Feb 8, 2016

280 – Τὸ ΚΚΕ καὶ τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα

280 – Τὸ ΚΚΕ καὶ τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα


Ἐνῷ ἡ Γαλλία σείεται ἀπὸ τὴν ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν της, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἰδική μας ἀγροτιά, δίδοντας στὸ ἀγροτικὸ ζήτημα πανευρωπαϊκὴ διάσταση, καὶ ἐνῷ οὔτε τὰ γαλλικὰ οὔτε τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πανευρωπαϊκὴ αὐτὴ διάσταση, τίθεται καὶ πάλι τὸ ἀλγεινὸ θέμα τοῦ κομματικοῦ ποδοσφαιρισμοῦ, τοῦ φανατισμοῦ, ποὺ διχάζει ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῶν ξένων, τὸν ἑλληνικὸ ὅπως καὶ τὸν γαλλικὸ λαό.

Διότι, π.χ., ἐνῷ κατὰ κόρον τὸ κατεστημένο ἐκμεταλλεύεται τὴν δολοφονία ἑνὸς ἀριστεροῦ ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν προσπάθεια ἀφανισμοῦ ἑνὸς ὁλοκλήρου κοινοβουλευτικοῦ κόμματος  μὲ λαϊκὴ βάση τοῦ 7%, ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖται σκανδαλωδῶς ἡ δολοφονία  δύο ὀπαδῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπὸ ἀντιεξουσιαστές, ὄχι μόνον δὲν ἔγινε καμμία προσπάθεια συλλήψεως τῶν ὑπευθύνων αὐτῆς τῆς διπλῆς δολοφονίας, ἀλλὰ οὐδεὶς φαίνεται νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν ἄνιση μεταχείριση τῶν δύο αὐτῶν ὑποθέσεων. Γιὰ μένα, πρόκειται ἐδῶ γιὰ τρανὴ ἀπόδειξη παρακμῆς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.

Τὸ ΚΚΕ ἔχει ἀποδείξει ὅτι παρὰ τὰ ἀναπόφευκτα λάθη στὴν ἀνάλυση τῶν γεγονότων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας στὸν διάβα ἑκατὸ ἐτῶν βίου, συνεχίζει νὰ ἐντυπωσιάζῃ τοὺς ἐπιστήμονες μὲ τὴν ὀξύτητα τῆς ἐπιστημονικῆς του σκέψεως ποὺ τὴν χρωστᾷ, κατὰ τὴν γνώμη μου, στὴν σωστὴ χρήση τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ. Ἐδῶ δὲν ὁμιλοῦμε οὔτε γιὰ τὰ ἐγκλήματα κάθε πολιτικῆς δράσεως οὔτε γιὰ τὶς περιόδους σχετικῆς ἀκινησίας ποὺ κάνουν τὸ ΚΚΕ νὰ ὁμοιάζει μὲ σοφὴ κουκουβάγια, παραμένοντας ὅμως ἀκίνητη ἐπὶ τοῦ κλάδου της, ἀνεμίζοντας ἁπλῶς τὰ φτερά της.

Στὶς 14 Ἰουνίου 2015, ἐδημοσίευσα στὸ μπλόγκ μου ἕνα ἄρθρο τοῦ Ῥιζοσπάστη τῆς 12η Ἰουνίου 2015, γιὰ τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα, ποὺ ἀμέσως ἐσχολιάσθη μὲ βίαιο τρόπο ἀπὸ φίλο μου, ὁ ὁποῖος ὅμως στὸ παρελθὸν ἐψήφιζε ΚΚΕ, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι διανοούμενοι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, οἱ ὁποῖοι, μέσα στὴν φούρια τοῦ ἑλληνικοῦ τους χαρακτῆρα, κάποια στιγμὴ ἔχασαν τὴν ὑπομονή τους καὶ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὸ ΚΚΕ.

Ἰδοὺ λοιπὸν τί ἔγραφε ὁ φίλος μου, σὲ ἀπάντηση τῆς δημοσιεύσεώς μου, (δημοσίευση, ἀριθμὸς 203), τοῦ μπλόγκ μου:

«Ὁ Ριζοσπάστης γράφει μαλακίες δ καί πολλά χρόνια. σον δέ φορ γιά τήν φορολογία τν μή χόντων εσόδημα, ἔ κε εναι πού ψεύδεται συστόλως.... Τό ργανο το "Κομμουνιστικο" Κόμματος λλάδος ς θυμηθε τήν δική του συμπεριφορά στούς πολυμένους του... Νισάφι πιά μέ τό συστημικώτερο "κομμουνιστικό" κόμμα τν παναπτύκτων το Περισσο, τς μεγαλύτερης κωλοτούμπας στήν στορία το κομμουνιστικο κινήματος καί το χαϊδεμένου παιδιο τν ΜΜΕ τά τελευταα 3 χρόνια».

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἐξεγέρσεως τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου, ἀναδημοσιεύω παρακάτω τὸ ἄρθρο τοῦ Ῥιζοσπάστη  καὶ ἀφήνω τὸν ἀναγνώστη νὰ κρίνῃ ἐὰν πρόκειται γιὰ μαλακίες, μαζί μὲ τὸ σχόλιό μου ποὺ ἀκολουθοῦσε τὴν δημοσίευση αὐτὴ στὸ μπλόγκ μου:

Σύντροφε Τσίπρα, ἰδοὺ τί γράφει Ὁ Ῥιζοσπάστης τῆς 12ης Ἰουνίου 2015:
«Νέα σκληρ μέτρα σ βάρος τν μικρομεσαίων γροτῶν παίρνει συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κολουθῶντας τν ντιαγροτικ Κοινὴ Ἀγροτικὴ Πολιτική (ΚΑΠ) τς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ΕΕ). Τ πρτο σφοδρ κτύπημά ποὺ δέχονται ο γρότες εναι μέσ τς φορολογίας, καθώς, πφέτος κα γιὰ πρώτη φορά, ποχρεώνονται νὰ πληρώσουν φόρο π τ πρτο ερ το εσοδήματος κα γιὰ τς πιδοτήσειςπάνω π 12.000 ερώ, μ συντελεστὴ 13% κα μαζ προκαταβολ το 27,5% το φόρου για τ πόμενο τος. Φόρο θ πληρώσουν κομα κι κενοι ποὺ δεν χουν καθόλου εσόδημα, ρκε νὰ χουν να σπίτι στὸ χωρι κι να ατοκίνητο, φο σχύει κα γι' ατος φορολογία μ βάσ τ τεκμαρτ εσόδημα. κυβέρνηση «ξέχασε» γρήγορα τ φορολόγητο στω κα ατν τν 12.000 εὐρ (ψίχουλο βεβαίως κα ατ μπροστ στὴν μεγάλη λαϊκ φοροληστεία), πο ταζε προεκλογικ κα στοὺς γρότες γιὰ νὰ κλέψῃ τν ψφο τους, ποδεικνύοντας κα μ' ατ τν τρόπο τι κάθε λλο παρ νδιαφέρεται γιὰ τὸν φτωχ γροτικ κόσμο κα συνολικ τὸν λαό, φο τν ξεζουμίζει μ τὴν φορολογία, γιὰ νὰ μ θιχτον τ κέρδη κα τ συμφέροντα τν καπιταλιστῶν.

Γιὰ νὰ διασκεδάσει τν γανακτήσ τν γροτῶν γι' ατ τ μέτρα, πο συνεχίζουν νὰ φαρμόζονται κανονικά, κυβέρνηση ξιοποιε στὴν προπαγάνδα της τ σχέδιο ποὺ προτείνουν ο δανειστές. σχυρίζεται, δηλαδή, τι δική της πολιτικ εναι «λιγότερο κακή» σ σχέση μὲ τὰ μέτρα ατὰ ποὺ φορον τος γρότες κα βάζουν στὴν διαπραγμάτευση ο λεγόμενοι «θεσμοί», τ ποα, σύμφωνα μ δημοσιεύματα (φημερίδα «λευθερία» τς Λαρίσας), εναι μεταξ λλων τ ξς: Νὰ αξηθον συντελεστς φορολόγησης π τ 13% στὸ 33% κα προκαταβολ το φόρου γιὰ τ πόμενο τος π τ 27,5% στὸ 100%. Νὰ καταργηθε πιστροφ το Εδικο Φόρου Κατανάλωσης γιὰ τ γροτικ πετρέλαιο, ταν στοὺς φοπλιστς τ δίνει φορολόγητο. Νὰ μειωθε τ ποσ τς πιστροφς ΦΠΑ, να μειωθε ριθμς σων θ τν δικαιονται. Νὰ αξηθον ο σφαλιστικς εσφορς στὸν ΟΓΑ.

Τ δεύτερο μεσο χτύπημα ποὺ δέχονται ο γρότες εἶναι νέα μείωσ τν πιδοτήσεων κα τν λλων νισχύσεων ποὺ προβλέπεται π τὴν νέ ΚΑΠ τς ΕΕ 2015 - 2020 κα ποία, συνολικά, μπορε να φτάσει μέχρι κα τ 50%. Μ δεδομένο τι ο πιδοτήσεις-νισχύσεις καλύπτουν να μεγάλο μέρος το συνολικο γροτικο εσοδήματος, γίνεται φανερ τι ατ μειώσ θ' ποτελέσει τὴν «χαριστικ βολή» γιὰ χιλιάδες μικρομεσαῖα γροτικ νοικοκυριά. κυβέρνηση, ποδεχομένη κα φαρμόζοντας σα προβλέπονται στὴν νέα ΚΑΠ τς ΕΕ, σπρώχνει κι λλους πολλος μικρομεσαίους γρότες στὸν Καιάδα το ξεκληρίσματος, διευκολύνοντας τ νὰ περάσουν γ κα παραγωγ στὰ χέρια λίγων μεγαλοαγροτν κα καπιταλιστῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται πιχειρηματικ στὸν γροτικ τομέα.

Τ νέα ντιαγροτικ μέτρα ἔρχονται νὰ προστεθον στὰ παλιά πού, παρ τς περ το ντιθέτου προεκλογικς ποσχέσεις το ΣΥΡΙΖΑ, ξακολουθον νὰ σχύουν κα νὰ φαρμόζονται, πως: Πρτο, ΕΝΦΙΑ γιὰ τ σπίτια, τος χυρνες, τ οκόπεδα κα τ χωράφια, πο δὲν καταργήθηκε, λλ θ «τρυγήσει» ξανά τις τσέπες τν γροτν, κομα κα τν πενήτων συνταξιούχων το ΟΓΑ, ο ποοι χουν τν τυχία νὰ διαθέτουν να χαμόσπιτο στὸ χωριό, κτισμένο, πρν π δεκάδες χρόνια, μ χιλίους κόπους κα βάσανα κι να κτηματάκι γιὰ τν κπο τους. Δεύτερο, ο μεγάλες αξήσεις ποὺ χουν γίνει στὶς τιμς το γροτικο πετρελαίου κα το γροτικο εύματος κα σ λα, σχεδόν, τ γροτικ μέσα κα φόδια, καθς κα στὰ σφάλιστρα το ΟΓΑ κα το ΕΛΓΑ κι χουν πετάξει στὰ ψη τ κόστος παραγωγς. Τρίτο, τ βαρι χαράτσια γιὰ τς δηλώσεις ΟΣΔΕ, τος ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ, τς νανεώσεις τν ρδευτικν γεωτρήσεων, τὴν νομιμοποίηση τν σταβλικν γκαταστάσεων, τν λεκτρονικ σήμανση τν ζων κ..

Τέταρτο, ο παρακρατήσεις γιὰ γροτικ χρέη στὴν φορία κα στὸν ΕΛΓΑ π τς πιδοτήσεις-νισχύσεις κα τς πιστροφς ΦΠΑ κα Εδικο Φόρου Πετρελαίου. Πέμπτο, ο συνέπειες γιὰ τος φρουτοπαραγωγος π τ συνεχιζόμενο μπάργκο τς ΕΕ πρὸς τὴν ωσία, τ ποο συνυπέγραψε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ κι ταν, μάλιστα, πρώτη της πράξ σ διεθνς πίπεδο. Γιὰ λα ατ τ ζητήματα, ο γρότες βρίσκονται σ ναβρασμ κα ατ κφράζεται στὶς συσκέψεις κα στὶς κινητοποιήσεις ποὺ διοργανώνει τ συνεπς γροτικ κίνημα τν τελευταο καιρό. Ο γρότες χόρτασαν π παχι λόγια κα ποσχέσεις. Καμι ναμον κα καμι νοχ δὲν δικαιολογεῖται πέναντι στὴν πολιτικ τς ΕΕ κα τς νέας συγκυβέρνησης ποὺ τος ξεκληρίζει».

[Σχόλιο Δ.Κιτσίκη]: Ἡ ἀντιαγροτικὴ πολιτικὴ τοῦ Τσίπρα χρονολογεῖται ἀπὸ παλιά. Εἴχαμε διαβάσει στὸν ἠλεκτρονικο τύπο πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, στὶς 23 Φεβρουαρίου 2012, σχετικὸ ἄρθρο τοῦ Τάκη Μίχα (Protagon.gr) ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Οἱ κουλάκοι τοῦ Ἀ. Τσίπρα». Ἀλλὰ ὁ Στάλιν ἐθυσίασε τοὺς κουλάκους γιὰ νὰ οἰκοδομήσῃ τὴν βαρειὰ βιομηχανία τῆς ΕΣΣΔ ποὺ ἀπηλευθέρωσε τὴν χώρα του ἀπὸ τὶς διεθνεῖς τράπεζες καὶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκτόξευση τὸ 1957 τοῦ πρώτου διαστημικοῦ ὀχήματος, τοῦ Σπούτνικ, ἐνῷ ὁ Τσίπρας προτίθεται νὰ θυσιάσῃ τοὺς Ἕλληνες ἀγρότες, ποὺ ἔγιναν εὔποροι χάρη στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ  τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος στὸ Δ΄Ῥάϊχ. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῷ ὁ Στάλιν θεωρεῖται στὶς σημερινὲς δημοσκοπήσεις ἀπὸ τὸν  ῥωσικὸ λαό, ἥρωας καὶ ἅγιος (φυσικὰ καὶ ἐγκληματίας ὅπως ὅλοι οἱ ἥρωες), ὁ Τσίπρας κινδυνεύει νὰ μείνῃ στὴν Ἱστορία ἕνας Τσολάκογλου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 8 Φεβρουαρίου 201660 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. στό α) σίγουρα ὑπερβάλλεις ...

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 2. Χαχαχα… ἄς γελάσω ( τρίς )

  α) τό ἄρθρο μέ ἐντάσσει στους διανοουμένους; Δέν εἴμαστε καλά…ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ;
  β) αὐτό πού ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν κομμουνισμό εἶναι τό ἴδιο τό ΚΚΕ. Τά ράσα δέν κάνουν τόν παπᾶ.
  γ) στην ἀνάρτηση πού ἀναφέρεσθε ( τήν 203) ἀνέφερα συγκεκριμένα το ψέμμα τοῦ Ριζοσπάστη τῆς 12ης Ἰουνίου 2015. Τό παρουσιάζω ξανά.

  "..Φόρο θὰ πληρώσουν ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ δεν ἔχουν καθόλου εἰσόδημα, ἀρκεῖ νὰ ἔχουν ἔνα σπίτι στὸ χωριὸ κι ἕνα αὐτοκίνητο, ἀφοῦ ἰσχύει καὶ γι' αὐτοὺς ἡ φορολογία μὲ βάσῃ τὸ τεκμαρτὸ εἰσόδημα...

  Εἶχα προσθέσει:

  «… Αὐτό εἶναι τό ἀσύστολο ψεῦδος τῆς φυλλάδας τοῦ Περισσοῦ. Ἔχει κατατεθεῖ νομοσχέδιο πού ὅσοι δέν ἔχουν εἰσόδημα, ἤ ἔχουν εἰσόδημα ἀπό τόκους μόνον, ἤ ἔχουν μικρά εἰσοδήματα σάν ἐλέυθεροι ἐπαγγελματίες μέ μπλοκάκι θά φορολογοῦνται μέ τήν κλίμακα τῶν μισθωτῶν πού ἔχει ἀφορολόγητο 9500 εὐρῶν. Γιά ὅλους αὐτούς δέν ἰσχύουν τά τεκμήρια, ὅπως δέν ἰσχύουν καί γιά τούς κατοίκους ἐξωτερικοῦ πού δέν ἔχουν εἰσόδημα…»

  Ἐπαναλαμβάνω σήμερα. Πρόκειται περὶ καραμπινάτου ψεύδους – σύμφωνα μὲ τὰ τότε προσφάτως ψηφισθέντα. Τὸ τί ἔκανε ἀργότερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἀλλάζει τὴν κρίση γιὰ τὸ τότε δημοσίευμα. Ὁ Ριζοσπάστης ἀναφερόταν σαφῶς στό τότε νομοσχέδιο ὄχι στήν κατοπινή μετάλλαξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅπως καὶ οἱ κωλοτοῦμπες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν δικαιώνουν τὴν στάση τοῦ πολιτικοῦ ἀναχωρητισμοῦ πού χαρακτηρίζει τὸ σιτιζόμενο μὲ κοινοβουλετικὰ καὶ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ΚΚΕ, οὔτε συγκαλύπτεται μὲ μαρξιστικὰ –λενινιστικὰ τσιτάτα. Τὸ νὰ ἔχεις - ὑποτίθεται –τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ μαρξισμοῦ λενινισμοῦ καὶ νὰ τά « ἀξιοποιεῖς» γιὰ νὰ κάνεις ἀπεργίες ὑπερασπιζόμενος εὐρωπαϊκὲς ἐπιδοτήσεις εἶναι τὸ ἄκρον ἄωτον τοῦ πολιτικοῦ σουρεαλισμοῦ…

  Εἴπαμε οἱ κωλοτοῦμπες ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας εἶναι ἀναμενόμενες. Δεν εἶναι αὐτό σοβαρό πολιτικό κριτήριο, ἀλλά τό ἐπιδιωκόμενο και ἐν τέλει ἐπιτυγχανόμενο ἀποτέλεσμα. Οἱ ἄξιες λόγου κωλοτοῦμπες εἶναι ἄλλες, αὐτές πρό τῆς ἐξουσίας, ὅπως τό νά ταυτίζεις τήν κομμουνιστική ἰδιότητα μέ μιά στεῖρα κοινοβουλευτική παρουσία, μέ ἄλλοθι τίς ἀπεργίες σέ μιά χώρα πού δέν παράγει. Ἄχρηστοι τελείως και ἀνίκανοι να συντονισθοῦν ἱστορικά. Ἀναμενόμενον, διότι ὡς γνωστόν δέν εἶναι μαλλιά τά γένεια…

  ReplyDelete
 3. Κάποιες θέσεις μου γιά τίς τότε τοποθετήσεις τοῦ ΚΚΕ

  1) « …Ἀλλά ἀκόμα καί νά ἴσχυαν αὐτά πού γράφει ὁ Ρῖζος πῶς συμβιβάζεται ἡ κριτική του ὅταν ἔχει κάνει τά ἴδια καί χειρότερα στούς έργαζόμενους του πρό ἐτῶν; Τί ὑποκρισία νά διαμαρτύρεται γιά τό κόψιμο τῶν ἐπιδοτήσεων, ὄταν ξέρει ὅτι αὐτές οἱ ἐπιδοτήσεις ἦταν τό ἐργαλεῖο μέ τό ὁποῖο ἡ ΕΕ δυναμίτισε τήν ὅποια ἀγροτική παραγωγή ὑπῆρχε τά προηγούμενα χρόνια, διαφθείροντας καί ἰσοπεδώνοντας τά πάντα...»


  2) «...Σήμερα γίνεται πιό φανερή ἡ προεκλογική ἐξαπάτηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τόν ἑλληνικό λαό, ὅταν ὑποσχόταν ὅτι μπορεί νά διαπραγματευτεῖ ἀποτελεσματικά γιά τά συμφέροντα τοῦ λαού μέσα στή λυκοσυμμαχία...."

  Καλά ἐκεῖ στό "Κ"ΚΕ τί πίνουν καί δέν μᾶς δίνουν; Ὅταν ἔρχεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ σέ συμφωνία μέ τήν λυκοσυμμαχία τῶν θεσμῶν τότε προδίδει τά λαϊκά συμφέροντα. Ὅταν ἀπορρίπτει τίς προτάσεις τῆς λυκοσυμμαχίας τότε ἀποδεικνύεται ἡ ἐξαπάτησή του ὅτι μπορεῖ νά διαπραγματευτεῖ. Τί σχέση ἔχουν ὠρέ αὐτά τά βλήματα μέ τόν Βελουχιώτη ( φυσικά καμία ἀφοῦ τόν κυνηγήσανε μέχρι νά τά τινάξει )Τί ζῶα Θεέ μου!!! Ἡ μιζέρια τους δέν ἀντέχεται !!!...»

  3) Ἐξ ἴσου ἄτοπος εἶναι ὁ χαρακτηρισμός " γραφειοκράτης" καί καρικατούρα τοῦ κομμουνιστῆ γιά τόν Τσίπρα, ὅταν ὁ κατ' ἐξοχήν γραφειοκρατικός ὀργανισμός καί νεκροθάφτης τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι τό μαυσωλεῖο τοῦ Περισσοῦ. Ὁ Τσίπρας δέν δηλώνει κομμουνιστής, ἄλλοι δηλώνουν καί παράλληλα τσεπώνουν εὐρωπαϊκούς μισθούς καί συμμετέχουν σέ ἑλλαδικά καί εὐρωπαϊκά κοινοβουλια ὡς μή - ἐκ τῆς ἰδεολογίας τους - ὄφειλαν. Τό "Κ" ΚΕ ἄν θέλει νά ὑπάρχει ὡς κομμουνιστικό κόμμα πρέπει πάραυτα νά ἀποχωρήσει. Ἀλλιῶς νά τό βουλώσει ὡς ἀναξιόπιστο...


  Παραθέτω συνδέσμους μέ τά τότε σχόλια μου για πληρέστερη και ὄχι ἀποσπασματική εἰκόνα

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434304938000#c634300251503590807

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434393380210#c6009313624203942474

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434376772465#c2866279599866165814

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434393380210#c6009313624203942474

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434465739713#c7424348212355031525

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/06/203_32.html?showComment=1434477509900#c404999346758618607


  Ἐν τῷ μεταξύ προέκυψε καί ἡ στάση τοῦ ΚΚΕ – βούτυρο στό ψωμί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ – τόν Αὔγουστο τοῦ 2015, ὅταν χρειαζόταν ἡ ἐπικύρωση τῆς ὁλομέλειας τῆς βουλῆς γιά τήν ἄρτι συναφθεῖσα συμφωνία μέ τούς δανειστές. Ἦταν τότε στίς μαραθώνιες μεταμεσονύκτιες συνεδριάσεις τῆς διάσκεψης τῶν προέδρων τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Βουλῆς, πού προς τιμήν της διεξήγαγε μέ ἐπιμονή ἡ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ἀπό την ψῆφο τῶν τραγικῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΚΚΕ Καραθανασόπουλου καί Λαμπρούλη, ἐκρινόταν ἡ παραπομπή τοῦ τρίτου μνημονίου γιά συζήτηση ἤ ὄχι στήν ὁλομέλεια ἐντός τῶν ἐπιθυμητῶν γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ προθεσμιῶν ( ἀκολουθοῦσε μιά σειρά εὐρωπαϊκῶν κοινοβουλίων ). Καί οἱ ξεφτίλες τοῦ ΚΚΕ ἐψήφισαν παρών… ( http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=729369 )

  ReplyDelete
 4. Πολύ σωστός ο Ζωρόαστρης. Και φυσικά όπου δεν μπορεί ο ένας επαναστατικός πόλος, θα μπορέσει ο άλλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναί κάνε ὄρεξη ...μή φᾶς ἔχουμε γλάρο ...

   Delete
  2. Χαχαχχα. Λάθος έχετε Ιμάμ μπαϊλντί. Αλλά προτιμώ τα γεμιστά με σύγκλινο μάνης.

   Delete
  3. Και φυσικά βακαλάο σκορδαλιά!

   Delete
 5. Σεβαστὲς οἱ θέσεις τοῦ Ζαρατούστρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΑ ΟΣΑ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ!. ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΟΝ Fr Gr!. ΕΥΓΕ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΟΥ!!!!!

  ReplyDelete
 7. " Οἱ κωλοτοῦμπες ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας εἶναι ἀναμενόμενες. Δεν εἶναι αὐτό σοβαρό πολιτικό κριτήριο, ἀλλά τό ἐπιδιωκόμενο και ἐν τέλει ἐπιτυγχανόμενο ἀποτέλεσμα". Ἁκριβῶς.

  ReplyDelete
 8. Εδώ σε παιδιά που κάνουν διδακτορικό δεν έχουν οικονομική ενίσχυση.
  Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και γενικότερα από το πολυτεχνείο και τις φυσικομαθηματικές σχολές μεταναστευουν καθημερινά. Θυμάμαι ένα ντοκιμαντερ που είχα δει για ένα Ιταλό φυσικό, Ενρίκο Φέρμι (Fermi) που ήταν καθηγητής, ερευνητης όταν είχε την εξουσία ο Μουσολίνη. Η Ιταλία λόγω της εισβολής στην Αιθιοπία,(αν θυμάμαι καλά) πήρε κυρώσεις από τον ΟΗΕ. Ο Μουσολίνη έκοψε τις επιχορηγήσεις στην ερευνα και ο Φέρμι έφυγε για Αμερική. Κατέλειξε στο Σικάγο να είχει φτιάξει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα. Το πρώτο βήμα για την ατομική βόμβα. Τώρα τι να λέμε για τους αγρότες.

  ReplyDelete
 9. Ἅν κατάλαβα καλά, τὸ ΚΚΕ προσφέρει ἑμμέσως ἄλλοθι στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὥστε ὀ τελευταῖος νὰ λάβει χρήματα ἁπὸ τὸ ξένο κεφάλαιο καὶ τὸ ΚΚΕ νὰ πάρει κι αὐτὸ τὴ δόση του. Δὲν ξέρω ἅν κατάλαβα καλά. Πάντως, ἄν κάπου κατάλαβα καλά

  ...δὲν καταλαβαίνω γιατὶ σὲ αὐτὴν τὴν περἰπτωση νὰ μὴν εἱπωθεῖ ὅτι τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ ἁπὸ τὸ χρῆμα αὐτό καθεαῦτό καὶ νὰ ἑπιρρίπτεται ἡ εὐθύνη σὲ αὺτὂν ποὺ ψευδῶς ἰσχυρίζεται ὅτι εὶναι ὐπεράνω χρημάτων (ἁπαραιτήτων, ἀρχαιοἑλληνιστί). Δὲν καταλαβαίνω γιατὶ νὰ ἑνοχοποιοῦνται τὰ πρεζάκια ποὔ ψεύδονται γιὰ νὰ πάρουν τὴ δόση τους καὶ οἱ πρεζέμποροι ποὺ ψεύδονται γιὰ νὰ τοῦς τὴν πλασάρουν, ἀντί νὰ μελετηθοῦν ψύχραιμα οἱ ἱδιότητες τῆς πρέζας.

  ReplyDelete
 10. ..δίνω ἕνα παράδειγμα τυχαῖο. Γράφει ὁ Ῥιζοσπάστης - Φόρο θὰ πληρώσουν ἄκομα κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν καθόλου εἰσόδημα, ἀρκεῖ νὰ ἔχουν ἔνα σπίτι στὸ χωριὸ κι ἕνα αὐτοκίνητο, ἀφοῦ ἰσχύει καὶ γι' αὐτοὺς ἡ φορολογία μὲ βάσῃ τὸ τεκμαρτὸ εἰσόδημα [...] Ὅ Ῥιζοσπάστης λοιπὸν λέει τοῦ ἀγρότη ποὺ τὸν διαβάζει ὄχι τί νὰ κάνει, ἀλλά τί θὰ κάνει. Τὸ νὰ μὴν πληρώσει τὀν φόρο κεῑται ἑκτός τοῦ καθορισμένου ῥοῦ τῆς ἱστορίας. Τῶρα, στὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας, ὁ ἁγρότης εἶτε θὰ τὸν πληρώσει τὸν φόρο, ὅπως τοῦ γράφει ὁ Ῥιζοσπάστης, εῖτε ὄχι, καὶ θὰ τὸν βγάλει ψεύτη τὸν συντάκτη. Σὲ περίπτωση ποὺ τὀν πληρώσει θάναι θῦμα, κακομοίρης, γιατί ἔτσι τὀν ἔβγαλε ὁ Ῥιζοσπάστης, σὲ περίπτωση πάλι ποὺ δὲν τὸν πληρώσει θάναι μόνος του σὰν τὸν Βελουχιώτη - πάντα σύμφωνα μὲ τὸν Ῥιζοσπάστη. Ἁφοῦ ὁ Ῥιζοσπάστης τὸν διαβεβαιοῑ ὅτι δὲν θὰ ἁποκολληθεῖ ἁπὸ τίς ῥίζες του.

  Ἥ λύση τοῦ προβλήματος εἶναι οὔτε νὰ τὸν πληρώσει, οὔτε νὰ μὴν τὸν πληρώσει, μὲ ἄλλα λόγια, νὰ φοροδιαφύγει. Συμπέρασμα - ὅπως ἅκριβῶς γινόταν στὴν Τουρκοκρατία, τὰ κόμματα εἶναι ὑπενοικιαστές φόρων τῆς ἅνωθεν ἕξουσίας. Τὸ ΔΝΤ κι οἵ Βρυξέλλες τοῦς λένε -θέμε τόσα, αὐτά ἑξαγγέλουν περισσότερα στὀ πόπολο, καὶ ἁπὸ κεῑ καὶ πέρα, ὅποιος περισσότερο φοροδιαφεύγει δίχως συνέπειες, τόσο ψηλότερα βρίσκεται στὴν κομματικὴ ἱεραρχία. Ὅσο περισσότερο τὸ κόμμα προστατεύει τὴν φοροδιαφυγὴ τοῦ πελάτη του, τόσο ἱσχυρότερο εἶναι. Εἶναι μιἄ ὕπόθεση αὐτὸ ποὔ λέω. Δὲν εἶμαι σίγουρος.

  Μὲ αὺτό τὀ παράδειγμα γίνεται ὠστόσο κατανοητὸ πιστεύω ποιὸ εἶναι τὀ σύμπτωμα τῆς κακῆς χρήσης τοῦ ναρκωτικοῦ ποὺ λέγεται χρῆμα. Νομίζει ὁ χρήστης του ὅτι αὐτός φταίει εἴτε ποὺ πληρώνει, εἴτε ποὺ δὲν πληρώνει. Ἁκριβῶς σὰν τὸν ναρκομανῆ. Τἰς ἕνοχές του ἁναλαμβάνουν νἄ τίς καταπραϋνουν ἄλλοι ὀργανισμοί. Αὐτὸ τὸ θέμα τῆς ἑλεύθερης βούλησης ἑμένα μοῦ φαίνεται τὸ πιὸ σημαντικό.

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Καθηγητά, πιστεύετε ότι το επόμενο βήμα στο κεφάλαιο "Συρία" του πλανητικού πολέμου θα είναι η εισβολή Τούρκων και Σαουδαράβων εναντίων των Ρώσων-Κούρδων-Σύρων στην Συρία?

  ReplyDelete
 14. Ὄχι τῶν Ῥώσων. Τοὺς Ῥώσους δὲν συμφέρει νὰ τοὺς κτυπἠσουν οὔτε οἱ Ἀμερικανοί, πόσῳ μᾶλλον οἱ Τοῦρκοι! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Μα πώς? Οι Ρώσσοι θα μείνουν αμέτοχοι στην εισβολή αυτή στη Συρία, Καθηγητά?

  ReplyDelete
 16. Δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπ'εὐθείας εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὴν Συρία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Έτσι πείτε μου Καθηγητά. Ήδη έχουν εισβάλει μέσω Τουρκομάνων και ανταρτών. Η Συρία για Σ.Αραβία και Τουρκία αποτελεί έναν proxy war. Απλώς είδα τα δημοσιεύματα ότι ετοιμάζουν στρατό για εισβολή.

  ReplyDelete
 18. Η νέα Γιάλτα πάντος αλλάζει την σκακίερα συνεχώς...η Κίνα περιόρισε τα επενδυτικά σχέδια της συνεργασίας με την Ρωσία, και λοξοδρομεί σε συνεργασίες με τη Δύση, όπως η ένταξη του γουάν στο σύστημα Bredon-woods... από την άλλη η Ρωσία, τουλάχιστον τώρα, φαίνεται αποκομένη...προβληματίζομαι! καμία αλλή σκέψη κ. Καθηγητά για να επιλύσουμε το γρίφο...

  ReplyDelete
 19. Μέχρι τὸ 2030 καὶ τὴν τελικὴ πολεμικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας πολλὰ ἐπεισόδια θὰ ὑπἀρξουν ποὺ θὰ φέρνουν σύγχυση στὴν γενικὴ εἰκόνα. Ἀλλὰ ἡ τελικὴ συμμαχία ΗΠΑ-Ῥωσίας κατὰ τῆς Κίνας εἶναι τόσο ζωτικὴ γιὰ Οὐασιγκτῶνα-Μόσχα, ὥστε κατ'ἐμὲ δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀντέξῃ ἡ συμμαχία Ῥωσίας-Κίνας.Προβλέπω δὲ ὅτι στὴν τελικὴ ἀναμέτρηση θὰ ἡττηθῇ ἡ Κίνα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. μακάρι! γτ διαφορετικά μας βλέπω είλωτες στους σαυρομάτες...

   Delete
  2. Κύριε καθηγητά, γειά σας και πάλι.
   Σήμερα διαβάζω οτι συμφωνήθηκε για τον μήνα Μάρτιο, υπό την σκέπη του ΝΑΤΟ, η εισβολή στην Συρία των 34 χωρών του "Ισλαμικού Συνασπισμού" με ηγέτη την Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα σχεδόν συμφωνήθηκε, με την πρόφαση του ελέγχου μεταναστευτικών ροών, η κάθοδος δυναμεων του ΝΆΤΟ στο Αιγαίο πέλαγος. Η Ρωσία απάντησε άμεσα ότι η εισβολή οποιασδήποτε άλλης δύναμης στην Συρία ισοδυναμεί με την έναρξη του Γ παγκόσμιου πολέμου. Θεωρείτε τα παραπάνω περιγραφομενα κινήσεις αποτροπής περαιτέρω εμπλοκής ή προετοιμασία αναμέτρησης προς ξεκαθάρισμα της περιοχής;

   Delete
 20. Μα γιατί συμφέρει και την Μόσχα? Λέτε δηλαδή ότι η Κίνα θα "φάει" σε περίπτωση νίκης την Ρωσία, κάτι που είναι άκρως λογικό καθώς και αύριο να γινόταν πόλεμος η Κίνα πάλι έτρωγε την Ρωσία. Όμως δεν γίνεται η Ρωσία να συμμαχήσει ας πούμε με μία μελλοντική φασίζουσα Δυτικοευρωπαϊκή Συνομοσπονδία? Αλλά και πάλι το ΝΑΤΟ δεν θα φύγει ίσως καθόλου από την Ευρώπη.

  Μετά την τελική αναμέτρηση όμως, οι ΗΠΑ θα είναι αυτες που είναι και σήμερα? Εγώ νομίζω θα βγουν βαθιά πληγωμένες. Όπως και όλες οι δυνάμεις άλλωστε. Μέχρι τότε βλέπουμε βέβαια και τί πορεία θα χαράξουν οι ΗΠΑ. Εάν όπως λέτε βγει ο Τραμπ, οι ΗΠΑ θα ανακάμψουν συνολικά, ενώ με την Χίλαρυ, οι φυλετικές διαφορές θα οξυνθούν ενώ θα συνεχισθεί η προώθηση της αηδιαστικής ατζέντας των 85 σεξουαλικών φύλων.

  Δεν υπάρχει περίπτωση έστω και μικρή Καθηγητα, η Μόσχα να πιασει τηννΕυρώπη με τον πόλεμο και η Κίνα τον Ειρηνικό? Δηλαδή να τα χωρίσουν έτσι Μόσχα-Πεκίνο.

  ReplyDelete
 21. Εμένα πάντως Καθηγητά θα μου επιτρεψετε να πώ ότι βλέπω στο μέλλον ό,τι έγραφε και ο Ντούγκιν στο βιβλίο του η 4η Πολιτική Θεωρία, δηλαδή μία επιστροφή στην Εθνοθρησκευτική έννοια της Θρησκείας. Δεν ομιλώ μόνον για το Ιαλάμ αλλά ειδικά μέσω του Φασισμού, θα αναζωπυρωθεί η Ορθοδοξία στην Ελλάδα και σε άλλα μερη λόγω των πολέμων όπου η Ορθοδοξία είναι ισχυροτάτη(Ντοβμπάσ, Λίβανος). Δηλαδή τα μελλοντικά καθεστώτα ναι μεν θα έχουν μία μικρή ελεύθερη οικονομία, αλλά δεν θα είναι φιλελεύθερα σε βαθμό που ήταν όλη η οικουμένη το 2002. Το αντίθετο μάλιστα.

  ReplyDelete
 22. Ἑάν οἵ Ἁρχαῖοι πίστευαν στὴ μετὰ θάνατον ζωή, προφανῶς ἡ χριστιανική ἑκκλησία ἑδραιώθηκε γιὰ νὰ προφυλάξει αὑτὴ τους τὴν πίστη. Τὀ ἵδιο καὶ τὰ κινήματα ποὺ λές. Τὀ θέμα εἶναι τί τὴν ἁπειλεῖ τὴν πίστη, ὥστε νἄ χρειάζεται προστασία.

  ReplyDelete
 23. ...ἠ ἁπειλὴ εἶναι ἠ ἀμφισβήτηση τῆς ἀντικειμενικότητας τοῦ ἑσωτερικοὖ κόσμου. Τὰ κινήματα ποὺ λές, ὕπερασπιζόμενα τὴν θρησκεία συλλογικὰ (καὶ διαμορφώνονταε ἕθνος, κατὰ τὸν τρόπο αύτό), ἁμφισβητοὺν τὴν ἁντικειμενικότητα αὺτὴ. Εἶναι σύμμαχοι τοῦ φιλελευθερισμοῦ.

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. Ὅπως γνωρίζετε, ἔχω ἀφιερώσει τὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μου "Περὶ Ἡρώων" στὸν Παμβομβιστή. Οἱ 90 κοῦτες τῶν γραπτῶν του ποὺ φυλάσσονται στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μίσιγκαν στὸ Ἄνν Ἄρβορ τῶν ΗΠΑ, ἀποδεικνύουν τὴν συνεχιζομένη δημιουργικότητα τῆς ἀμερικανικῆς σκέψεως, σὲ σχέση μὲ τὴν παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς διανοήσεως. Ὁ ἀναρχισμὸς ποὺ ἦταν τόσο προσοδοφόρος σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ΙΘ΄αἰῶνος παραμένει σφριγώδης στὴν Ἀμερική. Βεβαίως, ἡ κρατικὴ νομοθεσία ἦταν ὑποχρεωμένῃ νὰ τιμωρήσῃ τὸν Καζύνσκι ὡς δολοφόνο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τῆς ἀναιρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ θαυμάζῃ τὴν ἀντισυμβατική του σκέψη.Μόνον ἡ 17Ν στὴν Ἑλλάδα ἔδωσε κάποια τέτοια δείγματα γραφῆς. Σὲ σχέση μὲ τὴν ἰδεολογία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ, ὁ ἀναρχισμὸς διακρίνεται γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καὶ τὴν συνείδηση ποὺ ἔχει τῆς τραγικότητος τοῦ ἀνθρωπίνου πεπρωμένου.Ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ ἡρωϊκὴ διάσταση τῆς ἀναρχίας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Ἡ ἀντισυμβατικὴ ἀμερικανικὴ σκέψη εὑρίσκεται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο μὲ τοὺς δύο προεδρικοὺς ὑποψηφίους Τρὰμπ καὶ Σάντερς. Τὴν ἀντισυμβατικὴ σκέψη τὴν εἶχαν προβάλλει προηγουμένως καὶ ὁ Lyndon Larouche (Δημοκρατικός) ὅπως καὶ ὁ Ron Paul (Ῥεπουμπλικανός). Ἀλλὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καὶ ἀπὸ τὰ δύο ἀντιμαχόμενα κόμματα προβάλλουν ὡς φαβορί ἀντισυμβατικὲς προσωπικότητες.Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία εἶναι ἀκόμη ζωντανή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι "αντισυμβατικοί" αναλογικά με την αθεράπευτη ηλιθιότητα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Μπροστά στους αμερικανούς πολιτικάντηδες, οι Έλληνες πολιτικάντηδες μοιάζουν σαν πραγματικοί πολιτικοί. Ακούστε τους λόγους τους και δείτε τις τηλεμαχίες τους για να γελάσετε.

   Delete
 27. Σωστά ομιλείτε Καθηγητά. Υπάρχει μία ειρωνεία εν Αμερική, ότι παρότι η πλειοψηφία είναι βυθισμένη στον βούρκο του φιλελευθερισμού, λόγω της ελευθερίας του Συντάγματος, υπάρχουν πολλών ειδών οργαμώσεις από πλουσίους και μη. Υπάρχουν δηλαδή Εθνικοσοσιαλιστές πλούσιοι βασισμένοι στα γραπτά του Δαβίδ Άιρβινγκ και Δαβίδ Ντιούκ, άλλοι που είναι αναρχικοί,κλπ. Και το θέμα είναι ότι μέχρι και η Αμερική δίνει χώρο παραδείγματος χάρη, στο Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα(NSM, National-Socialist Movement), να κάνει παρελάσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις, παρότι ΔΕΝ εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό. Στην Ευρώπη αντιθέτως, μολονότι τεινουν πολλά Εθνικιστικά κόμματα να είναι δεύτερα, και τους απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και οι δημόσιες συγκεντρώσεις και τους πολεμά το σύστημα.

  ReplyDelete
 28. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ γίνεται χαμὸς μεταξὐ ἀγροτῶν καὶ ΜΑΤ. Καὶ τὸ ΔΝΤ ζητᾶ νὰ κοποῦν κι ἄλλο οἱ συντάξεις. Ἡ λύση ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἴδια - δηλ., ὁ Τσίπρας ἤ ὅποιος ἐπικεφαλῆς νὰ τοῦς πεῑ ὅτι δὲν θὰ τὶς κόψει. Δὲν τὸ λέει ὅμως, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ οἱ κόρες τοῦ Μπαρμπα-Γκοριὸ γδύσανε τὸν πατἐρα τους - δηλ., γιὰ νὰ μποῦνε στὰ σαλόνια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Πολυ εύστοχες οι παρατηρησεις και των δύο..

   Delete
 29. Ὁ μακαρίτης ἱστορικὸς Τζῶν Πετρόπουλος διακρίνει στὶς πολιτικές διαφορές τῶν Ἕλλήνων τῆς πρώτης περιόδου τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους (δηλ. μέχρι τὴν ἑπανάσταση γιὰ Σύνταγμα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843) τρία ἁντιθετικά σχήματα. 1) Ἁγγλικό-Ῥωσσικό-Γαλλικό κόμμα. 2) Κυβερνητικοί-Συνταγματικοί 3) Πελοπόννησος-Ῥούμελη-Νησιά. Ἵσως θὰ μπορούσαν νὰ γίνουν σήμερα οἱ ἴδιοι διαχωρισμοί, μὲ τὴν προσθήκη τῶν νέων περιοχῶν ποὺ προσετέθησαν ἔκτοτε στὸ ἑλληνικό κράτος. Δηλαδή - Θεσσαλία, Κρήτη, Ἤπειρος, Ἑπτάνησα, Δωδεκάνησα, νῆσοι Βορείου καὶ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, Μακεδονία, Θράκη. Καὶ κάτι ἄλλο, καταλυτικό - τοὺς πρόσφυγες τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς. Ἅν θυμᾶμαι καλά, ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης τοῦ κου Ζαρατοῦστρα εἶχε γράψει ὄτι τὸ ΚΚΕ ἦταν περισσότερο ἁπάντηση στὸ προσφυγικὸ ζήτημα παρὰ στὴν σχετιζόμενη μὲ αὐτό μέν, δευτερεύουσα δὲ σὲ σημασία ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ καπιταλισμοῦ.

  ReplyDelete
 30. ΦΙΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΗΔΗ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2/16 ΕΧΕΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 5 Ο ΠΛΕΥΡΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΟΝ, ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ Η ΟΜΙΛΙΑ!.

  ReplyDelete
 31. -Γράφει, δὲ ὁ Πετρόπουλος, στἠ σ. 631 τοῦ βιβλίου του, ἑκδ. ΜΙΕΤ. [...] τὰ [τότε, 1833-1843) κόμματα δὲν διαφωνοῦσαν συνήθως ὡς πρὸς τοὺς ΑΠΩΤΕΡΟΥΣ στόχους. Ὑιοθετοῦσαν ἑνδεχομένως ἀσυμβίβαστες ἐπιδιώξεις, ἤ ἐνεργοῦσαν ένάντια στὶς διακηρύξεις τους - ἀλλά ἕπίσημα, τουλάχιστον, ὅλα ὑπερσπίζονταν ἔνα ΚΟΙΝΟ σύστημα ἁξιῶν [...] Ἥ βάση γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ὀμοφωνία [...] ἦταν (1) τὸ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ (προσοχή -- τὸ αἴσθημα σὰν θεμέλιο τοῦ κράτους !!!!), μὲ τὸν ἀπώτερο στόχο του (τὴ Μεγἀλη Ἱδέα).

  (2) καὶ οἱ προῦποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦσε ἠ ΘΕΣΜΙΚΗ ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ στὸ ἔθνος-κράτος {ἐθνικὴ ἐνότητα).

  Ἑντάσσεται τὀ σημερινό ΚΚΕ σὲ αὐτὸ τὸ παλαιό σχῆμα ; Θεωρητικά ὄχι, ἄν στόχος του εἶναι ἡ παγκόσμια ἑπανάσταση καὶ ὄχι ἠ Μεγάλη Ἱδέα.

  ReplyDelete
 32. (erratum ὄπου ὑπερσπίζονταν διάβαζε ὕπερασπίζονταν) (κεφαλαῖα δικά μου).

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. Ελβετια τι κανεις ελληνςαν επιτρεπεται

  ReplyDelete
 35. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΟΤΕ!.

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 37. Γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὰ τὰ παραπάνω, ποὺ εἶναι διάσπαρτα, μεταφέρω την ἑξῆς τρομακτικὴ γιὰ μένα εἴδηση.

  " ΤΙΤΛΟΣ O Ai Weiwei ντύνει με 14.000 σωσίβια προσφύγων το επιβλητικό Κοντσέρτχαους του Βερολίνου - Το ηχηρό μήνυμα της εγκατάστασης του κινέζου ακτιβιστή στην καρδιά της Γερμανίας [...] Τα σωσίβια, χορήγησε στον εικαστικό καλλιτέχνη ο Δήμος Λέσβου

  και είναι όλα συγκεντρωμένα από ακτές του νησιού ". (Πηγή: www.lifo.gr 14.2.2016) Μὲ ἄλλα λόγια, ἔξω ἀπὸ τὸ Κόνσερτχάους τοῦ Βερολίνου κρεμιοῦνται (μὲ ἑπιχορήγηση πρὀς τὀν μεγάλο καλλιτέχνη τὸν Κινέζο Άι Γουέι Γουέι) τὰ σκὰλπ τῶν πνιγμένων οἰκογενειῶν μὲ πρόσχημα τἤν συλλογικὴν ἅνευ ἑθνοτικῶν διαχωρισμῶν ἕγερσιν τοῦ γερμανικοῦ φιλανθρώπου αἰσθήματος.

  Φυσικά, μόνο φιλανθρωπικὸ δὲν εἶναι τὸ αἴσθημα αύτό, ἀλλά ἑπίδειξη δολοφονικῆς χαρᾶς. Δίπλα ἀπὸ τὸ Κόντσερτχαους (καὶ ὄχι Κοντσερτχάος) ὁ ἑρυθρόδερμος καλλιτέχνης καὶ ἁκτιβιστής Μελαγχολικὸς Βούβαλος μὲ τὸ συνεργεῖο του ἔφτιαξε ἕναν ὁβελίσκο ἀπὸ σαποῦνια ποὺ παρήχθησαν ἁπὸ τὸ λίπος τῶν Ἕβραιόπουλων τῆς Θεσσαλονίκης στὸ Ἅουσβιτς-Μπίρκεναου, τὸ κάθε σαποῦνι μὲ τὸ ὀνοματεπώνυμο τοῦ μικροῦ Ἕλληνα Ἕβραίου.

  Ὅ μηχανισμός ποὺ τὴν χαρὰ μπροστὰ στὴ συμφορά τοῦ πλησίον τὴν παρουσιάζει σὰν ἑπιδοτούμενο φιλανθρωπικό αἴσθημα τὴν ἔχω ὁνομάσει προσωρινά κόλπο πατἀτα. Πρόκειται γιὰ μιὰ καθημερινὴ ἑξάσκηση ἑσωτερικῆς σκλήρυνσης γιὰ τὴ διαμόρφωση μιᾶς ἁτσαλένιας (ὕποτίθεται) ἡθικῆς τῆς δύναμης.

  Ἕρώτηση. Ἥ πορεία τῶν ἁγροτῶν, τοῦ ΠΑΜΕ καὶ τῆς ΑΔΕΔΥ στὸ κέντρο τῆς Ἁθήνας εἶχε μήπως τελετουργικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ πλευρὰ παρόμοια μὲ αύτή τῆς ἁνάρτησης τῶν σωσιβίων στὀ Κόντσερτχάους τοῦ Βερολίνου; Δηλαδή, ἦταν ἐπίδειξη δύναμης μιᾶς ἄλλης πρότασης,

  ἤ μήπως ἦταν ὅλόψυχη συμμετοχή στὴν ἐθνικὴ παρέλαση ;;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ὁλόψυχη συμμετοχή στήν "ἐθνική" παρέλαση, δηλαδή πορεία κομπάρσων ἦταν Κωνσταντῆ, κομπάρσων πού ὅταν τούς δώσουν ρόλο γιά τήν ἑπόμενη παράσταση θά πᾶνε τρέχοντας...

   Delete
 38. Σημ. συγγνώμη γιὰ τὰ λἀθη στὸ πολυτονικό - τὸ "κόλπο πατάτα" θὰ μποροῦσε νἀ μετονομαστεῖ Σύνδρομο Σαρδανάπαλος (Θὰ Σᾶς Πάρω Μαζί Μου Στὀν Τάφο).

  ReplyDelete
 39. Σημ. 2 Κονσέρτχαους Τὸ σωστὸ εἶναι ἴσως τὰ γερμανικά σὐνθετα ὁνόματα νὰ διπλοτονίζονται στἠν ἑλληνικἠ γραφἠ - Κοντσέρτχάους, Σάουμπῦνε, Γκεζάμτκουνστβέρκ (δύο τόνοι). Δὲν ξέρω.

  ReplyDelete
 40. Κωσταντῆ, σωστὴ ἡ παρατήρησή σου γιὰ διπλοτονισμὸ ξένων συνθέτων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Κωσταντῆ, σωστὴ ἡ παρατήρησή σου γιὰ διπλοτονισμὸ ξένων συνθέτων.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 44. Ἀκούγεται σωστό, ἁλλά ὁ Μπαμπινιώτης δὲν μπορεῖ νὰ πατάει μόνο στὴν πατερική παράδοση, πρέπει νὰ μιλήσει καὶ μὲ βάση τὸ εὐαγγέλιο (τὸ λέω μεταφορικά). Οἱ τόνοι τῶν γραμματικῶν μπῆκαν (ἄν ὄχι οἱ τόνοι, τὰ πνεύματα, σίγουρα) σὰν ὁδηγός πρὸς τὴν ἁρχαῖα προφορά, καὶ ὄχι σὰν ὁδηγὸς γιὰ τὴ νέα. Ἁπὸ κεὶ ξεκινᾶ ἥ σύγχυσή μας. Για παράδειγμα -εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι τὸν φωνητικὸ κανόνα τῶν τριῶν συλλαβῶν (ὄπως εἶχαν τῶν τριῶν ἡθοποιῶν ;;) Παράδειγμα - Ὧ Σώκρατες !!! Πῶς προφερόταν τὸ ω ;; Μήπως προφερόταν Σόοκρατες ;; Τότε, ὥωωπ, πάει ὁ τὸνος στὴν ΠροΠροΠαραΛήγουσα. Πάει καὶ ὁ κανόνας μας περίπατο. Σοῦ λέει, μὰ ὁ κανόνας ἁφορᾶ τὰ νέα ἑλληνικά. Τοῦ λές, σύμφωνοι καὶ τότε, γιατί νὰ μὴν ἔχουμε μη-ἱστορικἠ γραφή ;; κ.λπ. κ.λπ. Γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ σταματήσει ἡ ὁρθογραφία νὰ πατάει στὴν παράδοση καἰ νὰ πατήσει στὴν ἱστορία. Ἕτερον ἑκάτερον. Ἁλλά ποιός θὰ τὸ κάνει ;;

  ReplyDelete