Oct 30, 2015

252 - Ἡ ἀναπόφευκτη ἑλληνικὴ δικτατορία

252 - Ἡ ἀναπόφευκτη ἑλληνικὴ δικτατορία

Τὸ 1919 ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια ξηλώματος τοῦ πουλόβερ της ἀπὸ τοὺς Φράγκους, εἶχε φθάσει στὸ τέλος της. Τὸ πλοῖο της εἶχε πλέον βουλιάξει καὶ μέσα στὰ ἀμπάρια του εἶχαν μείνει ξεχασμένοι, οἱ τελευταῖοι του ἐπιβάτες τῆς ἄλλοτε πολυεθνικῆς χώρας, οἱ Τοῦρκοι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶχαν δραπετεύσει.

Τότε, ἀπὸ τὸ πουθενά, ξεπρόβαλε ὁ ἥρωας, ἀποφασισμένος τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ σώσῃ ἀπὸ τὸ ναυάγιο τοὺς ἐναπομείναντες στὰ ἀμπάρια. Ἐλέγετο Μουσταφᾶ Κεμάλ. Καὶ ὦ τοῦ θαύματος. Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια ἀγῶνος γιἀ ἐπιβίωση τοὺς ἔσωσε!

Τότε ἀνέλαβε ἡγέτης τοῦ (Ἐπισήμου) Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Τουρκίας, τὸ ὁποῖον τὸ 1924 μετέτρεψε σὲ φασιστικὸ κόμμα ὑπὸ τὴν ὀνομασία Ῥεπουμπλοκανικὸ Λαϊκὸ Κόμμα. Ὁ Κεμὰλ εἶχε πραγματοποιήσει τὸν ἐθνικομπολσεβικισμό. Εἶχε ὑποβάλει ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ μονοκομματικοῦ του καθεστῶτος, τὴν συνεργασία τῆς ἐργατικῆς μὲ τὴν μικροαστικὴ τάξη , σὲ σύστημα ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ αὐτὸ ἠδυνήθη νὰ τὸ ἐπιτύχῃ διότι τὸ 1923 στὴν Ἀνατολία εἶχαν ἐξηφανίσθῆ καὶ ἡ ἐργατικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ μικροαστικὴ τάξη.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Ἡ μικροαστικὴ τάξη ἔχει διαλυθῆ καὶ ἡ ἐργατικὴ τάξη ἐπίσης, ἐφ’ὅσον οἱ ὅποιες βιομηχανίες ἔχουν καταστραφῆ. Ἡ πρώτη ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Στὸν ὁρίζοντα πουθενὰ δὲν ἐμφανίζεται ἥρωας, ὡς Ἕλλην Κεμὰλ, γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ      ἐπαναστατικὸ μονοκομματικὸ ὁλοκληρωτισμό, ἕναν φασιστικοκομμουνιστικὸ ἐθνικομπολσεβικισμό.

Ὁ ὁλοκληρωτισμός, φασιστικὸς ἤ κομμουνιστικός, εἶναι τὸ ταξικὸ καθεστὼς τοῦ μικροαστισμοῦ ἤ τῆς ἐργατιᾶς ποὺ μὲ τὴν βία ἐξολοθρεύει τὴν ἀστικὴ τάξη, τὸ Κολωνάκι, μὲ Μουσσολινικὸ πολιτικὸ ὁλοκληρωτισμὸ ἤ Σταλινικὸ πολιτικὸ ὁλοκληρωτισμό, καὶ βάζει ὑπὸ τὸν πολιτικὸ ἔλεγχό του τὴν καπιταλιστικὴ οἰκονομία.

Ἀντιθέτως, ἡ δικτατορία ἐπιβάλλεται ὅταν οὐδεὶς λαϊκὸς ἥρως ἐμφανίζεται καὶ ἀντ’αὐτοῦ ἕνας λαοπλάνος, ὅπως ὁ Ἀνδρέας ἤ ὁ Τσίπρας, ἰσοπεδώνει τὴν χώρα, μετατρέποντας ὅλους τοὺ κατοίκους σὲ Γραικύλους, χωρὶς νὰ ἐγκαθιστᾷ κἄν ὁλοκληρωτισμό, γιὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ πρὸς χάριν τῶν λαϊκῶν τάξεων τὸ Κολωνάκι. Τότε ἡ ἴδια ἡ χώρα κινδυνεύει, ὡς ἡ Ὀθωμανία τὸ 1919, νὰ ἐξαφανισθῇ στὸν πυθμένα τοῦ Αἰγαίου καὶ ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει ἀπὸ δικτατορία τύπου Πινοσέτ.

Ἡ δικτατορία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ὁλοκληρωτικὸ μονοκομματικὸ λαϊκὸ καθεστώς, ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν ἀστικὴ τάξη, τοὺς μεγαλοεπιχειρηματίες, ὅταν κινδυνεύουν τὰ ζωτικά τους συμφέροντα. Εἶναι πράξη καπιταλιστικῆς ἀντιδράσεως. Σήμερα ἐπιβάλλεται ἐφ’ὅσον οὔτε ἡ Χρυσῆ  Αὐγὴ, οὔτε τὸ ΚΚΕ εἶναι σὲ θέση νὰ ἐπιβάλουν ὁλοκληρωτισμό, καὶ μαζὶ μὲ τὸν λαὸ κινδυνεύει νὰ βουλιάξῃ καὶ ἡ ἀστικὴ τάξη. Αὐτὴ ἡ δικτατορία, σήμερα στὴν Ἑλλάδα, δύναται νὰ ἐπιβληθῇ μέσῳ τῆς ἡγεσίας τοῦ στρατοῦ ποὺ θὰ μεριμνήσῃ ἀργότερα γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῆς Βασιλείας.

Ἡ Δικτατορία θὰ καταργήσῃ ὁλοκληρωτικὰ τὴν μονιμότητα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ποὺ θὰ ἐκδιώξη πάραυτα χωρὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες, θὰ θανατώσῃ τοὺς ἐργατοπατέρες τοῦ συνδικαλισμοῦ, θὰ δώσῃ πλήρη ἀφορολόγητη ἐλευθερία στοὺς ἐπιχειρηματίες, Ἕλληνες καὶ ξένους, νὰ οἰκοδομήσουν μία ἐπιτυχημένη καπιταλιστικὴ οἰκονομία βαμμένη στὸ αἷμα, ὅπως εἶχε κάμει ὁ Πινοσέτ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἀμερικανοῦ οἰκονομολόγου Μίλτον Φρῆντμαν, ποὺ ἐθεωρήθη παγκοσμίως ὡς οἰκονομικὸ θαῦμα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μερικὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τῆς ἐποχῆς!

Ἡ καπιταλιστικὴ δικτατορία, ἐφ’ὅσον λαϊκὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς, ἐλλείψει ἥρωος, φαίνεται νὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπικρατήσῃ, τοὐλάχιστον θὰ ἐκκαθαρίσῃ τὸν δημοσιοϋπαλληλικὸ γραικυλισμὸ καὶ τὸν παρασιτικὸ συνδικαλισμὸ μὲ χειρουργικὸ μαχαίρι καὶ θὰ σώσῃ τὴν τελευταία στιγμὴ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ κράτος.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 30 Ὀκτωβρίου 2015

102 comments:

 1. Ποιος θα το κανείς αυτό όμως κύριε κιτσικη; εδώ είναι το ζητούμενο.

  ReplyDelete
 2. Ἡ ἡγεσία τοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν γνώμη μου, κατόπιν ἐξωτερικῆς συμβουλῆς, ἐφ'ὅσον οὐδεὶς Ἕλλην σήμερα κινεῖται ἀπὸ μόνος του. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Συμφωνω απολυτως με τις προβλεψεις του κου Κιτσικη με μια διαφορα. Θεωρω οτι το εθνικο πλαισιο στην παρουσα φαση είναι ισχυροτερο από το ταξικο, με αλλα λογια οτι οι μικροαστοι και οι εργατες εχουν ηδη συνασπιστει και οτι η στρατιωτικη δικατορια θα επιβληθει με εξωτερικο πολεμο. Ο πολεμος θα γινει για να τους απασχολησει και το νοημα της εκλογης Τσιπρα είναι να τη σκαπουλαρουνε με τον ένα η τον άλλο τροπο οι κουραμπιεδες. Οι μισοι αστοι προοριζονται για αξιωματικοι και προπαγανδιστες, οι αλλοι μισοι για σπεκπουλαδοροι.

  Θεωρω οτι η συγκυρια μας παει περισσοτερο πισω στο 1821 και λιγοτερο στον Πρωτο Παγκοσμιο πολεμο, που ηταν εξαλλου ο καταλυτης για την επικρατηση του κομμουνισμου, του φασισμου και των παραλλαγων τους. Κατά συνεπεια η σχεση των Ελλήνων με τους Οθωμανους (η δυναστεια του Οσμαν ζει ακομα) ειναι σημαντικοτερη απο αυτην με τους Κεμαλιστες.

  Το νοημα του να λεμε για επικειμενο πολεμο η δικτατορια η διαλυση της Ελλαδας ειναι να τις αποφυγουμε. Ετσι θελω να πιστευω. Όμως εχουν τελειωσει τα εθνικα κρατη, λογω του πονου που εχουνε προκαλεσει. Δεν πρεπει ο πονος να ξεπεραστεί με οδυνη, υπαρχει και η ειρηνικη λυση.

  ReplyDelete
 4. Τώρα μας λες ότι η μόνη λύση, ελλείψει ήρωος, για να σωθεί το ελληνικό κράτος είναι ο νεοφιλελεύθερος Πινοσετισμός. Πως συμβιβάζεται αυτό με τον εθνικομπολσεβικισμό;

  ReplyDelete
 5. Ἰχώρ, δὲν ἔγραψα ὅτι ὑποστηρίζω τὸν Πινοσετισμό. Ἀντιθέτως, σὲ ὅλα τὰ γραπτά μου ἔχω καταδικάσει ἔντονα τὴν φιλελεύθερη δικτατορία. Ἁπλῶς προβλέπω ὅτι ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ ἀδιεξόδου δυστυχῶς μία τέτοια προοπτικὴ εἶναι δυνατή. Ἐγὼ πάντα ὑπεστήριζα τὴν λαοκρατία (ἄμεση δημοκρατία), δηλαδὴ τὸν ἐπαναστατικὸ ὁλοκληρωτισμό, κομμουνιστικὸ ἤ φασιστικό, καὶ ἀκόμη καλύτερα τὸν συνδυασμὸ τῶν δύο, τὸν ἐθνικομπολσεβικισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Ἀκόμα καλύτερα ὅμως καὶ ἀπὸ τὸν ἐπαναστατικὸ ὁλοκληρωτισμὸ ὑπάρχει πιὸ τέλειο, ἀλλὰ οὐτοπικὸ σύστημα διακυβερνήσεως, αὐτὸ τῆς δημοκρατίας τῶν (πνευματικὰ) ἀρίστων. Δυημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Τι εννοείς λοιπόν όταν λες ότι η καπιταλιστική δικτατορία θα σώσει την τελευταία στιγμή το ελληνικό κράτος;

  ReplyDelete
 8. Θὰ σώσῃ τὸ κράτος, ὄχι τὸν ἑλληνισμό. Δηλαδὴ θὰ σώσῃ τὸ ὑπάρχον ἀποτυχημένο ἑλληνικὸ κρατίδιο τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ καταποντισθῇ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Και με το διεθνες χρηματοπιστωτικο συστημα που ελεγχει συγκεκριμενη ομαδα ανθρωπων και ειναι πηγη πασης αμαρτιας τι θα γινει κυριε Κιτσικη? οσο αυτο υπαρχει θα τρεφεται με αιμα.....

  ReplyDelete
 10. Ἐμεῖς Χασάν, ἠμποροῦμε νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ἕναν ἐλιγμό. Ἡ Δύση ἔχει κατὰ νοῦ νὰ διαμελίσῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία στὴν σταθερὴ καὶ μακρόχρονη πολιτική τῆς Κουβετοποιήσεως τῆς Ἀνατολικῆςς Μεσογείου, Βαλκανίων καὶ Μέσης Ἀνατολῆς. Συνάμα ὅμως φοβᾶται σὰν τὴν φωτιὰ τὴ κάθοδο τῆς Ῥωσίας στὶς θερμὲς θάλασσες. Τῆς προτείνουμε λοιπὸν νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἱδρύσουμε Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ὡς φρᾶγμα κατὰ τῆς ῥωσικῆς καθόδου στὸ Αἰγαῖο καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποφεύγουμε τὸν διαμελισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Tι γινεται όμως κυριε Κιτσικη σε περιπτωση που η Δυση ταχει βρει με τη Ρωσια, οπως εγινε με την Ανταντ στον Α παγκοσμιο πολεμο ;

  ReplyDelete
 12. Οἱ θάλασσιες ἀγγλοσαξωνικὲς Δυνάμεις δὲν θὰ ἐπιτρέψουν ΠΟΤΕ τὴν κάθοδο τῆς Ρωσίας στὶς θερμὲς θάλασσες τῆς Μεσογείου καὶ τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Καὶ πάλι νὰ μὴν εἶχε γίνει ἡ μπολσεβικικὴ Ἐπανάσταση τὸ 1917, οἱ Ἀγγλογάλλοι δὲν θὰ εἶχαν ποτὲ τηρήσει τὶς δεσμεύσεις τους τοῦ 1915 νὰ παραδώσουν τὰ Στενὰ στοὺς Ῥὠσους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Κύριε Καθηγητά συγχαρητήρια και πάλι για το άρθρο σας και τις τοποθετήσεις σας. Οι Ρώσοι όμως δεν θα θέλουν μία Ελληνοτουρκική, Ορθόδοξη/Αλεβήδικη συνομοσπονδία ως σύμμαχό τους κατά της Δύσεως? Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το Ορθόδοξο Ευρασιατικό τόξο και κερδίζει η Ενδιάμεση Περιοχή έδαφος, ενώ χάνει η Δύση. Ποιά η γνώμη σας?

  ReplyDelete
 15. Επίσης τί προβλέπεται για τις δεύτερες κατά σειρά Τουρκικές εκλογές αύριο και ποιές οι συνέπειες μίας καινούριας ήττας του Erdoĝan για την Ελλάδα?

  ReplyDelete
 16. Υπάρχει πιθάνοτητα παρεμβάσεως των Στρατηγών στην Τουρκία..? Εγώ το κρίνω πολύ πιθανό.

  ReplyDelete
 17. Κωνσταντινουπολίτη:1 - Τὸ συζήτησα μὲ τὸν Ντούγκιν. Γιὰ νὰ κατέβῃ ὁ Εὐρασιανισμὸς στὸ Αἰγαῖο, πρέπει νὰ σκίσῃ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ στὴν μέση γιὰ νὰ περάσῃ μεταξὺ τῶν δύο ὄχθων τοῦ Αἰγαίου χωρισμένου. Ἀντιθέτως οἱ Ἀγγλοσάξωνες θέλουν τὸ Αἰγαῖο ἡνωμένο ὡς φρᾶγμα κατὰ τῆς ῥωσικῆς καθόδου. 2 - Ὁ Ἀτατοὺρκ στὴν Τουρκία ποτὲ δὲν πεθαίνει. Ὁ σουννιτικὸς Ἰσλαμισμὸς στὴν Τουρκία εἶναι παρὰ φύσιν. Τοὺς πραγματικοὺς Τούρκους ὅπως καὶ τοὺς Ἕλληνες δὲν τοὺς κάνεις ποτὲ μουσουλμάνους, δηλαδὴ Ἄραβες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τῶν δύο ὄχθων; Με οξεία στην παραλήγουσα; Άλλο πάλι τούτο...
   Εννοείται ότι το σωστό είναι: Τῶν δύο ὀχθῶν.

   Delete
  2. Επίσης, από πότε το φράγμα περισπάται;
   Τό φράγμα· όχι το φρᾶγμα.

   Delete
 18. Διάβασε τὸ ἀγγλικὸ σχόλιό μου γιὰ τὶς τουρκικὲς ἐκλογὲς στὸ Twitter.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Γιατί να κάνουμε το χατίρι στους αγγλοσάξονες; Ο Ελληνισμός έχει επιζήσει αιώνες από διαμελισμούς και πολύ χειρότερα. Ας έρθουν οι Ρώσοι στις θερμές θάλασσες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Άγγλοσάξωνες θα σε κάνουν παγκόσμιο πολίτη του καταναλωτισμού, των γκέι πράιντ και κάθε είδους ανωμαλιών. Οι Κινέζοι θα σε έχουν είλωτα εργάτη και οι Ρώσσοι θα σε εκρωσσίσουν. Μοναδική λύσις προς επιβίωσην του Έθνους μας αποτελεί η Ελληνοαλεβήδικη συνομοσπονδία του Καθηγητού.

   Delete
  2. Εγώ προσωπικά Ιχώρ τίθεμαι υπέρ μίας Ευρασιατικής εξ Ανατολάς και Ορθόδοξης εκ "Δύσεως"/Ενδιαμέσου-Περιοχής συμμαχίας μεταξύ Ελληνοαλεβήδων και Ρώσσων. Με τον τρόπο αυτό θα ανέλθει τρομερώς η δύναμις της Ορθόδοξης Ανατολική Ευρώπης που υποφέρει τη στιγμή αυτή υπό τον νεο-αποικιακό "ανθρωπιστικό" και "δημοκρατικό" ζυγό του Φιλελευθερισμού της Δύσεως(Γερμανία-Ε.Ε., Αγγλία/Η.Π.Α.). Δεύτερον το γόητρο και η ισχύς του Ελληνισμού θα αυξηθεί σημαντικώς, κάνοντάς μας κύριους σε Βόρεια Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Μοναδικός ανταγωνιστής παραμένει το Ισραήλ, λόγω των Η.Π.Α., αν και με μία συμμαχία Ελληνοαλεβήδων/Ρώσων/Ιρανών θα είναι αδύναμο να πράξει το οιοδήποτε.

   Delete
  3. Ο κ. Κιτσίκης προτείνει να γίνουμε μαζί με τους Τούρκους αντίβαρο στην επεκτακτική Ρωσία προκειμένου να μην διαμελιστούμε από τη Δύση. Κι εγώ σκέφτομαι, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να μην αφήσουμε τους Αγγλοσάξονες να μας διαμελίσουν; Εφόσον οι Αγγλοσάξονες είναι οι αντιπρόσωποι του φιλελευθερισμού, και ο φιλελευθερισμός είναι ο ύστατος εχθρός, καλό θα ήταν να μην γίνουμε φράγμα κατά της ρωσικής καθόδου.

   Delete
  4. Δεν αφήνουμε απλως τους Αγγλοσαξωνες να μας διαμελισουν. Συμμετέχουμε εναργα στον διαμελισμο εμεις οι ιδιοι και αποδίδουμε την ηθικη ευθυνη στους Αγγλοσαξωνες.

   Delete
 20. Ευχαριστώ για τις απανήσεις σας κύριε Καθηγητά. Για το πρώτο υπάρχει περίπτωση ο Ευρασιανισμός δηλαδή η Ρωσία να δεχθεί να μην κατέβει στις θερμές θάλασσες με αντάλλαγμα μία Ορθόδοξη συμμαχία με την Ελληνοαλεβηδική ομοσπονδία? Δεύτερον, οι Αλεβήδες στην Τουρκία σε ποιό κόμμα βρίσκονται δυναμικά?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατά τη γνώμη μου, η Δύση δεν θα επέτρεπε ποτέ να γίνει μια τέτοια συμμαχία.

   Delete
  2. Δεν έχουν πλέον την δύναμιν να τον αποτρέψουν.

   Delete
 21. Οἱ Ἀλεβῆδες ψηφίζουν πάντα CHP καὶ Ὀζὰλ ὅσο ζοῦσε. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Η συμμαχία φαίνεται πιθανή κύριε Καθηγητά?

  ReplyDelete
 23. Στοὺς Ῥώσους ἐπαναλαμβάνω ὅτι μόνον ἐὰν ἀναγνωρίσουν τὰ πρωτεῖα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ποὺ πρέπει νὰ διδάσκεται στὴν Ῥωσία ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὸ Πανεπιστήμιο ὡς δεύτερη μητρικὴ γλῶσσα, γίνεται νὰ συμμαχήσουμε ἐπὶ τῇ βάσει τῆς μοναδικότητος τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Στὴν πράξη ὅμως δὲν τὸ δέχονται. Συνεπῶς, δυστυχῶς ἡ Ὀρθοδοξία θὰ μείνῃ διχασμένη ἔστω καὶ ἄν ἡ Μόσχα ἐπιβληθῇ στὸ Φανάσρι τὸ 2017.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Λετε πολύ σωστα παραπανω οτι οι Δυτικοι ακομα και αν δεν ειχε γινει η μπολσεβικικη επανασταση ποτε δεν θα ειχαν επιτρεψει την καθοδο των Ρωσων στο Αιγαιο - ουσιαστικα αν καταλαβα καλα η αρχη ειναι ποτε Ρωσικο καραβι να μην κατεβει από τον Ευξεινο ποντο. Συμφωνοι. Αν δεν κανω λαθος, και παλι, ο Κριμαικος πολεμος συνοψιζοταν ακριβως στην καταστροφή του ναυσταθμου της Σεβαστουπολης- με αλλα λογια - απαγορευεται, Ρωσοι, να γινετε ναυτικη δυναμη. Η δυναμη μας ειναι το ναυτικο ! Δεν θα τη μοιραστουμε !

  Όμως υπηρχε αν δεν κανω λαθος μια βραχυβια περιοδος ομηριας του Σουλτανου μετα τη διαλυση του οθωμανικου στρατου, κατά την οποια τα Στενα ηταν υπο διεθνη ελεγχο. Αυτή η περιοδος αστάθειας συνεπεσε αν δεν κανω λαθος και παλι με την αποβαση στη Σμυρνη και την ελληνικη της κατοχη. Οι Ρωσοι τοτε δεν κατεβηκαν, αλλα ουτε και οι Αγγλογαλλοι μπορουσαν να μεσολαβησουν επαρκως μεταξυ Ελλήνων και Τουρκων - βγαλτε τα περα μονοι σας ! Αυτό μοιαζει να ηταν το σύνθημα. Δεν φαινεται η περιοδος εκεινη καπως παρομοια με αυτή που ξεκιναει τωρα ; Εννοω την πιθανοτητα να αφεθουν οι δυο λαοι στην τυχη τους με σύνθημα - ο καλυτερος ας νικησει.

  Εν ισχυει αυτο, εχει η Ελλαδα την ηθικη δυναμη να στηριξει μονη της ενα κρατος ; Η αποψη μου ειναι οχι, δεν την εχει, λογω της φυσεως των κοινωνικων της δομων και της βαθεια χριστιανικης της ηθικης. Δεν θα μπορεσει να κρατησει αλλα εδαφη, το μονο που μπορει να κανει ειναι να προχωραει ατερμονα προς τα βαθη της Ασιας μεχρις εξαντλήσεως. Γι αυτο και νομιζω οτι μονο παγκοσμιο μπορει να ειναι το ονειρο της Ελλαδας. Τυχον επεκταση θα τη διαλυσει.

  ReplyDelete
 25. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ!, ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΙΣΥΜΝΗΤΕΙΑΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, ΑΝΕΤΙΘΕΤΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΑΠΕΛΘΕΙ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΙΟ ΑΠΛΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ!

  ReplyDelete
 26. να μην αμφισβητείτε τον κ. Δημήτρη, αν και απόλυτος, έχει πάντα δίκιο.-

  ReplyDelete
 27. Η ερωτηση θα μπορουσε να διατυπωθεί ως εξης. Είναι δυνατη ελληνικη στρατιωτικη δικτατορια χωρις ταυτοχρονη εμπλοκή της Ελλαδας σε εξωτερικο πολεμο ;

  ReplyDelete
 28. Θα μπορουσε επισης να διατυπωθει και ως εξης. Μηπως η στρατιωτικη δικτατορια θα ΕΙΝΑΙ ο πολεμος ; Ας πουμε οτι κατι γινεται με το αποτελεσμα των εκλογων στην διπλανη Τουρκια. Οτι συμβαινει κατι παρα πολυ κακο στη γειτονα χωρα και η Δυση αναγκάζεται να επεμβει για να προστατεψει καποιες μειονότητες....ας πουμε οτι η Ελλας εμπλεκεται στην επεμβαση - ολα αυτα υποθετικα. Κατα τη διαρκεια της επεμβάσεως, λογικο δεν είναι τα πραγματα πισω να μην ηταν ακριβως όπως πριν ;

  Δεν είναι αυτος ενας τροπος να γινει μια δικτατορια ;

  ReplyDelete
 29. Εγώ έχω μίαν Ελπίδα μήπως η δικτατορία τελικώς εκφράσει Εθνικιστικούς/Παλαιοχουντικούς κύκλους εν Ελλάδι και τελικά αντί να σώσει την διαπλεκόμενη Δυτικολαγνική τάξη των παρασιτικών μεγαλοαστών, τους καταστρέψει και μαζί με αυτούς και πάσης φύσεως πολιτικάντη της Μεταπολήτεύσεως. Είναι κάτι τέτοιο πιθανό κύριε Καθηγητά? Υπάρχει έστω και η παραμικρά ελπίς?

  ReplyDelete
 30. " Fr Gr- Τῶν δύο ὄχθων; Με οξεία στην παραλήγουσα; Άλλο πάλι τούτο...
  Εννοείται ότι το σωστό είναι: Τῶν δύο ὀχθῶν.
  Επίσης, από πότε το φράγμα περισπάται;
  Τό φράγμα· όχι το φρᾶγμα".

  Χαίρομαι γιὰ τὴν ἐπέμβαση σχολιαστῶν σχετικὰ μὲ τὴν ὀρθογραφία. Συχνὰ τὰ λάθη γίνονται ἀπὸ ἀβλεψία. Γιὰ τὸ φράγμα, σωστὸ μὲ ὀξεῖα (ὄχι ὅπως γράφει ὁ σχολιαστὴς ὀξεία!). Ἐπίσης ἤθελα νὰ γράψω "τῶν δύο ὄχθεων", πάντως ὄχι τῶν δύο ὀχθῶν, ὅπως προτείνει ὁ σχολιαστής!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα τι λέτε;
   Πρόκειται για πρωτόκλιτο ουσιαστικό. Παρακαλώ, συμβουλευθείτε το κλασικό λεξικό των H. G. Liddell και R. Scott.

   ἡ ὄχθη
   τῆς ὄχθης
   τῇ ὄχθῃ
   τήν ὄχθην
   ὦ ὄχθη
   αἱ ὄχθαι
   τῶν ὀχθῶν
   ταῖς ὄχθαις
   τάς ὄχθας
   ὦ ὄχθαι

   Οι αβλεψίες και τα παροράματα είναι ανθρώπινα. Όλοι μας κάνουμε λάθη σε καθημερινή βάση. Μην παρεξηγείτε τις προθέσεις μου.

   Υ.Γ.
   Ουδέποτε έγραψα «ὀξεία». Άλλο πάλι τούτο...

   Delete
  2. Ο τύπος «ὄχθεων», τον οποίο -όπως διατείνεσθε- σκοπεύατε εξ αρχής να χρησιμοποιήσετε, είναι εντελώς εσφαλμένος τόσο στην αρχαία ελληνική όσο και στην καθαρεύουσα.
   Η γενική πληθυντικού «των όχθεων» χρησιμοποιείται (εσφαλμένως) από ορισμένους ημιμαθείς μόνον στην δημοτική.
   Σας υπενθυμίζω ότι τόσο στην αρχαία όσο και στην καθαρεύουσα, όταν η λήγουσα είναι μακρά, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται (κανόνας άνευ εξαιρέσεων)!

   Σας παρακαλώ πολύ να μην επιμένετε, όταν είναι εμφανές ότι έχετε άδικο. Το μεγαλείο του ανδρός αναδεικνύεται, όταν παραδέχεται τα λάθη του. Και, εν προκειμένω, πρόκειται για δύο οφθαλμοφανή λάθη...

   Delete
  3. τοσον καιρο και δεν εχεις μαθει
   τα δικα μου χουγια και τα φυσικα
   η προπαραληγουσα ποτε δεν περισπαται
   όταν η ληγουσα είναι μακρα

   Η προφορικη γλωσσα δεν εχει λαθη. Η γραπτη εχει διοτι γραπτη γλωσσα και κρατος πανε μαζι. Με αλλα λογια. Οπως και το ελληνικο κρατος, ετσι και η ελληνικη γλωσσα υποφερει απο το γεγονος οτι οι ελληνες φιλολογοι δεν εχουν ξεκαθαρισει οι ιδιοι πως εγινε η μεταβαση απο την αρχαια στη νεοτερη προφορα.

   Delete
  4. ...και αφου τρακοσα χρονια οι Ελληνες φιλολογοι δεν εχουν λυσει τα του οικου τους, ειναι δυνατον να τα λυσουνε οι καραβαναδες, ποσο μαλλον δε οι Ρωσοι...η δικτατορια θα υπογραφει διαταγματα, αναγκαστικα. Σε τι γλωσσα θα τα συντασσει ;

   Delete
  5. https://sarantakos.wordpress.com/2015/03/18/posomallon/

   Delete
  6. Σἐ σχέση μέ τό " πόσῳ μᾶλλον" ὁ Μπαμπινιώτης ἔχει δίκιο...Τό " πόσο μἀλλον" ἀποτελεῖ λαϊκίστικο πραξικόπημα πολύ χειρότερο τοῦ μονοτονικοῦ...

   Κωνσταντῆ , ὁ Σαραντᾶκος λέει μποῦρδες. Ὁ Μπαμπινιώτης μπορεῖ νά εἶναι ἕνας χαρτοπόντικας ( κάποτε μέ εἶχε ἐκνευρίσει ἀφάνταστα, ὅταν ἐπιχειρηματολογοῦσε ὅτι τό ἀντιαισθητικό καί βαθιά παράλογο
   " ὀρθοπαιδικός" εἶναι ἐξ ἴσου σωστό μέ τό "ὀρθοπεδικός"...), μπορεῖ νά κουράζει ἀλλά δέν βλάπτει, δέν διαφθείρει. Ἀντίθετα ὁ Σαραντᾶκος εἶναι μιά σύγχρονη καρικατούρα τοῦ Ψυχάρη. Πραξικοπηματίας στόν τομέα του μέ προβιά δημοκράτη...Στοιχεῖα φθορᾶς καί οἱ δυό τελευταῖοι, ἡ κλασσική συμπόρευση εὐρωλαγνείας καί ἐθνικισμοῦ, ἐκεῖ ὅπου ἕνας εὐρωλάγνος ( Σαραντᾶκος) ἀναβιώνει τόν σκοταδισμό τοῦ ἐθνικιστῆ (Ψυχάρη). Ψυχάρης καί Σαραντᾶκος, καί οἱ δυό τους, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι μέχρι σήμερα, προσπάθησαν καί προσπαθοῦν μέσῳ τῆς γλώσσας νά κάνουν πολιτική, πολιτικά χρεωκοπημένοι ὄντες...

   ΥΓ. Φυσικά σωστό εἶναι " τῶν ὀχθῶν". Γιά νά ἦταν " τῶν ὄχθεων" θά ἔπρεπε νά ἦταν στήν ὀνομαστική " ἡ ὄχθις"( ἀρχικά τουλάχιστον τριτόκλιτο, ὅπως "ἡ πόλις" ...) , . Οὔτε μέ σφαῖρες...Φαντασθεῖτε ἀκόμα νά λέγαμε " ἡ νύμφη" , " τῶν νύμφεων", ἤ " ἡ λόγχη" , "τῶν λόγχεων"......

   Ἐπίσης " τό φράγμα" , ἀλλά ταυτόχρονα "τό πρᾶγμα" ....

   Delete
  7. Προσυπογράφω την εύστοχη κριτική αποτίμηση/αξιολόγηση του Ζαρατούστρα.
   Είναι γνωστό τοις πάσι το ιδεολογικό στίγμα του κ. Σαραντάκου, ο οποίος ορισμένες φορές μου δίνει την εντύπωση ότι χρησιμοποιεί γλωσσικά θέματα για να πολιτικολογήσει (έστω και με έμμεσο τρόπο). Το απαύγασμα του σημιτικού «εκσυγχρονισμού»…

   Delete
  8. Ζαρατουστρα, και εγω προτιμω το ποσω μαλλον. Εβαλα τον Σαραντακο για να παρασχω την εκατερωθεν επιχειρηματολογια. Εφοσον το ποσω μαλλον εiναι αρχαιο, αυτο αρκει...ειναι αρχαια εκφραση και αρα μεταγραφεται αυτουσια, όπως το μολων λαβε.

   Delete
  9. Η εξηγηση για αυτα που λετε οι δυο σας παραπανω ειναι παρα πολυ απλη. Δεν ξερουν αρχαια. Οριστε τι γραφει ο Σαραντακος

   ... Όπως σωστά λέει ο Τιπούκειτος, όταν τα υποτιθέμενα γλωσσικά απολιθώματα μπορούν να αντικατασταθούν με ισότιμες δομές που αφομοιώνονται ευκολότερα στο κλιτικό ή συντακτικό σύστημα της νέας ελληνικής, τότε πρέπει να υιοθετούνται χωρίς δισταγμό οι ισότιμες ομαλότερες δομές....

   μπουρδες. Γιατι να προτμωνται οι ισοτιμες ομαλότερες δομες ; Διοτι δεν καταλαβαίνουμε τις παλαιες. Ναι αλλα ενας φιλόλογος όπως οι κ.κ. Σαραντακος και Τιπούκειτος ΠΡΕΠΕΙ να τις καταλαβαινει, αλλιως δεν ειναι φιλόλογος.

   Delete
  10. Υ.Γ. ΟΡΙΣΜΟΣ...με αλλα λογια ελληνας φιλολογος ειναι αυτος που ξερει την ιστορια της ελληνικης γλωσσας και οχι αυτος που τη νομοθετει. Κατα τον ιδιο τροπο που ιχθυολόγος ειναι αυτος που ξερει για τα ψαρια και όχι αυτος που τα μαγειρευει.

   Delete
 31. Σε συνέχεια των προηγουμένων μηνυμάτων, θα αποτολμήσω μία υπόθεση εργασίας και θα εικάσω ότι (εσφαλμένως) νομίσατε πως στο ουσιαστικό όχθη βρίσκει εφαρμογή το φαινόμενο της αντιμεταχώρησης/ποσοτικής αντιμετάθεσης. Στην αντιμεταχώρηση έχουμε τροπή του μακρού φωνήεντος σε βραχύ και του βραχέος φωνήεντος σε μακρό. Έλα, όμως, που η όχθη είναι πρωτόκλιτο ουσιαστικό και, επιπροσθέτως, δεν έχουμε σίγηση του διγάμματος (F)…
  Πρόκειται για συνηθισμένο λάθος.

  Για εμένα το θέμα λήγει οριστικώς εδώ, και δεν πρόκειται να επανέλθω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομιζω οτι των οχθεων είναι το σωστο στη δημοτικη, παραδοξως. Διοτι δεν εχουμε αι οχθαι των οχθων αλλα οι οχθες των οχθεων. Και η γενικη απο μονη της ειναι προβληματικη στην δημοτικη (δωσε τη μπαλα του παιδακιου !) και οι εκδημοτικισμένες αρχαιες λεξεις.

   Γιατι εδώ πρεπει να μαγειρεψουμε. Οταν οι αρχαιοι λεγανε των οχθων η ληγουσα ηταν διχρονη, αυτο ειναι το βασικο στη γενικη πτωση. Πρεπει λοιπον να πουμε των οχθεων η των οχθωνα.

   Delete
  2. ..η μαλλον των οχθωνε.

   Delete
  3. Παρομοια η κογ-χη των κογ-χεων, η λογ-χη των λογ-χεων η πορ-πη των πορ-πεων η παχ-νη των παχ-νεων (θεωρητικα) - αλλα η μαχη των μαχων. Γιατι όχι των μα-χεων ; Διοτι η πρωτη συλλαβη ληγει σε φωνηεν. Ενω η δοξα των δοκ-σεων. Η δοση των δο-σ-εων διοτι το σ συριστικο λογιαζεται για διχρονο δοσ-ση. Η φαση των φασεων. Αλλα η ραχη των ραχων, η Ιθακη των Ιθακων, η Μανη των Μανων, ενώ η φατ-νη των φατνεων.

   Delete
  4. Με αλλα λογια το γλωσσικο αισθημα της δημοτικης δεν ειναι και τοσο διαφορετικο από εκεινο των αρχαιων. Του κου Κιτσικη του ακουγοταν φυσικο το οχθεων διοτι και στους αρχαιους ακουγοταν φυσικο το οχθοον.

   Delete
  5. Κωνσταντή, είχα δεσμευθεί ότι δεν θα επανέλθω στο συγκεκριμένο θέμα.
   Όμως, αυτά που γράφεις δεν ευσταθούν.

   Στην δημοτική ο τύπος των «όχθεων» είναι εσφαλμένος. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι κάνουν λάθος και τον χρησιμοποιούν.
   Ευτυχώς, στην γλώσσα δεν υπάρχει ούτε «αστυνομία», ούτε «δικαστήρια». Εκτός των σχολικών αιθουσών (όπου υπάρχει ο δάσκαλος/καθηγητής σε ρόλο οιονεί «θεματοφύλακα» των γραμματικών, συντακτικών και ορθογραφικών κανόνων), ο καθένας, μπορεί να γράφει ό,τι του «καπνίσει». Στην καθημερινή ζωή (εκτός σχολικών αιθουσών), όλοι δύνανται να γράφουν και να ομιλούν με όποιον τρόπο θέλουν, ακολουθώντας όποια γραμματική, ορθογραφία και συντακτικό επιθυμούν. Π.χ. εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιεί το πολυτονικό σύστημα σε συνδυασμό με την γλώσσα των τσαντιριών της Αγίας Βαρβάρας, μπορεί να το πράξει και, σε αυτό το πλαίσιο, να γράφει: «τῶν ὀχθῶνε» (με ψιλή και περισπωμένη: εφαρμογή του πολυτονικού σε γύφτικα ελληνικά του αλήστου μνήμης Ταμτάκου = το άκρον άωτον και η επιτομή του κιτς).

   Για ποιον λόγο στην δημοτική ο τύπος των «όχθεων» είναι εσφαλμένος;
   Διότι, εάν ανατρέξεις στην επίσημη σχολική γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας, η οποία έχει καταρτισθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας και διανέμεται και διδάσκεται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της ελληνικής επικράτειας, θα διαπιστώσεις ότι η όχθη ανήκει στην κατηγορία των θηλυκών ουσιαστικών σε –η, πληθυντικός σε –ες (ισοσύλλαβα) και κλίνεται ως εξής:
   η όχθη
   της όχθης
   την όχθη
   όχθη
   οι όχθες
   των οχθών
   τις όχθες
   όχθες

   Σε παρακαλώ διάβασε τις σελίδες 38-41 της επίσημης/κρατικής σχολικής γραμματικής (έκδοση 2009) και δώσε έμφαση στην σελίδα 39. Το σχολικό εγχειρίδιο είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf .
   Σε παραπέμπω στο επίσημο σχολικό/κρατικό εγχειρίδιο, διότι εσύ ο ίδιος σε προηγούμενη ανάρτηση είχες διαμαρτυρηθεί μετ’ επιτάσεως, γράφοντας τα εξής: «Εὔχεταί ὁ μόνιμος καὶ ὄχι έποχιακός διορθωτής -ἐπειδή ὀ κάθε άρθρογράφος ἔχει τὰ βίτσια του- νὰ ὐπάρξει ἐπιτέλους στὴν Ἑλλάδα μιὰ Γαλλική Ἀκαδημία. Καὶ νὰ ξέρει ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίσημη γλώσσα ὥστε νὰ μὴν τραβάει αὐτός τὰ παρἀπονα τοῦ κάθε ἰδιότροπου ἀρθρογράφου... Τἠν ἔλλειψη μιᾶς ἀξιόπιστης Ἀκαδημίας τὴν ἀναπληρώνουν λοιπόν οἰ κατὰ τόπους καὶ καιροὺς παραφυάδες τοῦ ἡμιεπίσημου δημοτικισμοῦ...» (http://endiameseperioche.blogspot.gr/2015/09/236.html).
   Πάντως, και τα «ιδιωτικά» εγχειρίδια γραμματικής (π.χ. αυτό των Χ. Κλαίρη και Γ. Μπαμπινιώτη) συμφωνούν απολύτως με την σχολική γραμματική στο θέμα της κλίσης της όχθης (και όχι της «όχθεως», όπως πιστεύουν ορισμένοι ημιμαθείς).

   Ασφαλώς, στην καθημερινή ζωή, όποιος το επιθυμεί, «ημβορεί» να ακολουθεί την γραμματική του συμπαθούς Ταμτάκου και να γράφει των «όχθεων» ή να γράφει το Γιάννης με ένα «ν». «Δοιμωκρατήα» δεν έχουμε;


   Υ.Γ.
   Συμφωνώ μαζί σου ότι «Έλληνας φιλόλογος είναι αυτός που ξέρει την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και όχι αυτός που τη νομοθετεί».

   Delete
  6. Εχετε απολυτο δικιο σε ολα οσα λετε. Όμως εγω προσπαθω να ανακινησω ενα μεγιστο γλωσσικο ζητημα, που ειναι η συνεχεια μεταξυ αρχαιας και νεωτερης ελληνικης γλωσσας. Ασφαλως ο επίσημος τυπος ειναι των οχθων, και όταν λεω των οχθεων εννοω οχι ότι κακως η καλως επραξε ο νεωτερος νομοθέτης της γλωσσας μας, αλλα οτι και αυτουνου η νομοθεσια βασιζοταν σε παραδοχες εσφαλμενες.

   Η βασικη εσφαλμενη του παραδοχη ειναι οτι δεν χρειαζεται αυτος, ο ελληνας φιλόλογος, να ασχοληθεί επισταμενως με το ζητημα της αρχαιας προφορας. Γι αυτο και ο τυπος των οχθων παρολο που στην γραπτη γλωσσα ειναι σωστος στην προφορικη ειναι προβληματικος, ενώ για τους αρχαιους δεν ηταν καταναγκην. Ο ελληνας φιλόλογος καλειται αυτος ο ιδιος να λυσει το πρόβλημα της αρχαιας ελληνικης προφορας, διοτι αυτη θα του δωσει το κλειδι για τη γλωσσα του.

   Delete
  7. Κωνσταντή, η πρακτική εμπειρία που έχεις αποκομίσει εργαζόμενος ως διορθωτής στο Αθηνόραμα είναι πολύτιμη. Έχεις βιώσει στο «πετσί» σου τα ζητήματα, που έχουν ανακύψει εξαιτίας της βεβιασμένης μετάβασης από την καθαρεύουσα στην δημοτική (1976) και, εν συνεχεία, από την κατάργηση του πολυτονικού συστήματος (1982). Αυτά τα θέματα μας κατατρύχουν ακόμη και σήμερα, εν έτει 2015…

   Ωστόσο, δεν συμφωνείς ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με την όχθη και το φράγμα;
   Ίσως (μία πρόταση διατυπώνω), θα ήταν καλό να τελειώσει η γλωσσολογική συζήτηση σε αυτό το σημείο, ώστε να εστιάσουμε σε ζητήματα (γεω)πολιτικής υφής (όπως, λ.χ., η σαρωτική νίκη του AKP στις προχθεσινές βουλευτικές εκλογές).
   Ο Κωνσταντινουπολίτης (φωνή βοώντος εν τη ερήμω) έχει διατυπώσει ένα ερώτημα και κανείς δεν του δίνει σημασία...

   Delete
  8. ναι, εμενα αυτα συμπιπτουν με τα επιστημονικα ενδιαφεροντα, αλλα ας του σδωσουμε το λογο.

   Delete
  9. ...παντως σημειωνω εν ταχει οτι η καθαρευουσα σε μας (οχι η αρχαιζουσα εκκλησιαστικη) εχει σαφεις αναλογιες με την προσπαθεια εκδυτικισμου στην αντιπερα...οχθη, με πρωτον τον Κεμαλισμο...

   Delete
  10. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν ορισμένες ευδιάκριτες ομοιότητες.

   Κι αν επιστρέφαμε στην καθαρεύουσα;
   http://www.kathimerini.gr/817434/opinion/epikairothta/politikh/ki-an-epistrefame-sthn-ka8areyoysa

   Delete
  11. Κατά τη γνωμη μου αυτό που πρεπει να γινει ειναι η γεφυρωση του χασματος μεταξυ της αρχαιας και της δημοτικης ωστε να προφορικοποιηθει η γραπτη γλωσσα, να φυγει η ψευδαισθηση του κρατους μεσω της καθαρευουσας (και της αμερικανικης ψευτοδημοτικης). Το ευθραυστον του Κεμαλισμου δειχνει οτι οι δυο λαοι, Ελληνες και Τουρκοι, δεν μπορουν να γινουνε Γαλλια των Λουδοβικων διοτι εχουν αλλο κοσμοσυστημα, αποκεντρωμενο.

   Delete
  12. http://www.sarantakos.com/language/rallis.html

   Θαυμάστε τους «δηωρατυκούς δοιμωκράταις» πολιτικούς, που κυβερνούν αυτόν τον δύσμοιρο τόπο από το 1974 και εντεύθεν.
   Άνευ λοιπών σχολίων.

   Delete
  13. Χοντρικα, το γλωσσικο ζητημα θα μπορουσε να διατυπωθεί ως εξης. Πιθηκιζουμε τους αρχαιους οπως τους ξερουμε απο τους Δυτικους για να δειξουμε οτι δεν ειμαστε Τουρκοι. Κατά καποιον τροπο λοιπον συνδεεται το γλωσσικο με τις εξελιξεις στη γειτονα χωρα. Αν δεν ηταν πολιτικα τα κινητρα του γλωσσικου, θα ειχαν κατσει δυο αιωνες τωρα οι ελληνες φιλολογοι να καταλαβουνε τι ειναι η οξεια και η περισπωμενη, το Βυζαντιο και ο,τιδηποτε μας συνδεει με την ιστορια αυτης της περιοχης. Και θα τοχανε εξηγησει και στα καημενα τα παιδακια.

   Delete
 32. Ἐνδιαφέρουσα ἡ παραπάνω συζήτηση περὶ γλώσσης. Ἡ θέσις μου γιὰ τὸ γλωσσικὸ ὑπῆρξε πάντα ὅτι ὁ καθεὶς ἠδύνατο νὰ χρησιμοποιῇ οἱαδήποτε μορφὴ συναντᾶται στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Ἐλύτη, στὰ ἀρχαῖα, τὰ εὐαγγελικά, τὰ βυζαντινά, τὴν καθαρεύουσα, τὴν δημοτικὴ ἤ τὴν εοελληνικὴ καὶ μάλιστα ὡς συγγραφεὺς νὰ πρωτοτυπῇ, ὅπως φερ'εἰπεῖν κάνουν οἱ Γάλλοι, ὅταν στὰ λεξικά τους εἰσάγουν μορφὲς μὲ τὴν ἐπεξήγηση ὅτι ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ γνωστοὺς συγγραφεῖς. Θάνατος τῆς γλώσσας εἶναι οἱ φιλόλογοι καὶ τὰ πονήματά τους, τὰ λεξικὰ καὶ οἱ γραμματικές τους. Ζωντανὴ γλῶσσα σημαίνει δημιουργική, μακριὰ ἀπὸ στενοὺς κανόνες γραμματικῆς, τεχνικὸ δημιούργημα φιλολόγων. Ὅταν ἐπιμένῃς δὲ νὰ γράφῃς μονοτονικὰ δὲν δύνασαι νὰ δίδῃς μαθήματα ὀρθῆς γλώσσας καὶ τονισμοῦ!Ἔχω δημοσιεύσει ἄπειρα ἄρθρα γιὰ τὸ θέμα τῆς γλώσσας καὶ μάλιστα συνεργάτης μου συντάσσει βιβλίο γιὰ τὴν κιτσικικὴ γλῶσσα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μας προέκυψε νέος Μένιος Κουτσόγιωργας: «Δεν δικαιούσθε δια [sic] να ομιλείτε», διότι χρησιμοποιείτε μονοτονικό. Εύγε, και εις ανώτερα!

   Το μονοτονικό, κ. Κιτσίκη, το χρησιμοποιώ για πρακτικούς λόγους, διότι στον, παρωχημένης τεχνολογίας (παμπάλαιο), ηλεκτρονικό υπολογιστή μου δεν έχω εγκατεστημένο λογισμικό πολυτονικού τονισμού. Το πληκτρολόγιό μου δεν διαθέτει πλήκτρα για ψιλή, δασεία, περισπωμένη και βαρεία. Ως εκ τούτου, όταν θέλω να γράψω με πολυτονικό, αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω εικονικό (virtual) πληκτρολόγιο (keyboard), το οποίο είναι δύσχρηστο και η όλη διαδικασία τα μάλα χρονοβόρος.

   Delete
 33. Τὴν δυσκολία αὐτὴ περὶ τεχνικῶν δυσκολιῶν τὴν χρησιμοποιοῦν συνεχῶς, ἀπὸ τὸ 1982, πολῖτες καὶ δημοσιογράφοι μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι εἴμεθα μὲν ὑπὲρ τοῦ πολυτονικοῦ ἀλλὰ... Τυπικὸ παράδειγμα ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς ποὺ ὑποστηρίζει μετὰ μανίας τὸ πολυτονικὸ ἀλλὰ δὲν πιέζει τὴν "Καθημερινή" νὰ δημοσιεύῃ τὶς ἐπιφυλλίδες του στὰ πολυτονικά. Ἐγὼ δημοσιεύω τακτικὰ ἄρθρα στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ Τρίτο Μάτι ἀπὸ τὸ 1999, ποὺ τυπώνει ὅλα του τὰ ἄρθρα μὲ τὴν μονοτονικὴ γραφὴ καὶ ἐπέβαλα ὡς ὅρο νὰ δημοσιεύουν τὰ ἰδικά μου ἄρθρα στὰ πολυτονικά, κάτι ποὺ ἐδέχθησαν ἐφ'ὅσον μὲ ἤθελαν ὡς συνεργάτη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατ’ αρχάς, αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί για τον εκτροχιασμό της συζήτησης και, εν συνεχεία, ζητώ συγγνώμη από τον Έλληνα Κωνσταντινουπολίτη για τον μη σεβασμό του αιτήματός του, το οποίο έμεινε (τουλάχιστον, επί του παρόντος) ανεκπλήρωτο.

   Όσον αφορά το πολυσχιδές συγγραφικό και ερευνητικό έργο του κ. Κιτσίκη, αισθάνομαι την ανάγκη να εξηγήσω (προς άρσιν τυχόν παρανοήσεων ή παρεξηγήσεων) ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικώς ενδιαφέρον, εποικοδομητικό και αντισυμβατικό/αντικομφορμιστικό έργο, το οποίο αποτελεί «τροφή» για γόνιμη σκέψη και προβληματισμό. Η γραφίδα του κ. Κιτσίκη είναι απαραίτητη σε χαλεπούς καιρούς πνευματικής ομίχλης και σκότους· ενώ, η ευρυμάθειά του είναι, τω όντι, εντυπωσιακή.

   Delete
  2. Τούτων λεχθέντων, θα ήθελα να προσθέσω ότι τους τελευταίους 12 μήνες ο κ. Κιτσίκης με έχει στενοχωρήσει [χρησιμοποιώ εν πλήρει συνειδήσει και μετά λόγου γνώσεως το ρήμα «στενοχωρώ»], διότι ορισμένες φορές μοιάζει να αιθεροβατεί και να υπερβάλει.
   Τι εννοώ;
   Οι απόψεις περί:
   α) Ζωής Κωνσταντοπούλου [«σήμερα λοιπόν, ἀναδεικνύεται στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος, μία γυναῖκα Ἀθηνᾶ χρυσελεφάντινη, ἡ Ζωή, ἡ ἀγωνίστρια Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, πρότυπο Ἑλληνίδος γυναικός, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἐπικεντρώνονται ὅλες οἱ ἐλπίδες τῶν νέων αὐτῆς τῆς χώρας», και «νά, ὡς ἐκ θαύματος ἐνεφανίσθη ἡ Ζωή, ὡς ζωὴ τοῦ ἔθνους, μὲ τὸ ἀπαράμιλλο ῥητορικὸ ταλέντο της ποὺ δὲν εἶχε γνωρίσει τὸ γένος ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀρχαιότητος. Μὲ τὸ φλέγμα καὶ τὴν ἥσυχη ἐπιμονή της ποὺ ὑψώνει φράγμα ἀπροσπέλαστο στὶς πολιτικάντικες ἐπιθέσεις, μὲ μόνο στρατὸ τὰ ἑλληνικὰ νειάτα. Τὸ ἄκομψο καὶ ὑπερβολικὰ ὑψηλὸ της σῶμα κατορθώνει νὰ τὸ δαμάσῃ καὶ νὰ τὸ ἐκλαμπρύνῃ σὲ ὁπλισμένη Ἀθηνᾶ ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος μὲ τὴν σοφὴ γλαῦκα τοῦ ΚΚΕ, ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὸ δόρυ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς»]·

   β) φιλο-ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού [«Ὁ Κασιδιάρης ἐπῆρε τὴν θέση τῆς ΚΝΕ καὶ τὸ Φανάρι τὸ 2016 θὰ γνωρίση ῥωσόφιλο παλαιοημερολογίτη οἰκουμενικὸ πατριάρχη στὴν Πόλη ποὺ πάλι μὲ χρόνους καὶ καιροὺς πάλι δικιά μας θἆναι» και http://www.ctosonline.org/oldcal/OCR.html]·

   γ) (ψευδο)προφητειών [«Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες μελετοῦν τὶς προφητεῖες τῶν Ὀρθοδόξων γερόντων καὶ ἁγίων γιὰ νὰ συλλέξουν πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὴν γεωπολιτικὴ πορεία τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς», «Ὁ σκεπτικισμὸς ἔναντι τῆς προφητικῆς ἱκανότητος εἶναι τυπικὰ φράγκικος (καὶ συνεπῶς γραικυλικός) καὶ ἀποδεικνύει παρακμὴ τῆς ἀνθρωπίνης δημιουργικῆς ἱκανότητος», κτλ.]·

   δ) εξωγηίνου υποθέσεως και συμπαντικού μεγαλείου του ελληνισμού [«Τὸ τεῦχος 71, ἀνοίξεως 2014, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου «Ἐνδιάμεση Περιοχή», τὸ εἶχα ἀφιερώσει στὴ «ἐξωγήϊνη ὑπόθεση τοῦ ἑλληνισμοῦ», «Ἀνεξιχνίαστο μυστήριο τοῦ ἑλληνισμοῦ! Οὐδεὶς γνωρίζει τὴν προέλευση του. Ὅμως ὅλοι ὑποκλίνονται στὸ συμπαντικό του μεγαλεῖο. Καὶ ἡ φρικιαστικὴ γκριμάτσα τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Σόϋμπλε, ποὺ συνειδητοποιεῖ ἄθελά του τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὸν ὁδηγεῖ ἀπελπιστικὰ στὴν αὐτοκτονία ὅπως τὸν δεσμοφύλακα Ἱαβέρη τῶν Ἀθλίων ἐνώπιον τοῦ Ἕλληνος ληστοῦ Γιάννη Ἀγιάννη», και «Οἱ Ὀλύμπιοι Ἕλληνες ὡς ἐξωγήϊνοι ἐπεβιβάσθησαν πρὸ πολλοῦ στὸ διαστημόπλοιό τους, στὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου -στὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ πολλὲς χιλιάδες χρόνια εἶχαν καταφθάσει πάνοπλοι, ὡς Σπαρτιᾶτες, μαζὶ μὲ τοὺς Δώδεκα Θεοὺς- γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς βάσεις τους, ἐγκαταλείποντας τὸν ἱερὸ χῶρο στοὺς Εἵλωτες»]·

   ε) Αλέξη Τσίπρα [«ἀρνοῦμαι νὰ πιστεύσω ὅτι ὁ Τσίπρας δύναται ποτὲ νὰ γίνῃ προδότης! Ἕνας κομμουνιστής, ἔστω καὶ πρώην, ποὺ ἐπίστευσε βαθειὰ στὴν κοινωνικὴ ἐπανάσταση, σὰν τοὺς πρώτους χριστιανούς, προτιμᾷ τὸ μαρτύριο παρὰ τὴν ἀλλαξοπιστία. Καὶ δηλωσίας νὰ ἔχῃ γίνει, σὰν τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, πάλι πεθαίνει μὲ τὸ κεφάλι ψηλά. Ἡ ὁμολογία πίστεως καὶ τὸ μαρτύριο εἶναι μέρος τῆς κομμουνιστικῆς πίστεως», «Ἡ στάση τῆς κυβερνήσεως τοῦ Σύριζα ἔναντι τῆς Εὐρώπης εἶναι σαφῶς γκωλλική», και «Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἐν γνώσῃ του, συνεκρότησε κυβέρνηση μὲ τὸν Πᾶνο Καμμένο, βασιλικῶν πεποιθήσεων καὶ ὀρθοδόξου παλαιοημερολογιτικῆς οἰκογενείας»]·

   στ) αναποφεύκτου ανόδου της ελληνικής ισχύος [«Πρόκειται δηλαδή, ὡς πρὸς τὴν ἑλληνικὴ ἰσχύ, γιὰ μία κατάσταση στὴν ὁποία αὐτὴ κερδίζει οὕτως ἤ ἄλλως (win win situation)», http://endiameseperioche.blogspot.gr/2015/02/178.html]·

   όλες αυτές οι απόψεις, εάν ειδωθούν και αξιολογηθούν υπό την κρισάρα και το πρίσμα του ρεαλισμού (και της καθημερινής εμπειρίας), είναι ανεδαφικές.

   Delete
  3. Επί παραδείγματι, έχετε επισκεφθεί τώρα τελευταία παλαιοημερολογίτικο μοναστήρι; Έχετε δει τι αμορφωσιά/αγραμματοσύνη και τι μεσαιωνικός φανατισμός επικρατούν μεταξύ των παλαιοημερολογιτών μοναχών;
   Έχετε συνομιλήσει για το ποιόν του «αγίου» Παϊσίου με άτομα που τον είχαν γνωρίσει όταν ήταν 30 και 40 ετών (πριν γίνει "φίρμα"); Δημοσίως, ελάχιστοι τολμούν να μιλήσουν για το αληθές ποιόν του Παϊσίου· παρ’ όλα αυτά, έχουν κυκλοφορήσει ενυπόγραφα δημοσιεύματα από τον σοβαρότατο και αξιοπρεπέστατο [τον έχω γνωρίσει προσωπικώς] καθηγητή [και έφεδρο ταγματάρχη των Τεθωρακισμένων] Κ. Σιαμάκη (http://www.philologus.gr/4/72-2010-01-01-01-24-47/227-2011-09-15-14-38-11 , http://www.philologus.gr/4/72-2010-01-01-01-24-47/133-2010-01-24-23-59-34 , http://www.philologus.gr/2/58-2010-01-31-22-26-39/200-666-bar-code- , http://www.philologus.gr/4/72-2010-01-01-01-24-47/240-2011-09-17-16-57-49).
   Έστω και για ένα δευτερόλεπτο, η πολιτική του Τσίπρα έναντι της Ευρώπης υπήρξε «σαφώς γκωλλική»; Πού και πότε είδατε τον Τσίπρα να ασκεί γκωλλική εξωτερική πολιτική; Μήπως, κατ’ όναρ, εν τω μέσω της νυκτός;
   Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «μητέρα του έθνους»; Σοβαρολογούμε;
   Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει απαράμιλλο ρητορικό ταλέντο, τέτοιο που δεν έχει γνωρίσει το ελληνικό γένος από την εποχή της αρχαιότητος; Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μιχαήλ Ψελλού!
   Την μία εβδομάδα είναι αναπόφευκτος η άνοδος της ελληνικής ισχύος, και την επομένη εβδομάδα η Ελλάς καταρρέει και θα πρέπει να μετατραπεί σε καμικάζι και να «τιναχθεί στον αέρα»;
   Πώς θα υλοποιηθεί «ὁ ἀποδεκατισμὸς τῶν ἑκατομμυρίων Συροαφγανῶν μεταναστῶν» (http://endiameseperioche.blogspot.gr/2015/08/228.html), την στιγμή που η ορθόδοξη χριστιανική πίστη (σε αντίθεση με τον καθολικισμό και τον προτεσταντισμό) απαγορεύει τον «ιερό πόλεμο» και την σφαγή εκατομμυρίων μεταναστών; Έχετε διαβάσει τις απόψεις ορθοδόξων ιεραρχών (π.χ. http://mkka.blogspot.gr/2015/04/blog-post_28.html , http://mkka.blogspot.gr/2015/04/blog-post_22.html , http://mkka.blogspot.gr/2015/04/blog-post_29.html), οι οποίοι έχουν κάνει παντιέρα το «αγαπάτε αλλήλους» [Αμβρόσιος Καλαβρύτων: «Η προσπάθειά μας για να δώσουμε ένα χάδι στοργής σε μερικούς από τους πρόσφυγες ή μετανάστες ή λαθρομετανάστες, οι οποίοι καταταλαιπωρημένοι φθάνουν στην Πατρίδα μας, δεν είναι υπέρβαση του αγαπάτε αλλήλους αλλ’ αντιθέτως πιστή εφαρμογή του», http://mkka.blogspot.gr/2015/06/blog-post_9.html];

   Delete
 34. Συνηθως αυτος που θελει να νομοθετησει η τελος παντων να μπει καποιος νομος τοσο στο γλωσσικο οσο και παντου δεν το κανει απο στενοκεφαλη αντιληψη, αλλα απο την αισθηση ότι υπαρχει αγραφος νομος που παραβιαζεται. Απο την αποψη αυτή ο φιλολογος ειναι ιστρορικος και δημιουργος οταν γινεται φορεας του αγραφου νομου, που ειναι η δημιουργια και επανορθωνει την αδικια της στασιμοτητας. Ο ιστορικος συμμετεχει στην ιστορια που γραφει, ειδαλλως με τον τροπο του ειναι πολυ κακος φιλολογος.

  Δεν φταιει λοιπον ο καημενος ο διορθωτης οταν ζηταει να μπουν κανονες για να μην γραφει ο καθενας ο,τι του καπνισει. Αυτος που φταει ειναι εκεινος που φτιαχνει τους νομους χωρις να εχει τετοια εξουσιοδοτηση και αυτος που τους εφαρμοζει χωρις να εχει τετοια εξουσιοφδοτηση. Αυτοι οι δυο ειναι το συνολο του αστικου πολιτισμου, του ελληνικου αστικου πολιτισμου περιλαμβανομενου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΥΓ. Εχει ομως κανεις την εξουσιοδοτηση για να τους ανατρεψει ; Εγω λεω οχι. Και κατα συνεπεια η δικτατορια ειναι παντα της προγενεστερης εξουσιας, ποτε της επομενης.

   Delete
 35. Παρακάτω ὁ σύνδεσμος γιὰ νὰ παρακολουθήσετε τὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσα στὸ Ἡράκλειο, Κρήτης, στὶς 27 Ὀκτωβρίου 2015, στὶς Ἀντιθέσεις τοῦ Σαχίνη στὴν τηλεόραση τοῦ Ῥάδιο Κρήτη. Δημήτρης Κιτσίκης
  https://www.youtube.com/watch?v=wvtAgjKvm54https

  ReplyDelete
 36. Ἐδῶ ὁ σωστὸς σύνδεσμος τῆς συνεντεύξεως. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.youtube.com/watch?v=wvtAgjKvm54

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε καθηγητά...
   Είναι μεγάλη μου τιμή που κατάφερα να σας σφίξω το χέρι, χέρι πολύτιμο που από καθαρή αμηχανία παρέλειψα να ασπαστώ, κατά την επίσκεψή σας στο Ηράκλειο. Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι η πολυπόθητη συνέντευξή σας στις "Αντιθέσεις", εκπομπή που πολλές φορές μας παραπέμψατε χάριν συντομίας, διεγράφη από τον διαχειριστή του καναλιού στο youtube. Σας παρακαλώ ενημερώστε με που μπορώ να την παρακολουθήσω.
   Σας ευχαριστώ.

   Delete
  2. Κύριε καθηγητά...
   Είναι μεγάλη μου τιμή που κατάφερα να σας σφίξω το χέρι, χέρι πολύτιμο που από καθαρή αμηχανία παρέλειψα να ασπαστώ, κατά την επίσκεψή σας στο Ηράκλειο. Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι η πολυπόθητη συνέντευξή σας στις "Αντιθέσεις", εκπομπή που πολλές φορές μας παραπέμψατε χάριν συντομίας, διεγράφη από τον διαχειριστή του καναλιού στο youtube. Σας παρακαλώ ενημερώστε με που μπορώ να την παρακολουθήσω.
   Σας ευχαριστώ.

   Delete
 37. Ευχαριστούμε για τον σύνδεσμο κύριε Καθηγητά! Μακάρι να κάνατε καθημερινώς εκπομπή...!

  ReplyDelete
 38. Βρίσκεσθε μήπως στην Αθήνα αυτή τη στιγμή? Ή δεν σας πρόλαβα και είσθε εξωτερικό?

  ReplyDelete
 39. Ὄχι εἶμαι στὸ ἐξωτερικό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. Κρίμα κύριε Καθηγητά...πάνω που ήρθα στην Ελλάδα...

  ReplyDelete
 41. Ορισμένες σκέψεις εν είδει κατακλείδας:

  Η ορθόδοξη εκκλησία αποτελεί ένα βασικότατο, θεμελιωδέστατο πυλώνα του ελληνικού γένους. Έχει αποτελέσει «τροφό» και «αποκούμπι» του γένους σε κρίσιμες στιγμές και δύσκολους καιρούς. Η ορθοδοξία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας ταυτότητος και ψυχοσυνθέσεως· προσωπικώς, αδυνατώ να διανοηθώ τον ελληνισμό άνευ της ορθοδοξίας.
  Για αυτόν τον λόγο, προσπαθώ να ενημερώνομαι για τις εκκλησιαστικές ειδήσεις, τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα στον εκκλησιαστικό χώρο.

  Το είχα αναφέρει παλαιότερα, και το επαναλαμβάνω τώρα: βαθύτατη πεποίθησή μου είναι ότι η εν Ελλάδι ορθόδοξος εκκλησία πρέπει να απογαλακτισθεί και να χωρισθεί από το κράτος, ώστε να παύσει να αποτελεί υποχείριο της εκάστοτε κυβερνήσεως και οι μητροπολίτες να παύσουν να τρέχουν, γλύφοντας -ως άλλα κυνάρια- πίσω από τους εκάστοτε υπουργούς. Από το 1833 και εντεύθεν, η ελλαδική εκκλησία είναι όμηρος της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, δίχως ελευθερία κινήσεων.
  Αυτό έγινε αντιληπτό και το 1982, όταν η αντίδραση της εκκλησίας στην κατάργηση του πολυτονικού υπήρξε χλιαρή και υποτονική. Αντί οι μητροπόλεις να οργανώσουν «κρυφά σχολειά» (τις απογευματινές ώρες, μετά την λήξη των μαθημάτων στα δημόσια σχολεία), στα οποία θα εδιδάσκετο στους μικρούς μαθητές το πολυτονικό σύστημα, οι ιεράρχες επέλεξαν να σιωπήσουν (ή να δημοσιεύσουν κάποιο δελτίο τύπου για το θεαθήναι) και να μην αναλάβουν απτές, συγκεκριμένες, ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις. Αντί η διοικούσα εκκλησία να οργανώσει φροντιστήρια/«κρυφά σχολειά», στα οποία τα ελληνόπουλα θα εδιδάσκοντο το πολυτονικό εξ απαλών ονύχων, επέλεξε να κάνει υποκλίσεις και τεμενάδες στον Ανδρέα, και να γλύφει ανερυθριάστως τον τότε υπουργό παιδείας, Βερυβάκη.

  Επίσης, η ελλαδική εκκλησία έχει ανάγκη γενναίων και ρηξικέλευθων τομών σε ζητήματα οργάνωσης (π.χ. σύστημα εκλογής μητροπολιτών, ενεργότερος ρόλος των λαϊκών -όπως, π.χ., συμβαίνει στην εκκλησία της Κύπρου-, κτλ).
  Το σύστημα που ακολουθείται στην εκκλησία της Σερβίας για την εκλογή των μητροπολιτών (σύμφωνα με το οποίο, αφού καταρτισθεί με ψηφοφορία το τριπρόσωπο, έπεται κλήρωση για την ανάδειξη του νέου ιεράρχου) με βρίσκει σύμφωνο. Την ίδια ακριβώς πρόταση (περί καταρτίσεως του τριπροσώπου ύστερα από ψηφοφορία και, εν συνεχεία, την διενέργεια κληρώσεως μεταξύ των τριών επικρατεστέρων υποψηφίων) είχε καταθέσει και ο νυν αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, σε ανύποπτο χρόνο (εν έτει 2002, http://www.synaxi.gr/archive/tefxos_082.php , όταν ακόμη ήταν μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας). Όταν, όμως, ο Ιερώνυμος ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θώκο, δεν υλοποίησε καμία μεταρρύθμιση και προτίμησε να τηρήσει ισορροπίες, διαχειριζόμενος τις προβληματικές δομές και τις νοσηρές νοοτροπίες του παρελθόντος…
  Η ελλαδική εκκλησία δεν χρειάζεται δειλούς διαχειριστές, αλλά τολμηρούς οραματιστές με σθένος και συγκροτημένο σχέδιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διόρθωση: εκ παραδρομής χρησιμοποίησα το ρήμα «γλύφω», το οποίο σημαίνει σμιλεύω/λαξεύω. Όπως προείπα, ουδείς αλάθητος.

   Delete
  2. Για όσους αναρωτιούνται πού θα διοργάνωναν οι μητροπόλεις τα απογευματινά φροντιστήρια για την εκμάθηση του πολυτονικού συστήματος από τους ελληνόπαιδες, η απάντηση έχει ως εξής: στα πνευματικά κέντρα των ενοριακών ναών.

   Στα μεγάλα αστικά κέντρα (όχι στην ύπαιθρο), οι ενορίες διαθέτουν πολυώροφα πνευματικά κέντρα. Εκεί θα ήταν εφικτό τις απογευματινές ώρες να διοργανώνονται μαθήματα διδασκαλίας του πολυτονικού συστήματος.

   Delete
 42. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὶς σκέψεις τοῦ Fr.Gr. περὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐὰν ἐπανέλθῃ τὸ βυζαντινὸ πρότυπο, μὲ μονάρχη φυσικά, τὸ σύστημα τῆς συναλληλίας εἶναι τὸ πλέον ἐνδεδειγμένο καὶ ὄχι ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας Κράτους. Βεβαίως, ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες ἀπύθμενης μετριότητος τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ὁ χωρισμὸς Ἐκκλησίας-Ψευδοκράτους εἶναι ἡ προτιμωτέρα λύσις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Η δικη μου αισθηση είναι ότι το ελληνικο κρατος ειναι η ελληνορθοδοξη κοινοτητα της Τουρκοκρατιας, βασικη διοικητικη μοναδα της οποιας ειναι η ενορια, και οτι χωρισμος εκκλησιας και κρατους ειναι αδυνατος στα πλαισια του ελληνικου κρατους. Οσο για την ορθοδοξια, ειναι κρατικη θρησκεια απο τον καιρο του Μεγαλου Κωνσταντινου και η πρωτη οικουμενικη συνοδος μαζι με το συμβολο της Πιστεως την κανει αυτοκρατορικη.

  Τελος ψευδοκράτος ειναι η Ελλαδα διοτι εχοντας παραμεινει η εθνικη υποδιαιρεση ενός οθωμανικου μιλλιετ εχει παντοτε αναγκαστικα εναν η πολλους διοικητικα ανωτερους ειτε αλλοεθνεις ειτε αλλόδοξους ειτε και τα δυο.

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. Υ.Γ. Ο χωρισμος εκκλησιας και κρατους ειναι ισως εν πολλοις αστικη συλληψη που αναγεται στον προτεσταντισμο.

  Ενδεικτικα, ιδου μερικες προχριστιανικες επιγραφες επιγραφες που διαβαζονται σημερα (ολες ; ) πανω στις θεσεις των επισημων στο αθηναικο θεατρο του διονυσου (Νοτια Κλιτυς Ακροπολεως)

  36. ιερεως και αρχιερεως σεβαστου Καισαρος

  37. ιερεως Αδριανου Ελευθερεως

  57. Διογενους Ευεργετου

  58. ιερεως Ατταλου Επωνυμου

  72. ιερεως Δημοκρατιας [!!!!]

  73. ιερεως Πτολεμαιου ευεργετου και Βερενικης

  http://www.ellinikoarxeio.com/2010/10/seats-of-dionysus-theatre.html#ixzz3qhGd8TjH αναφερομενη πηγη: Παυσανιου Ελλαδος Περιηγησις - Αττικα - Νικολαου Παπαχατζη, Εκδοτικη Αθηνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. υγ2 συγγνωμη οχι προχριστιανικες, προ-θεοδοσιανες

   Delete
  2. υγ3 εδώ η σωστη παραπομπή διοτι η προτερη εις Παυσανιαν αμάρτημα εστι http://noapplet.epigraphy.packhum.org/text/7325?bookid=5&location=1360

   Delete
 46. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 47. Πριν από λίγα λεπτά, διάβασα την άποψη των εν Ελλάδι ιησουιτών για τα τεκταινόμενα στην κοινωνία και στην πολιτική σκηνή της χώρας μας (http://www.jesuits.gr/default.asp?static=115). Πρόκειται για άρθρο-γραμμής, δημοσιευθέν στο επίσημο έντυπο των εν Ελλάδι ιησουιτών (http://www.jesuits.gr/assets/no_1094_b.jpg).
  Για τους πεπειραμένους, που γνωρίζουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, το κείμενο έχει ενδιαφέρον και αναδεικνύει με ενάργεια τους απώτερους σχεδιασμούς (και τα απωθημένα κόμπλεξ/συμπλέγματα) του Βατικανού.

  Παραθέτω ένα ενδεικτικό απόσπασμα, το οποίο φρονώ ότι ο κ. Κιτσίκης θα βρει ενδιαφέρον:

  «[…] Από την αρχή χάσαμε το παιχνίδι της παιδείας. Εκεί επεκράτησε ο στόχος της ελευθερίας. Αλλά μια ελευθερία της κοινωνικής κινητοποίησης και του κομματισμού. Όχι μια ελευθερία της οργάνωσης, του προγραμματισμού, της υπευθυνότητας, της συνεννόησης. Αντί για «συνεννόηση» επικράτησε η «πάλη». Επικράτησε στην κοινωνία και στη νοοτροπία η μαρξιστική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό μακροπρόθεσμα είχε καταστροφικές συνέπειες. Ούτε οι φιλελεύθεροι ούτε η Εκκλησία περιόρισαν την επικράτηση της μαρξιστικής νοοτροπίας. Αφενός τα φιλελεύθερα κόμματα ήταν κατ’ ουσίαν λαϊκιστικά, χωρίς τα στοιχεία της εργασίας, της συνέπειας, της πρωτοβουλίας που χαρακτηρίζουν αυτόν τον χώρο. Αφετέρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πάντα αντιδυτική και απομονωτική, δεν μπορούσε να προτάξει παρά ένα στείρο και παρωχημένο εθνικισμό. Ο μαρξισμός μάλιστα συνδυάστηκε γενικότερα στην αντίληψη του κόσμου με την δικαιοσύνη, την ισότητα και την πρόοδο. Ακόμη και η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων από τους λαούς που τον υπέστησαν δεν άλλαξε ουσιαστικά την νοοτροπία των Ελλήνων.
  Σιγά-σιγά, η έννοια της «πάλης» έγινε κυρίαρχο στοιχείο στο επίπεδο των σχέσεών μας με τους άλλους ευρωπαίους εταίρους. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι θεσμοί και οι συνθήκες δίνουν απεριόριστη δυνατότητα στην συνεργασία και την συνεννόηση, αλλά αυτός ο δρόμος παραμερίστηκε, στην αρχή με διεκδικήσεις για τις επιδοτήσεις στη συνέχεια με τα μέτρα λιτότητας. Τελικά, η κυβέρνηση του Σύριζα οδήγησε αυτήν την αντιπαράθεση στα άκρα.
  Η Ελλάδα είχε μια μεγάλη ευκαιρία, από αυτές που οι χώρες έχουν μια φορά κάθε αιώνα [sic!!!]. Αλλά τη χαράμισε. Δεν θέλησε να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Θέλησε να γίνει μαρξιστική. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός της ήταν ανέκαθεν μισο-ξένος, και αντί για προσέγγιση επήλθε μεγαλύτερο χάσμα. Αυτό νομίζω είναι το βαθύτερο διαζύγιο μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Η διαμάχη φιλοδυτικών και αντιδυτικών ταλαιπωρεί την ελληνική ψυχή και τον ελληνισμό από την εποχή του Σχίσματος και της Άλωσης. Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε άλλο ένα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας».

  ReplyDelete
 48. Ευκαιρίας δοθείσης (και έχοντας υπ’ όψιν την προγενέστερη αναφορά στο τάγμα των Δομινικανών, http://endiameseperioche.blogspot.gr/2015/07/209.html), θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Κιτσίκη να μας πει εάν, κατά την άποψή του, το σύστημα των μοναχικών ταγμάτων της καθολικής εκκλησίας θα μπορούσε να εφαρμοσθεί (προφανώς, όχι αυτούσιο, αλλά με ουσιαστικές τροποποιήσεις και προσαρμογές) στην ορθόδοξη εκκλησία. Ένα τέτοιο υποθετικό ενδεχόμενο, θα απέφερε περισσότερες θετικές ή αρνητικές συνέπειες για την ορθόδοξη εκκλησία; Υπερτερούν τα «συν» ή τα «πλην»;

  Εγώ, δεν έχω κατασταλαγμένη/αποκρυσταλλωμένη άποψη επ’ αυτού του θέματος. Αναμφιβόλως, η πατερική παράδοση δεν συνηγορεί υπέρ της ιδρύσεως μοναχικών ταγμάτων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως γνωστον τα μοναστηρια ειναι οικονομικοι οργανισμοι, Τα μοναστικα ταγματα του Καθολικισμου θα μπορουσαν να ιδωθουν ως προδρομοι των καπιταλιστικων επιχειρησεων. Δεν θα κουραστω να επαναλαμβανω οτι το μεγα προβλημα του ανθρωπου ειναι οι οικονομικες σχεσεις που τις σιχαινεται, και κατοπιν τουτου η φυλετικη οργανωση, με κεντρο την οικογενεια. Τα μοναστηρια και η μαχομενη εκκλησια ειναι ενα αντιδοτο στην φυλετικη οικονομια και γι αυτο, κατ αυτην την εννοια, η εκκλησια εκπολιτισε τη Δυση, οχι επειδη ο χριστιανισμος ειναι ντε και καλα ανωτερος του δυτικου παγανισμου.

   Στην ανατολικη εκκλησια δεν υπηρχε μεχρι σημερα, θα μπορουσε να πει κανεις, προβλημα διαστασης εκκλησιας και κοινωνιας, οπως στη Δυση, διοτι η ορθοδοξια ειναι αυτοκρατορικη θρησκεια και εκκλησια και κρατος ηταν και ειναι ενιαιος οργανισμος. Δεν χρειαζονταν μοναστικα ταγματα και επιπλεον η ορθοδοξια και το βυζαντιο τεινουν προς τον μονισμο, το αδιαιρετο ενα.

   Λειπουν παρα πολυ ιστορικα βιβλια για το Βυζαντιο γραμμενα απο Ελληνες μη εθνικιστες και οχι φανατικους ορθοδοξους.

   Delete
  2. Τα μοναστήρια ΔΕΝ είναι (ή, τουλάχιστον, δεν θα έπρεπε να είναι) «οικονομικοί οργανισμοί». Σιγά να μην γίνουν και ανώνυμες εταιρείες...

   Στον καθολικισμό τα μοναστικά τάγματα δεν ασχολούνται μόνον με την προσευχή και την νηστεία σε δυσπρόσιτα ορεινά κοινόβια. Συχνάκις, οι μοναχοί διαμένουν εντός του άστεως και απασχολούνται στον χώρο της εκπαιδεύσεως ως δάσκαλοι/καθηγητές, στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και στον χώρο της υγείας.
   Ειδικά στον χώρο της εκπαιδεύσεως, τα μοναστικά τάγματα έχουν επενδύσει πάρα πολύ χρήμα, κόπο και μόχθο, δημιουργώντας πρότυπα σχολεία υψηλού επιπέδου.

   Αυτήν την στιγμή, στην Ελλάδα λειτουργεί μόνον ένα σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επίβλεψη ορθοδόξων μοναχών. Πρόκειται για τα εκπαιδευτήρια της γυναικείας Ι.Μ. Θεομήτορος στην Ηλιούπολη (http://www.theomitor.edu.gr/), τα οποία αποτελούν κακέκτυπο/πτωχό συγγενή των αντιστοίχων καθολικών εκπαιδευτηρίων. Παρεμπιπτόντως, η Ι.Μ. Θεομήτορος διατηρεί και ένα επιβλητικό Ησυχαστήριο στον ορεινό όγκο άνωθεν του Λουτρακίου (το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν). Δυστυχώς, έχω σχηματίσει αρνητική άποψη τόσο για το μορφωτικό επίπεδο όσο και για την διάθεση προσφοράς στον πλησίον των μοναζουσών της Ι.Μ. Θεομήτορος.

   Επίσης, ορισμένες μητροπόλεις έχουν δημιουργήσει δικά τους ιδιωτικά σχολεία. Π.χ. ο πρώην μητροπολίτης Πειραιώς, Καλλίνικος, ίδρυσε τα εκπαιδευτήρια της Ι.Μ. Πειραιώς (http://www.ekpaideutiria-imp.gr/). Έχω επισκεφθεί το σχολείο της Ι.Μ. Πειραιώς (όπως έχω επισκεφθεί και το προαναφερθέν σχολείο της Ι.Μ. Θεομήτορος στην Ηλιούπολη), και σας διαβεβαιώ ότι το επίπεδο διδασκαλίας είναι χαμηλό. Ειδικά, στην περίπτωση του σχολείου της Ι.Μ. Πειραιώς, θα ήθελα να προσθέσω ότι το κτήριο είναι επιεικώς ακατάλληλο (πρόκειται για ένα «κλουβί», χωρίς επαρκή χώρο προαυλισμού των μαθητών).

   Τέλος, η αδελφότης «Σωτήρ» έχει ιδρύσει και λειτουργεί δικά της εκπαιδευτήρια (http://www.elp.gr/). Και εκεί, όμως, το επίπεδο διδασκαλίας είναι χαμηλό (πάντως, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ανώτερες σε σύγκριση με εκείνες του Πειραιώς και της Ηλιουπόλεως).

   Ομολογώ ότι στον τομέα της εκπαιδεύσεως ζηλεύω την άρτια οργάνωση και, κυρίως, τον μόχθο και το μακρόπνοο όραμα των δυτικών μοναστικών ταγμάτων. Οι καθολικοί έχουν επενδύσει στην καλλιέργεια των νέων ανθρώπων, οι δικοί μας μοναχοί επενδύουν στην καλλιέργεια των χωραφιών. Καλός ο αγροτικός χαρακτήρας του ορθοδόξου μοναχισμού, αλλά λίγη περισσότερη έμφαση στην μόρφωση δεν θα έβλαπτε.

   Delete
  3. Μια ανωνυμη εταιρεια και ενα σχολειο η ενα πανεπιστημιο δεν ισχυριζονται αμεσα ότι φερνουν τον ανθρωπο κοντα στο Θεο αλλα το υπονοουν. Ακομα και ενα Σουπερ Μαρκετ κρυφα το υπονοει, αλλιως βασει ποιου δικαιώματος απασχολει τους εργαζομενους του; Η εκκλησια παλι και τα μοναστικα ταγματα και τα μοναστηρια το ισχυριζονται καπως πιο ρητα αλλα κανεις δεν τους πιστευει. Ασχολουμεθα με τις λεπτομερειες και οχι με το βασικο ζητουμενο, σαν αυτο να εχει καλυφθεί απο τη χρηση.

   Delete
  4. ΥΓ. Το κρατος ειναι μια κρυφη θεολογια. Επιμενω στον ισχυρισμο μου οτι ορθοδοξη εκκλξησια και ελληνικο κρατος ταυτιζονται.

   Delete
  5. Αγαπητέ Κωνσταντή,

   Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος ως προς το τι εννοείς όταν διατείνεσαι ότι «ορθόδοξη εκκλησία και ελληνικό κράτος ταυτίζονται»;
   Εν έτει 2015, η τρίτη «Ελληνική Δημοκρατία» ταυτίζεται με την ορθόδοξο εκκλησία;
   Αυτήν την στιγμή, υφίσταται συναντίληψη, ταύτιση στόχων και επιδιώξεων, και συναλληλία μεταξύ κράτους και εκκλησίας;
   Πόθεν, πώς;

   Εγώ πιστεύω ότι η «Εκκλησία της Ελλάδος» είναι δέσμια και αποτελεί υποχείριο/όμηρο της «Ελληνικής Δημοκρατίας». Όχι σε απόλυτο βαθμό (υπάρχουν εξαιρέσεις), αλλά σίγουρα σε μεγάλο/πλειοψηφικό ποσοστό.
   Κράτος και διοικούσα εκκλησία έχουν καταλήξει σε ένα ιδιότυπο modus vivendi, το οποίο δεν επιτρέπει στην εκκλησία να καταστεί ανεξάρτητος και να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε μία σειρά κρισίμων θεμάτων. Σε αντάλλαγμα, οι κληρικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και μισθοδοτούνται/συνταξιοδοτούνται/ασφαλίζονται εξόδοις του κρατικού κορβανά. Η υποταγή και η σιωπή της ελλαδικής εκκλησίας έχουν εξαγορασθεί (από το 1833) έναντι μίας χούφτας αργυρίων. Οι Βαυαροί δεν ήσαν ηλίθιοι· γνώριζαν πολύ καλά τι έπρατταν.


   Υ.Γ.
   Όταν ανέφερες το παράδειγμα του σούπερ μάρκετ, τότε ήταν που έχασα εντελώς τον ειρμό της σκέψεώς σου.

   Delete
  6. Κατανοώ τι εννοείς όταν υποστηρίζεις πως το κράτος είναι μία κρυφή θεολογία [για την ακρίβεια, η λέξη «θεολογία» θα έπρεπε να βρίσκεται εντός εισαγωγικών· ίσως, ο όρος κοσμοαντίληψη να είναι ακριβέστερος].
   Αυτό που δεν κατανοώ είναι ο ισχυρισμός ότι «ορθόδοξη εκκλησία και ελληνικό κράτος ταυτίζονται».

   Κατ’ εμέ η τρίτη «Ελληνική Δημοκρατία» και η ορθόδοξος εκκλησία [προσοχή, αναφέρομαι στην ορθόδοξο εκκλησία, όχι στην «Εκκλησία της Ελλάδος» ως Ν.Π.Δ.Δ.] ΔΕΝ ταυτίζονται.
   Άλλη η κοσμοαντίληψη της 41 ετών τρίτης «Ελληνικής Δημοκρατίας» (η οποία θεμελιώθηκε από τον προδότη, εθνικό ολετήρα Κ. Καραμανλή), και εντελώς διαφορετική η κοσμοαντίληψη της ηλικίας 2.000 ετών ορθοδόξου εκκλησίας.
   Κωνσταντή, μην συγχέεις την ορθόδοξο εκκλησία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκλησία της Ελλάδος».

   Delete
  7. Ελληνικο κρατος και ορθοδοξη εκκλησια ταυτιζονται αν δουμε το κρατος οχι μονο σαν το μονοπωλιο της φυσικης βιας που ασκειται εντος μιας γεωγραφικης ζωνης αλλα κυριως την ψυχικη κινηση που εξυπηρετει η ασκηση αυτου του μονοπωλιου. Για παράδειγμα, αν κοψεις το ρευμα, το φως και το νερο σε ολη την επικρατεια την ελληνικη θα εχεις αποτελέσματα χ. Το γεγονός ότι η κινηση σου θα εχει ως αποτελεσμα το χ και οχι το φ, ψ, ω, στ, διασφαλιζεται από την ιδεολογικη εξουσια, που είναι η ιδια ουσιαστικα με σενα που εκλεισες τον διακοπτη. Τον εκλεισες επειδή ηξερες εκ των προτερων ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

   Εδω ερχεται λοιπον η ορθοδοξη εκκλησια η οποια εγγυαται οτι οι Ελληνες, Ρωμιοι η πως τους λενε τελος παντων θα αντιδρασουν κατα ομοιομορφο τροπο οταν κλεισει ο διακοπτης, επειδη θα αντιδρασουν σαν ενιαια φυλη. Και οχι ως ατομα. Κατ αυτην την εννοια ελληνικο κρατος και ορθοδοξη εκκλησια ταυτιζονται.

   Delete
  8. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετοί πρωθυπουργοί (π.χ. Tony Blair) και αναπληρωτές πρωθυπουργοί/αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως (π.χ. Nick Clegg) στέλνουν τα παιδιά τους σε καθολικά γυμνάσια και λύκεια, τα οποία φημίζονται για το εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και οι απόφοιτοί τους γίνονται δεκτοί για σπουδές στο Cambridge και στην Οξφόρδη.
   Δύο ενδεικτικά links: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9907427/Nick-Clegg-sends-son-to-same-Catholic-school-used-by-Tony-Blair.html και http://www.telegraph.co.uk/news/politics/nick-clegg/9907612/London-Oratory-School-the-over-subscribed-Catholic-school.html .

   Η «Εκκλησία της Ελλάδος» πότε θα βγει από τον λήθαργο και θα επενδύσει στην εκπαίδευση και στην μόρφωση του λαού; Πότε η «Εκκλησία της Ελλάδος» θα διαμορφώσει τις νέες γενεές των Ελλήνων ηγετών, ενσταλάζοντας στο μυαλό και στην καρδιά τους τα ελληνορθόδοξα ιδανικά; Έως πότε οι νέοι ηγέτες θα εκπαιδεύονται ως εξωνημένα αμερικανάκια στο Κολλέγιο Αθηνών/Ψυχικού;

   Η Παναγία της Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) έχει έσοδα εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μέρος των οποίων μετατρέπεται σε ράβδους καθαρού χρυσού (βλ. http://www.parapolitika.gr/article/321712/ieri-mpizna-stin-tino-ravdoi-hrysoy-me-ta-tamata-stin-panagia). Μόνον εφέτος, η Παναγία της Τήνου αποθησαύρισε 21 κιλά καθαρού χρυσού! Ας επενδύσει, επιτελούς, η «Εκκλησία της Ελλάδος» μέρος των εσόδων της για την μόρφωση/εκπαίδευση των Ελλήνων!

   Δυστυχώς, η σημερινή «Εκκλησία της Ελλάδος» έχει γεμίσει με παρηκμασμένους γεροντάδες, απατεώνες ψευδοπροφήτες, εμπόρους οστών και λειψάνων, δημοσίους υπαλλήλους, τσιράκια επιχειρηματιών, και παρθενοσυλλέκτες αγοριών/ανδρών και κοριτσιών/γυναικών.
   Η «Εκκλησία της Ελλάδος» νοσεί! Οι πληγές της έχουν κακοφορμίσει και η γάγγραινα εξαπλώνεται.

   Delete
  9. Θαυμάστε ανακοίνωση του μητροπολίτη Πειραιώς, Σεραφείμ. Τα συμπεράσματα δικά σας.

   Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ προἐβη στήν κατωτέρω δήλωση ἀναφορικά μέ τά δημοσιεύματα πού ἀφοροῦν στόν Πρόεδρο τῆς ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη

   ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
   Δ Η Λ Ω Σ Η

   Ἀπό τήν ἐνασχόληση μέ ἀνακριτικά καθήκοντα ἀρκετά χρόνια στήν Ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη, ἔχω τήν δυνατότητα νά ἐκφράσω δημόσια τήν γνώμη μου ἀναφορικά μέ τήν παρανόμως δημοσιοποιηθείσα πρόταση τοῦ Ἀντιεισαγγελέως Πλημμελειοδικῶν ’Αθηνῶν καθ’ ὅ μέρος ἀφορᾶ αὐτή στόν Πρόεδρο τῆς ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιῶς καί ἐκλεγέντα πρῶτο Δημοτικό Σύμβουλο Πειραιῶς κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ἀναφέρων ὅτι εἶναι ἀτεκμηρίωτη καί χωρίς οὐσιώδη στοιχειοθέτηση καί κατά ταῦτα ἀποβαίνει ἕωλος, ἀβάσιμος καί ἀνεπέρειστος. Ὅσον ἀφορᾶ στούς δημοσιοποιηθέντας διαλόγους πού φέρονται δῆθεν ἐμπλέκοντας τόν κ. Μαρινάκη δέν ἔχουν καμμία ποινική ἀξιολόγηση. Ἑπομένως ὅλη αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη ὑπόθεση ἀναφορικά μέ τόν Πρόεδρο τῆς ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εἶναι πομφόλυγα ἡ ὁποία ἐντός ὀλίγου χρόνου θά διαρραγῆ μετά κρότου.

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
   + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

   http://imp.gr/2012-03-27-20-22-23/809-δήλωση-κ-κ-σεραφειμ-για-δημοσιεύματα-που-αφορούν-στον-πρόεδρο-της-παε-ολυμπιακοσ-κ-μαρινάκη.html


   Υ.Γ.
   Για τους παρθενοσυλλέκτες βλ. http://philologus.gr/4/72-2010-01-01-01-24-47/77-2010-01-01-00-21-05 .

   Delete
  10. Γιατι να ειμαστε Ταρτουφοι και να μην παραδεχόμαστε 1. οτι η εκκλησια της Ελλαδος εχει τα λεφτουλια της που ειναι πολλα οπως και το Βατικανο και οι εθνικες εκκλησιες της Δυσης και οι προτεσταντικες 2. οτι η ελλαδικη εκκλησια και η ορθοδοξια στο συνολο της ειναι το αποκαλουμενο Βυζαντιο 3. οτι η διαβοητη αμορφωσια του ορθοδοξου κληρου δεν ειναι αμορφωσια αλλα μη-δυτικος τροπος ζωης - και θανατου- 4. οτι η ορθοδοξια εν γενει και η ελλαδικη εκκλησια απο μονη της ειναι φορεις του επεκτατικου πνευματος της ρωμαικης αυτοκρατοριας ;

   Delete
  11. H ορθοδοξη εκκλησια κραταει τα κλειδια του γαμου, της γεννησης και του θανατου. Δεν πα να κανουνε δικτατοριες και πολεμους, οσο θα τα κατεχει, τυφλα ναχουνε οι Βολταιροι και οι οξαποδω, αυτη θα ειναι το μονο πραγματικο κρατος κι ο μοναδικος πνευματικος δεσμος των αποκαλουμενων Ελλήνων, Ρωμιων η πως τους λενε Ορθοδοξων Χριστιανων. Σε ποιον θα εμπιστευτείς τους κοπους μια ζωης ; Στις τραπεζες που στα βουτανε; Η στον οργανισμο που επιβιωσε δυο χιλιαδες χρονια και βαλε, και που εγγυαται οτι η φυλη θα παραμεινει φυλη και δεν θα αναμειχθεί ποτε με τους Κινέζους, αν πρωτα αυτοι δεν βαπτιστουν ;

   Delete