Dec 27, 2015

270 – Τὸ 2016 θὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου καὶ τοῦ Πάνου Καμμένου

Ἡ ἐπανόδος τῆς ἑλληνικῆς βασιλικῆς οἰκογενείας στὸν θρόνο της ποὺ προετοιμάζεται μὲ μεθοδικότητα ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως, τὸ 1975, θὰ φθάσῃ στὸ αἴσιο τέλος της τὸ 2016. Αὐτὴ ἡ ἐπάνοδος συνδέεται μὲ τὴν πολιτικὴ σταδιοδρομία τοῦ Πάνου Καμμένου.

Ὁ Καμμένος ἀπεφάσισε νὰ ἀποσχισθῇ ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία  τὸν Ἰανουάριο-Φεβρουάριο 2012, μὲ σκοπὸ νὰ ὑποστηρίξη ἕνα συγκεκριμένο ἄν καὶ μὴ δημοσιοποιημένο πρόγραμμα:  1 –Νὰ βοηθήσῃ στὴν ἐπάνοδο τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας στὸν θρόνο της.  2 – Νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ἀμερικανικὴ καὶ νατοϊκὴ γραμμὴ κατὰ τῆς γερμανικῆς εὐρωζώνης καὶ τοῦ εὐρωνομίσματος.  3 – Νὰ βοηθήσῃ στὰ πλαίσια τῆς Νέας Γιάλτας στὴν προσέγγιση τῆς φιλοαμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ῥωσία καὶ τὸ Ισραήλ. 4 – Νὰ γίνῃ ὑπουργὸς Ἀμύνης γιὰ νὰ ἐλέγξῃ τὸν στρατὸ καὶ νὰ ἐτοιμάσῃ ἐν καιρῷ τὴν στρατιωτικὴ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στὸν πρότυπο τοῦ Ἰσραήλ μὲ τὴν ἐπιστράτευση τῶν γυναικῶν καὶ τὴν συνεχῆ ὑπαγωγὴ στὰ ὅπλα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐν ὄψει τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος στὸν συνεχιζόμενο πλανητικὸ πόλεμο, στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσραήλ. 5 –Νὰ δώσῃ καθοδηγητικὸ ῥόλο στὴν Ὀρθοδοξία, ἐφ’ὅσον ἡ ἰδεολογία του περιστρέφεται στοὺς ἑξῆς τέσσερις βασικοὺς ἄξονες: φιλοβασιλισμός, φιλοαμερικανισμὸς μὲ χρήση δολλαρίου, φιλοϊσραηλινισμὸς καὶ στρατικοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ Ἑλλὰς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.

Τὸ κύριο μέλημα τῆς τακτικῆς του γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν συμμετοχή  του στὴν πολιτικὴ ἐξουσία ἦταν νὰ εὕρη ἕνα ὄχημα καὶ νὰ προσκολληθῇ σὲ αὐτὸ ὥστε, διεκδικῶντας τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης, νὰ δυνηθῇ νὰ παίξη τὸν ῥόλο μελλοντικοῦ Μεταξᾶ.

Τὸ ὄχημα αὐτὸ εὑρέθη στὸ πλέον ἀναξιόπιστο καὶ ὀππορτουνιστικὸ κόμμα ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ὁ ἑλληνικὸς κοινοβουλευτισμός, ξεπερνῶντας ἀκόμη καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀνδρέα, δηλαδὴ τὸν Σύριζα τοῦ Τσίπρα. Ὁ Καμμένος ἐπέτυχε νὰ ἐξαρτηθῇ ἡ παραμονὴ στὴν ἐξουσία τοῦ Σύριζα ἀπὸ τὴν συνεργασία του μὲ τὸ κόμμα του ΑΝΕΛ ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ ἐξασφαλισθῇ τὸ μοναδικὸ ὑπουργεῖο ποὺ τὸν ἐνδιέφερε, τὸ ὑπουργεῖο Ἀμύνης. Καὶ μέχρι στιγμῆς τὸ ἔχει ἐπιτύχει.

Τὸ 2016 λοιπὸν θὰ εἶναι ἡ καθοριστικὴ χρονιὰ γιὰ τὸν Καμμένο, ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς ἐπιδεινώσεως τοῦ πλανητικοῦ πολέμου μὲ βάση τὸ ἀπόλυτο χάος ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ ἡ συνεχὴς αὔξηση τοῦ μεταναστευτικοῦ ἀδιεξόδου, ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἰσλαμιστικῶν τρομοκρατικῶν κρουσμάτων, ἡ τελεία ἀποβλάκωση τῶν ψηφοφόρων τῆς κυρὰ Τασίας, ἡ ἐπέκταση τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ φαινομένου ποὺ θὰ σαπίζῃ ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ τὴν ἑλληνικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία. Ἡ ὑποστήριξη τοῦ Κωνσταντίνου στὸν Σύριζα διὰ τοῦ London Times τὴν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 2015 καὶ ἡ κοινοποίηση, τὴν ἴδια χρονιά, στὸν Β΄ τόμο τῆς αὐτοβιογραφίας του τῆς προτάσεως νομιμοποιήσεως τοῦ ΚΚΕ ποὺ εἶχε κάνει τὸ 1965, εἶχαν ὡς σκοπὸ νὰ παρουσιάσουν ἕνα ἀριστερο προφὶλ τοῦ Ἄνακτος ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπανενθρονίσεώς του, ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Καμμένος περιμένει νὰ ἐπωφεληθῇ.

Ἀλλὰ  βεβαίως οἱ προβλέψεις, ὅσο καὶ νὰ βασίζονται σὲ μία εἰς βάθος γνώση τῆς ἐσωτερικῆς καὶ διεθνοῦς καταστάσεως, ὑπόκεινται στὸ ἀπρόβλεπτο ἐπεμβάσεως κάποιου κόκκου ἄμμου στὸν μηχανισμὸ τοῦ χρόνου ποὺ δύναται νὰ τὸν μπλοκάρῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 27 Δεκεμβρίου 2015

45 comments:

 1. μμμμμ μ'άρέσει που κρατάτε και μια "πισινή" Κύριε Δημήτρη ένας κόκκος άμμου λοιπόν.
  Κόκκος άμμου ;;;; ή απλως ο "κοκός" δεν ξερει ποτε κανεις που θα κάνει την γκάφα...παλλι και πάλι και παλι δεν το λετε αλλα ετοιμοας εισαστε...δεν μπορεί νάχει εμπιστοσύνη κανείς σαφτά τά νούμερα .
  Προσωπικά δεν με νοιάζει άς έρθει όποιος θέλει εδω που καταντήσαμε αλλά Γκλουκσμπουργκ είναι δεν είναι δά και ό Παλαιολόγος...Αγια Ρωμαικη Αυτοκρατορια.....ειμαστε τελειως στο απέναντι άκρο ...καμμια σχεση με την ανατολικη εκκλησία νομιζω;

  Οι Σερβοι είχανε κι έχουν για βασιλιά τους έναν βοσκό. Καραγιωργης Ομπρενοβιτς Πετροβιτς κανια σημασια....τονε βγαλε η μάννα γή.

  Εμείς που πάμε; μάλλον σαστισμένος μου φαινεσται κι εσείς !!!

  Παντα με εχτίμηση
  Γεράσιμος
  ReplyDelete
 2. πολυ σωστά αυτά...αλλά έχω την εντύπωση ότι λάθος άνθρωπο έχουν για να τα υλοποιήσει...

  ReplyDelete
 3. Share similar doubts about Kammenos and Konstantinos, but outcome could be worse.

  ReplyDelete
 4. Συμφωνῶ ἀπολύτως.Ἐγὼ δὲν εἶπα ὅτι ὁ Καμμένος εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιὰ νὰ ὑλοποιήση τὴν ἐπάνοδο στὸν θρόνο τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας (μᾶλλον τοῦ υἱοῦ Παύλου, ὄχι τοῦ πατέρα Κωνσταντίνου). Ἀπόδειξη ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση (σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Πιπινέλη καὶ Μεταξᾶ) νὰ γράψῃ ὁ ἴδιος βιβλίο! Τὸ περίφημο βιβλίο του γιὰ τὴν τρομοκρατία τὸ εἶχε γράψει ὁ Γεωργαλᾶς, κατόπιν παραγγελίας του καὶ τὸν εἶχε πληρώσει μάλιστα, τὸν Γεωργαλᾶ, χαρίζοντάς του του ἕνα καινούργιο αὐτοκίνητο.Δυστυχῶς, ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἔχει τὴν σοφία (μέχρι στιγμῆς) νὰ ἐπιλέξῃ καλύτερο ἀπὸ τὸν Καμμένο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. they are many true greek believers...my opinion is that tsipras will trigger the process of all above without knowing it!...

  ReplyDelete
 6. Αφού δυστυχώς δεν υπάρχουν ΠΡΟΣΩΠΑ Καθηγητά!!! ΔΥ-ΣΤΥ-ΧΩΣ!! Ακυβέρνητο σαπιοκάραβο. Μάλιστα ιδίως στον Εθνικόφρονα/Φασίζοντα Χώρο. Προχθές έβγαλε ο Κασιδιάρης το καινούριο του..."σύγγραμα" με φωτογραφία εξωφύλλου να βαρά, ναι να ΒΑΡΑ ένα σάκο ημίγυμνος φορώντας μόνον ένα κοντό μαύρο σορτσάκι, με την κάμερα να επικεντρώνει τον φακό της στην...Σβάστικα με στο μπράτσο του!!!!

  ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΛΙΘΙΟΤΑΤΕ ΣΑΧΑΡΙΕ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ!! ΟΧΙ! ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! ΟΧΙ! ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ! ΟΧΙ! ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ? ΟΧΙ! ΕΝΑ ΣΑΚΟ ΝΑ ΒΑΡΑΜΕ ΜΕ ΣΒΑΣΤΙΚΑ, ΟΧΙ ΑΓΧΙΒΑΣΙΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!

  Αυτά ενώ η Ουρανία και ο Κασιδιάρης παλιά εξύβριζαν τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ εν Ελλάδι Εθνικώς σκεπτόμενο, μαζί με τον Σαράντο Καργάκο, τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Αντί να προωθήσουν Ελληνικά βιβλία διανοουμένων του Φασίζοντος Εθνικιστικού χώρου που υπάρχουν πλείστα, κάθονται και το παίζουν αθλητές του ΜΜΑ.

  Η έλλειψις προσώπων αποτελεί την κυριοτέρα πληγή εδώ και 41 χρόνια Καθηγητά! Ευθύνονται οι μάζες και οι γραικύλοι για αυτή το τεράστιο πλήγμα, εξ'ολοκλήρου δημιούργημα της Μεταπολιτεύσεως. Κανεις δεν δύναται με τα τωρινά δεδομένα να βάλει τάξη στο μπάχαλο. Μήτε Καμμένος, μήτε Βασιλεύς(εδώ γελάμε), μήτε σβαστικοφόροι Σαχάριοι...ίσως ο Γκüλεν...

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Πολύ καλό το άρθρο. Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός της δωρεάν διάθεσης του βιβλίου της αυτοβιογραφίας του Κωνσταντίνου σε έκδοση Λαμπράκη – Ψυχάρη από την εφημερίδα “Το Βήμα”.

  ReplyDelete
 9. Tὸ ἄρθρο εἶναι πολὑ καλό. Tὸ περιεχόμενό του εἶναι συνεπἑς μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ κου Κιτσίκη στὴν ἑκμπομπή Ἀντιθέσεις στὸ κανάλι Κρήτη TV (20/11/2015). https://www.youtube.com/watch?v=_7IX95Sng1g. Ἡ πολιτική συμεριφορά τοῦ κου Καμμένου ὅπως περιγράφεται στὸ ἂρθρο ἁντιστοιχεῖ στὴν πολιτική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, τὴν Ἑπανάσταση καὶ τὴν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ Ὁθωνα, ὅπως αὺτὴ παρουσιάζεται ἁπὸ τὸν Τζὼν (Γιάννη) Πετρόπουλο(ς), Πολιτικὴ καὶ Συγκρότηση Κράτους στὸ Ἑλληνικό Βασίλειο (1833-1843), ἐλλ. ἕκδοση ΜΙΕΤ, Ὰθήνα, 1985. Στὴν σελ. 819 ὁ Πετρόπουλος ὲξαίρει τὴν συμβολή τοῦ Τ.Ν.Πιπινέλη στἠν κατανόηση τῆς Ὀθωνικῆς περιόδου, χωρὶς νὰ συμμερίζεται κατανάγκην τἱς φιλομοναρχικές του πεποιθήσεις, καὶ παραθέτοντας τὰ σημεία ποὺ κατὰ τὴ γνώμη του ὁ Πιπινέλης παρέβλεψε ῆ δὲν ἑρμήνευσε σωστὰ στὸ ἔργο του Ἡ μοναρχία ἑν Ἑλλάδι, 1833-43, Ἀθήνα 1932.

  ReplyDelete
 10. σημ. Τ. Πιπινέλης σημαίνει Τάκης, Παναγιώτης. Ὁ Πιπινέλης δὲν ἦταν φαίνεται καθόλου καθαρευουσιάνος.

  ReplyDelete
 11. Τα δύο μεγαλύτερα σφάλματα της Μεταπολιτεύσεως ήταν
  1) η κατάργηση της βασιλευομένης δημοκρατίας και
  2) η σκόπιμη διάλυση το 1977 (από τους Ανδρέα Παπανδρέου και Κ. Καραμανλή) της Ένωσης Κέντρου-Νέες Δυνάμεις (ΕΚΝΔ), όπως η Ένωση Κέντρου (ΕΚ) μετονομάστηκε το 1974. Η λογική που επικράτησε στην πολιτική ζωή της Ελλάδος μετά το 1977 υπήρξε διχαστική, ακριβώς επειδή η ισορροπία που παρείχε στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδος ο κατεξοχήν μεσαίος χώρος, (δηλαδή το Κέντρο), έπαψε να υφίσταται, από την στιγμή που η EK διαλύθηκε. Τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ, που επωφελήθηκαν εκλογικά από την αποσύνθεση του κεντρώου χώρου, δεν κατόρθωσαν σε καμία περίπτωση να εμπεδώσουν σταθερό πολιτικό κλίμα στη χώρα, όπως διεφάνη και από τις εξελίξεις στη συνέχεια. Τα λάθη συστηματικά διαδέχονταν το ένα το άλλο, με αποκορύφωμα την σημερινή τραγική κατάληξη της Οικονομίας, την τεράστια ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση την οποία όλοι βιώνουμε σήμερα, καθώς και την υπαγωγή της Ελλάδος στον "Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης" (ΕΜΣ).
  35 χρόνια μετά της κατάργηση της ΕΚΝΔ, το 2012, ο Πάνος Καμμένος τόλμησε να ιδρύσει την «νέα Ένωση Κέντρου», τους Ανεξάρτητους Έλληνες, με σκοπό την συμφιλίωση του ελληνικού λαού. Δυστυχώς η προσπάθεια του αυτή τορπιλίστηκε από την «δολοφονική μήτρα» του πολιτικού συστήματος, που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία. Ξεκίνησε με ποσοστό περίπου 11%, αλλά ο ανελέητος πόλεμος και οι συκοφαντίες που δέχτηκε από την Νέα Δημοκρατίαξεπέρασαν κάθε όριο, με αποτέλεσμα το κόμμα να περιθωριωποιηθεί σε ποσοστά της τάξης του 4%. Σήμερα, όσο ποτέ, είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρξει ένα μεγάλο Κέντρο, που θα περιλαμβάνει την κεντροαριστερά, αλλά και την κεντροδεξιά.


  ReplyDelete
 12. Ἐνδιαφέρουσα ἡ παραπάνω ἀνάλυση τοῦ Χρήστου.Θὰ ἤθελα καὶ τὴν γνώμη ἐπ'αὐτοῦ ἄλλων σχολιαστῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Μα Καθηγητά σοβαρά τα λέτε? Αρχίζω και εκπλήσσομαι με τα τελευταία σας λεγόμενα, ιδίως δε στον κυβερνοχώρο(facebook), όπου ισχυρίζεσθε ότι οι Έλληνες ήσαν πάντοτε έμποροι όπως οι Εβραίοι και τίποτε παραπάνω!

  Στο θέμα μας τώρα. Μα καλά σοβαρά? Μιλούμε ως και καλά τύποις αντιφρονούντες και αντιφιλελεύθεροι περί ενός άκρως φιλελευθέρου, κΥνοβουλευτικού θέματος? Μα η απάντησις είναι απλούστατη. Ποίος ο ρόλος του Ολυμπιακού δίχως τον Παναθηναϊκό, του ΝΑΤΟ δίχως του Συφμώνου Βαρσοβίας και έπειτα του Ισλάμ? Κέντρο, σημαίνει κανένας αντίπαλος και συνεπώς έλλειψη οπαδοποίησεως των πολιτικών ψηφοφόρων, συνεπώς δε σκεπτόμενα άτομα. Ίσως η ορθοτέρα επιλογή εντός εντός κΥνοβουλευτικού πλαισίου, μαζί με τις ανατρεπτικές δυνάμεις της Επαναστατικής Αριστεράς και Δεξιάς. Όμως η ιδεολογία(Φιλελευθερισμός) δεν παύει να υφίσταται ως αντιφυσική, συνεπώς αναπόφευκτα θα διαμελίσει την Κοινωνία καταστρέφοντας κάθε Φυσικό Ανθρώπινο σύνολο, αφήνοντας για τελευταία την Οικογένεια(πουτανοποίηση της γυναικός, προβολή πολυγαμικών προτύπων στους άνδρες, άγχος και κόστη για το κάθε παιδί, ευκολία πραγματοποιήσεως των φονικών εκτρώσεων, προβολή μίας άκρως ανήθικης "ελευθέρας" "κουλτούρας", ευκολία αποκτήσεως διαζυγίων, Οικονομικός Συναγωνισμος των δύο Φύλων και Φεμινισμοί(!!) και τέλος, προβολή και παρελάσεις υπερηφάνειας(!!!) τρανσ-ανωμάλων και κιναίδων χάριν υιοθετήσεως παιδιών!! Επίσης κάτι που παρατηρώ στη νεολαία. Μεγάλη διάδοση της πορνογραφίας και μάλιστα στη Δύση προσφάτως ενός ακραίου φετίχ του κερατώματος και της "άπιστης συζύγου"."

  Συνεπώς τί να ειπούμε? Εάν δούλευε κάποτε ο Φιλελευθερισμός, δεν δούλευε ο ίδιος. Πρώτον υπάρχει μία περίοδος που διαρκεί συνήθως μία Γενιά για να πάει ένα Έθνος ή μία Κοινωνία από το +5 στο 0 και ύστερα στο -5. Η μάζα δεν το αντιλαμβάνεται ποτέ, μερικοί αντιλαμβάνονται το 0 όταν βρισκόμεθα στο -5, ενώ ελάχιστοι, αντιδημοκρατικοί βλέπουν να έρχεται το -20. Δεύτερον, ομιλούμε περί ενός Οικονομικού-Πολιτικού Φιλελευθερισμού, όχι Κοινωνικού! Στην Αμερική του '50 ακόμη και του '60, υπήρχαν ακόμη έστω και μερικές Χριστιανικές Αξίες, ενώ γυρίζονταν από το κολάσιμο σημερινό Χόλυγουντ(εβραϊκών συμφερόντων), ταινίες με μεγάλο Ηθικό μήνυμα, όπως το "Εγχειρίδιο ενός Παντρεμένου"(A Guide for the Married Man), όπου μάλιστα πρωταγωνιστούσε ο Εβραίος Γουόλτερ Μάθιου, παίζοντας τον σύζυγο που απορειράται να απατήσει την σύζυγό του αλλά τελευταία στιγμή καταλαβαίνει την Αξία της Οικογενείας του όσο και το Λάθος που πάει να κάνει. Η ταινία κλείνει με τον Γουόλτερ να γυρνά στην Οικογένειά του καταχαρούμενος που δεν αποστάτησε, ενώ στο υπόβαθρο παίζουν οι στίχοι "There's no place like Home".

  Όμως ο άκρατος φιλελευθερισμός και η μεγάλη ηλιθιότης του Ρίγκαν που έδωσε χώρο τεράστιο στα νέα κινήματα της Παγκοσμιοποιήσεως, κατέστρεψαν τα πάντα, σε βαθμό που όσοι Ρωμηοί παραμένουν το Ισλάμ να θαυμάζουν! Συνεπώς, μην ακούω για κυνοβούλια παρακαλώ! Προτιμώ τους Ομεϋάδες παρά τους τραπεζίτας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *εντός ενός
   **Συμφώνου Βαρσοβίας

   Delete
 14. Κύριε Κιτσίκη μου, έχω συγγράψει ολόκληρο άρθρο με θέμα: «Ανάγκη δημιουργίας ισχυρού κεντρώου κόμματος», το οποίο και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος «Το Χωνί».

  http://www.toxwni.gr/xoni-apopsi/apopseis/item/81782-anagki-dimiourgias-isxyroy-kentroou-kommatos

  ReplyDelete
 15. Όσο για την..Βασιλευόμενη Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να γελάσω! Λίγο απ'όλα δεν γίνεται. Ή ολοκληρωτικός Αρμεγεδδών με κιναιδοκρατία ή Σπαθάτη Βασιλεία, "Βασιλική Διαταγή και τα σκυλιά δεμένα!" όπως έλεγε και λέει ο Παππούς μου.

  ReplyDelete
 16. Αντωνιάδη μέτεφερε την Αγανάκτησή μου σε όλους τους μπουρζουαζοεπαναστάτες της σοσιαλκιναιδοκρατίας. Χορτάσαμε από κολάρους-ποπολάρους. Αφήστε τις γραβάτες και πιάστε τα Άρματα εάν επιθυμείτε αλλαγή.

  ReplyDelete
 17. Α τέλος, ο Καμμένος! Εάν ήτο Ανήρ διαμετρήματος υψηλού, θα είχε γίνει Πρωθύπουργός σήμερα, ή τουλάχιστον ανερχόμενη πολιτική δύναμη μετά την κωλοτούμπα του Σύριζα και προσεχώς Κυβέρνηση. Είχε κάθε ευκαιρία να συσπειρώσει όλη την Δεξιά, από ψοδοεξιά φιλελέ, μέχρι Ρωμηούς και Εθνικιστάς, γκρεμίζοντας την ΝΔ στο σημερινό δικό του 3%, αλλά εφάνη ολίγος παρά τον όγκο του...εδώ ίσα-ίσα μπαίνει στη Βούλή...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eσύ αν ήσουνα "Κωνσταντινουπολίτη" στην θέση του Πάνου Καμμένου τι θα έφτιαχνες? Από λόγια χορτάσαμε. Όλοι το παίζεται αρχηγοί με πολύ μεγάλη ευκολία. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα.
   Χρειαζόμαστε δύο μεγάλα-κύρια κόμματα.
   Ένα μεγάλο Κέντρο και ένα "νέο λαϊκό κόμμα", το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει η Χρυσή Αυγή (αν θέλει) και τουλάχιστον ένα μέρος από την κομμουνιστική αριστερά. Εάν μπει στον κόπο να μελετήσει κανείς το πρόγραμμα του παλιού Λαϊκού Κόμματος, θα διαπιστώσει ότι το κόμμα αυτό δεν ευνοούσε καθόλου τον "αχαλίνωτο" Καπιταλισμό και την πλήρη "ελεύθερη αγορά". Ήταν ένα βαθιά κοινωνικό κόμμα, το οποίο προέβλεπε καθεστώς "μικτής Οικονομίας" με κρατική παρέμβαση. Ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης το 1943 έλεγε: "είμαστε υπέρ μιας βασιλευομένης σοσιαλιστικής δημοκρατίας". Αυτό τα λέει όλα.

   Delete
  2. Γεγονός και συμφωνώ με εσένα. Όμωςνπρόσεχε Χρήστο. Τότε πρώτον υπήρχε ο εξ'Ανατολάς Κομμουνιστικός κίνδυνος. Μία Σοσιαλιστική Ελλάδα σχεδόν σίγουρα θα μειωνόταν στην Ελλάδα του 1881, ενώ οι Τούρκοι θα βρίσκανε και αυτοί μεγάλη ευκαιρία όπως το '74 στην Κύπρο. Συνεπώς η Χούντα αποτέλεσε Θείο Δώρον, καθώς επροστάτεψε τα μέγιστα την εδαφική μα και την Ηθική-Ρωμαίηκη ακεραιότητα της Ελλάδος, τότε. Δεύτερον, στην εποχή που ζούμε, το φιλελεύθερο Διεθνές κεφάλαιο κάνει κουμάντο σε πάσης φύσεως φιλελεύθερο πολίτευμα, συμπεριελαμβανομένης και της σημερινής σοσιαλκιναιδοκρατίας του Σύριζα. Ο Βασιλεύς θα αποτελούσε όπως και δύναται να αποτελέσει, εάν όντως επιστρέψει που το βλέπω πιθανό, μία αστεία φιγούρα. Αρχηγίσκος με σχοινιά, πλήρως ελεγχόμενη από το Διεθνές Κεφάλαιο ως μαριονέτα.

   Συνεπώς προτιμώ 21η Απριλίου αν και το κάλλιστο θα ήτο ένας εκ νέου Μεταξισμός. Μία μίξη 4ης Αυγούστου, Φασίζοντος Εθνικισμού και Ρωμηοσύνης. Ο απόλυτος Ηγέτης θα ήταν και Ηγεμών.

   Delete
  3. Εάν ήμουν στη θέση του Καμμένου, θα είχα κάνει ήδη από τον Ιούλιο, Εθνικό πραξικόπημα και Χούντα.

   Delete
  4. "Κωνσταντινουπολίτη", έχεις μείνει πολύ πίσω έχασες επεισόδεια...
   Μην μπερδεύεις την ιδεολογία και το πολιτικό-κοινωνικό σύστημα, με την μορφή διακυβέρνησης. Όταν λέμε Βασιλευομένη Δημοκρατία, μιλάμε μόνο για τον αρχηγό του κράτους, ο οποίος είτε θα πρέπει να είναι ουδέτερος και σύμβολο δλδ ο βασιλιάς, ή θα πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο. Αλλά εγώ λέω, ότι το πολιτικό πρόσωπο είναι εκ’ φύσεως διαβλητό, δεν μπορεί να γίνει σύμβολο. Αυτό είναι αφύσικο!

   Delete
  5. Συμφωνούμε απολύτως. Όμως το ίδιο το πολίτευμα δεν είναι παρά παρακλάδι της εκάστοτε ιδεολογίας. Και το κυνοβούλιο του Φιλελευθερισμού.

   Delete
  6. "Κωνσταντινουπολίτη" μου, νομίζω πως δεν ήταν πάντα έτσι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα είχε ένα καθεστώς αστικής δημοκρατίας και παράλληλα υπήρχε και ο βασιλικός θεσμός. Όταν ήρθε το κεθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ιωάννου Μεταξά, που ήταν ένα ιδιότυπο εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, η βασιλεία συνέχιζε να υπάρχει. Αύριο, μπορεί να έρθει στην εξουσία ένα κόμμα με εθνικοσοσιαλιστικό πρόγραμμα, να λειτουργήσει ομαλά και να εφαρμόσει το εθνικοσοσιαλιστικό πρόγραμμα του, μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μην συνδέουμε αποκλειστικά το πολίτευμα ή την μορφή του πολιτεύματος με την ιδεολογία και με το πολιτικό σύστημα. Είναι εσφαλμένη λογική! Και μην ξεχνάμε παιδια >>> τα πάντα ρει ...

   Delete
  7. Χαχαχα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα φίλε Χρήστο. Ένα κυνοβούλιο, μάλσιστα ένα κυνοβουλευτικό πολίτευμα, είναι αργό στις αντιδράσεις του, νωθρό, ενώ δεν συνάδει με μία Μεταξική(Φασίζουσα Εθνικιστική δίχως επεκτατισμό+Ορθόδοξη) ταυτότητα. Δεν εκπνέει ίχνος σεβασμού, ενώ πάλι κυβερνούν οι μάζες! Δηλαδή το πρόβλημα δεν λύνεται καθόλου! Έπειτα, η 4η Αυγούστου είχε ισχυρές ιεραρχικές δομές. Το κυνοβούλιο πού κολλά? Ας γελάσω...

   Θέλουμε μία Μεταξική Ελλάς, με Πολίτευμα Μεταξικό, Ορθόδοξο Φονταμενταλισμό και εκτός των Ελληνικών ορίων, Ελληνοκεντρική τάση.

   Delete
  8. Αγαπητέ μου φίλε, "Κωνσταντινουπολίτη", εγώ πιστεύω, ότι στα επόμενα χρόνια, ο Φιλελευθερισμός θα διαχωριστεί και ως θεωρία θα είναι κάτι διαφορετικό από τον Καπιταλισμό.
   Στην Ιατρική μέχρι πριν από λίγα χρόνια, είχαμε το ειδικότητα του Νευρό-Ψυχιάτρου. Σιγά-σιγά αυτά τα δύο διαχωρίστηκαν. Και έγινε άλλο ο Νευρολόγος, άλλο ο Ψυχίατρος. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με την ιδεολογία του Φιλελευθερισμού στο μέλλον. Όταν λέμε Φιλελευθερισμό, δεν θα εννοούμε κατ’ ανάγκην και Καπιταλισμό.
   Y.Γ. Ο Μεταξάς ήταν σπουδαίος!

   Delete
 18. Όπως ολίγοι φαίνονται οι ΧΑγίτες παρά τον έντιμο και ειλικρινή Πατριωτισμό τους.

  ReplyDelete
 19. Οι όροι φιλελευθερισμός , καπιταλισμός και ελεύθερη οικονομία ερμηνεύονται από τον καθένα όπως θέλει. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη οικονομικός φιλελευθερισμός αλλά κοινωνικός, ούτε ελεύθερη οικονομία αλλά κρατική παρέμβαση και μικτή οικονομία. Δηλαδή πλήρης εκμετάλλευση του λαού από ολιγάρχες ιδιώτες νταβατζήδες που με τις ευλογίες και την ανέχεια του κεντρώου και όχι μόνο χώρου του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του επιτρέπουν να εργάζεται μόνο για να τον ξεζουμίζουν με την παράνομή τους φορολογία και την αισχρή τους χειραγώγηση. Ψόφος σε τέτοιο κράτος και Ευρώπη. Εγώ προτείνω Αναρχικό καπιταλισμό, laissez-faire και λαοκρατία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταρχήν υπάρχει ο όρος “free market economy”. Οικονομία της ελέυθερης αγοράς. Αυτό είναι ευρέως γνωστό.
   Κοινωνικός Φιλελευθερισμός (σοσιαλδημοκρατία δλδ) δεν μπορεί να είναι, όταν πωλούνται τα πάντα και δεν υπάρχει καμία κρατική παρέμβαση και καμία κοινωνική μέριμνα για τους αδυνάτους και οι αδύνατοι πεθαίνουν από την πείνα και το κρύο.
   Θα πρέπει δλδ να μην δίνουμε βάση στα λόγια, αλλά στην ουσία. Για παράδειγμα, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, που το αναθεματίζουν σχεδόν οι πάντες για κομμουνιστικό καθεστώς, δεν είναι παρά ένα εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς, παίζουν δλδ ρόλο οι δομές του καθεστώτος και όχι τα λόγια.
   Το παλιό Λαϊκό Κόμμα της Ελλάδος ήταν ένα κοινωνικό και προοδευτικό κόμμα. Είχε πρόγραμμα για απαλοτρίωση των τσιφλικιών και για δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, καθώς και για κρατική παρέμβαση. Και νομίζω, ότι τότε δεν υπήρχε «αχαλίνωτος» Καπιταλισμός, παρά μόνο «μικτή» Οικονομία και κρατική παρέμβαση, αν και η Οικονομία ήταν υπό ανάπτυξη. Ο κύριος Κιτσίκης το γνωρίζει καλύτερα αυτό.
   Όλα αυτά βέβαια, αποδεικνύονται στην πράξη.
   Τέλος, η Φιλελευθερισμός ως καθαυτός είναι η ελευθερία της σκέψης και του λόγου και ο Καπιταλισμός είναι ο Καπιταλισμός. Περιορισμένος ή «αχαλίνωτος».
   Αυτά Dasein.

   Delete
 20. Από την πείνα και το κρύο πεθαίνουν όσοι αφήνουν τις ελπίδες τους σε κόμματα και κράτη να διαχειριστούν τα του οίκου τους.Ελεύθερη αγορά δεν είναι όταν πωλούνται τα πάντα, αλλά όταν ο κόσμος μόνος του καθορίζει τους κανόνες εμπορίου ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση χωρίς τις μονοπωλιακές αισχροκέρδειες του κράτους. Έτσι δούλευε πάντα η αγορά και το εμπόριο από την αρχαιότητα. Εγώ λέω πως για να υπάρξει αχαλίνωτος καπιταλισμός προϋποθέτει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι και να υπάρχει συναλληλία. Τα τσιφλίκια και τα φέουδα είναι απαράδεκτα, αλλά όσοι σε Ελλάδα και Ευρώπη τα κατήργησαν, δηλαδή τα κράτη, το έκαναν για να γίνουν οι ίδιοι τσιφλικάδες και φεουδάρχες.

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. Ὁ ἄσχετος παρατηρεῖ ἀπὸ τὴν προηγούμενη συζήτηση τὰ ἑξῆς. 1. Ὁ κος Πᾶνος Καμμένος ἐμφανίζεται ταυτόχρονα ὡς κεντρῶος καὶ φιλοβασιλικός. 1α. Τὸ μεταπολεμικὸ πολιτικὸ Κέντρο ἀνθεῖ ἐπὶ βασιλευομένης Δημοκρατίας καὶ ἐξαφανίζεται μαζί της. 1β. Οἱ ἱστορικοί ἡγέτες τοῦ κέντρου (Σοφούλης, Παπανδρέου) ἦταν σημαίνοντες βενιζελικοί (ἄρα, ὑποθέτει κανείς, Ἀνταντόφιλοι).

  2) Ὑπόθεση βασική - Ὁ φιλελευθερισμός συνυπάρχει μὲ μιὰ κεντρική άρχή. Γιὰ νὰ ὑπάρξει ἀπόλυτος φιλελευθερισμὸς σὲ μιὰ χρηματικὴ οἰκονομία θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν ἐκδίδει κανεὶς τὰ νομίσματα καὶ τὰ χαρτονομίσματα. Εἶχα προτείνει ὅτι ἡ λύση τοῦ προβληματος τοῦ εὑρὼ θὰ ἦταν νὰ κλείσει ἡ εὐρωπαϊκὴ κεντρικὴ τράπεζα χωρὶς νὰ ἀλλάξει τὸ νὸμισμα. Ὅμως ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα βακτηρίδιο ὁνόματι polypus europhagus varuphakius καταστρέψει ὅλα τὰ εὐρώ, ποιὸς θὰ διασφαλίσει τὴν ἀντικατάστασή τους ; Ὁ φιλελευθερισμὸς ἀναπτύσσεται φαίνεται μόνο δίπλα σὲ ἀπολυταρχικά, δηλαδή κεντρικά κατευθυνόμενα οἰκονομικὰ καθεστῶτα ἐπὶ τῶν ὁποίων παρασιτεῖ. Ἐπίσης φαίνεται νὰ μοιράζεται μὲ τὰ καθεστῶτα αὑτὰ τὴν πίστη στὴ Θεία Πρόνοια (αὐτορρύθμιση - θεῖο κάλεσμα). Τὰ ἐπαναστατικὰ καθεστῶτα θεωροῦν ἀντίθετα ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια σπρώχνει σὲ διορθωτικές πράξεις ὑπέρ τῆς ἐφαρμογῆς της στὸν κόσμο αὑτό. Στὸ ἐπαναστατημένο Παρίσι, βασικὸ αἴτημα τῶν ἀβράκωτων (sans-culotte, μικροαστῶν κυρίως, μικρεμπόρων καὶ καταστηματαρχῶν, ποὺ στηρίξανε τὸν Ῥοβεσπιέρρο, ἦταν ἡ διατίμηση, δηλαδή ὁ καθορισμός σταθερῶν χαμηλῶν τιμῶν σὲ βασικὰ ἀγαθά.

  ReplyDelete
 23. Ο Σαράντος Καργάκος για τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ελλήνων Έγερσις

  https://www.youtube.com/watch?v=JvhYh9DjIyc

  ReplyDelete
 24. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!, ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΑ ΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΛΙΑ!. 2016 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΑΣ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!!!!!!

  ReplyDelete
 25. Καλὴ βασιλικὴ χρονιὰ σὲ ὅλους καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας τὴν καταπεπονημένη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Καλὴ χρονιὰ καθηγητά Κιτσίκη! Είστε πολύ σπουδαίος και πιστεύω πως όλοι εδώ μέσα στο blog, είμαστε ευτυχείς που σε έχουμε φίλο. Καλή χρονιά σε όλους!

  ReplyDelete
 27. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ! ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ! ΤΟ 2016 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΛΟ ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

  ReplyDelete
 28. Εγώ "Κωνσταντινουπολίτη", στα εθνικά θέματα είμαι εθνικιστής, στα οικονομικά σοσιαλιστής και στο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης είμαι φιλελεύθερος (με κάποια ΄όρια φυσικά). Στο θέμα της οικουμενικότητας του ελληνισμού, είμαι "Κιτσίκης". Τέλος.

  ReplyDelete
 29. Ομοίως, ομοίως, Φασιστής/Φονταμεταλιστής(εξαρτάται τί θεωρείς ελευθερία εκφράσεως, εάν θεωρείς γκέι πράιντ και κιναιδο-πορνικο καταστάσεις ισχυεί το παραπάνω, εάν απλώς εννοείς τον διάλογο ως μέσον εξαγωγής συμπερασμάτων είμαι σύμφωνος με εσέ. Ο Διάλογος προϋπήρχε κατά πολύ του Φιλελευθερισμού), ομοίως για το τελευταίο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε, αφού έγραψα "με κάποια όρια φυσικά", σημαίνει, ότι δεν εγκρίνω τα ‘‘γκέι πράϊντ και τις κιναιδό-πορνικό καταστάσεις’’.
   Εάν δεν υπήρχε η ελευθερία της έκφρασης, τώρα δεν θα μπορούσαμε να γράφουμε εδώ πέρα, θα μας "μπαγλαρώνανε".

   Delete
  2. Σε ένα Εθνικό Καθεστώς ό,τι γράφουμε εδώ θα ήτο πράξις. Δεύτερον, τώρα δε σε μπαγλαρώνουν, σε αποκλείουν κοινωνικώς. Αρνούνται τον διάλογο συνεχώς. Ο Πλεύρης επί παραδείγματι, ουκ ολίγες φορές προσκάλεσε κυνοβουλευτικούς χάριν συζητήσεως στην εκπομπή του. Φυσικά, ουδείς εδέχθη ή μάλλον σωστότερα, ετόλμησε να εμφανισθή και δημοσίως να διαλυθή.

   Delete
  3. Μα το σημερινό καθεστώς, "Κωνσταντινουπολίτη", δεν είναι φιλελεύθερο, είναι στυγνή δικτατορία. Απλά, επικαλείται τον Φιλελευθερισμό, για να καλύψει τα εγκλήματα του. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση ήταν Φιλελευθερισμός, απλά κάποιοι έκαναν την ψευτό-"Γαλλική Επανάσταση" στο όνομα στου Φιλελευθερισμού, για να μπορούν έτσι να προωθήσουν ευκολότερα τα «βρώμικά» και εγκληματικά σχέδια τους.
   Όσο για τον Πλεύρη, τον εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω, όταν Αδικαιολόγητα επιτέθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη καθαρά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ήταν μία ενέργεια που τον αδικεί.

   Delete
 30. Tὸ σημερινὸ πολιτικὸ καθεστὼς εἶναι τιμοκρατικό - τὰ πάντα μετριοῦνται μὲ τὸ χρῆμα. Τὸ νὰ μετριοῦνται μὲ εὔσημα κομμουνιστοσύνης, χριστιανοσύνης ἤ ἐθνικοφροσύνης δὲν ἀλλάζει πολλά πράγματα.

  ReplyDelete
 31. Συμφωνώ, Κωνσταντή. Οι ταμπέλες είναι μόνο για διαστρέβλωση και για την καλύτερη εξυπηρετηση του συστήματος.

  ReplyDelete
 32. Κυριε, ο Πανος Καμμενος εχει "καει" ηδη ως ενεργουμενο του ευρωατλαντισμου. Ποιος βλαξ θα πιστευε αυτο το ατομο? Αλλωστε εχει το ιδιο παχος οπως και ο αλλος "πατριωτης' ο Καρατζαφυρερ με τις επιδοσεις στις οφσορ.....

  ReplyDelete