Dec 21, 2012

25 - Ἐπιβεβαίωση: Ὁ Σαμαρᾶς εἶναι ὁ νέος Ἰωάννης Ῥάλλης


25 - Ἐπιβεβαίωση: Ὁ Σαμαρᾶς εἶναι ὁ νέος Ἰωάννης Ῥάλλης

Δύο γεγονότα ἦλθαν νὰ ἐπιβεβαιώσουν ὅτι ὁ Σαμαρᾶς ἐπέλεξε τελεσιδίκως τὸ στρατόπεδο τοῦ γερμανοῦ κατακτητοῦ καὶ ὅτι θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία τῆς δεύτερης γερμανικῆς κατοχῆς ποὺ βιώνουμε σήμερα ὡς ὁ νέος Ἰωάννης Ῥάλλης. (Βλέπε τὸ προηγούμενό μας κείμενο τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2012 ).

Τὸ πρῶτο γεγονὸς εἶναι ὅτι ἐπανέφερε στὴν Ἑλλάδα, στὶς 20 Δεκεμβρίου 2012, τὸ Ἵδρυμα Ἀντενάουερ, πλέκοντας τὸ ἐγκώμιο, τοῦ Γουσταύου Στρέσεμαν, τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης, ὁ ὁποῖος προετοίμασε τὸ 1926 τὴν ἐπάνοδο τῆς Γερμανίας στὴν πρώτη θέση τῆς Εὐρώπης, ἀναγγέλοντας ἔτσι τὴν ἔλευση τοῦ Χίτλερ τὸ 1933, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ Ἄγγελα Μέρκελ ἐπανέφερε τὴν Γερμανία στὴν πρώτη θέση τῆς Εὐρώπης μετὰ τὴν πτώση τοῦ Χίτλερ. Ὁ Σαμαρᾶς εἶπε γιὰ τὸν Στρέσεμαν ὅτι "ἦταν ὁ πολιτικὸς ποὺ κατήγγειλε τὴν συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν καὶ ἐκατηγορήθη γιὰ ἐθνικισμὸ καὶ λαϊκισμό".

Τὸ δεύτερο γεγονὸς εἶναι τὸ ἐγκώμιο τοῦ Σαμαρᾶ ποὺ ἐπέλεξε νὰ κάνῃ, μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς ἐφημερίδος τοῦ γερμανικοῦ ἠπειρωτισμοῦ, τὴν Χάντελσμπλατ,  ὁ σήμερα 85 ἐτῶν πρώην συνάδελφός του, ὡς γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ 1990, ὅταν ὁ Σαμαρᾶς ἦταν καὶ αὐτὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Χὰνς-Ντῆτριχ Γκένσερ, ὁ ὁποῖος, σὲ συνέχεια τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ καγκελλαρίου μέχρι τὸ 1966, Ludwig Erhard, προσεπάθησε νὰ οἰκοδομήσῃ μία ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη. Γκένσερ καὶ Ἔρχαρντ εἶχαν στὰ νειᾶτα τους ὑπηρετήσει τὸ Γ΄ Ῥάϊχ καὶ ὁ κοινός τους στόχος ἦταν, ὅπως καὶ τοῦ Στρέσεμαν, νὰ οἰκοδομήσουν καὶ πάλι ἕνα ἠπειρωτικὸ ἐπεκτατικὸ Ῥάϊχ.

Τώρα λοιπόν, τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα: δύο εἶναι οἱ παρατάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἀστικοῦ κόσμου: Ἡ παράταξη τοῦ γερμανικοῦ εὐρώ, ὑπὸ τὸν Σαμαρᾶ, συνεχιστὴ τοῦ Σημίτη ποὺ ὑποστηρίζει τὸν ἠπειρωτισμό, καὶ ἡ παράταξη τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλαρίου ὑπὸ τὸν Γιῶργο Ἀ. Παπανδρέου ποὺ ὑποστηρίζει τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ θαλασσοκρατία. Ἡ γνώμη μας εἶναι ὅτι τελικὰ θὰ ὑπερισχύσῃ ἡ παράταξη τοῦ δολλαρίου ποὺ ὑποστηρίζει καὶ ὁ Καμμένος. Τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα ὅμως παραμένει: Ποῖος θὰ ἡγηθῇ τῆς τρίτης παρατάξεως, πέραν τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ΗΠΑ; Ὁ Συνασπισμός; Μᾶλλον ὄχι, ἐὰν ἀποδειχθῆ τελικὰ ὅτι ὁ Τσίπρας εἶναι ἕνας νέος Ἀνδρέας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Δεκεμβρίου 2012
2 comments:

 1. Μὲ τὸν ΓΑΠ πρωθυπουργὸ ἀκουγόντουσαν θόρυβοι καὶ κατηγορίες περὶ ἐνδοτισμοῦ καί προδοσίας. Στὴν ἀνάρτηση "Πατριῶτες" ἐναντίον "προδοτῶν" , δηλαδή Ἀγγλοσαξωνικό δίκαιο, "ἐθνική" κυριαρχία καί διαρκής προστασία... εἶχα ἐξηγήσει γιατί διαφωνοῦσα μὲ μία τέτοια στάση ἀπέναντί του, καὶ ὄχι μόνον ἀπέναντί του. Τὸ ἴδιο θὰ ἔλεγα τώρα καὶ γιὰ τὸν Σαμαρᾶ.

  Ἐνδιαφέρον ἔχει ὅτι ὁ Καμμένος πού πρὶν ἀπὸ καιρὸ πρωτοστατοῦσε σὲ αὐτὲς καταγγελίες κατὰ τοῦ ΓΑΠ, τώρα φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ τὸν ἴδιο προστάτη…

  Νομίζω ὁ Σαμαρᾶς συνεχίζει μία παράδοση πού κυρίως ὀφείλεται στὶς συνθῆκες κατασκευῆς τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἡ ὁποία θέλει τοὺς νεοέλληνες πολιτικοὺς - μηδενός ἐξαιρουμένου - νὰ προσκολλῶνται σὲ κάποια μεγαλύτερη δύναμη. Γιὰ τὴν ἐπιλογὴ Σαμαρᾶ, πέραν τῆς μεγάλης κωλοτούμπας πού ἔκανε γιὰ νὰ γίνει πρωθυπουργός, γεννιῶνται 2 βασικὰ ἐρωτήματα: α) ἐκτιμᾶ ὅτι αὐτὸ πού συνηθίσαμε νὰ λέμε Εὐρώπη ἔχει προπτικὴ νὰ σταθεῖ στὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις καὶ συντάσσεται μαζί της; β) θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐξυπηρέτηση εὐρωπαϊκῶν –γερμανικῶν συμφερόντων εἶναι ταυτόχρονα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς χώρας;

  Ἐλάχιστα ἐπηρεάζει τούς προβληματισμούς μου τό ἑλλαδικό κράτος. Τό λαμβάνω ὑπ’ ὄψιν μου μόνον ὡς θνησιγενές, μέ ὅτι καί ἄν αὐτό σημαίνει για το μέλλον του, τούς πολιτικούς του καί κυρίως γιά τήν πολιτική στάση και ποιότητα τῶν κατοίκων του. Ἄν ἀλλάξει αὐτή ἡ ποιότητα θά ἀναθεωρήσω καί ἐγώ τό σκεπτικό μου. Ἄποψή μου εἶναι ὅτι ἡ Εὐρώπη –Γερμανία στὴν τωρινή της μορφή, συνεπῶς καὶ τὸ εὐρώ, δὲν ἔχει προοπτική. Σκέφτομαι ὅτι ἀφοῦ ἡ μεταπολεμική της μορφή ὀφείλεται κυρίως στὶς ΗΠΑ, τόσο πιὸ εὔκολο θὰ εἶναι γιὰ αὐτὲς νὰ τῆς δημιουργοῦν προβλήματα. Θεωρῶντας ὅτι οἱ πιθανότητες πολιτικῆς ἐνοποίησής της εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων μικρές, τὰ μαντάτα γιὰ αὐτὴν εἶναι μαῦρα…Καθόλου δὲν μὲ πειράζει αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, πού γιὰ μένα εἶναι καὶ ἡ πιὸ φυσικὴ …Κάποια μορφὴ ἐναγκαλισμοῦ μὲ Ρωσία ἴσως τὴν ἔσωζε…

  Ἴσως τελικὰ οἱ δύο κυρίαρχοι πόλοι στὴν ἑλλαδικὴ πολιτικὴ σκηνὴ θὰ διαμορφωθοῦν βάσει τοῦ διπόλου εὐρὼ – δολλάριο. Πάντα ὁ ρυθμὸς ἐρχόταν ἀπ’ ἔξω… Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, προσωπικὰ δὲν βλέπω νὰ συστήνεται τρίτος πόλος. Γιὰ τὸν ἑξῆς λόγο: οἱ « πολιτικὲς» τοποθετήσεις τῶν νεοελλήνων ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ ποδοσφαιρικῆς ἀντιπαράθεσης. Συνεπῶς χωρίζονται στὰ δύο.

  ReplyDelete
 2. Όταν αυτοί οι ίδιοι που κατηγορούσαν επί σειρά ετών τον Γραικύλο Σαμαρά ως "Προδότη", "Αλήτη" και "Πουλημένο" τον ψηφίζουν το 2009 ως... αρχηγό της ΝΔ (!), αυτό δείχνει το μέγεθος της ψυχικής ασθενείας της νεοελληνικής κοινωνίας... Βεβαίως και να επανέλθει η ποινή του θανάτου για τους προδότες! Να στηθεί έκτακτο στρατοδικείο για τους δωσιλόγους των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι απείρως χειρότεροι από εκείνους του 1940!...

  ReplyDelete