Nov 7, 2014

153 – ΓΑΠ καὶ Βασιλεύς: Τὰ ἐθνικὰ κεφάλαια

153 – ΓΑΠ καὶ Βασιλεύς: Τὰ ἐθνικὰ κεφάλαια

Γιατί ὁ ΓΑΠ εἶναι ἐθνικὸ κεφάλαιο; Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ποσοστό, δὲν εἶναι κόμμα. Γιατί ὁ Βασιλεὺς εἶναι ἐθνικὸ κεφάλαιο;  Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ποσοστό, δὲν  εἶναι κόμμα. Ἀπὸ τὸ 1981, ὅταν ἐξελέγη βουλευτὴς γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ΓΑΠ, τὸν ὑπεστήριξα σταθερὰ σὲ πλῆθος συγγραμμάτων μου ἀποκαλῶντας τὸν Ῥοβεσπιέρρο τὸν Ἀδιάφθορο καὶ τὸν προώθησα σὲ ὅσους διεθνεῖς κύκλους ἠδυνάμην νὰ ἐπηρεάσω. Γιὰ τὸν Βασιλέα συμμετεῖχα σὲ ἀποτυχὸν πραξικόπημα, τὸ 1975-1977, ποὺ εἶχε στόχο τὴν ἐπιστροφή του (βλ. Τρίτο Μάτι, τ.111, Μάρτιος 2003, σσ.20-25). Καὶ ὅμως:

Ἐγεννήθην καὶ παρέμεινα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ΚΚΕ ἀπὸ μητέρα ἐρυθρὰ φλεγομένη σὰν τὸν ἥλιο, ὁλοκόκκινη φεμινίστρια, μέλος τοῦ ΚΚΕ (βλ. Μπεάτα Κιτσίκη, Βικιπαίδεια) ποὺ μοῦ ἔδωσε τὸ ἀρχαῖο γυναικεῖο ὄνομα τῆς Δήμητρας, τῆς θεᾶς τῆς Γῆς καὶ ἔκτοτε παρέμεινα κόκκινος μέχρι τὸ μεδούλι, πιστὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ ΚΚΕ, ἁπλῶς προσθέτοντας, ἤδη στὰ δώδεκά μου χρόνια, στὴν ψυχρὴ ἰδεολογία ὅπως ἀπεκάλεσε τὸν μαρξισμό-λενινισμὸ ὁ φίλος μου ἀπὸ τὸ Παρίσι ὁ φιλόσοφος Κώστας Παπαϊωάνου (1925-1981), οἰκουμενικὸς Ἕλλην, στὴν κομμουνιστικὴ δικαιοσύνη, τὴν ἀγάπη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὁ φεμινισμὸς εἶναι κομμουνιστικῆς προελεύσεως ἐπειδὴ εἶναι ταξικός. Μετὰ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὸν διεθνῆ καπιταλισμὸ ποὺ τὸν ἐστρέβλωσε. Γράφω: «Στὴν παρισινὴ ἐξέγερση τοῦ Μάη 1968, ἡ γαλλίδα γυναῖκα ἦταν άκόμη πολὺ παραδοσιακὴ καὶ ἐγώ, μὲ τὸν ἀκραῖο τότε φεμινισμό μου, ἦμουν κάπως  ἀποκομμένος ἀπὸ τὶς ἰδεολογικές μου συντρόφισσες...Στὴν δεκαετία ὅμως τοῦ 1970... αἰφνιδίως εἰσέβαλαν στὴν βορειοαμερικανικὴ διεθνῆ πολιτικὴ τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», τὰ ὁποῖα ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο εἶχαν τὴν κατεδάφιση τοῦ σοβιετικοῦ ἀντιπάλου» (Δ.Κιτσίκης, «Περὶ ἡρώων», Ἡρόδοτος, 2014, 471 σελ. σ.394)

Ὡς Ῥουσσωϊκὸς ἔχω ὑπέμετρη ἐκτίμηση πρὸς τὶς γυναῖκες. Οἱ γυναῖκες, μὲ πρώτη τὴν μητέρα μου μὲ ἐπῆραν ἀπὸ τὸ χέρι ἀπὸ μικρὸ παιδὶ καὶ μὲ ἔφεραν μέχρι ἐδῶ. Στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς τοῦ Δήμου Ζωγράφου, μόνον ἀπὸ εὐγνωμοσύνη (κάτι ποὺ σπανίως διακρίνει τὸν Ἕλληνα) πρὸς τὸν πρώην δήμαρχο, τὸν χουντικὸ Γιάννη Καζᾶκο, ὁ ὁποῖος τὸ 2006 ἐδημιούργησε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ, ποὺ κατέπεσε σὲ λήθαργο κατὰ τὴν δημαρχία  κάποιας ἀκίνητης σαλαμάνδρας, ὀνόματι Καλλίρης, ἐδέχθην νὰ βάλω ὑποψηφιότητα μὲ τὸν ὑποψήφιο δήμαρχο Ἀγγελόπουλο. Ἀλλά, ἄν  καὶ ποτὲ δὲν εἶχα συναντήσει τὴν Τίνα Καφατσάκη, ἐγνώριζα  ὅτι ὡς ἀποτελεσματικὴ φεμινίστρια θὰ ἔκαμε καλὴ δουλειά. Κὰι ἤδη ἔχουμε ἐνδείξεις γι’ αὐτό.

Εἶμαι νυμφευμένος ἀνελλιπῶς ἀπὸ ἡλικίας 20 ἐτῶν, μὲ συντρόφισσες ὅλες ἐξαίρετες γυναῖκες: Βρεταννίδα, Ἑλληνίδα ἀπὸ τὸ Κολωνάκι καὶ τώρα ἀγρότισσα ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ. Ὁ ΓΑΠ ἔχει τὴν ἰσορροπία καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα δράσεως τῶν γυναικῶν. Γι αὐτὸ καὶ δὲν ἐντυπωσιάζει τὸν μέσο Ἕλληνα ποὺ τὸν θεωρεῖ βλάκα. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ῥουσσὼ καὶ ὁ Ῥοβεσπιέρρος καὶ ὁ Χριστὸς εἶχαν γυναικεῖο προφίλ. Ὅλοι βλᾶκες λοιπόν; Καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ἔχει δημιουργήσει μία πολυπληθῆ οἰκογένεια καὶ φαίνεται νὰ εἶναι καλὸς οἰκογενειάρχης. Καὶ ἡ Παπαρήγα, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν 22 ἐτῶν τῆς γραμματείας της (1991-2013) ἦταν σαφῶς πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀπὸ τὸν μουντὸ Κουτσοῦμπα.

Κατώρθωσα στὴν διάρκεια τῆς μακροχρόνου ζωῆς μου, κάτι πάρα πολὺ σπάνιο: νὰ παραμείνω ἀπολύτως ἀνεξάρτητος, νὰ διδάσκω ἐλεύθερα, νὰ δημοσιεύσω 82 βιβλία, τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ πραγματικὴ βόμβα καὶ χιλιάδες ἀνεξάρτητα ἄρθρα. Δὲν ἔγινα ποτὲ μέλος τοῦ ΚΚΕ (οὔτε φυσικὰ κανενὸς ἄλλου κόμματος), ἄν καὶ ἐψήφιζα ΚΚΕ καὶ ἄν στὶς τελευταῖες ἐκλογὲς ὑπεστήριξα τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ὡς ἐπαναστατικὸ ἀντισυστημικὸ κίνημα (ὅπως συνεχίζω νὰ τὸ πιστεύω), καὶ ἄν καὶ ἀποκηρύσσω μετὰ βδελυγμίας τὸν ἀντικομμουνισμό της καὶ τὸν ἀντισημιτισμό της ποὺ θὰ τὴν ὁδηγήσῃ μακροπρόθεσμα στὸν τάφο της. Στὴν Ὀρθοδοξία, ἐβαπτίσθην μὲν στὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ ἡ καρδιά μου φλέγεται ὑπὲρ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἐνῷ οἱ γονεῖς μου καὶ οἱ δύο καθηγήτριες Πανεπιστημίου ἀδελφές μου εἶναι τελείως ἄθεοι.

Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ, θεωρῶ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους (καὶ ὄχι τοὺς Τουρκοκυπρίους) συστηματικοὺς κατεδαφιστὲς τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀπὸ τὸ 1955. Πρὸς χάριν τους ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ χώρου τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, μὲ ἀπανωτὰ πογκρὸμ στὴν Τουρκία, τὸ 1955, τὸ 1964, τὸ 1974, ἔχασε τὰ πάντα. Τὶ ἄλλο σκοπεύουν ἀκόμη τώρα νὰ καταστρέψουν; Καὶ ἔχουν τὸ θρᾶσος νὰ συνεχίζουν νὰ ἀπαιτοῦν.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 7 Νοεμβρίου 2014


97 χρόνια ἀπὸ τὴν μεγάλη μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1917

29 comments:

 1. Πολλοι μετα απο αυτο το αρθρο θα υποστηριζαν οτι ο κ. Κιτσικης εχει "τρικυμια εν κρανιω".
  Εγω παντως, παρολο που με πολλα (ισως τα περισσοτερα) δεν συμφωνω, χαιρομαι να βλεπω ανθρωπους να εχουν στο κρανιο τους δικο τους μυαλο, και η τρικυμια ειναι πολυ καλυτερη απο την απνοια.
  "Οποιος ελευθερα συλλογαται, συλλογαται καλα" ελεγε ο Ρηγας και απ αυτην την αποψη, δυσκολα θα βρεις καποιον να συλλογαται καλυτερα.
  Δηλωνω εντυπωσιασμενος απο την επιδειξη αυτη ελευθερου πνευματος και επιφυλασσομαι για τις διαφωνιες, αργοτερα.

  ReplyDelete
 2. Η εξομολόγηση του Δημλητρη Κιτσίκη.Αυτό θα ταίριαζε καλύτερα ως τίτλος.

  ReplyDelete
 3. Οἱ περισσότεροι ἄντρες ἔχουν τὸ ἑξής δίλημμα. Ὅταν εἶναι νομοταγεῖς, αἰσθάνονται εὐνουχισμένοι καὶ ὅταν δὲν εἶναι, ἐκτεθειμένοι. Ὁ χρόνος συνήθως τοῦς κάνει νομοταγεῖς. Τὸν Κιτσίκη ὁ χρόνος δὲν τὸν ἔχει εὐνουχίσει.

  ReplyDelete
 4. Κατ' ἐμὲ, κύριε καθηγητά, συνδυάζετε τα ασυνδύαστα.

  ReplyDelete
 5. Ναί, Ἰχώρ, ὁ μόνος τρόπος νὰ παραμείνῃ ὁ ἑλληνισμὸς ἀἠττητος εἶναι νὰ συνδυάζῃ τὰ ἀσυνδύαστα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Aὐτό άκριβῶς ἤταν τὸ μέγα πρόβλημα τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων καὶ τοῦ Σωκράτη τοῦ ἰδίου.Νὰ βροὺν τὴν ἀρμονία τῶν ΠΑΝΤΩΝ - ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων. Ἀπό κεὶ καὶ πέρα ἔχουμε ἴσως μιὰ βάση συζήτησης. Ἀντίθετα μιὰ κομματική συζήτηση μὲ προκαθορισμένες θέσεις, καὶ μιὰ καὶ ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα εἶναι κομματισμένη μὲ προκαθορισμένες θέσεις, μιὰ συζήτηση γιὰ τὴν Ἑλλάδα χωρίς ἀρμονία, δὲν λύνει τὸ πρόβλημα.

  ReplyDelete
 7. Ἀρμονία σημαίνει τὰ πάντα νὰ ταιριάζουν μεταξύ τους. Τὸ ρῆμα εἶναι ἀρμόζω.

  ReplyDelete
 8. Ἕκτοτε, ὸ κόσμος ἔχει πάει πιὸ πίσω ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχή. Οἱ ἄνθρωποι δὲν καταλαβαίνουν ὄτι ἡ ἀρμονία εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Εἶναι προπαγανδιστές τῆς...δυσαρμονίας ! Πρέπει, λένε, νὰ ὑπάρχει δυσαρμονία καὶ κάποιος ἄλλος νὰ φταίει γιὰ αύτή.

  ReplyDelete
 9. Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ κομματικό σύστημα. Μαζεύονται μιὰ τρακοσαριά χιλιάδες νοματαῖοι, καὶ λένε, γιὰ ὄλα φταίει ὁ Γιωργάκης. Ὸ Γιωργάκης μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ καπιταλισμός, οἱ Ἑβραῖοι, τὸ σῦμπαν. Καὶ συσπειρώνονται γύρω ἀπό τὸν ὑποτιθέμενο φταίχτη.Πᾶς καὶ τούς ῥωτάς - δηλαδή ῥε παιδιά, ἄν δὲν ἔφταιγε ὸ Γιωργάκης, ἄν δὲν εἶχε κάνει τὴ ζημιά, θὰ ἤμασταν καλά;Δὲν σοῦ ἀπαντᾶνε, διότι ξέρουνε κατά βάθος ὄτι ὴ ἐρώτηση εἶναι ἄτοπη. Ξεκινάει μέ ἕναν παραλογισμό - ἄν δεν.... τότε θα...Ἡ δυσαρμονία λοιπόν προκαλεῖται άπό τὴν άπομόνωση ἑνός στοιχείου ἐκ τοῦ συνόλου. Ἡ ἀπομόνωση ἑνός στοιχείου ἑκ τοῦ συνόλου τοῦ κόσμου εἶναι δυσαρμονία μὲ συνταγή χασάπη. Λέω ἐγώ, φταίει ὅτι δὲν μελετάμε κλασσική μουσική. Λέει ὁ ἄλλος φταίει ἡ μάνα μου ποὺ μὲ γέννησε. Λέει ὁ τρίτος, φταίει ἡ ἐλλιπής ἀνάπτυξις τῆς ἀστικῆς τάξεως.

  Συμπέρασμα. Μὲ τὸ ποὺ κάποιος φταίει, ἔχουμε δυσαρμονία.

  ReplyDelete
 10. Συμπέρασμα δεύτερο. Μὲ τὸ ποὺ κάποιο σύστημα έπαφίεται σὲ εὐθύνη προσώπου, π.χ. τῶν δημοσίωνὑπαλλήλων, τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κράτους, τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων κ.τλ. εἶναι ὕπουλα καὶ ἐγκληματικά καταδικασμένο στὴ δυσαρμονία καὶ τὴν καταστροφή, διότι ἐμπεριέχει τη ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ τῆς καταστροφῆς.

  Ἑάν δύνασαι νὰ καταστραφεῖς, καταστράφηκες ἤδη.

  Ἑπομένως ὀποιοδήποτε πολιτικό σύστημα βασίζεται τὴν ἔννοια τῆς εὐθύνης εἶναι λάθος. Κάτι παράξενο ποὺ συμβαίνει π.χ. μὲ τὸν ΓΑΠ εἶναι ὄτι ὄχι μόνο δὲν ἀναλαμάνει τὶς ὐθύνες ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν κατά τὸ κοινό αἴσθημα, ἀλλα ξεπουλάει τὴ χῶρα του, λέει ψέματα χονδροειδή στὴν προεκλογική του ἐκστρατεία, δίνει διαλέξεις γιὰ τὴ διαφθορά τῶν ψηφοφόρων του καὶ κάνει ἀθλητισμό μὲ κολλάν.

  Καὶ κάπου ἔχει δίκιο.

  ReplyDelete
 11. Ἴσως λοιπόν ἡ ἀθλιότητα τοῦ συστήματος ἐντός τοῦ ὁποίου ἐπιβιώνουμε - διότι δὲν ζοῦμε κατ`ἁνάγκην , συνοψίζεται στὴν ἀρχή τῆς εὐθύνης - τοῦ γιοῦ πὸς τὸν πατέρα καὶ ἀντιστρόφως καὶ τὰ λοιπά.

  Καὶ ἴσως ἡ σωτηρία ἔγκειται στὴ διαλεύκανση αὐτῆς τῆς ἀρχῆς.

  ReplyDelete
 12. Τὶ σημαίνει νὰ εἶσαι ὑπεύθυνος ; Γιατὶ λέγανε, ´αν δὲν κάνω λάθος, ὄτι ὀ ἄναξ εἶναι ἀνεύθυνος ; Διότι γιὰ νὰ κυβερνήσει δὲν πρέπει παρά νὰ εἶναι φύση.

  Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀνευθυνότητα τοῦ ἄνακτος σημαίνει ὄτι δὲν παίρνει ἀποφάσεις, εἶναι θεόπνευστος. Ὁ θεόπνευστος ἀνήρ δὲν παίρνει ἀποφάσεις, δὲν εἶναι παρά ἔνα ὅχημα, ἕνα μέντιουμ.

  Γιατὶ ὅμως νὰ ἐκχωρήσουμε σώνει καὶ ντὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ μέντιουμ στὸν ἄνακτα καὶ στὸν Γιωργάκη ;

  Μήπως ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἐκχώρηση άρμοδιοτήτων, συγκεκριμένα, ἡ ἐκχώρηση τῆς ἀνευθυνότητας στὴ φύση, στὸ Θεό, στὰ παιδιά, στὰ ζῶα, στὸν ἀπόλυτο ἄρχοντα, εἶναι ἡ δουλεία ;


  ReplyDelete
 13. Ἴσως δηλαδή δουλεία δὲν εἶναι νὰ λές, ὁ ἄλλος εἶναι ὑπεύθυνος, ἐνῷ ἐγῶ δὲν εἶμαι. Δουλεία ἴσως τελικά εἶναι νὰ λὲς ὁ ἄλλος εἶναι ἀνεύθυνος, ένῷ ἐγώ δὲν εἶμαι.

  ReplyDelete
 14. Η Αρμονια ειναι κορη του Αρη και της Αφροδιτης.
  Του πολεμου και του ερωτα.
  Του διχασμου και της ενωσης.
  Αρμονια ειναι να ξερεις να πολεμας αλλα και να ενωνεσαι, οταν πρεπει.
  Ειρηνικος οταν πρεπει και πολεμιστης οπου χρειαζεται.
  Δεν φταιει ουτε ο Γιωργακης,ουτε οι Εβραιοι ουτε το Συμπαν, αλλα ολοι οι φταιχτες υπαρχουν γιατι καποιοι αποδεχονται τον ρολο του θυματος.
  Τι θα επρεπε να κανεις οταν καποιος σε βαζει στην θεση του θυματος;
  Χρησιμοποιεις τον Αρη εναντιον του, αλλιως ο Κωνσταντης θα εχει καθε δικιο να λεει οτι φταις εσυ.
  Το προβλημα με ολους αυτους ειναι οτι δεν λογοδοτησαν ποτε στο λαο για να μην μπορει κανεις να τους κατηγορει αδικα. Και αυτο ειναι ενα προνομιο που διεκδικουν με ζηλο.
  Θα ελεγα λοιπον οτι και μονο η διεκδικηση ενος τετοιου προνομιου ειναι εγκληματικη και χρηζει αυστηροτατης τιμωριας.
  Ετσι Καραμανλης Σημιτης Παπαπανδρεου που εφεραν την Ελλαδα στον γκρεμο, το θεωρησαν και προσβολη οποτε τολμησαν να τους καλεσουν για μαρτυρες σε εξεταστικες επιτροπες και οχι μονο δεν πηγαν αλλα απαντησαν με επιστολες απαξιωτικες.
  Αυτοι που θα επρεπε να συρωνται σιδηροδεσμιοι για να αποδειξουν την αθωωτητα τους προσπαθωντας να μας πεισουν οτι ηταν απλως βλακες και ανικανοι, απαξιουν να μιλησουν ακομη και σαν μαρτυρες σε στημενες εξεταστικες επιτροπες.
  Οι Εβραιοι για τους οποιους με πικαρετε συνεχως, αντι να ερθουν να ζητησουν το κεφαλι του Μιχαλολιακου, θα επρεπε να ζητησουν ανοικτο διαλογο με την Χ.Α και οποιον αλλον καταφερεται εναντιον τους,για να αποδειξουν οτι αυτοι μεν ειναι αθωοι για τις συκοφαντιες εναντιον τους, οι αλλοι δε ειναι παλιανθρωποι που στα καλα καθουμενα τα εβαλαν με αθωους.
  Για την ακριβεια αυτο επρεπε να ειχαν κανει απο χρονια και οχι να κρυβονται πισω απο τους μηχανισμους εξουσιας που απ οτι φαινεται ελεγχουν, για να επιβαλλουν "αντιρατσιστικα" νομοσχεδια και μετρα.

  ReplyDelete
 15. Tα "αντιρατσιστικα" νομοσχεδια και μετρα

  δὲν στοχεύουν μόνο τη Χ.Α.
  Στοχεύουν ὄλους τοὺς αλλους πλὴν Χ.Α. καὶ τοὺς ἐνώνουν σὲ μιὰ συνενοχή. Ποσοχή ὄμως. Ἡ συνενοχή, ὄσο ἀπαλή, Λάιτ καὶ νὰ εἶναι, δὲν εἶναι ἀνευθυνότητα.

  Εἶναι ἀπόπειρα ἀποτίναξης τῆς ἐνοχῆς ῥίχνοντάς την ἐνοχή στὰ μοῦτρα τῶν ἀδυνάμων. Δὲν εἶναι πραγματική ἀνευθυνότητα. Εἶναι βία.

  ReplyDelete
 16. Ὁ λόγος λοιπόν κύριε Γιᾶγκο ποὺ ὁ λαός δὲν άντιδρᾷ στὴν πρόκληση,στὸ γάντι ποὺ τοῦ πετάνε, εἶναι ὅτι ὴ πρόκληση γίνεται μὲ ἔναν μηχανισμό ποὺ ἐγώ λέω κόλπο πατάτα, δὲν ἕχω βρεῖ καλύτερο ὄρο, εἶμαι ἀνοιχτός σὲ προτάσεις. Τὸ κόλπο πατάτα εἶναι ὁ ταξικός μηχανισμός τῆς παγκοσμιοποίησης σὲ μικροκλίμακα καὶ μακροκλίμακα.

  Τὸ κόλπο ἔχει ὡς ἐξής. Βλέπεις κάποιον ´η κάποια καὶ τοῦ λὲς καλημέρα, αύθόρμητα. Αύτός ἤ αὐτή ἔχει τὴ φυσική τάση νὰ στὴν ἀνταποδώσει. Και - τι γίνεται ξαφνικά - σοῦ στέλνει μύνημα ὄτι εἶναι ἐχθρός σου, γιατί σὲ θεωρεῖ κατώτερο !

  Δηλαδή θυσιάζει ὁ ἴδιος τὰ δικά του συναισθήματα πρὸς ὄφελος τῆς ἄποψης ὄτι πρέπει νὰ κάνει παρέα μονάχα μὲ τὸ κόμμα ποὺ θὰ πετύχει. Αύτό λέγεται ἐκφασισμός τοῦ πληθυσμοῦ, ἀν δὲν σᾶς ἀρέσει ὁ ὀρος, ἐκπόρνευση τοῦ πληθυσμοῦ.

  Ὁ λαός δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει στὸ κόμμα τῶν ἀχρείων διοτι ὁ λαός εἶναι καλοπροαίρετος καὶ δὲν θέλει νὰ θυσιάσει τὴνψυχή του γιὰ νὰ μπεῖ στὸ φαῦλο κύκλο τοῦ μίσους.

  Αὐτοί λοιπόν τὸν βαράνε άκόμα περισσότερο καὶ δὲν ἔχουν σταματημό.

  Μόνο μιὰ λύση ὑπάρχει στὸ κόλπο πατάτα. Νὰ μὴν ψαρώσεις.  ReplyDelete
 17. Ἁρχής γενομένης τῆς κρίσης, μὲ τὸν ΓΑΠ νὰμὴν καταλαβαίνει κανείς ποιὸν ῥόλο παίζει ὁ ἴδιος, ξεκινάει μιὰ τεράστια προπαγάνδε ἐξαπάτησης τοῦ λαοῦ μὲ τὰ μνημόνια, τὶς δανειακές, τὰ χρέη, τὶς έπιθέσεις τῶν ἀγορῶν,τὰ λεφτά ποὺ ὑπάρχουν , τὰ σουάπς τὰ χέτζ φαντς και διάφορα τέτοια.

  Ὅλα αὐτά εἶναι πρωτίστος ψυχολογικός πόλεμος, ποὺ ἔχι ὠς στόχο νὰ σοῦ πεῖ -εϊσαι σὲ λάθος πορεία, θα καταστραφεῖς, πᾷς στὸ γκρεμό, τίποτα δὲν σὲ σώζει. Μέσα στον πανικό σου, δέχεσαι τὰ πάντα καὶ μες στὸ θυμό σου κάνεις πράξεις ἀπελπισίας.

  Πότε δὲν πανικοβάλλεσαι ; Ὅταν δὲν παραδέχεσαι ὄτι εἶσαι σὲ λάθος δρόμο - ὄπως ὄταν σοῦ γαυγίζει ἔνα σκυλί, δὲν κουνιέσαι, ἄν ἔχεις ἀμφιβολία.

  Ποιος ταν ὁ δρόμος ποὺ ἡ προπαγάνδα τοῦ ἐπιτίθεται το ΕΥΡΩ. Ὄλα τὰ κόμματα συμμετέχουν στὴν προπαγάνδα.

  Τὶ προσπαθοῦννὰ έμποδίσουν ; Εἶναι πάρα πολυ ἀπλό, τὸ νὰ αὐτονομηθεῖ τὸ εὐρῶ ἀπό τὸ δολλάριο.

  Ὄπως καὶ τὸν Ποῦτιν θέλουν ν.ὰ ἐμποδίσουν τὴν Εὐρασιατική Ἔνωση.

  ReplyDelete
 18. Ἡ Χρυσή Αὐγή λοιπόν τὴν πατάει ὄπως εὔστοχα λέει ἡ ἀνάτηση, μὲ το νὰ ἀπαντᾷ στὴν πρόκληση τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ καὶ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἔχουνε κόψει στὰ μέτρα της, ὤστενὰ μὴ γίνει σαφέςτὸ τὶ συμβαίνει.

  Ἀκόμα καὶ τῶρα τὰ λεφτά ποὺ ἔχει στὶς τσέπες του ὸ Ἔλληνας, καὶ δυὸ κέρματα νὰ εναι, εἶναι εὐρῶ. Ἑ τοῦ λένε κακῶς ἔχεις εὐρῶ.

  Εἶναι σὰν νὰ τοῦ λένε, κακῶς ὐπάρχεις. ΠΟυλάκια κάνουνε τὰ μάτια σου. Αύτό ποὺ ζεῖς θὰ ἐξαφανιστεῖ ὄπου νάναι. Θα πεθάνεις.

  Καταλάβατε ; Λένε στὸν κόσμο ὄτι ἐπίκειται ὴ Δευτέρα Παρουσία.

  ReplyDelete
 19. Ἡ Ἀρμονία εἶναι κόρη τοῦ ´Αρη καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἐπειδή ὁ ἕρωτας ἐξημερώνει τὸν πόλεμο. Τὸ νὰκάνεις πὼς δὲν ὐπάρχει πόλεμος, αὐτό κι ἀν εἶναι πόλεμος, εἶναι τὸ κόλπο πατάτα ἤ θεωρία τῶν ἄκρων. Στὴν οὐσία προετοιμάζουνε τὸν κόσμο γιὰ πόλεμο, μὲ τὸ νὰ μὴν τὸν διακηρύσσουν.Ὁ κόσμος πνίγεται διότι τὸν κλέβουνε καὶ δὲν τὸ παραδέχονται καν. Ὅμως αὐτό εἶναι δευτερεύον. Τὸ πρωτεύον εἶναι νὰ χάσει ὀ κόσμος τὴν ἐλπίδα του, τὸ Θεό του, τὴν πίστη του.

  ReplyDelete
 20. Ὅταν λέει λοιπόν ὁ Τάκης Φωτόπουλος στὴν ἰστοσελίδα του ὄτι ὁ λαός γιὰ να ἀντιδράσει στὴν παγκοσμιοποίηση πρέπει νὰ φτιάξει Εθνικά Μέτωπα, κάνει λάθος.

  Γιατί αὐτό σημαίνει τι ὁ λαός εἶναι σὲ λάθος πορεῖα. Ἄντε πάλι τὸ παιχνίδι τῆς ἐνοχῆς.

  Ὁ λαός πρέπει άντίθετα νὰ μείνει ἀκριβῶς ὄπως εἶναι καὶ ἡ ἀλλαγη γίνεται ἀπό μόνη της, φυσικά.

  ReplyDelete
 21. Αύτοί ποὺ λένε καὶ μᾶς ἔχουνπάρει τα μυαλά ἐκκινώντας ἀπό τὸν ψευτοσοσιαλισμό τοῦ 70καὶ πιὸ πρὶν ὄτι τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἐλιλιπής ἐκβιομηχάνιση καὶ ἡ ἔλλειψη παραγωγικῆς αὐτάρκειας λένε κολοκύθια.

  Ούδέποτε ὑπήρξε ποτέ σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη έθνική οίκονομία. Ἐθνική εἶναι μόνο ὴ ἰδεολογία. Ἡ οικονομία πάντοτε ἤταν καὶ πάντα θὰ εἶναι παγκόσμια, ἀπό τὸν καιρό τῶν μαμοῦθ. Ἀπόσο ξέρω, ἀπό τα λίγα ποὺ ἔχω δεῖ, αὐτό τοὺς ἔλεγε ὁ Μαρξ καὶ δὲν τὸν καταλαβαίνανε.

  Δὲν ὑπάρχει ἐθνική οἰκονομία. Ο ὑπουργός οἰκονομικῶν εἶναι ἕνας κλητήρας. Μόνο παγκόσμια οἰκονομία ὑπάρχει.

  Ὲ, ποιο εἶναι τὸ σημερινό πρόβλημα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας ;Κατά τὴ γνώμη μου,δὲν εἶναι οὶ Ἐβραῖοι ποὺ μαζεύουνε τὰ λεφτά ὄλων τῶν ἄλλων.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας. Ὁ Τάκης Φωτόπουλος δὲν καταλαβαίνει ὄτι ἡ ἰδέα ὅτι ὁ κάθε λαός θὰ ἔχει τὴ δική του οἰκονομία εἶναι λάθος.

  Ἡ ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας, ὐλικῆς καὶ πνευματικῆς - ΑΥΤΗ εἶναι ἡ ἰδεολογία τῆς παγκοσμιοποίησης.

  ReplyDelete
 22. Ἴσως - και τελειώνω μὲ αύτό τὸ λακριντί - έδῷ συμπίπτουμε μὲ τὸν κο Ζαρατοῦστρα. Ὴ έθνική ἰδεολογία εἶναι ἡ ψευδαίσθηση ὄτι δύναται νὰ ὑπάρξει ἐθνική οἱκονομία. Ἡ ψευδαίσθηση καλλιεργεῖται ἀπό αὐτούς ποὺ ὠφελοῦνται ἀπό αὐτήν, μὲ τίμημα τὴν πνευματική ἀναπηρία καὶ τῶν ἰδιων. Ὁ μῦθος τῆς Ψωροκώσταινας εἶναι τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴ βουτιά στὴ μαρμίτα.

  Ὁ κόσμος λοιπόν ποὺ τὴν πατάει, τὴν πατάει ἐπειδή ει χάψει τὴν ἐθνική ἰδεολογία, ὄτι καὶ καλά εἶναι δική του ὴ μαρμίτα, τὸ καζάνι, καὶ γίνεται τῆς κακομοίρας.

  Ἄμα ὸ κόσμος δὲν ἔτρωγε τὴν παραμῦθα ὄτι τὸ καζάνι εἶναι δικό του, δὲν θὰ τολμούσανε νὰ βουτήξουνε στὸ καζάνι οὶ ἄλλοι. Ἡ ἐθνική ἰδεολογία εἶναι ὀ κλέψας τοῦ κλέψαντος.

  ReplyDelete
 23. Συνοψίζω λοιπόν τὰ συμπεράσματά μου.
  1) Ὴ Ἑλλάδα δὲν ἔχει οἰκονομική κρίση, διότι ὴ οἰκονομία εἶναι παγκόσμια.

  2) Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πνευματική ἤ ψυχοσωματική κρίση, έκφρασμένη διὰ τῆς γλώσσας.

  2γ) Ὄταν ἡ γλώσσα δὲν εἶναι ἔκφραση, ἄμεσος ἀγωγός τῆς σκέψης, ἀλλά μετάφραση, χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ καλλιεργήσει τὸ μῦθο τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογιας-μειονεξίας καὶ νὰ προκαλέσει οἰκονομική κρίση ἐκεί ποὺ δὲν ὑπήρχε.

  3) Μέσω τῆς μετάφρασης ἡ γλώσσα συντηρεῖ τὸ θεσμό τῆς ἰδιοκτησίας, ξεκινώντας ἀπό τὴν πνευματική ἰδιοκτησία. Οὶ Ἔλληνες διανοούμενοι δημιουργήσανε τὸν μῦθο μιᾶς Δύσεως ποὺ ἔχει ὄλα τὰ καλά ἐνῷ ἐμείς δὲν ἔχουμε βρακί νὰ βάλουμε.

  4 Σὲ μᾶς ὴ ἐθνική ἰδεολογία εἶναι ὠμά ταξική καὶ οἱ Ἕλληνες προλετάριοι τήν πατήσανε ἐγκλωβιζόμενοι μέσα της.

  5

  ReplyDelete
 24. 5 Ὅπως κάθε ίδεολογία, ὴ ἐθνική ίδεολογία δὲν εἶναι σκέψη. Εΐναι πρόγραμμα προλεταριοποίησης. Εἶναι ἡ έντολή νὰ ἔχεις ντὲ καὶ καλά ἀφεντικό ἐπειδή μόνος σου δὲν μπορεῖς.

  ReplyDelete
 25. Kαι..τελειώνω. Ὁ φορέας τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας στὴν Ἑλλάδα, ξεκινώντας ἀπό τ`ον Κοραῆ, εἶναι ὴ ἀστική τάξη αὐτῆς. Ὁ λαός εἶναι ὀρθόδοξος - προσοχή, δὲν εἶναι έθνικιστής. Ἀν προσέξετε π.χ. τί λέει ὁ κος Γιάγκος, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἐξαιρετικά συζητίσιμος, εἶναι ἐθνικιστής μὲ μιὰ ἔννοια λογική καὶ ἀνθρώπινη.

  Ἡ άστική τάξη τῆς Ἑλλάδας φέρει τὰ χειρότερα χαρακτηριστικά τοῦ λαοῦ τὸν ὁποίο κατηγορεῖ γιὰ ἀμάθεια. Ἐκείνη φταίει ποὺ κρατά τὸν λαό ἀλυσοδεμένο καὶ τὴν ἴδια σὲ ῥόλο άναχώματος. Γιατί ; Διότι ἡ ἀστική τὰξη τῆς Ἑλλάδος εἶναι παραδόπιστη.

  Ἀλλά μεταμφιέζει τὸ οἰκονομικό σὲ ἄλλα θέματα.

  Ἡ ἐθνική ἰδεολογία τῆς Ἑλλάδας εἶναι οἱ οἰκονομικές ἐπιδιώξεις τῆς ἀστικῆς της τάξης μεταμφιεσμένες σὲ πνεῦμα, καὶ γι`αὐτό ἐπιστημονικά λανθασμένες, φιλοσοφικά θανατηφόρες καὶ καλλιτεχνικά μπάσταρδες.

  ReplyDelete
 26. Ὁ Μακρυγιάννης τραγουδάει στὸ στρατόπεδο τοῦ Γκοῦρα
  Ὁ ἥλιος ἐβασίλεψε - Ἔλληνά μου ἐβασίλεψε - καὶ τὸ φεγγάρι ἐχάθη.
  Τὸ Ἔλληνά μου δὲν κολλάει ῥε παιδιά, καὶ γιατί δὲν κολλάει ; οἹ Ζαρατοῦστρα-Κακλαμάνης ἔχουν δίκιο.

  Δὲν κολλάει γιατί τὸ λέει γιά νά τό ἀκούουν οἱ συμπολεμιστές, εἶναι προπαγάνδα καὶ σημαίνει ΧΡΗΜΑ.

  ReplyDelete
 27. Ὁ Ἔχων ὤτα ἀκουέτω.
  Ἡ τελευταῖα γενεά Ἑλληνων ἔχει θέσει σὲ κίνδυνο τὴν ἐπιβίωση τοῦ εἶδους.
  Δὲν θάλησε νὰ ἔχει ἐγγόνια, καὶ ἄρχισε τὴ ζημιά μὲ τὸ νὰ παραπληροφορεῖ τὰ παιδιά της.
  Ἀπειλούμαστε μὲ ἐξαφάνιση.

  ReplyDelete
 28. Χίλιες φορές μπράβο σας κύριε Κιτσικη καὶ συγγνώμη ἀλλά δὲν μετανιώνω ποὺ γέμισα αὐτή τὴ σελίδα μὲ τὶς ἀρλοῦμπες μου. Ἑσείς καταλαβαίνετα, διότι εἶστε ΠΑΤΕΡΑΣ. Πὶ ἄλλοι οἱ περισσότεροι εἶναι ἐγκληματκά μόμολα. Αύτή τὴν ἀπλή ἀλήθεια, ὄτι τὰ παιδιά σου τὰ κάνεις γιὰ νὰ σοῦ κάνουν ἐγγόνια, τὴν εἴχανε κρύχει ἀπό τὰ μάτια μας μὲ ἀπαίσιους τρόπους. Μὲ ἔχετε βοηθήσει πάρα πολύ στὴ ζωή μου καὶ σᾶς εὐχαοστῶ γιὰ αὐτό.

  ReplyDelete
 29. Δὲν λὲς ἀρλοῦμπες Κωσταντῆ. Ἀρλοῦμπες λένε αύτοὶ ποὺ συμφωνοῦν μὲ τὰ ἐσκαμμένα, τὸ dejà vu. Ἔτσι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι μπόρα καὶ θὰ περάσῃ. Δηλαδὴ ἐπαναφέρουν τὴν παρῳχημένη ἀνάλυση τοῦ φασισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1930. Ἐπειδὴ ἔχουν συνηθίσει στὴν μουσικὴ τοῦ Μότζαρτ δὲν καταλαβαίνουν τὴν μουσικὴ τοῦ Ξενάκη. Ἀλλὰ τὸ φασιστικὸ φαινόμενο ποὺ ἀναπτύσσεται μετὰ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τοῦ 1989, εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ 1930. Γι αὐτὸ καὶ ἔγραψα τὸ ἑπόμενο ἄρθρο 154 περὶ Τείχους τοῦ Βερολίνου, γιὰ νὰ ἀποδείξω ὅτι ὅλοι οἱ περισπούδαστοι ἀναλυτὲς ποὺ ὑμνοῦν τὴν κατεδάφιση τοῦ Τείχους εἶναι πρόβατα χωρὶς πρωτότυπο μυαλό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete