Nov 24, 2013

74 - Δεύτερη προειδοποίηση πρὸς Ὀμπάμα: Πρόεδρε κινδυνεύετε!

74 - Δεύτερη προειδοποίηση πρὸς  Ὀμπάμα: Πρόεδρε κινδυνεύετε!

Ἦταν σὰν ἐφέτος, ἡμέρα Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 1963. Πρὸ 50 ἐτῶν ὁ ἡγέτης τῆς μεγαλυτέρας ἰμπεριαλιστικῆς δυνάμεως ἐπὶ τῆς γῆς, ὁ J.F. Kennedy ἔπεφτε νεκρὸς ὑπὸ τὶς σφαῖρες τοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῦ κατεστημένου ποὺ ἀκόμη καὶ ὁ συντηρητικὸς στρατηγὸς  Ἄϊζενχαουερ, δύο χρόνια ἐνωρίτερα, στὶς 17 Ἰανουαρίου 1961, εἶχε ἐκθέσει δημοσίως ὡς τὸν ὕψιστο κίνδυνο γιὰ τὸ ἀμερικανικὸ ἔθνος.

Οἱ ΗΠΑ ἔχουν μακρὰν παράδοσιν δολοφονιῶν ἡγετῶν τους ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κατεστημένο τους. Ὁ πρόεδρός τους δὲν ἔχει ἀπολύτως καμμία ἐλευθερία πρωτοβουλιῶν στὸ ἐσωτερικὸ καὶ περιορισμένη, ἄλλὰ ἄκρως ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ζωή του, ἐλευθερία κινήσεων στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Ὁ Ὀμπάμα τὸ ἐγνώριζε αὐτὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ παρὰ ταῦτα ἐδέχθη νὰ γίνῃ πρόεδρος. Στὸ ἐσωτερικὸ δὲν ἠδυνήθη νὰ κάνῃ τὸ παραμικρό, οὔτε κἄν τὴν κοινωνικὴ ἀσφάλεια ὑγείας. Στὸ ἐξωτερικὸ ἀπεφάσισε σήμερα νὰ τὸ παίξῃ μὲ τὴν ζωή του, ὑπογράφοντας τὴν Κυριακὴ, 24 Νοεμβρίου 2013, στὴν Γενεύη συμφωνία μὲ τὸ Ἰράν! Τρέλα, πράγματι, διότι εὑρίσκει καθέτως ἐναντίον του 3 δυνάμεις: πρῶτο καὶ καλύτερο τὸ Ἰσραήλ, δεύτερη τὴν φανατικὰ σουννιτικὴ Σαουδικὴ Ἀραβία ποὺ ἡ ἴδια ἡ ἀμερικανικὴ πολιτική, ἀπὸ δεκαετίες, ἐπέτυχε νὰ τὴν σκυλιάσῃ κατὰ τοῦ θρησκευτικοῦ της ἀντιπάλου, τὸ σιϊτικὸ Ἰράν, πρὸς χάριν τῆς θεωρίας τοῦ διαίρει καὶ βασίλευε. Τρίτον, στὸ ἴδιο τὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ τὸ στρατιωτικοβιομηχανικὸ κατεστημένο ποὺ ἐργάζεται χέρι χέρι μὲ τὸ τεράστιο σὲ ἰσχὺ ἑβραϊκὸ λόμπυ.

Τὴν ἴδια στιγμὴ ἔχει ἀναπτυχθῆ ἀπὸ τὰ δυτικὰ ΜΜΕ ἕνας πόλεμος ἀπαξιώσεως τοῦ Ὀμπάμα. Τὸν κατηγοροῦν γιὰ ἐνδοτικότητα, γιὰ ἀνίκανο νὰ παίρνῃ ἀποφάσεις, ὅτι οἱ ΗΠΑ φαίνονται ἀκέφαλες διεθνῶς, ἀκόμα ὅτι εἶναι χειρότερος ἐγκληματίας πολέμου καὶ ἀπὸ τὸν Μποὺς τὸν Νεώτερο, ἐφ'ὅσον δολοφονεῖ καὶ τὸν δικό του λαὸ μὲ τὰ μὴ ἐπανδρωμένα δολοφονικὰ ἀεροπλάνα, τὰ drones. Μὲ ἄλλα λόγια ὅταν ἦταν πειθήνιο ὄργανο τοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῦ κατεστημένου ἦταν ἀρεστός. Τώρα τὴν θέση τοῦ ὑπηρέτου τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἔχει πάρει ὁ Γάλλος προεδρίσκος Ὁλλάντ ἐνῷ ὁ Ὀμπάμα κατηγορεῖται ὅτι ἐρωτοτροπεῖ μὲ τὴν Ῥωσία!

Μέσα στὴν ἐκρηκτικὴ αὐτὴ διεθνῆ ἀτμόσφαιρα, τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ συνεχίζουν ἀκούραστα, 24 ὧρες τὸ 24ωρο, νὰ σφυρηλατοῦν τὸν ἐτοιμοθάνατο ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἀπίθανες σοβαροφανεῖς στατιστικὲς γιὰ συντάξεις, μισθοὺς καὶ ἀνεργία, μὲ ἕνα δάσος ἀπὸ "θὰ θὰ θὰ" (ἡ λέξη "θὰ" πέφτει βροχὴ κάθε δευτερόλεπτο) ποὺ ἐξουθενώνει τὸ μυαλό του, τὸν ἀποβλακώνει, τὸν καθηλώνει στὴν καρέκλα καὶ τὸν καθιστᾷ ἀνήμπορο νὰ δράσῃ παρὰ μόνον ὡς... ἐκλογεύς! Συνεχίζει νὰ συνωστίζεται στὶς οὐρὲς τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν ἀντὶ νὰ πάρῃ τὰ βουνά. Ὅλοι περιμένουν τὸν Μεσσία ἀλλὰ οὐδεὶς βοηθᾷ νὰ εὑρεθῇ. Οἱ προφητεῖες πέφτουν βροχὴ καὶ ὅλοι κοιμοῦνται. Προτιμοῦν νὰ αὐτοκτονήσουν καὶ νὰ κάψουν τὰ σπίτια τους γιὰ νὰ μὴν τοὺς τὰ πάρουν οἱ τράπεζες ἀντί νὰ κτυπήσουν ἀλύπητα ὡς ντεσπεράντος. Τοὺς εἶχε μείνει ὁ μῦθος τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ τώρα οἱ Δυτικοὶ μόλις χθὲς τοὺς ἐπληροφόρησαν ὅτι οὔτε τὴν λέξη δημοκρατία δὲν δικαιοῦνται νὰ διεκδικοῦν ἐφ'ὅσον "ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε" ἡ δημοκρατία ἐγεννήθη στὴν Ἑλβετία καὶ τὴν Ἀγγλία. Κακόμοιρε λαέ! Μέχρι ποῦ θὰ φθάση ἡ ἄνοιά σου!

Μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ βιβλία ὅτι "ἡ ἄνοια εἶναι μία ἀσθένεια μὴ θεραπεύσιμη, ἐκφυλιστικὴ καὶ θανατηφόρα ποὺ ἐντοπίζεται στοὺς ἀνθρώπους ἐπάνω ἀπὸ 65 ἐτῶν". Δηλαδὴ τυπικὴ ἀσθένεια τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐκεῖ ποὺ ἔφθασε λοιπὸν ἡ ἄνοια αὐτὴ νὰ λέγῃ ὅτι "θέλουμε νὰ πληρώσουμε ὡς πειθήνιοι πολῖτες ἀλλὰ "δυστυχῶς" λεπτὰ δέν ἔχουμε", ὁ θάνατος ἐπέρχεται ῥαγδαία.

Ἴσως ὁ Ὀμπάμα ὅμως μᾶς δίδει ἕνα μάθημα θάρρους βάζοντας σὲ κίνδυνο τὴν ζωή του ὥστε καὶ ἐμεῖς νὰ τὸ παίξουμε τρελὰ καὶ καμικάζι καὶ θεραπεύσουμε ἔτσι τὴν ἄνοιά μας.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                   25 Νοεμβρίου 2013 

1 comment:

  1. Πολύ σωστά τα συμπεράσματά σας κε καθηγητά όσον αφορά το κατεστημένο των Η.Π.Α.
    Πολύ σωστά δίνετε τα εύσημα στον Ομπάμα αν και δεν είμαι σίγουρος εάν αυτή η στροφή του περιβάλλοντός του είναι ενσυνείδητη ή απλά αποτέλεσμα απουσίας άλλης επιλογής.
    Παρ'όλα αυτα δεν σχολιάζετε την καταστροφική πολιτική του όσον αφορά την στα όρια της ψύχωσης επιμονή στην πολιτική ορθότητα προς την ανεξέλεγκτη ροή τριτικοσμικών μεταναστών προς τις Η.Π.Α. καθώς και την δια ροπάλου επιβολή του πολιτιστικού μαρξισμού στην εκπαιδευση, τα Μ.Μ.Ε. και γενικότερα την αμερικανική κοινωνία (με άμεσο επακόλουθο την εξαγωγή της παγκοσμίως).

    Καλή συνέχεια στο έργο σας.

    ReplyDelete