Oct 16, 2014

145 - Ἡ σωτήριος στιγμὴ πλησιάζει

145 - Ἡ σωτήριος στιγμὴ πλησιάζει
Ἐπιτέλους!  Ἰδού, καὶ πολὺ πιὸ νωρὶς ἀπ’ ὅτι οἱ περισσότεροι τὸ εἶχαν προβλέψει. Τὸ ἑλλαδικὸ οἰκοδόμημα καταρρέει σήμερα ἐνώπιόν μας. Καὶ ἰδοὺ τὰ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ οἱ ἀνεμόνεμες ἐξελίξεις:

1 – Τὸ ΚΚΕ ἔχει ἐγκλωβισθῆ στὸ παρελθόν του, ἀνίκανο νὰ προσαρμοσθῇ στὰ νέα δεδομένα τῆς χώρας μας. Παρὰ τὰ 22 ἐποικοδομητικὰ χρόνια τῆς γραμματείας τῆς Ἀλέκας Παπαρήγα (1991-2013) ποὺ ἐπανέφερε τὸ κόμμα στὴν σωστὴ ἰδεολογικὴ κατεύθυνση τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Ζαχαριάδη δὲν ἠδυνήθη οὔτε αὐτὴ ἀλλὰ ἰδίως οὔτε ὁ συνεχιστὴς της Δημήτρης Κουτσούμπας, νὰ μετουσιώσῃ σὲ πράξη τὶς σωστές του θεωρητικές του ἀναλύσεις. Τὸ ὡραῖο σύνθημα «ῥήξη καὶ ἀνατροπή» παρέμεινε στὰ χαρτιά. Ἐντυπωσιακὴ ὅμως ὑπῆρξε ἡ ἀνάλυση τοῦ Κόμματος, ἀπὸ τὴν πρώτη ἤδη στιγμή, προτοῦ ἀκόμη ἀνδρωθῆ ὁ Σύριζα, ὅτι τὸ κόμμα αὐτὸ δὲν εἶχε πλέον σχέση μὲ τὸν μαρξισμὸ λενινισμὸ καὶ μετεξελίσσετο σὲ σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα, δηλαδὴ σὲ ἀστικοῦ τύπου λαϊκιστικὸ ΠΑΣΟΚ. Ἀπέφυγε εὐτυχῶς οἱαδήποτε συνεργασία μαζί του διότι μία σύμπραξη ΚΚΕ-Σύριζα θὰ ἐσήμαινε ταφόπλακα γιὰ τὰ σχεδὸν ἑκατὸ χρόνια ἐνδόξου πορείας τοῦ μοναδικοῦ ἑλληνικοῦ κόμματος ἡρώων.

2 – Τὸ ΚΚΕ  ἀνέλυσε σωστὰ τὴν πορεία τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τοῦ νεωτέρου. Ὁ τελευταῖος,  βέρος Ἀμερικανὸς σοσιαλδημοκράτης, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔλλειπε ἡ ῥωμέϊκη πονηριὰ τοῦ βασιλικοῦ καὶ ἀντικομμουνιστοῦ παπποῦ του Γεωργίου Παπανδρέου τοῦ πρεσβυτέρου, τοῦ παπατζῆ, νεκροθάφτη τῶν ὁραμάτων ἀπελευθερώσεως τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Βρεταννῶν τοῦ Τσῶρτσιλ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄφθαστος λαϊκισμὸς τοῦ πατέρα του Ἀνδρέα Παπανδρέου, πράκτορα τοῦ στρατοβιομηχανικοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, ἐπορεύθη μὲ τὰ ῥουσβελτιανὰ συνθήματα τοῦ Νιοῦ Ντῆλ, μὲ ἀπόλυτη ἐντιμότητα καὶ ἀγνότητα γιὰ νὰ οἰκοδομήσῃ μία ἀξιοκρατικὴ καὶ σύχρονη ἀστικὴ Ἑλλάδα ἀλλὰ χωρὶς τὰ κότσια τῶν κομμουνιστῶν τοῦ 1944, νὰ προχωρήσῃ ἄφοβα στὸν δρόμο ποὺ εἶχε χαράξει, νὰ πραγματοποιήσῃ  τὸ ὑποσχόμενο δημοψήφισμα, καὶ ὑπέκυψε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, στὸ ἐνδοπασοκικὸ πραξικόπημα τοῦ ἀθλίου Βαγγέλη Βενιζέλου. Τὸ ΚΚΕ, τὸ 2011, ἀπέτυχε λόγῳ λουμπάγκο, ὁ ΓΑΠ τὴν ἴδια ἐποχὴ ἀπέτυχε λόγῳ  δειλίας. Ἔκτοτε ἀνέκαμψε καὶ τείνει σήμερα νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ἀντιρωσικὴ καὶ ἀντικινεζική του ἀρχική του θέση, παραμένοντας ὅμως σταθερὰ στὸ πλευρὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἀντιγερμανικοῦ στρατοπέδου.

3 –  Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἄν καὶ ἀντισυστημικὸ γνήσιο φασιστικὸ ἐπαναστατικὸ κόμμα, μεταφέροντας ὅμως τὴν φοβερὴ ἀρρώστια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ (ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντισιωνισμοῦ) ἀρρώστια ποὺ καθηλώνει στὴν ἀποβλάκωση τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀριστερὰ μέχρι τὴν ἄκρα δεξιά, ἄν καὶ ἀντέγραψε σωστὰ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐπαναστατικὲς μεθόδους τοῦ παλαιοῦ ΚΚΕ χωρὶς ὅμως νὰ δυνηθῇ νὰ ἐννοήσῃ τὴν οὐσία τοῦ μαρξισμοῦ λενινισμοῦ, μὲ τὴν ἐφηβική της ἀνωριμότητα ἔπεσε στὴν φάκα τοῦ κατεστημένου ποὺ τὴν εὐνούχισε.

4 – Τὸ ἀμερικανικὸ ἀντιγερμανικὸ στρατόπεδο ἐπέτυχε τὶς προάλλες μία ἐντυπωσιακὴ σύμπραξη Τσίπρα-Καμμένου μεταξὺ τοῦ κομμουνιστογενοῦς Σύριζα καὶ τοῦ μικροαστικοῦ βασιλικοῦ κόμματος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων. Καὶ τὰ δύο κόμματα στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι ὑπὲρ μίας στενῆς συνεργασίας μὲ τὴν Ῥωσία καὶ τὸ Ἰσραὴλ χωρὶς νὰ θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἐλπίζοντας σὲ μία νέα Γιάλτα Μόσχας-Οὐασιγκτῶνος.

5 - Ὁ θεσμὸς τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἶναι σήμερα πλήρως καταφρονημένος λόγῳ τῆς ἀπαραδέκτου στάσεως τοῦ Παπούλια. Ὁ καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεώργιος Κασιμάτης, ἐκατηγόρησε τὸν Κάρολο Παπούλια οὐσιαστικὰ γιὰ ἐσχάτη προδοσία ἐπειδὴ προέβη σὲ κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συντάγματος, ἀφοῦ ὅλες οἱ ἐκτελεστικὲς πράξεις τῶν δανειακῶν συμβάσεων, ποὺ δὲν ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, φέρουν τὴν ὑπογραφή του. Σὲ συνδυασμὸ λοιπὸν, μελλοντικά, μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ παπανδρεϊκῆς ἐμπνεύσεως δημοψηφίσματος, οἱ συνασπισμένες φιλοαμερικανικὲς κοινοβουλευτικὲς δυνάμεις τοῦ Σύριζα-ΑΝΕΛ-ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, προβλέπεται ὅτι θὰ χρησιμοποιήσουν τὸν θεσμὸ τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ νὰ θέσουν τὸ ἐρώτημα στὸν ἑλληνικὸ λαό: Θέλετε ἤ ὄχι τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ; Ὁ βασιλεὺς θὰ ἐπιστρέψῃ, ὅπως καὶ τὸ 1935, ὡς συναθροιστὴς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὸ ΚΚΕ μέχρι τὴν Χρυσῆ Αὐγή, δίδοντας ἀμνηστεία στοὺς πολιτικοὺς κρατουμένους, ἀπὸ τὴν 17Ν μέχρι καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, καὶ θὰ ἐπιλέξῃ, αὐτὸς καὶ μόνον αὐτός, ἕναν νέο Μεταξᾶ νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα.

6 –Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ὅμως αὐτὴ ἡ καθεστωτικὴ ἀλλαγὴ οἱ ἐσωτερικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις δὲν ἐπαρκοῦν. Χρειάζεται «ἐθνικὴ καταστροφή» μὲ ἐξωτερικὴ πολεμικὴ κρίση. Τὰ ἐθνικιστικὰ γεγονότα τοῦ Βελιγραδίου μεταξὺ Ἀλβανῶν καὶ Σέρβων, ὅπως καὶ ἡ ἐξάπλωση τοῦ ISIS στὰ Βαλκάνια, ποὺ θὰ ἐπιφέρουν ὑποχρεωτικὰ ῥωσικὴ ἐπέμβαση θὰ ὑπάρξη ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ βασιλέως.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 16 Ὀκτωβρίου 2014

8 comments:

 1. Ἡ σημερινὴ ἀναστάτωση στὶς ἀγορὲς μὲ τὴν τρομακτικὴ πίεση ποὺ ἐξασκοῦν ἐπάνω στὴν πολιτικὴ τῶν κυβερνήσεων, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ λαοὶ τοῦ πλανήτου παραμένουν ὅμηροι τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ καὶ μόνον μία βίαιη συντονισμένη ἀντίδραση γιὰ τὴν καταπολέμησή του δύναται νὰ ἔχῃ ἀποτέλεσμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Κύριε Καθηγητά, μετὰ θλίψεως διαπιστώνω πὼς τὸ ὄνομά σας δὲν συμπεριλαμβάνεται στὴ λίστα τῶν συνεργατῶν τῶν δύο τελευταίων τευχῶν τοῦ Τρίτου Ματιοῦ. Εὐελπιστῶ πὼς πρόκειται γιὰ ἀπουσία προσωρινή, καθῶς ἡ ἀρθρογραφία σας ἀποτελοῦσε δι' ἐμέ, καθῶς καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους ἀκόμη, τὸν, σχεδόν, ἀποκλειστικὸ λόγο ἀγορᾶς τοῦ ἐν λόγῳ ἐντύπου. Μετὰ τιμῆς.

  ReplyDelete
 3. Νὰ διαμαρτυρηθῆτε στὸν διευθυντὴ τοῦ Τρίτου Ματιοῦ Παῦλο Βουδούρη ποὺ εἶναι ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς συνεργασίας μου, στὴν ἠ/διεύθυνσή του: boudourispau@ath.forthnet.gr Ὅσοι περισσότεροι τοῦ γράψετε γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῆτε τόσο τὸ καλύτερο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Δεν ξερω γιατι αλλα ειναι η δευτερη συνεχομενη φορα που δεν εμφανιζεται σχολιο μου.
  Επειδη βλεπω οτι δεν σχολιαζουν και οι υπολοιποι συνηθεις υποπτοι αναρωτιεμαι αν υπαρχει καποιο προβλημα.

  ReplyDelete
 5. Παρακαλῶ Γιῶργο Γιᾶγκο νὰ μοῦ ἐπισημάνετε ἀμέσως αὐτὸ τὸ συμβὰν, ἐὰν ἐπαναληφθῆ, μήπως καὶ πρόκειται γιὰ σαμποτάζ. Θὰ ἐνημερώσω τότε καὶ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ μπλόγκ. Σᾶς δίνω καὶ τὴν ἠλεκτρονική μου διεύθυνση ἐὰν χρειασθῇ πρόσθετη ἐπικοινωνία:
  dimitri.kitsikis@uottawa.ca
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Ειχα γραψει ενα σχολιο στο θεμα για την ναυμαχια της Ναυπακτου. Δεν ειχε δημοσιευτει και επειδη εχω και το συνηθειο να γραφω πολλα βαρεθηκα να το ξαναγραψω.
  Σημερα παλι δεν δημοσιευτηκε το σχολιο μου και αμεσως μετα για να δοκιμασω κιολας, εγραψα τα παραπανω απορωντας που και οι υπολοιποι δεν φαινεται να συμμετεχουν.
  Τελος παντων ελπιζω αν υπαρχει προβλημα και δεν εκανα εγω κατι λαθος, θα λυθει.

  Για το υπο συζητηση θεμα, εχω να πω οτι ο βασιλιας στο παρελθον απετυχε σε μεγαλο βαθμο να λειτουργησει σαν συμβολο ενοτητας, ενω μερικες φορες εγινε και ο ενας εκ των πολων του διχασμου.
  Δεν ειμαι σιγουρος αν αυτο ωφειλεται στον θεσμο της βασιλειας η στο οτι η κομματοκρατια δεν επιτρεπει την ενοτητα του λαου.
  Ενοτητα φαινεται οτι ενεπνευσε ο Παπουλιας καθως και οι προκατοχοι του (πλην Σαρτζετακη), υπογραφωντας αδιαμαρτυρητα καθε αντισυνταγματικο νομο που τους εφεραν. Δεν ξερω ομως αν πραγματικα ο λαος ωφελειται απο την ομονοια των κομματων.
  Κατα την γνωμη μου ο μονος καταλληλος να επιβαλλει την πραγματικη ενοτητα ειναι ο λαος, εφ οσον του δωθουν οι καταλληλες εξουσιες.
  Θα επρεπε ισως την αλλη φορα που θα μιλησει καποιος για το δικαιωμα του λαου να αποφασιζει δια δημοψηφισματων, να το κανει ειλικρινως και οχι για να κονομησει ο μπαρμπα Σορος απο τον καταποντισμο των χρηματιστηριων.
  Σιγουρα παντως ο βασιλιας δοκιμαστηκε και απετυχε. Ο πρωτος θελοντας να επιβληθει στα κομματα εφυγε νωρις. Οι επομενοι εμπλεκομενοι μαζι τους, σε τιποτε δεν ωφελησαν και τελικως εκδιωχθηκαν κι αυτοι.
  Σημερα οι Ελληνες δεν ασχολουνται με το θεμα και για αν καποτε ασχοληθουν μαλλον θα σημαινει οτι τα "αφεντικα" βρηκαν νεο τροπο να τους κοροιδευουν.
  Εννοω, οτι ο βασιλιας δεν εχει κανενα ρευμα στην κοινωνια και για να αποκτησει καποιοι θα πρεπει να τον "σπρωξουν". Οι "σπρωχτες" αυτοι ειναι γνωστοι.
  Επειδη αναφερθηκε και η αποβλακωση λογω αντισημιτισμου νομιζω οτι πρεπει να δουμε και το θεμα της καταγωγης της συζυγου του διαδοχου της κυριας Μαρι Σανταλ.
  Αν δεν με παραπληροφορησαν τα μεσα ενημερωσης την εποχη του γαμου τους, εχει εβραικη καταγωγη οπως αλλωστε και ο προαναφερομενος "θειος" του ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 7. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι ώστε να είστε τόσο σίγουρος για την επάνοδο του Οίκου των Γκλύξμπουργκ;

  ReplyDelete
 8. Ἰχώρ, γιὰ νὰ πεισθῆτε νὰ περάσετε τὴν ἐρχομένη Τρίτη ἀπὸ τὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, Ἀθήνα, καὶ νὰ πάρετε τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, "Ἐνδιάμεση Περιοχή", τεῦχος 73, φθινοπώρου 2014.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete