Mar 24, 2015

185 – Γιατὶ πρέπει νὰ καταργηθῇ ἡ Βουλή: Ἡ ὑπόθεση Κατρούγκαλου

185 – Γιατὶ πρέπει νὰ καταργηθῇ ἡ Βουλή: Ἡ ὑπόθεση Κατρούγκαλου

Ἡ Βουλὴ ὑπῆρξε πάντα ἄντρο διαφθορᾶς. Γιατί; Διότι συγκροτεῖται κατὰ τὸ πλεῖστον ἀπὸ δικηγόρους. Ῥωτήσατε τοὺς ποινικοὺς στὸν Κορυδαλλό. Ποίους πληρώνουν γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὰ ἐγκλήματά τους; Τοὺς δικηγόρους. Ῥωτήσατε οἱονδήποτε πολίτη. Ποῖον θὰ πληρώσῃ ἁδρῶς γιὰ νὰ ἐλπίσῃ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τυχὸν ἔγκλημα ποὺ διέπραξε; Δικηγόρο. Ῥωτήσατε τοὺς Ἰταλούς. Πρὸ ἐτῶν, ἡ ἐπιχείρηση καθαρὰ χέρια, ἀπὸ ποίους ὠργανώθη; Ἀπὸ δικηγόρους; Ὄχι, ἀπὸ δικαστές. Συνεπῶς, ποία εἶναι ἡ κακόφημη λέσχη στὴν ὁποία οἱ δικηγόροι  συνωστίζονται γιὰ νὰ ξεζουμίσουν τὸν λαό; Ἡ Βουλή. Μάλιστα μεγαλοδικηγόροι, κατόπιν ἐκλογῆς των στὴν Βουλὴ ἀποφασίζουν νὰ παραιτηθοῦν λόγῳ ἀσυμβιβάστου βουλευτικοῦ ἀξιώματος μὲ τὴν δικηγορία, ἐπειδὴ ἀντιλαμβάνονται ὅτι ξεζουμίζουν ὀλιγώτερο τὸν πολίτη στὴν Βουλὴ παρὰ στὸ δικηγορικό τους γραφεῖο.

Δὲν ὑπάρχει ἔντιμος δικηγόρος, διότι ἐὰν ὑπῆρχε θὰ ἐπτώχευε. Συνεπῶς δὲν ὑπάρχει ἔντιμη Βουλή. Διότι ἐὰν ὑπῆρχε δὲν θὰ ὑπῆρχε δημοκρατία, δηλαδὴ δικτατορία τοῦ κεφαλαίου. Θὰ ὑπῆρχε λαοκρατία, ἄμεση δημοκρατία. Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὸ καταλάβῃ αὐτὸ ὁ λαός ποὺ ἐν γνώσει του παίρνει μάκο (μήκωνα ὑπνοφόρο) γιὰ νὰ ψηφίση δικηγόρο-βολευτή, καὶ τὴν ἑπομένη ξυπνᾷ ὁρκιζόμενος ἀπελπισμένος, ἀλλὰ ἀναποτελεσμετικά, ὅτι θὰ παύσῃ νὰ ἀφιονίζεται.

Ἡ ὑπόθεση Κατρούγκαλου ποὺ ἐδημοσιοποίησε τὸ Βῆμα, δὲν εἶναι ἐξαίρεση, εἶναι κανών. Ὁ ἴδιος τὸ ὑπενθύμισε ἀναφερόμενος στὸν πρώην βουλευτὴ καὶ νῦν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Παυλόπουλο. Ἀλλὰ ὁ δικηγόρος ἐξουσιάζει ἀτιμώρητα ἐπὶ τοῦ λαοῦ. Τὸν φοβερίζει μὲ δικαστήριο ἐὰν τολμήσῃ νὰ τὸν ἐπικρίνῃ καὶ τοῦ παίρνει καὶ τὸ ἐσώβρακο.

Βεβαίως οἱ περισσότεροι δικηγόροι λιμοκτονοῦν. Γιὰ ἕναν μεγαλοδικηγόρο, χιλιάδες μικροδικηγόροι δὲν ἔχουν πελάτες. Ἀλλὰ γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο παίζουν στὸ καζὶνο τῶν ἐκλογῶν μήπως καὶ τοὺς πέσει τὸ λαχεῖο καὶ ἐκλεγοῦν στὴν Βουλή. Καὶ ὅταν τελικὰ γίνουν βουλευτὲς ἀρνοῦνται ἀκόμη καὶ νὰ κυκλοφορήσουν μὲ τὸ ἰδικό τους αὐτοκίνητο, τὸ μηχανάκι τους ἤ τὸ λεωφορεῖο καὶ ἀπαιτοῦν λιμουζίνα.

Στὶς ΗΠΑ, ὅπου ἡ ἐπίκριση εἶναι ἐλεύθερη καὶ δὲν εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν δικαστικὴ δαμόκλειο σπάθη τῆς δῆθεν συκοφαντίας, τὰ ΜΜΕ πλημμυρίζουν μὲ εἰκόνες βουλευτῶν-πορνῶν ποὺ ἀρέσκονται νὰ πεζοδρομοῦν σὲ προσφιλῆ λεωφόρο τῆς Οὐασιγκτῶνος γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ὀρέξεις τῶν λομπυϊστῶν.

Ἡ μόνη λύση γιὰ νὰ παταχθῇ μία γιὰ πάντα ἡ διαφθορὰ εἶναι νὰ καταργηθῆ ἡ κοινοβουλευτικὴ πελατειακὴ δημοκρατία, νὰ καταργηθῇ ἡ Βουλὴ καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ δημοψηφίσματα, ἄμεση δημοκρατία, κοινῶς λαοκρατία. Διαφορετικὰ οἱ δικηγόροι θὰ συνεχίσουν νὰ ἐξουσιάζουν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Μαρτίου 2015

56 comments:

 1. Τώρα δηλαδή φταίνε οι δικηγόροι για το κατάντημα της χώρας; Αύριο ποιοι;

  Μάλιστα. Τους βρήκαμε τους ενόχους δηλαδή. Τελικά κανείς δε μπορεί να αντέξει έστω και μία στιγμή χωρίς να στοχοποιεί τον άλλον σε αυτό το έθνος-κράτος νταβατζήδων νεογραικών. Η χειρότερη φάρα παγκοσμίως η ελληνική.

  ReplyDelete
 2. Τὸ πρόβλημα τῶν δικηγόρων εἶναι δευτερεῦον. Τό νο1 πρόβλημα εἶναι ὁ λαός. Ὁ Μπρεχτ τόχε πεῖ σὲ ἕνα του ποίημα ἀλλά βέβαια δὲν τὸν κατάλαβε κανεῖς. Πρέπει νὰ ἄλλάξουμε λαό. Ὁ δικηγόρος θεωρεῖται παράσιτο. Ὁ λαός ὅταν παίρνει τὰ ὅπλα νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τὰ παράσιτα καὶ νὰ χορτάσει αἶμα (εἶναι αἰσχρή ἡ ἀποσιώπηση τῶν ἐγκλημάτων τῆς δεκαετίας τοῦ 40) διοικεῖται ἀπό αἰσχρούς νάρκισσους ἐπαναστάτες ποὺ ὀνειρεύονται νὰ γίνουν δικηγόροι.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ λαός. Πρέπει νὰ σταματήσει νὰ ὑπάρχει λαός. Γιὰ νὰ σταματήσει νὰ ὑπάρχει λαός πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ φοβόμαστε τὶς περιπλοκότητες τῆς ἀστικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ζωῆς καὶ νὰ θέλουμε νὰ τὶς ἀναγάγουμε σὲ μιὰ στρογγυλή, ἀπλή, ὑποτιθέμενη ἀπλή κουλοῦρα, καμωμένη ἀπό κόπρανα.

  Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο οἱ δικηγόροι, ὅσο οἱ πελάτες τους. Έρώτηση. Ἔκλεψε ποτέ κανείς κανέναν ; Πάντα τῆς κλοπῆς δὲν προηγεῖται μιὰ ἄλλη, τὴν ὁποία καὶ διέπραξε ὁ κλαπεῖς ; Αύτός ποὺ πάει στὸ δικηγόρο δὲν ἔχει χάσει πρῳτα τὴν οἰκογένειά του ;Ὁ λαός εἶναι λαός, κλέφτης λαός, ἐπειδή παραμελεῖ αὐτοκτονικά τὸ πρῶτο κλοπιμαῖο, καὶ ψάχνει γιὰ τ`ο λιγότερο σημαντικό. κλέβει τὴν ἴδια του τὴν κλοπή.

  ReplyDelete
 3. Ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἦταν δικηγόρος.

  ReplyDelete
 4. Στὴν κομμουνιστικὴ Κίνα ἐπὶ Μάο δὲν ὑπῆρχε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Κομμουνισμὸς καὶ δικηγορία εἶναι ἔννοιες ἀντιφατικές. Ὑπάρχουν ἔντιμοι δικηγόροι σὲ ἕνα ἄνήθικο ἐπάγγελμα. Ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἦταν ἀδιάφθορος καὶ ἔντιμος. Δὲν ἦταν ὅμως προἱὸν κομμουνιστικῆς κοινωνίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ὁ Σύριζα προέρχεται ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Τὰ βασικὰ του στελέχη ἦσαν πρώην μέλη τοῦ ΚΚΕ. Ἐπειδὴ δικηγορία καὶ κομμουνισμὸς εἶναι ἔννοιες ἀσυμβίβαστες, ἐρωτῶ: δύναται κανεὶς νὰ εἶναι σοσιαλιστὴς καὶ δικηγόρος; Ἄς μᾶς ἀπαντήσῃ ὁ κύριος Κατρούγκαλος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Με πολύ άνεση κατηγορείτε στα τελευταία άρθρα σας κόσμο και κοσμάκη κύριε Κιτσίκη. Αν ένας άνθρωπος με μόρφωση όπως εσείς συμπεριφέρεται έτσι , φανταστείτε τι γίνεται στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό ως μία διαπίστωση. Επίσης αν εσείς γνωρίζετε κάποιο ηθικό επάγγελμα να μας το πείτε. Ένα από τα πιο ιερά επαγγέλματα το κατηγορείτε ως ανήθικο. Δηλαδή ένας πολίτης σύμφωνα με εσάς δεν έχει δικαίωμα στην υπέράσπιση. Φυσικά και γίνεται να είναι κάποιος σοσιαλιστής και δικηγόρος. Όμως πείτε πρώτα ποια θεωρείτε ηθικά επαγγέλματα.

  ReplyDelete
 7. Εγώ προσωπικά μετά από κάθε άρθρο σας αντιλαμβάνομαι ακόμα περισσότερο , με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια , πως όλες μα όλες , οι ιδεολογίες μπάζουν από παντού , όλες μα όλες αδικούν κοινωνικές τάξεις και διεγείρονται από ανθρώπινα πάθη , από τυφλή επιπολαιότητα και πρόσκαιρο ψευδοανθρωπισμό. Ψευδόναθρωπισμό γιατί βεβαίως σε αυτόν , δε χωρούν όλοι οι άνθρωποι. Πρόσκαιρος γιατί κάποτε όλες οι ιδεολογίες βγάζουν το αληθινό τους πρόσωπο το οποίο είναι η βία και η ικανοιποίηση των συμφερόντων του καθενός.

  ReplyDelete
 8. Συμφωνῶ μὲ τὰ δύο τελευταῖα σχόλια τοῦ Ε.Μ. Ἠθικὰ ἐπαγγέλματα δὲν ὑπάρχουν ἐφ'ὅσον ὅλα εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὸ χρῆμα. Συνεπῶς ὁ βουλευτὴς ὡς ἐπαγγελματίας εἶναι ἀνήθικος ἐξ ὁρισμοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου ὅπως εἶμαι ἐγώ. Ὑπάρχουν ὅμως ἐπαγγέλματα πιὸ ἀνήθικα ἀπὸ ἄλλα, ὅπως αὐτὸ τοῦ δικηγόρου. Τὸ λειτούργημα δὲν δύναται νὰ εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὸ χρῆμα. Μοναχός, βραχμάνος, ἥρωας, ἅγιος, κομμουνιστής, δὲν εἶναι ἐπαγγέλματα. Ὁ Διογένης στὸ πιθάρι του δὲν εἶχε ἐπάγγελμα. Ὁ Βραχμάνος στὸ χωριὸ τῆς Ἰνδίας, καθισμένος στὸ χωράφι κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, θὰ ἀπεβίωνε ἀπὸ ἀσιτία ἐὰν οἱ συγχωριανοί του δὲν τοῦ ἔβαζαν κάθεν ἡμέρα τροφὴ στὴν γαβάθα του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Kύριε Κιτσίκη διάβασα πρόσφατα διάφορες λεπτομέρειες γιὰ τὴ δράση τοῦ ΚΚΕ στὴν κατοχή καὶ τὸν έμφύλιο - μονομερεῖς ἀσφαλῶς, δὲν ἔχω ἰδέα ἐντέλει ἀπό ὅλα αὐτά. Λέτε ὅτι στον κομμουνισμό δὲν ὑπάρχουν δικηγόροι καὶ ὅτι ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἦταν ἀδιάφθορος - δὲν ξέρω ποιὸ εἶναι τὸ κριτήριο τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἠθικῆς, πέρα ἀπό τὴν ἐσωτερική, μοναχική συνείδηση. Τὰ μέλη ὅμως τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων προτοῦ άναλάβουν καὶ ἄν ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία προβάλλουν κάποιο ἰδανικό, ἔτσι δὲν εἶναι ; Ἐ, τὸ ἰδανικό αὐτό εἶναι ἐν τέλει διαμετρικά ἀντίθετο άπό τὸ ἰδανιό τῆς κοινωνίας μέσα στὴν ὀποία ζοῦσαν πρίν πάρουν τὴν ἐξουσία;

  Ὄταν ο Ῥοβεσπιέρρος κάνει τὴ γιορτή τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος, τόσο διαφορετικός εἶναι ἀπό τὸν Λουδοβίο ποὺ γιόρταζε τὰ γενέθλιά του ; Ὁ Μπελογιάννης ποὺ διέταζε έκτελέσεις ἐπί τόπου μὲ τεράστια εὐκολία σὰν πολιτικός έπιτροπος τοῦ ΔΣΕ τόσο διαφορετικός ἦταν ἀπό τὸ δικαστήριο ποὺ τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο ;

  ReplyDelete
 10. Ἐγώ κάνω τὴν ὑπόθεση ὅτι δὲν εἶναι διαφορετικοί. Ὅτι ἡ Παλαιά Κοινωνία μὲ τοὺς Λουδοβίκους, ἡ νεώτερη μὲ τοὺς δικηγόρους, ἡ δικτατορία το~προλεαταριάτου, ὅλες μὲ ὅλες παρουσιάζονται σὰν μεταβατικές κοινωνίες. Ἡ ἀπολυταρχική εἶναι μετάβαση στὸν παράδεισο, ἡ άστική στὴν ἀτομική έλευθερία, ἡ κομμουνιστική....τρέχα γύρευε. Ὁ μονάρχης, ὁ δικηγόρος καὶ ὁ δημόσιος κατήγορος σὰν τὸν Βισίνσκυ ποὺ ´ἔχει ἀντικαταστήσει τὸν δικηγόρο καὶ σε ξαποστέλνει συνοπτικά στὸ ἐτελεστικό ἀπόσπασμα ΟΛΟΙ παιρνουν τὴν ἐξουσία τους άπό τὴ μετάβαση.

  Μετάβαση σὲ ΤΙ ; Κατά κάποιον τρόπο άπαντάνε στὸ πρόβλημα ποὺ θέτετε : Ὁ Βραχμάνος στὸ χωριὸ τῆς Ἰνδίας, καθισμένος στὸ χωράφι κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, θὰ ἀπεβίωνε ἀπὸ ἀσιτία ἐὰν οἱ συγχωριανοί του δὲν τοῦ ἔβαζαν κάθεν ἡμέρα τροφὴ στὴν γαβάθα του. ΕΙΝΑΙ ἔτσι ;

  ReplyDelete
 11. Κωσταντῆ, νομίζω πὼς συγχέεις ἠθικὴ καὶ ἔγκλημα. Εἴμεθα ὅλοι ἐγκληματίες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ. Ἡ προσευχὴ τῆς Θείας Κοινωνίας λέγει:"Πιστεύω, Κύριε...ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμι ἐγώ", καὶ φυσικὰ καὶ ἐγὼ ὁ Κιτσίκης. Ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἦταν ἀδιάφθορος ἀλλὰ μέγας ἐγκληματίας. Καὶ οἱ κομμουνιστές, ἀδιάφθοροι μὲν ἀλλὰ ἐγκληματίες. Ὁ Μιχαλολιᾶκος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὅταν ἔδειχε ἀνοιχτὲς τὶς παλάμες του, ἔλεγε, "τὰ χέρια αὐτὰ εἶναι καθαρά" ἀλλὰ ὄχι ὅτι δὲν ἦσαν ἐγκληματικά. Ὁ τελώνης ὡς ἐπαγγελματίας ἦταν φυσικὰ διεφθαρμένος ἀλλὰ ἀγαπήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστό. C'est la condition humaine, ἀγαπητὲ Κωσταντῆ, ὅπως θὰ ἔλεγε καὶ ὁ Μαλρώ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Σὲ μία λιγότερο σάπια κοινότητα ἀνθρώπων οἱ δικηγόροι, τὰ ἐξ ὁρισμοῦ παράσιτα μιᾶς κοινωνίας μαζὺ μὲ τοὺς τραπεζίτες, θὰ ἦταν ἀπόντα. Οἱ ἄνθρωποι θὰ ἐπέλυον τὶς διαφορές των ἀπευθυνόμενοι σὲ δικαστὲς καὶ μόνον σὲ αὐτούς. Σὲ μία λιγότερο σάπια κοινωνία δὲν θὰ ἐξέλειπον οἱ διενέξεις καὶ οἱ συγκρούσεις. Ὁ τρόπος ὅμως ἐπιλύσεώς των δίχως μεσάζοντες καὶ ἡ ἄμεσος ἀποδόσεως δικαιοσύνης θὰ ἐνεπέδωνε διαφορετικὴν ἀντίληψιν περὶ τοῦ δικαίου αἰσθήματος στοὺς πολίτες. Ἀντιθέτως, ἡ προσφυγὴ τῶν ἐναγόντων σὲ δικολάβους καθιστᾶ τὴν ἀπόδοσιν δικαιοσύνης σὲ ζήτημα οἰκονομικόν, ἀφοῦ πολὺ συχνὰ (ὄχι πάντοτε ἀσφαλῶς, ἀλλὰ σίγουρα συχνὰ) ἡ ἑτυμηγορία τῶν δικαστῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο καλῶς κατέχει τὰ νομικὰ παράθυρα ὁ δικηγόρος καὶ ἀπὸ τὸ βάθος τῶν διασυνδέσεών του στοὺς δικαστικοὺς κύκλους.
  Ἡ νοοτροπία τῆς «παρακάμψεως» ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὸ δικηγορικὸ ἐπάγγελμα διαχέεται στὴν βουλὴν κατὰ κόρον. Διόλου τυχαίως τὰ νομοθετήματα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους συνήθως διέπονται ἀπὸ ἐξαιρετικὴν πολυπλοκότητα, ἀμφισημία, δαιδαλώδεις προεκτάσεις, ἔτσι ὥστε νὰ «ἀνταμοίβεται» ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ὀκνηρία τῶν λειτουργῶν τῆς Δημοσίας Δοικήσεως (κομματικοὶ στρατοὶ) καὶ βεβαίως ἡ πανουργία τῶν δικηγόρων ποὺ εἶναι οἱ ἀρχιτέκτονες αὐτοῦ τοῦ οἰκοδομήματος.

  Εἶναι τόσο ἔντονος ἡ δικηγορικὴ νοοτροπία στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία στὸ σημεῖο ποὺ τεχνικὰ ἐπαγγέλματα διέπονται ἀπὸ δικηγορίστικους κανονισμοὺς καὶ σὲ βαθμὸν ποὺ μηχανικοὶ ἢ λογιστὲς λειτουργοῦν ὡς νομομαθεῖς δικηγόροι. Κλασικὴ περίπτωσις ποὺ προχείρως ἔρχεται στὸν νοῦ μου εἶναι ἡ νομοθεσία περὶ «τακτοποιήσεως» αὐθαιρέτων κατασκευῶν μὲ διαδοχικὰ νομοθετήματα τῶν τελευταίων 5 ἐτῶν. Τὸ κράτος ἀναγκάζει τοὺς μηχανικοὺς νὰ γίνουν προσωρινῶς δικηγόροι γιὰ νὰ τσεπώσουν ἕνα φιλοδώρημα (ὡς «ἀντιστάθμισμα»/«δωράκι» στὴν γενικευμένη καθίζησιν τοῦ κατασκευαστικοῦ τομέως), ἀποσκοπῶντας, τὸ ἴδιο, στὴν μερίδα τοῦ λέοντος. Ἡ μερίδα τοῦ λέοντος, τὸ πρόστιμο δηλαδή, καταβάλλεται στὸ κράτος καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁδεύει πρὸς… troyka μεριά. Νομιμοποίησις τῆς παρανομίας, τῆς καταλύσεως τῶν τεχνικῶν κανόνων ἀλλὰ καὶ τῆς αἰσθητικῆς γιὰ νὰ μαζευτῇ ζεστὸ χρῆμα καὶ γιὰ νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι οἱ αὐθαίρετοι γκιαούρηδες τοῦ ψευτορωμαίηκου γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 ἔτη, ὅσο εἶναι καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς «τακτοποιήσεως».

  Ἂν ὑπῆρχε ἕνας παντελονάτος δικαστὴς θὰ εἶχε χώσει βαθέως στὴν φυλακὴ ὅλα τὰ σαπρόφυτα ποὺ ἐτόλμησαν νὰ ψηφίσουν τὶς δανειακὲς συμβάσεις μὲ ὅρους Ἀγγλικοῦ Δικαίου. Στὴν πιὸ ἐξόφθλαμον παραβίασιν τοῦ Συντάγματος ἀπὸ καταβολῆς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, στὴν πλέον καραμπινάτη κατάλυσιν τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ αὐτό, ὅλο τὸ ἀδελφάτο τῶν Ἱπποτῶν ἔκανε τουμπέκα καλύπτοντας τὶς ἀνομίες μίας ἁμαρτωλῆς Βουλῆς.

  ReplyDelete
 13. Σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὸν κον Κιτσίκη, ἐγὼ προσωπικῶς πιστεύω ὅτι ἕνας ἀδιάφθορος ἄνθρωπος ἐξ ὁρισμοῦ δὲν εἶναι ἐγκληματίας. Δὲν νοεῖται ἠθικὸς ἄνθρωπος ποὺ νὰ τελῇ ἐγκλήματα. Σαφῶς κανεὶς ἠθικὸς ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἀναμάρτητος. Οἱ μόνες περιπτώσεις στὶς ὁποῖες θὰ μποροῦσε νὰ καταφύγῃ ἕνας ἐνάρετος ἄνθρωπος στὸ ἔγκλημα εἶναι ἡ αὐτοάμυνα, ἡ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀκεραιότητος τῆς οἰκογενείας, τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς πατρίδος του, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐλευθερία του.

  ReplyDelete
 14. Βεβαίως, Συρμακέζη, σχετικὰ μὲ πῶς ἑρμηνεύεται ἡ λέξη "ἐγκλημα".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ἔγκλημα εἶναι ἡ ἀφαίρεσις ζωῆς καὶ ἡ φθορὰ τῆς ὑγείας τοῦ ἄλλου, ἡ μείωσις τῆς ὑπολήψεως καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἄλλου, ἡ συκοφαντία, ἡ ψευδορκία, ἡ ἐκπόρνευσις, ἡ ἀπόκτησις περιουσίας μὲ ἀθέμιτα μέσα. Θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφέρω πολλὰ ἀκόμη, ἀλλὰ νομίζω ὅτι τὰ παραπάνω συνιστοῦν τὴν ἔννοια σοβαροῦ ἐγκλήματος στὸν νοῦ τοῦ μέσου ἀνθρώπου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φαίνεται πως είσαι οπαδός της δεοντολογικής ηθικής.

   Delete
  2. Εἶμαι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος. Ὅλα αὐτὰ τὰ περισπούδαστα περὶ ἠθικῆς δὲν μοῦ λένε καὶ πολλά. Κατανοῶ καὶ δέχομαι τοὺς κανόνες συμπεριφορᾶς τοῦ «μέσου» ἀνθρώπου τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

   Delete
 16. Κύριε Κιτσίκη εσείς οι αριστεροί κομμουνιστές θα με τρελάνετε. Με την καλή έννοια το εννοώ. Λέτε συνεχώς και υπερασπίζεστε πράγματα τα οποία ποτέ στη ζωή σας δε κάνετε. Μου φέρνετε παραδείγματα όπως του Διογένη ή μοναχών που ζουν ασκητική ζωή κλπ. Και τι έγινε δηλαδή; Έχει κανείς ως πρότυπα αυτούς σε μια κοινωνία; Απάντηση : Όχι. Ακόμα και να τους έχει ως πρότυπα κάποιος , τηρεί αυτά που έκαναν; Πάλι όχι. Επομένως πάλι καταλήγουμε στο μη ον των ιδεολογιών εκ του ασφαλούς.

  Εσείς όταν έρχεται ένας επαίτης για ελεημοσύνη , βγάζετε τα 5ευρα και τα 10ευρα να του τα δώσετε ή τον βρίζετε; Λοιπόν , οι περισσότεροι κάνουν το δεύτερο. Αφήστε τώρα τις θεωρίες σε μένα.

  Κανένα επάγγελμα δεν είναι ανήθικο. Ηθικό ή ανήθικο γίνεται ένα επάγγελμα αναλόγως τον τρόπο που το λειτουργεί ο λειτουργός του. Έχω ξαναπεί. Η βολική δικαιολογία ότι το χρήμα αυτομάτως διαφθείρει τον άνθρωπο , ας τελειώνει.

  ReplyDelete
 17. Ἐγώ δὲν νομίζω ὅτι ὑπήρξε πτώση ἀπό τὸν Παράδεισο ποτέ, μὰ ποτέ, καὶ ἄν δοῦμε τοὺς δικηγόρους καὶ τοὺς δικαστές ὡς ἰεροτελεστές εἶναι ὅλοι τους σατανιστές. Μόνον ήθικό εἶναι τὸ ἔγκλημα, δὲν ὑπάρχει ἔγκλημα ἀνήθικο. La condition humaine est HUMAINE et humain signifie moral.

  ReplyDelete
 18. Τι είναι αυτό πάλι; Τι εννοείς δεν υπάρχει έγκλημα ανήθικο;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποὺ νὰ μὴν ὁρίζεται ἀπὸ τὴν ἠθική.

   Delete
  2. Γι`αὐτό καὶ έγκληματίας εἶναι αὐτός ποὺ δικάζει. Θα προσέθετα : τὸν ἑαυτό του.

   Delete
  3. Δε συμφωνώ στην απότομη στοχοποίηση των δικαστών και των δικηγόρων εκ μέρους σου και εκ μέρους του Κιτσίκη.

   Delete
  4. Mὰ παραπάνω ἄν μὲ διαβάσεις λέω ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι οἱ δικηγόροι ἀλλά ὁ λαός....διότι ὁ λαός εἶναι ὁ καθένας μας ὄταν γίνεται δικαστής τοῦ ἑαυτοῦ του.

   Delete
  5. Αυτό εἶναι ἴσως ἡ πτώση άπό τὸν παράδεισο, το Δέντρο Τοῦ Καλοῦ Καὶ Τοῦ Κακοῦ.

   Delete
  6. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο λαός είναι το πρόβλημα και τι σχέση έχει αυτό με τους δικαστές.

   Delete
  7. Σὲ ποιανοῦ τὸ ὄνομα δικάζει ο δικαστής ; Ὁ δικηγόρος βέβαια ἀποδέχεται τὸ ὄνομα αύτό ἀλλά ποιό εἶναι ;

   Delete
  8. Χιχι... Σάματις αὐτοί ξέρουνε ; Χο χο...Μόνο ὑποθέσεις μποροῦμε νὰ κάνουμε. Ἔχεις δεῖ π.χ. ἄμισθο δικαστή ; Ἐγώ μόλις δίαβασα, έπαναστατικό διαστήριο τὸν καιρό τοῦ ἐμφυλίου, δικηγόροι δὲν ὑπῆρχαν...

   Delete
  9. Νομίζω ορκίζονται στο σύνταγμα. Αλλά και πάλι δε καταλαβαίνω που θέλεις να καταλήξεις.

   Delete
  10. Στὸ ὅτι ὑπάρχει μιὰ βασική, φυσική κατά τὴ γνώμη μου ἡθική ποὺ σοῦ ἀπαγορεύει νὰ δικάζεις καὶ ὅτι τὸνὰ δικάζεις εἶναι παρά φῦσιν.

   Delete
  11. Ο άλλος έχει σκοτώσει δεκάδες , εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους και δε θα δικαστεί; Κάποιος πρέπει να την κάνει και αυτή τη δουλεία.

   Delete
  12. Αὐτοί ποὺ δικάζουνε λοιπόν καὶ οἱ πέριξ αὐτῶν ποὺ ἐπίσης δικάζουνε κατά κάποιον τρόπο ἔχουνε ἕνα θεό ποὺ λατρεύουνε, ὄταν δικάζουνε. Καὶ ἀναρωτιέμαι ποιός εἶναι αὐτός ὸ κύριος.

   Delete
  13. Κάποιος πρέπει νὰ τὴν κάνει αὐτή τη δουλειά, λέει ὁ ΕΜ. Καὶ γιατί κύριε ΕΜ νὰ τὴν κάνει ; Γιατί δὲν τὴν κάνεις μόνος σου ;

   Delete
  14. Δεν επηρεάζονται από αυτό. Αν είναι ισλαμιστής στον Αλλάχ , παγανιστής στο Διόνυσο και την Αφροδίτη και δε ξέρω εγώ ποιον άλλον , βουδιστής στο Βούδα και πάει λέγοντας.

   Delete
  15. Ναὶ ἀλλά ἡ ἀπάντηση εἰναι μάλλον στὰ παραπάνω, διότι ὑπάρχουν καὶ ἀφανεῖς, κρυφές θεότητες.

   Delete
  16. Ποιός εἶναι ὁ θεός τῶν Δικαστῶν καὶ τῶν Δικηγόρων ; σταχυολογῶ. Κος Συρμακέζης, μὲ ὄλο τὸ σεβασμό - Ἂν ὑπῆρχε ἕνας παντελονάτος δικαστὴς θὰ εἶχε χώσει βαθέως στὴν φυλακὴ ὅλα τὰ σαπρόφυτα ποὺ ἐτόλμησαν νὰ ψηφίσουν τὶς δανειακὲς συμβάσεις μὲ ὅρους Ἀγγλικοῦ Δικαίου. Κος Κιτσίκης, μὲ ὅλο τὸ σεβασμό - Ὁ Βραχμάνος στὸ χωριὸ τῆς Ἰνδίας, καθισμένος στὸ χωράφι κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο, θὰ ἀπεβίωνε ἀπὸ ἀσιτία ἐὰν οἱ συγχωριανοί του δὲν τοῦ ἔβαζαν κάθεν ἡμέρα τροφὴ στὴν γαβάθα του. ΕΜ, μὲ ὅλο τὸ σεβασμό - Ο άλλος έχει σκοτώσει δεκάδες , εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους και δε θα δικαστεί; Κάποιος πρέπει να την κάνει και αυτή τη δουλεία.

   Βλέπετε ;

   Delete
  17. Ὁ θεός τῶν δικαστῶν (καὶ πολλῶν ἄλλων) εἶναι ὁ ΛΑΟΣ. Μέ τὸνο στὸ ο.

   Δηλαδή, ἡ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

   Delete
  18. Προσαρμοζόμαστε σὲ σχέση μὲ ἕναν ἰδανικό παρατηρητή, ποὺ εἶναι ὁ καλύτερος δυνατός, αὐτός στὸν ὁποῖο ἀπευθυνόμαστε. Ὁ Χριστός π.χ. ποὺ βρίσκεται πάνω ἀπό τὴν ἔδρα τοῦ δικαστή εἶναι τέτοιος ὡς υἱός τοῦ Θεοῦ. Τὸ δικαστήριο εἶναι μιὰ τέτοια τελετουργία. Δηλαδή, ὑπάρχει μεσολάβηση ἀνάμεσα σὲ μὰς καὶ τὸν κόσμο. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαινεται πολύ ἀφηρημένο αὐτό ποὺ λέω, ἀλλά ἐγώ ἐπιμένω. Τὰ δικαστήρια, μὲ δικηγόρους ἤ χωρίς - ἡ θέση τῶν δικηγόρων εἶναι χωριστό κεφάλαιο - εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ λαοῦ. Ὅπως κὰι πολλοί ἄλλοι θεσμοί, σοῦ λένε ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ προσεγγίσεις τὸν κόσμο μὸνος σου, πρέπει ἀναγκαστικά νὰ μοιάσεις ΚΑΠΩΣ σὲ ἕνα τέλειο πρότυπο. Κατά τὴν ἀκροαματική διαδικασία, γίνεται μιὰ θεολογική συζήτηση σὲ τεχνική γλώσσα (νομικά) ἄν ὁ κατηγορούμενος παρεξέκκλινε ἤ όχι ἀπό τὸ πρότυπο αὐτό τὸ τέλειο καὶ κατά πόσον. Ταυτόχρονα ὅλη αὐτή ἡ διαδικασία εἶναι βαθιά παράλογη. Ἀλλά ὁ παραλογισμός αὐτός ἔχει ἕναν σκοπό - Νὰ μὴν μπορεῖς νὰ φτάσεις τὸ Θεό κατευθείαν, πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνας μεσολαβητής. Αύτός ὁ μεσολαβητής εἶναι ὁ λαός.

   Delete
  19. Στὴ μοναρχία, τὸ σύμβολο τοῦ λαοῦ εἶναι ὁ μονάρχης. Στὴν ἀστική ῥεπούμπλικα, τὸ σύμβολο τοῦ λαοῦ εἶναι ὁ πλέον ζάμπλουτος μαφιόζος. Στὴ δικτατορία τοῦ προλεταριάτου (προσωρινή) τὸ σύμβολο τοῦ λαοῦ εἶναι ὁ γενικός γραμματέας, καὶ ἐκεί δὲν ὺπάρχουν δικηγόροι διότι ὁ κατηγορούμενος εἶναι ἤδη καταδικασμένος. Καὶ στὰ τρία καθεστῶτα ὑπάρχουν δικαστήρια. Ἄν γίνει λαοκρατία πραγματική, ποὺ λέει ὁ κος Κιτσίκης, δὲν θὰ ὑπάρχουν οὔτε δικαστήρια, οὔτε δικηγόροι. Δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ ΕΙΚΟΝΑ τοῦ ἄλλου, τὸ συμβολο του λαοῦ. Δὲν θὰ ὑπάρχει λαός. Ὁ λαός θὰ εἶναι ἤ ἴδια ἡ πραγματικότητα, χωρίς κρίση, χωρίς κριτήρια.Δὲν θὰ ὑπάρχει λαός.

   Delete
  20. Δυστυχώς μάλλον αυτό το πολίτευμα που ονειρεύεστε ούτε υπήρξε ποτέ ούτε θα υπάρξει. Νομικοί παντού υπήρχαν από την αρχαιότητα.

   "Κατά τὴν ἀκροαματική διαδικασία, γίνεται μιὰ θεολογική συζήτηση σὲ τεχνική γλώσσα (νομικά) ἄν ὁ κατηγορούμενος παρεξέκκλινε ἤ όχι ἀπό τὸ πρότυπο αὐτό τὸ τέλειο καὶ κατά πόσον. "

   Σιγά μη γίνεται και θεολογική συζήτηση. Έχεις παρακολουθήσει καμία δίκη; Ούτε πρότυπα υπάρχουν ούτε τίποτα. Ο κατηγορούμενοις είτε καταδικάζεται επειδή παραβίασε το νόμο είτε αφήνεται ελεύθερος. Απλά πράγματα. Αν δε θέλετε δικαστήρια τότε ας καταργηθούν πρώτα οι νόμοι. Οι νόμοι προηγούνται των νομικών και των δικαστηρίων και όχι το αντίστροφο.

   Delete
  21. Άρα προφανώς σας πειράζουν οι νόμοι και όχι οι νομικοί.

   Delete
  22. Καὶ ἐξίσου μὲ πειράζει ἡ παραβίασή τους. Μὲ πειράζει τὸ ὅτι δὲν συνειδητοποιοῦμε ὅτι οἱ νόμοι εἶναι ΜΕΣΑ στὴν πραγματικότητα, ὄπως μιὰ πατάτα. Δὲν καθορίζουν τὴν πατάτα.

   Delete
 19. Υ.Γ. -Ὅσο γιὰ τὴν ἑλληνική κοινωνία, ποὺ ὁ κος Συρμαέζης τὴν ξέρει καλύτερα άσφαλῶς ἀπό μένα, ἡ αἰσθησή μου εἶναι ὅτι σὲ πολύ μεγάλο βαθμό περιέχει ἕναν χρστιανικό - ΑΣ ΠΟΥΜΕ - πυρῆνα, ὑγιῆ ατά τὴ γνώμη μου, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνέχεται τὸ κράτος γιὰ τὸν άπλούστατο λόγο ὅτι τὸ κράτος (ἐξουσία) εἶναι ὁ Σατανάς. Βρίσκεται λοιπόν σὲ ἕναν σχιζοφρενικό διχασμό ἀνάμεσα στὸν ὑγιή αὐτό πυρῆνα καὶ διάφορες ἀνώμαλες ἐκδηλώσεις τοῦ φόβου, τί θά κάνουμε τὴ Χριστιανοσύνη μας ;

  Δυστυχῶς, αὐτές οἱ έκδηλώσεις μποροῦν νὰ φτάσουν ὄχι μόνο στὸ ἔγκλημα ἀλλά σἑ ἀπανωτά, ἀλυσιδωτά ἐγκλήματα.

  ReplyDelete
 20. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «Υ.Γ. -Ὅσο γιὰ τὴν ἑλληνική κοινωνία, ποὺ ὁ κος Συρμαέζης τὴν ξέρει καλύτερα άσφαλῶς ἀπό μένα…»

  Δὲν γνωρίζω ἂν κατέχῳ τὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καλλίτερα ἀπὸ 'σένα.

  «ἡ αἰσθησή μου εἶναι ὅτι σὲ πολύ μεγάλο βαθμό περιέχει ἕναν χρστιανικό - ΑΣ ΠΟΥΜΕ - πυρῆνα, ὑγιῆ ατά τὴ γνώμη μου,»

  Καλὰ τὸ ξεκίνησες.

  «ὁ ὁποῖος δὲν ἀνέχεται τὸ κράτος γιὰ τὸν άπλούστατο λόγο ὅτι τὸ κράτος (ἐξουσία) εἶναι ὁ Σατανάς.»

  Λογικὸ ἅλμα στὸ κενό. Δὲν βρίσκω τίποτε κακὸ στὸ κράτος, ὅταν εἶναι δίκαιον. Τὸ κράτος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλον ἀπὸ στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφορᾶς καὶ ὀργανώσεως τοῦ πολίτου ἢ ὁμάδων πολιτῶν ἀπέναντι στοὺς συμπολίτες τους καὶ στὸ κοινωνικὸν σύνολον, ὥστε τὸ τελευταῖο -σὲ ἐπίπεδον ὀργανώσεως τουλάχιστον- νὰ ἔχῃ μία κάποια συνεκτικότητα. Πιστεύω ὅτι ὁ τυπικὸς Ἕλληνας ποὺ δέχεται τὴν ὕπαρξιν τοῦ κράτους στὴν ζωήν του δὲν ἔχει πρόβλημα μὲ τὴν ἐξουσία. Τὸ πρόβλημά του ξεκινᾶ ὅταν τὸ κράτος γίνεται ἄδικο. Τὸ πειθαρχημένο ἀλλὰ συνάμα δίκαιον κράτος ἐκτιμῶ ὅτι τὸ προτιμοῦν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες.

  Τὸ ἑλληνικὸν κράτος ἔχει γίνει μισητὸ ἀπὸ πολλοὺς συνέλληνες, διότι ἀκολουθεῖ μὲ συνέπεια τὴν παρακμὴ τῶν Συβαριτῶν τῆς βουλῆς. Ὁ ὑγιὴς πυρὴν στὸν ὁποῖον ἀναφέρεσαι δὲν νομίζω ὅτι βρίσκεται σὲ σχιζοφρενικὸν διχασμόν. Δὲν βλέπει σατανάδες καὶ δαιμόνια. Βλέπει ὅτι κάποιοι ξεκάθαρα τὸν ἐμπαίζουν καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν τὸ ἀνέχεται. Οἱ περισσότεροι ποὺ δυσανασχετοῦν μὲ τὴν κατάντια τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ κράτους σίγουρα δὲν προτίθενται νὰ διαπράξουν φόνο ἢ ἄλλο ἔγκλημα, ἀλλὰ ἀπαιτοῦν τὰ ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα τῆς κρατικῆς-βουλευτικῆς σήψης νὰ ἐλαχιστοποιηθοῦν μὲ ἐφαρμογὴ νόμων ποὺ δὲν τοὺς ἐφαρμόζουμε καὶ εἰδικῶς τῶν ἀγράφων νόμων.

  ReplyDelete
 21. Μπράβο κύριε Συρμακέζη - ἐπιτέλους ἕνας λογικός ἄνθρωπος ποὺ βάζει κάποια πράγματα στὴ θεη τους. Νὰ σᾶς ῥωτήσω λοιπόν. Ἐγώ καὶ ἄλλοι σὰν καὶ μένα ποὺ ἔχουμε ὑποστεῖ ἤ ἐνστερνιστεῖ μιὰ ἰδεολογία ποὺ πάει κόντρα στὸ κράτος τὸ Ἑλλαδικό - νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν φταῖμε ἑμείς... ἀπό τρείς σκοπιές.1. "Ἀριστερή" διότι ἔτσι τὴ λέγανε, ὄχι ἐπειδή δέχομαι τὸν ὅρο - κομμουνιστική ἤ συμπαθοῦσα.2. Εὐρωπαϊκη - γαλλική παιδεῖα καὶ τὰ ῥέστα.3. Ἐνδεχομένως τοπικιστική, π.χ. στὴν περίπτωση τὴ δική μου ἀπό τὴ μεριά τοῦ πατέρα μου οἹ Ἀρβανίτες εἶναι γνωστό ὅτι πρῶτα πάει τὸ σόι καὶ μετά ὅλα τὰ ἄλλα.Ὅλα αύτά δὲν μὰς ὀδηγοῦν ἐκτός τοῦ κράτους, τῶν δικαστηρίων, τῆς ἐννόμου τάξεως γιὰ ὅλους ; Ἐγώ θὰ προσέθετα τὴ χριστιανική ἠθική πως τὴν καταλαβαίνω ἐγώ, μαζί μὲ τὰ παραπάνω.Λογικό λοιπόν δὲν εἶναι τὸ ἑλλαδικό κράτος νὰ μὴν μᾶς κάνει ; Πῶς ἀπαντάτε λοιπόν ἐσείς, ποὺ λέτε ὅτι ὑπάρχουν πολλοί Ἕλληνες ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα μὲ τὸ κράτος, ἀρκεῖ νὰ εἶναι δίκαιο, ποὺ θέλουν νὰ εἶναι Ἕλληνες, στὸ ἐξῆς - μὰ... γιατί οἱ κατηγορίες ποὺ προανέφερα δὲν φεύγουνε, νὰ πάνε ἀλλοῦ ; Γιατί δὲν φτιάχνουνε τὸ δικό τους κράτος, νὰ μὰς ἀφήσουνε ἤσυχους ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. (πρὶν μοῦ ἀπαντήσετε, νὰ σᾶς πῷ πῶς θὰ ἀπαντοῦσε ὁ... Στάλιν, στὴ φαντασία μου, γιὰ τοὺς Ἕλληνες συντρόφους. Σοῦ λέει - 1) Αὐτοί ἀποκλείεται νὰ ἀποσυνδεθοῦν άπό τὴ Δύση. Ἄρα δὲν τοὺς ἐμπιστεύομαι, δὲν πᾶ νὰ λένε. 2) Κι ἀπό τὴν ἄλλη δὲν θέλουνε οὔτε τὸ κράτος τῆς Δύσης... καὶ μοῦ ζητάνε νὰ τοὺς βοηθήσω. Σύμπέρασμα - άντί νὰ τοὺς πῷ ὄχι, θὰ κάνω πὼς τοῦς δίνω μιὰ ψευτοβοήθεια, καὶ θὰ τοὺς άφήσω νὰ φαγωθοῦνε καὶ νὰ σκορπιστοῦνε στὶς τέσσερεις γωνιές τῆς γῆς. Σιγά μὴν τοὺς ἀφήσω νὰ μὲ τρελλάνουνε... θὰ άφήσω τοὺς Ἄγγλους καὶ τοὺς μὴ κομμουνιστές Ἕλληνες νὰ βγάλουνε τὰ μὰτια τους μὲ αὐτούς τοὺς μουρλούς.

   Delete
 22. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

  «…Ὅλα αύτά δὲν μὰς ὀδηγοῦν ἐκτός τοῦ κράτους, τῶν δικαστηρίων, τῆς ἐννόμου τάξεως γιὰ ὅλους ;»

  Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἡ ἀριστερὴ/κομμουνιστικὴ/συμπαθοῦσα ἰδεολογία δὲν ἀντιτίθεται στὴν ἔννοιαν τοῦ κράτους. Τουναντίον, ὁ σοσιαλισμὸς κάνει λόγο γιὰ κράτος κοινωνικῶς δίκαιον, ἐνῶ ὁ κομμουνισμὸς πάει ἕνα βῆμα παραπέρα διατεινόμενος ὅτι τὸ κράτος πρέπει νὰ περιέλθῃ στὰ χέρια τοῦ λαοῦ, δηλαδὴ ὅλες οἱ δομές του νὰ εἶναι δημόσιες. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ κομμουνισμὸς εἶναι περίπτωσις ἰδεολογίας ἀπολύτου κρατισμοῦ.
  Ἡ γαλλικὴ παιδεία, ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν ἰδεωδῶν τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως, δέχεται τὸ ρεπούμπλικο ὡς ἰδανικὴ μορφὴ κράτους μὲ τὰ γνωστὰ συνθήματα.
  Ὅσο γιὰ τοὺς Ἀρβανίτες, αὐτοὶ κι ἂν νοιώθουν ἀκραιφνεῖς Ἕλληνες ὑπήκοοι. Οἱ Ἀρβανίτες ποτὲ μὰ ποτὲ δὲν ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία νὰ δημιουργήσουν μειονότητα στὴν Ἑλλάδα, διότι ἔνοιωθαν καὶ νοιώθουν ἑαυτοὺς ὑπηκόους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὅπως τοὺς ὑπολοίπους Ἕλληνες. Ἀντιθέτως, ἄλλες ὁμάδες ὅπως οἱ τσιγγάνοι, οἱ Σκοπιανοὶ τῆς Πέλλης καὶ τῆς Φλωρίνης ἢ ἀκόμη καὶ οἱ τουρκόψυχοι τῆς Θράκης ἀνακινοῦν ζητήματα ἀποσχίσεώς των περιοχῶν ποὺ κατοικοῦν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν κράτος ἢ/καὶ ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικῶς τοὺς ἑλληνικοὺς νόμους, γραπτοὺς καὶ ἀγράφους, ἐφαρμόζοντας στὸν δικόν των μικρόκοσμον τοὺς δικούς των. Λχ, εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ ἕνα καταυλισμὸ τσιγγάνων καταλύονται πρακτικῶς πολλοὶ νόμοι τοῦ κράτους. Ἐπίσης, στὴν Θράκη γίνεται ἀπόπειρα νὰ ἀποδίδεται δικαιοσύνη ἀπὸ τοὺς μουφτῆδες καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια.

  Οἱ παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν ἀπέχθεια πρὸς τὸ ἑλληνικὸ κράτος λόγῳ τῆς πολιτισμικῆς ἀσυμβατότητος τῶν μειονοτήτων μὲ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ὄχι ἐξαιτίας τῆς ὅποιας διαβρώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἡ ἀπέχθεια τῶν ἀριστερῶν πρὸς τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ τελευταῖο κρατᾶ ἀκόμη στὶς δομὲς καὶ τὰ σύμβολά του δεσμοὺς μὲ τὴν θρησκεία καὶ τὸ ἔθνος, ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα εἶναι γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς «κόκκινο πανί».

  «Λογικό λοιπόν δὲν εἶναι τὸ ἑλλαδικό κράτος νὰ μὴν μᾶς κάνει ; »

  Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸν κράτος εἶναι ἕνα αὐτοκίνητο μὲ πολλὰ μηχανικὰ προβλήματα, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες θέλουν νὰ τὸ πετάξουν στὰ ἀζήτητα ἐπειδὴ τσουλᾶ μὲ τὰ χίλια ζόρια. Αὑτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦν εἶναι νὰ τὸ ἐπισκευάσουν καὶ ὄχι νὰ τὸ πετάξουν ἢ νὰ φτιάξουν ἄλλο. Οἱ ἀριστεροὶ θέλουν νὰ τὸ καταλύσουν γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐν συνεχείᾳ στὴν θέσιν του ἕνα κράτος πολυφυλετικό.

  «Γιατί δὲν φτιάχνουνε τὸ δικό τους κράτος, νὰ μὰς ἀφήσουνε ἤσυχους ;»

  Οἱ μόνοι ποὺ θέλουν νὰ φτιάξουν αὐτόνομες ζῶνες στὴν Ἑλλάδα ἢ ἀκόμη καὶ ἀνεξάρτητα κρατίδια εἶναι οἱ μειονότητες γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προανέφερα. Οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες δὲν τὸ θέλουν.

  Ὁ Στάλιν, ἂν μποροῦσε νὰ περιλάβῃ τὴν Ἑλλάδα στὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς ΕΣΣΔ, θὰ τὸ εἶχε πράξει. Ζύγισε τὰ θετικὰ καὶ τὰ ἀρνητικὰ μίας πιθανῆς ἐμπλοκῆς τῆς ΕΣΣΔ μὲ τὴν Ἀγγλία καὶ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν γεωπολιτικὴν προσάρτησιν τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΣΣΔ καὶ κάπου εἶδε ὅτι αὐτὴ δὲν ἦταν ἐπικερδής. Δὲν νομίζω ὅτι εἶδε τὸ ζήτημα ὅπως τὸ περιγράφεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σιγουρα, ἀλλά νομίω ὅτι συνυπολόγισε τὸ τὶ κουμάσια ἦσαν οι Ἕλληνες κομμουνισταί. Δὲν νομίζω ὅτι ἡδύνατο ἡ Ἑλλάδα νὰ πάει μὲ τὴν ΕΣΣΔ λόγω τοῦ προσανατολισμοῦ της. Τοὺς Ἕλληνες κομμουνιστές δὲν καταλαβαίνω.

   Delete
 23. Tέλεια. Ἄν κατάλαβα καλά, λέτε ὅτι γιὰ τὸν πυρῆνα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, κράτος, θρησκεῖα καὶ ἔθνος ΔΕΝ εἶναι διαφορετικές ἔννοιες. Ἄν κατάλαβα καλά ὅντως, ´εχω καταιγισμό ἐρωτήσεων νὰ σᾶς κάνω. ἀρχίζω. 1) Ὁ πυρῆνας αὐτός θὰ ἦταν φίλα προσκείμενος σὲ μιὰ δικτατορία, λίγο ἤ πολύ, ποὺ θὰ διασφάλιζε αὐτή τὴν ἀρμονία ἀνάμεσα σὲ ἔθνος, κράτος καὶ θρησκεία ;2) Ὁ πατριωτισμός τῶν κομμουνιστῶν - ἀριστερῶν -πῶς νὰ τοὺς πῷ - ΕΑΜιτῶν ; τῶς δεκαετίας τοῦ 40 ἦταν α) ψευδεπίγραφος καὶ περισσότερο ἤταν σοσιαλιστικός ῥεαλισμός, δὲν ἦταν αὐτοφυής β) γιὰ πολλούς ἦταν γνήσιος άλλά μπλέξανε γ );3) Γιὰ τὸν πυρῆνα τοῦ (1) - ὁρίζεται αὐτόνομα, ἤ μόνον κατ`ἐμφυλιοπολεμική ἀντιπαράθεση μὲ τὸ (2) ;

  ReplyDelete
 24. Ο Θοδωρακης στο βιβλιο του "Χρεος" αναρωτιεται για τα μεγαλα λαθη της ηγεσιας του ΚΚΕ

  "Επομένως θα ήταν πιο σωστό αν λέγαμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι -οι ηγέτες- γνώριζαν και μπορούσαν να οδηγούν σωστά το λαϊκό μας κίνημα, μέχρι που σε μία ορισμένη ιστορική στιγμή έπεφταν «λάθος», όχι στο μικρό, στο αναπόφευκτο και που ξεπερνιέται εύκολα αλλά στο μεγάλο, το απροσδιόριστο, με τις βαρύτατες συνέπειες.
  Τι συμβαίνει άραγε; Μοιραίες υποκειμενικές αδυναμίες; Ή κάτι βαθύτερο; Νομίζω ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται με ακρίβεια επί τόσες δεκαετίες, αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιον ιδιαίτερο νόμο, που κρυμμένος κάπου εκεί κάτω από την πολιτική του κόμματος, προκαλεί κάθε τόσο αυτές τις τραγικές για το κίνημα και το λαό μας κρίσεις…».

  Ο Τακης Λαζαριδης, καταδικασθεις σε θανατο μαζι με τον Μπελογιαννη, ο οποιος γλυτωσε ειτε λογω του νεαρου της ηλικιας ειτε λογω της εκτελεσης του ΕΑΜιτη πατερα του απο τους Γερμανους, στο βιβλιο του "Ευτυχως νικηθηκαμε συντροφοι" δινει την απαντηση στον Μικη για τα λαθη και τον κρυμενο "νομο" του ΚΚΕ.

  "Υπάρχει πραγματικά αυτός ο νόμος; Ναι, υπάρχει, και δεν είναι καθόλου «κρυμμένος». Τον προσδιορίζει με σαφήνεια ο ίδιος ο Ζαχαριάδης. Στην 7η Ολομέλεια, το 1950, δηλώνει απερίφραστα: «Για μας, οι αποφάσεις και υποδείξεις του Μπολσεβίκικου Κομμουνιστικού Κόμματος είναι νόμος».

  Ο Σταλιν λοιπον απο την στιγμη που δεν μπορουσε να διεκδικησει περα απο το 10% επιρροης στην Ελλαδα συμφωνα με την συνθηκη της Γιαλτας, που συμφωνα με την ιστορια, γραφτηκε πανω σε πακετο τσιγαρων, φροντισε να δημιουργει προβληματα στην Ελλαδα οταν ηθελε να πετυχει κατι καπου αλλου.
  Η ηγεσια του ΚΚΕ υπακουσε σε οσες εντολες της δοθηκαν, αλλα δεν ξερω αν ειχαν υπ οψιν τους οτι δεν υπηρχε περιπτωση να επικρατησουν στην Ελλαδα.
  Ισως και να το ηξεραν αλλα να μην τους ενοιαζε η καταστροφη της χωρας, αφου στο ιδιο βιβλιο αναφερονται και οι πιθανοι λογοι μιας τετοιας συμπεριφορας.

  Είχαν ενστερνισθεί βαθύτατα την αρχή του «προλεταριακού διεθνισμού», που σαν πολικό άστρο οδηγούσε τα βήματά τους στο «ανώμαλο και απέραντο πεδίο της ταξικής πάλης».
  Και ο προλεταριακός διεθνισμός, όπως διδάσκει ο Λένιν, απαιτεί, μεταξύ των άλλων, «την υποταγή των συμφερόντων της προλεταριακής πάλης σε μια χώρα, στα συμφέροντα της πάλης αυτής σ” όλο τον κόσμο»
  Και όπως μας πληροφορεί ο Μπαρτζώτας: «Ο Δημητρώφ επανειλημμένα έλεγε ότι η λυδία λίθος του προλεταριακού διεθνισμού είναι η θέση που παίρνει ο κάθε επαναστάτης, ο κάθε κομμουνιστής, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Το ΚΚΕ πάντα έμεινε και μένει πιστό στη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και στη Σοβιετική Ένωση».

  Επομενως δεν τον χαλαγε τον Σταλιν η ποιοτητα των εγχωριων κουμουνιστων.
  Φαινεται ομως, για να ειμαστε δικαιοι, πως το αιματοκυλισμα της Ελλαδας μεσα στην κατοχη απο τον ΕΛΑΣ ηταν ιδεα των δικων μας, αφου δεν μπορουσαν να παρουν εντολες απο την Ρωσσια.
  Συμφωνα με το βιβλιο του Ιωαννιδη (ΓΓ του ΚΚΕ) «Αναμνήσεις» (σελ. 126):

  «Μόλις έφτασα στην Αθήνα ρώτησα τον Σιάντο αν έχουμε επαφή με την ΚΔ (κομουνιστικη διεθνη). Μου είπε ότι δεν έχουμε. Κάναμε τίποτα, ρωτάω, για ν” αποκτήσουμε επαφή; Δεν κάναμε τίποτα, μου λέει. Χωρίς επαφή με την Κ.Δ., δουλειά σωστή δεν θα κάνουμε…».

  Αν λοιπον υπηρξαν στην Ελλαδα χειροτεροι προδοτες και υποτελεις ξενων απο τους Ελληνες πολιτικους, ηταν σιγουρα οι κομουνιστες ηγετες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (Δὲν ἔχω διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Λαζαρίδη ἀλλά αὐτό ποὺ λέει εἶναι μιὰ κλασσική ἐξήγηση ποὺ ἑμένα δὲν μοῦ λέει τίποτα ἀπολύτως. Καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχε Στάλιν οὔτε Χίτλερ, ποιὰ εἶναι τὰ χειμερινά ἀνάκτορα ποὺ θὰ καταλάμβανε τὸ ΚΚΕ ; Ὁ Ἔβερτ τοὺς έμπόδισε γιὰ ἡ κεφάλα τους, δηλαδή οἱ ἀντικειμενιές συνθῆκες ;)

   Delete
 25. Αν και δεν ρωτησες εμενα Κωνσταντη να σου δωσω την δικες μου απαντησεις στις ερωτησεις σου.
  1. Αν ενας δικτατορας εχει την χωρα σε καλο επιπεδο, τον λαο χοτρατο, το κρατος να παρεχει υγεια, παιδεια και ασφαλεια υψηλου επιπεδου και γενικα να κανει αυτα που θελει ο λαος, ειναι λιγωτερο δημοκρατης απο μια δημοκρατια στην οποια η χωρα ειναι ρημαδι, ο λαος εξευτελιζεται και γενικα τιποτε δεν γινεται απο αυτα που θελει ο λαος;
  Τελικα δημοκρατια ειναι να γινονται τα πραγματα οπως συμφερουν τον λαο; Η το να εχει ο λαος την δυνατοτητα να αυτοκαταστρεφεται;
  Αυτα τα ερωτηματα βρισκονται πισω απο την υποψια οτι καποιο κομματι του λαου εχει φιλοδικτατορικες θεσεις.
  Αλλο πραγμα ομως ειναι να θεωρεις συμφερον να παραδωσεις την εξουσια σε καποιον δικτατορα και αλλο να κανεις θετικη αποτιμηση εφοσον καποιος παιρνωντας την δια της βιας αποδειχτηκε καλος ηγετης.
  2. Ο πατριωτισμος του ΕΑΜ ηταν υποκριτικος για να παρει τον κοσμο που δεν συγκινηθηκε ποτε ιδιαιτερα απο τις κουμουνιστικες θεσεις, με το μερος του. Αυτο σημαινει οτι στο ΕΑΜ οι περισσοτεροι ηταν πραγματικα πατριωτες, αλλα τελικα υπηρετησαν μη πατριωτικους σκοπους. Τιποτε δεν προσφεραν ουτε στην απελευθερωση της χωρας, ουτε στην ανακουφιση των Ελληνων. Αντιθετως τους προσθεσαν βασανα, συνεχισαν την σφαγη και μετα την ληξη του πολεμου, εμποδισαν ολες τις εθνικες διεκδικησεις προς Βουλγαρια και Αλβανια, εθεσαν θεμα αυτονομησης της Μακεδονιας και εγιναν αιτια να επιστρεψουν οι λιποτακτες πολιτικοι ανευ ορων με την συνδρομη των Αγγλων απο τους οποιους βεβαια δεν πηραμε την Κυπρο υπο αυτες τις συνθηκες. Πολλες παρομοιες κατηγοριες θα μπορουσαν να διατυπωθουν και για την αλλη μερια. Γι αυτο θα πρεπει επιτελους ο κοσμος να μαθει να λεει οχι σε οποιον του ζηταει να στραφει κατα των πατριωτων του με οποιοδηποτε προσχημα.
  3. Ακριβως εδω ερχεται το μεγαλο μπερδεμα, αφου η δεξια καταφερε μετα το 1974 να περασει χωρις αντιλογο η αριστερη προπαγανδα, που ηθελε τους κουμουνιστες μονους πατριωτες και ολους τους υπολοιπους προδοτες. Παρατηρειται λοιπον το σχιζοφρενικο να υπαρχουν δεξιοι και αριστεροι που μισιουνται λογω του εμφυλιου ενω στις θεσεις τους κατα τα αλλα ειναι πολυ κοντα. Οι διεθνιστες αριστεροι παραφρονουν με τις "πατριωτικες" θεσεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι απατριδες ΚΚΕδες μιλανε με υπερηφανια για την ΕΘΝΙΚΗ αντισταση. Οι "εθνικοφρονες" δεξιοι ειδαν με αδιαφορια τον ηγετη τους να ψηφιζει στην ουσια την καταργηση της εθνικης μας κυριαρχιας και τρεχουν ασθμενωντας να γινουν επαρχια της ΕΕ.
  Νομιζω οτι η αληθεια ειναι πως τα κομματα απλως επιασαν μαλακα οποιον ετυχε μπροστα τους ασχετως των πεποιθησεων του.
  Γι αυτο και βλεπεις τους περισσοτερους να ψηφιζουν οχι το κομμα που ταιριαζει στις αποψεις τους αλλα οποιο τυχει
  Οι πραγματικες διαιρεσεις του Ελληνικου λαου θα επρεπε να ειναι κατι σαν Χριστιανοκουμουνιστες, Σοσιαλοφιλελευθεροι, Εθνικοδιεθνιστες, Παγκοσμιοεθνικιστες, Καπιταλομπολσεβικοι, Τραπεζιτομαρξιστες και αλλα τετοια μπερδεματα.

  ReplyDelete
 26. Kύριε Γιάγκο, μιλῶντας γιὰ τίς πραγματικές διαιρέσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ σᾶς προτείνω μία ποὺ μπορεῖ νὰ σᾶς φανεῖ ἄσχετη μὲ τὶς παραπάνω.

  ´Ας ποῦμε ὅτι γίνεται νὰ πάρει κανείς τὸ μικρόφωνο, καὶ νὰ ἀρχισει νὰ γυρνάει τὴν Ἑλλάδα, καὶ νά κάνει δημοσκόπηση μὲ τὸ ἑξής ἐρώτημα."Πιστεύετε ὅτι κανένας μὰ κανένας δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώνει τὸν ἄλλο ; " Ποιὰ νομίζετε ὅτι θὰ ἤταν ἡ ἀπάντηση, καὶ σὲ τὶ ποσοστό ;

  ReplyDelete
 27. Ἀπαντῶ μόνος μου. Ἠ κομματικοποίηση εἶναι ἕνας τρόπος νὰ κάνεις τὴ δουλειά ποὺ κάνεις. Ἔτσι π.χ. οἱ περισσότεροι καλλιτεχνες εἶναι ΣΥΡΙΖΑ, οί περισσότεροι ἀστυνομικοί Χ.Α. κ.ο.κ. δικηγόροι, δικαστές.....Ἐάν δὲν ὑπῆρχε καταναγκασμός στὴν ἐργασία δὲν θὰ ὑπῆρχε κομματισμός. Θὰ ύπῆρχε ὅμως ἑλληνικό κράτος ; Γι`αὐτό ῥώτησα τὸ 3, παραπάνω, τὸν κο Συρμακέζη.

  ReplyDelete