Mar 14, 2015

183 - Νὰ ἀπελευθερωθοῦν ὅλοι οἱ πολιτικοὶ κρατούμενοι ἀπὸ τοὺς 17Νοεμβρῖτες μέχρι καὶ τοὺς Χρυσαυγῖτες!

183 - Νὰ ἀπελευθερωθοῦν ὅλοι οἱ πολιτικοὶ κρατούμενοι
ἀπὸ τοὺς 17Νοεμβρῖτες μέχρι καὶ τοὺς Χρυσαυγῖτες!

Μόνον ἡ Ἰσπανία τοῦ Μεσοπολέμου δύναται νὰ συγκριθῇ σὲ φανατισμὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ μεγάλη ντροπὴ τοῦ ἔθνους. Νὰ ἐγκληματοῦμε ἐπάνω στὰ κορμιὰ τῶν Ἑλλήνων γιὰ πολιτικοὺς λόγους. Νὰ ἀποκαλοῦμε συμμορῖτες, τρομοκρᾶτες καὶ ἐγκληματίες, κομμουνιστές, ἀναρχικοὺς καὶ φασιστές, δηλαδὴ τοὺς καλύτερους Ἕλληνες, αὐτοὺς ποὺ ἐσηκώθησαν ἀπὸ τοὺς καναπέδες, κατέβηκαν στοὺς δρόμους, ἐπῆραν τὰ βουνὰ γιὰ νὰ δώσουν τὴν ζωή τους γιὰ κάτι ποὺ ἐπίστευαν, πέραν τῶν χρημάτων, αὐτοὶ ποὺ ἠρνήθησαν νὰ γίνουν μαυραγορῖτες, δημόσιοι ὑπάλληλοι, διεφθαρμένοι φακελάκηδες, αὐτοὶ ποὺ ἐπίστευσαν σὲ κάποιαν ἰδέα, ἀσχέτως ποία ἰδέα, ἀλλὰ σὲ ἰδέα, ὄχι σὲ στομάχι.

Φυσικὰ καὶ ἐχρησιμοποίησαν βία καὶ ὅπλα, φυσικὰ καὶ ἐσκότωσαν ἤ ἀπεπειράθησαν νὰ σκοτώσουν, διότι ἡ ἱστορία  τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀδελφοκτόνου πορείας τοῦ Κάϊν  καὶ τοῦ Ἄβελ εἶναι ἱστορία ἀγώνων γιὰ χίμαιρες μακριὰ ἀπὸ καναπέδες καὶ μαγαζιά, μακριὰ ἀπὸ τράπεζες καὶ γραφεῖα, ὄνειρα γεμάτα αἵματα, θυσίες καὶ ἐσταυρωμένους, ἀγῶνες ποὺ ἔφεραν τοὺς πειρατές, τοὺς τυχοδιῶκτες, τοὺς σταυροφόρους, τοὺς κονκουισταδόρες στὰ πέρατα τῆς γῆς.

Χάσιμο χρόνου καὶ ὑπέρτατο ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἱστορίας εἶναι οἱ προσπάθειες τῶν γραφειοκρατῶν, τῶν φαρισαίων καὶ τῶν τελώνων νὰ καθηλώσουν τὸν ἄνθρωπο στὸν καναπὲ καὶ τὸν καφενὲ καὶ νὰ τὸν καταντήσουν πειθήνιο φυτὸ, κακόσχημο μαραμένο λουλούδι ποὺ ἀποπνέει μετριότητα. Πάντοτε θὰ ὑπάρξουν ῥέμπελοι ποὺ θὰ τοὺς ἀψηφίσουν γιὰ νὰ γράψουν ἱστορία.

Σήμερα ἡ χώρα μας βουλιάζει στὴν μετριότητα. Κυριολεκτικὰ πεθαίνει. Νὰ φέρουμε λοιπὸν μὲ δημοψήφισμα  ἕνα ὑπέρτατο σύμβολο ὑπεράνω κομμάτων νὰ ἑνώσῃ τοὺς ὀνειροπόλους ὅλων τῶν χρωμάτων, μαύρων καὶ ἐρυθρῶν, φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν, νὰ τοὺς ἀμνηστεύσῃ καὶ νὰ τοὺς βγάλη ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοὺς 17Νοεμβρῖτες, τοὺς Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς καὶ τοὺς Χρυσαυγῖτες καὶ νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ μὲ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα  διακυβερνήσεως νὰ συνεργαστοῦν γιὰ νὰ μεγαλουργήσῃ ἕνα νέο Βυζάντιο. Ἕνα μοναρχικὸ σύμβολο ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ὁποίου νὰ μεγαλουργήσῃ ἕνας κυβερνήτης, χωρὶς φυλακὲς ἀλλὰ μὲ μαστίγιο στὸ χέρι.

Φθάνει πιὰ ἡ διακυβέρνηση τῶν κομμάτων, τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τῆς διαφθορᾶς. Χρειαζόμεθα λαοκρατία, ἄμεση δημοκρατία καὶ λαιμητόμο γιὰ τοὺς διεφθαρμένους τοῦ Κολωνακίου,  αὐτῆς τῆς ἐπαρχιωτικῆς ἀριστοκρατίας ἐνὸς τριτοκοσμικοῦ Παρισίου. Χρειαζόμεθα ἀνέγερση λόφου διεφθαρμένων ἐν μέσῳ τῆς πλατείας Κολωνακίου γιὰ νὰ ξαποσταίνουν οἱ λαϊκὲς οἰκογένειες μὲ τὰ παιδιά τους ἐπὶ τοῦ λόφου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Μαρτίου 2015


 

12 comments:

 1. Σὲ περιόδους διαμορφώσεως τοῦ ἔθνους-κράτους, ὅπως ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τὸ ἔθνος ἀπορροφᾷ καὶ νομιμοποιεῖ κλέφτες, λαθρεμπόρους (Μιαούλης), μπράβους (Κολοκοτρώνης), ὑπαλλήλους καὶ ἀξιωματούχους τῶν κρατῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἀποκολλᾶται (Καραϊσκάκης). Κατόπιν ἀναδρομικά διαπιστώνει ὅτι ὅλοι αὐτοί ἀνῆκαν στὸ ἔθνος. Τὰ κριτήρια ἐξαρτῶνται ἀπό τὴν πολιτική συγκυρία - γιά παράδειγμα, στὸ Παρίσι δὲν ὑπάρχουν πολλές ὀδοί Ῥοβεσπιέρρου.Τὸ πήγαινε-ἕλα ἀνάμεσα στὸ παρόν καὶ στὸ παρελθόν εἶναι χαρακτηριστικό τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν καὶ δὲν περιορίζεται στὰ σύγχρονα ἔθνη. Καὶ στὴν ἀρχαιότητα, γιὰ παράδειγμα, ὸ Ἀρμόδιος καὶ ὁ Ἀριστογείτων ἠρωοποιήθηκαν μετά τὸ θάνατό τους.

  Ἀς δεχτοῦμε ὅτι τὸ ὲλληνικό ἔθνος εἶναι ὑπό διαμόρφωση, ὅπως ὅλα τὰ ἔθνη, καὶ δὲν ἔχει πεῖ ἀκόμα τὴν τελευταῖα του λέξη. Ποιές εἶναι οἱ ἠθικές τάσεις ποὺ τὸ διακρίνουν στὴν παροῦσα συγκυρία ; Δύσκολο νὰ τὸ πεῖς, διότι ὄχι μόνο πρέπει νὰ ἔχεις ἕνα ἰστορικό ἔνστικτο καὶ νὰ εἶσαι καὶ καλά πληροφορημένος, ἀλλά καὶ λόγῳ τοῦ άναδρομικοῦ χαρακτήρα τῆς ἀναλύσεως. Για νά περιγράψεις καὶ νὰ τοποθετήσεις, πάς πίσω, ἐνῷ τὸ ἔθνος πάει μπροστά.

  Ὁ Μὰρξ καὶ διάφοροι ἰστορικοί ἤ ἰστορικίζοντες τῆς ἐποχῆς τους τόλμησαν, μετά τὴ γαλλική καὶ τὴ βιομηχανική ἐπανάσταση, νὰ μιλήσουν γιὰ οἰκονομία. Μέχρι τότε ἦταν ντροπή νὰ μιλᾶς γιὰ λεφτά. Οἱ ἀριστοκράτες καὶ οὶ παπάδες ἦταν φιλάργυροι καὶ ἄρπαγες μέχρις ἀποστραγγίσεως τῆς μαμᾶς τους, ἀλλά τὸ στὺλ τοῦ παλαιοῦ Καθεστώτος, θεωροῦσε χυδαῖο τὸ νὰ άναμειγνύεις οἰκονομικές παραμέτρους στὴ γλώσσα σου - άλλιῶς, ἤσουν χωριάτης. Ἡ ἰστορία γραφόταν μέ γενναιότητα, ἦθος, παρορμητισμό, θεϊκή παρέμβαση.

  Δύο τάσεις διακρίνονται στὴ σημερινή συγκυρία. Ἡ μία ταυτίζει τὸ ἑλληνικό ἔθνος μὲ τὰ λεφτά, καὶ συγκεκριμένα τὰ λεφτά τῶν πλουσιοτέρων Ἑλλήνων. Σὲ περίπτωση ποὺ άποδειχτεῖ ὅτι οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (καὶ ὄχι μόνο οἱ ἐπίσημα ἐπικεφαλῆς) κατόπιν ὀργανωμένου σχεδίου ὀδηγοῦν τὶς ἀνώτερες οἰκονομικά τάξεις πρός τὴν έπιβίωση τῶν παιδιῶν τους πάνω στὸ πτῶμα τῶν ὑπολοίπων, ἡ παροῦσα κυβέρνηση ἀνήκει στὴν παράταξη ποὺ ταυτίζει τὸ ἔθνος μὲ τὰ λεφτά.

  Ἄς ποῦμε ὅτι ὺπάρχει μιὰ παράταξη ποὺ διαφωνεῖ. Καὶ ποὺ λέει ὅτι τὸ ἔθνος δὲν εἶναι τὰ λεφτά. Καὶ ἀς ποῦμε ὅτι θὰ έπικρατήσει. Πῶς θὰ έπικρατήσει χωρίς τὰ λεφτά, καὶ ἄν ἐπικρατήσει, πῶς θὰ ξαναγράψει τὴν ἰστορία ; Μπορεῖ τὸ ἔθνος νὰ ἐπαναδιαμορφωθεῖ χωρίς τὰ χρήματα ;Ἐάν δὲν μπορεῖ, θὰ ἀναπτύξει, ἐνδεχομενως, τὴν τάση νὰ τὰ βουτήξει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δύναται να επικρατήσει με υψηλή στρατηγική, κάτι που λείπει από την Ελλάδα εδώ και αιώνες.

   Delete
 2. Εἶναι πλέον ὀφθαλμοφανὲς ὅτι Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ εὐθυγραμίζονται σὲ μία κοινὴ ἀντιευρωπαϊκὴ θέση ἐξόδου ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ εὐρὼ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Πρόκειται γιὰ σκιρτήματα ἔστω ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Πῶς θὰ γίνει ὥστε νὰ ξεφύγουμε ἀπό τό δίπολο ἀντι-εὐρωπαϊκή θέση, πνεῦμα, ἐλπίδα ἀπό τή μία, ῥεαλισμό, ἐπείγουσες ἀνάγκες, εἰδωλολατρία (κατά Τολστόη) ἀπό τὴν ἄλλη ; Πῶς θὰ γίνει νὰ μὴν ἀσχολούμαστε μὲ τὸν ἀντίπαλο ; Ἤ εἶναι ἀναπόφευκτο, ἔχουμε ἀποστολή νὰ τὸν νικήσουμε καὶ μέχρι τότε ὁ Ἄη-Γιώργης θὰ βρίσκει μπροστά του τὸν δράκο;

  ReplyDelete
 4. Ἐπιτέλους! Σήμερα, 18 Μαρτίου 2015, ἡ Καθημερινὴ ἀναγγέλλει ὅτι θὰ ἀποφυλακισθῇ ὁ ἀντάρτης πόλεων Σάββας Ξηρός, βοηθῶντας ἔτσι στὴν ἀποσυμφόρηση τῶν φυλακῶν ὥστε νὰ ὑπάρξῃ θέση γιὰ ἐγκλεισμὸ Κολωνακιωτῶν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Εὖγε στὴν συριζαία πρόεδρο τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου γιὰ τὴν δίκαιη τοποθέτησή της ὑπὲρ τῆς προτάσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἔστω καὶ ἐὰν στὴν συνέχεια ἀναδιπλώθηκε. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Φθάνει πιὰ ἡ διακυβέρνηση τῶν κομμάτων, τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ τῆς διαφθορᾶς. Χρειαζόμεθα λαοκρατία, ἄμεση δημοκρατία καὶ λαιμητόμο γιὰ τοὺς διεφθαρμένους τοῦ Κολωνακίου, αὐτῆς τῆς ἐπαρχιωτικῆς ἀριστοκρατίας ἐνὸς τριτοκοσμικοῦ Παρισίου. Χρειαζόμεθα ἀνέγερση λόφου διεφθαρμένων ἐν μέσῳ τῆς πλατείας Κολωνακίου γιὰ νὰ ξαποσταίνουν οἱ λαϊκὲς οἰκογένειες μὲ τὰ παιδιά τους ἐπὶ τοῦ λόφου.»

  Νομίζω ὅτι πάνω ἀπ' ὅλα χρειαζόμαστε ἀρχίδια κε Κιτσίκη. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν τὰ ἔχουμε.

  Ἡ διαφθορὰ εἶναι ἀπότοκο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τῆς πιὸ σκοτεινῆς πτυχῆς της. Τὸ πολίτευμα εἶναι ἁπλῶς ἕνα μέσο. Τὰ μέσα καθοδηγοῦνται ἀπὸ σκοπούς. Τὰ μέσα καθ' ἑαυτοῦ εἶναι ἀνήμπορα. Ὁ σκοπός ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ χαρακτηρίζει ὡς διεφθαρμένα ἢ μή. Συνεπῶς, τὰ πολιτεύματα ὡς μέσα διακυβερνήσεως δὲν εἶναι τὸ μεῖζον πρόβλημα, ἀλλὰ ἡ ἀνθρώπινη παρακμὴ καὶ ἀνηθικότης ποὺ μπορεῖ νὰ τὰ καθυποτάξῃ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ λαοκρατία δὲν θὰ δώσει λύσιν στὸ πρόβλημα. Ἡ «ἠθικοκρατία» εἶναι ἡ λύσις καὶ προφανῶς δὲν εἶναι πολίτευμα, ἀλλὰ ζήτημα πρωτίστως ἀτομικοῦ ἀγῶνος ἐνάντια στὸ ἐγὼ καθὼς καὶ ἀγωγῆς (παιδείας).

  Οὔτε τὸ αἷμα ἐπίσης εἶναι λύσις. Τὸ νἄρθῃ ἕνα κομμουνιστικὸν ἢ ἀκόμη καὶ ἐθνικιστικὸν καθεστὼς ποὺ θὰ στείλει ἀρχικῶς στὸ ἐκτελεστικὸν ἀπόσπασμα τὸ ἀπόστημα γιὰ παραδειγματισμὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ «μία ἀπὸ τὰ ἴδια» μὲ τοὺς προηγουμένους, θὰ κάνει τὰ πράγματα πιὸ ἄσχημα.

  Τὸ ζήτημα εἶναι πρωτίστως θέμα ἀρετῆς καὶ τόλμης. Τὶς ἔχουμε; Ἀμφιβάλλω. Ἐσεῖς κε Κιτσίκη ποὺ μὲ τόση θέρμη κάνετε λόγο γιὰ ἐθνικομπολσεβικισμό, ἔχετε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ ἰδέες μας ἀξίζουν ἴσαμε ᾽κεῖ ποὺ μποροῦμε νὰ τὶς ὑπερασπιστοῦμε;

  Ἄς γίνη λοιπὸν μία μεγαλειώδης συνέντευξις τύπου μὲ ὀργανωτὴν ἕναν Κιτσίκη κι ἂς καθήσουν στὸ ἴδιο τραπέζι ἀπὸ τὴν μία οἱ ἐκπρόσωποι ὅσων νιώθουν κομμουνιστὲς καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅσων νιώθουν ἐθνίκια. Νὰ δώσουν ἐπιτέλους τὰ γαμημένα τὰ χέρια καὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ ἐλάχιστα πλὴν ὅμως βασικὰ θέματα:

  1. νὰ τιμωρηθοῦν οἱ κλέφτες καὶ οἱ διαφθορεῖς. Κρεμάλες δὲν χρειάζονται. Ἀρκεῖ δήμευσις τῶν περιουσιῶν των καὶ καὶ φυλάκισίς των μὲ κοινοφελὴν ἐργασία καθὼς καὶ ἔκπτωσις τῆς ἰθαγενείας.
  2. νὰ ἀπελαθοῦν εἰρηνικῶς καὶ χωρὶς παρατράγουδα ὅλοι οἱ ἀλλοδαποὶ παράνομοι μετανάστες ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως εἶναι πολιτισμικῶς ἀσύμβατοι καὶ μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἑλληνικὲς ἀξίες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ κομμουνιστικὰ ἰδεώδη.
  3. νὰ ἀλλάξουν τοὺς κανόνες τοῦ τραπεζικοῦ παιχνιδιοῦ στέλνοντας τοὺς ἐγχωρίους τοκογλύφους πακέτο στὴν ἀλλοδαπὴ καὶ τοὺς ἀλλοδαποὺς στὸν ἀγύριστον.
  4. νὰ ἀναζητήσῃ ἡ Ἑλλὰς συμμάχους ποὺ νὰ τὴν σέβονται καὶ ὄχι νὰ τὴν χλευάζουν σὰν τὴν τελευταία πόρνη τῆς ὁδοῦ Φυλῆς.
  5. νὰ φύγῃ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὸ € σὲ πρώτην φάσιν καὶ ἂν χρειαστῇ καὶ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ.
  6. νὰ ξαναμάθουν τὸν Ἕλληνα τί σημαίνει ἐργασία καὶ ὄχι παπατζηλίκι. Τί σημαίνει γειτονιὰ καὶ ἀλληλεγγύη καὶ νὰ τὸν κάνουν νὰ ξεχάσῃ τὴν νεοπλουτιστικὴν παρένθεσιν τῆς «δωρεὰν γενναιοδωρίας» τῶν τελευταίων 20-25 ἐτῶν.
  7. νὰ ἀλλάξῃ τὸ ΚΚΕ ὄνομα καὶ νὰ γίνῃ ΕΚΚ (ἑλληνικὸν κομμουνιστικὸν κόμμα) καὶ ὁ ΛΣ νὰ ἀποκηρύξῃ τὸν Χίτλερ ὄχι μπροστὰ σὲ Πρετεντέρια, ἀλλὰ σὲ ἐκπροσώπους τοῦ ἀντιπάλου.
  8. νὰ πάρουν οἱ κομμουνιστὲς τὰ περισσότερα ὑπουργεῖα καὶ οἰ ἐθνικιστὲς τουλάχιστον τὰ ἐθνικῆς ἀμύνης καὶ παιδείας.

  Ἰδοῦ ἡ Ρόδος. Κι αὐτὸ περιλαμβάνει ὅλους ὅσους νιώθουν πατριῶτες.

  ReplyDelete
 7. Συμφωνῶ μὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ προτάσσει ὁ Συρμακέζης. Ἀλλὰ οὔτε οἱ κομμουνιστές, οὔτε οἱ Χρυσαυγῖτες δὲν θὰ δεχθοῦν ποτὲ ἀπὸ μόνοι τους νὰ κάτσουν ὁ ἕνας ἀπέναντι στὸν ἄλλον γιὰ νὰ σώσουν τὸ ἔθνος. Κάτι τέτοιο τὸ ἐπέτυχε γιὰ κάποιο διάστημα στὴν Γαλλία ἕνας ντὲ Γκώλ καὶ ἴσως νὰ τὸ ἐπιτύχῃ στὸ μέλλον μία γυναῖκα ντὲ Γκώλ, ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν. Ὁ ντὲ Γκὼλ ἦταν ἀκραιφνὴς φασιστής, μοναρχικός, ἐθνικομπολσεβῖκος ἀλλὰ πρωτίστως μεγάλος. Ἡ Μαρὶν ἴσως. Στὴν Ἑλλάδα ποῖος;
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Κύριε Συρμακέζη, διαφωνώ. Η πολιτεία (με την αρχαία έννοια) μιας κοινωνίας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ήθος της, εφ' όσον συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα για την παγίωση της.

  ReplyDelete
 9. «νὰ ἀλλάξῃ τὸ ΚΚΕ ὄνομα καὶ νὰ γίνῃ ΕΚΚ (ἑλληνικὸν κομμουνιστικὸν κόμμα).»

  Αποκλείεται. Ο κομμουνισμός δεν είναι εθνική ιδεολογία. Για τον ίδιο λόγο λέμε «Εκκλησία της Ελλάδος».

  ReplyDelete
 10. Νομιζω οτι ο καθενας πρεπει πρωτα να καθαριζει την αυλη του και μετα να ζηταει καθαριοτητα στην πολη του.
  Ετσι το προβλημα της υπαρξης του εθνομπολσεβικισμου, αναγεται στο κατα ποσον οι οπαδοι του εθνικισμου η του μπολσεβικισμου μπορουν να ξεσκαρταρουν την ηγεσια τους.
  Δεν ειμαι βεβαια τοσο αιθεροβαμων για να μην ξερω οτι οι ανθρωποι ευκολα γινονται οπαδοι και παρασυρονται απο κακες η καλες ηγεσιες, αλλα νομιζω οτι δεν ειναι ακατορθωτο, να υπαρχουν καποια ορια στο τι μπορει να δεχτει ενας ανθρωπος.
  Εχω και στο παρελθον πει για την συμπεριφορα του ΕΑΜ στην κατοχη. Μπορει ο καθενας να δει και την συμπεριφορα της αριστερας σημερα.
  Περα απο καθε ηθικη και δικαιοσυνη, με αποκλειστικο γνωμονα την εξαφανιση του "αντιπαλου", ειτε μεσω των "δημοκρατικων θεσμων" ειτε μεσω τρομοκρατιας, ειτε μεσω παραπληροφορησης απο τα καναλια των εργολαβων.
  Προσωπικα και εχω την εντυπωση οτι εκφραζω την πλειοψηφια των χρυσαυγιτων, δεν θα ανεχομουν τετοια συμπεριφορα απο την ηγεσια του κομματος.
  Δεν ειμαι διατεθιμενος να δω τους μισους Ελληνες να σκοτωνουν η να αδικουν τους αλλους μισους.
  Αν η ηγεσια δεν μπορει με τις φροντιδες της να παρει τον λαο με το μερος της, τοτε σιγουρα δεν ειναι αυτο που ψαχνουμε.
  Ο κ. Κιτσικης νομιζω οτι και εδω οπως και σε αλλες τοποθετησεις του, προσπαθωντας να ειναι αντικειμενικος παρατηρητης, καταληγει να μην λαμβανει υπ οψιν, το πιο ουσιωδες. Καποιοι απλως δεν θελουν αυτο που λενε οτι θελουν.
  Νομιζω λοιπον οτι ο Συρμακεζης εχει δικιο οταν ζηταει "ηθικοκρατια". Αν οι οπαδοι καθε κομματος δεν εχαναν με την ενταξη του στις ταξεις του, την ηθικη τους, θα υπηρχε επιπεδο για συννενοηση.
  Ο Ισοκρατης ομως που λεει το ιδιο

  ΔΕΙΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΩΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΟΥ ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ ΕΜΠΙΠΛΑΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΛΛ ΕΝ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΕΧΕΙΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΣΙΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΗΘΕΣΙΝ ΚΑΛΩΣ ΟΙΚΙΣΘΑΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ.
  Πρέπει δε οι σωστά πολιτευομενοι να μην γεμιζουν με γραμματα τις στοες (όπου εγραφοντο οι νομοί) άλλα στην ψυχη τους να έχουν το δίκαιο. Διότι οι πόλεις δεν οικουνται κάλως με τα ψηφισματα άλλα με τα ήθη.

  Λεει και κατι ακομη

  ΠΑΣΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΨΥΧΗ ΠΟΛΕΩΣ ΕΣΤΙ, ΤΟΣΑΥΤΗΝ ΕΧΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΟΣΗΝ ΠΕΡ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΦΡΟΝΗΣΙΣ.
  Κάθε πολίτευμα είναι η ψυχή της πόλης, έχοντας τοση δύναμη οση το μυαλό στο σώμα.

  Η δουλεια του πολιτικου ειναι να κανει τους πολιτες καλυτερους συμφωνα με τον Σωκρατη αλλα και την λογικη. Το πολιτευμα οριζει την διαδικασια αναδειξης των αρχοντων, αρα καθοριζει και την παιδεια των πολιτων.
  Αν περιμενουμε απο τους σημερινους καραγκιοζηδες που αναδεικνυονται με τα λεφτα της ολιγαρχιας, να μας μορφωσουν για να τους διωξουμε, ειμαστε χαμενοι.

  ReplyDelete