Mar 9, 2015

182 – Ἡ ἀπαραίτητη ἐπιβολὴ λαοκρατίας μὲ δημοψήφισμα καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλέως

182 – Ἡ ἀπαραίτητη ἐπιβολὴ λαοκρατίας μὲ δημοψήφισμα καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλέως

Ὁ πρώην συνεργάτης τοῦ Γιώργου Παπανδρέου καὶ νῦν ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιάνης Βαρουφάκης ἐπανέφερε τὴν πρόταση τοῦ ΓΑΠ γιὰ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος. Ἡ βίαιη ἀντίδραση τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν ντόπιων  δωσιλόγων Εὐρολιγούρηδων στὸ ἄκουσμα καὶ μόνον τῆς λέξεως «δημοψήφισμα», ὅπως αὐτὸ εἶχε συμβῆ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011 ὅταν ὁ ΓΑΠ τὸ εἶχε πρωτοπροτείνει , ἀποδεικνύει πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως ὅτι ἡ ΕΕ διοικεῖται ἀπὸ μία δικτατορία τεχνοκρατῶν ποὺ φοβᾶται τὴν ἄμεση δημοκρατία τῆς λαοκρατίας τῶν δημοψηφισμάτων σὰν τὸν διάβολο τὸ λιβάνι. Τότε ὁ ΓΑΠ εἶχε δειλιάσει καὶ εἶχε ἀνατραπῆ. Μένει νὰ δοῦμε ἐὰν ὁ συνεχιστής του, ὁ Βαρουφάκης ἐπιμείνῃ στὴν πραγματοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος.

Ἡ πορεία πρὸς τὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ  καὶ τὴν κοινωνικὴ τζιχαδοποίηση λόγῳ τῆς ἀνεξελέγκτου εἰσόδου τῶν μεταναστατῶν, φαντάζει πλέον ὡς ἀναπόφευκτο γεγονός. Ἡ ὑποστήριξη τῶν θαλασσίων Δυνάμεων, Ἀγγλίας καὶ ΗΠΑ μὲ τὴν πρόσθετη ἀρωγὴ τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἡ μόνη διέξοδος. Καὶ τὸ ὅπλο τοῦ λαοκρατικοῦ  δημοψηφίσματος ἐὰν στερεωθῇ μονίμως στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας.

Τὸ ὅπλο τοῦ δημοψηφίσματος θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ τεθῆ τὸ θέμα τῆς βασιλείας. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια ἔχει μεταξὺ τῶν μελῶν της ἑβραϊκὸ αἷμα ποὺ θὰ βοηθήσῃ τὴν ἰσραηλινὴ προσέγγιση,  ὡς καὶ μέσῳ τῆς δανικῆς της καταγωγῆς στενὸ βρεταννικὸ δεσμό. Ἡ πρόσθετη γερμανικὴ ἐπιρροὴ ποὺ ἔδωσε δυναμικότητα στὶς βασίλισσες τοῦ παρελθόντος, ἔχει σήμερα ἐξαφανισθῆ, ἐνῷ ἀντιθέτως ἡ ἔντονη ὀρθόδοξη πίστη τῶν μελῶν της τὴν φέρνουν κοντὰ στὸ ξανθὸ γένος τοῦ Βορρᾶ, τὴν Ῥωσία τοῦ Πούτιν.

Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος τοῦ 1946-1949 εἶχε ἐγκλωβίσει τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια στὸν Ψυχρὸ Πόλεμο καὶ στὸν ἀντικομμουνισμὸ τῶν Γερμανοτσολιάδων ποὺ ἀπὸ ὀππορτουνισμὸ καὶ μόνον εἶχαν μεταπηδήσει στὸ ἀμερικανικὸ στρατόπεδο. Σήμερα ὁ τότε μοναρχοφασισμὸς εἶναι παρελθόν. Ἡ ἑλληνικὴ μοναρχία εἶναι ἀποφασισμένη νὰ σταθῇ ὑπεράνω τῆς διαμάχης κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ σὲ μία προσπάθεια ἐθνικομπολσεβικικῆς συμφιλιώσεως τῶν ἄκρων. Εἰδικά, νὰ ἀνεχθῇ μὲν τὸν ἐθνικισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ νὰ τὸν περιφρουρήσῃ καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ στὰ ἐγγόνια τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1940, νὰ προβοῦν σὲ ἀντισημιτικὰ καὶ ἀντικομμουνιστικὰ ἔκτροπα.

Κατόπιν μίας ἐνδεχομένης ἐπιστροφῆς στὴν δραχμὴ καὶ τὴν καταστροφικὴ κοινωνικὴ κρίση ποὺ θὰ ἐπακολουθήσῃ, τὸ σωσίβιο τῆς μοναρχικῆς ἐπανόδου θὰ ἐπιτρέψῃ τρία τινά: 1 – Μία γεωπολιτικὴ ἀναπροσαρμογὴ νέας Γιάλτας μεταξὺ Ἀγγλοσαξώνων καὶ Ῥώσων.  2 - Ἕνα νέο ἀγγλοσαξωνικὸ σχέδιο Μάρσαλ χρηματοδοτήσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.  3 – Μία ἐπάνοδος τῆς μοναρχίας στὸ Ἰράν, ποὺ ὡς μεγάλη  περιφερειακὴ Δύναμη, παροῦσα στὸ Ἰράκ, τὴν Συρία, τὸ Λίβανο καὶ τὴν Γιεμένη, θὰ ἐνιχύση τοὺς Ἀλεβῆδες στὴν Τουρκία εἰς βάρος τῶν φανατικῶν Τούρκων σουννιτῶν καὶ θὰ ἐπαναφέρη τὴν ἰρανοϊσραηλινὴ συμμαχία τῆς ἐποχῆς τοῦ Σάχη. Θὰ βάλῃ δὲ φρένο στὴν σατανικὴ ἐπιρροὴ τῆς σουννιτικῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ Κατὰρ ποὺ χρηματοδοτοῦν ὅλα τὰ ἔκτροπα τῶν Τζιχαδιστῶν κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ, ἀπομακρύνοντας ἔτσι τὴν ἐπικειμένη εἰσβολὴ τοῦ Χαλιφάτου στὴν Εὐρώπη ποὺ δεδηλωμένο στόχο ἔχει τὴν κατεδάφιση τοῦ μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως, τοῦ Παρθενῶνος, τῶν μοναστηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ κίνδυνος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ εἶναι τόσο μεγάλος ποὺ ἀξίζει τὸν κόπο τὰ ἀντιμοναρχικὰ αἰσθήματα μεγάλου τμήματος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ παραμερισθοῦν καὶ μέσῳ λαοκρατικοῦ δημοψηφίσματος ἀμέσου δημοκρατίας νὰ ἐπιχειρηθῇ ἡ ἐπάνοδος τῆς μοναρχίας στὴν χώρα μας.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 9 Μαρτίου 2015

31 comments:

 1. Ἐάν δὲν ἀπατῶμαι, ἀπό τὴν εἰκόνα τῆς μελλοντικής Εὐρώπης ποὺ χαράσσει ἡ ἀνάρτηση λείπει, χωρίς νὰ παραλείπεται, τό μέλλον τῆς Γερμανίας καὶ τῶν συμμάχων της. Ὁ βασιλικός θεσμός ξεχωρίζει σὰν ἀντίβαρο ὄχι μόνο στὸν τζιχαδισμό, ἀλλά καὶ στίς Κεντρικές Δυνάμεις. Οἱ γερμανικοί πληθυσμοί εἶναι τὸ ἥμισυ - σχεδόν - τῆς Εὐρώπης. Ἡ ἀγγλική πάλι ἀνήκει στὴ γερμανική οἰκογένεια γλωσσῶν. Βέβαια, ἡ ἀνάρτηση ξεκινᾷ ἀπό τοὺς τεχνοκράτες τῆς ΕΕ, ἀλλά αὐτούς, ἄλλος ἀναλυτής μᾶς τούς ἔχει ταυτίσει κι ἄλλος ἀναλυτής μᾶς τούς ἔχει ξεχωρίσει κάπως ἀπό τὴ γερμανική ἡγεσία, γιατί τοὺς ἔχει ἐνώσει μέ ἀερογέφυρα μέ τὴν μυστηριώδη, γιὰ μᾶς τοὺςἀσχέτους, παγκοσμιοποίηση.

  ReplyDelete
 2. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Τὸ ὅπλο τοῦ δημοψηφίσματος θὰ ἐπιτρέψῃ νὰ τεθῆ τὸ θέμα τῆς βασιλείας. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ βασιλικὴ οἰκογένεια ἔχει μεταξὺ τῶν μελῶν της ἑβραϊκὸ αἷμα ποὺ θὰ βοηθήσῃ τὴν ἰσραηλινὴ προσέγγιση, ὡς καὶ μέσῳ τῆς δανικῆς της καταγωγῆς στενὸ βρεταννικὸ δεσμό. Ἡ πρόσθετη γερμανικὴ ἐπιρροὴ ποὺ ἔδωσε δυναμικότητα στὶς βασίλισσες τοῦ παρελθόντος, ἔχει σήμερα ἐξαφανισθῆ, ἐνῷ ἀντιθέτως ἡ ἔντονη ὀρθόδοξη πίστη τῶν μελῶν της τὴν φέρνουν κοντὰ στὸ ξανθὸ γένος τοῦ Βορρᾶ, τὴν Ῥωσία τοῦ Πούτιν.»

  Ἡ κατ' εὐφημισμὸν «ἑλληνικὴ» βασιλικὴ οἰκογένεια ἔχει ἰσραηλιτκὸν αἷμα, δανικὴ καταγωγὴν καὶ σαξωνικὴ φύτρα. Τίποτε ἑλληνικὸν διαθέτει; Ἡ «ἔντονη ὀρθόδοξη πίστη τῶν μελῶν της» εἶναι ἀμφισβητήσιμος.

  Τὸ 480 πΧ ὁ βασιλεὺς τῆς Σπάρτης Λεωνίδας μαζὺ μὲ τὸν διοικητὴν τῆς φρουρᾶς τῶν 700 Θεσπιέων Δημόφιλον θυσιάστηκαν στὰ Θερμοπύλια, προσφέροντας τὴν ζωήν των γιὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς πατρίδος.
  Τὸ 1453 μΧ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντῖνος ΙΑ´ Παλαιολόγος πέφτει στὰ τείχη τῆς Πόλεως ὑπερασπιζόμενος τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος.
  Στὶς 20 Μαΐου 1941 ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια συνοδευομένη ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν καὶ πλῆθος εὐπατριδῶν, διαφεύγει στὴν Αἴγυπτον. Τὰ ἀγγούρια τὰ ἔφαγαν ὅσοι ἔμειναν. Κατὰ «περίεργον» τρόπο, οἱ ἀνωτέρῳ ἐπέστρεψαν γιὰ νὰ κυβερνήσουν μετὰ τὰ ζόρια καὶ ἀσφαλῶς ἐκυβέρνησαν.

  Δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα νὰ θέσουμε ἐπὶ τάπητος καὶ τὸ ζήτημα τοῦ πολιτεύματος. Χάθηκε ὁ κόσμος ὁ βασιλεὺς νὰ εἶναι Ἕλλην; Ἢ μήπως ἡ οἰκογένεια Γκλύξμπουργκ εἶναι προτιμητέα διότι διαθέτει ἀξιόλογον ἐργασιακὴν ἐμπειρία καὶ τεχνογνωσία;

  «Ἡ ἑλληνικὴ μοναρχία εἶναι ἀποφασισμένη νὰ σταθῇ ὑπεράνω τῆς διαμάχης κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ σὲ μία προσπάθεια ἐθνικομπολσεβικικῆς συμφιλιώσεως τῶν ἄκρων. Εἰδικά, νὰ ἀνεχθῇ μὲν τὸν ἐθνικισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ νὰ τὸν περιφρουρήσῃ καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ στὰ ἐγγόνια τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1940, νὰ προβῇ σὲ ἀντισημιτικὰ καὶ ἀντικομμουνιστικὰ ἔκτροπα.»

  Ἀνθεβραϊκὰ ἔκτροπα στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουν χρεωθεῖ ποτὲ σὲ Ἕλληνες. Ἀνθελληνικὰ ἔκτροπα ἀπὸ Ἰσραηλίτες σαφῶς καὶ ἔχουν σημειωθεῖ (παραπέμπω στὸ βιβλίον τοῦ Ἀνδρέα Μενδρινοῦ «Ἑλληνισμὸς-Σιωνισμός»).

  Μία λάθος ἐκτίμησις γιὰ τὸν κόσμο τῆς ΧΑ εἶναι καὶ αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ τὴν καταγωγὴν τῶν ψηφοφόρων της. Ἐμεῖς ἐκ τῶν ἔσω γνωρίζουμε ὅτι οἱ μισοὶ περίπου ὑποστηρικτὲς τοῦ ΛΣ ἔχουν ἀριστερὲς καταβολές. Ἐπιπλέον, δὲν χρειάζεται διαιτητὴς γιὰ μία τέτοια συμφιλίωσιν. Ἐμεῖς πρῶτοι, μαζὺ μὲ τὰ χέρια, θὰ δεχόμασταν νὰ δώσουμε τὰ περισσότερα ὑπουργεῖα στοὺς κομμουνιστὲς στὸ ἐνδεχόμενον σχηματισμοῦ κυβερνήσεως ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ ἔχουμε ἐμεῖς τὸν πρῶτον λόγο στὰ ἐθνικὰ ζητήματα: ἐθνικὴν παιδείαν, λαθρομετανάστευσιν, ἐθνικὴ ἄμυνα. Τὸ ΚΚΕ καὶ γενικῶς οἱ κομμουνιστὲς δὲν δέχονται κανενὸς εἴδους συνεργασία μὲ τὸν ΛΣ, οὔτε κἂν στὸ (ὑποτιθέμενο) κοινὸ μέτωπο κατὰ τῆς ΕΕ καὶ τοῦ €.

  «Κατόπιν μίας ἐνδεχομένης ἐπιστροφῆς στὴν δραχμὴ καὶ τὴν καταστροφικὴ κοινωνικὴ κρίση ποὺ θὰ ἐπακολουθήσῃ, τὸ σωσίβιο τῆς μοναρχικῆς ἐπανόδου θὰ ἐπιτρέψῃ τρία τινά: 1 – Μία γεωπολιτικὴ ἀναπροσαρμογὴ νέας Γιάλτας μεταξὺ Ἀγγλοσαξώνων καὶ Ῥώσων. 2 - Ἕνα νέο ἀγγλοσαξωνικὸ σχέδιο Μάρσαλ χρηματοδοτήσεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.»

  Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ ἔχει δαιμονοποιηθεῖ, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τεκμηριωθεῖ οἱ δῆθεν καταστροφικές της συνέπειες. Τὸ μόνο ποὺ ἀκοῦμε εἶναι ὑποθετικοὶ λόγοι. Ἀντιθέτως, ἡ «δοκιμασμένη» παραμονὴ στὸ € ἀπὸ τὸ 2009, ἀπέφερε μείωσιν τῆς ἀγοραστικῆς ἰσχύος τοῦ Ἕλληνος κατὰ 45-50%, συρρίκνωσιν τοῦ ΑΕΠ, ἐκτίναξιν τῆς ἀνεργίας ἀπὸ τὸ 8% στὸ 27%, διόγκωσιν τοῦ χρέους καὶ ἄλλα πολλὰ «καλά».

  Κατ' ἀρχήν, ἡ Ἑλλὰς ὡς κράτος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ πληρώνῃ τὶς οἰκονομικές της ὑποχρεώσεις: μισθούς, συντάξεις, δάνεια. Αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ εἶναι νὰ ἀποπληρώνῃ τοκογλυφικὰ πανωτόκια. Συνεπῶς δὲν χρειάζεται σχέδιο Μάρσαλ, ἀλλὰ ἐθνικὸ νόμισμα γιὰ νὰ λειτουργήσῃ ὡς βουκέντρα ποὺ θὰ ὠθήσει τὴν χώρα νὰ αὐξήσῃ τὴν ἐθνικὴν παραγωγήν. Καὶ βεβαίως διάθεσιν νὰ πάψῃ νὰ εἶναι τὸ πρεζάκι ποὺ λαμβάνει δόσεις, ἀλλὰ πάρῃ τὴν τύχη στὰ χέρια της καὶ νὰ στρωθῇ στὴν ἐργασία, ὅπως μόλις πρὶν 30-40 ἔτη, κόβοντας ταυτόχρονα τὴν ὄρεξιν τῶν τοκογλύφων/βιαστῶν ποὺ παραμονεύουν πάνω στὸ ἀδύναμο κορμί της.

  ReplyDelete
 3. Ἂν θέλῃ ἡ Ρωσία νὰ τὰ βρῇ μὲ τὴν Βρετανία σίγουρα δὲν θὰ ρωτοῦσε ἐμᾶς. Ἂν ὅμως δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε κομπάρσοι σὲ μιὰ τέτοια προσέγγισιν, ὑπάρχει τρόπος. Τὸν ἀναφέρω σὲ παλαιοτέρα ἀνάρτησίν μου, ἐδῶ:

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/02/178.html?showComment=1424384459894#c2341553910278333499

  ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναδημοσιεύω τὴν ἐπίμαχον παράγραφον εὐθὺς ἀμέσως:

  «Ἡ ἄποψίς μου γιὰ τὴν διπλωματικὴν πολιτικὴν τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ἑξῆς: «προσκαλεῖς» εὐγενικῶς ὅλα τὰ de facto ἀντικρουόμενα συμφέροντα στὴν αὐλήν σου καὶ τὰ ἀφήνεις νὰ σφαχτοῦν γιὰ πάρτη σου, στὴν αὐλήν σου. Ἐπίσης, φροντίζεις μὲ αὐτὰ τὰ «συμφέροντα» νὰ μὴν ἔχῃς σύνορα, εἴτε θαλάσσια εἴτε χερσαῖα. Ἂν λοιπὸν εἶχα τὴν δυνατότητα λοιπὸν νὰ ἀσκήσῳ πολιτικὴν στὸ θέμα τῶν πετρελαίων τοῦ Αἰγαίου θὰ προσκαλοῦσα τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Ἄγγλους (καὶ ἴσως τοὺς Ἰάπωνες). Οἱ μὲν μὲ τοὺς δὲ ἔχουν ἀρρωστημένα κακὲς σχέσεις καὶ ἐν προκειμένῳ θὰ ἴσχυε τὸ «ὁ Γιάννης φοβᾶται τὸ θεριὸ καὶ τὸ θεριὸ τὸν Γιάννη». Ἐπιπλέον, θὰ πίεζα τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον νὰ παραχωροῦσε τὴν Κύπρον στὴν Ἑλλάδα ἢ ἐν πάσει περιπτώσει νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ ἑλληνικὰ/ἑλλαδικὰ συμφέροντα στὴν Κύπρο δίνοντάς της πετρελαϊκὰ ἀνταλλάγματα. Ἡ παρουσία τῆς Βρετανίας στὸν πετρελαϊκὸ χάρτη (Αἰγαῖον) θὰ ἀπέτρεπε ἀμερικανικὴν ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος (ποτὲ δὲν ἔχει ἐπιτεθεῖ ἡ μία χώρα στὴν ἄλλη), ἐνῶ ὁ «μπαμπούλας» τῆς Ρωσίας στὸ Ἰόνιον θὰ ἐπλανάτο ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῶν Βρετανῶν καθημερινῶς, ἀφοῦ τὰ ρωσικὰ ἐμπορικὰ καὶ πολεμικὰ πλοῖα γιὰ νὰ «πιάσουν» Ἰόνιο πρέπει νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ Δαρδανέλλια καὶ νὰ περάσουν προτύτερα στὸ Αἰγαῖον Πέλαγος. Σημειωτέον δέ, δίνοντας μερίδιο ἀπὸ τὰ πετρέλαια τοῦ Ἰονίου στοὺς Ρώσους, τοὺς «βγάζεις» στὴν Μεσόγειον Θάλασσαν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπέχουν λίγες μόνον ὧρες, σὲ ἀντίθεσιν μὲ τοὺς Ἄγγλους οἱ ὁποῖοι χρειάζονται μέρες γιὰ νὰ τὴν προσεγγίσουν.»

  ReplyDelete
 4. Καὶ ἐδῷ λείπει ἡ μετάβαση ἀπό τὸ εὐρώ στὴν ἐθνική στρατηγική.

  Ἴσως ἐξυπακούεται.

  ReplyDelete
 5. Δὲν λείπει. Αὐτοὶ ποὺ τὴν προτείνουν δὲν προβάλλονται. Δαιμονοποιοῦνται καὶ ἀφορίζονται ἀπὸ τοὺς «μαῖτρ» τῆς Οἰκονομικῆς καὶ ἐξαφανίζονται ἀπὸ τὰ κανάλια.

  Καὶ δὲν μιλῶ μόνον γιὰ τὸν ΛΣ. Οἱ προτάσεις ὁλοκληρωμένων σχεδίων ἐπιστροφῆς ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπὸ ἀρκετούς.

  ReplyDelete
 6. Τί θὰ γίνει μὲ τὴ Γερμανία ; εἶναι ἡ έρώτηση. Θὰ εἶναι ὀμαλή ἡ μετάβαση ; Θὰ περιοριστεῖ ἡ Γερμανία σέ εὐρωπαϊκό κέντρο καὶ Βορρά, καὶ ἡ περιφέρεια θὰ γυρίσει μαζί μὲ τὴ Γαλλία πρός Ἀτλαντικό μεριά ; Δὲν ὑπάρχει σύγκρουση ἀγγλοσαξώνων-τευτόνων ; Ἤ εἶναι δευτερεύουσα ;

  ReplyDelete
 7. Ηχηρό χαστούκι προς Σόιμπλε

  Έκθεση κόλαφος του Σύριζα για τους γερμανούς ναζί. Αποκάλυψη Ησυχου: Εχουμε αρχείο 400.000 σελίδων με ναζιστικές θηριωδίες. Χοντραίνει το παιχνίδι» για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Υπουργός Δικαιοσύνης: Είμαι έτοιμος να υπογράψω απόφαση για δήμευση περιουσίας του γερμανικού δημοσίου. Ο Αρειος Πάγος έχει αποφασίσει για κατάσχεση του κτιρίου του Ινστιτούτου Γκαίτε.

  http://www.iefimerida.gr/news/195553/ypoyrgos-dikaiosynis-mporei-na-katashesoyme-ktirio-toy-institoytoy-gkaite-kai-perioysia

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nά`το τὸ..ΝΑΤΟ. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας έκανε λόγο για αρχείο περίπου 400.000 σελίδων, από τα ημερολόγια των κατακτητών, με πολύτιμα στοιχεία. Πρόκειται, όπως είπε, για έγγραφα από τις ΗΠΑ, που πρόσφατα προστέθηκαν στα ιστορικά αρχεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

   Ἄρα οἱ ΗΠΑ βάζουνε χέρι στὴ Γερμανία μέσῳ ἡμῶν, φαίνεται. Δὲν πολυλέγεται.

   Πηγή: Υπουργός Δικαιοσύνης: Μπορεί να κατασχέσουμε το κτίριο του Ινστιτούτου Γκαίτε και περιουσία γερμανικού δημοσίου

   Delete
  2. Ἔτσι ἐξηγεῖται λοιπόν ἡ παράξενη ἀτμόσφαιρα ποὺ συνάντησα στὴν Ἀθῆνα πρόσφατα. Ἡ Ἑλλάδα φαίνεται χορεύει στὸ ῥυθμό τῆς Ἀμερικῆς. Παράξενος πόλεμος, πόλεμος σχεδόν, λαμβάνει χώραν. Τὰ κείμενα καὶ οἱ συζητήσεις εἶναι γεμάτα πράκτορες. Ὁ πράκτωρ δὲν λέει ποτέ ποιανοῦ κράτος εἶναι ὑπηρέτης...

   Delete
 8. Πόλεμο δὲν βλέπω Κωνσταντή. Βλέπω ἕναν λαὸ πού, ὅταν τοῦ περνοῦν μνημόνια καὶ συμβάσεις στὴν πλάτη Τζέφφρηδες καὶ Σαμαροβενιζέλοι γαβγίζουν (ἀλλὰ δὲν δαγκώνουν) καὶ ὅταν πάει νὰ τοὺς τὰ φέρῃ μὲ τὸ μαλακὸ ὁ Τσίπρας εἶναι εὐχαριστημένοι, γιὰ τὴν -λέμε τώρα- δεινή του διαπραγματευτική του ἱκανότητα.

  Γιὰ νὰ μὴν θεωρηθῷ κακεντρεχής, δέχομαι ὅτι πολλὰ ἐξ ὅσων ὑπεσχέθη ὁ Ἀλέκος δὲν γίνεται νὰ ὑλοποιηθοῦν σὲ ἕνα μήνα, οὔτε κἂν σὲ ἕνα χρόνο. Δέχομαι ὅτι τὰ εἶπε γιὰ νὰ πάρει τὶς ψήφους καὶ τὴν δυναμικὴν τοῦ κόσμου μπὰς κι ἀλλάξει κάτι πρὸς τὸ καλλίτερον. Μέσα στοὺς ἑπόμενους 4 μῆνες θὰ δοῦμε τὰ πρῶτα δείγματα γραφῆς. Τὰ ἕως τώρα ἔχουν πολὺ μπλὰ-μπλὰ καὶ οὐσίαν μηδεμίαν.

  Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀνησυχεῖ δὲν εἶναι οἱ διαγραφόμενες κυβιστήσεις τοῦ σύριζα περὶ μνημονίου, ΕΝΦΙΑ, κλπ. Μὲ τρομάζει ποὺ δὲν κατήργησαν τὸ ΤΑΙΠΕΔ καὶ τὸ ἀγγλικὸν δίκαιο τῶν συμβάσεων. Φαίνεται ὅτι δὲν ὑπάρχει διάθεσις νὰ ἀλλάξη κάτι ὡς πρὸς τὴν λογικὴν τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως χρέους (ἡ ἠθικὴ κρίσις τοῦ Ἕλληνος χρειάζεται δεκαετίες γιὰ νὰ ἐξελειφθῇ). Στὴν πράξιν ὁ σύριζα «ξεχνώντας» τὰ παχέα λόγια τῶν περασμένων μηνῶν διατείνεται ὅτι θὰ εἶναι καλλίτερος (σκληρότερος) διαπραγματευτὴς στὴν ἴδια ὅμως διαπραγματευτικὴν βάσιν. Ἔτσι, γιὰ τὴν πίτα ποὺ εἶχε κοπεῖ στὸ 70-30% ὑπὲρ ΕΕ καὶ ΗΠΑ, ὁ Ἀλέκος θὰ δώσει τὰ ρέστα του γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὰ ποσοστὰ τῶν ΗΠΑ πρὸς τὰ ἄνω. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαίσθησις ποὺ ἔχω, θὰ δοῦμε.

  Σὲ καμιὰ τῶν περιπτώσεων δὲν θὰ ἔπραττα αὐτὸ ποὺ κάνουν τὰ γλειώδη εὐρωλιγούρια (ΝΔ, πασόκ, βοθρόλυμα), ποὺ πᾶνε νὰ ὑποσκάψουν διεθνῶς ἀπὸ τὸ πρῶτο δευτερόλεπτον τὴν δουλειὰ τῆς νέας κυβερνήσεως, ὥστε νὰ διεκδικήσουν αὐτοὶ τὴν αὐθεντικότητα «τῆς γνησίας εὐρωπαϊκῆς παρατάξεως».

  Τὸ ἑπόμενο ἴσως δημοψήφισμα (ἂν γίνῃ) νὰ μὴν περιέχῃ τὸ δίλημμα € ἢ δραχμή, ἀλλὰ € ἢ $. Σὲ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενον, ὁ πρῶτος ποὺ θὰ φύγει ἀπὸ τὸ € θὰ ἔχει πλεονέκτημα. Ὁ δεύτερος μᾶλλον ὄχι.

  Παρόραμα στὰ γραφόμενά μου: τὸ βιβλίο στὸ ὁποῖο παρέπεμψα σὲ προηγούμενον σχόλιον εἶναι τοῦ Ἀνδρέα Δενδρινοῦ (καὶ ὄχι Μενδρινοῦ).

  ReplyDelete
 9. Μάλιστα. Ἐπιχειρῶ ἀφοῦ σᾶς ζητήσω συγγνώμη ποὺ σὰς φλόμωσα τὴν ἐξῆς ὑπόθεση ποὺ μοῦ δίνει έμένα κάποιο νόημα. Ὁ κος Κιτσίκης μὲ τὶς ἀναρτήσεις του διατυπώνει τοὺς μύχιους πόθους τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἡγέτιδος τάξης. Ἀπό τὸν καιρό τοῦ Μαυροκορδάτου ἡ ἑλληνική πολιτική ἡγεσία ἔχει σὰν πρῶτο της σύμμαχο τὴν Ἀγγλία-ποὺ ´εγινε Ἀμερική - καί εἶναι συχνότατα βασιλόφρων. Μέρος τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας εἶναι κομμουνιστικῆς προελεύσεως, ἀλλά στίς κινήσεις της δὲν παρεκκλίνει ἀπό τὸ σχῆμα αύτό.

  Τὸ περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνείδησης, καὶ στὸν ὅρο αύτό δὲν χωράνε μονάχα πνευματικά ἀλλά καὶ οἰκονομικά καὶ βιολογικά θέματα, περνάει κατανάγκην, ἄν δὲν ταυτίζεται, ἀπό τὴν κεντρική κατεύθυνση τῶν ἑλληνικῶν ἡγετιδῶν τάξεων - δηλαδή, τὴν ἀπόλυτη προσκόλλησή τους στὶς ἀτλαντικές δυνάμεις, Ἀμερική, Ἀγγλία, παλαιότερα έν μέρει ἴσως Γαλλία. Ἀλλά συχνά στό βάθος, άσυναίσθητα ἴσως, καὶ τὸν φιλομοναρχισμό. Τί γίνεται τότε μὲ τίς τάσεις πού παρεκκλίνουν ἀπό αὐτόν τόν προσανατολισμό - π.χ. Γερμανία, Ῥωσία, ἐθνική ἀνεξαρτησία ; Πολύ ἀπλά, εἶναι, κατά βάσιν, φούμαρα. Μὲ ἄλλα λόγια, ὴ ἑλληνική πολιτική ἡγεσία ἐπιβιώνει τόσο στὸ έσωτερικό ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό μὲ τὸ νὰ καμώνεται πὼς ἔχει πολλαπλές ἐπιλογές, ἐνῷ ἔχει μία. Αύτό ἀκριβῶς δημιουργεῖ τὸ ἑλληνικό ἀλαλοῦμ.

  Ἐπιβεβαίωση. Τὸ ΕΑΜ ποὺ εἶναι διαιρεμένο μεταξύ πατριωτισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ δὲν καταλαμβάνει τὴν ἐξουσία ΑΚΡΙΒΩΣ ἐπειδή εἶναι πατριωτικό καὶ τὸ πρῶτο περιεχόμενο τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, διαμορφωμένης ἀπό τὶς ἡγέτιδες τάξεις, εἶναι ὴ Ἀγγλοφιλία καὶ ἡ Μοναρχία. Πρωτύτερα, ὁ Μεταξᾶς ἄν καὶ γερμανόφιλος ἀκολουθεῖ άγγλόφιλη πολιτική. Ἡ διαμάχη Σιάντου-Ζαχαριάδη στὸ ἐσωτερικό τοῦ ΚΚΕ ἴσως (δὲν ἔχω ἰδέα) νὰ ἔχει μιὰ τέτοια πτυχή. Ἡ διάσπαση τοῦ ΚΚΕ τὸ 68 ἐπίσης. Ἡ ἐθνικόφρων παράταξη τοῦ ἐμφυλίου εἶναι πράγματι ἐθνικόφρων, διότι ὁ ἑλληνικός ἐθνικισμός ἦταν καὶ παραμένει...ἀτλαντικός. Τόσο τὸ Κέντρο ὅσο καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ μαζεύουν τοὺς πατριῶτες, δηλαδή, τοὺς Ἀνταντόφιλους καὶ δυτικόφιλους ὅλων τῶν κομμάτων. Οἱ γερμανόφιλοι πάλι τῆς Ἑλλάδας εἶναι τέτοιοι στὸ βαθμό μόνο ποὺ ἡ Γερμανία ἀκολουθεῖ τὴν ἀμερικανική πολιτική. Εἶναι πάρα πολύ πιθανό ἡ πρόσφατη κρίση στὴν Ἑλλάδα νὰ πυροδοτήθηκε ἀπό τὴν Ἀμερική καὶ ὄχι βέβαια ἀπό τὴ Γερμανία, μὲ τὴν πλήρη συγκατάθεση τῶν ἑλληνικῶν ἡγετικῶν κύκλων, προκειμένου νὰ λειανθεῖ τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀπομόνωση τῆς Γερμανίας. Ὁ λαός στὸ θέμα αὐτό ἀκολουθεῖ τὴν ἡγεσία του κατά πόδας. Οἱ ἐπί μέρους διαφορές εἶναι τῆς πλάκας. Δηλαδή,ἀφοροῦν διαπροσωπικές σχέσεις. Ἡ ἐθνική πολιτική εἶναι, κὰι δὲν μπορεῖ παρά νὰ εἶναι, ἡ ἀντλαντική συμμαχία.

  Μέγα ἐρώτημα - μα, γιατί ὅλα αὐτά δὲν λέγονται ἀπό τὸ δημοτικό; Ἀφενός, διότι τὸ νὰ μὴ λέγονται εἶναι ἑνα εἶδος διαπραγματευτικοῦ χαρτιοῦ στύλ Μαυροκορδάτου - οἱ Μεγάλες Δυνάμεις νὰ ἐρίζουν μεταξύ τους ποιά θὰ μᾶς προσφέρει τὰ περισσότερα. Ἀφετέρου, καὶ κυριότατα,διότι ὅλο αὐτό τὸ παιχνίδι, ὅτι ὑπάρχουν πολλές ἐπιλογές, ἐνῷ μία εἶναι ἡ πολιτική, εἶναι κεντρικό ἐργαλεῖο ἀναπαραγωγῆς τῆς ἑλληνικῆς ἡγετικῆς τάξης μέσα στὴν ἴδια τὴν ἑλληνική κοινωνία.Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἐξωτερική πολιτική διότι ἡ ἐξωτερική της πολιτική ταυτίζεται μὲ τὴν ἐσωτερική της πολιτική. Τὸ περιεχόμενο τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνείδησης εἶναι ἡ ἀπόλυτη, άδιαπραγμάτευτη προσκόλληση στὸ ἀτλαντικό κεφάλαιο. Ἤ θὰ γίνει τὸ εὐρώ δολλάριο, ἤ θὰ πάμε στὸ δολλάριο ἀφοῦ ἐξασφαλίσουμε τὸ βούλιαγμα τῆς Γερμανίας. Εἶναι πάρα πολύ πιθανό ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ μὴν ἔχει κανένα ἀπολύτως σχέδιο καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τυφλά τὶς ἐντολές τοῦ Πενταγώνου. Συγγνώμη γιὰ τὰ λάθη μου - εἶναι μόνο ὑποθέσεις - καὶ ἄν σὰς κούρασα.

  ReplyDelete
 10. Υ. Γ. ΟΙ ΗΠΑ ΤΡΕΜΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ λέει ὁ ἰστότοπος iskra τοῦ Π. Λαφαζάνη (ἀκριβῶς ὅπως στὴν ἐπανάσταση τοῦ 21 ὑπῆρχε ὸ φόβος τῆς ρώσικης ἀρκοῦδας). Κολοκύθια. Δὲν ὑπάρχει ποτέ περίπτωση ὴ Ἑλλάδα νὰ προτιμήσει τὴ Ῥωσία. Οὶ δεσμοί της μὲ τὴ Ῥωσία εἶναι διαπραγματευτικό χαρτί. Αὐτό ἡ Ῥωσία τὸ ξέρει πάρα πολύ καλά καὶ δὲν ἐμπιστεύεται ποτέ τὴν Ἑλλάδα, μέγα παράδειγμα ὁ Στάλιν.

  ReplyDelete
 11. Πράγματι Κωσταντῆ ἡ συμμαχία Ἑλλάδος Ῥωσίας φαίνεται ἁπλῶς διαπραγματευτικὸ χαρτί. Ἡ θέση μου εἶναι πὼς δύναται νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὴν Ῥωσία, μόνον ἐὰν ἐπιτευχθῇ ἐκλογὴ Ῥώσου οἰκουμενικοῦ πατριάρχου στὸ Φανάρι καὶ μόνον ἐὰν ἡ Ῥωσία ἀποδεχθῇ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ διδάσκεται ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλη τὴν ῥωσικὴ ἐπικράτεια ἀπὸ τὴν πρώτη Δημοτικοῦ μέχρι τὸ τέλος τοῦ Πανεπιστημίου, δηλαδὴ νὰ ἀναγνωρίσῃ ἐπισήμως ἡ Ῥωσία ὅτι εἶναι χώρα ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, κάτι πολὺ δύσκολο ἀλλὰ ὄχι ἀκατόρθωτο ἐὰν ἡ Ἑλλὰς κατορθώσῃ νὰ αὐξήσῃ σημαντικὰ τὴν ἰσχύ της.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Ἀπό ἄποψη ἰσχύος, ὑποθέτω ὅτι ὁ περιορισμός της ἑλληνικῆς ἰσχύος στὸ ναυτικό δυσκολεύει πάρα πολύ τὴν ἀνεξαρτησία ἔναντι τοῦ δυτικοῦ συμπλέγματος.

  ReplyDelete
 13. Κωνσταντή πρέπει αν δεις αυτό το βίντεο.

  "Ο ανορθολογισμός του δυτικού κόσμου"

  https://www.youtube.com/watch?v=tfXbMu6eew0

  Τουλάχιστον την πρώτη ώρα.

  ReplyDelete
 14. Πρὶν τὸ δῶ θὰ ἤθελα νὰ προτείνω μιὰ γενική ἐρώτηση, ἀνοιχτή σὲ ὅλους ἡ ὁποῖα δὲν εἶναι ἄσχετη νομίζω μὲ τὴν ἀνάρτηση καὶ σχετίζεται μὲ τὸ γαλλικό ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη ποὺ λέγαμε τὶς προάλλες. Δὲν προλαβαίνω πρὸς τὸ παρόν νὰ τὸ μεταφράσω. Ἀλλά στὸ ἄρθρο αὐτό ὁ κύριος Κιτσίκης λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινᾷ ὡς ἐξῆς περίπου. Εἶναι τὸ ἔθνος ἰδεολογία ;

  Ὁ κύριος Κιτσίης λέει ΟΧΙ δὲν εἶναι. Κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ τὸν παρεξηγήσει καὶ νὰ πεῖ, ἄ, ἄλλος ἕνας προκατειλημμένος ἐθνικιστής. Δηλαδή, ἰδεολόγος. Ἔστῷ ὅτι ἰδεολογία εἶναι μιὰ στρατηγική ποὺ παρουσιάζεται ὠς τέλος. Δηλαδή σὰν ἕνα ἀνοιχτῆρι γιὰ κονσέρβες ποὺ παρουσιάζεται σὰν σαρδέλα. Παράδειγμα, ὴ κυριακάτικη λειτουργία μᾶς κάνει νὰ σκεφτόμαστε τὸ Θεό, ἀλλά ποῦντος ὁ Θεός ;

  ΤΙ εἶναι τὸ ἔθνος λοιπόν, ἄν δὲν εἶναι μιὰ στρατηγική ; Ἡ μοναρχία ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνάρτηση εἶναι ἔνσαρκο σύμβολο τοῦ ἔθνους, ἀν δὲν κάνω λάθος. Ἀλλά τὶ εἶναι τὸ ἔθνος ἄν δὲν εἶναι στρατηγική ;

  ReplyDelete
 15. Κωσταντῆ, ὅπως γράφω στὸ προαναφερθὲν ἄρθρο μου, Le nationalisme,σελίδα 351, "τὸ ἔθνος εἶναι μία ἀντικειμενικὴ πραγματικότης, δηλαδὴ ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὴν συνείδηση ποὺ ἔχουμε τοῦ φαινομένου αὐτοῦ. Οἱ ἐθνικιστὲς δὲν εὐφηῦραν τὰ ἔθνη ὅπως καὶ ὁ Μὰρξ δὲν εὐφηῦρε τὶς κοινωνικὲς τάξεις". Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικισμό, πρόκειται γιὰ μία ὑποϊδεολογία ποὺ καθιστᾷ τὴν βάση τῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ. Δὲν νοεῖται ὀρθόδοξος φασισμὸς χωρὶς ἐθνικισμό. Οἱ δύο ἄλλες ἰδεολογίες ἐχρησιμοποίησαν κατὰ καιροὺς τὸν ἐθνικισμό, ὅταν αὐτὸ τοὺς συνέφερε, ἀλλὰ ὁ ἐθνικισμὸς δὲν καθιστᾷ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ίδεολογίας οὔτε τοῦ ἀτομικιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ, οὔτε τοῦ διεθνιστικοῦ κομμουνισμοῦ. Ἁπλᾶ πράγματα. Κωσταντῆ, μὴ τὰ περιπλέκῃς!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Δὲν τὰ περιπλέκω καθόλου. Δὲν μίλησα γιὰ ἐθνικισμό, ἀλλά γιὰ ἔθνος, καὶ ἀυτό ποὺ λέτε

  τὸ ἔθνος εἶναι μία ἀντικειμενικὴ πραγματικότης, δηλαδὴ ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὴν συνείδηση ποὺ ἔχουμε τοῦ φαινομένου αὐτοῦ

  εἶναι φυσικά τὸ ἐπίδικο ζήτημα, ἀφοῦ τὶποτα δὲν ὑπάρχει ἔξω ἀπό τὴ συνείδηση, αὐτό εἶναι σαφές. Ἀρα κάτι ΑΛΛΟ ἐννοεῖτε, καὶ αὐτό μὲ ἐνδιαφέρει καὶ τὸ προτείνω καὶ στούςὁποιουσδήποτε ἄλλους ὠς θέμα συζήτησης.

  ReplyDelete
 17. Κατὰ Μἀρξ, ἡ θέση σου Κωσταντῆ ὅτι τίποτα δὲν ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὴν συνείδηση, εἶναι ἰδεαλισμός, εἶναι φαινομενολογία Ὁ ἱστορικὸς ὑλισμὸς τοῦ Μὰρξ λέγει ὅτι ὑπάρχουν κοινωνικὲς πραγματικότητες ὅπως ἡ κοινωνικὴ τάξη ἤ τὸ ἔθνος, ποὺ δὲν ἐξαρτόνται ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου (εἶναι, δὲν φαίνονται. Εἶσαι Ἕλλην ἀπὸ τὸ γένος σου καὶ ἄς τὸ ἀγνοῇς)). Ἡ γερμανικὴ θέση τοῦ ἔθνους εἶναι μαρξιστική, δηλαδή ἀντικειμενική. Ἡ γαλλικὴ θέση περὶ ἔθνους εἶναι ὑποκειμενική.(Ὁ Ἰάπων αἰσθάνεται Γάλλος, ὁπότε εἶναι Γάλλος). Αὐτὸ ἐξηγῶ στὴν μελέτη μου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άσφαλῷς...ἐγώ νομίζω ὅτι διακρίνω στὴ μελέτη σας ἔναν... τρίτο δρόμο. Ὀ Μαρξ εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπό τὸν ἐπιστημονισμό, ἄν δὲν κάνω λάθος. Στὸ δικό μου λεξιλόγιο,ὐποκειμενικό καὶ ἀντικεμενικό ταυτίζονται.

   Delete
 18. Ἀν θέλετε, τὸ κάνω πιὸ σαφές.Ἄν κατάλαβα καλά, ἐσείς δὲν ταυτίζετε τὸ ἔθνοςμὲ τὸν ἐθνικισμό. Βλέπω ἕνα μῆλο, καὶ σκέφτομαι, ἀ, ἕνα μῆλο. Τὸ ὅτι ἡ σκέψη μου εἶναι διαφορετική ἀπό τὸ μῆλο, δὲν σημαίνει ντὲ καὶ καλά ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μῆλο χωρίς ἐμένα. Αύτό ὅμως ποὺ λέτε παραπάνω μπορεῖ νὰ ἐρμηνευτεῖ διττά. Π.χ. βλέπω τὸ ἔθνος, ἄρα ὑπάρχει. :Aλλά, προσοχή - μήπως έννοεῖτε ὄτι ὑπάρχει κi ἄς μὴν τὸ βλέπω, κι ἄς μὴν τὸ σκέφτομαι ; Ἐδῷ εἶναι τὸ θέμα. Διότι κάποιοι ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, π.χ. ὸ Ξενοφάνης, λέγανε ὅτι τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο πρέπει νὰ τοὺς πετάμε ἔξω άπό τοὺς ἀγῶνες - ὄχι τόσο ἐπειδή παρουσιάζουν τοὺς θεούς μέ ἐλαττλώματα, ἀλλά, θὰ προσέθετα, έπειδή βάζουνε τοὺς θεούς νὰ ὑπάρχουν ἐκτός τῆς συνείδησης τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἀχιλλέας στὴν ὄχθη τοῦ Σκαμάνδρου καὶ ὁ Ἀχιλλέας σκιά στον ´Ἄδη, οὶ θεοί ὅμως τρωγοπίνουνε πάνω στὸν Ὅλυμπο. Ἡ φιλοσοφία ξεκινάει ἀπό τὸ ἐρώτημα ἄν ὑπάρχει κάτι πέρα ἀπό τὴ συνείδηση, καὶ μὲ τὶ ὅρους.

  ReplyDelete
 19. Κωντσαντη βλεπω οτι δεν αποφασιζεις να μιλησεις πεζα με εμας τους κοινους θνητους και καθε φορα αρχιζεις τα "υπαρξιακα" σου.
  Ομολογω οτι αυτες οι συζητησεις μου αρεσουν αλλα μου φαινονται αλλου "επιπεδου" και δεν μπορουν να αποτελουν στοιχειο της πολιτικης οικονομικης η κοινωνικης συζητησης.
  Οπωσδηποτε καπου θα υπαρχει καποια συνδεση των δυο επιπεδων, αλλα νομιζω οτι ειμαστε πολυ μακρυα ακομη απο το να την ανακαλυψουμε.
  Αφου ομως βρηκα την ευκαιρια, ας κανω κι εγω μερικες ερωτησεις χωρις απαντηση.
  Αν εξω απο την συνειδηση μας δεν υπαρχει τιποτε τοτε με την απωλεια της συνειδησης παυουν να υπαρχουν τα παντα. Ποτε χανεται η συνειδηση; Ποια ειναι αυτη η ιδιαιτερη σχεση μεταξυ συνειδησης και των παντων ωστε να υπαρχουν και να εξαφανιζονται μαζι;
  Τι σημαινει "υπαρχω"; Τι σημαινει "ζω"; Τι σημαινει "πεθαινω"; Τι σημαινει συνειδηση;
  Ο Ξενοφανης αν θυμαμαι καλα ελεγε οτι ο Θεος εφ οσον ειναι τελειος δεν χρειαζεται να κανει τιποτα, γιατι δεν εχει καμια αναγκη να καλυψει και η οποιαδηποτε αλλαγη θα χαλαγε την τελειοτητα του. Επειδη το τελειο ον δεν θα εκανε ποτε κατι που να το κανει χειροτερο, τελικα ο Θεος δεν χρειαζεται και δεν μπορει να κανει τιποτα. Ουτε καν να υπαρχει.
  Περα απο την συνειδηση ισως δεν υπαρχει τιποτα. Τι ειναι ομως το τιποτα; Κανεις δεν εχει εμπειρια απο το τιποτα. Μπορουμε να σκεφτουμε με δυσκολια ενα μερος (που δεν υπαρχει) οπου δεν υπαρχει χωρος να σταθουμε και χρονος για να υπαρξουμε, αλλα τι ιδιοτητες εχει αυτο το χωρις υποσταση μερος; Η υπαρξη (τι ειναι αυτο;) του συμπαντος υπονοει οτι θα μπορουσε απο το τιποτε να γιεννιονται συμπαντα. Τι αλλο θα μπορουσε να κανει το τιποτα;
  Ποια ειναι η διαφορα του κατι με το τιποτα;
  Ενδιαφεροντα ερωτηματα αλλα εφοσον δεν εχουν απαντησεις, το να τα χρησιμοποιεις για να αποφασισεις ποσο αλατι θα βαλεις στην φασολαδα, μαλλον σημαινει οτι θα μεινεις νηστικος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kύριε Γιάγκο λέτε τὰ ἴδια πάνω-κάτω μὲ τὸν Παρμενίδη ! Ὁ Παρμενίδης λέει, κενό, μηδέν, μή-εἶναι δὲν ὑπάρχουν. Βασικά, δὲν εἶναι ποὺ νὰ μὴν εἶναι.

   Πάμε στὴ φασολάδα. Πράγματι οἱ φιλόσοφοι ἐκτός τοῦ Μαρξ συνήθως δὲν μιλάνε γιὰ τὴ.... μάσα. Ὁ Μὰρξ ἄν δὲν κάνω λάθος περηφανευότανε ποὺ ἔβαλε τὴ φιλοσοφία νὰ στέκεται στὴ γὴ μὲ τὰ πόδια, δηλαδή, τὴν ἔβγαλε ἀπό τὰ σαλόνια.

   Ὅμως, ὁ καραγκιοζοπαίκτης σωτήρης Σπαθάρης θυμάται στὰ Ἀπομνημονεύματά του τὸν ἐξής διάλογο. Στρατηγός - "Tί εἴμεθα ὅλοι έμείς ἐδώ ";

   Σπαθάρης " Στρατιώτες ἀδελφωμένοι ἴνα ὑπερασπιστῶμεν τὴν πατρίδα μας" (σὲ καθαρεύουσα ἀπό σχεδόν ἀγράμματο, κοντά στὸ μεκεδονικό μέτωπο).

   Στρατηγός.- Μπράβο ! Μέχρι νά ἔρθει αὐτή ἡ ὦρα (Σημ. τῆς σφαγῆς) πρέπει ὅμως καὶ νὰ διασκεδάσουμε. Τράβα νὰ μᾶς παίξεις κάτι."

   Σπαθάρης καὶ Στρατηγός κατά πῶς τὰ καταλαβαίνω ἐγώ ὑπακούουν καὶ οἱ δῦο στὴν Προλεταριακή Ἠθική, στὴ.... φασολάδα, δηλαδή. Γιὰ αὐτό τὸ λόγο, τὸ ζήτημα τῆς συνείδησης δὲν ἔχει μακρινή ἀλλά ἄμεση, ἀκαριαῖα σχέση μὲ τὴ φασολάδα, μὲ τὸ πῶς βγαίνει τὸ ψωμί.

   Delete
  2. Είναι καλό οι Έλληνες να μην είναι αφιλοσόφητοι. Δείτε όλοι παρακαλώ το βίντεο που παρέθεσα.

   Delete
  3. Ἄν προσέξετε δε, στὸ διάλογο Στρατηγοῦ-Σπαθάρη, σὲ καθαρεύουσα γίνεται ὁ διάλογος ποὺ ἐπισημοποιεῖ τὴ στράτευση ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς σφαγῆς. Ἀλλά καὶ τὸ μισό ῥεπερτόριο τῶν Καραγκιοζοπαικτῶν εἶναι πατριωτικά ἔργα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν τούρκικο πρόγονό του. Ὑπάρχει δηλαδή μιὰ καποια ἔγνοια ἐναρμονίσεως τοῦ ἐσωτεριοκῦ μέ τὸν ἐξωτερικό κόσμο. Εἶναι προλετάριοι, πάνε γιὰ σφάξιμο, κάνουν μικροκατεργαριές γιὰ νὰ γλιτωσουνε τὰ χειρότερα, ἀλλά πιστεύουνε κιόλας ὅτι ἔχουν μιὰν ἀξία αὐτά ποὺ κάνουνε. Δὲν ξέρω πῶς θὰ χαρακτήριζε ὁ κος Κιτσίκης αὐτή τὴ νοοτροπία. Προλεταριακή ;

   Πᾶμε τῶρα στὴν ἰδεολογία. Ἕνας διανοούμενος, ὁνόματα δὲ λέμε, τὰ τελευταῖα χρόνια βγάζει τὸ ψωμί του γράφοντας καὶ κάνοντας διαλέξεις στὶς ὁποῖες ὑποστηρίζει ὅτι τὰ μέλη ἑνος ὀργανισμοῦ πολιτικοῦ στὶς συγκεντρώσεις τους κάνουν προσευχές στὸ Σατανά, καῖνε μωρά πάνω σὲ πυρακτωμένες λαμαρίνες καὶ τα τρῶνε κ.λπ.κ.λπ. Καὶ αὐτός βγάζει τὸ ψωμί του μὲ τὶς διαλέξεις, ὅπως ὁ Σπαθάρης μὲ τὸν Καραγκιόζη. Ὅμως ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΕΙ. .Λέει ὅτι αύτά ποὺ λέει τὰ πιστεύει τὰ λέει ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ. Δὲν παίζει θέατρο, λέει. Εΐναι ὸ ἑαυτός του.

   Αύτό δὲν εἶναι ἡ φιλελεύθερη ἰδεολογία ; Δὲν εἶναι ἕνας τρόπος νὰ βγάζεις λεφτά διὰ τῆς`.... δὲν ξέρω πῶς γίνεται, ποτέ μου δὲν κατάλαβα.

   Delete
  4. Υ.Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ κο ΓΙΑΓΚΟ

   Ἐάν ἰσχύει ὴ ὥς ἄνω συλλογισττική μου, ἔχουμε

   ἀφενός, προλεταριακή νοοτροπία σύν λαϊκό ἐθνικισμό - ὅπου ἀξία ἔχει ἡ στράτευση ὑπέρ πατρίδος, ἄλλά καὶ νὰ βγαίνει τὸ ψωμί ποὺ δύσκολα βγαίνει καὶ ἄλλα πολλά. Τὸ ἔθνος ὑπάρχει χωρίς νὰ κατονομάζεται, εἶναι ὁ λαῖκός πολιτισμός, ἡ kultur.

   ἀφετέρου, τὴ φιλελεύθερη ἰδεολογία, ἄν δὲν κάνω λάθος, μὴ βία, ὑποτίθεται, δηλαδή ἀνώνυμος κρατισμός, κάνεις διαλέξεις καὶ τὰ κονομᾷς χωρίς νὰ ξέρει ὁ ἄλλος πῶς τὸ κάνεις, μὲ ἕναν ἀόρατο τρόπο, λέγοντας τὴν ἄποψή σου, ὺποτίθεται, κατά τοῦ έθνικισμοῦ.

   Δὲν ξέρω τί θὰ λέγανε φασισμός καὶ κομμουνισμὸς. Ἀλλά ὅλα αὐτά εἶναι στὸν ἕνα δίσκο τῆς μπαλάντζας. Στὸν ἄλλο, εἶναι ὁ Ξενοφάνης.

   ο Θεος εφ οσον ειναι τελειος δεν χρειαζεται να κανει τιποτα.

   Delete
  5. Kαταλάβατε ; ΝΑΤΟ τὸ ἔθνος ποὺ ψάχνουμε. ΑΥΤΟ σημαίνει κατά βάθος τὸ - ὑπάρχει ἀνεξάρτητα ἀπό τὴ συνείδηση ποὺ ἔχουμε ἐκείνου. Δὲν ὑπάρχει ἐκτός συνείδησης, ἐν τέλει, ἀλλά...

   ὑπάρχει, ἤ μάλλον ΕΙΝΑΙ, εἶτε κάνεις κάτι εἶτε ὄχι.

   Delete
 20. Παλιά, τὴν ἐποχή τοῦ καραγκιοζοπαίκτη Σπαθάρη, λέγανε ἔθνος καὶ ἐννοούσανε - θὰ σοῦ βγάλω τὸ λάδι ῥε κερατά, νὰ καταλάβεις τὴν πίστη. Σήμερα, μιλάνε διάφοροι, ὀνόματα δὲ λέμε, καὶ έννοοῦν τὸ ἴδιο πράγμα, μόνο ποὺ ἀντί νὰ ποῦνε ἔθνος λένε ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ διάφορες τέτοιες μποῦρδες.

  Ἡ μοναρχική ἰδέα ποὺ ἀναφέρει ἡ ἀνάρτηση μὲ μεγάλη ἐπιμονή ἦταν πάντα μιὰ ἐπιθυμία νὰ ἐναρμονιστῇ ὴ δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων, ἐργασίας περιλαμβανομένης, γύρω ἀπό ἕνα κέντρο, ὦστε νὰ μὴν ὑπάρχει κοινωνική τριβή. Ἀπόσο ξέρω, ἕνα μέρος τοῦ φασισμοῦ τῶν ἐλίτ τοῦ Μεσοπολέμου ἦταν κατά βάσιν φιλομοναρχικό.

  Ἡ ἰδεολογία λοιπόν ἀφορᾷ πρωτίστως τὴν ἐργασία, τὴν οἰκονομική ζωή. Ἐγώ προσθέτω ὅτι ἡ ἰδεολογιά ΕΙΝΑΙ ἡ έργασία. Δηλαδή, ὁ σκοπός τῆς ἐργασίας. Ἀν βγάλεις τὸν σκοπό ἀπό τὴν έργασία, τί μένει ; Μένει τὸ ἔθνος ποὺ ψάχνουμε. Αὐτό στὸ ὁποῖο εἰμαστε ἤδη, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ πάρει κανένας τοκογλύφος, νοικοκύρης, ἔμπορας, καπιταλιστής, Σόιμπλε, Σόρος καὶ τὰ λοιπά.

  Ἡ προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ ἔθνους παλαιότερα, κατά τοῦ ἔθνους τῶρα, εἶναι κλοπή τοῦ νοήματος τῆς ἐργασίας ἀπό τίς παρασιτικές τάξεις. Αύτό δὲν έλεγε ὁ Μαρξ ; Μόνο ποὺ γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε τὴν κλοπή δὲν πρέπει νὰ άντιτάξουμε μιὰν ἄλλη ἰδεολογία στὴν ἐπικρατοῦσα, ἀλλά νὰ ἐκλείψει ἡ ἐργασία, δηλαδή ὁ σκοπός τῆς ἐργασίας, ποὺ τὴν κάνει ἐργασία. Εἶναι ἐξολοκλήρου πνευματικό ζήτημα, δὲν ἔχει νὰ κάνει οὔτε μὲ ἐπαναστάσεις, οὔτε μὲ πραξικοπήματα, οὔτε μὲ διπλωματικές ἐπαφές τρίτου τύπου. Πρέπει νὰ ἐκλείψει ἡ ἐργασία ὠς ἀνταμοιβή.

  ReplyDelete
 21. Ἐνῶ ὁ Κω σταντῆς μᾶς ἔχει φλομώσει μὲ ἀμπελοφιλοσοφίες καὶ τὸ παίζει μονότερμα, οὐδεὶς φαίνεται νὰ ἔχῃ συνειδητοποίησει τὸ περιεχόμενο τοῦ παρόντος ἄρθρου μου, ὅπως καὶ τῶν προηγουμένων ἀναρτήσεών μου. Ὁ Βαρουφάκης ἐπὶ σκηνῆς συνεχίζει τὶς ταχυδακτυλουργίες του καὶ οὐδεὶς τολμᾷ νὰ ἀναφωνήσῃ ὅτι ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός! Οἱ περισπούδαστοι ντόπιοι ἀναλυτὲς στὴν χώρα τῆς φαιδρῆς πορτοκαλέας χρησιμοποιοῦν ὡς συνήθως ψευδοεπιστημονικὴ ὁρολογία ὅπως νεοφιλελευθερισμός (τίποτα ὅμως τὸ νέο στὸν καπιταλισμό) ἤ μεταμοντέρνο πραξικόπημα χωρὶς στρατιωτικὴ ἐπέμβαση (τίποτα ὅμως τὸ μετὰ ἤ τὸ μοντέρνο. Ὁ Μεταξᾶς τὸ 1936 ἔκαμε πολιτικὸ πραξικόπημα χωρὶς ὅπλα καὶ στρατό). Λοιπόν, τὸ πραξικόπημα εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν ἤ μᾶλλον ἔχει ἤδη ἐν πολλοῖς πραγματοποιηθῆ. Τὸ Σύνταγμα ἔχει πρὸ πολλοῦ κουρελιασθῆ. Ἕπεται συνέχεια!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tί ἀμπελοφιλοσοφίες κύριε Κιτσίκη ; Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι ἐκεί παίζεται τὸ παιχνίδι, ἐκεί ποὺ γράφω ; Νομίζεις ὅτι δὲν καταλαβαίνει ὁ λαός ὅτι τὸν δουλεύουνε ; Ἀλλά δὲν μπορεῖ νὰ ξεκολλήσει ἀπό τὴν ἴδια του τὴ λειτουργία ὠς ἐργαζόμενιυ λαοῦ, καί θὰ χρειαστεῖ ὁ ἴδιος πραξικόπημα ἀκόμα πιὸ χοντρό γιὰ νὰ τὴ διατηρήσει. Ξυπνῆστε, ποὺ νὰ πάρει !

   Delete