Sep 21, 2014

140 – Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ἡ Σκωτία

140 – Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ ἡ Σκωτία

Ἐπὶ χρόνια τὸ Κεμπὲκ μὲ ἀπανωτὰ δημοψηφίσματα προσεπάθησε νὰ ἀποσχισθῇ ἀπὸ τὸν Καναδᾶ καὶ δὲν τὸ ἐπέτυχε. Ὅταν τὸ 1955 ἐνυμφεύθην Ἀγγλίδα στὸ Ἐδιμβοῦργο εἶχα πάρει μέρος σὲ διαδηλώσεις ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Σκωτίας, ποὺ κατοικεῖται καὶ σήμερα ἀπὸ ἕναν πολυταξιδεμένο λαὸ μὲ εὐκολία στὴν μάθηση ξένων γλωσσῶν. Ὅταν ἀκοῦς ἀγγλόφωνο νὰ ὁμιλῇ τὴν γλῶσσα σου χωρὶς ξένη προφορὰ γνωρίζεις ὅτι εἶναι Σκωτσέζος. Οἱ Σκῶτοι ἠγωνίζοντο γιὰ νὰ μὴν ὑποδουλωθοῦν στοὺς Ἄγγλους ἀπὸ τὸν ΙΓ΄αἰῶνα ὅταν ἡ χώρα τους ἦταν ἀνεξάρτητη. Ἡ γλῶσσα τους ἦταν ἡ σκωτική τῆς οἰκογενείας τῶν κελτικῶν γλωσσῶν. Ὅμως, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Γαλλοκαναδοὺς τοῦ Κεμπὲκ δὲν ἐπέτυχαν νὰ σώσουν τὴν  γλῶσσα τους ἀπὸ τὸν ἐξαγγλισμό της. Τὸ 2001, μόλις τὸ 1,2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Σκωτίας ὡμίλει ἀκόμα τὰ σκωτικά. Παρὰ ταῦτα, τὸ 2005 ἀνεγνωρίσθη ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Σκωτίας.  

Ὁ ἥρωάς της ὁ Γουλιέλμος Οὐάλας (William Wallace, 1270-1305), τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου γιὰ τὸ Βυζάντιο ἤ τοῦ Σκέντερμπεη γιὰ τὴν Ἀλβανία, ἐμαρτύρησε στὰ χέρια τῶν Ἄγγλων μὲ τρόπο ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἀγγλοσαξωνικἐς μέθοδοι καταστολῆς τῶν ἐχθρῶν τους ἦσαν πιὸ βάρβαρες ἀπὸ αὐτὲς τῶν Ὀθωμανῶν τῆς ἐποχῆς. Ἐκρεμάσθη καὶ ἀκόμη ζωντανὸ τὸν εὐνούχισαν, τοῦ ἔβγαλαν τὰ ἔντερα καὶ τὰ ἔκαψαν  ἐνώπιόν του καὶ τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισαν.

Ὁ ἐθνικισμὸς ἔχει νόημα ὅταν ἕνας λαὸς ξεσηκώνεται κατὰ τοῦ δυνάστου του γιὰ νὰ διεκδικήσῃ τὴν  γλῶσσα του, τὸ νόμισμά του, τὴν οἰκονομική του αὐτοδιάθεση, τὸ ἰδικό του κοινωνικὸ σύστημα χρησιμοποιῶντας τὸ σύνθημα «ἡ Γαλλία στοὺς Γάλλους», «ἡ Ἑλλὰς στοὺς Ἕλληνες» κ.ο.κ.  Γι’αὐτὸ καὶ ὁ Λένιν ἡγέτης τῆς διεθνιστικῆς ἐπαναστάσεως τῶν Μπολσεβίκων ὑπεστήριξε τὸ 1920 τὰ ἐθνικοαπελευθερωτικὰ κινήματα τοῦ Τρίτου Κόσμου γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἀποικιῶν ἀπὸ τὸν δυτικὸ ἰμπεριαλισμό. Ἡ ἀντεπίθεση ὅμως τῶν ἰμπεριαλιστῶν ἦταν νὰ χρησιμοποιήσουν ὡς μπούμερανγκ αὐτὸν τὸν ἴδιο ἐθνικισμὸ γιὰ νὰ ὑποτάξουν ἀκόμη περισσότερο τοὺς λαούς. Ἔτσι ἐβοήθησαν στὴν ἀπόσχιση λαῶν ἀπὸ ἰσχυρὲς πολυεθνικὲς αὐτοκρατορίες ποὺ ἤθελαν νὰ διαλύσουν,  σχηματίζοντας ἐθνικὰ ἀνίσχυρα κρατίδια, παραχωρῶντας τους τὸ κενὸ τσόφλι τῆς πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ὑποδουλώνοντάς τους οἰκονομικὰ ἀκόμη περισσότερο. Αὐτὸ συνέβη μὲ τὸ κρατίδιο τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1821 ποὺ ἔγινε ἀκόμη πιὸ εὐάλωτο στὶς δυτικὲς ἰμπεριαλιστικὲς πιέσεις ἀπὸ ὅ,τι ὅταν οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἐνσωματωμένοι στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.

Τελικά, αὐτὸ ἐκατάλαβαν οἱ Κεμπεκουὰ ποὺ ἀπεφάσισαν νὰ μὴν ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τὴν πολυεθνικὴ καναδικὴ συνομοσπονδία ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως ἐπέτυχαν νὰ κατοχυρώσουν τὴν γαλλική τους γλῶσσα ποὺ ἐκινδύνευε μὲ ἐξαφάνιση ἀπὸ τὸν γλωσσικὸ ἰμπεριαλισμὸ τῶν Ἀγγλοκαναδῶν. Ἄν εἶχαν γίνει κράτος ἀνεξάρτητο μὲ μόνον ὀκτὼ ἑκατομμύρια κατοίκων θὰ εἶχαν πέσει στὸ στόμα τοῦ ἀμερικανικοῦ λύκου. Τὸ ἴδιο θὰ εἶχε γίνει μὲ τὴν ἀνεξάρτητη Σκωτία τῶν πέντε ἑκατομμυρίων κατοίκων, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σκωτία ὅπως καὶ τὸ Κεμπὲκ εἶναι πλουσιώτατες χῶρες.

Ὁ καπιταλισμός, μετὰ τὸ 1945, ἐγκατέλειψε ὁριστικὰ τὴν φόρμουλα τοῦ ἐθνοκράτους περνῶντας στὸν παγκοσμισμό. Χρησιμοποιεῖ ἀκόμα σήμερα τὴν καραμέλα τοῦ ἐθνοκράτους γιὰ νὰ διαλύσῃ τὰ ὑπάρχοντα ἐθνοκράτη ξεσηκώνοντας τὶς μειονότητες ὅπως θὰ κάνῃ μὲ τὴν μελλοντικὴ συγκρότηση τῆς «ἀνεξαρτήτου» Θράκης (μὲ ἕνωση τῆς ἑλληνικῆς μὲ τὴν τουρκικὴ Θράκη) ἤ ὅπως κάνει ἤδη μὲ τὴν τριχοτόμηση τοῦ Ἰρὰκ, τῆς Λιβύης καὶ αὔριο τῆς Συρίας. Τὸ σύνθημα, «ἡ Ἑλλὰς στοὺς Ἕλληνες» δὲν ἔχει πλέον νόημα. Πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ τὴν «ἑλληνικὴ ὡς κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Οἰκουμένης» καὶ μὲ τὸ «ἡ Ἑλλὰς ὡς παγκόσμια πνευματικὴ Ἱερουσαλὴμ Παρθενῶνος καὶ Ἁγίου Ὄρους». Διαφορετικά, πρέπει, ὅπως κάθε ἄλλο ἐθνοκράτος νὰ προσχωρήσῃ σὲ ἕνα «μεγάλο πολιτικὸ σύνολο» (συνομοσπονδία), τὸ grand ensemble τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ, τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Σεπτεμβρίου 2014

71 comments:

 1. Βέβαια ὁ παραλληλισμός Quebec και Σκωτίας θά πρέπει να λαμβάνει ὑπόψιν ὅτι τό μέν Quebec εἶναι περιοχή ἡ ὁποῖα δέν “ἀνῆκε” στούς σημερινούς γαλλόφωνους Εὐρωπαϊκῆς καταγωγῆς ἐποικιστές κατοίκους της καί βρίσκεται στή μέση μεγαλύτερων περιοχῶν οἱ ὁποῖες ἐποικήθηκαν κυρίως ἀπό Ἀγγλοσάξωνες καί κατά συνέπεια ὁ πληθυσμός τοῦ Quebec δέν εἶναι αὐτόχθων Κελτικός λαός ὅπως συμβαίνει στήν Σκωτία.
  Τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας ὑποτίθεται πῶς συντηρεῖ τήν παράδοση, κοινές πολιτιστικές καί ἄλλου τύπου ρίζες Σκωτσέζων καί Ἅγγλων. Ἡ συντήρηση καί ὁ συντηρητισμός ὅμως, ἔχουν νόημα ὅταν ἀποσκοποῦν στήν διατήρηση τοῦ πολύτιμου, ἐκείνου δηλαδή τό ὁποῖο ἔχει ἐγγενῆ ἀξία. Ἡ ἀδικία, ἡ καταπίεσις, ἡ ὑπεροψία, ἡ ἰδιοτέλεια (οἱ νικητές δηλαδή τοῦ δημοψηφίσματος) στεροῦνται ἐγγενοῦς ἀξίας καί γιά αὐτόν κυρίως ἀλλἀ καί γιά ἀλλους λόγους τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἦταν ἀπογοητευτικό, ὅπως σχεδόν ὅλα τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα μέ τά ὁποῖα πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουν μεγαλώσει.

  ReplyDelete
 2. Αὐτοδιάθεση ἑνὸς λαοῦ εΐναι ἐθνάρχης γιὸς τοῦ Θεοῦ (Αὔγουστος, ὌΘων, 'Οσμάν). Ὀ πρωθυπουργὸς καί τό ύπουργικό συμβούλιο εἶναι ἰερεῖς. Ὀ Ῥωμαῖος αὐτοκράτωρ μὲ τὸν άητὸ εἶναι ὀ-Δίας. Στὸ μωσαϊκό τῆς Ραβέννας δὲν άναφέρεται τό ὄνομα τοῦ Ἰουστινιανοῦ άλλὰ τοῦ έπισκόπου (ΜΑΧΙΜΙΑΝVS). Ό Ζεὺς δέν ἔχει άνάγκη άπὸ συστάσεις. Τὸ ἔθνος εἶναι ὁ Πῦργος τῆς Βαβέλ.Ἡ ἀδικία, ἡ καταπίεσις, ἡ ὑπεροψία, ἡ ἰδιοτέλεια εἶναι ἐργατικά ἀτυχήματα. Ὀ στόχος εἶναι ὁ Οὐρανός. Τὸ ἄν θὰ τὸν φτάσουμε εἶναι ἐρώτημα ἄνευ νοήματος.

  ReplyDelete
 3. Οι επισημανσεις του αρθρου πολυ σωστες αλλα για τα συμπερασματα δεν θα συμφωνησω.
  Η ΕΕ προωθει την συνεργασια της απευθειας με τις περιφερειες, οπου διοχετευει και τα κονδυλια χωρις την μεσολαβηση του κρατους.
  Αυτο για οποιον εχει λιγο μυαλο σημαινει οτι η ΕΕ προσπαθει να μην περνανε οι αποφασεις μεσω των κρατων. Η αποδυναμωση των κρατων σημαινει ενδυναμωση της ΕΕ.
  Η διασπαστικες ομως τασεις δημιουργουνται ακριβως απο την αποδυναμωση των κρατων τα οποια δειχνουν προθυμα να παραχωρησουν την κυριαρχια τους στην ΕΕ.
  Το οτι η παγκοσμιοποιηση σ εκβιαζει για να γινεις δουλος της δεν σημαινει ομως οτι η καλυτερη πολιτικη ειναι να υποταχθεις προσπαθωντας να διασωσεις οτι "πολυτιμο" μπορεσεις. Δεν θα μπορεσεις να διασωσεις τιποτε σαν δουλος παρα μονο οτι σου επιτρεψουν και θα σου επιτρεψουν οτι δεν ειναι αντιθετο με τα συμφεροντα τους.
  Ο Ελληνικος πολιτισμος ειναι το ακρο αντιθετο της δεσποτειας και αποκλειεται να τον αφησουν να επιβιωσει.
  Φαινεται μαλιστα οτι αποφασισαν να εξαφανισουν και την Ελληνικη ρατσα απο προσωπου Γης.
  Η προωθουμενη μετα μανιας ισλαμοποιηση της Ευρωπης δεν μπορει πια να εξηγηθει αλλιως παρα ως προσπαθεια για την εκ νεου εξαφανιση του Ελληνικου/Δυτικου πολιτισμου μετα την αναβιωση του κατα την αναγεννηση, απο τις σταχτες που ειχε αφησει ο χριστιανισμος.
  Η Ελλαδα με τα οποια προβληματα της υπηρξε πολυ καλυτερη σαν χωρα κατοικιας για τους Ελληνες απο την Οθωμανικη αυτοκρατορια. Το οτι δεν τα πηγαμε ακομη καλυτερα οφειλεται στο οτι υποταχθηκαμε με ευκολια στις "Μεγαλες δυναμεις" και δεν κρατησαμε την χωρα μας πραγματικα ανεξαρτητη.
  Το να υποταχθουμε σε μια καινουργια αυτοκρατορια δεν αποτελει λυση, αλλα το προβλημα.
  Αν οι αρχαιοι ειχαν τα δικα μας μυαλα θα γινοντουσαν δουλοι των Περσων προτου προλαβουν να δωσουν τον κλασσικο πολιτισμο τους στην ανθρωποτητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πιο ναζί πεθαίνεις ρε άνθρωπε!

   "Φαινεται μαλιστα οτι αποφασισαν να εξαφανισουν και την Ελληνικη ρατσα απο προσωπου Γης."

   "Η προωθουμενη μετα μανιας ισλαμοποιηση της Ευρωπης δεν μπορει πια να εξηγηθει αλλιως παρα ως προσπαθεια για την εκ νεου εξαφανιση του Ελληνικου/Δυτικου πολιτισμου μετα την αναβιωση του κατα την αναγεννηση, απο τις σταχτες που ειχε αφησει ο χριστιανισμος."

   "Ο Ελληνικος πολιτισμος ειναι το ακρο αντιθετο της δεσποτειας και αποκλειεται να τον αφησουν να επιβιωσει."


   Να σε ενημερώσω αν θες να μάθεις ότι σε εκείνη την περίφημη αθηναική δημοκρατία που νοσταλγείτε(μιας και είστε και "δημοκράτες" βεβαίως βεβαίως) ψήφιζε μόλις το 25% των κατοίκων.Οι υπόλοιποι ήταν δούλοι και γυναίκες.

   Αυτόν τον πολιτισμό και τα κτίρια που λατρεύεις τα έχτισαν δούλοι , όχι εξωγήινοι.Και για αυτό το λόγο δε πρόκειται να ξανακτιστούν στο μέλλον , γιατί δεν υπάρχει πλέον η δουλεία εκείνης της εποχής!

   Delete
  2. Κάθε μορφῆς καταναγκαστικὴ ἐργασία εἶναι δουλεῖα, κάθε ἔθνος εἶναι σύστημα δουλεῖας.

   Delete
  3. Κωνταντή , πιο αναρχικός πεθαίνεις κι εσύ ρε άνθρωπε!
   (όχι ότι έχεις πλήρες άδικο σε αυτό που λες)

   Έλεος πια.Μα δεν υπάρχει ένας νορμάλ άνθρωπος εδώ μέσα , ένας δεξιός!

   Delete
  4. Άφοῦ συμφωνεῖ μαζὶ μου κι ὁ Μητροπολίτης !

   Delete
  5. Ο Μητροπολίτης συμφώνησε μαζί σου στην αιώνια διάσταση που λείπει στις μέρες μας.Όχι για το έθνος.

   Εγώ θυμόμουν ότι είχες χρησιμοποιήσει παρόμοια φράση,Αν θυμάμαι λάθος διόρθωσέ με.

   Delete
  6. Ωραία τότε.Έχω καλή μνήμη.

   Delete
 4. Ἡ προβολὴ συναισθηματικῶν αἰτημάτων, ( ὅπως εἶναι τὰ ἐθνικιστικά, ἑξαιρουμένων τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων πού ἀναφέρει στὸ ἄρθρο ὁ κ. Κιτσίκης ), ἐν εἴδει πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν εἶναι δεῖγμα πολιτικῆς ὑπανάπτυξης. Κλασσικώτερο παράδειγμα ὅλων ἡ δικιά μας νεοελληνικὴ ἱστορία.

  Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἡ ὑπὸ κατάρρευση ΕΣΣΔ προέτρεψε τὶς ἐπὶ μέρους δημοκρατίες νὰ συμμετάσχουν στὶς τότε μεταρρυθμίσεις. Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα μεγάλος ἀριθμὸς τῶν πρώην σοβιετικῶν δημοκρατιῶν ( βαλτικές, Ἀρμενία, Ἄζερμπαϊτζαν κ.λπ.) ἐξέφρασαν σωρηδόν τὴν ἐπιθυμία ἐθνικῆς ἀνεξαρτητοποίησης ἀπὸ τὴν κεντρικὴ διοίκηση. Δηλαδὴ οἱ κάτοικοι αὐτῶν τῶν περιοχῶν δὲν προέβαλαν ζητήματα ὑπαρξιακά, κοινωνικὰ ( π.χ. ψωμί, παιδεία, ἐλευθερία ) ὅπως θὰ ἔκανε ὁ κάθε πραγματικὰ καταπιεσμένος, ἀλλὰ ἀντὶ αὐτῶν προέβαλαν ὡς πολιτκὸ αἴτημα τὴν συναισθηματική τους «καταπίεση».

  Ἀνάλογα χαρακτηριστικὰ διακρίνω καὶ στὸ αἴτημα τῶν σκωτσέζων γιὰ μία ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία ἀκόμα πιὸ περίεργη, ἀφοῦ ἡ πλειοψήφιά του SNP ( ἐθνικὸ κόμμα Σκωτίας ) εἶχε ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς χρήσης τῆς στερλίνας ὡς « ἐθνικοῦ» νομίσματος, καὶ ἀκόμη περισσότερο ὑπὲρ τῆς διατήρησης τῆς μοναρχίας τοῦ Μπάκιγχαμ…

  Χαρακτηριστικὸ ἀλλὰ καὶ κοινὸ στὶς παραπάνω περιπτώσεις εἶναι ὅτι οἱ διαδικασίες ἀνεξαρτητοποίησης ἢ μή, ἤσαν ἀποδεκτὲς ἢ ἐνεθαρρύνθησαν ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία καὶ τῆς σημερινῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ τῆς παλαιᾶς ΕΣΣΔ. Ὁ « εὐρωπαῖος» μοσχοβίτης κάλεσε το 1990 τὸν ἀρμένιο νὰ πάρει τὴν τύχη στὰ χέρια του. Τὸ Λονδῖνο εἶχε ἐκ τῶν προτέρων ἀποδεχθεῖ τὸ ὅποιο ἀποτέλεσμα. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι καταπίεση ἢ ὑπεροψία πού ἐξεφράσθη, ὑπῆρχε στὸ ἀπώτερο παρελθὸν ἀλλὰ ὄχι στὸ πρόσφατο.

  Ἡ πολιτική «ἐθνικῶν» ἤ ἄλλων συναισθημάτων χωρίς ἁπτό κοινωνικό ἀντίκρυσμα προσφέρει τίς καλύτερες ὑπηρεσίες σε μιάν οἰκονομική παγκοσμιοποίηση.

  Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνισμό; Ποτὲ δὲν κατάλαβα πῶς σχετίζεται ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια μὲ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Κὰτ ἐμέ, σὰν μεγέθη ἀπεδείχθησαν ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Ἀπὸ τὴν ἵδρυση ἐθνικοῦ κράτους γίνεται ἐμφανὴς μόνον ἕνας βαλσαμωμένος ἑλληνισμὸς ἀναξιοπρέπειας πού ἐκφράζεται στὰ δελτία ἀστυνομικῆς ταυτότητος, στὰ διαβατήρια, τίς σφραγίδες τῶν κρατικῶν ἐγγράφων, τὶς στολὲς τῶν ἀξιωματικῶν καὶ τὰ εὐζωνάκια τοῦ Συντάγματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύμφωνα μὲ τὴ μερικὴ ἀνάλυσή μου ἡ ἐθνική ἀνεξαρτησία καὶ στὴν περίπτωση τῆς Ἐλλάδας καί τῶρα σήμαινε πρόσδεση στό φεουδαλικό σύστημα τῆς Δύσεως καὶ στὴ μοναρχική (βασιλεῦς Ὄθων), καὶ στὴν ἀστική του μορφή (ἐλληνική βουλή). Τὶς ἀνεξαρτητοποιήσεις, Ἐλλάδος τοῦ 21 περιλαμβανομένης, τὶς προκαλεῖ συνήθως ἡ εὐμάρεια σὲ σχέση μὲ τὸν ὁργανισμὸ ἀπὸ τὸν ὁποῖο γίνεται ἡ ἀποκόλληση καὶ ὄχι ἠ καταπίεση. Τὰ συναισθήματα δὲν σημαίνουν τίποτα.

   Delete
 5. Δεν καταλαβα ακριβως γιατι ειμαι ναζι, παντως υποθετω οτι ολοι βλεπουν οτι οι Ελληνες εχουν τεραστιο δημογραφικο προβλημα, τεραστια λαθρομεταναστευση ενω τελευταια εχουμε και την φυγη των ελαχιστων νεων μας γιατι δεν εχουν δουλειες στην Ελλαδα.
  Επομενως η ρατσα μας σε μερικα χρονια δεν θα υπαρχει.
  Οσο για τους δουλους στον αρχαιο πολιτισμο θα πρεπει επιτελους να καταλαβεις οτι ακριβως αυτα λεω. Οτι οι λαοι δεν πρεπει να δεχονται να ειναι δουλοι αλλα να διεκδικουν να ειναι πολιτες. Τα σημερινα μεσα παραγωγης επιτρεπουν σε μια κοινωνια να εχει πολιτες χωρις δουλους.
  Πολιτες ειναι αυτοι που η κυρια ασχολεια τους ειναι η υπερασπιση και η διοικηση της πατριδας τους. Στην αρχαια Σπαρτη οι πολιτες δεν εκαναν τιποτε αλλο. Τις εργασιες που εξασφαλιζαν τροφη τις εκαναν οι Ειλωτες και οι Περιοικοι.
  Στην Αθηνα ειχαν τους δουλους και τους μετοικους για τις εργασιες, αλλα πολλοι Αθηναιοι λογω φτωχειας εργαζοντουσαν επισης.
  Η δουλεια ομως του πολιτη ηταν να υπερασπιζει την γη που εκμεταλλευοτανε και να διοικει το κρατος του προς το συμφερον του. Αυτος ειναι ο Ελληνικος πολισμος. Πολιτισμος πολιτων. Τοτε ηταν απαραιτητο να εχουν δουλους για να τους μενει καιρος για τα κυρια καθηκοντα τους. Δεν ηθικολογω. Προσπαθω να βρω με ποιον τροπο σημερα μπορει να ζησουν καλυτερα οι κατοικοι ενος κρατους.
  Σημερα στην Ελλαδα οι ιδιοι που κανουν τις βιοποριστικες εργασιες, εχουν αναλαβει και να σκοτωνονται για την πατριδα, αλλα την διοικηση την εχουν αλλοι.
  Ειμαστε λοιπον δουλοι που επιπροσθετως εχουμε αναλαβει και την φυλαξη της χωρας που εκμεταλλευεται μια ολιγαρχια. Αυτοι οι ολιγαρχια μπορει να θεωρηθει ως οι πραγματικοι πολιτες, που εχουν την διοικηση και την εκμεταλλευση της χωρας.
  Αντι να θαραπευσουμε αυτο το κακο, κοιταμε να το κανουμε χειροτερο παραχωροντας και την εθνικη μας ανεξαρτησια και βαζοντας μας στην υπηρεσια μιας πολυ ισχυροτερης παγκοσμιας ολιγαρχιας την οποια δεν υπαρχει τροπος να αντιμετωπισουμε.
  Φτανουμε σε σημειο παρανοιας να υποστηριζουμε οτι η θεση του ραγια και του γκιαουρη ηταν και αξιοζηλευτη, επειδη οι προδοτες της φυλης που γλυφανε ικανοποιητικα τους σουλτανους και τους βεζυρηδες, μπορουσανε να ζησουν μια ανετη γεματη δουλοπρεπεια ζωη ρουφωντας τις τελευταιες σταγονες απο το αιμα των συμπατριωτων τους. Μεχρι να κανουν λαθος γλυψιμο και να χασουν το κεφαλι τους.
  Οπως τους περιγραφει ο Ανωνυμος συγγραφεας της "Ελληνικης Νομαρχιας

  Ἐκεῖνοι, τέλος πάντων, ὁποὺ μὲ ἄκραν οὐτιδανότητα ψυχῆς, ἀφοῦ πωλήσουν ἑκουσίως τῷ τυράννῳ καὶ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔχειν τους καὶ τὴν τιμήν τους, καυχῶνται εἰς τὸ νὰ διαφέρωσιν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ὁποὺ εἶναι ἀκούσιοι σκλάβοι.

  ReplyDelete
 6. Και μια κατηγορια απ αυτους ειδικα αφιερομενη για τον ενοχο

  Τί ἤθελεν εἰπεῖ, στοχάζεσθε, ὦ Ἕλληνες, ὁ Λόγος τῆς Σοφίας, ὁ ἡδύτατος Χριστός, εἰς αὐτοὺς τοὺς ὑπηρέτας του; Ὤ ! ἡ ἀπόφασίς του εἶναι φανερά, καὶ ἄμποτες οἱ ταλαίπωροι νὰ διορθωθοῦν ὁπωσοῦν, διὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν ἄφευκτον ποινὴν τῶν πλημμελημάτων των. Ποῖος δὲν βλέπει, ὦ Ἕλληνες, τὸν ἀφανισμόν, ὁποὺ εἰς τὴν Ἑλλάδα προξενεῖ τὴν σήμερον τὸ ἱερατεῖον;
  Ἑκατὸν χιλιάδες, καὶ ἴσως περισσότεροι, μαυροφορεμένοι (32) ζῶσιν ἀργοὶ καὶ τρέφονται ἀπὸ τοὺς ἵδρωτας τῶν ταλαιπώρων καὶ πτωχῶν Ἑλλήνων. Τόσαι ἑκατοντάδες μοναστήρια, ὁποὺ πανταχόθεν εὑρίσκονται, εἶναι τόσαι πληγαὶ εἰς τὴν πατρίδα, ἐπειδή, χωρὶς νὰ τὴν ὠφελήσουν εἰς τὸ παραμικρόν, τρώγοσι τοὺς καρπούς της καὶ φυλάττουσι τοὺς λύκους, διὰ νὰ ἁρπάζουν καὶ ξεσχίζουν τὰ ἀθῶα καὶ ἱλαρὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ (33). Ἰδού, ὦ Ἕλληνες, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ σημερινὴ ἀθλία καὶ φοβερὰ κατάστασις τοῦ ἑλληνικοῦ ἱερατείου, καὶ ἡ πρώτη αἰτία ὁποὺ ἀργοπορεῖ τὴν ἐλευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος.

  ReplyDelete
 7. Καί ὄμως κύριε Γιάγκο, έδῶ τό δίκιο τό ἔχει ὁ ἔνοχος. Ἠ δουλεῖα εἶναι τό άγκάθι τής άρχαϊας δημοκρατίας μαζὶ μὲ τὶς σφαγές. Πάει τελείωσε. Ἠ άνθρωπότητα εναι ἐνιαῖα καὶ οἰ διαχωρισμοὶ σὲ φυλές καὶ ἔθνη ἔχουν άποκλειστικὰ καὶ μόνο ταξινομητικὸ χαρακτῆρα, ἀνήκουν στή βοτανική. Αὐτό δὲν εἶναι μιὰ ψυχρὴ ἀφαίρεση. Εἶναι καθημερινὴ ἐμπειρία καὶ ἐνστικτώδης ἀλήθεια. Ὀ διαχωρισμ'ος σὲ ἔθνη καὶ φυλές εἶναι ψυχρός καὶ ἐπιφανειακός.

  Ὀ Ἀνώνυμος τῆς Νομαρχίας στὸ ἀπόσπασμα πού παραθέσατε λέει τὴ μισὴ ἀλήθεια. Ἠ πίστη στὴν πρόοδο δὲν πείθει πιὰ κανέναν.

  ReplyDelete
 8. Είναι τέρμα γελοίο να συζητάμε εν έτει 2014 μ.Χ. για φυλές και ράτσες.Όλοι μπασταρδεμένοι είμαστε θέλουμε δε θέλουμε.Άλλος μπορεί να είναι μισός μισός , άλλος μικρασιάτης , άλλος πόντιος , άλλος ντόπιος κλπ κλπ.Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που όντως έχει σημασία είναι η πνευματική φυσική συνέχεια του γένους και του έθνους.Αυτή , ναι υπάρχει.

  Νεοναζιστικά κινήματα τύπου χρυσής αυγής που στηρίζονται στο φυλετισμό είναι καταδικασμένα όπως και ο Χίτλερ είναι ο ηττημένος από τον κομμουνισμό.

  Η προσφορά της Εκκλησίας στον αγώνα του ΄21 αλλά και πιο πριν είναι αναμφισβήτητη όσους κοραήδες κι όσες νομαρχίες κι αν μου φέρεις.

  Ξέρω ότι δε σου αρέσει αλλά την Ελλάδα την ελευθέρωσαν Χριστιανοί υπέρ πίστεως και υπέρ πατρίδος κι όχι οι παγανιστές.

  ReplyDelete
 9. Έδώ πάλι λάθος κάνεις ἐσύ, ἔνοχε. Τσακίστηκα παραπάνω νά έξηγήσω ὅτι ἡ ἔννοια τού ἔθνους εἶναι πολυθεϊστική. Τὸ πατριαρχεῖο ἥταν κατὰ τῆς ἐπανάστασης καὶ ὸ Ρῆγας πού ἤταν ὁ προφήτης της ἔλεγε Τοῦρκοι καὶ Ρωμηοί. Τό ὄτι βάλανε οἰ Ἔλληνες τὸ θρησκευτικὸ φανατισμό μέσα στόν έθνικισμὸ ὀφείλεται στὴν καφρίλα τους.

  ReplyDelete
 10. Ὴ μίξη θρησκεῖας καὶ έθνικισμοῦ εἶναι ὀφείλεται στὴ φάρα ( Αρβανίτες, Κρητικοί, Μανιάτες, Σικελοί). Μὲ τὴ νοοτροπία τῆς φάρας δέν μπορεῖς νά κάνεις κράτος δυτικοῦ τύπου οὖτε αύτοκρατορία ἀνατολικοῦ τύπου. Δὲν μπορεῖς παρά να κάνεις ἀσταθεῖς ἰσορροπίες.

  ReplyDelete
 11. Κατὰ τὰ ἄλλα, μὲ τὸν πατριωτισμό δὲν μπορεῖς νὰ φτιάξεις κράτος. Ό πατριωτισμός σέ ἕνα χρόνο τὸ πολὺ έκφυλίζεται σέ έμφυλίους πολέμους. Τό βλέπουμε
  - Στὴ Γαλλική ἐπανάσταση
  -Στὴν Ἐλληνική ἐπανάσταση
  -Στὸ Γαλλοπρωσσικὸ πόλεμο
  -Στὸν Πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο
  -Στὸν Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
  Καί σέ ἄλλα παραδείγματα. Οἰ ἔξυπνοι πολιτικοί ξέρουνε ὄτι ὀ πατριωτισμός σημαίνει ὄτι ό καθένας πού θεωρεῖ ἑαυτὸν πατριώτη βγαίνει καί λέει, ἐγῶ θέλω τὰ τάδε καὶ δεῖνα προνόμια. Γι'αὑτὸ καὶ τὸ βάσανο τῶν ήγετῶν εἶναι πρῶτα καί κύρια οἱ πατριῶτες, ποὺ ό καθένας τους μπερδεύει τὰ δικὰ του προσωπικά συμφέροντα μὲ τὸ ἔθνος. Τό κράτος θέλει εἰρήνη. Ὀ Κωλέττης, ό Μαυροκορδάτος, ό Καποδίστριας, ό Ὄθωνας, ό έφιάλτης τους ἤταν οἰ πατριῶτες. Γι'αυτὸ καὶ φωνάξανε τοὺς ἐτερόχθονες καὶ τοὺςἘπτανήσιους καὶ τοὺς ξένους γιὰ νὰ κάνουνε δουλειά, κάτι ποὺ ἀναγνώρισε καὶ ὀ Κολοκοτρώνης. Τὸ Σύνταγμα σήμαινε ὄτι ό κάθε πατριώτης θὰ άνακατευότανε στὸ κράτος καὶ θὰ τὸ ἔκανε γῆς μαδιάμ. Σύνταμα θά εἰπῆ νὰ βγῶ στὴ μέση ἐγὼ ὁ βλάχος καὶ οἱ ὁμοιοί μου, ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης. Ἠξεύρομεν ὄμως ἡμεὶς νὰ κυβερνήσωμεν ; Δὲν ξέρω τί σχέση ´εχουν ὄλα αύτά μέ τήν περίπτωση τῆς Σκωτίας καί τοῦ Γαλλικού Καναδᾶ. Παρατηρῶ ὅμως ὄτι στήν Άμερικανική καί τή Γαλλική Ἐπανάσταση, καί σύμφωνα μέ το σχῆμα τοῦ Τοκβίλ, στήν ούσία ἔχει ἤδη αποκολληθεῖ ή κοινωνία ἀπό μιά παλαιότερη δομή, καὶ ἠ ανεξαρτησία δίνει διέξοδο σὲ αὐτὸ ποὺ ἤδη ὑπάρχει, κάπως σὰν καισαρική τομή ἤ κα'ι άπλή γέννα. Ἠ Ἐλλάδα εἶναι φαίνεται ἰδιαιτερότητα. Έγώ νομίζω ὄτι ό ἑλληνικὸς πολιτισμός, ἀντίθετα άπὸ αὐτό ποὺ λέει παραπάνω ὁ κος Γιάγκος, ἔχει κατανοήσει ἀπὸ τὴν άρχαιότητα τὴν ἀνάγκη γιὰ οἰκουμενικότητα, γι`άυτό καὶ ἄπαξ καὶ ἀποκολλήθηκε άπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. Τὴν ἀδυναμία του νὰ στεριώσει κράτος τὴ θεωρῶ προσόν.


  ReplyDelete
 12. Ἡ Σκωτία καὶ ή Καταλωνία θέλουν νὰ μποῦνε στὴν παγκομιοποίηση, ὄχι στὴν οἰκουμενικότητα. Στὴν οἰκουμενικότητα δὲν μπαίνεις, εἶσαι ἤδη.

  ReplyDelete
 13. Μᾶλλον τό ἀντίθετο. Ἡ Σκωτία ἤθελε τήν ἔξοδο ἀπό τό globalization στό ὁποῖο ἔχει συρθεῖ. Ἡ ἐπιμονή τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἰνστιτούτων καί ἡ τρομοκράτηση τῶν ψηφοφόρων δέν ἀποσκοποῦσε στό να παρεμποδίσει τήν εἴσοδο τῆς Σκωτίας στήν παγκοσμιοποίηση ἀλλά τήν παραμονή της στό σύστημα τῆς ἰδιοτέλειας, τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, τοῦ κακῶς ἐννοουμένου ἀνταγωνισμοῦ κλπ.
  http://katotokerdos.blogspot.co.uk/2010/11/online.html

  ReplyDelete
 14. Xμμμμ.. Ἐδῶ εἶναι τό θέμα. Οἰ άρθρογράφοι πού έκτιμῶ, π.χ. ό Τάκης Φωτόπουλος καί ό Δελαστὶκ θεωροῦν ὄτι στὴν κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε τὸ έθνικό κράτος εἶναι ἀσφάλεια καὶ ἠ παγκοσμιοποίηση ἐπιστροφή στὸ φεουδαρχικὸ μεσαίωνα. Θεωρῶ ὄτι κάνουν μέγα λάθος καὶ ὄτι τόσα χρόνια στὴν Άριστερὰ τοὺς ἔχουν κάνει νὰ μπερδεύουν τὸ κοινὸ ὄραμα μὲ τὴν πραγματικότητα. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυσὴ μου τὸ ἐθνικὸ κράτος εἶναι ΗΔΗ φεουδαρχικό καὶ ποτὲ δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ κομμουνιστικὴ κοινωνία. Τὸ άντίδοτο στὴν παγκοσμιοποίηση εἶναι ἠ οἰκουμένη, ὄχι τὸ ἐθνικὸ κράτος.

  Σὲ έπίπεδο νομισμάτων, ἠ λύση π.χ. δὲν εἶναι ή δραχμή, ποὺ θὰ τὴ φάει τὸ δολλάριο, ἀλλὰ τὸ ευρὼ χωρὶς κεντρικὴ τράπεζα.

  ReplyDelete
 15. Τὸ κόλλημα ποὺ ἔχουν οἱ μαρξιστές καὶ ὀφείλεται στὴν άντιφατικὴ χριστιανικὴ θεολογία εἶναι ὄτι ἀπὸ ἔνα πράγμα κακό,π.χ. τὸ έθνικὸ κράτος, μπορεῖ στὸ μέλλον νὰ προκύψει κάτι καλό. Ἐνῶ αὐτό εἶναι τελείως μὰ τελείως παράλογο.

  ReplyDelete
 16. Ὁ Τάκης Φωτόπουλος νομίζω πῶς θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ ἐθνικισμοῦ χρησιμοποιεῖται ὡς πρόσχημα καί προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ προώθησις συμφερόντων τῆς υπερεθνικῆς ἐλίτ. Νομίζω ἐπίσης πῶς ὁ Τάκης Φωτόπουλος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀριστερά ἔχει πέσει σἐ αὐτἠ τήν παγίδα τῆς ὑπερεθνικῆς ἐλίτ ἀλλά πέραν αὐτοῦ δέν νομίζω τό ἐθνικό κράτος ἀσφάλεια ἤ τουλάχιστον αὐτό λέει ἡ δική μου ἀνάγνωση.
  http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_09_21.html

  ReplyDelete
 17. Mὰ λέει " [...] πραγματική ανεξαρτησία και αυτοδυναμία, δηλαδή εθνική και οικονομική κυριαρχία, είναι αδύνατες μέσα στην ΝΔΤ γενικά, και την ΕΕ ειδικότερα".

  Τὶς θεωρεῖ θετικὲς ἔννοιες, ἕστω καὶ προσωρινᾶ.Παραπάνω ὐποστηρίζω ὄτι "ἐθνική και οἰκονομική κυριαρχία" σημαῖνει φεουδαρχία.

  ReplyDelete
 18. Έξάλλου αὐτό φαίνεται καὶ ἀπό τ'ην ἔκφραση "ἐθνική καὶ οἰκονομική κυριαρχία". Ποῦ θὰ άσκεῖται αὐτή ; Ἄσε δὲ, ἀπό ποιὸν.

  Τὸ ἐθνικὸ κράτος εἶναι ἕνα φέουδο.

  ReplyDelete
 19. Νομιζω οτι μπερδεψατε το εθνικο κρατος με το προτεκτορατο.
  Κατ αρχας να παρατηρησω οτι ο πολιτισμος γεννηθηκε σε εθνικα κρατη στην Ελλαδα και αναβιωσε σε εθνικα κρατη στην Ευρωπη.
  Το επιπεδο ζωης που προσφεραν τα εθνικα κρατη στους πολιτες τους ειναι ανεπαναληπτο. Μου φαινεται Κωνσταντη οτι καθεσαι στον υπολογιστη σου στην ασφαλεια και την ανεση που σου παρεχει ενα εθνικο κρατος και ονειρευεσαι να γινεις δουλος και να φιλας ποδαρια σουλτανων και φεουδαρχων.
  Το θεμα της δουλειας στην αρχαια Ελλαδα ειναι παντελως ασχετο με το θεμα μας. Εγω δεν υποστηριξα οτι πρεπει να γινουμε σαν τους δουλους αλλα σαν τους πολιτες.
  Στις φεουδαρχικες κοινωνιες του μεσαιωνα δεν χρειαζοντουσαν δουλους γιατι οι κατοικοι της χωρας τους στοιχιζαν φθηνοτερα. Δεν τους αγοραζαν, δεν τους ταιζαν, δεν τους γιατροπορευαν, δεν χανανε τιποτε αν πεθαιναν απο την κακομεταχειριση. Το μονο που χρειαζοταν ηταν να εχεις καμμια εκατοστη καταφρακτους ιπποτες για να τους υποταξεις.
  Αυτο λοιπον που λεω ειναι οτι τα πολιτευματα που χρησιμευαν στους πολιτες τοτε, μας δειχνουν τον δρομο και σημερα και οτι η νοοτροπια αυτη του ελευθερου πολιτη που συμμετεχει στα κοινα και υπερασπιζει την πατριδα του ειναι οτι καλυτερο εβγαλε ποτε η ανθρωποτητα.
  Οι δουλοι που τοτε ηταν απαραιτητοι, τωρα δεν ειναι. Εχουμε μηχανες.
  Για να υπαρχουν ομως πολιτες που να διοικουν το κρατος τους πρεπει να υπαρχει και μια κοινοτητα πολιτισμου και αποψεων.
  Προσπαθηστε να φτιαξετε δημοκρατια απο τους κατοικους της σημερινης Ελλαδας.
  Ποια θεληση τους θα επιβαλλουν; Οι μισοι θα προτιμουσαν να ειμαστε Τουρκια. Αλλοι ειναι σιιτες αλλοι σουνιτες αλλοι χριστιανοι αλλοι Εβραιοι. Ποια ειναι η θεληση του λαου αυτου που θα πρεπει δημοκρατικα να την επιβαλλει;
  Ενα τετοιο κρατος μονο δια της επιβολης ανωθεν μπορει να σταθει. Αυτη ειναι μια αυτοκρατορια πολυεθνικη που δεν μπορει να διοικηθει απο τους πολιτες της γιατι η καθε ομαδα θελει διαφορετικα πραγματα. Αν αφησεις δημοκρατικα να αποφασισουν, θα διαλυθει.
  Το θεμα δεν ειναι φυλετικο στην ουσια. Αλλωστε και η καθε φυλη καποτε δημιουργηθηκε απο καποιους πληθυσμους που δεν ειναι απαραιτητο να ηταν ομοεθνεις. Γι αυτο και καμια σημασια δεν εχει αν ειμαστε απευθειας απογονοι των προγονων μας, αλλα αν εχουμε την απαραιτητη ομοιοτητα για να δημιουργησουμε ενα κρατος το οποιο θα υπακουει στις θελησεις μας.
  Τα εθνη εξακολουθουν και σχηματιζονται και σημερα. Αν η Ευρωπαικη ενωση πετυχαινε, οι Ευρωπαιοι σε καποια χρονια θα ηταν μια φυλη και συγγενεις λογω των επιγαμιων και του ανακατεματος του πληθυσμου. Βλεπετε ομως οτι παρολη την συγγενεια του πολιτισμου και της φυλης και την θετικη ανταποκριση που ειχε σαν ιδεα στους Ευρωπαιους, στην πραξη δεν ειναι καθολου ευκολο να αναμιχθουν. Η Γερμανια σαν αλλη Αθηνα μετατρεπει την συμμαχια σε ηγεμονια και τους συμμαχους σε δουλους.
  Η σχιζοφρενεια των αριστερων αποψεων ειναι οτι ενω ξερουν οτι η μαχη ειναι ταξικη, προσπαθουν να την κερδισουν διαλυοντας τα εθνικα κρατη που ειναι τα μονα που μπορουν να εξασφαλισουν οτι φτωχοι και πλουσιοι ειναι το ιδιο πολιτες. Η ιδιοτητα του πολιτη δεν εχει να κανει με τον πλουτο.

  ReplyDelete
 20. Το αν η Ελλαδα ελευθερωθηκε σαν προτεκτορατο και ο κοινοβουλευτισμος την κρατησε σ αυτην την κατασταση δεν ειναι λογος να θελουμε να ξαναφερουμε τους Τουρκους.
  Πρεπει να ολοκληρωσουμε την απελευθερωση της.
  Το οτι οι ηγετες της στις περισσοτερες περιπτωσεις ηταν αθλιοι δεν σημαινει οτι οι ηγετες της παγκοσμιοποιησης θα ειναι καλυτεροι. Το αντιθετο θα συμβει αφου ο μικρος ελεγχος που ειχαμε πανω στους ηγετες μας εχει ηδη εξαφανιστει στην ΕΕ.
  Συνοψιζοντας λεω οτι ο εθνικισμος ειναι η βαση για ενα πολιτευμα οπου ο λαος θα επβαλλει την θεληση του. Το οτι υπαρχουν εθνικιστες που δουλευουν τον κοσμο δεν σημαινει τιποτε. Σε ολες τις ιδεολογιες υπαρχουν τετοιοι.
  Στα πολυεθνικα κρατη υπαρχει αναγκη επιβολης ανωθεν γιατι δεν υπαρχει λαος που να εχει μια θεληση να επιβαλλει.
  Πεστε μου εναν λογο για τον οποιο η παγκοσμια εξουσια θα ενδιαφερθει για την δικαιοσυνη και την ιση κατανομη του πλουτου.
  Πεστε μου τι θα την εμποδισει να συμπεριφερθει οπως ολοι οι αυτοκρατορες. Τα πραγματα μαλιστα ειναι ακομη χειροτερα γιατι οι αυτοκρατορες μερικες φορες καλοπιαναν τον λαο για να τον εχουν συμμαχο εναντιον της ολιγαρχιας.
  Η ολιγαρχια που κυβερναει τωρα την οικουμενη το μονο που χρειαζεται ειναι οι εκατο καταφρακτοι ΜΑΤατζηδες (προς το παρον) για να μας παρει τα παντα.
  Πεστε μου γιατι δεν θα το κανει.
  Πεστε μου πως θα την εμποδισουμε.
  Θα διαπιστωσετε οτι δεν υπαρχει τιποτε να πειτε.
  Και σας το λεω ετσι αλλαζονικα για να σας προκαλεσω να απαντησετε σ αυτα τα ερωτηματα και να μην μιλατε περι ανεμων και υδατων.

  ReplyDelete
 21. Τό ἀντίδοτο στήν παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ διατήρηση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων σέ ἕνα κοινωνικό περιβάλλον στό ὁποῖο κυβερνᾶ ἡ φρόνησις. Ἐάν αυτό ἐπιτυγχάνεται μέσω τοῦ ἐθνικισμοῦ αὐτό εἶναι μιά ἄλλη ὑπόθεσις.

  ReplyDelete
 22. Εγω δεν υποστηριξα οτι πρεπει να γινουμε σαν τους δουλους, αλλα σαν τους πολιτες, λεει ο κος Γιαγκος. Η εννοια του πολιτη προυποθετει εκεινη του δουλου. Μα ειναι προφανες, να παρει η ευχη ! Εγω δεν θελω να εχω στο κεφαλι μου τη δουλεια κανενος διοτι η δουλεια του με κανει και εμενα δουλο. Τελεια και παυλα.

  ReplyDelete
 23. Αρνουμαι τον εκβιασμο η πολιτης, η δουλος. Η δουλεια ειναι ο ιδιος ο εκβιασμος. Αρνουμαι οπôιονδηποτε εκβιασμο.

  ReplyDelete
 24. Μπορεις να το αρνησε με την ανεση σου τωρα, αλλα να φροντισεις να μπορεις να αρνησε οτι γουσταρεις και στο μελλον. Πολυ φοβαμαι οτι ετσι οπως παμε θα γυρισουμε σε εποχες που μια αρνηση ηταν αρκετη για να χασεις το κεφαλι σου.
  Εγω δεν σου ειπα να διαλεξεις τιποτε. Σου ειπα οτι μπορουμε ολοι να ζουμε με τον τροπο των πολιτων. Δεν χρειαζονται σημερα δουλοι που να αναλαβουν τις βιοποριστικες εργασιες. Εχουμε μηχανηματα που αξιζουν οσο χιλιοι εργατες.
  Επομενως υπαρχει η ανεση, αφου "δουλεψουμε" μερικες ωρες την ημερα να ειμαστε πολιτες τις υπολοιπες.

  ReplyDelete
 25. Τα σημερινα εθνικα κρατη, επειδη ακριβως προερχονται απο την εξελιξη ενος φεουδαρχικου συστηματος, χρησιμοποιουν οσο μπορουν τους πολιτες σαν δουλους.
  Εννοω οτι ο κοινοβουλευτισμος δεν δινει πραγματικες δυνατοτητες στους πολλους να εχουν πραγματικη εξουσια.
  Παρολα αυτα, οι πολεμοι, που αν το προσεξετε καλυτερα δεν ειναι αποτελεσμα των εθνικων κρατων αλλα της προσπαθειας καταστροφης τους, αναγκασαν την ολιγαρχεια να ειναι προσεκτικη με τους οπλισμενους λαους. Ετσι τις τελευταιες δεκαετιες η ζωη στην Ευρωπη εγινε τοσο ευχαριστη οσο δεν ειχε γινει ποτε αλλωτε.
  Μετα την πτωση της ΕΣΣΔ που λειτουργουσε αποτρεπτικα στην παγκοσμιοποιηση οι λαοι δεχονται μια επιθεση σε ολα τα μετωπα. Η ολιγαρχιες της Ευρωπης δεν θα ανεχθουν πια τους πολλους να εχουν να τρωνε. Η ενωσεις κρατων ευννουν τους λιγους που ειναι πιο ευελικτοι και οργανωνονται ευκολα, ενω δεν παραπλανωνται σχετικα με τον στοχο τους, αφου ειναι μονο ενας. Η κονομα.
  Ετσι οι λαοι δεν δεχονται πια την πιεση της δικης τους ολιγαρχιας την οποια θα μπορουσαν να αντιμετωπισουν, αλλα της παγκοσμιας που ενωνει τις δυναμεις της οπου υπαρχει αναγκη.
  Ειμαστε στα προθυρα ενος νεου πολεμου, που προς το παρον εχει περιορισθει στην μεση ανατολη, αλλα ο πραγματικος στοχος ειναι ο Πουτιν και το Κινεζικο καθεστως που δεν θελουν να υποταχθουν στην παγκοσμια τραπεζοκρατια.
  Φαινεται οτι η οικονομικη φουσκα των τραπεζων η θα κατακτησει ολη την ανθρωποτητα και μετα θα επιβαλλει δια της βιας τις θελησεις της, η θα καταστραφει αν οι λαοι βρουν καταφυγιο στο συνασπισμο τους με καποιες μεγαλες χωρες.
  Ετσι ο πολεμος μοιαζει αναποφευκτος, αν οι λαοι της Ευρωπης δεν παρουν την κατασταση στα χερια τους τσακιζοντας τους τραπεζιτες και τις πολυεθνικες που τους ελεγχουν.
  Αυτος ειναι κι ο λογος που ο εθνικισμος πολεμιεται με τετοια λυσσα. Γιατι η Ευρωπαικη ηγεσια σημερα δεν φροντιζει για τα συμφεροντα των λαων της αλλα για την κυριαρχια των τραπεζιτων στον κοσμο.

  Υ.Γ
  Ακομη κανεις δεν απαντησε στις ερωτησεις μου.

  ReplyDelete
 26. Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ. Ὄπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ λεγόμενά σας, τὸ κράτος εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς.

  ReplyDelete
 27. Εγω ρωτησα με ποιο τροπο νομιζετε οτι μπορουν οι λαοι να ελεγχουν την εξουσια σε μια πολυεθνικη αυτοκρατορια και αν δεν μπορουν τι νομιζετε οτι θα ειναι αυτο που θα την σταματησει απο την υποδουλωση τους.
  Δεν νομιζω οτι αυτο που μου λες ειναι απαντηση.
  Και βεβαια δεν τρεχει και τιποτε αν δεν απαντησεις σ εμενα, αλλα πρεπει οπωσδηποτε να απαντησεις στον εαυτο σου.
  Ειναι τελειως παραλογο να θελεις να γινεις δουλος στον πρωτο που θα στο ζητησει.
  Αυτο ομως ακριβως κανεις οταν θελεις να τεθεις υπο την εξουσια μηχανισμων που δεν υπαρχει περιπτωση να ελεγξεις και που δεν εχεις καμια εξασφαλιση, ουτε καν ενδειξη, οτι θα ενδιαφερθουν για το καλο σου.
  Αντιθετως η μεχρι σημερα πορεια της ΕΕ και της παγκοσμιοποιησης δειχνουν οτι το μελημα της ειναι να γδυσει τους λαους και να παραδωσει ολον τον πλουτο του κοσμου στους τραπεζιτες.
  Το να γινεις δουλος δια της βιας σε ισχυροτερους ειναι ηδη ταπεινωτικο.
  Το να σε κοροιδευουν και να γινεις δουλος με την θεληση σου, ειναι τελειως εξευτελιστικο.
  Το εθνιμο κρατος δεν ειναι η ψευδαισθηση της ελευθερης επιλογης αλλα η ελπιδα ενος λαου να ζησει οπως επιθυμει αυτος. Αυτο δεν σημαινει πως αν φτιαξει κρατος θα ζησει ζωη χαρισαμενη οπωσδηποτε, μια και αυτο εξαρταται απο τον τροπο που θα το φτιαξει. Σημαινει ομως οτι ειναι το πρωτο αναγκαιο βημα.
  Για να θυμηθω και λιγο την μαθηματικη διατυπωση που καποτε μου φαινοταν ακαταλαβιστικη, το κρατος ειναι η αναγκαια αλλα οχι και ικανη συνθηκη για την ευημερια του λαου.

  ReplyDelete
 28. Εγω ρωτησα με ποιο τροπο νομιζετε οτι μπορουν οι λαοι να ελεγχουν την εξουσια σε μια πολυεθνικη αυτοκρατορια.

  Σὰς ἀπάντησα, δὲν μποροῦν. Ό ἔλεγχος εναι ψευδαίσθηση.

  ReplyDelete
 29. Ό Θεός ποὺ ἐλέγχει τὸ σῦμπαν εἶναι ψευδαισθητικὴ προβολὴ τοῦ άνθρώπου. Ὀ αὑτοκράτωρ ποὺ μεσολαβεῖ μεταξῦ Θεοῦ καὶ λαοῦ, σὰν τον Τσάρο τὸν Ἰβὰν τὸν Τρομερὸ, εἶναι ψευδαίσθηση εἰς τὴ δευτέρα. Τὸ συμβούλιο τῶν βογιάρων ποὺ περιορίζει τὶς ἐξουσίες τοῦ αὐτοκράτορα εἶναι ψευδαίσθηση εἰς τὴν τρίτη. Καὶ τὸ κοινοβούλιο ποὺ περιορίζει τοὺς βογιάρους εἶναι ψευδαίσθηση εἰς τὴν τετάρτη. Δὲν ὐπάρχει ἔλεγχος.

  ReplyDelete
 30. Αν τα πραγματα ηταν ετσι, τοτε δεν θα ζουσες στην Γαλλια. Θα μπορουσες να ζεις στην Κινα η στο Ιραν η στην Β. Κορεα.
  Το οτι τιποτε δεν ειναι πληρως ελεγχομενο, δεν σημαινει σε καμια περιπτωση οτι δεν προσπαθουμε να ελεγξουμε οσο μπορουμε τα πραγματα για να λειτουργουν προς το συμφερον μας.
  Η ερωτηση λοιπον στην οποια απαντας με ανατολιτικες υπεκφυγες, ειναι αν υπαρχει περιπτωση να ελεγχθει μια πολυεθνικη η παγκοσμια εξουσια.
  Εγω υποστηριξα πως ενα εθνικο κρατος μπορει να ελεγχεται απο τους πολιτες του σε καποιο βαθμο τουλαχιστον.
  Το μονο που θα μπορουσα να καταλαβω απο το σχολιο σου ειναι οτι δεν μπορεις να ελεγχεις ουτε το εθνικο ουτε το πλυεθνικο κρατος. Αυτο ομως ειναι σιγουρα λαθος.
  Υπηρξαν πολλα εθνικα κρατη στα οποια ο λαος τους ειχε τον ελεγχο σε καποιον βαθμο.
  Βρες μου εσυ μια πολυεθνικη αυτοκρατορια οπου ο λαος δεν ηταν δουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βυζάντιο , u know;

   Το έχεις ακουστά;;Το έχεις ψάξει καθόλου ή φοράς παρωπίδες επειδή είσαι κατά του Χριστιανισμού;;

   Ίσα ίσα το ανάποδο συμβαίνει.Σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες η δουλεία μειώνεται.Ήδη από την ρωμαική αυτοκρατορία είχε αρχίσει να μειώνεται η δουλεία και το Βυζάντιο αργότερα έθεσε τη δουλεία ως παράνομη με νόμους.
   O Μ.Κωνσταντίνος είχε πάρει μέτρα κατά της δουλείας.

   Οι δούλοι υπάρχουν αποκλειστικά στα εθνικά κράτη.

   Και αυτό που λέω δε σημαίνει ότι υποστηρίζω τους εργάτες ή τον κομμουνισμό.Προς Θεού.

   Η πολυεθνικότητα και η άμεση ανταλλαγή παραδόσεων και ιδεών καταργεί τη δουλεία.Η ιστορία αυτό έχει δείξει και αυτήν και μόνο αυτήν εγώ εμπιστεύομαι.

   Αυτή είναι η γνώμη μου.

   Delete
  2. Kαὶ ἐγὼ μὲ τὴ σειρὰ μου δὲν ἀπάντησα καθόλου με ὐπεκφυηές, ὀύτε ἀνατολίτικες οὔτε πολίτικες οὔτε γιαννιώτικες οὔτε σμυρνιώτικες. Αὐτὰ ποὺ λέω τὰ ἔννοῶ. Τὶ πάει νὰ πεῖ ἔλεγχος τῶν πολιτῶν ; ΠΟΥ τον εἴδατε στὴ ζωή σας τὸν ἔλεγχο ῥε παιδιά ; Ὁ ἔλεγχος εἶναι μιὰ ΕΡΜΗΝΕΙΑ.

   Delete
  3. Δεν υπάρχει έλεγχος μωρέ.Με ακραίους μιλάς.Χρυσαυγίτης είναι.Τι δε καταλαβαίνεις;;;

   Αυτοί φαντάζονται πράγματα και βλέπουν εφιάλτες με Εβραίους σοτν ύπνο τους.

   Delete
 31. Η πολυπολιτισμικότητα , αν συμβεί υπό προυποθέσεις(όχι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δηλαδή) , αναδεικνύει πάντα τον πολιτισμό που θα υπερτερήσει.Τον ελληνικό δηλαδή.Αυτό έγινε και στη Ρώμη και στο Βυζάντιο.

  ReplyDelete
 32. Ἐπαναλαμβάνω ὄτι ἔλεγχος δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει μόνο ΑΠΟΠΕΙΡΑ ἐλέγχου. Καὶ ἠ ὀποία δὲν πετυχαίνει ποτέ. Δὲν ὐπάρχει ἔλεγχος διότι ἠ προσοχή εἴναι ἀνεξέλεγκτη. Ἔτσι τάκανε ὀ Θεούλης.

  Κανείς δὲν μπορεί νὰ ἐλέγξει τὸ ο,τιδήποτε.

  ReplyDelete
 33. Στὴ μάχη τοῦ Μαραθῶνα, γιὰ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα σὲ πολυεθνικὴ αύτοκρατορία καὶ μικρὸ κράτος, οἰ Αθηναῖοι νικούν διότι πάνε μὲ τὴ φορὰ τῶν πραγμάτων, ἐνῷ οἰ σατράπες προπαθοῦν νὰ έλέγξουν μὲ μαστίγια.Μιὰ-δυὸ γενιὲς μετὰ οἰ Ἀθηναῖοι τρῶνε τὰ μοῦτρα τους διότι πάνε νὰ κάνουνε τὰ ἴδια μὲ τοὺς Πέρσες.

  ReplyDelete
 34. Ἄλλη διαφορὰ εἶναι ὄτι στὶς μικρές κοινωνίες ποὺ ὀ καθένας πρέπει νὰ κάνει πολλές δουλειές ἔχουμε πολυθεἰσμό, ἐνῷ στὶς τεράστιες γιὰ νὰ μὴ χαωθεῖς βρίσκεις μιὰ ὐποτιθέμενη κεντρικὴ ἀρχὴ ποὺ εἶναι ὀ μονάρχης-θεός. Ἀλλά εΐναι καὶ οί δύο τελείως ἀνεξέλεγκτες.

  ReplyDelete
 35. έπειδὴ λοιπόν ᾶς τάπρηξα και πάλι, συγκεφαλιώνω. Καμία άπόφαση κανενός προσώπο ἤ ὀργανισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ παράξει ἀποτέλεσμα ώφέλιμο, ἤ μάλλον σκέτα άποτέλεσμα. Ἠ ἰστορία δὲν γίνεται μὲ τὴ βούληση, οὔτε καὶ με δημοψηφίσματα. Τὰ πολιτεύματα καὶ οἰ ανεξαρτητοποιήσεις κρατῶν έπίσης. Ύπάρχει ἔνας κάποιος χώρος- δυστυχῶς- στὴν ίστορία γιὰ άποφάσεις. Ὄλες οἰ άποφάεις εἶναι καταστροφικές. Ὄλοι οἰ λογοτέχνες, ὄλοι οἰ δραματικοὶ συγγραφεῖς (Οίδίπους Τύραννος) συμφωνοῦν σὲ αὐτό. Τὰ πολιτεύματα δὲν ´εχουν σημασία. Αύτό ποὺ ἔχε σημασία εἶναι τὸ άνθρώπινο πνεῦμα, δότι αύτό εἶναι ό κόσμος. Τὸ καλύτερο πνεῦμα καὶ τὸ καλύτερο πολίτευμα εναι άναγκαστικά αὐτό πο.υ ἔχουμε τῶρα ποὺ μιλᾶμε. Ὀ άστικός πολιτιμός πῆρε ὰν κακέκτυπο τὴν ἀθηναίκή ἐκκλησία τοῦ Δήμου καὶ θεώρησε άφελῶς καὶ ιδιοτελῶς ὄτι οἱ Ἀθηναῖοι μαζευόντουσαν καὶ άποφασίζανε γιὰ τὰ πάντα. Ούδὲν άναληθέστερον. Πολῦ άπλάμεταφέρανε τὴν ἰδέα τῆς άπολύτου μοναρχίας στὸ παρελθὸν δικῆς τους κοπῆς. Καὶ ´ετσι φανταόμαστε και έμεῖς τοὺς Κεμπεκουὰ καὶ τοὺς Σκωτσέζους νὰ μαζεύονται ὄλοι μαζί σὲ μιὰ παμπ καὶ νὰ άποφασίζουνε γιὰ άνεξαρτητοποίηση. Ό Κος κιτσίκης ξέρει πόσο τὰ δημοψηφίσματα βασίζονται σὲ αὐτὴ τὴν ψευδαίσθηση.

  ReplyDelete
 36. Κατ αρχας Ενοχε κοψε αυτες τις ανοησιες περι ακραιων και φασιστων και χρησιμοποιησε αν εχεις επιχειρηματα. Δεν νομιζω οτι εχω πει τιποτε ακραιο. Δεν νομιζω οτι υπαρχει καν τιποτε ακραιο εφοσον υποστηριζεται απο την λογικη.
  Μονο για ακραιες ανοησιες θα μπορουσαμε να μιλησουμε. Για τον Θεο πχ που αφου εφτιαξε δισεκατομμυρια γαλαξιες με δισεκατομμυρια αστρα και πλανητες τον καθενα, μετα κοιταξε σ εναν κοκκο αμμου στο συμπαν και βρηκε εναν τσομπανη που εβοσκε τα γιδια του σ ενα βουνο και κατεβηκε κι εκανε μαζι του συμφωνιες.
  Τα περι ελευθεριας στο Βυζαντιο μονο σαν καλαμπουρι μπορω να τα παρω.
  Μπορεις να διαβασεις αν θες τον Παπαρηγοπουλο που μαλιστα γραφει και ως απολογητης του Βυζαντιου εναντιον των Δυτικων.
  Υπαρχουν και οι πραξεις των Αποστολων οπου ο Παυλος δινει και συμβουλες για το πως πρεπει ο δουλος να υπακουει τον αφεντη του.
  Το ξαναειπα οτι στις αυτοκρατοριες δεν χρειαζεται ξεχωριστη ταξη δουλων γιατι ειναι ολοι δουλοι.
  Το θεμα δεν ειναι να γινουμε ολοι δουλοι, αλλα να ειναι ολοι ελευθεροι.
  Για ποιον λογο ο αυτοκρατορας και οι αρχοντες του Βυζαντιου να μην εχουν στην κατασταση του δουλου τον λαο; Απο φιλανθρωπια;
  Ετσι κι αλλιως με τον πλουτο που του κλεβανε πληρωναν μισθοφορους για να τον υποτασσουν στην εξουσια τους. Κανεναν λογο δεν ειχαν να του φερονται καλα. Ουτε ακομη και η επιβιωση του δεν τους ενοιαζε αφου μπορουσαν να φερουν οπως και σημερα δουλους απο εξω.
  Να θυμισω οτι και στην τουρκοκρατια δεν υπηρχε ειδικη ταξη δουλων. Ηταν ολοι ραγιαδες. Ακομη και οι φτωχοι μουσουλμανοι.
  Ο Πλατωνας υποστηριζε και πολυ σωστα οτι στην Περσια ο μοναδικος ελευθερος ειναι ο βασιλιας. Ολοι οι αλλοι ακομη και οι παμπλουτοι σατραπες ηταν δουλοι του αφου μπορουσε να τους τα παρει ολα και να τους κοψει το κεφαλι οποτε ηθελε.
  Οταν πριν απο τριαντα περιπου χρονια διαβασα στον Ηροδοτο οτι ο Πεισιστρατος υποδουλωσε τους Αθηναιους με ξενισε η λεξη. Δεν ειχα σκεφτει οτι ενας τυραννος κανει δουλους αυτους που υποτασσει. Για μενα ο δουλος ηταν ο αγορασμενος υπηρετης. Ο Ηροδοτος ομως ηξερε πολυ καλα τι ελεγε και ο δουλος δεν ειναι αυτος που αγοραζεται αλλα αυτος που υποτασσεται στην εξουσια αλλου.
  Στα εθνικα κρατη μπορει να υπαρχουν δουλοι μπορει και οχι.
  Εγω μεγαλωσα σε εθνικο κρατος αλλα δεν ειχα δουλους.
  Αν ομως οπως δειχνουν τα πραγματα αναγκαστω να εργαζομαι για 400 ευρω (αν εχω δουλεια) και να φιλαω κατουρημενες ποδιες για να επιβιωσω, χωρις να εχω την δυνατοτητα να αντιδρασω και βλεποντας την ολιγαρχια να ζει σε μια απιστευτη χλιδη, τοτε σε τι θα διαφερω απο τον δουλο;
  Ποσο μακρυα νομιζεται οτι ειναι η εποχη που οταν περναει ο "αρχοντας" θα πεφτουμε στα τεσσερα να προσκυναμε;
  Εκεινο που υποστηριζω ειναι οτι σε εθνικα κρατη αυτο ειναι πολυ δυσκολο να γινει ενω στα πολυεθνικα ειναι σχεδον σιγουρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχε λίγο χιούμορ ρε παιδάκι μου!

   Πωπω τι είστε εσείς!

   Διαφωνώ απλά και σου επισημαίνω ότι ο Μ.Κωνσταντίνος μείωσε τη δουλεία.

   Στην Αθήνα το 75% ήταν δούλοι , θες δε θες.Όλοι οι ιστορικοί το λένε ότι υπήρχαν χιλιάδες δούλοι στην Αθήνα και τη Σπάρτη,Οι φιλόσοφοι και οι ρήτορες που εμείς σήμερα θαυμάζουμε ήταν η μικρή , μειοψηφική εξαίρεση και ήταν η φωτεινή πλευρά.Η σκοτεινή είναι πολύ μεγαλύτερη.

   Στο πολυπολιτισμικό Βυζάντιο η δουλεία μειώθηκε!

   Στην Ελλάδ που τον είδες τον έλεγχο;;;

   Μήπως στους εφιάλτες σου από τους κακούς Εβραίους;;

   χαχαχα

   Delete
  2. Θα επαναλαβω οτι δεν διαφωνω για την δουλεια στην αρχαια Ελλαδα.
   Φαινεται ομως οτι για να δημιουργηθει ενας πολιτισμος τετοιος εκεινη την εποχη ηταν απαραιτητη.
   Τωρα δεν ειναι.
   Ο Μ. Κωνσταντινος μειωσε την δουλεια γιατι δεν υπηρχε αναγκη δουλων.
   Οταν εσυ ας πουμε θελεις εναν υπηρετη να σου σκουπιζει και να σου μαγειρευει, τι θα προτιμησεις; Να αγορασεις εναν δουλο, που θα πρεπει να τον ταιζεις να τον κοιμιζεις καπου και να τον γιατροπορευεις οταν αρρωσταινει και να τον κυνηγας αν ειναι τεμπελης, η να δωσεις 300 ευρω σε μια "ελευθερη" Ελληνιδα η αλλοδαπη για να κανεις την δουλεια σου;
   Οι δουλοι στην αρχαια Ελλαδα ειχαν και τρωγανε και μερικοι ηταν και πλουσιοι. Οι κολιγοι ομως ειτε πειναγανε ειτε κρυωνανε ειτε πεθαινανε δεν βλαπτανε σε τιποτε τους τσιφλικαδες.
   Η πεινα και η ανεχεια δινουν στον αφεντη περισσσοτερα δικαιωματα πανω στους κατ ονομα ελευθερους απ οτι ο νομος πανω στους αγοραστους δουλους.
   Οι Ειλωτες της Σπαρτης μαζι με τους περιοικους ειχαν να διαθρεψουν το ανωτατο 8.000 πολιτες, οι οποιοι φροντιζαν να μην δουνε τα χωραφια τους να γινονται αντικειμενο διαρπαγης.
   Με δεδομενη την λιτη ζωη των Σπαρτιατων δεν ειναι παραξενο το οτι οι Ειλωτες πολλες φορες ζουσαν καλυτερα απο τους ιδιους.
   Οσο για την κατασταση στην Αθηνα την περιγραφει ο Ξενοφων

   ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ Δ ΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗ ΕΣΤΙΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΚΟΛΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΤΑΞΑΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΘΙ ΟΥΤΕ ΥΠΕΚΣΤΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΔΟΥΛΟΣ. ΟΥ Δ ΕΝΕΚΕΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΕΠΙΧΩΡΙΟΝ, ΕΓΩ ΦΡΑΣΩ. ΕΙ ΝΟΜΟΣ ΗΝ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΤΕΣΘΑΙ Η ΤΟΝ ΜΕΤΟΙΚΟΝ Η ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΑΝ ΟΙΗΘΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΕΠΑΤΑΞΕΝ ΑΝ. ΕΣΘΗΤΑ ΤΕ ΓΑΡ ΟΥΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩ ΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΥΤΟΘΙ Η ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΥΔΕΝ ΒΕΛΤΙΟΥΣ ΕΙΣΙΝ. ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΟΤΙ ΕΩΣΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΤΡΥΦΑΝ ΑΥΤΟΘΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΔΙΑΙΤΑΣΘΑΙ ΕΝΙΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΓΝΩΜΗ ΦΑΝΕΙΕΝ ΑΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ
   Των δουλων και των μετοικων πλειστη ειναι η ακολασια στην Αθηνα, και ουτε να κτυπησεις μπορεις ουτε να παραμερισει μπροστα σου ο δουλος. Γιατι δε γινεται αυτο θα σας πω. Εαν υπηρχε νομος να μπορει ο ελευθερος να κτυπησει δουλον η μετοικον, η τον απελευθερον, πολλες φορες θα χτυπαγε τον πολιτη νομιζοντας οτι ειναι δουλος. Διοτι ουτε ρουχα καλυτερα εχει εκει ο λαος απο τους δουλους και τους μετοικους, ουτε διαφορα στην μορφη. Αν και σε τουτο απορει κανεις , οτι δηλαδη αφηνουν τους δουλους να καλοπαιρνουν και μερικοι να τρεφονται μεγαλοπρεπως, και τουτο θα φανει οτι το κανουν για καποιο λογο.

   Μην μπερδευεις λοιπον τις εννοιες. Δουλος δεν σημαινει μονον τον αγοραστο, αλλα αυτον που ειναι για οποιονδηποτε λογο στην εξουσια αλλου.
   Βαλε τον εαυτο σου να εχεις διαφορες με ενα υπουργο η εναν καναλαρχη. Τι πιθανοτητες εχεις να βρεις το δικιο σου;
   Οταν στην χωρα σου οι ισχυροι μπορουν να σε λυωσουν σαν κουνουπι ελεγχωντας την δικαιοσυνη και τους πολιτικους, φαντασου τι θα γινει αν τα βαλεις με εναν Ευρωπαιο επιτροπο η εναν Εβραιο τραπεζιτη.
   Αν η φωνη σου δεν φτανει να ακουστει μεσα στην Ελλαδα φαντασου στην Ευρωπη. Αντε να ενδιαφερθουν οι Γαλοι και οι Γερμανοι για το προβλημα σου οταν δεν μπορεις να συγκινησεις ουτε τους πατριωτες σου.
   Το προβλημα σημερα ειναι οτι αντι για να ζηταμε περισοτερο ελεγχο των πολιτων στο κρατος τους, θελουμε να τους το αφαιρεσουμε τελειως.

   Delete
  3. Άντε πάλι.Ρε αφού είστε αθώοι , γιατί φοβάστε τη δίκη;;;

   Εμένα αυτός ο φόβος σας , ενοχή μου δείχνει ,όχι αθωότητα.

   Καθαρός ουρανός , αστραπές δε φοβάται.Τόσους μήνες τα ίδια και τα ίδια μας λέτε οι χ.α.ίτες και κλαίγεστε για ελεγχόμενη δικαιοσύνη και πάπαλα.

   Η φωνή σας δεν ακούγεται μέσα στην Ελλάδα γιατί δε γουστάρουμε τους ναζί.Δε ξέρω , σου έχει περάσει ποτέ αυτό από το μυαλό;;

   Δε γουστάρουμε ρε άνθρωπε ναζισμό και φασισμό στην Ελλάδα , τι να κάνουμε τώρα;;;

   Delete
  4. Εγω δεν σου μιλησα για την Χ.Α αλλα για σενα και για μενα.
   Αλλα αν θελεις ειναι καλο παραδειγμα.
   Οταν θα καταφερεις να μου βρεις ΕΝΑ στοιχειο που να δικαιολογει ας πουμε την προφυλακιση του Κουζηλου η του Ηλιοπουλου τοτε συζηταμε.
   Οταν ενα κομμα που εχει πισω του μισο εκατομυριο ανθρωπους εχει τετοια αντιμετωπιση επειδη "δεν γουσταρετε", φαντασου τον ιδιωτη που θα πεσει απεναντι τους.
   Εσυ βεβαια το τι γουσταρεις δεν εχει σημασια και μην το κανεις σαν την παροιμια " και η μυλωνου τον αντρα της με τους πραματευταδες".
   Σημασια εχει τι γουσταρει η παρεα του Μπομπολα πουχει ρημαξει τα δημοσια ταμεια και απο τους ελαχιστους που επιασαν δεν προφυλακιστηκε κανενας.
   Σημασια εχει τι γουσταρουν οι λαοπροβλητοι πολιτικοι που καταστρεψαν την χωρα μας.
   Σημασια εχει τι λενε και οι αδεκαστοι δικαστες μας που μας εκαναν την πιο διευθαρμενη χωρα της Ευρωπης και μια απο τις πιο διευθαρμενες στον κοσμο.
   Εσυ εισαι το κοροιδο που κτυπαει παλαμακια.
   Ναχεις υπ οψιν σου οτι εκτος απο τους βουλευτες υπαρχουν στην φυλακη και απλα στελεχη οπως αυτα που εκαναν το λαθος να αρπαχτουν στο Περαμα με τους κουμουνιστες του ΠΑΜΕ.
   Για εναν καυγα σαν αυτους που γινονται συνεχεια και ποτε κανενας ουτε δικαστηκε, οι μεν κουμουνιστες ειναι ολοι εξω, ενω οι χρυσαυγιτες προφυλακιστηκαν και αντιμετωπιζουν κατηγοριες για αποπειρα ανθρωποκτονιας και συμμετοχη σε εγκληματικη οργανωση.
   Δηλαδη κινδυνευουν να φυλακιστουν περισσοτερα χρονια απο τον Ξηρο.
   Προχθες ακουσα καποιοι για παρομοια αιτια εφαγαν 13,5 και 11,5 χρονια για πραγματα που οποιοσδηποτε αριστερος δεν θα ειχε ουτε προσαχθει.
   Κανε συγκριση ακομη και με τα προχθεσινα επεισοδια των αριστερων που αφου εκαψαν το Κερατσινι πηγαν να βαλουν φωτια και σ ενα λεωφορειο και πεταχτηκε ο κασμος εξω σαν τα ποντικια για να γλυτωσει την τυχη των θυματων της Marfin.
   Θα πρεπει να αναρωτηθεις ποιος δικαστης ακομη και αν δεν καταφερουν να τον στησουν, θα δικασει ανεπηρεαστα οταν ολοι οι πολιτικοι, οι δημοσιογραφοι και η ηγεσια της δικαιοσυνης εχουν δειξει ξεκαθαρα οτι οποιος αθωωσει χρυσαυγιτες δεν θα ξερει που να κρυφτει, ενω οι τρομοκρατες εχουν ηδη δειξει οτι ακουνε.
   Ελα στην θεση του δικαστη και μετα πες μου αν υπαρχει περιπτωση να γινει δικαιη δικη.
   Καποτε μια αοριστη δηλωση του Προεδρου η του Πρωθυπουργου θα την θεωρουσαν ανεπιτρεπτη παρεμβαση στο εργο της δικαιοσυνης.
   Τωρα, το να σε αποκαλει ο Προεδρος της δημοκρατιας "ναζιστικο μορφωμα", ο πρωθυπουργος και οι υπουργοι "εγκληματικη οργανωση" και η αντιπολιτευση δολοφονο και εγκληματια, ενω ολα τα καναλια σε βριζουν χωρις αντιλογο και οι τρομοκρατες σε σκοτωνουν ατιμωρητα θεωρειται οτι εξασφαλιζει στους κατηγορουμενος μια δικαιη δικη.
   Το θεμα λοιπον δεν ειναι οτι δεν γουσταρεις τον φασισμο, αλλα οτι δεν γουσταρεις την δικαιοσυνη, την ισονομια και την ισηγορια.
   Γουσταρεις οτι σου πει ο Αλαφουζος και ο Κοντομηνας.
   Επειδη οντως καθαρος ουρανος αστραπες δεν φοβαται, δεν βλεπω τον λογο που αποκλειστηκε η Χ.Α απο ολα τα μεσα ενημερωσης, ακομη και απο τα κρατικα που πληρωνουμε.
   Προφανως καποιοι φοβουνται να μην ακουσει ο κοσμος αυτα που εχουν να πουν.
   Το να σε βρισκει συμφωνο το οτι πρεπει να σου απαγορεψουν να ακουσεις τον αντιλογο, δεν ξερω πως να το χαρακτηρισω χωρις να γινω ιδιαιτερα προσβλητικος γι αυτο θα το αφησω ασχολιαστο.

   Delete
  5. Ουυυ τι να σου πω.Καθε μερα με αυτους μιλαω και πινω καφε.Με τον Αλαφουζο και τον Κοντομηνα.Ασε μας ρε φιλε με τους εφιαλτες σου.Γραφικος οσο δε παει καταντας.

   Κανατε τοσα πονγκρομ , σκοτωσατε τοσο κοσμο και μας το παιζετε και αθωες παρθενες τωρα.Υποκριτες , ιδιοι με τους ναζι ειστε και σας πειραζει που σας λενε κι ετσι ολοι στην Ελλαδα.

   Η φυλακιση θα ειναι δικαιη αν ερθει και σας αξιζει 110% , κατα τη γνωμη μου.

   Οι δικαστες κρινουν με νομιμοτητα και με.Αν εσεις φοβαστε για το αμαρτωλο παρελθον σας , μην το χρεωνετε στους δικαστες που θα σας φυλακισουν.Τετοια ναζιστικα ρουφιανικα κολπακια δε πιανουν εδω.Καντε τα στη Γερμανια , την πατριδα σας!


   http://www.youtube.com/watch?v=p_uc2mirpPY

   Εδω παντως ο δικος σας , αλλα λεει.Τους ξερουμε λεει τους δολοφονους των 2 παιδιων και δε τους πιανουμε.Και αλλα πολλα και ωραια λεει για αυτη τη συμμορια της σκοτεινης(το χρυσης τι το βαλατε , για μοστρα;) αυγης , για κατι λαμογια , για κατι δανειακια.Ελα μη στα πω ολα.Μιλαει το βιντεο μονο του.

   Προσεξε δε τα λεω εγω.ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ.

   ΜΗ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕ ΤΑ ΕΙΔΕΣ!


   "ΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΜΕ , ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΩ"

   Delete
  6. Κι επειδη οι αριστεροι ειναι μπαχαλακηδες θα γινουμε σαν τα μουτρα τους;;;

   Τι λογικη ειναι αυτη;;

   Delete
  7. Πρεπει καποτε να διαβαζεις και να προσπαθεις να απαντας στα επιχειρηματα που σου φερνουν.
   Επαναλαμβανω. Το βρισκεις ευκολο να βρεθει δικαστης αμεροληπτος, οταν ολοι οσοι κατεχουν θεσεις εξουσιας στην Ελλαδα και οχι μονο, συν τους τρομοκρατες τον απειλουν; Δεν σου δημιουργουνται ερωτηματικα για το πως λειτουργει τελικα η δικαιοσυνη; Το οτι οι δικαστες δικαζουν αντικειμενικα θα το εκλαβω ως καλαμπουρι και για την περιπτωση αυτη αλλα και γενικα.
   Βρες μου ΕΝΑ (οχι δυο, μονο ενα) στοιχειο που να δειχνει καποιον βουλευτη η το κομμα συνολικα υπευθυνο για καποιο εγκλημα. Το να φορτωνεις οποιο εγκλημα εγινε κατα αλλοδαπων στην Χ.Α δεν ειναι αποδειξη. Γινονται περιπου 80 δολοφονιες Ελληνων τον χρονο απο αλλοδαπους. Καποτε γινεται και το αναποδο. Δεν καταλαβαινω γιατι αν καποιος σκοτωσει καποιον πρεπει να παω φυλακη εγω.
   Και αντε να δεχτω οτι καλως ο εισαγγελεας το ερευνα. Μπηκε στο σπιτι του αρχηγου και τριων βουλευτων ξημερωματα και τους συνελλαβε επ αυτωφορω να ροχαλιζουν εγκληματικα και χωρις αρση ασυλιας τους προφυλακισε.
   Μπουκαρε στους λογαριασμους και στα προσωπικα εγγραφα τους και σε ολα τα γραφεια και αφου δεν βρηκε και παλι τιποτα, τα διερευσε ολα στον τυπο.
   Πριν απο λιγες μερες και παρολο που δεν βρηκε ουτε μαυρο χρημα ουτε οπλοστασια, ουτε αποδειξεις η εστω ενδειξεις για τιποτε, αποφασισε να συνεχιστει η προφυλακιση τους για ακομη ενα εξαμηνο.
   Εν τω μεταξυ η μονη κατηγορια που αποδιδεται σε ολους ειναι διευθυνση εκληματικης οργανωσης. Χωρις μαυρο χρημα (με την σφραγιδα του ΣΔΟΕ), χωρις οπλισμο (το ειπε ο Δενδιας στον Χατζηνικολαου) και χωρις εγκληματα (το λεει το πορισμα των ανακριτριων, που αναφερει οτι δεν χρειαζεται ουτε να εχει κανει ουτε να εχει σχεδιασει εγκληματα αλλα φτανει να ειχε σκοπο)) το τριτο κομμα της χωρας ειναι ολο στην φυλακη η υπο περιορισμο.
   Αν η δικαιοσυνη εδειχνε τετοιο ζηλο και στις αλλες υποθεσεις δεν θα ειχαμε καταστραφει.
   Απο την αλλη αν ενεργουσε μονο η δικαιοσυνη, θα καταλαβαινα στασεις σαν την δικη σου, που χωρις να ξερεις τα στοιχεια θελεις να εξοντωθουν αυτοι που θεωρεις αντιπαλους σου.
   Εδω ομως ενεργει ολο το κρατος, το παρακρατος, ο τυπος και τα κομματα, εναντιον τους.
   Τι εξυπηρετει η φιμωση απο ολον τον τυπο και πως επιτυγχανεται; Πως εχει πειστει και το πιο μικρο καναλι να μην φιλοξενει χρυσαυγιτες; Που πηγε ο Σπινος, ο Χιος και ο Τραγκας που δεν συμορφωθηκαν; Εχεις σκεφτει ποτε ποσο ασφυκτικα πρεπει να ελεγχεται ο τυπος για να γινει κατι τετοιο; Ποιοι εχουν τετοια δυναμη;
   Εγω δεν σου ειπα οτι πινεις καφε με τον Αλαφουζο και την παρεα του αλλα οτι εισαι το κοροιδο που τους χειροκραταει οταν κανουν οτι μπορουνε για να συνεχισουν να σε κλεβουν ατιμωρητα. Κατα τ αλλα ουτε στο πεζοδρομιο τους δεν σε ανεχονται.
   Ο εισαγγελεας κανει την δουλεια του και οι δημοσιογραφοι την δικη τους.
   Μαζι προσπαθουν να κοροιδεψουν για μια ακομη φορα τον ανοητο λαο να δεχτει τις εξωφρενικες παρανομιες τους για να συνεχισουν να κυβερνουν και να πουλανε την χωρα ανενοχλητοι.

   Delete
  8. Τον Μπαλτακο που ελεγε οτι ηθελε ο Σαμαρας να μας παει στο 2% τον ακουσες. Τον Ρουπακιωτη που ελεγε οτι πιεζαν οι Ευρωπαιοι και οι Εβραιοι τον ακουσες. Τον Δενδια που ελεγε για να υπερασπισει την επιλογη του οτι αν δεν τοχε κανει ετσι η Χ.Α θα ειχε πιασει το 20% τον ακουσες. Τον Αθανασιου οτι επερνε τηλεφωνα την ωρα που γινοταν η ανακριση "να ρωτησει" τον ακουσες. Την Γκουτζαμανη που αποφασισε οτι οποιος ξαναβγαλει βιντεο που να δειχνει τις παρανομιες της, την ακουσες.
   Αυτα ομως τα θεωρεις μηδαμινα και μου δειχνεις ενα στελεχος της Χ.Α που ειχε παραπονα με καποιες ενεργειες των βουλευτων.
   Δεν ξερω τι το συνταρακτικο εχει ενα μελος που διαφωνει με καποιες πολιτκες του κομματος, αλλα αν θελεις να παω και στην ουσια, ο τυπος ελεγε σαχλαμαρες.
   Οι βουλευτες δινουν τον μισθο τους και μονο ετσι μπορει να συντηρηται το κομμα και εγω που τους βλεπω να ερχονται στις τοπικες δεν εχουν ουτε οδηγους ουτε τιποτε λιμουζινες. Αλλωστε δυο τρεις μπορουν ακομη να κυκλοφορανε. Οι ευρωβουλευτες πολυ καλα εκαναν και πηραν τα παιδια τους για τα γραφεια τους, γιατι αν επερναν κανεναν σαν κι αυτον θα ειχαν προβληματα στο μελλον. Κανενας δεν κατηγορησε ποτε κανεναν πολιτικο γιατι ηθελε καποιον της απολυτου εμπιστοσυνης του στο πολιτικο του γραφειο. Οσο για τ ατοκα δανεια, ας εβαζε αυτος τα λεφτα για την εγγυση του Ματθαιοπουλου και των αλλων. τους οποιους η "δικαιοσυνη" δεν προφυλακισε. Μερικοι δεν εχουν καταλαβει οτι οι βουλευτες πρεπει να πληρωνουν δικηγορους και εγγυησεις,ενω οσοι ειχαν επιχειρησεις εχουν καταστραφει και παραλληλα πρεπει να περισευει και κατι για την λειτουργια του κομματος αφου στασ πλαισια της μη πολιτικης διωξης εχουν κοψει και την χρηματοδοτηση του κομματος.
   Αν ξερει ποιος σκοτωσε τα παιδια στο Ν. Ηρακλειο ας το πει και σε μας. Τι ακριβως επρεπε να κανει η Χ.Α ακομη κι αν ηξερε; Να παει να τους συλλαβει; Νομιζω οτι αυτο που εννοει ειναι οτι ξερουμε τον χωρο που ευθυνεται και θαπρεπε να παμε να τους λιανισουμε.
   Οι αριστεροι μπαχαλακηδες δρουν με τις πλατες αυτων που τους χρησιμοποιουν εναντιον της Χ.Α. και ποτε δεν ειδα να τους κυνηγανε.
   Αν ηθελαν δεν θα υπηρχε κανενας απ αυτους.
   Ενω φανερα και στα καναλια και με αφισσες σας το δηλωνουν ξεκαθαρα οτι σκοπος τους ειναι να μας εξοντωσουν, εσεις κανεντε οτι δεν ακουτε.
   Κι ενω εμεις ποτε δεν καταστρεψαμε τις περιουσιες του κοσμου ουτε πεταξαμε μολοτοφ ουτε βαλαμε βομβες στα γραφεια τους ουτε τους παρενοχλησαμε ποτε σε καποια συγκεντρωση τους, εχουμε ανθρωπους μας στην φυλακη να κινδυνευουν με πολυετεις φυλακισεις με μαρτυρες κατηγοριας τους μπαχαλακηδες και τους παμιτες.
   Και δεν εχω απορια για τις προθεσεις των πολιτικων και των νταβατζηδων, αλλα δεν μπορω να καταλαβω τους πολιτες. Τι κερδος εχουν απο τετοιου ειδους διωξεις εναντιον ενος κομματος; Το μονο που θα κερδισουν ειναι να αυτοπαγιδευτουν κλεινοντας την μοναδικη μεχρι τωρα διεξοδο απο αυτο το καθεστως. Αν η κλεπτοκρατια της Ελλαδας με την τραπεζοκρατια της παγκοσμιοποιησης πετυχουν να διαλυσουν την Χ.Α δεν υπαρχει γυρισμος, ουτε θα ξανακανουν το ιδιο λαθος.

   Delete
  9. Φυσικά και επιθυμούμε , όλος ο κόσμος όχι μόνο ο Σαμαράς να σας πάμε ξανά στο 0.29%.Δε το κρύβει κανείς.Μη μου τα λες αυτά για προφάσεις και δικαιολογίες.Αυτονόητα είναι.Εμείς την Ελλάδα τη θέλουμε πολιτισμένοι.Ακόμα και οι αριστεροί δε κάνουν τέτοια εγκλήματα μίσους.
   Δηλαδή το κάνεις κατάληψη κάπου , δε συγκρίνεται με τη ρατσιστική σας βία.

   Ρε έχετε σκοτώσει κόσμο εδώ και 20 χρόνια.Ελληνικά καταλαβαίνεις ρε άνθρωπε;;Είστε ακραίοι.

   Τι θέλεις να σου πω και τα ονοματεπώνυμα αυτών που σκοτώσατε;Κάτι καημένα πακιστανάκια που δεν είχαν στο ήλιο μοίρα σκοτώσατε ρε γελοίοι.Επειδή δε τους γουστάρουμε θα τους σκοτώσουμε ρε καραγκιόζηδες;;Που τις μάθατε αυτές τις τακτικές;;ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑ , ΤΟΝ ΨΥΧΟΠΑΘΗ ΑΔΟΛΦΟ.

   Ήδη κάτι πιτσιρικάδες από τη συμμορία σας , τους κλείσανε μέσα και καλά τους κάνανε.Είχαν μπουκάρει νομίζω σε κομμωτήριο και είχαν σφάξει δύο πακιστανούς.

   Μη περιμένεις να στα πω εγώ με λεπτομέρειες.Ούτε τρομοκρατης είμαι , ούτε ναζί , ούτε δικαστής , ούτε εισαγγελέας.Επομένως και δεν ασχολούμαι με τέτοιες εγκληυματικές ανήθικες ανθελληνικές αθλιότητες λεπτομερώς , ούτε με δικογραφίες και συμβόλαια.

   Είστε εγκληματική οργάνωση με τη θέλησή σας.Όχι επειδή το λέμε εμείς.
   Ένα-ένα τα μέλη σας εδώ και τόσα χρόνια φεύγουν και σας ξεβρακώνουν αλύπητα από τον Περίανδρο μέχρι τον χθεσινό Κολτσίδα.Κι έρχεσαι και μου λες βλακείες.Όλα τα πρώην μέλη σας λένε τα χειρότερα λόγια κι εγώ θα πιστέψω εσένα;;;Όλοι λένε ότι είστε το σύστημα.

   Αν δεν το κατάλαβες είστε το σύστημα το ίδιο αυτοπροσώπως.Παίξατε το ρόλο σας και τώρα φεύγετε στην άκρη.Λίγο από πολιτική σκηνή να γνώριζες θα το καταλάβαινες αυτό.Πρέπει να βρεις αλλού το όραμά σου.Η αυγή τελειώνει , έκανε το "παιχνίδι" της και πάει στην άκρη.

   Όσο για τη δικαιοσύνη ναι τη θεωρώ απόλυτα συνεπής στην Ελλάδα.Τις κλάψες όχι εδώ.Αυτό δείχνει το κλίμα τρόμου που σας έχει πιάσει για τις σίγουρες φυλακίσεις που θα έρθουν.

   Και κανένας Μπόμπολας ή Αθανασίου δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη.Τι είναι η δικαιοσύνη σβούρα;Δε περιμέναμε από κάποιον αγράμματο φούρναρη σαν τον Μίχο ή τον Καιάδα να μας πούνε πως θα λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.Υποδείξεις από αμόρφωτα παιδάκια γίνονται στην Ουγκάντα(έτσι θέλετε να μας καταντήσετε).Υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες και νομικοί για αυτά τα θέματα.Οι φούρναρεις και οι χασάπηδες ας μείνουν στα μαγαζιά τους και να μην μιλάνε σαν άσχετοι για όλα , μιας και ούτε λέξη δε μπορούνε να αρθρώσουνε οι ψευτοεθνικιστές της κακιάς ώρας.

   Ας μάθουν λοιπόν πρώτα τα ελληνικά και μετά ας αυτοονομαστούν κι εθνικιστές.

   Ο Χίος έχει φάει τόσα πρόστιμα από τις χυδαιότητες που κάνει.Ο Τράγκας δεν είναι αυτός που τον πιάσανε να χρωστάει στην εφορία;;;Γιατί αναρωτιέσαι που πήγε;;;Κόπηκε μόνος του το νούμερο.Αλλά νομίζω κανονικά κάνει εκπομπές από τη νέα σεζόν.Τον Σπίνο δεν το ξέρω.

   Delete
  10. Παλι δεν απαντησες στα επιχειρηματα. Παλι δεν μου εφερες ουτε ΕΝΑ στοιχειο που να εμπλεκει την Χ.Α σε οποιοδηποτε εγκλημα.
   Δεν ηθελα ονοματεπωνυμα των θυματων αλλα μια συνδεση μεταξυ αυτων και του κομματος.
   Το οτι ενας εικοσαχρονος (νομιζω οτι εχω διαβασει την υποθεση) εκανε ενα εγκλημα εναντιον αλλοδαπων, τι σχεση εχει με την Χ.Α;
   Να εχεις υπ οψιν σου οτι και αυτος ο νεαρος ειτε ειναι ενοχος ειτε αθωος ειτε ειχε καποια ελαφρυντικα ειτε οχι κανενας δεν ξερει γιατι καταδικαστηκε με μαρτυριες αυτων που εχουν δημοσια δηλωσει οτι θα εξαφανισουν με καθε μεσο τους "φασιστες" και με τους δικαστες να νοιωθουν την ανασα των προισταμενων τους, των πολιτικων, των δημοσιογραφων και των τρομοκρατων στο σβερκο τους. Αντιθετα ο τρομοκρατης νεαρος Ρωμανος και η παρεα του ετυχαν μεγαλων περιοποιησεων απο τον εισαγγελεα τον οποιο φτυνανε (προς τιμην τους) ο οποιος εφτασε στο σημειο να ισχυριστει οτι αφου ηταν αναρχικοι δεν μπορει χωρις αρχηγο να ειναι εγκληματικη οργανωση και οτι το να παιρνουν ομηρους υπο την απειλη καλασνικωφ δεν θετει σε κινδυνο ζωες. Ο Παπουλιας μαλιστα τον καλεσε μαζι με δυο Αλβανους να τους τιμησει που περασαν (με τι βαθμο αραγε;) στα ΤΕΙ. Το οτι ο πιτσιρικας εφτυσε κι αυτον και την προσκληση του δεν προησε το γερο σκουληκο. Αφου εισαι και δεξιος θα επρεπε να καταλαβαινεις τι σημαινει αυτο. Στην κατοχη και τον συμμοριτοπολεμο κατασφαξαν τους αντιφρονουντες και μεχρι σημερα εχουν περασει την γραμμη οτι καλα τους εκαναν γιατι ηταν προδοτες. Στηνουν και αγαλματα στον αρχιεγκληματια Βελουχιωτη με την ανοχη των "δεξιων" ενω προχθες εμποδισαν τους χρυσαυγιτες να πανε στο μνημοσυνο του Μελιγαλα. Στις γιορτες μισους οπως λενε.
   Το να μας πατε στο 0,29% ειναι απολυτα θεμιτος στοχος. Αλλα θα πρεπει να το κανετε μεσα απο συζητησεις και πειθοντας τον κοσμο (κι εμενα μαζι) και οχι με πολιτικες διωξεις και φιμωση που εκτος του οτι ειναι παρανομες και αντισυνταγματικες και αδικες και αντιδημοκρατικες δειχνουν και εναν ανεπιτρεπτο και επικινδυνο ελεγχο στην ενημερωση και στην δικαιοσυνη.
   Ποιον ρολο ακριβως παιξαμε δεν καταλαβα, που τωρα δεν χρειαζεται πια να τον παιξουμε, αλλα οπωσδηποτε μονο στην ακρη δεν πηγαμε.
   Απο την ιστορια που ξερω το πιθανοτερο ειναι οτι θα ερθουμε στα πραγματα οταν πια θα ειναι αργα. Ελπιζω ομως να κανω λαθος.
   Εισαι ισως ο μονος ανθρωπος που ξερω που υποστηριζει οτι στην Ελλαδα η δικαιοσυνη λειτουργει ικανοποιητικα. Δεν ειναι και τοσο παλια η υποθεση με τα παραδικαστικα κυκλωματα η οποια θαφτηκε αρον αρον. Παντως και παλι δεν μου απαντησες αν εσυ θα τα εβαζες με ολους αυτους που ζητανε την καταδικη της Χ.Α αν ησουν δικαστης και εβλεπες οτι πρεπει να τους αθωωσεις.


   Για το δικαστικο κυκλωμα διαβασε αυτο
   http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/apokalupsh-to-paradikastiko-kuklwma-athanasiou-binteo

   Και αυτο (ειναι λιγο μεγαλο αλλα αξιζει τον κοπο)
   http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/12/blog-post_6008.html#.VCVXwvl_vfc

   Για τους τραμπουκους που σκοτωνουν ακου αυτο
   (ο βλοσυρος κυριος που στεκεται πισω απο τον Ηλιοπουλο ειναι ο γνωστος ως μαρτυρας ΣΤ εναντιον της Χ.Α κολλητος του Βαρβιτσιωτη και αρτι απολλυμενος απο τις φυλακες οπου εκρατειτο για οικονομικες υποθεσεις)
   https://www.youtube.com/watch?v=ByWjoJ2bsFo&feature=share

   Και για την δικη ακου χθες τον ιδιο
   http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/p.-hliopoulos-na-jekinhsei-amesa-h-dikh

   Και για το ποσο πρεπει να πιστευεις τα καναλια δες κι αυτο σαν ενα μικρο δειγμα
   http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/ola-ta-psemmata-twn-argurwnhtwn-egkritwn-dhmosiografwn-kata-ths-chrushs-aug

   Αν θελεις θα σου δωσω και εκατονταδες αλλα εδιαφεροντα.
   Απλως οταν βλεπω ανθρωπους να μιλανε σαν κι εσενα καταλαβαινω οτι εχω να κανω με τεμπεληδες που βαριουνται να διαβασουν και να ψαξουν.
   Αμφιβαλλω αν δεις κι αυτα τα λιγα.

   Delete
 37. Εσυ Κωνσταντη οταν οδηγας και βλεπεις τοιχο μπροστα σου μην προσπαθησεις να στριψεις το τιμονι γιατι ο ελεγχος του αυτοκινητου ειναι ψευδαισθηση
  Οι Ελληνες νικησαν τους Περσες και εμειναν ελευθεροι, αλλα πριν απο αυτο οι Σπαρτιατες εριξαν τους πρεσβεις που τους ζητησαν να γην και υδωρ στο πηγαδι γιατι τους προσβαλλαν ζητωντας τους να παραδωθουν χωρις μαχη, ενω οι Αθηναιοι πεταξαν τους διερμηνεις απο τα τειχη γιατι τολμησαν να μεταφερουν διαταγες βαρβαρων στην Ελληνικη γλωσσα.Αν δεν ειχαν αυτο το φρονημα ουτε που θα πολεμουσαν.
  Μπορει να πει κανεις οτι ο Σολων και ο Λυκουργος αλλαξαν την ροη του κοσμου αφου εφτιαξαν τα πολιτευματα που εδωσαν αυτα τ αποτελεσματα.
  Το οτι οι κοινωνιες ακολουθουν την δικη τους πορεια ειναι αληθεια.
  Συμφωνα με την επιστημονικη θεωρια του Χαους ακολουθουν πορεια που ταλαντωνεται γυρω απο καποιες τιμες και ελαχιστα μπορουν να επηρεαστουν.
  Το ελαχιστα ομως ειναι σχετικο. Ειτε ζησω ειτε πεθανω η τροχια της ανθρωποτητας ελαχιστα θα ενδιαφερθει. Ακομη και αν αυριο οι Ισλαμιστες μπουκαρουν προς τα εδω και δεν αφησουν κανεναν ζωντανο, παλι ελαχιστα θα επηρεαστει η πορεια της ανθρωποτητας.
  Αν εσυ νομιζεις οτι το να μαζευονται οι πολιτες και ν αποφασιζουν ειναι το ιδιο με το αποφασιζει ενας μοναρχης η μια ολιγαρχια, δεν εχεις παρα να κοιταξεις γυρω σου, ποσοι κλεφτες και απατεωνες που σημερα ακομη κυβερναν την Ελλαδα θα ειχαν χασει τα κεφαλια τους αν επιτρεποταν στον λαο να τους κρινει. Η χειραγωγηση του λαου ειναι οφθαλμοφανης αληθεια αλλα εχει πολλες διαβαθμισεις αναλογα με την δυνατοτητα που δινουν οι νομοι.
  Το ανθρωπινο πνευμα που προκρινεις δεν ειναι τυχαιο οτι αναπτυσσεται σε ορισμενα πολιτευματα που παρεχουν τα μεσα και την ελευθερια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσπαθῶ νὰ φωτίσω τὸ πράγμα άπὸ ἄλλη σκοπιά, καὶ θὰ ἐπανέλθω. Δὲν θέλω νὰ βγάλω λάδι τοὺς άπατεῶνες άπὸ τοὺς ὀποίους καὶ ἐγὼ ἔχω ύποφέρει. Θὰ ἐπανέλθω λίαν συντόμως.

   Delete
  2. ἴσα ἴσα θέλω νὰ γκρεμίσω άπό τὸ βάθρο τους τοὺς πνευματικοὺς άπατεῶνες ποὺ κατηγοροῦν τὸν κοσμάκη γιὰ τὸ γεγονός ὅτι τοὺς ταΐζει.

   Delete
 38. Λοιπὸν....Πρῶτα καὶ κύρια κανένα πολίτευμα δὲν παράγει πνεῦμα. Τὸ πνεῦμα εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ ζοῦμε τῶρα. Δὲν ὐπάρχει ἄλλο.

  ReplyDelete
 39. Δεύτερον. Ἠ συζήτηση ἀν τὸ τάδε πολίτευμα εἶναι καλό ἤ κακό δὲν εἶναι κακό πράγμα, αλλὰ μὴ μπερδευόμαστε νὰ νομίζουμε ὄτι αύτό τὸ όποῖο συζητᾶμε εἶναι ἠ δυνατότητα νὰ βρεθοῦμε ξαφνικὰ στ'ον παράδεισο, γιατὶ ἀν περὶ αύτοῦ πρόκειται, νὰ τὸ ποῦμε μιὰ κι ὀξω ἀντὶ νὰ παίζουμε τὴν κολοκυθιά.

  ReplyDelete