Jul 11, 2014

120 - Πολιτειακὸ χάος: 1935-2015 - Ἡ ἀνικανότης ἐπιβιώσεως τῆς Ἀβασιλεύτου

120 - Πολιτειακὸ χάος: 1935-2015 - Ἡ ἀνικανότης ἐπιβιώσεως τῆς Ἀβασιλεύτου

Τὰ περὶ Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας ἀνάγονται στὸν χῶρο τῆς λογοτεχνίας. Ὁ Ἕλλην ἀδυνατεῖ νὰ θεμελιώσῃ ἀβασίλευτη. Ἀκόμα καὶ ἡ Σπάρτη ἦταν βασιλευομένη. Σοσιαλιστικὴ μέν, ἐπὶ Ἄγιδος Δ΄ ἀλλὰ βασιλευομένη. Ἡ Καποδιστριακὴ Πολιτεία ὑπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ τσάρου ἔπλεε σὲ πνεῦμα μοναρχικό. Ἡ Ἀβασίλευτη τοῦ Παπαναστασίου τοῦ 1924 ἦταν μία καρικατούρα τῆς γαλλικῆς Ῥεπούμπλικας ποὺ ἐδονεῖτο κάθε ἕξι μῆνες μὲ στρατιωτικὰ πραξικοπήματα μέχρι τὴν ἐπάνοδο τὸ 1935 τῆς Βασιλείας. Ἦταν δὲ βασισμένη στὶς ῥεπουμπλικανικὲς ἰδέες τοῦ γαλλικοῦ τεκτονισμοῦ τοῦ Γεωργίου Φιλαρέτου (1848-1929) καὶ τοῦ βιβλίου του, «Ξενοκρατία καὶ Βασιλεία ἐν Ἑλλάδι, 1821-1897». Ἡ μεταπολεμικὴ ἀποτυχία ἐπιβολῆς λαοκρατίας ὑπὸ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη ποὺ ἐὰν δὲν εἶχε δολοφονηθῆ θὰ κατέληγε σὲ μοναρχικὸ καθεστὼς τοῦ τύπου τῆς Βορείας Κορέας ἄνοιξε τὸν δρόμο στὴν ἐπιστροφή, τὸ 1946, γιὰ πολλοστὴ φορά, τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ. Ἡ ἐπίπλαστη ἐπιβολὴ καὶ πάλι τῆς Ἀβασιλεύτου, τὸ 1973, ἀπὸ ἕναν Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος ὀλίγα χρόνια ἐνωρίτερα, τὸ 1968, εἶχε ἀναφωνήσει, ὅπως ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὸ 1936, τὸ «Ζήτω ὁ Βασιλεὐς», ἀντεκατεστάθη, τὸ 1974, ἀπὸ κομματικὴ Ἀβασίλευτη μὲ καραμανλικὸ παρισινὸ κοστούμι τοῦ ἀνδρὸς ποὺ εἶχε ἀναφωνήσει τὸ «ἀνήκωμεν εὶς τὴν Δύσιν».

Καὶ σήμερα, τὸ ἀδιέξοδο μέσα στὸ χάος. Ἕναν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μαριονέτα, μία Βουλὴ ποὺ σπαράσσεται ἀπὸ καραγκιόζικες κομματικὲς ἔριδες. Βουλευτὲς ποὺ ἀνερμάτιστοι μπαινοβγαίνουν σὲ πλαστοὺς συνδυασμοὺς ποὺ ὀνομάζονται  δῆθεν κόμματα, ὅπως Ποτάμι καὶ Ἐλιά,  ἐνώπιον τοῦ μόνου σταθεροῦ ἰδεολογικοῦ κόμματος, τοῦ ΚΚΕ, καὶ  μαλώματα χωρὶς τέλος γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ  δημοψήφισμα.

Στὸ προαύλιο τῆς ἀθηναϊκῆς ἀποικίας, μαίνεται ὁ πόλεμος τῶν δύο προστατίδων Δυνάμεων, τῆς Ἀμερικῆς-Ἀγγλίας κατὰ τῆς Γερμανίας μὲ σαφῆ στόχο τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ εὐρωνομίσματος πρὸς χάριν τοῦ δολλαρίου. Ἡ νεοαυτοκρατορικὴ Ῥωσία παρακολουθεῖ. Ὁ μοναρχικὸς θεσμὸς ἐν Ἑλλάδι καὶ πάλι  στὸ προσκήνιο, ὑποστηρίζεται μὲ τὸν ἰδικό τους διαφορετικὸ τρόπο, ἀπὸ Ἀγγλοσάξωνες καὶ Ῥώσους.

Τελικὰ, 80 χρόνια μετά, 1935 – 2015, μὲ ὅπλο τὸ πολυσυζητημένο δημοψήφισμα καὶ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἐτοιμάζεται ὁ μοναρχικὸς θεσμὸς νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Ἑλλάδα ὡς προμαχὼν τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ καταπολεμεῑται ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστὴ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, καὶ ὁ Βασιλεύς, ὅπως καὶ τὸ 1935, θὰ δώσῃ γενικὴ ἀμνηστία, συναδέλφωση τῶν πολιτικῶν ἄκρων, ΚΚΕ καὶ Χρυσῆ Αὐγή, ἀποφυλάκιση τῶν χρυσαυγιτῶν πολιτικῶν κρατουμένων καὶ, γιατί ὄχι, ἀκόμα καὶ τῶν πολιτικῶν κρατουμένων τῆς 17Ν. Ὁ ἀγγλόφιλος Γεώργιος Α’ εἶχε δεχθῆ νὰ γίνῃ Ὀρθόδοξος καὶ νὰ νυμφευθῆ ὀρθόδοξη Ῥωσίδα. Ὁ σημερινὸς ἀγγλόφιλος Ἕλλην βασιλεὺς συμφέρον  ἔχει νὰ συμφιλιωθῆ μὲ τὸν Ὀρθόδοξο Πούτιν, στὸ πλαίσιο μίας ἀμερικανορωσικῆς νέας Γιάλτας στὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ ἀποτραπῇ ἡ προέλαση τῶν τζιχαδιστῶν ποὺ σίγουρα θὰ ἐξισλαμίσῃ τὴν Εὐρώπη καὶ θὰ διαμελίσῃ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Ἰουλίου 2014

38 comments:

 1. Κάτι σαν αντίστροφη Σταυροφορία, δηλαδή, κύριε Κιτσίκη.

  Οι βυζαντινοί και οι καθολικοί πάνε να τα βρούνε προσωρινά προκειμένου να αναχαιτισθεί η προέλαση των Τούρκων.

  ReplyDelete
 2. Όμως εκεί τσακώνονται για το ποιος έχει τα πρωτεία - ο Αυτοκράτωρ Ρωμαίων, για ο Πάπας ; Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Ο Βαρθολομαίος μένει πίσω, σαν τον πρόγονό του τον Γεννάδιο Σχολάριο, υπό τη σκέπη του Σουλτάνου. Στο μεταξύ ο λαουτζίκος περνάει δια στόματος μαχαίρας, από τη μια έχει τους Τούρκους (μουσουλμάνους) και από την άλλη τους Φράγκους αγιογδύτες και μισθοφόρους. Ο βασιλεύς σας ήδη πριν γεννηθεί τραβάει τα γένια του που δεν έχει.

  ReplyDelete
 3. Οι Φράγκοι είναι ο Ομπάμα. Οι Τούρκοι είναι οι τούρκοι. Ο Βασιλιάς του Κιτσίκη μπορεί να προτείνει άμεση παύση κοπής νέων ευρώ. Το ευρώ κατ`αυτόν τον τρόπο αποσυνδέεται από το δολλάριο και γίνεται βυζαντινό νόμισμα σταθερής και αναλλοίωτης αξίας.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. H κρίση έχει πάνω κάτω ως εξής. Η δραχμή μετατρέπεται σε ευρώ. Αμέσως τα ευρώ που ήταν πρώην δραμές ταξιδεύουνε προς Γερμανία, η οποία κόβει χρήμα. Οι Γερμανοί κόβουνε χρήμα διότι έχουνε κόμπλεξ από τον καιρό του Καρλομάγνου, τον 9ο αιώνα, και θέλουνε να γίνουνε Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οι Γάλλοι συμμετέχουνε κατά το ήμισυ στο εγχείρημα διότι είναι κατά το ήμισυ Γερμανοί (Φράγκοι). Οι Έλληνες μπαίνουνε μέσα διότι πάντοτε κάνουνε ο,τι κάνουνε οι Γάλλοι. Κάνουνε Γαλλική επανάσταση οι Γάλλοι ? Αν κάνανε οι Εσκιμώοι Γαλλική Επανάσταση, θα ήταν παράξενο, όμως οι Έλληνες κάνουνε Γαλλική Επανάσταση, κατά ρητή ομολογία του Κολοκοτρώνη. Οι Αμερικάνοι τα βλέπουνε όλα αυτά και γελάνε κάτω από το καουμπόικο καπέλο. Όταν αρχίζει η επίθεση, οι Αμερικάνοι κάνουνε ανεπίσημο πραξικοπηματικό πληθωρισμό με όπλο τις τράπεζες. Οι δικοί μας πράκτορες αρχίζουνε τα παπαγαλέικα. Αχ ρε παιδάκι μου οι κακές τράπεζες, ο καλός Ομπάμα θα ισορροπήσει το παιχνίδι. Με αφορμή τη δήθεν χρεωκοπία των τραπεζών και τάχα μου για να τις σώσει, Ο Ομπάμα κόβει δολάρια αβέρτα κουραβέρτα. Οι δικοί μας οι οικονομολόγοι οι Συριζαίοι αρχίζουνε την παραμύθα - είδατε τι καλά που κάνει ο Ομπάμα, που κάνει κεϋνσιανή πολιτική ? λέει ο Βεργόπουλος. Μπράβο σου Ομπάμα, σταθεροποιείς την παγκόσμια οικονομία, λένε οι Σταθάκης και Τσακαλώτος, που παρεμπιπτόντως έχουνε μετοχές της Μπλάκροκ. Οι Γερμανοί όμως δεν είναι ηλίθιοι να την πατήσουνε και σφίγγουνε τα οπίσθιά τους, κρατάνε την κεντρική τράπεζα σφιχτά κλειστή και δεν φήνουν να βγαίνει τίποτα, παρά μόνο σε μικρές δόσεις για τους φίλους τους. Εξάλλου ξέρουνε από την εποχή των Χιτλερικών που ήτανε οι πρώτοι Κευνσιανοί ότι όποιος πληθωρίζει αβέρτα κουραβέρτα πάει για πόλεμο. Το λαουτζίκο τον κοροιδεύανε με δάνεια, αμέσως πάπαλα τα δάνεια και βλέπει πως δεν έχει τίποτα. Οι μόνοι που έχουνε λεφτά είναι οι πελάτες των Γερμανών, που τους δίνουνε οι Γερμανοί, Σημίτης και παρέα και άλλοι τέτοιοι, οι οποίοι λένε διάφορα μουρλά και απερίγραπτα, π.χ. αυτός ο αμίμητος ο Αλέκος Παπαδόπουλος, που όλοι τον θεωρούν φοβερό υπουργό οικονομικών. Όμως το σχέδιο των Αμερικανών πάει πρίμα, διότι πληθωρίζοντας το δολλάριο τα ευρώ εχουν τάση να μετατραπούν όλα σε δολλάρια. Για να εμποδίσουνε το κακό οι Γερμανοί κάνουνε περίπλοκα αγχώδη παιχνίδια, ώστε να ξεζουμίσουνε τον ευρωπαϊκό νότο προτιού προλάβουνε οι Αμερικανοί να κάνουνε όλα τα ευρώ δολλάρια. Ο ελληνικός λαός πράγματι ξεζουμίζεται, αλλά δεν μπορεί να κόψει νόμισμα, διότι οι άρχουσες τάξεις του έχουνε τα λεφτά τους είτε σε ευρώ είτε σε δολλάρια. Αυτά που λέει ο Λαπαβίτσας και ο Αλαβάνος και ο Μαρκέτος και άλλοι δεν γίνονται, διότι μόνο επαναστατική κυβέρνηση θα επανίδρυε κράτος κόβοντας νέο νόμισμα, και ο μεν στρατός ελέγχεται παραδοσιακά από τους Αμερικανούς, η δε αστυνομία παραδοσιακά επίσης. Δεν ξέρω αν η Χρυσή Αυγή έχει σχέδιο κοπής εθνικού νομίσματος, αλλα'και αν έχει ένα λόγο παραπάνω να τη χώσουνε μέσα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να αποτραπεί η παραπέρα καταστροφή του ελληνικού λαου δεν είναι να γυρίσει η Ελλάδα στο δολλαριο, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γυρνάει στο δολλάριο ! Είναι να πειστεί η Γερμανία να κλείσει την Κεντρική Ευρωπαϊκή τράπεζα και να χάσει τον έλεγχο της ροής των ευρώ.

  ReplyDelete
 6. Με το πού θα γίνει αυτό, τα ευρώ δεν θα μπορούνε να γίνουνε δολλάρια, διότι κανείς δεν δέχεται ένα νόμισμα που δεν ανανεώνεται. Αμέσως φτιάχνεται μια κλειστή,προστατευμένη οικονομία βυζαντινού τύπου, και οι πλούσιοι αναγκάζονται να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους για να αγαοράσουν τα προϊόντα των φτωχών. Ιδού ο Βασιλιάς του Κιτσίκη. Το ακέφαλο νόμισμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ ἐνδιαφέροντα τά δύο τελευταῖα σχόλιά σου.

   Ὅμως γιά μιά ὁποιαδήποτε κλειστή προστατευμένη οἰκονομία προαπαιτεῖται μία ἑνιαία πολιτική συνείδηση. Τέτοιο πρᾶγμα δέν ὑπάρχει ἀντικειμενικά οὔτε στήν Εὐρώπη οὔτε καί στήν Ἑλλάδα. Οὔτε ἑλληνική οὔτε εὐρωπαϊκή συνείδηση ὑπάρχει. Τό πρόβλημα εἶναι βαθειά ἱστορικό καί δυστυχῶς γίνεται ἀφάνταστα περίπλοκο σέ συνθῆκες ἀναπόφευκτα πλανητικές.

   Delete
  2. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ζαρατούστρα γιατί αυτό είναι το πρώτο θετικό σχόλιο που ακούω για αυτή μου την ιδέα. Όπως βλέπετε προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα, και το ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας και ελλιπούς κρατικής συγκρότησης και συνείδησης,και την κρίση, και τα λίγα γεωπολιτικά που έω μάθει από τους Κιτσίκη, Κωνσταντακόπουλο Φωτόπουλο και Δελαστίκ. Σεε σχέση με τη συνείδηση, τώρα.

   Νομίζω ότι η ιδέα ότι για να είσαι σε ´ενα κράτος πρέπει να έχεις και την ανάλογη συνείδηση είναι ο εθνικισμός, και στην αρχαία εποχή ο εθνικισμός ήταν η κρατική θρησκεία της πόλης-κράτους, και παλαιότερα η ιδεολογία του σογιού. Εγώ αυτό που προτείνω δεν είναι ιδεολογικό, αλλά μια αποσύνδεση της οικονομίας από τα ζητήματα συνείδησης.

   Delete
  3. Αυτό που λέγαμε εξάλλου στην προηγούμενη ανάρτηση ήταν ότι οι Έλληνες πολίτες στην πλειοψηφία τους δεν είανε εθνική συνείδηση, κι ας το ισχυρίζονταν. Εξάλλου αυτό είναι καθημερινή μας εμπειρία. Στρατό για παράδειγμα πάνε ασυζητητί τα αγροτόπαιδα που δεν έχουνε ιδέα από ιστορία, ενώ αυτή που ξέρουνε ιστορία συχνά τον αποφεύγουνε,

   Η συνείδηση είναι ένα πράγμα που δεν ελέγχεται. Η συνείδηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο σαν τον αέρα, το νερό, τη φωτιά. Άρα μπορούμε να συνδυάσουμε την νεώτερη εποχή, τη μετα-μεσαιωνική, με μια ιδέα που ξεκινάει από την Αναγέννηση, ότι η συνείδηση μπορεί να επηρεαστεί από μιαν άλλη συνείδηση. Μη έχοντας σκεφτεί αυτό το ζήτημα, οι διανούμενοί μας την πατάνε, μπροστά σε μια αναβίωση των μεσαιωνικών πρακτικών την οποία δεν μπορούνε ν ερμηνεύσουνε με τα όπλα του ουμανισμού και του Διαφωτισμού.

   Delete
  4. Νά τό πῶ διαφορετικά. Δέν νομίζω ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἀποσύνδεση οἰκονομίας καί συνείδησης -πνεύματος. Τί ἐννοῶ. Διαφωνῶ κατηγορηματικά ὅτι τήν πολιτική τήν καθορίζουν οἱ τράπεζες, οἱ ἀγορές καί τό χρῆμα. Καί οἱ τράπεζες καί οἱ ἀγορές καί τό χρῆμα εἶναι ἁπλά ἐργαλεῖα, ἀλλά κυρίως φαινόμενα πνευματικῆςσημασίας, ἀφοῦ παρήχθησαν μέσῳ ἰδεῶν. Καί ἡ ἐργασία πού παράγει χρῆμα εἶναι πνευματικῆς σημασίας φαινόμενο. Ἄλλο περιεχόμενο ἔχει δώσει στήν "ἐργασία" ὁ παληός ἀνατολικός κόομος καί ἄλλο ἡ δύση...καθολική ἤ προτεσταντική. Θά τό πῶ πιό χοντροκομένα. Δέν μπορεῖς νά παράγεις, νά κλέψεις, νά καταστρέψεις τό χρῆμα ἄν δέν ἔχεις ἰδέες.

   Ἡ ἀναφορά σέ αὐτά τά φαινόμενα, ὅπως καί στήν ἴδια τήν οἰκονομία ἔχει νόημα μόνον ὅταν ἀναλύονται οἱ ἰδέες ἀπό τίς ὁποῖες προῆλθαν. Θέλω νά πῶς δέν φταίει οὔτε ὁ Στουρνάρας, οὔτε ὁ Λάτσης, οὔτε ὁ Σαμαρᾶς...ἀλλά οἱ ἀνύπαρκτοι διανοούμενοι...

   Delete
  5. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Όταν λέω να αποσυνδεθεί η συνείδηση από την οικονομία εννοώ να μην θεωρείται η οικονομία ξένο σώμα στη συνείδηση.

   Delete
 7. Ἀπαντῶ στὸν Θεμιστοκλῆ στὰ σχόλια τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 119.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Το να εξοριζουμε στη σφαιρα της λογοτεχνιας το πολιτευμα που παρολα τα ελλατωματα του, εδωσε τον πιο θαυμαστο πολιτισμο της ανθρωποτητας, δεν ξερω τι σημαινει.
  Σιγουρα ειναι σωστο οτι η Σπαρτη ειχε δυο βασιλεις με περιορισμενη δυναμη.
  Η κληρονομικοτητα εξασφαλιζει οτι οι βασιλεις υπερασπιζουν την παραδοση που θελει την οικογενεια τους στην ελιτ της χωρας, ενω η διαιρεση της βασιλικης εξουσιας σε δυο οικογενειες εξασφαλιζει οτι λογω του ανταγωνισμου μεταξυ τους, καμια απο τις δυο δεν θα αποκτησει την δυναμη ενος πραγματικου βασιλια
  Η εποχη1924-1935 δεν ειναι ενδεικτικη διοτι επι 14 περιπου χρονια μεχρι το 1922 ο στρατος πολεμαγε και εφτιαχνε ηρωες και στρατηγους με μεγαλη πολιτικη δυναμη. Επομενως τα πραξικοπηματα δεν οφειλονται στην αβασιλευτη, οπως αλλωστε δειχνει και η εκτελεση των βασιλικων απο τους βενιζελικους στρατιωτικους στου Γουδη μετα το κινημα του Πλαστηρα και Γονατα και το αποτυχημενο αντικινημα του Μεταξα το 22 και το 23 πριν διωχθει ο βασιλιας.
  Ο εθνικος διχασμος που προηγηθηκε μαζι με τα κινηματα οπως του Ζορμπα που εφερε τον Βενιζελο, δειχνει οτι ο βασιλιας δεν ειναι θεματοφυλακας της σταθεροτητας αλλα μπορει να γινει ο ενας πολος των ταραχων.
  Το οτι το σημερινο συνταγμα επιτρεπει στους πολιτικους να κανουν οτι θελουν χωρις αντιπαλο, αφου ο προεδρος ειναι διακοσμητικος και η δικαιοσυνη και ο στρατος ειναι υπο τον ελεγχο τους, το εχουν επισημανει αρκετοι ακομη και προτου φτασουμε στα σημερινα χαλια.
  Η αληθεια ειναι οτι ενας βασιλιας λογω της ισοβιοτητας του δεν θα εφτανε ποτε σε τετοιο σημειο αδυναμιας αλλα το ιδιο θα συνεβαινε και με εναν εκλεγομενο απο τον λαο προεδρο.
  Ο βασιλιας επειδη δεν μπαινει σε διαδικασιες εκλογων μπορει να αποτελεσει συμβολο που ενωνει τον λαο, αλλα για να το κανει πρεπει να κρατηθει μακρια απο το πολιτικο παιχνιδι και τους πολιτικους καυγαδες.
  Αυτο ομως παλι σημαινει οτι πρεπει να καθεται στ ανακτορα και να καλοπερναει αποφευγοντας να κανει την δουλεια του για να μην ερθει σε συγκρουση με καποια απο τις κομματικες συμμοριες.

  ReplyDelete
 9. Περιμένοντας την απάντηση του κου Κιτσίκη, ολοκληρώνω τέλος αυτά που έλεγα στον κο Ζαρατούστρα. Απόσο καταλαβαίνω, στις γεωπολιτικές θεωρίες εμφανίζονται συνειδήσεις και πρακτικές παλαιότερων ιστορικών εποχών οι οποίες είχαν ξεχαστεί, είανε μείνει ασυνείδητες, και επανέρχονται. Όπως στη λαογραφία ανακαλύπτουμε πρακτικές και συνειδήσεις που έχουνε πάρει εθιμική μορφή, π.χ. τα κάλαντα, έτσι και στη γεωπολιτική βλέπυμε συνειδήσεις που είχαν ξεχαστεί να γίνονται κυρίαρχες. Ήδη λοιπόν από το προηγούμενο άρθρο 119 λέγαμε ότι οι Έλληνες μπορεί να μην έχουνε ελληνική συνείδηση στο σύνολό τους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουνε συνείδηση. Απλώς αυτή η συνείδηση είναι άρρητη, δεν λέγεται, δεν μετφέρεται στον έξω κόσμο με το όπλο της γλώσσας, της σύγχρονης γλώσσας. Οι γλωσσολόγοι λένε ότι εκεί όπου βρίσκεις τις περισσότερες διαλέκτους, εκεί είναι και η ιστορική πηγή απόπου ξεκίνησε μια γλώσσα να διαδίδεται. Γιατί να μην υποθέσουμε, σαν υπόθεση μόνον, στην αρχή, ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τον αιγαιακό χώρο ; Δηλαδή αντί να πούμε ότι είμεθα μικρό κράτος και μας τρώνε όλοι οι άλλοι, λόγω καρτεσιανού μεγέθους, να υοθέσουμε ότι τοζήτημα δεν είναι γεωγραφικό, αλλά ζήτημα συνείδησης. Και ότι δεν είναι ότι μας τρώνε οι άλλοι, αλλά από τον καιρό του ύστερου Βυζαντίου έουμε ασυνείδητα ανακαλύψει μιαν άλλη μορφή κοινωνικής ζωής, καλύτερη από τη σημερινή, και διαφορεική από τις αηδίες που λέει ο γερμανός ιδεαλιστής κος Γιανναράς. Η συνείδηση αυτή αποσυνδέει την εξουσία, την οικονομία και τη θρησκεία από το σύμπλεγμα της ιεραρχίας. Ο Πντοκράτωρ δεν είναι το τέρμα της συνείδησης, εκεί δηλαδή που βαράς το κεφάλι σου στο θόλο της εκκλησίας. αντίθετα, ο Παντοκράτωρ είναι διάφανος. Άρα δεν χρειάζεται ενιαία συνείδηση. Η συνείδηση είναι ενιαία ούτως ή άλλως. απλώς δεν έχει ταβάνι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Η έκπληξη αυτή είναι ειρηνική.

  ReplyDelete
 10. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, η ιστορική αποστολή του ελληνικού έθνους, που δεν είναι ελληνικό με τη λεξικογραφική έννοια, είναι η αποσύνδεση της οικονομίας από την εξουσία. Μπροστά του έχει το φεουδαλικό σύστημα, που είναι ιεραρχικό. Το φεουδαλικό σύστημα έχει δύο μορφές, το ηπειρωτικό (Φράγκοι, δηλ. Γάλλοι και Γερμανοί) και το ατλαντικό (Αγγλοσάξωνες). Εφόσον όμως το ελληνικό-βυζαντινό σκεπτικό είναι στην ουσία του ειρηνικό, δεν μπορεί να κατακτήσει το φεουδαλικό σύστημα με πόλεμο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παραμείνει μέσα στην ειρήνη, χωρίς να υποταχθεί στον πόλεμο.

  ReplyDelete
 11. Τέλος υπενθυμίζω στον κο Γιάγκο ότι ο ελληνικός τακτικός στρατός από τον καιρό του Φαβιέρου, του Τσωρτς και του Κόχραν είναι οργανωμένος από Γάλλους, Άγγλους, βαυαρούς, πάλι Γάλλους, Άγγλους και Αμερικανούς. Ο έλεγχος του στρατού τον καιρό του Εθνικού Διχασμού ήταν φαντάζομαι ένα από τα κύρια επίδικα. Η έννοια του ελληνικού στρατού μπορεί να θεωρηθεί σχετική. Αν ισχύει το ειρηνιστικό μου σενάριο, όπου ο ελληνισμός είναι άρρητος και ειρηνικός, σαν συνδυασμός του Χριστιανικού και του ελληνικού πνεύματος, δεν υπήρξε ποτέ ούτε και θα υπάρξει ποτέ ελληνικός στρατός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ελληνισμός λοιπόν είναι σύμφωνα με το σενάριό μου μια ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίς στρατό.

   Delete
 12. Εἰς ἀπάντησιν τῶν εὐλόγων παρατηρήσεων τοῦ Γιώργου Γιάγκου γιὰ τὸν βασιλικὸ θεσμὸ ἔχω νὰ παρατηρήσω ὅτι τὸ νόημα τοῦ ἄρθρου μου εἶναι περισσότερο πρόβλεψη ἐπαναφορᾶς τῆς βασιλείας στὴν Ἑλλάδα παρὰ ἀξιολόγηση τῆς ἀνωτερότητος τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ. Οἱ θεσμοὶ κρίνονται στὴν πράξη καὶ ἡ γνώμη μου ὡς ἱστορικοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἀπόλυτη μοναρχία (καὶ ὄχι ἡ συνταγματικὴ βασιλεία), φεουδαλικὴ ἤ σοσιαλιστική, εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀπὸ τὴν ἀβασίλευτη ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Πάντως στην νεώτερη Ελλάδα τύποις έστω απόλυτη μοναρχία είχαμε μόνο κατά την περίοδο της Βαυαροκρατίας (Αντιβασιλεία και Α. φάση βασιλείας του Όθωνος). Φαντάζομαι ότι η γερμανοφιλία στην Ελλάδα προέρχεται από τότε. Αντίθετα οι Γλύξμπουργκ είναι αγγλόφιλοι, και εξάλλου οι Άγγλοι ως λαός κατάγονται από τη Δανία.

  ReplyDelete
 14. Αυτό που λέει ο κύριος Κιτσίκης εγώ το καταλαβαίνω ως εξής. Η κοινοβουλευτική αβασίλευτη δημοκρατία είναι προσωρινός συνασπισμός υπηκόων διαφορετικών βασιλέων. Έτσι η πρώτη κοινοβουλευτική βασιλεια της Eλλάδος μετά την επανάσταση της τρίτης Σεπτεμβρίου είναι προσωρινός συνασπισμός υπηκόων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας συν τη Βαυαρία του Όθωνος. Αυτό ανταποκρίνεται στην ιδέα ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι συντονισμένη προς ένα σημείο και ας μην το ξέρει ο ίδιος - ας πούμε ότι μια μονο γυναικα αγαπάς κι ας έχεις σχέσεις με πολλές.

  Μένει να δούμε αν ο βασιλέας του κου Κιτσίκη είναι απόλυτος μονάρχης η κοινοβουλευτικός. Ο κοινοβουλευτικός μονάρχης είναι φεουδαλικός μονάρχης. Αντίθετα ο απόλυτος μονάρχης είναι θεωρητικά σοσιαλιστικός μονάρχης - όλοι οι υπήκοοι αναφέρονται κατευθείαν στον βασιλέα χωρίς τη μεσολάβηση τις ατέλειωτης φεουδαρχικής ιεραρχίας. Η Γαλλική επανάσταση κατά τον Toqueville είναι συνεχίση και εδραίωση του καθεστώτος της απολυτηs Μοναρχίαs.

  Όμως δεν ξέρω αν η Ορθοδοξία ευνοεί την απόλυτη μοναρχία. Νομίζω ότι η ορθοδοξία κατά κάποιον τρόπο θεωρητικά λυτρώνει τον άνθρωπο από την ιεραρχία, και τον κάνει ίδιο και απαράλλακτο με τον Ιησού Χριστό "ΒAΠΤΙΣΗ- AΝAΣΤAΣΗ". Ο Χριστιανισμός είναι πνευματικά επαναστατικό κίνημα. Κάτι ξέρανε οι ραββίνοι και οι Ρωμαίοι που Τον σταυρώσανε.

  ReplyDelete
 15. Το καθε πολιτευμα βασιζεται στην δια της βιας επιβολη.
  Επομενως ο καθε ηγετης κανει και τις συμμαχιες του.
  Εχει δυστυχως αποδειχτει οτι η ολιγαρχια-αριστοκρατια ειναι αποτελεσματικωτερος συμμαχος απο τον λαο.
  Οπως αναφερει και ο Κωνσταντης αλλο ειναι ο απολυτος μοναρχης και αλλο ο μαναρχης ως ηγετης μιας αριστοκρατιας.
  Μοναρχης που να μην βασιζεται ουτε στην αριστοκρατια ουτε στον λαο δεν νομιζω οτι μπορει να σταθει για πολυ.
  Το ιδιο ομως ισχυει και γενικοτερα για προεδρους η πρωθυπουργους.
  Ο λαος ειναι απροβλεπτος και πιστευω οτι αυτο οφειλεται στο οτι ενεργει ακομη και εναντια στα συμφεροντα του αφου δεν τα καταλαβαινει.
  Η ολιγαρχεια ομως καταλαβαινει καλα τα συμφεροντα της και οχι μονο επικροτει οποιον τα εξυπηρετει αλλα και πολεμαει οποιον της αντιτιθεται.
  Οι περισσοτεροι απο τους ηγετες που βασιστηκαν στον λαο οχι μονο εχασαν το κεφαλι τους αλλα εχω την εντυπωση οτι και η κακη φημη που τους ακολουθει δειχνει μαλλον το μισος της ολιγαρχειας, παρα την πραγματικη τους φυση.
  Ακομη και στον κοινοβουλευτισμο οπου οι ηγετες περιμενουν την ψηφο του λαου , παρατηρουμε οτι προτιμουν να συμμαχουν με την ολιγαρχεια που εχει τα μεσα να επηρεαζει τον λαο παρα να διεκδικησουν την ψηφο του ευεργετωντας τον.
  Γι αυτο και οι μοναρχιες που μακροημερευουν βασιζονται στην εκμεταλλευση του λαου απο την αριστοκρατια του τοπου.
  Τη μεγαλη τους διαρκεια λοιπον και τη σταθεροτητα δεν την θεωρω προσον αλλα ελλατωμα.

  ReplyDelete
 16. Προς επίρρωσιν των λεγομένων υπό κου Γιάγκου ολοκληρώνω το μεσαιωνικό μου σενάριο με σκοπό να εναρμονίσω τα λεθχέντα περί βασιλείας από τον κο Κιτσίκη με τα δεδομένα. Βρισκόμαστε στον καιρό των Σταυροφοριών. Ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια ανατροφοδοτούμενη δίνη. Από τη μια, πληθυσμοί από την Ανατολή περνούν απελπισμένοι μέσα από τα εδάφη του πηγαίνοντας προς Δυσμάς και σπέρνοντας παρακμή και αρρώστιες. Από την άλλη, οι Σταυροφόροι επεμβαίνουν στους Άγιους Τόπους, σε μια μόνιμη σταυροφορία. Το κράτος του Ισραήλ είναι το βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Ο διαχωρισμός Σιωνιστές - Πεντάγωνο - Ομπάμα είναι για τους χαζούς.Οι Σταυροφόροι είναι διαιρεμένοι σε Ατλαντιστές (Αγγλία, ΗΠΑ, τμήμα των Γάλλων που αντιστοιχεί στους παλαιούς Νορμανδούς) και ηπειρωτιστές (Γερμανοί, τμήμα των Γάλλων που αντιστοιχεί στους Φράγκους και στην παλαιά αυτοκρατορία του Καρλομάγνου).


  Το Βυζάντιο έχει σχετικώς καλύτερες σχέσεις με τους ηπειρωτιστές και κάκιστες σχέσεις με τους ατλαντικούς. Το κοινοβούλιό μας είναι όπως όλα τα κοινοβούλια θεσμός μεσαιωνικός της φεουδαλικής και όχι της απολύτου μοναρχίας. Ο Γάλλος Λουδοβίκος ο 16ος συγκαλώντας τις Γενικές Τάξεις του βασιλείου επέτρεψε στους ευγενείς να εκφραστούν, να τον εκθρονίσουν και να του πάρουν το κεφάλι, όπως το είχανε πάρει οι Άγγλοι του δικού τους Βασιλιά επί Κρόμγουελ. Το ότι οι ευγενείς λέγονται πλέον αστοί και βιομήχανοι δεν αλλάζει σε τίποτα τα πράγματα. Απλώς οι ευγενείς είχανε γη, ζώα και σιτηρά, και οι αστοί και βιομήχανοι έχουνε χρήματα και όπλα.

  Το Βυζάντιο, όπως και ο Σουλτάνος, έχει καλύτερη σχέση με τους απόλυτους μονάρχες και κάκιστες με τους φεουδάρχες. Ο Σουλτάνος είχε πρέσβη στη Γαλλία του Βασιλέως Ηλίου. Ο αυτοκράτοράς μας έχει επίσης κάκιστες σχέσεις με τους δικούς μας νεο-φεουδάρχες, οι οποίοι τσακώνονται μεταξυ τους μέσα στο παρλιαμέντο δυτικής κοπής που έχουνε φτιάξει οι ίδιοι και είναι διαιρεμένοι σε αμερικανόφιλους (Τσίπρας, ΓΑΠ) και Γερμανόφιλους (Βενιζέλος, Σαμαράς). Οι ανατολικοί πληθυσμοί δεν εκπροσωπούνται καθόλου μέσα στο κοινοβούλιο. Ούτε οι ντόπιοι - ανεξαιρέσουμε ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή σύμφωνα με τον κο Κιτσίκη.

  Τι πρέπει να κάνει ο Βασιλεύς Ρωμαίων ; Αφενός οι Δυτικοί τού ρουφάνε το αίμα και τον εκβιάζουνε για να συνεχίσουνε την αφαίμαξη της ανατολής, αφετέρου, η ανατολή ξερνάει κύματα προσφύγων. Πώς θα αντέξει η Αυτοκρατορία μέσα σε αυτό το τουρλουμπούκι ; Τα αδελφά ορθόδοξα βασίλεια (Ρωσία) κρατούν προσεκτική στάση αναμονής. Διότι από μάς περιμένουνε. Εφόσον λοιπόν Η Ρωμανία ή όπως κιαν την πεις βρίσκεται σε αυτή τη δίνη, για να τη γλιτώσει, και να μην την πάθει, όπως την έπαθε και το 1204 που την ρημάξανε οι Φράγκοι και το 1453, που τη φάγανε οι Τούρκοι, πρέπει να μάθει από τα λάθη της για να μην την πατήσει και τρίτη και φαρμακερή. Και στις δύο περιπτώσεις η πολιτική προσεκτικών συμμαχιών που πάντοτε έσωζε την Αυτοκρατορία για κάποιον ανεξήγητο λόγο κατέρρευσε.

  Ο λόγος που κατέρρευσε ήταν ότι η Δύση και η Ανατολή που το Βυζάντιο έπρεπε να φέρνει σε επαφή πολύ προσεκτικά γίνανε τόσο ασυμφιλίωτες, που η Αυτοκρατορία σκίστηκε στα δύο. Το πρόβλημα αυτοχθόνων και ετεροχθόνων που λέγαμε τις προάλλες ανάγεται στο σχίσμα ενωτικών ανθενωτικών, που και αυτό ανάγεται στο σχίσμα των δύο Εκκλησιών και που και αυτό ανάγεται στο σχίσμα εικονομάχων- εικονολατρών. Η πολιτική συμμαχιών καταρρέει όταν τα αντίπαλα στρατόπεδα ανατολής και δύσης είναι τελείως ασυμφιλίωτα.

  Εδώ λοιπόν χρειάζεται ένα είδος affirmation που δεν έχει φανεί ακόμη.

  ReplyDelete
 17. Το affirmation που σκέφτομαι είναι παράτολμο και παράλογο, όμως είναι το εξής. Το Βυζάντιο πρέπει να κατακτήσει τη Δύση. Η Μεγάλη ιδέα πρέπει να αντιστραφεί. Με άλλα λόγια, το βυζάντιο πρέπει όχι να επεκταθέι προς ανατολάς, αλλά να ανακαταλάβει τη Δύση, η οποία εκχριστιανίστηκε τύποις και στην ουσία παρέμεινε παγανιστική. Έτσι θα εναρμονιστεί με την κίνηση των ανατολικών λαών προς Δυσμάς και θα στερήσει από τους Σταυροφόρους τον ανεφοδιασμό τους. Ο ανεφοδιασμός των Σταυροφόρων γίνεται σήμερα σε πληθωρισμένο αμερικανικό χρήμα. Άρα το Βυζάντιο για να λύσει το πρόβλημα πρέπει να μετατρέψει το δολλάριο σε πετσετάκια. Αυτό μπορεί να το κάνει κάνοντας το δικό του νόμισμα τελείως ανεξάρτητο ακόμα και από τον ηγεμόνα του. Κομμένα από τον ανεφοδιασμό τους, τα στρατεύματα των σταυροφόρων θα αναγκαστούν να γυρίσουνε πίσω. Εφόσον το νόμισμά μας είναι το ευρώ, πρέπει να πείσουμε τους Γερμανούς ότι είναι προς το συμφέρον τους να απελευθερώσουν τελείως το νόμισμα και να κλείσουνε την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. Αυτό ματα το δολλάριο θα είναι τελείως άχρηστο στους ανατολικούς πληθυσμούς, εκτός και αν οι Αμερικανοί ανοίξουνε τις πόρτες της μετανάστευσης.

  ReplyDelete
 18. Το πρώτο εμπόδιό μας σε αυτό το σχήμα είναι η αντισταση των Γερμανών που έχουνε φρούδες ελπίδες ότι θα φάνε το δολλάριο αν κρατήσουνε σφιχτά τον έλεγχο του ευρώ. Αυτό προέρχεται από τη μανία του Καρλομάγνου να στεφθεί αυτός Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τον άλλο μπαγαπόντη, τον Πάπα. Γι αυτό επιμένω ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει να ζητήσουνε απελευθέρωση του ευρώ και ίσως το πετύχουνε αν αποδείξουνε ότι οι εθνικοί τραπεζίτες της Γερμανίας, ο Σόιμπλε ή και η Μέρκελ είναι πράκτορες των Αμερικανών. Από κόμπλεξ τότε μπορεί και να πείσουνε το γερμανικό λαό ότι κάλλιο συμμαχία με τους Έλληνες παρά με τα ατλαντικά καθήκια που τους κάψανε τελείως στον τελευταίο πόλεμο βομβαρδίζοντας ό,τι εκινείτο - όχι πως εκείνοι ήταν καλύτεροι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αυτονομηθούν τελείως οι Έλληνες ευρωβουλευτές από τα κόμματά τους, τα οποία παίρνουνε εντολές από τον θείο Σαμ.

   Delete
 19. προς επίρρωσιν των λεγομένων μου ιδού http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_07_13.html
  η ανάλυση του Τάκη Φωτόπουλου για Ουκρανία και Παλαιστίνη. Τα δύο σταυροφορικά μέτωπα είναι η Ουκρανία, αφενός, το ανάλογο του πεδίου μαχών μεταξύ του Ρώσου Αλεξάνδρου Νιέφσκι και των Τευτόνων Ιπποτών, που δραματοποίησε ο Σεργκέι Αϊζενστάιν στο φιλμ Αλέξανδρος Νιέφσκι. Παρεμπιπτόντως, το ζήτημα του σοσιαλιστικού ηγεμόνα που έθεσε ο Κιτσίκης το διαπραγματεύεται ζώντος του Στάλιν ο ίδιος σκηνοθέτης στο τεράστιο αριστούργημα όλων των εποχών Ιβάν ο Τρομερός, από όλες σχεδόν τις δυνατές σκοπιές. Όπως και στον Μεσαίωνα η δικαιολογία για τις Σταυροφορίες ήταν ότι οι Τούρκοι είχανε καταλάβει το χώμα του ιδρυτού της θρησκείας, έτσι και σήμερα η δικαιολογία είναι ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Εβραίους και όχι στους Άραβες. Η Χρυσή Αυγή και πολύς κόσμος μπερδεύεται και νομίζει ότι είναι οι Σιωνιστές, και , δυστυχώς, νομίζει επίσης ότι είναι οι Εβραίοι γενικά που κατευθύνουν τους Σταυροφόρους, ενώ είναι το ανάποδο. Οι Εβραίοι είναι ο φερετζές των υποτιθεμένων Χριστιανών Σταυροφόρων.

  ReplyDelete
 20. Χοντρικά λεω το εξης. Υπάρχουνε προσωρινά δύο συστήματα και οχι τρία. Το βυζαντινό και το φεουδαλικό. Το βυζαντινό έχει την εξωτερική εμφάνιση της μοναρχίας ενώ είναι απρόσωπο και νομοτελειακό. To φεουδαλικό έχει την εξωτερική εμφάνιση είτε της μοναρχίας φεουδαλικού τύπου, είτε της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είτε του λιμπεραλισμού.Το φεουδαλικό σύστημα βασίζεται στο δυισμό ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο. Το βυζαντινό αίρει τη διάκρισή τους.

  ReplyDelete
 21. Ο Κιτσίκης έχει δίκιο. Μας έουνε δουλέψει κανονικότατα με την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Αφού ποτέ κανείς δεν αποφάσισε ο,τιδήποτε. Δεν υπαρχει αποφαση, ουτε υπηρξε, ουτε θα υπαρξει ποτε. Η αποφαση ειναι δουθλεια. Λενε σε μας, εκατομμυρια προλεταριους οτι είναι ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ να πληρώσουμε το νοίκι.

  ReplyDelete
 22. Ολόκληρο το ανακτοβούλιο συντάσσεται πλέον ανοιχτά στο πλευρό των ατλαντιστών http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16985:delastik-oikonomia&catid=81:kivernisi&Itemid=198. Οι ατλαντιστές θεωρούν εαυτόν συνέχεια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Και όπως και οι Αθηναίοι, μιλάνε για ελευθερία τη στιγμή που τρέφονται από τους δούλους. Μάντεψε ποιοι είναι οι δούλοι - ο ελληνικός λαός, που εκπροσωπεί όλους τους λαούς του κόσμου. Και αναγκάζουνε το λαό αυτό είτε προς αριστερά (ΚΚΕ) είτε προς δεξιά (Χρυσή Αυγή) να δηλώσει βασιλικός, τη στιγμή που ΔΕΝ είναι, ακριβως όπως οι Ισπανοί εξεγέρθηκαν κατά του Βοναπάρτη που τούς έφερε δήθεν την ελευθερία με το σύνθημα Ζήτω οι Αλυσίδες, όπως το δείχνει ο Μπουνιουέλ. Αυτή είναι η παγίδα της προπαγάνδας. Όμως στην πραγματικότητα ΑΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΙ, οι ατλαντιστές, και ο ελληνικός λαός δεν είναι μοναρχικός, αλλά οικουμενικός.

  ReplyDelete
 23. Βρισκόμαστε όπως φαίνεται σε αρχή εμπόλεμης περιοδου. Ο Θεός να δώσει να σταματήσουνε τα πράγματα εδώ. Για να σταματήσουνε πρέπει να ξαναβρούμε τον Παράδεισο, και έχει απόλυτο δίκιο ο κος Κιτσίκης, μόνο που αυτός θεωρεί την πτώση γεγονός ενώ εγώ όχι. Ο Παράδεισος είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι ο έρωτας.

  ReplyDelete
 24. Κε Καθηγητά, κυκλοφορεί εσχάτως στο διαδίκτυο κάποιος κύριος ονόματι Νικόλαος Λάος, αυτοσυστηνόμενος ως "γεωπολιτικός", ο οποίος κατά καιρούς αναρτά άκρως μειωτικά σχόλια για το πρόσωπό σας στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Αντιγράφω την ανάρτηση της 8ης Ιουλίου: "Εδώ η Ελλάδα, ή Γιουνανιστάν, έχει ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρυμένο με Προεδρικό Διάταγμα, το Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη, που υποστηρίζει μεθοδικά, ευθέως και απροκαλύπτως την Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία!!! Ο Δημήτρης Κιτσίκης, γνωστός οθωμανιστής εκπρόσωπος του συστήματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, είχε διατελέσει σύμβουλος του Τουργκούτ Οζάλ, έχει γράψει πληθώρα άρθρων και βιβλίων ισχυριζόμενος ότι οι καλύτεροι έλληνες είναι οι τούρκοι και ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει συνιστώσα μιας Ελληνοτουρκικής Συνομοσπονδίας, και βεβαίως, στο bottom line, πάντοτε ρωσόφοβος κι αυτός...Ιδού η Ελλάδα της Δύσης...Τώρα, με το καλό, να κάνει και τρίο με το Ισραήλ..."
  https://www.facebook.com/nicolas.laos.714
  Γιατί τέτοια έμμονη εμπάθεια;

  ReplyDelete
 25. κύριε καθηγητά έχω δει την αποσπάσματα από την συνέντευξη σας στην εκπομπή αντιθέσεις και επιμένετε ότι οι τρεις παράγοντες εξουσία ισχύ χρήμα. Το χρήμα είναι το νόμισμα και τα ταμειακά αποθέματα και διαθέσιμα, η εξουσία είναι η νομιμή εξουσία de jure και de facto πάνω σε ένα γεωργαφικό κομμάτι δηλαδή το κράτος, και η ισχύς είναι η εμπορικη η ναυτικη η στρατιωτική η παραγωγική-εξαγωγές κτλ. θα ήθελα να σας ρωτήσω ως ιστορικο αν συμφωνείτε με την προσέγγιση μου διότι εχω προσπαθησει να υπαρασπιστώ το σχήμα σας σε προσωπικές μου συζητήσεις και μου ανταπαντούν πως είτε εξουσίας και ισχύς είναι ένα πράγμα είτε ότι ισχύς και χρήμα είναι ένα πράγμα!

  Επίσης, όταν γράφεται ότι ο χρυσή αυγή θα ωριμάσει διαβάζοντας φασιστικά κείμενα εννοείτε κείμενα σας του Ρουσσώ και των ιταλοφασιστών και φιλομουσολινικών. Δηλαδή θεωρείτε πως πρέπει η χα από ναζιστικό εθνικιστικο κομμα με ένα φυρερ πρινσιπτ ως απολυτο αρχηγό να μετατραπει σε φασιστικο δηλαδή σε κόμμα σύνδεσης των φάτσιο όπως του μουσολίνι η να ακολουθήσει τα όσα γράφει ο μεταξάς στα απομνημονεύματα του και ο περικλής γιαννόπουλος στο ελληνικη γραμμή και χρώμα και γίνει μια νέα ΕΟΝ;

  ReplyDelete
 26. Ἀπαντῶ στὸν Ἀνώνυμο σχετικὰ μὲ τὸν Νικόλαο Λάο ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἰσόβιος πρόεδρος τῆς τεκτονικῆς στοᾶς τῶν Ἰλλουμινάτι. Ὁ καθεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράσῃ γνώμη ἀλλὰ ὁ κὐριος Λάος ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι κακόβουλος ὅταν δηλώνει ὅτι εἶμαι ῥωσόφοβος. Εἶναι γνωστὸ εἰς τοὺς πάντες ὅτι προωθῶ τὴν καποδιστριακὴ ἰδέα, δηλαδὴ τοῦ ἑλληνικοῦ "ῥωσικοῦ κόμματος".Ἐπιπλέον (βλέπε στὸ youtube) πέρυσι, οἱ ἐκδόσεις Ἔσοπτρον εἶχαν καλέσει τὸν Λάο, μὲ τὸν Ἀποσκίτη καὶ ἐμένα νὰ παρουσιάσουμε σὲ δημόσια ἐκδήλωση τὸ μεταφρασμένο βιβλίο τοῦ Ντούγκιν τὸ ὁποῖο ἔχω προλογίσει. Ὅποιος ἀκούσῃ αὐτὴν ὁμιλία μου θὰ διαπιστώσῃ ὅτι ὁ κ. πρόεδρος τῶν Ἰλλουμινάτι ψεύδεται, τοὐλάχιστον ὡς τὴν δῆθεν ῥωσοφοβία μου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Στὸ δεύτερο σχόλιο τοῦ Ἀνωνύμου, ἀπαντῶ ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ κατατάσσεται ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς τῶν ἰδεολογίων στὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ γερμανικοῦ τύπου καὶ ὄχι στὸν φασισμὸ ἰταλικοῦ τύπου. Ὅμως τὸ εὐρὺ πλαίσιο τῆς τρίτης ἰδεολογίας παραμένει στὸν χῶρο τοῦ φασισμοῦ, μὲ πρόγονο, στὸν ΙΗ΄ αἰῶνα, τὸν Ῥουσσώ. Φυσικὰ καὶ δὲν μοῦ πέφτει λόγος σὲ ἐμένα, ὡς μὴ μέλος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, νὰ τὴν συμβουλεύσω νὰ περάσῃ στὴν ἰταλικὴ ἐκδοχὴ τοῦ φασισμοῦ ἤ στὴν μεταξικὴ τάση τοῦ φασισμοῦ. Ἁπλῶς ἐκθέτω ὡς εἰδικός, τὴν ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ μὲ ὅλα του τὰ παρακλάδια (βλέπε φερ εἰπεῖν στὴν Wikipedia, τὸ ἀγγλικὸ ἄρθρο, Definitions of Fascism. Τὸ κεφάλαιο 6 τοῦ ἄρθρου ἀσχολεῖται μὲ τὸν ἰδικό μου ὁρισμό τοῦ φασισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Τμήμα δημοσιογράφων και διανοουμένων της αριστεράς έχουν αναδείξει τον εθνικοσοσιαλιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, με προεξάρχοντα τον Δημήτρη Ψαρρά, του πάλαι ποτέ Ιού της Κυριακής της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας και νυν Εφημερίδας των Συντακων, μετά το σχίσμα. Η διαφωνία που έχει ανακύψει αφορά κατά πόσον στο πρόσωπο των βουλευτών της Χρυσής αυγής διώκεται ο εθνοσοσιαλιστικός αυτός πυρήνας ή, στην πραγματικότητα, οι ψηφοφόροι της.

  Η δίωξη άρχισε μετά από μια δολοφονία που δεν έχει διαλευκανθεί. Τη δολοφονία αυτή συνόδευσαν δύο άλλες. Μήπως η μη διαλέυκανσή τους, όχι με δικαστικό, αστυνομικό και τιμωρητικό τρόπο, αλλά η μη διανοητική διαλέυκανσή τους, σχετίζεται με μια άτυπη συμμαχία μεταξύ όλων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων που, με πρόσχημα την πάταξη του νεοναζισμού, προσπαθούνε να σβήσουνε από την ιστορία την ψυχοσωματική ύπαρξη των ανθρώπων που βομβαρδίζονται με οικονομικό τρόπο ; Οι άνθρωποι που βομβαρδίζονται με οικονομικό τρόπο δεν είναι η παρούσα κρίση μόνο, είναι το ίδιο το αστικό καθεστώς.

  ReplyDelete
 29. Εάν το καθεστώς το αστικό είναι όπως υπαινίχθηκα ένα είδος εξέλιξης του φεουδαλικού καθεστώτος, του καθεστώτος δηλαδή που δένει τον δούλο με τον αφέντη του, τότε το βασικό συστατικό της κοινωνίας μας είναι η έννοια της υποχρέωσης. Η επίσημη αρστερά δεν αμφισβητεί ανοιχτά την έννοιια αυτή και η δεξιά λέει έχεις υποχρεώσεις προς το κράτος αλλά σού έχουνε υποχρέωση οι δικοί σου υποτακτικοί - φεουδαρχία δηλαδή. Ελάχιστοι τολμούνε ναπούνε, και πώς να το πούνε, παιδιά δεν χρωστάμε και δεν μας χρωστάνε.

  Εφόσον όπως λέει ο κος Κιτσίκης παραπάνω τα οκλοκληρωτικά καθεστώτα τείνουνε στην εξαφάνιση του χρήματος και ο φιλελευθερισμός στην απολυτοποίησή του, κατά κάποιον τρόπο οι ιδεολογίες αυτές δημιουργούν ένα είδος ψυοσωματικού ιστορικού μονοπατιού, και γι`αυτό κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι κινούνται στον ίδιο δρόμο. Αν οι μεν είναι άρνηση του χρήματος και η δε αγιοποίηση του χρήματος, βρίσκονται όλες στα μονοπάτια του χρήματος.

  ReplyDelete
 30. Ίσως αυτό το νόημα έχει η ρήση τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Τόσο η άρνηση του χρήματος όσο και η αγιοποίησή του είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι η υπορέωση, δηλαδή το αν υπάρχει κάποιος αποπάνω.

  ReplyDelete