Sep 6, 2014

137 – Τὸ μεσογειακὸ τρίγωνο ὑπὸ ῥωσικὴ προστασία

137 – Τὸ μεσογειακὸ τρίγωνο ὑπὸ ῥωσικὴ προστασία

Ὅσοι παρακολουθοῦν τὴν γεωπολιτική μου γνωρίζουν πὼς τὴν βασίζω στὸ συμμαχικὸ τρίγωνο Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραήλ μὲ κεντρικὸν ἀστέρα τὴν Κύπρο. Εἶναι τὸ μοναδικὸ σχῆμα ποὺ δύναται νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐπιβίωση τῆς χώρας μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνῃ ἐφικτὸ ἕνα τέτοιο γεωπολιτικὸ σχῆμα χρειάζεται ἀπαραιτήτως μία προστατευτικὴ ὀμπρέλλα μεγάλης δυνάμεως: ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα ἤ Ῥωσία. Οἱ δύο πρῶτες εὑρίσκονται σὲ πλήρη παρακμή. Ἡ τρίτη εἶναι ἀκόμα μακριά. Παραμένει ἡ Ῥωσία.

Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ ἀσυνάρτητη ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ἡ ὁποία ὅλο καὶ περισσότερο ὑποστηρίζει τὰ πλέον φανατικὰ ἰσλαμιστικὰ σουννιτικὰ καθεστῶτα ποὺ περιτριγυρίζουν ἀπειλητικὰ τὸ Ἰσραήλ, ὑπεχρέωσε τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἐρευνήσῃ τὴν δυνατότητα νὰ τοποθετηθῇ ὑπὸ τὴν ῥωσικὴ ὀμπρέλλα, παρὰ τὶς σημαντικὲς διαφορὲς ποὺ παραμένουν μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν ὡς πρὸς τὴν Συρία, τὸ Ἰρὰν καὶ γενικὰ τὸ σιϊτικὸ στοιχεῖο ποὺ ὑποστηρίζεται σταθερὰ ἀπὸ τὴν Ῥωσία.

Ἕνα πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι περίπου ἕνα ἑκατομμύριο ῥωσογενοῦς ἰσραηλινοῦ πληθυσμοῦ διατηρεῖ τὴν διπλὴ ῥωσοϊσραηλινὴ ὑπηκοότητα (τὸ ἕνα ἕβδομο τοῦ συνολικοῦ ἰσραηλινοῦ πληθυσμοῦ) καὶ ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ῥωσία ὡς ἑβραϊκὸ γιὰ νὰ ἐγκατασταθῇ στὸ Ἰσραήλ, πηγαινοέρχεται μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν σὲ σημεῖο ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Πούτιν νὰ ἀποκαλῇ τὸ Ἰσραὴλ ῥωσόφωνη χώρα. Ὁ ῥωσόφωνος αὐτὸς πληθυσμὸς δρᾷ αὐτόνομα ἐντὸς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀντιπροσωπεύει ἕνα δυνατὸ ῥωσόφιλο λόμπυ. Ἐπιπλέον, τὸ ἔντονο ἀντιφασιστικὸ παρελθὸν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ὡς θῦμα τοῦ χιτλερικοῦ ἀντισημιτικοῦ ἐπεκτατισμοῦ καὶ ἡ πρόσφατη ἐγκατάσταση στὸ Κίεβο καθαρῶς ἀντισημιτικοῦ καθεστῶτος, ἔχει ἐνδυναμώσει τὶς ῥωσοϊσραηλινὲς σχέσεις. Αὐτὸ ἐξηγεῖ ἐπίσης τὴν πρόσφατη ἀπομάκρυνση τοῦ γεωπολιτικοῦ Ἀλεξάνδρου Ντούγκιν τοῦ ὁποίου ὁ ἀντισημιτισμὸς καὶ ὁ πανσλαυϊστικὸς ἐξτρεμισμὸς ἐνοχλοῦσαν σφόδρα τὸν Πούτιν. Αὐτὸ ἐπίσης ἐξηγεῖ τὴν ἀναποτελεσματικότητα τῶν φιλορωσικῶν προσπαθειῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, γνωστῆς γιὰ τὸν ἀντισημιτισμό της. Ὅσο ἡ τελευταία ἐμείνη στὴν ἀντισημιτική της θέση ἡ συνεργασία της μὲ τὴν Μόσχα θὰ καθίσταται πολὺ προβληματική.

Ἐνδεικτικὸ τοῦ νέου κλίματος εἶναι ἡ στάση ποὺ ἐπῆρε τὸ Ἰσραὴλ σὲ πρόσφατη ψηφοφορία στὴν γενικὴ σύνοδο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, στὶς 27 Μαρτίου 2014, ποὺ εἶχε ὡς στόχο νὰ καταδικάσῃ τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπὸ τὴν Ῥωσία καὶ νὰ μὴν ἀναγνωρίση τὸ γεγονός. Οἱ ΗΠΑ δὲν ἐπίστευαν τὰ μάτια τους: Τὸ Ἰσραὴλ ἀπέσχε! Ὁ ῥωσοϊσραηλινὸς διάλογος εἶχε ξεκινήσει γιὰ τὰ καλά. Σὲ πρόσφατη συνάντηση στὴν Ἁγία Πετρούπολη, τῆς 30 Μαρτίου 2014, στὴν ὁποία ἤμουν καλεσμένος, ποὺ εἶχε ὡς στόχο τὴν καταδίκη τοῦ ἀντισημιτικοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ Κιέβου, μὲ βασικὸ σύνθημα: «70 χρόνια μετά, ποτὲ πιὰ φασισμός!» ἡ ἀφρόκρεμα τοῦ διεθνοῦς ἑβραϊσμοῦ καὶ τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν παροῦσα.

Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι σήμερα μία πολιορκημένη ἀκρόπολη, ὅπως ἡ Μασάντα, τὸ 72-74 μ.Χ. περικυκλωμένη ἀπὸ φανατικοὺς σουννῖτες ἰσλαμιστὲς ποὺ θέλουν νὰ τὸ πετάξουν στὴν θάλασσα. Δὲν αἰσθάνεται πλέον καλυμμένη ἀπὸ τὴν ἀλλοπρόσαλη ἀμερικανικὴ πολιτική. Οἱ συνεχεῖς ἐπιτυχίες τοῦ Πούτιν στὸ Ἰράν, τὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία ἔχουν ἐντυπωσιάσει τὴν Ἰερουσαλήμ.

Ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν καὶ τὶς ἐπιτυχίες τῆς Ῥωσίας στὴν Τουρκία, ὡς ἡ πλέον δημοφιλὴς μεγάλη δύναμις ἐν μέσῳ τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ, ὡς καὶ ὁ ἔντονος φιλορωσισμὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης, ἡ προοπτικὴ πραγματώσεως τοῦ γεωπολιτικοῦ τριγώνου Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραὴλ ὑπὸ ῥωσικὴ ὀμπρέλλα καθίσταται λίαν ἐφικτή. Στὰ πλαίσια μίας τέτοιας προοπτικῆς ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ποὺ ἔχει νὰ προσφέρῃ στὴν χώρα μας τὴν ἐποικοδομητική της ἐπαναστατικότητα, νὰ καταλάβῃ ὅτι ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι μία ἀπολύτως ἄγονη πολιτικὴ πλατφόρμα.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 6 Σεπτεμβρίου 2014
141 comments:

 1. Είστε μπροστά.
  Αλλά η Ελλάδα όπως και η Ευρώπη παράτησε τη βυσινάδα και πίνει κόκα κόλα εδώ και δεκαετίες πια.... Αν οι Ρώσοι θέλουν, θα πρέπει και να μπορούν. Αλλά η εσωστρέφεια τους δεν τους έχει αφήσει να φτιάξουν ούτε κοκα κόλα, ούτε NBA, ούτε Χόλιγουντ. Το μόνο Soft power τους είναι η ορθοδοξία, το σκάκι και τα μπαλέτα... προς το παρόν πάντα.
  Και πλέον είμαστε στην ΕΕ, καλώς ή κακώς, έστω και ως υποτελείς.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Απαντηση στον ενοχο
  Φαινεται οτι και ο Παπαρηγοπουλος τα εχει μπερδεμενα. Μηπως ηταν κι αυτος χρυσαυγιτης; και παγανιστης;

  Συγχρόνως εξέδωκε νόμους αυστηρούς,δι' ών αφηρείτο εκ μέσου νυν μεν τούτο,νυν δ' εκείνο του αρχαίου ελληνικού βίου και ιδίως του αρχαίου ελληνικού θρησκεύματος. Ο Θεοδόσιος κατήργησεν εν έτει 394,δια νόμου,τον μέγαν ολυμπιακόν αγώνα,κατά την 293 Ολυμπιάδα αφ' ής ενίκησεν ο Κόροιβος' και εξέλιπεν ούτω τότε δια παντός η επιφανεστάτη εκείνη των αρχαίων ελληνικών πανηγύρεων. Ωσαύτως,επίβαρυτάταις χρηματικαίς ζημίαις και ύστερον επί ποινή θανάτου,απηγορεύθησαν αλληλοδιαδόχως αι εν ημέρα και εν νυκτί θυσίαι,αι ιεροσκοπίαι,η των ειδώλων λατρεία,η εις τους ναούς είσοδος και εν γένει πάσα δημοσία και απόρρητος τελετή του αρχαίου θρησκεύματος. Καθώς δε συνήθως συνέβαινε περί τα τοιαύτα η εκτέλεσις των νόμωντούτων υπερέβαλε πολλάκις και αυτήν αυτών την δεινήν αυστηρότητα. Οι κατά τας επαρχίαςεξηγριωμένοι όχλοι,μη αρκούμενοι εις την κατάργησιν της λατρείας,ήθελον να καταστρέψωσι και αυτά τα οικοδομήματα εντός των οποίων αύτη ετελείτο. Αι πολιτικαί αρχαί ηναγκάζοντο να ενδώσωσιν ή έβλεπον αδιαφόρως την τοιαύτην των μνημείων εκείνων κατεδάφισιν. Τινές δε των επισκόπων και οι πλείστοι των μοναχών συνετέλουν προθυμότατα εις τον όλεθρον τούτον. Εις μάτην διεμαρτύροντο οι εθνικοί' εις μάτην ο περιώνυμος σοφιστής Λιβάνιος,επ' ελπίδι του να συγκινήση την ψυχήν του Θεοδοσίου,περιέγραφεν υπερβολικώτερον ίσως της αληθείας τα παθηματα του αρχαίου θρησκεύματος,λέγων προς τοις άλλοις' Η φωνή αυτού δεν εισηκούσθη και το έργον της καταστροφής εκηκολούθησε. Τότε ανετράπη εκ βάθρων ο εν Αλεξανδρεία περίφημος ναός του Σεράπιδος,πάλαι ποτέ οικητήριον των επιστημών,και σώζων έτι κατά τους χρόνους τούτους τινά της αρχαίας σοφίας ίχνη. Τότε κατηδαφίσθη ο εν Απαμεία περικαλλής του Διός ναός. Τότε ηφανίσθησαν πλείστα άλλα της τέχνης αριστουργήματα ιδίως εν Συρία και εν Αιγύπτω'εις την ενταύθα Ελλάδα κατ' ευτυχίαν δεν φαίνονται τα τοιαύτα γενόμενα,ίσως διότι οι εθνικοί ήσαν ενταύθα πολλοί έτι και ισχυροί,ώστε οι του νέου δόγματος οπαδοί δεν ετόλμων να επιτεθώσι κατ' αυτών τοσούτον απροκαλύπτως.

  ReplyDelete
 5. Και οτι αφησε ο Θεοδοσιος το καλυψε ο Ιουστινιανος

  «Επειδή μερικοί συνελήφθησαν (αν και αξιώθηκαν το χριστιανικό βάπτισμα)διακατεχόμενοι από την πλάνη των ανόσιων μυσαρών Ελλήνων, να διαπράττουν εκείνα που δικαιολογημένα εξοργίζουν τον φιλάν θρωπο (βιβλικό) θεό (μας)... Αυτοί θα υποβληθούν στην αντί στοιχη τιμωρία και μάλιστα με πνεύμα επιεί κει ας (!) αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβλη θούν στην έσχατη των ποινών. Αν δεν έχουν αξιωθεί ακόμα το σεβαστό βάπτισμα, θα πρέπει να παρου σιαστούν στις ιερότατες εκκλησίες μας, μαζί με τις συζύγους και τα παιδία τους και μαζί με όλους του οίκου τους, για να διδαχθούν την αληθινή πίστη των χριστιανών. Αφού διδαχθούν και αποβάλουν την πλάνη που τους διακατείχε προηγουμένως, θα πρέπει να ζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Διαφορετικά ας γνω ρί ζουν ότι αν παραμελήσουν να το κάνουν (να ζητήσουν δηλαδή μόνοι τους το σωτήριο βάπτισμα!) δεν θα έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ούτε θα τους επιτραπεί να είναι ιδιοκτήτες περιούσιας, ούτε κινητής, ούτε ακίνητης. θα τουσ αφαιρεθουν τα παντα και θα εγκαταλειφθούν στην ένδεια και επιπλέον, θα υποβληθούν στις έσχατες τιμωρίες. Θα παρεμποδίσουμε δε κάθε μάθημα (κλείσιμο σχολών!), που διδάσκεται από όσους πάσχουν από την νό σο και την μανία (μάθησης!) των ανόσιων Ελλήνων, ώστε προσποιούμενοι ότι διδάσκουν, να μη μπορούν πια να διαφθείρουν της ψυχές των μαθητών τους με δήθεν αλήθειες. Αν (λοιπόν) φανεί κάποιος τέτοιος άν θρω πος και δεν τρέξει στις εκκλησίες μας, μαζί με όλους τους συγγενείς και τους οικείους του, θα τιμω ρηθεί με τις προαναφερθείσες ποινές.
  ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1.10.10 

  Τωρα ξαφνικα σας επισασε ο πονος για την "πλανη" των Ελληνων και τις "δηθεν αληθειες" τους.

  ReplyDelete
 6. Παρε και λιγη αγαπη για την φιλοσοφια.

  Παρά του χριστιανού χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς βεβαίως θέλει κατηγορήσει ως συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του, μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών μικρού πάντες κατ' εκείνο διεφθάρησαν, και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη φιλοσόφους, εσθήτι δε τη εκείνων χρωμένους εχώρει ο φόνος- ως μηδέ τους τα- άλλα επιτηδεύοντας κροκωτοίς τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν κινδύνου και δέος» (Ερμ. Σωζομένου, «Εκκλ. Ιστορ.», βιβλ. Στ', κεφ. 35).

  Οποιος εκανε το λαθος οχι να φιλοσοφει, αλλα να ντυθει σαν φιλοσοφος κινδυνευε.
  Υπαρχουν βεβαια και αλλα αμετρητα, για τα οποια ως γνησιοι γενιτσαροι επαιρεσθε ως νικητες.
  Και απο πανω διεκδικητε και δαφνες Ελληνισμου, τρομαρα σας, που μπαινετε σε ναο και δεν αφηνετε ποδαρι Εβραιικο που να μην το φιλησετε.
  Μακια το ποδαρακι νταβατζη της γυναικας-αδελφης του Αβρααμ, μακια το ποδαρακι του απατεωνα Ιακωβ, μακια στο ποδαρακι του μαυραγοριτη Ιωσηφ, μακια το ποδαρι του αιμοσταγη Δαυιδ, μακια στα ποδαρακια των ψαραδων αποστολων. Μην αφησετε Εβραιικο ποδαρι αφιλητο.
  Και αν δεν ηταν εκτος απο Εβραιοι και εγκληματιες οι περισσοτεροι, θα μπορουσες να με πεις και ρατσιστη. Τωρα ομως πρεπει να μου εξηγησεις γιατι προσκυνας αυτους τους παλιανθρωπους.
  Να προσεχεις ομως γιατι απο ολους αυτους τους κλεφτες, δολοφονους, προαγωγους, προαγωγους, παιδοκτονους και πασης φυσεως εγκληματιες ο Θεος σου τιμωρησε μονο τον Αυναν.
  Αυτο κατι θαπρεπε να σου λεει.

  ReplyDelete
 7. Σχετικα με το αρθρο, θα πρεπει να γινει καποτε κατανοητο οτι το πως ενεργουμε εχει σχεση με το πως μας φερονται.
  Οταν μιλαμε για συμμαχια με την Τουρκια, πανω σε τι βαση την εννοουμε;
  Μηπως να της παραχωρησουμε το μισο Αιγαιο, την Θρακη και μερικα νησια;
  Κι αντε και μας επιασε τετοια πρεμουρα για την πολυτιμη συμμαχια της που το κανουμε.
  Αν την αλλη μερα αλλαξει γνωμη, θα μας τα επιστρεψει;
  Οσο για τον αντισημιτισμο, τι να πω;
  Αφου κανεις δεν φαινεται διατεθιμενος να προσπαθησει να διαψευσει την παγκοσμια οικονομικη κυριαρχια των Εβραιων καθως και το οτι λειτουργουν σαν πεμπτη φαλαγγα στα κρατη που μενουν, θα υποθεσω οτι αυτο που συζηταμε ειναι οτι θα επρεπε να κανουμε πως δεν το βλεπουμε και να σπευσουμε σε συμμαχιες με αυτους που ξερουμε οτι μας μαχαιρωνουν πισωπλατα.
  Το θεμα δεν ειναι αν ειμαι αντισημιτης αλλα αν εχω δικιο να ειμαι.
  Μισω και τους εμπορους ναρκωτικων γιατι πουλανε τον θανατο στα παιδια μας. Καποτε αν δωσουν αρκετα στους πολιτικους μπορει να πετυχουν να ψηφιστει και αντιρατσιστικος νομος που θα τιμωρει τους αντιπρεζεμπορους.
  Το να ζηταμε απο την Χ.Α να κανει πως δεν βλεπει το πασιφανες ειναι ηδη τρελλο.
  Οταν ομως ζηταμε να μην βλεπει ουτε τους Εβραιους που πηγαινοερχονται και ζητανε την διαλυση του εθνικισμου, ειναι παρανοικο.
  Φανερα και με τυμπανοκρουσιες ηρθαν και ζητησαν τα κεφαλια τους απο τον Σαμαρα.
  Φανερα ο αριστερος πρωην υπουργος ομολογησε οτι τον πιεζαν και φανερα μας ειπε οτι θεωρειται και φυσικο οταν καποιοι ξενοι επεμβαινουν στα εσωτερικα της χωρας να μην τους διαλοστελνουν αλλα οτι εχουμε και υποχρεωση "κατι να εχουμε να τους πουμε", φυλακιζοντας Ελληνες βουλευτες.
  Δηλαδη να μην δω τον Νετανιαχου που συνεχαρει τον Σαμαρα για τις ενεργειες του;
  Στην τηλεοραση μπροστα το εκανε.
  Καλα ειναι λοιπον τα σχεδια για συμμαχιες, αλλα ειναι και επιστημονικα/μαθηματικα αποδεδειγμενο απο την "θεωρια παιγνιων" οτι ο καλυτερος τροπος ενεργειας ειναι να κανεις μια κινηση καλης θελησης και να περιμενεις την αντιδραση. Αν εισπραξεις καλη θεληση και απο την αλλη μερια συνεχιζεις βημα βημα τις μια σου-μια μου, κινησεις.
  Αν στην καλης θελησεως παραχωρηση, εισπραξεις αρπακτικη διαθεση, τοτε δειχνεις και συ το ιδιο.
  Ποια καλη θεληση ειδατε απο την Τουρκια;
  Ποια καλη θεληση ειδατε απο τους Εβραιους τραπεζιτες;
  Ποιοι εθνικη Ελληνικη θεση ακουσατε να υποστηριζουν, εστω και οι Ελληνες Εβραιοι;
  Ποσους ειδατε στις τελετες μνημης για την γενοκτονια των συμπατριωτων και συμπολιτων τους Θεσσαλονικιων Ποντιων;
  Ελληνες σαν τον Σαμπι Μιονις που τον πρωτοακουσα να κατηγορει τον Καρατζαφερη για αντισημιτισμο, τον ξανακουσα για περιεργες οικονομικες υποθεσεις, τον ξαναβρηκα σαν διαχειριστη στο μεγαλυτερο ποσο της λιστας Λαγκαρντ μαζι με τον συμβουλο του Σαμαρα, τον Παπασταυρου (αυτον που εστειλαν να διαπραγματευτει με τους Ελβετους για το ανοιγμα λογαριασμων!!!!) και τελικα τον ειδα στην τηλεοραση σαν εκπροσωπο του Ισραηλινου στρατου στο Ισραηλ οπου κατεφυγε για να γλυτωσει την φυλακη.
  Στειλαμε μαλιστα και μερικους βουλευτες να τον συναντησουν μια και ο ιδιος αρνηθηκε να ερθει, για να καταθεσει στην εξεταστικη επιτροπη.
  Ποσοι τετοιοι κυκλοφορουν σε θεσεις κλειδια της χωρας με Ελληνικα η Εβραικα ονοματα;
  Για ποιον δουλευουν; Για την Ελλαδα;
  Αν δουνε τα σκουρα ποσοι απο αυτους θα βρεθουν σε ποστα στο Ισραηλ;
  Αν αναρωτιεμαι γι αυτα, ειμαι αντισημιτης;
  Αν αντι για Εβραιοι ηταν Εσκιμωοι θα με κατηγορουσαν και για αντιεσκιμωο;
  Γιατι να ξετετε οτι εγω το ιδιο θα αντιδρουσα ειτε ηταν Εσκιμωοι ειτε Αραβες, ειτε ΚΙνεζοι.
  Εσεις δωστε τα κυβερνητικα ποστα σε Εβραιους, καντε στρατηγους Αλβανους, δωστε τα
  f-16 σε Τουρκους πιλοτους και τραβατε να κοιμηθητε ησυχοι οτι εχετε θωρακισει την πατριδα απο καθε ξενη επιβουλη.
  Εγω θα εξακολουθησω να επιμενω οτι δεν μπορεις να μιλας για συμαχιες οταν σ εχουν στην γωνια.
  ""ο την μαχαιραν κρατων, καλλιστα περι παντων συνδιαλλεγεται"
  Δεν μπορουν να γινουν συμφωνιες επωφελεις οταν αλλοι κρατανε τα μαχαιρια και εμεις το πολυ πολυ κανενα καροτο.

  ReplyDelete
 8. 1) Kαλυτερα, καλυτερα
  διασκορπισμενοι οι Ελληνες
  να τρεχωσι τον κοσμον
  με εξαπλωμενην χειρα
  ψωμοζητουντες
  παρα προστατας να 'χωμεν.

  Καθ' ολη τη διαρκεια της νεοελληνικης ιστοριας, η παραινεση του Καλβου ενω φαινεται μια παραινεση ουτοπικη, βγαλμενη απο θα νευρωση ενος γραφια, εχει αποδειχτει σωστη και ακριβης.

  2) Σε περιπτωση που η Ρωσια δεν ειναι προστατης αλλα συμμαχος, ειναι συμμαχος εναντι ποιου ; Στην προηγουμενη αναρτηση ειχαμε πει οτι η Δυση καταπινει και αλωνει τις αλλες οικονομιες. Γιατι το κανει ; Διοτι οι αλλες οικονομιες ειναι αλλου τυπου οικονομιες. Συγκεκριμενα, η Δυση ειναι το ενσαρκο συμβολο της χρηματικης οικονομιας. Αρα συμμαχος μας η Ρωσια και οποιαδηποτε Ρωσια ειναι σε σχεση με το ζητημα της χρηματικης οικονομιας και οχι σε σχεση με καποιο αλλο ζητημα.

  3) Ο ορθοδοξος χαρακτηρας, αν οχι η θρησκεια η ιδια, ειναι το ιδιο πραγμα, διοτι ο Χριστος ειπε "ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά"·

  3) Ο αντισημιτισμος της Χρυσης Αυγης παταει πανω στον λαικο ορθοδοξο αντισημιτισμο, κι ας μην το παραδεχεται, και αυτο ευτυχως η δυστυχως την πλησιαζει στην μεσαιωνικη Ορθοδοξη Ρωσια. Ο αντισημιτισμος ειναι στη συγχρονη εποχη διαμαρτυρια απεναντι στη χρηματικη οικονομια. Ο αντισημιτισμος ομως ηδη απο τον μεσαιωνα ηταν μια ολιγοψυχια - γι αυτο ειναι και τοσο ταπεινος, αθλιος - σε σχεση με αυτην την παραινεση του Ιησου.

  5) Η χρηματικη οικονομια οπως προσπαθει να δειξει ο Μαρξ στη δυσνοητη αρχη του "Κεφαλαιου" ειναι ενας τροπος αντιληψης του κοσμου και ως τετοιος αφορα αμεσα τον καθενα μας.

  ReplyDelete
 9. Υπακοή στους νόμους έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας.

  Σε αφήνω στο ρατσιστικό σου παραλήρημα.

  Πράγματι, υπάρχουν οι κώδικες του Ιουστινιανού.Δεν αντιλέγει κανείς.Είπαμε εμείς πάμε σύμφωνα με την ιστορία.Εσείς την αλλοιώνετε και την παραχαράσσετε.

  Φυσικά ο όρος "Έλλην" σημαίνει τον ειδωλολάτρη και τίποτα περισσότερο.Τότε οι Χριστιανοί νικήσανε τους ειδωλολάτρες.Αυτό και τίποτε άλλο.

  Κι αν είσαστε και τόσο ¨πιστοί¨ δε θα εγκαταλείπατε τα ιερά.Εμείς αντέξαμε 3 αιώνες διωγμών γιατί είχαμε πίστη , όχι είδωλα όπως εσεις.Εσείς βασικά δεν έχετε καν πίστη.Δεν ήταν θρησκεία , λατρεία ήταν.

  Συνεχίστε το ανθελληνικό σας έργο με ανιστόρητα και ψευδή στοιχεία , ώστε να διασπάσετε το έθνος και να κάνετε πιο εύκολη την πρόσβαση του Ισλάμ και τη διάλυση της πατρίδας.

  Είστε τα πιονάκια των Εβραίων και του Σιωνισμού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και στην ουσία συνεχίστε να γίνεστε πιονάκια των Ισλαμιστών , των Τούρκων και των Οθωμανών , συνεχίζοντας να προσβάλλετε όλους αυτούς που σας απελευθέρωσαν , υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ , έτσι ώστε να είστε τώρα εσείς ελεύθεροι και να παραληρείτε με μίσος και να προσβάλλετε την πίστη όσων σας έκαναν ελεύθερους ανθρώπους.


   Η ναζιστική παράνοι σε όλο της το μεγαλείο.

   ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

   Delete
 10. Υ. Γ.
  Μια υποδειξη προς τους κ.κ. Γιαγκο και Ενοχα Μυστικα. Η αμφιβολια μεταξυ μονοθεισμου και πολυθεισμου, η, για την ακριβεια, μεταξυ μονισμου και ανιμισμου, ειναι παναρχαια και ειναι λαθος να την ταυτιζουμε με το προ Χριστου και Μετα Χριστον. Ο Χριστιανισμος οπως αναπτυχθηκε εχει και απο τα δυο. Αυτο που χωριζει στο μυαλο μας αρχαιοτητα και Βυζαντιο ειναι οτι η αρχαια Ελλαδα θεωρειται απο θα Δυση ως πολυθειστικη. Εδω ειναι το προβλημα. Δεν ηταν. Υπηρχε και στην αρχαια Ελλαδα το αγροτικο στοιχειο, το πιο γηινο, βυζαντινο, θα λεγαμε. Αυτο το στοιχειο επισκιαστηκε απο τον πολεμικο κοσμο των ομηρικων επων. Διαβαστε το βιβλιο του Καρλο Γκινζμπουργκ "Το τυρι και τα σκουληκια".

  ReplyDelete
 11. Υ. Γ. 2
  Σε ψυχολογικο επιπεδο ο παραδοσιακος αντισημιτισμος ειναι μαλλον αποπειρα επιβολης του μονοθεισμου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο αντισημιτισμος και ο πολυθεισμος αλληλοαποκλειονται. Ο αντισημιτισμος, ο μαχομενος χριστιανισμος και ο ισλαμισμος ειναι βγαλμενοι απο το ιδιο καλουπι. Εμεις αυτα τα ζητηματα θα επρεπε να τα εχουμε λυμενα. Ο Θεος δεν ειναι το αντιθετο των αρχαιων θεων. Ειναι ο αγνωστος θεος, η Ουσια. Γι' αυτο και δεν εχει προσωπο. Ομως δεν ειναι επισης και ο φανατικος αορατος Θεος των εικονομαχων και των ισλαμιστων. Δεχεται ολες τις αποψεις και ολες τις εκφανσεις. Ο Θεος ειναι η μη αντιφαση.

   Delete
  2. Όταν η φυσική και οργανική πρωτεύουσα του γένους και του έθνους βρίσκεται στους Τούρκους , δε μπορούμε να περιμένουμε κάτι λιγότερο από πνευματική σύγχυση.

   Κατανοώ αυτά που λες και έχεις δίκαιο.

   Το μέγα σφάλμα ήταν ότι δεν απελευθερώθηκε το 1821 η Κωνσταντινούπολη , η κοιτίδα του γένους.

   Delete
 12. Ἀπογοητεύομαι ἀπὸ τὴν δυσκολία διαλόγου τῶν Ἑλλήνων ποὺ μὲ τὸ παραμικρὸ ἐξαπολύουν ὕβρεις κατὰ τοῦ ἀντιφρονοῦντος. Ὅλες οἱ γνῶμες ἔχουν ἀξία καὶ ὅλες περιέχουν ψήγματα ἀληθείας. Οὐδεὶς κατέχει ὅλην τὴν ἀλήθεια.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομίζω ότι και οι δύο αντιλαμβανόμαστε μεταξύ μας το δίκαιο του άλλου , ασχέτως αν δε το παραδεχόμαστε.

   Delete
  2. Απλώ εγώ είμαι δεξιός , ενώ αυτός ¨εθνικιστής¨.

   Εγώ παραδέχομαι τα λάθη του έθνους μου , ενώ αυτός δέχεται όλα τα στοιχεία ασυζητητί και χωρίς κριτική.

   Delete
 13. Βόμβα από Μητροπολίτη Σεραφείμ : "Μας είπαν ψέματα για το αντιρατσιστικό"


  .... ἡ ποινική ἐκτίμηση τοῦ συναισθήματος πού δέν ἐνέχει τήν ἀρχή ἐκτελέσεως ἐγκληματικῆς ἐνέργειας ἐπιβάλλει φασιστικῷ τῷ τρόπῳ τήν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως καί ἐπιδιώκει τήν ἀπαγόρευση τῆς σκέψεως, ἐφ’ ὅσον ἡ γνωστοποίησή της θά καθιστᾶ πλέον τόν πολίτη ὑποκείμενο τοῦ ποινικοῦ δικαίου.

  Ταυτόχρονα μέ τό νέο «Νόμο» ἡ συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας καί Πασόκ ἐνέπαιξε τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς προλαβούσης Συνοδικῆς περιόδου, ἀποκρύπτουσα τήν προσθήκη στό παλαιότερο σχέδιο Νόμου τοῦ ἑτέρου γενετησίου σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί τήν θεσμοθέτησή του πού προσβάλλει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία καί φυσιολογία ἀλλά καί τόν θεῖο Νόμο καί τό δισχιλιετές Κανονικό Δίκαιο τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας καί μάλιστα ὁ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργός Ἀθανασίου ψευδόμενος ἐνώπιον τοῦ Γ΄ θερινοῦ τμήματος τῆς Βουλῆς ἰσχυρίστηκε ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία συναινεῖ καί στήν θεσμοθέτηση σάν ἐννόμου ἀγαθοῦ προστατευομένου μάλιστα ὑπό τῆς ἐννόμου τάξεως τῆς παρά τήν ἀνθρωπίνη φύση, στρεβλώσεως τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητος.


  Αξίζει να διαβάσετε όλο το άρθρο.

  http://www.enallaxnews.gr/2014/09/07/astrapse-kai-vronthxe-o-mhtropoliths/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εἰδικώτερα στό συγκεκριμένο ζήτημα πού προβάλλεται ὡς δῆθεν ἀτομικό καί ἀνθρώπινο δικαίωμα διεπράχθη ἀπό τήν συγκυβέρνηση πού ψήφισε αὐτό τό ἄθλιο νομοθέτημα χωρίς καμμία πολιτική νομιμοποίηση -ἄς τό ὑπέβαλαν στήν βάσανο ἑνός δημοψηφίσματος- ἡ καταδολίευση τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος διότι ἀνθρώπινο καί ἀτομικό δικαίωμα εἶναι ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα ἀλλά ὄχι οἱ στρεβλώσεις καί οἱ ἐκτροπές της ὅπως ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ παιδοφιλία, ἡ κτηνοβασία καί ὅλα αὐτά τά φρικώδη καί ἀνόσια, ἀνθρώπινο καί ἀτομικό δικαίωμα εἶναι ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου, ἀλλά ὄχι ἡ ἀσυδοσία, ἀνθρώπινο καί ἀτομικό δικαίωμα εἶναι ἡ ἐργασία ἀλλά ὄχι ἡ αἰσχροκέρδεια.

   Delete
  2. Μέ αὐτόν τόν ἀντισυνταγματικό καί ἀντίθεο Νόμο θεμελιώνεται ἡ ἀνατροπή τοῦ ἠθικοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ δικαιϊκοῦ μας συστήματος, ἀσφαλῶς μέ τίς ἐπιταγές τοῦ διεθνιστικοῦ συστήματος καί τῶν ἰνστρουχτόρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

   Delete
  3. Ἐπιτυγχάνεται ἑπομένως ἕνας στρατηγικός στόχος τῆς «Νέας Τάξης» διότι ἄνθρωποι χωρίς ἠθική προσωπικότητα καί ἠθικές ἀντιστάσεις ἀπέναντι στό πολύμορφο κακό, στήν διαφθορά καί τήν διαστροφή εἶναι ἕνα ἄμορφο ὑλικό, μιά εὔκολα χειραγωγήσιμη καί διαχειρίσιμη μάζα ἀπό τούς πονηρούς καί δόλιους συνομώτες τῆς παγκόσμιας δικτατορίας τῶν ἀγορῶν.

   Ἔτσι ἐφαρμόζοντας αὐτό πού στό κλασσικό βιβλίο «1984» ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ ἔλεγε «ὅποιος ἐλέγχει τή γλώσσα ἑνός ἀνθρώπου ἐλέγχει καί τίς σκέψεις του» κατασκεύασαν νέες λέξεις ὅπως ἰσλαμοφοβία, ὁμοφοβία κλπ πού ἔχουν στόχο συγκεκριμμένο τύπο ἀνθρώπου, τόν γηγενῆ δυτικό μέσο πολίτη πού ἀγαπᾶ τόν τόπο, τήν ἱστορία, τήν κουλτούρα καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ του, μέ λίγα λόγια τόν «ἀνησυχούντα» Χριστιανό Εὐρωπαῖο, τόν δῆθεν συντηρητικό καί δῆθεν μή πολιτικά ὀρθό.

   Delete
 14. Μέ τό νέο αὐτό τερατούργημα τῆς παγκόσμιας δικτατορίας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πού χωρίς σοβαρή μελέτη τοῦ θέματος ὅπως ἀπεδείχθη καί μετά τόν τραγικό ἐμπαιγμό της ἀπό τήν συγκυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βενιζέλου ἐξέδωσε τό γνωστό ἀνακοινωθέν Της θά εὑρεθῆ στό τρομακτικό δίλημμα νά καταργήσει τήν Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων, διότι ἡ τυχόν γνωστοποίηση τῶν κακοδοξιῶν ὁποιασδήποτε σέκτας ἤ παραθρησκείας θά καθιστᾶ τούς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποκείμενα τοῦ ποινικοῦ Δικαίου, ἐφ’ ὅσον εὐκόλως θά μπορεῖ νά τούς προσαφθεῖ ὅτι ἡ γνωστοποίηση τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας προκαλεῖ τό μῖσος, τήν ἀπαξίωση καί τήν ἐμπάθεια κατά τῶν μελῶν τῆς σέκτας ἤ τῆς παραθρησκείας ἤ τῆς αἱρέσεως μέ θρησκευτικό κίνητρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τά ἑπόμενα βήματα γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἠθικοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ θά εἶναι ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης στά λεγόμενα «ὁμόφυλα» ζεύγη στά ὁποῖα «ἐπιστημονικῶς» κατά πρωτοφανῆ τρόπο στά παγκόσμια χρονικά ὁ γιατρός βουλευτής Πιερίας τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντόπουλος ἀνεκάλυψε καί ἀπογόνους πού δέν εἶναι φαντάσματα(!!!), τροπολογία πού πονηρά κατατέθηκε ἀπό τό συγκυβερνόν Πασόκ γιά νά θολώσει τό τοπίο καί νά ἐμφανισθεῖ σάν δῆθεν ὑποχώρηση τῆς συγκυβέρνησης καί εἰδικώτερα σάν θετική ἐνέργεια τοῦ κ. Σαμαρᾶ πού τό ἀπέτρεψε, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία δέν εἶχε καμμία θέση ρύθμιση ἀστικῆς φύσεως σέ ἕνα ποινικό νομοθέτημα καί ἀσφαλῶς ἡ ἀποποινικοποίηση τῶν συναφῶν πρός τόν ἕτερο γενετήσιο προσανατολισμό πού εἶναι πλέον θεσμός «δικαίου» καί «ἔννομο ἀγαθό» ἐγκλημάτων τοῦ ποινικοῦ Δικαίου, τῆς ἀσέλγειας μέ κατάχρηση ἐξουσίας (343 ΠΚ), τῆς ἀσέλγειας παρά φύσιν (347 ΠΚ) καί τῆς πρόκλησης σκανδάλου μέ ἀκόλαστες πράξεις (353 ΠΚ).

   Παρέλκει βέβαια νά τονίσω ὅτι μετά ἀπό αὐτό τό νομοθετικό κακούργημα ἡ Νέα Δημοκρατία καί τό Πασόκ πού πρωτοστάτησαν στήν ψήφισή του ἀποτελοῦν γιά κάθε συνειδητό, φιλόθεο, φιλάνθρωπο καί πιστό Ὀρθόδοξο Χριστιανό δύο «ἐξαίσια πτώματα».

   Delete
 15. Με αλλα λογια η Εκκλησια σιγα σιγα ξυπναει απο το ληθαργο, η μαλλον δεν ειχε καθολου ληθαργο και συνεχιζει την εφεκτικη σταση που παντοτε την χαρακτηριζε, και τωρα που αποδυναμωνεται η Δυση βγαινει και λεει διαφορα αναχρονιστικα, οπως τα περι ομοφυλοφιλων _ ακου ποιος μιλαει για ομοφυλοφιλια ! Η εκκλησια ! Ημαρτον !
  Ειναι ελεεινο αυτο το πραγμα. Παλι τα ιδια γινονται οπως στα προ Αλωσεως. Πρεπει ντε και καλα να εισαι η με τους Δυτικους η με τους Ανατολικους. Ε, δεν θελω ρε φιλε να ειμαι με κανενα ! Τωρα βρηκε η εκκλησια τον Πουτιν. Αν δεν ηταν ο Πουτιν, θατανε ο Σουλτανος, αλλα η εκκλησια ταχει μια χαρα με ολους, συμπεριλαμβανομενων των Αμερικανων.Διοτι η εκκλησια εχει πολυδιαστατον εξωτερικη πολιτικη, που δεν εχει το ελλαδικο κρατος.

  Υστερα μου λετε εμενα για το διλημμα Ρωμηος η Ελλην. Μα το διλημμα Ρωμηος η Ελλην εμφανιστηκε ακριβως στην προ Αλωσεως εποχη. Η επωνυμια ενος λαου ειναι παντοτε εξωτερικη. Εμενα δεν με ρωτησανε προτου με βγαλουνε Κωσταντη. Ετσι ακριβως γινεται και με τα εθνωνυμα. Οι Ελληνες οποτε θελουνε αλλαζουνε επωνυμια, αρκει να βγει το ψωμι !

  Ολα αυτα λεγονται για να αποκρυψουν απο τους παντες το κεντρικο κοινωνικο ζητουμενο που αφορα την ελληνικη κοινωνια. Ειναι προσπαθειες πολιτικων κομματων να επιβιωσουν επι του πτωματος των συνανθρωπων τους. Αυτο που εχει γινει ειναι οτι η περιουσια του μισου ελληνικου λαου που βρισκοτανε σε δραχμες μετετραπη σε ευρω και απο ευρω γινεται δολαρια. Αυτο ειναι το προβλημα.

  Ουτε προβλημα ταυτοτητας, ουτε σεξουαλικων προτιμησεων, ουτε κολοκυθια με τη ριγανη. Αυτο ειναι το προβλημα αν υπαρχει κοινωνικο προβλημα στην Ελλαδα αυτη τη στιγμη. Τα υπολοιπα ειναι προφασεις εν αμαρτιαις.

  ReplyDelete
 16. Παλι καλα, που ξυπνησε και η εκκλησια.
  Εδω εχει καταστραφει η Ελλαδα, απαγορευεται δια νομου να εχεις αποψεις, προστατευεται στην χωρα μας η μνημη των αλλοφυλων θυματων και αφηνεται ελευθερη προς σκυλευση η των Ελληνων και μας πηρε ο πονος για τους ξενους πισινους.
  Το αντιρατσιστικο προστατευει την παγκοσμιοποιηση απο την αμφισβητηση των βασικων πυλωνων της.
  Της λαθρομεταναστευσης, που σπαει τους δεσμους των λαων με τα κρατη τους, αφηνοντας τα απροστατευτα να γινουν λεια μαζι με το ανθρωπινο πολυφυλετικο κοπαδι που τα κατοικει
  Της διαφθορας που παρεχει "φυσει δουλους" προς εκμεταλλευση.
  Και φυσικα των Εβραιων τραπεζιτων με τον κατα τοπους στρατο τους.
  Διαβασα πιο πανω παλι σε καποια σχολια, για τον αντισημητισμο και την ιστορια του και τετοια.
  Αυτα ειναι μπουρδες. Οταν βλεπεις καποιον να εχει μπει στο σπιτι σου και να σε κλεβει δεν τον διωχνεις γιατι σε ενοχλει η φυλη του η η σεξουαλικες του προτιμησεις.
  Τον διωχνεις γιατι ειναι κλεφτης.
  Τα περι αντισημιτισμου που καποιοι τα εχουν αναγαγει και σε ειδικη επιστημη που προσπαθει να εξηγησει το φαινομενο με ψυχολογικους, θρησκευτικους η φυλετικους ορους ειναι ενα ακομη κολπο για να καλυπτεται η αληθεια.
  Ολοι οι λαοι αντιμετωπιζουν ΟΛΟΥΣ τους ξενους με καχυποψια. Οταν κατι γινεται ενστικτωδως να θυμαστε οτι στην φυση δεν υπαρχουν αχρηστα για την επιβιωση ενστικτα.
  Ολοι οι λαοι αντιμετωπιζουν κουμπωμενα τους αλλοθρησκους και τους διαφορετικους και βεβαια καλως ο νομος προσπαθει να περιορισει σε λογικα πλαισια τα ενστικτα τους.
  Δεν υπαρχει κανενας λογος ψυχολογικος που να εξηγει την αντιπαθεια σ εναν συγκεκριμενο λαο. Η φυση δεν εφτιαξε κανενα ενστικτο ειδικα για τους Εβραιους.
  Ειδα τους αντιπροσωπους μου να οδηγουνται με συνοπτικες διαδικασιες απο την βουλη στην φυλακη κατ απαιτηση των Εβραιων και μαλλον συντομα θα τους ακολουθησω εξ αιτιας του αντιρατσιστικου που παλι κατ απαιτηση των ιδιων ψηφιζεται.
  Αν εβλεπα Αρμενηδες θα μιλαγα για Αρμενηδες. Αλλα βλεπω Εβραιους.
  Αυτους που λενε αυτο που βλεπουνε τους λενε ειλικρινεις και οχι αντισημιτες.

  ReplyDelete
 17. Ο ενοχος εξακολουθει να μην καταλαβαινει οτι δεν ειμαι εγω που διχαζω τους Ελληνες.
  Εγω ανεχομαι παρολο που ξερω με ποιον τροπο την επεβαλαν, την θρησκεια του κρατους μου και οπως ειπα βαφτισα τα παιδια μου τα εστειλα στο σχολειο οπου τους εκαναν ειδικο μαθημα θρησκευτικων και ακολουθω τα τυπικα μια θρησκειας που μαλλον αντιπαθω προς χαρη της ομονοιας. Οσο για την προστασια της απο τους Ισλαμιστες, μαλλον προσπαθω περισσοτερο απο τους ιεραρχες της εκκλησιας.
  Οταν ρωτησα αν θα εκανες το ιδιο σε αντιθετη περιπτωση, αρνηθηκες με αποτροπιασμο και βριζοντας την θρησκεια των προγονων μας.
  Θεωρεις οτι δεν διχαζεις εσυ μ αυτην σου την τοποθετηση και διχαζω εγω που το μονο που κανω ειναι οτι δεν πιστευω στον χριστιανισμο; Τι θα επρεπε να κανω; Να μπω σε προγραμμα πλυσης εγκεφαλου να πιστεψω με το ζορι; Μου πιπιλιζουν το μυαλο απο μικρο παιδι και δεν με πεισανε. Τι μπορω να κανω;
  Ουτε εσυ ομως φταις γιατι αφου εισαι χριστιανος στην πραγματικοτητα δεν μπορει να εισαι Ελληνας.
  Αποτελουν δυο ξεχωριστες ομαδες που παρολο που ιστορικα συμβιωνουν πολλα χρονια, θα ερθει ισως καποτε η στιγμη να διαλεξεις σε πια ανηκεις.
  Ετσι εσυ εισαι Ελληνας, για οσο οι Ελληνες θα ειναι χριστιανοι.
  Εγω ειμαι Ελληνας παντος καιρου.
  Το δικο μου κοπαδι ειναι το Εθνος οχι η Εκκλησια.
  Αλλωστε αυτο ειναι και ομολογημενο απο τα πλεον επισημα χειλη.

  «Τους ασεβείς και καταραμένους αυτούςΕλληνιστές, και με φωτιά και με ξίφος και με πνιγμό και με κάθε τρόπο θανατώστε τους. Μαστιγώστε , φυλακίστε, κόψτε τους τη γλώσσα, ύστερα το χέρι και αν επιμένουν, τότε στείλτε τους στο βυθό της θάλασσας. Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην. Αν με ρωτήσει κανείς τι είμαι, απαντώ Χριστιανός είμαι.»
  Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος

  ReplyDelete
 18. Την εκκλησια δεν τη χαλαει καθολου να φτωχυνουνε οι συνανθρωποι της. Ειναι η καλυτερη της, διοτι θα διαχειριζεται τα της φιλανθρωπιας. δεν την χαλαει να παντρευονται οι ομοφυλοφιλοι οσο δεν τους παντρευει αυτη. Επισης δεν την χαλαει καθολου να πεθαινει ο κοσμακης διοτι θα τον θαβει αυτη. Ο θεος της Εκκλησιας ειναι το χρυσαφι. Δεν χανει ποτε την αξια του. Ολοι οι οικονομολογοι που ειναι με την εκκλησια θελουνε επιστροφη στον κανονα χρυσου. Ο Τσιπρας, αυτος ο μεγαλος κομμουνιστης, υποσχεθηκε στους μοναχους οτι δεν θα τους πειραξει ουτε ενα διφραγκο !

  ReplyDelete
 19. Στην Ελλάδα είχαμε το παράδοξο ο εθνικισμός να περιλαμβάνει την εκκλησια. Στις άλλες χώρες, όπως τη Γερμανία, ο εθνικισμός ήθελε να ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ την Εκκλησια. Γι αυτό και ο εθνικισμός δεν είναι καθόλου άμοιρος εκκλησιασμού και προσπαθεί να φτιαξει δικες του τελετές, συνήθως πολύ κακού γούστου, ξεκινώντας από τη γιορτή του Υπέρτατου Οντος που είχε φτιάξει ο Ροβεσπιέρρος παρέα με το φιλαράκι του τον ζωγράφο και τελετάρχη David. Όλος τυχαίwς, ο David υπηρέτησε όλα τα καθεστώτα, σαν τον Ταλλεϋράνδο.

  Λες και ήταν προείκασμα του τι θα ακολουθούσε, ο David είχε φτιάξει ένα άγαλμα της Ελευθερίας καλυμμένο από ένα πράγμα που θα έπαιρνε φωτιά, και θα αποκαλυπτετο το άγαλμα με τρόπο εντυπωσιακό. Μονο που δεν ταχε υπολογίσει καλά. Tο άγαλμα, στο οποιο οι αντιπρόσωποι του Έθνους θα αρχιζανε tiz προσφορες, με πρώτο τον Ροβεσπιέρο, ήταν καρβουνιασμένο όταν απεκαλύφθη. Λίγο αργότερα ο Ροβεσπιέρος έχασε το κεφάλι του. Ο Βοναπάρτης ξανάφερε τους παπάδες, διότι - που ξέρεις ;

  ReplyDelete
 20. Με αλλα λογια, ο ε8νικισμος παντοτε την τρωει απο την εκκλησια. Διοτι η εκκλησια βρισκεται σε καποια στοιχειωδη αρμονια με την πρωτογενη παραγωγη. Επισης εχει στα χερια της βασικες λειτουργιες της ζωης, γεννηση - η μαλλον αποδοχη του νεογεννητου στην κοινοτητα, γαμο, θανατο, κληρονομια. Σιγα μην αφησει αυτα τα προνομια ! Ο ε8νικισμος δεν μπορει να φαει την εκκλησια για τον απλουστατο λογο οτι η βιομηχανια και το εμποριο δεν μπορουνε να φανε τη γεωργια.

  ReplyDelete
 21. Η Εκκλησία κράτησε τόσα χρόνια την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο ζωντανή και εσείς τώρα έρχεστε και μου λέτε παπαριές και ότι δεν είμαι Έλληνας.Ο πολιτισμός ενός λαού έιναι πάνω από όλα η ιστορική συνέχεια της γλώσσας του.Ρωτήστε τον κ.Κιτσίκη να σας απαντήσει.

  Τι να κάνουμε κύριε Γιάγκο;;;Φαίνεται πως μόνο εσείς είστε Έλληνες σε αυτή τη χώρα,Οι άθεοι κομμουνιστές και οι προπαγανδιστές παγανιστές.


  Ο εθνικισμος δεν μπορει να φαει την εκκλησια για τον απλουστατο λογο οτι η βιομηχανια και το εμποριο δεν μπορουνε να φανε τη γεωργια.

  Ε ναι , οι παγανιστές δε μπορούνε να φάνε τους Χριστιανούς.Έτσι ακριβώς.Οι χωριάτες δε μπορούνε να φάνε τους αριστοκράτες και ούτω καθεξής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε πειράζει εμείς είμαστε Τουρκορωμιοί , όπως μας χαρακτηρίζετε.

   Delete
  2. Και σου έχω ξαναπεί ότι η λέξη Έλλην σήμαινε μέχρι και τον 18ο αιώνα τον ειδωλολάτρη.Ξύπνα.Στα λέω και δε καταλαβαίνεις με τις εθνικιστικές παρωπίδες που φοράς.

   Σαν κράτος δεν υπήρχαμε.

   Delete
  3. Συνεπώς ούτε ο Κολωκοτρώνης ήταν Έλληνας , ούτε ο Μπότσαρης , ούτε ο Μακρυγιάννης , ούτε η Μπουμπουλίνα , ούτε ο Πετρόμπεης , ούτε Κανάρης , ούτε ο Νικηταράς.

   Ε μόνο εσείς είστε ρε παιδάκι μου που θυσιάζεστε κάθε μέρα για την πατρίδα και σκοτώνεστε μεταξύ σας με τους κομμουνιστές.Αυτοί σκοτώνουν εσάς κι εσείς αυτούς.Ε μόνο εσείς είστε οι Έλληνες.Ζήτωωω!

   Delete
 22. Τι σημασια εχουν τα ονοματα ! Ο κυριοτερος θεσμος που εχει κρατησει μεχρι τωρα την εθνικη και πολιτισμικη συνεχεια του γενους, εθνους, λαου, ποιμνιου των Ελληνων, Γραικων, Ρωμηων, Γιουναν, Ορθοδοξων Χριστιανων - επιμενω στα συνωνυμα, κι ας ειμαι προδοτης, ειναι η εκκλησια. Το νεοελληνικο κρατος δεν ειναι τιποτα αλλο παρα μια σχεση εξαρτησης απο το Δυτικο φεουδαρχικο συστημα (vassalité). Ειναι αστειο να μιλαμε για εθνικη ανεξαρτησια, διοτι η ιδια η εννοια της εθνικης ανεξαρτησιας σημαινει vassalité. Γι αυτο οι Ρωσσοι προτεινανε αυτονομια το 182τοσο, και οι Αγγλοι ανεξαρτησια. Δεν τους επιασε ξαφνικα ακατασχετος φιλελληνισμος.

  Η λυση στο ελληνικο προβλημα βρισκεται εκτος Ελλαδος και γι αυτο οι τσακωμοι εντος ειναι τελειως ασχετοι με το ζητημα. Το προβλημα ειναι ο ιδιος ο θεσμος της vassalité, που στη συγχρονη εποχη εκφραζεται δια των οικονομικων σχεσεων.

  Παλιοτερα ειχες χωραφι, ησουνα κολιγας (σερφ) και πληρωνες δεκατη. Τωρα πληρωνεις νοικι ! Η Ρωσσια λοιπον ειναι το συμβολο μιας ιερατικης ταξεως, μιας θεοκρατιας. Ειναι το συμβολο της ειρηνικης αγροτικης ζωης. Ειναι συμβολο ομως ! Και δεν ειναι ικανοποιητικη ουτε ως συμβολο, διοτι ο αγροτικος κοσμος των μουζικων και των βογιαρων δεν μας ικανοποιει. Μονο το μυνημα του ιδρυτου της της θρησκειας και οχι της εκκλησιας μας ικανοποιει, που ειναι η επιστροφη στο τροφοσυλλεκτικο σταδιο. Δεν κανω πλακα.

  ReplyDelete
 23. "Την Ελλαδα θελωμεν κι ας τρωγωμεν και πετρες".
  Ο Μακρυγιαννης αν θυμαμαι καλα το ειχε πει και δειχνει την διαφορα του Ελληνα που εχει μια θρησκεια με τον θρησκευομενο που κατοικει σε μια χωρα.
  Οσο κι αν σεβομαι ολους οσους πολεμησαν για την Πατριδα δεν ειναι λογος αυτος για να λεω παραλογα πραγματα. Οποιος θελει την Ελλαδα μονο υπο τον Χριστιανισμο, σημαινει οτι ειναι χριστιανος και αν χρειαστει θα διαλεξει αναλογως.
  Το οτι οι ανθρωποι μεχρι να ερθουν σε θεση επιλογης συνδυαζουν στο κεφαλι τους τα πιο αντιφατικα πραγματα ειναι αληθεια και γι αυτο δεν εχω δυσκολια να πιστεψω οτι αγαπας και τον Θεο σου και την Ελλαδα εφοσον τα παιρνεις πακετο. Αν ομως χωρισει το πακετο πρεπει να αποφασισεις σε πιο κοπαδι ανηκεις. Στο Εθνος η στην Εκκλησια.
  Μου εχεις πει πολλες φορες οτι Ελληνας σημαινε ειδωλολατρης και ξεχασα να απαντησω.
  Λοιπον, μαζι με ολους τους "Ελληνες" σφαζανε και τους εχοντες την ιδιοτητα και υπο τις δυο εννοιες. Ισως μαλιστα γι αυτο οι πραγματικοι Ελληνες ετυχαν ιδιαιτερας περιποιησης. Και ¨Ελληνες" και Ελληνες παει πολυ.
  Ο τελευταιος αυτοκρατορας ηταν ο πρωτος που προσφωνησε τον λαο στην Κων/πολη Ελληνες μετα απο χιλια χρονια ρωμιωσυνης.
  Ισως βεβαια εσυ θεωρεις οτι το να δωσουν το ονομα των Ελληνων σε αυτα που σιχαινοντουσαν και μετα βδελυγμιας αποκηρυσσαν οι χριστιανοι, κανει το μισος τους εναντιον των Ελληνων, λιγωτερο, αλλα εμενα δεν μου φαινεται οτι εχει ιδιαιτερη σημασια.
  Τελος το οτι δεν υπηρχαμε σαν κρατος δεν καταλαβαινω που το βρηκες.
  Υπηρχαμε σαν δεκαδες κρατη. Δηλαδη σημερα επειδη το Ελληνικο Εθνος ζει σε δυο κρατη σημαινει οτι δεν εχει κρατος;
  Μεχρι το 18 αιωνα λες Ελληνας σημαινε τον ειδωλολατρη αλλα ολοι αυτοι οι αγωνιστες που ανεφερες επελεξαν αν και χριστιανοι να ονομασουν την χωρα, Ελλαδα και οχι Ρωμη, Ρωμυλια, Γρεκια κλπ. Προφανως αυτοι δεν ηξεραν τι σημαινε στον καιρο τους ο Ελληνας.
  Περιεργως δε ξεχνας και οτι δεν γιναμε μουσουλμανοι οπως ολοι η Ασια, οχι για κανεναν αλλο λογο αλλα γιατι οι Τουρκοι ηθελαν ραγιαδες γκιαουρηδες για να πληρωνουν χαρατσια. Ετσι απεφυγαν να εξισλαμισουν βιαιως και τους ευρωπαικους λαους της αυτοκρατοριας. Συμπληρωσε λοιπον μαζι με τους παγανιστες και τους τους χωριατες και κατι για τον αν μπορει να φαει ο χριστιανος τον μουσουλμανο, γιατι οπου περασε το Ισλαμ δεν εμεινε χριστιανος. Τα τελευταια δειγματα εκκαθαριζονται αυτον τον καιρο. Βεβαια για τους λογικους ανθρωπους αυτο ειναι βαρβαροτητα και εγκλημα, αλλα για τους Ισλαμιστες, οπως και για σας δειχνει την θεληση του Θεου να επικρατησει η θρησκεια του.
  Εντελως πληροφοριακα να αναφερω οτι τον τελευταιο καιρο εχω παψει να σκοτωνω κουμουνιστες. Κουραστηκα πια. Ειναι και τα εξοδα που τρεχουνε. Δεν εχω καιρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε φίλε πλήρη σύγχυση έχεις στο κεφάλι σου.


   Μου λες ότι οι Τούρκοι δες μας εξισλάμισαν;;;;;Δηλαδή εσύ αυτό ήθελες;;;;


   Δε μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά.


   Παραδέξου τώρα ότι δε σέβεσαι αυτούς που σε απελευθέρωσαν επειδή ήσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και άσε τα σάπια σου με τις τρίπλες και τους ελιγμούς.Αφού θες να διαχωρίσουμε μετά μανίας και τόσο πολύ Εκκλησία και έθνος έλα να το κάνουμε να δούμε ποιος θα χρειαστεί ποιον στο τέλος.


   Σα τα πρόβατα θα τρέχετε και δε ξέρετε τι θα σας γίνετε , καημένοι.

   Ανθρωπέ μου το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση.Ιστορία ξες;;;Δε σου φαίνεται.Ούτε 200 χρόνια κράτος δεν είμαστε.

   Και κόψτε τη καραμέλα για αρχαία Ελλάδα.ΠΟΛΕΙΣ - ΚΡΑΤΗ είμασταν.Ενωμένοι ποτέ,Οπότε άμα γουστάρετε , θα γίνει κι έτσι.Φτιάξτε ένα κράτος στην Αθήνα , ένα στη Θεσσαλονίκη , ένα στη Κόρινθο και στη Σπάρτη και όπου αλλού θέλτε.Ο Φίλιππος δε διέλυσε τους Αθηναίους;;;Να το κάνουμε έτσι αφού σας αρέσει.


   Xριστιανισμός και Ελλάδα έχουν ενώσει τους δρόμους τους εδώ και 1700 χρόνια.Όσο και αν θέλετε , η ιστορία δεν αλλάζει για τις εθνικιστικές , ναζιστικές και αρχαιόπληκτες απόψεις σας.

   Delete
  2. Αφού δε σέβεστε λοιπόν τους αγωνιστές και το Χριστιανισμό , που μας ένωσαν όλους , γυρνάμε σε καταστάσεις αρχαίων εποχή να πολεμάει η Αθήνα την Κόρινθο και η Θεσσαλονίκη τη Θήβα.

   Delete
 24. Η λέξη Έλληνας πράγματι ήρθε από τη Δύση τον δέκατο όγδοο αιώνα κυρίως, και είναι έκφραση του αναδυόμενου ελληνικού εθνικισμού. Οι αγωνιστές χρησιμοποιούσαν και τη λέξη Γραικός και τη λέξη Ρωμηός. Το ότι η λέξη Έλληνας δεν ανήκει στην καθομιλουμένη φαίνεται από την κλίση της, Έλλην - Έλληνος, που είναι αρχαία και όχι δημοτική. Δεν ανήκει η λέξη αυτή στην προφορική λαλιά, γι αυτό και όταν ο Μακρυγιάννης λέει ο ήλιος εβασίλεψε _ Έλληνα μου βασιλεpsε - το Έλληνα μου είναι προπαγανδa για τους στρατιώτες που τον ακούνε.

  Το Έλληνας είτε ο τελευταίος αυτοκράτορας το είπε, επηρεασμένος από τον Πλήθωνα, είτε ο Κοραής, είναι φιλολογική αναβίωση.Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε "εθνομηδενιστες" όπως ο Λιάκος και ο Βερέμης, ο εις εξ αριστερών, ο έτερος εκ δεξιών.

  Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ο προφοριkoς πολιτισμός μας είναι

  1) εξισωτικός και τελείως μα τελείως δημοκρατικός.

  2) όχι άθεος, αλλα ούτε και δογματικός.

  3) Δεν αναγνωρίζουμε γεωγραφικά σύνορα και δεν αναγνωρίζουμε την ιεραρχία. Με αλλα λόγια, έχουμε τον πιο ωραίο πολιτισμό στη γη και αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Ρωμηός η καλύτερη δουλειά που έχουμε να κάνουμε οιωνέ να εκπολιτίσουμε τη Δύση,όπως πάντοτε γινότανε, αντί να νομίζουμε το ότι πρέπει να κάνουμε το αντίθετο.

  Η σύνδεση αρχαίας και νεώτερης Ελλάδας πρέπει να γίνει με βάση την αλήθεια, και όχι με σπιρτόξυλα.

  ReplyDelete
 25. Με αλλα λόγια, έχουμε τον πιο ωραίο πολιτισμό στη γη και αντί να καθόμαστε να τσακωνόμαστε ποιος είναι Έλληνας και ποιος είναι Ρωμηός.


  Μα είμαστε και τα δύο.Έλληνες από τον αρχαίο μας πολιτισμό και Ρωμηοί από τον Βυζαντινό μας πολιτισμό.


  Αυτοί θέλουν να διαγράψουν 2000 χρόνια ιστορίας.Ε που τα είδατε αυτά τα φαινόμενα σε άλλο λαό;;;Πείτε μου.Ποιοι είναι αυτοί που θα προσδιορίσουν όπως αυτοί γουστάρουν την ιστορική συνέχεια ενός λαού;;;Είδατε αυτά να συμβαίνουν σε άλλη χώρα;;;;

  Eίδατε σε άλλη χώρα να κάνουν ντου στους Πρυτάνεις στα πανεπιστήμια;;;Eίδατε σε άλλη χώρα να καίνε την πρωτεύουσά τους;;;;Είδατε σε άλλη χώρα να καίνε το πολυτεχνείο;;;;

  Είδατε σε άλλη χώρα να έχουν κάθε μέρα πορείες και αν κλείνουν οι δρόμοι;;;;


  Ε αυτά θέλετε , αυτά θα έχετε.

  ReplyDelete
 26. Μα αυτό λέμε, ο κανονικός πολιτισμός μας δεν είναι ο φανατισμός, ούτε η άγαρμπη σύζευξη των αντιθετων, αλλα το ον του Παρμενίδη, η ρoή του Ηρακλείτου και το " ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν".

  Που ειναι και η απαντηση στην κριση που μας μαστιζει. Το λεγαμε καθε μερα στο σχολειο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η μεριά που προκαλεί φανατισμό είναι των παγανιστών αρχαιόπληκτων και των άθεων(φυσιολατρών , δηλαδή παγανιστώ και πάλι).

   Φυσικά και ξέρουμε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας ήταν πρωτοπόροι για την εποχή τους.Επίσης ξέρουμε όμως ότι πολλοί μετέπειτα πρόγονοί μας συνέχισαν να είναι πρωτοπόροι , αλλά με άλλη θρησκεία αυτή τη φορά.

   π.χ. Ιωάννης ο Φιλόπονος , Ανθέμιος ο Τραλλιανός , Ισίδωρος ο Μιλήσιος , Λέων ο φιλόσοφος , Ζώσιμος ο Πανοπολίτης(ο πρώτος Έλληνας χημικός στην ιστορία του κόσμου).

   Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της ιστορίας μας συνέλληνες που δεν επιθυμούν οι ξένοι ποτέ να μάθετε.

   Delete
  2. Ορειβάσιος Περγαμηνός (4oς αι.), Νεμέσιος Εμέσης(4ος αι.) , Αέτιος Αμιδηνός (6ος αι.), Αλέξανδρος Τραλλιανός (6ος αι.), Παλλάδιος Αλεξανδρινός (6ος αι.), Παύλος Αιγινήτης (7ος αι.), ο Θεόφιλος Πρωτοσπαθάριος (7ος αι.), Στέφανος Αθηναίος ή Αλεξανδρεύς (7ος αι.), Φωτιος ο Α' (9ος αι.) Λέων Iατροσοφιστής (9ος αι.), Παύλος Νικαίας (9ος αι.), Θεοφάνης Νόν(ν)ος (10ος αι.), Ιωάννης ο Ιταλός (11ος αι.) , Νικόλαος Καλλικλής (12ος αι.), Ιερόφιλος Φιλόσοφος (12ος αι.), Νικόλαος Μυρεψός (13ος αι.) , Ιωάννης Ζαχαρίας Ακτουάριος (14ος αι.).


   Ακόμα ένα μικρό δείγμα.Ε τους ξέρει κανείς όλους αυτούς ή τους θάψαμε λόγω του παγανισμού;;;

   Άντε ξυπνάτε λέω εγώ...

   Delete
  3. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι μόνο ο Πλάτωνας , ο Θουκυδίδης , ο Ηράκλειος , ο Παρμενίδης και ο Αριστοτέλης , δε σημαίνει ότι είναι κι έτσι τα πράγματα.

   Delete
  4. Για την ασχετοσυνη μας σε σχεση με το Βυζαντιο δεν φταινε καθολου οι παγανιστες και οι νεοπαγανιστες, αλλα το οτι το πανεπιστημιακο μας συστημα ειναι αντιγραφη και παπαγαλισμος των ξενων πανεπιστημιων. Απο τοτε που, πανε τοσα χρονια, ο Edward Gibbon αντιμετωπισε χιλια χρονια Βυζαντιου σαν χιλια χρονια σκοταδισμου, η Δυση αδιαφορησε παντελως για το Βυζαντιο. Εμεις αδιαφορησαμε εξισου διοτι κανουμε, γραφουμε και σκεφτομαστε ο,τι μας λενε οι ξενοι. Οποτε το Βυζαντιο περιηλθε στα χερια διαφορων τυχαρπαστων, οπως και η αρχαια Ελλαδα εξαλλου. Ανοιχτο πεδιον ερευνης λαμπρο ευρισκεται εμπροσθεν σου, Ενοχα Μυστικα, αν αφησεις τον φανατισμο και πιασεις την αληθεια. Αμαν εχουμε κανει για Ελληνα Βυζαντινολογο !

   Delete
  5. "Απο τοτε που, πανε τοσα χρονια, ο Edward Gibbon αντιμετωπισε χιλια χρονια Βυζαντιου σαν χιλια χρονια σκοταδισμου, η Δυση αδιαφορησε παντελως για το Βυζαντιο. Εμεις αδιαφορησαμε εξισου διοτι κανουμε, γραφουμε και σκεφτομαστε ο,τι μας λενε οι ξενοι. Οποτε το Βυζαντιο περιηλθε στα χερια διαφορων τυχαρπαστων, οπως και η αρχαια Ελλαδα εξαλλου."

   Οι παγανιστές έχουν αυξήσει την προπαγάνδα τους τα τελευταία χρόνια για το σκοταδισμό του Βυζαντίου ακριβώς βασιζόμενοι στον καταραμένο που αναφέρεις.Παίρνουν ευθείς εντολές από σιωνιστικούς κύκλους.Αν χτυπηθεί και η Ορθοδοξία , εγώ σας υπογράφω ότι δεν θα υπάρξουμε ξανά σαν έθνος.

   Σωστότατος.Γνωρίζεις εσύ.Η Αρβελέρ είναι η καλύτερη βυζαντινολόγος.

   Delete
 27. Οπως παντα ενοχε χανεις το νοημα.
  Πρωτον σου ειπα ποιος ειναι φανατικος και διχαστικος και απαντηση στα επιχειρηματα μου
  δεν πηρα.
  Δευτερον σε ρωτησα, επειδη επανελαβες σαν καυχημα την "νικη" των χριστιανων επι των "παγανιστων" αν θεωρεις οτι πρεπει να καυχιονται και οι μωαμεθανοι που ξεπατωσαν απο την Ασια τον χριστιανισμο και τωρα εξολοθρευουν και τα υπολοιπα. Για μενα ειναι ξεκαθαρο οτι επεκρατησαν γιατι ηταν πιο βαρβαροι ακομη και απο τους χριστιανους.
  Απο που προκυπτει οτι ηθελα να εξισλαμισθουμε;
  Ειπα οτι και σημερα κατοικουμε σε δυο κρατη Ελλαδα και Κυπρο οπως παλιοτερα σε πολλα. Αυτο σημαινει οτι δεν υπαρχουν Ελληνες η οτι δεν εχουν κρατος; Ειχαν πολλα και τα καταφεραν πολυ καλυτερα απο εμας που εχουμε μονο δυο.
  Οσο για τους αγωνιστες του 1821 τους σεβομαι πολυ περισσοτερο απο εσενα. Εγω δεν χωρισα ποτε τους Ελληνες σε χριστιανους και μη. Ειτε χριστιανοι ειτε μουσουλμανοι ειτε παγανιστες, οσοι αγωνιστηκαν για την Ελλαδα ειναι απολυτως σεβαστοι.
  Κοιτα αν αισθανεσαι και συ το ιδιο.
  Απο την ερωτηση σου "να δουμε ποιος θα χρειαστει ποιον στο τελος" νομιζω οτι διαφαινεται και η απαντηση σου.
  Παντως πριν τον χριστιανισμο η Ελλαδα οχι μονο υπηρχε αλλα και μεγαλουργησε, οποτε μαλλον δεν νομιζω οτι ειναι απαραιτητες οι υπηρεσιες σας.
  Δεν θελουμε να διαγραψουμε την Ιστορια μας αλλα να μην επαναλαβουμε τα λαθη μας.
  Σημερα γινεται η προσπαθεια επιβολης ενος νεου μεσαιωνα και καλο θα ειναι να διδαχτουμε απο τον προηγουμενο.
  Μου αναφερεις και μερικους "σοφους" οι οποιοι επι το πλειστον εγιναν σοφοι γιατι μελετησαν και αναπαρηγαγαν τους αρχαιους φιλοσοφους. Οπως παντα εχοντας τρικυμια εν κρανιω κατηγορεις τους παγανιστες γιατι μετα 1000 και πανω χρονια ελληνορθοδοξου πολιτισμου δεν επεισαν κανεναν οτι αξιζει να τους δωσει σημασια.
  Σε διαβεβαιω οτι δεν ειναι παγανιστικος δακτυλος. Την αιτια θα πρεπει να την αναζητησεις στο χαμηλο πνευματικο επιπεδο των "σοφων" η των αναγνωστων τους χριστιανων.
  Παντως καλο θα ηταν να προσπαθησεις να μας μεταφερεις και μερικες απο τις σοφιες που ειπαν χωρις να τις αντιγραψουν.
  Κωνσταντη ο συνονωματος σου Παλαιολογος μπορει χρησιμοποιησε τον ορο Ελληνες για οποιοδηποτε λογο.
  Το θεμα ειναι τι λογο ειχαν οι παρισταμενοι μαχητες να εμψυχωθουν απο τετοιες κουβεντες.
  Υποθετω αν ηταν Ρωμαιοι δεν θα τους αρεσε να τους λενε Ελληνες. Ειδικα οταν επι αιωνες το ονομα Ελλην ηταν κατασυκοφαντημενο απο την θρησκεια.
  Το γλωσσολογικο σου σχολιο δεν το καταλαβα.
  Ο Ελλην του Ελληνος γινεται ο Ελληνας του Ελληνα.
  Οπως ο ποιμην του ποιμενος γινεται ο ποιμενας του ποιμενα.
  Δεν νομιζω ομως οτι προσφερει και τιποτε η μελετη περι της υπαρξεως εν χρησει του εθνικου μας ονοματος, αλλα η εθνικη συνειδηση των κατοικων της Ελλαδας, καθως και η αποφαση τους να ειναι συνεχιστες της Ελλαδας και οχι της Ρωμης, παρολη την μεγαλη τους αφοσιωση στην χριστιανικη πιστη.
  Δυστυχως απο οτι φαινεται μετα απο τοσους αιωνες η αρχουσα ταξη της Ελλαδας ειχε εθιστει να στηριζεται σε ξενους αφεντες, πραγμα που καποτε θα πρεπει να τελειωνει και μονο ο εθνικισμος μπορει να το κανει, επιβαλλοντας ως ντροπιαστικη συμπεριφορα το να υπακους σε ξενους βαφτιζοντας τους προστατες, συμμαχους η εταιρους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Έλληνες ενώθηκαν , ιστορικά , οριστικά μετά το 1821 με βάση τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό,Τότε γίναμε κρατος.Η θρησκεία αυτή ήταν και είνα ένα από τα γερά θεμέλια του κράτους.Οι αγωνιστές λέγανε πρώτα υπέρ πίστεως και μετά υπέρ πατρίδος.Ούτε κομμουνιστές άθεοι ήταν ,ούτε ναζί.

   Δικαίωμά σου να μην σου αρέσει αυτό το γεγονός , αλλά δε θα αλλάξουμε και την ιστορία επειδή δεν αρέσει σε κάποιους.   Οι σοφοί και οι επιστήμονες που σου αναφέρω είναι η ελληνική ιστορική συνέχεια στο χρόνο , που δε σου αφήνει να δεις η προπαγάνδα των ανθελλήνων και των Εβραίων.

   Και φυσικά και βασίστηκαν στους προγενέστερους αρχαίους Έλληνες και έγραψαν και σχόλια πάνω σε αυτούς και ανέπτυξαν κι άλλοο τις θεωρέις τους.
   Δε βλέπω κάτι κακό σε αυτό.

   Delete
  2. Δεν τους έδωσε κανείς σημασία γιατί άμα μάθουμε τι πλούτο είχαμε στο Βυζάντιο θα αεκτοξευθούμε αιώνες μπροστά από τυ Δύση.Αλλά που να τα σκεφτείς εσύ αυτά.

   Επίσης πολλά χειρόγραφα από τότε τα έχουν στο Βατικανό , από όταν λεληλάτησαν την Πόλη το 1204.Και φυσικά δε τα μεταφράζει κανείς από τους Έλληνες , αφού δε γνωρίζουν την ιστορία τους.

   Delete
  3. Ἃειντε τότε βρε ¨Ενοχε νὰ γίνεις ὁ Ἰντιάνα Τζόουνς τοῡ Βυζαντίου καὶ νὰ μὰς σώσεις, δὲν κάνω πλάκα.

   Delete
 28. Η λεξη Ελληνας εχει φυγει απο το λαικο λεξιλογιο απο τον μεσαιωνα και ακομα παλαιοτερα. Για το δημοτικο αυτι ειναι λεξη λογια. Ειναι σαν ο αρρην-του αρρενος.Επανερχεται με το 21. Αλλα και η εθνικη συνειδηση, με την εννοια του εθνικου κρατους, ερχεται εκεινη την εποχη. Αυτο ομως δεν σημαινει οτι πρεπει να καταργησουμε το ελληνικο κρατος. Μα και στους αρχαιους αν διαβασετε την αρχη του θουκυδιδη,λεει οτι μολις προσφατα στην εποχη του οι Ελληνες αρχισανε να λεγονται Ελληνες. Δεν εχει σημασια το ονομα. Η αν εχει, να μην ντρεπομαστε να βλεπουμε ολες τις διακλαδωσεις. Η γλωσσα ειναι ελληνικη κι ας μην εχει μεσα τη λεξη Ελληνας. Ενοχα Μυστικα, η επιστημη γινεται οχι με θεση, αλλα με προσοχη.

  ReplyDelete
 29. η επιστημη γινεται οχι με θεση, αλλα με προσοχη.

  Δηλαδη;

  ReplyDelete
 30. Οι Ελληνες ειχαν ενωθει με τις Αμφικτιονίες και τους πανελληνιους αγωνες και ειχαν πληρη επιγνωση του Εθνους. Το οτι δεν ενωθηκαν σ ενα κρατος μπορει να εγινε απο τυχη, απο γεωγραφικους περιορισμους, απο πολιτιστικα στοιχεια η απλως επειδη ειχαν πιο πολυ μυαλο απο εμας.
  Κανενας δεν αμφισβητησε οτι ο χριστιανισμος ηταν και ειναι η επισημη θρησκεια λογω της αποδοχης της απο τους Ελληνες, ουτε οτι οι Ελληνες επαναστατησαν και σαν εθνος και σαν χριστιανοι.
  Αυτο ομως δεν σημαινει οτι χριστιανοι ελευθερωσαν την Ελλαδα περισσοτερο απο το οτι Ελληνες ελευθερωσαν τον χριστιανισμο.
  Το θεμα ειναι η προτεραιοτητα που βαζεις γιατι τα δυο κοπαδια μπορει να συμβιωνουν μεσα απο αμοιβαιες υποχωρησεις, αλλα δεν ειναι ταυτοσημα ουτε υπηρετουν τον ιδιο σκοπο.
  Επειδη βαρεθηκα να με λες παγανιστη και δεν ξερω τι αλλο παρολο που εγω σουχω πει οτι ειμαι αθεος, νομιζω οτι πρεπει να μπω και στην ουσια, πραγμα που αποφυγα μεχρι τωρα να κανω.
  Επειδη φαινεται να εχεις και την εντυπωση οτι ο χριστιανισμος επεκρατησε ιδεολογικα να ξερεις οτι η αντικατασταση του Ποσειδωνα απο τον Αγιο Νικολαο της προμαχου Αθηνας απο την Υπερμαχο Μαρια και ολων των αλλων θεοτητων απο διαφορους αγιους δεν δειχνει παρα τον εκβαρβαρισμο των ανθρωπων που ενω πιστευαν σε θεους τωρα πιστευουν σε μεσιτειες πεθαμενων.
  Κατα τ αλλα η αντικατασταση της γεννησης του καινουργιου Ηλιου απο τα Χριστουγεννα και η επανοδος απο τον Αδη του Αδωνη και της Περσεφονης, απο την Ανασταση δεν αλλαξαν τοσο την αρχαια θρησκεια οσο τον εβραιοχριστιανισμο.
  Η ορθοδοξια δεν ειναι παρα ενα κακεκτυπο της αρχαιας θρησκειας το οποιο επεβληθει δια πυρος και σιδηρου με αυτοκρατορικα διαταγματα.
  Οσο για τις παρατηρησεις για πολυθεισμο και παγανισμο οι αρχαιοι δεν ονομαζαν Θεο τον δημιουργο του συμπαντος, αλλα θεωρουσαν Θεους τα ανωτερα δημιουργηματα του.
  Λατρευαν δηλαδη τον Θεο που δεν εβλεπαν μεσω της φυσης μια και δεν ισχυριστηκαν ποτε οτι επιασαν ψιλοκουβεντα με τον Θεο.
  Αν εσυ το θεωρεις δεδομενο οτι οι Εβραιοι τα λεγανε μαζι του τακτικα, να πιστεψεις οτι πριν απο τεσσερις περιπου χιλιετιες ο Θεος βρηκε εναν τσομπανη και εκανε ψιλοκουβεντα και συμφωνιες και ολα τα υπολοιπα.
  Εγω λεω οτι αν ο Θεος ηθελε να ξερουμε κατι θα μας τολεγε και δεν ζηταγε να πιστεψουμε τον Μωυση που ανεβοκατεβαζε πλακες. (παλιο κολπο του Μινωα)
  Και δεν χρειαζεται να στελνει τα παιδια του να σταυρωνονται στην Γη οπου το ειδαν μερικοι ανθρωποι αλλα το γραφει στον κοσμο και οποιος μπορει το διαβαζει.
  Οπως πολυ σωστα σας λεει ο Κελσος σ ενα απο τα ελαχιστα αποσπασματα που σωζονται απο την χριστιανικη μανια, εισαστε ασεβεις και βλασφημοι.
  Δεν φτανει τα ψεμματα που λετε αλλα βαζετε και ανθρωπινα μετρα στον Θεο. Τι θα πει ειναι ενας; Τι θα πει ειναι ενας αλλα τρεις; Τι σκατα ξερετε εσεις για τον Θεο; Μπας και θελετε να μας πειτε και τι υψος εχει και ποσα κιλα ζυγιζει;
  Εγω αν και αθεος ντρεπομαι να ακουω τετοια πραγματα για τον Θεο.
  Οι μοναδικες αναφορες αξιες λογου περι Θεου ειναι η ταυτιση του Χριστου με τον λογο και η δηλωση του Θεου στον Μωυση οτι το ονομα του ειναι ο "Ων".
  Και τα δυο βρωμανε απο χιλιομετρα Ελληνικη φιλοσοφια οπως και ολοκληρη η διδασκαλια του Χριστου που προφανως επεχειρησε να εξανθρωπισει τους Εβραιους και τελικα οι διαδοχοι του καταφεραν να εκβαρβαρωσουν την ανθρωποτητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Κύριο.Οι Εβραίοι μέχρι και σήμερα πολεμούν μετά μανίας το Χριστιανισμό.Ο όρος εβραιοχριστιανισμός είναι προπαγανδιστικός , αποπροσανατολιστικός και κυκλοφορεί σε παγανιστικούς κύκλους.

   *μετά σε πειράζει που σε λέω και παγανιστή.Όλα τα ξέρεις για αυτούς*


   Ο Χριστιανισμός , ναι , είναι η συνέχιση της Ελληνικής φιλοσοφία.Αφού το κατάλαβες , έκανες ένα βήμα εμπρός.

   Ο Θεός μαζί σου.

   Delete
  2. Επίσης οι άνθρωποι πιστεύανε σε μυθικούς ¨θεούς¨.Κι αυτό για πλάκα ασυζητητί το προσπερνας.

   Αλλά σε έχω ικανό να πιστεύεις ότι υπήρχαν κιόλας , με τα "εθνικιστικά" γυαλιά που φοράς.

   Delete
  3. Κατι θα ξερανε οι Εβραιοι που δεν ξερουμε εμεις.
   Ο χριστιανισμος οπως σου εγραψα και (παλιοτερα ειχα παραθεσει και καποια κομματια απο τα Ευαγγελια) ηταν Εβραικη υποθεση. Προσπαθησε μεσω της Ελληνικης φιλοσοφιας (εστω και κακοποιημενης) να εξανθρωπισει τους μισανθρωπους Εβραιους απο την πιστη τους (που εχουν και σημερα) οτι εχουν συμφωνια με τον Θεο. Τον Θεο των Εβραιων.
   Προφανως καποιοι προσεξαν ποσο χρησιμη ηταν η θρησκεια αυτη για την υποταγη των ανθρωπων, γι αυτο και αργοτερα γεννηθηκε και αλλη απο την ιδια μητρα.
   Ο χριστιανισμος λοιπον δεν ειναι συνεχιση αλλα κακοποιηση της φιλοσοφιας των Ελληνων.
   Σε μυθικους θεους πιστευεις εσυ. Και σε ανθρωπους.
   Οι Ελληνες πιστευανε στην Γη και στον Ουρανο, στον Κρονο/χρονο και την Ρεα/ροη
   στον Πολεμο/Αρη και στην θεικη σοφια/Αθηνα, στην καλιεργημενη Γη/γη-μητηρ/Δημητηρ
   στην Εστια, και στον Απολλωνα/νοηση, στον Ηλιο και στην Σεληνη. Τιμουσαν ποταμια καΙ πηγες. Σεβοντουσαν τον Ωκεανο.
   Τι απο αυτα ειναι ψευτικο; Το οτι πλεκανε ωραιους μυθους γυρω τους χωρις να τους κατηγορει κανεις για αιρετικους δειχνει και την ανωτεροτητα της θρησκειας, παρολο που πολλοι φιλοσοφοι κατηγορησαν τους ποιητες που μυθολογουσαν πραγματα αναρμοστα για θεους.
   Ποτε θα καταλαβεις οτι αυτα δεν τα θεωρουσαν δημιουργους του συμπαντος και επομενως δεν τα θεωρουσαν Θεους με την εννοια που δινεις εσυ στον Θεο;
   Η εννοια του δημιουργου τους ηταν γνωστη και απασχολει απο τον Ορφεα μεχρι τον Προκλο, αλλα προτιμουσαν να μην μιλανε για πραγματα που δεν ξερουν η και αν τα ηξεραν δεν θα μπορουσαν να τα μεταφερουν σε αλλους, γι αυτο και τιμουσαν τις ανωτερες δυναμεις του κοσμου.
   Η σημερινη δε επιστημη τους δικαιωνει.
   Στην αρχη ειναι ο χωροχρονος/Ουρανος και η υλη/Γη που δημιουργουν τις μορφες.
   Οσο το συμπαν επεκτεινεται και κρυωνει το σκηπτρο της δημιουργειας το αναλαμβανει το ζευγος χρονος-ροη καθως η υλη σκορπιζεται ρεοντας.
   Η Γαια εχει γινει πλεον δεκτο οτι μπορει να θεωρειται ενας ζωντανος οργανισμος οπως και ο Ωκεανος. Μεχρι προτινος και εγω ειχα την εντυπωση οτι αν θεωρησουμε την Γη ζωντανο οργανισμο οι ανθρωποι παιζουν τον ρολο του μυαλου της.
   Περιεργως ακουσα εναν βιολογο να λεει οτι βρεθηκαν στον Ωκεανο καποια βακτηρια που ενωνονται σαν τα εγκεφαλικα κυτταρα και θα μπορουσαν να σχηματιζουν εναν υπερεγκεφαλο χωμενο στην λασπη του.
   Μπορει να ειναι τραβηγμενο αλλα το θεωρω πιθανοτερο απο το να πιστευω πραγματα που καποιος καποτε, καπου του ειπανε οτι ειχαν ακουσει.
   Αν η μανα μου μου ελεγε οτι ειδε τον Θεο και της παρεδωσε πλακες με νομους θα την εκλεινα στο τρελλαδικο. Γιατι πρεπει να πιστεψω σε καποιο βιβλιο που γραφτηκε υπο αγνωστες συνθηκες πριν απο τουλαχιστον δυο χιλιετιες;
   Το ωραιο ειναι που θεωρεις τους παγανιστες ευπιστους και δεν κατανοεις τι ακριβως πιστευεις εσυ.

   Delete
  4. Ok.Δε συμβαδίζουμε πουθενά , φαίνεται.

   Προσκύνα τα ποτάμια και τα δέντρα και τον ήλιο και τη σελήνη εσύ , τους δημιουργούς του σύμπαντος.


   Μη ξεχάσεις και τα χωράφια , τις πεδιάδες και τους αγρούς και τη θάλασσα και τα βράχια.

   Καραπαγανιστές και καραειδωλολάτρες ήτανε οι αρχαίοι Έλληνες και όχι δε ντρέπομαι να το πω , γιατί σαν δεξιός με ενδιαφέρει μόνο η Αλήθεια και τίποτε λιγότερο από αυτήν.

   Εγώ έχω οδηγό την Αλήθεια , εσύ το έθνος.Δε χρειάζεται να συνεχίσουμε τον διάλογο.

   Delete
  5. Όπως καραπαγανιστές ήταν και όλοι οι αρχαίοι λαοί πριν την έλευση του Θεού.Για να εξυηγούμαστε.Και οι Αιγύτιοι και οι Εβραίοι ακόμα ειδωλολάτρες ήταν.

   Delete
  6. Την επομενη φορα που θα φιλησεις την εικονιστα του Χριστουλη και της Παναγιτσας να ερθεις να μου πεις για ειδωλα.
   Σου λεω οτι οι προγονοι μας τιμουσαν σαν θεους τις δυναμεις τις φυσης και οχι τον Δημιουργο με τον οποιο δεν ασχολιοντουσαν ως κατι το απιαστο.
   Εγω σαν αθεος λιγο ενδιαφερομαι για το τι πιστευει ο κοσμος. Αν καποιος αισθανεται την αναγκη Θεου δεν με αφορα.
   Επομενως βλεπω τη θρησκεια απο την αποψη της οφελειας που παρεχει στην κοινωνια.
   Στην αρχαια θρησκεια οι βοσκοι και οι αμορφωτοι μπορει να πιστευαν οπως ακουγαν τους μυθους. Οι πιο μορφωμενοι ειχαν πιο εκλεπτυσμενες ιδεες και οι φιλοσοφοι τραβαγαν στα ορια την θρησκεια αυτη. Κανενας δεν ηταν αιρετικος, οσο δεν προσπαθουσε να δημιουργησει διασπαση στην κοινωνια.
   Μπορουσες να πιστευεις οπως θελεις, αλλα αν δεν γιορταζες στις γιορτες της πολης που εσφιγγαν τους δεσμους των πολιτων, τοτε το κεφαλι σου κινδυνευε.
   Οταν ρωταγαν τον Απολλωνα στους Δελφους πως να λατευουν τους θεους αυτος απαντουσε μονιμα "Νομω πολις". Συμφωνα με τους νομους της πολης. Γι αυτο κι εγω δεν αντιμαχομαι την θρησκεια αν και δεν μου αρεσει εφ οσον ειναι η θρησκεια του κρατους μου. Υπακουω στον Απολλωνα τον Θεο της λογικης και της επιστημης που δεν χρειαζεται ουτε καν να υπαρχει εξω απο το κεφαλι μου.
   Η θρησκεια πρεπει να ειναι στην υπηρεσια της κοινωνιας και οχι το αναποδο.
   Ο Θεος δεν εχει καμια αναγκη ουτε καν να υπαρχει, ποσο μαλλον να τον λατρευουμε κιολας. Αυτα ειναι αναγκες των ανθρωπων.
   Το τελειο ον δεν εχει αναγκες να καλυψει επομενως δεν χρειαζεται να ενεργησει και αφου ειναι παντου δεν χρειαζεται να κουνηθει.
   Παντως το να τιμας την φυση δεν ειναι ουτε κακο ουτε παραλογο.
   Για το δικο σου μυαλο ενα ποταμι ειναι απλως ρευμα νερου, αλλα υπαρχουν κι αλλα επιπεδα τα οποια μας επιτρεπουν να διακρινουμε ενα ειδος ζωης και νοημοσυνης σ αυτο. Μια δομη που δεν πρεπει να προσβαλλεις. Αν πχ ριχνεις τα σκουπιδια σου στο ποταμι αυτο θα σε εκδικηθει με αρρωστεια και βρωμα, αν το μπαζωσεις θα σε πνιξει.
   Σημερα νομιζω περισσοτερο απο ποτε φαινεται οτι τα αψυχα δημιουργηματα μπορει να μην ειναι τελικα τοσο αψυχα. Ειναι θεμα οπτικης.
   Παντως μονο αυτα που γραφονται στον κοσμο μπορει να θεωρηθουν ως λογος του Θεου στους ανθρωπους, αλλιως θα περιμενεις απο τον καθε απατεωνα να σου πει τι του ειπε ο Θεος την τελευταια φορα που τον συναντησε.

   Delete
  7. Ὑπάρχει μιὰ πιὸ ὁλιστικὴ ἀντιμετώπιση τοῡ θρησκευτικοῡ ζητήματος, ποὺ εἶχε ἀπασχολήσει καὶ τοὺς ἀρχαῑους. Ὃτι Θεὸς εἶναι τὰ πάντα, ἀλλὰ ὂταν λέμε τὰ πάντα, ἐννοοῦμε τὰ πάντα, σὰν τὸν Καραμανλῆ.

   Delete
  8. Σωστά αυτά που λες.Το θέμα είναι , μπορείς να σκεφτείς λογικά και καθαρά;;Το να τους βγάζεις όλους απατεώνες δεν είναι λογικό σκεπτικό.

   Οι εικόνες δεν είναι είδωλα.Μην μπερδεύεσαι.

   Και η φύση του Δημιουργού είναι.Επίσης πολλοί φιλόσοφοι έκλιναν στο μονοθεισμό.

   Κι αφού γνωρίζω ότι τα λες αυτά λόγω εθνικισμού , να διαβάζεις μόνο το Ευαγγέλιο του Λουκά που ήταν Έλληνας.Οι άλλοι ήταν Εβραίοι.Πίστεψε τον Έλληνα εσύ τουλάχιστον.

   Πολύ σωστό , αυτό που λες.Σύμφωνα με τον νόμο , έλεγε ο Απόλλωνας.

   Τέλος πάντων.Ο καθένας , την πίστη του , την αντιλαμβάνεται μέσα του.Εγώ δε μπορώ να πιστέψω σε αγάλματα.Άλλοι μπορούν.

   Και μου λες να τιμάμε τη φύση.Πιστεύω έχεις επηρεαστεί πολύ από το ρεύμα εθνικισμού-οικολόγοι Πράσινη Πτέρυγα.

   Τέλος πάντων.Δικαίωμά σου.

   Delete
  9. Μπορουσες να πιστευεις οπως θελεις, αλλα αν δεν γιορταζες στις γιορτες της πολης που εσφιγγαν τους δεσμους των πολιτων, τοτε το κεφαλι σου κινδυνευε.

   Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίμαχο ζήτημα. Ἐ σὲ μὰς λοιπόν ἡ θρησκεία εἶναι τὸ νοῑκι, γιὰ παράδειγμα, κι ἡ ἐφορία. Προσέχτε, ὠρέ παιδιά, τί σάς λέω. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους ἡ θρησκεία εἶναι κάτι τὸ δεδομένο, Καὶ ἑμᾶς λοιπὸν θρησκεία μας εἶναι αὺτό ποὺ θεωροῡμε δεδομένο. Θὰ κάνω γιὰ καιρὸ λάθη στοὺς τόνους,

   Delete
  10. Ειναι αληθεια οτι η θρησκεια μπορει να ειδωθει απο πολλες οπτικες και η δικη σου ειναι πολυ γενικη. Θα πρεπει ομως νομιζω να την περιορισεις λιγο. Για μενα δεδομενο ειναι και το πρωινο κλασιμο. Θα το ορισεις κι αυτο σαν θρησκεια; Απο μια αποψη καποιος θα μπορουσε καπου να το στριμωξει, αλλα δεν βλεπω σε τι ωφελει να πλατιαζουμε τοσο πολυ. Οταν λες τα παντα ειναι το ιδιο με το να μην λες τιποτε.
   Για τους τονους μην στεναχωριεσαι, πολλοι τους βλεπουν λιγοι ξερουν τι ειναι λαθος.
   Παρατηρησα την λεξη "αρχαιους" την οποια βαρυνες αντι να την οξυνεις.
   Ειχα παντα την αποροια μια και στον καιρο μου η βαρεια ηταν ηδη καταργημενη, που ακριβως μπαινει.
   Τελικα νομιζω οτι μπορεις να το διακρινεις απο την προφορα, γι αυτο και μπαινει πριν απο σημεια στιξης οταν η φωνη "πεφτει" πχ πριν το κομμα.
   Νομιζω λοιπον οτι η μεν βαρεια στους "αρχαιους" ειναι σωστη αλλα λειπει το κομμα.

   Delete
  11. Γιὰ ὦπα. Τὸ πρωινὀ κλάσιμο δἐν εἶναι δεδομένο γιἀ κανέναν, καὶ ὁ λαός λέει ὁ γἐρος ἣ ἀπό πέσιμο ἣ ἀπὀ χέσιμο. Δἐν κατάλαβα - δηλαδὴ τὸ θἐμα τῆς θρησκεῖας εἶναι εἱδικό θέμα, σὰν τἠν ὀστρακολογία ; Ἐπειδἠ μιὰ ἒννοια εἶναι γενικἢ, αὐτὀ δἐν πἀει νἀ πεῖ ὄτι δὲν εῖναι ὰκριβέστατη. Mιὰ λιτὴ πρὀταση καλεῖ τὸν ἂλλο νὰ σκεφτεῑ. Δεδομένο κύριε Γιᾶγκο δἐν εῖναι τὸ κλἀσιμο, ἀλλἀ ἡ σκἐψη ποὐ τὸ συνοδεῦει. Τὸ κλάσιμο ἀς ποῦμε εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιἀ τἠ λατρεῖα καἰ ὀ Νὀρμπερτ Ἐλίας ἀναφἐρει τὸν Ἒρασμο ποὺ ἀναφἐρει ἓναν ἀρχαῑο ποὺ λἐει ὂτι ἓνας ἂλλος αρχαῑος γιὰ να μὴν κλάσει μἐσα στὸ ναὸ προσευχόταν στὸ Δία μὲ σφιγμἐνους γλουτούς,

   Delete
  12. Τι μπορει να συμπερανεις απ ολα αυτα για την θρησκεια;
   Εκεινο που παρατηρησα ειναι οτι οταν πλατιαζεις πολυ λεγοντας "τα παντα ειναι θρησκεια" , στην ουσια λες οτι θρησκεια δεν ειναι τιποτα.
   Συγκεκριμενα οταν λες "για εμας θρησκεια μας ειναι οτι θεωρουμε δεδομενο" εννοεις οτι ολα οσα πιστευουμε ειναι θρησκεια, επομενως δεν υπαρχει κατι που να ξεχωριζουμε ως θρησκεια.
   Αν ομως θεωρησουμς δεδομενο οτι τα δεδομενα μας ειναι η θρησκεια τοτε θρησκεια μας ειναι η θρησκεια και με αυτο το δεδομενο θρησκεια μας ειναι η θρησκεια της θρησκειας μας.
   Δεν ξερω αν μπορουμε να συζητησουμε κατι με τετοιους ορους, οποτε ακομη και αν η γενικευση περιεχει καποια αληθεια δεν μας χρησιμευει σε τιποτε.
   Στους θετικους επιστημονες ειναι γνωστο οτι πριν βρεις την απαντηση, που ειναι το ευκολο κομματι της ερευνας πρεπει να διατυπωσεις την σωστη ερωτηση, που ειναι το δυσκολο.
   Η βασικη δυσκολια ειναι οτι οχι μονο πρεπει να καταλαβεις οτι υπαρχει κατι που πρεπει να μαθεις, αλλα κυριως οτι πρεπει να βρεις την ερωτηση που μπορει να απαντηθει.
   Το "τι θελει ο Θεος απ τους ανθρωπους" ειναι μια καιρια μεν αλλα μαλλον ανοητη ερωτηση στο μετρο που δεν θα βρουμε την απαντηση ποτε, αν δεν μας την πει ο ιδιος. Εδω η πιο λογικη λυση θα ηταν η προσευχη για φωτιση.
   Το "τι θελει η θρησκεια απο τους ανθρωπους" ειναι πιο σωστη οπως και το "τι θελουν οι ανθρωποι απο την θρησκεια". Εγω αυτες προσπαθω να απαντησω.
   Αν ομως θρησκεια θεωρησεις ολες τις δοξασιες η τα δεδομενα των ανθρωπων τοτε το ερωτημα μαλλον ειναι, τι θελουν οι ανθρωποι απο τους ανθρωπους. Επειδη η απαντηση που μουρχεται ειναι "ενας θεος ξερει" κατατασω την ερωτηση στην ιδια κατηγορια με την πρωτη.

   Delete
  13. Nαί, συγγνώμη, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐξηγήσω. Μὲ τὴ λέξη θρησκεία δὲν ἐννοῶ τὶς ἐπιμέρους πληροφορίες. Ἀλλὰ τὸ σχῆμα τῶν πληροφοριῶν, ποὺ στὴ συνείδηση μέσα εἶναι μὴ λεκτικό, κι ἂς κουβαλάει λέξεις, Καὶ εἶναι αὐτό ποὺ λένε οἱ ἱστορικοί ἀναπαράσταση τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ βλέπω σὰν μορφή.

   Τῶρα, πάντα νιώθουμε ὂτι ὑπάρχει κάτι ἂγνωστο, πέρα ἀπό αὐτό. Κάνω λοιπὀν μιὰ κωλοτοῦμπα καἰ λέω τὸ πράγμα τὸ γνωστό θρησκεία, ὂχι δοξασία ἤ πληροφορία ἢ συνήθεια.

   Καὶ τὸ παράξενο εἶναι τότε ὃτι σὲ μὰς ἡ θρησκεία ὃπως τὴν ὁρἰζω περιλαμβάνει τὶς πληροφορίες ποὺ ἒχουμε γιὰ τὴν ἀρχαῖα Ελλἀδα. Ταυτίζω λοιπὸν τὴ θρησκεία ὂχι μὲ τὸ θεῖο, ποὺ εἶναι ἂγνωστο, ἀλλά μὲ τὸ άντίθετο τοῦ θείου, τοῦ θεϊκοῡ, θέλω νὰ πῶ, ὂχι τοῡ μπάρμπα. Ἠ θρησκεία εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῡ Θεοῡ.

   Delete
  14. Μου φαινεται Κωνσταντη οτι εχεις επηρεαστεί απο την ανατολιτικη φιλοσοφια.
   Προσωπικα δεν ξερω αν αυτος ο δρομος βγαζει καπου, αλλα σιγουρα δεν ειναι ο δρομος της Ελληνικης-δυτικης φιλοσοφιας που βασιζεται στην λογικη.
   Επομενως υποθετω και αν ακομη εσυ μπορεις να καταλαβεις αυτα που λες εγω δεν μπορω.
   Δεν καταλαβαινω το "σχημα" της πληροφοριας, ουτε το μη λεκτικο που κουβαλαει λεξεις. Με δυσκολια μπορει να παραδεχτω οτι εχει καποια αξια η αναπαρασταση που εχει ο καθενας για τον κοσμο και σιγουρα δεν μπορω να το δω σαν μορφη.
   Δεν ειναι καθολου παραξενο αν θεωρεις οτι ολο το γνωστο ειναι η θρησκεια να περιλαμβανει τις πληροφοριες για την αρχαια Ελλαδα και ολα τα υπολοιπα που ξερεις.
   Σιγουρα το να οριζεις την θρησκεια ως αντιθετο του αγνωστου Θεου δεν σημαινει τιποτα.
   Με ποιο τροπο αποδεικνυεις αντιθετη την θρησκεια ενος πραγματος που δεν γνωριζεις και τι γνωση αποκομιζεις απο αυτην την αντιθεση;
   Το συνολο των γνωστων ειναι ισως αντιθετο απο ολα τα αγνωστα και οχι μονο απο τον Θεο.
   Η λογικη ειναι χειρισμος συμβολων.
   Τα πιο απλα συμβολα ειναι οι αριθμοι που δηλωνουν ξεκαθαρα και μονο μια ποσοτητα. Παρολα αυτα πολλοι βρισκουν τον χειρισμο τους εξαιρετικα δυσκολο.
   Οι αληθεια ειναι οτι η δυσκολια των μαθηματικων ειναι, οτι ειναι τοσο ευκολα που μπορει να αποδειχτει σχετικα ανετα ποιος λυνει σωστα ενα προβλημα και ποιος λαθος.
   Στον χειρισμο των λεξεων-συμβολων τα πραγματα γινονται πολυ δυσκολοτερα αφου η καθε λεξη ειναι πολυ δυσκολο να εχει εναν ακριβη ορισμο, και δεν προσδιοριζουν ολες το ιδιο μεγεθος.
   Γι αυτο οι φιλοσοφοι (αλλα και εμεις οι κοινοι θνητοι) εχουν την πολυτελεια να διαφωνουν αφου συνηθως, κανεις δεν ειναι σε θεση να τους αποδειξει με σιγουρια οτι κανουν λαθος.
   Γι αυτο και ο ταβλαδορος του καφενειου διατυπωνει τοσο ανετα θεσφατα για τη ζωη ενω δεν μπορει να λυσει πρωτοβαθμια εξισωση. Απλως ειναι πολυ ευκολο να του δειξεις οτι δεν ξερει να λυσει εξισωση, αλλα πολυ δυσκολο να του αποδειξεις οτι κανει λαθος π.χ στην θρησκεια, αφου ετσι κι αλλιως κανενας δεν γνωριζει πιο ειναι το σωστο. Θα μπορουσες ισως να του υποδειξεις μονο καποιες φανερες αντιφασεις, αν ειχε την υπομονη να σε ακουσει.
   Εσυ περνας σε αλλο επιπεδο οπου προσπαθεις να σκεφτεις με μαλλον ακαταληπτες και πολυπλοκες εννοιες.
   Αυτο ονομαζω "ανατολιτικη φιλοσοφια" χωρις να ξερω αν ειναι σωστος ο ορος.
   Αν μπορεις να βγαλεις ακρη με καποιον τροπο που εγω δεν γνωριζω, καλως.
   Αλλιως προσπαθησε να χειριζεσαι οσο το δυνατον πιο απλες εννοιες, που ετσι κι αλλιως ειναι ηδη πολυ δυσκολες στον χειρισμο.

   Delete
  15. απανταω ατονικα μεχρι να φτιαξω το κλαβιε

   λεω οτι η θρησκεια ειναι επικαιρο ζητημα και οχι ιστορικο

   λεω οτι δεν μπορουμε να ξερουμε τι πιστευανε οι αρχαιοι διοτι αυτο που πιστευανε μοιαζει με το δικο μας - η υποθεση αυτη ειναι πραγματι μπερδεμενη

   λεω επισης οτι δεν υπαρχει διακριση μορφης και περιεχομενου

   και κανα δυο αλλα καθολου παραλογα που τα συζηταμε

   Delete
  16. δεν ειναι καθολου ανατολιτικη φιλοσοφια το να προσπαθεις να ξεκαθαρισεις τι σου συμβαινει οι αρχαιοι δεν κανανε αλλη δουλεια.

   Delete
  17. Ο Χριστιανισμός έχει ιστορικό υπόβαθρο , οι ειδωλολατρικές μυθολογίες όχι.

   Delete
  18. Oἱ θέσεις μου εἶναι οἱ ἐξῆς ἀπλές.

   1- Ἡ ἒκφραση " νὰ καταλάβω τί μοῦ συμβαίνει " εἶναι ἂστοχη κατὰ τὸ ὃτι δὲν ὑπάρχει γενικὸ συμπέρασμα, μόνο εἰδικό, ὃσο εἲμεθα τουλάχιστον ἐν ζωῆι.

   2 - Ἡ σκέψη εἷναι φαινόμενο ἀντικειμενικό - προσοχὴ στὴ λέξη "φαινόμενο" - τόσο ἀντικειμενικό ὃσο ἓνα ποταμάκι. Κατὰ συνέπεια - καὶ ἰδού τὸ εἰδικὸ συμπέρασμα - ἡ ἔννοια τοῡ λάθους εἶναι βλακῶδης.

   3 - Τὸ σημαντικὸ εἶναι οἱ αἰσθήσεις. Τῶν ὁποίων δε ἡ σκέψη δὲν εἶναι παρὰ ἀπλοῦν ἀντικείμενο, οὐχὶ ὑποκεἰμενο.

   Ὑπόθεση - ή παραμέληση τῶν αἰσθήσεων εἶναι ἡ βασική αἰτία τῆς νεοελληνικῆς παράνοιας.

   Delete
  19. Οι Ελληνες φιλοσοφοι ειχαν τοσο μικρη εμπιστοσυνη στις αισθησεις ωστε θεωρουσαν "βαναυσο" να ασχολησε με κατασκευες-εφευρεσεις καθως και με πειραματα.
   Οι αιασθησεις μονο παραμελημενες δεν ειναι στην Ελληνικη πραγματικοτητα.
   Απο τον οισοφαγο μεχρι το ορθον οι νεοελληνες αλλο δεν κανουν παρα να περιποιουνται τις αισθησεις τους.
   Απο που προκυπτει οτι επειδη η σκεψη ειναι "φαινομενο αντικειμενικο" (οτι και να σημαινει αυτο) η εννοια του λαθους ειναι βλακωδης;
   Τι σημαινει ειδικο και γενικο συμπερασμα στο "να καταλαβω τι μου συμβαινει";
   Τι σημαινει οτι η σκεψη ειναι αντικειμενο των αισθησεων;
   Βεβαιως δεν μπορουμε να ξερουμε παρα γενικως τι πιστευαν οι αρχαιοι. Εδω δεν μπορω να καταλαβω τι πιστευεις εσυ.
   Η θρησκεια δεν ειναι ουτε επικαιρο ουτε ιστορικο ζητημα, αλλα δεδομενο.
   Αν εξακολουθησεις να μιλας ετσι δεν προκειται να συνενοηθουμε.
   Απλως δεν καταλαβαινω τι λες.
   Μου ειναι δυσκολο να πιστεψω οτι εσυ καταλαβαινεις.
   Οσο για την παρατηρηση του ενοχου, καλο ειναι να μου πει μια ιστορικη αναφορα στον Χριστο η στον Παυλο και τον Πετρο.
   Ειναι το ιδιο ιστορικα προσωπα οσο και ο Μωυσης η ο Αβρααμ.
   Τωρα αν εξακολουθει να πιστευει σαν μυθο τον γιο του Διος, Ηρακλη και σαν πραγματικοτητα τον γιο του Γιαχβε, Χριστο αυτο δεν λεει τιποτε για την ειλικρινεια των μυθων αλλα λεει πολλα για το μυαλο του.

   Delete
  20. Οι Ελληνες φιλοσοφοι ειχαν τοσο μικρη εμπιστοσυνη στις αισθησεις... ποιος ; Πες μου εναν.

   Απο τον οισοφαγο μεχρι το ορθον οι νεοελληνες αλλο δεν κανουν παρα να περιποιουνται τις αισθησεις τους. Οι αισθησεις δεν ειναι αντκειμενο περιποιησης.

   Απο που προκυπτει οτι επειδη η σκεψη ειναι "φαινομενο αντικειμενικο" (οτι και να σημαινει αυτο) η εννοια του λαθους ειναι βλακωδης; Απο το οτι το σωστο και το λαθος ειναι φαινομενα και οπως δεν μπορεις να πεις ειναι λαθος η βροχη και σωστος ο καλος καιρος ετσι δεν εχει νοημα το σωστο και το λαθος αν δεις τη σκεψη σαν φαινομενο.

   Τι σημαινει ειδικο και γενικο συμπερασμα στο "να καταλαβω τι μου συμβαινει"; σημαινει οτι δεν μπορεις να καταλαβεις τι συμβαινει διοτι συνεχιζει να συμβαινει - αρα πώς να το καταλαβεις ;


   Delete
  21. Φυσικα και ειναι μυθολογια ο Διας και ο Χριστος επισης, αλλα ειναι και θρησκεια. Αν ηταν πρωτα ο Χριστος και μετα ο Διας θαταν αναποδα.

   Delete
  22. Μονο τις αισθησεις τους δεν κοιτανε οι Νεοελληνες. Κοιτανε την παραδοση, το εγω τους και τις προκαταληψεις τους.

   Delete
  23. Χριστο και Χριστιανισμο αναφερουν πολλοι ιστορικοι.

   Ο Κορνήλιος Τάκιτος , Σουετώνιος , Πλίνιος , Ιώσηπος ο Εβραίος , Λουκιανος και φυσικά μην ξεχνάμε τα ίδια τα Ευαγγέλια.

   http://www.pentapostagma.gr/2010/12/blog-post_3801.html#.VBMwyGPQo_a

   Παρακαλω πολυ να μην τσουβαλιαζετε τον Χριστιανισμο με τις αλλες λατρειες.Ο Χριστιανισμος εχει ιστορικο υποβαθρο.Η ιστορικοτητα του Ιησου εχει κλεισει ως θεμα στους ακαδημαικους επιστημονικους κυκλους.Μονο καποιοι περιθωριακοι ασχολουνται ακομα με αυτο.

   Αυτο που αμφισβητειται πλεον ειναι η ανασταση Του.Και λογικο ειναι αυτο.

   Delete
  24. Στα «Χρονικά του» ο Τάκιτος αναφέρεται στον Πόντιο Πιλάτο στο Χριστό και στους Χριστιανούς.

   «Μία φυλή ανθρώπων που μισούνταν για τις κακές συνήθειες οι οποίοι ονομάζονταν Χριστιανοί. Το όνομα προέρχονταν από τον Χριστό που κατά κατά τη βασιλεία του Τιβέριου έπαθε επί Ποντίου Πιλάτου, διοικητή της Ιουδαίας. Ο Νέρων ενήργησε με τα συνηθισμένα του τεχνάσματα. Βρήκε μερικούς ακόλαστους και έκδοτους άθλιους που πείστηκαν να ομολογήσουν ότι ήσαν ένοχοι και με βάση τις μαρτυρίες αυτές ένας αριθμός Χριστιανών καταδικάστηκε. Αυτοί θανατώθηκαν με βάναυση σκληρότητα στα δε βασανιστήρια ο Νέρων πρόσθεσε την ειρωνεία και τη γελοιοποίηση. Μερικοί καλύπτονταν με δέρματα άγριων θηρίων και αφήνονταν να κατασπαραχθούν από τους κύνες. Άλλοι σταυρώνονταν, μερικοί καίγονταν ζωντανοί, πολλοί αλειφόμενοι με εύφλεκτη ύλη καίγονταν για να χρησιμεύσουν ως φωτιστικές λαμπάδες κατά τη νύκτα».

   Delete
  25. Κατ αρχας να σε συγχαρω γιατι αρχισες να μιλας πιο κατανοητα, παρολο που ακομη δεν καταλαβαινω πως μια σκεψη μπορει να ειναι φαινομιενο και γιατι μια σκεψη 3+5=35 δεν ειναι λαθος.
   Το οτι δεν μπορεις να καταλαβεις τι συμβαινει εφοσον εξακολουθει να συμβαινει εχει βεβαια λογικη, αλλα αν καιγεσαι καταλαβαινεις πολυ καλα οτι καιγεσαι και αν περιμενεις να τελειωσει το καψιμο για να το αντιληφθεις πληρως κι ακριβως, καηκες κυριολεκτικα.
   Ακριβως αλλωστε δεν μπορεις να ξερεις οχι μονο "τι συμβαινει" αλλα ουτε και "τι συνεβη".
   Οι αισθησεις ειναι και παραειναι αντικειμενο περιποιησης και γι αυτο οποιος θελει να ασχολειται με την φιλοσοφια, αποφευγει να τις περιποιειται, ενω οι περισσοτεροι ανθρωποι πασχουν απο τις λαθος περιποιησεις που κανουν στις αισθησεις τους.
   Εκτος ομως του οτι οι περιποιηση τους σε οδηγει σε λαθος δρομο, το ιδιο κανει και η παρατηρηση μ αυτες.
   Απο τον "Φαιδωνα", η συζητηση Σωκρατη-Σιμμια με την συμμετοχη και αλλων φιλοσοφων που δεχονται τα διατυπουμενα σ αυτην ειναι ενδεικτικη.

   -Ποτε λοιπον αγγιζει η ψυχη την αληθεια; Γιατι οταν επιχειρει με την μεσολαβηση του σωματος να εξετασει κατι, τοτε, ειναι φανερο, πως το σωμα την εξαπατα.
   -Αληθεια λες.
   -Αρα λοιπον δεν ειναι μονο μεσα στον λογισμο , αν ειναι καπου, που βλεπει ολοφανερα μπροστα της καποιο απ αυτα που ειναι;
   -Ναι
   -Και αναμφιβολα καλυτερα διαλογαται τοτε, οταν κανενα απ αυτα δεν την παρενοχλει, ουτε η ακοη ουτε η οραση ουτε η οδυνη ουτε καποια ηδονη, αλλα αντιθετα μενει τελειως μονη με τον εαυτο της, χωρις να λογαριαζει το σωμα και, στον βαθμο που μπορει, χωρις να επικοινωνει και να ερχεται σ επαφη μ αυτο, λαχταρα εκεινο που ειναι; (το οντως ον)

   Ο κοσμος των ιδεων ειναι ολος μια αρνηση να δεχτουμε την αληθεια των αισθησεων. Το καλο και το κακο και ολα τα τετοια ουτε τα βλεπουμε ουτε τ ακουμε.
   Ακομη και ο Επικουρος που δεχεται οχι μονο την παρατηρηση μεσω των αισθησεων, αλλα ακομη και τα ονειρα και οτι αλλο καταγραφεται στην συνειδηση των ανθρωπων, οταν προσπαθει να διατυπωσει την ατομικη του θεωρεια καταλαβαινει οτι δεν ειναι δυνατον να τον βοηθησουν οι αισθησεις

   'Και μια που ειναι πολυ μικρο (το ατομο), απλα το αναπαραγουμε σε μεγαλυτερη κλιμακα. Και παρα περατα ελαχιστα κι απλουστερα πραγματα πρεπει να τα θεωρουμε ακρα του μηκους οσο μεγαλα και μικρα κι αν ειναι, για τα αορατα. Και τον υπολογισμο τον κανουμε με την λογικη, μια και δεν ειναι δυνατον να τα συλλαβουμε με τις αισθησεις."

   Ο μεγαλος Αρχιμηδης αισθανθηκε την αναγκη να απολογηθει για το "εγκλημα" να ασχοληθει με πρακτικα ζητηματα οπως ο περιφημος κοχλιας του και τα οπλα των Συρρακουσων.
   Στις κατηγοριες των φιλοσοφων που πιστευαν οτι ο φιλοσοφος χρησιμοποιει μονο το νου και οχι τα χερια η τις αισθησεις, απαντησε οτι αλλα τα εκανε για πλακα και αλλα γιατι τον παρακαλεσε ο τυραννος των Συρακουσσων.
   Αλλωστε και το περιφημο "σκεφτομαι αρα υπαρχω" ειναι ο τροπος να απαντηθει η δυσπιστια ορισμενων φιλοσοφικων σχολων ακομη και για την υπαρξη του αισθητου κοσμου.
   Ειναι σιγουρο οτι οι αισθησεις εχουν εξελιχθει για να δινουν μια "χρησιμη" για την επιβιωση εικονα του κοσμου, και οχι την πραγματικη. (αν υπαρχει).
   Σημερα η επιστημη εχει κανει αλματα γιατι οι θεωριες ελεγχονται απο πειραματα. Δηλαδη τα αποτελεσματα της σκεψης ελεγχονται αν συμφωνουν με τα αποτελεσματα των αισθησεων.
   Μια επιστημονικη ομως θεωρια δεν ειναι παρα μια διατυπωση καποιων σχεσεων και δεν ειναι καθολου σπανιο καινουργιες ανακαλυψεις να δειχνουν το δικιο φιλοσοφικων θεωριων που ειχαν, υποτιθεται, καταριφθει.

   Delete
  26. κρατω το ουσιωδες μεχρι να φτιαξω το πληκτρολογιο

   ο Πλατων λοπον λεει οτι υπαρχουνε δυο κοσμοι, ο κοσμος των αισθησεων και ο κοσμος της ψυχης και ο επισημος Χριστιανισμος τον ακολουθει

   πριν απο τον πλατωνα δυο γενιες ο Παρμενιδης λεει οτι υπαρχει ενας μονο κοσμος και ο μαθητης του ο Ζηνων λεει οτι η ψευδαισθηση οτι υπαρχουνε δυο οφειλεται στην ιδεα της διαιρετοτητας και της κινησης

   Delete
  27. Ψευδως ο Πλατων κατα την ταπεινη μου γνωμη παρουσιαζει τον Παρμενιδη σαν ιδεαλιστη διοτι εχει τη μανια να αποδειξει την αθανασια της ψυχης και μας εχει παρει σβαρνα.

   Αντιθετα ο παρμενιδης λεει ξεκαθαρα ο ιδιος οτι υπαρχει ενα μονο πραγμα, ο κοσμος που ειναι μαζι και η ψυχη.

   Delete
  28. `Εξισου ξεκαθαρα ο Ζηνων λεει οτι η ψευδαισθηση των δυο κοσμων προκαλειται απο την κινηση, η μαλλον την ψευδαισθηση της κινησης,

   Delete
  29. Θα σας εξηγησω λοιπον τι σημαινουνε ολα αυτα τα οποια και φαινονται κουκουρουκου.

   σημαινουν οτι η αναπαρασταση του κοσμου που εχουμε στο κεφαλι μας ειναι σωστη οπως ακριβως ειναι, ενω ο Πλατων λεει οτι ειναι λαθος. Οταν σκεφτομαστε οτι το ταδε ισχυει, το δειναι ισχυει, ειναι παντοτε σωστο. δεν υπαρχει σωστο και λαθος, ολα ειναι σωστα. Ενω με τον ηλιθιο, τον πανυβλακα, το ζωο που ονομαζεται Πλατων ολοκληρη η ανθρωποτητα που δυστυχησε να εχει περασει απο εκπαιδευση τρωει τη ζωη της με την ιδεα οτι αυτο που σκεφτεται ΔΕν ειναι σωστο. παμε τωρα να δουμε γιατι το σκεφτεται.

   Το σκεφτεται διοτι σκεφτεται μολις βλεπει κατι δυσαρεστο να το αλλαξεΙ, δηλαδη να κινηθει.

   Delete
  30. ας με συγχωρεσει ο Πλατων για τους χαρακτηρισμους μου, ειναι λογω εμφασεως. αλλα ειναι τοσο μεγαλη η ζημια που εχει κανει στονκοσμο η ιδεα οτι Η ΙΔΙΑ ΤΟΥ Η ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, που επρεπε να το εκφραωμε εναν εντονο τροπο. το λεω με αγαπη.

   Delete
  31. Ο Πλατων μας σφηνωσε την ιδεα οτι υπαρχει κατι ΠΕΡΑ απο τη σκεψη. Δηλαδη εδωε φιλοσοφικη εκφραση στη θεοκρατικη δεσποτεια, που ειχε φαει τηνν ανθρωποτηα και πριν απο αυτον.

   ενω ο Παρμενιδης και ο Ζηνων, οι Ελεατες, λεγανε ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΔΕΝ υπαρχει τιποτα περα απο τη σκεψη.

   Delete
  32. Αντι να καμαρωνουμε σαν το γυφτικο σκεπαρνι που βγαλαμε τον Πλατωνα και τον Αριστοτελη θαπρεπε να ντρεπομαστε. Αυτοι οι δυο στοχαστες σπασανε τον κοσμο στα δυο και πανω τους βασιστηκε αυτο το αθλιο πραγμα που λεγεται εκπαιδευτικο συστημα. Ειματε ομως ανοητοι εις τριπλουν. Δεν λεμε οτι ειναι εκτρωματικο το εκπαιδευτικο συστημα αλλα βριζουμε τους δασκαλους. Το ιδιο και με το ιατρικο συστημα. Δεν ηταν ηλιθιος ο Μολιερος. Το συστημα αυτο ειναι βασιμενο στην καταστροφη του κορμιου, των αισθησεων και κυριως την εννοια του σωστου και του λαθους και αρα της μετα θανατον ζωης. Διοτι η μετα θανατον ζωη ειναι η εννοια του σωστου και του λαθους.

   Delete
  33. το σωστο και το λαθος σημαινει οτι υπαρχει περιεχομενο στη σκεψη. Υπαρχει περιεχομενο επειδη υποτιθεται η σκεψη ειναι σαν σακκουλι και το σακκουλι μπορει ναχει μεσα ασπρα συκα μαυρα συκα. Σου λεει λοιπον ο θειος Παρμυ που το δες Χριστιανε μου το σακκουλι - αφου ΔΕΝ υπαρχει κενο ! ο Πλατωνας λοιπον δεν ταρεσε αυτο γιατι δεν το καταλαβαινε.Και προσπαθησε να το ανατρεψει με μπαγαποντιες. Ο Αριστοτελης ειχε τοσο πρακτικο πνευμα που ουτε του περασε απο το μυαλο να το καταλαβει. Γι αυτο λεει αυτα που λεει στην Ποιητικη.

   Delete
  34. Ο Αριστοτελης, ας πουμε - αλλος αυτος - λεει οτι η τεχνη ειναι μιμηση. Βεβαια ειναι μεγαλοφυια, οπως και ο Πλατων, αλλα δεν κταλαβαινουνε και οι δυο οτι λενε μπουρδες σε θεματα τεχνης, διοτι οι ιδιοι μιμουνται.

   Αντιθετα και τα μικρα παιδια και οι καλλιτεχνες ξερουν οτι η τεχνη δεν ειναι μιμηση. ο πλατωνας ειναι πιο κοντα στην αληθεια οταν λεει οτι ο /ιων ο ραψωδος ειναι ενθεος οταν αποδιδει. Τα κανει ομως σαλατα, διοτι αυτη την ενθεη κατασταση την θεωρει ΕπΑνΑληΨιΜη. αυτο το κνει διοτι ειναι διετραμμενος ολιγαρχικος.

   Delete
  35. Εννοείται ότι υπάρχουν πολλά πράγματα πέρα από τη σκέψη και την ανθρώπινη φυσιολογία.Είχε και συνεχίζει να έχει δίκαιο ο Πλάτων.

   όταν τον απορρίψει η επιστήμη , τα ξανασυζητάμε αυτά.Η καταστροφή του κόσμου είναι ο υλισμός όχι ο ιδεαλισμός.

   Εσύ Κωνσταντή δε θα έπρεπε να παραπονιέσαι.Ο υλισμός επικρατεί,Επομένως δεν έχεις λόγο να θυμώνεις.Για σένα ό,τι βλέπεις αυτό μόνο υπάρχει.

   Delete
  36. Αν καταλαβαινω καλα. προτιμας τον Επικουρο απο τον Πλατωνα.
   Καταληγεις ομως μου φαινεται σε μια μαλλον παραξενη κατασταση.
   Αν καθε σκεψη ειναι σωστη τοτε καθε προβλημα εχει οποιαδηποτε λυση.
   Οι αισθησεις ομως ειναι αυτες που σου λενε οτι αυτο δεν ισχυει.
   Η σκεψη 3+5=35 ειναι λαθος και στο λενε οι αισθησεις σου αν κανεις το αναλογο πειραμα μετρωντας πετρες η ξυλα.
   Ο μαθητης του Παρμενιδη ο Ζηνωνας εγινε γνωστος απο τα παραδοξα του οπου ο λαγος δεν φτανει ποτε την χελωνα και το βελος δεν φτανει ποτε στον στοχο του.
   Προφανως τα παραδοξα κατι λενε και προφανως τα συμπερασματα ειναι λαθος.
   Προφανως δε κανενας φιλοσοφος δεν θα ετρωγε την ζωη του για να αποδειξει πως οτι και να σκεφτεις ειναι σωστο, αφου αυτοματως αποδεικνυεται λαθος μια τετοια θεση.
   Αλλωστε εσυ πρωτος θεωρεις οτι η σκεψη του Πλατωνα ειναι λαθος.
   Αν δεν υπαρχει περιεχομενο στην σκεψη, εγω που βρισκω αυτα που γραφω και γιατι διαφωνουμε αφου οτι και να σκεφτεις ειναι σωστο;
   Αν καταλαβα σωστα τον Παρμενιδη λεει οτι οτι και να σκεφτεις ειναι "ον" (και οχι σωστο) αφου το μη ον δεν μπορεις να το σκεφτεις.

   Για την ιστορικοτητα του Χριστου δεν φτανει ο Τακιτος που γραφει στην Ρωμη εναν αιωνα μετα οπως και οι υπολοιποι. Καλο μαλιστα ειναι να το γραφεις ολοκληρο το αποσπασμα

   Ο Χριστός, από τον οποίο πήρανε το όνομά τους, τιμωρήθηκε με την εσχάτη των ποινών κατά τη βασιλεία του Τιβερίου από έναν από τους επιτρόπους μας, τον Πόντιο Πιλάτο, και μία άκρως κακοποιός δεισιδαιμονία που αρχικά τέθηκε υπό έλεγχο, ξέσπασε ξανά όχι μόνο στην Ιουδαία, την πρώτη πηγή του κακού αυτού, αλλά ακόμα και στη Ρώμη,

   Αυτην την "ακρως κακοποιο δεισιδαιμονια" βεβαια ο Τακιτος την γνωριζει απο πρωτο χερι αλλα τον Χριστο τον ξερει μονο εξ ακοης. Υποθετω απο ιστοριες των ιδιων των Χριστιανων.
   Ο Ποντιος Πιλατος ειναι ιστορικο προσωπο καθως υπαρχουν αρκετες μαρτυριες για την δραση του. Οπως αλλωστε και ο Ηρωδης και πληθος αλλων σημαντικων ανθρωπων του καιρου τους.
   Επισης κανεις δεν αμφιβαλει για την υπαρξη του χριστιανισμου.
   Ο Ιωσηπος που ειναι συγχρονος του Χριστου αναφερει στο ασχετο και σε μια σειρα φανερωτατα εμβολιμη απο καποιον αντιγραφεα, οτι εκεινον τον καιρο ηταν καποιος γιος του Θεου και εκανε πολλα θαυματα και δεν ξανασχολειται.
   Βεβαιως αν ο Ιωσηπος ειχε γραψει αυτην την μια σειρα θα διεθετε και μερικες ακομη για τον γιο του Θεου.
   Τετοια ιστορικοτητα εχει και ο Ηρακλης που ως γνωστον αναφερεται απο τον Ομηρο και τον Ησιοδο, τα Ορφικα και πολλους νεωτερους ενω ενας ολοκληρος λαος τον λατρευε σαν θεοποιημενο ηρωα Διογενη.
   Το να μην εχει καταγραψει η ιστορια καποιον απο τους εκατονταδες μεσσιες της εποχης στην Ιουδαια δεν ειναι βεβαια παραδοξο, ουτε το σχολιο μου ειχε την εννοια της αμφισβητησης της υπαρξης του.
   Απλως παρατηρω οτι ειτε πραγματικο ειτε φανταστικο προσωπο, στην ουσια δεν ξερουμε τιποτε γι αυτον και ειναι μαλλον ανοητο να υποστηριζουμε οτι καποιος που δεν ξερουμε ουτε καν αν υπηρξε, ειναι γιος του Θεου, εκτος αν ειχε λογο να ερθει ινγκογνιτο.
   Καποιος μουπε καποτε πως καποιος τουπε καπου πως απο καποιον ακουσε ....
   Τι λες βρε παιδι μου. Σιγουρα πραγματα δηλαδη. Δεν μπορει να εχουμε καμια αμφιβολια. Αρπαχτε τις αγιαστουρες.

   Delete
  37. Ἔ. Μ., δὲν μίλησα ἐγώ γιὰ ὑλισμό. Μὰ ποῦ τὸν εἶδες ὲσὺ τὸν ὑλισμό ; Ὂ, τι νά 'ναι. Τί ὑπάρχει δηλαδὴ πέρα ἀπὸ τὴ σκέψη ; Γιὰ δείξ' το μας, ἀφοῦ εἶσαι μάγκας- καὶ νὰ μὴν εἶναι σκέψη, ἐ ! Κε Γιᾶγκο, ὄχι, ὁ συλλογισμός " Αν καθε σκεψη ειναι σωστη τοτε καθε προβλημα εχει οποιαδηποτε λυση " εἶναι τελείως αὺθαίρετος. Σωστὴ ὣς πρὸς τί ;

   Delete
  38. Ο Όμηρος και ο Ησίοδος δεν ήταν ιστορικοί , πρώτα από όλα.

   Άρα άκυρη η σύγκριση με Ιώσηπο και Τάκιτο.Το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες δε σημαίνει ότι δεν υπήρξε.

   Ο Ιώσηπος δεν είναι σύγχρονος του Χριστού.Το 37 που γεννήθηκε είχαν γίνει όλα.

   Επίσης το Κατά Μάρκον αναφέρει πολύ πριν από τον Ιώσηπο και τον Τάκιτο για Πιλάτο και Ηρώδη.Άλλο ένα επιχείρημα υπέρ του Χριστού.Όπως επισης το ίδιο συμβαίνει και με τον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή από τον Ηρώδη.Ο Ιώσηπος το αναφέρει σαν γεγονός , στο έργο του που γράφτηκε μετά το Κατά Μάρκον.Προφανώς , ο Ιώσηπος δεν αναφέρει τη στάρωση , καθώς ο σταυρός ήταν καθημερινός σχεδόν τρόπος τιμωρίας του ρωμαικού κράτους προς τους ζηλωτές Ιουδαίους.

   Τέλος πάντων , δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι είναι παραμύθια.

   Delete
  39. Αυτά που υποστηρίζεις είναι υλισμός.Μπορεί να μην το ξέρεις αλλά έτσι είναι.όταν μου λες ότι όλες οι σκέψεις είναι σωστές και κατηγορείς τον Πλάτωνα που διεχώρισε το σωστό - λάθος.

   Η ανθρώπινη φυσιλογία έχει κάποια όρια.Εμείς πχ οι άνθρωποι ακούμε από 20-30hz μέχρι 17.000hz χοντρικά χοντρικά.Το ίδιο συμβαίνει και με την όραση και φυσικά και μτ η σκέψη.Δηλαδή την ανθρώπινη λογική.

   Στο απόλυτο σύμπαν δεν υπάρχουν ούτε χρώματα ούτε ήχοι.Έτσι τα αντιλαμβάνεσαι εσύ ως άνθρωπος.Ο σκύλος μπορεί να τα αντιλαμβάνεται αλλιώς.Η καμηλοπάρδαλη μπορεί να αντιλαμβάνεται αλλιώς κλπ κλπ.

   Delete
  40. Που σημαίνει ότι οι αισθήσεις μας , μας κοροιδεύουν στην ουσία.Είχε πολύ δίκαιο ο Πλάτων.

   Delete
  41. Αυτά που υποστηρίζεις είναι υλισμός.Μπορεί να μην το ξέρεις αλλά έτσι είναι.

   Καὶ σὺ ποῦ τὸ ξέρεις δηλαδή ; Eἶσαι ὁ μάντης Τειρεσίας ; Ἢ, τὸ πιὸ πιθανὸ, δὲν κατάλαβες γρῦ ;

   Που σημαίνει ότι οι αισθήσεις μας , μας κοροιδεύουν στην ουσία.Είχε πολύ δίκαιο ο Πλάτων.

   Ἐ, μόνο ποὺ τὸ ἐπιχείρημά σου εἶναι γιὰ τὰ μπάζα διότι ὲγώ ποτέ δὲν διαχώρισα τὶς αἰσθήσεις ἀπὸ τὸ νοῡ, ἀπλῶς δἐν ξέρεις νἀ διαβάζεις καἰ ἐπιβεβαιώνεις αύτὸ πού λέω. Ὄτι ὅποιος δὲν παρατηρεῑ λέει ὅ τι τοῦ κατέβει,

   Delete
  42. καὶ ἰδοῦ κύριε Γιᾶγκο τὶ ἐννοῶ ὅταν μιλάω γιὰ αἰσθήσεις.

   Delete
  43. Αν δεν υπαρχει περιεχομενο στην σκεψη, εγω που βρισκω αυτα που γραφω και γιατι διαφωνουμε αφου οτι και να σκεφτεις ειναι σωστο;

   Διότι ή σκέψη εἶναι ἐνιαῖα.

   Delete
  44. Αν καταλαβα σωστα τον Παρμενιδη λεει οτι οτι και να σκεφτεις ειναι "ον" (και οχι σωστο) αφου το μη ον δεν μπορεις να το σκεφτεις.

   ΑΚΡΙΒΩΣ

   Delete
  45. Καὶ τὸ 3 + 3 = 7 δὲν εἶναι λάθος, εἶναι ἀνόητο, δὲν μπορεῖς νὰ τὸ συλλάβεις.

   Delete
  46. Δεν είναι θέμα τί ξέρω και τί δε ξέρω.Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ανέδειξε αυτές τις δύο τάσεις.Τον υλοζωισμό και τον ιδεαλισμό.

   Ο Πλάτωνας ήταν ο κύριος ιδεαλιστής και είχε όλους τους άλλους απέναντι με τις μπαρούφες που λέγανε.

   Εσύ μάλλον ε διαβάζεις τι γράφεις.

   "Ο Πλατων μας σφηνωσε την ιδεα οτι υπαρχει κατι ΠΕΡΑ απο τη σκεψη."

   Και μας λες ότι δεν υπάρχει λάθος σκέψη.Δηλαδή αν σκεφτεί ποτέ κάποιος να σκοτώσει τους γονείς του δεν είναι λάθος.Είναι όλες οι σκέψεις σωστές.

   Άσε μας ρε φίλε , που δε ξέρω να διαβάζω κιόλας!

   Σου εξήγησα τι γίνετε.Ο άνθρωπος έχει όρια ακοής , όρασης , όσφρησης κλπ.Το ίδιο συμβαίνει και με τη σκέψη.Πολλά δε βλέπουμε , πολλά δεν ακούμε , και ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ δε σκεφτόμαστε.Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αστείες και ανόητες σκέψεις , άρα και λάθος σκέψεις.

   "το σωστο και το λαθος σημαινει οτι υπαρχει περιεχομενο στη σκεψη."

   Φυσικά και περιέχει περιεχόμενο.Πάντως πραγματικά δε καταλαβαίνω τι θέλεις να μας πεις λέγοντας ότι δεν υπάρχει λαθος σκέψη.Ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει από εσένα τελευταία.

   Delete
  47. Στον "Παρμενιδη" του Πλατωνα ο Σωκρατης κατηγορει τον Ζηνωνα οτι προσπαθει να κοροιδεψει τους ακροατες λεγωντας οτι δεν υπαρχουν πολλα, ενω λεει ακριβως οτι και ο δασκαλος του, ο Παρμενιδης,
   που πιστευει οτι ολα ειναι ενα.
   Ο Ζηνων του απαντησε οτι δεν προσπαθησε να κοροιδεψει κανεναν και οτι το συγγραμμα του το εγραψε ακριβως για να υποστηριξει τις θεσεις του Παρμενιδη.
   Νομιζω οτι καπου εδω εχουμε μπλεξει. Ολα ειναι ενα και αυτο ειναι το ον.
   Αυτο δεν νομιζω οτι σημαινει οτι οποια σκεψη και να κανεις εφοσον ανηκει στο ον ειναι και σωστη. Σιγουρα αυτο δεν μπορει να μας πει κατι για τα πεζα προβληματα που πραγματευομαστε.
   Παντως αυτα που μου λες και ομολογω δεν καταλαβαινω ακριβως, θα ειχαν νοημα σε μια συγκεκριμενη και πιθανως σωστη εικονα του συμπαντος.
   Ο Θεος ξερει τα μελλοντα θα σου πει ο ενοχος. Αλλα για να τα ξερει πρεπει να ειναι καθορισμενα. Επομενως ολος ο κοσμος ειναι σαν μια κινηματογραφικη ταινια. Τι λαθος μπορει να κανει ο ηθοποιος στην ταινια; Σκεφτεται και κανει οτι αποτυπωθηκε στην ταινια. Αρα κανει τα σωστα.
   Ενας ανθρωπος ειναι ενα στοιχειο που αλληλεπιδρα με το περιβαλλον του. Παιρνει ερεθισματα και βγαζει απαντησεις σ αυτα. Κατι σαν εναν υπολογιστη μονο που απο την φυση του δεν δουλευει με τους αλανθαστους αλγοριθμους των υπολογιστων.
   Πρωτη ερωτηση που θελει απαντηση ειναι αν πραγματικα μπορει να ενεργησει ετσι η αλλιως, η δεν υπαρχει θεμα επιλογης αλλα μονο συνθηκων.
   Σ αυτην την περιτωση δεν υπαρχει λαθος σκεψη γιατι δεν υπαρχει σκεψη, αλλα μονο μια αναποφευκτη διαδικασια που οδηγει απο την εισοδο στην εξοδο του συστηματος. Η οποιαδηποτε εξοδος ειναι εξισου νομιμη.
   Η δευτερη ερωτηση ειναι αν στην περιπτωση που η απαντηση ειναι "λαθος" και ο ανθρωπος βλαπτεται, εχει καποια σημασια.
   Προφανως σε εναν κοσμο που οτι ειναι να γινει, θα γινει, δεν υπαρχει λαθος γιατι δεν υπαρχει ουτε επιλογη.
   Ολα εξαρτωνται απο τις κινησεις και τις δυναμεις των υλικων του συμπαντος οι οποιες εχουν δοθει απο τοτε που ξεκινησε και θα καταληξει εκει που ειναι προκαθορισμενο βασει των αρχικων του συνθηκων.
   Το ξετιλυγμα αυτο του συμπαντος προς το προκαθορισμενο τελος του δημιουργει μορφες και σκεψεις που στην ουσια δεν ειναι αλλο απο συμπυκνωσεις υλης και ροες ενεργειας που ακολουθουν τους κανονες.
   Αν δουμε ετσι το συμπαν τοτε δεν θαπρεπε να κανουμε τιποτε, αλλα δεν θα μπορουσαμε γιατι το σεναριο της ταινιας ειναι διαφορετικο.
   Προτιμω λοιπον να μη σκεφτομαι με τετοιους ορους.
   Παρατηρω οτι οταν σκεφτομαι κατι λογικα φτιαχνω σωστα αυτο που θελω και αποφευγω να σκεφτομαι πως σκεφτηκα λογικα, γιατι ετσι ηταν προγραμματισμενο ενω αν ελεγα "δεν βαριεσε, κανε οτι ναναι", παλι θα ηταν προγραμματισμενο να το πω.
   Ελπιζω (χωρις να μπορω να το αποδειξω) οτι ζω σ ενα συμπαν οπου η κριση και η σκεψη μου μετραει, εστω και σε τοπικο επιπεδο. Σαν το μπαλονι που μενει φουσκωμενο απο την κινηση των μοριων του αερα χωρις να ενδιαφερεται για τις τοπικες τους κινησεις, το συμπαν μπορει να μην επηρεαζεται αλλα εγω μπορω να κανω την διαφορα στο τοπικο επιπεδο που ενεργω και σκεπτομαι.

   Delete
  48. Για τον Ενοχο
   Αυτα ελεγαν και οι αρχαιολογοι για την ιστορικοτητα του Ομηρου και τους ξεφτιλησαν διαδοχικως ο τσαγιεμπορος Σλημαν και ο αρχιτεκτονας Βεντρις.
   Παντως η μαρτυριες των ποιητων εχουν την ιδια βαρυτητα με των ιστορικων εφ οσον και οι δυο γραφουν για πραγματα που γνωριζουν εξ ακοης, χωρις να κανουν καποια ειδικη ερευνα γι αυτα.
   Αλλωστε, για τον Ηρακλη γραφουν και ολοι οι ιστορικοι της αρχαιοτητας, αλλα εφ οσον το κανουν χωρις πηγες και μονο απο προφορικες παραδοσεις δεν προσφερουν τιποτε παραπανω απο τον Ομηρο και τον Ησιοδο.
   Το θεμα ομως δεν ειναι αν υπηρξε ο Χριστος, αλλα αν θα πιστευες ποτε ακομη και τους πιο προσφιλεις σου ανθρωπους, που θα τον ειχαν δει περυσι να περπαταει και να διδασκει στα κατω Πετραλωνα, οτι ειναι γιος του Θεου.
   Εγω λεω πως οχι. Αλλα εισαι ετοιμος να πιστεψεις μ αυτες τις συνθηκες.
   Και τι θα εβλεπες ακομη και αν ταξιδευες στον χρονο να τον δεις με τα ματια σου κι αν ολα οσα αναφερουν ειναι αληθεια;
   Ενας ακομη μεσσιας στην Ιουδαια που εκανε και θαυματα.
   Ο Κελσος πολυ σωστα λεει οτι θαυματα κανουν και οι Αιγυπτιοι μαγοι στην μεση της αγορας για μερικες δεκαρες. Αλλα αυτο ειναι σημαδι οχι θεικοτητας αλλα πονηριας.
   Οσο για τα σοφα του διδαγματα ηταν κλεμενα και κυκλοφορουσαν σε πολυ καλυτερη εκδοση εκεινη την εποχη.
   Ακομη και τοτε λοιπον δεν νομιζω οτι θα σ επειθε οτι ηταν γιος Θεου.
   Το οτι χωρις να τον δεις και χωρις καν να υπαρχουν αποδειξεις για την υπαρξη του, πιστευεις οχι μονο εσυ αλλα και εκατομμυρια αλλοι, που κατα συμπτωση προφανως, εισαστε στην ιδια πλευρα του πλανητη, ενω στην απο κει πλευρα ολοι εχουν πειστει για τον προφητη του θεου τον Μωαμεθ κατι θα πρεπει να σου λεει.

   Delete
  49. Και εσένα κάτι θα έπρεπε να σου λένε τα χιλιάδες έργα των Πατέρων της Εκκλησίας που ακολούθησαν τους επόμενους 5 αιώνες(γραμμένα στα ελληνικά φυσικά) μετά τα ευαγγέλια και τους αποστόλους.

   Πολλά έπρεπε να σου λένε , αλλά ξέρω όλοι είναι ψεύτες για εσένα και δεν ήξεραν την αλήθεια τότε 1-2-3 αιώνες μετά τα συμβάντα.Αντιθέτως κάποιοι σαν εσένα μετά από 20 αιώνες φαίνεται ότι γνωρίζουν καλύτερα.Δε νομίζω ότι έχει λογική ο συλλογισμός σου.

   Ο Κέλσος όπως και πολλοί άλλοι(Ιουλιανός κλπ) πήραν τις απαντήσεις τους από τους Πατέρες και καταξεφτιλίστηκαν σε πληροφορώ.Καλό είναι να διαβάζεις και τις 2 μεριές.

   Είμαι υπέρ του "Πίστευε και μη , ερεύνα".

   Delete
  50. κυριε Γιαγκο καταπληκτικη αναλυη εχω μεινει αναυδος

   θα σας απαντησω μολις μπορεσω

   Delete
  51. η προσωρινη μου απαντηση που κι εγω την ανακαλυπτω ειναι οτι

   συγγνωμη αναλυση

   αφενος δεν υπαρχει επιλογη

   αφετερου τιποτα δεν ειναι γραμμενο

   Delete
  52. η απαντηση ειναι οτι η σκεψη ειναι σαν ενα βιβλιο που γραφεται ενω διαβαζεται, η σαν ενα μονοπατι που διαμορφωνεται ενω περπατας.

   Delete
  53. τελος η εκφραση ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ειναι διχωςνοημα διουι η σκεψη ειναι ανεξαρτητο φαινομενο και δεν υπκειται σε ελεγχο


   ειναι σαν να λεει το ποταμι στο ποταμι ποταμι μην κυλας

   Delete
  54. Προτείνω νὰ συνεχίσουμε πιὸ κάτω γιὰ νὰ ἔχουμε ἄνεση.

   Delete
 31. Έπιτέλους μπορῶ νὰ δοκιμάσω προσωρινῶς τὸ πολυτονικὸ κλαβιὲ. Λέγοντας πρωτύτερα ἡ έπιστήμη εἶναι προσοχὴ ὲννοοῦσα ὄτι στὴν έπιστήμη δέν θές νά νικήσεις. Δέν εἶναι πολιτικὴ, ἄν πολιτικὴ εἶναι ἡ ἑπιδίωξη.

  ReplyDelete
 32. Εὖγε Κωσταντῆ! Ἡ ἀπόφασή σου νὰ ἀποδεχθῇς στὴν πράξη τὸ πολυτονικὸ καὶ ὄχι ἁπλῶς στὴν θεωρία, μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ὅπως τόσοι ἄλλοι (ὅπως: δὲν τὸ πρόφθασα διότι δὲν τὸ ἔμαθα ποτέ, ὑπάρχουν τεχνικοὶ λόγοι, δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει τὸ ἀφεντικό μου, δὲν μοῦ δημοσιεύει τὸ πολυτονικὸ ἄρθρο μου ἤ βιβλίο ἡ ἐφημερίδα ἤ ὁ ἐκδότης, ὅπως ὁ Γιανναρᾶς στὴν Καθημερινή, δὲν εἶναι πλέον τοῦ συρμοῦ κ.ο.κ.), ἡ ἀπόφασή σου αὐτὴ ἀποδεικνύει ὅτι τύχη δὲν ὑπάρχει ἀλλὰ μόνον, σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς, ἡ σωστὴ ἤ ἡ λανθασμένη ἀπόφαση. Ἐσὺ σήμερα ἐπῆρες τὴν σωστὴ ἀπόφαση καὶ ἐὰν ἐμείνῃς σὲ αὐτήν, θὰ πᾶς μακριὰ ἀφήνοντας τοὺς ἄλλους πίσω. Γι αὐτὸ καὶ δὲν εἴμεθα ὅλοι ἴσοι: Ὑπάρχουν οἱ ἐπιτυχημένοι ἐπειδὴ παίρνουν τὶς σωστὲς ἀποφάσεις καὶ οἱ ἀποτυχημένοι ποὺ παίρνουν τὶς λανθασμένες ἀποφάσεις.

  Ἐπαναλαμβάνω γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ ἰδικό μου παράδειγμα. Ἐγὼ ὡς ξενητεμένος δὲν ἐγνώριζα καλὰ τὰ ἑλληνικὰ ἀλλὰ ὅταν τὸ 1982 ἔγινε τὸ μονοτονικὸ πραξικόπημα ἀπεφάσισα νὰ μὴν τὸ δεχθῶ καὶ νὰ μάθω τὸ πολυτονικὸ προσθέτοντας βαρεῖες, δασεῖες στὰ ρὸ καὶ ὑπογεγραμμένες, κάτι ποὺ δὲν ἔκανα προηγουμένως καὶ ἐπέβαλα στοὺς ἐκδότες καὶ τὰ περιοδικὰ νὰ μὲ δημοσιεύουν πολυτονικά. Παράδειγμα: Ὅταν τὸ 2012, ὁ Θεμιστοκλῆς μοῦ πρότεινε νὰ μοῦ ὀργανώσῃ τὸ παρὸν μπλόγκ, ἐπέμενε γιὰ δῆθεν τεχνικοὺς λόγους καὶ γιὰ νὰ μὴν ἐμφανισθοῦμε ὡς δεινόσαυροι, νὰ τὸ κάνουμε μονοτονικὸ κάτι ποὺ τὸ ἠρνήθην. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν αὐτὸς νὰ παραμείνῃ μὲ τοὺς πολλοὺς καὶ ἐγὼ νὰ συμπεριληφθῶ στὴν δημιουργικὴ ἀφρόκρεμα τοῦ μέλλοντος ὅπως ἀπεφάσισες Κωσταντῆ καὶ ἐσὺ νὰ κάμῃς σήμερα.

  Καὶ μία μικρὴ παρατήρηση: Βάζουμε τὴν βαρεῖα στὴν λήγουσα ὅταν δὲν ἀκολουθεῖ στίξη ἤ ἄτονη λέξη, διαφορετικὰ βάζουμε ὀξεῖα. Π.χ. ὁ ἄνθρωπός μου ἤ αὐτὸς εἶναι καλός, συνεπῶς... Διαφορετικά: «αὐτὸς εἶναι καλὸς ἐπειδὴ...».

  Καὶ πάλι εὖγε Κωσταντῆ! Τὸ μέλλον ἀνήκει στοὺς τολμήσαντες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Ἡ Ρωσία εἶναι ὰδελφόν ἔθνος λιγότερο γιὰ τὸ δόγμα, ἴσως, καὶ περισσότερο γιὰ τὴν ένστικτώδη ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ζωὴ. Ἡ ένστικτώδης αὐτὴ ζωὴ εἶναι κοντύτερα στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα ὰπὸ τὸν ἐθνικισμὸ. Ὄπως ἡ προφορὰ τῆς ἐπαρχίας εἶναι κοντύτερα στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα άπό τῶν ἄλλων. Ό μπαρμπα-Γιῶργος προσπαθῶντας νὰ πεῖ τή λέξη Ἕλλην θάλεγε -γιέλιεν.Θάπεφτε μέσα καὶ στὴ δασεῖα, καί στὰ δυὸ λλ - λι - και στό ἦτα, μὲ αὐτόν τὸ φθόγγο τῆς έπαρχίας ποὺ εἶναι άνάμεσα στό -ι- καί τό -ε-. Συγγνώμη γιὰ τυχὸν λὰθη στὰ πνεὺματα.

  ReplyDelete
 34. Εἶναι ἀλήθεια ὄτι τὸ πολυτονικὸ σὲ ὰναγκάζει νὰ προσέχεις τί γράφεις. Ἔκανα καὶ θὰ κάνω πολλὰ λάθη ὰκόμη διότι δὲν ξέρω καλά τὰ μακρὰ καὶ τὰ βραχέα. Άλλά, τό ὄτι δὲν ἔβαλα δασεῖα στή λέξη Ρωσία εἶναι έπίτηδες, πρός τό παρὸν. Θέλω πρῶτα νὰ καταλάβω τὴ σχέση άρχαῖας καὶ νεωτέρας προφοράς. Γιὰ νά δοῦμε, λοιπόν, ποῦ θά μάς πάει τὸ πρᾶμα.... δέν ϋπόσχομαι τίποτα. Ὂμως σὲ βάζει τὸ πολυτονικὸ σὲ μιὰ κατάσταση προσοχῆς καί κάποιας λεπτότητας. Ταιριάζει δὲ μὲ τὴ θωρία μου ὄτι ή ἀλήθεια προσεγγίζεται διὰ μέσου τῆς μορφῆς. Τὸ πρὸβλημα εἶναι πού μέ τὴ μεταρρύθμιση τοῦ μονοτονικοῦ δημιουργήσανε χᾶσμα γενεῶν, έπειδὴ δέν θέλουμε ποτέ νά εἴμαστε σάν τὸ μπαμπά μας. Ὰλλὰ στήν ύπόθεση πολυτονικὸ-μονοτονικὸ βλέπω τὸ ἴδιο μὲ παντοῦ. Ὴ ὰπελευθέρωσις χρησιμοποιεῖται σὰν παγίδα γιὰ τούς ἄλλους άπό αὺτούς ποὺ κατέχουν τοὺς θεσμοὺς.

  ReplyDelete
 35. Και η ονομασια του Blog πρεπει να ειναι " Ενδιάμεσος Περιοχή".

  ReplyDelete
 36. Σωστὴ παρατήρηση ἀλλὰ ἡ ἔκφραση "Ἐνδιάμεση Περιοχή" τῆς ὁποίας ἔχω τὸ copyright καὶ ποὺ χάριν τῆς θεωρίας αὐτῆς μὲ ἐξέλεξαν μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας, εἶναι σῆμα κατατεθὲν τώρα καὶ 40 χρόνια.
  Δημήτρφης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. "Θὰ κάνω γιὰ καιρὸ λάθος στοὺς τόνους" λέγει ὁ Κωσταντῆς. Δὲν πειράζει, εἶσαι στὸν καλὸ δρόμο, προχῶρα!
  Δημήτρης Κιτσίκης
  ΥΓ -Οἱ βαρεῖες, ὅπως εἴπαμε, μόνον στὴν λήγουσα καὶ χωρὶς στίξη ἤ λέξη ἄτονη νὰ ἀκολουθῇ, διαφορετικὰ ὀξεῖα.

  ReplyDelete
 38. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

  Τὸ πρόβλημα στὸ ὁποῖο άναφέρεται ὁ Παρμενίδης άφορᾷ τὴ φύση τῆς σκέψης, τοῦ νοῦ, ὅπως τὸν ὀνομάζει. Τὰ συμπεράσματά μου εἶναι τὰ εξῆς.

  1) Τίποτα δὲν εἶναι προκαθορισμένο, ἀφοῦ ὁ νοῦς εἶναι ἀδιαίρετος. Ό Ζήνων τούς ἔδειχνε ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ διαιρέσεις, διότι ὁ χρόνος δέν σταματᾷ.

  2) Ἡ σύγχυση ἀνάμεσα στὸ σωστὸ καὶ στὸ λάθος προέρχεται ἀπό τὴν κακὴ συνήθεια νὰ βλέπεις τὴ σκέψη σὰν περιεχόμενο καὶ ὄχι σὰν μορφή.

  ReplyDelete
 39. Δεν νομιζω οτι υπαρχει τροπος να αποφυγουμε το οτι η ελειψη επιλογης οδηγει στο συμπερασμα οτι ολα ειναι "γραμμενα".
  Απο την στιγμη που μια στεκα χτυπαει την μπιλια το αποτελεσμα ειναι "γραμμενο" ειτε υπαρχει ο υπερνους που μπορει να κανει τους υπολογισμους και να ξερει το μελλον ειτε οχι.
  Αν το μπερρδεψουμε λιγο και βαλουμε ενα ανθρωπινο χερι να σταματαει την εξελιξη του γεγονοτος, τοτε θα πρεπει "απλως" να υπολογισουμε τις ροες ηλεκτρονιων στον εγκεφαλο του που ηταν δεδομενες απο την αρχη του συμπαντος, να τον κανουν να ενεργησει ετσι.
  Τα παραδοξα του Ζηνωνα δειχνουν απλως αυτο που ο Καντορ μετα απο 24 αιωνες απεδειξε. Οτι οι πραξεις των απειρων δεν μοιαζουν με τις πραξεις των πεπερασμενων.
  Ποσο χρονο χρειαζεται ενα βελος για να φτασει με μια ταχυτητα στον στοχο που βρισκεται σε μια αποσταση;
  Ταχυτητα=αποσταση/χρονο.
  Οσο η αποσταση μικραινει δια των διαδοχικων διαιρεσεων δια του δυο τοσο μικραινει και ο χρονος κρατωντας την ταχυτητα ιδια.. Στα απειρως μικρα διαστηματα που καταληγουμε χρειαζεται απειρως μικρος χρονος να καλυφθουν. Αν προσπαθουμε να κανουμε αυτες τις πραξεις με την λογικη των πεπερασμενων αριθμων δεν θα βγαλουμε συμπερασμα.
  Οι μονοι αριθμοι ειναι απειροι οπως και οι ζυγοι. Ποσοι ειναι ολοι οι ακεραιοι;
  Με την λογικη των πεπερασμενων δυο φορες απειροι. Με τα μαθηματικα των απειρων αριθμων μονο απειροι. Ουτε οι μονοι τελειωνουν ποτε ουτε οι ζυγοι ουτε ολοι οι ακεραιοι.
  Αρα απειρο+απειρο=απειρο
  Ποσο κανει το αθροισμα των απειρων, απειρως μικρων αποστασεων δια του αθροισματος των απειρων απειρως μικρων χρονων;
  Εννοειται οτι δεν θα επιχειρησω να απαντησω.
  Αυτη η αναφορα μου στους απειρους αριθμους γινεται για να δειξω οτι υπαρχει τροπος να αποφυγουμε την τυραννια της προκαθορισμενης πορειας μιας μπιλιας.
  Αν προσπαθησουμε να μετρησουμε με απολυτη ακριβεια την θεση, την γωνια κτυπηματος και την ταχητητα και την τριβη της τσοχας και του αερα, θα καταληξουμε σε αρητους αριθμους με απειρα δεκαδικα ψηφια. Κατι αναλογο της ισοροπιας στην κοψη του ξυραφιου στην απειρη μορφη του.
  Το τρισεκατομυριοστο ψηφιο του αρητου μπορει να κανει την διαφορα. Ισως και το τρισεκατομυριοστο στην τρισεκατομυριοστη δυναμη. Ισως και ακομη παραπερα.
  Τι μαθηματικα και τι λογικη πρεπει να χρησιμοποιηθει εδω;
  Υπαρχει ακομη και το θεμα της τυχαιοτητας. Οχι αυτη που συνηθως εννοουμε. Συνηθως εννοουμε τυχαια μια διαδικασια (οπως η ριψη ενος ζαριου) που απλως ειναι πολυπλοκη αλλα οχι πραγματικα τυχαια, εκτος της παρατηρησης για τους αρητους αριθμους που καναμε παραπανω.
  Μιλαω για την τυχαιοτητα που κανει ενα χωρις δομη ηλεκτρονιο να εκπεμπει ενα φωτονιο τωρα η λιγο αργοτερα. Η ελλειψη δομης φαινεται να σημαινει και ελλειψη αιτιας, αρα πραγματικα τυχαιο γεγονος. Καμια εσωτερικη η εξωτερικη αιτια δεν υπαρχει για την εκπομπη του φωτονιου στον συγκεκριμενο και οχι σε καποιο αλλο χρονο.
  Αυτο δειχνει οτι μπορει να υπαρχει μη προδιαγεγραμμενη πορεια του κοσμου και της σκεψης, αλλα ακομη δεν φαινεται να λεει οτι καποιος μπορει να επηρεαζει τον κοσμο και την σκεψη αλλα μονο οτι αυτο γινεται τυχαια.
  Το οτι καποιος ονομαζει κατι "νου" δεν σημαινει και πολλα πραγματα.
  Ειπα καποτε στον ενοχο οτι το οτι καποιος ονομαζει θεο τον δημιουργο του κοσμου δεν σημαινει οτι εννοει το ιδιο με τον αλλο που ονομαζει θεο τα δημιουργηματα του κοσμου.
  Ετσι πρεπει να προσεχουμε τι εννοουμε με τις λεξεις. Τι ειναι αυτος ο συμπαντικος νους και τι σχεση εχει με τον ανθρωπινο;
  Οτι ισχυει για τον ενα, ισχυει και για τον αλλο;
  Το τι σημαινει να βλεπεις την σκεψη σαν περιεχομενο η σαν μορφη δεν μπορω να το καταλαβω.

  ReplyDelete
 40. Xὲ χέ, ἔχετε πολὺ μαθηματικὴ σκέψη. Καὶ ὅμως ἡ κβαντομηχανικὴ ἔπεσε καὶ αὑτὴ πάνω στὸ ζήτημα τῆς σχέσης παρατηρητοῦ καὶ παρατηρουμένου.Τὰ παράδοξα τοῦ Ζήνωνα, ό Ἀχιλλέας μὲ τὴ χελῶνα, τὸ βέλος πρὸς τὸν στόχο κ.τ.λ., πέρα ἀπό τὸ ὅτι διατυπώθηκαν σὲ μιὰν ἐποχή ποὺ δὲν ύπήρχε διαχωρισμός σκέψης καὶ ζωῆς (σκεφθεῖτε τὸν Πυθαγόρα) κυρίως θέλουν νὰ δείξουν ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ διαιρέσεις τον χρόνο.

  Διότι ἡ σκέψη ἒχει χρόνο ἡ ἵδια καὶ ἔτσι δὲν μπορεῖ νά κρατήσει μπροστά της κάτι καὶ νὰ το διαιρέσει, διότι δὲν εἶναι σταθερή ἠ ἴδια.

  Εἶναι σὰν νὰ προσπαθεῖς νὰ ισορροπήσεις στὴν παλάμη σου ἕνα ποτῆρι σαμπάνια πάνω σὲ ἕνα σκέητ-μπορντ σὲ κατηφόρα.

  ReplyDelete
 41. Ὅσο γιὰ τὸ ζήτημα τῆς σκέψης σὰν μορφή, αὑτό εἶναι πάρα πολύ άπλό. Τὰ γράμματα αύτά δὲν εἶναι μόνο γράμματα, εἶναι καὶ σχέδια, εἰκόνες, ἔτσι δὲν εἶναι, ν`ἔς πᾶ ;

  Ἑ, τὸ ἵδιο ἡ σκέψη ἕχει μορφή, περίγραμμα, ὄπως καὶ ή φράση αύτή.

  ReplyDelete
 42. Και για τον ενοχο.
  Τα συγγραμματα των "αγιων πατερων" μονο γελιο μου προκαλουν.
  Εχω διαβασει το Ευαγγελιο και πουθενα δεν αναφερεται ουτε καν κρινεται ως κατι αξιο να αναφερθει, το τι ακριβως ηταν ο Χριστος και τι σχεση ειχε με τον Πατερα.
  Κι ομως εκατονταδες χιλιαδες κοσμος σκοτωθηκε για τετοιες ανοησιες και εκατονταδες τονοι μελανι ξοδευτηκαν γι αυτο που ο Χριστος δεν θεωρησε αξιο ουτε να αναφερθει.
  Οσο για "σοφους" που θεωρουν τους Εβραιους εγκληματιες-προπατορες ανωτερους απο τους πραγματικους μας προπατορες και εμπνευστες ΤΟΥ Πολιτισμου, μονο για καλαμπουρι μπορω να μιλησω.
  Σοφοι που ξεκινανε με την παραδοχη οτι ο Θεος κατεβαινει και κανει συμφωνιες με τσομπανηδες, ειναι για τα πανηγυρια.
  Οσο για τον Κελσο, φροντισανε να καψουν ολα του τα συγγραμματα και οτι σωθηκε ειναι τα αποσπασματα που χρησιμοποιει ο Ωριγενης για να του απαντησει. Ετσι ειναι αδυνατον να διαβασεις τον Κελσο παρα μονο σε συνδιασμο με τον Ωριγενη. Αρα διαβαζεις αναγκαστικα και τις δυο πλευρες.
  Ακομη κι ετσι μαλλον ο Ωριγενης γινεται ρεζιλι.
  Τα επιχειρηματα του Κελσου ακομη και με προσοχη διαλεγμενα απο τον χριστιανο απολογητη, ειναι απροσβλητα απο την "σοφια" του χριστιανισμου.
  Αφου ομως εσυ πιστευεις χωρις να ερευνας, θα πρεπει να σου πω οτι ειδα χθες τον Θεο και μου ειπε να μου δωσεις ενα χιλιαρικο για να ταισω κατι φτωχους.
  Αν μου αρνηθεις θα το θεωρησω ρατσιστικο και θα σου κανω μηνυση, γιατι πιστευεις μονο Εβραιους οτι ειδαν τον Θεο και οχι τους αλλους.
  Εγω παντως θα σου συτησω μια αλλη εκδοχη του ρητου. Πιστευε και μη, ερευνα.
  Να ερευνας ειτε πιστευεις ειτε οχι.
  Η λογικη μου ειτε μετα απο εικοσι ειτε μετα απο σαραντα αιωνες ειναι η ιδια.
  Δεν πιστευω ανθρωπους εγραψαν καποιο βιβλιο για ανθρωπους που ζουσαν αιωνες πριν απο αυτους και ισχυριστηκαν οτι ειδαν τον Θεο και τους ειπε να τους υπακουμε.
  Βεβαιως ποτε δεν ισχυριστηκα οτι εχω αποδειξεις οτι τα γεγονοτα αυτα δεν ειναι αληθινα.
  Ειπα οτι για να πιστεψω οτι καποιος ειδε τον Θεο θα χρειαζομουν πολυ περισσοτερες αποδειξεις και ισως ουτε και τοτε θα πιστευα.
  Στο κατω κατω μπορει αυριο να κατεβει στην Γη ενας εξωγηινος με μεγαλες δυναμεις και τεχνολογια και να μου λεει οτι ειναι ο Θεος. Εγω ομως δεν ξερω τι ειναι για τον καθενα ο Θεος αλλα για μενα ειναι ανυπαρκτος η τοσο τελειος που ειναι σαν να ειναι ανυπαρκτος αφου δεν εχει αναγκη να κανει τιποτα.
  Μια που φτασαμε εδω θα σου πω και το τελικο επιχειρημα, που με αποσπασε τελειως απο τον χριστιανισμο στον οποιο γεννηθηκα και μεγαλωσα.
  Οπως σου ειπα, δεν θα μπορουσα να απορριψω τον χριστιανισμο τελειως γιατι πιστευω οτι αυτα που λενε τα ιερα βιβλια του ειναι απιθανο, αλλα οχι αδυνατον να ειναι αληθινα.
  Οταν ομως διαβαζοντας το ευαγγελιο καταλαβα οτι ο Θεος που μου εδωσε την λογικη, μου ζητουσε συμφωνα με τον Χριστιανισμο να πιστεψω τετοιες παραλογες ιστοριες, αλλιως οι συνεπειες θα ειταν τρομερες με την Γεενα του Πυρος να με περιμενει, καταλαβα οτι ακομη και αν οι ιστοριες ειναι αληθινες, εγω τετοιον Θεο που να στηνει παγιδες στους ανθρωπους και μετα να τους τιμωρει δεν θελω να λατρευω.
  Για μενα η γνωση δεν ειναι δωρο του διαβολεα οφι αλλα του ευεργετη προμηθεα.
  Ουτε πιστευω οτι δοθηκε στον ανθρωπο η λογικη ερημην του Θεου (αν υπαρχει).
  Το θεικο λοιπον αυτο δωρο θα το χρησιμοποιω οσο μπορω καλυτερα πιστευοντας οτι ετσι τιμω τον Θεο ακομη και αν στην ουσια δεν πιστευω οτι ενδιαφερεται η οτι καν υπαρχει.
  Αυτος που θα με τιμωρησει γιατι χρησιμοποιω το μυαλο μου δεν ειναι θεος μου αλλα εχθρος μου.

  ReplyDelete
 43. Τέλος, ἡ ἐρώτηση ἄν κάποιος Δημιουργός μοῦ στέλνει τίς είκόνες τοῦ κόσμου, τὰ γεγονότα, καὶ τὶς σκέψεις, εἶναι ἄλλη μιὰ σκέψη. Γιαὐτό ό Παρμενίδης δὲ λέει γιὰ Θεό άλλὰ γιὰ τὸ ὄν. Δὲν εἶναι πρόσωπο. Καί δέν εἶναι οὔτε μιὰ σταθερή ἔννοια, σὰν τὸν Άλλάχ ἤ τὸ Χριστό, διότι καὶ αὐτοί εἶναι σκέψεις καί ἡ σκέψη ἀλλάζει.Ἡ τυραννία εἶναι ή ἀπόπειρα σταθεροποίησης τῆς σκέψης, ποὺ εἶναι ανωμαλία. Ή ἀνωμαλία αὐτὴ ὀνομάζεται συγκέντρωση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μετά όταν σε λέω αναρχοαριστερό παρεξηγείσαι κιόλας.:D

   Delete
 44. Αὐτὸς ποὺ θὰ σὰς πεῖ νὰ σταματήσετε νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸ μυαλό σας καί νά πιστέψετε σὰν ἠλίθιος εἴς τό θαῦμα τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Κυρίου Ἡμῶν διὰ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, εἶναι ὁ ἴδιος ἀκριβῶς ποὺ παλαιότερα σὰς ἔλεγε νὰ πιστέψετε ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ ὰπό τὸ κρανίο τοῦ Διός, ό Διόνυσος γεννήθηκε ἀπό τή γάμπα του κ.τ.λ. κ.τ.λ. Εἶναι ἴσως ἕνας πειρασμός γιὰ νὰ ἀρχίσετε νὰ άμφιβάλλετε ὅτι τὸ μυαλό σας μιὰ χαρὰ λειτουργεῖ άπὸ μόνο του. Ὁ πειρασμὸς εἶναι νὰ θυμώσεις.

  ReplyDelete
 45. "Εγω παντως θα σου συτησω μια αλλη εκδοχη του ρητου. Πιστευε και μη, ερευνα.
  Να ερευνας ειτε πιστευεις ειτε οχι."

  "Είμαι υπέρ του "Πίστευε και μη , ερεύνα"."

  Σίγουρα διαβάζεις τι γράφω;;;

  Η μεγαλύτερη ανοησία είναι ότι η πίστη δεν ενέχει λογική.Πρώτα θα ξεκινήσεις από τη λογική και μετά θα πας στην πίστη.Αυτές τις ανοησίες έλεγαν οι μασόνοι του διαφωτισμού μ διαχώρισαν λογική και πίστη και προώθησαν ως σήμερα τον υλισμό και τον αριστερισμό.

  Σου είπα ότι ο Λουκάς ήταν Έλληνας ιατρός.Να διαβάζεις αυτόν αν θέλεις , λόγω των ρατσιστικών σου κόμπλεξ.

  ReplyDelete
 46. Στην κβαντομηχανικη οντως δημιουργειται το προβλημα την παρατηρησης, οταν το παρατηρουμενο ειναι τοσο μικρο που η πραξη της παρατηρησης το επηρεαζει.
  Οταν ενα ηλεκτρονιο δεν το βλεπεις, κανει κατι. Οταν ομως το παρατηρεις αναγκαστικα το επηρεαζεις αφου για να το δεις πρεπει να το "κτυπησεις" με φωτονια και τοτε κανει κατι αλλο.
  Ο Χρονος οπως και η ενεργεια και ο χωρος ειναι "κβαντωμενα".
  Αυτο σημαινει οτι δεν ειναι ενα συνεχες αλλα υπαρχουν συγκεκριμενα "πακετα" με διαφορες τιμες. Ετσι τοσο ο χωρος οσο και ο χρονος δεν ειναι διαιρετος επ απειρον αλλα υπαρχει μια ελαχιστη ποσοτητα χωρου και χρονου η αν θελεις χωροχρονου.
  Οπως πχ ενα ηλεκτρονιο η πρωτονιο ειναι μοναδες υλης που υπαρχουν η δεν υπαρχουν και δεν μπορουν να διαιρεθουν, ετσι υπαρχει μια ελαχιστη ποσοτητα χρονου που δεν διαιρειται αλλα υπαρχει η οχι.
  Το προβλημα μου ειναι να καταλαβω τι ακριβως οριζεις σαν σκεψη και αν θεωρεις οτι αυτα ισχυουν και χωρις να τα παρατηρει κανεις .
  Επισης δυσκολευομαι να αντιληφθω τι σημαινει μορφη της σκεψης και το παραδειγμα σου δε με βοηθαει. Τα γραμματα τα βλεπω και εχουν καποια μορφη. Τι σημαινει ομως μορφη για ενα πραγμα που δεν βλεπεις. Για ποια σκεψη μιλαμε; Για την δικη μου την δικη σου , η γενικα.
  Τι οριζεις σαν σκεψη;
  Στον ανθρωπο εγω το οριζω σαν την διαδικασια που μεσολαβει απο την εισοδο ενος ερεθισματος μεχρι την αποκριση. Δυσκολευομαι να καταλαβω την εννοια της σκεψης γενικα στο Ον, αφου το ον ειναι ενα και δεν εχει ουτε εισοδο απο καπου ουτε εξοδο σε κατι.

  Για τον ενοχο.
  Εχεις δικιο, δεν προσεξα το κομμα.
  Θα με δικαιολογησω ομως απαντωντας και παραλληλα στην παρατηρηση σου για την σχεση λογικης και πιστης.
  Αν ξεκινησεις με την λογικη δεν θα φτασεις ποτε σ αυτην την πιστη οπως και κανενας λογικος (αλλα ουτε και παραλογος) Κινεζος δεν εφτασε.
  Το αντιθετο ειναι φανερο πως συμβαινει. Πρωτα πιστευεις απο παιδι και μετα αν εχεις λιγο μυαλο αρχιζεις να ψαχνεις τι πιστευεις.
  Ακομη και μεγαλοι ανθρωποι που "πιστεψαν" οψιμως (συνηθως σε καποια αιρεση) πρωτα πιστευουν χωρις να εχουν διαβασει ποτε τα "ιερα βιβλια" και σε καθε συζητηση πανε και ρωτανε (οσοι ενδιαφερονται) τους ιερεις και τους εξηγητες τι ακριβως πιστευουν.
  Δεν ξερω αν ο Λουκας ηταν πραγματι Ελληνας η "Ελληνας" εκ των της ημετερας παιδειας μετεχοντων, αλλα εγω δεν εχω κανενα κομπλεξ ρατσιστικο, γι αυτο θα σου πω οτι ο ιδιος μεν εξ ακοης εγραψε τα γεγονοτα, το Ευαγγελιο του δε μοιαζει σκανδαλωδως με τα υπολοιπα δυο και διαφερει καπως το του Ιωαννη.
  Συνηθως οι ερευνητες ψαχνουν τις διαφορες που εχουν τα Ευαγγελια, εγω ομως νομιζω οτι αυτες ειναι φυσιολογικες, αφου τα εγραψαν διαφορετικοι ανθρωποι.
  Οι ομοιοτητες ομως ειναι ανεξηγητες. Ειναι σιγουρο οτι αν τρεις ανθρωποι ακολουθησαν καποιον για καποια χρονια αποκλειεται να γραψουν κατι τοσο κοντινο ο ενας με τον αλλον.
  Επομενως κατα την γνωμη μου οποιο και να διαβασω ειναι το ιδιο και προερχεται βασικα απο τον ιδιο, με καποιες αλλαγες αναλογα με τον τελικο συγγραφεα.

  ReplyDelete
 47. Και μερικα απο αυτα που γραφει ο Λουκας και δημιουργουν προβληματισμο οταν προερχονται απο εναν Ελληνα. Τι πηγε να κανει σε μια θρησκεια που καθαρα αφορα μονο Εβραιους;

  31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος

  ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, 55 καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα

  68 Εὐλογητὸς Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαυῒδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, 70 καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, 71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, 72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ

  29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, 30 ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ

  21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ·

  ReplyDelete
 48. Δε γράφτηκαν όλα μαζί ταυτόχρονα φίλε τα Ευαγγέλια.

  1ο του Μάρκου(περίπου 55-65)
  2ο Ματθαίου
  3ο Λουκά
  4ο Ιωάννη

  "Οι ομοιοτητες ομως ειναι ανεξηγητες. Ειναι σιγουρο οτι αν τρεις ανθρωποι ακολουθησαν καποιον για καποια χρονια αποκλειεται να γραψουν κατι τοσο κοντινο ο ενας με τον αλλον."

  Οι ομοιότητες σημαίνει ότι οι υπόλοιποι βλέπανε το ευαγγέλιο του Μάρκου και πρόσθεταν αν ήξεραν κάτι παραπάνω από άλλες πηγές.Συν αυτό που λες ότι ήταν μαθητές Του.

  "Συνηθως οι ερευνητες ψαχνουν τις διαφορες που εχουν τα Ευαγγελια, εγω ομως νομιζω οτι αυτες ειναι φυσιολογικες, αφου τα εγραψαν διαφορετικοι ανθρωποι."

  Οι διαφορές πέρα από αυτό το σωστό που λες , σημαίνει ότι το "παραμύθι" δεν ήταν στημένο.Άλλος ήξερε παραπάνω πληροφορίες για τη ζωή του Ιησού , άλλος λιγότερες.

  Ο Ιωάννης που θεωρείται πολύ κοντινός του μαθητής έχει αρκετές διαφορές με τους άλλους τρεις.Δεν είναι στημμένο.

  Επίσης ο Ιωάννης έγραψε το Ευαγγέλιό του στην Έφεσο , ο Μάρκος στη Ρώμη(ή Αίγυπτο) , ο Λουκάς στη πιθανόν Συρία.

  Ελληνικής καταγωγής ήταν ο Λουκάς , Έλληνας στην παιδεία , ιατρός και έλλην και στο θρήσκευμα πριν την μεταστροφή του.

  Αυτά κάτι θα έπρεπε να λένε σε εσένα , όχι σε εμένα.

  Ο Θεός έιναι όλων.Οι Εβραίοι τον σταύρωσαν.Δεν τον δέχτηκαν.Για αυτό και οι ειδωλολάτρες έγιναν Χριστιανοί , οι ιουδαίοι δεν είναι Χριστιανοί ακόμα και σήμερα.

  ReplyDelete
 49. Κι αν προσέξεις η γλώσσα του Λουκά είναι πολύ πιο προσεγμένη σε σχέση με των άλλων.
  Γιατι ήταν Έλληνας και ήταν λόγιος μορφωμένος ιατρός.Οι άλλοι ήταν ψαράδες.

  ReplyDelete
 50. Μολις βρω καλυτερες συνθηκες θα σας γραψω επισταμενως. Ο χρονος ειναι αντικειμενικος και δεν ειναι ενα εξωτερικο αντικειμενο. Δηλαδη δεν ειναι σαν μια μπανανα. Ο χρονος ειναι η σκεψη. Παμε τωρα στη μπανανα.


  Οταν βλεπεις μια μπανανα και λες βλεπω μια μπανανα σε πρωτη φαση βλεπεις οτι αλλο η μπανανα και αλλο η λεξη μπανανα και αλλο η σκεψη μπανανα και αλλο το καρπουζι.

  Σε δευτερη φαση βλεπεις οτι οταν προσπαθεις να πεις που αρχιζει το ενα και που τελειωνει το αλλο ηδη το πραγμα εχει ξεφυγει.

  Αυτο ηθελε να πει ο Ζηνων. Η υφη της σκεψης ειναι κατι που μπορεις να το παρατηρησεις, οπως νιωθεις το χερι σου νιωθεις και τη σκεψη. εγω στην πτυχιακη μου εισηγαγα τον προσωρινο ορο μορφη για ολες τις γραμμικες εντυπωσεις που προκαλουνται απο τις αισθησεις. Στα γαλλικα η λεξη μορφη λεγεται φορμ, εχει αναποδογυριστει η συλλαβη.

  ReplyDelete
 51. Κε Κιτσίκη σας προτείνω να αντικαταστήσετε στο κείμενό σας τον όρο αντισιωνισμό αντί του αντισημιτισμού. Η ΧΑ καταφέρεται εναντίον του σιωνισμού και της επιδιωκόμενης υπό αυτού παγκοσμιοποίησης. Για ιστορικούς αλλά και γεωπολιτικούς λόγους έχει δίκιο. Ενδεχομένως η προσέγγιση της ΧΑ με τους ορθόδοξους Ιουδαίους που αντιτίθενται στον σιωνισμό σήμερα, αλλά συγχρόνως πρόσκεινται στους Ρώσους, θα ήταν η πιο δόκιμη μέθοδος αποκατάστασης συμμαχιών, στην συγκυρία αυτή. Εξάλλου οι μη σιωνιστές Εβραίοι υπέφεραν από τον Χίτλερ στην Ευρώπη, αφού δεν δέχτηκαν να αποικίσουν την Παλαιστίνη τότε.

  ReplyDelete