Jan 18, 2016

276 - Ἡ πολιτικὴ μεταμόρφωση τοῦ Τσίπρα

276 - Ἡ πολιτικὴ μεταμόρφωση τοῦ Τσίπρα

Τυπικὸ παράδειγμα, στὴν Γαλλία τσιπρικοῦ φαινομένου ὑπῆρξαν οἱ σοσιαλιστὲς καὶ οἱ λεγόμενοι  ῥιζοσπαστικοὶ σοσιαλιστές. Ἀπὸ τὸν ΙΘ΄ αἰῶνα, ἐπέρασαν στὸν Κ΄αἰῶνα πορευόμενοι ὅλο καὶ πιὸ δεξιά, ἀλλάζοντας συνεχῶς καθίσματα στὴν Βουλὴ πρὸς τὰ ἕδρανα τοῦ κέντρου, ἀφήνοντας τὰ προηγούμενα ἀριστερὰ καθίσματα στοὺς κομμουνιστές, οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους μετακινοῦντο πρὸς τὸ κέντρο τοῦ κοινοβουλίου (βλέπε τοὺς σημερινοὺς Γάλλους κομμουνιστὲς καὶ σοσιαλιστές). Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ὁ Σύριζα ἀκολουθεῖ μὲ τὴν σειρά του ἀκριβῶς τὸ ἴδιο σχῆμα μὲ τὸ γαλλικὸ κοινοβούλιο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει νόμος ποὺ ξεπερνᾷ τὴν πολιτικὴ συγκεκριμένης εὐρωπαϊκῆς χώρας καὶ διαπιστώνεται σὲ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κοινοβούλια. Ἡ περίπτωση τοῦ Σύριζα ἠδύνατο νὰ προβλεφθῇ ἐπακριβῶς, καὶ γι’αὐτό, ἡ γνώση τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ ἐπέτρεψε τὴν σωστὴ ἀνάλυση τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὴν συνεχῇ διολίσθηση τοῦ Σύριζα πρὸς τὰ ἕδρανα τοῦ κέντρου τοῦ κοινοβουλίου.

Τὸ πρῶτο ἐπίσημο κόμμα ποὺ ἐκάλυπτε ὅλην τὴν γαλλικὴ Ἐπικράτεια,  συνεκροτήθη στὴν γαλλικὴ Βουλὴ τὸ 1901, ὑπὸ τὴν ὀνομασία Parti républicain, radical et radical-socialiste (Ῥεπουμπλικανικό, Ῥιζοσπαστικὸ καὶ Ῥιζοσπαστικό-σοσιαλιστικό). Μέχρι τότε ὑπῆρχαν ἁπλῶς βουλευτικὲς συσπειρώσεις καὶ τοπικὲς ἐκλογικὲς ἐπιτροπές.

Ὁ ῥιζοσπαστισμὸς ἀνάγεται στὴν ἀρχὴ τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος καὶ σὲ ἐπαναστατικὲς προσωπικότητες ὅπως ὁ Louis Blanc  (1811-1882) ποὺ πρῶτος ἐξήγγειλε τὴν κομμουνιστικὴ προοπτική «ἀπὸ τὸν καθένα σχετικὰ μὲ τὶς δυνατότητές του στὸν καθένα σχετικὰ μὲ τὶς ἀνάγκες του». Μέχρι τὸν θάνατο του θὰ κάθεται στὴν ἄκρα ἀριστερὰ τοῦ Κοινοβουλίου.

Ἕνα χρόνο πρὸ τοῦ θανάτου του περνᾷ τὴν φλόγα τὴς κοινῆς του ἰδεολογίας στὸν ῥιζοσπάστη-σοσιαλιστὴ Clemenceau (1841-1929) ποὺ παρουσιάζεται ἀκόμη ὡς ἀκροαριστερὸς καὶ πολέμιος τῶν ἀποκαλουμένων Ὀππορτουνιστῶν τοῦ Gambetta (1838-1882), ἀλλὰ ποὺ, ὑπὸ τὴν πίεση ἀπὸ ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τῶν μαρξιστῶν σοσιαλιστῶν στὴν Βουλή, θὰ συνεχίσῃ τὴν διολίσθησή του ἀπὸ τὸν ἐπαναστατισμὸ στὸν μεταρρυθμισμό, γινόμενος πρωθυπουργός, ἀπὸ τὸ 1906 στὸ 1909 καὶ ἰδίως στὸ τέλος τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ἀπὸ τὸ 1917 στὸ 1920.

Ὡς Γάλλος Τσίπρας καὶ ὡς πρωθυπουργὸς τοῦ πολέμου πλέον, ἡ οἰκογένεια Κλεμανσὼ εἰσέρχεται στὴν γαλλικὴ πολεμικὴ βιομηχανία σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἕλληνα μεγαλέμπορο ὅπλων,  τὸν Ζαχάρωφ. Ἔτσι, ὁ ἀδελφός του, ὁ Paul Clemenceau, γίνεται διευθυντὴς τῆς Societé centrale de Dynamite (Κεντρικὴ Ἑταιρεία Δυναμίτηδος), τὴν μεγαλύτερη ἑταιρεία παραγωγῆς πολεμικῶν ἐκρηκτικῶν τῆς Γαλλίας, ὥς καὶ διαχειριστὴς τῆς Société pour la Fabrication des Munitions dArtillerie (Ἑταιρεία γιὰ τὴν Κατασκευὴ Πυρομαχικῶν Πυροβολικοῦ). Ὁ υἱός του, ὁ Michel Clemenceau, γίνεται συνδιευθυντὴς τῆς Vickers Francaise, παράρτημα τῆς πολεμικῆς βιομηχανίας τοῦ Ζαχάρωφ, Vickers. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ σκλήρη θέση τοῦ Κλεμανσὼ στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τοῦ 1919 στὸ Παρίσι, ἀπαιτῶντας ἀπὸ τοὺς ἡττημένους Γερμανοὺς νὰ πληρώσουν ὑπέρογκα ποσά, μέσῳ τοῦ «μνημονίου» τῆς Συνθήκης τῶν Βερσαλλιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τῆς ἀνόδου τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στὴν Γερμανία, ὅπως συμβαίνει σήμερα στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἰσχυροποίηση τοῦ φασιστικοῦ ῥεύματος.

Μετὰ τὸν Κλεμανσώ, τὴν σκυτάλη  τὴν ἐπῆρε ὁ Aristide Briand (1862-1932) , ὁ ὁποῖος προήρχετο ἀπὸ τὴν μαρξιστικὴ ἄκρα ἀριστερὰ τοῦ σοσιαλισμοῦ, καὶ τοῦ βιαίου ἐπαναστατισμοῦ τοῦ ἐπαναστατικοῦ συνδικαλισμοῦ, ἐκλεγόμενος σοσιαλιστὴς βουλευτὴς τὸ 1902. Μέχρι τὸ 1904 ὑπῆρξε γενικὸς γραμματεὺς τοῦ μαρξιστικοῦ γαλλικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος. Τὸ 1906, γιὰ πρώτη φορὰ εἰσῆλθε σὲ κυβέρνηση τῶν Ῥιζοσπαστῶν-Σοσιαλιστῶν (βλ. σήμερα τὸν Σύριζα) κατηγορούμενος γιὰ προδοσία ἀπὸ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα (βλέπε σήμερα τὸν ΛΑΕ τοῦ Λαφαζάνη-Κωνσταντοπούλου) καὶ ἔκτοτε μέχρι τὸν θάνατό του ὑπουργοποιεῖτο καὶ πρωθυπουργοποιεῖτο συνεχῶς (πιθανὴ προοπτικὴ καὶ γιὰ τὸν Τσίπρα), διολισθαίνοντας ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς τὸ κέντρο τοῦ κοινοβουλίου. Ἔκτοτε συνεδέθη πολιτικὰ μὲ τὸν Κλεμανσώ καὶ ἐγένετο τὸ ὑπέρτατο σύμβολο τοῦ πολιτικάντη μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ  «προδότη» καὶ τῆς «τσούλας» τῆς πολιτικῆς.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα καθίσταται σαφὲς ὅτι τὸ κοινοβούλιο εἶναι μία μηχανὴ ἐξαγορᾶς συνειδήσεων καὶ διαφθορᾶς ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ φιλελεύθερο καπιταλιστικὸ ἀστικὸ καθεστὼς γιὰ νὰ διαιωνίσῃ τὴν ἐξουσία του, μὲ μηχανισμὸ ἐλευθέρων μὲν ἐκλογῶν ἀλλὰ ὀργανωμένων μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε ποτὲ νὰ μὴν χάνῃ τὸ ἀστικὸ καθεστώς, μηχανισμὸ ποὺ περνᾷ στὸν λαὸ  ὡς δημοκρατία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   18 Ἰανουαρίου 2015


108 comments:

 1. Κε Κιτσίκη η δική μου πολιτειακή πρόταση με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας: Συντελεστική Δημοκρατία,
  http://vinyl-djs.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html

  ReplyDelete
 2. Συμφωνῶ μὲ τὸ σχόλιο ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὸ ἄρθρο σου ὅτι ἡ λέξη δημοκρατία δὲν ταιριάζει διότι ἔχει τελείως ἀπαξιωθῆ ἀπὸ τὸν καπιταλισμό. Προτιμότερη ἡ λέξη πολιτεία.Ἐπίσης ἡ λειτουργία τοῦ πολιτεύματος δύναται σήμερα νὰ βασισθῇ ἀποκλειστικὰ στὴν ἠλεκτρονικὴ ψῆφο, χωρὶς ἐκλογές, παρὰ μόνον μὲ πολὺ συχνὰ δημοψηφίσματα, ὅπως καὶ στὴν Ἑλβετία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το θέμα Καθηγητά είναι ότι οι μάζες δεν έχουν δυστυχώς το κατάλληλο υπόβαθρο για να ψηφίσουν ορθά. Να φανταστείτε τον Τσίπρα τον ψήφισαν άτομα γνωστά των συγγενών μου, λόγω των...γλυκών του μαγουλακίων...και δεν κάνω πλάκα.

   Delete
  2. Πρόσθεσε ότι οι μάζες ψήφισαν "οχι" στο δημοψήφισμα το οποίο διακαώς ζητούσε ο Τσιπρας αλλά στο μνημόνιο έγινε κωλοτούμπας και τους πουλησε κι αυτός, και ως συνήθως στις εκλογές του επόμενου μήνα εκλέχθηκε εκ νέου απο τον λαό που εξαπάτησε...

   Delete
 3. Αγαπητέ Κύριε Δημήτριε δέν ήθελα νά σάς τσατίσω αλλά τό πᾱτε όλο φιρί φιρί.
  Τάφερε λοιπόν ο διάολος και η Γαλλία έγινε η δεύτερη πατρίδα μου όπως κι εσάς εξάλλου.
  ὅπερ ἔδει δεῖξαι εε έτυχε να μάθω λίγο την Ιστορία της.
  Είχε Πάντα, (η Γαλλία όχι εμείς τά νούμερα) σοβαρή και προσγειωμένη και αστική τάξη και άρχουσα τάξη και κατά συνέπεια αγροτική τάξη και προλεταριάτο.
  Οι συγκρίσεις με τον αχυράνθρωπο των γελοίων γραικύλων δε βλέπω ειλικρινά πως σάς βγαίνουν.
  Αδικείτε παράφορα τόν Μέγα, (μη το ξεχνάμε), Αριστερό Κλεμανσό.
  Από τήν άλλη είδατε λέει Θρίαμβο του εθνομπολσεβικισμού στήν Γαλλία....γιά τ᾿ όνομα τού Θεού!!! τά ύστερα τού κόσμου!!!
  Άν είναι μια χωρα που δεν θάχει ποτέ κάτι τέτοιο αυτή΄ναι ή Γαλλία !!!!σᾶς τό υπογράφω ...τάπε κι ό Γέρο Καρολος 18η Μπρυμαιρ, Εμφύλιος και ταξικοί αγώνες,χειρόγραφα τού 1860 τόσο κτλπ.
  Ααααα νά μη ξεχάσω έχει κ'ή Γαλλία τόν τσίπρα της καί τόν συριζα της !!! άμ πώς.. λεγεται Μαρίν και,,,,εφ εν....εδώ θάμαστε ....δυστυχώς
  τσατίστηκα και τάκανα θάλασσα με το πολυτονικό που να με πάρει και να με σηκώσει.

  Πάντα με εχτίμηση
  Γεράσιμος,

  ReplyDelete
 4. Γειά σας κ. Κιτσίκη και λοιποί σχολιαστές.

  Εδώ και σχεδόν μια δεκαετία παρακολουθώ - όντας θετικός επιστήμονας και διανοητής - αρκετές προσπάθειες για το πως η άμεση Δημοκρατία μπορεί να εφαρμοστεί στο σύγχρονο κόσμο, κατόπιν της διαφαινόμενης αποτυχίας του μετά-Σοβιετικού παραδείγματος. Μια απο αυτές είναι και η Περιεκτική Δημοκρατία, που αρθρογραφεί ο Τ. Φωτόπουλος. Το πρόταγμα του είναι εγγύτερο στην ελληνική παράδοση, εξού και το σχετικό σχόλιο μου. Πέρα όμως απο τον διάχυτο προβληματισμό και την κοινότητα αρκετών απόψεων, απο πλήστους διανοητές (Κ. Καστοριάδης και Π. Κονδύλης, μεταξύ άλλων στο παρελθόν), το ερώτημα παραμένει: πως και με πιο τρόπο θα μπορέσουμε να οργανωθούμε τη σήμερον ημέρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των νέων καιρών. Προς το παρόν, παραμένουμε παρατηρητές ενός κόσμου, ο οποίος μας κρατά σε κάποια, ασφαλή (ελέω social media), απόσταση. Κατά την γνώμη μου, ακόμα αναζητούμε τον τρόπο εκείνο, με τον οποίο θα επαναπροσδιορίσουμε το Κοινό των Ελλήνων, τουλάχιστον στην δική μας ενδιάμεση περιοχή.

  Με τιμή,

  Διονύσης

  ReplyDelete
 5. Ἐάν τὸ πολίτευμα εἶναι κάτι μὲ διάρκεια, πρέπει νὰ ὁριστεῖ τὸ τέλος του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν κατανοώ την σκέψη σου, για ακόμη μία φορά, Κωνσταντή. Τα λόγια σου, ως συνήθως, αποτελούν...γρίφο.

   Delete
  2. Μὰ ποῦ τόν εἶδες τὸν γρίφο ;

   Delete
 6. "Όπως ακριβώς σήμερα στην Ελλάδα με την άνοδο του φασιστικού ρεύματος".

  ΑΚΡΙΒΩΣ! Και ο Τρίτος Πόλος, ΟΥΔΕΠΟΤΕ εξαγοράσθη. Η περίπτωση του μεγάλου Leon Degrelle, αποτελεί κλασσικότατο παράδειγμα.

  ReplyDelete
 7. Διονύση τα Κομμουνιστικά και Φασιστικά με την ορθή έννοια, καθεστώτα, αποτελούν παραδείγματα Αμέσου Δημοκρατίας, λόγω εναρμονισμού των με την λαϊκή ψυχή. Ομοίως η Βασιλεία και η Αυτοκρατορική Οικουμενικότης της Ρωμανίας.

  ReplyDelete
 8. Πραγματικά δέν καταλαβαίνω τήν σύγκριση. Ὄντως τό κοινοβούλιο παράγει "πολιτική διαφθορά" στίς δυτικοευρωπαϊκές χῶρες.

  Στήν Ἑλλάδα συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Τό κοινοβούλιο λειτουργεῖ ὡς μανδύας τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς, δέν τήν παράγει. Τήν ἀποκρύβει , δέν τήν δημιουργεῖ ὅμως. Ἡ ἐν Ἑλλάδι πολιτική διαφθορά προέρχεται ἀπό τήν πνευματική ξηρασία τῆς χώρας, ἐπικουρούμενη ἀπό τήν λαϊκή συναίνεση. Οἱ κραυγές ἀγανάκτησης εἶναι ντεμέκ...

  ReplyDelete
 9. Γειά σας φίλοι σχολιαστές.

  Όντως αρκετά στοιχεία αυτονομίας συναντούνται στα καθεστώτα αυτά, όπως το έθεσε ορθά ο Έλλην Κωνσταντινοπουλίτης. Με εξέπληξε η δυναμική και η σταθερότητα της Ρωμανίας, όταν μελετούσα την Ιστορία της στο παρελθόν. Δεν αναφέρομαι μόνο στην διάρκεια της. Θεωρώ ότι με την αποδοχή του ρόλου του Αυτοκράτορα (κυρίως λόγο της επίδρασης του νεο-Πλατωνισμού), έλαβε χώρα μια "μερική άρση της ετερονομίας", όπως το καταλαβαίνω. Τουτέστιν, μια εξουσία διαφορετική απο την Ρωμαική και την Περσική. Στην "Κάτω Πόλη", επιτεύχθηκε ένα μέτρο αυτονομίας (διαφορετικό απο εκείνο της Κλασικής και,ίσως, της Ελληνιστικής εποχής), με περισσότερα στοιχεία αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Ως μειονέκτημα για εμάς σήμερα, θεωρείται η διατήρηση, κάποιων απο τα επιτεύγματα της Ελληνιστικής Επιστήμης. Για πληρέστερη ανάλυση αυτών παραπέμπω στους καθηγητές Θεοδοσίου & Δανέζη (Στα Χρόνια του Βυζαντίου). Βέβαια, υπήρξαν περίοδοι όπου εμφανιζόταν μια ώθηση στις Επιστήμες. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σημερινούς όρους (ανταγωνισμός-έρευνα). Πέρα απο τον αρνητικό ρόλο του Χριστιανισμού - στο θέμα αυτό, υπήρξε μεγαλύτερη ισορροπία ανθρώπου(έλεγχος γνώσεως και τεχνολογίας)-Φύσεως(το ανόργανο σώμα του ανθρώπου κατά Κ.Μάρξ).

  Διονύσης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ἂγαπητοί Συνάδελφοι
   Μιά πρόταση νά κάνω.
   Δίδετε άν ἒχετε τήν καλωσύνη αναλυτικά στοιχεία σχετικά μέ τήν βιβλιογραφία στήν ὁποία βασιστήκατε.
   Γιά σᾶς μπορεί να φαίνονται προφανῆ πράγματα γιά μένα εἲναι παράθυρα μέ ἆπλετο φῶς.
   Άς σᾱς τό ξεπλερώσει ή χάρη Του.

   μέ χτίμηση
   Γεράσιμος.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Στα χρόνια του Βυζαντίου Οι θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι
   Στράτου Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης


   http://www.biblionet.gr/book/160324/%CE%A3%CF%84%CE%B1_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85

   Delete
 10. Διορθώσεις: "πλείστους" (January 19, 2016 at 6:52 AM) και "Έλλην Κωνσταντινουπολίτης" (January 20, 2016 at 1:57 AM). Εν είδει χιούμορ, γεωπολιτικούς χαιρετισμούς, σε όλους, απο την Κρακοβία της Πολωνίας.

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. Πάνω σὲ αὐτὰ ποὺ λέει ὀ κος Πένταρης. Μιὰ ἄποψη εἶναι ὄτι τὰ δυτικά κοινοβούλια προέρχονται ἀπό τὰ μεσαιωνικὰ κοινοβούλια, καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ ἀθηναϊκοῦ δήμου, προϋποθέτουν δὲ τρόπον τινὰ τὴν δυτική μοναρχία. Ὡς κοσμοσύστημα, ὡς ψυχοσωματική διευθέτηση τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ὄχι σὰν διακοσμητικό κερασάκι. Δίνω ἔνα παράδειγμα ἀπὸ τὴ Γαλλία. Οἱ Λουδοβίκοι ἦταν αύτοί ποὺ φτιάξανε τήν τοῦρτα, ποὺ ἑνώσανε δηλαδὴ τὴν διάσπαρτη γαλλική έπικράτεια, ὁρίσανε τὴ γαλλική γλώσσα, φτιάξανε τὸ κράτος. Ἠ γαλλική ἐπανάσταση συνέχισε τρόπον τινὰ τὸ ἔργο τους. Ἀκόμα καὶ στῃν Ἑλλάδα, ἠ ἀπόλυτη (δηλαδή τύποις ἀνεξέλεγκτη) μοναρχία προηγήθηκε τῆς συνταγματικῆς, καὶ αὐτή πάλι προηγήθηκε τῆς ἀβασίλευτης.

  Τό κύριο ἔργο τῆς μοναρχίας, ὄπως καὶ ὁποιουδήποτε καθεστῶτος, εἶναι ἠ συλλογή τῶν φόρων. Στὴν Ἐλλάδα ὄμως ἠ συλλογική ψυχοσωματική διευθέτηση τοῦ πληθυσμοῦ φαίνεται νᾶ τείνει πολύ περισσότερο πρὸς Ἀνατολάς, πρός ἔναν Ἀσιατικό μονάρχη, ἤ ἔναν Βυζαντινό ἤ ἄλλο αὐτοκράτορα, παρά πρὸς τὰ Ἀνάκτορα ἤ πρὸς τὴ Βουλή τῶν Ἐλλήνων. Ἠ διαφθορά, πού λέει παραπάνω ὀ κος Ζαρατοῦστρα ἔχει ἐνδεχομένως μιὰν ἀπλή λειτουργική ἐξήγηση. Οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλαδας, δημοσίων ὐπαλλήλων καὶ βουλευτῶν περιλαμβανομένων, παρακρατοῦν ἀπὸ τὸ ἐλληνικό κράτος τὸν φόρο ποὺ δίνανε παλαιότερα στὸ παλιό τους ἀφεντικό. Αὐτὸ ποὺ φαίνεται σὰν διαφθορά εἶναι νομιμοφροσύνη.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Γειά σας φίλοι,

  Ανταποκρίνομαι στο αίτημα του συνσχολιαστή μας, περί βιβλιογραφίας, στο blog του εκλεκτού καθηγητή Δ. Κιτσίκη. Στα χρόνια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών μου σπουδών, αφιέρωσα αμέτρητες ώρες στη μελέτη της Επιστήμης, πέρα απο το στενό αντικείμενο της τότε έρευνας μου. Ανακάλυψα εξαιρετικές διατριβές και δοκίμια π.χ. "Η λησμονημένη Επανάσταση, Lucio Russo, Δίαυλος 2006" και "Η Φυσική του Ιωάννη του Φιλόπονου [...] http://www.astro.auth.gr/documents/diplomas/Iakovou_Diploma.pdf" . Στόχος μου, ήταν η πολυπόθητη σύνθεση περί της εμφάνισης και εξέλιξης της γνώσης, και φυσικά να προβώ σε μια κατ' εξοχήν σύγκριση με την Επιστήμη στην νεωτερικότητα. Άμπτωτη και παλίρροια, η ανθρώπινη γνώση... Δημιουργία και καταστροφή...

  Είχε δίκιο ο κ.Κιτσίκης (Γ. Σαχίνης, Κρήτη TV, 2015): "[...] Οι Δυτικοί δεν μας κατάλαβαν ποτέ". Το αυτό συμπέρασμα ισχύει και για την Ελληνική Επιστήμη.

  Χαιρετισμούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 15. -Συγγνώμη ἑάν διακόπτω τὴν ῤοή ἀλλά ἴσως κάτι ψάρεψα. https://www.youtube.com/watch?v=pht4wFBdC1M, στὸ 48.30 λέγεται τὸ ἑξῆς. Ἡ πρώτη κρίση μεταξύ Κεντρώας κυβέρνησης Γ.Παπανδρέου καὶ ΗΠΑ ἀφορᾶ τήν Τουρκία - ὁ Παπανδρέου παπποῦς ἀρνεῖται τ 1964 νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἰνονοῦ γιᾶ τὸ Κυπριακό ...

  ReplyDelete
 16. Κύριε Κιτσίκη θα κάνεται καμμία ομιλία στο Ίδρυμα Κιτσίκης;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθημερινώς εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο...

   Delete
 17. Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΝ ΑΝΕΚΤΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΑΣ.
  ΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ, ΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ <> Η ΕΣΤΩ ΤΗ <> ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΗς ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΚΑΡ, ΜΕ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΡΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.
  ΑΡΡΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΟΡΝΕΥΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΝΕΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΝΑ ΝΑΙ, ΕΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ.
  ΠΑΣΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΑΤΥΧΗΣ (ΕΙΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗΣ/ΟΥ.
  ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΠΟΡΝΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΨΕ ΤΟΣΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΑΜΦΤΩΧΑ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ , ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΟΡΝΗ.

  ReplyDelete
 18. Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΝ ΑΝΕΚΤΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΑΣ.
  ΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ, ΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ <> Η ΕΣΤΩ ΤΗ <> ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΗς ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΡΚΑΡ, ΜΕ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΟΡΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.
  ΑΡΡΩΣΤΟ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΚΠΟΡΝΕΥΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΝΕΙ ΟΠΟΥ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΝΑ ΝΑΙ, ΕΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ.
  ΠΑΣΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΑΤΥΧΗΣ (ΕΙΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗΣ/ΟΥ.
  ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΠΟΡΝΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΨΕ ΤΟΣΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΑΜΦΤΩΧΑ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ , ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΠΟΡΝΗ.

  ReplyDelete
 19. Ἄν ποῦμε ὄτι ἠ μεταμόρφωση τοῦ πολιτικοῦ ἀπὸ τὸ κοινοβουλευτικό παιχνίδι μοιάζει μὲ αὐτή τοῦ ἠθοποιοῦ ἐπί σκηνῆς, ἴσως δὲν ἔχει τόση σημασία ἄν ὀ Τσίπρας παίζει τὴν Κυρία μὲ τὰ ς Καμελιας, ὄσο μὲ τὸ εἶδος τοῦ θεάτρου στὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται. Τό κακό θέατρο προσπαθεῖ νᾳ πείσει τὸν θεατή ὄτι ἐκείνος εἶναι ὐπεύθυνος γιὰ αὐτό ποὺ βλέπει.

  ReplyDelete
 20. Ἡ μεταμόρφωση τοῦ Τσίπρα τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ὑπῆρξε τραγικὴ γι'αὐτὸν καὶ γιὰ τὴν χώρα.Θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία ἡ μεγαλύτερη ἴσως ταπείνωση πολιτικοῦ. Χίλιες φορὲς καλύτερα νὰ εἶχε αὐτοκτονήσει μὲ χαρακίρι ὅπως τὸ συνηθίζουν οἱ Ἰάπωνες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. ἐννοῶ τὴν ἑπομένη τοῦ δημοψηφίσματος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. [...] Aὐτὸ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ὀνομάσουμε Αὐτοκρατορία [δηλαδή,τὴ συμμαχία μέρους τοῦ διεθνοῦς χρηματιστηριακοῦ κεφαλαίου μὲ τὸ ἀμερικανικὸ στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα, μὲ στόχο τὴν παγκόσμια κυριαρχία] θὰ προσπαθήσει νὰ χρησιμοποιήσει τὴν λεγομένη ῥιζοσπαστική δεξιὰ γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ δικού της Πλάν Μπῆ.

  Ἐάν ἀποτύχει, δηλαδή, ἠ άπόπειρά τους [τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ ὤς ἄνω κεφαλαίου] νὰ ἐπιβάλουν μιὰ Νέα Εὐρωπαϊκή Τάξη, βασισμένη στὴ νεο-φιλελεύθερη ἀτζέντα, καὶ τὰ πράγματα ὀδηγηθοῦν σὲ τέτοια, μὰ τέτοια κρίση, ποὺ νὰ κινδυνεύσει νὰ διαλυθεῖ ἡ Εύρωπαῖκή Ἔνωση, τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θὰ προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τήν Ἄκρα Δεξιά, τὴν κατ'όνομα ῥιζοσπαστική, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν μιὰν αὐταρχική ἀλλαγή.

  Μὲ τὴν ἄκρα δεξιὰ, θὰ στρέψουν τὰ αἰσθήματα κοινωνικῆς ἀπελπισίας πρὸς ἀντιισλαμιστική κατεύθυνση. Ἔτσι, θὰ προφυλάξουν τὰ βασικα συμφέροντα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κεφαλαίου καὶ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν. Θὰ βάλουν μπρὸς τὸν ἴδιο μηχανισμό ποὺ δούλεψε τόσο καλά τὰ χρόνια τοῦ Μεσοπολέμου.

  [...ἠ δὲ] κυβὲρνηση Tσίπρα-Καμμένου ἔχει προχωρήσει στὴ σύναψη τῆς πιὸ προχωρημένης ἀμυντικῆς συμφωνίας που θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φανταστεῖ μὲ τὸ Τέλ-Ἀβίβ. Τέτοια συμφωνία, καμία χώρα στὸν κόσμο δὲν ἔχει ὐπογράψει μέχρι τῶρα, ἐκτός - ἴσως - ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Ὀ ἑλληνικός στρατός ἔχει πλέον πάρα πολύ στενούς δεσμούς μὲ τoὺς Ἰσραηλίτες [...]

  Μετάφραση ἀπὸ αγγλική μετάφραση κειμένου τοῦ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου http://www.konstantakopoulos.gr/2016/01/14/greek-summer-crisis-geopolitical-winners-and-losers-death-of-hope-triumph-of-the-empire/

  ReplyDelete
 23. είναι πολύ μικρός για να γράψει Ιστορία ο ενγκάθετος του Τέξας...αυτό ήταν άλλωστε γνωστό και από το 1990...βλέποντας την συνέντευξη καταλαβαίνεις το ποιόν του...δεν έχει τη δύναμη του "υλοποιείν", παρά μόνο αερολογίες και γενικότητες που έχουν εξοργήσει τους υπόλοιπους εταίρους θεωρόντας τον ηλίθιο.-
  https://www.youtube.com/watch?v=Z1ladXmxclg

  ReplyDelete
 24. Ο Τσίπρας τελείωσε, το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τον λαοπλάνο Βαρουφάκη.
  Ο σύμβουλος του Παπανδρέου, ο φίλος του Στουρνάρα(κατά τ'άλλα αντικαπιταλιστής..) και ο καταστροφέας της Ελληνικής οικονομίας, έρχεται με νέο κόμμα να διαλύσει την Ελλάδα.
  Αυτό το φαινόμενο κύριε καθηγητά, πως το σταματάμε;

  ReplyDelete
 25. Ἀγνοοῦμε τὰ κόμματα καὶ ὅσους ἐπιμένουν νὰ φτειάχνουν κόμματα. Ἀγνοοῦμε τὸν κοινοβουλευτισμό.Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε τώρα νέων λαϊκῶν κοινητοποιήσεων εἶναι θετικὸ ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐξουδετερώσουμε τοὺς ἐργατοπατέρες.Ἐπανάσταση καὶ ὄχι καθεστωτισμός-μεταρρυθμισμός.Χρειαζόμεθα ὅπλα, βουνά,ἀντάρτικο, στρατό.Ὥς πότε οἱ Ἕλληνες θὰ καταλάβουν ὅτι μὲ ἐκλογές, βουλευτὲς καὶ κόμματα λύση δὲν ὑπάρχει. Ἀλλὰ φυσικά, μόνον οἱ πολλοὶ νέοι εἶναι σὲ θέση νὰ κάνουν ἐπανάσταση.Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε μισθούς, οὔτε συντάξεις, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν τίποτα νὰ χάσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἁλυσῖδες τους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά αλλά και οι νέοι δεν είναι πολλοί Καθηγητά. Οι νέοι που αναφέρετε εννοώ Καθηγητά...

   Delete
  2. Σαράντα παλικάρια
   από τη Λε- από τη Λεβαδιά.
   Πάνε για να πατήσουνε
   την Τροπό- μωρέ την Τροπολιτσά.

   Στο δρόμο που πηγαίνανε
   γέροντ' α- μωρέ γέροντ' απαντούν.
   "Γεια σου χαρά σου γέρο !!!"
   "Καλώς τα τα- καλώς τα τα παιδιά.

   Που πάτε παλικάρια
   που πάτ' ορέ- που πάτ' ορέ παιδιά;"
   "Πάμε για να πατήσουμε
   την Τροπό- μωρέ την Τροπολιτσά !!!

   Delete
  3. θα κάνω προσκλητήριο να δω ποιοι θα κάνουν την υπέρβαση με αυταπάρνηση...ποιοι θα πάρουν τ'άρματα και ποιοι θα πάρουν την βαλίτσα για το εξωτερικό...ελπίζω να μαζευτούμε 5-10...

   Delete
  4. Εγώ έρχομαι ΑΥΡΙΟ AEGAN EAGLE, εάν όντως το αποφασίσουμε...ΑΥΡΙΟ λέγω.

   Delete
 26. [...] Κι ἄν προοδεύει ἡ ἀνθρωπότητα στὸ σύνολό της, οἱ νέοι θὰ ξεκινᾶνε πάντα ἀπὸ τὴν άρχή, οὔτως ὤστε τὰ στάδια τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συνόλου νὰ ἐπαναληφθοῦν ἐντὸς τοῦ ἀτόμου. [...]

  Γκαῖτε στὸν Ἔκκερμαν, 17 Ἰανουαρίου 1830.

  ReplyDelete
 27. Στήν συγκεκριμένη περίπτωσι δέν ὑπάρχει μεταμόρφωσις. Οἱ ἀπόψεις ποῦ διατυπώθηκαν στό παρελθόν ἦταν ὄχημα γιά τήν κατάληψι τῆς ἐξουσίας. Ἐπακολούθησαν τά τραγικά ἀποκαλυπτήρια. Ἡ ἀνυπαρξία ψυχῆς, γενετικῶν χαρακτηριστικῶν καί ἀνατομίας. Κουκλοθέατρο...

  ReplyDelete
 28. Tὸ θέμα εἶναι ἴσως τὸ ἐξῆς. 1) Γιατί τὸ κοινό δὲν ἀντιδρᾶ μπροστά στὸν Τσίπρα - Φασουλῆ καὶ κάθεται ὐπομονετικά στίς θέσεις του 2) μήπως ὄμως ὁ Τσίπρας- Φασουλῆς παίζει ἔτσι ὤστε νὰ ἑξαγριώσει τὸ κοινό του σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ νὰ πειστεῖ ὀ θεατής νὰ ἀνέβει στὴ σκηνή ;

  ReplyDelete
 29. Ἀνέκαθεν ἡ ἑλλαδική πολιτική σκηνή ἦταν σκηνή φασουλήδων ( πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων π.χ. Καποδίστρια, Βενιζέλου, καί ἴσως ΓΑΠ καί Ζωῆς ...) Οἱ λόγοι εἶναι καθαρά ἱστορικοί. Τό φαινόμενο προσφέρεται γιά ψυχρή έπιστημονική ἀνάλυση ἀντί γιά ἀναθέματα, μεμψιμοιρία καί κραυγές μεταρρυθμιστικές, ἐπαναστατικές ἤ πατριωτικές ...

  Ἔτσι λοιπόν ποτέ μου δέν θά κατηγορήσω τούς φασουλῆδες, ὅταν ἔχω μπροστά μου τό ἑλλαδικό φιλοθέαμον κοινό πού δέν εἶναι κάν θεατές. Ματάκηδες εἶναι ...καί σέ ματάκηδες δέν δίνω ἄλλοθι ... Οἱ ματάκηδες εἶναι ἡ δικαίωση ὄχι μόνο τοῦ φασουλῆ ἀλλά κυρίως τοῦ κάθε σκηνοθέτη τῆς παράστασης...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ὅπως θεωρῶ μέγα λάθος καὶ παγίδα νὰ συμπεράνω περὶ τοῦ χαρακτῆρος ἑνὸς ἀγνώστου σχολιαστῆ μόνον καὶ μόνον ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν μορφὴ τῶν σχολίων του, πολὺ περισσότερο δὲν μπορῶ νὰ κρίνω κάποιον πού δὲν ἔχω καν γνωρίσει π.χ ΓΑΠ. Κωνσταντοπούλου, ὅπως οὔτε καὶ ἐσᾶς ἀγαπητὲ FrGr. Φροντίζω νὰ εἶμαι ἰδιαίτερα προσεκτικὸς στὶς κρίσεις μου γιὰ πρόσωπα ἄγνωστα μου …Ἀφοῦ ὅμως τόν ἔχετε γνωρίσει τον ΓΑΠ μπορεῖτε να πεῖτε μιά κουβέντα παραπάνω… Πιστεύω ὅμως καί τὸ ἑξῆς… ὅτι ἡ ἀφέλεια , εὐπιστία δὲν εἶναι δεῖκτες χαμηλῆς νοημοσύνης οὔτε χαρακτηρίζουν κάποιον ὡς μπουμπούνα. Μᾶλλον ὑψηλὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο θὰ ἔλεγα ὅτι ὑποδεικνύουν.

   Σᾶς ξέφυγε ὅτι ἔγραψα « ἴσως» καὶ οὐδέποτε ἐξίσωσα Καποδίστρια ἢ Βενιζέλο μὲ ΓΑΠ καὶ Ζωὴ. Ἁπλῶς ἀπέρριψα τόν χαρακτηρισμό "φασουλῆς" γιά τούς 2 πρώτους καί μέ πιθανότητα γιά τούς 2 νεώτερους. Καμιά ἄλλη σύγκριση, πόσῳ δέ μᾶλλον ἐξίσωση. Στο κάτω κάτω ἄλλες ἐποχές. Ὅμως ΓΑΠ καί Ζωή δὲν μοῦ ἔχουν δώσει σημάδια ὅτι πρόκειται περὶ τζουτζέδων. Νομίζω ὅτι εἶναι σχετικὰ νωρὶς γιὰ νὰ κριθοῦν…Τὸ ὅτι ὅμως ἀμφότεροι ἔχουν ὑποστεῖ δηλητηριώδεις ἐπιθέσεις ἀπὸ τὰ ἐξωνημένα ΜΜΕ ἔχει τὴν σημασία του…

   Παρεμπιπτόντως ὁ Βενιζέλος σίγουρα δὲν ἦταν φασουλῆς –πρῶτος το ἔγραψα ἐξ ἄλλου - ἀλλὰ τὸ ὅτι ὑπῆρξε ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῆς πραγμάτωσης τῶν διαλυτικῶν σχεδίων τῆς Δύσης στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν μπορῶ νὰ τὸ παραβλέψω…Ποιός ξέρει, μπορεῖ κάποιες φορές ἕνας φασουλῆς να ἀποδειχθεῖ λιγώτερο ἐπικίνδυνος ἤ καί ἀποτελεσματικώτερος…

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
 30. Ὠστόσο ἐνδέχεται ὁ Τσίπρας νὰ σκόπευε ἐξαρχῆς νᾳ μεταμορφωθεῖ, δηλαδὴ νὰ αλλάξει κουστοῦμι, καὶ ἀπὸ λαϊκός ζέν-πρεμιέ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κονφερανσιέ, καὶ νὰ ἀνεβάζει διάφορους τύπους διψασμένους γιὰ δημοσιότητα ἑπὶ σκηνῆς. Ἔτσι θὰ αὐξήσει καὶ τὸ κοινό του καὶ τὸν θιασό του, διότι τὸ συρυζαίικο στυλ (καὶ ὄχι μόνο συριζαίικο) εἶναι ἡ προσφορά ψευδαίσθησης συμμετοχῆς στὸ θέαμα. Ὄμως ὁ μόνος ρολος ποὺ προσφέρεται στοὺς περισσοτερους εἶναι εν τέλει τοῦ κλακαδόρου, της ἀνθρωπίνης γλάστρας καὶ τοῦ καρπαζοεισπράχτορα. Ὁ μισθός του θεατρίνου εἶναι λίγο τσαγάκι μέσα σὲ πλαστικό κύπελλο.

  Ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ Τσίπρα εἶναι ἴσως νὰ πάρει τὸ μονοπώλιο ἐπὶ τῶν θεαμάτων γιᾳ τὸ μπουλοῦκι του ἀπὸ τὸν βασιλέα. Τόσο τὸ θέατρο ὃσο καὶ τὸ κοινοβούλιο λένε ὄτι κατάγονται ἀπο τὴν Αθῆνα τοῦ Περικλέους ἐνῷ ὁ ἄμεσος πρόγονος τους εἶναι ἡ μοναρχία. Ἴσως κατὰ βάθος αὐτοὶ οἱ τῦποι εἶναι αὐλικοί.

  ReplyDelete
 31. Η ιδέα της μοναρχίας ποτέ δεν έφυγε από τη συνείδηση του ρωμαϊκού λαού. Έχει μείνει χαραγμένη βαθιά. Και θα ξαναγίνει πράξη όταν επιβεβαιωθούν οι προφητείες των γερόντων και ανασυστηθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο νόμιμος διάδοχος αυτή τη στιγμή παραμένει η Ελλάδα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το ότι ο λαός είναι επηρασμένος από τη σατανική δυτική προπαγάνδα είναι άλλο θέμα. Τα κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας δεν έχουν σβήσει ακόμη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα ξανασυστηθεί όταν γίνει ο Πάπας Ρώμης ορθόδοξος.

   Delete
  2. Δηλαδή με τον ανάποδο τρόπο, από αυτό που πήγε να συμβεί και έτσι διαλύθηκε οριστικά η Αυτοκρατορία.

   Delete
  3. Αναφέρεις την Τουρκοκρατία όμως κατά μία παραδόξως πραγματική έννοια, το 1821 υπήρξε επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των...Ρωμηών(!). Ο Σουλτάνος αρχίζοντας με τον κρυπτοχριστιανό Μεχμέτ Β', είχε τον τίτλο "Καίσαρ της Ρώμης"(Kayser-i-Rûm). Εννοείτο δε, ο διάδοχος των Καισάρων της Ρώμης. Συνεπώς, το οιοδήποτε κατάλοιπα δεν υπάρχουν δια τη; Τουρκοκρατίας, μα δια της...Φραγκολαγνείας.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Ο Ἔνοχος ἔχει δίκιο σὲ ὅλα σχεδόν κατἐμέ. Η Ἐπανάσταση τοῦ 21 ἔγινε μὲ τὴ θολὴ ελπίδα τοῦ Βυζαντίου.

   Delete
  6. Μπα. Εσείς δε λέτε να βάλετε μυαλό.

   Ποτέ δεν υπήρξε «Βυζαντινή» Αυτοκρατορία. Αυτή που έπεσε οριστικά το 1453 ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Απλώς το 476 μ.Χ. χάθηκε το δυτικό κομμάτι της. Όταν χάνεις ένα κομμάτι της επικράτειάς σου διοικητικά, αυτό δε σημαίνει ότι παύεις να υπάρχεις σαν υπόσταση κρατική και διοικητική. Συνεχίζεις κανονικά να υπάρχεις χωρίς το χαμένο απολεσθέν μέρος. Τόσο απλά. Όλοι οι Αυτοκράτοτορες από τον 4ο εώς τον 15ο αιώνα υπογράφουν στα κείμενα ως Αυτοκράτορες των Ρωμαίων. Μπορείς να δεις και τα νομίσματα ως και το 15ο αιώνα.
   Δες αυτό για παράδειγμα.

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_gallery_in_washington_d.c.,_pisanello,_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG
   Επιγραφή ΙΩΑΝΝΗC BACΙΛΕVC ΚΑΙ ΑVΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟC.

   Άντε να δούμε πότε θα ξυπνήσετε από την προπαγανδιστική λαίλαπα των δυτικών βαρβάρων.

   Delete
  7. Δε σε αφήνουν να βρεις την ταυτότητά σου. Αυτό είναι το πρόβλημα.

   Delete
  8. Ναί, ναί - λέμε Βυζαντιο διότι ἠ γλώσσα τῆς δυτικῆς ἐπιστήμης ἔχει καθιερώσει τὸν ὅρο αὐτό, ὄπως καὶ τὸν ὃρο ἑλληνισμός, hellenismus - ποὺ καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν Γερμανό ἱστορικό Ντρόυζεν ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ρῆμα ἑλληνίζειν, δηλαδὴ τὸ νὰ μιλᾶς ἑλληνικά.

   Delete
  9. Αυτός ο όρος όμως έχει συνδεθεί με ό,τι χειρότερο μπορεί αν φανταστεί ο ανθρώπινος νους, με αποτέλεσμα να απεχθάνεται μόνο και μόνο τον όρο. Βυζαντινισμός κλπ. Οι έννοιες και οι όροι έχουν σημασία.

   Επίσης πολλοί θεωρούν ότι άλλο η Ρωμαϊκή, άλλο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σύγχυση γενικά.

   Delete
  10. Καθόλου Ρωμαϊκή δεν ήταν η Ρωμανία! Ένα Ελληνιστικό Βασίλειο ήταν, ειδικά από τον Ηράκλειο και μετά. ΚΑΜΙΑ απολύτως σχέση με την Ρώμη, πλην του Αυτοκρατορικού της Πολιτεύματος, το οποίο όμως έχει Ανατολικές Περσικές ρίζες και δια του οποίου οι κάτοικοί της είχαν Θρησκευτική και Πολιτική(μα όχι Φυλετική) ταυτότητα και κληρονομιά.

   Delete
  11. Γιὰ κάτσε βρὲ Ἔλληνα. Τὸ αὐτοκρατορικό πολίτευμα τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὄχι τὸ περσικό ἀλλά τὸ ῥωμαϊκό. Τελεία. Ἀπὸ τὸν 10ο- 11ο αἰωνα ἔχουμε γραπτά τεκμήρια τῆς νεοελληνικῆς καθομιλουμένης ποὺ εἶναι ἠ δικὴ μας, μὲ ἐλάχιστες διαφορές. Ἠ ἐπίσημη γλώσσα ἦταν ἠ ἀρχαΐζουσα ἑλληνική. Τελείως ῤωμαϊκή ἦτανε ἡ αὐτοκρατορία, ἑλληνικά μιλοῦσε καὶ στὴν Πόλη καὶ ἀλλοῦ, τὸ μόνο ποὺ τῆς ἔλειπε ἦταν 1) ἡ Πρώτη Ῥώμη ποὺ τὴν πήρανε οἰ βάρβαροι 2) ἡ πολιτική ἐξουσία, ποὺ τὴν ἔχασε τὸ 1204 καὶ τὸ 1459 3) κατόπιν, ἠ τεχνολογία, τυπογραφίας περιλαμβανομένης, διότι αὐτὴ ἀναπτύχθηκε πιὸ μετὰ εἴς τὰς Εὐρώπας.

   Ὅσο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ διοικητικου μηχανισμοῦ τῆς ῤωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Καὶ κάθε φορά ποὺ μπαίνουμε σὲ ὀρθόδοξη ἐκκλησία μπαίνουμε οὐσιαστικά στὸ Βυζάντιο. Τοῦβλο, θόλος, ἠμικυκλική ἀψίδα εἶναι ῤωμαϊκές προτιμήσεις. Τὸ ὄτι ἔχει ἀνατολικό χρῶμα ἠ ὀρθοδοξία δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ῤωμαϊκό.

   Delete
  12. ...Σιγά μὴν ἦτανε ἐλληνιστικό βασίλειο !!!!!! Χριστιανική οἰκουμενική αὐτοκρατορία θεωρούσανε τὸν ἐαυτό τους. Ἄμα τοῦς λεγες πὼς ἦτανε Ἔλληνες, τὸν καιρό τῆς ἀκμῆς τους, θὰ χαμογελούσανε μὲ συγκατάβαση. Πολύ ἀπλά, ἔχουμε τόσο πολύ συνηθίσει νὰ μὴν ἔχουμε πολιτική καὶ πολιτισμική ἐξουσία (ἀπὸ μιὰν ἄποψη. εὐτυχῶς) ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε κἄν ὄτι κάποτε τήν εἴχαμε, τρόπον τινά.

   Delete
  13. Ο θεσμός του Οικουμενικού Βασιλείου, με έναν Θεό-Μονοκράτορα ή με έναν απεσταλμένο Θεού Μονοκράτορα, ξεκινά από την Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών και των Κινέζων. Όπως γράφει και ο Καθηγητής, το φυλετικό Ελληνικό Μακεδονικό Βασίλειο έγινε Οικουμενική Αυτοκρατορία με έναν Θεό-Μονοκράτορα, στις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ βάσεις ακριβώς της Αυτοκρατορίας του Δαρείου. Ίδια περίπτωσις και οι επίγονοι και όλα τα Ελληνιστικά Βασίλεια. Με την γέννηση της Αυτοκρατορικής Ρώμης του Αυγούστου, του Θεού-Αυτοκράτορος, αρχίζει η υιοθέτηση του Μονοκρατορικού-Οικουμενικού Περσικού θεσμού, από τους Ρωμαίους. Ο Αύγουστος και οι επόμενοι Ρωμαίοι Μονοκράτορες, ελατρεύοντο ωσάν Θεοί, ενώ εβάφοντο ΑΚΡΙΒΩΣ όπως και οι Πέρσες Αυτοκράτορες, ως ένδειξη του κύρους και της θέσεώς τους.

   Το Βυζάντιο είχε ΑΚΡΙΒΩΣ τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ως Οικουμενικό κράτος, πρωτεύουσά του, ΔΕΝ είχε την παγανιστική/ειδωλολατρική και πλέον άκρως παρηκμασμένη Ρώμη, αλλά το κέντρο της Βασιλείας του Ιησού επί της Γης, το κέντρο της Αγίας Του Σοφίας, την Πόλη! Ο χαρακτήρας μετά τον Ηράκλειο της Αυτοκρατορίας ήταν Ελληνιστικός Ανατολικός και δεν είχε ουδεμία σχέση με τον Ρωμαιο-Ιβηρικό και Ρωμαιο-Κελτικό βάρβαρο χαρακτήρα του καταδικασμένου Δυτικού της τμήματος. Ήταν ένας καινούριος κόσμος, ωσάν μία αναγέννηση του Ελληνισμού μέσω του Θεανθρώπου! Το ότι δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα Έλληνες αλλά Ρωμηοί, είχε να κάνει με την Θρησκευτική και Πολιτική μα όχι Φυλετική ταυτότητα της Αυτοκρατορίας. Ο Ελληνόφωνος Ελληνορθόδοξος ήτο και πολίτης της. Όχι ο Βουλγαρόφφωνος ή Σλαυόφωνος Ορθόδοξος. Γενικά η Ρωμανία ήτο ένα Αριστούργημα επί της Γης και απορώ πώς ο Καθηγητής αναγνωρίζει μόνον την Οθωμανία και όχι την Ρωμανία, αν και βλέπει την πρώτη ως συνέχεια της δεύτερης κατ'εμέ.

   Κοίτα και εδώ Κωνσταντή:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_East_and_Latin_West


   Ο Ρωμανίδης τα είχε αναλύσει όλα τέλεια τα παραπάνω! Υπάρχει και σχετική ιστοσελίδα: http://www.romanity.org/

   Delete
  14. Συμφωνῶ ὄτι ἠ αὐτοκρατορική ἰδέα εἶναι γενικῶς ἀνατολική - ἀνατέλλων ἥλιος. Ἀλλά Ῥωμαίους θεωροῦσαν ἑαυτόν, ῥωμαίους χριστιανούς. Αὐτό εἶναι ἀναμφισβήτητο.

   Delete
  15. ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ Ρωμαίους. Πολιτικούς Διαδόχους της Ρώμης. Όχι πολιτισμικούς. Δεν εδιδάσκοντο Οβίδιο και Ρωμαίους ποιητάς αλλά Όμηρο και Έλληνες φιλοσόφους.

   Delete
  16. Η Ψυχή των ανήκε στον Ελληνισμό. Είς τα Ελληνικά εγράφησαν τα Ευαγγέλια και ομίλησαν οι Απόστολοι, όχι στα Λατινικά.

   Delete
  17. Ἑλληνισμός ὄπως τὸν ἐννοεῖς, ὐπάρχει μόνον ἀπό τὸν 19ο αἰῶνα.

   Delete
  18. This comment has been removed by the author.

   Delete
  19. Ο Ελληνισμός όπως τον εννοώ υπάρχει από τον Όμηρο, ύστερα τον Σωκράτη και μετά.

   Ξέχασα να αναφέρω ότι οι Αυτοκράτορες έφεραν τον Ελληνικό-Ελληνιστικό τίτλο του Βασιλέος(Βασιλεία Ρωμαίων) και όχι τον Λατινικό του Ιμπεράτορος(Imperator-Imperivm).

   Delete
  20. This comment has been removed by the author.

   Delete
  21. Μόνον το Δυτικό, άκρως παρηκμασμένο όπως προείπα τμήμα ελέγετο "Imperium Romanum", από τους νυν και πρώην εκΡωμαϊσμένους βαρβάρους. Ρωμαιο-Ίβηρες, Ρωμαιο-Κέλται και Ρωμαιο-Βρεταννοί, όλοι εχάθησαν δια του αέρος την πνοάν ωσάν μία...

   Delete
  22. Τὸ ἐπιχείρημά σου εἶναι ἀδύναμο. Τὸ ὄτι οἱ Βυζαντινοί μιλάγανε ἑλληνικά, γράφανε σὲ ἀρχαΐζουσα καὶ μελετάγανε κατὰ τὰ ἑλληνορωμαϊκά πρότυπα, δὲν σημαίνει ὄτι ἦταν Γερμανοί ἐθνικιστές. Ὀ Πορφυρογέννητος ἰδοῦ πῶς ξεκινᾶ τὸ De administrando imperio.
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΙΩΝΙΩΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
   ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι∆ΙΟΝ ΥΙΟΝ ΡΩΜΑΝΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΣΤΕΦΗ
   ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ.

   Προσέξτε ὄτι ἄν καὶ ἀρχαἴζουσα ἡ γλῶσσα ἀντανακλᾶ τὴ σημερινή προφορά, ὄχι τὴν ἀττική κλασσική.

   Delete
  23. Ναι. Δεν ήσαν Εθνικισταί. Ήσαν υποστηρικταί τοθ Γένους των Ελληνορθοδόξων. Ναι Κοσμικό/Οικουμενικό κράτος είναι διαφορετικό από το φυλετικό, και ακριβώς δια τον λόγον τούτον, είχον Ρωμέηκη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ταυτότητα και Ελληνορθόδοξη Οικουμενική Θρησκευτική ταυτότητα.

   Delete
  24. Πέφτεις φίλε Κωνσταντή στην Δυτική παγίδα. Λες, "δεν ήσαν Έλληνες Εθνικισταί" και ορθά το λες με την έννοιαν ότι δεν είχον φυλετική ταυτότητα όπως π.χ. η Σπάρτη, όμως συνάμα υπονοείς ότι "ήσαν συνεπώς Ρωμαίοι Εθνικισταί(!)", κάτι το εντελώς ανύπαρκτο.

   Delete
  25. Εννοώ αβάσιμο, όχι ανύπαρκτο.

   Delete
  26. Δὲν εἶπα ὄτι οἰ βυζαντινοί ἦταν ἐθνικιστές Ῥωμαῖοι. Δὲν ξέρω τί ἦταν, πάνω ἀπόλα ἦταν ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ περισσότεροι - διότι ὑπῆρχαν πολλοὶ λαοί, στὸ Βυζάντιο. Πολλοι ἀπὸ αὐτούς, ἀπὸ πολιτική ἄποψη, ἦταν κάτι σὰν ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι ποὺ ἀποδίδουν τιμές στὴν Ἀθηνά - μόνο ποὺ ἦταν ῤωμαῖοι ὐπήκοοι, θεωρητικά, ἀλλά καὶ πρακτικά,πολλές φορές - ποὺ ἀπέδιδαν τιμές στοὺς ἀγίους. Δὲν μπορῶ νὰ βρῶ καλύτερο παράδειγμα γιὰ τὴν ταύτιση πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ ἀνήκειν.

   Ἐξάλλου, τὸν 6ο-7ο αἰῶνα ὐπάρχει (βλ. τό βιβλίο τοῦ Μάνγκο) μιὰ γενική κατάρρευση τῶν μεγάλων πόλεων τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, καὶ ἠ Βυζαντινή κοινωνία γίνεται σὲ πολύ μεγάλο βαθμό ἀγροτική. Ἀπὸ τὴν κοινωνία αὐτή, ἐμείς καταγόμαστε ἀπευθείας. Εἶμαστε σὰν ἔνα βυζαντινό θέμα, πιστό στήν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἠ κεντρική κυβέρνηση μᾶς ἔχει σχεδόν ξεχάσει.Κάντε μιὰ βόλτα τὸ καλοκαίρι σὲ ἕνα νησί ἤ ἔνα χωριό καὶ θὰ τὸ δεῖτε τὸ πράγμα μὲ τὰ μάτια σας. Κάνει μπαμ.

   Ἡ μητρική γλώσσα δὲν σημαίνει αὐτόματα ἐθνικισμό στηριγμένο στὴ γλώσσα. Ἡ ἰδέα ὄτι ὄσοι μιλάνε ἑλληνικά εἶναι μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀνήκει στὸν ἐθνικισμό τοῦ 19ου αἰώνα καὶ κυρίως τὸν γερμανικό. Δὲν εἶναι τυχαῖο, μᾶλλον, ποὺ ὀ Ντρόυζεν ἔβγαλε, αὐτός, φαίνεται, τὸν ὄρο ἐλληνισμός μὲ τὴ συνηθισμένη σημερινή ἔννοια, αὐτὴν τῆς πολιτικῆς διεκδίκησης περιοχῶν καί κατοίκων τῆς βασισισμένης στὴ μητρική γλῶσσα τῶν κατοίκων. Οἰ Γερμανοί ἰστορικοί προβάλλανε συχνά τὶς δικές τους ἀξιώσεις πάνω στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα.

   Οἰ Κρητικοί μουσουλμάνοι π.χ. ἦταν Ἕλληνες μὲ βάση τὸ γλωσσικό κριτήριο καὶ Τοῦρκοι μὲ βάση τὸ θρησκευτικό. Ἐ, στὸ Βυζάντιο ἤταν ὄλοι Ῥωμαῖοι, ἐκτός καὶ ἄν ἠ θρησκεία ἤ τὸ δόγμα ἦταν ὑπὸ διωγμόν.

   Delete
  27. Y.Γ. Περί βασιλέως καὶ αὐτοκράτορος, ἰδοῦ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Porphyrogenetus.jpg. Καὶ τὰ δύο εἶναι τίτλοι τοῦ ἰδίου προσώπου, imperator rex.

   Delete
  28. «Ἐξάλλου, τὸν 6ο-7ο αἰῶνα ὐπάρχει (βλ. τό βιβλίο τοῦ Μάνγκο) μιὰ γενική κατάρρευση τῶν μεγάλων πόλεων τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, καὶ ἠ Βυζαντινή κοινωνία γίνεται σὲ πολύ μεγάλο βαθμό ἀγροτική. Ἀπὸ τὴν κοινωνία αὐτή, ἐμείς καταγόμαστε ἀπευθείας. Εἶμαστε σὰν ἔνα βυζαντινό θέμα, πιστό στήν Κωνσταντινούπολη, ποὺ ἠ κεντρική κυβέρνηση μᾶς ἔχει σχεδόν ξεχάσει.Κάντε μιὰ βόλτα τὸ καλοκαίρι σὲ ἕνα νησί ἤ ἔνα χωριό καὶ θὰ τὸ δεῖτε τὸ πράγμα μὲ τὰ μάτια σας. Κάνει μπαμ».
   Έτσι. Όχι μόνο καλοκαίρι αλλά και χειμώνα.

   Για αυτό δε μπορεί η Ελλάδα να φτιάξει κράτος και δε μπορεί να συμβαδίσει με την νεωτερικότητα. Βεβαίως ο μόνος θεσμός που αντιδράει σε όλο αυτό είναι και ο μόνος θεσμός που προέρχεται από τη ρωμαϊκή εποχή, δηλαδή η Εκκλησία. Για αυτό αντιδράει και για αυτό και την πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία φέρει μαζί της συγκεκριμένη ταυτότητα και πνευματικότητα που δε συμβαδίζει με τη νέα εποχή. Αυτή πρέπει να «πέσει» για να αποτελειώσουν οριστικά τις ιστορικές ρίζες του σύγχρονου κρατιδίου. Δε λέει όμως να πέσει με τίποτα.

   Delete
  29. Ξαναδείχνω το μετάλλιο του Ιωάννη Παλαιολόγου και την επιγραφή του.

   Το μετάλλιο χρονολογείται ότι είναι του 1438 από τη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Δεκαπέντε χρόνια πριν την πτώση της «Βυζαντινής» Αυτοκρατορίας δηλαδή...

   https://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_gallery_in_washington_d.c.,_pisanello,_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG
   ΙΩΑΝΝΗC BACΙΛΕVC ΚΑΙ ΑVΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟC.

   Delete
  30. Και φυσικά σήμερα βρίσκεται σε μουσείο στην Ουάσινγκτον. Χαζοί είναι οι Αμερικάνοι να το αφήσουν στους Έλληνες;

   Delete
  31. Συγγνώμη - μεταφέρω ἀπὸ πάνω σὰν συμπλήρωμα μέρος τοῦ σχολίου τοῦ Ἐνόχου, μὲ τὸν ὀποῖο συμφωνῶ πολύ κατά τἄλλα... ο μόνος θεσμός που αντιδράει σε όλο αυτό είναι και ο μόνος θεσμός που προέρχεται από τη ρωμαϊκή εποχή, δηλαδή η Εκκλησία. Για αυτό αντιδράει και για αυτό και την πολεμούν την Εκκλησία.

   Διαφωνῶ. Ἡ ἐκκλησία καὶ ἄς κατάγεται ἀπὸ τὴ ῥωμαϊκή ἐποχή, ἴσως μάλιστα καὶ γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, μπορεῖ νὰ συμβάλει στὴν παρόξυνση τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ καλοκαίρι ἡ μνεία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων σὲ ἐκκλησιαστική τελετή (Ἄγ. Φανούριος) καὶ σὲ δημόσιο λόγο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ποὺ μίλαγε γιὰ ἔθνος. Ἡ ἐκκλησία εἶναι μὲν τὸ ἤμισυ τοῦ Βυζαντίου, τρόπον τινά, ἀλλά μοιάζει νὰ παρακολουθεῖ τὶς μεταβολές τοῦ ἄλλου μισοῦ.

   Delete
  32. This comment has been removed by the author.

   Delete
  33. Κωνσταντή, βρήκα μια μελέτη για τη μετάβαση της κοινωνίας από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα.

   http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/1736/1/M01.028.04.pdf

   Delete
  34. This comment has been removed by the author.

   Delete
  35. This comment has been removed by the author.

   Delete
 32. Καθηγητά θα ήτο ενδιαφέρουσα η άποψίς σας στο παραπάνω θέμα.

  ReplyDelete
 33. Με επανάσταση αντάρτικου τύπου δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτε, ίσα ίσα θα βοηθήσει στην εκμετάλευση αιώνιων εχθρών του Ελληνισμού.
  Μόνο με μία Πανελλήνια διεθνή, apolitik, μακριά από θρησκευτικά δόγματα(αθεϊστών, δωδεκαθεϊστών, χριστιανών κ.α.) σιωνιστικού τύπου οργάνωση μπορεί να επιβιώση ο Ελληνισμός.
  Ο Αϊνστάιν(από λόγο στο δείπνο της ιουδαϊκής εορτής Πουρίμ στην γερμανοεβραϊκή λέσχη Νέας Υόρκης 24 Μαρτίου 1935 που αναφέρεται στο "aufbrau" Νέας Υόρκης 16 Μαρτίου του 1979) είπε

  Δεν υπάρχουν Γερμανοεβραίοι, Ρωσοεβραίοι, Αμερικανοεβραίοι.Διαφέρουν μόνο ως προς τη γλώσσα που ομιλούν στην καθημερινή τους ζωή.Στην πραγματικότητα υπάρχουν μόνο Εβραίοι.

  Αυτό θέλουμε για την Ελληνισμό.Και να το επιτύχουμε από μέσα, όχι αλλιώς.

  ReplyDelete
 34. Αὐτό ποὺ λέει ὀ Ἀϊνστάιν εἶναι ἀπλός ἑβραϊκός ἐθνικισμός. Ἐπειδή δὲν μπορεῖ νὰ βασιστεῖ στὸ κριτήριο τῆς γλῶσσας, ὄπως οἰ Γερμανοί, βασίζεται στὸ κριτήριο τῆς θρησκείας. Ὀ Σόιμπλε πάλι, παρέα μὲ τὸν Τσίπρα, στήνουν μιὰ κακόγουστη σκηνή φαρσοκωμῳδίας, μὲ στόχο τὴν παρόξυνση τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, προκειμένου νὰ περάσουμε, σιγά-σιγά, στό ἐπόμενο νούμερο τῆς ἐπιθεώρησης, μὲ συμμετοχὴ τοῦ κοινοῦ.

  ReplyDelete
 35. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ αὐτὰ ποὺ μεταφέρει ὁ dr.Pap σχετικὰ με τὰ λεγόμενα τοῦ Αἴνσταϊν. Ὅμως ὁ Αἴσταϊν τὰ εἶπε τὸ 1935, πρὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ποὺ ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν ἡρωϊκὴ συμμετοχή, κατὰ τῶν Ἄγγλων, τρομοκρατικῶν ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων.Ὁ ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς εἶναι ὁ καλῶς ἐννοούμενος ἐθνικισμός. Ὑπάρχουν μόνον Ἑβραῖοι ἀνὰ τὴν γῆ καὶ ὁ στόχος εἶναι νὰ ἐργασθοῦν μαζὶ γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀντισιωνιστὲς Ἑβραῖοι εἶναι ἀποδεκτοί.Αὐτὸ ἀκριβῶς πρεσβεύω μὲ τὴν πρόωθηση τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, ἐθνικιστῶν (δηλαδὴ σιωνιστῶν) καὶ μή. Ἀλλὰ χρειάζονται καὶ οἱ ὁμάδες βιαίας δράσεως.Λάθος Κωνσταντῆ, ὁ ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς δὲν βασίζεται στὴν θρησκεία. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ἱδρύθη στὴν βάση τοῦ γένους τῶν Ἑβραίων ὅπου ἡ θρησκεία παίζει τὸν ῥόλο, γιὰ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ὀρθοδοξίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ καταγράφουν τὶς σκέψεις τους, στὴν σειρά, κάθε φορά, στὸ κάτω μέρος τῶν σχολίων, διαφορετικὰ χάνονται καὶ δὲν διαβάζονται ἀπὸ ὅλους. Μόλις τώρα λοιπὸν ἀνεκάλυψα τὸ παρακάτω σχόλιο τοῦ Ζαρατούστρα μὲ τὸ ὁποῖο συμφωνῶ ἀπολύτως. Γράφει λοιπόν:"Ὅπως θεωρῶ μέγα λάθος καὶ παγίδα νὰ συμπεράνω περὶ τοῦ χαρακτῆρος ἑνὸς ἀγνώστου σχολιαστῆ μόνον καὶ μόνον ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν μορφὴ τῶν σχολίων του, πολὺ περισσότερο δὲν μπορῶ νὰ κρίνω κάποιον πού δὲν ἔχω καν γνωρίσει π.χ ΓΑΠ. Κωνσταντοπούλου, ὅπως οὔτε καὶ ἐσᾶς ἀγαπητὲ FrGr. Φροντίζω νὰ εἶμαι ἰδιαίτερα προσεκτικὸς στὶς κρίσεις μου γιὰ πρόσωπα ἄγνωστα μου …Ἀφοῦ ὅμως τόν ἔχετε γνωρίσει τον ΓΑΠ μπορεῖτε να πεῖτε μιά κουβέντα παραπάνω… Πιστεύω ὅμως καί τὸ ἑξῆς… ὅτι ἡ ἀφέλεια , εὐπιστία δὲν εἶναι δεῖκτες χαμηλῆς νοημοσύνης οὔτε χαρακτηρίζουν κάποιον ὡς μπουμπούνα. Μᾶλλον ὑψηλὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο θὰ ἔλεγα ὅτι ὑποδεικνύουν.

  Σᾶς ξέφυγε ὅτι ἔγραψα « ἴσως» καὶ οὐδέποτε ἐξίσωσα Καποδίστρια ἢ Βενιζέλο μὲ ΓΑΠ καὶ Ζωὴ. Ἁπλῶς ἀπέρριψα τόν χαρακτηρισμό "φασουλῆς" γιά τούς 2 πρώτους καί μέ πιθανότητα γιά τούς 2 νεώτερους. Καμιά ἄλλη σύγκριση, πόσῳ δέ μᾶλλον ἐξίσωση. Στο κάτω κάτω ἄλλες ἐποχές. Ὅμως ΓΑΠ καί Ζωή δὲν μοῦ ἔχουν δώσει σημάδια ὅτι πρόκειται περὶ τζουτζέδων. Νομίζω ὅτι εἶναι σχετικὰ νωρὶς γιὰ νὰ κριθοῦν…Τὸ ὅτι ὅμως ἀμφότεροι ἔχουν ὑποστεῖ δηλητηριώδεις ἐπιθέσεις ἀπὸ τὰ ἐξωνημένα ΜΜΕ ἔχει τὴν σημασία του…

  Παρεμπιπτόντως ὁ Βενιζέλος σίγουρα δὲν ἦταν φασουλῆς –πρῶτος το ἔγραψα ἐξ ἄλλου - ἀλλὰ τὸ ὅτι ὑπῆρξε ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῆς πραγμάτωσης τῶν διαλυτικῶν σχεδίων τῆς Δύσης στὴν Μέση Ἀνατολὴ δὲν μπορῶ νὰ τὸ παραβλέψω…Ποιός ξέρει, μπορεῖ κάποιες φορές ἕνας φασουλῆς να ἀποδειχθεῖ λιγώτερο ἐπικίνδυνος ἤ καί ἀποτελεσματικώτερος…"
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Είτε η κατάσταση είναι σοβαρή και μας ζώνει το όνειδος ή εγώ τα παίρνω όλα πολύ σοβαρά. Στο μόνο που είμαι σύμφωνος είναι να ακολουθήσουμε την πολιτική των Εβραίων για τα άλλα δεν ξέρω. Αυτά θα τα κρίνουν οι ιστορικοί του μέλλοντος.

  ReplyDelete
 38. Συμφωνούμε ΠΛΗΡΩΣ με τον Ελληνικό"σιωνισμό" σας Καθηγητά. Όμως οι Κομμουνιστές της Ελλάδος υπήρξαν πάντοτε προδότες Καθηγητά, ενώ οι Εβραίοι είχαν πρωτεύοντα ρόλο στη δημιουργία του "Διεθνούς Σοσιαλισμού" του Λένιν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή ο Κομμουνισμός κατά ένα σημαντικό μέρος, ήτο κτήμα των Εβραίων, κάτι που δεν ισχυεί καθόλου για τους Έλλαδίτες Κομμουνιστές.

   Delete
  2. Ο εβραικός σιωνισμός δεν ξέρω τι είναι επιστημονικά αλλά μόνο λίγο. Αυτό που ξερω είναι ότι σε 50 χρόνια από την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ μέσα σε ανταρτοπόλεμο έχουν καταφέρει να οικοδομήσουν βιομηχανία που στην Κίνα χρειάστηκαν θυσίες και θυσιες εργαζομένων. Δεν εννοώ να φτιάχνεις πιστολακια για τα μαλλιά όταν λέω βιομηχανία.

   Delete
 39. Συμφωνῶ ἀπολύτως Θανάση μὲ αὐτὰ ποὺ γράφεις γιὰ τὸ Ἰσραήλ.Ὅσο γιὰ τὸν ἀντικομμουνισμὸ τοῦ Κωνσταντινουπολίτη, ἔχω κουραστεῖ νὰ τοῦ λέω ὅτι σφάλλει. Ὁ ἀντικομμουνισμὸς τῆς ἐφημερίδος Μακελειὸ εἶναι ἄκρως διχαστικός. Ὅσο θὰ ὑπάρξῃ ἀντικομμουνισμὸς καὶ ἀντιφασισμὸς Ὁ Ἕλλην θὰ παραμείνῃ στὴν σημερινή του ἀθλία κατάσταση.Ἐγὼ θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς ἐξορύξω τὰ μάτια καὶ νὰ γεμίσω μὲ αὐτὰ κονσεβοκούτια ποὺ τολμήσατε, ἐσεῖς οἱ ἐθνικόφρονες νὰ βασανίσετε καὶ νὰ καταδικάσετε σὲ θάνατο τὴν μητέρα μου.Ἀλλὰ σᾶς ἀγαπῶ ἐπειδὴ εἶσθε Ἕλληνες ὅπως Ἕλληνες εἶναι οἱ κομμουνιστές. Οἱ ἄνθρωποι μηδίζουν καὶ εἶναι προδότες. Ποτὲ οἱ ἰδεολογίες καὶ οἱ θρησκεῖες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσωπικό θρήνο, δάκρυ και πόνο Καθηγητά έχουν χιλιάδες Ελλήνων σε Μελιγαλά, Καβάλα, Μακεδονία-Θράκη-Ήπειρο, καθώς και τα πλήθη παιδιών που είτε σφαγιάσθησαν είτε εστάλησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ΕΣΣΔ. Η μητέρα σας, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας που τα πιστεύω, ήτο μία αγνή, ηθική μειοψηφία, όπως και ο προπάππους μου και ο παππούς μου από την μεριά του πατρός μου που ήσαν ΕΑΜίτες και ΕΛΑΣίτες. Όμως παρασύρθηκαν από την λάθος μεριά...δυστυχώς.

   Delete
  2. Επίσης, δεν ομιλώ για τον Κομμουνισμό γενικά, αλλά για την Ελληνική περίπτωση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απορώ όμως πού βασίζετε τον κατά εσάς...Εθνικομπολσεβικισμό του Βελουχιώτη και μάλιστα την απεξάρτησή του από τον Τίτο και τον Στάλιν(!)...

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Αυτό δεν αναιρεί την μεγάλη αλήθεια ότι μέσω ενός Κομμουνισμού ή Εθνοκομμουνισμού, η Ελλάς δύναται να προωθήσει τα Εθνικά της συμφέροντα, όπως η Αλβανία του Χότζα και η Γιουκοσλαυία του Τίτο.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Για τον λόγο που ανέφερες, απεχθάνομαι τον Κομμουνισμόν, όμως αυτά τα κράτη ναι προώθησαν Εθνικά συμφέροντα ενώ ήσαν σε ένα σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα.

   Delete
  7. Όπως και κάνει η Εθνικιστική Βόρειος Κορέα σήμερα. Μάλλον Στρασσεριστική καλλίτερα.

   Delete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Καθηγητής λόγω προσωπικών εμπειριών έχει μερικά..."κολλήματα" θα έλεγα εγώ. Παρά την τρομερή του σκέψη, η οποία αποτελεί Ευαγγέλιο και όχι ένα απλό ανάμεσα σε πολλά άλλα, κόσμημα μίας βιβλιοθήκης, μερικες φορες, ιδίως δε στο facebook, έχει τελείως αβάσιμες και αυθαίρετες προβλέψεις. Όπως για τον ΓΑΠ, τον Βελουχιώτη, το ότι οι Έλληνες ήσαν πάντοτε έμποροι ωσάν τους Εβραίους, ενώ όταν αντιπαρατίθεμαι με στοιχεία(π.χ. ανθρωπολογικά), όπως λέγει και ο ίδιος, άλλοτε απαντά άλλοτε όχι.

   Πέραν τούτων όμως, τη στιγμή δε που τον εμπιστεύεται ο Δενδρινός, και όχι αδίκως, το Φως του θα μας οδηγεί για τους επόμενους αιώνες. Όπως μου έχει πει οι Αγγλοσάξωνες αποδέχονται την Συνομοσπονδία του και μπράβο που το κατάφερε αυτό ο Καθηγητής, όμως δίχως την επικοινωνία με την νεολαία, μακροπρόθεσμα δεν θεμελιώνονται και πολλά. Εκεί τον κατακρίνω.

   Delete
  2. Αυτό διότι στη Νεολαία κρύβονται, ανάμεσα στην μάζα, και αυριανοί Δενδρινοί και Κιτσίκιδες, οι οποίοι θα δύναν τα πάντα να συνομιλήσουν με τους...αυθεντικούς.

   Delete
  3. *θα δίνανε

   Delete