Apr 26, 2014

106 - Σχετικὰ μὲ τὸ ἐξαφανισμένο ἀεροσκάφος τῶν Μαλαισιανῶν Γραμμῶν

106 -  Σχετικὰ μὲ τὸ ἐξαφανισμένο  ἀεροσκάφος τῶν Μαλαισιανῶν Γραμμῶν

Ἒνῷ ἡ χώρα μας βυθίζεται κάθε δευτερόλεπτο καὶ περισσότερο σὰν τὸ κορεατικὸ σκάφος, παίρνοντας μαζί του στὸν θάνατο ὁλόκληρα τὰ ἑλληνικὰ νειάτα ποὺ θὰ χρειασθοῦν δεκάδες χρόνια γιὰ νὰ ἀνανεωθοῦν, λόγῳ τοῦ ἐγκληματικοῦ χειρισμοῦ τῶν καπετάνιων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐνῷ ἡ χώρα μας εἶναι ἀφόρητα περικυκλωμένη ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, ἀπὸ τεράστιες πυρκαϊὲς πολεμικῶν συγκρούσεων περιμένοντας, ὅπως τὸ 1940, τὴν βύθιση, μίαν 15η Αὐγούστου, ἑνὸς νέου καταδρομικοῦ Ἔλλη. Ἐνῷ μετὰ τὸν τορπιλλισμὸ τῆς Ἔλλης, ἐνεφανίζετο μέλος τῆς οἰκογενείας τῆς μητέρας μου Μπεάτας, ὁ Κρητικὸς Καπετὰν Μιχάλης Πετυχάκης γιὰ νὰ σώσῃ τοὺς ναυαγοὺς καὶ νὰ τιμηθῇ μὲ μετάλλειο ἀπὸ τὸν Βασιλέα Γεώργιο Β΄.

Μέσα στὴν σουρρεαλιστικὴ αὐτὴ ἀτμόσφαιρα τῆς ἀνοίξεως τοῦ 2014, ἡ μυστηριώδης ἐξαφάνιση τοῦ ἀεροσκάφους τῶν Μαλαισιανῶν Γραμμῶν, στὶς 8 Μαρτίου 2014, μετὰ τὴν ἀπογείωσή του ἀπὸ τὸ Κουάλα Λουμποὺρ μὲ κατεύθυνση τὸ Πεκῖνο καὶ 239 ἐπιβαίνοντες, παρὰ τὴν συμμετοχὴ στὶς ἔρευνες δώδεκα χωρῶν μὲ 42 πλοῖα καὶ 39 ἀεροσκάφη, σὲ καμμία στιγμὴ στὴν χώρα μας δὲν ἀπεδόθη σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐξωγηΐνους, ἐνῷ  ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πλῆθος πληροφοριῶν ἄφηναν ἀνοικτὸ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο, πόσο μᾶλλον ποὺ σήμερα ἕνας Στουρνάρας εἶναι ὁ κατ’ἐξοχὴν ἐξωγήϊνος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Κυκλοφορεῖ αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὸ τεῦχος 71 τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἀφιερωμένο ὁλόκληρο στὸ θέμα τῶν ΑΤΙΑ, γραμμένο στὴν πλανητικὴ γλῶσσα τοῦ μελλοντικοῦ ἐπαναστατικοῦ κράτους, τὰ ἑλληνικά. Βεβαίως καὶ θὰ ἐκπλαγοῦν οἱ πάντες ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας ἀνεγνωρισμένος καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Γαλλία ποὺ ναὶ μὲν ἔχει κατηγορηθῆ ἐπανειλημμένως γιὰ ἐκκεντρικὸς ἀλλὰ ποτὲ γιὰ φαιδρός, θέτει στὸ τεῦχος αὐτὸ τὴν «ἐξωγήϊνη ὑπόθεση τοῦ ἑλληνισμοῦ»!

Ἀλλὰ περισσότερο ἀκόμη θὰ ἐκπλαγοῦν αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν ὅτι τὸ 1967, μερικοὺς μῆνες προτοῦ ἐκραγῇ ἡ 21η Ἀπριλίου, ὁ Λεωνίδας Κύρκος, ἐκ μέρους τῆς ΕΔΑ, εἶχε ἐπισκεφθῆ ἐπισήμως τὸν Δημήτρη Κιτσίκη γιὰ νὰ μεταφέρη τὴν ἀπόφαση τοῦ κόμματος νὰ διαδεχθῇ τὸν βουλευτὴ πατέρα του Νῖκο Κιτσίκη, 80 ἐτῶν τότε, στὴν Α΄ περιφέρεια Ἀθηνῶν, ὅπου ἐξελέγετο κατ’ἐπανάληψιν πρῶτος σὲ σταυροὺς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ὑποψηφίους ὅλων τῶν κομμάτων καὶ ὅτι ὁ Δημήτρης εἶχε ἀρνηθῆ. Τὸ δὲ 1982, σὲ μία συνάντηση ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου ποὺ εἶχε λάβει μέρος στὸ ξενοδοχεῖο Ταράμπια τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν ὁποία ἐπαρίσταντο ἀξιωματοῦχοι τῶν Δυτικῶν Δυνάμεων, εἶχαν προτείνει στὸν Δημήτρη Κιτσίκη νὰ εἰσέλθῃ στὴν πολιτικὴ γιὰ νὰ προωθηθῇ σὲ πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος, καὶ αὐτὸς εἶχε ἀμέσως ἀρνηθῆ. Ἀντ’ αὐτοῦ εἶχε προτείνει γιὰ τὴν θέσῃ αὐτή, νὰ προωθηθῇ ὁ νεαρὸς τότε Γεώργιος Παπανδρέου, υἱὸς τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος εἶχε μόλις ἐκλεγῆ βουλευτὴς στὴν Πάτρα.

Καὶ σήμερα, ἄνοιξη τοῦ 2014, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, στὸν κολοφῶνα τῆς ἐπιστημονικῆς του σταδιοδρομίας, ἀποφασίζει νὰ βοηθήσῃ στὸ πρωτογενὲς ἐπίπεδο τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν τοῦ Ζωγράφου, τὸν ἀκομμάτιστο συνδυασμὸ «Ζωγράφου Μπροστά» τοῦ Παναγιώτη Ἀγγελόπουλου, θέτοντας ὑποψηφιότητα δημοτικοῦ συμβούλου στὸν  συνδυασμὸ αὐτό! Γιατί; Ἐπειδὴ σήμερα ἡ χώρα μας ἐξαφανίζεται σὲ μία τραγωδία ποὺ δὲν εἶχε γνωρίσει οὔτε κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Ὁ καθεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ἀνώνυμος ἤ ἐπώνυμος, πρέπει νὰ πάρῃ τουφέκι στὰ χέρια του γιὰ νὰ διώξῃ ἀπὸ τὴν καταρρέουσα Ἑλλάδα τοὺς ἐξωγηΐνους τοῦ Στουρνάρα. Σήμερα ἡ Ἀθήνα ἔγινε Κίεβο ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Δ΄ Ῥάϊχ μὲ Ῥάλλη τὸν Στουρνάρα ὅπου καταστρέφεται τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ: ἡ Παιδεία.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 26 Ἀπριλίου 2014

18 comments:

 1. Κύριε Κιτσίκη δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά χθες ο Γιώργος Παπανδρέου πραγματοποίησε αρχηγική εμφάνιση στα Ανώγεια της Κρήτης και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής. http://www.protothema.gr/politics/article/373723/thermi-upodohi-ston-papandreou-/

  Eλπίζω κάποια στιγμή να σταματήσει όλη αυτή η λοιδωρία προς το πρόσωπό του. Πολύ καλά κάνατε τότε το 1982. Τουλάχιστον ο ΓΑΠ είναι ΕΝΤΙΜΟΣ, όχι τσιράκι των εργολάβων

  ReplyDelete
 2. Ἔχετε ἀπολύτως δίκαιο. Αὐτὸ ποὺ προέχει στὴν πολιτικὴ ὅπως στὴν ζωὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ὑπερτάτου Δασκάλου, τοῦ Σωκράτους, εἶναι τὸ μέτρο καὶ ἡ ἀρετή, ποὺ συμπεριλαμβάνουν τὴν ἐντιμότητα, ἀσχέτως ίδεολογικῶν τοποθετήσεων. Δύο εἶναι οἱ ἄνδρες στὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ πολιτικὴ σκηνὴ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς σταδιοδρομίας τους δικαιοῦνται νὰ φέρουν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τους τὸ στεφάνι τοῦ ἡρώος τῆς ἐντιμότητος: Ὁ Ἀλέκος Ἀλαβᾶνος καὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου. Ἔχω γράψει πολλὰ ἄρθρα ὑποστηρίζοντας τὴν ἐντιμότητα τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, τὸν ὁποῖο συνεχίζω νὰ ἀποκαλῶ ἀδιάφθορο καὶ νὰ τὸν συγκρίνω μὲ τὸν Ῥοβεσπιέρρο. Ἀπὸ τὸ 1982 δὲν ἔπαψα νὰ παρακολουθῶ τὴν πολιτική του διαδρομή, καὶ παρὰ τὰ λάθη του, παρέμεινε ἀγνός. Οἱ λοιδορίες ποὺ ἀπὸ χρόνια ἐξαπολύονται ἐναντίον του δὲν πρέπει νὰ τὸν ἀγγίζουν. Ὁ Γιῶργος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Γιωργάκης. Ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ τὰ κόμματα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄνδρες ποὺ δὲν ἐντάσσονται πουθενά, παρὰ μόνον στὴν Ἱστορία, ὅπως οἱ ἥρωες στοὺς Βίους Παράλληλους τοῦ Πλουτάρχου, ὅπως ὁ Ἆγις Δ΄ τῆς Σπάρτης, ὁ πρῶτος Ἕλλην σοσιαλιστὴς ποὺ ἐδολοφονήθη ἀπὸ τὸ Κατεστημένο τῆς ἐποχῆς του. Γι αὐτὸ καὶ ὠνόμασα ἔνα ἀπὸ τὰ τέσσερα παιδιά μου Ἆγι. Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ πολιτικὸ μέλλον. Ἐγώ, μὲ τὶς ἐλάχιστες δυνάμεις μου, ὑπῆρξα πάντοτε στὴν σκιὰ τῆς πολιτικῆς του ἀνόδου καὶ θὰ συνεχίσω νὰ τὸν ὑποστηρίζω μέχρι τέλους.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Σοβαρολογείτε για τον Τζέφρυ; Ειλικρινά, πως μπορείτε να τον χαρακτηρίσετε ως αδιάφθορο;

  ReplyDelete
 4. μα και εντιμος και αδιαφρθορος να ειναι, ο κοσμοσ θα του χρεωνει για παντα το Μνημονιο. Ομως εχει ενα δικιο με την εννοια οτι αυτος πληρωνει αμαρτιες των προηγουμενων κυβερνησεων και στα χερια του εσκασε η βομβα που του αφησαν ο Σημιτης και ο Καραμανλης.....

  ReplyDelete
 5. Ανεξάρτητα από πράξεις, ο πολιτικός είναι συχνά ένα είδος συμβολικού πτυελοδοχείού.

  ReplyDelete
 6. Σωστὰ Κωνσταντῆ, γι αὐτὸ καὶ ὁ πατέρας μου ποὺ ἄν καὶ περίφημος ἐπιστήμων εἶχε ὑποχρεωθῆ, γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν ἰδεολογία του, νὰ γίνῃ βουλευτής, μὲ ἀπέτρεπε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐπαναλαμβάνοντας: Δημήτρη, ἐγὼ ντρέπομαι ποὺ εἶμαι βουλευτής! Ἡ ἀστικὴ πολιτικὴ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ ἔτσι ὅπως τὴν ἐννοοῦσαν οἱ Ἕλληνες στὴν Ἀρχαιότητα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Παρολο που ο Γ.Α.Π ειναι οτι μισει ενας εθνικιστης οπως εγω, εντουτοις ειχα την εντυπωση οτι οντως ηταν ενας σχετικα τιμιος πολιτικος.
  Η ολη ομως συμπεριφορα του κατα τη διαρκεια της προεδριας του στο ΠΑΣΟΚ δεν δειχνει κατι τετοιο.
  Αντιθετα δειχνει εναν πληρως διεφθαρμενο και 100% πουλημενο πολιτικο.
  Εξηγουμαι.
  Κατα την προσπαθεια αναληψης της προεδριας του κομματος επεσκεφθει τον αμερικανο πρεσβη οπου οπως ελεγετο απο τα ΜΜΕ θα επερνε το "χρισμα".
  Κατα την εξοδο του ερωτηθεις ο πρεσβης ειπε χαριτολογωντας οτι ειπαν τα χρονια πολλα γιατι καποιος απο τους δυο γιορταζε η κατι τετοιο.
  Επιμενοντας οι δημοσιογραφοι ξαναρωτησαν γιατι χρειαστηκε μια ωρα γι αυτο.
  Παλι χαριτωλογωντας ο πρεσβης ειπε οτι επειδη ηταν πολυγλωσσοι και οι δυο τα ειπαν σ ολες τις γλωσσες.
  Ηταν η πρωτη φορα που τοσο ξεκαθαρα μας το ειπαν οτι οι αμερικανοι δινουν το χρισμα για τους Ελληνες πρωθυπουργους.
  Ο τροπος με τον οποιο καθαρισε τον Βενιζελο μετα την ηττα του ΠΑΣΟΚ και ενω ολοι πιστευαν οτι ηταν τελειωμενος, δειχνει σε τι πλατες ακουμπαγε.
  Ακατανοητη ηταν και η βιασυνη του που εφτασε μεχρι του εκβιασμου με την αρνηση να ψηφισει προεδρο δημοκρατιας για να ριξει τον Καραμανλη.
  Γιατι δεν αφησε να βαρεσει το κανονι (που συμφωνα με τον Στροσκαν και τον Προβοπουλο ηξερε) στα χερια της Ν.Δ;
  Εκτος απο την εξουδετερωση της Ρωσσικης επιρροης, πρεπει να ηξερε οτι η χοντρη κονομα ειναι στην πτωχευση.
  Γιατι ενω θα επερνε ετσι κι αλλιως τις εκλογες εταζε λαγους με πετραχειλια και φωναζε λεφτα υπαρχουν ενω ηξερε οτι ειναι ψεματα;
  Μηπως επειδη χρειαζοταν αυτοδυναμια οπωσδηποτε για να κανει αυτα που τον προοριζαν να κανει;
  Γιατι μετα τις εκλογες αρχισε να φωναζει οτι πατωνουμε λες και ηθελε να σταματησει η αγορα να δανειζει την Ελλαδα;
  Γιατι αφησε τον Παπακωνσταντινου με τον Γεωργιου να φουσκωσουν το χρεος;
  Τι δουλειες ειχε με τον Σορος που μας τον κουβαλησε και σαν οικογενειακο φιλο;
  Τι ρολο επαιξαν οι εταιρειες του Αντρικου και οι εμπορικες συμφωνιες του Νικου;
  Γιατι ξεφουρνισε το δημοψηφισμα σαν κεραυνο εν αιθρια, χωρις να εχει συννενοηθει ουτε με τους πιο στενους του συνεργατες;
  Μηπως για να κονομησει απο το κραχ στο χρηματηστηριο ο θειος Σορος;
  Τελος ακομη και ενας ανθρωπος που θα ειχε προσπαθησει ειλικρινα αλλα δεν θα καταφερνε να σωσει την χωρα και τον λαο απο την καταστροφη, θα εδειχνε καποιες ενοχες και δεν θα εκανε διακοπες διαρκειας και ακριβοπληρωμενες διαλεξεις, σαν να μη τρεχει τιποτε.
  Για μενα ειναι πια σαφες οτι ο ΓΑΠ δεν ηταν ενας ακομη σαλταδορος της πολιτικης, αλλα ενας πολυ βαθεια χωμενος σε αδιαφανεις οργανωσεις παλιανθρωπος που συνειδητα και χωρις τυψεις, εδωσε την χαριστικη βολη στην Ελλαδα κατ εντολην των αφεντικων του ενω παραλληλα φροντισε να κονομησει.
  Εχω δε την εντυπωση οτι το φχαριστηθηκε κιολας.

  ReplyDelete
 8. Ὁ Γιῶργος Γιᾶγκος μὲ τὸ παραπάνω του σχόλιο δείχνει ὅτι κατέχει πολὺ καλὰ τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σχόλιο συνοψίζει ὅλες τὶς κατηγορίες ποὺ ἐξαπολύονται κατὰ τοῦ ΓΑΠ καὶ ποὺ ἐνδεχομένως θὰ παρουσιασθοῦν σὲ μία δίκη μὲ στόχο τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοὺ νέου αὐτοῦ Ῥοβεσπιέρρου. Συνεπῶς συγχαίρω τὸν εἰσαγγελέα Γιῶργο Γιᾶγκο γιὰ τὸ ἐπίπεδο τῆς γραφῆς του. Τὸ δικαστήριο τῆς Ἱστορίας θὰ κρίνῃ τελικά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τωρα που εξασφαλιστηκε εισαγγελεας καλο ειναι να κοιταξουμε μηπως βρουμε και κανεναν συνηγορο.
   Αν υπαρχει κατι που θα μπορουσε να ειπωθει υπερ του κατηγορουμενου θα ειχε ενδιαφερον να το ακουσουμε.
   Παντως παρολο το μεγαλο κατηγορητηριο και την ανυπαρξια υπερασπιστων ο ΓΑΠ καλοπερναει χωρις να τον ενοχλει κανεις πραγματικος εισαγγελεας και μεις προσπαθουμε να επιβιωσουμε.
   Το δικαστηριο της ιστοριας δυστυχως ουτε τους ενοχους τιμωρει ουτε τα λεφτα μας πισω θα μας δωσει.

   Delete
  2. Οι απόψεις που εξέφρασε ο Γιωργος Γιαγκος για τον ΓΑΠ στο παραπάνω σχόλιο ειναι και απόψεις των περισσότερων Ελλήνων(και δίκες μου).Βάζοντας όμως τον εαυτό μου στην θέση ενός ουδέτερου παρατηρητή θα προσπαθήσω να κανω τον "δικηγόρο του διαβόλου".Το μονο λοιπον που μπορω να σκεφτώ για να υπερασπιστώ τον ΓΑΠ ειναι το εξής: έκανε οτι έκανε για να "σώσει" την Ελλάδα απο την ΕΕ και το ευρώ ,γιατι ετσι η χώρα θα συνέχιζε να ειναι ανεξάρτητη(υπό αμερικάνικη προστασία προφανώς,ούτως η άλλως εκπρόσωπος του "Αμερικάνικου κόμματος " είναι ) και οχι ενα γερμανικό λαντερ στην πλήρως ενοποιημένη Ευρώπη...

   Delete
  3. Προσπαθώ αν και άσχετος να υποδείξω μια κάπως πιο πρωτόγονη εξήγηση.

   Ελληνικός λαός

   Ορκίζομαι στο όνομα τις Ομοουσίου και Aδιαιρέτου Αγίας Τριάδος να υπηρετώ σε όλη μου τη ζωή τον Δία, τον Ποσειδώνα, την Αφροδίτη κυρίως και τον Βελζεβούλη, η αλλιώς Οξαποδώ.

   Πρόεδρος

   Μα τι είναι αυτά, κύριε μάρτυς ! Εμείς σας ζητάμε να πείτε την αλήθεια και μόνον αυτή.

   Ελληνικός λαός.

   Ποια αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Στα Χίλια εννιακόσια σαράντα έξι εψήφισα άτυπως τον μακαρίτη το Ζαχαριάδη, για να με βγάλει έξω απ'τή χωρα μου και να με στείλει εκεί που ψήνει ο ήλιος το ψωμί. Αλλά ο μισός έμεινα πίσω και με εξετέλεσα, με φυλάκισα, με βασάνισα και με έστειλα στα ξερονήσια να ψήνομαι εκεί με το υπερπέραν. Κατόπιν στα χίλια εννιακοσια ογδόντα ένα ο πατέρας του κατηγορουμένου, ο αείμνηστος Αντρέας, ήρθε και μούπε, στο αυτί, κρυφά, εντάξει παιδί μου, την πέρασες την αρρώστια. Η αρρώστια που είχα περάσει ήταν ο κομμουνισμός. Ο Αντρέας λοιπόν έρχεται και μού λέει στο αυτί, κρυφά, ότι πάει, προς το παρόν, ότι πέρασε η αρρώστια, προς το παρόν, ότι τώρα προς το παρόν μπορούσα λιγάκι και εγώ σαν άνθρωπος να φάω κάτι τις, να ντυθώ, να στυλωθώ, να συνέλθω, να παω μια βολτίτσα, και εγώ, να ξεκούραστώ. Στα δυο χιλιάδες οκτώ ο κύριος κατηγορούμενος έρχεται και μού λέει, λοιπόν, σήκω, ήρθε η ώρα να κάνεις ένα ταξίδι.

   Ποιο ταξίδι, του λέω, κύριε Παπανδρέου, Γιωργάκη δεν σας λένε ? Γιωργάκη σας λένε, kάτι θα ξέρετε σεις, αλλα όσο νάναϊ, κάπου κι εγώ δεν σας εμπιστεύομαι. Μου λέει, το βλέπεις αυτό ? Του λέω, το βλέπω. Μου λέει, τι βλέπεις ? Του λέω, την Παναγια Σουμελά. Πριν προλάβω να βγάλω kιch, τον βλέπω τον κερατα από μακριά με την εικόνα τις Παναγιας, νάχει φύγει, κάπου εκεί έξω, εκεί στας Ευρώπας, στην Αμερικη, δεν ξέρω πού, κάπου εκεί έξω, δεν ξέρω πού ακριβώς. Μας σήκωσε κύριε πρόεδρε ο κυριος κατηγορούμενος από τον τόπο μας τα ιερά και τα όσια, τα κοκαλάκια των προγόνων μας, τα άγια τον άγιων, και τάχει βγάλει έξω.

   Delete
  4. Φιλε Αθανα,εχω την εντυπωση οτι η γνωμη μας για τον ΓΑΠ ειναι σωστη και γι αυτο δεν καταφερες νομιζω ν αποδοσεις δεοντως ως "δικηγορος του διαβολου", ελλειψει πραγματικου συνηγορου.
   Σου φαινεται ο Ραιχεμπαχ και ο Φουχτελ για Αμερικανοι;
   Εγω βλεπω τα μνημονια να τα εχουν παρει εργολαβία οι Γερμανοι οι οποιοι με τους τοκους απο την "βοηθεια" που μας έδωσαν για να πληρωσουμε τις τραπεζες τους και να μη βουλιαξουν, θα μας παρουν και τα σωβρακα.
   Οι Αμερικανοι βεβαια δεν βγηκαν ζημιωμενοι γιατι "ο τιτανικος" της Ελλαδας καταφερε τον εξης αθλο.
   Ο Ομπαμα εκοψε ολα τα δαση του Καναδα για χαρτι το οποιο διοχετευσε στην αγορα με την μορφη δολλαριων και παρολ αυτα καταφερε να ενισχυσει την θεση και την αξια του εναντι του ευρω παρολο που κατοπιν Γερμανικης απαιτησης η ΚΤΕ δεν κοβει νομισμα που τοσο χρειαζεται η Ευρωπη, ακριβως για να παραμεινει το Ευρω ισχυρο.
   Θυμαμαι οτι πριν η κριση στην Ελλαδα δημιουργησει εικονα διαλυσης στην Ευρωπη το ευρω ειχε αρχισει να κερδιζει εδαφος εναντι του δολλαριου σαν αποθεματικο νομισμα και χωρες οπως η Κινα πουλαγαν δολλαρια και αγοραζαν ευρω.
   Χωρις να διεκδικω δαφνες ειδικου, εμενα αυτα μου φαινονται αρκετα περιεργα, και εξοχως βολικα και για τους διορισαντες τον ΓΑΠ Αμερικανους και για τους "δικαιωματικα" (ελεω Ευρωπης) επικυριαρχους Γερμανους.
   Για τις παρατηρησεις του Κωνσταντη για τον λαο πρεπει να θυμομαστε οτι αυτος ο λαος ειναι δεδομενος.
   Το να προσπαθουμε σ ενα προβλημα να βρουμε αντι για τα ζητουμενα, τα δεδομενα,ειναι ο σιγουρος τροπος για να μη το λυσουμε ποτε.
   Το ζητουμενο ειναι αν ο λαος αυτος πρεπει και μπορει η δεν μπορει και δεν πρεπει να παιρνει αποφασεις για την χωρα του.
   Το οτι δεν φαινεται να τα καταφερνει δεν σημαινει απαραιτητα οτι δεν εχει την ικανοτητα.
   Αν επιβαλλεις στα λιονταρια να κυνηγανε σαν λεοπαρδαλεις στηνοντας ενεδρες στα δεντρα, θα πεθανουν απο την πεινα οχι γιατι δεν μπορουν να κυνηγησουν, αλλα γιατι δεν μπορουν να κυνηγησουν οπως θελεις εσυ.
   Εκ των αποτελεσματων κρινοντας, ο λαος δεν μπορει να διοικησει το κρατος του με τους ορους που θετει το πολιτευμα.
   Ισως κι αυτοι που το εφτιαξαν να μεριμνησαν ιδιαιτερως γι αυτο.
   Επομενως η αλλαζουμε τον τροπο η αλλαζουμε το αφεντικο και ψαχνουμε για μοναρχη η κατι τετοιο.
   Αν ομως επιλεξουμε το δευτερο, ο οποιοσδηποτε οριστει αφεντικο της χωρας το πρωτο που θα κανει ειναι να αλλαξει τον τροπο που διοριζει κυβερνησεις.
   Φαντασου εναν μοναρχη που επιλεγει πρωθυπουργους και υπουργους απο την ενημερωση των ΜΜΕ, για τεσσερα χρονια κανουν οτι θελουν χωρις να του δινουν λογαριασμο και στο τελος δεν εχει και το δικαιωμα να δικασει και να τιμωρησει κανεναν γιατι δεν εχει κανεναν ελεγχο πανω στην δικαιοσυνη ακομη και αν αυτη καταφανως παρανομει.
   Αν παρολ αυτα φανει οτι βρηκε τροπο να διοικησει οι επιλεγόμενοι εχουν το δικαιωμα να αλλαζουν τους νομους και το συστημα επιλογης οπως τους βολευει.
   Φαινεται οτι με αυτες τις συνθηκες κανεις δεν θα τα καταφερνε καλυτερα απο τον λαο, επομενως γιατι ν αλλαξουμε αφεντικο;
   Το μονο που θα κανει ειναι να αλλαξει τους ορους του παιχνιδιου με τροπο ωστε να του δινεται η δυνατοτητα να κυβερνησει.
   Και δεν τους αλλαζουμε εμεις;

   Delete
 9. Επιμένω φιλοσοφικά. Από την αρχαία Ελλάδα ήρθε κάτι πιο σημαντικό από την αρχαία Ελλάδα, Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα = η σκέψη μας δεν ανήκει σε εμάς. Οι Αθηναίοι δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο κ. Σωκράτης. Τους είπε ότι η πολιτική τους ήταν το παρελθόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συνηθως ολοι προσεχουν το δευτερο μερος της προτασης (ουδεν οιδα) και αγνοουν το πρωτο (εν οιδα). Η γνωση της αγνοιας ειναι η κινητηριος δυναμη καθε ανακαλυψης μια και δεν χρειαζεται να ψαξεις αυτα που νομιζεις οτι ξερεις, αλλα αυτα που καταλαβαινεις οτι αγνοεις.
   Νομιζω ομως οτι υπαρχει και ενας, τουλαχιστον, ακομη τροπος να δουμε την Σωκρατικη ρηση.
   Ο τροπος που ειναι διατυπωμενη η προταση αναιρει τον εαυτο της οπως η προταση του Κρητος Επιμενιδη οτι ολοι οι Κρητες παντα ψευδονται που δημιουργει το προβλημα οτι αν ο Κρητικος Επιμενιδης λεει αληθεια τοτε σαν Κρητικος πρεπει να λεει ψεματα αρα λεει αληθεια και παει λεγοντας.
   Οταν δηλωνεις πως δεν γνωριζεις τιποτε, τοτε δεν γνωριζεις ουτε οτι δεν γνωριζεις, αρα μπορει να γνωριζεις.
   Το να γνωριζεις ενα πραγμα με το να μην γνωριζεις τιποτε δεν πανε μαζι.
   Η το ενα συμβαινει η το αλλο.
   Δεν ξερω αν ο Σωκρατης το διατυπωσε επιτηδες ετσι δηλωνοντας στην ουσια οτι ουτε γι αυτο που δηλωνει οτι ξερει δεν ειναι σιγουρος η αν ο ιδιος η καποιος αλλος το διατυπωσε κατα λαθος με αυτον τον αμφιλεγομενο τροπο.
   Το σιγουρο ειναι οτι μας προτρεπει να ερευνουμε και να μην νομιζουμε οτι ξερουμε.
   Το οτι χρησιμοποιησα στην αρχη της προηγουμενης προτασης την λεξη "σιγουρο" δειχνει ποσο δυσκολο ειναι να υπακουσουμε στις Σωκρατικες προτροπες.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ίσως ο Σωκράτης, ο Ηράκλειτος και ο Παρμενίδης μας κάλεσαν με τον δικό του τρόπο ο καθένας να ανακαλύψουμε μιαν άλλη διάσταση που αρχίζει εκεί όπου η σκέψη δεν προέρχεται από εμάς, αλλά από το πουθενά.
   Η Πολιτική, έτσι μπορεί να εμποδίζει ορισμένες φορές την πρόσβαση σε αυτή τη διάσταση, επειδή δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα έχουνε ξεκινήσει από κάπου.

   Delete
 10. Αγαπητέ κ. Κιτσίκη, μόλις είδα ένα βίντεό σας με τον παπα-Γιώργη Μεταλληνό και εντυπωσιάστηκα:

  https://www.youtube.com/watch?v=q83LbbjSM2E&feature=gp-n-y

  Αληθεύει κ. καθηγητά αυτό που είπατε; Ότι ο Στάλιν μετενόησε και θα έπρεπε η Ορθόδοξος Εκκλησία μας να τον κάμη ¨Αγιον;

  ReplyDelete
 11. Ὅπως ἔχω ἐξηγήσει καὶ ἀποδείξει στὰ γραπτά μου, στὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ὅταν ἡ Ῥωσία εὐρίσκετο πολιορκημένη στὸ Λένινγκραντ ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατὀ, συνέβη ἕνα θαῦμα: αἰφνιδίως ὁ μέγας ἐγκληματίας καὶ ἄθεος Στάλιν ἐκτυπήθη κατακέφαλα ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ὅπως ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, καὶ ἐπίστευσε! Διὰ τοῦτο καὶ σήμερα ὑπάρχουν στὴν Ῥωσία θρησκευτικὲς εἰκόνες ποὺ παριστάνουν τὸν Στάλιν μὲ φωτοστέφανο, ὡς ἅγιο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete