May 31, 2014

114 - Στὴν Ἀνατολὴ ὁ Πούτιν, στὴν Δύση ἡ Μαρίν


                           114 - Στὴν Ἀνατολὴ ὁ Πούτιν, στὴν Δύση ἡ Μαρίν

Οἱ μεγάλοι ἄνδρες στὴν πολιτική, ἀνεξαρτήτως φύλου, κόβουν γόρδιους δεσμούς. Οἱ ἐπίγονοί τους συντηροῦν καὶ σταδιακὰ καταστρέφουν τὸ ἔργο τῶν μεγάλων. Στὴν Ἀνατολή, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου Στάλιν, οἱ ἐπίγονοί του, Χρουστσώβ, Μπρέζνιεβ, Γιέλτσιν, σταδιακὰ κατέστρεψαν τὸ ἔργο του, μέχρι ποὺ ἐνεφανίσθη ἕνας ἄλλος μεγάλος, ὁ Πούτιν καὶ ἡ ἀμαξοστοιχία νὰ πάρῃ πάλι ἐμπρός.

Στὴν Δύση, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου Ντὲ Γκώλ, οἱ ἐπίγονοί του, Πομπιντού, Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταίν, Σαρκοζύ, σταδιακὰ κατέστρεψαν τὸ ἔργο του, μέχρι ποὺ ἐνεφανίσθη ἕνας ἄλλος μεγάλος, ἡ Μαρὶν Λὲ  Πέν. Τί κοινὸ ἔχουν αὐτοὶ οἱ δύο μεγάλοι, ὁ ἕνας στὴν Δὐση, ὁ ἄλλος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή; Μέτρο καὶ ἀρετή, τὰ δύο χαρακτηριστικὰ τοῦ αἰωνίου ἑλληνισμοῦ. Μέτρο, διότι δὲν μισοῦν, συνθέτουν καὶ δὲν προτρέπουν τὴν μία πλευρὰ νὰ μισῇ τὴν ἄλλη, δηλαδὴ τοὺς ἐθνικιστὲς νὰ μισοῦν τοὺς κομμουνιστὲς καὶ τοὺς ἑβραίους. Ἀρετή, διότι ἐπιβάλλουν ἦθος, συγκράτηση τῶν χαμηλῶν ὀρέξεων τῶν κοινῶν ἄνθρώπων, χωρὶς νὰ ἀποκλείουν τὸν ἀνταγωνισμὸ μεταξύ των, πρὸς ὄφελος τοῦ πολιτικοῦ συνόλου.

Δηλαδή, Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ Πούτιν ἐπιλέγουν τὸν φασισμό, ὡς σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ καπιταλισμοῦ,  ὡς ἐθνικομπολσεβικισμό, δηλαδὴ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία νὰ ἐλέγχῃ τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα, ἀποκλείοντας τὴν πάλη τῶν τάξεων, πρὸς ὄφελος τοῦ συνόλου, τοῦ Volk, τοῦ λαοῦ. Ἐναντιώνονται ὡς φθοροποιὸ στοιχεῖο στὴν μετανάστευση,  ἐπειδὴ γιὰ τοὺς παλαιοτάτους πολιτισμοὺς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἡ μετανάστευση ἀποσυνθέτει τὸν πολιτισμό, ἐνῷ ἀντιθέτως εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν βαρβαρικῶν κοινωνιῶν τῶν ΗΠΑ, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Αὐστραλίας.

Ὁ φασισμός, ὡς ἰδεολογία, δὲν ἠδυνήθη στὸ παρελθὸν νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἀξία του γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς ἐπολεμήθησαν μὲ φανατισμὸ ἑκατέρωθεν, ὡς αἵρεση, σἐ σημεῖο ποὺ προκλήθηκε αἱματηρὸς ἐμφύλιος μεταξύ τους, καὶ δεύτερον, διότι ὁ φασισμὸς ἐθεώρησε τὸν πόλεμο ὡς μέσον, γιὰ τὴν λύτρωση τῶν μυστικῶν δυνάμεων τοῦ γένους. Ἐπιπροσθέτως ὁ ἀντισημιτισμὸς διήρεσε, σὲ τελευταία ἀνάλυση τὸν γερμανικὸ καὶ τὸν ἰταλικὸ φασισμό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειωθῇ ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς φασιστικῆς ἐπαναστάσεως.

Σήμερα, ὁ φασισμὸς εἶναι πάλι σὲ ἄνοδο, ἐνῷ ὁ κομμουνισμὸς εὑρίσκεται σὲ κρίση. Μαρὶν Λὲ Πὲν καὶ Πούτιν προειδοποιοῦν: Οἱαδήποτε ἐπαναφορὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ θὰ πλήξη θανάσιμα τὴν φασιστικὴ ἀναγέννηση γι’ αὐτὸ καὶ ἀποφεύγουν νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὴν ἀντισημιτικὴ Χρυσῆ Αὐγή. Ἄς τὸ καταλάβῃ λοιπὸν ὁ ἑλληνικὸς φασισμός: Ὁ λαὸς ἐμπιστεύεται ὅλο καὶ περισσότερο τὴν χρυσαυγίτικη ἐπανάσταση ἀλλὰ συνάμα τὴν σπρώχνει νὰ συντηρῇ τὸν ἀντισημιτισμό, ἐφ’ὅσον εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι  ἀντισημιτική.

Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Χίτλερ ἐπὶ τοῦ Μουσσολίνι ποὺ τὸν ὑπεχρέωσε τὸ 1938 νὰ ἐξαγγείλῃ τοὺς ἰταλικοὺς ἀντισημιτικοὺς νόμους κατέστρεψε τελικὰ τὴν Ἰταλία καὶ τὸν ἰταλικὸ φασισμό. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ ἐπανάσταση καὶ μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι σὲ θέση νὰ τῆς τὴν προσφέρῃ, ἐφ’ὅσον δυστυχῶς τὸ ΚΚΕ ὑποφέρει ἀπὸ λουμπάγκο ποὺ τὸ ἀποτρέπει ἀπὸ τοῦ νὰ δράσῃ. Μία τριπλὴ συνεννόηση Μαρίν – Πούτιν – Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἀπεξαρτοποιήσῃ τὴν χώρα μας ἀπὸ τὴν γερμανικὴ ἐπιβολή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 31 Μαΐου 2014

46 comments:

 1. Replies
  1. Δεν πρέπει οι Έλληνες να αναλάβουνε δράση για να σώσουνε τον κόσμο ; Οι Έλληνες είμαστε ίσως ο μόνος λαός που δεν χρειάζεται το όνομά του.

   Delete
  2. Οι Εβραίοι είναι Εβραίοι, οι Γάλλοι είναι Γάλλοι, και πάνω απόλα οι μπουρζουάδες είναι μπουρζουάδες. Είμαστε ο μόνος λαός που έχει ξεπεράσει από τον καιρό των Παλαιολόγων τουλάχιστον το πρόβλημα της ταυτότητας. Γι αυτό και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν τη βρίσκεις πουθενά, είναι αόρατη !

   Ο Σβορώνος λέει βλακείες στην Ιστορία του. Εξίσου βλακείες λένε όλοι οι Έλληνες φυλετιστές, ξεκινώντας από τον Παπαρρηγόπουλο. Δεν υπάρχει ελληνική ταυτότητα. Και η ορθοδοξία ξεπέρασε ακόμα και το ζήτημα της θρησκευτικής ταυτητας. Προσοχή να μη μας ξεγελάσουνε οι πλούσιοι που το παίζουνε απελευθερωμένοι από ταυτότητες, ενώ ταυτότητά τους είναι το πορτοφόλι τους (πιστωτική κάρτα).

   Delete
  3. Γι`αυτό και οι θέσεις του κου Τάκη φωτόπουλου, που συμφωνεί με τον κο Κιτσίκη στα βασικά (http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_06_01.html ) χωλαίνουν σε ένα μόνο σημείο και είναι λάθος. λέει ο κος Φωτόπουλος ότι πρέπει να γίνει ένα παλλαϊκό Μέτωπο ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και την ΕΕ, για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Δεν υπάρχει εθνική απελευθέρωση.

   Delete
 2. Εάν λοιπόν οι συλλογισμοί μας έχουνε κάποια βάση, και το ελληνικό πνεύμα, όχι το αρχαιοελληνικό, αλλά αυτο που όπως είπαμε προηγούμενα ανέρχεται ίσως στην Παλαιολόγεια εποχή, είναι παγκόσμιο ή μάλλον α-τοπικό, μένει να τους ελέγξουμε ως εξής. Πρώτον, τότε όλος ο κόσμος που μιλάει για πατριωτισμό, εθνικισμό, έθνος, κράτος, πατρίδα και Ελλάδα στην Ελλάδα, τι εννοεί- και όλος ο κόσμος που λέει για Παγκοσμιοποίηση, Ευρώπη και τέτοια πράγματα τι εννοεί με τη σειρά του.

  Είναι ασφαλώς μεγάλο θέμα. Σε ο,τι αφορά την Ελλάδα κάνω την εξής υπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι εκφράσεις προδεδιαγραμμένων τρόπων του ανήκειν. Δηλαδή ένας που του έτυχε να είναι δικαστής μιλαει τη νομική διάλεκτο, όπως ένας ψαράς μιλάει για δίχτυα και παραγάδια, τα εργαλεία της δουλειάς του.Στην περίπτωση του ψαρά, όμως το ζήτημα δεν είναι η αποσαφήνιση των όρων δίχτυ και παραγάδι. Στην περίπτωση ς της συζήτησης γύρω από ηθικά ζητήματα, όπως είναι το θέμα του δικαστή, έχουμε να κάνουμε με ζητήματα ηθικά και όχι λεξικογραφικά. Πίσω από τις λέξεις αυτές κρύβονται ηθικοί πόλεμοι.

  Ο πολιτισμός δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Πράγματα καθημερινά υποτίθεται, για πάράδειγμα, ο στρατός, η αστυνομία, το ηλεκτρικό ρεύμα, τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση, Αυτό που κρύβεται πίσω από τις ηθικές έννοιες είναι ένα είδος πάλης της ψυχής με τα πράγματα που την ενοχλούν και με αυτά που την ενθουσιάζουν.

  Ο Σβορώνος στη μάταιη ίσως προσπάθειά του να ορίσει το περιεχόμενο του νέου ελληνισμού είχε βάλει μπρος τον αντιστασιακό του χαρακτήρα. Τίποτα λιγότερο ελληνικό από τον αντιστασιακό χαρακτήρα του ελληνισμού, ορισμός που μυρίζει ΕΑΜ.
  Η κουλτούρα του ΕΑΜ (τραγούδια) δεν είναι ελληνική. Ο κος Κιτσίκης θυμάται ότι η ΕΠΟΝ είναι παράδοξη για μας που δεν τα έχουμε ζήσει αυτά συνέχεια της ΕΟΝ του Μεταξά.

  Εγώ νομίζω ότι δευτερευόντως το ΕΑΜ τα έβαζε με τους Γερμανούς τους δεξιούς και τους αγγλοαμερικάνους. Πρωτεύοντως, από πολιτισμική άποψη, το ΕΑΜ, όπως και όλα τα νεωτερικά κινήματα, τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Το ΕΑΜ στελεχώθηκε πάρα πολύ από εφήβους, αν δεν κάνω λάθος, και οι έφηβοι, αν δεν κάνω λάθος, ή οι νέοι ενήλικες εήταν το αίμα τόσο των κομμουνιστικών όσο και των φασιστικών κινημάτων - έτσι δεν είναι ; Ο έφηβος λοιπόν ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ,

  Τα κινήματα αυτά, περιλαμβανομένων των εκφάσεων του ρομαντισμού, είναι κινήματα που επιχειρούν να προσαρμόσουν τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον που του φαίνεται ξένο και εχθρικό.


  ReplyDelete
 3. Άρα τα κινήματα αυτά, ξεκινώντας όχι μόνο από τον πατριωτισμό της γαλλικής επανάστασης, αλλά και πρωτύτερα, είναι κινήματα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. Και κατ`αυτή την έννοια δύνανται να αμφισβητηθούν από την άποψη της επαναστατικότητός τους. Γιατί υποτίθεται ότι ο επαναστάτης είναι πρώτα απόλα απροσάρμοστος. Δηλαδή δεν είναι κονφορμιστής.

  ReplyDelete
 4. Στην επανάσταση μας αρέσει το μη κονφορμιστικό στοιχείο. Όταν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και μας αρέσει η γκιλοτίνα, τότε μας αρέσει το αίμα. Στον έρωτα μας αρέσει το μη κονφορμιστικό στοιχείο. Όταν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και μας αρέσει ο πόνος, τότε μας αρέσει το αίμα.Ομως το αίμα είναι ένα συστατικό των κοινωνιών. Σύμφωνα με διάφορους ιστορικούς, η ζωοθυσία είναι στο κέντρο της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Στο χριστιανισμό έχουμε το Αίμα και τη Σάρκα του Κυρίου. Λένε για κάποιον αλλόθρησκο, ο οποίος έλεγε - μα καλά, ποιος είναι αυτός ο πιστός που τρώει το Θεό του κάθε Κυριακή ; Σε πρόσφατη διάλεξη ο κος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος λέει ότι το ελληνικό έθνος έγινε στόχος επίθεσης των χρηματαγορών. Μα ποιο είναι αυτό το περιβόητο ελληνικό έθνος ;

  Ως γνωστόν, οι Έλληνες ή Γραικοί ή αυτοί τέλος πατων σιχαίνονται σε μεγάλο βαθμό τον στρατό και την αστυνομία. Βέβαια και ο στρατός και η αστυνομία αποτελίται από Έλληνες. Όλοι ξέρουνε ότι υπάρει κάτι το απάνθρωπο στο στρατό και την αστυνομία, διότι είναι όργανα βίας και καταπίεσης. Στην αρχαία Αθήνα τα κατώτερα αστυνομικά όργανα ήταν Σκύθες τοξότες. Για κάποιο παραξενο λόγο η αστυνομία συσπειρώνει το μίσος μεγάλης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο πληθυσμός ΘΕΛΕΙ να αστυνομοκρατείται και να προστατεύεται η περιουσία του.

  ReplyDelete
 5. Ο κος Κωνσταντακόπουλος λοιπόν θεωρεί, όπως και η λεγομένη πατριωτική αριστερά, ότι το ελληνικό έθνος είναι αυτό που κινητοποιήθηκε το 21. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου ; Να την κάνει πίνακα ο Βρυζάκης, ποίημα ο Σολωμός, πινακα ο Ντελακρουά. Ο Θεός των επαναστατών, η ελευθερία του Ρήγα, βρίσκεται κάπου εκεί μάλλον στη Δύση παρά στην Ανατολή.

  Όμως άλλο έθνος εν επαναστάσει και άλλο κράτος, έτσι δεν είναι ; Οι εθνικιστές ιστορικοί λένε ότι το έθνος προηγείται του κράτους. Μήπως όμως δεν είναι έτσι ; Δικαίως οι εθνικιστές ιστορικοί γίνονται παπόρι όταν οι εθνομηδενιστές της παγκοσμιοποίησης τούς λένε ότι το κράτος προηγείται του έθνους, Γιατί το λένε αυτό ;

  Το λένε αυτό διότι η υποτιθέμενη παγκοσμιοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως εθνογένεση, Είναι αυτό που θα λέγαμε επαναστατική δεξιά,
  Εμείς λοιπόν θα αρνηθούμε τους εθνομηδενιστές ιστορικούς, οι οποίοι είναι απαξάπαντες σιχαμένοι, διότι δεν είναι καν πραγματικοί δεξιοί, αλλά πολύ περισσότερο νεόπλουτοι λακέδες. Όμως δεν θα τους χαρίσουμε την ιδέα του κράτους το οποίο προηγείται του έθνους για έναν άλλο, βαθύτερο λόγο.

  Δεν είναι μόνο η επιστημονική εγκυρότης ο λόγος αυτός. Ειδικά στην υπόθεση της Ελλάδας, αλλά και γενικά στον κόσμο υπάρχει ένα ζητούμενο. Συγκεκριμένα - είναι η ελευθερία ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ή είναι η ελευθερία ΓΕΓΟΝΟΣ ; Πρέπει να γίνουμε ελεύθεροι (Ελευθερία ή Θάνατος) ή ΕΙΜΑΣΤΕ ελεύθεροι ; Και, με όρους πολιτικής, εμείς οι Έλληνες ή Ρωμηοί ή Γραικοί ή Βυζαντινοί ή εμείς τέλος πάντων έχουμε να ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ προκειμένου να γίνουμε ελεύθεροι η είμαστε ΗΔΗ ελεύθεροι ; Με άλλα λόγια, μήπως ποτέ δεν έγινε η πτώση της Κωνσταντινουπόλεως ;

  ReplyDelete
 6. Εάν ποτέ δεν έγινε η πτώση της Κωνσταντινούπολης, ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΡΑΤΟΣ. Το κράτος αυτό είναι αόρατο.

  Στο κράτος αυτό όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Αλλά δεν υπάρχουν πολίτες. Η έννοια του πολίτη είναι μια γεωμετρική έννοια, ρωμαϊκή. εμείς δεν είμαστε Ρωμαίοι.

  Η εγγενής αντιπάθεια που έχει ο κόσμος για τους δυτικοθρεμμένους Έλληνες, πέρα από τα θέματα κουλτούρας, έχει να κάνει με το ότι η ιδιοσυγκρασία του δεν είναι αναγεννησιακή ούτε ρωμαϊκή.

  Άρα ποιο είναι αυτό το κράτος μέσα στο οποίο ζούμε και δεν μπορούμε να το ονομάσουμε ουτε να βρούμε και να πούμε τον εαυτό μας ; Μέχρι να το βρούμε δεν θα ησυχάσουμε. Δεν είναι δυτικό. Το ξέρουμε. Δεν είναι ανατολικό. Το ξέρουμε. Δεν είναι φολκλόρ. Το ξέρουμε. Δεν είναι χούντα. Το ξέρουμε. Δεν είναι ο κόσμος του χωριού. Το ξέρουμε. Δεν είναι ο κόσμος της επαναστατικής αριστεράς. Το ξέρουμε. Δεν είναι η αρχαία ελληνική μυθολογία. Το ξέρουμε. Δεν είναι το σύγχρονο ελληνικό κράτος που καταρρέει. Το ξέρουμε.

  Ποιο είναι αυτό το κράτος μέσα στο οποίο ζούμε ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής. Το κράτος μέσα στο οποίο ζούμε είναι αόρατο και δεν έχει πολίτες. Ο όρος πολίτης είναι χυδαίος, διότι σημαίνει ότι ο πολίτης χύνει αίμα και χύνοντας αίμα είναι πολίτης.

   Όπως το κράτος μας είναι αόρατο και δεν έχει πολίτες, έτσι η απάντηση ποιο είναι αυτό το κράτος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΤΙΚΗ. Το κράτος μας δεν είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι ΔΥΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ.

   Επίσης το κράτος μας δεν είναι ο Θεός. ο Θεός δεν έχει όνομα.

   Άρα κατά κάποιον τρόπο το κράτος μας είμαστε εΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ,

   Άρα εμείς έχουμε καταλάβει ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κάτι αντικειμενικό, έξω από μας.

   Γιατί ο λαός σιχαίνεται τους μορφωμένους ; Γιατί ο λαός ψηφίζει Χρυσή Αυγή ; Διότι του αρέσουνε οι Χρυσαυγίτες - όχι. Με όρους πραγματικού λαού, οι Χρυσαυγίτες είναι από ρεμάλια έως φλώροι.Ο λαός σιχαίνεται τους μορφωμένους διότι οι μορφωμένοι συνέχεια επικαλούνται κάτι το οποίο υποτίθεται βρίσκεται έξω από αυτούς τους ίδιους.

   Delete
  2. Με άλλα λόγια ο κόσμος αντιδρά στην υποτιθέμενη νεωτερικότητα, και ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ. Δεν είναι η Ευρώπη που αντεπιτίθεται, ούτε η Αμερική που πάει να μας φάει. Ο κόσμος έχει σιχαθεί τη νεωτερικότητα. Θέλει να ξαναβρεί την παιδική του ηλικία.

   Αυτό είναι το νόημα των όσων μας συμβαίνουν. καλά κάνουνε οι Χρυσαυγίτες και οι οπαδοί τους και ονειρεύονται ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατεβήκανε με διαστημόπλοιο από τον Άρη. Μπορεί να μην τόχουμε καταλάβει, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται ένα είδος επανάστασης. Η επανάσταση αυτή μοιάζει με αυτή που έγινε πριν από δυο χιλιάδες χρόνια.
   Ο κόσμος θέλει να ξανανιώσει. Δεν αντέχει άλλο. Η παγίδα που του στήνεται είναι η βία.

   Delete
 7. Το εγκλωβισμένο εβραϊκό κεφαλαίο ήταν ο τρόπος χρηματοδότησης των ναζί.
  Τόσο αναγκαίο που έγινε η ναυαρχίδα της ιδεολογίας τους.
  Μπορεί να άρεσε και στον Ντούτσε η ιδέα.
  Για ποιο λάθος μιλάτε;

  Ότι ήταν για τον Χίτλερ το εβραϊκό κεφαλαίο, ήταν για τον Στάλιν οι αγρότες , οι οποίοι έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την βιομηχανική επανάσταση δωρεάν. Ο δεύτερος όμως κατάφερε να κάνει την χώρα του υπερδύναμη τουλάχιστον, με το αίμα των υπηκόων του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ίσως εννοεί ότι πίσω από τον φασισμό υπήρχε μια ανάγκη για πνευματική επανάσταση. Και πίσω από τον κομμουνισμό μια ανάγκη η επανάσταση αυτή να έρθει στην παρούσα ζωή. Το κίνητρο και των δύο είναι να αρνηθούν τα παραδεδεγμένα. Αλλά ποια είναι τα παραδεδεγμένα ; Ο εβραϊσμός είναι μια ατυχής αλληγορία της νεωτερικότητας, η νεωτερικότητα είναι η πιο ολοκληρωτική από όλες τις επαναστάσεις,διότι επιτίθεται στη φαντασία.

   Delete
 8. Ίσως η ισχύς είναι απαραίτητη για έναν προσωρινό ηγέτη. Όμως δεν είναι η ισχύς που εξασφαλίζει την επιβίωση ενός λαού. Ίσα ίσα οι Κρο Μανιόν έφαγαν τους Νεανταρτάλιους, που είχανε πιο ισχυρή σωματική κατασκευή, εγκλωβισμένοι όπως ήτανε στην παγωμένη Ευρώπη. Η γεωργία απεδείχθη ισχυρότερη της κτηνοτροφίας και η κτηνοτροφία ισχυρότερη του κυνηγιού, παρόλο που από τους τρεις ο κυνηγός είναι και πρέπει να είναι ο πιο δυνατός. Η επιβίωση κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ο ελληνικός λαός, εγώ, εμείς, έχει φθαρεί από τις αναρίθμητες μικροσυμφορές που έχουμε συσσωρεύσει και που έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι ένα μεγαλειώδες άγαρμπο κίνημα που θα μας σώσει, αλλά μια επιστροφή στη λεπτομέρεια.

  ReplyDelete
 9. Δεν μπορεί ο κόσμος να γλιτώσει από τα λεφτά. Τον εκβιάζουνε οι πλούσιοι στο εσωτερικό - να μη μιλήσω για τους πλουσιους αριστερούς - και ολόκληρος ο κόσμος γύρω, Η Ρωσία, η Αμερική, η Ευρώπη. Όταν έρθει ο μεγάλος ηγέτης δεν θα μπορέσει να δώσει ανακούφιση στον κόσμο παρα μονο με μια μεγαλειώδη εκστρατεία - έτσι έκανε αν δεν κάνω λάθος ο Χίτλερ και άλλοι. Μην μπορώντας να λύσουμε τα δομικά προβλήματα, και δη το πρόβλημα τον χρημάτων, φτιάχνουμε έναν φθοροποιό πόλεμο. Στη δύση αυτό μέχρι τώρα αναλάμβανε να το κάνει η κουλτούρα της ροκ.

  Τώρα θα αναλάβει η κατά τόπους mafia και ο ναζισμός.

  Δεν θα λύσει το πρόβλημα η επιστροφή στην εκκλησια. Η νεολαία δεν μπορεί να αρκεστεί σε κάτι παλιό, δεν μπορεί να το χωνέψει. Η πλούσια νεολαία απανταχού της γης είναι φανατισμένη κατά τον φτωχών. Είναι κάτι το τρομακτικό. Η νέα αριστοκρατία του χρήματος είναι φανατισμένη. Πρώτη φορα εδώ και αιώνες, η μάλλον όχι πρώτη φορα, αλλα όχι στον τρίτο κόσμο, οι πλούσιοι είναι αυτοί που κηρύξανε τον πόλεμο κατά τον φτωχών. Μέχρι να μην έχουνε και αυτοί να φάνε.

  ReplyDelete
 10. Ο ταξικός πόλεμος στην Ελλάδα γίνεται ανώνυμα, από φίλο σε φίλο, απο γνωστό σε γνωστό. Η ελληνική γλώσσα, η δική μας γλώσσα, που δεν έχει όνομα, ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ. Μόνο με πουστιά γίνονται οι διακρίσεις και η ελληνική ψευδοαστική τάξη μέσω της γλώσσας πάει να τις περάσει. σε αυτό είχανε δίκιο οι δημοτικιστές, κε Ζαρατούστρα.
  Ο Πλάτων Kαρατάγιεφ (ένας μουζίκος) δεν μπορούσε να θυμηθεί τι είχε πει δυο λεπτά πρωτύτερα. Όταν ο Πέτρος, χτυπημένος από τη βαθύτητα των λεγομένων του, του ζητούσε να επαναλάβει τι είχε πει, ο Πλάτωνας τόχε ξεχάσει. Η γλώσσα του ήταν μέρος της ασυνείδητης διεργασίας που ήτανε η ζωή του. Δεν μπορούσε να δει τις λέξεις σαν λέξεις." Κάπως έτσι το λέει ο Τολστόη.

  ReplyDelete
 11. -------------------------------
  Κατ°αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επανέλθουμε στον τίτλο της ανάρτησης. Στην Ανατολή ο Πούτιν, στη Δύση η μαρίν. Τι γίνεται σε μας, που βρισκόμαστε στο μεσημέρι ; Δεν είμαστε πάνω σε μια ενδιάμεση περιοχή, μεταξύ νύχτας και νύχτας ; Η ενδιάμεση περιοχή είναι σαν ένα προοίμιο μεταξύ Ανθρώπου και Υπερανθρώπου. Αυτή αίσθηση ότι είμαστε σε ένα στάδιο που δεν έχουμε υπερβεί και που πρέπει να το υπερβούμε, αν δεν είναι ήδη αργά, είναι συστατικό της ιδεολογίας των φασιστικών κινημάτων, αν δεν κάνω λάθος. Όμως στην πράξη τα φασιστικά και ναζιστικά κινήματα έχουν κατηγορηθεί ως υπηρέτες του Μεγάλου Αφεντικού, του ίδιου ακριβώς του υποτιθεμένου ή πραγματικού - μην κολλήσουμε εδώ, παρακαλώ, κεφαλαίου το οποίο προσπαθούν υποτίθεται να υπερβούν.

  Ο Νίκος μπογιόπουλος εδώ λέει το κλασσικά επιχειρήματα https://www.youtube.com/watch?v=nGVsyCMcNso κατά του φασισμού και ναζισμού, που τους προσάπτουν φιλοχρηματία και μισθοφορισμό.

  Το θέμα όμως για μας είναι να δούμε τι είναι όλα αυτά. Δύο κοινά στοιχεία έχουνε τα φασιστικά κινήματα με τον καπιταλισμό, ή όπως θέλετε πείτε τον. Πρώτον, την τυφλή υπακοή. Δεύτερον, την επιτάχυνση προς έναν τελικό σκοπό.

  Ο τελικός σκοπός δεν μπορεί να είναι παρά ο θάνατος.

  ReplyDelete
 12. Λέει ο Κιτσίκης - τα ολοκληρωτικά καθεστώτα θέλουν να εγκαθιδρύσουν τη διαρκή επανάσταση, "για χίλια χρόνια". To ίδιο και ο εθνικισμός " Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει" - μόνον ο Έλληνας πεθαίνει, η Ελλάδα όχι. και αυτός δεν πεθαίνει εφόσον μετέχει της αιωνίου Ελλάδος. Επίσης η απόλυτη μοναρχία ποτέ δεν πεθαίνει, εφόσον ο δελφίνος κατορθώσει να διαδεχτεί τον πατέρα του και ο θρόνος δεν μείνει κενός. Επίσης το σόι ποτέ δεν πεθαίνει εφόσον αποδίδοντι τιμές στον Μέγα Βούβαλο, τον γενάρχη του σογιού (ανιμισμός, αρβανίτικα σόγια, κινέζικη προγονολατρεία, καραμανλισμός, παπανδρεισμός, μητσοτακισμός - την ευχή του νάχομε.)
  Από τον καιρό του ομήρου το κόλπο ή αν δεν θέλεταε κόλπο, διότι είναι χυδαίο, ένα είναι το θέμα - υπάρχει ο Δίας ΜΕΤΑ το θάνατο του Αχιλλέα ;

  ReplyDelete
 13. Y.Γ. Και η κόκα-κόλα υπάρχει μετά το θάνατο του ιδρυτού της.

  ReplyDelete
 14. Αυτά από φιλοσοφική άποψη. Τώρα, σε σας εκεί κάτω.

  Φάγανε τα κοπρόσκυλα τα λεφτά του κοσμάκη, έτσι απλά, με άνωθεν επιβεβλημένο πραξικόπημα. Ο κόσμος δεν μπορεί να εκφραστεί από κανένα κόμμα, της Χρυσής Αυγής συμπεριλαμβανομένης, αφού η Χ.Α. στηρίζει πάνω από όλα τους.... εφοπλιστάς ! Κοιτάξτε τι λέει ο Γιανναράς στο 10.10. Ο κομος δεν μπορεί να ΕΦΡΑΣΤΕΙ. Γιατί - διότι ο δημοσιογράφος του φέρνει σαν παράδειγμα έκφρασης τον Πικιώνη, το Χατζιδάκι, και όλους αυτούς, του Θεοδωράκη συμπεριλαμβανομένου, οι οποίοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ έκφραση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαόε δεν αναγνωρίζει προσωπικότητες,

  ReplyDelete
 15. Με τα πολλά, στο φασισμό ένα μέρος των πολιτών αναζητά σε καιρούς κρίσης μια υπέρβαση του ψυχοσωματικού κατακερματισμού που υφίσταται σε πλαίσιο αστικό και άνωθεν ρυθμισμένο. Το ίδιο γίνεται εν μέρει και με τον κομμουνισμό. Αν χωρίσουμε ας πούμε, αριστοτελικά, τους πολίτες σε δύο κεντρικές κατηγορίες, τους ανιμιστές και τους μονιστές, οι μεν ανιμιστές σε καιρούς κρίσης γίνονται φασίστες, οι δε μονιστές γίνονται κομμουνιστές. Οι ανιμιστές γίνονται φασίστες διότι θεωρούν ότι ανήκουν σε ένα κοπάδι που εχει έναν αρχηγό, ζωόμορφο συνήθως - λύκος, ας πούμε. Οι μονιστές αρέσκονται σε γεωμετρικές, αφηρημένες κατασκευές.

  Η κεντρική μου θεωρία είναι ότι στη νεότερη Ελλάδα οι μονιστές είναι ετερόχθονες και οι ανιμιστές αυτόχθονες. Άρα σε καιρούς κρίσης ενώ θα περίμενε κανείς οι ετερόχθονες που έχουν πιο πολλα λεφτά λόγω της επαφής με το εξωτερικό να νικήσουν, στην πραγματικότητα θα χάσουν. Αυτό έγινε


  α) Στον Πελοποννησιακό πόλεμο.

  β)Στην Άλωση (οι Τούρκοι νικήσανε διότι καταλάβανε την ενδοχώρα, και μετά η Κων/πολη που είχε τις επαφές με τη Γένοβα και τη Βενετία κατέρρευσε)

  γ) με τη μικρασιατική καταστροφή (η τουρκική ενδοχώρα τσάκισε τα ελληνικά στρατεύματα).Πίσω, οι βενιζελικοί είναι πάντα αυτοί που χάνανε ουσιαστικά.

  δ) με τον ελληνικό εμφύλιο (οι Αμερικάνοι το ξέρανε και ξυρίσανε την ενδοχώρα με μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και τεράστιας έκτασης τρομοκρατία).

  ε) Τώρα τι θα γίνει ; Νομίζω πως δεν θα βρεθεί χαρισματική προσωπικότητα. Η χαρισματική προσωπικότης δεν είναι ελληνικό πράγμα, ούτε αρχαίο, ούτε νεώτερο. Όταν ο Κασιδιάρης χαστούκισε την Κανέλλη, αυτό ο λαός το θεώρησε όχι κακό αλλα καλό ! Δεν μπορεί εύκολα ο λαός να καταλάβει ότι πίσω από το χαστούκι του Κασιδιάρη υπήρχε ίματζ-μέικινγκ.

  Αυτό που όλοι φοβόμαστε φαντάζομαι είναι βίαιος διαχωρισμός αυτοχθόνων- ετερεχθόνων.Οι αυτόχθονες μέχρι στιγμής έχουνε μείνει βουβοί. Αναρωτιέται κανείς τι θα βγάλουνε, όταν επιτέλους μιλήσουνε (φωνή λαού, οργή θεού) ή αν θα σωπάσουνε μια για πάντα.

  ReplyDelete
 16. Ιδού πώς επιβεβαιώνεται το σχήμα των τριών κομμάτων (αγγλικό, ρωσικό, γαλλικό). Είπαμε - το ρωσικό είναι αγροτικό και ορθόδοξο, το αγγλικό νησιωτικό και δυτικοστραφές, το γαλλικό κατά την έκφραση του Σκληρού επαμφοτερίζον και σαν καταγωγή κτηνοτροφικό. Ιδού ο Σκανδαλίδης, Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε, «πρέπει να διακηρύξει το οριστικό τέλος του ιστορικού του συμβιβασμού με τη Δεξιά στις ερχόμενες εκλογές. Να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με όλες τις δυνάμεις του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ».
  Σαν τον Ανδρούτσο, τον Καραϊσκάκη της αρχής της επαναστάσεως και άλλους οπλαρχηγούς, η αγωνιστική παράδοση της Ρούμελης μυρίζεται πως ο αρχηγός του κοπαδιού είναι άρρωστος και αδύναμος, και προτείνει την πρόσδεση της αγέλης σε άλλο συνασπισμό. Προφανώς ο Σκανδαλίδης δεν έλκεται από το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα μυρίζεται τα λεφτά του αγγλικού δανείου.

  Όμως σύμφωνα με την ανάλυσή μας οι παγανιστές, κατά βάσιν, κτηνοτρόφοι του γαλλικού κόμματος δεν μπορούν να κυβερνήσουνε την Ελλάδα χωρίς τη συνεργασία του ρωσσικού κόμματος, κανείς την Ελλάδα δεν μπορεί να την κυβερνήσει χωρίς τη συνεργασία του ορθόδοξου στοιχείου. Αγγλικό και γαλλικό κόμμα μαζί δεν μπορούνε να κυβερνήσουνε. Αν ισχύει το σχήμα αυτό, ο Αντρέας τα κατάφερε διότι κατάφερε να δώσει μια θέση στο ρωσικό κόμμα, ώστε αυτό να νιώσει χορτάτο. Εξ ου και το εθνοσοσιαλιστικό ιδεολογικό τουρλουμπούκι της ιδεολογίας του ΠΑΣΟΚ. Γκρινιάζανε οι καθαρόαιμοι αριστεροί διανοούμενοι για το τουρλουμπούκι, και γέλαγε και το παρδαλό κατσίκι. Ο Αντρέας επέλεξε τη λύση του Όθωνος κατά Πετρόπουλο τον ιστορικό - να κυβερνήσει και με τα τρία κόμματα, αποφεύγοντας να ταυτιστεί με το ένα μόνο και να την πάθει σαν τον Καποδίστρια.

  Από την άλλη όμως, ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ έλκεται από τη Χρυσή Αυγή (βλέπε στο ίντερνετ τη συζήτηση Θέμη Τζήμα με έναν δημοσκόπο www.youtube.com/watch?v=k2Xro-U4Ymk). Ο δημοσκόπος λέει ότι οι πρώην ΠΑΣΟΚ και πρώην ΚΚΕ κατευθύνονται σωρηδόν προς τη Χρυσή Αυγή.

  Αν προσέξετε τη συζήτηση θα δείτε ότι ο δημοσκόπος και ο Τζήμας δεν συνεννοούνται. Ο Τζήμας είναι καταρτισμένος και αυτά που λέει ο δημοσκόπος, όταν παίρνει θέση ο ίδιος, φαίνονται ασαφή, πονηρά και αφιλοσόφητα. Αυτό που δεν λέει ο δημοσκόπος και δεν μπορεί να πει, είναι ότι και ο ίδιος δεν βλέπει την πολιτική σαν ζήτημα αρχών. Ή μάλλον τη βλέπει σαν ζήτημα αρχών αλλά ΑΛΛΩΝ αρχών.

  Οι αρχές του δημοσκόπου είναι να είμαι εγώ και οι άλλοι του κοπαδιού μου αξιοπρεπείς χωρικοί. Δεν μπορεί να κάνει διάκριση ανάμεσα στο ατομικό συμφέρον και τη γενική θεώρηση, Αφελώς λέει ότι είχε προτείνει να κρύψουν οι δημοσκόποι όλοι την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής όταν αυτή πρωτοεμφανίστηκε, για να μην της ξάνουνε διαφήμιση. Δεν το λέει μονάχα από κακία. Το λέει διότι έτσι έχει μάθει να σκέφτεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με άλλα λόγια, ο αυτόχθων Έλλην δεν κινείται με τη λογική της μη αντιφάσεως. Η αρχή της μη-αντίφασης είναι συστατικό ενός πνεύματος που έχει την τάση να γίνει οικουμενικό, αφηρημένο. Σκέφτεται με σχήματα, μορφές. Αντίθετα ο αυτόχθων σκέφτεται με ένσαρκα, σωματικά σύμβολα. Όταν λέει παρακάτω ο δημοσκόπος, ε, δεν μπορούμε να γίνουμε σοβιέτ - τι εννοεί 'εννοεί ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μέσα σε ένα κολχόζ. Για να καταλάβει κάτι ο αυτόχθων, πρέπει να το φανταστεί σωματοποιημένο.

   Όταν ο Κασιδιάρης δίνει το χαστούκι στην Κανέλλη, ο δημοσκόπος λέει - και εγώ δεν μπορώ να τη βλέπω, αλλά δεν θα της δώσω χαστούκι ! Σκέφτετα με όρους σωμάτων, όχι αφηρημένων εννοιών. Και εδώ ταυτίζεται με τους άλλους που αντίθετα θα θέλανε να είναι στη θέση του Κασιδιάρη - διότι βλέπουνε την Κανέλλη σαν μια σπαστική γλωσσού.

   Delete
 17. Συμπέρασμα.

  Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί σύμπλεγμα τριών κομμάτων : αγρότες - κτηνοτρόφοι - ναυτικοί. Η έννοια του κράτους ως εδαφικής επικράτειας ταυτίζεται με τους αγρότες, οι οποίοι δεν έχουνε μεν το πάνω χέρι στα πολεμικά και στα οικονομικά, όμως έχουνε τα πόδια τους στη γη. Η επίθεση που δέχεται η Ελλάς είναι έν είδος απόπειρας μετακίνησης πληθυσμών - συγκεκριμένα, να ξεκολλήσουνε τους αυτόχθονες από τον τόπο τους. Η ιστορία έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ποτέ δεν τα καταφέρνουνε.

  Υπάρχουνε κι οι έλληνες που είναι ετεροχθονες.Κι αυτοί τα καταφέρνουνε. Το πρόβλημα είναι η επαφή ανάμεσα στους δύο.

  Η υπόθεσή μου είναι ότι το πρόβλημα είναι με τους ετερόθονες, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν την ιστορική τους αποστολή.

  Η αποστολή των ετεροχθόνων είναι 1) να αφήσουνε τους αυτόχθονες στην ησυχία τους
  2) να γίνουνε οικουμενικοί.

  ReplyDelete
 18. Οπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Νόμος αυτός, απαράβατος. Ο καρνάβαλος έχει πεπερασμένη διάρκεια, επιστρέφει, αλλά πάντα καίγεται στο τέλος. Νόμος και αυτός, επίσης απαράβατος.

  Αυτό που βιώνουμε σήμερα με απροκάλυπτο τρόπο, ως πολυδιαφημιζόμενα ''άκρα'' vs ''κέντρου'' (μεσαιοχωρίτου που λένε και στας σέρρας μάνδρας) με προπαγάνδα-iq ραδικιού είναι απλά η εκτροπή των 2 μεγάλων δυνάμεων/ενεργειών της κοσμικής δυάδος (κρυπτογραφημένη στας γραφάς ως μάχη των υιών του φωτός vs υιών του αιώνος τούτου...με τα γεννήματα εχιδνών-πραγματικό εχθρό και των δύο τύπων ανθρώπων στο πολύ βάθος κήπο πάντα κεκρυμμένα με πέπλον προς αποφυγήν ατυχημάτων) ελέω των καιρών που απαιτεί το κοσμικό εκκρεμές.

  Απλά ότι περισσέψει από την στροφή της ''καμπής'', αναγκαστικά και νομοτελειακά θα κατακαεί από τον μέγα παράγοντα που καλείται πυρ εξαγνισμού (το λεγόμενο και τυφωνικό κατά τους ορφικούς) και βέβαια θα αποτυπωθεί αυτό και στον πλανήτη.

  Η μεσότης (ουδεμία σχέση με το ψευδεπίγραφο ''κέντρο'' ή ''μεσαίο χώρο'' των ροπών του λιμπεραλισμού = φιλελευθερισμού με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, είτε της ψευδοδεξιάς, είτε της σοσιαλδημοκρατίας) δεν είναι παρά ο δρόμος της υπερβατικής δεξιάς.

  Νομοτελειακά κάποιοι θα τον διαβούν νομιζόμενοι ως τρελλοί που πάνε ανάποδα. Νομοτελειακά κάποιου θα πάρουν το αντίθετο μονοπάτι της πτώσης, της περαιτέρω ειδωλοποίησης πίσω, αριστερά, κάτω.

  Αυτοί...θα είναι α-δέξιοι, μαχόμενοι στην αρένα του άρεως (Αρεως τέρρα...αριστερά) για τα της γαστέρας τους και πιθανώς θα νιώσουν πίο άγρια τις αρετές του πυρός κατά την τιμωρία τους.

  Οταν λέμε παγκοσμίως να σου πάνε όλα δεξιά, you are right, με το δεξί κ.α...καταλαβαίνει και ο αδαής το κακοτράχαλον μονοπάτι της μεμορφωμένης επιστροφής που επιλέγει ο ζερό Ηρακλέας σε πείσμα όλων του ''προοδευτικού'' σκυλολοϊου το οποίο βέβαια οδηγεί μπροστά, δεξιά και ...πάνω στην πηγή.

  Οπως ακριβώς και ο Λόγος, τοποθετείται δεξιά του Πατρός...εφόσον ο τελευταίος δεν δύναται να προσεγγιστεί παρά μόνο διαμέσω της εικόνος του Υιού (Οποιος έχει δει Εμένα...έχει δεί και τον Πατέρα).

  Είναι θέμα επιλογής

  και ο νοών νοείτω.

  υγ: Την σκληρή εποχή του Υιού, διαδέχεται η γλυκιά εποχή του Αγίου Πνεύματος. Απλά στις δυσδιάκριτες περιόδους του λυκόφωτος και του λυκαυγές...οι βρυκόλακες λυσσομανάνε, ειδικότερα αν δεν μπορούν να καταλάβουν αν έρχεται νύχτα ή ανατολή.

  υγ2: Αγαπητοί συνομιλητές για να δείτε το δάσος, πρέπει να ξεπεράσετε αγκυλώσεις, εμμονές, ιδεοληψίες και τρόπους προσέγγισης της αιωνίας εφηβείας σας.

  Paradigm shift λέγεται και συμβαίνει πάντα δίκην τροπής Ανατολής-Δύσεως (βλ. Πλάτωνος, Πολιτικό)

  ReplyDelete
 19. Ξεφύγαμε τελείως. Τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου ἦταν ἡ ἄνοδος τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν. Παρακαλῶ νὰ σχολιάζετε ἐπὶ τοῦ θέματος. Χείμαρρος ὁ Κωνσταντῆς ἀλλὰ ἄσχετος μὲ τὸ θέμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. E, τι να κάνω ο καημένος που έχω μείνει μόνος ! Ζητάω συγγνώμη. Και πάλι μιλάω αλλά το βουλώνω. Λοιπον, μόλις προσπέρασα -Παρίσι - μια παρέα αραβομαυρούληδες και ένας από αυτός για δέυτερη φορά με προκάλεσε χωρίς να τούχω κάνει ποτέ τίποτα. Κάθονται όλοι μαζί κάθε τόσο πέντε δέκα άτομα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Αν έκανα πως τον βλέπω και σταματούσα λιγάκι θα με είχανε κάνει του αλατιού. Και ταυτόχρονα ποτέ δεν θα μου πέρναγε από το μυαλό να πάω στην αστυνομία.

  Αυτά περί Μαρίν Λεπέν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τουλάχιστον εδώ -όπου το UKIP εξασφάλισε μιά σεβαστή πλειοψηφία- υπάρχει μιά τάξη. Η πόλη έχει χωριστεί με γεωμετρική ακρίβεια σε ζώνες -στις οποίες προκειμένου να εισέλθεις χρειάζεσαι κάποιου είδους διαπιστευτήρια- κι έτσι υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα -εκτός και εάν κανείς το επιδιώξει- να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο αντιμέτωπος με διαφορετικές κοσμοθεωρείες. Οι ατυχείς συναντήσεις μπορεί να λάβουν χώρα μόνον στους δρόμους του κέντρου και ενδεχομένως στο δημόσιο νοσοκομείο.

   Delete
 21. Το θέμα είναι ότι μπορείς να μην είσαι πλούσιος και κρατιστής, και ταυτόχρονα να μην θέλεις να φοβάσαι να βγεις έξω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η έννοια του "πλούσιου" είναι σχετική. Στο υποσυνήδειτο του ανθρώπου που φοράει τρύπια παπούτσια και σχισμένα ρούχα, τα παπούτσια και τα ρούχα που φορώ τα έχω κλέψει από κείνον.

   Delete
  2. Πράγματι, αλλά δεν το πιστεύω καθόλου.

   Εδώ στο Παρίσι τουλάχιστον, επιθετικοί δεν είναι οι φτωχοί.

   Επιθετικοί είναι α) οι κωλοπαιδράδες όχι ακριβώς πλούσιοι β) οινεολαίοι που αισθάνονται και ΕΙΝΑΙ αποκλεισμένοι. Στην Ελλάδα το αισθάνομαι αποκλεισμένος ακούγεται χαζό, εδώ όμως δεν είναι.

   Υπάρχει κάτι παράξενο.

   Οι τύποι που τριγυρνάνε στα πεζοδρόμια συνήθως εδώ κοντά είναι μια χαρά τύποι. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις όπως αυτή που προανέφερα. Φέυγοντας από το σπίτι διεπίστωσα ότι το αποτέλεσμα είναι παραδόξως συμπληρωματικό αυτό της αστυνομίας.

   Δηλαδή η αστυνομία σου λέει μπες στη νόρμα, βγάλε λεφτά, κάνε όπως σου λέω εγώ, και αν δεν το κάνεις, θα πέσεις στα χέρια αυτών εκεί όξω.

   Delete
  3. Μπορεί να ακουστέι χαζό αυτό που θα πω και αφελές, αλλά είναι σαν τα γκανκς κλπ. και η αστυνομία του αστικού καθεστώτος (λεφτά) υπακούουν στο ίδιο αφεντικό. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας πει ο κος Κιτσίκης, τόσο οι κομμουνιστές όσο και κάποια φασιστικά καθεστώτα ( Μεταξάς, Μουσολίνι) για κάποιο λόγο την πέφτουνε εξίσου στους κομμουνιστές και στα λούμπεν στοιχεία, ενώ τα αστικά καθεστώτα την πέφτουνε μόνο στους κομμουνιστές όταν αυτοί είναι επιθετικοί και αντίθετα αγαπάνε πάρα πολύ τα λούμπεν στοιχεία.

   Το ξέρω ότι ακούγεται χαζό αλλά το λέω.

   Delete
  4. Η επίθεση προυποθέτει οργάνωση. Ο τύπος που με προκαλούσε είχε δίπλα του άλλους 8.

   Αν το τραβήξουμε στα άκρα, οργάνωση και επίθεση είναι το ένα και το αυτό.

   Delete
  5. Πράγματι, τα συμφέροντα του καταπιεστού ορίζουν πως αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η συνείδηση του καταπιεσμένου, και ασφαλώς σε καμμιά περίπτωση η συνηδειτοποίηση της κατάστασης που τον καταπιέζει. Με βάση αυτή την αρχή έχουν διαμορφωθεί οι όροι του παιχνιδιού. Ο φτωχός έχει πρόσβαση στον αξιοπρεπή βίο αποκλειστικά και μόνο μέσω εγκληματικών ενεργειών και τούτο διότι στη συνείδηση του ευκατάστατου ο φτωχός είτε είναι τεμπέλης ή η εργασία του δεν έχει τίποτα να προσφέρει στον πλούτο (άρα και στο κοινωνικό σύνολο), κατά συνέπεια είναι "μη εργασία" και χασομέρι. Στον φτωχό είναι σαφές πως η εργασία του δεν είναι σε καμμιά περίπτωση το μέσο που θα του παράσχει την πρόσβαση στον αξιοπρεπή βίο. Τα συμφέρονατα του ευκατάστατου υπαγορεύουν την αντίληψη πως ο φτωχός θα πρέπει να συνηδειτοποιήσει πως είναι βλάξ και τεμπέλης και η αιτία των δεινών του είναι πως δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του.
   Αναφέρατε παραπάνω το ρόλο της ρόκ στη δυτική κουλτούρα. Αν κάναμε μιά σύγκριση των κοινωνικών εκρήξεων του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναταραχές θα διαπιστώναμε πως κανένα πανεπιστήμιο δεν καίγεται. Οι φτωχοί έχοντας την εντύπωση πως θα επανακτήσουν την πρόσβαση σε αυτό από το οποίο έχουν αποκλειστεί λεηλατούν πολυκαταστήματα και τράπεζες, κλέβουν έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές τηλεοράσεις ή ρουχισμό υψηλής ραπτικής. Ο ρόλος όλων εκείνων που δεν συμμετέχουν σε αυτές τις πράξεις είναι η αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης και κατά συνέπεια η επικρότηση του αποκλεισμού των φτωχών από τον αξιοπρεπή βίο και την κοινωνία των ευκατάστατων.
   Ο ρόλος της αστυνομίας είναι αυτός που ήταν πάντοτε, δηλαδή η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας των ευκατάστατων.

   Delete
  6. Ακριβώς, με μια διόρθωση. Οι πλούσιοι γκρινιάζουν ασύλληπτα. Οι πλούσιοι ζηυάνε από τον φτωχό να καταλάβει ότι πρέπει να τους υπηρετεί διότι είναι ο πατέρας τους. Του λένε, μα, πατέρα.... δεν είναι δυνατόν να θέλετε τώρα στα γεράματα να έχετε γκόμενα. Ο νέος θέλει έρωτα κι ο γέρος χαμομήλι.

   Delete
  7. Αυτό που λέτε για την εργασία είναι κεφαλαιώδες. Μια ζωή προσπαθούσα να εξηγήσω στους γονείς μου ότι όταν εργάζεσαι δεν κερδίζεις λεφτά και δεν με πιστεύανε.

   Delete
 22. Μήπως όμως έτσι παραβλέπουμε την υπεροχή του ευκατάστατου στη σχέση φτωχού – ευκατάστατου;
  Ο φτωχός ταυτίζεται με ακραίες ή ίσως και εγκληματικές επιλογές, ακροδεξιά κόμματα και κατ΄επέκταση αυταρχικές προσωπικότητες επειδή διαπιστώνει πως οι "υπεύθυνες" προσπάθειές του δεν τον βοηθούν να αποκτήσει πρόσβαση στον αξιοπρεπή βίο (ή να γίνει αποδεκτός στην κοινωνία των ευκατάστατων). Αυτή η ανικανότητα όμως του προκαλεί αγωνία που τον παρακινεί να δράσει αποτελεσματικά γιά να αποδείξει τουλάχιστον στον εαυτό του και το στενό περιβάλλον του πως δεν είναι ανίκανος. Ένας τρόπος να αποκαταστήσει την πληγωμένη του αυτοπεποίθηση είναι να ταυτιστεί με ένα πρόσωπο ή μιά ομάδα που έχει δύναμη. Από αυτή την ταύτιση με κάποιον "χαρισματικό" ηγέτη ή τη συμβολική συμμετοχή του στη ζωή κάποιου "ισχυρού ανδρός ή γυναικός" ο φτωχός έχει την ψευδαίσθηση ότι ενεργεί ο ίδιος. Από την άλλη οι ευκατάστατοι θεωρούν πως η θεραπεία αυτής της ανισορροπίας που προέρχεται από την αδικαιολόγητη εξέγερση των φτωχών είναι περισσότερη κυριαρχία και περισσότερη καταπίεση την οποία επιθυμούν να επιβάλλουν μέσω ακροδεξιών επιλογών εν ονόματι της ελευθερίας, της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης (δηλαδή της δικής τους ειρήνης και της υπερασπίσεως των δικών τους συμφερόντων).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ στην προσωπική μου εμπειρία έχω δει ότι αυτοί που επιτίθενται ψυχολογικά και τώρα με την κρίση πολιτικά - άρα και ψυχολογικά είναι οι πλούσιοι. Και εγώ νόμιζα ότι οι φτωχοί είναι που τα βάζουν με τους πλούσιους διότι θέλουνε να πάρουνε κάτι που τους λείπει και έχουνε και πληγωθεί. Και βλέπω ακριβώς το αντίθετο.

   Delete
  2. Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι οι πλουσιοι συμπεριφέρονται ως ΤΑΞΗ. Οι φτωχοί ως άτομα.

   Delete
  3. Μπορεί να φαίνεται λάθος αυτό που μόλις είπα, διότι φαίνεται σαν οι φτωχοί να συμπεριφέρονται ως εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες πάνω απόλα. Κα όχι ως άτομα. παρόλα αυτά δεν το παίρνω πίσω.

   Delete
  4. Ουσιαστικά νιώθω αυτά που λέει ο Τολστόη, και συγκεκριμένα. Η διαφορά φτωχών και πλουσίων είναι πολιτισμική. Οι πλούσιοι είναι το στρώμα που έχει προέλθει στη Δύση από τον καιρό της Αναγέννησης, και ακολουθώντας την ανάλυση του Νόρμπερτ Ελίας, από τον Ύστερο Μεσαίωνα. Οι φτωχοί ουσιαστικά ανάγονται όχι μόνον στην προ-καπιταλιστική εποχή αλλά και σε άλλους ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ όρους. Οι πλούσιοι χωρίζονται σήμερα σε αστούς και μικοαστούς. Οι μικροαστοί είναι πλούσιοι που δεν έχουνε λεφτά. Αυτοί κάνουνε και ένα μέρος του κορμού των φασιστικών και των κομμουνιστικών κινημάτων. Για τα φασιστικά κινήματα έχω μιαν επιφύλαξη.

   Η Λεπέν στη γαλλία εμένα μου φαίνεται κομμα των πλουσίων και το παραδοσιακό κόμμα που στη Γαλλία είναι υπέρ του Παλαιού Καθεστώτος (μοναρχικοί). Το αντιμεταναστευτικό σύνθημα δεν στρέφεται κατά των μεταναστών, αλλά κατά εκείνων που επικαλούνται τα δικαιώματα των μεταναστών (σοσιαλισταί - δηλαδή οι άθεοι που είναι κληρονόμοι της γαλλικής Επανάστασης και συγκεκριμένα της εποχής του Διευθυντηρίου, δηλαδή, σπεκουλαδόροι απατεώνες της κλίκας. ) Εμείς δεν μπορούμε στην Ελλάδα να έχουμε Λεπέν, διότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε μοναρχία.

   Delete
  5. Y.Γ. Εφόσον λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε κυριαρχία, η ταξική κυριαρχία στην Ελλάδα γίνεται με το να προσκολλάται ο Έλλην που θέλει να είναι ανώτερος από τους άλλους σε έναν ξένο μονάρχη. Ο έλλην αστός είναι κοτζάμπασης.

   Delete
  6. Έχετε δίκιο, οι πλούσιοι επιτίθενται στους φτωχούς, η διαφορά μας νομίζω πως είναι στο ότι αυτό δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Η κρίση απλώς το έκανε ευδιάκριτο. Έχετε επίσης δίκιο στο ότι οι φτωχοί είναι άτομα. Αυτό έχει επιτευχθεί με το τέχνασμα της ιδιωτικοποίησης και του ατομικισμού. Τα αγαθά τα παρεχόμενα από το δημόσιο είναι χαμηλής ποιότητος. Η ιδιωτική εκπαίδευση, η ιδιωτική υγεία, οι ιδιωτικές μεταφορές, η ιδιωτική αστυνομία είναι ποιοτικώς ασυγκρίτως ανώτερα από τα αντίστοιχα τα παρεχόμενα από το δημόσιο. Η πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά όμως είναι αδύνατη για τον φτωχό. Εάν διανοηθεί να τα αποκτήσει ως μέλος κάποιας μάζας ή με άλλα λόγια αποπειραθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά ως μέλος κάποιας τάξης ή συνδικάτου είναι δεδομένο πως θα αποκλειστεί όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι επερχόμενες δύο με τρείς γενιές της οικογένειάς του. Το μάθημα λοιπόν είναι διδακτικό, η κεντρική ιδέα σαφής. Η πρόσβαση στο ποιοτικά ανώτερο αγαθό μπορεί με νόμιμο τρόπο να επιτευχθεί μόνο σε ατομικό επίπεδο και μόνο μέσω της πλουτοκρατίας.

   Delete
  7. Όχι το εννοούσα αντίστροφα και εις βάρος των πλουσίων. Εννοούσα ότι ο φτωχός είναι άτομο, με την αρχική έννοια της λέξης, ά-τομο, δηλαδή χωρής τομή, αρράγιστος. Ενώ ο πλούσιος επειδή χρειάζεται τον φτωχό είναι διαιρεμένος ανάμεσα στη φτώχεια και τον πλούτο. Θεωρώ καλό τόσο για τους φτωχούς όσο και για όλο τον κόσμο το ότι είναι ανοργάνωτοι. και, παρεμπιπτόντως, τα βρήκα με τον τύπο που νόμιζα ότι έκανε φασαρία καταπάνω μου - ήθελε με τον τρόπο του να πιάσει γνωριμία.

   Delete