Nov 2, 2014

152 - Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

152 - Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

1 - Ἐπειδὴ τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ἐξ ἀρχῆς, ἕνα ἀποτυχημένο κράτος ποὺ μόνον κακὸ κάνει στὸν ἑλληνισμό, καὶ ἐπειδὴ σήμερα εἶναι σκέτο ἐρείπιο, πρέπει νὰ κατεδαφισθῇ καὶ νὰ ἐξαφανισθῇ.

2 - Ἐπειδὴ ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς συρρικνώνει  τὸν ἑλληνισμό, ἀκολουθῶντας τὰ πρότυπα τῶν ἑκατοντάδω ἐθνικισμῶν στὸν πλανήτη, πρέπει νὰ διευρυνθῇ σὲ ἑλληνοκεντρισμὸ πού, ἐξ ὁρισμοῦ,  ἀποκλείει ὅλους τοὺς ἄλλους ἐθνικισμοὺς καὶ καλύπτει ὁλόκληρο τὸν πλανήτη μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ παγκόσμια γλῶσσα τὴν ἑλληνική.

3 – Τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη θὰ ἀναλάβουν νὰ διοικοῦν τὸν ὀμφαλὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ, δηλαδὴ τοὺς ἁγίους τόπους τοῦ ἑλληνισμοῦ,  μὲ τὰ πλέον σημαντικὰ κέντρα ποὺ συμπυκνώνουν τὴν τρισχιλιετῆ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἤτοι τὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος,  καὶ τὴν Ὀλυμπία ὅπου θὰ ὀργανώνονται ἐσαεὶ οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ποὺ συσπειρώνουν ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς οἱ ὁποῖοι ὑποχρεωτικὰ θὰ εἶναι ὅλοι τους ἐξελληνισθέντες (γυμνοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, χωρὶς μποῦρκα!)

4 - Ἐπειδὴ οὐδεμία κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ ὀντότητα δὲν γίνεται νὰ ἐπιβιώσῃ χωρὶς τὴν προστασία Μεγάλης Δυνάμεως καὶ ἐπειδὴ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη δὲν εἶναι κρατικὴ Μεγάλη Δύναμη, ἡ στρατιωτικὴ προστασία τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ ἑλληνισμοῦ πρέπει νὰ ἀνατεθῇ στὴν ὁμόθρησκη Ῥωσία. Αὐτὴ θὰ ἐπιβληθῇ διὰ τοῦ Φαναρίου στὴν Κωνσταντινούπολη, θὰ συγκροτήσῃ τὸ κράτος τοῦ Νέου Βυζαντίου, θὰ ἀνακηρύξῃ Ἕλληνα Βυζαντινὸ βασιλέα μὲ ἕδρα τὴν Κωσταντινούπολη ποὺ θὰ ἔχῃ τὴν εὐθύνη τὴς προστασίας τῶν Ἁγίων Τόπων τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιότητος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

5 -Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ῥωσίας δὲν ἀποκλείει ἐξ ἀρχῆς τὴν παρουσία τῶν ΗΠΑ. Ἀλλὰ ἡ Ἀμερικὴ ἔχει πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ εἶναι μία ἰσορροπημένη Μεγάλη Δύναμη. Ὥς ξέφρενος ταῦρος σὲ ὑαλοπολεῖο περιφέρεται ἀνὰ τὴν γῆ τρομοκρατῶντας τοὺς πάντες μὲ ἀποτέλεσμα οὐδεὶς νὰ τὴν ἐμπιστεύεται πλέον. Παρὰ ταῦτα ἐὰν ἐδέχετο νὰ συνεργασθῆ μὲ τὴν Ῥωσία, στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο σὲ μία συμφωνία Νέας Γιάλτας, θὰ ἦτο καλοδεχούμενη.

6 – Οὔτως ἤ ἄλλως, ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμός, τὸ ISIS καὶ οἱ ἰμπεριαλιστὲς ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν, προτείθενται νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ μάλιστα νὰ καταστρέψουν τὸν Παρθενῶνα καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὁ κίνδυνος ἐξαφανίσεως τοῦ παγκοσμίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι τεράστιος. Ὅπως ἔγραψε στὸ βιβλίο του ὁ ἱστορικὸς Λευτέρης Σταυριανός (1913-2004), The Promise of the Coming Dark Age, τὸ 1976, ἕνας νέος βαθὺς Μεσαίωνας εἶναι ἀναπόφευκτος. Ὄχι, λόγῳ πυρηνικοῦ πολέμου ἀλλὰ λόγῳ  ἀνθρωπίνης παραφροσύνης. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀλληλοκατηγορούμεθα γιὰ προδότες, παγκοσμιστές, ἐθνικιστές καὶ δὲν συνειδητοποιοῦμε τὴν ἐπερχομένη καταστροφή. Μόνον ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς μὲ τὴν βοήθεια ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου ποὺ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ἔχει ἀποδείξει ὅτι πιστεύει στὸν ἑλληνισμό, δύναται συσπειρωμένος νὰ σώσῃ, ὄχι ἑμᾶς, τοὺς Πυγμαίους ἀλλὰ πρωτίστως τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς βάθρο τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ.

7 –Τὰ παραπάνω ἐπαναλαμβάνω τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, δηλώνοντας μετὰ φορτικότητος: «Ὁ ΚΑ’ αίῶνας θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ», ἀλλὰ οὐδεὶς κάτοικος τοῦ κρατιδίου ἀκούει.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Νοεμβρίου 2014


67 comments:

 1. 1.Λάθος.
  2.Σωστό.
  3.Θα πέσει πολύ γέλιο(Χαχαχα).
  4.Πολύ καλό αλλά αρκετά ουτοπικό.Πιστεύω ότι πρωτεύουσα του Ελληνισμού είναι η Κωνσταντινούπολη.
  5.Καλό.
  6.Σωστό όσο αφορά την φαγνωμάρα των Ελλήνων.Λάθος ως προς την εξαφάνιση του ελληνικού πολιτισμού.Ήδη ενημερώνω ότι στην Αμφίπολη οι τάφοι είναi 6-8.Πρόκειται για πυραμoειδές μνημείο όχι για τάφο.Επίσης στη γύρω περιοχή υπάρχουν κι άλλες αρχαιότητες.
  7.Δε συμφωνώ απόλυτα.Ούτε διαφωνώ απόλυτα.Ένα αξιακό σύστημα δε σβήνει επειδή το λέει κάποιος σε ένα άρθρο.Αυτά τα συστήματα αυξάνονται ή μειώνονται σύμφωνα με τις κοινωνικές συνθληκες της εποχής.Ο Ελληνισμός είναι all time classic.

  Και θα ρωτήσουν κάποιοι , "μα γιατί το λες αυτό;" ".Δε γεμίσαμε με πακιστανόυς;" θα πει ο Γιάγκος.

  -Γιατί οι Έλληνες πρτίστως και δευτερευόντως οι Ρωμαίοι ήταν οι μόνες φυλές που άφησαν π'ισω τους πλούσια γραμματεία και έτσι προσέδωσαν μέγιστο κύρος στον πολιτισμό τους.Οι Έλληνες τα έγραφαν αυτά που θεωρούσαν αυτοί σωστά.Πρωτοπόροι πάλι , έχουν διασωθεί κάποια συγγράμματα , τα οποία βέβαια δε συγκρίνονται με τα πολύ υποδεέστερα των Ρωμαίων.Ας πούμε πάνω στον Αριστοτέλη , βασίζονται όλες οι σύγχρονες μεθοδολογίες των επιστημών.

  Οι Ιουδαίοι σε μικρότερο βαθμό με την Π.Δ.

  Μόνο από αυτούς τους λαούς έχουμε συγγράμματα από την αρχαιότητα.Έτσι γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τον ελληνικό πολιτισμό.

  ReplyDelete
 2. Από την άλλη πόσο αντιφατικό είναι το να κάνεις μια επανάσταση και να μην ελευθερώνεις πρώτα την κοιτίδα του γένους;

  ReplyDelete
 3. Η Ελλάδα πάντα ανήκε και στην Ασία.Πάντα ήταν χώρα των δύο ηπείρων.Ευρώπης και Ασίας.

  ReplyDelete
 4. Δεν καταλαβαινω γιατι το Ελληνικο κρατος ειναι αποτυχημενο.
  Σε συγκριση με ποιο κρατος πηγαμε χειροτερα;
  Ποιο Βαλκανικο κρατος που ελευθερωθηκαμε μαζι εχει να επιδειξει καλυτερα αποτελεσματα σε πολεμο και σε ειρηνη;
  Μετα τον πολεμο και με πενταετη εμφυλιο η χωρα μας καταφερε οχι μονο να αναπτυχθει με ταχυτερους ρυθμους απο τα Ευρωπαικα κρατη, αλλα το εκανε και κουβαλωντας ολο το διεφθαρμενο σκυλολοι των υποτελων στους ξενους πολιτικων.
  Το οτι τα τελευταια χρονια δεν παμε καλα δεν σημαινει τιποτε. Κι αλλοτε, κι αλλοι σε καποιες περιοδους εχουν τα πανω και τα κατω τους.
  Το προβλημα το σημερινο ειναι ο αφελληνισμος των Ελληνων που προωθειται απο την παγκοσμιοποιηση σ ολο τον κοσμο αλλα πρωτιστως στην Ελλαδα σαν πυλη εισοδου αλλα και σαν φορεα του Ελληνικου πολιτισμου, που βεβαια δεν εχει καμια σχεση με τις θεσεις που αναπτυσσονται στο αρθρο.
  Δεν ειναι το Ελλαδικο κρατος που εμποδιζει την εξαπλωση του Ελληνικου πολιτισμου, αλλα ο Ελληνικος πολιτισμος του οποιου υπενθυμιση ειναι αυτο το κρατος, που εμποδιζει τον μεσαιωνα που ετοιμαζει η παγκοσμια εξουσια.
  Οσο τα ιδανικα του ελευθερου ανθρωπου και του πολιτη κυβερνητη του κρατους του υπαρχουν, τοσο οι παγκοσμιοποιητες θα λυσσανε εναντιον τους.
  Ο Παρθενωνας περα απο συμβολο, ειναι παλιοπετρες και το Αγιο Ορος ειναι αντρο ακολασιας. Ο Ελληνικος πολιτισμος δεν ειναι πετρες και παπαδαρια.
  Δεν καταλαβαινω επισης αν αυτα που γραφεται ειναι προβλεψεις, προφητειες η σχεδια που επρεπε να ακολουθησουμε.
  Στις δυο πρωτες περιπτωσεις θα δουμε αν επαληθευτουν στην τριτη, πως σκοπευεται να πεισετε τον ΟΗΕ την Ρωσσια και τις ΗΠΑ να σας κανουν τα κεφια;
  Αν εχετε τα μεσα να τους πεισετε σας παρακαλω να τους κανετε και μια εκκληση απο μερους μου.
  Ας διαθεσουν ενα τμημα σε καποια γωνια της Γης και ας παρουν και οσες πετρες και παπαδες θελουν. Ειδικα για τους τελευταιους θα μας κανουν μεγαλη χαρη και οσο για τις πετρες τις περισσοτερες ηδη τις εχουν παρει..
  Μετα, αυτα που θα εκαναν στην Ελλαδα, ας τα κανουν εκει και να αφησουν κι εμας τους φουκαραδες να υπαρχουμε στη γη μας. Σας υποσχομαστε να μην εμποδισουμε σε τιποτε την εξαπλωση του Ελληνισμου στο κοσμο.
  Θα αφησουμε ανενοχλητους τους γυμνους εξελληνισμενους Πακιστανους να τον διαδωσουν στα περατα της οικουμενης.
  Στο κατω κατω δεν μπορει ενω ειμαστε τοσο αχρηστοι ακομη και να ζησουμε μονοι μας, να ειμαστε ικανοι να στερησουμε απο την διψασμενη για Ελληνισμο ανθρωποτητα το δικαιωμα να εξελληνισθει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα φταίνε και οι παπάδες , μετά τους Εβραίους και τους πακιστανούς.Είστε πάντα εύστοχοι εσείς οι ναζί στις απόψεις σας.Αυτό μου αρέσει σε εσάς.


   Για να δούμε ποιος άλλος έχει σειρά...

   Delete
  2. Όλοι φταίνε ρε παιδάκι μου.Μόνο ο λαός δε φταίει που τους έδινε την εξουσία.Αυτή είναι αυτοκριτική κι αυτογνωσία.

   Delete
 5. Ο Περίανδρος "καίει" τη Χρυσή Αυγή. Το πρώτο τάγμα εφόδου με τον Παναγιώταρο, ο γενίτσαρος Ρουπακιάς και ο "Κάτμαν" Μιχαλολιάκος

  http://news247.gr/eidiseis/koinonia/o_periandros_kaiei_th_xrysh_aygh_to_prwto_tagma_efodoy_me_ton_panagiwtaro_o_genitsaros_roypakias_kai_o_katman_mixaloliakos.3118150.html

  Για τους λαικιστές #2

  ReplyDelete
 6. Με εντολή Μιχαλογιάκου και συμμετοχή Παναγιώταρου η δολοφονική επίθεση σε Κουσουρή

  https://www.youtube.com/watch?v=BLr_miiWYAM

  Για τους λαικιστές #3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ ὁρθότητα ἤ μή μιᾶς πρότασης κρίνεται ἀπό τὴν άντοχή της. Ὁ Παρθενῶνας γιὰ παράδειγμα ἄντεξε περισσότερο ἀπό αὐτούς ποὺ τὸν ἔφτιαξαν. Ἀκόμα καλύτερα νὰ ἤταν αἰώνιος.

   Εὔστοχα ἡ ἀνάρτηση θέτει ἐπί τάπητος τὸ πνευματικό ζήτημα, διότι κανένα φρούριο δὲν στέκει γυμνό ἀπό πνεῦμα. Ταὐτόχρονα φέρνει στὸ φὼς τὴν φοβερή σύγχυση ποὺ ἔχει καταστρέψει τὴν Ἑλλάδα που εἶναι ἡ σχέση της μὲ τὴν ἀνατολή καὶ τὴ δύση, ἤ, στὸν κάθετο ἄξονα,με τὸ χριστιανισμό καὶ τὸν μη-χριστιανισμό.

   Τὸ κράτος δὲν μπορεῖ παρά νὰ εἶναι ἔνα ἄσχημο, άπαράδεκτο πράγμα, μια σαπίλα. Κανένα κράτος δὲν μπορεῖ νά κάνει τίποτε ώς κράτος. Ἡ ἔννοια τοῦ κράτους ὠς κράτους εἶναι γιὰ τὰ σκουπίδια.

   Τὸ θέμα εἶναι τὸ πνεύμα ποὺ κινεῖ τὸ κράτος, ὄχι τὸ κράτος, δηλαδή, άλλά τὴ ζωή. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα - ἄν τὸν ἔχω καταλάβει, ἀλλιῶως συγγνώμη - ὄτι ἔνα κράτος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του εἶναι γιὰ πέταμα.

   Ἡ ἐρώτηση λοιπόν κε Γιάγκο εἶναι γιατί ἡ νεώτερη Ἑλλάδα φτάνει πάντα μέχρις ἑνός σημείου καὶ μετά σπάει καὶ γίνεται χίλια κομμάτια ξαφνικά, ὅπως πάει νὰ γίνει τῶρα. Δὲν νομίζω ὄτι εἶναι θέμα μικροῦ μεγέθους....

   Delete
 7. Ηχητικό ντοκουμέντο Περίανδρου.Πρώην νούερο 2 της ναζιστικής οργάνωσης με βαρύ ναζιστικό παρελθόν και με πολύ ξύλο στο βιογραφικό του.

  "Φοβούνται τα πάντα στη χρυσή , π@τ@ν@ ο Μιχαλολιάκος"


  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=64087017


  Για τους λαικιστές #4

  ReplyDelete
 8. Πφφφφ...
  Λοιπόν δίνω μιὰ ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση πού ἔθεσα πρίν ὁ ἴδιος - γιατί τὸ νεοελληνικό κράτος φτάνεικάθε φορά μέχρι ἑνός σημείου καὶ μετά ξαφνικά καταστρέφεται.

  Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἄπλή διότι αὐτό γίνεται τῶρα.

  Καταστρέφεται διότι κυνηγάει τὸ χρῆμα.

  ReplyDelete
 9. «Ὅταν ἕνα κτίριο εἶναι ἑτοιμόρροπο, λόγῳ σεισμοῦ πρέπει νὰ κατεδαφισθῇ ἐὰν θέλουμε νὰ τὸ κτίσουμε ξανά. Τὸ μπάλωμα εἶναι ἀνέφικτο».

  Κύριε Γιάγκο, αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί το υπάρχον ψευδοκράτος πρέπει να εξαφανιστεί. Επί πλέον, τα πράγματα δεν άρχισαν να πάνε άσχημα τα τελευταία χρόνια. Η παρέκκλιση του Ελληνισμού άρχισε όταν κατεκτήθημεν από τους Ρωμαίους.

  ReplyDelete
 10. Κάνω μιαν ὑπόθεση. Ὁ κος Γιάγκος ἔχει δίκιο στὸ ἐξής καὶ θὰ ἤθελα νὰ ξέρω ἀν συμφωνεῖ - αύτό ποὺ λέω τὸ λέω μετα πόνου ψυχῆς.

  Ὄταν λέμε αὐτό τὸ κράτος πρέπει νὰ κατεδαφιστεῖ ἐπειδή εἶναι ψευδοκράτος ἤ ὅτι ὁ ἑλλληνικός 21ος αἰώνας ἤ θὰ εἶναι ἑλληνικός ἤ δὲν θὰ ὑπάρξει, εἴμαστε ἤδη ὑπάλληλοι αὐτοῦ τοῦ ἄθλιου ψευδοκράτους, δὲν τὸ λέω ἐρειστικά. Καὶ έγώ ἔτσι σκέφτομαι.

  Γιατί λέμε ὄτι ἡ ὔπαρξή μας ἐξαρτάται άπό ΚΑΤΙ - γιὰ παράδειγμα τὸ χρῆμα ἤ ἡ ἡγεσία ἤ ἡ ἑλληνική γλῶσσα - κάτι ποὺ ἄν δὲν τόχουμε, θὰ χαθοῦμε.
  ἄρα εἴμαστε έξαρτημένοι. Ἄρα εἴμαστε δοῦλοι. Ἄρα μᾶς ἀξίζει νὰ χαθοῦμε διότι δὲν ἔχουμε τὸ Θεό μας. Ὁ Θεός εἶναι ἡ πλήρης ἔλλειψη ὁποιασδήποτε προϋποθέσεως.

  Ἡ κρατική ἱδεολογια τοῦ κουτσουρεμένου ἑλληνισμοῦ άπό ἀριστερά καὶ δεξιά εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς ἐξάρτησης, σὲ ὄλες ἀπολύτως τὶς κοινωνικές τάξεις, πλὴν τῶν ἀγροτικῶν ποὺ εἰχαν ἐπιβιώσει ἐπί Τουρκοκρτίας καὶ ποὺ ὄπως εὔστοχα ἔχει παρατηρήσει ὁ Ζαρατοῦστρα χρησιμοποιεῖται ἀπὸ μὰς τοὺς λειψούς σὰν χαντροῦλα ποὺ δείχνουμε στὸν ἰθαγενή ἐαυτό μας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή, ο άνθρωπος είναι εξ αρχής εξαρτημένος. Το καθετί στη φύση εξαρτάται από κάτι.

   Delete
  2. Ἑμ ἐδῷ εἶναι τὸ ζήτημα. Κυρίως οἱ θρησκεῖες ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἄν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος να ἐγκολπώσει ὀλόκληρη τὴ φύση πρὶν τὸ θανατό του καὶ ἄρα νὰ μὴν εἶναι ἐξαρτημένος.

   Delete
 11. Ἡ παρέκκλιση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἄρχισε ὄχι μὲ τοὺς Ῥωμαίους ποὺ λέει ὁ Ἰχώρ ἀλλά μὲ τὸν Παρθενῶνα. Ὁ ἐκατόμπεδος Παρθενῶνας κάηκε ἀπό τοὺς Πέρσες. Οἱ Ἀθηναῖοι, ποὺ αὐτοί ἐνσάρκωναν τὸν ἑλληνισμό, σωθηκαν σὰν ἀπὸ θαῦμα. Ὴ πόλη τους εἴχε καεῖ μαζί μὲ τὰ ἱερά, ἡ ἱερή ἐλιά ποὺ εἶχε φυτέψει ἡ ἴδια ἡ Ἀθηνα εἶχε καεῖ. Οὶ ἴδιοι βρίσκονταν πάνω στὰ πλοία καὶ τὰ γυναικόπαιδα στὴ Σαλαμίνα . Καὶ σὰν ἀπό θαῦμα, νικήσανε.

  Ὲκεί ἄρχισε ἡ ὕβρις, δηλαδή ἡ ἐξάρτηση. Πιστέψανε οἱ Ἀθηναῖοι ὄτι ἔχουν δικαίωμα νὰ σκοτώνουνε νὰ γίνουνε Πέρσες στὴ θέση τῶν Περσῶν. Βουτήξανε τὰ λεφτα τῶν συμμάχων, σὰν τὸν τεευταῖο νταβατζῆ, φτιάξανε τὸν Παρθενῶνα καὶ τὰ βάλανε μέσα στὸ ναό τῆς Θεᾶς. Ἡ θεά δὲν τοὺς συγχώρεσε ποτέ. Σφάξανε τοὺς Μηλίους κα.ι μετά σφαχτήκανε στὴ Σικελία. Τὴν Ἀθήνα τὴν καταλάβανε οἱ καθυστερημένοι Λάκωνες. Οὶ βλάχοι Μακεδόνες συνεχίσανε τὴν πολιτική τῶν Ἀθηναίων καὶ νομίσανε ὄτι κάτι κάνανε καταλαμβάνοντας τὴν Περσική αὐτοκρατορία. Ἡ Περσία ἀκόμα ὑπάρχει, ἐνῷ ὴ Μακεδονία εἶναι μιὰ σαλάτα.

  ReplyDelete
 12. "Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα - ἄν τὸν ἔχω καταλάβει, ἀλλιῶως συγγνώμη - ὄτι ἔνα κράτος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἑαυτό του εἶναι γιὰ πέταμα."

  Ἀκριβῶς...ἀλλά χωρίς τήν ἐπέκταση πού θά κάνω εἶναι κουτσουρεμένο...ἕνας πολιτισμός πού ἀσχολεῖται μέ τόν ἑαυτό του εἶναι ἤδη νεκρός...αὐτό σημαίνει ἑλλαδισμός

  "...Ὁ ἀντίποδας τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ συνήθεια εἴτε ὡς πολιτισμός, εἴτε ὡς ἁπλῆ ἀνοχή. Κάποιος ἔχει πεῖ πώς ὁ Θεὸς καταράστηκε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν συνήθεια. Εἶναι ἀναμφισβήτητητη ἀλήθεια πώς στοὺς πολλοὺς ἡ ζωὴ ἐκφράζεται μὲ συνήθειες. Τὸ πιὸ ὑποκείμενο στὴν παράξενη αὐτὴ ἕξη πρᾶγμα εἶναι οἱ ἰδέες ἑνὸς πολιτισμοῦ καὶ μιᾶς κοινωνίας. Τὰ δημιουργούμενα εἴδωλα τίποτε περισσότερο δὲν ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους παρὰ νὰ συνηθίσουν νὰ τὰ παραδέχωνται. Ἡ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας τους νὰ μὴν ὑπερβαίνη τὴν συνήθεια καὶ οὔτε καμμία ἄλλη διεκδίκηση. Καὶ πάντα βέβαια ὑπάρχουν θεωρίες γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀποδοχῆς τῆς συνήθειας. Κανένας δὲν μπορεῖ ν’ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸν πολιτισμό — τό ἀντικειμενικὸ πνεῦμα, ὅπως θὰ ἔλεγεν ὁ Ἕγελος — μὰ τὸ πρόβλημα εἶναι νὰ μὴν καταστρέφεται ὁ πολιτισμὸς ἐν ὀνόματι τοῦ ἴδιου τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ ὁ κάθε πολιτισμὸς καταστρέφεται ὅταν δὲν ἔχη μέλλον, ὅταν ὑπάρχῃ «ἐαυτοῦ ἕνεκεν» καὶ ἀρχίζει νὰ «συζητῆ» γιὰ τὶς ἀξίες πού δημιούργησε. Γιατί τοῦτο σημαίνει ὅτι οἱ ἀξίες αὐτὲς ἔχουν γίνει ἀντικείμενα ἔξω ἀπό αὐτὸν• ὅτι τοῦ εἶναι οὐσιαστικὰ ξένες. Ἕνας τέτοιος πολιτισμὸς εἶναι ἀναγκαστικὰ αἰσιόδοξος καὶ κυνικὸς καὶ μονομανὴς στὴ φθορά του. Οὔτε ἡ Λογική τοῦ χρειάζεται, οὔτε τὸ αἴσθημα. Ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νὰ τὸν βελτιώσῃ τοῦ εἶναι ἐχθρικὸ καὶ ἀκατανόητο..." ( Γ. Κακλαμάνης ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ )

  ReplyDelete
 13. Πριν ἀπό διακόσια χρόνια -ὁ χρόνος εἶναι σημαδιακός- οἱ Ἀθηναῖοι, διότι εἴμαστε Ἀθηναίοι, δὲν εἴμαστε Ἔλληνες άπό τὴν ἄποψη ὄτι οἱ Ἔλληνες δὲν εἴχαν ποτέ κρατική ὀλοκλήρωση ποτέ μὰ ποτέ- σηκώσανε κεφάλι. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ κάνανε ἤταν νὰ σφάξουνε τὰ λίγα σχετικά γυναικόπαιδα ποὺ βρίσκονταν στὰ φρούρια τῆς Πελοποννήσου. Οὶ Υδραῖοι καραβοκύρηδες εἶχαν πλουτίσει ἀπὸ τὸ κοντραμπάντο πουλῶντας σὰν τὸν Μιαούλη τρόφιμα σὲ ὑπέρογκες τιμές στοὺς πολιορκημένους Γάλλους. Οἱ Φαναριῶτες ἡγεμόνες τάχανε κονομήσει γδύνοντας τοὺς βλαχομπογδανικούς πληθυσμούς, γι`αὐτό καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης τὸν φτύσανε οἱ χριστιανικοί πληθυσμοί τῆς Βλαχιᾶς καὶ τῆς Μπογδανίας, καὶ ὁ ἴδιος έξετέλεσε τὸν μόνο του σύμμαχο ντόπιο τὸν Βλαδιμηρέσκου. Οί περισσότεροι ὀπλαρχηγοί τῆς Ἐπανάστασης ἤταν κλέφτες, μπράβοι, ληστές καὶ δολοφόνοι σὰν τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Ἀντροῦτσο. Ὄλα αὐτά πῆραν συγχωροχάρτι στὸ ὄνομα τοῦ δικαίου αἰτήματος τῆς λευτεριᾶς. Μὲ τὸ ποὺ τὴν πήρανε τὴ λευτεριά οἹ Ἕλληνες, δὲν ξέρανε τὶ νὰ τὴν κάνουνε. Τάχανε κάνει ἤδη γῆς μαδιάμ. Καὶ φωνάξανε τοὺς ξένους νὰ τοὺς σώσουνε καὶ νὰ βάλουνε τάξη. Οὶ ξένοι ἤρθανε, βάλανε μιὰ τάξη ἄλλα ντ, ἄλλων, ἄσχετη τελείως μὲ τὸ ἔνστικτο τοῦ λαοῦ ποὺ εἴχανε ἔρθει νὰ ὁργανώσουνε, καὶ κάθε φορά ποὺ δὲν ἔδενε τὸ γλυκό,οἱ Ἕλληνες τοὺς ξαναπαρακαλάγανε νάρθουνε νὰ τοὺς ξελασπώσουνε, ὄπως καὶ τῶρα.

  ReplyDelete
 14. Σήμερα, τὰ ἰδια χάλια. Οἱ δυτικοσπουδαγμένοι διανοούμενοι ψάχνανε μιὰ ζωή νὰ βροῦνε στὴν Ἑλλαδική Ἑλλάδα τὸ πνεῦμα - ποῦντο ῥε παιδιά ; Ποῦναι ἡ μουσική, τὸ θέατρο, ὄλα αὐτά - ποῦντα νὰ πάρει ἡ εὐχή ; Οὶ λιμασμένοι πρώην άγροτικοί πληθυσμοί ψάχνουνε νὰ διοριστοῦνε στὸ δημόσιο κατακρεουργώντας τὸ πνεῦμα, τὸ ὁποίο ὑποτίθεται τὸ δημόσιο πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ . Τί διδάσκουνε οἱ δάσκαλοι στὸ σχολειό, θάθελα νάξερα ! Οὶ πρώην ληστές, αὐτοί ποὺ στὸν ἐμφύλιο διατάζανε ἐκτελέσεις ποὺ άπό άριστερά καὶ δεξιά μπαίνανε στὰ σπίτια καὶ δολοφονούσανε, μαζί μὲ τοὺς ἠγέτες ποὺ τὴν εἴχανε κάνει μὲ τὸν ´ανακτα στὴ Μέση Ἀνατολή γιὰ νὰ σώσουνε τὸ τομάρι τους γυρίσανε πίσω, ἄλλος μὲ τοὺς Ἄγγλους, ἄλλος μὲ το ΠΑΣΟΚ, καὶ ζητούσαε νὰ θεωρηθοῦνε ἤρωες. Οὶ δύο μας μεγάλοι μουσικοσυνθέτες δὲν ξέρουνε ένορχήστρωση, πρώτη τάξη σπουδῶν σύνθεσης σὲ ὀποιοδήποτε ὠδεῖο. Καὶ ὄμως ἔχουν πλασαριστεῖ σὰν οι μοναδικοί Μπετόβεν καὶ Μότσαρτ, ἔχουν τὴν άξία τους τὸ παραδέχομαι, ἀλλάδὲν ἐχουν φτιάξει ὑποδομή. Εΐναι ἄρπα κόλλα. Ἡ μουσική, ὄπως καὶ τὰ πάντα εἶναι αἰώνια, τὸ ὑλικό της εἶναι ἡ ἀθανασία. Ὁ κομματισμός εἶναι ἀναπόφευκτος. Διὰ τοῦ κομματισμοῦ προσπαθεῖ ὁ Ἔλληνας νὰ φτιάξει ἔναν βούβαλο ἔνα ἀθάνατο πνεῦμα στὴν ἄκρη τῆς ἀλυσίδας τῆς θνησιγενοῦς κακομοιριᾶς, ποὺ θὰ δίνει νόημα στὴν κακομοιριά. Στην ἄκρη τοῦ σκυλάδικου καὶ τῆς ἄθλιας ἀκόμα ἀθλιότερης ψεύτικης ἔντεχνης ἐμπορικῆς μουσικῆς βρίσκεται ὁ Βούβαλος, ὁ κομματάρχης - τὸ τοτέμ ποὺ θα δώσει ζωή στὸ ἄψυχο ὑλικό. Οἱ μουσικοί μας εἶναι ὑπουργοί.

  ReplyDelete
 15. Συμπέρασμα. Ἀπό τὴν ἴδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους βασικό συστατικό ἤταν ἡ κλεψιά, άπό κεὶ ποὺ εἴμαστε κακομοίρηδες, νὰ πᾶμε νὰ ἀρπάξουμε ὄ,τι μποροῦμε. Νὰ άρπάξουμε τὴν κουλτοῦρα τῶν ξένων, νὰ ἀρπάξουμε τὰ λεφτα, νὰ άρπάξουμε τὴ λευτεριά. Αύτό δημιούργησε ἔναν τῦπο νοοτροπίας ληστρικῆς, καὶ ὁ ληστής λέει πάντα ψέματα. Ἀκόμα καὶ οἹ γονείς λένε καὶ ἀπό συνήθεια πως λένε οἱ Κακλαμάνης-Ζαρατοῦστρα νὰ κλέψει, εἶτε τὰ λεφτά, εἶτε τὸ πνεῦμα. Τὸ νά τά βγάλεις πέρα μόνος σου, αὐτό σημαίνει - ἄρπα ὀ,τι μπορέσεις. Ὄμως τὸ στομάχι ἔχει ἡμερομηνία λήξης - φθείρεται καὶ αὐτό, καὶ σκάει μαζί μὲ τὸν ὀργανισμό. Μόνο τὸ πνεῦμα δὲν σκάει.

  ReplyDelete
 16. Ἔτσι μπῆκε Ὸ Ἕλληνας, ποὺ καὶ το ὄνομά του εἶναι κλεμμένο, στὴν ὑποτιθέμενη Δύση. Σιγά μὴν εναι Χριστιανός Ὁρθόδοξος, καλά, δουλευόμαστε ; Ἔχει τὸν θεό τῶν ληστῶν, τῶν τυχοδιωκτών, τὸν βούβαλο. Ἡ ζωη του εἶναι τυχαῖα. Εἶναι μια ζαριά, ἀσσόδυο ἤ ἐξάρες. Ὸ θεός του εἶναι τῆς πλάκας. Αύτόν τὸν θεό τῆς πλάκας κληρονομοῦν οὶ Ἔλληνε γονείς στὰ παιδιά τους καὶ τὰ κατηγοροῦν ὄταν δὲν τὸν πιστεύουν, αὐτόν τὸν θεό τῶν παπατζήδων.

  ReplyDelete
 17. Ὁ Θεός εἶναι καὶ ἤταν πάντα ἔνας, ἡ ἀλήθεια. Καὶ ὁ Κάλβος καὶ ὸ Σολωμός τόχαν καταλάβει αύτό τὸ πράγμα, ὁ ἔνας ἔλεγε δὲν πρέπει νάχομε προστάτες,ὁ ἄλλος ὅτι ἐθνικό εἶναι τὸ άληθινό. Ἁς βροῦμε τὸ Θεό μας, λοιπόν, πρὶν μᾶς βρεῖ αὐτός, θέλουμε δὲν θέλουμε. Καὶ νὰ άφήσουμε τὸ κράτος καὶ τὸ ἔθνος γιὰ μετά.

  ReplyDelete
 18. Θα ξεκινησω απο την πολυ σωστη παρατηρηση του Ιχωρ.
  Εγω εξηγω αυτην την εξελιξη στο οτι τελικα με την Ρωμαικη κατακτηση οι ολιγαρχια βρηκε αυτο που χρειαζοταν. Εναν ισχυρο συμμαχο να την στηριξει εναντιον του ετσι κι αλλιως παρηκμασμενου λαου. Η κατακτηση των Ρωμαιων και η απο τοτε υποδουλωση των Ελληνων δεν στηριχτηκε τοσο στην στρατιωτικη ισχυ οσο στην πολιτικη της Ελληνικης ολιγαρχιας πραγμα που συνεχιζεται μεχρι σημερα.
  Αυτο απανταει και στις παρατηρησεις για το σημερινο κρατος. Πουλημενοι ηγετες που εκλεγονται με τις πλατες ξενων και δεν εχουν αλλη φιλοδοξια παρα να ειναι αφεντες των Ελληνων εστω κι αν ειναι δουλοι των ξενων.

  ΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΑΝΟΜΩΤΑΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΤΑΤΟΥΣ ΕΝΟΜΙΖΟΝ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΠΡΟΔΟΤΑΣ ΩΣΠΕΡ ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ ΕΘΕΡΑΠΕΥΟΝ, ΗΡΟΥΝΤΟ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΛΩΤΩΝ ΕΝΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΩΣΤ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΥΒΡΙΖΕΙΝ.
  Αυτοι που νομιζαν εμπιστους του πιο παρανομους, και τους προδοτες περιποιουντο σαν ευεργετες, προτιμουσαν δεν να ειναι δουλοι στον καθε Ειλωτα (της σπαρτιατικης φρουρας) αρκει να μπορουν να υβριζουν στις πατριδες τους.

  Ετσι περιγραφει ο Ισοκρατης την συμπεριφορα της ολιγαρχιας των πολεων κατα την Σπαρτιατικη ηγεμονια.
  Το προβλημα ομως ειναι και παλιοτερο. Οταν ο Ξερξης κατεβηκε στην Ελλαδα οι Αλευαδες της Θεσσαλιας καθως και οι ολιγαρχικοι των Θηβων τον προετρεπαν να βιαστει γιατι φοβοντουσαν τον Δημο των πολεων οτι θα τους ανατρεψει.
  Ακομη πιο παλια βλεπουμε τον Μαραθωνοδρομο να ξεψυχαει για να δωσει εγκαιρως το μηνυμα της νικης, για να μην πειστει ο λαος να ανοιξει τις πυλες στον περσικο στολο που κατεπλευσε στο Φαληρο, οπως τον φοβεριζαν καποιοι μεσα στην Αθηνα.
  Αυτο που κανουν εδω σημερα οι συσχολιαστες για μενα ειναι να προωθουν ακριβως αυτη την προπαγανδα της ολιγαρχιας. Υποταχθητε στον ξενο οπως σας λεει ο Σαμαρας σημερα και ολοι δουλοι των ξενων χτες και προχθες για να γινεται δουλοι των δουλων.
  Κανενας δεν απαντησε στο ερωτημα. Απο ποιο κρατος ειναι τοσο χειροτερη η Ελλαδα που επιβαλλεται να εξαφανιστει;
  Θα συμφωνησω παλι με τον Ιχωρ οτι το καλυτερο ειναι να κατεδαφιστει και να το παμε απο την αρχη. Αυτο το ψευτορωμεικο δεν ειναι Ελλαδα. Αλλο ομως να θελουμε να φτιαξουμε Ελλαδα και αλλο να την εξαφανισουμε για χαρη καποιου νεφελωδους παγκοσμιου "ελληνικου πολιτισμου".
  Για το αποσπασμα απο τον Κακλαμανη που παρεθεσε ο Ζαρατουστρα θα απαντησω οτι το κρατος μας δεν εχει εναν πολιτισμο που συζηταει γι αυτον.
  ΕΙΧΕ καποτε εναν πολιτισμο που οπως ολοι οι λαοι πρεπει να μελετησει, να μιμηθει και να εξελιξει. Το οτι θεωρουμε (για μενα ειμαστε) τους ευατους μας απογονους των δημιουργων εκεινου του πολιτισμου δεν βλεπω πως μας αφαιρει το προνομιο να διεκδικησουμε την επανελληνιση μας.
  Βασικος πυλωνας αυτου του πολιτισμου ειναι ο ελευθερος ανθρωπος, ο οποιος οφειλει την ελευθερια και την μη υποταγη του σε αλλους ανθρωπους, στην υποταγη του στους νομους του κρατους του.
  Δεν μπορω να καταλαβω τι εννοειται εσεις ελληνικο πολιτισμο και πως τον μπερδευεται με την δουλοπαροικια των μεσαιωνικων κρατων, με την ορθοδοξια, αυτοκρατοριες και αλλα τετοια "επιτευγματα" τα οποια κανενας ποτε δεν θαυμασε ουτε τα θεωρησε αξια μιμησης. Ο Παρθενωνας ειναι πανανθρωπινο συμβολο και οχι η Αγια Σοφια. Ο Πλατωνας και οχι ο Χρυσοστομος, η δημοκρατια και οχι η Βυζαντινη καμαριλα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την ουσία που έχει στα χιλιάδες περισσότερα έργα του ο Ιωάννης θα τη ζήλευε πολύ ο Πλάτωνας.Όπως θα ζήλευε και τη ρητορική του δεινότητα.Ένα μηδενικό είναι οι δεισιδαιμονίες του Πλάτωνας μπροστά στο Χρυσόστομο.Ούτε στα όνειρά του δεν τον φτάνει.Αυτά για όσους γνωρίζουν.

   Επίσης ο Παρθενώνας είναι ένα μηδενικό από μάρμαρα μπροστά στη μεγαλοπρέπει της Αγίας Σοφίας.Αυτά και πάλι για όσους γνωρίζουν και έχουν επισκεφθεί τα δύο μέρη.

   Το ένα είναι καλυβάκι και το άλλο πολυτελές ξενοδοχείο.

   Delete
  2. Το μονο σιγουρο ειναι οτι η αντιληψη σου ειναι τουλαχιστον ανεπαρκης.
   Αντιπαρερχομαι την συγκριση του Πλατωνα με τον Χρυσοστομο, εκτος των αλλων και γιατι δεν τους εχει διαβασει.
   Το θεμα ομως δεν ειναι τι πιστευεις εσυ η αν η Αγια Σοφια ειναι πραγματι ενα θαυμα αρχιτεκτονικης, αλλα ποιον ενδιαφερει αυτο.
   Τα μεν ειναι σπουδαιο πραγμα για τους Ελληνες ορθοδοξους ενω τα δε ειναι για ολο τον κοσμο.
   Ο Ελληνικος πολιτισμος λοιπον που εγινε παγκοσμιος μεσω της εξαπλωσης του στην Ευρωπη και την Ασια εχει σχεση με μια συγκεκριμενη εποχη και οχι με ολες.
   Κανενας Ευρωπαιος δεν ενδιαφερεται για τον Βυζαντινο πολιτισμο μας η για τον πολιτισμο της Τουρκοκρατιας.
   Επομενως το να μου μιλανε για παγκοσμιο Ελληνισμο και να εννουνε τον Ελληνικο πολιτισμο καθε εποχης που αφορα μονο τους Ελληνες ειναι λαθος.
   Τον πολιτισμο που ειχαν οι Ελληνες στο μεγαλυτερο διαστημα των τελευταιων τριων χιλιετιων μονο στην ιστορια θελω να τον μαθαινω ως παραδειγμα προς αποφυγη και οι ξενοι καλυτερα να μην τον μαθαινουνε και ξεφτηλιζομαστε.

   Delete
  3. Εσύ δε τους έχεις διαβάσει.Πολύ καλύτερο και δομημένο λόγο κι ουσία έχει ο Ιωάννης από τον δεισιδαίμων Πλάτωνα.

   Δεν έχει εποχή ο Ελληνισμός.Είναι all time classic.Εκεί την πατάτε εσείς οι ναζί,Για εσάς ο Ελληνισμός τελειώνει στην κατάκτηση από τους Ρωμαίους επειδή είστε φυλετιστές και ρατσιστές.Αλλά ο Ελληνισμός δεν έχει σύνορα ούτε εποχή.Εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο ακόμη και τώρα που μιλάμε.


   Τέλος , και αρχιτεκτονικά ακόμη δε συγκρίνεται η Αγία Σοφία με τις 10-12 στιβαγμένες κολώνες του Παρθενώνα.Αν μπεις στην Αγία Σοφιά και δε σε διαπεράσει ένα δέος , τότε απλά είσαι άνιωθος.

   Delete
  4. Εξακολουθεις να εχεις προβλημα κατανοησης.
   Ο Ελληνισμος που θαυμαζεται απο ολη την οικουμενη δεν ειναι ο πολιτισμος ολων των Ελληνικων περιοδων αλλα μονο της Κλασσικης εποχης και λιγο πριν, λιγο μετα.
   Δεν ειμα εγω που θελω σωνει και ντε τον Ελληνισμο παγκοσμιο και να εξαφανισω τον λαο που τον εφτιαξε.
   Ετσι για μενα ειναι σεβαστες ολες οι εποχες σαν ιστορια της χωρας μου αλλα βεβαια οπως και ολος ο κοσμος θεωρω τον κλασικο πολιτισμο κατι ξεχωριστο για ολη την ανθρωποτητα.
   Αυτο δεν εχει σχεση ουτε με κολωνες ουτε με αγαλματα, αλλα με τροπο ζωης.
   Κολωνες και αγαλματα εφτιαχναν ολοι.
   Δημοκρατια ομως δεν εφτιαξαν ολοι, ουτε ανεπτυξαν επιστημες με τετοιον τροπο, ουτε εκαναν ιδανικο την ελευθερια του ατομου, το μετρο, την ομορφια και την αρετη, ουτε σκεφτηκαν οτι δεν ειναι σωστο ανθρωπος να βασιλευει σε ανθρωπους αλλα ολοι πρπεπει να υπακουουν σε νομους..
   Οσο για τους σοφους τους, ηταν παπαδες οπως και οι δικοι σου.
   Ποσο μυαλο μπορει να εχει ενας ανθρωπος που πιστευει στις ανοησιες της Π.Δ σαν θεοπνευστες και οτι ο Θεος συνδιαλεγεται με τσομπανηδες εκλιπαρωντας την πιστη τους;

   Delete
  5. Ναι ενώ του Ησίοδου οι ανοησίες είναι καλύτερες;

   Λοιπόν πρωτεύουσα της Ελλάδας , του ελληνικού γένους και του Ελληνισμού γενικότεραείναι η Κωνσταντινούπολη , το πνευματικό κέντρο.Κανένας Μοριάς και καμιά βλαχοαθήνα.Σκούξε όσο θες.

   Ο τρόπος ζωής στην αρχαία Ελλάδα ήταν η δουλεία.Τελεία και παύλα.Καλός δουλάκος θα ήσουν εσύ.

   Η Δημοκρατία τέλος κράτησε μόνο περίπου τα 50 χρόνια του Περικλή.Ε και;

   50 χρόνια διαρκέι η ελληνική ιστορία;Τα υπόλοιπα χρόνια είχαμε σκληρές τυραννίες σε όλες τις πόλεις.Άντε για να τελειώνουν ένα ένα τα χάρτινα ανιστόρητα παραμύθια σας.


   Ιερείς είχαν και στην αρχαία Ελλάδα.

   Delete
  6. Εκτος απο το οτι ο Ησιοδος επικαλειται μεν την Μουσα αλλα δεν λεει οτι του απαντησε κιολας, το μονο που κανει ειναι να αναπαραγει σε ποιημα καποιες δοξασιες περι της φυσης και των Θεων.
   Κανενας δεν θεωρησε το εργο του θεοπνευστο, περισσοτερο τουλαχιστον απο οτι των αλλων ποιητων.
   Επομενως θα επιμεινω οτι για να εισαι χριστιανος τετοιας μορφης οπως ο Χρυσοστομος και οι ομοιοι του, πρεπει να εισαι η χαζος η απατεωνας.
   Το θεμα ομως εκτος απο την ποιοτητα της θρησκειας η οποια ετσι κι αλλιως συμβαδιζει και μεταλασσεται με το επιπεδο του λαου ειναι αν λειτουργει ως συνεκτικος κρικος μιας κοινωνιας η σαν συστημα για την επιβολη της εξουσιας.
   Το οτι παρολο το οτι θεωρω τον χριστιανισμο καταστροφεα του πολιτισμου δεν ειμαι σημερα πολεμιος του αλλα και τον υπερασπιζω αν χρειαστει σαν θρησκεια των Ελληνων, εχει να κανει ακριβως με την μετεξελιξη του με τον μονο τροπο που θα μπορουσε να γινει ανεκτη μια τετοια εκτρωματικη θρησκεια. Δεν της πολυδινουμε σημασια και κανουμε αυτα που μας διδαξαν οι γονεις μας σαν θρησκεια και οχι αυτα που λενε οι παπαδες.
   Ετσι στην ουσια κανουμε οτι μας διδαξαν ο Σωκρατης, ο Πλατωνας και αλλοι φιλοσοφοι. Να ειμαστε δικαιοι και να μετεχουμε στα πατροπαραδοτα τυπικα της θρησκειας, που δυναμωνουν την φιλια μεταξυ των πολιτων.
   Ο Ελληνικος πολιτισμος δεν δημιουργηθηκε ουτε ειχε διαρκεια 50 χρονια αλλα αρκετα μεγαλυτερο διαστημα.
   Παρολα αυτα αν θελεις να δεχτω αυτο που λες. Σε 50 χρονια δημιουργηθηκε ενας πολιτισμος που μονο να τον καταστρεψει μπορεσε η χιλιοχρονη αυτοκρατορια και που η αναγεννηση του πηγε τον ανθρωπο απο τις τρωγλες του Μεσαιωνα, στο διαστημα.
   Η Κωνσταντινουπολη ηταν το κεντρο μιας αυτοκρατοριας πολυφυλετικης οπου ο μονος λογος που ξεχωριζαν οι Ελληνες ηταν ο "κακος" πολιτισμος που ειχαν κληροδοτησει οι δουλοκτητες αρχαιοι και μεσω αυτου του πολιτισμου εστω και κακοποιημενου, ξεχωριζε απο τους βαρβαρους ανατολης και δυσης. Τι πνευματικα επιτευγματα καταφερε αυτο το πνευματικο κεντρο;
   Η μονη εποχη που το Βυζαντιο θα μπορουσε να ονομασθει Ελλαδα ηταν οταν εχασε ολες τις αλλες κτησεις του. Τοτε θυμηθηκανε καποιοι οτι ειναι Ελληνες. Και παλι οχι σκετοι αλλα με Ρωμαιους.

   ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΛΟΓΙΣΘΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΠΛΗΘΥΝ ΚΥΝΗΓΙΟΝ, ΙΝΑ ΓΝΩΣΩΣΙΝ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΟΤΙ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ, ΩΣ ΑΥΤΟΙ, ΠΑΡΑΤΑΞΙΝ ΕΧΟΥΣΙΝ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΩΝ.
   Και έτσι σκεφτειτε, ότι κυνηγατε αγριογουρουνα, για να μαθουν οι ασεβεις ότι δεν παρατασσονται απέναντι σε αλογα ζωα όπως αυτοί, άλλα στους κυριους και αφεντεςων τους, και απογονους Ελλήνων και Ρωμαιων.
   ΣΦΡΑΤΖΗΣ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ"
   Απο τον λογο του Κων/νου Παλαιολογου προς τους υπερασπιστες της Πολης.

   Βλεπω ομως με ποση αντιπαθεια μιλας για τον κατα γενικη ομολογια μοναδικο κλασσικο πολιτισμο, επειδη δεν ηταν χριστιανικος.
   Στο ξαναπα οτι εγω δεν ειμαι Ελληνας χριστιανος, ουτε Ελληνας κουμουνιστης, δεξιος η ζερβος,ουτε Ελληνας παγκοσμιοποιημενος, αλλα Ελληνας σκετος.
   Ελληνας παντος καιρου.

   Delete
  7. "Κανενας δεν θεωρησε το εργο του θεοπνευστο, περισσοτερο τουλαχιστον απο οτι των αλλων ποιητων."

   Αφού δεν ήταν θεόπνευστο , πως να το θεωρήσουν;Παραμυθάκια για να τα διαβάζεις εσύ και οι ομοίοι σου ήταν.


   "Επομενως θα επιμεινω οτι για να εισαι χριστιανος τετοιας μορφης οπως ο Χρυσοστομος και οι ομοιοι του, πρεπει να εισαι η χαζος η απατεωνας."

   Ευχαριστώ πολύ.

   "Το οτι παρολο το οτι θεωρω τον χριστιανισμο καταστροφεα του πολιτισμου δεν ειμαι σημερα πολεμιος του αλλα και τον υπερασπιζω αν χρειαστει σαν θρησκεια των Ελληνων, εχει να κανει ακριβως με την μετεξελιξη του με τον μονο τροπο που θα μπορουσε να γινει ανεκτη μια τετοια εκτρωματικη θρησκεια."

   Αν δεν είχε υπάρξει Χριστιανισμός , ακόμα θα περπατούσες και θα έβλεπες το αίμα από τα θύματα στους δρόμους να κυλάει.Που ξέρεις ,ίσως να ήσουν κι εσύ κάποια μέρα ο τυχερός προς θυσία.Όχι ότι δε θα σου άρεζε βέβαια.Είναι γνωστό ότι οι ναζί διψούν για αίμα.

   Delete
  8. "Βλεπω ομως με ποση αντιπαθεια μιλας για τον κατα γενικη ομολογια μοναδικο κλασσικο πολιτισμο, επειδη δεν ηταν χριστιανικος."

   Εγώ μιλώ με αντιπάθεια για 50 χρόνια ελληνικού πολιτισμού.Εσύ μιλάς με αντιπάθεια για 1100 χρόνια ελληνικού πολιτισμού.

   Πράγματι , είναι ασύγκριτα τα μεγέθη.

   Delete
  9. Μα και τι σπουδαία εκείνε η εποχή , ε;

   Να πολεμούν όλοι οι Έλληνες μεταξύ τους(πελοποννησιακός πόλεμος).

   Είναι άλλη μία , από τις πολλές στιγμές εθνικής ενότητας στον αρχαίο κόσμο να φανταστώ , έτσι;

   Delete
  10. Εγω μιλαω με αντιπαθεια για πολιτικα συστηματα και οχι για την Ελλαδα.
   Επειδη η Ελλαδα ηταν επαρχια στην Ρωμαικη την Βυζαντινη η στην Οθωμανικη αυτοκρατορια, πρεπει να θεωρω αυτες τις αυτοκρατοριες πολιτισμενες και Ελληνικες;
   Θα μιλησω με θαυμασμο για τους Ελληνες σοφους και οχι για τους Ρωμαιους πλιατσικολογους αντιγραφεις.
   Για τους Ελληνιστες του Βυζαντιου και οχι για τους εβραιομανεις καλογηρους.
   Για τους κλεφτες και τους αρματωλους και οχι για τον Σουλτανο.
   Και τα σημερινα χαλια αντιπαθω. Τον κλεφτη Σαμαρα, τον απατεωνα Βενιζελο, την σαπιλα και την διαφθορα που εχει φερει αυτο το συστημα, αλλα οχι την Ελλαδα ουτε τους Ελληνες.
   Ο Ησιοδος δεν θεωρειται θεοπνευστος οχι μονο γιατι δεν ειναι αλλα γιατι δεν υπηρχαν ανθρωποι τοσο αποχαυνωμενοι που να πιστευουν οτι τους λενε.
   Κατα τ αλλα παλι εχασες το νοημα.
   Δεν υποστηριξε ποτε κανεις οτι η αρχαιες κοινωνιες ηταν τελειες, αλλα οτι ο πολιτισμος που προεκυψε απο αυτες ειναι μεχρι σημερα ο μοναδικος αξιος να ονομαζεται παγκοσμιος,γιατι οι ιδεες του αφορουν ολον τον κοσμο και εξανθρωπιζουν την οικουμενη, οταν τον ακολουθει.
   Δεν νομιζω οτι μπορεις να βρεις καποιο στοιχειο που κανει τον ανθρωπο αυτο που λεμε "πολιτισμενο" που να μην προερχεται απο εκει.
   Ο πελλοπονησιακος οπως και οι αλλοι πολεμοι μεταξυ των τοτε Ελληνων εγιναν οχι γιατι ηθελαν να ειναι αυτονομοι αλλα γιατι καποιοι ονειρευονταν οπως και σημερα ονειρευονται αυτοκρατοριες και ηγεμονιες.
   Αν λειπουν αυτες οι βλεψεις, οι πολεμοι ειναι πολλοι λιγωτεροι και οπωσδηποτε ειναι το αντιτιμο για να ζεις ελευθερος, ενω εχουν τελικα και λιγωτερα θυματα απο την υποδουλωση.
   Αν δεν σ αρεσει ο πολεμος το μονο που εχεις να κανεις ειναι να γινεις δουλος του πρωτου που θα σε απειλησει.
   Μπορεις να δεις και σημερα ποσοι πολεμοι ειναι μεταξυ κρατων και ποσοι γινονται για την παγκοσμια η διεθνη επικρατηση απο τις μεγαλες δυναμεις.
   Νομιζεις οτι αυτοι που με τετοια λυσσα προσπαθουν να επιβαλλουν την κυριαρχια τους το κανουν για να σε ευεργετησουν;
   Τελος το να υπαρχουν εκατο Ελληνικα κρατη εστω και αν πολεμανε μεταξυ τους ειναι καλυτερο απο το να ειναι η Ελλαδα επαρχια μιας αυτοκρατοριας.

   Delete
  11. "Τελος το να υπαρχουν εκατο Ελληνικα κρατη εστω και αν πολεμανε μεταξυ τους ειναι καλυτερο απο το να ειναι η Ελλαδα επαρχια μιας αυτοκρατοριας."


   Άσ΄το φίλε.Ο ακραίος ρατσιμός σου και φυλετισμός σου δε σε αφήνει να δεις πέρα από την Αθήνα ή τη Σπάρτη.Για εκεί είσαι.Είσαι κι εσύ από αυτούς που λένε ότι το Βυζάντιο ήταν αλβανικό και ρουμάνικο ή βουλγάρικο.Μείνε στην αρχαία Αθήνα και πολύ σου είναι.Δε το έχεις στην ιστορία.Και γενικά είναι ανιστόρητοι οι νεο-Έλληνες.

   Παντοκράτορες είμασταν στο Βυζάντιο.Όχι αυτοκράτορες.Κι εσείς μένετε στον 6ο-5ο αιώνα π.Χ.

   Δε πειράζει άλλος ένας ανιστόρητος νεοέλληνας.

   Delete
  12. Εγώ θα τολμήσω να ισχυριστώ, κύριε Γιάγκο, ότι ο Ελληνικός πολιτισμός, όπως τον γνωρίζουμε εμείς οι δύο, δεν δύναται να επιστρέψει. Δεν συμβιβάζεται με τους τωρινούς καιρούς, δηλαδή την νεωτερικότητα. Μπορούμε να δούμε αναλαμπές του Ελληνικού πολιτισμού σε κάποιους Έλληνες, αλλά μέχρι εκεί φτάνει. Μια μαζική επανελλήνιση προκειμένου να αποκατασταθεί ο Ελληνικός πολιτισμός είναι ανέφικτο. Ελπίζω να κάνω λάθος.

   Delete
  13. Οι πολιτισμοί εξελίσσονται.Εσείς τι θέλετε δηλαδή;Να φοράμε σκισμένα υφάσματα και να μένουμε σε καλύβες;Να γράφουμε σε πάπυρο;

   Αρχαιοπληξία λέγεται αυτό , και δε θα επιστρέψουν αυτές οι εποχές.Τουλάχιστον όσο θα ζούμε.

   Delete
  14. Λυπάμαι αν αυτό καταλάβατε απ' τα γραπτά μου, ρωμηέ. Μήπως νομίζετε επίσης ότι ο σημερινός πολιτισμός του Μεξικού είναι το αποτέλεσμα μιας φυσιολογικής εξελίξεως;

   Delete
  15. Οι πολιτισμοι εξελισσονται και καταστρεφονται.
   Το θεμα ειναι οτι για να καταστραφουν κατι στραβο εκαναν.
   Οι λογικοι ανθρωποι διαβαζουν την ιστορια και βλεπωντας τα καλα στοιχεια τα υιοθετουν ενω τα ασχημα και καταστροφικα τα απορριπτουν.
   Το οτι το Βυζαντινο κρατος κρατησε για χιλια χρονια μπορει να διδαξει κατι αλλα ο τροπος που ζουσαν οι λαοι εκεινοι την εποχη δεν ειναι προς μιμηση.
   Το να δινεις την εξουσια σε καποιον αυτοκρατορα μαζι με τους παπαδες και τους αυλικους και τους αρχοντες να κανουν οτι θελουν με τον λαο αφοπλισμενο και χωρις λογο, μπορει να σ αρεσει αν ανηκεις στην ολιγαρχια που διοικει.
   Στην σταση του "Νικα" ο λαος διαμαρτυρηθηκε στον αυτοκρατορα για την διαφθορα καποιων αξιωματουχων του και αφου τον επευφημησε "Ιουστινιανε συ νικας" του ζητησε να παρεμβει.
   Αυτος ουτε που σκεφτηκε να υπακουσει στο αιτημα του λαου, αλλα εσφαξε στον ιπποδρομο 15.000 ατομα αν θυμαμαι καλα.
   Σοκ και δεος αλα βυζαντιο.
   Γι αυτο και σημερα δεν γινεται καμια παραχωρηση οσο μικρη κι αν ειναι. Για να μην περασει απο κανενος το μυαλο οτι μπορει να εχει λογο.
   Ο Ελληνικος πολιτισμος ειχε καποια στοιχεια που επετρεψαν στην ανθρωποτητα να κανει τεραστια αλματα και επετρεψε στους λαους που τον εφαρμοσαν στην αρχαιοτητα αλλα και σημερα,να ζουν καλα.
   Τωρα, αν αυτο σημαινει ειτε να γυρισουμε στις χλαμυδες ειτε προγονοπληξια, τοτε τα λογια εχουν χασει την σημασια τους και ο καθενας λεει οτι θελει ο αλλος να θεωρει οτι λεει.

   Delete
  16. 1000 φορές Ρωμηός παρά ψευτοέλληνας αρχαιόπληκτος ναζί νεοέλληνας.

   Delete
  17. Figures and scenes of Greek antiquity in Byzantine manuscripts

   https://www.youtube.com/watch?v=baoR08N_uMw&index=3&list=LL63AfUCdXPl9fudJQtU2QpQ

   Greek mythology in Byzantine sculpture - part 1

   https://www.youtube.com/watch?v=_WlfKMomw4I

   Greek mythology in Byzantine sculpture - part 2

   https://www.youtube.com/watch?v=_sdq2PK7myQ

   Delete
  18. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (330-1453)

   https://www.youtube.com/watch?v=HVx9pT4hoUk

   Delete
 19. Βασικος πυλωνας αυτου του πολιτισμο ειναι ο ελευθερος ανθρωπος.

  Ἀκριβῶς, ἀλλά ὄπως ἀποδεικνύει καὶ τὸ σήμερα, ὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι πολιτική ἔννοια. Τί εἶναι ἡ έλευθερία ; Εἶναι τὸ ἀκριβές ἀντίθετο τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας. Ἡ πολιτική ἐλευθερία εἶναι μιὰ ὑποτιθέμενη ἐξασφάλιση, ἕνας μπούσουλας. Ἡπραγματική ἐλευθερία δὲν ἔχει πυξίδα. Ἴσως εἶναι ἀκίνητη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μεγαλη μανια εχεις με την ακινησια Κωνσταντη.
   Πρεπει ομως να ορισεις τι ειναι ακινησια.
   Κατα τον τριτο νομιζω νομο του Νευτωνα ενα σωμα οταν δεν εξασκουνται δυναμεις επανω του τοτε κινειται ευθυγραμμα και ομαλα η ακινειτει αν ειναι σταματημενο. Με λιγα λογια οτι δεν πειραζεις εξακολουθει να κανει οτι εκανε. Ειναι η γνωστη αδρανεια.
   Το προβλημα εντοπιζεται οτι αν ενα σωμα κινειται ευθυγραμμα και ομαλα κανενας δεν μπορει να αποδειξει οτι κινειται. Ο επιβατης ενος οχηματος που ταξιδευει χωρις να επιταχυνει δεν υπαρχει κανενας τροπος να αποδειξει οτι κινειται.
   Αυτοι οι επιβατες ονομαζονται στην σχετικοτητα "αδρανιακοι παρατηρητες" και το γεγονος οτι ειναι ισοτιμοι και μπορει ο καθενας να υποστηριζει οτι κινουνται ως προς αυτον οι υπολοιποι ενω ο ιδιος ειναι ακινητος παραγει και ολες τις περιεργες καταστασεις που προβλεπει η θεωρια.
   Κατα τα αλλα δεν υπαρχει πραγματικη ελευθερια οπως μπορεις να διαπιστωσεις αν επιχειρησεις να πεταξεις, να πλουτισεις η να κανεις οτιδηποτε δεν σου επιτρεπεται ειτε απο τι συνθηκες ειτε απο την φυση.
   Ελευθερια λοιπον αναγκαστικα ειναι σχετικο μεγεθος και οχι απολυτο. Δεν υπαρχει απολυτη ελευθερια και απολυτη δουλεια αλλα μονο οι ενδιαμεσες καταστασεις.
   Μια επιθυμητη ενδιαμεση κατασταση μπορει να επιτευχθει με καποιους τροπους και γι αυτους τσακωνομαστε εδω.

   Delete
 20. Ἑγὼ προτείνω ἔναν νέο ὀρισμό τοῦ ἑλληνισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἰστορικός. Ὁ ἑλληνισμός δὲν ἔχει παράδοση, οὔτε ταυτότητα. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ὁ Παρθενώνας. Ἀρνεῖται τὰ σύμβολα. Τὰ καλλιτεχνικά καὶ πνευματικά προἰόντα τὰ θεωρεί ἰσάξια μὲ μιὰ λεπτομέρεια στὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ. Ἔχει τὸ θάρρος νὰ μὴν δημιουργήσει τίποτα, νὰ άρνηθεῖ τὸ χειροκρότημα.

  Περιφρονεῖ τὴν ἰδέα τῆς δημιουργίας.

  Ἀσχολεῖται μὲ αὐτό ποὺ εἶναι, ὄχι μὲ τὸ ἀντίθετό του.

  ReplyDelete
 21. Για το Ενοχο που τελευταια μου κρεμαει αναρτησεις θα αναγκαστω εκτος θεματος να πω δυο πραγματα.
  Πρωτον θα μαθεις καποτε οτι το δικαστηριο απεριψε το αιτημα της οικογενειας Καπελωνη.
  Επειδη ομως εμενα μ αρεσει να βλεπω τα πραγματα οχι νομικιστικα αλλα με βαση το δικαιο, θα σε ρωτησω. Σου φαινεται ωραιο αυτο που εκανε η οικογενεια;
  Προφανως οσο ο Μανωλης ζουσε δεν καταφεραν να τον πεισουν οτι ειχε αδικο στην επιλογη του. Τωρα που δεν ειναι εδω να την υπερασπιστει, βγαινουν να τον ξευτιλησουν σαν να ηταν κανενας ηλιθιος που μετα θανατον οι εξυπνοι συγγενεις θα τον ακυρωσουν; Αν το εκαναν σε εμενα θα εβγαινα απο τον ταφο να τους κυνηγησω.
  Ακου κι αυτα

  Για όσους απορούν για την εχθρική στάση κατά του Λαϊκού Συνδέσμου, της οικογένειας του δολοφονηθέντος από παρακρατικούς τρομοκράτες, Μανώλη Καπελώνη, πέρσι τέτοια ημέρα, να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του 22χρονου ήταν κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ

  Ο Κώστας Καπελώνης, πατέρας του 22χρονου Μανώλη, υπήρξε γνωστός συνδικαλιστής του ΥΠΕΧΩΔΕ και στενός συνεργάτης του Κώστα Λαλιώτη.

  Σήμερα είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΟΜ (της δημόσιας επιχείρησης ανέγερσης νοσοκομειακών μονάδων που ανήκει στο υπουργείο Υγείας), θέση στην οποία τοποθετήθηκε με πρόταση της τότε υπουργού Υγείας, Μαριλίζας Ξενογιαννακούλου και διατηρήθηκε στη θέση του με απόφαση του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου.

  Αυτα τα ειχα διαβασει απο περυσι σε σελιδα ασχετη με την Χ.Α η οποια το μονο που εγραψε για το θεμα ηταν μια λιτη ανακοινωση με τις κατηγοριες της οικογενειας, σεβομενη πολυ περισσοτερο την μνημη του συναγωνιστη.
  Οταν ενας νεος αφηνει την βολεμενη ζωη που μπορουν να του εξασφαλισουν οι κομματικες προσβασεις του μπαμπα του για να αγωνιστει για την Ελλαδα πρεπει να τον εκτιμησουμε πολυ περισσοτερο απο τον απελπισμενο που δεν εχει στον ηλιο μοιρα.
  Τωρα βγαινει ο σαλταδορος πατερας να ακυρωσει τις επιλογες του νεκρου λεβεντη του.
  Οσο για την συμπεριφορα της Χ.Α ποια θα επρεπε κατα την γνωμη σου να ειναι;
  Να μην τιμησει τα δυο νεκρα μελη της; Να τους ξεχασει σαν να μην υπηρξαν;
  Χτες μαζευτηκαμε μερικες χιλιαδες ανθρωποι και αναψαμε ενα κερι στην μνημη τους. Ειμαστε παλιανθρωποι;
  Για τις ιστοριες του Περιανδρου εκτος του οτι δεν λεει οτι ηταν, αλλα "αν πω οτι ηταν τωρα που καιγεται ο κωλος τους", καθως και οτι ακουσα οτι ετοιμαζει δικο του κομμα θα πρεπει να εχεις την σωστη οπτικη των πραγματων.
  Κανενας δεν αρνειται (εκτος αν προκειται να παει φυλακη) οτι οι Χρυσαυγιτες εχουν δωσει πολες φορες το παρον σε καυγαδες.
  Θα πρεπει ομως να δουμε και το οτι σε ολες τους τις δρασεις εχουν συνεχεις παρενοχλησεις απο αριστεριστες οι οποιοι εκτος του οτι βαρανε οποιον μπορεσουν και μετα καυχιωνται ελευθερα, επιτιθενται, ανατιναζουν, βαζουν φωτιες και σπανε γραφεια και ιδιωτικες επιχειρησεις και οχηματα χρυσαυγιτων.
  Μια και το κρατος τους προστατευει και κανενας δεν συλλαμβανεται οι Χ.Α πρεπει να απαντησει η να εξαφανιστει.

  ReplyDelete
 22. Διαβαζοντας την προταση του Ντογιακου ειδα την σαχλαμαρα να περναει σε αλλο επιπεδο.
  Η υποθεση του Λουκμαν που απο τον ιδιο τον Ντογιακο ειχε κριθει οτι δεν ειχε σχεση με το κομμα τωρα ειναι στο κατηγορητηριο, οπως και πεντε εξη αλλες παρομοιες.
  Ενας πιτσιρικας που δηλωνε χρυσαυγιτης μαχαιρωσε εναν συμμαθητη του που του πειραζε την γκομενα. Φυλακη ο ΜΙχαλολιακος γιατι αυτος του εδωσε εντολη κατα τον εισαγγελεα.
  Με εντολη επισης Μιχαλολιακου, δολοφονηθηκε ο Φυσσας. Για καποιο ανεξηγητο λογο ο Φυσσας απο ολους τους αντιπαλους της Χ.Α ηταν ο πιο επικινδυνος και αντι να δωθει εντολη να τον σκοτωσουν στα μουλωχτα, στησανε καυγα για να ανακατεψουν το κομμα και μετα ο Ρουπακιας σταματησε με το αμαξι του στην μεση του δρομου που ηταν γεματος απο φιλους του θυματος και ΔΙΑδες και τον σκοτωσε.
  Πριν δυο μολις μερες ο Βοριδης ειχε ανακοινωσει οτι θα υπαρξουν κατηγοριες για εγκληματικη οργανωση και επι ενα χρονο ολοι συζητουσαν απο τηλεορασεως για να βρουν τροπο να τους βγαλουν εκτος νομου και ειπε ο Μιχαλολιακος να τους διευκολυνει.
  Το οτι δεν βρεθηκε κανενα στοιχειο για την εντολη η τον προσχεδιασμο του φονου αν συνδιαστει με την γελοιοτητα του σεναριου δεν προκειται να σταθει σε κανενα δικαστηριο.
  Ακομη και οι χρυσαυγιτες που απαντησαν στο καλεσμα του φιλου τους που ειχε μπλεξει με τον Φυασσα σε καποια παρεξηγηση, το εκαναν οπως δειχνουν τα τηλεφωνικα αρχεια μονοι τους τηλεφωνοντας ο ενας στον αλλο.
  Αυτο φαινεται οτι ηταν συνηθισμενη πρακτικη απαντησης σε προκλησεις, αλλα σε καμια περιπτωση δεν συνιστα εντολη του αρχηγου για φονο.
  Με εντολη επισης Μιχαλολιακου μαζευτηκαν 20 χρυσαυγιτες και επιτεθηκαν εναντιον 45 ΠΑΜιτων με σκοπο να τους σκοτωσουν γιατι τους εσβηναν τα συνθηματα. Μαλιστα πριν το κανουν συστηθηκαν κιολας οι επικεφαλης. Δεν φτανει ομως η γελοιοτητα της κατηγοριας για αποπειρα ανθρωποκτονιας απο προθεση σ εναν καυγα που παρομοιοι του εχουν γινει απο ολους και δεν εγιναν ουτε προσαγωγες, αλλα υποστηριζεται οτι ειχαν λαβει και εντολη απο τον αρχηγο της "εγκληματικης οργανωσης".
  Ο Μιχαλολιακος δηλαδη κατα τον εισαγγελεα, διεταξε 20 ατομα να πανε να σκοτωσουν 45 ανθρωπους και αυτοι χωρις αντιρρηση, αφου συστηθηκαν προσπαθησαν μεν να τους σκοτωσουν ολους αλλα δεν προλαβαν παρα να κανουν μια γρατζουνια στο κεφαλι του αρχιτραμπουκου του ΠΑΜΕ.
  Αν πιστευε κανενας αυτες τις μαλακιες, οτι με μια εντολη υπαρχουν δεκαδες προθυμοι να τους στειλουν στα θυμαρακια, δεν θα τολμουσαν ουτε να κοιταξουν χρυσαυγιτη οι εισαγγελεις αλλα και κατι αλλοι τυποι.
  Σε κανενα μαλιστα εγκλημα δεν χρησιμοποιηθηκε το οπλοστασιο της Χ.Α που κατα τον Ντογιακο μπορει να μην βρεθηκε αλλα υπαρχει, ουτε καν οι καραμπινες του Κασιδιαρη.
  Φαινεται το φυλανε για το πραξικοπημα, οπου οι καμια τριανταρια αρτια εκπαιδευμενοι στις κατασκηνωσεις θα κατατροπωσουν τις ενοπλες δυναμεις της χωρας και θα καταλυσουν την δημοκρατια.
  Τελος Λαγος κατηγορειται με βασει μηνυματα αλλα και τηλεφωνηματα που δειχνουν οτι ειχε ενημερωση για τον καυγα στο Περαμα.
  Απο το γεγονος και μονο οτι τα τηλεφωνα των βουλευτων (εκτος αν πιστευεις οτι παρακολουθουσαν μονο τον Λαγο) παρακολουθουντο απο τις 12 τουλαχιστον του μηνα ενω η δολοφονια του Φυσσα εγινε στις 17 και απο το γεγονος οτι πουθενα δεν βρεθηκε τιποτε περισσοτερο απο το οτι ο Λαγος ηταν ενημερος (θα το πιστευα και χωρις υποκλοπες) για εναν καυγα, συμπεραινουμε οτι οι διωκτικες αρχες ξερουν πολυ καλα οτι οι κατηγοριες ειναι μουφα.

  ReplyDelete
 23. Επειδη δε και οι περιγραφες των εγκληματων ειναι συνταρακτικες, θα σου επισημανω δυο περιπτωσεις απο του Δενδια.

  , υπήκοο Πακιστάν , και εν συνεχεία αφού τον έριξαν στο έδαφος άπαντες τον χτυπούσαν με γροθιές στο πρόσωπο και στον σβέρκο του, και ένας εξ αυτών συνέχισε να τον χτυπάει με το ρόπαλο στον αριστερό του αγκώνα με αποτέλεσμα να του προκαλέσει εκδορές.

  Το βαραγαν πεντε ατομα με μπουνιες και ροπαλο και "του προκαλεσαν εκδορες".
  Θυμιζει τον ατσαλακωτο Στρατουλη που τον σκοτωνε η Χ.Α (τελικα ηταν ΑΕΚζηδες) και δεν του τσαλακωσαν ουτε το πουκαμισο.

  Την 15/12/12, 3 ημεδαποί που βρίσκονταν σε καφετέρια στέκι ατόμων του Α/Α χώρου δέχθηκαν επίθεση από άτομα που φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής

  Η υποθεση αυτη εκδικαστηκε και οι τρεις "ημεδαποι" καταδικαστηκαν αφου αποδειχτηκε οτι οχι μονο δεν δεχτηκαν επιθεση αλλα αντιθετα αυτοι επιτεθηκαν.

  Αυτα τα ολιγα και θα προτιμουσα αντι να μου δινεις σαχλαμαρες που αναπαραγουν τα ΜΜΕ και δεν υπαρχει τροπος να μην τ ακουω να δινεις επιχειρηματα για ποιο λογο πρεπει να γινουν πιστευτα και για ποιο λογο κατι ειναι πραγματικα κατακριτεο περα απο το οτι το κατακρινει ο Μπομπολας και τα αλλα αρχιλαμογια κοληταρια του Σαμαρα και του "εταιρου αποκλειστικης ευθυνης" του.

  ReplyDelete
 24. Ἁκινησία σὲ πνευματικό ἑπίπεδο σημαίνει μὴ ὰντίδραση μὲ τετριμμένο τρόπο. Βλέπεις πάντα τὰ πράγματα ἁπό τὴν ἁρχή, δὲν ἔχεις σχέδιο δράσης. Δὲν παίρνεις θέση παρά μόνο ὄταν ἀπό μόνος σου τὴν ἔχεις πάρει πραγματικά, ὄμως, χωρίς να θές. Δὲν έκκινεῖς ἀπό ὄχημα ποὺ βρίσκεται ἤδη ἐν κινήσει> Εἶσαι ἀπροκατάληπτος στὰ φυσικά σου ὄρια. Οἱ φόνοι ποὺ ἔγιναν βρωμάνε μυστικές ὑπηρεσίες ἤ ἐγκληματικές ὀργανώσεις καὶ ἐν πάσει περιπυτώσει σπρώχνουν τον κόσμο σὲ πανικό. Ὀ πανικός εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς ἁκινησίας.

  ReplyDelete
 25. Δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως άμφιβολία ὄτι μὲ πρόσχημα τὴ Χρυσή Αύγή τὸ καθεστώς προσπαθεῖ νὰ ἐξοντώσει ἔνα σεβαστό τμῆμα τοῦ ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ πρὶν τῆς ὤρας του. Ὀ κύριος Γιάγκος ἔχει ἀπόλυτο δίκιο σὲ αὐτό, ὄποιος δὲν τὸ βλέπει κάνει τὸν ἀνήξερο. Ἁν κύριε Γιάγκο τὸ κομμάτι αὐτό τοῦ πληθυσμοῦ πανικπβληθεῖ καὶ χάσει τὴν ψυχραιμία του, ἄλλο ποὺ δὲν θέλουνε.... Σὲ βάθος μιᾶς γενεᾶς τὸ πολύ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει ξυριστεῖ σὰν αὐγό.

  ReplyDelete
 26. Ἑάν κύριε Γάγκο τὸ κομμάτι αύτό τοῦ πληθυσμοῦ δὲν μπορεῖ νὰκλείσει τὰσύνορα καὶ νὰ προστατέψει τὴν οἰκονομία του καὶ τὴν ἀκεραιότητά του, τοῦ μένει μιά μόνο λύση - νὰ άντικαταστήσει τὴν ἡγεσία ποὺ δὲν τὸ ἐκπροσωπεῖ ἑχοντας καταλάβει ποιὰ εἶναι ἡ αίτία τῦ κακοῦ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεσο. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνει δουλειά μόνο μὲ τοὺς Ἑβραίους. Δὲν ἀρκεῖ αὐτό τὸ πράγμα. Γιὰ νὰ σωθεῖ αύτό τὸ κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ πρέπει νὰ αλλάξει τὴν κατεύθυνση τοῦ πλανήτη. Μἰα μία οἰ ἠγεσίες μηδίζουν, κάνουν τεμενάδες στὴν αὐτοκρατορία. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει ν.α γίνει εἶναι νὰ δηλώσουν οἱ ἐκπρόσωποί σας στὴνΕύρωβουλή ὄτι δὲν ἀναγνωρίζουν τὸ χρέος.

  ReplyDelete
 27. Ὄλα τὰ κόμματα ποὺ ἀναγνωρίζουν τὸ χρέος εἶναι προδότες, ἀλλά δὲν πρέπει νὰ έκτελεστοῦν. Μόλις γίνει κατανοητό ὄτι οὔτε ἔνα εύρώ δὲν θὰ πληρωθεῖ, ἡ συνωμοσία ποὺ ἔχει στηθεῖ θὰ καταρρεύσει ἀναίμακτα. Οὶ Ἔλληνες πρέπει νὰ δείξουν μαζική εηνική ἀνυπακοή καὶ νὰ μὴν πληρώσουν δεκάρα.

  ReplyDelete
 28. Συγκεκριμένα, οὶ δικοί σας εὐρωβουλευτές, μιὰ καὶ οὶ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ εἶναι ἐλεύθεροι, πρέπει νὰ πάνε στὸ εὐρωκοινοβούλιο ἤ κάπου ἐκεῖ καὶ νὰ σκίσουνε τὴ δανειακή καὶ τὸ μνημόνιο μπροστά στις κάμερες. Θὰ σᾶ βγάλει ὁ λαός με ἐβδομῆντα τοῖς ἐκατό. Ἀν δὲν τὸ κάνετε, συγγνώμη ἀλλά δὲν εἶστε πατριώτες.

  ReplyDelete
 29. Παγκοσμίως, ὴ σύγκρουση εἶναι γύρω ἀπό τὴν ἔννοια τῆς ὑποχρέωσης. Σὲ μὰς, ἡ ὑποχρέωση εἶναι κυριολεκτική. Ὅποιος δὲν προτείνει σεισάχθεια εἶναι,τρόπον τινά, δήμιος.

  ReplyDelete
 30. Xμμμμ... Ἀν δὲν κάνω λάθος, ἡ κρίση τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους μὲ τὴ μορφή ποὺ τὴν ξέρουμε τῶρα ξεκινάει ὄταν μαθαίνουμε ὅτι με τὴ δανεική σύμβαση ἡ χῶρα ἔχει ὑποθηκευθεῖ καὶ θὰ γίνουν τρομακτικές περικοπές σὲ ὄλα τὰ δημόσιαἔξοδα είς ὄφελος τῶν δανειστῶν.

  Τρία πράγματα σημαίνει αὐτό. Πρῶτον, ὄτι ὁ ἐν Ἑλλάδι πληθυσμός δὲν ἐλέγχει τὴν ἠγεσία του καὶ τὴνπολιτική ποὺ αὐτή ἀκολουθεῖ διότι ἐνῶ τὸ σχέδιο ὑπαγωγῆς στὸ ΔΝΤ προηγεῖτι τῶν ἐκλογῶν, τὸ σύνθημα τοῦ νικητή τῶνἐκλογῶν ἤταν λεφτά ὑπάρχουν, ἀσαφές σύνθημα.

  Δεύτερον, ὄτι τὰ χρήματα ποὺ βρίσκονται ἐν Ἑλλάδι φεύγουνε καὶ πάνε ἀλλοῦ.

  Τρίτον, ὄτι τὰ χρήματα θὰ συνεχίσουν νὰ πηγαίνουν ἀλλοῦ ὄσο ἡ χῶρα μένει ὑπό καθεστῶς ξεπληρώματος χρέους.

  Ἑάν οὶ θεσμοί τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους λειτουργούσαν καὶ οἱ σχέσεις τῶνἙλλήνωνμεταξύ τους γίνονταν ἄνευ χρηματικῶν συναλλαγῶν, ὴ συνθήκη αὐτή, τὸ ότι τὰ χρήματα φεύγουν ἀπό τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἐλλάδα ὡςσύνολο μένει χωρίς χρήματα, δὲνθὰ χαρακτήριζε τὴν Ἑλλάδα ὠς σύνολο. Ἐάν άντιθετα ὴ ὤνω λειτουργία τῶνθεσμῶνκαὶ οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων μεταξύ τους εἶναι χρηματικές, αύτό ποὺ καθορίζει αὐτή τὴ στιγμή τὴν ἑλλάδα ὠς σύνολο δὲνεἶναι κάποια ἰδεολογία ἤ θρησκεῖα τὸ κλίμα, ἀλλά τὸ γεγονός ὄτι τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων φεύγουνε καὶ πάνε ἔξω.

  Ἕνα πατριωτικό κόμμα, σὲ ἀντίθση μὲ αὐτά ποὺ δὲν εἶναι πατριωτικά, 1) ἐκπροσωπεῖ τὴν πλειοψηφία τῶνπολιτῶν ἐνός κράτους σὲ σχέση μὲ τὴ μειοψηφία ἀλλιῶς δὲνεἶναι πατριωτικό ἀλλάμειονοτικό 2) ὑπερασπίζεται τὴν άνεξαρτησία αὐτῆς τὴς πλειοψηφίας ἔναντι τῶν ἄλλων κρατῶν.

  Ἔνα κόμμα πατριωτικό λοιπόν τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ δώσει άπάντηση στὸ ζήτημα ποὺ ἐνώνει ὄλους τοὺς πολίτες. Τὸ ζήτημα αὐτό στὴν παροῦσα συγκυρία εἶναι τὸ γεγονός ὄτι τὰ χρήματα τῶνἙλλήνων φεύγουνε ἀπό τὴν Ἑλλάδα καὶ πάνε ἔξω.

  Οἱ ἐπιλογές εἶναι οἱ ἐξής. 1) Νὰ συνεχίσει αύτό νὰ γίνεται καὶ τα χρήματα νὰ συνεχίσουν νὰ πηχαίνουν ἔξω. 2) Νὰ πάψουν νὰ πηγαίνουν ἔξω καὶ νὰ μείνουν στὴνἙλλάδα 3) Νὰ έπιστρέψουν τὰ χρήματα στὴν Ἑλλάδα, λιγότερα ἠ περισσότερα.

  Ἀποκλείονται οἱ ἐξής ἐπιλογές. 1) Νὰ γίνει άλλαγή νομίσματος. 2) Νὰ γίνονται οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων ὠς ἔχουν μὲ μὴ χρηματικό τρόπο ἐκτός καὶ ἀν ἀλλάξουν ῥιζικά μὲ βίιο ἤ μὴ βίαιο τρόπο οὶ θεσμοί καὶ οἱ σχέσεις αὐτές. Ἑάν αύτό δὲν γίνει, ὴ Ἑλλάδα καθορίζεται αὐτή τὴ στιγμή συνολικά οὔτε ἀπό ἰδεολογία, οὔτε ἀπό ἰστορία, ούτε ἀπό γλώσσα, οὔτε άπό θρησκεία, οὔτε άπό τίποτε ἄλλΟ ἀπολύτως ἐκτός ἀπό τὰ λεφτά καὶ τὴν πορεία αύτῶν.

  Συνεπῶς ὁιοιδηποτε πολιτικό κόμμα δὲν ταυτίζει τ`ην Ἑλλάδα μὲ τὴν πορεία τῶν χρημάτων δὲν εἶναι πατριωτικό, διότη Ὴ Ἑλλάδα μὲ βάση τὴν ὠς ἄνω ἀνάλυση καθορίζεται ἀπὸ τὴν πορεία τῶν χρημάτων. Τὰ κόμματα ποὺ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πορεία αὐτή δὲν εἶναι πατριωτικά, εἴτε ἀπό ἀδυναμία, εἴτε ἐκ τοῦ πονηροῦ, εἴτε ἀπλῶς ἐειδή δὲνἔχουν πατριωτικές αλλά ἄλλες έπιδιώξεις.

  Με βάση τὴν προηγουμενη ἀνάλυση ἡ Ἑλλάδα αύτή τὴ στιγμή καθορίζεται άπὸ τὴν πορεία τῶν χρηματων τῶν Ἑλλήνων ἀπό τὶς τσέπες τους στὸ ἐξωτερικό. Αύτό εἶναι ἡ Ἑλλάδα αὐτή τὴ στιγμή. να πατριωτικό κόμμα εἶναι αὐτό ποὺ θα γίνει μέρος αὐτῆς τῆς πορεῖας, γιά νὰ τὴν άλλάξει ἤ νὰ τὴν ἐνισχύσει. Ἔνα κόμμα ποὺ δὲν άσχολεῖται μὲ αύτή τὴν πορεῖα ἤ τὴν θεωρεῖ κάτι τ`ο δευτερεῦον ἤ λέει ὄτι δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε γιὰ αὐτή δὲν εἶναι πατριωτικό, ἐνδεχομένως δὲν εἶναι ἑλληνικό.

  ReplyDelete
 31. Μὲ βάση τὴν ὠς ἄνω ἀνάλυση, κανένα ἀπολύτως πολιτικό κόμμα, ὀργανισμός, πρόσωπο πολιτικό δὲν εἶναι πατριωτικό ἠ κὰν ἐλληνικό ἐάν διαχωρίζει τὸν ἐαυτό του καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀπό τὴν πορεία τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὡς συνόλου. Μπορεῖ νὰ εἶναι ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκος ἀπό ἑλληνικό. Μπορεῖ νὰ πιστεύει στὸ Δωδεκάθεο, στὸν ἤρωα Ἕλληνα, νὰ εἶναι βαμμένο γαλανόλευκο, ἐάν δε ταυτίζεται μὲ τὴν πορεία τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ δὲν εἶναι ἑλληνικό εἶναι κάτι ἄλλο, διότι ἡ πορεία αὐτή εἶναι ὴ Ἐλλάδα. Τὸ νὰ ἔχει μιὰ θολή ἄποψη γιὰ τὸ ποιά θ´α ἔπρεπε νὰ εαι αὐτή ἡ πορεῖα δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σημασία, διότι αυτό σημαίνει ὄτι διαχωρίζει τὴ θέση του ἀπό αὐτή τήν πορεῖα. Εναι σαν κάποιος νὰ πίνει ρετσίνα καὶ τὴν ὥρα ποὺ τὴν πίνει λέει, θὰ ἤθελα νὰ ἔπινα βυσσινάδα. Αύτό ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ Χρυσή Αύγή, καὶ γιὰ τὸ ΚΚΕ καὶ γιὰ τὸν Καραμπελιά καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε ἰσχυρίζεται ὄτι ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ βάση τὴν νω ἀναλυση, ἡ Ἑλλάδα εἶναι αὐτή τὴ στιγμή ὴ πορέα τῶν χρημάτων τοῦ Ὲλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὡς συνόλου καὶ τίποτε ἄλλο.

  ReplyDelete
 32. Γ. Μὲ βάση λοιπόν τὴν ἄνω ἀνάλυση, τὰ κόμματα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, Κ.Κ.Ε. καὶ Χρυσῆς Αύγῆς περιλαμβανομένων, στὸ βαθμό ποὺ δὲν ταυτίζονται μὲ τὴν πορεία τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὡς συνόλου δὲν εἶναι ἑλληνικά κόμματα. Εἴτε εἶναι ξένα κόμματα, εἴτε εἰναι μὴ πολιτικά κόμματα.

  ReplyDelete
 33. Δ. Ἡ μόνη ἑλληνική ἡγεσία ποὺ δύναται νὰ ὑπάρξει, μὲ βάση τὴν ὠς ἄνω ἀνάλυση, εἶναι αύτή ποὺ θὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν πορεία τῶν χρημάτων τοὺ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὠς συνόλου. Μιὰ ἡγεσία πνευματική ἤ ἄλλη δὲν εἶναι ἑλληνική, διότι ὴ Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀπό τότε ποὺ ἀπέκτησε οἱκονομική ὑπόσταση - πρὶν ποὺ ὑπήρχαν ὀθωμανικά καὶ εὐρωπαϊκά νομίσματα δὲν ὑπῆρχε Ἑλλάδα. Ἑλλάδα ὑπάρχει άπὸ τὴ στιγμή ποὺ τὰ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελοῦν ἐνιαῖο σύνολο καὶ ἔχουν κοινή πορεῖα. Συνεπῶς ὀ τελευταῖος Ἔλληνας ἡγέτης ἤταν ὁ Γεώργιος Ἀνδρέου Παπανδρέου, διότι ταυτίστηκε μὲ τὴν πορεῖα τῶν χρημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὠς συνόλου. Κανένας δὲν τὸν ἔχει διαδεχτεῖ καὶ δὲν φαίνεται κάν νὰ θέλει νὰ τὸν διαδεχτεῖ. Συνεπῶς καὶ ἐφόσον ἰσχύει αὐτό, τὰ κόμματα ποὺ δὲν θέλουν νὰ διαδεχτοῦν τὸν Γ.Α.Π. δὲν διεκδικοῦν τὴν ἠγεσία τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά διεκδικοῦν κάτι ἄλλο, ἄν διεκδικοῦν κάτι. Ὁ Γ.Α.Π. εἶναι ὁ τελευταῖος Ἔλληνας ἡγέτης.

  ReplyDelete
 34. Ε. Μόνον ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἐξ ὄσων γνωρίζω ἔχει τονίσει τὴν κεντρική θέση του Γ.Α.Π. στὶς ἐξελίξεις καὶ δὲν ἔχει ὑποβαθμίσει τὸ ῥόλο του. Μὲ βάση τὴν ὠς ἄνω ἀνάλυση, ὁ Γ.Ὰ.Π. ´ηταν ὁ τελευταῖος Ἕλληνας έκπρόσωπος ποὺ ταυτίστηκε μὲ τὴν πορεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὠς συνόλου, ἐπειδή ταυτίστηκε μὲ τὰ χρήματά του. Ἴσως ὸ Δημήτρης Κιτσίκης τὸ κατόρθωσε αὐτό χάρη στὴ γαλλική του παιδεῖα. Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἕνας ἀσύλληπρος ταρτουφισμός σὲ σχέση μὲ τὰ χρήματα, ποὺ καθορίζει τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ νὰ ἀρνεῖται τὴν οἰκονομική ὑπόστασή της.

  Ἡ Ἑλλάδα ὠς πολιτικό καὶ πολιτισμικό σύνολο ταυτόχρονα ἀρνεῖται καὶ ἀποδέχεται τὰ χρήματα. Αύτό τὸ πράγμα βέβαια μᾶς ἔχει καταστρέψει τὴ ζωή. Δὲν παίρνει ποτέ ξεκάθαρη θέση οὔτε ὑπέρ οὔτε κατά τῶν χρημάτων. Γι αὐτό καὶ δὲν γίνεται κράτος ποτέ.

  Δύο ἐπιλογές ἔχει. Ἤ νὰ άποδεχτεῖ τὰ χρήματα καὶ νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν πορεῖα αὐτῶν, ἤ νὰ τὰ ἀρνηθεῖ παντελῶς καὶ να βασιστεῖ σὲ κάτι ἄλλο, ἀνατρέποντας τὴν ἔννοια τοῦ κράτους τὴ γνωστή μέχρι τῶρα. Ἐάν δὲν κάνει τὸ δεύτερο πρέπει άναγκαστικά νὰ κάνει τὸ πρῶτο. Εΐναι ἄξιος τιμῶν, κατ`ἔμέ, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ποὺ δὲν ἔχει ὑποπέσει στὸν ταρτουφισμό νὰ μὴν παραδεχτεῖ τὸ δίλημμα ἀνάμεσα στὰ δύο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε πως να μην ταυτιστεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού όταν είπε "λεφτά υπάρχουν";

   Το ίδιο θα γίνει και με το Σύριζα.Μόνο που αυτοί θα έχουν προλάβει και θα έχουν βγάλει τα λεφτά τους στο εξωτερικό.

   Delete
  2. Τὸ ἴδιο εἶναι πάλι τὰ λεφτά φεύγουνε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ μέν μοῦ στέλνουνε κάποια χρήματα οἱ γονείς ου. Πάλι τὰ λεφτά φεύγουνε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

   Delete
  3. Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ διαφορά....καὶ ἐδῷ εἶναι τὸ ἐπικίνδυνο σημεῖο.

   Ὸ ΓΑΠ φεύγει ἔξω μαζί μὲ τα λεφτά. Ὁπότε εἶναι ἡγέτης.Ἀκολουθεῖ τὴν πορεία τῶν χρημάτων.

   Οὶ Συριζαῖοι θυμίζουνε τὸ ΚΚΕ τὴ δεκαετία τοῦ 40. Λέγανε στὸν κόσμο ὄτι ὺπάρχει κομμουνιστικός παάδεισος. Πράγματι ὸ κόσμος ποὺ τοὺς ἀκολούθησε βρέθηκε πρόσφυγας στὶς λαίκές δημοκρατίες ἤ στόν... παράδεισο.

   Λέγανε ὄτι θέλουνε τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα, πράγμα άμφίβολο έν τέλει, καὶ δὲν τὴν πήρανε. Ἁλλά χύθηκε αἶμα γιὰ μιὰν ἐξουσία ποὺ ´ισως δὲν θέλανε νὰ πάρουνε. Καὶ δὲν γινότανε νὰ πάρουνε. Φοβάμαι μὴ γίνει τὸ´ιδιο καὶ τῶρα κατά κάποιον τρόπο. ´Ὅπως λὲς, βγάζουνε τὰ λεφτά τους ἔξω στὸ μεταξύ, αὐτοί ποὺ ἔχουνε νὰ βγάλουνε. Ταυτόχρονα παλεύουνε ὺποτίθεται γιὰ τὴν έξουσία μέσα στὴν Ὲλλάδα. Ὲμένα ὄλα αύτά μοῦ βρωμάνε.


   Delete
  4. Φοβάμαι δηλαδή ὄτι ό Σύριζα δὲν εἶναι τὸ νέο ΠΑΣΟΚ άλλά τὸ νέο ΚΚΕ. Σύμφωνα μὲ τὴ σωστή ἀνάλυση τοῦ Γερ. Κακλαμάνη ποὺ διάβασα νομίζω κάπου στοῦ κου Ζαρατοῦστρα, τὸ ΚΚΕ ἐκπροσωποῦσε ὄχι τόσο τὴν ἐργατική τάξη ὠς τέτοια ἀλλά τοὺς πρόσφυγες τῆς ΜΑ καταστροφῆς. Μὴν μπορώντας νὰ ἀπορροφηθοῦν ἀπό τὴν Ἑλλάδα, πεταχτήκανε κι ἄλλο πρός τὰ ἔξω, ἀλλά μὲ αἰματοχυσία.

   Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀντίθετα εἶναι διάδοχος τῆς βενιζελικῆς παράταξης καὶ ἑνός τμήματος τῆς παλαιάς Ἑλλάδας, συγκεκριμένα τοῦ Γαλλικοῦ κόμματος τοῦ Κωλέττη καὶ ἔνός μέρους τοῦ ἀγγλικοῦ κόμματος Πάτρα-Αἴγιο- Μεσολόγγι (Ζαἴμης-Λόντος-Τρικούπης).

   Delete
  5. Χοντρικά, τό σύστημα τῶν τριῶν κομμάτων ἀντιστοιχεῖ στὴν Παλαιά Ἑλλάδα (Θεσσαλία-Ἐπτάνησα δὲν ξέρω ἄν φένουνκάτι. Κρήτη σύν νήσους ἀνατολικοῦ Αίγαίου σὺν Νέα Ἑλλάδα φέρνουν Βενιζελικοῦς-Βασιλικούς. Πρόσφυγες ἀπό Μ.Ασία καὶ Πόντο φέρνουν ΚΚΕ.

   Κανονικά τὴ νύφη θὰ ἔπρεπενὰ τὴν πληρώσει τῶραμὲ τὴν κρίση τὸ ΚΚΕ. Ἀλλά ὁ ΓΑΠ ἔκανε κάτι παράξενο... πέταξε στό ἐξωτερικό και... διέλυσε τὸ κόμμα του. Προσπαθοῦνε νὰ φτιάξουνε ΠΑΣΟΚ μὲ τὸν Τσίπρα, ὁ ἴδιος κάνει ὄ,τι μπορεῖ, ἀλλά δὲν τοῦς βγαίνει... Πολύ μάγκας ο ΓΑΠ !

   Delete
  6. Διότι ὁ παππούλης τοῦ ΓΑΠ Γεώργιος, ἀφοῦ λιάνισε τὸ ΚΚΕ ἐνεργώντας ὡς ἀχυράνθρωπος τῶν Ἄγγλων, τὴ δεκαετία τοῦ 60 ἐπεχείρησε νὰ κυβερνήσει ἀνασυστήνοντας τὴν βενιζελική παράταξη (ἤταν ὑπουγός τοῦ Βενιζέλου)μὲ τὶς ψήφους τοῦ ΚΚΕ - ΕΔΑ. Αύτό βεβαια προκάλεσε τὸ σχίσμα ΚΚΕ ἐξωτερικοῦ-ἐσωτερικοῦ. Ὁ πατήρ τοῦ ΓΑΠ Ἀνδρέας ἔκανε τὸ ἴδιο ἐπαναπατρίζοντας τοὺς ἐξόριστους τοῦ ἐμφυλίου- ποὺ εἶχε διώξει ὁ μπαμπάς του - καὶ κυβέρνησε μὲ τὶς ψήφους τοῦ ΚΚΕ ἐξωτερικοῦ, τὸ ὀποίο συρρικνώθηκε. Ὁ ἐγγονός ΓΑΠ κάνει κάτι ῥιζοσπαστικό. Ἀντί νὰ κυβερνήσει, τὸπρῶτο πράγμα ποὺ κάνει εἶναι νὰ διαλύσει τὴ χώρα του, νὰ παρατήσει τὸ κόμμα του καὶ να φύγει στὸ ἐξωτερικό. Δρᾷ σὰν πανελλήνιος ἡγέτης καὶ ὄχι σὰν κομματάρχης, ἀπόδειξη ὄτι ἡ βάση τοῦ κόμματός του ἐπιχειρεῖ νὰ προσκολληθεῖ εἴτε στὴ δεξιά, εἴτε νὰ γίνει Χρυσή Αύγή, εῖτε νὰ μπεῖ στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, εἶναι τὸ ΕΑΜ τῆς ἐποχῆς - προσωρινό καταφύγιο τῶν ἔχόντων βρεθεῖ χωρίς κόμμα. Ὅπως καὶ τὸ ΕΑΜ ἐπί κατοχῆς, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπαιλεῖται μὲ βίαιη διάλυση ὄταν τὰ παλαιότερα αὐτοῦ κόμματα ἀνασυνταχθοῦν. Ἡ δεξιά, ποὺ αντιστοιχεῖ χοντρικά, πολύ χοντρικά, στὴν παλαιά βασιλική παράταξη μὲ τὴν προθήκη ἑνός βενιζελογενοῦς φιλελεύθερου κομματιοῦ (π.χ. Μητσοτάκης) εῖναι τὸ πλέον ἀκλόνητο συστατικό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καὶ ποτέ δὲν θὰ κυβερνήσει ἀριστερά τὴν Ἑλλάδα, ἐκτός κι ἄν γίνει θαῦμα. Ὁ λόγος εἶναι βέβαια ὅτι ἀριστερά σημαίνει νὰ μὴν κυβερνάς, ἀφοῦ ὴ ἀριστερά εἶναι ὴ τάση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸνπαράδεισο ποὺ δὲν ὑπάρχουν κυβερνῶντες καὶ κυβερνούμενοι.

   Delete
  7. Ὁ ΓΑΠ ἔκανε κάτι πολύ ἔξυπνο. Πῆρε τὰ κλειδιά τῆς Ἑλλάδος (μαζί μὲ τὸ ταμεῖο) καὶ εἴτε τὰ παρέδωσε σὲ ξένες δυνάμεις εἶτε, τὸ πιθανότερο τὰ ἄφησε κάπου ἔξω σὲ ἀσφαλές ἤ ἐν πάσει περιπτώσει ἄγνωστο σημεῖο. Κατ ἀὐτόν τὸν τρόπο ἐμποδίζει προσωρινῶς νὰ γίνει ἐμφύλιος πόλεμος, ὁ ὁποίος θὰ γίνει ἐάν δεξιά καὶ κέντρο ἐνωθοῦν κατά τῶν κομμουνιστῶν. Κατὰ καποιον τρόπο εἶναι ὁ μόνος ἡγέτης ποὺ ἀναγκάζει ὄλους τοὺς Ἔλληνες νὰ δράσουν ἐνιαῖα. Πρώτη φορά ἐπίσης τὸ ἐθνικό κέντρο τῆς Ἑλλάδας μεταφέρεται στὴ Δύση. Γιὰνὰ ἐπανενωθεῖ ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἐνωθεῖ ὄχι μὲ βάση τὸ ἐσωτερικό, ἀλλά μὲ βάση τὸ ἐξωτερικό. Κανονικά τὴ δουλειά αὐτή θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν κάνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά οἱ ἀριστεροί αὐτό ποὺ κάνουν μιὰ ζωή, κρίνοντας άπό τὸν ἐμφύλιο, εἶναι,ὄπως λέει ὁ Ἔ.Μ. νὰ βγάζει ἡ ἡγεσία τους τὰ δικά της παιδιά έξω καὶ νὰ κρατάει τὴ βάση στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ σφάζεται αὐτή ἀπό τὴ δεξιά. Οὶ ἀριστεροί ἡγέτες εἶναι βαθειά πωρωμένοι, καὶ τρέφονται ἀπὸ τὶς πλέον παράλογες δυνάμεις ποὺ κινοῦν τοὺς ἀνθρώπους.

   Delete
  8. Ὁλοκληρώνοντας. τὸ ἱστορικό νόημα τῆς κίνησης τοῦ ΓΑΠ εἶναι κατ`ἑμέ τὸ ἐξής. Τὸ ἐθνικό κέντρο τῆς Ἑλλάδας μεταφέρεται στὸ ἐξωτερικό,στὴ Δύση. Τὸ νευραλγικό σημεῖο τῆς παρούσης παγκοσμίου τριῆς εἶναι ἡ σχέση Εὐρωπαϊκῆς ἔνωσηςκαὶ Ἀμερικῆς, νομισματικά, εὐρῶ-δολλαρίου. Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐπιβιώσει θὰ πρέπει νὰ ἐπιλύσει τὴν σύγκρουση ὠς ἐξής.

   Τὸ σύστημα Εὐρῶπη-Ἀμερική πρέπει νὰ άποκεντρωθεῖ - δηλαδή - τὰ νομίσματα εύρῶ καὶ δολλάριο νὰ πάψουν νὰ ἀνανεώνονται. Οὶ κραυγές του ΣΥΡΙΖΑ γιὰ κεὐνσιανή πολιτική εἶναι καταστροφή, καὶ εἶναι ὕμνοι πρὸς τὸν καπιταλισμό. Ὁ καπιταλισμός δὲν εἶναι ἀποκεντρωμένο σύστημα, εἶναι συγκεντρωτικό σύστημα - ἀφοῦ εἶναι συσσώρευση του κεφαλαίου ! Ἡ ἰστορική ἀποστολή τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι μιὰ ἀποκεντρωμένη βυζαντινή οἱκονομία μὲ σταθερό νόμισμα άνευ ἐκδίδουσας ἀρχῆς. Σὲ πολιτικό έπίπεδο εἶναι ή ὐπέρβαση τῆς λειτουργίας τῆς έκπροσώπησης.

   Τὸ πρῶτο βῆμα σὲ αύτή τὴν κατεύθυνση θὰ ἤταν νὰ κλείσουν ὁριστικά ἡ εὐρωπαἰκή κεντρική τράπεζα καὶ ἡ φέντεραλ μπανκ. Ἀμέσως το τσοῦρμο τῶν πλουσίων κηφήνων τῆς Δύσεως ποὺ τρέφονται ἀπό παροχές θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ κυκλοφορήσει τὰ λεφτά του καὶ νὰ δώσει στοὺς φτωχούς.

   Delete
 35. Γιὰ τὸν ΓΑΠ ἀπαντῶ μὲ τὸ ἑπόμενο ἄρθρο
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete