Dec 3, 2014

161 – Νῖκος Ῥωμανὸς ἤ περὶ ἡρώων

161 – Νῖκος Ῥωμανὸς ἤ περὶ ἡρώων

Τὸ τελευταῖο μου βιβλίο ποὺ ἐξεδόθη πρὸ μηνῶν στὸν Ἡρόδοτο, φέρει τὸν τίτλο «Περὶ Ἡρώων» καὶ ἀφιερώνεται στὴν νεολαία ποὺ ἐξαφανίζεται στὴν Ἑλλάδα μὲ σχέδιο νεοκτονίας τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974. Γράφω σὲ αὐτό: «Ἡ ἀνθρωπότης βλέπει τὸ ἑλληνικὸ αἷμα νὰ χύνεται καὶ τὰ νιάτα της νὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἀντικαταστήσουν μὲ τὸ πλαστικὸ αἷμα τῶν ψευδῶς ἀποκαλουμένων ἡρώων τοῦ θεάματος καὶ τοῦ γηπέδου καὶ τὸ παραισθησιογόνο  τῆς ἡρωΐνης. Ἐγκληματίες βουλευτές, ἐγκληματίες νομοθέτες, ἐγκληματίες λογιστές, ἐγκληματίες δημοκράτες, τὰ νιάτα τοῦ πλανήτου σᾶς ξερνοῦν. Ξερνοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά σας, ξερνοῦν τὴν αἱματοβαμένη μὲ χρήματα ἐλευθερία σας, δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους σας».

Σήμερα ἀφιερώνω τὸ βιβλίο μου στὸν 21χρονο Νῖκο Ῥωμανὸ ποὺ τὸ ὄνομά του τὸν προώριζε νὰ γίνῃ ἥρωας, νέος Ῥωμανὸς Διογένης (1068-1071) ποὺ «ἐφόρεσε τὴν πανοπλία του, ἐγύμνωσε τὸ ξῖφος ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν καὶ ἐσκότωσε πλῆθος βαρβάρων. Ὅμως, πληγωμένος, ἐγλίστρησε ἀπὸ τὸ ἄλογό του καὶ ἐπιάσθη δορυάλωτος». Στὶς 6 Δεκεμβρίου 2008, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, ἕνα τυπικὸ ἑλληνικὸ κτῆνος, ὁ εἰδικὸς φρουρὸς Ἐπαμεινώνδας Κορκονέας, φουσκωμένος ἀπὸ τὸν πρωτόγονο ἀνδρικὸ ἐγωϊσμὸ γνωστὸ ὡς φιλότιμο, ἐδολοφόνη μέσα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Ῥωμανοῦ τὸν ἀδελφικό του φίλο Ἀλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τὸ φέρετρο τοῦ ὁποίου ἐτοποθέτησε στὸ χῶμα. Ἀποτέλεσμα: Ἠνδρώθη ὁ Ῥωμανὸς καὶ ἔγινε ἀντάρτης πόλεων.  Ἀντί νὰ συχνάζῃ, σὰν ἄλλοτε ὁ δολοφόνος Κορκονέας, στὰ γήπεδα, οὐρλιάζοντας πρὸς δόξαν τῆς μπάλας, ἐπῆρε τὰ σοκάκια τῶν πόλεων καὶ ἔγινε ἥρωας. Καὶ τώρα ἀργοπεθαίνει στὰ σαμαρικὰ δεσμωτήρια τοῦ γερμανοκρατουμένου ἐξευτελισμένου κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν.

Σὲ ὅλους ἐμᾶς, τὰ ὑπολείμματα τοῦ ὑπογεννητικοῦ ἑλληνισμοῦ, τὰ χούφταλα τῶν καφενοβίων ποὺ προτιμοῦμε νὰ ζητιανεύουμε, ψηφίζοντας Σαμαρᾶ, τὶς πενταροδεκάρες τῶν μειομένων συντάξεών μας, παρὰ νὰ ἀγοράζουμε στὰ ἐλάχιστα ἐναπομείνοντα ἐγγόνια μας ὅπλα καὶ φισεκλίκια γιὰ νὰ καθαρίσουν τὰ ἀπορρίμματα τοῦ τόπου μας, κατάρα καὶ τρισκατάρα!

Ἡ ἐπανάσταση εἶναι ὅπως ὁ καθαρὸς ἀέρας ποὺ εἰσέρχεται στὶς κατοικίες μας ὅταν ἀνοίγουμε διάπλατα τὰ παράθυρα. Ἀλλὰ ἐμεῖς, οὔτε τὰ ἄχρηστα χέρια μας ἀπλώνουμε γιὰ νὰ ἀνοίξουμε τὰ παράθυρα αὐτά. Ἀλέξανδρε Γρηγορόπουλε, Νῖκο Ῥωμανέ, ἔφηβοι τοῦ ἀρχαίου κάλλους καὶ τῆς ἀρετῆς, ἔστω καὶ τὴν ὑστάτη στιγμή, μὲ τὴν θυσία σας, σῶστε ἀπὸ τὴν ἐσχάτη ἐξαθλίωση τὴν Ψωροκώσταινα, τὴν πόρνη τοῦ Κολωνακίου!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 3 Δεκεμβρίου 2014  

72 comments:

 1. "Γράφω σὲ αὐτό: «Ἡ ἀνθρωπότης βλέπει τὸ ἑλληνικὸ αἷμα νὰ χύνεται καὶ τὰ νιάτα της νὰ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἀντικαταστήσουν μὲ τὸ πλαστικὸ αἷμα τῶν ψευδῶς ἀποκαλουμένων ἡρώων τοῦ θεάματος καὶ τοῦ γηπέδου καὶ τὸ παραισθησιογόνο τῆς ἡρωΐνης. Ἐγκληματίες βουλευτές, ἐγκληματίες νομοθέτες, ἐγκληματίες λογιστές, ἐγκληματίες δημοκράτες, τὰ νιάτα τοῦ πλανήτου σᾶς ξερνοῦν. Ξερνοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά σας, ξερνοῦν τὴν αἱματοβαμένη μὲ χρήματα ἐλευθερία σας, δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους σας»."

  Ωραία όλα αυτά.Αλλά το θέμα είναι να (ξανα)καταλάβει η ανθρωπότητα και η παρεσυρμένη νεολαία τη μοναδική αλήθεια.Τη μοναδική διαχρονική αλήθεια και αξία.Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.Ο πόλεμος , τα τουφέκια και η βία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ.

  μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

  μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται

  μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν

  μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

  μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται

  μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται

  μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται

  Ἐσταυρώθης ἀναμάρτητε, καὶ ἐν μνημείῳ κατετέθης ἑκών, ἀλλ” ἐξανέστης ὡς Θεός, συνεγείρας ἑαυτῷ τὸν Ἀδάμ. Μνήσθητί μου κράζοντα, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλεία σου.

  μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

  μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

  χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς


  https://www.youtube.com/watch?v=ecbbP8NmJ4U&list=LL63AfUCdXPl9fudJQtU2QpQ&index=1

  ReplyDelete
 2. Βεβαίως Ε.Μ., καὶ ἡ παραπάνω φράση μου εἶναι ἡμιτελὴς διότι μετὰ τὸ "δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους σας", προσθέτω στὸ βιβλίο μου, "καὶ ἀναζητοῦν τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς ὑποταγῆς στὸν ἥρωα". Βία καὶ μὴ βία, καὶ ὑπακοὴ στοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τοῦ Καίσαρος εὑρίσκονται ἀνάμικτα στὸν θεῖο λόγο καὶ σὲ ἐμᾶς ἀφήνεται τὸ βάρος τῆς σωστῆς κατανοήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Σωτῆρος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».

   Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό αφενός σημαίνει υπακοή στα πολιτικά καθεστώτα του κόσμου, και αφετέρου πνευματική αφοσίωση στον Θεό.

   Delete
 3. Τὸ παρακάτω ἄρθρο τοῦ Knight of Creator μὲ τίτλο, "ὑπόθεση Νίκου Ῥωμανοῦ" μοῦ φαίνεται ὅτι τοποθετεῖ σωστὰ τὸ θέμα. Τί γνώμη ἔχετε;
  Δημήτρης Κιτσίκης
  http://www.world-legion.com/2014/12/Ypothesi-Nikou-Rwmanou.html

  ReplyDelete
 4. "Δεν είναι δυνατόν, οι βυζαντινοί να είχαν λύσεις και απαντήσεις μακράν ανώτερες σε επίπεδο πολιτικό, διαχείρισης και κοινωνίας και εμείς να μην έχουμε καθίσει καν να μελετήσουμε εκείνη την εποχή. Δε μπορεί οι αρχαίοι Έλληνες να εφάρμοσαν το τελειότερης μορφής σύστημα Δημοκρατίας και εμείς να μην έχουμε καθίσει να το μελετήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπήρξε η Δημοκρατία της Ρώμης και εμείς να ψάχνουμε για... κοινωνικά αντίδοτα στο έκτρωμα της Democrasy και του καπιταλισμού, σε κομμουνισμούς και... Εθνικοσοσιαλισμούς."

  Αυτό κρατάω.Ναι είναι δυνατόν.Ο Βυζαντινός πολιτισμός ήταν κα είναι ο ανώτερος όλων.Όταν η Ελλάδα ξεκολλήσει από τη Δύση , και βγάλει την αντιβυζαντινή προπαγάνδα από μέσα της , ίσως το συνειδητοποιήσει αυτό.Γιατί πολύ απλά ο μεσαιωνικός τύπος ανθρώπου είχε αυτό το καλό.Μπορεί να έκανε κι αυτός λάθη και παραπτώματα αλλά αμέσως τα παραδεχόταν την άλλη μέρα.Γιατί είχε Θεό μέσα του.Γιατί πίστευε.Δε χλεύαζε τα ιερά.Το ίδιο και στην αρχαία Ελλάδα.

  "Δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει πνεύματα όπως του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να δίδαξαν πολιτειακή διαχείριση και Πολιτικό Λόγο αξεπέραστο στους αιώνες κι εμείς να ασχολούμαστε με τεχνητές ιδεολογίες και κατασκευασμένα συστήματα."

  Έλα;Σοβαρά;Εδώ ασχολούνται ακόμα με το χίλτερ και τον μαρξ και τον στάλιν.

  "Σας ενοχλεί η αναρχία; Τότε σας ενοχλεί ο Ελληνισμός."

  Άσχετο και άκυρο.Στην Ελλάδα και στο Βυζάντιο τηρούνταν οι νόμοι κύριοι.Για αυτό ήταν σπουδαίες αυτοκρατορίες.


  "Η κατάκτηση αυτή, δεν είναι άλλη από το Πνεύμα. Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν ο μόνος λαός, που κατόρθωσε να μετουσιώσει και να κατακτήσει ένα τόσο υψηλό πνευματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να γεννηθούν τα μεγαλύτερα διαμάντια της διανόησης και του στοχασμού που είχε γνωρίσει ποτέ ο τότε βάρβαρος κόσμος. Ήταν αυτοί, που νίκησαν τον υλισμό και ζούσαν για τα υψηλά ιδανικά. "

  Καλά που το καταλάβατε.Βέβαια ο Έλληνας τη σήμερον εποχή θεωρεί ευτυχία τα 10 αμάξια και τις 10 βίλλες.Μόλις ήρθε το μνημόνιο άρχισε η γκρίνια.(Που πήγαν τα λεφτά μας ρεεεεε , Σαμαρά φέρε τα κλεμμένα ρε κλπ κλπ.)

  "Με τον Χριστιανισμό των μαζανθρώπων, ήρθε απλά η ταφόπλακα."

  Καλά εδώ φαίνεται ότι δε γνωρίζει τι λέει ο άνθρωπος και απλά προπαγανδίζει.Γιατί σε όλα όσα αναφέρει ακριβώς παραπάνω στο άρθρο του , σε αυτά ακριβώς ποντάρει και ο Χριστιανισμός.Δηλαδή στο πνεύμα πρωτίστως και στο πως θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.


  Η υπόθεση του Ρωμανού είναι άλλη μια απόδειξη νεοελληνικής αθειστικής αριστεροαναρχικής βλακείας.Είναι ένας τύπος που έχει κλέψει τράπεζα μόλις πριν δύο χρόνια και τώρα κάνει απεργία πείνας αυτοβούλως.Και έχεις τον όχλο από κάτω , την άθεη και ανίδεη μάζα δηλαδή , να παραπονιέται για το κράτος.Είναι τόσο μάταια όλα αυτά , που απορρώ πως κάθομαι και απαντώ για αυτό το θέμα.Η κορύφωση της αριστερής βδελυρής ελληνικής βλακείας , συνέβη με τον Ρωμανό.Νομίζω ότι έσπασε κάθε ρεκόρ.

  Πάντως αυτήν την ελεθερία που ονειρεύεται ο αρθρογράφος , μόνο ο Χριστός τη δίνει και το Άγιο Πνεύμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άναρχος μπορεί να είναι μονάχα ο Αυτοκράτωρ, εκείνος δηλαδή που Κρατάει και ελέγχει απόλυτα -η οσο είναι εφικτό- τον Εαυτό του. Όλες οι αλλες μορφές Αναρχισμού είναι αστειότητες . Μέγας Αναρχικός ηταν και ο Σωκράτης και ο Εμμανουήλ. Αυτή την Ελευθερία, την χαρίζει μόνο το Πνεύμα , ανευ κλήρου και Σάπιου Ιερατείου.

   Delete
  2. Άσε τα γνωστικά σου αλλού , που θα πεις τον Σωκράτη αναρχικό.Τι κοτσάνα είναι πάλι αυτή.

   Ο Σωκράτης (ξέρεις;) ήταν αυτός που προτίμησε να πιει το κώνειο από το να δραπετεύσει , έτσι ώστε να συνεχίσει να τηρεί τους νόμους της πολης , παρά τον προκαλούμενο θάνατό του , και για να μην γίνει ο ίδιος το κακό παράδειγμα για το σύνολο.

   Αυτός ηταν ο Σωκράτης.Καμία σχέση δεν έχουν οι σκουπιδοαναρχικοί που ποδοπατούν τις αξίες και τους νόμους με τον Σωκράτη και δεν αξίζετε να τον πιάνετε στο στόμα σας.

   Delete
  3. Κράτα τα δογματικά σου, για τον εαυτό σου . Εδώ είναι 21ος αιώνας. Αιώνας Ελληνικός. Την εβραϊκή σας προπαγάνδα και ερμηνεία εννοιών, αλλού.Τέλειωσαν τα ψέμματα.

   Delete
  4. Υποκρύπτεις άιρεση που έχει καταδικαστεί εδώ και 18 αιώνες.Πίσω στη τρύπα σου ποντίκι!Πίστευε στο σατανά.

   Delete
  5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΑΡ ΕΟΝΤΕΣ ΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΣΙ. ΕΠΕΣΤΙ ΓΑΡ ΣΦΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΙΜΑΙΝΟΥΣΙ ΠΟΛΛΩ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΟΙ ΣΟΙ ΣΕ. ΠΟΙΕΥΣΙ ΓΩΝ ΤΑ ΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΝΩΓΗ.
   Διότι ενώ είναι ελεύθεροι δεν είναι απολυτά ελεύθεροι. Τους κυβερνάει αφέντης νομος, που τον φοβουνται πολύ περισσότερο από ότι οι δικοι σου εσενα.

   Αυτο που επισημαινει ο Δημαρατος στον Ξερξη, για τους Σπαρτιατες δινει και την εννοια της ελευθεριας, για την οποια πολυ σωστα γραφεις στο αρθρο σου οτι ηταν το κεντρο του Ελληνικου πολιτισμου.
   Νομιζω οτι κανενας δεν μπορει να εχει καποια αλλη μορφη πολιτικης ελευθεριας, απο το να υπακουει σε νομους και οχι σε ανθρωπους.
   Δεν ξερω ποιον Εμμανουηλ εννοεις, αλλα υποθετω τον Χριστο. Αν αποφευγεις τον τιτλο, να χρησιμοποιεις το πραγματικο ονομα του. Ιησους ονομαστηκε κατοπιν "θεικης" εντολης. Τον Εμμανουηλ οι Εβραιοι ακομη τον περιμενουν.
   Ο Σωκρατης εμεινε πιστος μεχρι το τελος του στους νομους της πατριδας του, ακουγωντας τους να του λενε

   ΑΛΛ, Ω ΣΩΚΡΑΤΕΣ, ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΣ ΗΜΙΝ ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ ΤΡΟΦΕΥΣΙ ΜΗΤΕ ΠΑΙΔΑΣ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΟΝΟΣ ΠΟΙΟΥ ΜΗΤΕ ΤΟ ΖΗΝ ΜΗΤΕ ΑΛΛΟ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
   Αλλά, Σωκράτη, πειθόμενος σ εμάς που σ αναθρέψαμε, μη βάζεις πάνω από εμάς ούτε τα παιδιά, ούτε την ζωή, ούτε άλλο τίποτε πριν από το δίκαιο.

   Απ αυτη την οπτικη, αναρχος μπορεις να πεις οτι ηταν μονο γιατι ηθελε να αρχεται απο τους νομους, καταλαβαινοντας οτι η διεκδικηση της πληρους ελευθεριας καταληγει στην δουλεια, οπως η διεκδικηση οποιουδηποτε προνομιου δεν σου παρεχεται απο την φυση, καταληγει σε καταστροφη.
   Η πολυ σωστη και παλι επισημανση που κανεις για τον ρολο των αγραφων νομων, νομιζω οτι σχετιζεται με το οτι οι αγραφοι νομοι σαν πιο "φυσικοι" ειναι και δημοκρατικοτεροι, με την εννοια οτι εχουν γινει αποδεκτοι απο τον λαο και δεν του εχουν επιβληθει προς χαρη μιας εξουσιας.
   Το να υπακους σε τετοιους νομους ειναι η μεγαλυτερη ελευθερια που μπορει να επιτευχθει.
   Ο αναρχικος που ζηταει κατι αλλο ειναι το ιδιο ανοητος με αυτον που πηδαει απο την ταρατσα περιμενωντας να πεταξει. Η απολυτη ελευθερια οπως και τα φτερα δεν δοθηκαν απο την φυση στους ανθρωπους.

   Delete
 5. Και για να το αναλύσω περισσότερο.Γιατί πραγματικά έχει χαθεί κάθε ίχνος λογικής σε αυτόν τον τόπο και έχουν χάσει τελικά το νόημά τους ακόμα και οι λέξεις οι ίδιες και έτσι μάλλον δε συννενοούμαστε , όπως κανονικά θα έπρεπε.

  Εφαγε 15 χρόνια κάθειρξη για ένοπλη ληστεία και απαγωγή και κάνει απεργία πείνας για να βγει από τη φυλακή και να σπουδάσει και τον υποστηρίζετε;Τώρα είμαστε σοβαροι δηλαδή;Και φταίει πάλι το κράτος και ο κρατικός μηχανισμός;

  Είστε με τα καλά σας;

  Έχετε ξεφύγει ρε.

  ReplyDelete
 6. Το θεμα ειναι εξαιρετικα δυσκολο σε βαθος.
  Απο την μια θα μπορουσα να πω οτι εχουμε να κανουμε με ενα ηλίθιο πιτσιρικι, που πρωτου μαθει τα βασικα, θεωρησε οτι ειναι ο μονος αρμοδιος να λυσει με τετοιο τροπο τα προβληματα.
  Στον διαλογο "Αλκιβιαδης" ο Σωκρατης προσγειωνει τον αντιστοιχο νεαρο "παντογνωστη" Αλκιβιαδη, που νομιζε οτι το να ξερεις το σωστο ειναι παρεργο της παλης για να το πετυχεις.
  Φαινεται οτι οι Θεοι εκαναν αυτην την φαρσα στους ανθρωπους. Οι νεοι που εχουν ορμη και ορεξη για αγωνα και τους συνεπερνουν ιδεες και ιδανικα, ειναι παραλληλα αυτοι που κατεχουν λιγωτερο την γνωση σχετικα με το για ποιο πραγμα πρεπει να αγωνιζονται.
  Ο δικαιολογημενος λοιπον θαυμασμος για εναν νεο που αποφασισε να μην ειναι ενας ακομη φραπεδορουφηχτης, δεν πρεπει να διαχωριζεται απο το πλαισιο στο οποιο βρισκεται.
  Οταν οι νεοι αγωνιζονται γι αυτα που τους διδασκουν οι μεγαλυτεροι σε μια ευνομουμενη κοινωνια, τα αποτελεσματα ειναι οι ηρωες του Εθνους που τιμωνται απο ολους για παντα. Οταν το κρατος δεν τους παρεχει τα ιδανικα για τα οποια αξιζει ο αγωνας, τοτε το κενο συμπληρωνουν αλλοι παρέχοντας θολα και υποπτων κινητρων στοχους. Αυτο ειναι λογικο, γιατι οι μεν μεγαλυτεροι ειναι οι γονεις που μπορει να κανουν λαθη αλλα επιζητουν ειλικρινα το καλυτερο για τα παιδια τους, ενω οι διαφοροι κατασκευαστες κοπαδιων εχουν τα δικα τους συμφεροντα.
  Το αρθρο του κ. Κιτσικη αποτυπωνει νομιζω απογοητευση.
  Τουλαχιστον αυτο ειναι που κανει εμενα να συμφωνω οτι στα χαλια που βρισκομαστε, ακομη και το να ληστευεις τραπεζες, πολεμωντας, δεν καταλαβα πως, το συστημα, ειναι καλυτερο απο το να εισαι συνεχεια στα τεσσερα.
  Τοσο το κρατος οσο και η κοινωνια δεν εχουν τιποτε καλυτερο να προτεινουν στους νεους.
  Καλο ομως θα ειναι οποιος εχει ορεξη για αγωνες, να θυμαται τα λογια του Ισοκρατη

  ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΟΥΤ ΑΛΗΘΕΣΤΕΡΑΝ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΓΝΩΣΘΕΙΣΗΣ
  Καμμια κριση δεν ειναι ουτε δικαιωτερη ουτε αληθεστερη απο αυτην που αναγνωριζει ολο το Εθνος.

  Ποτε νομιζω κανενα εθνος δεν προκειται να συμφωνησει στις ιδεες των αριστερων "αγωνιστων".

  ReplyDelete
 7. Σχετικα με το αρθρο στην σελιδα που δοθηκε, συμφωνω σχεδον απολυτα τοσο με το προσφατο οσο και με το παλαιοτερο που επισυναπτει.
  Υπαρχει ομως μια ασαφεια στο ποιος τελικα "κατεβασε στους δρομους 8.000 ανθρωπους".
  Εδω αρχιζουν τα περιεργα.
  Αν τα ΜΜΕ δεν ηθελαν να το κανουν θεμα δεν θα γινοτανε. Περιεργως ομως οι αριστεροι τρομοκρατες εχουν πολυ διαφορετικη μεταχειριση απο τους χρυσαυγιτες.
  Επειδη η ιστορια αρχιζει με την συγκινητικη ιστορια του θανατου του Αλεξη, θα θυμισω οτι τοτε υπηρξε ενα ανεπιτρεπτο λιντσαρισμα του Κορκονεα, οχι μονο απο τα καναλια αλλα απο τον Προεδρο της Δημοκρατιας, τον πρωθυπουργο και υπουργους.
  Χιλιαδες κοσμου, οι περισσοτεροι "επαναστατες" ΠΑΣΟΚατζηδες, ξεχυθηκε στους δρομους, εναντια στο κρατος που ειχαν οι ιδιοι δημιουργησει και συντηρησαν με την ψηφο τους. Αναμεσα τους και υπο την καλυψη τους οι μπαχαλακηδες εκαναν τα δικα τους, με την αστυνομια να κοιταζει.
  Ο νεαρος ομως Ρωμανος δεν ικανοποιηθηκε. Δεν ξερω τι αλλο επρεπε να κανει αυτο το ξευτιλισμενο κρατος και τα σκουληκια που το διοικουν.
  Παντως ολοι βολευτηκαν. Οι αριστεροι απεκτησαν εναν ηρωα, η πολιτικη ηγεσια και τα καναλια διατρανωσαν την "δημοκρατικοτητα" τους και ο αγωνας των μπαχαλακηδων "δικαιωθηκε". Τωρα, αν ο κατηγορουμενος καταδικαστηκε πριν δικαστει, ποιος χεστηκε; Το ζητουμενο ηταν να βγει λαδι η εξουσια και παραλληλα να εχουν και δικιο αυτοι που υποτιθεται οτι την πολεμανε.
  Σε καμμια περιπτωση αυτο που εγινε δεν ειναι συμβατο με την εννοια της ανεξαρτητης δικαιοσυνης.
  Στον Ρωμανο επεβληθει ποινη μονο για ληστεια με το γελοιο σκεπτικο του εισαγγελεα οτι αφου ειναι αναρχικοι δεν εχουν αρχηγο, αρα δεν ειναι τρομοκρατικη οργανωση.
  Θα μπορουσα να δω θετικα την επιεικεια εφ οσον προκειται για νεαρα παιδια, αλλα σε καμμια περιπτωση δεν θεωρω αθωα την συμπεριφορα ΟΛΩΝ για ακομη μια φορα, απεναντι σ αυτα τα φαινομενα.
  Ολοι σχεδον οι τρομοκρατες εχουν δραπετευσει, οπως ετοιμαζεται να το κανει και αυτος, με αδειες που κανονικα δεν επρεπε να παρουν.
  Οι αδειες δινονται υπο προυποθεσεις καλης διαγωγης και μεταμελειας που ειναι φανερο οτι δεν τηρουνται.
  Αν παλι εισαι χρυσαυγιτης βουλευτης, ο εισαγγελεας της φυλακης δεν σου επιτρεπει να πας στην βουλη να ψηφισεις και ο προεδρος της σε θεωρει αδικαιολογητως αποντα και δεν σου επιτρεπει ουτε να ψηφισεις με επιστολη.
  Ο εισαγγελεας και τα συμβουλια που δινουν αδειες σε τρομοκρατες που δεν τις δικαιουνται μενουν ατιμωρητοι.
  Το ιδιο και ο εισαγγελεας που παρεμποδιζει τους βουλευτες να ασκησουν τα καθηκοντα τους, ακυρωνοντας το Συνταγμα και αφηνοντας χωρις εκπροσωπηση ενα μερος του Ελληνικου λαου.
  Δεν μπορει κανενας να ισχυριστει οτι δεν βλεπει την διαφορα και πρεπει ο καθενας να αναζητησει τις αιτιες.
  Την δικη μου αποψη την εχω ξαναπει. Οι αριστεροι διεθνιστες ειναι το αριστερο χερι στο ιδιο σωμα που οι φιλελευθεροι παγκοσμιοποιητες ειναι το δεξι. Το κεφαλι αυτου του σωματος ειναι οι τραπεζιτες.
  Οι μονοι πραγματικοι εχθροι ολων αυτων, ειναι οσοι προσπαθουν να σταματησουν την παγκοσμιοποιηση.

  ReplyDelete
 8. Ὁ Knight of Creator γράφει ὅτι μέγας ἀναρχικὸς ἦταν καὶ ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Χριστὸς ἐνῷ ἔχει ἐπικρατήσει ἡ γνώμη ὅτι ἀντιθέτως δὲν ἐδραπέτευσαν διότι ἤθελαν νὰ δώσουν τὸ παράδειγμα στοὺς ὀπαδούς τους ὅτι ἔπρεπε νὰ ὑπακούουν στοὺς νόμους τῆς πολιτείας ἐστω καὶ ἄν οἱ νόμοι αὐτοὶ ἦσαν ἄδικοι. Καὶ σᾶς ἐρωτῶ: Ἐὰν ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Χριστὸς εἶχαν δραπετεύσει, κάτι ποὺ εὐκόλως θὰ ἠδύναντο νὰ κάνουν καὶ νὰ μὴν πάρει ὁ ἕνας τὸ κώνειο καὶ ὁ ἄλλος νὰ σταυρωθῆ, θὰ εἶχαν μείνει ἀθάνατοι στὴν μνήμη τῶν ἀνθρώπων; Ὄχι βέβαια. Συνεπῶς ἡ θυσία τους δὲν δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς ὑπακοὴ στοὺς νόμους τῆς πολιτείας καὶ σωστὴ μοῦ φαίνεται ἡ ἔκφραση "μέγας ἀναρχικός" γιὰ τοὺς δύο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Ιησους αν ηταν μεν Θεος δεν τιθεται θεμα αναρχιας, ενω αν ηταν ανθρωπος που εκανε τον Θεο, τοτε ηταν απλως απατεωνας και τσαρλατανος, οποτε παλι δεν τιθεται θεμα.
   Στην ομαδα θα επρεπε να μπει και ο Λεωνιδας και οι τριακοσιοι Σπαρτιατες που υπακουσαν στο "ταν η επι τας" που περιγραφει τον νομο της Σπαρτης που απαγορευε να υποχωρησουν απο κει που παραταχθηκαν.
   Παντως αν και φαινεται ιεροσυλια να λεμε οτι τετοιοι ανθρωποι, ενηργησαν ετσι μονο γιατι ηταν νομοταγεις, δεν μπορουμε να περασουμε στο αλλο ακρο.
   Ειναι αληθεια οτι δυσκολα μπορει να πει καποιος αν υπακουσαν στον νομο η στον εαυτο τους, που τους ελεγε να υπακουσουν στο νομο.
   Ολοι οι μεγαλοι ανθρωποι δεν κανουν κατι γιατι τους το λενε, αλλα γιατι πιστευουν οτι ειναι σωστο να υπακουσουν.
   Αν λοιπον ο Σωκρατης θεωρηθει κατα καποιον τροπο αναρχικος, καθε ανθρωπος που δουλευει με το δικο του μυαλο, θα μπορουσε να θεωρηθει το ιδιο, εστω και αν δεν πιστευει στην αναρχικη κοινωνια.

   Delete
  2. Καμία σχέση με αναρχικούς ο Σωκράτης κι ο Χριστός και ο Λεωνίδας.Αν μου βρείτε έστω κι έναν αναρχικό που να υπακούει τον νόμο σήμερα , έτσι ώστε μέσω αυτών να σέβεται το σύνολο , γράψτε μου.Παραχάραξη της αλήθειας κάνετε.Αντιθέτως όλοι οι αναρχικοί κοιτούν την πάρτη τους και μόνο.

   Delete
  3. Αναρχικός είναι εκείνος που υπακούει μονάχα στην Συνείδηση του. Για να εχει κατορθώσει κανείς να υπακούει στην συνείδηση του, τότε πάει να πει πως εχει ξεπεράσει τα πάθη και τις αδυναμίες του και γνωρίζει να κυριαρχεί στον Εαυτό του. Αναρχία δεν σημαίνει χάος και μπάχαλο. Σημαίνει δίχως Αρχη - εξωτερική-.

   Delete
  4. Στο πολιτικό χώρο αναρχία σημαίνει χάος και μπάχαλο.

   Τι θα πει να υπακούς στον εαυτό σου;
   Αν ο εαυτός σου , σου πει να ληστεύεις θα ληστεύεις;Να σκοτώνεις θα σκοτώνεις;

   Επίσης αρχές είναι ο πολιτισμός , σεβασμός , η ηθική , το ήθος , η ευπρέπεια κλπ.Προφανώς αρχές άγνωστες για τους αναρχικούς.

   Delete
  5. Και φυσικά και για εωσφοριστές σαν εσένα.

   Delete
 9. Περιδιαβάζοντας σήμερα στὰ μπλὸγκ σχετικὰ μὲ τὰ σχόλια ποὺ ἀναγνῶστες ἀνήρτησαν γιὰ τὸν Νῖκο Ῥωμανό, ἀλγεινὴ ἐντύπωση μοῦ προκάλεσε ἡ ποταπότητα τῶν αἰσθημάτων τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ ξεχειλίζουν ἀπὸ φθόνο κατὰ τῆς ἀγωνιστικῆς νεολαίας, τῶν ἐλαχίστων δηλαδὴ νέων ποὺ ἔχουν ἀπομείνει σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἔμεινα ἐμβρόντητος καὶ πεπεισμένος πλέον ὅτι ἐπείγεται οἱ κάτοικοι τοῦ γεωγραφικοῦ χώρου ποὺ ὀνομάζεται ἀκόμη Ἑλλὰς νὰ μεταφερθοῦν σὲ κάποια χωματερὴ καὶ ὁ ἑλληνικὸς χῶρος νὰ ἐπαναεποικισθῇ ὁλοκληρωτικὰ ἀπὸ ἀνθρώπους προικισμένους μὲ ψυχὴ καὶ πνεῦμα. Κουρασμένοι Γραικύλοι καὶ μόνον ἔχουν παραμείνει στὸν ἅγιο τοῦτο τόπο, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἀκόμη νέους ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη κατωρθώσει νὰ μαντρώσουν. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει παραμείνει ὀρφανὸς μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τῶν Ἑλλήνων. Μεγίστη τραγωδία! Περικλῆ Γιαννόπουλε πόσο δίκαιο εἶχες τὸ 1910, πρὸ ἑκατονταετίας, νὰ αὐτοκτονήσῃς, μή δυνάμενος νὰ ἀντέξῃς τὴν μπόχα τοῦ κρατιδίου, βλέποντας τὸν ἑλληνισμὸ νὰ κατασπαράσσεται ἀπὸ τὰ ὄρνεα τοῦ γραικυλισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Αυτός που υποστηρίζετε με μανία είναι κατάδικος με ποινή φυλάκισης 15 ετών.Ευτυχώς που δε γάζωσε κανέναν με το καλάσνικοφ για να έχουμε κι άλλα θύματα.Και τώρα απλά εκβιάζει το κράτος , έτσι ώστε αν πεθάνει αυτοβούλως να κατηγορούν οι αναρχοάπλυτοι το κράτος.Μωρέ δε σας τα είπαν καλά , επαναστάτες του κώλου.Το κράτος έχει προσφέρει νοσοκομεία , τροφή , περίθαλψη σε αυτόν τον βουτιρομπεμπέ με τις βόμβες και τα καλάσνικοφ και δε τα δέχεται.Δε θέλεις να ζήσεις;Στο καλό.

  Τα αλήτικα κόλπα τελειώνουν.Στη φυλακή ναζί , αναρχικοί , πακιστανοί.Δε ξέρω εγώ τι άλλο.Κάθε ένας που θα καταπατάει το νόμο θα φυλακίζεται.Ο παράδεισος του πασόκ και της αριστερής αναρχίας τελειώνει.Μαζί και οι ιδεολογίες που τα ακολουθούν.Και τότε ίσως αρχίσουν να μας παίρνουν και στα σοβαρά.Θα γίνουμε κράτος με πολιτισμό , θέλετε δε θέλετε.Είτε πεθάνει ο Ρωμανός , είτε ζήσει.

  Επαναλαμβάνω , γιατί μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό.ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ.(ΥΠ΄ΟΨΙΝ : Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΕΚΤΙΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ)

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...Κάθε ένας που θα καταπατάει το νόμο θα φυλακίζεται...."

   Ἀκριβῶς. Ἐκτός ἄν φτιάχνουμε ἕναν ἄλλο νόμο πού δίνει τήν δυνατότητα νά ἐντάξουμε τό μεγαλύτερο αὐθαίρετο τῆ Εὐρωπης στήν διαδικασία fast track ( ε ρέ γέλια ) καί νά βαφτίσουμε τόν παράνομο ἐπενδυτή...

   Ἐπίσης μποροῦμε νά φτιάξουμε ἀκόμα ἕναν νόμο πού νά λέμε στούς δικαστικούς μέ ποιό τρόπο πρέπει νά έφαρμόζουν τούς ὑπόλοιπους νόμους, στέλνοντας ἔτσι τήν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν σέ ...διακοπές

   Ὁ Ρωμανός ὑπερασπίζεται τίς θέσεις του βάζοντας τό κεφάλι του στόν ντορβᾶ ἀπό μόνος του...αὐτό ἀρκεῖ γιά νά εἶναι φίλος καί ἀποδεκτός

   Delete
  2. Είναι ο ορισμός της απόλυτης ξεφτίλας , να υποστηρίζετε κάποιον που έχει κλέψει τράπεζα και κάνει απεργία πείνας αυτοβούλως , ώστε να πεθάνει αυτοβούλωςΑυτή η πρότασή μου συνοψίζει την παράνοια των μαζών που δρουν στην Ελλάδα χωρίς ίχνος λογικής και ασχολούνται μονίμως με θέματα μάταια και ανούσια ,ενώ τα βαφτίζουν "σοβαρά".

   Και φυσικά αν πεθάνει θα τον κάνετε και ήρωα και θα φταίει το κράτος(το ποίο του προσέφερε νοσοκομείο και τροφή).Σας γνωρίζω , δε χρειάζεται κάτι να μάθω τώρα.40 χρόνια αυτά κάνετε.

   Delete
  3. Και φυσικά να μπλέκετε και τους αρχαίους με τις δικές σας "παρακμιακές" αντιλήψεις περί κράτους και κρατικής πρόνοιας.Θα αναστηθούν από τους τάφους και θα σας κυνηγάνε για την παράνοια αυτή ο Αριστοτέλης και ο Σωκρατης.

   Delete
  4. Τουλάχιστον παραδεχτείτε ανοιχτά ότι "ναι , η ιδεολογία μας σημαίνει το να υποστηρίζουμε τους τρομοκράτες και πάσης φύσεως μπάχαλο".

   Delete
  5. Ἄλλα γράφω ἄλλα διαβάζεις, σοῦ μίλησα ἐγώ γιά Σωκράτη καί Ἀριστοτέλη; ...γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων ( πού τόσο κόπτεσαι) στήν περίπτωση τοῦ Mall τοποθετήθηκα...γιά νά μήν πῶ γιά τίς μεθοδεύσεις στό Ἑλληνικό...νόμιμα πάντα...ἔστω καί ἀναδρομικά

   Delete
  6. Δε το ξέρω αυτό το θέμα.Αλλά σου λέω.Μπορεί όποιος έχει στοιχεία να κάνει να καταγγελία.Και αυτό δε δικαιολγεί παράνομες πράξεις από τους πολίτες.

   Είναι σαν να μου λες έκλεψε κάποιος , άρα κλέβω κι εγώ.

   Delete
  7. Είναι σαν να μου λες ο τάδε γιατρός παίρνει φακελάκια , άρα θα πάρω κι εγώ.

   Δε πάει έτσι όμως.

   Αντιθέτως , όταν υπάρχει μία καλή ενέργεια όπως τώρα αυτή του Σαμαρά που εξασφάλισε δίμηνη παράταση από την Τρόικα για την χώρα , κοιτώντας το εθνικό συμφέρον κι όχι το κομματικό μικροσυμφέρον , κι έτσι συνεπώς εξασφάλισε τη σταθερότητα της χώρας για την περίπτωση πιθανών εκλογών και πολιτικής αστάθειας , κανείς δεν επιβραβεύει αλλά χλευάζει μαζί με τον όχλο σαν υπνωτισμένο υποχείριο.

   Delete
  8. "Είναι σαν να μου λες ο τάδε γιατρός παίρνει φακελάκια , άρα θα πάρω κι εγώ."

   Καθόλου. Τὴν ὑποκρισία προσπαθῶ νὰ δείξω. Αὐτῶν πού νομοθετοῦν γιὰ νὰ καλύψουν παρανομίες καὶ μετὰ μᾶς καλοῦν νὰ τηροῦμε τοὺς νόμους. Ὁ δὲ νεοελληνικὸς ὄχλος δὲν στηρίζει τὸν Ρωμανό. Ἂν τὸν στήριζε ὁ Ἀθανασίου θὰ εἶχε ἤδη ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημά του.

   Τέτοιο ἔρωτα μὲ τὸν Σαμαρὰ δὲν ἔχω ξανασυναντήσει. Νὰ θυμίσω μόνο ὅτι ὁ Σαμαρὰς τὸ 2012 ἐπὶ κυβέρνησης Παπαδήμου ἔκανε ὅτι κατηγορεῖ ὁ ἴδιος σήμερα τὸν Τσίπρα. Ἐξώθησε τὰ πράγματα σὲ ἐκλογὲς καὶ σὲ πολιτικὴ ἀστάθεια, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ γίνει πρωθυπουργός. Πολὺ πού τὸν ἔνοιαξαν τότε οἱ ἀγορές. Τώρα μᾶς τὶς ἐπιδεικνύει ὡς φόβητρο. Ὑποκρισία καὶ ἐδῶ, ἡ ὁποία κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ συμφέρον βεβαίως βεβαίως…

   Delete
 11. Παρακαλῶ τὰ Ε.Μ. νὰ βάλῃ τέρμα στὸ ὑβρεολόγιό του. Τέρμα στὶς ἀπειλὲς προερχομένες ἀπὸ ὀπαδὸ μίας κυβέρνησεως Σαμαρᾶ ποὺ πνέει τὰ λοίσθια. Ὁ πρῶτος ἐγκληματίας καὶ ληστὴς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι τὸ ζεῦγος Σαμαρᾶ-Βενιζέλου. Ναί, ἐγὼ προσωπικά, ἀγαπῶ καὶ ὑποστηρίζω τὸν έκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ ληστὴ Ῥωμανὸ καὶ περιφρονῶ βαθύτατα τοὺς δωσιλόγους ποὺ μᾶς κυβερνοῦν καὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτίουν ποινὴ ἰσοβίων ἀντί τοῦ Ῥωμανοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στις εκλογές θα φανεί αν πνέει τα λοίσθια.Δε θυμάμαι το Σαμαρά να κλέβει τράπεζες με καλάσνικοφ.Προς το παρών η φυλακή είναι ο μοναδικός δίκαιος τόπος του Ρωμανού.

   Delete
  2. Και υπόψιν ότι δε δείχνει μεταμέλεια.Τον ρωτάνε γιατί θέλεις να βγεις και απαντάνει για να δραπευτεύσω.....   .......

   Delete
  3. Ο Ρωμανός δεν λήστευε τράπεζες, τις απαλλοτρίωνε. Όπως ακριβώς κάνει ο Βασίλης Παλαιοκώστας. Όπως ακριβώς έκαναν οι κλέφτες της Τουρκοκρατίας.

   Delete
  4. Εγώ τον συγχωρώ.Αυτός μετανοεί;

   Άντε κι ας τον βγάλουμε τον καημένο τον τρομοκράτη.Μετά αν έχουμε θύματα ποιος θα ευθύνεται , το κράτος;

   Εσείς ρε παιδιά θέλετε , μονά ζυγά δικά σας!

   Δεν τον αφήνουν οι υπεύθυνοι να βγει , φταίει το κράτος.Αφήνουν κάποιους να βγουν , βάζουν βόμβες μετά ,φταίει πάλι το κράτος;

   Ε πως θα γίνει;Επιτέλους να μην είναι άλλο ελαστικοί οι νόμοι στην Ελλάδα.

   Delete
 12. Περιεργως ενοχε τους μονους που δεν θελεις να δεις φυλακη ειναι αυτους που σε κλεβουν σαραντα χρονια, που καταχρεωσαν την χωρα, που την γεμισαν με αλλοφυλους και αλλοθρησκους, που κοντευουν να εξαφανισουν τους Ελληνες, που παραχωρησαν την εθνικη κυριαρχια, που μας εφεραν αδυναμους στο ελεος των Τουρκων, που βλεπουν αδιαφορα τους ξενους να "βαζουν κληρο" επι των Ελληνικων εδαφων και πλουτοπαραγωγικων πηγων.
  Αντιθετα ζητας να παραμεινουν οχι μονο ατιμωρητοι αλλα και τιμωροι οποιων αντιδρουν, βαζοντας τον λυκο να φυλαει τα προβατα.
  Οσο ομως επιμενεις να κρατας στο απυροβλητο τους πραγματικους ενοχους για την καταντια της χωρας, εισαι ενοχος (οχι μονο στο ψευδωνυμο αλλα και στην πραγματικοτητα), μεταξυ αλλων και για τον καθε εικοσαχρονο που βλεποντας αυτην την σαπιλα, αντιδρα.
  Εισαι ενοχος οχι μονο για τα θυματα της τρομοκρατιας αλλα και για τις ιδιες τις κατεστραμενες ζωες των τρομοκρατων.
  Εσυ επιτρεπεις να δημιουργουνται οι συνθηκες που σπρωχνουν καποιους νεους σε τετοια μονοπατια.
  Αν αυτα που λες εδω τα εννοεις, να πας να ζητησεις τον λογο απο τον Σαμαρα για τα καραγκιοζιλικια του και τις συναντησεις του με τους γονεις του "καταδικασμενου ληστη".
  Τους γονεις των δολοφονημενων χρυσαυγιτων αρνηθηκε ακομη και να τους συλλυπηθει παρολο που δεν ηταν ουτε "καταδικασμενοι ληστες" ουτε "τρομοκρατες".
  Τετοιους ξεφτιλες και απατεωνες στηριζεις και οσο αυτοι υπαρχουν θα υπαρχουν και νεοι που θα ληστευουν τραπεζες με καλασνικοφ και χιλιαδες κοσμος που θα τους χειροκροτει.
  Εσυ μπορει να πιστευεις οτι για ολ αυτα φταιει ο κοσμος, αλλα δεν εχεις παρα να παρατηρησεις ποιοι ειναι αυτοι που πραγματικα στηριζουν τον Ρωμανο και θα δεις οτι ειναι οι ιδιοι που στηριζουν και τον Σαμαρα.
  Αντι λοιπον να εισαι τοσο απολυτος με εναν νεο που διαλεξε λαθος (κατα την γνωμη μας) τροπο για να φερει δικαιοσυνη, καλυτερα να αποφασισεις επιτελους να καταδικασεις αυτους που ευθυνονται για την αδικια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτοί που ευθύνονται θα ψηφιστούν μάλλον όπως φαίνεται 1ο κόμμα από το λαό στις εκλογές.Μπορείς αν θέλεις να δεις τη σύστασή τους.

   "Αν αυτα που λες εδω τα εννοεις,"

   100%.

   "Εσυ επιτρεπεις να δημιουργουνται οι συνθηκες που σπρωχνουν καποιους νεους σε τετοια μονοπατια."

   Ναι.Εγώ φταίω.

   "Εισαι ενοχος οχι μονο για τα θυματα της τρομοκρατιας αλλα και για τις ιδιες τις κατεστραμενες ζωες των τρομοκρατων."

   Ναι.Εγώ φταίω.Όχι οι ψυχοπαθείς δολοφόνοι που υποστηρίζετε.

   "Οσο ομως επιμενεις να κρατας στο απυροβλητο τους πραγματικους ενοχους για την καταντια της χωρας, εισαι ενοχος (οχι μονο στο ψευδωνυμο αλλα και στην πραγματικοτητα), μεταξυ αλλων και για τον καθε εικοσαχρονο που βλεποντας αυτην την σαπιλα, αντιδρα."

   Ένας ένας θα μπαίνουν στη φυλακή οι ένοχοι , όσο δημιουργείτε μετά από 40 χρόνια το κράτος..Αν έχεις αποδείξεις ότι ο Σαμαράς έκλεψε , να πας να τις καταθέσεις στον εισαγγελέα μαζί με τη χρυσή αυγή για να μπει και αυτός φυλακή.

   "Εσυ μπορει να πιστευεις οτι για ολ αυτα φταιει ο κοσμος"

   Μόνο ο κόσμος και κανείς άλλος.Ο ίδιος κόσμος που θα ξαναψηφίσει το νέο πασόκ.

   "δεν εχεις παρα να παρατηρησεις ποιοι ειναι αυτοι που πραγματικα στηριζουν τον Ρωμανο και θα δεις οτι ειναι οι ιδιοι που στηριζουν και τον Σαμαρα."

   Δε νομίζω.Εγώ στηρίζω Σαμαρά , αλλά όχι Ρωμανό.Ο όχλος φυσικά και στηρίζει τον τρομοκράτη όπως στηρίζει τοςυ τρομοκράτες εδώ και 40 χρόνια και έτσι έχει διαλυθεί το κράτος , τα πανεπιστήμια , τα ταμεία και κάθε υπεύθυνος θεσμός που συνέχει τις οργανωμένες κοινωνίες.

   "Αντι λοιπον να εισαι τοσο απολυτος με εναν νεο που διαλεξε λαθος (κατα την γνωμη μας) τροπο για να φερει δικαιοσυνη, καλυτερα να αποφασισεις επιτελους να καταδικασεις αυτους που ευθυνονται για την αδικια."

   Για την αδικία ευθύνεται ο κόσμος και οι αποφάσεις του.Επομένως να τους βάλουμε όλους φυλακή;Δε χωράνε όλοι.

   Αδικία είναι το να κλέβεις τράπεζα με καλάσνικοφ με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι που δε φταίνε σε τίποτα.Είναι δημόσιος κίνδυνος αυτό το πράγμα , και σε κάθε πολιτισμένη χώρα οι υπεύθυνοι φυλακίζονται όπως φυλακίζεται και ο αστυνομικός που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο.Το ότι είναι 21 χρονών τι σημαίνει δηλαδή;

   Ότι έχει δικαίωμα να κλέβει τράπεζες;Έχετε χάσει κάθε ιδέα περί νόμων και το πως λειτουργούν νομίζω.

   Delete
  2. Καλο θα ηταν να απαντας στο θεμα. Το θεμα ειναι οτι οι μεγαλυτεροι παρανομοι ειναι αυτοι που κυβερνουν.
   Εγω δεν υποστηριξα οτι δεν πρεπει να εφαρμοζονται οι νομοι, αλλα οτι δεν μπορει να εφαρμοζονται οπως και οποτε θελουν καποιοι.
   Οταν εγραφα οτι καποιοι υποστηριζουν και τον Ρωμανο και τον Σαμαρα, προφανως και δεν εννοουσα εσενα. Σου εχω ξαναπει οτι εσυ εισαι απλως το κοροιδο της υποθεσης, οπως αυτοι που υποστηριζουν τον Ρωμανο και καταριωνται τον Σαμαρα χωρις να βλεπουν οτι οι αποψεις τους διαμορφωνονται απο αυτους που υποστηριζουν και τους δυο.
   Επειδη δε επιμενεις να διαχωριζεις το ΠΑΣΟΚ απο την ΝΔ κατηγορωντας το πρωτο για ολα τα κακα που μας εχουν βρει, θα σου θυμισω οτι μετα απο το ΠΑΣΟΚ ερχοταν παντα μια κυβερνηση ΝΔ. Αν ειχε την θεληση να σταματησει ολα αυτα τα λαμογια θα το ειχε κανει.
   Θυμαμαι την περιπτωση ενος συνταξιουχου ελεγκτη του υπουργειου οικονομικων το 1992. Επι δεκα χρονια προσπαθουσε να παρει στοιχεια απο την ΔΕΠ (δημοσια επιχειρηση πετρελαιου) οπου φανερα υπηρχαν ατασθαλιες. Οταν η κυβερνηση αλλαξε και εγινε πρωθυπουργος ο Μητσοτακης υπεθεσε οτι επιτελους η νεα διοικηση θα εδινε τα στοιχεια.
   Αυτο δεν εγινε ποτε. Μολις βγηκε λοιπον στην συνταξη πηρε μια βαλιτσα χαρτια και αρχισε να ενοχλει τα καναλια. Το ΜΕΓΑ νομιζω του παραχωρησε ενα τεταρτο.
   Σε ενα μικρο καναλι του παραχωρηθηκαν πανω απο 100 ωρες και η βαλιτσα ειχε κι αλλα. Ποσοι ομως τον ακουσαν; Τα λεφτα απο το λαθρεμποριο πετρελαιου που ακοιμη συνεχιζεται ειναι πολλα. Εναν του ΣΔΟΕ που ειχα ακουσει μιλαγε για 20 δις.
   Λιγο μετα αρχιζει η ιστορια της ΖΗΜΕΝΣ που εκτος απο το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ ο Χριστοφορακος λεει οτι εκεινη την εποχη τα εδινε και σε ενα μικρο δεξιο κομμα (βλεπε ΠΟΛΑΝ). Σημερα αφου εγινε εξωδικαστικος συμβιβασμος για να μην ψαχτει τιποτε, το δικαστηριο αποφασισε οτι για το σκανδαλο εφταιγε ο Τσουκατος και μονον αυτος.
   Αυτα τα σκανδαλα και αμετρητα αλλα δεν τα καλυψε ο λαος. Ο λαος απλως επετρεψε να τον κοροιδευουν οπως κι εσυ τωρα και η μεγαλυτερη κοροιδια που του εκαναν ειναι οτι νομιζει πως εχει δημοκρατια και κυβερναει την χωρα του, την ωρα που τον κατακλεψανε, τον καταφεσωσανε, τον υποδουλωσανε στους δανειστες, παραχωρησαν την χωρα του σε αλλοδαπους και τον επεισαν απο πανω οτι φταιει αυτος.
   Οποιος δεν ειναι τελειως βλαξ βλεπει τι γινεται.
   Και ο βλακας που δεν βλεπει ειναι χειροτερος απο τον μισοβλακα που αρπαζει το καλασνικοφ και ληστευει τραπεζες για να χρηματοδοτησει τον ανταρτοπολεμο.

   Delete
  3. Ρε φίλε , παρασύρθηκε από την αριστερή λαίλαπα η ΝΔ τόσα χρόνια.Τι θες να κάνει;
   Υπέκυψε στις πιέσεις τις αριστεράς η ΝΔ.Τόσα χρόνια.Και τώρα αυτό πάει να γίνει , αν δε το κατάλαβες.Εσύ είσαι το κορόιδο της υπόθεσεις με τους έτερους Καππαδόκες , δολοφόνους που υποστηρίζεις.Και το κάνεις και συνειδητά.

   Καλά εδώ εσύ υποστηρίζεις Χίτλερ.Μόνο και μόνο που μιλάω μαζί σου , τιμή σου κάνω.

   Delete
  4. Να δω ποτε θα καταλαβεις οτι η ΝΔ δεν εχει τιποτε να χωρισει με τους αριστερους που κατηγορεις.
   Αυτη τους εδωσε το δικαιωμα να επικρατησουν ιδεολογικα οταν κανενας δεν απανταγε στις ανοησιες τους και οι "δεξιοι" βουλευτες ετρεμαν να παραβρεθουν στις "γιορτες του μισους" την ωρα που οι αριστεροι δημαρχοι εστηναν αγαλματα και ονομαζαν οδους προς τιμην των ηρωων τους.
   Αυτη σημερα κυβερναει με το ΠΑΣΟΚ αντι να τους χωσει φυλακη.
   Η ΝΔ ακολουθει τον δρομο της παγκοσμιοποιησης ο οποιος εχει στρωθει απο τους αριστερους διεθνιστες. Οτι εθνικιστες υπηρχαν και υπαρχουν στην Ελλαδα κυνηγηθηκαν απο την ΝΔ μετα το 1975 και τωρα με στημενους δικαστες.
   Οι αριστεροι που ρημαζουν επι μονιμου βασεως τις περιουσιες του δημοσιου και των ιδιωτων, ποτε δεν κυνηγηθηκαν.
   Προχτες μολις, αναβληθηκε για τριτη φορα η δικη της MARFIN. Καποιοι καψανε ζωντανα τεσσερα ατομα αφου οχι μονο πεταξαν μολοτοφ αλλα και εμποδισαν την πυροσβεστικη να τους σωσει.
   Τους εχουν σε βιντεο. Ακουσες ποτε τα ονοματα των κατηγορουμενων; Προφυλακιστηκαν;
   Αντιθετα με σενα εγω δεν εχω κανενα προβλημα με τους αριστερους, αν δεν ειναι ταυτοχρονα και ανθελληνες. Εχω εχω προβλημα με καθε παγκοσμιοποιητη ειτε αριστερο ειτε δεξιο και παλι προσπαθω να μην απορριπτω οσους απο ιδεολογια και οχι απο συμφερον η απο αδιαφορια διαφωνουν με τον εθνικισμο.
   Ετσι δεν υποστηριζω ουτε τον Χιτλερ ουτε και κανεναν αλλο. Υποστηριζω τις αποψεις μου και περιμενω αν υπαρχει αντιλογος να τον εξετασω.
   Σε καποια σημεια συμφωνω με καποιους σε καποια διαφωνω. Οπωσδηποτε ομως δεν ειμαι διατεθιμενος να υπακουσω σε αφορισμους και ταμπελες.
   Υποστηριζω καπου τον Χιτλερ με λες ναζι. Υποστηριζω καπου τον Ρωμανο με λες αναρχικο κουμουνιστη.
   Αποφασισε.

   Delete
  5. Ρε φίλε εσύ βάζεις πάνω από όλα το έθνος.Για αυτό είσαι εθνικοσοσιαλιστής-ναζί.Μάθε λίγο από πολιτικούς όρους.Υποστηρίζεις ένα έθνος και μια φυλή(την ελληνική συγκεκριμένα) που φυσικά και δεν έχει μείνει αναλλοίωτη εθνοφυλετικά στο πέρασμα των αιώνων.Υπάρχουν μόνο προσμίξεις.Κανείς δεν είναι καθαρόαιμος.Και νομίζεις ότι είμαστε και απόγονοι και συνεχιστλες των αρχαίων ελλήνων.Και πάνω σε αυτό χτίζεται την ανύπαρκτη με παρωπίδες ιδεολογία σας. Πιο πλανεμένα άτομα από εσάς δεν υπάρχουν.Τι να λέμε τώρα.Λίγη γνώση της ιστορίας να είχε και δε θα τα πίστευες αυτά τα γραφικά χιτλερικά-εθνικιστικά.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. Κατ αρχας οποιος βαζει πανω απ ολα το Εθνος λογικα θα λεγεται εθνικιστης.
   Τα υπολοιπα για εθνικοσοσιαλιστες και ναζι ειναι δικα σου.
   Δευτερον απο πουθενα δεν προκυπτει οτι ειμαστε προσμιξεις, αλλα αντιθετως οποια ερευνα εχει γινει εχει αποδειξει την συνεχεια της φυλης μας απο τα νεολιθικα χρονια μεχρι σημερα. Γι αυτο αλλωστε οι εθνικιστες ειναι οι μονοι οι οποιοι επιμενουν να γινονται τετοιες ερευνες, ενω οι υπολοιποι τις απαγορευουν ως ρατσιστικες. Αν πιστευαν οτι θα μας αποδεικνυαν οτι ειμαστε μαζεματα, δεν θα ειχαν λογο να μιλανε για ρατσισμο.
   Τριτον, δεν εχει και ιδιαιτερη σημασια αν ειμαστε απευθειας απογονοι των αρχαιων, αλλα το αν αυτη την στιγμη αποτελουμε ενα εθνος.
   Και μαυρος να ημουνα, παλι εθνικιστης θα δηλωνα.
   Αλλωστε και οι αρχαιοι απο καποια μιξη καποιων φυλων προερχοντουσαν και τα εθνη που θα υπαρχουν μετα απο χιλια χρονια, απο καποιες μιξεις σημερινων εθνων θα προερχονται.
   Το νοημα του εθνικισμου ειναι οτι οι ανθρωποι πρεπει να συγκροτουν κρατη με ομοιογενεις πληθυσμους οι οποιοι μεσω των επιγαμιων ειναι συγγενεις, εχουν κοινα ηθη και γλωσσα, με αποτελεσμα να εχουν ομονοια=ομοιος νους και κοινους στοχους.
   Κατα την γνωμη μου το κατ εξοχην εθνικιστικο πολιτευμα ειναι η δημοκρατια και οχι ο ναζισμος.
   Μια και τα λεμε, την ακουσες την καινουργια ηχογραφηση του Σαμαρα;
   Αν οχι ακου την και ακου και την σημερινη ομιλια του Κασιδιαρη στην βουλη.
   Σου εχω πει πολλες φορες οτι δεν μπορεις να περιμενεις απο ανθρωπους αδικους και απατεωνες προκοπη.
   Το ιδιο θα πω και στους υπολοιπους που περιμενουν απο τον ΣΥΡΙΖΑ. Ειναι παραπανω απο βεβαιο οτι κανενας τους δεν πιστευει οτι ο Κασιδιαρης επρεπε να φυλακιστει για μια καραμπινα με αδεια που κατειχε νομιμα, οπως και κανενας δεν μπορει να πει οτι δεν υπαρχουν τα στοιχεια για την σκευωρια. Πολυ περισσοτερο οτι θα επρεπε ο Κασιδιαρης να δικαστει για το βιντεο του Μπαλτακου, ενω οι καταγγελιες που γινονται μεσα για παραδικαστικο κυκλωμα και φυλακιση βουλευτων για πολιτικους λογους, δεν πρεπει ουτε να διερευνηθουν. Απλως θελουν με καθε μεσον να απαλλαγουν απο τους πολιτικους τους αντιπαλους. Οταν παραδιδεις την τυχη της χωρας σου σε τετοιους ανθρωπους, τοτε το μελλον ειναι προδιαγεγραμμενο.
   Οχι γιατι ειναι δεξιοι η αριστεροι, αλλα γιατι ειναι παλιανθρωποι.

   Delete
 13. Κύριε Κιτσίκη, θα συμφωνούσατε με τον κύριο Καλέντζη;

  http://mavroskrinos.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός ο Καλέντζης.Αυτός , αν και ναζί , έχω παρατηρήσει ότι κάνει σωστές προσεγγίσεις γενικά στα θέματα που αναπτύσσει.

   Delete
 14. Ἰχώρ, ἐγὼ συμφωνῶ ἀπολύτως μόνον μὲ τὸν ἑαυτό μου. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ προωθῶ προσπαθεῖ νὰ ἑνώσῃ ὅλους τοὺς ἀντισυστημικούς (ἔκφραση ποὺ σήμερα εἶναι τοῦ συρμοῦ), βασικὰ τὸν ἐπιστημονικὸ σοσιαλισμὸ μὲ τὸν ἐπιστημονικὸ φασισμό, δηλαδὴ δύο ψυχρὲς ἰδεολογίες, μὲ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ, ὅπως καὶ μὲ ὅλα τὰ παρακλάδια τῶν παραπάνω δύο κινημάτων. Μέσα στοὺς γαλαξίες καὶ τὸ σύμπαν τοῦ ἀντικαπιταλιστικοῦ ἀγῶνος φυσικὰ καὶ συμπεριλαμβάνω τὸν Ἀριστοτέλη Καλέντζη. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς τοποθετεῖται ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀντί καὶ τῶν ἀλληλοκατηγοριῶν, ἐφ'ὅσον κοινὸς στόχος εἶναι ἡ βιαία θανάτωση τοῦ καπιταλισμοῦ. Τὰ δύο βασικὰ κοινωνικὰ στηρίγματα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ εἶναι ἡ ἐργατικὴ τάξη (κομμουνισμός) καὶ ἡ μικροαστικὴ τάξη (φασισμός), ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς πνευματικῆς πλατωνικῆς ἀριστοκρατίας. Στὸν χῶρο τῆς θρησκείας συμπεριλαμβάνω καὶ τὴν συνεργασία τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία, ὅλα αὐτὰ μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν συμπαντικὴ παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλό θα ήταν να αλλαχθεί το όνομα της ιδεολογίας σας, διότι εμπεριέχει φορτωμένες λέξεις.

   Delete
 15. Ἰχώρ, ἡ ὀνομασία αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὸ 1919 σῆμα κατατεθέν (βλέπε τὰ σχετικὰ βιβλία μου) καὶ ἱδρυτής τῆς ἰδεολογίας αὐτῆς ποὺ τῆς ἔδωσε τὸ ὄνομα εἶναι ὁ Γερμανὸς Moeller van den Bruck. Ἡ βασική του ἰδέα ἦταν ἡ σύνθεση τοῦ ῥωσικοῦ μπολσεβικισμοῦ μὲ τὸν γερμανικὸ ἐθνικοσοσιαλισμό. Ἐγὼ εἶμαι ἁπλῶς ὁ διανοούμενος ποὺ προσήρμοσε τὴν ἰδεολογία αὐτὴ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἡ λέξη ἐθνικός (καὶ ὄχι ἐθνικιστικός) ἀνάγεται γιὰ τὸν ἑλληνισμό, στὸ γένος-ἔθνος καὶ στὸν ἑλληνοκεντρισμό (καὶ ὄχι στὸν ἐθνικισμό) καὶ ἡ λέξη μπολσεβικισμὸς ἀνάγεται στὴν σταλινικὴ παράμετρο τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Γέννηση ἑνὸς ἡγέτου - Νῖκο Ῥωμανέ, μαζί σου ἐκέρδισε ὁ ἑλληνικὸς λαός. Τώρα θὰ ζήσῃς γιὰ νὰ ζήσῃ ὁ λαός μας. Καὶ θὰ συνεχίσῃς τὸν ἀγῶνα μέσα καὶ ἔξω γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὴν ξένη κατοχή. Ἕνα παιδὶ 21 ἐτῶν ἔγινε ἡγέτης, ὅπως παλιά, τὸ 1789, κατὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση. Μὲ τὸ ἡρωϊκὸ παράδειγμά σου ἡ χώρα ἐλπίζει καὶ πάλι.

  Ἰδοὺ τώρα τὸ σημερινὸ σχόλιο κάποιου Γραικύλου ποὺ ὑπογράφει Iola: "Κανένας δεν ζει 31 μέρες χωρίς φαί, προφανώς τα βράδια έτρωγε πιτόγυρα ο πάμπλουτος κατατρεγμένος ληστής. Τόσοι και τόσοι κάνουν απεργία, αλλά δυστυχώς δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη για να βλέπει τον πρωθυπουργό και να περνάει και τροπολογίες... και σταματήστε να τον αποκαλείτε "παιδί", 20 χρονών έφτασε πια! τους συμφοιτητές του πάμπλουτου αδικημένου τους ρώτησε κανείς αν δέχονται να κάθονται δίπλα του;"

  Τὸ παραπάνω κατάπτυστο σχόλιο ἑνὸς Iola, δὲν εἶναι μεμονωμένο. Τὸ ἐπικροτοῦν χιλιάδες Γραικύλοι τοῦ "ὑπερηφάνου ἑλληνικοῦ λαοῦ" μὲ τὸ φθονερὸ παράπονο ὅτι δὲν τοὺς ἐδόθησαν εὐκαιρίες νὰ φᾶνε καὶ αὐτοὶ ἐπειδὴ εἶναι φτωχαδάκια.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα αφού πάμλουτος είναι.Ο πατέρας του είναι ιατρός και η μητέρα του σκουπιδοσυγγραφέας.Άρα ναι , και είναι πάμπλουτος και κακομαθημένος όπως φαίνεται.Δε καταλαβαίνω τη διαφωνία σας.Άλλα παιδιά στην ηλικία του δεν έχουν να φάνε και για αυτούς δε κλαίγεται κανείς.Και τώρα κλαίγεστε για έναν 21χρονο που κάνει , αυτοβούλως επαναλαμβάνω , απεργία πείνας;

   Όχι δηλαδή λόγω οικονομικής δυσχέρειας , όχι δηλαδή λόγω ανεργίας ή αεργίας , όχι δηλαδή λόγω παχυσαρκίας , αλλά προφανώς λόγω βλακείας.

   Εγώ βέβαια σας τα λέω εδώ και μήνες.Ότι η κόντρα που θα υπάρξει στην Ελλάδα θα είναι η ιδεολογία της αριστεράς-αναρχίας και της δεξιάς-τάξης.Μόλις κυβέρνησε ένα δεξιό κόμμα στην Ελλάδα και έκλεισε τους απατεώνες στη φυλακή , αμέσως παραπονιέστε.Έτσι θα συνεχίσει όμως η διοίκηση του κράτους.Καλά κάνει ο κόσμος και στηρίζει τη Iola.

   Ο Ρωμανός καλά θα κάνει να φάει κάτι πριν πεθάνει αυτβούλως.Μετά θα την πληρώσουν και κάποθιοι γιατροί αν δεν εισακουστεί η εισαγγελικη παραγγελία.Δηλαδή θα μπούνε και γιατροί στη φυλακή.Δηλαδή ένας αναρχικός διαλύει κυριολεκτικά τις δομές του κράτους και πάει τη χώρα πίσω χρονάκια.

   Delete
  2. Όπως και οι περισσότεροι αναρχικοί προέρχονται από πλούισες οικογένειες.Προφανώς τα βρήκανε όλα έτοιμα και στο πιάτο και για αυτό ξεσπάνε με το να ληστεύουν τράπεζες και να βάζουν βόμβες.

   Delete
  3. Σε γενικές γραμμές ο πλούτος επιτρέπει στο άτομο να αναλύει τα πράγματα πιο προσεκτικά, λόγω της παρεχόμενης ελεύθερης ώρας και άνεσης. Η πτωχεία δεν επιτρέπει στο άτομο αυτή την πολυτέλεια. Λογικό είναι λοιπόν τα πλουσιόπαιδα να γίνονται αντικαθεστωτικοί. Οι μεγαλύτεροι πολέμιοι της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας κατάγονταν από εύπορες οικογένειες. Δεν απορρίπτω όμως το ρόλο που παίζει η εφηβική εξέγερση σε όλο αυτό το θέμα.

   Delete
  4. Ἰχώρ, πολὺ σωστὲς οἱ παρατηρήσεις σου.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 17. Τάγματα εφόδου αναρχικών εν δράσει

  «Εφοδος» στο γραφείο της Ελενας Ράπτη στη Θεσσαλονίκη για το Νίκο Ρωμανό

  http://www.seleo.gr/thessalonikh/158710-tora-efodos-sto-grafeio-tis-elenas-rapti-sti-thessaloniki-gia-to-niko-romano#.VIiSC3s2W9M

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κλείστε τους μέσα στη φυλακή.Έπρεπε να συλληφθούν άμεσα.Εδώ φταίει η ελληνική αστυνομία.

   Delete
 18. Πω τι ομιλία κόλαφος ήταν η σημερινή του Κασιδιάρη.Η χρυση αυγ'η νομίζω ότι έχει την αλήθεια με το μέρος της.Άσχετα που είναι ναζί.Αυτό είναι σίγουρο.Έτσι μου λέει το ένστικτό μου.Και ίσως τελικά να έχει και το νόμο μαζί της.

  https://www.youtube.com/watch?v=L21X_RMfo-A

  "Θα κλείσω φυλακή το Σαμαρά"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μεγάλο ξεβράκωμα.Αν ισχύουν αυτά που λέει(το θεωρώ πιθανόν γιατί μιλάει με ντοκουμέντα και στοιχεία) να μπούνε φυλακή ο Σαμαράς και οι δικαστικοί που είναι μπλεγμένοι.

   Delete
  2. Στηρίζω την αλήθεια και δίνω το ντοκουμέντο με το Σαμαρά!


   http://rutube.ru/video/4f34c577a76fa455f9705e03fa4c40fe/

   Delete
  3. Στο youtube κατέβηκε κιόλας.

   Delete
 19. Οἱ τελευταῖες ἀναρτήσεις τοῦ Ε.Μ. σχετικὰ μὲ τὸν εἰσαγγελέα Ἰσίδωρο Ντογιᾶκο καὶ τὶς σχέσεις του μὲ τὸν Σαμαρᾶ μὲ προβληματίζουν ἐφ'ὅσον μέχρι τώρα ὁ Ε.Μ. ἐπαρουσιάζετο ὡς φανατικὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Σαμαρᾶ! Ὑπάρχει κάποιος ποὺ δύναται νὰ μοῦ λύσῃ τὴν ἀπορία; Δυστυχῶς μὲ τὰ ψευδώνυμα τῶν μετεχόντων στὰ μπλὸγκ δὲν γνωρίζεις μὲ ποῖον συζητᾶς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόνο με την αλήθεια είμαι εγώ.Και με το νόμο.Και με τη λογική.

   Αυτό δε σημαίνει ότι η χ.α. δεν έχει κάνει και εγκλήματα.Απλώς έτσι αποδεικνύεται η διαφθορά και η εμπλοκή των πολιτικών με τη δικαιοσύνη.

   Εσείς με βαπτίσατε φανατικό υποστηρικτή του Σαμαρά.

   Έχει ένα καλό η χρυση αυγή.Δείχνει να μην πτοείται.Να μη φοβάται τη σύγκρουση.Εγώ δε το έχω ξαναδεί αυτό από άλλο κόμμα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.Ίσως να είναι και η πρώτη φορά.Το θέμα που έχει ο κόσμος με τη χρυσή αυγή είναι το ναζιστικό παρελθόν.Για αυτό δεν την ψηφίζει καθολικά.Γιατί φοβάται να μην αναζωπυρωθεί , μετά από τυχόν άνοδό της , το ναζιστικό της προφίλ.

   Αν δεν το απορρίψει , όσο δίκαιο και να έχει , δε θα κυβερνήσει.

   Να καταδικάσει ο Μιχαλολιάκος , ο Παππάς και ο Κασιδιάρης την ιδεολογία του Χίλτερ.

   Delete
  2. Δηλαδή αυτά που είπε ο Σαμαράς ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι; Το βίντεο με τον Μπαλτάκο δεν σε προβλημάτιζε καθόλου; Και πως; Άν θυμάμαι καλά, εσύ αδιαφορείς για το νόμο. Δεν έλεγες ότι η κυβέρνηση θα ήταν ηλίθια αν άφηνε τους Χρυσαυγίτες αφυλάκιστους, έστω κι αν δεν διέπραξαν έγκλημα;

   Delete
  3. Γιατί η χρυσή αυγή έχει τη φωλιά της καθαρή;Όχι βέβαια.

   Αυτή τη στιγμή γίνεται πόλεμος συμφερόντων στην Ελλάδα.Δε θα επικρατήσει το δίκαιο.Το συμφέρον θα επικρατήσει.

   Στο βίντεο με τον Μπαλτάκο , εσένα δε σε προβλημάτισε να βιντεοσκοπεί κάποιος παράνομα τον συνομιλητή του;Δεν ειναι ρουφιανιά αυτό;

   Εν τω μεταξύ ωραία όλα αυτά , αλλά ας σας προβληματίσει και κάτι άλλο. Κάποιος θα πρέπει να μας πει....από που βρίσκει όλες αυτές τις συνομιλίες η χρυσή αυγή(όπως τώρα η σημερινή του Σαμαρά).Μάλλον "από......Ρωσσία μεριά να φανταστώ".

   Delete
  4. Εδώ τώρα δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν όσο γελοία και να σας ακουστούν.

   Ή είναι συνεννοημένοι ΝΔ και χ.α. κι όλα αυτά είναι θέατρο(ναι έτσι όπως το ακούτε) ή η χρυσή αυγή είναι ακόμα πιο βαθιά χωμένη στο σύστημα από ότι η ΝΔ και βρίσκει μονίμως όλες τις συνομιλίες(πολύ πιθανόν με τη βοήθεια-στήριγμα ξένης χώρας).

   Delete
  5. Ακόμα απορώ γιατί επροβληματίσθης από τα λόγια του Σαμαρά και όχι του Μπαλτάκου.

   1) Όχι, δεν με προβλημάτισε η υποκλοπή. Όταν είσαι πολιτικά διωκόμενος, χρησιμοποιείς όλα τα μέσα. Άλλωστε, ο νόμος που αγαπάς προβλέπει την πράξη του Κασιδιάρη.

   2) Η συνομιλία με τον Μπαλτάκο προφανώς εμαγνητοσκοπήθη από τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Η εντολή του Σαμαρά προφανώς εμαγνητοσκοπήθη από νεοδημοκράτη που συνεννοείται με χρυσαυγίτες. Το ότι υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες που συνεννοούνται με τους χρυσαυγίτες δεν είναι κάτι νέο. Δεν υπάρχει διεθνής συνωμοσία υπέρ της Χρυσής Αυγής. Απλώς νεοδημοκράτες που είναι κατά βάθος χρυσαυγίτες.

   Delete
  6. Σοβαρά μιλάς;Σκέψου λίγο.

   Ποιος μπορεί να παρακολουθεί το τηλέφωνο ενός πρωθυπουργού μιας χώρας και να έχει αυτό το ντοκουμέντο στα χέρια της η χρυσή αυγή;

   Σου φαίνεται αυτό λογικό;

   Ή στημμένη είναι η υπόθεση με απώτερο σκοπό άλλα συμφέροντα που δε φαίνονται σε εμάς ή είναι πλαστό το ηχητικό ή η χρυσή αυγή είναι βαθιά χωμένη στο σύστημα και καταγράφει μυστικά συνομιλίες σε συνεργασία με ξένη μυστική υπηρεσία από ξένη χώρα.

   Δηλαδή η υπόθεση είναι πολύ σκοτεινή.Μην την βλέπεις τόσο επιφανειακά.Οι τρόποι της χρυσής αυγής πάντως είναι καθαρά ναζιστικοί τρόποι αντίδρασης και ρουφιανιάς.Οι ναζί φέρονται έτσι.

   Delete
 20. Ὁμολογῶ ὅτι μὲ τὰ παραπάνω ποὺ γράφει, ὁ Ε.Μ. συμφωνῶ. Ναί, πρέπει ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ καταλάβῃ ὅτι ἡ ἐμμονή της στὸν ἀντισημιτισμὸ τῆς δίδει ἀρνητικὸ προφὶλ ἄν καὶ ἴσως αὐτὸ νὰ μὴν κωλύῃ τὴν ἄνοδό της ἐφ'ὅσον δυστυχῶς ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλαδιτῶν εἶναι ἀντισημῖτες, ἀκόμη καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ψηφίζουν ΚΚΕ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Για μενα τα πραγματα ηταν ξεκαθαρα απο την αρχη και ειναι ακομη.
  Στην ουσια η Ελλαδα δεν ειχε δεξια (εθνικοφρονα) παραταξη. Ειχε φιλελευθερους και αριστερους. Απατριδες, διεθνιστες, υποστηρικτες της διαφορετικοτητας και εχθρους της εθνικης ομοψυχιας.
  Αυτη ηταν η επιταγη της παγκοσμιοποιησης. Ο ερχομος ενος εθνικιστικου κομματος καλυψε το κενο με τον καλυτερο τροπο γιατι σπαει τα κατεστημενα καπιταλιστων/δεξιων και σοσιαλιστων/αριστερων.
  Αυτο ηταν ανεπιτρεπτο γι αυτους που επι δεκαετιες πριονιζουν (κατα την επιταγη του Κισιγκερ) οτι κανει τους Ελληνες, Ελληνες. Γλωσσα, θρησκεια, ηθη, εθιμα, φιλοπατρια κτυπηθηκαν αλυπητα μεχρι να φτασουν οι Ελληνες στο σημειο να αδιαφορουν για την κυριαρχια στην χωρα τους και να δεχονται αδιαμαρτυρητα την εξαφανιση του Εθνους τους προς χαριν μιας τραπεζοκρατουμενης παγκοσμιοποιησης.
  Και εκει που ολα ειναι ετοιμα για το μεγαλο κολπο, ερχεται η Χ.Α και αρχιζει να ξυπναει τους Ελληνες. Αυτο δεν της συγχωρουν και κανενα ενδιαφερον δεν εχουν αν ειναι ναζι, ψυχοπαθεις δολοφονοι, παιδεραστες, παραχαρακτες η οτι αλλο.
  Αλλωστε αν ηταν κατι απο αυτα θα ηταν ευκολωτατο ειτε να τους καταδικασουνε σε δικαστηριο ειτε να τους διασυρουν σε δημοσιο διαλογο.
  Αντι γι αυτο βλεπουμε οτι δεν τολμανε ουτε να μιλησουν μαζι τους, ουτε να τους αφησουν να μιλησουν στον λαο, ενω μεχρι στιγμης ολα τα δικαστηρια που εχουν γινει εχουν ληξει υπερ τους.
  Ο Γρεγος πηρε 30 χιλιαρικακια απο τον Μπομπολα για τα περι "νταβατζηλικιων". ο Κασιδιαρης τελικα δεν ηταν ληστης οπως με πολυ βρωμικο τροπο τον κατηγορουσε η Δουρου πρωτου την μπουγελωσει, ο Μπαρμπαρουσης τελικα δεν καταδικαστηκε γιατι δεν υπαρχει νομος περι ερωτησεως μικροπωλητων, τα λεφτα που ειχε σπιτι του ο Μιχαλολιακος ηταν απολυτως νομιμα, η ξανθια του Αγ Πανελεημονα δεν εκανε τελικα λαθρεμποριο, κανεις δεν ειχε τιποτε επιληψιμο, κανενα μαυρο ευρω δεν βρεθηκε σε κανεναν ουτε στο κομμα, με την σφραγιδα του ΣΔΟΕ.
  Για τα οπλοστασια , τους εφοπλιστες χορηγους τις μπιζνες με τους Πακιστανους, τους 7.000 υπαλληλους και αλλες τετοιες μπουρδες δεν βρηκαν τιποτε.
  Ειναι σχεδον μαθηματικα βεβαιο οτι αργα η γρηγορα θα αναγκαστουν να δωσουν αναδρομικα και τα χρηματα της επιχορηγησης και τους ψηφοφορους που συγκρατουν με αυτες τις πονηριες και απο πανω θα βαρεθουν να πληρωνουν τα προστιμα απο τις αγωγες για τις συκοφαντιες τους.
  Το ερωτημα που βρηκαν αυτες τις συνομιλιες ειναι αρκετα σοβαρο.
  Κατα την γνωμη μου οι Ρωσσοι δεν εχουν τις προσβασεις για να υποκλεπτουν τον Ελληνα πρωθυπουργο, μια και αυτο ειναι αλλων προνομιο. Απο αυτους που μπορουν να κανουν τετοιες υποκλοπες η Χ.Α ουτε πυρετο δεν προκειται να παρει.
  Το πιθανοτερο ειναι οτι ολοι οι διωκτες της εχουν υποτιμησει την επιρροη που εχει σε ατομα μεσα στον μηχανισμο.

  ReplyDelete
 22. 1 - Ποιος μπορεί να παρακολουθεί το τηλέφωνο ενός πρωθυπουργού μιας χώρας και να έχει αυτό το ντοκουμέντο στα χέρια της η χρυσή αυγή; (E.M.)
  2 - Οι τρόποι της χρυσής αυγής πάντως είναι καθαρά ναζιστικοί τρόποι αντίδρασης και ρουφιανιάς.Οι ναζί φέρονται έτσι. E.M.)
  3 - Το πιθανοτερο ειναι οτι ολοι οι διωκτες της εχουν υποτιμησει την επιρροη που εχει σε ατομα μεσα στον μηχανισμο. (Γιῶργος Γιᾶγκος)
  Ἀπάντηση: Οἱ ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες φέροντα σήμερα ὅπως οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Γ΄ Ῥάϊχ ἐφέροντο στὴν περίοδο 1933-1945. Ἡ ἀμερικανικὴ NSA παρακολουθεῖ ἀκόμη καὶ τὴν Γερμανίδα πρωθυπουργό. Ἐπιπλέον, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ὑποστηρίζεται μαζικὰ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐνστόλους καὶ τὶς ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑηπηρεσίες, ὑποστήριξη ποὺ προστίθεται στὴν μαζικὴ ἐκλογικὴ βάση ποὺ κατέχει.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. https://www.youtube.com/watch?v=AQWRh-oiYw4&list=UUq0v2E0c0AXRcmnNZi4uqOA

  Δείτε από το 7.23 ως το 15ο λεπτό.Πολύ σωστή , κατά τη γνώμη μου , προσέγγιση κάνει πάνω σε αυτό το θέμα ο Α.Γεωργιάδης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μετά(18ο λεπτό και μετά) κάνει και μια προσέγγιση για το γιατί κατεκτηθήκαμε από τη Ρώμη.

   Delete
 24. Τον Αδωνη τον γνωρισα σε μια ταβερνα που ειχαμε μαζευτει μετα απο μια εκδρομη που διοργανωσε ο Μπεξης στην πυραμιδα του Ταυγετου.
  Ηταν φανταρος ακομη και ηδη ειχε ακουστει για την προσπαθεια να συνεχισει την προσπαθεια του πατερα του στην εκδοση των Αρχαιων κειμενων.
  Δυστυχως η κουβεντα του Κων/νου Πλευρη που ενω τον ειχε υποστηριξει αγανακτησε με τα υψηλα διδακτρα που εβαλε στην "Ελληνικη Αγωγη" που ηταν η πρωτη του προσπαθεια να καταξιωθει στον χωρο, ηταν απολυτα ευστοχη. "αλλοι ζουνε για ιδεες και αλλοι απο ιδεες" ειχε πει τοτε.
  Ειναι αληθεια οτι παρακολουθωντας την πορεια του, το "σωστο" παντα ηταν αυτο που αυξανε τον τραπεζικο λογαριασμο του.
  Δευτερη γκελα. Σε εκπομπη μαζι με τον Μπεξη παρουσιαζε τα βιβλια του Κεραμυδα που τον ειχε κανει και κουμπαρο, εκθειαζοντας τον. Οποιος εχει διαβασει τα παραμυθια του εν λογω μακαριτη συγγραφεα θα καταλαβει οτι η υποστηριξη τους απο τον Αδωνη ηταν απιστευτη κολωτουμπα. Ο Κεραμυδας ομως εκεινη την εποχη πουλαγε τρελλα σε ουφολογους/ελληνολατρες/μπουρδολογους.
  Οταν η Ευγενεια αποφασισε να κονομησει μερικα φραγκα για τον οικογενειακο κορβανα, παρουσιαζοντας μια ελεεινη εκπομπη, μας ειπε οτι υπηρχε λογος που δεν αντεδρασε και θα μας τον αποκαλυψει εν καιρω. Ακομη περιμενουμε.
  Με την Ευγενεια δεν εχω κανενα προβλημα. Υπηρξε ικανοτατη και αξιοπρεπης στο μετρο που επετρεπε το εγχειρημα της.
  Τελικα πουλησε ολους τους εθνικιστες που τον στηριξαν και αποκαλυψε οτι ηταν φιλελευθερος και μαλιστα απο αυτους που πιστευουν οτι οι Ελληνες θελουν "τον Γερμανο" τους.
  Τωρα φυσικα, συμφωνει με την κυβερνηση. Οι δικαιολογιες ειναι σαν τις κωλοτρυπιδες. Ολοι εχουμε απο μια.
  Θα ελεγα οτι ξερει οτι ο Ξηρος και οι υπολοιποι που την κοπανησαν ηταν επισης υποχρεωμενοι να επιδειξουν καλη διαγωγη και μεταμελεια για να κρινει θετικα το συμβουλιο παροχης αδειων. Αλλα ξερει οτι αυτα ειναι μπαρμπουτσαλα και δεν τον ακουσα να διαμαρτυρεται και να ζηταει την τιμωρια των υπευθυνων που εδωσαν τις αδειες χωρις καμια ενδειξη μεταμελειας και καλης διαγωγης.
  Επισης το οτι θεωρει το κρατος ξεχωριστο απο τους πολιτες δειχνει την νοοτροπια του.
  Τον Καποδιστρια φυσικα δεν τον σκοτωσε ο λαος, αλλα οι προυχοντες μαζι με τους ξενους επικυριαρχους. Αυτοι δηλαδη τους οποιους σημερα ο ιδιος υποστηριζει.
  Οι Ελληνες παντα ηθελαν κρατος. Ο Μπομπολες ολων των εποχων και η παρεα τους με την οποια οι πολιτικοι κανουν αλλαξοκωλιες και δεν ξερεις ποιος ειναι απο πανω και ποιος απο κατω, δεν θελουν. Οπως και οι ξενες πρεσβειες στις οποιες συχναζουν οι πολιτικοι μας.

  ReplyDelete
 25. Οι Ρωμαιοι κατεκτησαν την Ελλαδα για δυο λογους. Ο πρωτος ειναι γιατι οι Ελληνες ηταν διαιρεμενοι και οι Ρωμαιοι ηρθαν σαν συμμαχοι των μισων εναντιον των αλλων.
  Υπαρχει ομως και μια αλλη αιτια που φαινεται οτι ειναι και η αιτια ενος περιεργου γεγονοτος της τελευταιας μαχης Ρωμαιων-Μακεδονων στην Πυδνα.

  Οι Εταίροι ιππείς (οι ευγενείς δηλαδή) δε συμμετείχαν στη μάχη προφανώς αφού είχαν έρθει σε μυστική συμφωνία με τους Ρωμαίους. Η φιλολαϊκή πολιτική του Περσέα είχε φέρει κοντά του όλους τους Έλληνες πλην των πλουσίων γαιοκτημόνων που είδαν την επιρροή και την περιουσία τους να μειώνονται πολύ και προφανώς ήθελαν να τον ξεφορτωθούν.

  Αυτη ειναι μια εξηγηση του γιατι οι Εταιροι ιππεις δεν βοηθησαν την φαλαγγα με αποτελεσμα να χαθει η μαχη.
  Ακομη πιθανωτερο ειναι οτι αυτη ειναι και η αιτια για την κυριαρχια των Ρωμαιων.
  Απλως οι ολιγαρχιες στην Ελλαδα εψαχναν απο παλια μια ευκαιρια να υποδουλωσουν τον λαο.
  Γι αυτο ο Μαραθωνοδρομος ετρεξε μεχρι θανατου να ειδοποιησει για την νικη και να μην πεισθουν οι Αθηναιοι σ αυτους που συνεννοημενοι με τους Περσες που παραπλεοντας το Σουνιο εφτασαν στον Πειραια, τους φοβεριζαν να παραδοθουν και να ανοιξουν τις πυλες.
  Για το ιδιο λογο αργοτερα οι ολιγαρχικοι των Θηβων και της Θεσσαλιας περιμεναν εναγωνιως τον Ξερξη για να τους ενισχυσει εναντιον των δημοκρατικων που ηθελαν να τους ανατρεψουν.
  Για τον ιδιο λογο και σημερα οι πολιτικοι που εκλεγονται με τα χρηματα της ολιγαρχιας για να υπερασπιζουν τα συμφεροντα της ειναι παντοτε ανδρεικελα των ξενων ισχυρων.
  Τα οπλα των ξενων εξασφαλιζουν την κυριαρχια της ολιγαρχιας. Γι αυτο και επι της Ρωμαικης εποχης οι Ελληνες δεχτηκαν απο συμμαχοι να ξεπεσουν σε υποτελεις των Ρωμαιων χωρις να αντιδρασουν.
  Το οπλο των Ρωμαιων ηταν η Ρεπουμπλικα οπως και των σημερινων ισχυρων.
  Αγορασμενες ηγεσιες τρεχουν να υποταχθουν στον εκαστοτε ισχυρο που εξασφαλιζει την διαιωνιση της ολιγαρχιας της υποταγμενης χωρας.
  Οι Ελληνες ομως επεκρατησαν στην περιοχη για αιωνες και εφτιαξαν τον τελειωτερο πολιτισμο. Το οτι τελειωσε η εποχη τους ηταν φυσικο οτι θα γινοταν καποτε.
  Και των Ρωμαιων τελειωσε απο τους Ουννους και τους βαρβαρους του βορρα.
  Οι Κινεζοι σαρωθηκαν οπο τις ορδες του Τζεκιν Χαν, το Βυζαντιο επεσε απο τους Τουρκους.
  Τι σημαινει αυτο; Οτι αυτοι οι βαρβαροι ειχαν καλυτερο κρατος;
  Απλως καποτε ο κυκλος κλεινει και καποιος το εκμεταλλευεται.
  Γιατι ο Αδωνης δεν ζηταει να μιμηθουμε τον σουλτανο η τις ορδες των Ουννων και των Μογγολων παρα σταματαει στην Ρωμη;
  Οσο για το επιχειρημα οτι οι Ελληνες δεν ειχαν σοβαρα κρατη, ειναι βεβαια γελειωδεστατο. Αν οι Σπαρτιατες, οι Αθηναιοι η οι Μακεδονες δεν ειχαν σοβαρα κρατη κανενας δεν θα ασχολιωταν μαζι τους μετα απο 25 αιωνες ουτε θα σφραγιζαν την ανθρωποτητα. Με αυτα το "μη σοβαρα" κρατη επικρατησαν για πολλους αιωνες στρατιωτικα και για παντα πνευματικα.
  Και ο βακιλλος της χολερας μπορει να σκοτωσει εναν ανθρωπο. Οποιος ομως τολμησει να πει οτι ο βακιλλος ειναι ανωτερος απο τον ανθρωπο θα φαει γιαουρτι μαζι με τον κεσε. Στην Ελλαδα βεβαια τετοιους γελοιους τους κανουμε υπουργους.

  ReplyDelete