May 21, 2014

111 -Ὁ Ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὸν συνδυασμό «Ζωγράφου Μπροστά»

111 -Ὁ Ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὸν συνδυασμό «Ζωγράφου Μπροστά»

Ὁ Ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ ἀντιπροσωπεύω στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ, ΚΚΕ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ καὶ μόνον, δηλαδὴ τοῦ ἑλληνικοῦ συμπαντισμοῦ. Βασίζεται στὸν ἐπιστημονικὸ διαλεκτικὸ ἑλληνισμὸ μέσῳ τοῦ ὁποίου, ὡς καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Βασιλικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Καναδᾶ ἔχω οἰκοδομήσει ὡς καθαρῶς ἑλληνικὴ ἰδεολογία καὶ τὴν ὁποία προάγω ὡς ὑποψήφιος δημοτικὸς σύμβουλος στὴν πόλη τῶν Πανεπιστημίων, στὴν πόλη τοῦ Ζωγράφου, μέσα ἀπὸ τὸν Συνδυασμὸ «Ζωγράφου Μπροστά» τοῦ  Παναγιώτη Ἀγγελόπουλου.

Ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικομπολσεβικισμός (βλέπε τὸ βιβλίο μου, Ἐθνικομπολσεβικισμός. Πέραν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ), πρεσβεύει ὅτι ὁ μόνος δρόμος ποὺ ἀπομένει σήμερα γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς Γερμανίας εἶναι  ἡ ἐπανασύνταξη τοῦ Ἀνατολικοῦ Κόμματος τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδίστρια τοῦ 1830,  ἐπιδιώκοντας συμμαχία μὲ τὴν ὁμόδοξη Ῥωσία τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Πούτιν, βασισμένη ὅμως στὶς ἀρχαιοελληνικὲς ἀξίες ποὺ ὑπεστήριξαν, θυσιάζοντας καὶ τὴν ζωή τους ἀκόμα, οἱ  Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ἰωάννης Συκουτρῆς καὶ  Δημήτρης Λιαντίνης.

Τὸ ΚΚΕ ὑπῆρξε τὸ ῥωσικὸ κόμμα σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὡς τὸ νέο παραδοσιακὸ ἐπαναστατικὸ κόμμα εἶναι τὸ ῥωσικὸ κόμμα τῆς Ῥωσίας τοῦ Πούτιν. Πρέπει ὅμως νὰ ξεπεράσῃ τὴν βρεφική της ἀρρώστια ὅπως ὁ κομμουνισμὸς κατὰ Λένιν ξεπέρασε τὸ 1921 τὸν «ἀριστερισμό, παιδικὴ ἀρρώστια τοῦ κομμουνισμοῦ». Πρέπει νὰ σφυρηλατήσῃ τὶς καθαρὲς σπαρτιατικὲς ἀξίες ποὺ ἔκαμαν τὴν Σπάρτη πρότυπο γιὰ τοὺς φιλοσόφους ὅλου τοῦ κόσμου καὶ πρωτίστως γιὰ τὸν Ῥουσσώ, τὸν πνευματικὸ πατέρα τοῦ Ῥοβεσπιέρρου καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.

Τὸ 1936-1941, ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς  ἐπέβαλε τὸν φασιστικὸ σοσιαλισμὸ καὶ ἵδρυσε τὴν νεολαία τῆς ΕΟΝ, στὴν ὁποία ἀνῆκε ἡ ἑλληνικὴ νεολαία καὶ ὁ Μίκης Θεοδωράκης. Τὸ 1943, ἡ ΕΟΝ ἔγινε ΕΠΟΝ κατὰ τοῦ κατακτητοῦ. Σήμερα , ἡ ΕΣΣΔ ἔγινε Ὀρθόδοξη Ῥωσία καὶ ὁ κομμουνιστικὸς σοσιαλισμὸς μετουσιώθη σὲ σοσιαλισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ὁ Κασιδιάρης ἐπῆρε τὴν θέση τῆς ΚΝΕ καὶ τὸ Φανάρι τὸ 2016 θὰ γνωρίση ῥωσόφιλο παλαιοημερολογίτη οἰκουμενικὸ πατριάρχη στὴν Πόλη ποὺ πάλι μὲ χρόνους καὶ καιροὺς πάλι δικιά μας θἆναι. Ἡ δεύτερη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὴν πρώτη τῆς  ἀναστηλώσεως τῶν Εἰκόνων στὴν Βασιλεύουσα ἀπὸ τὴν αύτοκράτειρα Θεοδώρα τὸ 842, θὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν ὁριστικὴ ἐπάνοδο τοῦ πατρίου ἰουλιανοῦ ἑλληνικοῦ ἡμερολογίου.

Πράγματι, παρὰ τὴν σημερινὴ καταχνιὰ καὶ ἀπελπισία, ἔχουν δίκαιο αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει: Ἀπὸ τὸν Κολοκοτρώνη, τὸν Καποδίστρια, τὸν Μακρυγιάννη, μέχρι τὸν Μεταξᾶ (ὁ πρόγονός του Ἀνδρέας Μεταξᾶς ὑπῆρξε ὡς Καποδιστριακός, ἱδρυτὴς τοῦ Ῥωσικοῦ Κόμματος) καὶ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, ἡ ἀνατολικὴ πατριωτικὴ παράταξη τοῦ ἑλληνικοῦ γένους παραμένει σφηνωμένη στὶς καρδιές μας. Ἡ Χρυσῆ Αύγή, μέχρι νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχή, θὰ ὡριμάσῃ, ὅπως ὡρίμασε τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο στὴν Γαλλία, τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, καὶ θὰ φέρη καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα στὴν πρώην βυζαντινή της δόξα.

Δημήτρης Κιτσίκης                     21 Μαΐου 2014,

Ἐπέτειος τοῦ αὐτοκράτορος ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου30 comments:

 1. Εφόσον η Μεγάλη Ιδέα επνίγη στα γαλανά νερά της Ιωνίας, περιμένουμε κάποιον λόγο για την επαναφορά της. Δυστυχώς η Μεγάλη Ιδέα πολλάκις επεβλήθη όχι επί των αλλοφύλων, αλλά επί των ομοφύλων. Αντί να δούμε τον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, που τον ίδρυσε ο εορτάζων σήμερα αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος, κινδυνεύουμε να δούμε τα χειρότερα. Έτσι που πάμε, από κει που από μας ξεκίνησε υποτίθεται ο πολιτισμός (ο Χριστιανισμός ξεκίνησε από τους Άγιους Τόπους) θα ξεκινήσει από μας η Βαρβαρότητα.

  ReplyDelete
 2. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν η Χρυσή Αυγή να υποστηρίξει τον Αρχηγό της Ρωμιοσύνης Μέγα Κωνσταντίνο, που ήταν γιός πόρνης; Δείτε τι λέει ο Κωνσταντίνος Σάθας (1842-1914) στην Εισαγωγή του 7ου Τόμου της «Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης»:

  «…Και η Ιστορία οφείλει να αναζητήσει την εξήγησιν του Μυστηρίου, αφού μάλιστα οι τας σεπτάς γυναίκας εκφαυλίζοντες επί πορνεία, ήσαν σύγχρονοι, φίλοι και μάλιστα συγγενείς αυτών και άγιοι άνθρωποι. Αυτή η μήτηρ του Ιδρυτού του Χριστιανισμού Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, παρίσταται υπό των Ορθοδόξων Χρονογράφων και αυτού μάλιιστα του συγγενούς της Αγίου Ευσυγνίου “ΕΥΤΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΑ”, κόρη ταπεινού πανδοχέως εν Δρεπάνη της Βιθυνίας, ένθα διανυκτερεύσας εγνώρισε αυτήν ο Κωνστάντιος ο Χλωρός»…

  Εγώ, ως Έλλην Δωδεκαθεϊστής, αν η Χρυσή Αυγή υποστηρίξει την θρησκεία του γιού της «ευτελούς εταίρας» Αγίας Ελένης, θα την εγκαταλείψω και θα πάω να προσκυνήσω τον Σουλτάνο Ερντογάν..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πού να δείτε τι λένε για τη Φαύστα, σύζυγο αν δεν απατώμαι του Κωνσταντίνου, τη Θεοδώρα του Ιουνστιανού και εν γένει τι γινότανε στα βυζαντινά παλάτια. Aλλά και ο Περικλής είχε σύζυγο την Ασπασία.

   Delete
  2. Συγγνώμη Ιουστινιανού. Αλλά τα αυτοκρατορικά όργια τα είχανε ξεκινήσει οι Ρωμαίοι, που ήτανε κάργα παγανιστές. Δεν είναι οι παγανιστές χριστιανικότεροι των χριστιανών ! Ο νεοπαγανισμός μοιάζει πολλές φορές αντεστραμμένος χριστιανισμός
   .

   Delete
 3. Στὰ σχόλια τοῦ προηγουμἐνου ἄρθρου μου οἱ κύριοι Ζαρατούστρα καὶ Γιῶργος Γιᾶγκος διεμαρτυρήθησαν, ἰσχυριζόμενοι ὅτι διεγράφη κάποιο σχόλιό τους. Ὅπως ἀπήντησα στὸ τελευταῖο μου σχόλιο τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐγὼ δὲν διέγραψα κανένα σχολιό τους καὶ ὑποπτεύομαι ὅτι ἔγινε κάποιο σαμποτάζ ἀπὸ ἄγνωστο πρόσωπο. Ἐπίσης διεπίστωσα, πηγαίνοντας στὴν κατηγορία "σκουπίδια", ὅτι ὅλα τὰ ξενόγλωσσα ἤ μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες σχόλια, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἄκρως ἐποικοδομητικὰ καὶ θετικά, εἶχαν παραμείνει στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων! Παρεκάλεσα σήμερα τὸν διαχειριστὴ τοῦ μπλὸγκ νὰ ἐπέμβῃ γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴν ἀνωμαλία αὐτή. Παρακαλῶ, ἐὰν ἐπαναληφθῇ τὸ φαινόμενο αὐτό, νὰ τὸ θέσετε ἀμέσως ὑπ' ὄψιν μου. Πάντως ἑλληνικὰ μὲ λατινικὸ ἀλφάβητο εἶναι τελείως ἀπορριπτέα καὶ ὑβριστικὰ γιὰ τὴν θεία ἑλληνικὴ γλῶσσα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ἐπισυνάπτω καί ἐδῶ τό σχόλιο πού ἔβαλα λίγο πρίν στήν προηγούμενη ἀνάρτηση, ἀφοῦ οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκα ὅτι διεγράφη δικό μου σχόλιο...Ἔχει ὡς ἑξῆς

  " Κάνετε λάθος. Πότε ἔγραψα ὅτι μοῦ διέγραψαν δικό μου σχόλιο ἤ κείμενο;

  Οἱ μόνες ἀναφορές σέ διαγραφές σχολίων πού ἔχω κάνει εἶναι σέ αὐτή καί τήν προηγούμενη ἀνάρτηση, ὅσον ἀφορᾶ διαγραφές πολύ συγκεκριμένων σχολίων ἄλλων σχολιαστῶν, μέ τίς ὁποῖες καί διεφώνησα..."

  ReplyDelete
 5. Για τις διαγραφές 2 σχόλια βρήκα στα σπαμ, ένα ανώνυμο και ένα του ΙΧΩΡ.
  Τα ανέβασα, άλλα σχόλια δεν έχουν διαγραφεί.

  ReplyDelete
 6. Προφανως κατι δεν θακανα εγω σωστα και συγνωμη για την ταλαιπωρια.
  Δεν θα το ειχα αναφερει καθολου, αλλα ανησυχησα οτι σας εφερα σε δυσκολη θεση, πραγμα που δεν μου αρεσει να κανω.

  ReplyDelete
 7. Η αληθεια ειναι οτι τα "ακρα" στην ουσια εχουν αρκετα συμβατες θεσεις και εχω την εντυπωση οτι ο μονος λογος που δεν τα βρισκουν ειναι οτι δεν τους αφηνει το "κεντρο" το οποιο εκμεταλλευομενο την εχθρα τους κατεχει την εξουσια.
  Σημερα βλεπουμε την σταση των "αριστερων" στο πλευρο των "κεντρωων" ληστων εναντιον της Χ.Α.
  Στην ουσια δεν νομιζω οτι οι αριστεροι πολιτες θελουν αλλα απο τους χρυσαυγιτες και ακριβως γι αυτο τον λογο αντι διαλογου και ανταλλαγης επιχειρηματων που θα το εδειχνε, χρησιμοποιουνται κραυγες και ταμπελες, διχαστικα κηρυγματα και δολοφονιες.
  Ειναι αναγκη οι πολιτες να μην ανεχονται να κατηγορουνται οι συμπατριωτες τους παρα μονο αν ειναι αδικοι και πνευματικα οκνοι και οχι επειδη ανηκουν σ αλλη πολιτικη παραταξη.
  Θα αρνηθω στα πλαισια αυτα να θεωρησω συνεχεια του Κολοκοτρωνη τον Βελουχιωτη ο οποιος εσφαζε τους αιχμαλωτους συμπατριωτες τους σαν τραγια και τους εριχνε στο πηγαδι πραγμα που εκτος απο φρικιαστικο ηταν και το εναυσμα για την αλληλοσφαγη των Ελληνων.
  Εστω και τωρα τετοιες ενεργειες πρεπει να καταδικαζονται ειτε απο αριστερα προερχονται ειτε απο δεξια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μεταξάς δεν έσφαζε εργάτες κατά τη διάρκεια απεργιών;

   Delete
  2. Δεν ακουσα ποτε οτι ο Μεταξας αφου επιασε αιχμαλωτους καποιους απεργους μετα τους εσφαξε και τους πεταξε σε πηγαδι.
   Αν εχεις κατι τετοιο υπ οψιν σου να μας το πεις.
   Νομιζω οτι ξερω σε τι αναφερεσαι αλλα θα σου θυμισω οτι ταραχες, συμπλοκες και θανατοι διαδηλωτων η απο διαδηλωτες δεν ειναι κατι ασυνηθιστο.
   Κρινοντας μια κυβερνηση ομως δεν εχεις μονο τις ατυχες της στιγμες, αλλα και το τι συνολικα εργο αφησε και αν δουλεψε για το καλο του κρατους.
   Χωρις να ξερω καλα την περιπτωση στην οποια αναφερεσαι δεν μπορω να κρινω.
   Αν ομως καποιοι σκοτωσαν εργαζομενους μονο και μονο επειδη ζηταγαν κατι θα το καταδικασω απεριφραστα.
   Αυτο αλλωστε ειναι νομιζω και ο μονος τροπος και σ αυτα, μονη αναγκη να συμφωνησουμε.
   Το να μπλεκουμε σε ιστορικες αναζητησεις σ αυτην την περιπτωση δεν ειναι χρησιμο.
   Αν εγινε ετσι οπως λες το καταδικαζουμε κι οι δυο αν εγινε αλλιως το ξανασκεφτομαστε.
   Το παραδειγμα του Βελουχιωτη το εφερα ως πραξη που δεν μπορει να δικαιολογηθει ακομη και αν δεχτουμε την θεση των κουμουνιστων για τους σφαγμενους.
   Ολοι μαζι κριθηκαν δικαστηκαν, καταδικαστηκαν και βρηκαν μαρτυρικο θανατο σε ελαχιστο χρονο, βαζοντας το αιμα τους αναμεσα στις αντιπαλες παραταξεις που σε αλλη περιπτωση θα μπορουσαν να αποφυγουν την αλληλοσφαγη που ακολουθησε.

   Delete
  3. Πολλοί συμφωνούνε ότι το καθεστώς του Μεταξά ήταν η απάντηση στη ραγδαία ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Η αστυνομία τότε δεν αστειευότανε καθόλου και βάραγε στο ψαχνό. Τα δικαστήρια σε κλείνανε μέσα άρον άρον. Η σημερινή κατάσταση της ελληνικής αστυνομίας και των ελληνικών δικαστηρίων δίνει μια εικόνα της τότε εποχής που τείνει να ξανάρθει. Πρέπει να είμαστε σαφείς - τα διδακτορικά καθεστώτα και στοιχεία εν ελλάδι ήταν και είναι ΠΑΝΤΟΤΕ κατά των φτωχών και των εργαζομένων. Το ότι ο μεταξάς έφτιαξε το ΙΚΑ και την ΕΠΟΝ και άλλα τέτοια, και ότι ηταν σε κάποιο βαθμό λαοφιλής, δεν αλλάζει κατανάγκην το γεγονός ότι επρόκειτο για αστική δικτατορία.

   Οι οικονομικές διαφορές δεν είναι απλώς οικονομικές διαφορές. Είναι και διαφορές ισχύος.

   Delete
  4. Το καθεστώς Μεταξά ήταν κατά γενική ομολογία αστικό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης για την πάταξη του εργατικού κινήματος. Κάτι παρόμοιο γίνεται στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, μόνο που οι εργαζόμενες τάξεις είναι κυρίως οι μετανάστες. Η αστυνομία και τα δικαστήρια συμπεριφέρονται από πάντα, όχι τώρα, με τον ίδιο τρόπο στους μετανάστες (αλλά και τους φτωχούς Έλληνες) με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφερόταν τον καιρό του Μεταξά και πρωτύτερα. Στην ουσία τα όργανα καταστολής στην Ελλάδα είναι πάντοτε χουντικά, όπως και παντού εξάλλου.

   Delete
  5. Δεν θα δηλωσω ειδικος επι του θεματος αλλα γενικα μιλωντας οι κουμουνιστες ανεκαθεν διαμαρτυρωνταν και διαμαρτυρωνται γιατι καθε φορα που ο καπιταλισμος εφερε τους λαους στο μη παραιτερω, καποιος δικτατορας η φασιστας τους αρπαζε την μπουκια απο το στομα.
   Μια ματια ομως στην σημερινη κατασταση και την συμπεριφορα των "αριστερων" απεναντι στην κριση προσφερει νομιζω την κατανοηση του φαινομενου.
   Παλι οι "φασιστες" θα τους υποσκελισουν και παλι θα διαμαρτυρωνται.
   Οταν ομως το μονο που εχεις να προτεινεις σαν αριστερα ειναι η αντικατασταση των Ελληνων με Πακιστανους και αλλους κατατρεγμενους δεν σου φταιει κανεις που οι Ελληνες δε θελουν να εξαφανιστουν και σε μαυριζουνε.
   Για το Μεταξα θα θυμισω οτι η Ελλαδα το 1931 με φιλελευθερη κυβερνηση Βενιζελου, με ελευθερη οικονομια και δραχμη συνδεμενη με την αγγλικη λιρα, πτωχευσε ως ηταν φυσικο οπως με τις ιδιες συνθηκες ειχε πτωχευσει επι Τρικουπη και πτωχευσε και σημερα.
   Η Ελλαδα που απο το 1906 μεχρι το 1922 επι 14 χρονια πολεμουσε, πτωχευσε το 1931 σε καιρο ειρηνης μετα απο μερικα χρονια φιλελευθερισμου.
   Το 1936 ο Μεταξας εγινε δικτατορας απο ενα κομμα κοντα στο 2% αν το θυμαμαι καλα, μαλλον γιατι κανεις αλλος δεν τολμουσε να αναλαβει το χαος της πτωχευσης.
   Το 1940 ειχε μια κοινωνια ταισμενη και ενωμενη και κυριως πανετοιμη να αντιμετωπισει καθε προκληση ειρηνικη η πολεμικη.
   Αν κανεις μια συγκριση με την σημερινη κατασταση θα δεις οτι η δημιουργια του ΙΚΑ και το οτι καταφερε να ειναι δημοφιλης ηταν αθλος αφου σημερα ολα τα εργασιακα δικαιωματα μαζι με το ΙΚΑ διαλυονται απο τους "δημοκρατες" και οι πολιτικοι κυκλοφορουν μονο νυχτα και μεταμφιεσμενοι, παρολο το λιβανισμα απο τα ΜΜΕ.
   Απο την αλλη οι κουμουνιστες ενδιαφεροντουσαν πιο πολυ για την ανεξαρτητοποιηση της Μακεδονιας και της Θρακης, κατ επιταγην της Σοσιαλιστικης διεθνους.
   Μετα διαμαρτυρωνται για το οτι δεν καταφεραν να επικρατησουν στην Ελλαδα.
   Επειδη μιλησες και γενικα για δικτοτοριες , εχω ζησει σαν παιδι την τελευταια και μπορω να πω οτι ηταν η πιο δημοκρατικη εποχη που εχω ζησει.
   Το ενδιαφερον των χουντικων για τον λαο δεν εχει καμμια σχεση με την αδιαφορια της "δημοκρατιας".
   Με ανεργια, χρεος, πληθωρισμο,εγκληματικοτητα σχεδον μηδεν και με μια οικονομια βραβευμενη απο τον ΟΟΣΑ με ρυθμους αναπτυξης πρωτοφανεις, οι χουντικοι πεθαναν παμφτωχοι και ποτε δεν κατηγορηθηκαν για ρεμουλες.
   Επομενως δεν θα συμφωνησω καθολου μαζι σου.
   Οι χουντικοι κοιταξαν τους φτωχους ενω η σημερινη ολιγαρχικη κυβερνηση που βασιζεται στον Μπομπολα, τον Αλαφουζο, τον Κοντομηνα, τον Λατση , τον Βαρδινογιανη, τον Κυριακου και σε ολη την ελληνικη ολιγαρχια και την ευρωπαικη τραπεζοκρατια, δινουν αβερτα σε τραπεζες και καναλαρχες νταβατζηδες/εργολαβους και ανεχονται να βλεπουν τον λαο που εξουσιαζουν να τρεφεται απο καδους αποριμματων.
   Το οτι βλεπω θετικα μια δικτατορια η μοναρχια δεν αναιρει την πιστη μου στην δημοκρατια, οπως θελουν να το παρουσιαζουν οι κλεφτες και νταβατζηδες της "δημοκρατιας" τρεμοντας την συγκριση.
   Αλλωστε ολοι σχεδον οι Ελληνες θαυμαζουν παλιους βασιλεις και αυτοκρατορες οπως και σχεδον ολοι αποδεχονται τον θετικο ρολο του κυβερνητη Καποδιστρια και το μεγαλο πληγμα που υπηρξε για την Ελλαδα η δολοφονια του, που κανενας δεν τολμησε να την δει σαν επιστροφη στην δημοκρατια.

   Delete
  6. http://jungle-report.blogspot.com/2008/07/8.html

   Delete
  7. Aς μην παρεξηγούμαστε. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν υποστήριξα τους σημερινούς κομμουνιστές και κυρίως τους σημερινούς επίσημους αριστερούς. Επίσης καθόλου δεν συμμερίζομαι τις κυρίαρχες απόψεις και ξέρω ότι για να είσαι καλός ιστορικός ή κοινωνικός επιστήμων εν γένει δεν πρέπει να έχεις κυρίαρχη άποψη.

   Πάντως αυτά που λέτε κύριε Γιάγκο - και πρέπει να προσέξουμε, διότι σε καιρούς πόλωσης έχουμε την τάση να επενδύουμε συναισθηματικά στις λέξεις - ακουμπάνε ένα θέμα που είναι ζωτικό. Το θέμα αυτό είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε, κυρίαρχο καθεστώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η σημερινή κυρίαρχη πρώην αριστερά είναι ΜΕΡΟΣ αυτού του καθεστώτος. Παρόμοια οι Βενιζελικοί και οι Βασιλόφρονες, κατά τους κομμουνιστές και άλλους σοσιαλιστές της εποχής εκείνης, ήταν και οι δύο μέρος του ιδίου καθεστώτος. Τέλος, όντως οι κομμουνιστές της εποχής εκείνης ήταν διεθνιστές.

   Εάν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων - τώρα αυτό χωράει κουβέντα - προτιμάνε σε καιρούς κρίσης ένα είδος αυταρχικού, στην ανάγκη, καθεστώτος, λαοφιλούς όμως, σαν αυτό του Καποδίστρια, για παράδειγμα, αυτό μας φέρνει κοντά στην άποψη του Κιτσίκη για το Ανατολικό κόμμα. Ο Ντούγκιν, συνάδελφος του Κιτσίκη, λέει σε συνέντευξή του στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο κάτι ενδιαφέρον- ότι η Ελλάς έχει ταυτόχρονα ηπειρωτικό και θαλάσσιο χαρακτήρα, και αυτός ο διπλός χαρακτήρας επηρεάζει τις πολιτικές της επιλογές. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να συνδέσουμε το ρωσικό κόμμα με τον Καποδίστρια, τη βασιλεία, τον Μεταξά, τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας τελευταία έκφανση του οποίου ήταν ο κος Μπαλτάκος και τη λαϊκή βάση του ΚΚΕ, που προέρχεται από την αγροτιά. Με τον θαλάσσιο χαρακτήρα θα μπορούσαμε να δέσουμε το αγγλικό κόμμα του Μαυροκορδάτου, τους Τρικούπηδες, τον Βενιζέλο, το ΚΚΕ εσωτερικού, το περιβάλλον Σημίτη και Γεωργίου Παπανδρέου. Και τώρα μας βγαίνει μπροστά το μυστηριώδες Γαλλικό κόμμα του Κωλέττη, του ιδρυτού της Μεγάλης Ιδέας, με τον οποίο θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το κέντρο και δη το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας φαίνεται να ακουμπάει σε δύο πόδια, από τη μια στο αγγλικό και από την άλλη στο διάδοχο του γαλλικού κόμματος. Αυτό το κέντρο είναι υποθέτω που θέλει διερεύνηση.

   Τον καιρό της Επαναστασης το γαλλικό κόμμα ήταν το κόμμα των παλληκαριών, δηλαδή, με τα πολλά, το κόμμα των Ρουμελιωτών. Οι Ρουμελιώτες είναι ορεινός λαός. Δεν ξέρω, υποθέτω με πολλούς Βλάχους σαν τον Κωλέττη και Αρβανίτες στην Αττικοβοιωτία. Για τους αρβανίτες για παράδειγμα ξέρω ότι αντίθετα με τους Πελοποννήσιους δεν είναι θρησκόληπτοι, εγώ όμως υποθέτω πως είναι εξίσου μόνο που έχουνε την ανώνυμη θρησκεια της Φάρας.

   Σκεφτείτε λοιπόν ότι το Κέντρο, το γαλλικό κόμμα του Κωλέττη, είναι αυτό που θα ρυθμίσει της εξελίξεις. Ας πούμε πως το σημερινό Ανατολικό κόμμα θέλει να γίνει μια αμυντική στρατοκρατία, τύπου δικτατορίας ή κάτι καλύτερο, πάντως μια αμυντική συστράτευση των Ελλήνων που θα περιλαμβάνει στρατό, αστυνομία (οι Μανιάτες βγάζανε πάντα αστυνομικούς και ο Μιχαλολιάκος είναι Μανιάτης) και εκκλησία. Το αγγλικό κόμμα αντίθετα έχει γίνει εθνομηδενιστικό, από την άποψη ότι έχει βγάλει έξω τα λεφτά του και επιτρέπει στα ξένα συμφέροντα να μπούνε μέσα και να τα κάνει όπως θέλει, δηλαδή γης μαδιάμ. Και πάλι λοιπόν το Γαλλικό κόμμα, το Κέντρο, είναι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις.

   Delete
  8. Εάν ισχύει η ως άνω θεωρία μου, το κέντρο είναι αυτό που επέτρεψε στην Ελλάδα την τεχνητή συγκόλληση αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, Δυτικόφιλων και Ανατολικόφιλων, Ιλιάδας και Οδύσσειας.

   Εάν ισχύει αυτό το λογοτεχνικό σενάριο, πρέπει να δούμε ποια είναι η θρησκεία του Κέντρου.

   Delete
 8. Α μπράβο κύριε Γιάγκο. Παρά τις επιμέρους διαφωνιες, σε αυτό το μπλογκ γράφουνε άνθρωποι που δεν αντέχουνε πια την κυρίαρχη παραμύθα. Η αρρώστια, που εμένα μου έχει φάει τα σωθικά, του Nεοέλληνα είναι ότι ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Και εδώ αρχίζει η παραμύθα. ποια αλήθεια, η αλήθεια είναι υποκειμενική και τρixες κατσαρές. Γιατί τρίχες κατσαρές ; Διότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας. Ο Έλληνας λοιπόν σαν ΧΩΡΙΑΤΑΡΟΣ που είναι δεν λέει την αλήθεια μπας και παρεξηγηθεί. Αυτ´ο τον ΦΟΒΟ κουτοπόνηρα τον μετατρέπει σε ΜΑΦΙΑ. Δηλαδή πρώτα κόβει ο ίδιος τα γεννητικά του όργανα με το σουγιά (ζητω συγγνώμη για την έκφραση) και μετά σου λέειμ αφού τάκοψα που τάκοψα, ας κάνω παρέα με άλλους ευνούχους. Πολλοί ευνούχοι μαζί κάνουνε μια φατρία, η οποία λατρεύει τον Μέγα Ευνουχιστή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ συμμερίζομαι την άποψη του Ζαρατούστρα ότι το σύνολο του νεοελληνικού κράτους βασίζεται σε ένα ψεύδος. το ψέυδος αυτό ο Καστοριάδης το είχε συνοψίσει ως εξής : ή θάσαι με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ή θα ξεκινήσεις από τον Επιτάφιο του Περικλή. Οι αριστεροί δυστυχώς είναι και με τα δύο. Και λέω δυστυχώς διότι κατ`εμέ οι αριστεροί ξεκινούν τύποις από την διάθεση του ανθρώπου να καταλάβει τι του γίνεται, αντί να ακολουθεί την παραδεδομένη θρησκεία. Αντίθετα οι Δεξιοί από τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης είναι αυτόι που πιστεύουνε στο Θεοκρατικό καθεστώς, δηλαδή ότι πράγματι υπάρχει επαφή του Θείου με τις τελετές. Τους δεξιούς όσο νάναι τους καταλαβαίνεις από την άποψη ότι λένε, εγώ θέλω αυτό που υπάρχει, δεν θέλω να αλλάξει.

   Delete
  2. Χοντρικά λοιπόν μπορούμε να κάνουμε τους εξής διαχωρισμούς. Αληθινός αριστερός είναι αυτός που δεν πιστεύει ότι ο Θεός κατοικεί σε ναούς, και ότι Θεός είναι η συνείδηση, σαν τον Σωκράτη. Δεξιός είναι αυτός που πιστεύει στην επικοινωνία του Θείου με τις παραδεδομένες τελετές. φασίστας είνι αυτός που θέλει να ξαναθεμελιωθεί βίαια μια θεοκρατική κοινωνία.

   Το πρόβλημα είναι με τους κομμουνιστές, που θέλουνε και τα δύο.

   Delete
 9. Ο κουμουνιστης δεν δεχεται αλλα δογματα γιατι εχει το δικο του.
  Για την ιστορια ουτε και οι ναζι ειχαν περι πολλου την θρησκεια.
  Οταν φτιαχνεις δικο σου κοπαδι δεν μπορεις να δεχεσαι αλλους τσοπανηδες.
  Εγω συμφωνα με τον Καστοριαδη που αναφερεις ειμαι απ αυτους που ξεκινουν απο τον επιταφιο και θεωρω το Βυζαντιο ελαχιστα ελληνικο και ελαχιστα πολιτισμο.
  Για μενα ο ελληνικος πολιτισμος ειναι ταυτισμενος με τον ελευθερο πολιτη.
  Γι αυτο και ελαχιστα ενδιαφερομαι για καπιταλισμους και σοσιαλισμους η αριστερους και δεξιους.
  Τα πολιτευματα ειναι κατα βαση τρια. Μοναρχια, ολιγαρχια και δημοκρατια.
  Συμφωνα με τον Αριστοτελη οταν λειτουργουν προς το συμφερον του συνολου ειναι στη σωστη μορφη τους ενω οταν λειτουργουν υπερ του ενος, των λιγων η και των πολλων ειναι παρεκβασεις.
  Το σημερινο πολιτευμα ειναι μια ολιγαρχικη παρεκβαση.
  Το σωστο για μενα ειναι να φτιαξουμε μια σωστη δημοκρατια.
  Με ποιον τροπο θα επιδιωξουμε το συμφερον του συνολου, αν θα ειμαστε καπιταλιστικη η σοσιαλιστικη (η οτι αλλο) χωρα θα το αποφασισουμε μετα, ολοι μαζι.
  Αν αυτο δεν ειναι αμεσα εφικτο θα μπορουσα να συμφωνησω και με οποιοδηποτε σωστης μορφης πολιτευμα, παρολο που το θεωρω εκ των πραγματων προσωρινη λυση.
  Για θρησκεια αν και δεν αισθανομαι την αναγκη Θεου θα προτιμουσα την αρχαια, οχι μονο γιατι ειναι ομορφη αλλα και γιατι εχει βγει μεσα απο την αναγκη του λαου να μιλησει με το Θειο και οχι απο πιστη στα παραμυθια αυτων που διατεινονται οτι ειδαν τον Θεο και τους εδωσε την αντιπροσωπεια.
  Νομιζω, οτι σε κατι τετοιους συμβιβασμους, που πρεπει να κανει ο πολιτης για το καλο της χωρας, κολλαει στην πραγματικοτητα το οτι η πολιτικη ειναι η τεχνη του εφικτου και οχι εκει που προσπαθουνε να το κολλησουν για να δικαιολογησουν τις προδοσιες και το ξεπουλημα της πατριδας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ σε όλα. η μόνη αντίρρηση που θα μπορούσε να προβάλλει κανείς ειναι ότι είμαστε πρωτίστως βιολογική φύση και δευτερευόντως άνθρωποι που συνέρχονται και αποφασίζουν.

   Delete
 10. Περί Γαλλικού κόμματος.

  Τα κοινωνικά ρεύματα και κόμματα της ελληνικής επαναστάσεως
  του Γ. Σκληρού ...

  Τα Νησιά και ο Μωρηάς έπαιξαν σπουδαιότερο ρόλο στην επανάσταση από τη Ρούμελη, γιατί και καλύτερη διοργάνωση είχαν και σημαντικώτερους ανθρώπους ανέδειξαν και πιο καθαρό και συνειδητό είχαν το συναίσθημα του πατριωτικού καθήκοντος...[Οι Μωραϊτες] Έκλιναν μάλλον στο μοναρχικό πολίτευμα, όπως όλοι άλλωστε οι χωρικοί καλλιεργητές του κόσμου. ... Οι συντηρητικές, μοναρχικές του[ς] τάσεις ανταπεκρίνοντο καλύτερα στο μοναρχικό δεσποτικό, θρησκευτικό μεγαλείο της Ρωσσίας, που μιλούσε καλύτερα στη φαντασία του[ς] και στην καρδιά του[ς].....Α πό το άστατο των φρονημάτων τ[ης] και το ακαθόριστο της ιδεολογίας τ[ης] εξηγείται γιατί η Ρούμελη ήταν κλασσική χώρα του επαμφοτερισμού. Και προ της επαναστάσεως και εν καιρώ του αγώνος πολυάριθμα είναι τα παραδείγματα των οπλαρχηγών Ρουμελιωτών που συνεννούντο και συμμαχούσαν με τους Τούρκους....Η Ρούμελη ενώ είχε τα πολυπληθέστερα και ανδρειότερα παλληκάρια δεν έκανε κανένα μεγάλο πολεμικό συνδυασμό ανάλογο με τις δυνάμεις που διέθετε.

  ReplyDelete
 11. Ἀπαντῶ: Τὸ χειρότερο πολιτικὸ καθεστὼς εἶναι ἡ δημοκρατία. Ὅταν νοεῖται ὡς δῆμος τοῦ κράτους εἶναι ὀλιγαρχία τοῦ χρήματος καὶ ὅταν νοεῖται ὡς λαϊκὴ θέληση εἶναι ὀχλοκρατία. Τὸ καλύτερο πολίτευμα ποὺ δημιουργεῖ πολιτισμὸ εἶναι ἡ ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος. Ἡ δικτατορία εἶναι τὸ ἀντίθετο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἡ δικτατορία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀρχαίας Ῥωμαϊκῆς Δημοκρατίας, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ προσωρινὴ καὶ ἀντιδραστική, διότι προσπαθεῖ νὰ ἐπαναφέρη μία κοινωνικὴ τάξη ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ ἐπανάσταση, στὸ στάτους κβὸ ἄντε, εἴτε ἀμυνόμενη κατὰ ἐσωτερικοῦ ἐχθροῦ (Σπάρτακος) ἤ ἐξωτερικοῦ (Ἁννίβας). Τὶς περισσότερες φορὲς ἡ δικτατορία χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὰ φιλελεύθερη δημοκρατία (βλέπε Πινοσέτ) καὶ σπανιώτερα ἀπὸ τὸν κομμουνισμό (βλέπε Γιαρουζέλσκι). Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐπαναστατικὸς καὶ διαρκῆς («γιὰ χίλια χρόνια»). Οἱ κομμουνιστὲς χρησιμοποιοῦν τὴν ἔκφραση «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» καὶ οἱ φασιτὲς τὴν ἔκφραση Voelkisch, δηλαδὴ λαϊκὸ κράτος (ὄχι λαϊκιστικό). Συνεπῶς οἱ Λένιν, Στάλιν, Μουσσολίνι, Χίτλερ, δὲν ἦσαν δικτάτορες ἀλλὰ ὡς ἐπαναστάτες ἦσαν ὁλοκληρωτικοί. Ὅσο γιὰ τὸ πολιτικὸ ἔγκλημα, αὐτὸ εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει νόημα νὰ τὸ ἀναφέρουμε: Ἡ δημοκρατία, ἡ δικτατορία, ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐγκληματικὰ καθεστῶτα καὶ φυσικὰ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΕ, ἐὰν ἔλθῃ στὴν ἐξουσία θὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ πολιτικὸ ἔγκλημα. Τί νόημα ἔχει νὰ λέμε πὼς ὁ Βελουχιώτης ἦταν σφαγεύς; Φυσικὰ καὶ ἦταν, πόσο μᾶλλον ποὺ ἦταν ἐπαναστάτης. Διαφορετικὰ θὰ καθόταν στὸ καναπέ του κοιτάζοντας τηλεόραση καὶ σφάζοντας τὸ πνεῦμα του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αληθεια ομως ειναι οτι ολα τα παραδειγματα σας ξεκινανε απο την Ρωμαικη ολιγαρχια που κακως την ονομαζουν δημοκρατια.
   Δεν αναφερατε καθολου την Αρχαια Ελλαδα στην οποια και μονο υπηξε η δημοκρατια η οποια οντως κατεληξε σχετικα συντομα σε οχλοκρατια, αλλα οσο λειτουργουσε σωστα ειχε αριστα αποτελεσματα και για το κρατος και για τους πολιτες.
   Οπως δεν λαμβανεται υπ οψιν και αλλα αρχαιοελληνικα πολιτευματα οπως της Σπαρτης και της Κρητης τα οποια βασιζοντουσαν στο θεσμο των "ομοιων" και εκτος απο ιδιαιτερα μακροβια εξασφαλιζαν και οτι οι πολιτες τους δεν γινοντουσαν δουλοι καποιας ολιγαρχιας.
   Οι δικτατοριες ειναι πραγματι συνηθως προσωρινες και δεν ανατρεπονται απο τους λαους αλλα απο τις ολιγαρχιες τις οποιες εχουν ανατρεψει..
   Αντιθετα οι μοναρχιες που εξασφαλιζουν την καλοπεραση της ολιγαρχιας ειναι ιδιαιτερα μακροβιες.
   Η αριστοκρατια οντως θα μπορουσε να προταθει ως το καλυτερο πολιτευμα αν μπορεσει να βρεθει ενας αντικειμενικος τροπος να επιλεγονται οι αριστοι.
   Επειδη ομως οσοι προσπαθησαν να βρουν τετοιο τροπο κατεληξαν να βαζουν τον λαο να κρινει καταληγουμε σε ενα πολιτευμα ολιγαρχικο/δημοκρατικο και παλι πρεπει να αποφασισουμε αν δωσουμε περισσοτερες εξουσιες στο λαο η στην ολιγαρχια.
   Το πολιτικο εγκλημα πραγματι ειναι απο συνηθες μεχρι απαραιτητο αλλα αυτος δεν ειναι λογος για να προβαλουμε εγκληματιες, ειδικα αν εγκληματουν για λαθος η και χωρις καθολου λογο.
   Ολα τα πολιτευματα βασιζονται στην βια για να επιβαλλουν υπακοη στους πολιτες, αλλα βεβαια ειναι αλλο πραγμα να εξασκεις βια σε λιγους που δεν δεχονται ενα πολιτευμα ευχαριστο για τους πολλους και αλλο να εξοντωνεις εναν λαο γιατι επαναστατει εναντιον ενος πολιτευματος που εξασφαλιζει αμετρητο πλουτο σε λιγους και πεινα και υποτελεια στους πολλους.

   Delete
 12. Χοντρικά, δηλαδή, οι Ρουμελιώτες (γαλλικό κόμμα) είναι κτηνοτρόφοι, με έμφυτο το νομαδικό στοιχείο, οι νησιώτες ναυτικοί (αγγλικό κόμμα), οι Πελοποννήσιοι αγρότες (ρωσσικό κόμμα).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από την επανάσταση λοιπόν οι Ρουμελιώτες έχουν την τάση να συμμαχούν περισσότερο με τους νησιώτες παρά με τους Μωραϊτες. Αν έχουν κρατήσει μέχρι και σήμερα τον ίδιο χαρακτήρα, θα παραμείνουνε υπέρ Ευρώπης, Αμερικής και πάντως δεν θα γίνουν ρωσόφιλοι. ´Ομως τίποτε απολύτως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνέργεια των Μωραϊτών, διότι από το Μωριά ξεκίνησε η Επανάσταση. Σκούρα τα πράγματα.

   Δεν αποκλείεται δηλαδή να κατακερματιστεί ο εθνικός χώρος. Τα ίδια γίνανε και στην αρχαιότητα. Ίσως είχε δίκιο ο Αλκιβιάδης που πρότεινε εξόρμηση προς Δυσμάς, αντί προς Ανατολάς.

   Delete
  2. Όπως πάρα πολλές κοινωνίες, η ελληνική κοινωνία λειτουργεί με όρους μαφίας. Η μαφία είναι κάτι ταυτόχρονα παράξενο και απλό. Είναι μια κοινότητα ανθρώπων που διαμορφώνεται από τη σιωπή (ομερτά) ή μάλλον όχι σιωπή, αποσιώπηση.Οι ζωτικές λειτουργίες στην ελληνική κοινωνία κατέονται σε μεγάλο βαθμό από την εκκλησία (γέννηση, θάνατος). Από τον καιρό της ελληνικής επανάστασης υπάρχει ταυτόχρονα ένα αντικληρικαλικό και ένα θρησκόληπτο στοιχείο. Ο ελληνικός εμφύλιος ήταν ένα προσωρινό ξεκαθάρισμα του τόπου από τους απίστους. Όλα δείχνουν ότι η εκκλησία θα παραμείνει στη θέση της ό,τι και αν γίνει. Ο επαμφοτερισμός που διακρίνει τους Ρουμελιώτες κατά τον Σκληρό είναι το βασικό συστατικό του νεοελληνικού κράτους, και για αυτόν οπυ έχει απόλυτο μυαλό είναι ακατανόητος, διότι ο επαμφοτερίσμός δεν νοείται ως ΚΑΤΙ αλλά σαν μια παράξενη κίνηση. Υποθέτω ότι πίσω από τον επαμφοτερισμό κρύβεται ΚΑΤΙ, Αυτό το ΚΑΤΙ είναι κατά πάσα πιθαμνότητα ένα προχριστιανικό στοιχείο.

   Delete
 13. Ο ίδιος επαμφοτερισμός υπάρχει στα χρηματικά ζητήματα. Αφενός η ελληνική ηθική δεν αναγνωρίζει το χρήμα, και ταυτόχρονα το κυνηγάει διψασμένα. Τα πλουσιοπαιδα περνάνε τα νιάτα τους ωθώντας τα φτωχόπαιδα να ξοδεύουνε και να καταστραφούνε. Κοινωνικές τάξεις δεν αναγνωρίζονται και ταυτόχρονα η κοινωνία είναι άγρια ταξική. Για να εκφράσουνε την ταξική δυσφορία οι κοινωνικές ομάδες διεκδικούν η καθεμία για τον εαυτό της τον τίτλο του Έλληνος (Χρυσή Αυγή).

  Ίσως όλα αυτά να δείχνουν ότι βρισκόμαστε επί Βυζαντίου. Από την άποψη αυτή, ίσως έχει δίκιο ο Κιτσίκης ότι για να ενοποιηθεί αυτό το πράγμα του λείπει το κερασάκι.

  Ίσως πάλι κάνω λάθος.

  ReplyDelete
 14. Ἀπαντῶ στὸν Δημήτρη μὲ νέο μου ἄρθρο, ἀρ. 113.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete