Sep 25, 2015

242 - Ὁ Οἶκος τῆς Βουλῆς: 1965-2015. Ἕως πότε;

242 - Ὁ Οἶκος τῆς Βουλῆς: 1965-2015. Ἕως πότε;

Τὸ 2005 ἔγραφα ὅτι ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸ κράτος τοῦ 1821 γιὰ νὰ ἀποδείξῃ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη πόσο ἀρνητικὴ εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ κράτους, αὐτὴν τὴν ὁποίαν ἀπέρριψε ὁ Χριστὸς εἰσερχόμενος εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καθισμένος σὲ πουλάρι, γιὰ νὰ γελοιοποιήσῃ τὴν ἔννοια τῆς κρατικῆς ἐξουσίας ( κύριο ἄρθρο μου, «Τὸ αὐθαἰρετο ἑλληνικὸ κράτος»,  τριμηνιαῖο περιοδικὸ  Ἐνδιάμεση Περιοχή, τ.37, Φθινόπωρο 2005). Καὶ ἐσυνέχιζα λέγοντας: Κατόπιν ἐμβῆκε ὁ Ἰησοῦς  εἰς τὸν ναό, ὥς εἰς τὴν Βουλή, καὶ ὡς ἀναρχικὸς τῶν Ἐξαρχείων «ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ»  καὶ ἀναποδογύρισε τὰ τραπέζια καὶ τὰ καθίσματα τῶν ἐγκαθέτων. Καὶ τοὺς λέγει: Τὸν οἶκο τὸν ἐκάματε σπήλαιο  ποὺ συχνάζουν ληστές, ἀφοῦ  μὲ  τὶς αἰσχροκερδεῖες σας κατακλέπτετε καὶ ληστεύετε τὸν λαό (κατὰ Ματθαῖον, κα΄1-13). Μὲ τὴν σειρά του, ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ὁ πρεσβύτερος ἐχαρακτήρισε τὸ 1965, στὰ Ἰουλιανά, τὸν ναὸ τῆς ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὡς οἶκο ἀνοχῆς, προσβάλλοντας ἄθελά του -αὐτὸς ποὺ τόσο ἠγάπησε τὶς γυναῖκες- τὸ πλέον παραδοσιακὸ ἑλληνικὸ ἐπάγγελμα τοῦ κόσμου ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἱερόδουλες μὲ χρυσῆ καρδιά, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦνται τὶς Κυριακὲς πολὺ πιὸ συχνὰ ἀπὸ τοὺς ἐθνοπατέρες νταβατζῆδες τους. Ἔτσι ἐφθάσαμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Μελούνας στὴν Ἑλλάδα τῆς Μελίνας.

Τὸ δεξὶ χέρι τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου, τῆς μόνης προέδρου τῆς Βουλῆς ποὺ ἐτίμησε πλήρως τὸ ἀξίωμά της, ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ, ὑποψηφία μὲ τὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα, μιλῶντας στὰ «Παραπολιτικὰ» στὶς 23 Σεπτεμβρίου 2015, ἐξοργίζοντας τοὺς δημοσιογράφους τοῦ Σκάϊ καὶ τοῦ Κατεστημένου, ἐχαρακτήρισε τὴν Βουλή, γιὰ πολλοστὴ φορά, μετὰ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου, οἶκο ἀνοχῆς, ἐκφράζοντας τὴν γνώμη ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ὅμως ἐνδίδει στὶς σειρῆνες-ἱερόδουλες, συμπληρώνοντας ὅτι «μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι οἱ ἐργαζόμενες στοὺς οἴκους αὐτοὺς ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία καὶ μεγαλύτερη ἀξιοπρέπεια ἀπὸ αὐτὸ τὸ Κοινοβούλιο ποὺ ἔχει στελεχωθῇ καθ’ὑπόδειξιν τοῦ Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε».

Ἡ Ῥαχὴλ Μακρῆ κατήγγειλε ὅτι ἡ κυβέρνηση Τσίπρα ἔδωσε 100 ἑκατομμύρια στὸ Μέγαρο Μουσικῆς καὶ τὸν Ψυχάρη, ἀφήνοντας ἄφραγκα τὰ σχολεῖα (παρεπιπτόντως, ὁ Δῆμος Ζωγράφου, ἐπὶ Τσίπρα,  ἔπαυσε νὰ χρηματοδοτῇ τὸ διεθνῶς γνωστὸ κέντρο ἐρευνῶν τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ). Προσέθεσε τέλος πὼς ἀρχικὰ στὸν Σύριζα τὸ ἔπαιζαν ἁπλοί, χωρὶς γραβάτα, καὶ τώρα χρησιμοποιοῦν θωρακισμένες  Μερσέντες ὅπως ὁ Γιάννης Δραγασάκης.

Οἱ συγκλονιστικὲς δηλώσεις τῆς Ῥαχὴλ Μακρῆ ἔχουν μεγάλο βάρος ὅταν γνωρίζουμε  ὅτι εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου ποὺ στὴν διάρκεια τῆς θητείας της ὡς πρόεδρος τῆς Βουλῆς δὲν ἔπαυσε νὰ καταγγέλλῃ τὶς συνεχεῖς ἀντισυνταγματικὲς ἐνέργειες τῆς Βουλῆς. Ἡ Ῥαχὴλ εἶχε δημοσίως εἰπῆ στὴν Ζωή: «Σ’εὐχαριστῶ ποὺ δὲν ὑποτάχθηκες καὶ δὲν παρέδωσες τὴν σφραγίδα στοὺς ἀποικιοκράτες. Ἀξίζει φίλη, νὰ ὑπάρχῃς γιὰ ἕνα ὄνειρο κι ἄς εἶναι ἡ φωτιά του νὰ σὲ κάψῃ». Σίγουρα, ὅλοι ὅσοι ἔχουν παραμείνει Ἕλληνες σὲ αὐτὸν τὸ τόπο συμφωνοῦν μὲ τὴν Ῥαχὴλ Μακρῆ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Σεπτεμβρίου 2015


18 comments:

 1. 1. ¨Εάν ἰσχύει ὅτι βρισκόματε στὶς ἀπαρχές, ἤ καὶ πιὀ κοντά, πρὸς τὀ μέσον τρίτου παγκοσμίου πολέμου ποὺ ἔχει στόχο τὴν Κίνα,
  καὶ ὅτι ἡ σημερινή βουλή εἶναι ὅργανο τοῡ ἰμπεριαλισμοῡ, ὄπως κατήγγειλε ἡ κα Μακρῆ,

  ἐνδεχομένως, αὐτοὶ ποὺ μένουν ἔξω ἀπὸ τὴ Βουλή εἶναι οἱ κινεζόφιλοι.

  2. Ἡ Βουλή έξέλεξε κυβέρνηση, ἀπὸ τὴν ὁποῑα άπεπέμφθη άκαριαῑα ὁ κος Δ. Καμμένος λόγῳ φακέλου ποὺ εἶχε στὴν άσφάλεια. Καὶ ἔλεγε, ὁ φάκελος, ὄτι εἶναι ὁμοφοβικός καὶ άντισημίτης, άνθεβραῑος γιὰ τὴν άκρίβεια. Σύνδυάζοντάς το αὺτό μὲ τὸ 1, διαφαίνεται πιθανότητα μελλοντικῆς συμπόρευσης Άράβων καὶ Κινέζων.

  3. Ἁντίθετα, αὐτοὶ ποὺ συμμετέχουν στὴ Βουλή, μαζί ΚΚΕ καὶ Χ.Α., καθίστανται ὔποπτοι γιἀ συμπόρευση μὲ τὸν ίμπεριαλισμό, πάντα σύμφωνα μὲ τὶς ὰπόψεις τῆς κας Μακρῆ. Καὶ κανενός ἄλλου. Ἑκτός καὶ ἄν συμπορεύεται μὲ τὸν ἰμπεριαλισμό ὁποιοσδήποτε χρησιμοποεῑ τὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης (χυδαῖστί, ἴντερνετ καὶ κινητά) καὶ δὲν ἔχει ἀκόμη συλληφθεῖ ἤ δολοφονηθεῖ.

  ReplyDelete
 2. Η Ραχήλ Μακρή είναι μία πολιτικός, που για τουλάχιστον για εμένα προσωπικά που πέρασα από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και την γνωρίζω καλά, δεν εμπνέει σοβαρότητα και σταθερότητα σε αυτά που λέει. Είναι κατ' αρχήν μία αχάριστη και θέλει και να εντυπωσιάζει προς όφελος δικό της. Πολύ φοβούμαι ότι θα κάνει μεγάλη "κωλοτούμπα" όταν την συμφέρει και θα έχει και το θράσος να βγει από πάνω. Άμα βρει την μεγάλη ευκαιρία δεν την χάνει....

  ReplyDelete
 3. Αὐτἀ ποὺ λέει ὁ κος ¨Ἀντωνιάδης ἐνισχύουν τὶς ὑποψίες μου ὄτι ἡ έξωκοινοβουλευτική λύση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος εῖναι καἰ αύτή μέσα στἀ σχέδια τῶν πολεμικῶν σχεδιασμῶν, ἄν γίνονται τετοιοι σχεδιασμοί.

  Τὄ κλείσιμο τοῡ κοινοβουλίου μπορεῑ κάλλιστα νἄ γίνει άπὄ κόμματα τοῡ Κοινοβουλίου. Ὅ νοικοκύρης κλειδώνει τὸ σπίτι καἰ μεταφέρεται στἠν ντάτσα του γιἄ ἁσφάλεια. Μἐ θωρακισμένη Μερσεντές.¨Ἐπαναλαμβάνω τὸ φόβο μου μήπως τὸ γλυκὸ τῶν έξελίξεων δἐν δένει χωρίς κάποια βίαιη έμπλοκή, καὶ οἱ¨Ανεξάρτητοι Ἕλληνες συνδόνται πάρα πολὐ στενἀ μὲ τὶς Ἔνοπλες Δυνἀμεις.

  Συγκεκριμενοποιῶ τὀν φόβο μου - μήπως σταλεῖ ἕλληνικό έκστρατευτικό σῶμα στὴ Μέση ¨Ἁνατολή !

  ReplyDelete
 4. μα τι γράφουμε !!! ποια είναι η Ζ.Κ και ποια είναι η Ρ.Μ ?? πως φτάσανε εκεί και γίνανε βολευται?...ποιος τους βοήθησε? είναι πλέον γνωστό ότι από το 1945 μεχρι το 1967 κυβέρνησαν τη χώρα οι συνεργάτες των γερμανών...επιπλέον τα παιδιά κάποιον δοσίλογων έγιναν και πρωθυπουργοί ...αν πιστεύεται ότι θα μας σώσουν δύο αιθεροπτεούσες ...είστε μακριά από την πραγματικότητα...

  ReplyDelete
 5. ποιον υποστήριζαν οι δύο αιθερόμυγες πριν δέκα χρόνια?? Ο αληθινός Ταγός έχει άλλα χαρακτηριστικά, που είναι πολύ μακριά από τα κοινά στοιχεία αυτών των δύο....ελπίζω το παρόν μπλοκ να μας πληροφορεί σωστότερα όπως μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν...

  ReplyDelete
 6. το έθνος αναζητά τον νέο Μ.Αλέξανδρο (γτ τον φιλόσοφο τον έχουμε λέγεται Δ.Κ) , και όχι άστοχα αντίγραφα ανθρωποιηδών διοίκησης...

  ReplyDelete
  Replies
  1. -Συγγνώμη γιὰ τὶς προηγούμενες διαγραφές...Ὁ θαυματουργός ἡγέτης ποὺ ὄλοι περιμένουνε εἶναι βέβαια ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, καὶ νὰ μᾶς λείπει τὸ βύσσινο. Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι ἕνας Σωκράτης. Ὅ Σωκράτης δὲν δίδασκε. Μάθαινε.

   Delete
 7. Ἑγώ δὲν βλέπω ἄλλη διέξοδο, ἐκτός ἀπὸ μία - νὰ ξαναπαρθεῑ μιὰ πρωτοβουλία ἀνάλογη μὲ αύτῆς τῶν ἐαμικῶν κομμάτων, τὸ 1946-47, μεταξύ τῆς συμφωνίας τῆς Βάρκιζας καὶ τῆς ἀνακήρυξης σχηματισμοῡ Προσωρινῆς Δημοκρατικῆς Κυβἐρνησης, ποὺ ἔθεσε τὄ ΚΚΕ έκτός νόμου.

  Τότε, ἡ πρωτοβουλία ἦταν νὰ κηρυχθεῑ ἡ Ἑλλάδα οὐδέτερη ζώνη ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ ΟΗΕ. Σήμερα, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει κάτι ἀνάλογο.Τότε βέβαια ὁ Τροῦμαν καπέλωσε τὸν ΟΗΕ καὶ ἡ ΕΣΣΔ δὲν ἔδωσε ἐνθάρρυνση στὸ σχέδιο αὐτό, τὸ ὁποῖο έγκαταλείφθηκε τελικά ἀπὸ τὸ ΚΚΕ είς ὄφελος τῆς ἔνοπλης άναμέτρησης μὲ στόχο τὸν...πολιτικό συμβιβασμό ! (καὶ ποὐ δέν τόχε πιστέψει κατἀ βάθος τὸ ΚΚΕ, μὲ τὸν φανατισμό τῶν ὁπαδῶν του γιὰ τὸ κονσερβοκοῦτι καὶ αὐτά ποὺ τραβάγανε.Συνεχῶς ἐπανέρχεται στοὒς Ἕλληνες ἡ ίδέα ὄτι θα ἐπωφεληθοῦν άπὸ τὶς διεθνεῖς συγκρούσεις, πράγμα άσύλληπτα βλακῶδες διότι μόνον ἰδιῶτες ἐπωφελοῦνται ἀπὸ αύτές.

  Οἴ Ἕλληνες ἔχουν τὴ βλακώδη ἀντίληψη ὄτι ὁ πολιτισμός εἶναι προἱόν τοῦ πολέμου. Ἄν ἦταν ἔτσι, θὰ εἴχαμε δίπλα στὸν ὑπολογιστὴ μιὰν ὀδοντοστοιχία μαμοῦθ. Τὸ νομίζουν αὐτὸ ἐπειδὴ ἡ Ἑπανάσταση τοῡ 21 ποὺ τοὺς βαφτισε έπισημα Ἕλληνες ξεκίνησε καὶ στάθηκε χάρη στὰ κεφάλαια ποὺ εἴχαν συγκεντρώσει οἱ Ὑδραῑοι καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ λαθρεμπόριο τὸν καιρό τοῡ Ἡπειρωτικοῦ Ἁποκλεισμοῡ τοῡ Ναπολέοντα (ἀπὸ τότε χρονολογεῖται ὁ ἔρωτάς μας μὲ τὴν Ἀγγλία).Αὑτὴ τὴ βλακώδη ληστρική ἀντίληψη, ἡ αὑτοαποκαλούμενη άριστερά τὴ μετέτρεψε σὲ...μαρξισμό !

  Ἡ είρήνη καὶ μόνον αὐτὴ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας. Πρέπει νάχει καλές σχέσεις μἔ ὅλους καἴ νἄ μετατραπεῑ σὲ άποσρτρατιωτικοποιημένη ζώνη.Αὐτό ἔπρεπε νἄ έχει ζητήσει ὁ Τσίπρας καὶ κώλωσε, διότι ἔχει τὸ σύνδρομο Ζαχαριάδη.Ἠ διστακτική πρωτοβουλία γιὰ λογιστικό ἔλεγχο τοῦ Χρέους ἦταν πιὸ σωστή. Ἡ Ἐλλάδα πρέπει νὰ δημιουργήσει μιἂ ύγειονομική ζώνη σεισάχθειας.

  ReplyDelete
 8. Χρειάζεται άμεσα πραξικόπημα ή ένοπλη εξέγερση από την Χ.Α. και τον αντικοινοβουλευτικό χώρο μαζί με το στρατό, τέλος!

  ReplyDelete
 9. Replies
  1. (καὶ πάλι συγγνώμη γιὰ τὶς διαγραφές, ποὺ εἶναι οἱ τελευταῖες, τὸ ὑπόσχομαι - εἶχα πρόβλημα μὲ τἠ γραμματοσειρά ποὺ τῶρα λύθηκε) . Άκοῦστε. Ὁ Ἕλληνας ἔκανε έπανάσταση τὸ 1821 γιατὶ βαρέθηκε 1) νὰ εἶναι έπαρχιώτης 2) νὰ λέει ψέμματα 3) νὰ εἶναι ἀγράμματος 4) πάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ ἔχει ἀφεντικό στὸ σπίτι, στὴ δουλειά καὶ στὸ δρόμο. Τὸ νὰ θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὸ Σουλτάνο μὲ ἕναν Ἕλληνα Σουλτάνο σημαίνει ὄτι διάλεξε λάθος δρόμο γιὰ νὰ ἐπαναστατήσει καὶ παρέμεινε καρα- ῥαγιάς. Ποιὸς εἶναι ὁ ἐχθρός -τὸ καθεστώς, ἤ μάλλον ἡ ΣΥΓΧΥΣΗ ποὺ διασπείρει τὸ καθεστώς ;; Κατὰ τὴ γνώμη μου, τὸ δεύτερο. Ἄν γίνει ὁποιοδήποτε πραξικόπημα σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ποὺ ἔχει ἤδη γίνει, ἀπὸ καιρό, τὸ γένος τῶν Ἕλλήνων κινδυνεύει μὲ ἐξαφάνιση λόγω...ἀνικανότητας. Θὰ γίνουμε τὸ ῥεζίλι τῆς οἰκουμένης -ποὺ ἤδη ἔχουμε γίνει γιὰ πολλοστή φορά -καὶ τὰ παιδιά μας, ἄν κάνουμε παιδιά, θὰ φτύνουν πάνω μας.Πραξικόπημα μπορεῑ νὰ θέλει μόνο ἡ σύγχυση ποὔ ἁκόμα θέλει τὴν ἐξουσία. Ὅποιος θέλει έξουσία εἶναι Ῥαγιάς, εἶτε ἀφέντης εἶναι, εἶτε δοῦλος.Δὲν ὔπάρχει συμβιβασμός, εἴτε δέχεσαι τὴν ἐξουσία εἴτε δὲν τὴ δέχεσαι. Τὸ αύτοκρατορικό ὄνειρο εἶναι κοσμική ἐξουσία μεταμφιεσμένη σὲ ὀρθόδοξη ἤ ὅποια θεϊκή, καὶ καθόλου μὰ καθόλου τὸ ἀνάποδο. Δὲν ὑπάρχει κοσμική καὶ θρησκευτική έξουσία. Ἡ κοσμική καὶ θρησκευτική ἑξουσία εἶναι είδωλολατρία. Ὁ Θεός δὲν ἔχει ἑξουσία. Αύτό προσπαθοῦσε νὰ πεῖ ὁ...πρῶτος Χριστιανός ἀλλά φαίνεται κανείς δὲν τὸν κατάλαβε.

   Delete
  2. Δότε τὰ τοῡ Καίσαρος τῶι Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῶι Θεῶι.

   Delete
 10. Μιὰ σημείωση. Παραπάνω, διέκρινα τὸν Χριστιανισμο ἁπὸ τὸ Χριστιανικό κράτος, δηλαδή τὴ Θεοκρατία. Ξεφυλλίζοντας ὅμως τὸ βιβλίο ποὺ εἶχε ἑπιμεληθεῖ ὁ κος Παναγιώτης Κονδύλης, Ἡ Ἑλλαδα, ἡ Τουρκία καὶ τὸ Άνατολικό Ζήτημα, ἐκδ. Γνώση 1985. ἕπεσα στὸ ἐξῆς ένδιφερον ποὔ μεταφέρω ὕποκειμενικά.

  Οἵ Μάρξ καἴ Ἔγκελς, κείμενα τῶν ὄποίων άποτελοῦν τὄ βιβλίο, μεταφασμένα άπὄ τὄν κο Κονδύλη, θεωροῦν ὄτι ἡ είσαγωγή ἁστικοῡ κώδικα στὴν Ὁθωμανικὴ Τουρκία τῶν μέσων τοῦ 19ου αίώνα θἂ σήμαινε τὀ τέλος της, διότι ῆταν Θεοκρατικό καθεστώς.

  Αὐτό ὅμως ποὺ δἐν μποροῦσαν νἀ φανταστοῦν τότε οἱ Μάρξ καὶ Ἕγκελς εἶναι ὄτι στίς άρχές τοῦ 21ου αἰώνα, ἡ Δύση ἡ ἴδια θὰ ἀναποδογύριζε τὰ πράγματα. Μὲ τὸ πρξικόπημα τῆς ἑλληνικῆς δανειακῆς σύμβασης διέλυσε τὴν Ἑλλάδα ὡς άστικό κράτος. Οἴ Συνταγματολόγοι μας καὶ οἱ βουλευτές μας τὸ ξέρουνε, ἀλλά φαίνεται δἔν μποροῦν νὰ τὸ παραδεχτοῦν, σφυρίζουν άδιάφορα, μὲ τὴ λαμπρή ἐξαίρεση τοῦ κου Κασιμάτη καὶ ἄλλων, διότι πάει ὁ μισθός καὶ ἡ σύνταξη..

  Ἕκεί δηλαδή ποὺ τὸν 19ο αίώνα ἡ Ἑλλάδα κάνει ἀστικὴ σὲ μεγάλο βαθμό ἐπανάσταση, γίνεται δεκτή ὡς δυτικό κράτος άπὸ τὴ Δύση, άποκτᾱ Χριστιανό βασιλιά, ἐξοπλίζεται νομικά, άποκτᾶ Σύνταγμα κ.λπ. σήμερα ἀπογυμνώνεται ἀπὸ τὸ ἀστικό της ὁπλοστάσιο καὶ άπειλεῖ τὸν Κεμαλισμό, δηλαδή τὴν Τουρκική έκδοχή άστικοῦ κρἀτους. Ἅν εἶναι σωστή αὐτὴ ἡ κάπως παρακινδυνευμένη ὑπόθεση, οἱ πιθανές συνέπειες τοῦ έγχειρήματος μοιάζουν νὰ εἶναι δυνάμει κοσμογονικές.

  Ὅ νομικός ἁποκεφαλισμός τῆς Ἕλλάδας συμφέρει τὸν ὀθωμανισμό ; Δὲν ξέρω, πάντως συμφέρει τὴ Θεοκρατία.

  ReplyDelete
 11. Γιὰ νὰ γίνουν κάπως πιὸ σαφῆ αὐτά ποὺ λέω παραπάνω προτείνω τρείς ὁρισμούς.

  Ἑλληνισμός εἶναι τὸ σύνολο τῶν ἐπαφῶν ποὺ ἔγιναν σὲ ἑλληνική γλώσσα μεταξύ τοῦ θανάτου τοῦ Μ. Άλεξάνδρου καὶ τοῦ Διατάγματος τοῦ Θεοδοσίου ποὺ άπαγόρευσε τὶς μὴ χριστιανικές λατρεῖες, στίς ὁποῑες ἐπαφές δὲν ἔγινε παραδεκτή ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς Θεότητας τοῦ πατέρα τοῦ Ἱησοῦ Ναζωραἰου καἰ ἔγιναν ἐκτός τοῦ νοτίου ἅκρου τῆς Βαλκανικῆς χερσοννήσου.

  Ὀθωμανικό κράτος εἶναι τὸ σύνολο τῶν ὑπηκόων τοῦ Σουλτάνου, διαδόχου τοῦ Ὀσμάν, γενάρχη τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων.

  Ἕλληνικό κράτος εἶναι τὸ σύνολο τῶν ὑπηκόων τοῦ Σουλτάνου ποὺ μιλοῦν ἑλληνικά καὶ δὲν ὑπακοῦν στὀν Σουλτάνο.

  Ὑπήκοος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνεμένεται νὰ ὑπακούσει.

  ReplyDelete
 12. Σημείωση. Ἄρα, κατάλυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σημαίνει εἴτε 1) παύση τῆς ἀνυπακοῆς τῶν ἑλληνοφώνων ὑπηκόων στὸν Σουλτάνο (κοινῶς, προσκύνημα), εἴτε 2) ἐξαφάνιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εῑτε, 3) καὶ ἐδῶ εἴμαστε -προσοχή - ἀπέκδυση τῆς οἱκογένειας τοῦ Ὁσμάν ἀπὸ τὰ προνόμιά της. Συμπέρασμα. Τὸ ἑλληνικό κράτος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς διαδόχους τοῦ Ὀσμάν. Ἅν πάθουν τίποτα, καὶ σβήσει τὸ γένος τους, τὸ ἑλληνικό κράτος καταλύεται.

  ReplyDelete