Jul 15, 2014

121 - Ὁ κροκόδειλος

121 - Ὁ κροκόδειλος

Τεράστιο τὸ γεγονὸς καὶ οὐδεὶς τὸ ἀντελήφθη. Ἔγινε μετατόπιση ἠπείρου. Κατεποντίσθη μία νέα Ἀτλαντίδα καὶ πάλι στὸν ἴδιο χῶρο τοῦ Αἰγαίου. Ἡ Ἀτλαντίς, πρὸ Πλάτωνος, ἥνωνε τὴν στεριὰ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν στεριὰ τῆς Ἀνατολίας. Μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ἀτλαντίδος ἡ Κρήτη ἀποκομένη ἀπὸ τὴν Θήρα, ἄρχισε νὰ ἀρμενίζῃ πρὸς τὴν Αἴγυπτο. Ξάφνου, τὸ 2014, ὡς ἐπικύρωση τῶν λεγομένων τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, τοῦ Συκουτρῆ καὶ τοῦ Λιαντίνη, ἐπὶ τῆς σαλαμούρας τῶν Ἀθηναίων  καὶ τὸ ἀκατάπαυστο λάδωμα τοῦ σικελικοῦ ἑλληνισμοῦ, χέρι χέρι οἱ ταξιτζῆδες μὲ τὰ πειραγμένα ταξίμετρά τους, οἱ γιατροὶ δολοφόνοι μὲ τὰ φακελλάκια τους καὶ οἱ ἑστιάτορες Μυκόνου τοῦ ὑποκόσμου, ἄνευ ἀποδείξεων, ὑπὸ τὰς καννιβαλικὰς ὀρέξεις τοῦ Βαγγέλη Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά, ἡ χώρα ἐγλίστρησε νοτίως καὶ ἡνώθη μὲ τὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο, ἀφήνοντας τὴν εὐρωπαϊκὴ Τρόϊκα στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ. Ἡ Εὐρώπη διακρίνεται πλέον ἀμυδρά, ἐκεῖ ἐπάνω, πλέοντας πρὸς Βόρειον Πόλο. Τοὺς τὴν ἐφέραμε καὶ ἐγίναμε Ἀφρική καὶ ἔτσι ἡ Τρόϊκα δὲν δύναται πλέον νὰ μᾶς ἀγγίξῃ.

Ἐδῶ λοιπὸν εἶναι ποὺ ἐμφανίζεται ὁ Μανωλιός, ὁ κροκόδειλος. Ἦλθε στὰ νερά του, τὰ ἀφρικανικά. Μὲ μία ἀδιαπέραστη πέτσα πονηριᾶς καὶ βλέμμα ῥωμέϊκο ἐτρύπωσε στὴν λιμνάζουσα θολούρα τοῦ κρατιδίου καὶ ἔγινε σύμβολο ἑλληνικῆς σκέψεως. Λέγεται πὼς ὅπως ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει τὴν σπάθα στὴν σημαία της,  ὁ Βαγγέλης-Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντὰ  σκέπτεται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν σταυρὸ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας μὲ τὸν κροκόδειλο. Σκεφθήκατε ποτὲ γιατί 30% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ κρατιδίου, δηλαδὴ τρία ἑκατομμύρια ταλαιπωρημένα ὑπέργηρα κορμιὰ συνεχίζουν νὰ ψηφίζουν σαμαροβαγγελισμό;  Ἄν κοιτάξετε τὰ βλέμματά τους θὰ ἀναγνωρίσετε τὴν σκέψη ποὺ κρύβεται ὀπίσω ἀπὸ τὰ λέπια τοῦ κροκοδείλου.

Ἐκπλήσσομαι γιὰ τὸ κουράγιο ποὺ ἐπιδεικνύουν οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου. Εἰσέρχονται στὰ ταξιὰ μὲ ὀδηγοὺς κροκοδείλους, ξαπλώνουν στὰ κρεβάτια τῶν νοσοκομείων μὲ γιατροὺς κροκοδείλους, γευματίζουν σὲ ἑστιατόρια μὲ γκαρσόνια κροκοδείλους, ψηφίζουν τὰ ἐπικίνδυνα σάλια τοῦ κροκοδείλου Βαγγέλη. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ μερικοὶ ἐναπομείναντες κυνηγοὶ κροκοδείλων ποὺ κατεβάζουν ἀπὸ τὸν τοῖχο τὸ καριοφίλι τῶν παππούδων τους, τὸ μετατρέπουν σὲ πυροβόλο ὅπλο καὶ ὁνειρεύονται νὰ ὑψώσουν λόφο  κεφαλῶν κροκοδείλων.

Ἀλλὰ πρέπει αὐτοὶ οἱ κυνηγοὶ νὰ  ἐπιταχύνουν τὸν ῥυθμὸ τῶν γυμνασίων τους, διότι ἤδη ἡ προηγούμενη γενιὰ κυνηγῶν κροκοδείλων ἔχει ἀποχωρήσει κατὰ τὸν πλέον ἑλληνικὸ τρόπο: Συνταξιοδοτοῦνται ἀβέρτα μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι δὲν φταίει ποτὲ κανεὶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο, ὅτι δὲν ἐφάγαμε ὅλοι τὸν  καρδιοπαθῆ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καρδιολόγο, ὅτι δὲν ἐφυλακίσαμε ὅλοι τοὺς βουλευτὲς ἐπειδὴ ἦσαν ὀξύθυμοι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δικαστή, ὅτι ἐμεῖς πάντως δὲν ἐπήραμε φακελλάκι ἀλλὰ ὁ ἀδελφός μας ποὺ ἁπλῶς μᾶς ἔδωσε τὰ μισὰ γιὰ νὰ δυνηθοῦμε νὰ πίνουμε κάθεν ἡμέρα  τὸ φραπεδάκι μας καὶ ποὺ ἐπιτέλους δὲν πᾶνε νὰ γαμηθοῦνε ὅλοι καὶ ἄς βουλιάξῃ αὐτὸς ὁ τόπος στὴν λίμνη τῶν κροκοδείλων διότι τὸ μόνο ποὺ μᾶς πονᾷ εἶναι αὐτὴ ἡ πατρίδα νὰ μὴν περιέλθῃ στὸ ἔλεος τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Τούρκων ποὺ θὰ μᾶς φᾶνε τὴν σύνταξη.

Ἀκόμα καὶ ὁ Χριστόφορος Ξηρός, μετὰ τὸ ἠχητικό του διάγγελμα τῆς 20ης Ἰανουαρίου 2014, ἔχει οὐσιαστικὰ ἀποφασίσει νὰ συνταξιοδοτηθῇ ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι Δεκαεπτανοεμβρῖτες δηλώνουν ἀπὸ τὴν φυλακὴ ὅτι ἡ δράση τους ἔχει τελειώσει γιὰ τὰ καλὰ καὶ εὑρίσκονται σὲ πορεία συνταξιοδοτήσεως. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἐπιστρέψῃ μὲ τὸ καλὸ ὁ βασιλιάς μας, δίδοντας γενικὴ ἀμνηστία, δὲν πρέπει νὰ τοὺς ξεχάσῃ, νὰ τοὺς βγάλῃ καὶ νὰ τοὺς συνταξιοδοτήσῃ διότι εἶναι τόσο καλὰ παιδιὰ ποὺ οὔτε κἄν προσεπάθησαν ποτὲ νὰ δραπετεύσουν.

Ἔχουμε ἤδη περάσει  στὴν ἐποχὴ τοῦ Κροκοδείλου, προτοῦ κἄν εἰσέλθουμε στὴν ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου. Ἡ Ἑλλὰς ποὺ ποτὲ δὲν πεθαίνει θὰ ἐπιβιώσῃ ὡς βαρειὰ βιομηχανία τουρισμοῦ, γδέρνοντας τὸν τουρίστα στὶς δαγκάνες τοῦ ἀγαπημένου μας Μανωλιοῦ κροκοδείλου. Ἐπιτέλους, ἡ Ἑλλὰς ποὺ ποτὲ δὲν πεθαίνει εὑρῆκε τὸ σύμβολό του. Μόνον μὴν πᾶμε καὶ συνταξιοδοτήσουμε καὶ τὸν κροκόδειλο!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Ἰουλίου 2014 

4 comments:

 1. Λαμβάνοντας υπόψη τους τόνους Lacoste που έχουν πωληθεί τις τελευταίες δεκαετίες(τρανό παράδειγμα ο βουλευτής του Σύριζα Τσουκαλάς, που ποτέ δεν τα αποχωρίζεται-οι κακές γλώσσες λένε πως φορά συνεχώς το ίδιο), είναι προφανές πως ο πνευματικά προικισμένος νεοέλληνας είχε συλλάβει εδώ και καιρό τα προμηνύματα της νέας εποχής..

  ReplyDelete
 2. Φοβούμαι ότι το φαινόμενο δεν είναι μόνον ελληνικό. Εδώ στη Γαλλία και από τότε πού ήρθα η Γαλλία δεν είναι πλέον Γαλλία. Ίσως φταίω εγώ λοιπόν. Αν η Ελλάς έχει γίνει κροκόδειλος, η Γαλλία είναι πλέον ένα κομπλεξικό σύμπλεγμα ανθρώπων που δεν παραδέχονται ότι είναι όλοι τους πλέον αγορασμένοι. Η ενοχή μετατρέπεται σε μίσος εναντίον εκεινου που σού υπενθυμίζει την κατάντια σου. Το ίδιο συνέβη επί ναζισμού, ή, για να μην το πάμε μόνο στο Χίτλερ, στην εμπόλεμη περίοδο. Δηλαδή μια αντιστροφή των ηθικών αξιών.

  Ο Καμπανέλλης το λέει ως εξης στο Μαουτχάουνεν. Παρατηρει ένας Ρωμιός : Το φυσικό είναι να χαίρεσαι όταν ο άλλος είναι χαρουμενος και γενναίος, και να λυπασαι οταν δεν είναι. Στη σχολή των Ες-ες τους βάζουνε ενα μηχανάκι στο κεφάλι και τους μαθαίνουνε το ανάποδο.

  ReplyDelete
 3. Ο φόβος να παραδεχτούμε την κατάντια μας μάς οδηγεί σε τερατωδίες, όπως έγινε με το Σαρδανάπαλο. Ο Βαγγέλης και ο Σαμαράς λένε φοβερά ψέμματα και προσπαθούνε να παρασύρουνε το λαό στη συνενοχή. Όπως επεχείτησα να αποδειξω στην προηγούμενη ανάρτηση, ο στόχος είναι ένας στην ουσία. Να νιώσεις κολασμένος και να πεις, αφού είμαι στην Κόλαση, ας χαρώ τουλαχιστον το έγκλημα.

  ReplyDelete
 4. Δεν ειναι 3 εκατομμυρια ,αλλα περίπου 1.800.000,διοτι ειναι 30,7 επι των ψηφισαντων και
  οχι των εγγεγραμμένων.

  ReplyDelete