Sep 20, 2015

241 - Ἡ βεντέτα τοῦ ΚΚΕ κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπεδείχθη μοιραία

241 - Ἡ βεντέτα τοῦ ΚΚΕ κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπεδείχθη μοιραία

Ὅταν ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ εἰσῆλθε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Βουλὴ ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἀναλυτὲς ἔλεγαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ συγκυριακὸ φαινόμενο προερχόμενο ἀπὸ τὸν θυμὸ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ποὺ γρήγορα θὰ ξεφούσκωνε. Ἀντιθέτως, ἐγὼ ἐπέμενα ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶχε εἰσέλθη στὴν Βουλὴ γιὰ νὰ μείνῃ.

Γιὰ τὸ ΚΚΕ, μέχρι καὶ σήμερα ἀκόμη, ἔγραφα πὼς ἦταν ἐνυπωσιακὸ ὅτι ὅλες οἱ ἀναλύσεις του καὶ οἱ προβλέψεις του ἦσαν σωστὲς ὡς σοφὴ κουκουβάγια ποὺ ἦταν. Ἀλλὰ σὲ ἕνα σημαντικὸ σημεῖο ἐκολλοῦσε ἀνεπιτυχῶς, σὰν παλαιὸς δίσκος, σὲ ἀναλύσεις τοῦ Μεσοπολέμου, ὅταν κατὰ τὴν μεγάλη ἀντιδικία κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα τῆς Εὐρώπης ὑπεστήριζαν λανθασμένα ὅτι ὁ ὑπαρκτὸς φασισμὸς ἐξυπηρετοῦσε τὰ ἀντικομμουνιστικὰ συμφέροντα τοῦ καπιταλισμοῦ.

Ἡ λανθασμένη αὐτὴ ἀνάλυση ποὺ εἶχε ἐνθαρρυνθῆ ἀπὸ τὰ καπιταλιστικὰ ΜΜΕ εἶχε ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸ καπιταλιστικὸ στρατόπεδο νὰ διχάσῃ τὰ δύο ἐπαναστατικὰ ἀντικαπιταλιστικὰ ἄκρα καὶ διαδοχικῶς νὰ τὰ κατεδαφίσῃ: τὸν  φασισμὸ τὸ 1945, τὸν κομμουνισμὸ τὸ 1989.

Σήμερα, σὲ ὅλη τὴς Εὐρώπη, καὶ ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, οἱ δυνάμεις τοῦ φασισμοῦ ἐνισχύονται καὶ τείνουν νὰ πάρουν τὴν πρώτη θέση. Ἀντιθέτως, ὁ κομμουνισμὸς εὑρίσκεται σὲ πλήρη παρακμή, συνεχίζοντας ἀνεπιτυχῶς τὴν ἀντιφασιστικὴ προπαγάνδα μίσους. Ἀλλὰ τὸ νὰ κατηγορῇς τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ γιὰ συμμορία δολοφόνων, διότι πέραν ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Φύσσα, ποὺ θυμίζει τὴν δολοφονία τοῦ Λαμπράκη ἀπὸ κύκλους τῆς ΕΡΕ καὶ ἀγνοῶντας τὴν δολοφονία δύο Χρυσαυγιτῶν ἀπὸ τοὺς ἀριστεριστές, νὰ τὴν κατηγορῇς, λέγω, ἐπειδὴ οἱ Χρυσαυγῖτες ὑποστηρίζουν τὸν Χίτλερ, σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ κατηγορῇς καὶ τὸ ΚΚΕ γιὰ συμμορία δολοφόνων ἐπειδὴ ὑποστηρίζει τὸν Στάλιν, ὑπεύθυνος γιὰ τὴν σφαγὴ διπλασίων θυμάτων ἀπὸ αὐτῶν τοῦ Χίτλερ καὶ νὰ χαρακτηρίζῃς τὸν Κιτσίκη δολοφόνο διότι συνεχίζει καὶ σήμερα ἀκόμη νὰ ὑποστηρίζῃ τὸν Μάο ὑπεύθυνο γιὰ τὴν σφαγὴ τρεῖς φορὲς περισσοτέρων θυμάτων ἀπὸ αὐτῶν τοῦ Χίτλερ.

Οἱ  ἐκλογὲς τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ἀπέδειξαν ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ συνεχίζει τὴν ἐκλογική της ἄνοδο, ὅπως ὅλα τὰ φασιστικὰ εὐρωπαϊκὰ κινήματα, ἐνῷ τὸ ΚΚΕ συνεχίζει νὰ χάνῃ ψήφους. Ὅλα τὰ ΚΚ τῆς Εὐρώπης γνωρίζουν τὴν ἴδια παρακμή, κάτι ποὺ μὲ λυπεῖ σφόδρα διότι αὐτὸ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὸν ἐπαναστατικὸ ἀγῶνα. Πρέπει λοιπὸν τὸ ΚΚΕ νὰ πάψῃ νὰ θεωρῇ τὴν λέξη φασισμὸς ὕβρη καὶ νὰ συνεργασθῆ μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ ποὺ εἶναι ὁ φιλελευθερισμὸς τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου, ἰδεολογία τοῦ καπιταλισμοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ. Διαφορετικἀ, θὰ παύσῃ τὸ ΚΚΕ νὰ θεωρεῖται ἀπειλὴ γιὰ τὸ Κατεστημένο καὶ θὰ σβήση σταδιακὰ ἄδοξα. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαπίστωση τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 20 Σεπτεμβρίου 2015

66 comments:

 1. η οροφή της ΧΑ είναι στο μέγιστο...δε μπορεί παραπάνω με αυτη την σύνθεση...πρέπει να μπουν στελέχη πανεπιστημιακής μόρφωσης που να έχουν εμπειρία της ελληνικής κοινωνίας...διαφορετικά θα περιμένει να παρει ψήφο από τον κάθε φουκαρά που τον έκλεψε ο πακι....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ, Aegean EagleSeptember!
   Η Χ.Α. θα πρέπει να κάνει επιλεκτική και προσεκτική διεύρυνση...

   Delete
 2. ο εθνικόμπολσεβικισμός για την ενδιάμεση περιοχή να αναχθεί σε ορολογία "εθνικόελληνισμό", γτ αφορά εμας του έλληνες και είναι μοναδική εξέλιξη της θεωρείας...πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον κόσμο μέσα από τις λέξεις...

  ReplyDelete
 3. ..πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον κόσμο μέσα από τις λέξεις.

  Άπὀ ποῡ ἔρχονται οἱ λέξεις Άητέ ;

  ReplyDelete
 4. ....νὰ σοῡ πῶ ποῡ πάνε. Πάνε ΜΟΝΕΣ τους. Ὄταν ὅμως ἔρχεται ὁ τσίφ, καὶ σοῡ λέει -Ἕλληνα ! Κάνε μου μιὰ κωλοτοῡμπα ! - καὶ τὴν κάνεις, βάζεις φρένο στἰς ἴδιες σου τὶς λέξεις. Σκέφτεσαι ἀπὸ μἔσα σου, -μόνο -μπόρα εἶναι, θὰ περάσει. Αὐτή ἡ ἀναβολή εῑναι ὁ ῥαγιαδισμός.

  Μετά λές, κάνω πιρουέττα, κωλοτοῡμπα, ἀλλά εἶμαι Ἔλληνας, ῥε γαμῶτο. Εῑμαι ἀπόγονος τοῡ Περικλ-η ! (ἕτσι λέγαν καἴ τὄ θειό μου). Τὴν κάνω κομψά, μἔ στύλ. Δηλαδή προσπαθεῑς νὰ δώσεις νόημα στὴ σκλαβιά σου. μἔ τὄ στύλ. Αύτό λέγεται ίδεολογία.

  Ἥ σκλαβιά εἶναι ἡ έσωτρική ἀναβολή. Ὅ σκλαβωμένος ἑλληνικός λαός μὲ ἐθνική σύμπνοια ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΠΑΙΔΙΑ, αὐτό εῑναι τὸ νόημα τὼν χτεσινῶν ἐκλογῶν, δυστυχώς. Κανένα κίνημα δὲν άποτρέπει τὴ σκλαβιά, διότι τὰ κινήματα ἔχουν πειθαρχία καὶ ἡ πειθαρχία στὄν ΑΡΧΗΓΟ εἶναι σκλαβιά. Ζήτω ἤ ούράνια Ἑλληνοκινεζική Αὐτοκρατορία !

  ReplyDelete
 5. ΣΥΜΦΩΝΩ! ΜΕ ΤΟΝ AEGEAN EAGLE,ΟΤΙ Η Χ.Α. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ!!!

  ReplyDelete
 6. ο κ. Κιτσίκης παρακαλείται, ως ειδικός, να εισάγει το όρο εθνικόελληνισμό στη διεθνή βιβλιογραφία, και να φτάξει το παρακλαδι της θεωρείας του εθνικομπολσεβικισμου, που θα πρέπει να έχουν οι έλληνες πολιτικοί ως μνημόνιο ενέργειων...πιστεύω ότι θα είναι και η μεγαλύτερη προσφορά του στο Έθνος των Ελλήνων....θα μείνει έτσι στην Ελληνική Ιστορία ανά του αιώνες...

  ReplyDelete
 7. Tὸ ΚΚΕ καἴ ἥ Χ.Α. παρουσιάζονται ὥς ὑπερασπιστές τῶν έντοπίων Ἑλλήνων ένῶ ἡ φασιστική καὶ κομμουνιστική ἰδεολογία δὲν εἶναι ἐθνικιστικές. Σωστά ;? Ὁ κος Κιτσίκης μᾶς ἔχει διακρίνει τὀν φασισμό ἀπὸ τὸν ἐθνικισμό.

  Τὰ μνημονιακά κόμματα, θἀ προσέθετα, τοὺς μισοὺς ὀπαδούς τους τοὺς ἔχουν γιὰ ἔξω καὶ τοὺς ἄλλους μισούς γιὰ ἐγχώριους ἐπιστάτες. Οἱ γηγενείς εῑναι chair à canon, κρέας γιὰ τὰ κανόνια.

  Οἱ γηγενείς ὄμως ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. Μόνο θρησκευτική. Ἐπαναλαμβάνω ὄτι ἤ τοπική θρησκεία εἶναι ὁ χριστιανικός πολυθεῑσμός, ἡ πίστη σὲ ἀγίους καἴ πνεύματα.Πῶς θὰ ἐκφραστεῑ πολιτικά κάτι ποὐ δἐν χωρᾱ στἀ δυτικά καλοῡπια ;Με μιἂ οὐράνια αὐτοκρατορία..

  ReplyDelete
 8. δεν αναφέρομαι στο ατομικό του καθενός, αναφέρομαι στο όλον...

  ReplyDelete
 9. ΦΟΒΟΥΜΑΙ AEGEAN EAGLE ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ!. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, Η ΕΝΝΟΙΑ ΕΘΝΙΚΟ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ(βλέπε γλωσσα, θρησκεία, κτλ.). Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ (Βλέπε τροπο σκέψης, και φιλοσοφιας) ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!

  ReplyDelete
 10. για αυτο και το ελληνικό θα έχει περιεχόμενο και το εθνικό...εκεί θα είναι και το μεγαλειο της νεας θεωρείας...

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. ΚΥΡΙΕ ΚΙΤΣΙΚΗ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΚΑΙΡΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΦΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΑ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΑΞΗΣ, ΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΟΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΡΑΣΣΕΡ, ΣΤΗΝΝΕΛΛΑΔΑ. Η Χ.Α., ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ(ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,ΠΛΕΥΡΗΣ) ΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΆΚΡΩΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΣΣΕΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΑΜΩΤΕΡΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΟΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΜΑΖΕΣ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ, ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΩΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΑΤΟΜΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΑΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ, ΑΥΤΗ Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ, Η Χ.Α. ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΤΗΣ, ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ?

  ReplyDelete
 13. -παρεμβάλλω δύο σχόλια ποὺ πάνε πρὶν τὴν ἐρωτηση τοῡ παραπάνω σχολιαστῆ, χωρίς νὰ θέλω νὰ τὴν άκυρώσω, πρός Θεοῡ. 1) Οἱ σχολιαστές ποὺ τοποθετήθηκαν δὲν τοποθετοῡνται ἀπέναντι στὸ ἑλληνικό κράτος - νὰ ποῡνε, δηλαδή, τί εἶναι ἤ τί θάπρεπε νᾱναι. Καὶ ὅμως αὐτό νομίζω εἷναι τὸ θέμα.

  2) Ὁ ὅρος ἑλληνισμός εἶναι τοῡ 19ου αἰῶνα. Δὲν εἶναι πολιτική πρόταση. Ἁντιστοιχεῑ στὸ ἐπίθετο ἑλληνιστικός (ποὺ τὸ διέδωσε ὁ Γερμανός ἱστορικός Ντρόυζεν) καὶ στὸ ἀρχαῑο ῥῆμα ἑλληνίζω, μιμοῡμαι τοὺς Ἕλληνες. Ἁντιστοιχεῑ στὴ λεγόμενη ἑλληνιστική έποχή, καὶ διακρίνεται τόσο ἁπὸ τὀν φυλετικό ἡρωισμό τῆς ὁμηρικῆς ἐποχῆς ὄσο καὶ ἁπὸ τὸν πατριωτισμό τῆς Πόλης-κράτους. Ὁ Ῥωμαῑος πολίτης εῑναι πιὀ πατριώτης ἀπὸ ἔναν Ἕλληνα. Διότι δὲν ὑπῆρξε ποτέ, μοῡ φαίνεται, ἑλληνικός πατριωτισμός. Ὑπῆρξε ἀθηναῑκός, σπαρτιατικός, θρησκευτικός, συγκυριακός, άλλά ποτέ ἑλληνικός πατριωτισμός. Ἀλλιὼς, ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶχε θεοποιηθεῑ, ὄπως τόσες άφηρημένες ἔννοιες στἠν άρχαιότητα. Κάνανε θεότὄν Ἕρωτα, τὸ Βουκεφάλα. Μόνο μετὰ τὴ Γαλλική Ἑπανάσταση ἁπεικονίζεται ἡ Ἑλλάδα σὰν ψυχρή νεοκλασσική ἔννοια, ἑμπνευσμένη ἀπὸ τὴν νεοκλασσική Marianne, τὴν Ἑλευθερία ἤ τὴ Γαλλία τῶν Γάλλων καλλιτεχνῶν, ποὺ καὶ αὐτὴ πάει πίσω στὴν... Άφροδίτη ! Τὸ Σὲ γνωρίζω άπὸ τὴν κόψη τοῡ Σολωμοῡ εἶναι βέβαια κλασσικιστική έπαναστατική ποίηση. Μπορεῑ νὰ πεῑ κανεῖς μ'΄αλιστα ὅτι ὁ πατριωτισμός τῆς νεότερης Ἑλλάδας εἷναι ἑλληνιστικός, πράγμα ποὺ έξηγεῑ τὰ χάλια μας. Γιατί ;;

  Διότι δὲν εἶναι πολιτική πρόταση, ὁ ἑλληνισμός, ἁλλά πολιτισμική, καὶ κατά βάσιν έκχωρεῑ τἤν πολιτική έξουσία σἔ ἄλλους. Διὀτι ἑλληνίζει ἔνας Ίουδαῖος, ἔνας Λίβυος, ἔνας Ῥωμαῑος, ὄταν μιλάει, γράφει ἑλληνικά ἤ άκολουθεῑ πρακτικές ποὺ συντέθηκαν παλαιότερα, στὴν παλαιά πόλη-κράτος,προσαρμόζοντάς τις στὸ πολυεθνικό περιβάλλον ποὺ προέκυψε άπὸ τὶς κατακτήσεις τοῡ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ἕλληνίζω σημαίνει μιμοῡμαι τοὺς Ἕλληνες, εἴτε εἶμαι Ἕλληνας, εἴτε δὲν εἶμαι, καἰ ἡ μίμηση δὲν εἷναι κακό πράγμα, ἥδη στὴν Ποιητική τοῡ Ἁριστοτέλη. Ὁ ἑλληνισμός ἀντιστοιχεῑ, τηρουμένων τῶν άναλογιῶν, στοὺς γαλλικοὺς τρόπους τὸν 18ο, τὸν ἀγγλικό κοσμοπολιτισμό τὸν 19ο καὶ τὸν άμερικάνικο τρόπο ζωῆς τὸν 20ὄ αϊῶνα.

  Ὁ ἑλληνισμόςδὲν εἶναι πολιτική πρόταση. Οὔτε θρησκευτικἠ. Εἶναι ἔνα ὄχημα. Ὁ Χριστιανισμός, καὶ ἁκόμα περισσότερο ὁ Ἰουδαïσμός, εἶναι πιὸ ἰσχυρές ἔννοιες -σοῡ λέει, ὐπάρχει ὁ Γιαχβέ - τέρμα. Δὲν ἔχει παραπέρα.

  Αὐτὸ έξηγεῑ ἴσως έν μέρει τὴ δύναμη τῶν Ἑβραίων. Ὁ ἑλληνισμός ἀπό μόνος του οὔτε γιὰ τὸ κράτος μιλάει, οὔτε γιὰ τὸ ἐπέκεινα. Ἁφἠνει τἀ πράγματα ἀνοιχτά. Κοινωνικοπολιτικά ἀντιστοιχεῑ στὴ μικροαστική τάξη, διεσπαρμένη στὰ μεγάλα, γραφειοκρατικά σὲ μεγάλο βαθμό κέντρα καὶ στὸ τεράστιο έμπόριο τῆς Ἁνατολικῆς Μεσογείου μέχρι τὴν ἐπικράτηση τοῡ Χριστιανισμοῡ.

  Σὰν πολιτική καὶ θρησκευτικὴ πρόταση, ἀπό μόνος του, δὲν ἁρκεῑ. Καὶ καλά κάνει -ἁλλά μὴ συγχέουμε τὸ λεωφορεῑο μὲ τὸ τέρμα. Ἵσα ἴσα, ὁ ἑλληνιστικός κόσμος εἶναι περισσότερο ἕνας κόσμος ποὔ προσπαθεῑ νἀ ΜΗΝ ἔχει τέρμα. Γι αύτό καἰ κατά τἠν καθηγήτρια κα Μπριζίτ Λε Γκεν, ἔχει ὑποτιμηθεῑ ἄδικα τῶν άδίκων.

  Ἡ ἑλληνιστική ἑποχή ἔχει ὑποτιμηθεῑ 1) λόγῳ τῆς μοναρχίας 2) τοῡ θρησκευτικοῡ συγκρητισμοῡ 3) κυριότατα, λόγῳ τῆς πολιτικῆς καὶ αίσθητικῆς άσάφειας τῆς περιόδου αὐτῆς. Ὁ ἑλληνισμός, έπειδή εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς, καὶ τίποτε ἄλλο, ἀπορρίφθηκε άπὀ αὐτούς ποὺ θέλουνε ντὲ καὶ καλά νὰ ἔχουνε μιὰ ἀπάντηση σἐ ὅλα. Ποὺ φοβοῡνται τὸν ἑαυτό τους.

  ReplyDelete
 14. Ἀπαντῶ στὸν Ἕλληνα Κωνσταντινουπολίτη, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὸ θέμα καὶ δὲν ἀρέσκεται σὲ γενικότητες φιλοσοφικοῦ περιεχομένου. Ὁ στρασσερισμὸς εἶναι τμῆμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ γερμανοσοβιετικῆς συμμαχίας στὸν Μεσοπόλεμο. Ἡ ἀνθεβραϊκὴ στάση του εἶναι μαρξιστική, βασισμένη στὸ πόνημα τοῦ Μάρξ, "Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα". Δηλαδὴ δὲν εἶναι ῥατσιστικὴ ἀλλὰ πολιτιστική. Ἀντιτίθεται στὸ τραπεζικὸ παρασιτικὸ κεφάλαιο ποὺ ἐλέγχεται πρωτίστως ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους (καθαρὰ μαρξιστικὴ θέση). Εἶναι ἀναρχικό, χαρακτηριστικὸ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ γενικὰ καὶ τοῦ Χίτλερ εἰδικά. Ἄλλωστε στὴν Γαλλία εἶχε ἱδρυθῆ ἕνα φασιστικὸ κίνημα, τὸ Cercle Proudhon, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα τοῦ γαλλικοῦ ἀναρχισμοῦ Προυντόν. Ὁ στρασσερισμός-ἐθνικομπολσεβικισμὸς καλὸ εἶναι νὰ ληφθῇ ὑπ'ὄψιν του ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ ΚΚΕ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. ΥΓ - Ὅσο γιὰ τὴν ὁρολογία, μόνον οἱ πολιτικάντηδες τὴν ἀλλάζουν γιὰ νὰ ξεγελάσουν. Τὸν κομμουνισμό, δὲν ἔχει νόημα νὰ τὸν εἰπῇς κοινωνισμό. Τὸ ναζὶ εἶναι ἡ γερμανικὴ συντόμευση τοῦ ἐθνικο(nazional)σοσιαλισμοῦ. Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀλλάξῃς τὴν λέξη. Διαφορετικὰ ἀποδεχόμεθα τὸ ἀμερικανικὸ "πολιτικὸν ὀρθόν". Φασιστής (ὄχι φασίστας) εἶναι μία ὁλοκληρωμένη ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἰδεολογία ποὺ ἀνάγεται στὸν Ῥουσσώ.Ὡς ὕβρις χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπειδὴ τὸ 50% αὐτῶν δὲν ἔχουν διαβάσει οὔτε ἕνα βιβλίο σὲ ὁλόκληρη τὴν ζωή τους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστές οι εν΄συντομία επισημάνσεις του καθηγητού Κιτσίκη.

   Delete
 16. ο λαός θέλει την ουσία λαικά διατυπωμένη...αυτό κατάλαβαν όλοι οι ηγέτες που θριάμβευσαν...

  ReplyDelete
 17. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, κύριε Καθηγητά.

  ReplyDelete
 18. Noμίζω πὼς δὲν ἕγινε κατανοητή ἡ οὑσία τῆς παρέμβασῆς μου, παραπάνω, καὶ αύτό έξ αἰτίας μου. Δὲν γνωρίζω καλά τὰ τῶν κινημάτων στὴ Γερμανία τοῡ Μεσοπολέμου. Γιὰ τἠν Ἑλλάδα ὄμως, ἔχω κάποιες ὐποθέσεις τὶς ὁποῑες καὶ διατυπώνω.

  1. Ὄλες άνεξαιρέτως oἱ ἰδεολογίες τείνουν πρός τἠ μοναρχία. Ἔχουν μιὰ γεωμετρική διάταξη.

  2. Στὴ νεώτερη Ἑλλάδα ὄλες ἀνεξαιρέτως οἱ ἰδεολογίες εἶναι παραλλαγές τῆς Μεγάλης Ἱδέας.

  3. Ἡ Μεγάλη Ἱδέα εἶναι τὸ ὅνειρο τῆς κρατικῆς ὁλοκλήρωσης τῆς Ἑλλάδας. Αὐτό τὀ ὅνειρο ποτέ μἀ ποτέ δὲν θὰ γίνει πραγματικότητα διότι δὲν μπορεῑ νὰ ὑπάρξει Ἕλληνας βασιλιάς μἐ Ἕλληνες ὑπηκόους. Ἡ Μεγάλη Ἱδέα εἶναι ἡ Ῥώμη. Ὄμως ἡ Ἑλλάδα δἐν εἶναι Ῥώμη οὔτε πρόκειται νὰ γίνει.

  4. Ἡ ἰδέα τῆς μοναρχίας εἶναι ἄλλο πράγμα άπὀ τἠ μοναρχία. Ὁ ἡγέτης ἑνός κινήματος ὄταν γίνεται μονάρχης άλλάζει ἡ φύση του. Συχνά σκοτώνει τοὐς πρώην συντρόφους του, φοβούμενος μὴ γίνουν Βροῡτοι. Τηρουμένων τῶν άναλογιῶν ὁ Στράσσερ εἶναι ὁ Κλεῖτος καὶ ὁ Χίτλερ ὁ Μέγας Ἁλέξανδρος. Ὁ μονάρχης παθαίνει τὀ σύνδρομο Μάκβεθ.

  5. Ὁ ἑλληνισμός άντιστοιχεῑ στὴν ἑλληνιστική έποχή, ὄχι στὀ ἑλληνικό ἔδαφος, καὶ εἶναι κατά βάσιν παρασιτικός ώς πρός τὰ κράτη. Δἐν ἔχει καμία άπολύτως σχέση μὲ πολιτικές θεωρίες, εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς καὶ μόνο, δὲν μπορεῑ νὰ διατυπωθεῑ περιεκτικά καὶ ἡ άναζήτηση τῆς ἑλληνικότητας τὸν μεσοπόλεμο καὶ μέχρι σήμερα ἦταν μιὰ παραλλαγή τῆς Μεγάλης ίδέας ὄπως κάθε ἰδεολογία στἠν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνικότητα μπερδεύει τἠν Ἑλλαδα μἐ τἠ Ῥώμη.

  6. Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας καὶ στὴν ἁρχαιότητα καὶ σήμερα δἐν εἶναι οὔτε Ἑλληνικός, οὔτε ῬωμαÏκός άλλά άρχαϊκός. Τὸ μέγιστο σημεῑο αὐτοὀργάνωσης στὸ ὁποῖο ἔφτασε ποτέ ἧταν ἡ Ἀθηναϊκὴ δημοκρατία. Ἡ βασιλεία στἠν Ἑλλάδα ἦταν καἰ εἶναι πολεμικό άξίωμα καὶ μόνον. Άπό κεὶ καὶ πέρα, σἐ διεθνές περιβάλλον, ὁ ἀρχαϊκὸς πολιτισμὸς διαχέεται σὲ ἐλληνισμό, άλλά ποῡ - σὲ κρατικές όντότητες ποὺ προϋπήρχαν, έκτός Ἑλλάδας -τἠν Περσικὴ Αύτοκρατορία, γιὰ παράδειγμα. Ὁ ἑλληνισμός δὲν εἶναι κράτος, εἶναι μάλλον παρασιτικός καὶ διαβρωτικος ώς πρὸς τὰ κράτη, ὄπως π.χ. ὁ ἁπόδημος ϊουδαϊσμός.Εἷναι τελείως ἀσύμβατος μὲ τὴ μοναρχία, καὶ ἄρα μἐ ὁποιαδήποτε ἰδεολογία.

  6. Μετά τἤ Μικρασιατική καταστροφή, αὐτό ποὺ καθορίζει τὸ κολοβὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι πιὸ πολύ καὶ άπὸ τὸν Β. Παγκόσμιο καὶ τὸν ἑμφύλιο ἡ συνθήκη φιλίας Βενιζέλου-Ἰνονού. Και -προσοχή- ἡ σημερινή συγκυρία εἶναι ἠ πιθανότητα ἀλλαγής σἐ αὐτὴν άκριβώς τἤ σχέση. Ἤδη ἡ ὑποστήριξη παλαιότερα ὁρισμένων βουλευτῶν τοῡ ΠΑΣΟΚ πρὸς τὸ PKK θυμίζει τὶς σχέσεις ληστῶν, κλεφταρματολῶν καἰ μακεδονομάχων ποὐ δραστηροποιούνταν πέραν τῶν τότε ἑλληνικῶν συνόρων μὲ πολιτικούς τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδας. Άπὸ τὶς τελευταίες άναρτήσεις διαισθάνομαι ὅτι ἐάν ἁνεπτύσσετο παραστρατιωτικό κίνημα, αύτό θἀ εἶχε κάποια σχέση μὲ τὴ Μ. Ἁσία. Ἡ ἐθνική σύμπνοια γύρω ἁπὸ τὸ μνημόνιο ἔχει λογική συνέπεια πολεμική διέξοδο. Ἡ Ἑλλάδα θἀ μποροῡσε ὄπως παλιἀ νὰ χρησιμοποιηθεῑ γιὰ τὸν διαμελισμό τῆς σημερινῆς Τουρκίας -έξ ἄλλου γι αὑτὸ καὶ δημιουργήθηκε, ἐν μέρει. Αὑτό ὅμως ἀπαιτεῑ άναβίωση τῆς Μεγάλης Ἱδέας. Ἑπαναλαμβάνω πὼς σὲ ἑλληνικό ἔδαφος καὶ ἑλληνική γλώσσα οἱ ίδεολογίες εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόθεσή μου, παραλλαγές της. Αύτό έξηγεῑ ἴσως ἐν μέρει τἠν παρουσία ΚΚΕ καἰ Χρυσῆς Αύγῆς στὸ κοινοβούλιο παρὰ τὸ θεωρητικά ἀντι-ἀστικό τους πρόταγμα.

  ReplyDelete
 19. Πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ σκέψεις τοῦ Κωσταντῆ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ζήτω οι Ρωμαίοι, κάτω οι ναζί παγανοέλληνες. Άμεσος διαχωρισμός τώρα.

  ReplyDelete
 21. Ὁ Ἰωάννης Ἔνοχος ὅπως τὸ ἔχω ἐπισημάνει καὶ ἐνωρίτερα εἶναι σαφῶς προβοκάτορας. Οὐδεὶς τὸν παίρνει στὰ σοβαρά. Ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ παρακάνῃ διότι θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ διαγράψουμε τὰ συνθήματά του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 22. Κύριε Κιτσίκη, μολονότι άσχετο με την ανάρτησή σας, πόσο πιθανό θεωρείτε τον κίνδυνο του Πανσλαβισμού εκ Ρωσσίας? Δεδομένης μίας ισχυρής Ρωσσίας ως την Νέα Τάξη Πραγμάτων στον Ορθόδοξο κόσμο, έχει η Ελλάς ως Πολιτισμικός και Εθνικός οργανισμός μέλλον ή θα βυθιστεί είς έναν ακραίο Πανσλαβισμό με αποτέλεσμα δε και τον πιθανό διαμελισμό του συγχρόνου κρατιδίου της Ελλάδος? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  ReplyDelete
 23. Ἡ Ὀρθοδοξία ἐγέννησε τὴν ὀμορφότερη κόρη της τὴν ῥωσικὴ ὀρθοδοξία. Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἡ πανίψηλη κόρη ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ 90% τοῦ ὀρθόξου κόσμου, εἶναι φυσικὸ νὰ βλέπει ἀφ'ὑψηλοῦ τὸν πνευματικό της πατέρα, τὴν ἑλληνικὴ Ὁρθοδοξία, καὶ νὰ διεκδικῇ γιὰ τὸν ἑαυτό της τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν ῥωσικὴ γλῶσσα ὡς ἐπικρατοῦσα γλῶσσα τῆσ Ὀρθοδοξίας.Ἄν καὶ τυπικὰ ἀναγνωρίζει τὰ πρωτεῖα τοῦ πνευματικοῦ της γέροντος, τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθοδοξία, ἀντί νὰ τοῦ φιλᾷ τὸ χέρι μὲ σεβασμό, ἔχει τὴν τάση νὰ τὸν θεωρῇ γηρασμένο καὶ ξεπερασμένο καὶ νὰ τὸν μειώνῃ. Συνεπῶς, μία μονομερῆς κάθοδος τῆς Ῥωσίας στὸ Αἰγαῖο χωρὶς Νἐα Γιάλτα καὶ ἐξισορρόπηση τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς θαλασσίας δυνάμεως, θὰ καταστῇ κίνδυνος ἐκσλαυϊσμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ εἶχε καταλάβει ὁ γερμανόφιλος Μεταξᾶς ὁ ὁποῖος τελικὰ τὸ 1940 προτίμησε τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ θαλασσία δύναμη ἀπὸ τὸν γερμανικὸ (ἤ ῥωσικό) ἠπειρωτισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. διόρθωση: βλέπε: πανύψηλη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Τελικώς καταλαβαίνω ότι έχετε απόλυτο δίκαιο για την ένωση Ελληνοφώνων και Τουρκοφώνων Ρωμηών, υπό την Ορθοδοξία και τον Αλεβιτισμό διχως το ακραίο Αραβικό Ισλάμ. Βλέπω ότι μόνον έτσι θα αποφύγουμε τελικώς αμφότερους κινδύνους διαμελισμού της Ελλάδος. Μία εκ Αγγλοσαξώνων με διάφορα πολυφυλετικά/"πολυπολιτισμικά" φιλελευθερικώς κενά καταναλωτικά κρατίδια και μία εκ Πανσλαβισμού με τους γειτονικούς Σλάβους να μας απωθούν ως τον Όλυμπο, χάνοντας έτσι Μακεδονία-Θράκη. Έχετε απόλυτο δίκαιο επί της ουσίας. Το ζήτημα είναι πώς θα το καταφέρουμε αυτό, αν και ο Τουρκικός λαός μας θεωρεί ανάδελφο γένος, το πρόβλημα μάλλον έγκειται στο κάπως επεκτατικό Τουρκικό κράτος, το οποίο δυστυχώς από ότι καταλαβαίνω δε θα χρειαστεί μόνον ό Λόγος για να ηττηθεί αλλά μάλλον και το Ξίφος.

  ReplyDelete
 26. Μόλις τώρα ἄκουσα δημοσιογράφους τοῦ Σκάϊ νὰ ἐξανίστανται ἐπειδὴ ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ παρωμοίασε τὴν Βουλὴ μἐ οἶκο ἀνοχῆς. Θέλω νὰ θυμίσω ὅτι τὸ 1965 μετὰ τὰ Ἰουλιανά, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ὁ Πρεσβύτερος παρωμοίασε τὴν τότε Βουλή, καὶ μὲ τὸ δίκιο του, μὲ οἶκο ἀνοχῆς. Συνεπῶς τὸ πρόβλημα παραμένει μὲ τοὺς δημοσιογράφους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Με την μόνη διαφορά κύριε Κιτσίκη ότι οι οίκοι ανοχής ουδέποτε έβλαψαν την Ελλάδα, μόνον από ηθικής πλευράς, η ζημία των οποίων ωχριά μπροστά στην Εθνική καταστροφή της σήψεως του κυνοβουλίου(για τους μη-φιλόζωους)...

  ReplyDelete
 28. Replies
  1. Αὐτά ποὺ λέει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης μοῡ φαίνονται άκριβῶς σἀν αὐτὰ ποὺ ἔγραψα, παραπάνω, περὶ Μεγάλης Ἰδέας. Τί εἶπα - ὅτι τὄ ὅνειρο τῆς κρατικῆς ὁλοκλήρωσης τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ Μεγάλη Ἱδέα. 1 σχόλιο - ὁ πόλεμος κηρύσσεται -ἄν κηρύσσεται, ἔχει γίνει ντεμοντέ - ἀπὸ κράτη πρὸς κράτη, ὄχι πρὸς ἰδιῶτες. 2. ¨Απορία. Δἐν ξέρω κανένα κράτος στὸ ὁποῑο ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία νὰ εἶχε ποτὲ τὴν πολιτική ἀρχή. Τί σημαίνει ἡ ἔκφραση -Ενωση Ελληνοφώνων και Τουρκοφώνων Ρωμηών, υπό την Ορθοδοξία και τον Αλεβιτισμό ;;; Ὑπό τὸν Σουλτάνο, σύμφωνοι, μποροῡσε θεωρητικά νὰ γίνει τέτοια ἔνωση. Τῶρα, πῶς θὰ γίνει ;

   Delete
  2. Οι σημερινοί Τούρκοι της Δυτικής και Κεντρικής Ασίας αποτελούν απογόνους Ελληνικών πληθυσμών και γενιτσάρων οι οποίοι εξισλαμίσθησαν και τουρκοφώνησαν. Το γένος τους όμως ή η φυλή ή το αίμα δεν άλλαξε. Συνεπώς πρόκειται για το ίδιο Γένος την ίδια Φυλή εάν θες, η οποία βρίσκεται χωρισμένη σε δύο κράτη, το Ελληνικό και το Τουρκικό. Τώρα για την ερώτησή σου, σου απαντώ ότι για τον λόγο αυτό έγραψα σε παραπάνω σχόλιό μου ότι δεν θα χρειασθεί μόνον ό Λόγος αλλά και το Ξίφος. Κατά τη δική μου άποψη για να γίνει δυνατή μία ένωσις Ελλήνων και "Τούρκων", θα χρειασθεί μεν από μεριάς μας η υπερπροώθηση της Ορθοδοξίας και του Βυζαντίου ως συνδετικού κρίκου βάσει καταγωγής και πολιτισμού, αλλά αναγκαστικώς για να ηττηθεί το Τουρκικό κράτος θα χρειασθεί και το Ξίφος για την Πόλη. Διότι όποιος ελέγχει την Πόλη(Ξίφος) και την Ψυχή(Λόγος) στην Αιγαιακή περιοχή, ελέγχει και την ίδια την περιοχή της Αιγηίδος, Ανατολικής Μεσογείου. Το Ξίφος είναι ένας λόγος για τον οποίο είμαι υπέρ ενός επιθετικού Εθνικού Ελληνορθόδοξου κινήματος που θα μπορούσε να ξεπηδήσει μέσα από τις Εθνικιστικές δυνάμεις εν Ελλάδι με τις κατάλληλες ζυμώσεις.

   Delete
  3. Η Ορθοδοξία μέσω του Αυτοκράτορος ήτο ναι η ιδεολογία και η Ψυχή, ο Λόγος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μη μπερδεύεις την εκκλησία με τη Φραγκική έννοια. Στο Βυζάντιο ό Αυτοκράτωρ ήτο ό εν Θεού απεσταλμένος επί της Γής και όχι ο Πατριάρχης, δηλαδή ο αρχηγός της Εκκλησσίας, όπως στον Φραγκικό Παπισμό. Δια τον λόγον τούτον πάντα επί Βυζαντίου ό Αυτοκράτωρ διόριζε τον Πατριάρχη και ποτέ το αντίθετο! Συνεπώς η θρησκευτική εξουσία ήταν ενσωματωμένη μέσα στην Πολιτική με αποτέλεσμα να είναι Κοσμική η εξουσία του Αυτοκράτορος και όχι όπως στους Φράγκους η πολιτική εξουσία(Μονάρχης) να είναι υπό της θρησκευτικής(Πάπας) και συνεπώς να υπάρχει έλλειψη Κοσμικής εξουσίας.

   Delete
  4. Αύτό ποὔ λέτε λέω. Ὅτι χρειάζεται αύτοκράτορας... ἥ πολιτική ένοποίηση τοῡ Αἰγαίου ἔγινε μόνον έπί Ῥωμαίων αύτοκρατόρων καἰ τοῡ διαδόχου τους Σουλτάνου, καὶ ἄν δἔν κάνω λάθος πάντοτε ἡ άγγλογαλλική πολιτική ἤταν νὰ μἤν κάτσει στὄ θρόνο ὅ Τσάρος.
   Παράλληλα ὄμως εἶπα ὄτι ποτέ ἥ Ἑλλάδα ὡς Ἑλλάδα δἐν μπορεῑ νἀ ἔχει Ἔλληνα βασιλέα.

   Delete
  5. Συγγνώμη γιὰ τὰ προηγούμενα λάθη στοὺς τόνους. Λοιπόν...τί λέω, αὐτό εἶναι τὄ βασικό - Ὅτι ἡ Μεγάλη Ϊδέα, ἡ ένοποίηση δηλαδή τοῡ Αίγαιακοῡ χώρου ὑπό ἕναν αύτοκράτορα (τὀ ὄνειρο τοῡ Ξέρξη) δὲν εἶναι ἑλληνική ίδέα - ἠ άρχαῑα Ἑλλάς ένοποιήθηκε προσωρινά μὲ τὴν άντίστασή της στἠν Περσική μοναρχία καὶ διαλύθηκε κατόπιν μέσα στἠ¨Ρωμαῐκή αύτοκρατορία. Ἥ Μεγάλη Ϊδέα εἶναι, πολύ άπλά, ἤ μοναρχική ίδέα, ποὔ εῐναι ούσιαστικά μεταφυσική. Αύτἤν τἠν ίδέα, μεταμφιεσμένη σἐ δίάφορες ίδεολογίες θὰ τὴν έκμεταλλευτοῡν οἱ ξένες δυνάμεις γιἀ νἀ μᾱς διαλύσουνε ὄπως τὄ 1922. Γιὰ νὰ γλιτώσουμε πρέπει νὰ τὴν άντικαταστἠσουμε μὲ κάτι ἄλλο.

   Delete
  6. Υ.Γ. Συνοψίζω. Σοῡ λένε -Ἕλληνα ! Πρέπει νὰ γίνεις Ρωμαῑος τῆς αύτοκρατορικῆς ἐποχῆς. Λάτρεψε τὀν αύτοκράτορα, καὶ μιὰ μέρα, μπορεῑ νἄ γίνει Ἕλληνας (όρθόδοξος).. - Δὲν θέλω - Ἑ, τότε. δἐν θάχεις κράτος, διότι χωρίς Ἐλέῳ Θεοῡ Μοναρχία δἐν ὑπάρχει κράτος. Κατά τή γνώμη μου ἔχει ἀπόλυτο δίκιο.

   Delete
  7. Μα η δική μου εκδοχή βασίζεται στην ενοποίηση Ελλήνων και Τούρκων, όχι σε μία Φραγκική Εθνικιστική πολιτική εξαλύψεως των Τούρκων(!). Απλά μερικά αντιδραστικά σε τούτη την ενοποίηση στοιχεία, όπως το Αραβικό Σουνιτικό Ισλάμ και το Τουρκικό ΚΡΑΤΟΣ πρέπει να ηττηθούν, όχι ο Τουρκικος Λαός! Τέλος πάντων, όπως προείπα το παιχνίδι παίζεται είς ταν Πόλιν, όπως πάντα.

   Delete
  8. Υ.Γ. Φυσικά χρειάζεται Αυροκράτωρ/Μονοκράτωρ, αλλά Αυτοκράτωρ σημαίνει Ξίφος και Λόγος, όχι μόνον Λόγος. Για τον λόγον τούτον χρειάζεται να διατηρήσουμε την επιθετικότητά μας ένάντια στο κράτος και την ηγεσία την Τουρκική, αλλά παραλλήλως να αποβλέπουμε στον "προσηλυτισμό" τών Τουρκοφώνων Ρωμηών.

   Delete
  9. Μἀ ποιός θάναι αύτός ; Βλ. παρακάτω.

   Delete
 29. Μόλις τώρα ἔλαβα μήνυμα ἑνὸς Γάλλου γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη στάση τῶν δημοσιογράφων τοῦ Σκάϊ ποὺ ἐτόλμησαν νὰ κατακρίνουν τὴν Ῥαχὴλ Μακρῆ ἡ ὁποία συνέκρινε (ὅπως ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τὸ 1965) τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ μὲ οἶκο ἀνοχῆς.Qui se ressemble s'assemble μοῦ γράφει. Δηλαδή: "Ὅποιος ὁμοιάζει κάνει παρέα". Δηλαδὴ ἐννοεῖ ὅτι οἱ δημοσιογράφοι τοῦ Σκάϊ ὁμοιάζουν μὲ τοὺς ἐν λόγῳ βουλευτές. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. 1) :Eρώτηση. Εἶναι μέσα στὶς δυνατότητες τοῡ ξένου παράγοντα νὰ προετοιμάζει άπὀ καιρό έξωκοινοβουλευτική λύση, άπαξιώνοντας ταυτόχρονα Βουλή καῖ κυβέρνηση

  (ὑφυπουργός καθαίρεται ἄμα τῆι άναλήψει τῶν καθηκόντων του γιἄ ίδιωτικές σχεδόν συζητήσεις -φάκελος φρονημάτων - και ὡς καὶ τὸ ΚΚΕ χαίρεται)

  καὶ κάνοντας νὰ φανεῑ τὸ δεύτερό του πιόνι σἀν έθνοπατριωτικό ; Ἕχει ξαναγίνει νομίζω πολλές φορές.

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. http://www.nowvideo.sx/video/494d939928662

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δείτε αυτήν την ταινιάρα. Για τον Αετό της Ρώμης.

   Delete
 33. Παρακαλώ τον κ. Διαχειριστή να κρατήσει από τον ιστότοπο τούτο μακρυά αργόσχολες φωνές άνευ επιχειρημάτων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι άνευ επιοχειρημάτων. Αυτό που δείχνει η ταινία. Αυτό πρέπει να γίνει η χώρα. Μακριά από πορνοστάρ και λαϊκιστές.

   Delete
 34. Στἤ νεώτερη ¨Ελλάδα παρατηρεῑ κανείς κάτι πάρα πολύ παράξενο. Ὁ ἑθνικιστής κάνει σὰν νὰ μὴν τὸν νοιάζει καθόλου ἄν ὁ έθνικισμός του εἶναι πατροναρισμένος. Αὐτό βέβαια δἐν εἶναι ἑλληνική μόνο θρασυδειλία - ἡ ἑλληνική ἰδιοτυπία άφορᾱ συγκεκριμένα σὲ τἰ άντιστοιχεῑ άκριβῶς ὁ νεοελληνικός ἐθνικισμός. Ἀρχίζω, στὸ πλαίσιο γιὰ τὸ ὁποῑο μιλήσαμε παραπάνω, μιὰ σειρά ἀπὸ ὑποθέσεις. Τὸ πλαίσιο ποὺ πρότεινα εἶναι ὄτι θὰ ἔχουμε ἀναβίωση τῆς Μεγάλης Ἰδέας.

  Ὑπόθεση 1η) Ἀπὸ τὴν ἐποχή τοῡ Κωλέττη (Βλάχου τὴν καταγωγή) , νεοελληνικός ἐθνικισμός ἴσον Μεγάλη Ἰδέα. Ὅ ναζισμός τῆς Χ.Α. καἰ ὁ κομμουνισμός τοῡ ΕΑΜ καὶ ὁ σοσιαλισμός τοῡ πάλαι πότε ΠΑΣΟΚ καὶ τὸ σύνολο τοῡ νεοελληνικοῡ μοναρχισμοῡ εἶναι ταυτόχρονα μεγαλοϊδεατισμός. Δὲν μπορεῖ νὰ ὐπάρξει νεοελληνικός ἐθνικισμός ἄνευ Μ.Ί. Τελεία.

  ReplyDelete
 35. Ὑπόθεση 2η. Ὡς γνωστόν, τὸ ΕΑΜ ἦταν εὐρύτερο ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ ἐθνικιστικό. Μετά τὴ Βάρκιζα, ἡ σάρκα καὄ ὅ φλοιός τοῡ γερμᾱ ποὺ λέγεται ΕΑΜ άπομακρύνεται, καὶ μένει τὸ ΚουΚούτσι, τὸ ΚΚΕ, ποὺ κάνει τὸν ἐμφύλιο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ. Τί ὑποθέτω -τολμηρά. Τὸ σημερινό ΚΚΕ δὲν εἶναι ἀπόγονος τοῡ ΚΚΕ ἀλλά τοῡ ΕΑΜ. Ἥ λεγκαλιστική του τακτική ἀπὸ τὸ 1974 τουλάχιστον ὁφείλεται στὸ ὅτι δὲν εἶναι πλέον τὸ ΚΚΕ χωρίς τὸ ΕΑΜ ἀλλά... τὸ ΕΑΜ χωρίς τὸ ΚΚΕ !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ( Υ.Γ. Ὁ λόγος ποὺ τὸ ΚΚΕ ἐκφράζει διστακτικά τὀν ἑλληνικό ἐθνικισμό του εἶναι ὅτι ὁ ἑθνικισμός εἶναι δευτερεύων στόχος γιὰ τὸ ΚΚΕ. Τὸ πρωτεῦον γιὰ τὸ ΚΚΕ εἶναι ἡ παγκόσμια ἐπικράτηση τοῡ ἰμπεριαλισμοῡ, ἰδίως εἴς βάρος τῆς Κίνας. Θὰ ἤθελα νὰ τὸ διάβαζε αὐτό ὁ κος Ζαρατοῡστρα)

   Ἅν γίνει ΜΑ περιπέτεια, τὄ ΚΚΕ θἄ τἤν ὔποστηρίξει έφόσον αύτό συμφέρει τὄν άπώτερο στόχο τοῡ ϊμπειαλισμοῡ.

   Delete
 36. Ὑπόθεση 3η. Ἐπιστημονικός ὁρισμός τοῡ ἑλληνικοῡ έθνικισμοῡ.

  Ἕλληνας έθνικιστής εἶναι αὐτός ποὺ ἀνεξαρτἠτως λοιπῶν πεποιθήσεων ὑποστηρίζει τὴν ἀπότομη μεταβολή στὸ πολιτικὸ καθεστὼς τῶν τουρκόφωνων πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στὰ ἑλληνικά.

  ReplyDelete
 37. Το σημερινό ΚΚΕ είναι ντροπή να νοείται ως κόμμα αντισυστημικό! Πρόκειται για ένα άκρως συστημικό κόμμα της απολύτου κοροϊδίας, ο μοναδικός σκοπός του οποίου εστί η συνεχής κοίμησις των μαζών και η άμεση εκτόνωση οιωνδήποτε επαναστατικών και ανατρεπτικών συναισθημάτων/ενεργειών για το καθεστώς. Οι αναρχικοί δυστυχώς επί το πλείστον εκτελούν τον ίδιο ρόλο. Τελικώς μόνον άτομα του Εθνικιστικού χώρου, είτε κοινοβουλευτικώς(Χρυσή Αυγή) είτε εξωκοινοβουλευτικώς(Πλεύρης) μαζί με άτομα του Αναρχοεθνικιστικού/Στρασσεριστικού χώρου (Μαύρος Κρίνος, Α.Μ.Ε.) απομένουν στην πάλη ενάντια στο σάπιο κυνοβούλιο και όχι κοινοβούλιο, του φιλελευθερισμού. Δυστυχώς όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, πλην του κυρίου Πλεύρη, μολονότι εκφράζουν ορθές απόψεις σχετικά με την επιβίωση του Ελληνικού Γένους, αποτυγχάνουν να προσελκύσουν τον μέσο Έλληνα πατριώτη, λόγω υιοθετήσεως μεθόδων "βάρβαρων" και ξενικών από τους πρώτους, βλέπε Χιτλερικό ή Στρασσερικό Εθνικοσοσιαλισμό, οι οποίες έρχονται εν πλήρη ρήξη με την Ορθοδοξία. Από τη μεριά του δευτέρου η απόλυτη νωθρότητα που τον επιτάσσει το σύστημα των έχει κάνει ποιμενικό ακόλουθο της Ν.Δ., φοβούμενος πάντοτε την αλλαγή και τη ρήξη. Ο δρόμος επιτάσσει Ελληνορθοδοξία και καθαρώς Ελληνικό Εθνικό αίσθημα μαζί με ένα άκρως Εθνικώς σοσιαλιστικό κίνημα, όπως προανέφερα σε προηγούμενο σχόλιό μου. Εις ό,τι αφορά την υπόθεση του Κωνσταντή ασπάζομαι μίαν σύνθεσιν της πρώτης Μεγαλοϊδεατικής με την τρίτη Προσσεγιστική στους Τουρκόφωνους υπόθεση.

  ReplyDelete
 38. Τὀ πρόβλημα εἶναι ὅτι μὲ τὸν Μεγαλοῖδεατισμό καὶ τὶς παραλλαγές του, ποὺ εἶναι μιὰ ἀπαραγματοποίητη πολεμική ἐκστρατεία, δὲν ἀπαντιέται τὸ βασικό ἐρώτημα -ποιό εἶναι τὸ καθεστώς ἐκεῑνο ποὺ εὑνοεῑ τὴν ἑπιβίωση τοῡ Γένους ; Ὁ Μ. ¨Ἀλέξανδρος εἶπε μὲ τὸν τρόπο του - ἡ Περσικὴ αύτοκρατορία, μἐ Μακεδονοἔλληνα αὐτοκράτορα-θεό !Δὲν μπορεῑς νἀ κάνεις παιδιά καὶ νὰ τὰ μεγαλώσεις προορίζοντάς τα γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁπότε. εἶτε θὰ πρέπει νὰ πᾱνε οἱ μπαμπάδες πρ-ῶτοι νὰ κατακτήσουνε τὸ ζωτικό χῶρο, πράγμα κατά τὴν ταπεινή μου γνώμη ἀνόητο, ἤ θὰ πρέπει νὰ δοθεῑ μιἄ ἄλλη άπάντηση.ποὺ νὰ έπιτρέπει τὴν ἀναπαραγωγή τοῡ Γένους. Ἤ καὶ νὰ καταδειχτεῖ τὸ πρόβλημα.

  Κατὰ τὴν ταπεινή μου καὶ πάλι γνώμη, τὸ Γένος κινδυνεύει λόγῳ τοῡ ἄκρατου συντηρητισμοῡ του. Ἕχει μάθει άπὸ αίῶνες νὰ ζεῑ σὰν κατσαρίδα. Πρέπει νὰ γίνει πεταλοῡδα, προτοῡ εἶναι ἀργά.

  ReplyDelete
 39. Ὑ.Γ. Μὲ τὸν ὅρο συντηρητισμό ἐννοῶ τὴν ὑπακοή. Ὁ φιλελευθερισμός στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῡσε νὰ ὁριστεῑ σήμερα έπιστημονικὰ ὡς ὑπακοή στοὺς Ἕλληνες καὶ ξένους ἀξιωματούχους.

  ReplyDelete
 40. Μα η ιδεολογία σου θα είναι η απόλυτη εν Θεού κοσμική εξουσία του Αυτοκράτορος μέσω της Ορθοδοξίας.

  ReplyDelete
 41. Ἕχει κάποια βάση, αὐτὸ ποὺ λέτε... ἄν κατάλαβα καλά, ὁ Αύτοκράτορας εἶναι κάτι σὰν ἡμίθεος. Δὲν τὸν ὕπακούω, αύτοκαταστροφικά, ὄπως τκἀνω στὸ γραφειοκρατικό κοσμικό κράτος - ἀπλῶς τὸν βλέπω μἔ τἄ μάτια τῆς ψυχῆς καὶ δρῶ καἴ ἐγώ ἐν Θεῶι μέσωι τῆς είκονας του. Κατάλαβα καλά ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ζήτω το κράτος και η βασιλεία των Ρωμαίων. Το ένδοξο γένος των Ρωμαίων θα επιστρέψει για να σώσει την ανθρωπότητα.

   https://www.youtube.com/watch?v=8a0ODTqPXkk

   Delete
  2. Ναί, σύν τού ότι θα υπάρχει και μία αριστοκρατική τάξις όπως εν τή Βυζάντιο εποχή.

   Delete
  3. Δὲν ὑπῆρχε ἀριστοκρατία στὸ Βυζάντιο. Δόξα τῶι Θεῶι.

   Delete
  4. (Ἀριστοκρατία στὴ νεώτερη έποχή σημαίνει κληρονομικό άξίωμα. Ὅπως καἴ στἤν όθωμανική αύτοκρατορία, ὄλοι οἵ άξιωματοῦχοι ΜΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ -ηταν άνακλητοί. ¨Εξ οῡ καὶ τὸ ὄργιο τυφλώσεων στὸ Βυζάντιο καὶ άποκεφαλισμῶν στῆνν ὁθωμανικἠ αύτοκραορία. Γιὰ νὰ τὸ πετύχει αύτό ἡ Γαλλία κατέφυγε έν τέλει στὴ γκιλλοτίνα. Ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα εἶναι βίαιες προσπάθειες τοῦ κεντρικοῦ κράτους νὰ ἐμποδίσουν τὴ δημιουργία κληρονομικῶν ἀξιωμάτων. Στἠν ΕΣΣΔ κα τὴν Κίνα τοῦ Μάο τὸ ὄργιο κρατικῆς βίας αὐτό τὸ νόημα ἔχει.

   Delete
  5. Ἁκόμα καὶ ὁ άντισημιτισμός ὁ χυδαῖος τῶν Ναζήδων μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ σὰν ἐπίθεση σὲ ἕνα πληθυσμιακό σύνολο, τοὺς Ἑβραίους, στὸ ὁποῖο ἡ μεταβίβαση γνώσης καὶ πλούτου ἀπὸ γενιά σὲ γενιἀ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ κράτους.

   Delete