Sep 5, 2015

235 - Ἀνάγκη ἱδρύσεως ἑλληνικοῦ ἐθνικομπολεβικικοῦ κινήματος

235 - Ἀνάγκη ἱδρύσεως ἑλληνικοῦ ἐθνικομπολεβικικοῦ κινήματος

(Παρακαλῶ τὴν Ἐλεύθερη Ὥρα ποὺ ἀναδημοσιεύει τὰ ἄρθρα τοῦ μπλόγκ μου, νὰ τιμωρῇ τὸν διορθωτή της ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ ἀλλοιώνῃ τὴν ὀρθογραφία μου, συνεπῶς καὶ τὴν σκέψη μου -γράφοντας π.χ.φασίστας ἀντὶ γιὰ φασιστής, δύο διαφορετικὲς ἔννοιες, ἤ ἀλεβίτες ἄντι γιὰ ἀλεβῆδες, δύο διαφορετικὲς θρησκευτικὲς κοινότητες- βασισμένος στὸν αὐτόματο διορθωτὴ τοῦ ὑπολογιστοῦ του, μὲ ἀφαίρεση τοῦ 1% τοῦ μισθοῦ του γιὰ κάθε κομπιουτερικῶς διορθωμένη λέξη ὥστε νὰ μειώνεται ὁ μισθός του κατὰ 10% γιὰ κάθε 10 "διορθωμένες" λέξεις. Εὐχαριστῶ. Δ.Κ.)

Ὥς ἐμπνευστὴς στὴν Ἑλλάδα τοῦ γερμανικῆς προελεύσεως ἀπὸ τὸ 1920, ἰδεολογικοῦ κινήματος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, βάσει τοῦ ὁποίου προωθεῖται ἡ σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ, δηλαδὴ τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἄκρων στρεφομένου κατὰ τοῦ ἀστικοῦ δημοκρατικοῦ τόξου, φρονῶ ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα συγκροτήσεως στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἐπισήμου ἐθνικομπολσεβικικοῦ κινήματος μὲ κύρια χαρακτηριστικὰ τὸ αὐτοκρατορικὸ βυζαντινὸ ἰδεῶδες καὶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ.

Ἀπὸ τὰ τρία γνησίως ἐπαναστατικὰ σημερινὰ κινήματα στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἀντάρτικο πόλεων ποὺ ἀπέτυχε στὸ παρελθὸν μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς 17Ν, τῆς ὁποίας ἐκατηγορήθην ἀδίκως ὅτι ὑπῆρξα ὁ ἰδεολογικὸς ἐμπνευστής,  σήμερα περιέργως οἱ ἐπίγονοί του ἀδρανοῦν,  ἐνῷ περισσότερο ἀπὸ ποτὲ τὸ κοινοβουλευτικὸ κατεστημένο βρωμᾷ κατόπιν τῆς ἀπεριγράπτου προδοσίας τῶν λαϊκῶν ἐπιδιώξεων, μετὰ τὴν ἀνήκουστη κολοτοῦμπα τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, προηγούμενο τῆς ὁποίας δὲν ἐγνώρισε ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου!

Τὸ δεύτερο γνήσιο ἐπαναστατικὸ ἑλληνικὸ κίνημα, τὸ σεβαστὸ ἑκατοντάχρονο ΚΚΕ, προβλέπει τὰ πάντα, ἐπιστημονικὰ σωστά, ἀλλὰ ἀδυνατεῖ νὰ βάλῃ σὲ πράξη τὸ περίφημο σύνθημά του «ῥήξη καὶ ἀνατροπή». Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἐμφυλίου ἔχει παύσει νὰ τροφοδοτεῖ τὴν ἀπαραίτητη παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση, χωρὶς τὴν ὁποία καμμία, μὰ καμμία ἐπαναστατικὴ προσπάθεια δὲν δύναται νὰ ἀνατρέψῃ τὸ ἀστικὸ κατεστημένο. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἀπὸ ὑπερηφάνεια καὶ στεντορεία φωνὴ τὰ παλικάρια ἀντιλαλοῦσαν στὰ βουνά τὸν ὕμνο τοῦ κομμουνιστικοῦ ΕΛΑΣ: «Μὲ τὸ ντουφέκι μου στὸν ὦμο, σὲ πόλεις κάμπους καὶ χωριά, τῆς λευτεριᾶς ἀνοίγω δρόμο, τῆς στρώνω βάγια καὶ περνᾷ». Ποῦ αὐτὰ σήμερα!

Τὸ τρίτο γνήσιο ἐπαναστατικὸ κίνημα, ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἔχοντας εὐτυχῶς στὸ πλευρό του παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση, πάσχει ἀπὸ ἔλλειψη διανοουμένων ποὺ θὰ τοῦ ἔδιδε ἰδεολογικὴ συνοχὴ καὶ ἐλπίδα νὰ ὑπερισχύση κατεδαφίζοντας τὸν ἀστικὸ κοινοβουλευτισμό. Ἡ Ἱστορία τοῦ Μεσοπολέμου δὲν ἐπαναλαμβάνεται, ὅταν ὁ Μουσσολίνι καὶ ὁ Χίτλερ κοινοβουλευτικά, ἐγκαθίδρυσαν ὁλοκληρωτικό κράτος. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὑπῆρχε ὁ τεράστιος κίνδυνος ἐξ Ἀνατολῶν τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τὸ καπιταλιστικὸ κατεστημένο ἠνέχθη τὸν φασισμὸ ποὺ ἐμίση, ὡς ἀντίβαρο στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση. Σήμερα δὲν ὑπάρχει ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός. Ἡ φιλελεύθερη δικτατορία ἀλὰ Πινοσὲτ εἶναι δυνατή. Ἐπιβολὴ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ μέσῳ κοινοβουλευτισμοῦ ἀδύνατη. Ἐπιπλέον ὑπάρχει τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ μὲ πυρηνικὰ ὅπλα καὶ πανίσχυρο ἑβραϊκὸ λόμπυ ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ποτὲ πιὰ νέα ἑβραϊκὴ γενοκτονία.

Ἡ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πάσχει ἀπὸ ἀκραῖο ἀντισημιτισμὸ καὶ σωβινιστικὸ ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ κατὰ ὅλων τῶν γειτόνων της, Ἀλβανούς, Σκοπιανούς, Βουλγάρους, Τούρκους, Ἰσραηλινούς, ποὺ δύναται ὅπως καὶ στὸ παρελθὸν νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις πρὸς ὄφελός τους καί, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ τοῦ 1922, νὰ ἀποτελειώσῃ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου.

Μεταξὺ ἐθνικισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ στὸν Τρίτο Κόσμο (στὸν ὁποῖο ἀνήκει καὶ ἡ Ἑλλάς) οἱ Μεγάλες Δυνάμεις προτιμοῦν τὸν ἐθνικισμὸ τὸν ὁποῖο καὶ διαφθείρουν. Τρανὸ παράδειγμα ἡ Κίνα τοῦ Μεσοπολέμου: Ὁ ἐθνικιστὴς καὶ φασιστὴς Τσιὰνγκ Κάϊσεκ, ἀφοῦ ἀνέλαβε τὴν ἀρχή, διεφθάρη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ κατέληξε ὅμηρος τοῦ κομμουνιστοῦ Μάο, διαφεύγοντας στὴν Τάϊουάν.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ ἐπωφεληθῇ μίας πρόσκαιρης ἐκλογικῆς νίκης εἶναι νὰ ἀποβάλῃ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ τὸν σωβινισμό, νὰ εἰσέλθῃ σὲ συνθετικὴ τροχιὰ μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ νὰ ἐνισχύσῃ τὸν προσοδοφόρο γάμο φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ. Αὐτὸ δύναται νὰ γίνῃ μόνον μὲ λαοκρατικὴ χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων καὶ τὴν χρήση ὅπλων ὅπως μὲ τὴν  ἐνδεχομένη ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ ποὺ θὰ ὑποστηρίξῃ τὸ ἐγχείρημα. Πάντως ὄχι μὲ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογές.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 5 Σεπτεμβρίου 2015

9 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Εὐχαριστῶ. Ἔκαμα τὴν διόρθωση. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Νομίζεις ειλικρινά πως η Χρυσή Αυγή διαθέτει παραστρατιωτική οργάνωση;

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Κύριε Κιτσίκη, θα ήθελα να σας επισημάνω κάποια πράγματα για τους Εβραίους, τους οποίους για κάποιον περίεργο λόγο αποκαλείται ομοφύλους των Σπαρτιατών!
  1)Η συντριπτική πλειοψηφία του εβραϊκού έθνους από τον 7ο αιώνα μ.Χ. είναι οι λεγόμενοι Ασκεναζίμ (Χάζαροι) που έλκουν την καταγωγή τους από την Μογγολία.
  2)Οι βιβλικοί Εβραίοι(Σεφαρδίτες) που αναφέρεστε ότι έχουν συγγένεια με τους Σπαρτιάτες, δεν έχουν καμία σχέση τα χαρακτηριστικά τους με τα χαρακτηριστικά των Σπαρτιατών. Οι Σεφαρδίτες ομοιάζουν με Άραβες και όχι με Έλληνες. Ο βασιλιάς Λεωνίδας δεν περιγράφεται ως γαμψομύτης και μαυριδερός. Άλλωστε έχουν γίνει και επιστημονικές έρευνες για την καταγωγή των Ελλήνων(από τον καθηγητή γενετικής Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, τον Άρη Πουλιανό, κλπ) καμία σχέση με Σημίτες και Άραβες δεν έχει ο ελληνικός πληθυσμός!

  ReplyDelete
 5. Πιστεύω πως η λέξη "εθνικομπολεβικισμός", δεν μπορεί να επικρατήσει ως ιδεολογία.
  Η συντριπτική πλειοψηφία των εθνικιστών, δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον όρο "μπολσεβίκος". Ο όρος "κοινωνικός εθνικισμός", θα ήταν ίσως προτιμότερος. Ο κοινωνισμός είναι η ιδεολογία της αριστεράς, ή οποία μετά την απώλεια της εξουσίας από το κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, που θα έρθει κάποια στιγμή ως γεγονός, δεν θα έχει την δυνατότητα να επιβάλλει την θέληση της, όπως στον προηγούμενο αιώνα. Από εκεί και πέρα, ένα μεγάλο μέρος των κομμουνιστών, θα μπορεί να εκφραστεί μόνο από κόμματα κοινωνικού εθνικισμού ή εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα. Όσο πιο γρήγορα, λοιπόν, καθιερωθεί ο όρος "κοινωνικός εθνικισμός", αναφορικά με την υπό διαμόρφωση 4η ιδεολογία, τόσο το καλύτερο...Σημειωτέον, ότι η Χρυσή Αυγή ορίζει την ιδεολογία της ως "Λαϊκό Εθνικισμό" και θα μπορούσε πιο εύκολα να αποδεχτεί τον όρο "κοινωνικός εθνικισμός", παρά "εθνικομπολεβικισμός". Φτάνει να γίνει αυτό που πρέπει...

  ReplyDelete
 6. Χρῆστε, δὲν εἶμαι οὔτε θὰ ὑπάρξω ποτὲ πολιτικός. Συνεπῶς δὲν εἶμαι ὀππορτουνιστής. Ὁ ῥόλος μου εἶναι νὰ λέγω τὰ σῦκα σῦκα, ὄχι νὰ περνάω μηνύματα μέσῳ παραπλανητικῶν λέξεων. Π.χ. ἡ λέξη φασίστας εἶναι ὕβρις καὶ οἱ φασιστὲς καὶ οἱ ναζί (νασιοναλσοσιαλιστές) δὲν δέχονταΙ νὰ ἀποκαλοῦνται μὲ τὸ ὄνομά τους γιὰ ὀππορτουνιστικοὺς λόγους. Ἐγὼ λέγω πὼς εἶμαι φασιστής. Λέγω ὅμως ὅτι εἶμαι καὶ κομμουνιστής.Ὁ ῥόλος μου ὡς φιλόσοφος εἶναι νὰ ἐπιτύχω τὸ ἀκατόρθωτο. Νὰ ξεπεράσω τὸν ἀντικομμουνισμὸ καὶ τὸν ἀντιφασισμὸ, μὲ τὴν συνεργασία τῶν ἄκρων πρὸς ὄφελος τῶν ἄκρων. Ἐθνικομπολσεβῖκος σημαίνει νὰ εἶσαι συνάμα κομμουνιστὴς καὶ φασιστής-ναζί. Στὴν Κατοχὴ ὑπῆρξαν Ἕλληνες ἰδεολόγοι ναζὶ ποὺ συνεργάσθησαν μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἀπὸ ἰδεολογία (ὄχι οἱ μαυραγορῖτες). Ἐὰν οἱ Σοβιετικοὶ εἶχαν εἰσβάλει στὴν Ἑλλάδα φυσικὰ οἱ κομμουνιστὲς θὰ εἶχαν συνεργασθῆ μὲ τοὺς Σοβιετικοὺς κατακτητές. Οἱ Χρυσαυγῖτες εἶναι πνευματικὰ ἐγγόνια τῶν Γερμανοτσολιάδων τῆς Κατοχῆς. Οἱ Κουκουέδες εἶναι πνευματικὰ ἐγγόνια τῶν Σοβιετοτσολιάδων ποὺ θὰ ἠδύναντο νὰ ὑπάρξουν. Συνεπῶς, Γερμανολτσολιάδες καὶ Σοβιετοτσολιάδες ἑνωθεῖτε κατὰ τῶν φιλελευθέρων Ἀγγλοτσολιάδων τοῦ Τσῶρτσιλ τοῦ 1944. Ὁ Ῥουσσὼ ὅταν ἀπεβίωσε τὸ 1778 ἐφάνταζε οὐτοπιστής. Ὅμως 11 χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἐξέσπασε ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση μὲ τὸ πνευματικό του παιδί, τὸν Ῥοβεσπιέρρο. Μετὰ τὸν θάνατο μου, ἴσως ἐμφανισθῇ τὸ πνευματικό μου παιδί, ὁ ἐθνικομπολσεβῖκος Ῥοβεσπιέρρος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ὅταν ἐπικρίνουμε τοὺς σημερινοὺς Γερμανοτσολιάδες, φυσικὰ ἀναφερόμεθα στοὺς Εὐρολιγούρηδες, τοὺς φιλελευθέρους ὑποστηρικτὲς τῆς Μέρκελ καὶ ὄχι στοὺς Γερμανοτσολιάδες τοῦ 1944. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Κύριε Κιτσίκη, η προσπάθεια που κάνετε να ενώσετε τον εθνικοσοσιαλισμό με τον κομμουνισμό σε μία σύγχρονη μετεξελιγμένη εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, που θα περιλαμβάνει και την Ορθοδοξία, είναι εξόχως σημαντική! Οι θέσεις που αναφέρονται στο βιβλίο σας "εθνικομπολσεβικισμός", σελίδα 196, με καλύπτουν απόλυτα.
  Εκθειάζω καθημερινώς και συζητάω πολύ συχνά, με πολλούς ανθρώπους για εσάς, στους οποίους οι θέσεις σας είναι άγνωστες
  Δεν πρέπει να παραβλέψουμε την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, την σταδιακή εξέλιξη του καθεστώτος της Κούβας προς τον Καπιταλισμό, ακόμα και την μη αναφορά στο κομμουνισμό, με βάσει το αναθεωρημένο σύνταγμα του 2009, από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας, το οποίο είναι περισσότερο ένα εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς.
  Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, ασφαλώς και την κατάρρευση των εθνικοσοσιαλιστικών και φασιστικών καθεστώτων της εποχής του μεσοπολέμου στην Ευρώπη.
  Δεν μπορούμε, επίσης, να παραβλέψουμε την άνοδο των κομμάτων, Αστικού και Κοινωνικού Εθνικισμού (εθνικοσοσιαλιστές) στην Ευρώπη, σε ορισμένες χώρες μάλιστα, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (30%). Αυτό, εκτός από μία πραγματικότητα, αποτελεί ένα στοιχείο ενθαρρυντικό, δείχνει ότι οι μάζες αρχίζουν να ξεκολλάνε από τα στεγανά που τους έχει επιβάλλει το κατεστημένο εδώ και πολλά χρόνια και βρίσκονται, ήδη σε φάση αναζήτησης. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το υλικό...
  Δεν λέω, ότι είναι άσχημη η λέξη εθνικομπολσεβικισμός, δεν είναι, όμως η λέξη, που θα τραβήξει τον κόσμο, εθνικοσοσιαλιστές και κομμουνιστές και ορισμένους ανένταχτους πατριώτες, μη ενημερωμένους στον βαθμό που πρέπει, για τις δικές σας προσπάθειες και για τις προσπάθειες του καθηγητή Ντούκιν. Η 4η ιδεολογία μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να οργανώσει τις μάζες, πλην, όμως, οι λέξεις είναι αυτές που παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση ενός κοινωνικού ρεύματος, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον όρο "κοινωνικός εθνικισμός". Καλύπτει τον κοινωνισμό της αριστεράς και τον εθνικισμό των εθνικιστών. Τον όρο αυτό ευνοούν και οι εξελίξεις στην Ευρώπη... Ο όρος εθνικομπολσεβικισμός δεν είναι κακός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως εναλλακτική ονομασία. Εγώ λέω, ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να έχουν και αποτέλεσμα. Γιαυτό γίνονται και οι προσπάθειες. Έτσι δεν είναι?

  ReplyDelete