Feb 20, 2014

93 - Ἔρχεται ἡ σειρά μας

93 - Ἔρχεται ἡ σειρά μας

Ὁ Μεταξᾶς, τὸ 1940, βλέποντας τὸν περίγυρο νὰ φλέγεται ἤλπιζε ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἀπέφευγε τὴν σύρραξη. Ἔγραφε στὸ τετράδιό του, στὶς 18 Ἀπριλίου 1940 (βλέπε στὴν σελίδα 107 τοῦ βιβλίου μου, Ἡ Ἑλλὰς τῆς 4ης Αὐγούστου καὶ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ἐλεύθερη Σκέψις): "Ὁ πόλεμος θὰ βαστάξῃ πολὺ πολὺ καιρό... Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἰσορροπία [εἰς τὴν ἀναμέτρησι] καὶ ἡ βαθμιαία φθορά,  ἀπὸ τὶς δύο μεριές, εἶναι ποὺ θὰ γεννήσῃ τὸ νέο πολιτισμό. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι, μὲ ψηλὰ ἰδανικά, εἴμαστε πιὸ κοντὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους σ'αὐτὴ τὴ νέα φάσι πολιτισμοῦ... Οἱ Ἄγγλοι θέλουν νὰ καταστρέψουν, λένε, τὸ ναζισμό. Ἀλλὰ μὲ αὐτὸ κατὰ βάθος ἐννοοῦνε τὸν ἀντικοινοβουλευτισμό. Θέλουν λοιπὸν νὰ ἐπιβάλουν παντοῦ τὸ παλαιωμένο λιμπεραλιστικὸ πολίτευμα. Ὥστε περπατοῦνε μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω".

Δυστυχῶς, στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἡ Ἑλλὰς εἰσῆλθε στὸ καζάνι τοῦ γενικευμένου πολέμου. Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ σήμερα, ἀλλὰ χωρὶς τὸν Μεταξᾶ, δηλαδὴ χωρὶς τὴν πειθαρχία καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ ἐπέτρεψαν στὴν ΕΟΝ νὰ μετουσιωθῇ στὴν ΕΠΟΝ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς. Θὰ εἰσέλθουμε στὴν πολεμικὴ σύρραξη μὲ τὰ ὑπολείμματα τοῦ βρωμεροῦ καθεστῶτος τῶν Βενιζελοσαμαρικῶν δωσιλόγων. Ἡ προσπάθεια ἐξοντώσεως τῆς λαϊκῆς θελήσεως ἐνσωματωμένης στὴν Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἔχῃ καταστρεπτικὲς ἐπιπτώσεις. Μία κοινὴ δράση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὸν στρατὸ καὶ τὴν ἀστυνομία, ἐὰν ἐξεδηλώνετο καὶ ἀπετύγχανε, θὰ ἔφερνε τὴν χώρα στὴν τραγικὴ κατάσταση τῆς Οὐκρανίας. Ὁ πλανητικὸς πόλεμος καλὰ κρατεῖ καὶ θὰ βουλιάξῃ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ μὴν καταλαβαίνουμε, γράφοντας ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ξεσπάσῃ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ὅπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει ἤδη ἀπὸ τὸ 1999, στὰ πολλὰ γραπτά μου, ἡ ἀνθρωπότης, ἀπὸ τῆς 24ης Μαρτίου 1999, ἔχει εἰσέλθει σὲ κάτι παραπάνω ἀπὸ παγκόσμιο πόλεμο. Ἔχει εἰσέλθει σὲ 30χρονο (1999-2030) πλανητικὸ πόλεμο καὶ ἡ Γιουγκοσλαυΐα, τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, ἡ Λιβύη, ἡ Συρία, ἡ Οὐκρανία, εἶναι ἁπλῶς διαδοχικὰ πολεμικὰ μέτωπα τοῦ ἰδίου πλανητικοῦ πολέμου. Τὸ ΚΚΕ, ἀπὸ φόβο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς τείνει νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸν κοινοβουλευτισμό. Ὁ Λένιν θὰ ἔφριττε βλέποντας αὐτὴν τὴν ἀναποφασιστικότητα ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ.

Ὁμαλὴ λύση πουθενὰ δὲν διαφαίνεται. Ἡ Ἑλλὰς κυριολεκτικὰ βουλιάζει μέσα στὸ χάος. Ὁ Ὀμπάμα ἔχει χάσει τὸν ἔλεγχο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τὸ Ἰσραήλ, τρομοκρατημένο ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ χάσῃ σταδιακὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ πρὸς χάριν τῶν Ἀράβων καὶ τῶν Ἰρανῶν, ὑποστηρίζει τοὺς ἐξεγερμένους Ναζὶ στὴν Οὐκρανία. Μόνη ἐλπὶς παραμένει ἡ καταπληκτικὴ διπλωματικὴ ἱκανότητα τοῦ Πούτιν νὰ φθάσῃ μὲ τὴν Ἀμερικὴ σὲ μία νέα Γιάλτα. Ἀλλὰ δὲν πρόκειται ἡ Ῥωσία νὰ βοηθήσῃ τὴν Ἑλλάδα ἐὰν αὐτὴ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ πάρῃ τὴν τύχη της στὰ χέρια της. Γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἡ στιγμὴ ἔφθασε νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ ὀργάνωσή της δὲν εἶναι μόνον στὰ χαρτιά. Ὅτι ξέρει νὰ ἀγωνίζεται.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                             21 Φεβρουαρίου 2014 

53 comments:

 1. Είσαι μοναδικός στο είδος σου. Ποτέ δεν έχω ξανακούσει αυτά που λες από έναν άλλο μπολσεβίκο.

  ReplyDelete
 2. Ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ σήμερα, ἀλλὰ χωρὶς τὸν Μεταξᾶ, δηλαδὴ χωρὶς τὴν πειθαρχία καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ ἐπέτρεψαν στὴν ΕΟΝ νὰ μετουσιωθῇ στὴν ΕΠΟΝ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς.

  A, μπράβο. Αυτό κανείς δεν το λέει. Η αριστερά της εποχής εκείνης έχει παρουσιαστεί συχνά ως...λιμπεραλιστική. Ο Θεοδώράκης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του για τα Δεκεμβριανά είπε με αφέλεια ότι τους αιχμαλώτους πρέπει να τους σκοτώσεις διότι αλλιώς θα γυρίσουν στον αντίπαλο και θα αυξήσουν τις γραμμές του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι εξηγείται εν μέρει και το παράξενο μείγμα πατριωτισμού και κομμουνισμού που είναι χαρακτηριστικό στην Ελλάδα και που είναι τελείως αντιφατικό.

   Delete
 3. ΕιδωλολάτρηςFebruary 21, 2014 at 4:49 AM

  Η λαϊκή θέληση ενσωματωμένη στη Χρυσή Αυγή; Δεν φοβάσαι τα συντροφικά μαχαιρώματα με αυτά που λές;

  Η χ. αυγή έχει καταδικάσει τα γεγονότα στην Ουκρανία και τα ξανακαταδίκασε και σήμερα με νέο άρθρο, παρότι εκεί πρωταγωνιστούν εθνικιστές και παρ'ότι συμπλέει σε αυτό με τους δικούς της άσπονδους εχθρούς, βλέπε Jobbik της Ουγγαρίας. Οπότε μάλλον απίθανο να δούμε κάτι με τα σώματα ασφαλείας και την χ. αυγή. Πάει ενάντια στη φύση της και ενάντια σε ότι έχουν πει και δείξει μέχρι σήμερα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν η Χρυσή Αυγή καταδικάσει την επερχόμενη εξέγερση στην Ελλάδα, ο λαός θα την φάει. Θα πρέπει να αποφασίσει με σύνεση.

   Delete
  2. ΕιδωλολάτρηςFebruary 21, 2014 at 2:04 PM

   Τα περί εξέγερσης είναι -προς το παρόν τουλάχιστον- μη-ρεαλιστικά και θυμίζουν νοοτροπία πλατείας. Πρώτον, οι ουρές στις τράπεζες λίγο έχουν αλλάξει και αυτό δείχνει ότι ο ιδιώτης αυτής της χώρας έχει ακόμη 'λίπος' να κάψει. Μη ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιωτικό τομέα που κανιβάλιζε τον δημόσιο για 10ετίες και του οποίου οι διαρροές (τα κεφάλαια που έχουν παραμείνει στην ελληνική οικονομία) δείχνουν ικανές να κινούν το σύστημα από μόνες τους (το 'για πόσο ακόμα' είναι το ουσιαστικό αντικείμενο της τρόϊκα). Δεύτερον ο ιδιώτης αυτής της χώρας είναι τρυφηλός από τον τρόπο ζωής της Μεταπολίτευσης (αριστερό και δεξιό) και δεν διανοείται την πιθανότητα να βγεi απέναντι σε snipers αλα ουκρανικά. Τρίτον ο νοικοκύρης (το target group της χ.α.) αποτελεί πλειοψηφία και θεωρεί πως έχει τη δύναμη να αλλάξει την κατάσταση με νόμιμο τρόπο, ενώ οι πλατείες και οι κουκούλες του 2008 τον έχουν κάνει επιπλέον καχύποπτο με τα μπάχαλα.

   Οπότε την εξέγερση την αφήνουμε για αργότερα και πάμε στον συντομότερο δρόμο αλλαγής του μεταπολιτευτικού καθεστώτος. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι μια καθαρή πρωτιά της χ.α. στις εκλογές του Μαΐου της τάξεως του 30%. Αυτή η συνθήκη σε συνδυασμό με τις διώξεις και τον ανάλογο καταποντισμό της ν.δ, θα κατεβάσουν τους ψηφοφόρους της χ.α. στους δρόμους σε αριθμούς που η μεταπολιτευτική Ελλάδα θα έχει να δει από το '81. Λίγες κυβερνητικές παραιτήσεις και ακολουθούν βουλευτικές.

   Αν η χ.α. βγει δεύτερη πίσω από τον σύριζα, με διαφορά που θα αναγκάσει το Συνταγματικό Τόξο να υλοποιηθεί, βλέπω πιθανότερο να γίνει εμφύλιος παρά εξέγερση. Το τόξο θα επιχειρήσει να δώσει ιθαγένεια και δικαίωμα ψήφου στους λαθρομετανάστες, δικαιολογώντας το μέτρο αυτό ως 'δικλείδα ασφαλείας απέναντι στους νεοναζί' και αυτή θα είναι η αφορμή για de jure εθνικό διχασμό (ο οποίος άλλωστε έχει de facto υπόσταση από την στιγμή της εισηγήσεως του Συνταγματικού Τόξου από Αλιβιζάτο, Βενιζέλο και συριζαίους).

   Αν η χ.α. βγει τρίτη με ποσοστά κάτω από 15%, το πιθανότερο είναι να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, με κάποια χρόνια ύφεσης μέχρι να μας αφήσουν οι ξένοι να χρεoκοπήσουμε ανεξέλεγκτα, Τότε ο Έλληνας θα λιμοκτονήσει και θα υπάρξει όντως εξέγερση, η οποία και θα παταχθεί εύκολα από τους επικυρίαρχους στρέφοντας το ένα γκέτο (διότι θα μιλάμε για πληθυσμιακό μείγμα νότιας Γαλλίας σε ακόμη πιο αναφομοίωτη κατάσταση) εναντίον του άλλου.

   Delete
  3. Ίσως είναι όπως τα λες. Αλλά εάν η ιστορία της επανάστασης μας δίδαξε κάτι, είναι ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποια κατάλληλη σπίθα.

   Delete
 4. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ παραπάνω ἀνάλυση τοῦ εἰδωλολάτρη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Εξέγερση εδώ από μακριά (Γαλλία) φαίνεται απίθανο να γίνει στην Ελλάδα διότι για να γίνει εξέγερση σχετικά εκτεταμένης κλίμακας απαιτούνται τα εξής. Πρώτον, να υπάρχει μια συγκεκριμένη απαίτηση από την εξουσία που ένα μεγάλο και ισχυρό τμήμα του πληθυσμού να αρνείται να ικανοποιήσει. Παραδείγματος χάριν, η Αγγλία ζητάει επιπλέον φόρο από τις αποικίες. Οι αποικίες αρνούνται να τον πληρώσουν και εξεγείρονται. Η εξουσία ζητάει από ένα προάστιο μαύρων να μη βγαίνουν οι μαύροι στο δρόμο. Οι μαύροι βγαίνουν έξω μετά από κάποια αφορμή και έτσι αυτομάτως εξεγείρονται.

  Δεύτερον, η εξουσία να είναι γνωστή και αν όχι ισχυρή να την αισθάνεται ο κόσμος ως τέτοια - π.χ. η εξουσία του Σουλτάνου πριν βγάλει προκύρηξη ο Υψηλάντης. Αυτά περί εξέγερσης. Στην περίπτωση της Ελλάδας τώρα αυτό που κυριαρχεί δεν είναι αυτό το σχήμα - π.χ. η φορομπηχτική πολιτική, η αστυνομική βία κ.λπ. είναι βέβαια αφορμές εξέγερσης θεωρητικά, αλλά στην ουσία είναι δευτερεύον πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η δυνατή ή αδύναμη εξουσία αλλά η ανυπαρξία κεντρικής εξουσίας. Η Ελλάς είναι εδώκαι πάρα πολύ καιρό ένα ακέφαλο κράτος. Γι αυτό και ο Κιτσίκης ομιλεί περί ηγέτου.

  Εμεις έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι παρελθούσες εποχές που είχανε θεοκρατικά καθεστώτα ήταν πολύ διαφορετικές από τη σημερινή. Νομίζουμε ότι όταν οι Άγγλοι είχανε το Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο ή όταν οι Γάλλοι είχανε τους Λουδοβίκους, η βασιλεία, αν πηγαίναμε με τη μηχανή του χρόνου σε εκείνους τους τόπους και εκείνες τις εποχές, θα ήτανε κάτι ορατό και απτό. Αμ δεν είναι έτσι. Αν περπάταγες στις πόλεις, τα δάση και τα χωράφια εκείνης της εποχής θα έβλεπες το ίδιο χάος με σήμερα.Ο βασιλιάς δεν είναι παρά ένα σύμβολο, μια κοινή συνισταμένη, ένα πρόσωπο αναφοράς, κάτι σαν τον θεό Άρη που προπορευότανε των Αθηναίων στη μάχη του Μαραθώνα και τους οδηγούσε στη νίκη κατά των Περσών εισβολέων.

  Η εξέγερση γίνεται επανάσταση όταν βρίσκεται ένας καινούργιος βασιλιάς, ή μια αφηρημένη αρχή που τον υποκαθιστά, και τότε οι εξεγερμένοι εμπνέονται από τον καινουργιο βασιλιά που προπορεύεται και πάει να φάει τον παλιό.Εδώ όμως στην περίπτωση της Ελλάδος δεν έχουμε παλαιό βασιλιά.

  Σε καμιά περίπτωση εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κακό. ϊσα ίσα θεωρώ ότι είναι ευλογία διότι η εξουσία κατά τη γνώμη μου είναι τεράστιο πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι οι Έλληνες βρισκόντουσαν στη σχιζοφρενή κατάσταση να ασχολούνται επιπονα με το να δημιουργήσουν εξουσία, είτε αστική, είτε βασιλική, είτε κομμουνιστική, είτε αναρχική τη στιγμή που ήταν προφανές ότι το πράγμα δεν λειτουργούσε και οι ίδιοι αρνιόντουσαν να το δούνε. Πόσοι και πόσοι γονείς δεν επιμένανε τα παιδιά τους να πάνε στα πανεπιστήμια, τη στιγμή που όλα δείχνανε ότι το πτυχίο δεν έχει αντίκρυσμα ούτε οικονομικό ούτε επιστημονικό. Πόσοι και πόσοι Έλληνες διανοούμενοι θέλανε να μετατρέψουνε την ελλάδα σε δυτική βασιλεία ή αστική δημοκρατία τη στιγμή που ΞΕΡΑΝΕ ότι δεν γίνεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν ο Όθων έγινε βασιλιάς της Ελλάδας, εμάς αυτό μας φαίνεται παράξενο διότι δεν είχε πολεμήσει, δεν ήταν Έλληνας, δεν ήταν Ορθόδοξος και όταν ξεκίνησε η ελληνική Επανάσταση ήτανε για πολλούς δημοκρατική, όπως αποτυπώθηκε στα πρώτα Συνταγματα. Πώς όμως θα αποκτήσουν αξία οι θεσμοί, τα λεφτά, τα διαβατήρια, οι ταυτότητες,τα σχολεία, αν δεν έχουν μια κάποια ιερατική νομιμοποίηση ; Η ιερατική νομιμοποίηση των θεσμών είναι εξίσου απαραίτητη με τη χρηστική. Το ελληνικό πανεπιστήμιο ήταν ένα υποκατάστατο της Σορβόνης, της Οξφόρδης και της Χαϊδελβέργης. Όταν λέει ο Κιτσίκης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αμερικανικό κόμμα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Οι αριστεροί μας τείνουν προς τη μοναρχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

   Delete
 6. Ἐνδιαφέροντα Κωσταντῆ. Χαίρομαι πὼς τὰ σχόλια παίρνουν πιὸ ἀρχαιοελληνικὴ τροπή, χωρὶς ἐκφράσεις πεζοδρομίου.Φαντασθεῖτε τὸν Σωκράτη νὰ διαλογίζεται μὲ τὴν γλῶσσα μερικῶν μπλόγκ. Καὶ στὸν ἐπαναστατικὸ χῶρο τῶν δύο ἄκρων, εἴτε κομμουνιστικὸ, εἴτε φασιστικό, δύναται ὁ καθεὶς νὰ χρησιμοποιῇ ἔντονη καὶ πρωτότυπη κριτική μὲ κόσμιες ἐκφράσεις. Στὸν φασιστικό-ἀντισημιτικὸ χῶρο μὲ τὸν ὁποῖο προσωπικὰ διαφωνῶ, ἔχουμε τὸν Κωνσταντῖνο Πλεύρη μὲ τὶς ἀπαράμιλλες πνευματώδεις ἐκφράσεις του καὶ τὴν βολταιριανοῦ τύπου σάτιρά του. Ἐπίσης, στὸν ἴδιο χῶρο, ἀλλὰ φιλοεβραϊκό, ἔχουμε τὸν ἀριστοκρατισμὸ τοῦ Γεωργίου Γεωργαλᾶ μὲ τὸν ὁποῖο τείνω νὰ συμφωνῶ περισσότερο. Ἀντιθέτως, στὸν χῶρο τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ δυστυχῶς δυσκόλως εὑρίσκει κανεὶς πρωτότυπες θέσεις. Σωστὲς μέν, ἀλλὰ ἐκφραζόμενες μὲ μὴ δημιουργικό τρόπο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Όλα θα ξεκαθαρίσουν εαν δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει εξουσία ο Σύριζα. Τότε θα διαλυθούν όλες οι ψευδαισθήσεις. Πριν απ'αυτό η αυτοαποκαλούμενη 'αριστερά', δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι η εναλλακτική πρόταση για ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών. Η κατάσταση είναι τραγική, γιατί η πλειονότητα των πολιτών δεν πιστεύει σε τίποτα. Πιστεύει μόνο στην τσέπη της. Έθνος, θρησκεία ανήκουν στη σφαίρα της γραφικότητας. Η αυτοαποκαλούμενη 'αριστερά' δεν έχει καταλάβει πως άλλο διεθνισμός και άλλο παγκοσμοιοποίηση. Οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει (τουλάχιστον έτσι νομίζω) ότι αριστερά σημαίνει αντίθεση με την καθεστηκυία τάξη, επομένως αριστερά σήμερα μπορεί να είναι και η Χ.Α. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω μόνον όταν ο Συριζα αναλάβει εξουσία οι πολίτες θα ξυπνήσουν μέχρι τότε καληνύχτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα σας εξομολογηθώ την παράξενη διαίσθησή μου ότι ο Σύριζα ποτέ δεν θα δει εξουσία. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είμαι σε λάθος γενικό, αλλά κάτι δεν μου κολλάει καθόλου. Και λιγάκι τρομάζω που το λέω διότι όλος ο κόσμος φαίνεται να το πιστεύει, άρα κάτι τρομερό μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ήδη έχουν προηγηθεί περιστατικά καθόλου ευχάριστα.
   Ο λόγος είναι αυτό που λέτε, ότι στην ουσία αριστερά είναι άρνηση κάθε εξουσίας. Και ο Σύριζα προερχόταν από την, ας πούμε, κριτική, αντιρρητική αριστερά, όχι από την πειθαρχημένη αριστερά.

   Αυτή η μετάλλαξη μου φαίνεται πολύ παράξενη.

   Delete
  2. "Η αυτοαποκαλούμενη 'αριστερά' δεν έχει καταλάβει πως άλλο διεθνισμός και άλλο παγκοσμοιοποίηση."

   Χαχχαχα, μωρέ μια χαρά το έχει καταλάβει, εδώ μιλάμε για πράγματα ασύλληπτα, πέραν κάθε τραγελαφισμού, πέραν του ίδιου του σουρεαλισμού, όπου έχουμε τα ανώτερα οικονομικά κλιμάκια των "αυτοαποκαλούμενων αριστερών" υπερμάχων του λαού, δηλαδή τους μέλλοντες υπουργούς οικονομικών, να είναι όχι απλά "λαμόγια", αλλά να είναι οι ίδιοι, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ!!! (Τσακαλώ-Σταθά, εκατομμύρια επενδύσεις σε BlackRock, JP Morgan, κτλπ)....!

   Μιλάμε για άλλα κόλπα! Τι μίζερες μίζες και νδ-πασόκικες διαπλοκές, αυτά είναι επαρχιώτικα πράγματα, η "ανανεωτική αριστερά" είναι πολύ μπροστά μιλάμε, έχουνε πιάσει τον σφυγμό της εποχής..!

   Delete
 8. Αναρωτιέμαι, πάσχει τόσο πολύ από μυωπία η πολιτική τάξη της Ελλάδας που δεν δύναται να προβλέψει τις επιπτώσεις της πολιτικής δίωξης κατά της ΧΑ; Σίγουρα δεν μπορούν να είναι τόσο ξεκομμένοι από την πραγματικότητα. Κάτι παίζεται στα σίγουρα για να δρουνε ωσάν να ήταν άτρωτοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΕιδωλολάτρηςFebruary 22, 2014 at 5:54 PM

   Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί κάποιος που είναι οικείος με την ψυχοσύνθεση του Έλληνα, όντας και ο ίδιος Έλληνας, να διατάξει πολιτικές διώξεις; Και γιατί, καθώς βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν, να συνεχίζει εντείνοντας τις πολιτικές διώξεις;

   Ας εξετάσουμε λίγο το διακύβευμα για τη Νέα Δημοκρατία. Κερδίζει τον Ιούνη του 2012 έχοντας 170.475 ψήφους περισσότερους από τον Συ.Ριζ.Α, κάτι που από μόνο του αποτελεί ικανό ψυχολογικό προβάδισμα. Επίσης, για να προστατευθεί από τη σύγκρουση εξ αριστερών, της προσφέρεται ένα μαξιλαράκι άλλων 756.024 ψήφων που λέγεται Πα.Σο.Κ. Επιπλέον, εντός ακτίνας δράσης της (within it's grasp που λένε και οι ξένοι) υπάρχουν δυο ευμεγέθεις δεξαμενές ψηφοφόρων: αυτή των Αν.Ελλ. με 462.406 και αυτή της Χ.Α. με 426.025 ψήφους. Αν πάρουμε ως βάση μονάχα αυτούς τους αριθμούς, βλέπουμε ότι πρόκειται για την ευνοϊκότερη, για τη Δεξιά, συγκυρία που έχει παρουσιαστεί εδώ και δεκαετίες. Ποτέ άλλοτε, σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση, δεν μπορούσες να δεις το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στη δεύτερη θέση, το δεύτερο μεγαλύτερο στην τρίτη και τα υπόλοιπα από την... έκτη και κάτω. Ποτέ άλλοτε δεν μπορούσες να δεις τη Δεξιά να βάζει στη Βουλή τρία κόμματα (όταν ο κανόνας έως τώρα ήθελε αριστερά τα 3 από τα 4 κόμματα της Βουλής). Ταυτοχρόνως, σπανιότατα θα μπορούσες να δεις ένα μεγάλο κομμάτι της Αριστεράς να είναι τόσο συμβατό με τη Δεξιά.

   Θεωρητικά, και δίνοντας στη Ν.Δ. μια απλά ικανή ηγεσία, το παιχνίδι ήταν περίπατος: κατ'αρχήν αφήνεις τα γερόντια του πασοκ να τρώνε το flak από τα αριστερά, γνωρίζοντας πως
   α) ο μεγάλος όγκος έχει ήδη μετακινηθεί στον σύριζα και ρυθμοί τους δεν θα μειώνονται τόσο δραστικά στο εξής.
   β) πολλοί από αυτούς που έμειναν, όταν φύγουν θα έρθουν σε εσένα.
   Ταυτοχρόνως, με μερικές σοβαρές κινήσεις στα θέματα της λαθρομετανάστευσης, της ασφάλειας και της διαφθοράς, δείχνεις πως 'κάνεις ό,τι είναι δυνατόν', ροκανίζοντας έτσι τις σχεδόν 890.000 ψήφους (διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα 14,4% επί των εγκύρων) των Αν.Ελλ και Χ.Α. Πλέον το μόνο που μένει για να σε φθείρει είναι η οικονομία. Αυτή δεν είναι -προς το παρόν τουλάχιστον- ικανή για να σε ρίξει, για λόγους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενό μου μήνυμα. Στο λαϊκό θυμικό, η οικονομία υπάρχει ως πρόβλημα από το 2009, ενώ η εγκληματικότητα από το 1994, η λαθρομετανάστευση από το 1992, η διαφθορά από το 1987 και παλαιότερα.

   Delete
  2. ΕιδωλολάτρηςFebruary 22, 2014 at 5:55 PM

   Κερδίζει λοιπόν η Ν.Δ. τον Ιούνη του 2012 και τι κάνει; Σχετικά με τα τρία φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα κάνει ό,τι ακριβώς έκανε και πρίν. Τα προβλήματα συνεχίζουν να διογκώνονται, όμως τώρα υπάρχει η Χ.Α. στη Βουλή να εκμεταλλεύεται άμεσα τη διόγκωση αυτή. Επιπλέον, ενώ θα περίμενε κανείς η ν.δ. να κάνει παιχνίδι εξουσίας γράφοντας τον σύριζα στα παλαιότερα των υποδημάτων της, αυτή εμφανίζει απολογητικές τάσεις στις αριστερές διαμαρτυρίες για την ύπαρξη και δράση της χ.α. (προερχόμενες από έναν χώρο που προσέφερε παραδοσιακά άσυλο στην ακροαριστερή παραβατικότητα). Οι πρώτοι μήνες περνάνε με πτωτικές τάσεις για όλους εκτός από σύριζα και χ.αυγή. Στις 3/12/2012 ο Βενιζέλος δίνει το παρασύνθημα του Συνταγματικού Τόξου. Καθώς προχωρεί το 2013 και η απόσταση μεταξύ νουδού και σύριζα κλείνει και εξαφανίζεται, η νουδού αρχίζει να συμπεριφέρεται μη-αναμενόμενα, όμως προς την αντίθετη κατεύθυνση! Αρχίζει λοιπόν να παίζει ένα παιχνίδι από το οποίο ΜΟΝΟ χαμένη θα μπορούσε να βγει. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι, η πολιτική δίωξη στη χ.αυγή υπό εκείνο τον συσχετισμό δυνάμεων, είχε ως ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗ επίπτωση για τη νουδού την δεύτερη θέση πίσω από τον σύριζα. Με την πολιτική δίωξη, το διακύβευμα για τη νουδού παύει να είναι η πρωτιά, και γίνεται ο επόμενος σταθμός της πτωτικής τροχιάς. Επιπλέον, αυτό είναι τόσο εξώφθαλμο, που είναι δεδομένο ότι αποφασίστηκε εν πλήρει συνειδήσει.

   Με απλά λόγια, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του '13 η νουδού αποφάσισε να χαρίσει την εξουσία στον σύριζα και να αφιερωθεί στην πολιτική εξουδετέρωση μιας δεξαμενής ψήφων την οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί. Και σα να μην έφτανε αυτό, η μέθοδος brute force την οποία εφάρμοσε η νουδού, φανερώνει πλήρη άγνοια (ή αδιαφορία) για το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιδρά ο Έλληνας.

   Άγνοια λοιπόν, ή μήπως αδιαφορία; Η άγνοια θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, αν η πολιτική δίωξη της χ.αυγής αποτελεί μια απόφαση κάποιου ο οποίος δεν γνωρίζει με ποιό τρόπο λειτουργεί και αντιδρά ο Έλληνας (ίσως επειδή δεν είναι τέτοιος ο ίδιος). Η αδιαφορία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, αν αυτός που πήρε την απόφαση έκρινε ότι η πολιτική εξουδετέρωση της χ.αυγής είναι ωφελιμότερη γι αυτόν από τον όποιο καταποντισμό της νουδού.

   Τα παραπάνω μπορεί να φαίνονται συνομωσιολογίες, όμως είναι λογικά συμπεράσματα που προκύπτουν από απλά ερωτήματα σε σχέση με την συμπεριφορά της Ν.Δ.

   Delete
  3. Νομίζω πως ο όρος στα ελληνικά είναι διείσδυση - infiltration. Από μακριά, όλες οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τον καιρό του ΓΑΠ μυρίζουν δουλειά ξένων πρακτόρων ή κυβερνήσεων. Είμαι άπειρος και δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω όμως αυτά που έγραφα παραπάνω, ότι π.χ. έχω την παράξενη και ανησυχητική αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δει εξουσία.

   Delete
  4. Σοβαρά θέματα και σοβαρά συμπεράσματα. Ένα πράγμα είναι αξιοσύστατο, οι δύο άκρες του πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα πρέπει να καθιερώσουν ένα σύμφωνο μη επίθεσης (όπως προτείνει ο κ. Κιτσίκης). Αλλιώς οι αφέντες θα εκμεταλλευτούν τον εθνικό διχασμό της χώρας.

   Delete
  5. "Με απλά λόγια, κάποια στιγμή το καλοκαίρι του '13 η νουδού αποφάσισε να χαρίσει την εξουσία στον σύριζα και να αφιερωθεί στην πολιτική εξουδετέρωση μιας δεξαμενής ψήφων την οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί."

   Για να το θέσουμε αυτό στις πλήρεις διαστάσεις του, οφείλουμε να έχουμε υπ'όψη πως η ΝΔ δεν είναι ένα οποιοδήποτε κόμμα. Είναι ο έτερος πόλος του δικομματισμού. Το κόμμα που, από τον Καραμανλισμό, μέσα σε 10 χρόνια προσαρμόστηκε στον Παπαδρεϊσμό και ξαναβρέθηκε την εξουσία! Ακόμα και σήμερα που το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ είναι ημιθανες, αυτή ακόμα κυβερνά.......

   Το να χαρίσει κάποιος σαν τη Ν.Δ. την εκλογική πρωτιά σε κάποιον άλλο, θα είναι από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά του ιστορικού του μέλλοντος αναφορικά με το τέλος της Μεταπολίτευσης στην Ελλάδα.

   Delete
 9. Σωστὲς οἱ παραπάνω παρατηρήσεις τῶν Κουμουρᾶ, Κωσταντῆ καὶ Ἀνωνύμου. Πράγματι ὑπάρχει, ὄχι μόνον μυωπία ἀλλὰ τύφλωση τῆς πολιτικῆς τάξεως. Νομίζω πὼς κάποιο πρόβλημα ἔχει μὲ τὰ μάτια του ὁ Σαμαρᾶς. Ἡ ἑλληνικὴ ἀτμόσφαιρα εἶναι ὄντως πολὺ παράξενη. Θυμίζει παραμονὴ ἄλλων τραγικῶν ἐποχῶν. Μυρίζει ἔντονα μπαρούτι. Ἐξ ἄλλου, ἐπαναστατικὴ ἀριστερὰ σημαίνει ἀντίθεση στὸ κατεστημένο γι'αὐτὸ καὶ τὸ σχετικὸ βιβλίο μου τιτλοφορεῖται Ἡ τρίτη ἰδεολογία, ἀναφερόμενο στὸν φασισμό, πέραν τῆς φιλελεύθερης δεξιᾶς καὶ τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς ἀριστερᾶς. Ἡ ἐνδεχομένη ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Σύριζα ἁπλῶς θὰ παρατείνῃ κάπως τὴν ὁλονυκτία ἕως ποὺ νὰ ξημερώσῃ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Απλά η Ελλάδα μεταμορφώνεται σταδιακά (ξανά) σε στάσιμη ραγιαδοφωλιά. Πιο πιθανό θεωρώ να γίνει αν γίνει κάτι, αυτό που τελευταία λέει ξανά και ξανά ο Καζάκης (και έχει βγει αληθινός σε άλλα), πχ ένα στημένο θερμό επισόδειο στον Έβρο ή στη Μακεδονία, αφορμή για να έρθει το ΝΑΤΟ-ΕΕ και να πούνε και στις δύο πλευρές τραβηχτείτε και οι δύο 100-200 χλμ πίσω για να μη μαλώνετε και ντε φάκτο δημιουργία γκρίζας ζώνης, που κάλλιστα μπορεί να γίνει ένα 2ο μαφιόζικο Κόσοβο των Βαλκανίων. Ήδη οι φήμες θέλουν ότι τα Σκόπια είναι αποθήκη κάθε είδους τοξικών αποβλήτων των μεγάλων και μαντέψτε που κουβαλιούνται αυτά με τα νερά τα υπόγεια και μη.
  Γιατί λοιπόν μέσα στη γενικότερη αναμπουμπούλα και δεδομένης της οικονομικής φάσης της Ελλάδας, να μη στήσουν και μία χαβούζα πυρηνικών αποβλήτων στη βόρειο Ελλάδα (αν δεν υπάρχει ήδη κάποια κρυφή τέτοια), ή ένα ωραίο πλυντήριο χρημάτων και δραστηριοτήτων τύπου Κοσόβου, μέσω επισοδείου που θα μουδιάσει και τρομάξει περαιτέρω τους Νεοέλληνες;
  Παρόλα αυτά δεν το θεωρώ πολύ πιθανό το παραπάνω σενάριο.

  Για το ενδεχόμενο εξέγερσης στην Ελλάδα, δεν είναι καθόλου πιθανό κάτι τέτοιο. Ας μιλάμε ρεαλιστικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν ομάδες που θα ήθελαν να εξεγερθούν ή και να κάνουν κάποιου είδους πραξικόπημα. Και ποιος δε θα ήθελε να εξεγερθεί στην Ελλάδα; Μήπως δεν υπάρχουν χρυσαυγίτες που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο; Μήπως δεν υπάρχουν αναρχικοί που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο; Μήπως δε θα μπορούσαν οι κνίτες να κάνουν κάτι τέτοιο; Εδώ μέχρι και τα ΚΑΠΗ της χώρας αν συγκεντρώσει κάποιος και τους μοιράσει κιβώτια με ΑΚ47, θα μπορούσαν να κάνουν κι αυτοί κάτι τέτοιο. Μέχρι και τα τρελά φιλελεύθερα αγόρια της Gay Democracy θα μπορούσαν να υψώσουν αγέρωχα τους Freddoccino στο τρυφερό σφιγμένο αστικοφιλελεύθερο χέρι και να εξεγερθούνε με μπροστάρη τον Άρη, για την "αισθητική" τους, αν αποφασίσει κάποιος να κλείσει τις high class καφετέριες και τα μπαράκια των Αθηνών. Είναι τρομερό, έναν που να γλεντάει στα μπροστά τραπέζια του μαγαζιού και όχι στα πίσω δεν μπόρεσε να βρει ολάκερη "δεξιά παράταξη" για την πρωτεύουσα της χώρας; Άρε Κασιδιάρης που σας χρειάζετε.. για να "σφίξουν" μερικοί "κώλοι"...

  Το θέμα είναι ότι δεν είναι ιστορικά πρόσφοροι καιροί για εξεγέρσεις στην Ελλάδα. Το μόνο σχετικό με εξέγερση που θα μπορούσε να γίνει είναι μαζική απεργία διαρκείας, αλλά αφού ΔΕΝ έγινε αυτό τα χρόνια των αγανακτισμένων, δεν είναι ούτε αυτό γραφτό να γίνει.

  Όσο για τις πολιτικές εξελίξεις, αν πράγματι αποτολμήσουν να βάλουν όλη τη ΧΑ φυλακή και απαγορεύσουν κάθε είδους κάθοδο στις εκλογές, τότε πράγματι υπάρχει περίπτωση να έχουμε πραγματική εκτράχυνση των πραγμάτων. Αλλά όχι άμεσα. Μάλλον θα έχουμε για μερικά χρόνια Σύριζα κυβέρνηση, ενώ υπογείως θα θεριεύει η ΧΑ μετά τις απαγορεύσεις, αλλά η ΧΑ αποκλείεται να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός μέσα από νόμιμα κανάλια δράσεως γιατί αυτό είναι το πλάνο που την παίρνει προφανώς να εφαρμόσει, έστω και αν πάρει χρόνο, αντικειμενικά όσο περισσότερο χρόνο πάρει/όσο χειρότερες οι διώξεις, τόσο ισχυρότερη και απολυτότερη θα είναι η άνοδός της στην εξουσία. Άρα είτε έχουμε απαγορεύσεις είτε όχι, είτε έχουμε συγκυβέρνηση ΝΔ-Σύριζα για κάποιο χρονικό διάστημα είτε σκέτο Σύριζα, από ότι φαίνεται στα επόμενα χρόνια ή στους επόμενους δεκάδες μήνες ίσως, θα έχουμε ΧΑ κυβέρνηση.
  Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να είναι βέβαιο, οι προβοκάτσιες είναι πάντα ενδεχόμενο υπαρκτό, όπως και οι αστάθμητοι παράγοντες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά την παράξενη διαίσθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δει εξουσία. Μακάρι να διαψευστώ, όχι χάριν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διότι αν όλος ο κόσμος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει και κάνει λάθος όλος ο κόσμος , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό που τον εμποδίζει να το δει τι συμβαίνει. Κάτι τέτοιο δεν γινότανε - προσοχή, αυτά είναι ζόρικα πράγματα - πριν τα Δεκεμβριανά, πριν το πραξικόπημα του 67 και πριν τον Αττίλα το 74 ; Παραπάνω ο Ειδωλολάτρης -τς, τς- λέει ότι στη μεταπολίτευση τρία στα τέσσερα κόμματα εντός Βουλής ήταν αριστερά. Όλος ο κόσμος ξέρει ωστόσο ότι ο πυρήνας της εξουσίας στην Ελλάδα ήταν πάντοτε ακραία δεξιός - όπως και σε όλα τα κράτη, κατά κάποιον τρόπο - και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αριστερά, ούτε ήταν ποτέ. Ένα κράτος συντίθεται απο καταπίεση και βία. Κάποιος πρέπει να κάνει τη βρωμοδουλειά. Μέχρι τώρα η αριστερά είχε την, ας πούμε, πολυτέλεια να μην κυβερνάει - πώς είναι δυνατόν να αφήσει αυτήν την πολυτέλεια ; To να μην κυβερνάς είναι πολυτέλεια,

   Delete
  2. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε ίσως να μπαίνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Γιατί η αριστερά δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι το νόημα της αριστεράς είναι μη βία, η μη εξουσία, η μη εκμετάλλευση ; Το οποίο είναι σαφές. Η δεξιά ήταν ανέκαθεν κάπως πιο ξεκάθαρη - είναι αυτό που λέει ο Παζολίνι στην ταινία του για τα Σόδομα. Εκεί λέει ένας φασίστας σαδιστής :"Η μόνη αναρχία είναι η εξουσία".

   Delete
  3. Για να το πω κάπως πιο προβοκατόρικα και βρώμικα : ο Τσίππρας και οι προκάτοχόί του δεν μας λένε ποιο είναι το αφεντικό τους.

   Delete
  4. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς, αλλά:

   Το ποιος είναι το αφεντικό του Τσίπρα είναι ασφαλώς κατανοητό, όπως κατανοητό ήταν ποιος είναι το αφεντικό του Giorgou. Οι "συμπάθειες" δεν κρύβονται.
   Τι εννοείς να παραδεχτεί η αριστερά ότι το νόημά της είναι η μη βία, μη εξουσία, μη εκμετάλλευση; Είναι σαν να λες, να παραδεχτείς εσύ ότι η ζωή σου δε θα έχει καθόλου πόνο, καθόλου θλίψη, καθόλου ματαιότητα. Ή σαν να λες, γιατί δεν μπορεί ένα νήπιο να παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης; Αν δεν το παραδέχεται στο δημοτικό, άντε να πεις ότι το παιδί παλιμπαιδίζει, αν έχει γίνει ενήλικας και δεν το παράδεχεται, μία εξήγηση υπάρχει μόνο: θέλει να κοροϊδέψει τα άλλα νήπια...
   Ο Σύριζα για ποιον λόγο να μη δει εξουσία; Πολύ απλά έχουμε τις μάζες των αριστερών, κεντροαριστερών και ακροαριστερών. Αυτές δε θέλουν ΧΑ, σίγουρο αυτό. Ξέρουν βέβαια σε τι μετατρέπεται ο Σύριζα. Αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή.
   Αν το Πασόκ δεν είναι αριστερά, τότε ούτε η "δεξιά" είναι δεξιά. Το γνωρίζεις αυτό.

   Αλλά επαναλαμβάνεις το τσιτάτο ότι η εξουσία σε όλα τα κράτη είναι "ακραία δεξιά". Η εξουσία είναι απλά ακραία εξουσιαστική, διότι μόνο έτσι μπορεί να κρατηθεί, ανεξαρτήτως από την θεωρία την οποία υποτίθεται ότι πρεσβεύει. Έχουμε την θεωρία και την πράξη, κάθε εφαρμογή θεωρίας στην πράξη τουλάχιστον στην νεωτερικότητα, απέχει πολύ από την ακριβή πραγμάτωση της θεωρίας.

   Στην Μέκκα του καπιταλισμού Αμερική, που εμείς θα αποκαλούσαμε "παλιοκαπιταλιστές", ιμπεριαλιστές, κτλπ, οι αυτοαποκαλούμενοι γνήσιοι καπιταλιστές, εξανίστανται στο τωρινό τους οικονομικοπολιτικό μόρφωμα, διότι είναι λέει "crony capitalism", καπιταλισμός παρείστικός δηλαδή, που η Wall Street και οι μεγαλοτραπεζίτες διασώζονται από τους πολιτικάντηδες φίλους τους με τα λεφτά των φορολογούμενων, ενώ αυτοί οι γνήσιοι "καλοί" καπιταλιστές είναι λένε υπέρ του τίμιου ανταγωνισμού κτλπ, αυτοαποκαλούνται και libertarians.
   Άρα δεν είναι "ακραία δεξιά" η εξουσία σε όλα τα κράτη, παρά μόνο μέσα από τα μάτια ενός αριστερού.
   Στην Ελλάδα ασφαλώς δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για αριστερούς ούτε για δεξιούς ούτε για καπιταλιστές, αλλά μάλλον για διάφορους τύπους εξουσιαστών και για δομές μη ανεξάρτητες, κυρίως "φατριαρχικού"-πατριαρχικού-οικογενειοκρατικού τύπου, που ως επικάλυψη μόνο και σπανίως ως ουσία, εκφράζουν κάποια από τις γνωστές πολιτικές θεωρίες και ιδεολογίες.
   Στην πραγματικότητα ότι δεν γεννήθηκε εδώ, είναι ξένο και δεν είναι δόκιμο να χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό. Πλέον μόνο οι όροι πατριώτης - διεθνιστής, ή ξενόδουλος/ξενοκίνητος - αυτόβουλος νομίζω ότι μπορούν να ξεχωρίσουν τους Νεοέλληνες.

   Delete
  5. "Nothing is more anarchic than power. Power can essentially do what it wants, and what it wants is completely arbitrary or dictated by its economic needs that elude common logic".
   —Pier Paolo Pasolini

   Φυσικά δεν χρησιμοποιούσε την ίδια έννοια της αναρχίας που είναι κοινή στον αναρχισμό.

   Delete
  6. Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι όπως για τον αριστερό στην Ελλάδα, κάθε τι το αρνητικά εξουσιαστικό χαρακτηρίζεται "ακροδεξιό", έτσι και για τον αμερικάνο στην Αμερική, η εξουσία στη καπιταλιστική χώρα του που δεν του αρέσει, χαρακτηρίζεται ως "σοσιαλίζουσα", "σοσιαλιστική-φασιστική" με το παράδειγμα εκεί να δίνεται ως η μίξη επιχειρήσεων και κράτους (wall street-βιομηχανίας-πολιτικάντηδων) και άρα φασιστικό, άρα σοσιαλιστικό, άρα κακό.
   Οπότε ο πολιτικός ορισμός της εξουσίας είναι το λιγότερο, αναξιόπιστος και ευκαιριακός..

   Delete
  7. "Οπότε ο πολιτικός ορισμός της εξουσίας είναι το λιγότερο, αναξιόπιστος και ευκαιριακός".

   Απόλυτα σωστός.

   Delete
  8. ΕιδωλολάτρηςFebruary 23, 2014 at 9:19 AM

   Το να βγαίνεις εκ των υστέρων και να κρίνεις την πολιτική διαδρομή του Πα.Σο.Κ ή της Ν.Δ, μπορεί να έχει ιστορική αξία, αλλά δεν λέει πολλά επί της ουσίας. Το γεγονός είναι ότι, ακόμη κι αν το πολιτικό έργο του πασόκ (ή της νουδού) θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση "αλόγιστη σπατάλη σε βαθμό προδοσίας", το κόμμα σε θεωρητικό επίπεδο αποτελούσε πόλο έλξης εκείνων που αυτοπροσδιορίζονταν ως κεντροαριστεροί.

   Το ότι η διαφθορά δεν εκπορεύεται αποκλειστικά από την Αριστερά ή τη Δεξιά, και ούτε η ιδανική Αριστερά ή η Δεξιά μπορούν να είναι διεφθαρμένες, ανήκει σε άλλη συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι πως, άλλο το ιδανικό της Αριστεράς και άλλο οι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί στην πραγματικότητα. Το πιο ταιριαστό παράδειγμα εδώ έχει να κάνει με τον Χριστιανισμό, ο οποίος, μπορεί θερωρητικά να είναι η θρησκεία της Αγάπης, όμως εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο με διώξεις και σφαγές. Άλλο ο ιδανικός Χριστιανισμός στη θεωρία των εισηγητών του, και άλλο η πρακτική εφαρμογή του, η οποία τον οριοθετεί και τον χαρακτηρίζει ως υλικό φαινόμενο! Όπως πολύ ορθώς είπε ο άνεργος παραπάνω, αν το πασόκ δεν ήταν 'αριστερά' τότε ούτε η νουδού ήταν 'δεξιά'. Εγώ θα πω ότι ούτε το Κ.Κ.Ε είναι απολύτως 'αριστερά', ούτε η Χ.Α απολύτως 'δεξιά', όπως και κανένα κόμμα δεν θα μπορέσει ποτέ να υλοποιήσει εξ'ολοκλήρου μια πολιτική θεωρία.

   Άρα το πασόκ χαρακτηρίζεται αριστερό κόμμα επειδή οι άνθρωποι που το απάρτιζαν αντλούσαν πρότυπα από το αριστερό ιδεοστάσιο, ασχέτως αν ήθελαν ή μπορούσαν να τα εφαρμόσουν πρακτικά (θέμα που μπορεί να αφορά τόσο τη συνέπεια των ιδίων, όσο και την εφαρμοσιμότητα των προτύπων). Ο 2ος λόγος είναι ότι, ακόμα κι αν το Κράτος του πασόκ αποτελούσε απλά ένα εργαλείο πλουτισμού όποιου κόμματος βρισκόταν κάθε φορά στην εξουσία, επιμέρους δομές του (δημόσια εκπαίδευση π.χ.) διατηρούνταν προσπελάσιμες για το αριστερό άκρο του πολιτικού φάσματος (και τα αντίστοιχα πρότυπα), αλλά απροσπέλαστες για το δεξιό. Αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι το πασόκ ήταν εκ γενετής του αντιδραστικό σε ό,τι θύμιζε τις πολιτικές καταστάσεις που προϋπήρχαν αυτού.

   Delete
 11. Μικρά συμβολή εἰς τόν προβληματισμόν του ὁμίλου, περί τοῦ τίς ὑμῖν δεῖ ἂρχειν , δάνειον ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστὀμου

  "ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασθαι δῆμον. " Ἰω. Χρυσ. Εἰς Ἀνδριάντας, PG 49, 34
  Καί τοῦτον έκ τοῦ μεγαλυτέρου πολιτειολόγου ὃλων τῶν ἐποχῶν κατά τόν Αὐστριακόν καθηγητήν Stephan Verosta


  Μετά τιμῆς

  Νικόλαος Παρθένης Ἀγραφιώτης

  ReplyDelete
 12. Συριζα η αλλιως νεοπασοκαρα εχουμε και λεμε https://www.youtube.com/watch?v=bGtGIdFGGTM και https://www.youtube.com/watch?v=Oq5d4LTnl74 κωλοτουμπας λεει https://www.youtube.com/watch?v=7lWbRVdwCGQ
  και στο τέλος σας πάω όλους εδώ μέσα χαλαρό στοίχημα οτι θα φάμε στην μάπα μνημονιακη συγκυβέρνηση https://www.youtube.com/watch?v=eXQeWjQ6MaY θέλετε να μάθετε γιατί πολεμιέται ετσι ο λαϊκός σύνδεσμος;; για αυτό https://www.youtube.com/watch?v=8Cuphs4vmvQ

  ReplyDelete
 13. Φαίνεται πως η ΧΑ είναι το Ρωσικό κόμμα του σήμερα.

  ReplyDelete
 14. Ἀνώνυμε, ναί. Ἡ ΧΑ εἶναι τὸ σημερινὸ Καποδιστριακὸ κόμμα. Βλέπε τὸ ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 216, Δεκέμβριος 2013, "Τὸ ἀνατολικὸ κόμμα: Ἡ ἀναβίωση τοῦ Καποδιστριακοῦ Κόμματος στὴν Ἑλλάδα", σσ.54--61 (Τὸ τεῦχος εἶναι διαθέσιμο στὴν Στοὰ τοῦ Βιβλίου, στὸ Βιβλιοπωλεῖο Ἔσοπτρον). Βλέπε καὶ Ἐλεύθερη Ὥρα, 6 Σεπτεμβρίου 2013: "Κιτσίκης, ἡγέτης Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ". Ἀλλὰ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν εἶναι κομμουνιστικὸ κόμμα, δύναται νὰ ἀναρριχηθῇ συνάμα στοὺς ὤμους καὶ τῆς Ῥωσίας καὶ τῶν ΗΠΑ, ἐὰν τελικὰ εὐδοκιμήσῃ ἡ νέα ἀμερικανο-ρωσικὴ Γιάλτα στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Γι'αὐτὸ χρειάζεται πολὺ λεπτὸς γεωπολιτικὸς χειρισμὸς ἀπὸ τὸν μελλοντικὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ποὺ πρέπει νὰ ἐμφορεῖται ἀπὸ συνθετικὸ ἐθνικομπολσεβικισμό, π.χ....σὰν τὸν Κιτσίκη!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. 21/02/2014, έχει αρχίσει η επικοινωνιακή επιχείρηση προετοιμασίας των προφυλακίσεων από τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Το γράφω προς απάντηση κάποιων φίλων οι οποίοι με αποκαλούν συνωμοσιολόγο.
  Σε τρεις εβδομάδες θα έχουμε προφυλακίσεις ή όχι; Η ιστορία θα δείξει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. σε έχουν προλάβει άλλοιFebruary 23, 2014 at 2:16 PM

   Οι ανακρίτριες, στην έκθεσή τους, επικαλούνται μια μελέτη κάποιου Χρήστου Σατλάνη, σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λάμπρο Μαργαρίτη. Ποιός είναι ο τίτλος της μελέτης; Δείτε:

   "Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόμματος ή μιας πολιτικής οργάνωσης ως εγκληματικής οργάνωσης;"

   Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε, ανάμεσα σε άλλες για διάφορα νομικά θέματα, στο περιοδικό 'Ποινική Δικαιοσύνη', στο οποίο ο Μαργαρίτης είναι διευθυντής. Σε ποιό τεύχος του περιοδικού; Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2013.

   http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/262/issues/1157/lemmas/4872663

   Στο εξής ας μας δίνουν να διαβάζουμε το περιοδικό 'Ποινική Δικαιοσύνη', για να ξέρουμε ποιά κόμματα επιτρέπεται να υποστηρίζουμε και ποιά απαγορεύεται.

   Delete
  2. Έχω καλύτερη λύση! Τα νέα κόμματα να υποβάλλουν τα καταστατικά τους για έγκριση στο περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη.

   Θα γλιτώσει ο Άρειος Πάγος από τον φόρτο εργασίας!

   Delete
  3. Ο Σαμαράς δεν μπορώ να καταλάβω τι νομίζει ότι κάνει. Έχει χάσει όντως όπως λέει η ΧΑ την επαφή με την πραγματικότητα; Δεν μπορεί να μην ξέρει τι αποτελέσματα θα έχουν τα μέτρα που παίρνει και την αντίδραση του λαού στις διώξεις και τις απαγορεύσεις. Φοβάται τόσο πολύ τις έξωθεν πιέσεις, ή τον κρατάνε τόσο γερά που σκάβει τον λάκκο του;
   Τι να υποθέσει κανείς;
   Μήπως παίζει τίποτε άλλο; Δηλαδή, μήπως προετοιμάζουν επίτηδες το γιγάντωμα της ΧΑ ώστε να ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ με τον χοντρό σε κάποια δεδομένη στιγμή και να αφήσουν τη χώρα είτε στο Σύριζα είτε στη ΧΑ; Αλλά και πάλι, μόνο με το Σύριζα στέκει αυτό, γιατί αν την αφήσουν στη ΧΑ, μετά και όλες αυτές τις διώξεις, δε θα αφήσει ΑΥΤΟΥΣ η ΧΑ να φύγουν έτσι απλά από τη χώρα όπως έφυγε ο άλλος.
   Άρα ένα πιθανό συμπέρασμα είναι ότι: υπακούμε στους έξωθεν, κάνουμε τις διώξεις, είμαστε καλά παιδιά στα μάτια τους, παίρνουμε όλα τα μέτρα, είμαστε καλά παιδιά και στα μάτια των ευρωλύκων, αφήνουμε την χώρα στο Σύριζα και φεύγουμε για άλλες πολιτείες, όπου "δε θα μας ξεχάσουν" αφού είμασταν καλά παιδιά.
   Άρα αν είναι σωστός ο συλλογισμός, τότε η ΧΑ θα μπορέσει να τιμωρήσεις τους διώκτες της και μνημονιακούς σφαγείς του λαού, μόνο αν ανέβει ΠΡΙΝ το Σύριζα στην εξουσία. Αν όχι, θα την έχουν κάνει με ελαφρά και θα μείνουν μόνο οι "ανανεωτές" να πληρώσουν την νύφη.
   Βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ο Τσίπρας θα γίνει ο νέος Τσάβες μόλις ανέβει στην εξουσία, θα βρούμε όλοι δουλειά, θα ενώσει όλους τους λαούς της Ευρώπης σε φιλολαϊκή και συνεργατική βάση και θα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά περί τιμωριών και εκδικήσεων και Χρυσών Αυγών (όχι αβγών) και κακών τοκογλύφων, διότι θα βιώνουμε τον σοσιαλισμό. Μπορούμε;

   Delete
  4. Μα τον Σοσιαλισμό βιώνουμε εδώ και 40 χρόνια και έχουμε καταντήσει έτσι όπως έχουμε καταντήσει.

   Delete
  5. Δεν ξέρεις τι εστί σοσιαλισμός.

   Delete
 17. Replies
  1. Μια βιαστική απάντηση στα παραπάνω. "Τι εννοείς να παραδεχτεί η αριστερά ότι το νόημά της είναι η μη βία, μη εξουσία, μη εκμετάλλευση; Είναι σαν να λες, να παραδεχτείς εσύ ότι η ζωή σου δε θα έχει καθόλου πόνο, καθόλου θλίψη, καθόλου ματαιότητα." Μα αυτό θέλουμε όλοι και αυτό είναι το μόνο μας κίνητρο. Ακόμα και η πολιτική δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από αυτή την αλήθεια.

   Delete
  2. Δηλαδή η αριστερά είναι μονιστική, μονοθεϊστική ή ουμανιστική - όπως θέτε πείτε το - ενώ η δεξιά είναι παγανιστική. Παγανιστική υπό την έννοια ότι ο κόσμος συντίθεται αναπόφευκτα από ασυμφιλίωτες οντότητες που βρίσκονται σε ανταγωνισμό. Παίρνω τις λέξεις αριστερά και δεξιά όχι με τηντρέχουσα πολιτική τους χρήση αλλά με το παραδοσιακό συναισθηματικό τους νόημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι όροι αυτοί έρχονται από τη Γαλλική επανάσταση, όπου οι πιο δεξιοί ήταν πιο κοντά στον κόσμο της μεσαιωνικής μοναρχίας, που ήταν παγανιστικός, και οι αριστεροί πιο κοντά στον πανθεϊσμό.

   Delete
  3. Πανθεισμός με την έννοια "όλα είναι Θεός" ή καλύτερα "όλα είναι ιερά και τίποτα δεν είναι - δεν υπάρχει διάκριση".

   Delete
  4. Σας υπενθυμίζω ότι τόσο επί Βυζαντίου όσο και στη Δύση οι πολιτικές συγκρούσεις έπαιρναν τη μορφή θρησκευτικών πολέμων και δογματικών διενέξεων. Δεν πρέπει να ήταν τελείως ηλίθιοι - μπορεί η βία να είναι ηλιθιότητα, αλλά δεν είναι εύκολο να το πεις.

   Delete
  5. «Δηλαδή η αριστερά είναι μονιστική, μονοθεϊστική ή ουμανιστική - όπως θέτε πείτε το - ενώ η δεξιά είναι παγανιστική. Παγανιστική υπό την έννοια ότι ο κόσμος συντίθεται αναπόφευκτα από ασυμφιλίωτες οντότητες που βρίσκονται σε ανταγωνισμό. Παίρνω τις λέξεις αριστερά και δεξιά όχι με τηντρέχουσα πολιτική τους χρήση αλλά με το παραδοσιακό συναισθηματικό τους νόημα».

   Εύγε. Περιέγραψες εν γένει τις ηθικότητες στις οποίες βασίζονται η αριστερά και δεξιά. Η δεξιά είναι παγανιστική, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί λόγω χριστιανικής συνήθειας. H αριστερά είναι χριστιανική, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί λόγω ιστορικών διωγμών.

   Delete
  6. Ενδιαφέρουσα θέση για τη μονιστική αντίληψη της αριστεράς. Αλλά δε νομίζω ότι η παραδοσιακή δεξιά μπορεί να χαρακτηριστεί παγανιστική, απλά μη μονιστική ίσως. Αλλά ούτε αυτό νομίζω είναι ακριβές. Για παράδειγμα, το ultra-νεοφιλελεύθερο, ιμπεριαλιστικό, πλανητικό σχέδιο των "Ιλλουμινάτων", για μία παγκόσμια υπερτράπεζα, ένα παγκόσμιο νόμισμα, μία παγκόσμια υπερκυβέρνηση, παγκόσμια Χρεοκρατία των λαών, κτλπ, κι αυτό μονιστική αντίληψη δεν είναι;

   Delete
  7. Όχι. Η επίσημη δεξιά πάντα κάπως τη βρίσκει με τη λαϊκή παγανιστική δεξιά διότι παραδέχεται τη διάκριση άρχοντος και αρχουμένου, που είναι τελείως μα τελείως παγανιστική. Ο δυϊσμός, π.χ. ο μανιχαϊσμός είναι ένας μπερδεμένος παγανισμός. Ο μονισμός δεν είναι η μοναδα κόντρα στο όλον ούτε το ένα κόντρα στα πολλά ούτε ο Χριστιανισμός κόντρα στον παγανισμό.

   Στο ιδεολογικό επίπεδο φαίνεται συχνά το χειρότερο έρχεται από τους δυϊστές, διότι είναι φανατικοί.

   Delete
  8. Για να γίνω πιο σαφής. Ο παγανισμός δέχεται την ύπαρξη διαφορετικών οντοτήτων. Π.χ. το σαλιγκάρι είναι διαφορετικό από την πεταλούδα. Ο Χριστός είναι διαφορετικός από τον Μωάμεθ. Ο Oμπάμα είναι καλός αλλά κάνει κακά πράγματα,

   Ο μονισμός θα πει το ίδιο πράγμα ακριβώς, αλλά δεν δέχεται ότι υπάρχει κάτι πίσω από όλα αυτά.

   Ο μονισμός αρνείται τη λέξη ύπαρξη, δίοτι η λέξη ύπαρξη σημαίνει ότι υπάρχουνε δύο κόσμοι. Ο μονισμός δεν το συζητάει καν.

   Delete
  9. kostandi, κάποιες φορές γράφεις αρκετά αφηρημένα, ίσως είναι το χόμπι σου, αλλά επειδή με έχει απασχολήσει προσωπικά το θέμα του μονισμού, με έβαλε σε συλλογισμό η φράση σου ότι "ο μονισμός αρνείται τη λέξη ύπαρξη".
   Τι ακριβώς εννοείς και υπάρχει κάποια πηγή για αυτόν τον ισχυρισμό;
   Προσωπικά δεν μπορώ να βρω πολλές θεωρίες που να ΜΗΝ μπορώ να τις χαρακτηρίσω μονιστικές. Εκτός από κάποιους σπάνιους απόλυτους μανιχαϊσμούς, κάθε τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί μονιστικό.
   Γιατί η λέξη ύπαρξη λες ότι υπονοεί την ύπαρξη δύο κόσμων; Υπονοεί την ύπαρξη Ενός κόσμου με πολλά επίπεδα. Όπως πχ η Πλατωνική θεωρία των Ιδεών. Δεν είναι μονιστική; Υπάρχει ο αληθινός κόσμος και η αντανάκλασή του εδώ σε μας. Μονισμός δεν είναι και αυτό; Στο ίδιο σύνολο ανήκουν και τα δύο επίπεδα.
   Ο άθεος υλισμός είναι σίγουρα μονιστική θεωρία. Ακόμα και ο χριστιανισμός, στο επίπεδο του ότι ο λεγόμενος Διάβολος είναι δημιουργία του Θεού για να δοκιμάσει τους ανθρώπους, μονιστικό δεν είναι κι αυτό στην τελική;
   Και οι εωσφοριστές χρηματόδουλοι Ιλλουμινάτοι-Μασονάτοι που πιστεύουν στο τέλος της ιστορίας μέσα στο δικό τους πλάνο της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης, κι αυτό μονιστικό δεν είναι κατά βάθος;

   Delete