Jun 30, 2014

117 - Ἔκκληση πρὸς τοὺς δασκάλους τῆς καταστροφῆς: Ἑλληνισμὸς καὶ γλῶσσα

117 - Ἔκκληση πρὸς τοὺς δασκάλους τῆς καταστροφῆς: Ἑλληνισμὸς καὶ γλῶσσα

Πέραν τοῦ ῥομαντισμοῦ, τῆς νοσταλγίας τοῦ χαμένου παραδείσου καὶ τῆς ψυχαναλύσεως, ὁ ἑλληνισμὸς δὲν εἶναι κράτος, οὔτε ἔθνος, οὔτε ἔδαφος, οὔτε θάλασσα οὔτε ξηρά. Ἑλληνισμὸς εἶναι ὁ ἀξεπέραστος πολιτισμὸς τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐξωγηΐνων, εἶναι τὰ χνῶτα τοῦ Θεοῦ ποὺ γιὰ νὰ τὸν πλησιάσῃς καὶ νὰ τὸν χαϊδέψῃς χρειάζεσαι ἕνα καὶ μοναδικὸ πρᾶγμα: τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ὅποιος δὲν γνωρίζει ἑλληνικὰ δὲν δύναται πλήρως νὰ αἰσθανθῇ τὸν ἑλληνισμό. Αὐτὸ τὸ ὀνομάζω ἑλληνοκεντρισμός. Εἶναι σὰν νὰ θέλῃς νὰ καταλάβῃς τὸν Κονφούκιο χωρὶς νὰ γνωρίζῃς κινεζικά.

Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμὸς εἶναι κάτι πολὺ πιὸ περιορισμένο. Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἐθνικισμοὶ ἀνὰ τὴν γῆ, ὅσα καὶ τὰ ἐθνοκράτη. Ὁ Ἕλλην ἐθνικιστὴς ὑποβιβάζεται καὶ γίνεται ἴσος μὲ τὸν Κροάτη ἐθνικιστὴ ἤ μὲ τὸν Οὐκρανὸ ἐθνικιστή. Ἀπευθύνεται σὲ 11 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, βάλε 20. Ἐὰν ἐξαφανισθοῦν αὐτὰ τὰ ἐλάχιστα ἑκατομμύρια (καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη μετὰ περιχώρων ἔχει σήμερα 2.500 ἐθνικοὺς Ἕλληνες καὶ 18 ἑκατομμύρια ἄλλων φυλῶν) τότε ἐξαφανίζεται ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ.

Ὁ Κινέζος εἶναι Ἕλλην ὑπὸ δύο προϋποθέσεις : Νὰ εἰσέρχεται στὸ πνεῦμα τοῦ Σωκράτους ὡς πρώτη προσέγγιση. Νὰ γνωρίζῃ ἑλληνικὰ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ μόνιμα στὰ Μυστήρια τῶν Ἐλευσινίων. Ὁ Γερμανὸς φιλόσοφος Ἕγελος προσέθετε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς συνεπληρώθη μὲ τὴν ἑλληνωρθοδοξία (μὲ ὠμέγα ὡς δύο ὄμικρον, ἤτοι ἑλληνοορθοδοξία), δηλαδὴ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν Δήμητρα τῶν Ἐλευσινίων , στὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὴν ὀρθόδοξη Παναγία.

Ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν εἶναι οὔτε αὐτὴ τῶν καθαρευουσιάνων, οὔτε τῶν δημοτικιστῶν, οὔτε τῶν νεοελληνιστῶν, οὔτε τῶν μονοτονιστῶν. Ὁ Κινέζος ποὺ χρειάζεται τὰ ἑλληνικὰ γιὰ νὰ γίνῃ Ἕλλην, ἄς κάνῃ ὅσα ὀρθογραφικὰ θεωροῦνται λάθη ἀπὸ τοὺς Μπαμπινιώτηδες. Ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε μητρικὴ τὴν ἑλληνικὴ πρέπει νὰ προτείνουμε στὴν γῆ καὶ τὸ σύμπαν μία μέση γλῶσσα,  αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ, μία μέση ὁδὸ γιὰ νὰ μὴ κοπῇ ὁ μίτος τῆς  Ἀριάδνης, ἀπὸ τὸν Ὄμηρο μέχρι τὸν Ἐλύτη καὶ ἄς συνεχίσουμε ἐμεῖς νὰ χρησιμοποιοῦμε μία διάλεκτο, σὰν τὰ γερμανοελβετικά, ποὺ ὀνομάζουμε νεοελληνικά. (Νὰ παρατηρήσω ὅτι ὅλο καὶ περισσότεροι ἰθαγενεῖς τοῦ κρατιδίου, λόγῳ πασοκικῆς ἐπιβολῆς τοῦ μονοτονικοῦ τὸ 1982, γράφουν τώρα ἀντιεβραῖος ἀντὶ  ἀνθεβραῖος, ἀντιέλλην ἀντὶ ἀνθέλλην, ἀγνοῶντας τὴν δασεῖα στὸ ἔψιλον. Τέτοια ἑλληνικὰ περιττεύουν γιὰ τὸν ἑλληνοκεντρικὸ Γάλλο ἤ Κινέζο).

Ἀντί λοιπόν, γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὸν τουρισμό, νὰ  ἀπαιτοῦμε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος, καλὸν θὰ ἦτο ὁ ἑκάστοτε Ἕλλην πρωθυπουργὸς νὰ ἐπέμενε στὶς Βρυξέλλες καὶ στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ καθιερωθοῦν τὰ ἑλληνικὰ κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης καὶ ἀργότερα ὁλοκλήρου τῆς Ἀνθρωπότητος, στέλνοντας ὡς πρέσβυ στὴν Δύση καὶ τὴν Ἀνατολὴ ἕναν σύγχρονο Σωκράτη καὶ ὄχι οἰκονομολόγους τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ (Στουρνάρας, Χαρδούβελης).

Ἡ χώρα μας εἶναι ὁ πλανήτης καὶ τὸ σύμπαν. Τέτοια πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἑρμηνεία τοῦ ῥητοῦ, «Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει». Βεβαίως, στὸν Ῥωμηὸ ποὺ κατήντησε γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης, τέτοια ἑρμηνεία δὲν  συμφέρει, διότι αὐτὸς τὸ μόνο ποὺ ἐπιζητᾷ εἶναι ἕνα φιλοδώρημα (νὰ μὴ δίδετε ποτὲ φιλοδώρημα στὰ γκαρσόνια γιὰ νὰ τοὺς ἐξαφανίσετε! Εἴδατε στὸν τύπο τὴν μελέτη γιὰ τὸ ποῖοι ξένοι τουρίστες δίδουν τὰ πιὸ γερὰ φιλοδωρήματα; Σημεῖα τῶν καιρῶν). Τὸ γκαρσόνι δὲν χρειάζεται φιλοσοφίες διανοουμένων. Ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι τέτοιον λαὸ δὲν θέλουμε. Τὸν ἀφήνουμε στοὺς Βαγγελοσαμαράδες.


Δημήτρης Κιτσίκης                                   30 Ἰουνίου 2014 

27 comments:

 1. Δεν νομιζω οτι μπορει καποιος να βαλει την αρχαια θρησκεια, κοινωνια και τροπο ζωης μαζι με ολες τις αλλες εποχες και να μπορεσει να δωσει καποιον ορισμο του Ελληνισμου.
  Τι κοινο ορισμο μπορει να σκεφτουμε για την αρχαια φυσιολατρεια με την Ιουδαικη εξ αποκαλυψεως θρησκεια, εστω και σαν χριστιανισμο;
  Για την Δημοκρατια και τους ελευθερους πολιτες των αρχαιων πολεων με τους δουλοπαροικους κατοικους της μεσαιωνικης Ελλαδας;
  Για την λατρεια του ωραιου και του αγαθου της φιλοσοφιας με την ταπεινοτητα και την καρτερια της εκκλησιας;
  Για την πολη-κρατος και την αυτοκρατορια;
  Για τους ελευθερους και τους σκλαβωμενους;
  Ο ορισμος που προσπαθει να τα βαλει ολ αυτα μαζι καταληγει σ αυτο που υποτιθεται προσπαθει να αποφυγει. Την ταυτιση δηλαδη του Ελληνισμου με τους Ελληνες που ειναι απο τα ελαχιστα κοινα στοιχεια ολων αυτων των εποχων.
  Για μενα ο Ελληνισμος σταματαει στην Αρχαια Ελλαδα. Ειναι ο πολιτισμος που μια ανθρωπινη φυλη εδωσε σε μια χρονικη στιγμη της ιστοριας της σαν υποδειγμα ζωης, στον κοσμο.
  Απο αυτην την αποψη δεν ειναι πια κτημα των Ελληνων, αλλα του λαου που θα θελησει να τον ακολουθησει και προσαρμοζωντας τον στον χρονο και τον τοπο, να προσπαθησει να τον εξελιξει.
  Μαζι μ ολους τους λαους κι εμεις, εχοντας το πλεονεκτημα της γλωσσας και του χαρακτηρα. Οταν αλλοι προσπαθουν να εξελληνιστουν εμεις πρεπει να επανελληνιστουμε.
  Δεν νομιζω οτι ο Ελληνισμος που θαυμαζεται σ ολον τον κοσμο εχει σχεση με την εποχη της Τουρκοκρατιας η του Βυζαντιου.
  Δεν νομιζω οτι σ αυτες τις περιοδους της Ελλαδας βασιζεται ο συγχρονος πολιτισμος.
  Τελος το να ζησει η να μην ζησει ο Ελληνισμος δεν ειναι το ιδιο με το να ζησει το εθνος των Ελληνων.
  Το αν θα επιβιωσει το Εθνος ειναι αυτο που εξαρταται αποκλειστικα απο εμας.
  Ο Ελληνισμος ειναι δουλεια ολων.

  ReplyDelete
 2. Σε σχέση με τα ελληνικά, υπάρχει ένα θέμα με την αλήθεια και το ψέμα. Μια γλώσσα είναι ζωντανή όταν δεν λες ψέματα.

  ReplyDelete
 3. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ ἄποψη τοῦ Γιώργου Γιάγκου. Χρειάζεται σκέψη. Δὲν τὴν ἀπορρίπτω ἐξ ἀρχῆς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. αγαπητε κυριε κιτσικη θα διαφωνησω μαζι σας
  ως εκπαιδευτικος στη γερμανια γνωριζω πολλα νεα ελληνακια που δεν μιλανε καλα τα ελληνικα και γραφουν με χιλιαδες ορθογραφικα λαθη και γκρικλις αλλα η ψυχη τους παλλεται απο ελλαδα και ορμανε σε τουρκους βουλγαροσκοπιανους τουρκαλβανους γερμανους και λοιπα κτηνη που προσβαλλουν τον ελληνισμο.
  επισης γνωριζω νεους και γερους που μιλανε αψογα ελληνικα με τελειο συντακτικο και ορθογραφια αλλα ειναι ανθελληνες μαρξιστοφιλελευθεροι αριστεριστες-λιμπεραλιστες που θεωρουν καθε τι εθνικο και ελληνικο ντεμοντε και συναγελαζονται με τουρκους και λοιπα ανθρωποειδη...
  αρα λιγη εγκρατεια στο θεμα της γλωσσας. μας ενδιαφερει πρωτιστως το ελλληνικο φρονημα...
  αυτος ο κωσταντινος χαλαει ολη τη συζητηση παντου με τις ασυναρτησιες του. μπαναρετε τον

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε εκπαιδευτικέ εκ Γερμανίας, διαβάστε ξανά τι έγραψα παραπάνω και πείτε μου αν είναι ασυναρτησία.

   Delete
 5. Ἀνώνυμε ἐκπαιδευτικὲ ἐκ Γερμανίας, τὸ σχόλιό σας εἶναι τελείως ἀπαράδεκτο, γεμάτο ὕβρεις. Ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεσθε.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητε Κ.Κιτσίκη θα ήθελα να αναρτούσατε το αρθρο σας σχετικα με την καταγωγη των Δωριεων(Εβραιοι) για να γινη μια συζητηση επι αυτου.Θα ηθελα να δω τα στοιχεια σας.Πιστευω οτι εχετε δικιο αλλα με πολλα αλλα...

   Delete
 6. Τὸ σχόλιο τοῦ ἐκπαιδευτικοὺ ἐκ Γερμανίας εἶναι πράγματι ἐνδεικτικὸ σὲ τί χάλι εὑρίσκεται τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο. Ἄς μοῦ έπιτραπῇ νὰ δώσω τὴν προσωπική μου ἐμπειρία. Τὰ δύο τελευταῖα μου παιδά, γεννημένα καὶ μεγαλωμἐνα στὴν Ὀττάβα, τὰ ὁποῖα καὶ σήμερα ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὸ ἐξωτερικό, ὁμιλοῦν τὰ ἑλληνικὰ τόσο καλὰ ποὺ οὐδεὶς δύναται νὰ φαντασθῇ ὅτι εἶναι παιδιὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὰ ἀπέσυρα ἀπὸ τὸ δῆθεν ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς Ὀττάβας μὲ δασκάλους τοῦ ἐπιπέδου τοῦ προλαλήσαντος ἐκ Γερμανίας ἐκπαιδευτικοῦ. Κάποιαν ἡμέρα, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς Ὀττάβας, τὰ παιδιά μου ἀπευθύνθησαν σὲ ἐμένα στὰ ἀγγλικὰ, ἐνῷ μέχρι τότε δὲν ἐγνώριζαν καθόλου τὴν γλῶσσα αὐτή ὡς γαλλόφωνα ποὺ ἦσαν. Στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο μᾶς ὁμιλοῦν στὰ ἀγγλικά, μοῦ εἶπαν. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ ἀποσύραμε ἀμέσως καὶ ἀπὸ τὸ κατηχητικὸ τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας τῆς Ὀττάβας ποὺ γίνεται ἀποκλειστικὰ στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ἡ γυναίκα μου ἀνέλαβε νὰ τὰ μάθῃ ἄπταιστα ἑλληνικἀ. Ὁ φίλος μας, ὁ πρώην χουντικὸς ὑπουργὸς Γιῶργος Γεωργαλᾶς, μᾶς ἐπρότεινε τὰ ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματά τους μὲ τὰ ὁποῖα ἐβαπτίσθησαν ὀρθόδοξα, Ἆγις (ὁ Δ΄ τῆς Σπάρτης, ὁ πρῶτος Ἕλλην σοσιαλιστής) καὶ Κρανάη (τοῦ Σουνίου, κόρη τοῦ μυθικοῦ βασιλέως Κραναοῦ τῶν Ἀθηνῶν). Τὰ παιδιὰ αὐτὰ ὡς Ἕλληνες καὶ μόνον καὶ ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες, ἐπραγματοποίησαν τὴν σύνθεση ἀρχαίου καὶ ὀρθοδόξου ἑλληνισμοῦ, ἐνῷ παράλληλα γνωρίζουν τέλεια, γαλλικά, άγγλικά, ἰσπανικὰ καὶ ἄλλες γλῶσσες. Εὐτυχῶς, δὲν ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἀκατανόμαστες ὕβρεις τῶν Ἑλλήνων "ἐκπαιδευτικῶν" τοῦ ἐξωτερικοῦ, δὲν ἐποτίσθησαν μὲ τὸ μῖσος ἐναντίον τῶν ἄλλων λαῶν καὶ ἐπραγματοποίησαν μέσα τους τὸ ἰδανικὸ τοῦ συμπαντικοῦ Ἕλληνος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Πέρα από τα δικαιολογημένα παράπονα για τη φλυαρία μου, την οποία και σταματώ αμέσως και στο διηνεκές, το παράδειγμα του κυρίου εκπαιδευτικού δείχνει πώς λειτουργεί η φατριαστική σκέψη. Εγώ είμαι απόγονος των αρχαίων Ελλήνων. Είμαι σπουδαίος. Στους μαθητές μου λέω ότι είμαι σπουδαίος. Η κοινότητα με πληρώνει επειδή είμαι σπουδαίος. Η αλήθεια ταυτίζεται με το μισθό μου. Αν γίνει αυτό που λέει ο κύριος Κιτσίκης, η σπουδαιότητά μου και ο μισθός μου θα αυξηθούν. Παρόμοια οι δικαστικοί στην Ελλάδα ψηφίσανε αύξηση των δικών τους αποδοχών και γγάλανε απόφαση ότι το Μνημόνιο που σφαγιάζει όλους τους άλλους είναι εθνοσωτήριον. Δηλαδή το έθνος είναι ο μισθός τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι δικαστικοί επίσης αποφάσισαν πως η συνταγματική τάξις εξισούται και εξασφαλίζεται με την προσαρμογή στις επιθυμίες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εμμέσως λοιπόν οι δικαστικοί αποφάσισαν πως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ένδειας, αναξιοπρέπειας και στοιχειώδους ελλείψεως αυτοσεβασμού είναι πράξεις συνταγματικές και καθόλα επιτρεπτές.

   Delete
  2. Ακριβώς ! Και όλα αυτά γίνονται για έναν και μονο σκοπό. Για να μείνει η ανθρωπότητα καθηλwμένη στο χαλι της το μαύρο, και να ασχολείται με αυτους τους ρεμπεσκέδες και τις νευρώσεις τους.

   Πρέπει να έχει νtε και καλά ο κοσμάκης τον μπαμπούλα του χρήματος.

   Delete
 8. Χοντρικά, αυτά που λέει ο κος Γιάγκος είναι του Έλληνα που έκανε την επανάσταση του 21. Και αυτά που λέει ο κος εκπαιδευτικός είναι του Έλληνα της Τουρκοκρατίας.

  ReplyDelete
 9. Είδες εκεί τον κερατά ; Δεν λέει σε σένα κατευθείαν αυτό που σκέφτεται. Πάει στον Σουλτάνο, σιγοψυθιριστά, και λέει στο αυτί - εκείνον εκεί να τον καθαρίσεις, εκείνον να τον διώξεις...Να αβαντάρεις εμάς, τους Ρωμιούς, να κάψεις τους άλλους, τους γυφτοσκοπιανούς, τους εαμοβούλγαρους.... Μα τι σκουλήκια !

  ReplyDelete
 10. Κύριε Κιτσίκη, έχετε ακόμη επαφή με τον κύριο Γεωργαλά; Έχω κάποια ερωτήματα και θα ήθελα το e-mail του. Τον θυμάμαι από την εκπομπή του αείμνηστου Ρένου Αποστολίδη.

  ReplyDelete
 11. Ὁ Γεωργαλᾶς δὲν χρησιμοποεῖ ἠ/ταχυδρομεῖο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. κύριε καθηγητά θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον εθνικισμό και αν πιστεύετε ότι ο εθνικισμός της χα που δεξισμός στην ουσία και έχει και αστοτσιφλικάδικα στοιχεία/ιδεοληψίες αλλά και παλαιολογητική νοοτροπία- ότι δηλαδή πρέπει να ενωθούμε με τους "ευρωπαίους χριστιανούς αδελφούς" ενάντια στο ισλάμ θα έχει τύχη στην ελλάδα της ενδιάμεσης περιοχής "; και πιστεύετε ότι μπορεί να εκφράσει η χα τον εθνικομπολσεβικισμό
  Ευχαριστώ!

  ReplyDelete
 13. Κύριε Κανελλόπουλε, δὲν γίνεται νὰ ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ αύτὸ ποὺ δὲν ἔχει νὰ μᾶς δώσῃ. Λάθος ὅμως ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ κατασκεύασμα τῆς κεφαλαιοκρατίας γιὰ νὰ ἡττηθῆ ὁ κομμουνισμός. Ἡ ΧΑ εἶναι σήμερα τὸ μόνο ἀγνὸ μαζικὸ ἀποτελεσματικὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα γι' αὐτὸ καὶ διώκεται ἀγρίως.Γιὰ νὰ κατεδαφίσῃς χρειάζεσαι μπουλντόζα καὶ μπουλντόζα εἶναι ἡ ΧΑ. Τὸ σουννιτικὸ ἀραβικὸ Ἰσλὰμ σήμερα χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ χρηματιστηριακὸ βιομηχανικὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν πλανητική του κατάκτηση. Συνεπῶς αὐτὸ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ὁ ἀριθμὸς ἕνα κίνδυνος γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ σωστὰ ἡ Μαρὶν Λὲ Πὲν τὸ ἀναδεικνύει ὡς τέτοιο. Δὲν ἔχει σχέση οὔτε μὲ τὸν ἰρανικὸ σιϊσμὸ καὶ τίποτα τὸ κοινὸ μὲ τὸν ἀλεβισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ἡ συγκατοίκηση στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ εἶναι ἀναγκαία καὶ ἐφικτή. Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ ἡ ΧΑ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὸν ἀποδεχθῇ διότι ἀντιπροσωπεύει ἕναν γηρασμένο ἑλληνικὸ λαὸ κοινωνικὰ καὶ μορφωτικὰ ὑπανάπτυκτο μὲ μίση καὶ ἐμφυλιακὲς ἐμμονές. Ὁ βασιλικὸς θεσμὸς δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸν ἐθνικομπολσεβισκισμὸ γιὰ νὰ ἐπανέλθη στὴν Ἑλλὰδα χρησιμοποιῶντας τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ὅπως ὁ Φράνκο ἐχρησιμοποίησε τὴν Φάλαγγα γιὰ νὰ ἑδραιωθῇ στὴν ἐξουσία τὸ 1939.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πως μπορείτε να χαρακτηρίσετε την ΧΑ ως επαναστατικό κίνημα. Ως κυνοβουλευτικό κόμμα το οποίο τηρεί τους κανονισμούς και εκουσίως αφήνει το διεφθαρμένο κράτος να τους φυλακίζει, δεν έχει ίχνος επαναστατικότητας. Εξαρτούν αποκλειστικά από τις κάλπες, λες και να έχουν τόση ψηφοφορική μάζα ώστε να κυβερνήσουν από μόνες τους. Το να περιμένεις από την συντριπτική πλειοψηφία του λαού να ξυπνήσει και να σε ψηφίσει δεν είναι καθόλου επαναστατικό. Η Ελλάδα θα εξαφανιστεί χρόνια πριν καταφέρουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είμαι κατά της Χρυσής Αυγής, διότι παρασέρνει ένα μεγάλο κομμάτι των εθνικά σκεπτόμενων Έλλήνων σε μια καταστροφική στρατηγική.

   Delete
  2. *από μόνοι τους

   Delete
  3. Αν φιλε μου υπηρχαν αυτες οι τεραστιες επαναστατικες δυναμεις που παρασερνονται απο την Χ.Α να εισαι σιγουρος οτι δεν θα αφηναμε "εκουσιως" τους βουλευτες μας στην φυλακη αδιαμαρτυρητα.
   Δυστυχως ακομη και για την ταλαιπωρια μιας ειρηνικης διαμαρτυριας δεν ειναι διατεθιμενοι τοσοι ωστε να σκεφτεις πιο δυναμικη αντιμετωπιση.
   Δεν φταιει λοιπον η Χ.Α που οι Ελληνες δεν επαναστατουν. Εδω οι μισοι δεν πανε ουτε να ψηφισουν.
   Αυτοι εκαναν οτι μπορεσαν και εξακολουθουν να κανουν οτι μπορουν.
   Ειναι αμαρτια ακομη και ανθρωποι σαν εσενα που απο τις τοποθετησεις σου υποθετω οτι ξερεις με τι ακριβως παλευουν, να κανουν μονο κριτικη.
   Οσο για το οτι παρασερνει μια μεγαλη μαζα των εθνικα σκεπτομενων Ελληνων σε λαθος δρομο, νομιζω οτι αυτο συμβαινει γιατι αυτοι οι Ελληνες δεν θελουν να πανε στον δρομο που θελεις εσυ. Επομενως δεν τους παιρνει απο καποιον αλλο πιο επαναστατικο φορεα.
   Εχεις τιποτε προσβασεις στο στρατο; Αν οχι πως ακριβως μια μειοψηφια θα επιβληθει στο κρατος;
   Δυναμικα; Δεν σας κραταει κανενας. Μαζευτητε, τσακιστε τα ματ και την αστυνομια, βουλιαχτε τα καραβια, καταριψτε τ αεροπλανα, κατατροπωστε τις δυναμεις του πεζικου και παρτε την εξουσια.
   Αν ο κοσμος που στηριζει την Χ.Α ηταν διατεθιμενος να κανει το ενα δεκατο απο αυτα που ζητας να εισαι σιγουρος οτι τα πραγματα θα αλλαζαν.
   Αν απο τις 500.000 ψηφοφορους κατεβαιναν στον Αρειο Παγο να διαμαρτηρηθουν εστω και 5.000 οι βουλευτες μας θα ηταν εξω.
   Οπως καταλαβαινεις λοιπον τους επαναστατες που χρειαζεσαι δεν στους στερει η Χ.Α γιατι δεν τους εχει.
   Δεν τους εχει η Ελλαδα.
   Αν νομιζεις οτι καποιος εχει κανει περισσοτερα απο την Χ.Α για να τους φτιαξει να μου τον δειξεις.

   Delete
  4. Από τη σκοπιά όχι μόνο του Δημήτρη Κιτσίκη αλλά και πολλών άλλων αναλυτών η Χρυσή Αυγή εκφράζει ανεξάρτητα από την ίδια, σχεδόν, το κομμάτι εκείνο του ελληνικού λαού που αποτελεί τον πυρήνα του ελληνικού κράτους.

   Πυρήνα όχι από την άποψη της πλειοψηφίας, αλλά από την άποψη ότι δίχως αυτόν τον πυρήνα, ελληνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρχξει. Ο κόσμος λοιπόν της χρυσής Αυγής είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ συνθήκη για τη διατήρηση του ελληνικού κράτους αλλά όχι ΙΚΑΝΗ,

   Delete
  5. Το λεγόμενο συνταγματικό τόξο συνθλίβεται από τα διεθνή αφεντικά του. Τους λέει -δεν αντέχουνε άλλο οι αποκάτω, έχουνε πνιγεί.Τα αφεντικά του λένε του τόξου, ε, τότε, κάντε τους εμφύλιο να τελειώνουμε. Οι δικαστές οπλίζονται γι`αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά σενάρια.

   Delete
  6. "Εδω οι μισοι δεν πανε ουτε να ψηφισουν"

   Καλώς πράττουν. Αν ζούσες κατά τη διάρκεια της γερμανοκατοχης ή όποιας άλλης κατοχής, θα ψήφιζες;

   "γιατι αυτοι οι Ελληνες δεν θελουν να πανε στον δρομο που θελεις εσυ"

   Δεν νομίζω. Απλώς παρασέρνονται από ανίκανους.

   Το μόνο πράγμα που θα πω είναι ότι είναι καθήκον του δήθεν επαναστατικού κόμματος να ριζοσπαστικοποιήσει τους υποστηρικτές του. Αν δεν μπορεί να κάνει τούτο, τότε πρόκειται για ένδειξη ανικανότητος.

   Delete
  7. Αν υπηρχε περιπτωση να φυγουν οι Γερμανοι με την ψηφο μου, ναι θα ψηφιζα.
   Συμφωνω μαζι σου οτι ειναι δυσκολο να παιξεις με την ολιγαρχεια στο γηπεδο της οπου κατεχει ολα τα μεσα για να νικησει, αλλα στο γηπεδο που θελεις να μεταφερεις το παιχνιδι ειναι ακομη ισχυροτερη οσο ελεγχει τις δυναμεις καταστολης και τον στρατο, παραλληλα με τους μηχανισμους προπαγανδας που κανουν τους Ελληνες να θεωρουν την επιθεση κατα αυτου του ολιγαρχικου πολιτευματος, επιθεση κατα της δημοκρατιας.
   Αν περιμενεις τον "φωτισμενο" ηγετη/δικτατορα, εχεις διαλεξει δρομο που πολυ καλα κανουν και δεν ακολουθανε.
   Αν ειναι φωτισμενος να παρει την εξουσια μονος του οπως ο Μεταξας η ο Παπαδοπουλος, για να το αποδειξει. Δεν προκειται να διαλυσω την χωρα και να σκοτωθω για να αλλαξω αφεντικο που μπορει να ειναι χειροτερο απο αυτο που εχω.
   Οπως γραφουν και τα πρωτοκολλα η εξουσια που κατεβαινει στο πεζοδρομια αρπαζεται απο οποιον μπορει, γι αυτο και δεν ειδα πολλες επαναστασεις να φερνουν κατι καλο.
   Τι αλλο νομιζεις οτι μπορει να κανει η Χ.Α για την ριζοσπαστικοποιηση των οπαδων;
   Ισως να τους φλομωσει στα φουμαρα και στην προπαγανδα;
   Ο καλυτερος τροπος ειναι το παραδειγμα και οι στρατηγοι μπροστα. Το εμπρος γενναιοι μου επιτεθειτε να δοξαστουμε ειναι καλο για να δουλευεις τους ανοητους αλλα εχει παρενεργειες.
   Θα μπορουσε ισως να ηταν πιο επιθετικη στην υπερασπιση των θεσεων της και να μην τις στρογγυλευει, αλλα με δεδομενο οτι περνανε μεσω ΜΜΕ, καταλαβαινεις τι θα εφτανε στον κοσμο.
   Κατα την γνωμη σου ισως το να τα βαλεις με την ΕΕ τις ΗΠΑ, τους τραπεζιτες, τα σιωνιστικα λομπι Ελλαδας Ευρωπης και ΗΠΑ, τα διεθνη και εγχωρια ΜΜΕ και ολους τους μηχανισμους που επι δεκαετιες στηνουνε, επικουρουμενους και απο τους απανταχου αριστερους και ΜΚΟ, ειναι κατι απλο.
   Αν σε δυο χρονια δεν τους διαλυσεις, εισαι ανικανος.
   Για τους κοινους θνητους ομως το να μπορεσουν οχι μονο να επιβιωσουν αλλα και να παγιωσουν μια εκλογικη βαση απο συνειδητους στην πλειοψηφια τους εθνικιστες, ειναι αθλος.
   Αν ανηκεις σε καποια οργανωση η ομαδα, την επομενη φορα που θα μαζευτείτε καντε και εναν απολογισμο πεπραγμενων να δειτε τι εχετε προσφερει εσεις στην υποθεση της επανελληνισης της πατριδας μας, γιατι εγω το μονο εργο που βλεπω απο τετοιες ομαδες, ειναι εναντιον της Χ.Α.
   Αν αυτο ειναι το ζητουμενο, καλως.
   Αλλιως κοιταχτε να βοηθησετε και αν μπορειτε να εκμεταλλευτειτε το ρευμα που δημιουργηθηκε αλλα χωρις να καταστρεφετε την μπαταρια που το δημιουργησε.

   Delete
 14. Ο κος Κιτσίκης συμφωνεί με τους Τάκη Φωτόπουλο http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_06_22.html

  και Γιώργο Δελαστίκ http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=64024152.

  Σε σχέση με το βασιλικό θεσμό εγείρονται ερωτήματα. Η δυτική μοναρχία πάει μαζί με τον καθολικισμό, με την εξαίρεση των προτεσταντικών βασιλείων, και ανάγεται στην κοινωνική οργάνωση των βαρβαρικών φυλών, γερμανικών κυρίως, που κατέλυσαν τη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το σύστημα από το οποίο ανεδύθη η δυτική μοναρχία λέγεται φεουδαρχία. Αντίθετα η ορθοδοξία ταιριάζει με τη βυζαντινή αυτοκρατορία η οποία είναι εξέλιξη της ρωμαϊκής. Η διαφορά φαίνεται στο εξής. Λουδοβίκος ο Δέκατος Τέταρτος, ελέω Θεού Βασιλεύς της Γαλλίας, της Ναβάρρας, Μέγας Δουξ της Βουργουνδίας και ούτω καθεξής, ένα τεράστιο μακρυνάρι. Από την άλλη, Όθων ο Α, ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος. Αμέσως φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι τίτλοι του Όθωνος αναφέρονται στη δυτική παράδοση.

  Ανακύπτουν λοιπόν δύο ερωτηατα. Πρώτον, είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να γίνει φιλοβασιλικός ; Δεύτερον, εάν τμήμα του ελληνικού λαού έχει αυτοκρατορικό ένστικτο, σε τι διαφέρει το αυτοκρατορικό, βυζαντινό ένστικτο του ελληνικού λαού από το αντίστοιχο δυτικό ;

  ReplyDelete
 15. Τι σχέση έχουνε η μοναρχία, η ελληνική γλώσσα ως παγκόσμια γλώσσα και όλα αυτά με την παρούσα κρίση στην Ελλάδα ; Εγώ νομίζω πως καταλαβάινω τον κο Κιτσίκη, αν και ίσως σφάλλω. Νομίζω πως πράγματι έχουνε κάποια σχέση. Κάποιοι που δραστηροποιούνται κυρίως στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς είπανε ότι η κρίση είναι τόσο μεγάλη, που ο κόσμος χρειάζεται να κινητοποιηθεί γύρω από ένα απλό σύνθημα που να είναι παλλαϊκό αίτημα. Και ορισμένοι προτείνανε το ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ. Όμως το σύνθημα αυτό είναι λάθος, όχι μόνο επειδή δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους, αλλά επειδή το σύνθημα αυτό προϋποθέτει δυνατότητα ανασύστασης της ελληνικής οικονομίας σε εθνοκεντρική βάση, κάτι που και ανέφικτο είναι και να μην ήτανε θα έπαιρνε αιώνες. Εν ολίγοις το ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ αποτυγχάνει και στο ρεαλισμό και στο συναίσθημα. Αντίθετα ίσως έχει πιθανότητα επιτυχίας μια αντίστροφη κίνηση. Αντί να στραφούμε προς τα μέσα και να φάμε τις σάρκες μας, κατηγορώτας τον εαυτό μας για τη φτώχεια μας και για την κατάρρευση των κρατικών δομών, να στραφούμε προς τα έξω και να πάμε στην καρδιά του προβλήματος.

  Η κρίση είναι ταυτόχρονα κρίση δομών, κρίση εξουσίας και κρίση οικονομική. Επειδή είναι κρίση χρειάζεται άμεση απάντηση. Μέχρις εδώ καλά. Πού συμπυκνωνονται όμως αυτά τα τρία ; Στο ΧΡΗΜΑ. Η Ελλάδα έχει οικονομικό πρόβλημα επειδή έχει ένα νόμισμα, το ευρώ, και ένα τεράστιο μέρος των ευρώ έχει φύγει εκτός συνόρων, ενώ οι τιμές εντός είναι πανύψηλες. Όμως κάποιος που έρχεται απέξω μπορεί να αγοράσει μισοτιμής.

  Αντί να φύγουμε από το ευρώ, γιατί να μην αλλάξουμε το ευρώ ώστε να ανατραπεί η διαδικασία καταστροφής ; Ποιος φταίει για την ανισορροπία εις βάρος της ελληνικής οικονομίας ; Μα, φυσικά, αυτός ο οποίος ΚΟΒΕΙ ΧΡΗΜΑ. Γιατί η Ελλάδα να μην προτείνει άμεση παύση έκδοσης ευρώ ; Δηλαδή να αφαιρεθεί η εξουσία από τον οποιοδήποτε να ΠΑΡΑΓΕΙ χρήμα. Αυτός που παράγει χρήμα είναι η εξουσία.

  Δηλαδή η Ελλάδα να προτείνει άμεση παύση έκδοσης ευρώ. Αυτόματα θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Θα υπάρχει ένας σταθερός αριθμός ευρώ στο διηνεκές, εκτός και αν κάποιος τα καταστρέψει, και οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να ανταλλάζουν και να κυκλοφορούν τα υπάρχοντα ευρώ. Θα έχουμε μια οικονομία βυζαντινού τύπου.

  ReplyDelete