφεια της Χ.Α και επιστρεφω.

  ReplyDelete
 108. Αρ.- Τς τς τς... Πολίτα Γιάγκο, αντί να αντιδικείτε με τον συμπολίτα σας, εκθέσατε σας παρακαλώ με αντικειμενικό τρόπο την άποψή σας. Επαναλαμβάνω - μήπως υπάρχει υπόγεια συνεργασία Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το ζήτημα του νομίσματος ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ERRATA όπου συμπολίτα διάβαζε συμπολίτη

   Delete
 109. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Α, έφυγε. Καλά. Πολίτη Ενοχα Μυστικά, έννοια σας και δεν θα τον λυπηθώ ούτε εκείνον όπως δεν λυπάμαι και σάς. Διάλειμμα και επανερχόμεθα.

  ReplyDelete
 110. Μέχρι να επανέλθει ο Πολίτης Γιάγκος από τα γραφεία του κόμματός του ας συνοψίσουμε.

  Εγείρονται σοβαρές υποψίες βρωμερής συνωμοσίας εις βάρος του ελληνικού λαού, στην οποία βρωμερή συνωμοσία ενεχονται τα κόμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η συνωμοσία αν υπάρχει ίσως έχει όχημα μια μυστηριώδη εταιρία ονόματι Μπλακ Ροκ. Όλοι αυτοί μαζί με τη Μπλακ Ροκ λένε στον ελληνικό λα'να μείνει στο ευρώ μέχρι να μην του μείνει ευρώ.

  ReplyDelete
 111. Συμπαιγνια ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ υπαρχει παντου. Τοσα χρονια ηταν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ το διδυμο της συμφορας ο Θεος και ο διαβολος που μαζι συνθετουν το συμπαν.
  Τωρα το διδυμο θα γινει πασοκονουδου εναντιον συριζα η συριζοπασοκ εναντιον νουδου.
  Ψηφιστε τον θεο να μην βγει ο διαβολος. Οποιος βγει στο ρολο του θεου οποιος παει αντιπολιτευση στο ρολο του διαβολου και στις επομενες εκλογες το γυρναμε τουμπα.
  Ο σκοπος ειναι ο ιδιος και οι χρηματοδοτες επισης.
  Σας χαιρετω για σημερα. Παω σε λιγο για δουλεια .
  Τα λεμε αυριο.

  ReplyDelete
 112. Εντωμεταξύ ουδέποτε τέθηκε θέμα ευρώ μη ευρώ. Ο πολίης Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είχε υπενθυμίσει εδώ στη συνέλευση των πολιτών ότι η πρώτη αξιωματούχος που πέταξε ότι υπάρχει κίνδυνος για το ευρώ ήτανη Μαρία Δαμανάκη από τις Βρυξέλλες.

  Ευρώ πάει να πει λεφτά, τα λεφτά του ελληνικού λαού. Πάπαλα η δραχμή. Πρέπει να εξετάσουμε για αυτό τον πολίτη Γιάγκο όταν γυρίσει. Αφού μα τον Δία πλέον όλα τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι σε ευρώ ! Θα μας τρελάνουνε !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η εκκλησία του δήμου θα κλείσει για σήμερα τις εργασίες της διότι νυχτώνει. Για αύριο και για μεθαύριο η ημερήσια διάταξη είναι η εξής.

   Πρώτο και κύριο θέμα. Τα λεφτά του ελληνικού λαού είναι σε ευρώ. Γιατί από τη μια, από τη μεριά του πολίτου Ένοχα μυστικά, λενε συνέχεια ότι εμείς σού προστατεύουμε να έχεις τα λεφτά σου σε ευρώ, αφού ούτως ή άλλως τα έχει σε ευρώ ; Μπας και τον δουλεύουνε ανοιχτά ;

   Δεύτερο. Από την άλλη μερια, αυτή του Πολίτη Γιάγκου, υπάρχουν άλλοι που λένε του ελληνικού λαού να μην έχει τα λεφτά του σε ευρώ αλλά να τα κάνει δραχμές. Μήπως και αυτοί είναι απατεώνες ; Δηλαδή γιατί όλοι θέλουνε του λαού να του πειράξουνε τα λεφτά του ;; Θα το δούμε αυτό εξετάζοντας τον κο Γιάγκο.

   ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΘΕΜΑ. Ποια είναι αυτή η Μπλακ Ροκ με την οποία φαίνεται συνδέοντι τουλάχιστον τα κόμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

   Έρρωσθε !


   Delete
  2. Σημείωση - Από τη μερια του πολίτου Γιάγκου και της Χρυσής Αυγής εγείρονται εξισου σοβαρές υποψίες ψεύδους φριχτού.

   Λέει ο πολίτης Γιάγκος ότι η Χ.Α. είναι υπέρ της παραγωγικής ανασυγκροτήσεως της χώρας και ΜΕΤΑ επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Ζησε Μάη μου, δηλαδή, να φας τριφύλλι !

   Άρα ούτε η Χρυσή Αυγή θέλει να πειράξει το ευρώ. Λέει ότι θέλει να το πειράξει, στη Δευτέρ Παρουσία.Τότε γιατί ΟΛΟΙ διάβολε συγγνώμη, μα την Έχιδνα και τον Τυφώνα και τη Γοργώ - δεν λένε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ αυτό που υποστηρίζουν, αλλά πρέπει να το πουν αφού πρώτα το αμφισβητήσουν; οΜήπως σχετίζεται με αυτό πουλέγαμε ότι ο Έλλην είναι ΨΕΥΤΗΣ ;

   Delete
  3. Διότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει φανεί το ευρώ να έχει απειληθεί ποτέ από κανένανε ! Και το ευρώ είναι τα λεφτά του ελληνικού λαού.

   Delete
 113. Τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Ο ελληνικός λαός έχει πέσει θύμα καλά οργανωμένου ψυχολογικού πολέμου. Είχε ανασφάλεια για τα χρήματά του από τη στιγμή που τα έκανε ευρά, διότι δεν ελέγχει αυτός το νόμισμα. Μετά του την πέφτουνε το 29008 και του λένε ότι κινδυνεύουνε τα λεφτά του να χαθούν και να εξατμιστούν. Μέσα στον πανικό του κάνει δύο πράγματα.

  Πρώτον, ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι το μόνο κόμμα που έχει ευρωπαϊκή πολιτική με την ελπίδα ότι κάτι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη. Δεύτερον, ψηφίζει άλλους που του λένε ότι χάρη σε αυτους δεν θα χάσει τα λεφτά του.Αυτοί είναι γερμανόφιλοι πολιτικοί. Η Γερμανία ελέγχει το ευρώ.

  Ο ελληνικός λαός που τον βρίζουμε ψήφισε ΣΩΣΤΑ.

  Το άγχος του ελληνικού λαού είναι να μη χάσει τα λεφτά του.Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε τα λεφτά του ελληνικού λαού.Από τι κινδυνεύουν τα λεφτά του ελληνικού λαού ; Από το να μετατραπούν σε αλλο νόμισμα.Ποιο είναι αυτό το νόμισμα στο οποίο θα μετατραπούν ; Μάντεψε....

  Επομένως στην παρούσα συγκυρία ο φυσικός σύμμαχος του ελληνικού λαού είναι η Γερμανία. Ποια Γερμανία όμως ; Αυτή που θα κάνει κάτι ώστε να εξασφαλίσει τα λεφτά του ελληνικού λαού.

  Αν όμως η Γερμανία δεν κάνει σωστά τη δουλεια της να τα προστατέψει ; Τότε εκεί είναι το πρόβλημα, και όχι στην Ελλάδα.

  ReplyDelete
 114. Ακριβώς.Ο κόσμος πολύ καλά έκανε υπό τις συνθήκες αυτές και ψήφισε Ν.Δ. Και πρέπει να το ξανακάνει γιατί ζητείται πολιτική σταθερότητα και όχι στάθεια για να τελειώσουμε με το ρπόγραμμα και να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη , όταν ξαναγίνουν εκλογές.Η ψήφος εξαρτάται και από τις πολιτικές συνθήκες εκτός χώρας.Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής αρεσκείας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ με βρίσκεις σύμφωνο Κωνσταντή.Για αυτό σου είπα ότι ο ελληνικός λαός έδειξε και δείχνει μια πολύ ώριμη συμπεριφορά.Πάντα κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται ο λόγος.Μην το ξεχνάμε.

   Delete
 115. Ναι, αλλά εγώ είπα ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ν.Δ. όχι μόνο ΝΔ.

  Και είπα ότι ψήφισε και τους 2 προκειμένου να τού διασφαλίσουνε τα λεφτά του.

  Βλέπετεήδη τη διπλή ηθική ; Δεν υπάρχει κε Κιτσίκη και υπόλοιποι μια παράξενη νοοτροπία στην Ελλάδα, όπου όταν ο λαός ψηφίζει και για οικονομικούς λόγους, να τον θεωρο´υμε διεφθαρμένο, ενώ να μην θεωρούμε διεφθαρμένο να τον γδύνουμε ;

  Βλέπετε πού συναντάει η αριστερά τη δεξιά ; Η αριστερά λέει τς τς, δεν ντρέπεσαι βρε λαέ μου νά μην είσαι ιδεολόγος, αλτρουιστής, υπέρ των μεταναστών ; Η δεξιά λέει θα κάτσεις ββρε λαέ φρόνιμα να σε γαμήσω ;

  Ο λαός λοιπόν είπα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ επειδή φοβότανε για τα λεφτά του. Πού είναι τα λεφτά του ; Στη Γερμανία. Γιατί φοβότανε ; ΕΔΩ είναι που βρωμάει το πράγμα.

  ReplyDelete
 116. Είπαμε ο λαός φοβήθηκε γιαα τα λεφτά του. Τα λεφτά του είναι σε ευρώ, αλλά επειδή έχει κολλησει ψυχολογικά στη δραχμούλα του, τα ευρώ τα υποψιαζότανε και δικαίως. Πρώτω πρώτα και το όνομα ευρώ, τι σόι πράμα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εν πάσει περιπτώει, λοιπόν ας πούμε ότι κατά το ήμισυ φοβότανε δικαίως. Κατά το άλλο ήμισυ όμως δεν φοβότανε αδίκως ; Δεν ξεκίνησε με το που βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου, αποδεδειγμένα με όλες αυτές τις ιστορίες με τον υπουργό Παπακωνσταντίνου, μια ψυχολογική επιχείρηση τρομοκάτησηςς, με το κωδικό όνομα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ;

  ReplyDelete