Jun 23, 2015

206 - Ἐντυπωσιακὴ ἡ δικαίωση τοῦ ΚΚΕ

206 - Ἐντυπωσιακὴ ἡ δικαίωση τοῦ ΚΚΕ

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου τὸ 1989-1991, σὲ ὅλα τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα τοῦ πλανήτου ἐπικρατοῦσε φοβερὴ σύγχυση, κάτι ἀναμενόμενο ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν φύση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος ποὺ ἦταν δομημένο ὡς διεθνιστικό, γύρω ἀπὸ τὴν πατρίδα τοῦ σοσιαλισμοῦ, τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση.

Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1968, ὁ Εὐρωκομμουνισμὸς ἐξεδηλώθη καὶ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν συγκρότησης τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, κουβαλῶντας τὰ ἴδια ἐπιχειρήματα κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου ΚΚΕ ποὺ ἐξαπολύονται καὶ σήμερα, δηλαδὴ ἀποξένωση ἀπὸ τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, τὴν καταδίκη τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου στὸ πρόσωπο τοῦ Στάλιν ποὺ ἐπωνόμασε σταλινισμὸ καὶ ὑποστήριξη στὴν πορεία ποὺ εἶχε ἀνοίξει ὁ Χρουστσὼβ μὲ τὴν ἀποσταλινοποίηση, τὴν θεωρία τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως καπιταλισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ, δηλαδὴ μία σαφῶς σοσιαλδημοκρατικὴ θέση.

Τὸ 1981, ὑπὸ τὴν φοβερὴ πίεση τοῦ εὐρωκομμουνιστικοῦ ῥεύματος, τὸ ΚΚΕ ὑπέκυψε στὶς σειρῆνες τοῦ Ἀνδρεϊσμοῦ καὶ ἐπέτρεψε στὸ ΠΑΣΟΚ νὰ καπηλευθῇ τὸν ἀντιϊμπεριαλισμὸ καὶ νὰ παρουσιασθῇ ὡς συνεχιστὴς τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως τοῦ ΕΑΜ, οἰκοδομῶντας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα ἕνα ἰσχυρὸ σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα στὴν ὑπηρεσία τοῦ καπιταλισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπορροφήσῃ σημαντικὸ μέρος τῆς πελατείας τοῦ ΚΚΕ. Ἡ ἴδια περίπου τακτικὴ ἠκολουθήθη καὶ στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καὶ ὅταν ἐπῆλθε ὁ σεισμὸς τοῦ 1989, τὸ ΚΚΕ μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα κομμουνιστικὰ κόμματα τῆς Εὐρώπης, κατέρρευσε.

Καὶ τότε, τὸ 1991, ἐνεφανίσθη στὸ τιμόνι τοῦ ΚΚΕ, μία ἰσχυρὰ κυρία: ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα. Στὶς 24 Ἰουνίου 1991, ἡ Ἀλέκα στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ἐδήλωνε: «Δὲν διαπραγματευόμεθα τὴν αὐτοτελῆ ὕπαρξη τοῦ ΚΚΕ» καὶ τὸ 1999 ἐδημιούργησε τὸ ΠΑΜΕ ποὺ ἔκτοτε διαδηλώνει μόνο του χαράσσοντας μοναχικὴ πορεία.

 Ὡς γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ ἀπὸ τὸ 1991 ἕως τὸ 2013, ἐπέτυχε κάτι τὸ μοναδικὸ γιὰ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἐνῷ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εὐρωπαϊκὰ κομμουνιστικὰ κόμματα παρεκτρέποντο στὴν σοσιαλδημοκρατία, ἡ Παπαρήγα, χρόνο μὲ τὸ χρόνο μὲ ἐπιμονὴ καὶ συστηματικά, ἐπανέφερε τὸ κόμμα στὴν ὀρθοδοξία, δηλαδὴ στὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου καὶ τὸν μαρξισμό-λενινισμὸ τοῦ Στάλιν. Ἐπανέφερε τὴν μνήμη τοῦ Ζαχαριάδη ἀλλὰ καὶ ἀκόμη, ὡς ἕνα σημεῖο καὶ τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καὶ ἠρνήθη συστηματικὰ οἱαδήποτε συνεργασία μὲ τὴν σοσιαλδημοκρατία τοῦ Συνασπισμοῦ καὶ τοῦ Σύριζα. Ὁ Κουτσούμπας, τὸ 2013,  τὴν διεδέχθη ἀκολουθῶντας τὴν ἴδια τακτική, πορευόμενος μόνος, μακριὰ ἀπὸ οἱαδήποτε συνεργασία μὲ τὴν Ἀριστερά, δηλώνοντας ὅτι τὸ ΚΚΕ δὲν ἦταν ἀριστερό, ἦταν κομμουνιστικό.

Ὅταν τὸ 2009 ἔπεσε ἡ κυβέρνηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ ξεκίνησε ἡ μακρὰ πορεία τῆς χώρας πρὸς τὸν γκρεμό, τὸ ΚΚΕ, ὡς σοφὴ κουκουβάγια, κατέπληξε τοὺς ἐπαΐοντες μὲ πολιτικὲς ἀναλύσεις καὶ προβλέψεις, ὅλες σωστές, ποὺ ξεπέρασαν σὲ ἀκρίβεια ἀκόμη καὶ τὶς προφητεῖες ὅλων τῶν θρησκευτικῶν προφητῶν. Μὲ πεῖσμα, ἐξηκολούθησε νὰ πορεύεται μόνο του, μακριὰ ἀπὸ οἱαδήποτε  πολιτικὴ συνεργασία, φέρνοντας τοὺς πολιτικοὺς ἀναλυτὲς σὲ ἀπόγνωση, οἱ ὁποῖοι ἐπανελάμβαναν ὅτι τὸ ΚΚΕ ἔπρεπε νὰ ἐπωφεληθῇ τῆς φοβερῆς κρίσεως, γιὰ νὰ αὐξήσῃ τὰ ἐκλογικά του ποσοστὰ καὶ νὰ κυβερνήσῃ.

Καὶ σήμερα βλέποντας τὸ ναυάγιο τοῦ Σύριζα καὶ τὴν ἀνήκουστη τραγωδία στὴν ὁποία ἐβύθισε τὴν Ἑλλάδα, ὅλοι πλέον ἀντιλαμβάνονται τὸ Βατερλὼ ποὺ θὰ εἶχε ὑποστῆ τὸ ΚΚΕ ἐὰν εἶχε ἀκούσει τὶς συριζέϊκες σειρῆνες καὶ εἶχε δεχθῆ νὰ συγκυβερνήσῃ μὲ τὸν Τσίπρα.

Ἐν ὄψει τοῦ ἐπερχομένου Ἀρμαγεδδῶνος εἶναι ὑψίστης σημασίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη νὰ ἐπιβιώσῃ τὸ ΚΚΕ, περιμένοντας τὴν ἔλευση ἑνὸς Κάστρο ποὺ ἄν καὶ προερχόμενος ἀπὸ ἔξω ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, ὡς γνήσιος έπαναστάτης καὶ ὡς εὐρωπαϊκὸς Μπολιβάρ, θὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ αὐτὸ γιὰ νὰ βγάλῃ τὴν χώρα καὶ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ λύκου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Ἰουνίου 2015
29 comments:

 1. Ἐσεῖς εἶστε βαλτός νά μοῦ ἀνεβάσετε τήν πίεση σέ δυσθεώρητα ὕψη καί νά μέ φέρετε σέ ἀπόγνωση, μεγαλύτερη καί ἀπό αὐτήν πού ἔφερε τό ΚΚΕ τούς πολιτικούς ἀναλυτές (!!!)

  Πιό εὔκολα θά δεχθοῦν τόν Κάστρο οἱ "Μένουμε Εὐρώπη" παρά τό ΚΚΕ. Τό ΚΚΕ ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐγκαταλείψη ( Μπελογιάννης), λοιδωρήση ( Πλουμπίδης), σπρώξει στόν θάνατο ( Βελουχιώτης) τά καλύτερα τῶν στελεχ[ῶν του, συνεπῶς ἀποκλείεται νά δεχθεῖ νά ὑποστηρίξη στέλεχος ἐκτός τοῦ κόμματος.

  Μικρή σημασία φαίνεται νά ἔχει ὅτι τό ΚΚΕ ἔχει ὁδηγήσει τήν δυνάμει ἐπαναστατική μᾶζα σέ βαθειά ὕπνωση. Διότι ἡ συμβολή τοῦ ΚΚΕ στήν μαρξιστική καί έπαναστατική σκέψη εἶναι καθοριστική. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν ἀναλύσεων εἶναι νά "λειτουργεῖ" ὅπως ἕνα σταματημένο ρολόϊ, πού δείχνει δυό φορές τήν ἡμέρα τήν σωστή ὥρα. Στήν πράξη ὅμως μᾶς εἶναι ἐντελῶς ἄχρηστο, ἀφοῦ δέν γνωρίζουμε οὔτε ποιές εἶναι οἱ 2 στιγμές τῆς ἡμέρας πού πρέπει νά τό συμβουλευτοῦμε...

  ReplyDelete
 2. Ζαρατούστρα, ἔχεις δίκαιο. Ὁ Κάστρο ἐπολεμήθη ἐπὶ μακρὸν ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κούβας ἕως ποὺ τελικὰ τὸν ἀπεδέχθη. Διότι τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα εἶναι θρησκεία, εἶναι ἐκκλησία χωρὶς θεό, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει ἐξομολόγηση (αὐτοκριτική) καὶ ἱερὰ ἐξέταση. Γι αὐτὸ καὶ ὅταν ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση ἔκαιγε τὴν Ἰωάννα τῆς Λωρραίνης αὐτὴ ἀνεφώνη: «Σηκώσατε τὸν σταυρὸ γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσῳ μέσα στὶς φλόγες». Καὶ ὅταν στὶς δίκες τῆς Μόσχας, ὁ Στάλιν ἐκτελοῦσε κομμουνιστές, αὐτοὶ ἀνεφώνουν: «Σηκώσατε τὸ σφυροδρέπανο γιὰ νὰ τὸ προσκυνήσουμε ὅταν μᾶς ἐκτελέσετε» . Ἀργότερα ἡ Ἐκκλησία ἐκήρυξε ἁγία τὴν Ἰωάννα καὶ ἀργότερα τὸ ΚΚΕ ἀπεκατέστησε τὸν Ἄρη.

  Τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα κατέχει τὴν ἀλήθεια ὅπως καὶ ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὸ τὸ ἐκατάλαβα ὅταν ἀπὸ μόνος μου ἔγινα χριστιανὸς καὶ συνάμα ἀπὸ μόνος μου κομμουνιστής, σὲ ἡλικία 8 ἐτῶν.Ἔκτοτε, σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου ἐγνώρισα τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Ἡ Ὀρθοδοξία μὲ ὑποπτεύετο γιὰ παλαιοημερολογιτισμό. Τὸ ΚΚΕ γιὰ φασισμό. Ἔχανα συστηματικὰ τοὺς φίλους μου καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Παρέμενα μόνος σὰν τὸν Ῥουσσώ, ἐπιμένοντας πεισματικὰ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν κομμουνισμό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ἡ λεγόμενη ἀποκατάσταση τοῦ Ἄρη ἀπό τό ΚΚΕ εἶναι ντεμέκ, θυμίζει ἀνεμογκάστρι ( ὅπως καί ὅλη ἡ φανφαρόνικη συνθηματολογία του). Ἀντιγράφω ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς Πανελλαδικῆς Συνδιάσκεψης τῆς 16/7/2011

  "...Παράλληλα η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη σημειώνει ότι η διαφωνία του Άρη με τη Συμφωνία της Βάρκιζας δε δικαιώνει τη στάση του απέναντι στη συλλογική θέση του Κόμματος και την παραβίαση από αυτόν της κομματικής πειθαρχίας, καθώς και την αξιοποίηση από τον Αρη της φήμης και του σεβασμού που είχε κατακτήσει την προηγούμενη περίοδο ως καπετάνιος του ΕΛΑΣ και στέλεχος του ΚΚΕ. Η στάση του αυτή, που αποτέλεσε ρήξη με τη θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, δεν καθιστά δυνατή τη μετά θάνατο αποκατάσταση και της κομματικής του ιδιότητας...."

  Ἡ αὐτοκριτική τοῦ ΚΚΕ εἶναι γιά τά πανηγύρια.

  Αὐτό πού ὀφείλει νά ἀπαντήσει και νά ἐξηγήση, ἀντί τῆς αὐτοκριτικῆς μπροστά στόν καθρέφτη εἶναι τό ἑξῆς. Γιατί δέν ἔχει στό παραμικρό ἐκμεταλλευθεῖ ὑπέρ του τίς κρίσεις τοῦ συστήματος καί τίς ἀντιφάσεις. Φυσικά καί δέν ἐννοοῦμε νά αὐξήσει τά έκλογικά ποσοστά του, ἀλλά νά ἰσχυροποιήσει δυναμικά τήν ἐπιρροή του στήν καθημερινότητα τῆς μάζας. Ἐκεῖ φαίνεται ἡ ὀργάνωση, σέ συνθῆκες ἔντασης καί κρίσης. Ἀλλιῶς νά τήν βράσω τήν πολυδιαφημισμένη ὀργάνωση τοῦ ΚΚΕ. Ἀπό συνθήματα " ρήξης" καί " ἀνατροπής" νά φᾶνε καί οἱ κότες...Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄχρηστοι καί ἐπικίνδυνοι, εἶναι οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι τῆς πολιτικῆς ἀποβλάκωσης γιά λογαριασμό ἄλλων. Μετά τούς φταίει ὁ ΣΥΡΙΖΑ...

  ReplyDelete
 4. Παρέμενα μόνος σὰν τὸν Ῥουσσώ, ἐπιμένοντας πεισματικὰ στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν κομμουνισμo. Συγγνωμη, αν κανω λαθος για τα επομενα λογω αμορφωσιας.

  Σαν τον Κυριλλο Λουκαρι, μηπως, που ηθελε να βρει γεφυρες αναμεσα σε ορθοδοξια και προτεσταντισμο , Ο Ρουσσω κατηγετο απο την Καλβινιστικη Γενοβα. Ηταν κατα των δημοσιων θεαματων οπως και ο Ιωαννης ο Χρυσοστομος. Ενα εντονα ψυχρο, γεωμετρικο στοιχειο στον κομμουνισμο καταγεται ισως απο τον προτεσταντισμο, και ο κομμουνισμος εχει παρομοια κοινωνικη βαση - στελεχη εξυπνα με αστικη, επιστημονικη εγκεφαλικιη διαρθρωση και υπερμετρα φιλοδοξα, η φιλοδοξια αναγορευμενη σε μεταφυσικη αρχη μεσω του εγκληματος.

  Δεν ξερω για την εγκληματολαγνεια. Ο Μπελογιαννης (συμφωνα με διαφορες μαρτυριες) και ο Βελουχιωτης πανομολογουμενως ηταν σφαγεις. Παραλληλα, μια σχεδον πουριτανικη ηθικη, και ενας παραξενος ναρκισσισμος,,,

  Η επαναστατικη μαζα δεν ειναι το peuple, o λαος των Γιακωβινων , Ποια ειναι η Βαστιλλη και ποια ειναι τα Χειμερινα Aνακτορα για την καταληψη των οποιων το ΚΚΕ θα οργανωσει τη μαζα ; Mηπως τα περιμενει να εμφανιστουν για να τα καταλαβει , Η μηπως ειναι μια χιλιαστικη αιρεση ; Και τιποτα παραπανω ; Η ενα πελατειακο κομμα ;

  H μηπως εχει αποτιναξει τη βιαμ πλεον ευτυχως, και εχει ταυτιστει με την Ορθοδοξια ; Και διδασκει την αποκλειστικοτητα του πνευματικου παραδεισου εναντι της ψευδαισθησης του υλικου ,

  ReplyDelete
 5. Γενεύη Ἑλβετίας Κωσταντῆ, ὄχι Γένοβα Ἰταλίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Εν πασει περιπτωσει, αυτο που προσπαθω να πω ειναι οτι ολες οι εκκλησιες - η εκκλησια ως οργανωμενη μορφη της θρησκειας - οι αιρεσεις και οι ιδεολογιες που τις ακολουθησαν απετυχαν να μεταδωσουν την βασικη αρχη που εφερε ο Χριστιανισμος, και που ειναι η εξης - καμια θυσια, εσωτερικη η εξωτερικη, αυτοθυσια η εγκλημα δεν δικαιολογειται.

  Η θρησκεια ειναι αυτο που δικαιολογει τη θυσια. Η αναγνωση μου της πολιτικης συγκυριας ειναι οτι αυτο ακριβως το ζητημα ειναι το επιδικο, γι αυτο οι διαπραγματευσεις φτανουν σε αδιεξοδο. Διαπραγάτευονται ποιος και ποσο θα θυσιασθει.

  Φυσικο ειναι λοιπον να βγουν στη φορα ακραιες ιδεολογιες που ζητουν καθολικη θυσια, και αυτο ειναι ο κινδυνος διοτι η καθολικη θυσια φανταζει πιο ελκυστικη απο τον αργο θανατο της μερικης. Το μονο αντιδοτο που βλεπω ειναι καμια θυσια, οχι για το ευρω αλλα για τιποτα, ουτε εσωτερικη ουτε εξωτερικη, ουτε εγκλημα, ουτε αυτοθυσια.

  ReplyDelete
 7. Τελειωνω, συγγνωμή για τη φλυαρια. Οταν λοιπον το ΚΚΕ τους λεει - περιμενετε, παιδια, υπομονη... να δουμε τι θα γινει, θυσια τους ζηταει - και αν τους ελεγε βουρ ! παιδια να τους φαμε παλι θυσια θα ζητουσε, Η κεντρικη γραμμη του ΚΚΕ ειναι λαθος, αλλα οχι διοτι δεν ειναι σωστη η αρνηση του να συνεργαστει με τους Ιησουιτες. Το λαθος του ΚΚΕ ειναι οτι δεν αυτοδιαλυεται. Αυτο θα ηταν πληγμα τεραστιο κατα της μπουρζουαζιας διοτι θα εβγαζε απο τον σκλαβο τη δικαιολογια να υποφερει τη σκλαβια του.

  ReplyDelete
 8. "...Το λαθος του ΚΚΕ ειναι οτι δεν αυτοδιαλυεται. Αυτο θα ηταν πληγμα τεραστιο κατα της μπουρζουαζιας διοτι θα εβγαζε απο τον σκλαβο τη δικαιολογια να υποφερει τη σκλαβια του..."

  Ν' ἁγιάσει τό στόμα σου...ἤ μᾶλλον τό χέρι σου...

  Στό ἴδιο πνεῦμα προτείνω τήν αὐτοκατάργηση τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους.Ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα προβληματική καί γιά τόν λαό τη ἀλλά καί γιά τόν κόσμο ὅλο Μηχανισμός παραγωγῆς σκλάβων καί πνευματικῆς γλίτσας εἶναι αὐτό τό κράτος, ὅπως ἀκριβῶς καί τό ΚΚΕ...Ἡ Ελλάδα εἶναι ἀνθελληνική , τό δέ ΚΚΕ ἀντικομμουνιστικό. Ἀπ' ἔξω κούκλα καί μέσα πανούκλα καί τά δυό τους...

  ReplyDelete
 9. Ωραια, αλλα για να αυτοδιαλυθει το ελληνικο κρατος, που κι εγω θελω να διαλυθει διοτι συμφωνα με την αναλυση μου ενα ειναι το κρατος, πρεπει πρωτα να μην το διαλυσουνε ΑΛΛΑ κρατη διοτι τοτε θα το σπρωξουνε να ξεναδημιουργηθει με καναν Αλη Σαμαρα.

  Ο Σουλτανος των ΗΠΑ και οι μπεηδες της Οβροπης σηκωσανε χαρατσι. Ο δημογεροντας Αλεξης Τσιπροπουλος, του Ρωσικου κομματος, μετα τον Γιωργακη Παπανδρεου του αγγλικου και τον Σαμαρα του Γαλλικου που αποτυχανε διαπραγματευεται το υψος του κεφαλικου φορου. Ομως ο Σουλτανος των ΗΠΑ ειναι λιγοτερο λογικος απο τον Τουρκο, διοτι ο Τουρκος σε ανταλλαγμα για το χαρατσι προσφερε προστασια. Ο Αμερικανος σουλτανος θελει να παρει ολα τα σπιτια και τα δημοσια κτιρια, τις κοπελες να τις βαλει στο χαρεμι του, τους αντρες να τους εχει ευνουχους και σκλαβους και λεβεντηδες κωπηλατες και τα βρεφη να τα κανει γενιτσαρους, αυτο συμβαινει ωρε αδελφια, ξυπνηστε καημενοι ραγιαδες.

  Το ΚΚΕ τι πρεπει να κανει μια κι εχει το Ε στο τελος και τι πρεπει να κανει ο Τσιπροπουλος μπροστα στον αδηφαγο Σουλτανο;

  Ο μεν Τσιπροπουλος πρεπει να πει κατι σαν ουκ αν λαβεις παρα του μη εχοντος βρε κοπανε Γιανκη και Ευρωπαιε, δηλάδη την αληθεια, για να ξυπνησει ο Ελληνας κατω απο τον ραγια Ρωμηο, η κατι αλλο θεοπνευστο, το δε ΚΚΕ να τον βοηθησει διεθνιστικα και οχι ελληνικα, ο καθενας δηλαδη να κανει τη δουλεια του επιτελους. Αντι να την παραπεμπει στη Δευτερα Παρουσια και τον Aμαγεδδωνα η ακομη χειροτερα στον ερχομο του Ξανθου Γενους. Δεν θα εχουμε αλλη ευκαιρια. Νυν υπερ παντων αγων ειρηνικος,

  ReplyDelete
 10. Αρμαγεδδωνα. Οχι αλλο αυριο τωρα ειναι το αυριο.

  ReplyDelete
 11. ΥΓ2 Οι Παπανδρεου εξ Aχαιας θα μπορουσαν ισως πραγματι να θεωρηθουν διαδοχοι του αγγλικου κομματος και συγκεκριμενα της αγγλοφιλης φατριας Zαιμη-Λοντου που εχει απεναντι το Mεσολογγι των Τρικουπηδων. Εξ ου η συνδεση του παππου με τους Aγγλους και γιου και εγγονου με τους Αμερικανους,Τα υπολοιπα που ειπα παραπανω ηταν περισσοτερο σχηματα λογου.

  ReplyDelete
 12. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου και στο βάθος... εκλογές

  http://www.iefimerida.gr/news/214046/krisimi-syskepsi-sto-maximoy-kai-sto-vathos-ekloges#ixzz3eCQdyjXl

  Ο Σύριζα φαίνεται πως έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει για να μην φέρει νέο μνημόνιο. Πιθανές οι εκλογές. Φαίνεται λοιπόν πως εντός Ευρώπης δεν υπάρχει άλλη λύση παρά το μνημόνιο. Στις εκλογές πλέον ο λαός θα ψηφίσει στην ουσία αν θέλει μνημονιο, δηλαδή Ευρώπη, ή νέα αρχή, δύσκολη κι ο Θεός βοηθός. Ο Σύριζα αυτό θέλει να επιβεβαιώσει με τις εκλογές, αν αυτές συμβούν. Αν θα έχει δηλαδή την κάλυψη του λαού για τη νέα δύσκολη αρχή.

  ReplyDelete
 13. Τα ζώα οι έλληνες αρχίσαν τώρα όλα 1 και 2 η ώρα το βράδυ να βγάζουν το θεό τους από το ΑΤΜ.

  Α ρε διάλυση που μας αξίζει. Και με το παραπάνω. Η αλήθεια να λέγεται.

  ReplyDelete
 14. Οι ασυλληπτα ραγιαδες Ελληνες θα εξολοθρευτουν απο τη ραγιαδοσυνη τους, Το παραδειγμα του συνταξιουχου που εφερε ο κος Κιτσικης τις προαλλες ειναι ενδεικτικο. Νομιζει οτι δεν θα του τη φανε ολη τη συνταξη αν κανει ο Τσιπρας εναν τεμενα,

  Θυμιζει τη συμπεριφορά των Εβραιων μπροστα στους τρελαμενους ναζι, Λεει ο Γερμανος ιστορικος του Ολοκαυτωματος Μομσεν τα εξης περιπου.

  Οι ηγετες των εβραικων κοινοτητων νομιζαν πως ειχαν να κανουν με παραδοσιασκες καταστασεις πογκρομ και προσπαθουσαν να ερθουν σε συνδιαλλαγη με τον εχθρο προσφεροντας ανταλλαγματα. Δεν μπορουσαν να καταλαβουν οι επικεφαλης τω Εβραικω κοινοτητων οτι οι ναζι δεν ηθελαν μονο λεφτα και ορισμενα αδυναμα θυμάτα αλλα να τους εξολοθρευσουν ΟΛΟΥΣ, Την πατησανε με το να συγκρατουν τον ιδιο τους τον λαο απο την ατομικη σωτηρια και γινανε αθελα τους συνεργοι στο εγκλημα.Ισως οι εβραιοι κοτζαμπασηδες να νομιζανε οτι θα γλιτωσουν αν θυσιασουν ορισμενα απο τα πιο αδυναμα μελη της κοινοτητας τους (εδω δεν ξερω) και βαλουνε το χερι στην τσεπη. Ισως.

  Το ιδιο κανει και ο κρετινος ΣΥΡΙΖΑ με τον ηγετη του εκτος κι αν πει την υστατη ωρα ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ που ειναι η αληθεια, αυτο θα ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ τον κινδυνο, δεν ΕΙΝΑΙ ο κινδυνος και ΔΕΝ θα επιφερει χρεωκοπια. Αυτο που κανουμε τωρα θα μας καταστρεψει, ο Θεος να φωτισει τον Τσιπρα που κινδυνευει να γινει Σιαντος νο2, αλλα εδω δεν θελουμε Βελουχιωτη, θελουμε Γκαντι η εστω Μακαριο,

  Η ατομικη σωτηρια περναει απο τη συλλογικη,

  ReplyDelete
 15. Μα αυτό θέλουμε και μας αξίζει κιόλας. Η οριστική καταστροφή. Μπράβο στον Αλέξη Τσίκπρα για τη δημοκρατικότατη επιλογή του. Τον συγχαίρω. Όλοι θα ψηφίσουμε "όχι" την επόμενη Κυριακή. Φυσικά οι νταβατζήδες της Δύσης θα εισπράξουν το "όχι" που θα μείνει στην ιστοριία ως το δεύτερο "όχι" μετά του Μεταξά.

  Και στη τελική ο ελληνικός λαός μάλλον ούτε ξέρει τι του γίνεται, ούτε τι ψήφισε, ούτε τι θέλει τέλος πάντων.  Και τι διαβάζω μόλις;

  Στον αέρα το δημοψήφισμα -Η Τρόικα αποσύρει την πρότασή της

  http://www.iefimerida.gr/news/214082/ston-aera-dimopsifisma-i-troika-aposyrei-tin-protasi-tis#ixzz3eFpIhZ1B

  Η τρόικα αποσύρει λέει την πρότασή της. Εμ βέβαια, το έχω ξαναπεί. Αυτοί τρέμουν, όχι εμείς. Χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί λακέδες. Μη το παίρνεις πίσω το δημοψήφισμα Αλέξη. Άσ΄τους να τρέξουν λίγο τα ποντίκια...

  ReplyDelete
 16. O Μιχαλολιάκος στηρίζει Τσίπρα, Καμμένο για δημοψήφισμα

  http://www.iefimerida.gr/news/214110/o-mihaloliakos-stirizei-tsipra-kammeno-gia-dimopsifisma

  Τι έγινε ρε παιδιά; Έγιναν οι ακροδεξιοί ναζί πιο δημοκράτες από τους νταβατζήδες του δημοκρατικού τόξου Πασόκ, Ν.Δ., ΚΚΕ, Ποτάμι; Πόσο μου αρέσει όταν πέφτουν οι μάσκες, ειδικά στη πολιτική...

  Για να δούμε ποιος έχει συμφέρονται...

  ReplyDelete
 17. Ο Τσιπρας ειχε εντολη μεσα στο ευρω χωρις καμια θυσια και αυτα βρωμανε προδοσια, χωρις να σημαινει οτι ειναι.

  ReplyDelete
 18. Εμενα οπως ολων μου βρωμαει Σορος....η δεν ξερω τι. Γιατι ο Τσιπρας οπως εχω ξαναπει παρουσιαζεται ευνουχισενος και δεν λεει δεν εχουμε ρε παιδια λεφτα !!!!! Τι θα παθει , τοσο γλυκια ειναι η εξουσια ;; Και ας παραιτηθει μετα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...ὅπως ὅλων..." ;
   Ἀπό πού βγαίνει αὐτό;

   "... ἤ δέν ξέρω τί..."

   ἅμα δέν ξέρεις μήν βιάζεσαι...ἐσύ δέν εἶσαι ὑπέρ τῆς ἀκινησίας;

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Πραγματι κε Zαρατουστρα το -οπως ολων - ειναι υπερβολικο εχετε δικιο και δεν ξερω

   ...αλλα εγω που δεν ξερω και πραγματι προτρεχω θα ηθελα να μην ειναι το ΟΧΙ κεκτημενο της αμερικανικης εξωτερικης πολιτικης αλλα ουτε οχι ουτε ναι, να ειναι κατι που να αιρει την απειλη. Πραγματι βιαζομαι, μπραβο, εχετε δικιο, απλως εκφραζω τις υποψιες μου, για να δουμε... δεν θελω να εμπλακει διαδικαστικα ο ελληνικος λαος σε ανωθεν οργανωμενο σχεδιο...

   Δεν μου αρεσουν τα δημοψηφισματα οταν ο δημος εχει και δουλους και μετοικους. Δεν μου αρεσει ο ποπουλισμος...Θα προτιμουσα ο Τσιπρας να ειχε παρει μια πρωτοβουλια ως α-τομο.

   Delete
  4. και επισης το ζητημα διαρκως αναβαλλεται - η αναβολη δεν ειναι κατ αναγκην ακινησια. Ισως δεν υπαρχει αλλος τροπος...οπως εχω ξαναγραψει αυτο που αναβαλλεται δεν ειναι η υπογραφη της συμφωνιας διοτι η συφωνια αυτη ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να υπογραφει. Δεν μπορει ο προφορικος νομος του ισχυροτερου να γινει γραπτος.

   Αρα ΤΙ αναβαλλεται ερωτω αν ΔΕΝ ειναι η συμφωνια - ε αυτο ειναι ειτε καλο ειτε κακο και φοβαμαι οτι δεν θα μπει στο δημοψηφισμα.

   Delete
 19. Ο Σύριζα κινείται πολιτικα τόσο αληθινά που έχει τυφλώσει τα μυαλά των ελλήνων που είχαν συνηθίσει στα ψέματα και σε διαφορετικές πολιτικές τακτικές. Αυτό συμβαίνει τώρα, για αυτό έχουν όλοι πανικοβληθεί. Μη φοβάστε. Αλήθεια είναι και συμβαίνει. Βρέθηκε και ένας(άθεος, είναι σημαδιακό αυτό, για να δείξει ο Θεός την οργή του εναντίον των υποκριτών φαρισαίων καπιταλιστών που καπηλεύονται το Χριστό, έστειλε έναν άθεο να πράξει τα αληθινά) που δε θέλει να σας κοροϊδέψει.

  Και τώρα τι; Αυτό το πραγματικό γεγονός φαντάζει τόσο αληθινό, που δε μπορεί να το πιστεψει ο λαός που βολευόταν χρόνια με τη σαπίλα. Και ενώ ο πρωθυπουργός του δεν τον κοροϊδεύει, αντιθέτως ο λαός με τη στάση του είναι σαν να του λέει «προτιμούμε να μας κοροιδεύεις μές τα μούτρα, ψήφισε το μνημόνιο να αρχίσουμε να πληρώνουμε»

  ReplyDelete
 20. Απέσυραν την πρόταση οι δανειστές -Τσίπρας: Εγώ θα κάνω δημοψήφισμα!

  http://www.iefimerida.gr/news/214149/apesyran-tin-protasi-oi-daneistes-tsipras-ego-tha-kano-dimopsifisma#ixzz3eHuE8oB1

  Χόρεψέ τους τώρα Αλέξη να γελάμε. χαχαχα

  Χέστηκαν πάνω τους και την πήραν πίσω τη πρόταση τα ποντίκα.

  ReplyDelete
 21. Εκτός τόπου και χρόνου για ακόμη μια φορά οι καλοταϊσμένοι κομπάρσοι του Κοινοβουλίου.


  https://www.youtube.com/watch?v=i98AKGpdZOw

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. Κασιδιάρης: «Σας είχαμε προειδοποιήσει ότι θα σας εκβιάσουν μέχρι τέλους οι τοκογλύφοι»


  https://www.youtube.com/watch?v=tnBtRr8tnco

  ReplyDelete