Jan 8, 2013

26 - Βαγγέλης Βενιζέλος, ὁ Ἕλλην Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά26 - Βαγγέλης Βενιζέλος, ὁ Ἕλλην Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά

Συχνὰ ἡ χώρα μας συγκρίνεται μὲ τὴν ἀφρικανικὴ χώρα τῆς Οὐγκάντας. Ἀλλὰ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἡ σύγκριση αὐτὴ ἔχει συγκεκριμενοποιηθῆ, χάρη στὸν Βαγγέλη Βενιζέλο, τὸν ἕλληνα Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά (1928-2003). Ἡ ἀπληστία καὶ τῶν δύο γιὰ τὴν ἐξουσία ἔμεινε παροιμιώδης. Ὁ Βαγγέλης ἠκολούθησε ἀνoδικὴ πορεία τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ ἴνδαλμά του, ὁ Κώστας Σημίτης, ἐβούλιαζε σιγὰ σιγὰ στὰ ἕλη τῆς ἀνυποληψίας. Ὅ,τι χειρότερο εἶχε παράξει ὁ ἑλληνισμὸς μετὰ τὴν μεταπολίτευση τοῦ 1974, εὑρίσκετο συγκεντρωμένο στὸ ἀνισόρροπο πάθος γιὰ τὴν ἐξουσία αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ μηδενικοῦ. Στὸν διάβα του εἶχε ἐγκαταλείψει ὅλους τοὺς φίλους του πού, ὅπως ὁ Λοβέρδος, εἶχαν πιστεύσει ὅτι ἠδύνατο νὰ κρατήσῃ στοιχειωδῶς τὸν λόγο του. Ἡ παχύσαρκη ψυχή του, ἀπὸ καιρὸ νεκρωμένη, τὸν κατηύθυνε στὸ ἀνομολόγητο ὄνειρό του νὰ γίνη λατινοαμερικανὸς δικτάτωρ μὲ οἱονδήποτε τρόπο.

Ἐνόμιζε ὅτι θὰ ἔδιδε τὴν χαριστικὴ βολή, αὐτὸς ὁ θλιβερὸς διεφθαρμένος Δαντόν, στὸν ἀδιάφθορο ΓΑΠ - Ῥοβεσπιέρρο, στήνοντας παγίδα στὸν συνεργάτη τοῦ τελευταίου, κατεδαφίζοντας τὸν τεχνοκράτη Γιῶργο Παπακωνσταντίνου, ἀλλὰ τὸ μῖσος δὲν εἶναι καλὸς σύμβουλος καὶ παραπάτησε. Ἡ κατηγορία τοῦ ἐπεστράφη ὡς μπούμερανγκ καὶ τὸν ἐκτύπησε κατακούτελα. Ἀκόμη καὶ ἄν ἐπιτύχῃ νὰ σύρῃ πρὸς τὸν θάνατο τὸ μισητό του πρόσωπο, τὸν Γιῶργο Παπανδρέου,  δὲν θὰ ἀποφύγῃ τὸ ἰκρίωμα. Ποτὲ στὴν Ἱστορία τῶν διακοσίων τελευταίων ἐτῶν δὲν εἶχε γνωρίσει ἡ χώρα  τέτοια δοκιμασία ἀπολύτου δουλείας, ἐκμεταλλευομένη ἀπὸ ἀδιστάκτους τυχοδιῶκτες.

Ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος δὲν ἔχει κἄν τὸ  ἀνάστημα ἑνὸς Δαντόν. Στὶς 23 Νοεμβρίου 2011, ἡ Financial Times  τὸν ἀνεκήρυξε ὡς τὸν χειρότερο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τῆς Εὐρωζώνης!

[] Ἀποπνέει τὴν πλαδαρότητα τοῦ μπιμπικανθρώπου Σημίτη καὶ τὴν καννιβαλικὴ ἀνισορροπία τοῦ οὐγκαντέζου Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά! Πανικοβάλλεται εὔκολα καὶ ἴσως χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ κάποια ξένη δύναμη γιὰ νὰ πνίξη στὸ αἷμα τὴν λαϊκὴ ὀργή ὥστε νὰ δυνηθῇ νὰ γίνῃ ἐπιτέλους πρωθυπουργὸς ὑποτάσσοντας τὸ κοινοβούλιο.

            Δημήτρης Κιτσίκης,                       8 Ἰανουαρίου 2013 

3 comments:

 1. Πράγματι ἡ στάση τοῦ Βενιζέλου, εἰδικά ἀπό τό 2007 μέχρι σήμερα ὁδηγεῖ μέ μαθηματική ἀκρίβεια στό ἑξῆς συμπέρασμα, ὅτι πρωταρχικός στόχος του εἶναι ἡ ἀνάληψη ἐξουσίας μέ κάθε μέσον...Ποιός δέν θυμᾶται τόν τρόπο πού αὐτοπροβλήθηκε ὡς νέος έπίδοξος ἡγέτης τήν βραδιά τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2007...ἡ δέ τρικλοποδιά πού αὐτός καί ἡ παρέα του ἔβαλαν στόν ΓΑΠ μέ τήν ἱστορία τοῦ δημοψηφίσματος τό 2011 πέρασε στά ψιλά. Ἡ ἀβάντα πού δέχεταιἀπό τά ΜΜΕ, εἰδικά ἀπό τό ΜΕΓΚΑ, καί ἡ εὔνοια πού ἀπολαμβάνει ἀπό τό συγκεκριμένο κανάλι εἶναι ἐξοργιστική...

  Ὅλα αὐτά λοιπόν -ἐπί πλέον τοῦ ὅτι κράτησε ἐν κρυπτῷ τό στικάκι στό συρτάρι ἐπί μῆνες ὁλόκληρους καί κανείς δέν τοῦ ζητᾶ τόν λόγο - μέ προδιαθέτουν ὅτι ὁ ρόλος του στήν ὑπόθεση τῆς λίστας εἶναι πολύ πιό βρώμικος ἀπό ὅτι παρουσιάζεται..ὑπάρχει ὅμως ἕνα ἀλλά, τό ὁποῖο λειτουργεῖ εἰς βάρος τοῦ Παπακωνσταντίνου καί τόν καθιστᾶ ὡς ὑπ' ἀριθμόν 1 ὕποπτο στά μάτια τοῦ κόσμου, μέ δική του εὐθύνη. Δέν ἐπιτρέπεται νά δηλώνῃ ὅτι ἔχασε τό CD, σάν νά ἔχασε τόν ἀναπτῆρα του... ἄλλο ἕνα ἐρώτημα γιά τό ὁποῖο δέν ἔχω ἀκούσει κάποια ἐπαρκῆ ἐξήγηση εἶναι γιά ποιόν λόγο μετέτρεψε τό CD σέ στικάκι...

  ReplyDelete
 2. Ἀναμφιβόλως ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς Μεταπολιτεύσεως πνέει τὰ λοίσθια (βλέπε τὴν σχετικὴ ἀνάλυση γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τὸ 1974 τῶν ἑλλήνων "ἐμιγκρέδων τῆς Κομπλέντζ", ἤδη στὸ βιβλίο μου τοῦ 1981, Ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, 1928-1973 ,Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, ποὺ ἐθεωρήθη γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὡς χουντικό)μὲ ἐξαίρεση τὸ ΚΚΕ ποὺ ἦταν ἐκτὸς νόμου τὸ 1967 καὶ εἰσῆλθε στὴν νόμιμη πολιτικὴ σκηνὴ μετὰ τὴν πτώση τῆς Χούντας. Ὁ λόγος τῆς παρακμῆς εἶναι ὅτι ὁ παλαιοπολιτικὸς αὐτὸς κόσμος ἐπανῆλθε μετὰ τὸ 1974 μέσα στὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ μεγάλου διαφθορέως Ἀνδρέα Παπανδρέου. Τὸ ψεῦδος ἐβασίζετο στὸ σύνθημα "δημοκρατία καὶ ὄχι χούντα" καὶ ἡ ἀπάτη ἦταν τὸ Πολυτεχνεῖο τῆς 17ης Νοεμβρίου 1973. Μὲ τὴν διπλὴ αὐτὴ ἰδιότητα τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης ὅλος ὁ παρηκμασμένος κόσμος τῆς περιόδου 1949-1967 ἐπέστρεψε ἀνέπαφο ἀπὸ τὸ Λονδῖνο καὶ τὸ Παρίσι, ἁπλῶς γηρασμένο κατὰ 7 χρόνια, καὶ ἐπανεγκατεστάθη στὰ θρανία τοῦ ἁμαρτωλοῦ κοινοβουλίου τοῦ 1967.

  Ὁ μόνος πολιτικός, ἀδιάφθορος καὶ μὲ ἐπαναστατικὰ ψήγματα (ἄν καὶ μόνον ψήγματα) εἶναι ὁ Γιῶργος Ἀ. Παπανδρέου καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὅλοι οἱ παλαιοπολιτικοί, μαζὶ καὶ τὸ κόμμα του, τὰ τελευταῖα 3 χρόνια, προσπαθοῦν νὰ τὸν ἐξοντώσουν.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ο βρωμόψυχος Ευάγγελος Βουβουζέλος, ο χυδαίος Benny Hill του Γραικυλισμού, ο άξιος "μαθητής" του νάνου Σημίτη... Η ψυχή του έθνους ήδη τον ονειρεύεται στο ικρίωμα το διπλανό του Ααρών Αβούρι (Ψευτοσημίτη), στο τελείωμα της καταραμένης περιόδου της Μεταπολιτεύσεως!

  ReplyDelete