Jun 7, 2014

115 - Τὸ παράδειγμα τοῦ Μαϊάμι γιὰ τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης

115 - Τὸ παράδειγμα τοῦ Μαϊάμι γιὰ τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης

Σᾶς γράφω ἀπὸ τὸ Μαϊάμι τῆς Φλόριδας τῶν Ἡνωμένω Πολιτειῶν καὶ ἀπευθύνομαι στὸν σὲφ τῶν γκαρσονιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ. (Ἀντώνη ἐλεγαν καὶ τὸν σωφὲρ τοῦ πατέρα μου στὸ ἐξοχικὸ σπίτι τῶν Κιτσίκηδων στὴν Ἐκάλη).

Ὅταν δὲν ἔχεις ἱκανότητες δηλώνεις ὅτι θέλεις νὰ ἀντιγράψῃς τοὺς ἐπιτυχημένους. Ἔτσι οἱ πολιτικοί (ὅλοι τους ἀποτυχημένοι χωρὶς ἐξαίρεση) μᾶς εἶπαν ὅτι θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα, Ἑλβετία, Σουηδία, Δανία, Ἰρλανδία καὶ τί ἄλλο ἀκόμα.

Ὅταν εἶσαι Πολιτεία μίας ἐπιτυχημένης ὁμοσπονδίας ποὺ ὑπάρχει τώρα καὶ 238 χρόνια δὲν συγκρίνεσαι μὲ μία ἀποτυχημένη Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν τραπεζιτῶν τῆς Γερμανίας. Οἱ τραπεζῖτες τῶν ΗΠΑ δὲν κατεβαίνουν στὸ Μαϊάμι γιὰ νὰ ξεκουράσουν μόνον τὰ κορμιά τους. Γιὰ ἕναν τέτοιο σκοπὸ εἶχαν κάποτε τὴν Κούβα τοῦ Μπατίστα ὡς ἀποικία-πορνεῖο ὅπως ἡ ΕΕ ἔχει σήμερα τὴν Μύκονο. Ἡ ἰσχὺς δίδει ἀρχοντιά καὶ γενναιωδορία. Ἡ περιοχὴ τοῦ Μαϊάμι εἶναι χώρα μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Ὅταν ἔχεις λεφτὰ συχνὰ δὲν χρειάζεται νὰ κατακτήσῃς μὲ πόλεμο. Οἱ Ἑβραῖοι ἀγόρασαν τὴν ἀκτὴ τῆς Παλαιστίνης γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀγόρασαν τὴν Φλόριδα γιὰ 5 ἑκατομμύρια δολλάρια τὸ 1819.

Τὸ Μαϊάμι εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα παγκόσμια τραπεζικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτιστικἀ κέντρα ποὺ ἐλέγχουν τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς. Ἐὰν ἡ Ἀθήνα ἦταν τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Μαϊάμι στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου θὰ ἤλεγχε τὴν οίκονομικὴ δραστηριότητα τῆς Αἰγύπτου καὶ ὁλοκλήρου τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὅταν δὲ συνειδητοποιήσῃ κανεὶς τὴν τεραστία πολιτισμικὴ σημασία τοῦ ἑλληνισμοῦ, μία στενὴ  πολιτιστικὴ συνεργασία μὲ τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια τοὐλάχιστον ἐφάμιλλα μὲ τὴν Σορβόννη, τὸ Ὄξφορντ  καὶ τὸ Χάρβαρντ μὲ καθηγητὲς παγκοσμίας ἐμβελείας κατόπιν προσελκύσεως τῶν περιφήμων Ἑλλήνων καθηγητῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ ἄλλους τόσους Ἑβραίους καθηγητὲς τῶν δυτικῶν χωρῶν. Αὐτὸ δὲν θὰ  ἀπέκλειε καὶ μία τεραστία τουριστικὴ κίνηση σὲ ὑποχρεωτικὴ συνεργασία μὲ τὴν Τουρκία ποὺ κατέχει, μὲ τὴν Ἀνατολία, τὸν ἄλλο πνεύμονα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου.

Τὸ Μαϊάμι εἶναι τὸ μεγαλύτερο λιμάνι τοῦ κόσμου γιὰ τὴν κίνηση τῶν κρουαζιεροπλοίων. Ἀλλὰ ὁ τουρισμός, ἄν καὶ σπουδαιότατος καὶ κέντρο τῶν Καναδῶν συνταξιούχων ποὺ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες διαμένουν στὸ Μαϊἀμι, ἐφ’ὅσον ἡ θερμοκρασία δὲν κατεβαίνει κάτω τῶν 20 βαθμῶν Κελσίου, πόρρω ἀπέχει ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἡ βαρειὰ βιομηχανία της. Κατατάσσεται ὡς «Ἄλφα-παγκόσμια πόλη» ἤ global city,  ἕναν ὅρο ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὶς κυριώτερες οἰκονομικὲς πόλεις τοῦ πλανήτου, ποὺ θεωροῦνται κόμβοι τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος, ὡς τραπεζικὰ καὶ ἐμπορικὰ κέντρα καὶ ποὺ κατέχουν μεγάλη ἰσχὺ στὸν τομέα τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν ἀποφάσεων.

Δύναται τὸ σημερινὸ ἐξευτελισμένο ἀπὸ τοὺς πολιτικούς ἑλληνικὸ κρατίδιο νὰ γίνῃ πραγματικὴ Φλόριδα καὶ Μαϊάμι; Βεβαίως καὶ δύναται, ἀλλὰ γι αὐτὸ χρειάζεται ὄχι ἁπλῶς προσαρμογὴ καὶ μεταρρύθμιση καὶ ἰδίως ὄχι Στουρνάρηδες ἀλλὰ ἐπανάσταση καὶ πάλι ἐπανάσταση, μὲ ἀποχώρηση  ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρωνόμισμα καὶ στενὴ συνεργασία μὲ τὶς χῶρες τοῦ ἑλληνικοῦ γεωπολιτικοῦ χώρου, δηλαδὴ τὴν Ῥωσία, τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραήλ, χωρὶς νὰ χαλαρώσῃ τὶς σχέσεις του μὲ τὶς ΗΠΑ. Ἀλλὰ τίποτα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν πραγματώνονται χωρὶς ἡγέτη.


Δημήτρης Κιτσίκης                     8 Ἰουνίου 2014

70 comments:

 1. Τα πράγματα συμβαίνουν, δεν αποφασίζονται από έναν ηγέτη, διότι και οι σκέψεις και οι αποφάσεις ήτανε συμβάντα.

  ReplyDelete
 2. όχι μόνο δεν υπάρχει ηγέτης, ούτε υπήρξε ποτέ ούτε θα υπάρξει ποτέ, αλλά και ο Χριστούλης αυτό προσπαθούσε να πει ο καημένος, ότι ο Θεός δεν είναι ηγέτης. Ο Τολστόη ξέσκισε θεωρητικά και πρακτικά το μύθο του Ναπολέοντος στο Πόλεμος και Ειρήνη. Ο Θουκυδίδης ξέσκισε την ιδέα του στρατιωτικού ηγέτη.

  Ο μόνος ηγέτης που παραμένει είναι ο ηγέτης που υπογράφει εκτελέσεις. Μόνο αυτός μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Δεν θα τα καταφέρει ποτέ.

  ReplyDelete
 3. Η Εκλάδα αν υποάρχει κάπου είναι στις καρδιές μας. Κανένας αλήτης δεν θα μας κάνει να τον προσκυνήσουμε.

  ReplyDelete
 4. Όσο παραμένει η Ελλάδα πελατειακό κράτος, η πορεία της δεν πρόκειται να αλλάξει.

  ReplyDelete
 5. https://www.youtube.com/watch?v=5jl-OJJVAEg

  ReplyDelete
 6. Ἀπαντῶ στὸν Ἀσφάλειο σχετικὰ μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ κλίπ. Ναί, ὁ ἑβραϊσμὸς, ἀπὸ συμφέρον προωθεῖ τὸν κοσμοπολιτισμό, κάτι ποὺ κατεδίκαζε σφόδρα ὁ Στάλιν. Ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ ὡς ἐθνικὸ κράτος δὲν προωθεῖ τὸν κοσμοπολιτισμὸ καὶ οἱοσδήποτε γεωπολιτικὸς ἔλεγχος τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ χωρὶς συμμαχία καὶ κοινὴ πορεία μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ευχαριστω για τα σχολια σας κε καθηγητα.
  Μιληστε μας λιγο για τις σχεσεις διεθνους εβραϊσμου-κρατους Ισραηλ.
  Συμφερει τον εβραϊσμο της διασπορας ενα τετοιο κρατος ή τελικα του δημιουργει ανυπερβλητα προβληματα? Ποιος θα καταστρεψει ποιον? Η διασπορα το κρατος ή το κρατος την διασπορα?

  ReplyDelete
 8. Ἀπαντῶ στὸν Ἀσφάλειο - Ὁ σιονισμός, δηλαδὴ ἡ ἰδέα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐθνοκράτους, διεμορφώθη στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους σοσιαλιστές, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ξεπεράσουν τὴν σφοδρὴ καταδίκη τοῦ Μὰρξ τοῦ περιπλανομένου Ἑβραίου, ἱδρυτοῦ τοῦ καπιταλισμοῦ, ἐφ’ὅσον ὁ Μὰρξ ἰσχυρίζετο ὅτι τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα θὰ ἐλύνετο μόνον μὲ τὴν κοινωνικὴ ἐξαφάνιση τοῦ Ἑβραίου (ὄχι τοῦ βιολογικοῦ). Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Διασπορᾶς ἀρχικῶς δὲν ἐβοήθησαν τὰ σχέδια τοῦ σοσιαλιστοῦ δημοσιογράφου Θεοδώρου Χὲρτζλ καὶ αὐτὸς ἀπεβίωσε τὸ 1904, σὲ ἡλικία 44 ἐτῶν ἀπελπισμένος. Ὅταν τελικὰ ἱδρύθηκε τὸ σιονιστικό (δηλαδὴ ἐθνικό) κράτος τοῦ Ἰσραήλ, αὐτὸ ἦταν ἐθνικοσοσιαλιστικό (φασιστικό) βασισμένο στὰ κιμπούτζ, γιὰ νὰ ἐξορκίσῃ τὴν κατάρα ποὺ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἐπεκρέμετο ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἑβραίου καὶ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἠδύνατο ἀντί τοῦ τοκογλύφου, ὁ Ἑβραῖος νὰ γίνη καὶ ἀγρότης στὰ κιμπούτζ, δηλαδὴ παραγωγικός. Ἔτσι ἐγεννήθη τὸ σπαρτιατικοῦ τύπου ἀγροτοστρατιωτικὸ φασιστικὸ κράτος τοῦ Ἰσραἠλ. Εὑρέθη ὅμως ἐξ ἀρχῆς ἀντιμέτωπο μὲ τοὺς Παλαιστινίους Ἄραβες εἵλωτες οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν νὰ τὸ καταστρέψουν καὶ ἔτσι τὸ Ἰσραὴλ ὑπεχρεώθη νὰ γίνῃ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ βασισμένο στὶς ἑβραϊκὲς τράπεζες. Τὸ σύμπλεγμα ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ-ἑβραϊκοῦ τοκογλυφικοῦ κεφαλαίου εἶχε καταγγελθῆ καὶ στὸν Μεσοπόλεμο ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ βιομήχανον Χένρυ Φόρντ, ὑποστηρικτὴ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ευχαριστω κε καθηγητα.

  ReplyDelete
 10. Μια ερώτηση, κ. Κιτσίκη. Πως είναι δυνατόν να συνεργασθεί η Ελλάδα με μια Τουρκία που διεκδικεί ελληνικά εδάφη και ύδατα;

  ReplyDelete
 11. Ἀπαντῶ στὸν Ἰχώρ. Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ οἱουδήποτε ἐθνοκράτους εἶναι βασισμένη ὑποχρεωτικὰ σὲ ἐδαφικὲς ἤ οἰκονομικὲς διεκδικήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ λογικὴ τῶν ἐθνοκρατῶν. Τὸ δίκαιο εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος τοῦ ἐθνοκράτους. Οἱουδήποτε ἐθνοκράτους. Ἀλλὰ στὴν διεθνῆ σκακιέρα ὁ πόλεμος δὲν εἶναι ἡ μόνη λύση. Ἡ Ῥωσία θὰ ἠδύνατο σήμερα νὰ εἰσβάλῃ στὴν Οὐκρανία ἀλλὰ δὲν τὸ κάμει. Προτιμᾶ νὰ διαπραγματευθῇ μὲ τὸν ἐχθρὸ καὶ νὰ φθάσῃ μὲ τὶς ΗΠΑ σὲ μία συμφωνία νέας Γιάλτας. Κι ἐμεῖς ἔχουμε καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Τουρκίας. Διαφορετικὰ θὰ εἴμασταν πολιτικῶς μαλάκες. Αὐτὸ δὲν ἀποκλείει συμμαχίες μὲ ἄλλα ἀντίπαλα κράτη. Οἱ συμμαχίες ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Δυστυχῶς ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη ὡς πρὸς τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι σὲ νηπιακὴ ἡλικία. Τῆς ἔχουν μάθει ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ νὰ νομίζῃ ὅτι ἐμεῖς δὲν διεκδικοῦμε τίποτα καὶ πάντα ὁ ἀπέναντι προσπαθεῖ νὰ μᾶς ἀδικήσῃ. Λοιπὸν ἐμεῖς διεκδικοῦμε τὸν πλανήτη ὁλόκληρο διότι πιστεύουμε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ἐξαπλωθῇ παντοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Χείμαρρε Κωσταντῆ! Τὰ πόδια στὴν γῆ παρακαλῶ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Σύμφωνοι. Συνοψίζω την προηγούμενη λογοδιάρροια σε δύο σημεία. 1) Γίνεται το ελληνικό κράτος να αναπτυχθεί ως ναυτική-εμορική-τουριστική δύναμη στην Ανατολικη Μεσόγειο ; Θέση. Όχι, δεν γίνεται. 2) Γίνεται το ελληνικό έθνος να αποκτήσει αρχηγό ; Θέση -Όχι, δεν γίνεται.

  ReplyDelete
 14. Εγω θα ελεγα οτι η Ελλαδα μαζι με την Κυπρο ελεγχουν μια τεραστιας σημασιας θαλασσια κυριως περιοχη.
  Η συνεργασια με το Ισραηλ θα μπορουσε να επιτευχθει και θα ηταν χρησιμη αλλα οχι με τους σημερινους ορους.
  Σημερα φαινεται οτι ενα μεγαλο μερος των πολιτικων πραγματων στην Ελλαδα ελεγχεται απο Εβραιους και η μη απεξαρτηση απο την παρεα του Σημιτη και μετα τον τελευταιο ανασχηματισμο νομιζω οτι ειναι ενδεικτικη.
  Υποχρεωτικα λοιπον μια συνεργασια με τετοιους ορους θα απεβαινε προς το συμφερον του Ισραηλ και εις βαρος της Ελλαδας, παρολο που η χωρα μας ουτε τον κινδυνο του Ισραηλ διατρεχει και πολυ περισσοτερο στρατηγικο χωρο κατεχει.
  Κυριως δεν ειναι καθαρο τι ακριβως επιδιωκουν οι Ελληνοεβραιοι και το κρατος του Ισραηλ που λειτουργει σαν παραρτημα των Εβραιων της διασπορας.
  Κατα τ αλλα νομιζω οτιη Ελλαδα εχει απιστευτες δυνατοτητες και χρειαζεται μονο μια εθνικη ηγεσια για να παει πολυ ψηλα.
  Κυριως πρεπει να γινει κατανοητο απο τους πολιτες αυτης της χωρας οτι δεν εχεις τιποτε αν δεν μπορεις να το διεκδικησεις.
  Το οτι τοσα χρονια εχουν διαλυσει την Ελληνικη παραγωγη, κλεβουνε φανερα, κανουν οτι ειναι δυνατον για να καταστραφει η Ελληνικη οικονομια και δεν τα καταφερανε αλλα χρειαστηκε ο Γεωργιου να μαγειρεψει τα ελλειματα στην ΕΛΣΤΑΤ και ο Παπακωνσταντινου με τον Παπανδρεου να φωναζουν οτι η Ελλαδα ειναι τιτανικος, για να μας βαλουν στο χερι το ΔΝΤ και η ΕΕ και να μας καταστρεψουν, δειχνει την δυναμικη της Ελληνικης οικονομιας.
  Και με εξοπλισμους μαζι με τις μιζες, και με λαθρομεταναστευση και με φοροδιαφυγη, και με φοροκλοπη και με διαφθορα απιστευτη και με μαυρη ανασφαλιστη εργασια η χωρα αντεχε να ταιζει ολες αυτες τις ακριδες που κανουν τους πολιτικους και τους επιχειρηματιες.
  Για να κατεχεις ομως τον καλυτερο κυνηγοτοπο πρεπει να δαγκωνεις γερα τους διεκδικητες.
  Ο λαος μας εδειξε τουλαχιστον στο προσφατο παρελθον οτι μπορουσε να κρατησει μια τετοια χωρα.
  Ισως αυτος ειναι κι ο λογος που βαλθηκανε να τον αλλαξουν με ασιατες μουσουλμανους οι παντα προσκυνημενοι ηγετες μας.

  ReplyDelete
 15. Αφού ζητήσω λοιπόν χίλια συγγνώμη για την ακατάσχετη λογοδιάρροια, προσπαθώ να στηρίξω τις παραπάνω θέσεις μου. Καταρχήν, σε σχέση με τους ηγέτες μας, θεωρώ μαζί με τον Τολστόη ότι η ηγεσία είναι ένα είδος εμπροσθοφυλακής μιας γενικότερης κίνησης. Δεν μπορεί κανείς να είναι εμπνευσμένος ηγέτης και να πει στους άλλους "ελάτε μαζί μου". Θα μείνει μόνος του. Έρχομαι όμως στο ουσιώδες.

  Κατά τη γνώμη μου ο ελληνικός λαός όταν μεταναστεύει μεταναστεύει προς Δυσμάς. Αυτή φαίνεται να είναι η γενική του ψυχική τάση. Γι`αυτό και δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν η τάση του λαού είναι προς Δυσμάς, κανένας ηγέτης δεν μπορεί να τον κάνει να πάει προς ανατολάς.

  ReplyDelete
 16. (Κύριε Γιάγκο, αυτό το πράγμα με τους Εβραίους είναι απλοποιητικό. Σίγουρα έχει κάποια δόση αλήθειας, αλλά ένας ανεξάρτητος λαός όπως φανάζομαι τον θέλετε όχι μόνο δεν θέλει η ηγεσία του να τον καπελώνει σε συνεργασία με μιαν άλλη, ξένη ηγεσία, αλλά κυρίως δεν δέχεται ότι μπορεί οποιαδήποτε ηγεσία να τον έχει καπελώσει. Ένας αναξάρτητος λαός κοιτάει τις δικές του παραλείψεις).

  ReplyDelete
 17. Τελειώνω. Τι εμποδίζει κατά τη γνώμη σας αυτόν τον λαό να συνασπιστεί, να συνειδητοποιήσει αν θέλετε τα κοινά του συμφέροντα, και αμεσως έτσι από τα σπλάχνα του να ξεπηδήσει η ηγεσία που θα γίνει η εμπροσθοφυλακή του ; Γιατί φαντάζομαι αυτή η ηγεσία δεν μπορεί να είναι ξενόφερτη.

  ReplyDelete
 18. Οι Ελληνες μεταναστευσαν μια χαρα στην Παλαιστινη και στην Παγχαια.
  Ακολουθησαν τον Ηρακλη και τον Διονυσο στις εκστρατιες τους στην ανατολη, εφτιαξαν την Ιωνια την Αιολιδα και την Δωριδα και αποικησαν ολα τα παραλια του Ποντου.
  Πραγματι ο ηγετης που θα οδηγησει εναν λαο φαινεται οτι εμφανιζεται οταν και ο λαος ειναι ετοιμος, αλλα καποιος αλλος ηγετης πρεπει να τον ετοιμασει.
  Αυτο με τους Εβραιους δεν ειναι απλοποιητικο αλλα απλο.
  Ποιος ρωτησε την καταγωγη του Ανδρεα η του Γιωργακη , του Σημιτη του Λομβερδου του Ραγκουση της Διαμαντοπουλου του Μοσιαλου της Δαμανακη, του Βενιζελου του Παπουλια και αλλων; ΚΑΝΕΙΣ.
  ΚΑΝΕΙΣ δεν εβγαλε μια φωτογραφια στο γαμο της κορης του τοτε πρωθυπουργου Σημιτη που προφανως εγινε σε συναγωγη.
  Κανεις πλην του Καρατζαφερη δεν τον εκραξε οταν εκανε υπουργο εξωτερικων τον Ροζακη/Ροζεσταιν που ειχε γραψει και βιβλιο για το μοιρασμα του Αιγαιου με τους Τουρκους.
  Κανεις δεν μας ειπε για τον πατερα Σημιτη που απο δεξι χερι του Μερκουρη και διοικητης της εθνικης τραπεζας επι κατοχης βρεθηκε στην κυβερνηση του βουνου.
  Ενας ανεξαρτητος λαος οντως κοιταει τις δικες του παραληψεις και η παραληψη ειναι οτι δεν προσεχουμε τις οργανωμενες μειοψηφιες που δρουν στη χωρα εξασφαλιζοντας τα συμφεροντα των μελων τους εστω και εις βαρος μας.
  Σημερα οπως φαινεται και απο τα παραπανω η ενημερωση και οχι μονο ελεγχεται πληρως, και κανεις δεν λεει αυτο που απαγορευεται να πει.
  Με το επικειμενο αντιρατσιστικο ακομη και αυτες οι αναφορες θα ειναι ποινικα κολασιμες.
  Μια και βρισκεσαι απ οτι καταλαβα στην Γαλλια θα σου θυμισω και το φιασκο του ηλιθιου που ανακαλυψε τις Ελληνικες ριζες του Σαρκοζι που τελικα αποδειχτηκε Εβραιος εκ Θεσαλλονικης και κουκουλωθηκε αρον αρον, οπως και το οτι ο διεκδικητης της προεδριας ηταν ο επισης Εβραιος Στροσκαν. Ολοκληρη Γαλλια δεν εχει Γαλλους για να γινουν προεδροι; Ποιος ξερει τι ειναι ο Ολαντ; Σαμπως θα σου πει κανενας;
  Σημερα παρακολουθουμε την θαυμαστη συμφωνια εναντιον της Χ.Α ΟΛΩΝ οσων ποτε δεν καταφεραν να συμφωνησουν για τιποτε αλλο, ουτε για τα πιο βασικα.
  Δημοσιογραφοι, πολιτικοι, δικαστες, αριστεροι δεξιοι κεντρωοι. ΟΛΟΙ.
  Οποιος τολμησει να παει κοντρα εξαφανιζεται.
  Κανα δυο δημοσιογραφοι που κατι ελεγαν εχασαν τις εκπομπες τους.
  Να σημειωσεις οτι δεν μιλαω για μια διερευνηση απο την δικαιοσυνη των καταγγελιων κατα της Χ.Α, αλλα για το αισχος που παρακολουθουμε με αποκλεισμο και λασπολογηση απο ολα τα κρατικα και ιδιωτικα ΜΜΕ, προφυλακισεις χωρις αιτια, διακοπη χρηματοδοτησης, αποπειρα να τεθει εκτος νομου το κομμα, ανακριτες και εισαγγελεις φανατικοι αντιχρυσαυγιτες, απαγορευση των φυλακισμενων βουλευτων να ψηφιζουν εστω και με επιστολη, αρση ασυλιας με γελειες κατηγοριες σε χρονο ρεκορ, απειλες φυλακισης για οποιον φερει στοιχεια οπως το βιντεο Μπαλτακου που να αποδεικνυουν το στησιμο της δικαιοσυνης, δηλωσεις των ανωτατων αρχοντων της χωρας περι μορφωματος, ναζι, δολοφονων και αλλα που φανερα επηρρεαζουν τους δικαστες και αλλα τετοια τα οποια ουτε σε Αφρικανικη χωρα δεν θα γινονταν δεκτα αδιαμαρτυρητα εδω περνούν με την συμμετοχη ΟΛΩΝ.

  ReplyDelete
 19. Ποιοι ειναι αυτοι οι ΟΛΟΙ και απο ποιους παιρνουν εντολες;
  Συμφωνα με τον πρωην υπουργο δικαιοσυνης Ρουπακιωτη απο τα Εβραικα λομπι.
  Τι ακριβως δυναμη εχουν τα λομπι αυτα που πιεζουν την Ελληνικη κυβερνηση να εξοντωσει το τριτο πολιτικο κομμα της χωρας;
  Ειναι συμπτωση οτι ΟΛΟΙ συμφωνουν μ αυτην την εξοντωση, υποτιθεται για τους δικους τους λογους;
  Δεν υπαρχει κανεις που να εχει λογους να υποστηριξει την Χ.Α;
  Δεν υπαρχει κανεις που να μην ειναι προθυμος να μεταχειριστει καθε αθεμιτο μεσον εναντιον της;
  Οταν βλεπω ολα τα λαμογια να ενεργουν ολοι μαζι καθε φορα που παιζονται Εβραικα συμφεροντα, δεν μπορω να το θεωρησω συμπτωση.
  Δεν επιδιωκω να αδικησω τις μειονοτητες αλλα μονο να επιστησω την προσοχη στο αυτονοητο, οτι δηλαδη οι οργανωμενες μειοψηφιες οργανωνονται για να προωθησουν τα συμφεροντα τους και αν βρουν ευκαιρια η φυσικη ροη των πραγματων ειναι οτι θα εκμετταλευτουν την υπνωττουσα πλειοψηφια.
  Το κατεστημενο ομως εχει επιβαλλει τετοιες επισημανσεις να μην θεωρουνται ως προειδοποιησεις τοσο προς την προς εκμεταλλευση πλειοψηφια οσο και προς την κινδυνευουσα με αντιποινα μειοψηφια, αλλα ανεπιτρεπτα κυρηγματα μισους και ρατσισμος.
  Για αλλη μια φορα ΟΛΟΙ συμφωνουν οτι δεν μπορεις ουτε να υποψιαζεσαι, ουτε να φροντιζεις να μην γινεις αντικειμενο εκμετταλευσης εσυ και η χωρα σου.
  Η ο κινδυνος λοιπον που περιγραφω ως αυτονοητο ειναι ανυπαρκτος, η οποιος σου απαγορευει να προσεχεις ειναι υποπτος.

  ReplyDelete
 20. Νομίζω πὼς τὰ δύο παραπάνω σχόλια τοῦ Γιώργου Γιάνγκου εἶναι πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση καὶ θὰ συμφωνοῦσαν μαζί του ἐξαίρετοι Ἑβραῖοι διανοούμενοι ὅπως ὁ Μὰρξ καὶ ὁ Τσόμσκυ. Ἐγὼ ἀναγνωρίζω ὅτι τὸ θάρρος ποὺ ἔχω νὰ ὑποστηρίζω τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ τὸ βασίζω σὲ μία ζωὴ ἀνεξαρτήτου πνεύματος ποὺ κατέκτησα μὲ τὴν οἰκοδόμηση τῆς σταδιοδρομίας μου στὸ ἐξωτερικὸ ἀπὸ νηπιακῆς ἡλικίας. Ἄν εἶχα παραμείνῃ στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἤμουν καθηγητὴς Πανεπιστημίου οὔτε γιὰ ἕξη μῆνες μὲ τὸν ἐλεύθερο λόγο μου. Ὄχι μόνον ἡ ἀπόλυτη καταπίεση τοῦ πνεύματος εἶναι τυπικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀλλὰ ἡ μετριότητα τῆς κατεστημένης ἑλληνικῆς σκέψεως εἶναι πρωτοφανής. Ὁ Ἕλλην ἔχει κανταντήσει ὁ ἄνθρωπος τοῦ πεντοχίλιαρου. Ἀναφωνεῖ, "Ζήτω ἡ Ἑλλάς" καὶ ἀμέσως μετὰ ἀπλώνει τὸ χέρι του γιὰ τὸ φιλοδώρημα, λέγοντας: "Δῶσε μου ἕνα πεντοχίλιαρο" (καὶ μάλιστα σὲ δραχμές!)
  Ὅποιος δὲν θυσιασθῇ, ὅποιος δὲν πάει φυλακή, ὅποιος δὲν πάρει τὰ βουνά, δὲν πρόκειται νὰ σώσῃ αὐτὸν τὸν τόπο ἀπὸ τὸν ἀπίθανο γραικυλισμό του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Θα συμφωνήσω σε πολλά αλλά όχι σε όλα. και συγκεκριμένα η ανάλυσή μου έχει ως εξής.

  1) Ο παραδοσιακός αντισημιτισμός που ανάγεται στον μεσαίωνα και είναι κοινός στην Ευρώπη και στην Εγγύς ανατολή είναι διαφορετικό πράγμα από τον αντικαπιταλισμό. Διότι είναι παλαιότερος από τον καπιταλισμό. Αυτόν τον παραδοσιακό αντισημιτισμό εκμεταλλεύονται οι κυβερνήσεις, αλλά και τα εβραϊκά λόμπυ και το κράτος του Ισραήλ.

  2) Ασφαλέστατα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν εντολές από ξένα κέντρα και η ελληνική πρώτη από όλες. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να το πει κανείς φεουδαρχικό σύστημα. Το φεουδαρχικό σύστημα έχει το εξής χαρακτηριστικό : o καθένας υπακούει στον αμέσως ανώτερό του.

  3) Ασφαλώς τόσο στη Γαλλία όσο πρόσφατα στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις πάνε να τυλίξουνε τον κόσμο με μιαν άθλια οργουελιανή λογοκρισία. Απαγορεύοντας τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού, απαγορεύουν στον λαό να μιλήσει. Όταν σού απαγορεύουνε να μιλήσεις για κάτι άσχετο, π.χ. να μιλήσεις για το πεπόνι, σου απαγορεύουνε να μιλήσεις νέτα σκέτα. Ουσιαστικά σπρώχνουνε το λαό να γίνει αντισημίτης, όπως ο Καποδίστριας έσπρωξε τους Έλληνες να φάνε την πατάτα βάζοντας φρουρούς γύρω από τα φορτία πατάτας.

  4) Εν ολίγοις οι κυβερνήσεις ανοίξανε τον πόλεμο κατά του λαού τους σπρώχνονας τον να γίνει αντισημίτης εκεί που δεν ήτανε τόσο, Ενώ παλαιότερα, με τελευταίο παράδειγμα τον Χίτλερ, η ηγεσία ήταν αντισημιτική η ίδια. Πάει να φτιαχτεί ένα απάισιο παγκόσμιο σύστημα όπου οι πλούσιοι είναι υποτίθεται αντιρατσιστές και οι υποτακτικοί τους αντισημίτες. Ουσιαστικά το ίδιο έγινε και στην ισλαμική ανατολή. Οι ισλαμιστές είναι εξίσου αντισημίτες, αν όχι περισσότερο, από τους χριστιανούς αντισημίτες - και πολλά στρώματα της κοινωνίας γίνονται ισλαμιστικά και καθυστερημένα, επειδή οι περιστάσεις τα αναγκάζουν να φανατιστούνε. Το ίδιο απότι βλέπω έχει αρχίσει να γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι όμως θα καταντήσουμε η ήρεμη και φωτισμένη σκέψη, που αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση του Ελληνισμού, να εξαφανιστεί και να θεωρηθεί ότι είναι πολυτέλεια. Γιατί να χαρίσει ο λαός μας την ήρεμη και φωτισμένη σκέψη στους πλούσιους ; Δεν είναι κρίμα ; Γιατί να χαρίσει ο κόσμος την ιδέα της αλληλεγγύης στους βολεμένους αριστερούς και στους ταρτούφους φιλάνθρωπους ; Δεν είναι κρίμα ; Επειδή μια δράκα ηλιθίων ξαφνικά το παίζουνε αντιρατσιστές, πρέπει οι λαοί να γυρίσουνε μόνοι τους στον πνευματικό Μεσαίωνα και να ξαναγίνουνε τα χάλια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ;

  5) Αυτό που λέει ο κος Κιτσίκης για τη λογοκρισία στην Ελλάδα είναι απόλυτα σωστό. Εδώ είναι η παγίδα. Οι ηγεσίαες μαζί με τα τσιράκια τους, τους μανδαρίνους, το ιερατείο, που μιλάει ισχύ, δύναμη και χρήμα, σπρώχνουνε τον κόσμο στη φασιστικοποίηση με το κόλπο του αντισημιτισμού. Ο κόσμος σκάει, δεν αντέχει, και λέει γαμώ τους Εβραίους γαμώ. Αυτό το χάλι το φέρανε πρόσφατα; στην Ελλάδα - δεν υπήρχε παλιά - επαγγελματίες αλήτες της προπαγάνδας. Με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος γίνεται φασίστας σωρηδόν, δίοτι νομίζοντας ότι λέγοντας αυτό απαλλάσσεται προς στιγμήν από τη λογοκρισία, ενώ στην πραγματικότητα η λογοκρισία είναι ΓΕΝΙΚΗ και δεν αφορά το εβραϊκό ζήτημα.

  Τέλος, για τα θέματα μετανάστευσης και γενικής πορείας του ελληνικού λαού, επιμένω ότι η κίνησή του είναι προς Δυσμάς, από τον καιρό του Β. αποικισμού τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται πολύ απλά από τις πολιτισμικές του προτιμήσεις και τις μεταναστευτικές του προτιμήσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Y.Γ. Επιφυλάσσομαι να μιλήσω άλλη φορά για τις λέξεις αστός, Έλληνας.

   Delete
 22. Το "σεναριο" το ποιο δινεις αν και αυτοσυνεπες δεν μπορει να κολλησει νομιζω με τα γεγονοτα.
  Θα πρεπει να δεχτουμε οτι ο Σαμαρας ας πουμε κανει παιχνιδια εις βαρος του Ροτσιλντ, του Ροκφελερ, του Πολσον, του Σορος, του Κοεν, του Ακερμαν και των τραπεζων και των πολυεθνικων που ελεγχουν και αυτοι λουφαζουν τρομαγμενοι και δεν τον ξεμπροστιαζουν.
  Θα πρεπει να δεχτουμε οτι παγκοσμιως καποιοι πολιτικοι (ποιοι αραγε) δινουν την κατευθυνση που οδηγει τους λαους στον αντισημιτισμο ενω οι Εβραιοι ειναι ανυμποροι να αντιδρασουν η για καποιο δικο τους λογο δεν θελουν.
  Η λογοκρισια που αφορα το ολοκαυτωμα και τον εθνικοσοσιαλισμο ειναι ξεκαθαρα και φανερα προωθουμενη απο τα Εβραικα λομπι και κοινοτητες.
  Πεφτουν στην παγιδα που τους στησανε οι προωθουντες τον αντισημιτισμο η για δικους τους λογους τον προωθουν κι αυτοι;
  Τελικα αντισημιτες (αν μπορουν να λεγονται εστι οσοι προσπαθουν να απαλλαξουν τις χωρες τους απο τον ελεγχο ξενων) δεν γινονται αυτοι που ακουν ΜΕΓΑ και ΑΝΤ! αλλα οσοι ψαχνουν και ερευνουν και προβληματιζονται, πραγμα που σημαινει οτι ο αντισημιτισμος δεν προωθειται στους αδιαφορους αλλα δεν μπορει να ανακοπει στους ενδιαφερομενους.
  Στα πρωτοκολλα των σοφων της Σιων ειχα διαβασει κατι που συνηγορει στην αποψη σου. Οτι ο αντισημιτισμος χρησιμευει στον ελεγχο των "μικρων αδελφων" και τους κραταει δεμενους, πραγμα το οποιο ειναι απολυτως λογικο και συνεπες προς τα γεγονοτα.
  Προυποθετει ομως την υπαρξη μιας σιωνιστικης οργανωσης που δικαιολογει απολυτα τις θεσεις των αντισημιτων.
  Αλλωστε κανενας η εστω ελαχιστοι εχουν κατι με την φυλη των Εβραιων.
  Το προβλημα ειναι η συμπεριφορα τους που απορρεει απο την πιστη τους οτι μπορουν και δικαιουνται εκ Θεου να εκμετταλευονται τους αλλοφυλους που τους φιλοξενουν, η οποια εχει δωσει την δυνατοτητα στα πιο πλουσια μελη τους να ελεγχουν την παγκοσμια οικονομια.
  Ειναι γνωστο οτι η μεγαλη δυναμη τους προηλθε απο την αποφαση του Παπα να εφαρμοσει την εντολη που δινεται στο Δευτερονομιο της Π.Δ που απαγορευει να δανειζεις με τοκο στους "αδελφους" σου, απειλωντας με αφορισμο οποιον χριστιανο δανειζε στους "αδελφους" συνανθρωπους του κατα την χριστιανικη ηθικη.
  Το Δευτερονομιο ομως οσον αφορα τους Εβραιους ειναι σαφες αφου λεει να μην δανειζεις με τοκο τον αδελφο σου Εβραιο ενω τον αλλοφυλο μπορεις και ετσι θα σ αγαπαει ο Θεος σου. Ετσι σε κανα δυο αιωνες οι τοκογλυφοι γινανε τραπεζιτες.
  Αν ενας Εβραιος δεν συνωμοτει για να με εκμετταλευεται δεν εχω λογο να τον αντιπαθω. Αν το κανει, ειτε ειναι Εβραιος, ειτε ειναι Ελληνας θα του παρω το κεφαλι οποτε μπορω.
  Το συμπερασμα ειναι νομιζω προφανες.
  Για να ειμαστε αγαπημενοι και να ζουμε ειρηνικα δεν πρεπει να εκμετταλευεται ο ενας τον αλλο.
  Οι ευθυνες λοιπον δεν βαραινουν μονο τους εκμεταλλευτες που βρηκαν ευκαιρια και απολυτως φυσικα οσο εχουν ανοχη προχωρουν, αλλα και τους εκμεταλλευομενους που δεν εβαλαν τα ορια εκεινα που θα απετρεπαν τετοιου ειδους σχεσεις που οδηγουν σε συγκρουσεις.
  Τελικα ο μονος που δεν θα φταιω για καποιο καινουργιο ολοκαυτωμα κινδυνευει να ειμαι εγω και οι υπολοιποι "αντισημιτες" που ζηταμε να μην επιτρεπονται τετοιες καταστασεις.

  ReplyDelete
 23. Replies
  1. Σε σχέση με τον ελληνικό αντισημιτισμό, αυτό που λέω είναι ότι είναι παραδοσιακός, κατάγεται από αιώνες, ίσως χιλιετηρίδες. Μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες για αυτό το θέμα. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το επείγον, αυτό προσπαθώ να πω ο καημένος. Θα το πω μισολογοτεχνικά. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι οι Εβραίοι, αλλά η Δύση. Καθόμαστε και συζητάμε για τους Εβραίους και δεν βλέπουμε τι έχει γίνει. Θα το πω εικονογραφικά - η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες πρέπει στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση να σκίσει το μνημόνιο και τη δανειακή μπροστά σε όλον τον πλανήτη. Έτσι θα ενωθουνε όλα τα κόμματα θέλουνε δε θέλουνε και ολόκληρος ο ευρωπαϊκός λαός και μαζί όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι όλου του κόσμου και όλοι οι Άραβες και τα λοιπά θα ζητωκραυγάσουν.

   Delete
  2. Οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή έχουνε γίνει ο φερετζές του καπιταλιστικού συστήματος. Το σύστημα αυτό είναι στην ουσία του φεουδαρχικό. Δεν είναι το θέμα αν υπάρχουνε Εβραίοι ως ΠΡΟΣΩΠΑ πίσω από τις αποφάσεις. Εκεί την πατάνε οι παραδοσιακοί αντισημίτες. Το πρόβλημα είναι η πυραμίδα ολόκληρη. Πού βασίζετα;ι ολόκληρρη η πυραμίδα ; Στο χρήμα και στα χρεώγραφα. ΕΤΣΙ στήθηκε η φεουδαρχία. Όχι μόνο, όχι κυρίως από Εβραίους, αλλά από ΑΛΛΟΥΣ. Ε οι Έλληνες πρέπει να σκίσουνε τα χρεώγραφα.

   Delete
 24. Ωραία - για να μη φλυαρώ αφήνω το ερώτημα - τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό που είπε ο κος Γιάγκος και είναι η ουσία "Για να ειμαστε αγαπημενοι και να ζουμε ειρηνικα δεν πρεπει να εκμετταλεύεται ο ενας τον αλλο".

  ReplyDelete
 25. Δεν ειμαι σιγουρος αν οι Εβραιοι ειναι ο φερετζες του καπιταλισμου η ο καπιταλισμος ειναι ο φερετζες των Εβραιων αλλα κατα τα αλλα θα συμφωνησω.
  Για να σκισει ομως η Ελλαδα τα χρεογραφα θα πρεπει να εχει πολιτικους Ελληνες που δεν ελεγχονται απο τον καπιταλισμο και δεν βασιζουν την πολιτικη τους επιβιωση σε Μασωνους και Εβραικα λομπι.
  Αυτο το νοημα ειχαν και οι επισημανσεις μου για τις πρωτοφανεις διωξεις εναντιον του μοναδικου κομματος που εθεσε τετοια θεματα.

  ReplyDelete
 26. Λοιπόν για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου την μασωνοεβραιοφιλολογία και ξέρω ότι η χρυσή Αυγή πριν γίνει κόμμα ήταν οργάνωση ανεγκέφαλων νεαρών τραμπούκων-γομαριών. Και το ξέρω διότι όσο νάναι ήμουνα στην Αθήνα και αυτό ήτανε η Χρυσή Αυγή. Αλλά αυτό που έγινε με τις φυλακίσεις ήταν όχι μόνο αντισυνταγματικό αλλά εκδήλωση του πραξικοπήματος της ανωτέρας τάξεως της Ελλάδας ενάντια στον πληθυσμό της. Από πολιτική άποψη όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου είναι συνυπεύθυνα για αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά παραδόξως τα κόμματα του κοινοβουλίου εκπροσωπούν τους ψηφοφόρους τους.

  Εμένα μούχει βγει η πίστη όχι τώρα αλλά από πέντε χρονών στην Ελλάδα, αν όχι πέντε, δέκα χρονών, ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι νιώθω μιαν ηθική και πολιτισμική σύγκρουση, αλλά όλοι με γράφανε στα παλιά τους τα παπούτσια.

  Ουσιαστικά τους έλεγα το εξής - δεν βλέπω Ελλάδα.

  ReplyDelete
 27. Η ανάρτηση τελειώνει με το χρειάζεται ηγέτης. Όταν είσαι ελεύθερος δεν θέλεις ούτε να άρχεις, ούτε να άρχεσαι.Τελεία και παύλα. Οι Έλληνες προς το παρόν είναι λαός δούλων. Όλη τους η ψυχολογία είναι να άρχονται. Ακόμα και ο Καστοριάδης εδώ στο εξωτερικό ξαναόρισε τον ελεύθερο άνθρωπο ως ικανό να άρχει και να άρχεται - ούτε κι αυτός μπορούσε να αποτινάξει αυτό το πράγμα από τον εγκέφαλό του. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν βγαίνω εκτός θέματος.

  ReplyDelete
 28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΗ ΜΕΝ Ο ΜΕΤΕΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΕΣΤΙ, ΚΑΘ ΕΚΑΣΤΗΝ ΔΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΕΤΕΡΟΣ, ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗΝ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤ ΑΡΕΤΗΝ.
  Οπως βλεπεις ο Αριστοτελης και πιθανον και ο Καστοριαδης μιλανε για τον πολιτη και οχι για τον ελευθερο ανθρωπο οπως τον εννοεις.
  Αν προσπαθησεις να εισαι ελευθερος ετσι θα καταληξεις δουλος, εκτος κι αν ζεις καπου μονος σου.
  Ο πολιτης δεν μπορει να εχει μεγαλυτερη ελευθερια απο τον να αρχεται μεν απο νομους και οχι απο ανθρωπους, να συμμετεχει δε στα ξιωματα της πολιτειας ισοτιμα.


  ΕΘΕΛΟΥΣΙ ΓΑΡ ΟΙ ΠΕΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΕΧΕΙΝ, ΕΑΝ ΜΗΤΕ ΥΒΡΙΖΗ ΤΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΕ ΑΦΑΙΡΗΤΑΙ ΜΗΘΕΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥ ΡΑΔΙΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΕΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΧΑΡΙΕΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ.
  Γιατι θελουν μεν οι φτωχοι να μη μετεχουν στα αξιωματα και να εχουν την ησυχια τους αν κανενας δεν τους κακοποιει ουτε τους αφαιρειται κατι απο την περιουσια τους. Αυτο ομως δεν ειναι ευκολο. Διοτι δεν συμβαινει παντα να ειναι καλοπροαιρετοι αυτοι που μετεχουν στο πολιτευμα (στα αξιωματα).

  Αντικατεστησε το "φτωχοι" με το "ελευθεροι ανθρωποι".
  Ο Πλατωνας που υποστηριζε οτι οι αρχοντες πρεπει να ειναι φιλοσοφοι,ερωτωμενος γιατι καποιος φιλοσοφος που δεν ενδιαφερεται,ουτε για πλουτη ουτε για τιμες θα ανακατευοτανε με τα κοινα, απαντησε.
  Για να μην αρχεται απο χειροτερους του.
  Αντικατεστησε και παλι το "φιλοσοφοι" με το "ελευθεροι ανθρωποι".

  Για την μασωνοεβραιοφιλολογια δεν χρειαζεται να συμμεριζεσαι τιποτε. Απλως κρατα τα ματια σου ανοικτα. Τα υπολοιπα θα γινουν μονα τους.

  ReplyDelete
 29. http://www.kevinmacdonald.net/PrefacePPB.pdf

  ReplyDelete
 30. http://www.kevinmacdonald.net/SAIDCHAP5.pdf

  ReplyDelete
 31. Είμαι συμφωνότατος με την προσθήκη ότι αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών- πώς δηλαδή θα κάνουνε τον πολίτη ελεύθερο άνθρωπο και τούμπαλιν, Το πρόβλημα εμφανίστηκε με τη δημοκρατία,- πολίτευμα που συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις για όλους χωρίς να λύνει το πρόβλημα της ανισότητας στην πράξη,

  Ακριβώς αυτό το πρόβλημα έχουμε και εμείς σήμερα και γι'αυτό υπάρχει τέτοια τρομακτική τάση προς τυραννικά -χούντα-, τιμοκρατικά -νεοφιλελευθερισμός-, και μοναρχικά πολιτεύματα - Ρωσία.

  ReplyDelete
 32. Mε άλλα λόγια η δημοκρατία στην πράξη είναι το πιο άνισο από τα πολιτεύματα ενώ στη θεωρία είναι το πιο ίσο, Για να το δει κανείς αυτό καθαρά μπορεί να ακούσει την τελευταία συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά -Παπα - χελά που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο,

  ReplyDelete
 33. Σε ό,τι τώρα αφορά τον αντισημιτισμό, προτείνω την εξής διάκριση. ANTIΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ είναι το μίσος προς τους Εβραίους ως θρησκευτική μειονότητα και είναι κατά πολύ παλαιότερος του καπιταλισμού, Παραδείγματα αντισημιτισμού είναι η σφαγή των Εβραίων στην Τριπολιτσά από τους Πελοποννήσιους ατάκτους του Κολοκοτρώνη και η έκφραση του Καραϊσκάκη "Έλα, σκατότουρκε… έλα Εβραίε, απεσταλμένε από τους γύφτους (...) -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα!" , Σημειωτέον ότι ο μεν Κολοκοτρώνης είναι του ρωσσικού κόμματος, o δε Καραϊσκάκης του Γαλλικού, όπως και εν μέρει ο Mακρυγιάννης.

  ANTIEΒΡΑΪΣΜΟΣ είναι το μίσος κατά ή η αντίθεση στους Εβραίους ως επικεφαλής του καπιταλιστικού συστήματος.

  ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΜΟΣ είναι το μίσος ή η αντίθεση στο σύγχρονο κράτος του Ισραήλ,

  ReplyDelete
 34. Η προπαγάνδα της εξουσίας συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας που ενέχει τα; καπιταλιστικά και σιωνιστικά συμφέροντα, μεταχειρίζεται τη σύγχυση γύρω από τις τρεις αυτές έννοιες

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υ.Γ. H σύγχυση οφείλεται στο ότι οι προγενέστερες εποχές της ανθρωπότητας ενυπάρχουν στις πιο προχωρημένες, οπως ακριβώς η παιδική ηλικία ενυπάρχει στην ενήλικη ςωή, Έτσι ένας πρώην ευρωπαιστής αριστερός μπορεί να είναι στην πραγάτικότητα μέλος του αγγλικού κόμματος (Αλαβάνος), 'ενας αρχηγός του κόμματος των ετεροχθόνων να φιλοδοξεί να γίνει αρχηγός του γαλλικού κόμματος (Τσίπρας) και ένα ναζιστικό κομματίδιο να συσπειρώνει σιγά σιγά μια πανανθρώπινη αποστροφή στην αδικία -Χρυσή Αυγή κατά Δημήτρη Κιτσίκη και Τάκη Φωτόπουλο και άλλους,

   Delete
 35. (Kαλημέρα). Από όλα αυτά τα προηγούμενα συμπεραίνω ότι τον άνθρωπο τον απασχολεί το θέμα της εξουσίας, το οποίο δεν είναι ένα αφηρημένο πρόβλημα, αλλά σχετίζεται με την καθημερινή του συμπεριφορά. Τόσο το πρόβλημα του Εβραϊσμού όσο και του αντισημιτισμού, αλλά και το πρόβλημα του κράτους και της παρούσας πολιτικής συγκυρίας αφορούν όλα το πρόβλημα της εξουσίας όχι σαν ένα ζήτημα αφηρημένο, αλλά σαν απορία για την ίδια τη συμπεριφορά του εαυτού.

  ReplyDelete
 36. Τον άνθρωπο τον απασχολεί το θέμα της υποδουλώσεως των υπολοίπων με απώτερο στόχο την επίτευξη των προσωπικών του συμφερόντων.
  https://www.youtube.com/watch?v=YyaUtnWr8Gw
  https://www.youtube.com/watch?v=qCAnZxUy6Qc

  ReplyDelete
 37. Το θέμα είναι αν μπορείς να υποδουλώσεις τους άλλους χωρίς να είσαι δούλος ο ίδιος.

  ReplyDelete
 38. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς. Η σφαλιάρα που έχουμε φάει είναι τρομερή και φοβερή. Αλλά ακόμα υπάρχει ελπίδα, διότι αν καταρρεύσει το αφεντικό των αφεντικών, η πυραμίδα καταρρέει. Η πυραμίδα της εξουσίας στηρίζεται στη μοναδική πέτρα που βρίσκεται στην κορυφή.

  ReplyDelete
 39. Το ερωτημα σου Κωνσταντη νομιζω οτι ειναι καιριο και η δικη μου αποψη ειναι οτι οι υποδουλωνοντες αλλους ειναι περισσοτερο δουλοι στην ψυχη απο τους υποδουλωνομενους.
  Υπαρχει ομως νομιζω και ενα ακομη καιριο ερωτημα σχετικα με το θεμα.
  Ειναι δυνατον να σε υποδουλωσουν αν δεν εισαι ηδη δουλος;
  Ακομη και σε εποχες που οι ανθρωποι γινοντουσαν δουλοι μετα απο εναν χαμενο πολεμο φαινεται οτι αυτοι που δεν ηταν εκ φυσεως η εξ εκπαιδευσεως επιδεκτικοι δεν γινοντουσαν ουτε καν προσπαθουσε κανενας να τους κανει δουλους.
  Ο Ομηρος που περιγραφει τετοιες εποχες δεν αναφερει ποτε να εγινε δουλος ο Εκτορας ο Αινειας , ο Σαρπηδονας, ο Γλαυκος, ουτε κανενας μεγαλος ηρωας των Τρωων, ουτε αναμεσα στους Αχαιους υπαρχουν παραδοσεις ηρωων που εγιναν δουλοι, παρα μονο απο θεικη εντολη.
  Λογικο, αν σκεφτεις οτι θα μπορουσες να εχεις τον Αιαντα η τον Αχιλλεα στο σπιτι σου δουλο. Μαλλον δεν θα εκλεινες ματι καθε νυχτα περιμενοντας απο που θα σουρθει.
  Στη σημερινη εποχη φαινεται οτι οι περισσοτεροι ανθρωποι προθυμοποιουνται απο μονοι τους να γινουν δουλοι, ψαχνωντας γι αφεντικα μεσα σε θρησκειες κομματα και οτι αλλο τους δωσει την εντυπωση οτι μπορει να εξαγορασει την ελευθερια τους αντι καποιου πραγματικου η φανταστικου αντιτιμου.

  ReplyDelete
 40. Εκ πρώτης άποψης αυτά που λέει ο κος Γιάγκος έχουν αριστοτελικούς απόηχους - ο Αριστοτέλης αν δεν κάνω λάθος προσπαθούσε να δικαιολογήσει το θεσμό της δουλείας λέγοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι ύσει δούλει και φύσει ελεύθεροι, όπως και η γυναίκα είναι φύσει κατώτερη του άνδρός. Βέβαια δεν θέλει να πει αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι στην ανθρώπινη συνείδηση την ίδια, σε συναρμογή με τη σωματική και υλική ζωή, που προκαλεί τη δουλεία.

  Η έννοια του αντιτίμου που ανέφερε τελευταία είναι βασικό χαρακτηριστικό της δουλείας και πρόδρομος ιστορικός των χρηματικών σχέσεων. Η έννοια του αντιτίμου συνδέεται με το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο μοιράζει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις είναι το άλφα και το ωμέγα της δουλείας. Οι υποχρεώσεις συνδέονται με την έννοια του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.

  ReplyDelete
 41. Κατά μία πολύ αυστηρή έννοια, όταν κάποιος ζητάει από σένα ένα αποτέλεσμα, ας πούμε ο μπαμπάς σου, σε θεωρεί δούλο. Η δουλεία είναι μια διαστροφή.Η διαστροφή έγκειται στο ότι χωρίζεται η ύπαξη από την εργασία.

  Δηλαδή χωρίζει τον άνθρωπο σε θεωψρησιακό ον και σε πρακτικό ον. Όμως και όταν πράττεις αντιλαμβάνεσαι παράλληλα. Η αντίληψη δεν σταματά. Υπάρχει όμωες ΤΡΙΒΗ. Η τριβή δικαιολογεί τον εαυτό της με διάφορους μύθους, μεταξύ των οποίων και τον μύθο της ανισότητας

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που μπερδεύει το πράγμα είναι ότι ο μύθος είναι και αυτός περιεχόμενο της αντίληψης. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Μότσαρτ πέθανε από χρέη. και ταυτόχρονα έγραψε υπέροχη μουσική. Η υπέροχη μουσική είναι σαν δικαιολογία για τα χρέη.

   Delete
  2. Με τα πολλά, όταν υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις υπάχει δουλεία και τούμπαλιν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όμως δεν είναι μόνο νομικά κείμενα, αλλά και τρόποι αντιμετωπίσεως του κόσμου του ίδιου.

   Delete
  3. Ουσιαστικά, οι υποχρεώσεις προκαλούνται από το σπάσιμο της συνείδησης σε πράττειν και θεωρείν. Όταν θεωρείς, δεν έχεις δικαιώματα και υποχρεώσεις.

   Delete
  4. Το σπάσιμο σε θεώρηση και πράξη γίνεται με την κίνηση ΠΡΟΣ ένα στόχο.

   Delete
  5. Η κίνηση προς ένα στόχο δημιουργεί τη δουλεία. Το καράβι, τον καπετάνιο και τον μούτσο. Το κέρδος, το αφεντικό και τον υπάλληλο. η ελευθερία, τον επαναστάτη και τον αντεπαναστάτη. Ο Θεός, τον ιεροεξεταστή. Το φαί, το ζευγά, το βόδι, τη θυσία. γι`αυτό και η απελευθέρωση των εθνών είναι ουτοπική. όχι από την άποψη ότι δεν γίνεται, αλλά από την άποψη ότι δεν πρέπει να κάνεις κάτι για αυτό.

   Delete
 42. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ - Σας δείχνω ένα δείγμα τού πώς παράγεται η δουλεια μέσω της κίνησης."Αιτία του άγριου ξυλοδαρμού ήταν ένα μεταλλίκι. Μου το είχε δώσει ο πατέρας για να πάω στον μπακάλη ν' αγοράσω αλάτι. Ήξερα τι με περίμενε αν το 'χανα, γι' αυτό και το κράταγα σφιχτά στην ιδρωμένη μου παλάμη. Οπόταν στο δρόμο, να και πέφτω μπροστά σ’ ένα γύφτο με μια μαϊμού, μια κοκκινόκολη, ξύπνια σουσουραδίτσα, που παράσταινε πότε το δάσκαλο, πότε τη δεσποινίδα και πότε το φαρμακοτρίφτη. Ήταν πολύ, πάρα πολύ αστεία. Κόσμος είχε κάνει κύκλο γύρω της και χάζευε. Την ώρα της πλερωμής οι περισσότεροι σκορπίσανε. Ήρθε τότες η μαϊμού, στάθηκε μπροστά μου μ' απλωμένο το ντέφι. Τα μάτια μας αντάμωσαν. Δε βάσταξα, ξέσφιξε η χούφτα μου από μόνη της και τίγκ, τάγκ,τόγκ, κύλησε μέσα στο ντέφι το μεταλλίκι μου.Όταν γύρισα στο σπίτι μ' αδειανά τα χέρια δεν είπα την αλήθεια, είπα μονάχα πως έχασα τα λεφτά. Αυτό ήταν." Διδώ Σωτηρίου, Ματωμενα Χώματα.

  ReplyDelete
 43. Με άλλα λόγια, η δουλεία παράγεται από το φόβο.

  ReplyDelete
 44. Σουχω ξαναπει Κωνσταντη οτι ωρες ωρες γινεσαι πολυ θεωρητικος και ομολογω οτι με πολυ μεγαλη δυσκολια αντιλαμβανομαι στο περιπου τι γραφεις.
  Νομιζω οτι μαλλον συμφωνω με τις αποψεις που διατυπωνεις αν και δεν καταλαβα γιατι λες οτι δεν χρειαζεται να κανει καποιος κατι για την απελευθερωση των εθνων.
  Σε πιο πρακτικο επιπεδο παντως νομιζω οτι τον πρωτο λογο εχει η βιολογια.
  Σε ολα τα ζωα αγελης υπαρχουν δυο ειδων χαρακτηρες. Αυτοι που εριζουν για την αρχηγια και αυτοι που υποτασσονται και προτιμουν να ζουν υπο την προστασια των ισχυρων.
  Πιστευω οτι γι αυτο ειναι και δυσκολο να βρεις ανθρωπους που δεν ανηκουν σε καμια απο τις δυο κατηγοριες, αλλα βλεπεις αρχομανεις και δουλοπρεπεις με ελαχιστους να μην θελουν ουτε να ειναι αφεντικα σε αλλους ουτε δεχονται να ανταλλαξουν την ελευθερια τους με την προστασια που τους παρεχεται μεσα στα κοπαδια που δημιουργουν οι αρχηγοι.
  Ορθως λοιπον κατα την γνωμη μου το τοποθετεις οτι η δουλεια παραγεται απο τον φοβο. Ειναι ο φοβος των ανθρωπων να ζησουν χωρις αφεντικα και την προστασια του κοπαδιου.
  Ειναι κι ο φοβος των αλλων να ζησουν χωρις υποτακτικους να τους υπηρετουν.
  Μιλαμε βεβαια παντα για τους εθελοδουλους και οχι για οσους δια της βιας εξαναγκαζονται οποτε θα επρεπε να κανουμε πολλες διαβαθμισεις.
  Χαρακτηριστικο παραδειγμα ελευθερου ανθρωπου ο Διογενης οταν τον συνελλαβαν πειρατες και τον πουλησαν σαν δουλο, ο ιδιος αρνηθηκε να δεχτει τον χαρακτηρισμο και τους ειπε οτι δεν προκειται να ειναι δουλος μονο και μονο γιατι κοποιοι το ειπαν.
  Στον αντιποδα οταν τον πληροφορησαν οτι ενας δουλος του, ο Πασιας, το εσκασε και επρεπε να τον κυνηγησει τους ειπε οτι θα ηταν ντροπη του αν ο Πασιας μπορουσε να ζησει χωρις αυτον και αυτος δεν μπορουσε χωρις τον Πασια.
  Εδω φαινεται και η επισημανση που κανει ο Αριστοτελης για τους φυσει δουλους οι οποιοι μη μπορωντας να ζησουν μονοι τους, εχουν συμφερον να εχουν αφεντη που τους προσφερει την καθοδηγηση του και την προστασια του ενω εκμεταλλευεται την εργασια τους προς το κοινο συμφερον.
  Σαν ιδεα δεν φαινεται λαθος, αλλα το να την εφαρμοσεις πρακτικα ειναι τελειως αλλο θεμα.
  Οπωσδηποτε φαινεται οτι οπως σ ολα τα υπολοιπα η εκπαιδευση παιζει κι αυτη ρολο και πρεπει να προσανατολιστει καποτε προς αυτην την κατευθυνση.
  Σημερα με την εκπαιδευση και τις συνθηκες που υπαρχουν γινεται αυτο που περιγραφει ο Αριστοτελης.
  ΟΙ ΜΕΝ ΕΝ ΥΠΕΡΟΧΑΙΣ ΕΥΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΝΤΕΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΟΥΤ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΟΙ ΔΕ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΝ ΕΝΔΕΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΙΑΝ. ΩΣΘ ΟΙ ΜΕΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΑΛΛ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΔΟΥΛΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ, ΟΙ Δ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΕΝ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΡΧΗΝ, ΑΡΧΕΙΝ ΔΕ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΝ ΔΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΩΝ ΠΟΛΙΣ, ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
  Αυτοι που ευτυχουν σε πλουτο και φιλους και αλλων τετοιων, να αρχονται ουτε θελουν ουτε ξερουν, ενω οσοι εχουν μεγαλη ενδεια απο αυτα ειναι υπερβολικα ταπεινοι. Ωστε οι μεν ξερουν να αρχουν, αλλα μονο να αρχονται με τον τροπο δουλων, οι δε, να αρχονται με κανεναν τροπο, να αρχουν δε μονο σαν δεσποτες δουλων. Γινεται λοιπον δουλων και δεσποτων η πολη και οχι ελευθερων.

  ReplyDelete
 45. Πράγματι γίνομαι θεωρητικός αλλά προσπαθώ να πω δύσκολα πράγματα. Εννοώ ότι ο αφέντης και ο δούλος δεν είναι διαφορετικά είδη ζώων. όπως λέει ο Αριστοτέλης, αλλά διαφορετικοί τρόποι θέασης του κόσμου. Όταν ό Όμηρος μιλάει για τη Βρισηίδα, στην Ιλιάδα, ή για τον Εύμαιο στην Οδύσσεια, περιγράφει αδρούς χαρακτήρες. Όμως όσο όμορφοι και συγκινητικοί να είναι αυτοί οι χαρακτήρες, εμείς ξεχνάμε πως είναι δικές μας ψυχικές καταστάσεις που έχουνε πάρει μορφή.

  Ο Σαμαράς είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Οι καθαρίστριες φάγανε ξύλο από τα Ματ. Και όμως αν το δεις ψύχραιμα έχουνε όλοι αυτοί την ίδια ανθρώπινη ποιότητα, είναι άνθρωποι, έχουν ΨΥΧΗ.

  Αυτό είναι το παράξενο.

  ReplyDelete
 46. Τολμάω λοιπόν να υποθέσω κάτι εξωφρενικό, ότι η κοινωνία όπως την έχουμε μάθει είναι σχεδιασμένη με το ΔΙΚΟ ΜΑΣ φόβο.

  Ο φόβος αυτός κατόπιν παίρνει μορφή.

  Ότι έχουμε εν πολλοίς έναν Όμηρο μέσα στο κεφάλι μας.

  ReplyDelete
 47. ΤΕΤΑΡΤΗ πρωί -Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναφέρω την υπόθεσή μου των τριών κομμάτων, που προέρχεται από τον καθηγητή Πετρόπουλο. Η καθίζη του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο τριάντα τοις εκατό φαίνεται να την επιβεβαιώνει. Ως γνωστόν, οι άνθρωποι δεν κινούνται μονάχα από οικονομικά ελατήρια, αλλά και από μεταφυσικά ελατήρια. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν ένα νόημα στην κοινωνική τους ζωή που να υπερβαίνει το θάνατο.

  Χοντρικά πάντα το νεοελληνικό κράτος αποτελεί προϊόν μερικής εξισορρόπησης τριών κομμάτων που παίρνουν το όνομα γαλλικό, αγγλικό, ρωσσικό ατύπως και προσωρινώς από την εποχή της επανάστασης του 21. Τα κόμματα αυτά είναι δίκτυα γνωριμιών και πελατειακών σχέσεων. Επι Επαναστάσεως και μέχρι σήμερα, ουσιαστικά, δεν έχουν ούτε γραφεία, ούτε καταστατικό. Ο Πετρόπουλος λέει ότι προέρχονται από μια εποχή όπου το άτομο αντί να διασπάται σε διάφορες δραστηριότητες, την οικονομική, την προσωπική, την επαγγελματική, προτιμάει να συμπυκνώνει αυτές τις δραστηριότητες στην καθημεριή του λειτουργία. Έτσι ένα πανηγύρι μπορεί να είναι πολιτική συγκέντρωση και ένας συγγενής να είναι συνεργάτης οικονομικός και σύμμαχος πολιτικός. Σύμφωνα με τη δική μου διαίσθηση, τα κόμματα αυτά αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της ζωής ; αγρότες, ναυτικοί, κτηνοτρόφοι.

  Οι αγρότες αναλαμβάνουν την παραγωγή πλέον του ημίσεως της τροφής και βρίσκονται κυρίως στις πεδιάδες - δεν έχουμε πολλές - και τις κοιλάδες, τέλος πάντων, τα πεδινά. Οι ναυτικοί βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και αναλαμβάνουν την επαφή με τον έξω κόσμο, έχουν πολλές επαφές με το εξωτερικό και ζουν συχνά εκτός του τόπου καταγωγής τους. Οι κτηνοτρόφοι είναι το καίριο σημείο.

  Αντίθετα με τους υπόλοιπους, οι κτηνοτρόφοι είναι νομάδες. Δεν είναι νομάδες ως άτομα, αλλά ως οικογένειες. Τυπικό παράδειγμα είναι οι Σαρακατσαναίοι. Καθεμία από τις τρεις αυτές κατηγορίες έχει διαφορετική θρησκευτική προσδοκία.

  Οι αγρότες λατρεύουν το σημείο στο οποίο συγκεντρώνεται το πλεόνασμα της αγροτικής παραγωγής. Δεν εννοώ το στομάχι. Στα αγροτικά κράτη το σημείο αυτό ονομάζεται παλάτι. Στην Αίγυπτο είναι πυραμίδα, στη Βαβυλώνα Ζιγκουράτ, στην Ελλάδα σήμερα είναι αυτό που θα λέγαμε Δημόσιο.

  Οι ναυτικοί λατρεύουνε τη θάλασσα. Λατρεύουνε δηλαδή παραδόξως τη δυνατότητα αναχώρησης από την πατρίδα τους, με σκοπό να πάνε σε άγνωστο προορισμό. Το κέρδος έρχεται με μαγικό σχεδόν τρόπο από την αναχώρηση. Αν μιλήσετε με ναυτικό, θα σας πει μπαρκάρησα.

  Το καίριο σημείο είναι οι κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι είναι ανιμιστές. Είναι κατά κάποιον τρόπο οι πιο πρωτόγονοι από τους τρεις. Οι κτηνοτρόφοι λατρεύουνε το ζώο, ή άνθρωπο-ζώο, που προπορεύεται της αγέλης.

  Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία διότι το σύστημα των τριών κομμάτων χρειάζεται την προσωρινή συμμαχία δύο εκ των τριών προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα. Όμως για να κερδηθεί η χώρα ως εδαφική επικράτεια χρειάζεται απαραιτήτως τη συμμετοχή του αγροτικού κόμματος, του ρωσσικού στην περίπτωσή μας, που είναι συνδεδεμένο με τον τόπο. Το σύστημα βρίσκεται σε αστάθεια αυτή τη στιγμή διότι το ρωσσικό κόμμα δεν έχει επαρκή δύναμη ή μάλλον έκφραση. Το κενό αυτό πάει να καλυφθεί από τη Χρυσή Αυγή.

  Εκ πρώτης όψεως η αγροτική και βιομηχανική παραγωγή είναι κάτι ξεπερασμένο στις μέρες που ζούμε. Οι άνθρωποι είναι όλοι ναυτικοί και νομάδες. Οπότε οι εδαφικές επικράτειες θα εξαφανιστούν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Υπάρχει ένας πυρήνας στην Ελλάδα που συγκεντρώνει το αγροτικό πλεόνασμα και το διαμοιράζει. Ο πυρήνας αυτός ονομάζεται εκκλησία.

  Το νεοελληνικό κράτος ως εδαφική επικράτεια είναι συμμαχία του δημοσίου και της εκκλησίας. Επί τουρκοκρατίας αυτά τα δύο ήταν χωρισμένα. Επί Βυζαντίου ήταν ενωμένα. Ο κομμουνισμός ήθελε να τα επανενώσει αντικαθιστώντας την εκκλησία με το κόμμα.

  ReplyDelete
 48. Αυτό που ζούμε την περίοδο που διανύουμε είναι η διάσταση κράτους και εκκλησίας. Προσωρινά οι ναυτικοί και οι κτηνοτρόφοι επωφελούνται από τη διάσταση αυτή, μακροπρόθεσμα πλήττονται. Οι ναυτικοί και οι κτηνοτρόφοι ενδέχεται να μετατοπιστούν προς άλλο κράτος. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε συρρίκνωση της εκκλησίας μέχρι οι ναυτικοί και οι κτηνοτρόφοι να αντικατασταθούν από άλλους πληθυσμούς. Ήδη υπάρχουν τέτοιοι πληθυσμοί - είναι οι μετανάστες. Αυτοί που υποφέρουν περισσότερο στην κρίση αυτή στην πραγματικότητα δεν είναι οι αγρότες, αλλά πρωτευόντως οι ναυτικοί, διότι έχουν βρεθεί με άδεια αμπάρια, και δευτερευόντως οι κτηνοτρόφοι. Οι πλέον απελπισμένοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα τω ναυτικών. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των κτηνοτρόφων και η Δεξιά είναι το κόμμα των αγροτών.

  Αυτό που θα δούμε είναι μια μαζική μετανάστευση του ΣΥΡΙΖΑ προς άγνωστα λιμάνια.


  ReplyDelete
 49. Δηλαδή ναυτικούς κάνω αυτούς που τη σωτηρια του εαυτού τους τη βγάζουνε έξω από τη χώρα, αγρότες που τη βάζουνε μέσα στη χωρα και κτηνοτρόφους αυτούς που τη βρίσκουνε ανεξaρτητως χώρας.

  ReplyDelete
 50. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιουνίου.

  Εκμεταλλευόμενος την απουσία του οργανωτού του μπλογκ, και ενάντια στις εκκλήσεις του για συνέπεια στο προτεινόμενο θέμα, δράττομαι της ευκαιρίας για να συνοψίσω τα όσα έχουμε συζητήσει τους τελευταίους μήνες. Αυτά αφορούν α- την επιβίωση του ελληνικού έθνους ως κράτους β - τον παγκόσμιο πόλεμο πλουσίων και φτωχών. Η σχέση ανάμεσα στα δύο οδήγησε στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (1946, κατ άλλους 1944 ή και 1943 έως 1949). Για να αποφύγουμε την επανάληψη ενός δευτέρου εμφυλίου πολέμου, και άρα ενδεχομένως την επανάληψη ενός δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, πρέπει να βρούμε τη σχέση ανάμεσα στο ζήτημα πλουσίων και φτωχών και το ζήτημα του ελληνικού έθνους.

  ReplyDelete
 51. Ti λέει ο αναρτήσας την ανάρτησιν ; Κι ας πει ότι φλυαρώ. Ότι το Μαιάμι είναι πλούσιο και ισχυρό δια τους τάδε και δείνα λόγους. Άρα το Μαιάμι είναι υπέρ των πλουσίων και του πλούτου αν όχι μονάχα των πλουσίων. Αντίθετα ο παράδεισος επί της γης της Σοβιετικής Ενώσεως ήτο πλούσιος υπέρ των φτωχών μάλλον ή των πλουσίων. Η Ελλάς εκαλείτο λοιπόν να πάρη θέση στον παγκόσμιο πόλεμο φτωχών και πλουσίων, επιλέγοντας είτε Μαϊάμι είτε ΕΣΣΔ. Να πάρη θέση, δηλαδή να διαλέξει ποία λύση είναι η καλυτέρα δια την επιτυχή έκβαση του πολέμου αυτού, όστις είναι παγκόσμιος. Και ερωτώ λοιπόν - είναι προς το συμφέρον του ελληνικού έθνους να πάρη θέση στον παγκόσμιο αυτό πόλεμο, και αν ναι, ποία είναι αύτη ;

  ReplyDelete
 52. ΠΡΟΤΑΣΗ.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Προτείνω η ελληνική αντιπροσωπεία στο ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει την επ`αόριστον αναστολή έκδοσης νέου χρήματος.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ReplyDelete