Dec 31, 2013

82 - Ἀντιδιάγγελμα 2014 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος

82 - Ἀντιδιάγγελμα 2014 γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος

Ναί, χρειάζεται νέο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καὶ εἶχε ἄδικο ὁ ΓΓ τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας λέγοντας ὅτι δὲν ὑπάρχει γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὸ 1941, ἐπειδὴ δὲν στρατοπεδεύει γερμανικὸς στρατὸς ἐντὸς τῆς χώρας. Στὴν Κούβα τοῦ Μπατίστα ὑπῆρχε ἀμερικανικὴ κατοχὴ καὶ ἐχρειάσθη νὰ εὕρῃ ὁ Κάστρο ὅπλα γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν χώρα. Ὁ Μπατίστα-Ῥάλλης-Σαμαρᾶς εἶναι ἐδῶ καὶ μὲ τὰ ψεύδη τοῦ πρωτοχρονιάτικού του διαγγέλματος προσπαθεῖ νὰ πείσῃ τὸν γονατισμένο ἑλληνικὸ λαὸ νὰ τὸν ψηφίσῃ στὶς εὐρωπαϊκές, δημοτικὲς καὶ βουλευτικὲς ἐκλογές.

Λοιπόν, ὄχι ἐκλογές, ἀλλὰ προετοιμασία τῆς μελλοντικῆς δίκης Νυρεμβέργης ποὺ θὰ δικάση τοὺς Ῥάλληδες. Τὸ ΕΛΑΣ εὑρῆκε ὅπλα, ὁ Κάστρο εὑρῆκε ὅπλα. Σήμερα οἱ Ἕλληνες γιατί συρρέουν στὶς ἐφορίες, γιατί οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι συνεχίζουν νὰ ὑπηρετοῦν τὸ κατοχικὸ κράτος, ὁ στρατὸς καὶ ἡ ἀστυνομία γιατί κατήντησαν κότες;

Ὁ Μπατίστα εἶχε πουλήσει τὴν Κούβα στὴν ἀμερικανικὴ μαφία πολλαπλασιάζοντας τὰ καζίνα, τὰ πορνεῖα καὶ αὐξάνοντας τὸν τουρισμὸ ἐνῷ κατέστρεφε τὴν ἐγχώρια ἀγροτικὴ οἰκονομία καὶ τὴν βιομηχανία. Ὁ Βαγγελοσαμαρᾶς ἔχει πουλήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν γερμανικὴ μαφία φιλοδοξῶντας νὰ μετατρέψῃ τοὺς Ἕλληνες σὲ γκαρσόνια τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ κατέστρεψε τὴν ἐγχώρια βιομηχανία καὶ τὴν ἀγροτικὴ οἰκονομία. Ἐτοιμάζει μὲ τὴν Κύπρο νὰ παραδώσῃ τὴν Ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) στὸ ξένο κεφάλαιο γιὰ νὰ ξεπληρώσῃ τὸ κατοχικὸ δάνειο. Ἤδη ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία American Noble Energy ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐξόρυξη, τὴν παραγωγὴ καὶ μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου, μέσῳ ἑνὸς ὁριζοντίου ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ ποὺ θὰ συνδέῃ τὸ Ἰσραὴλ μὲ τὴν Κύπρο, τὴν Κρήτη, τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν δυτικὴ Εὐρώπη. Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ὁ ὁποῖος ἐπιμένει ὅτι πρέπει ἡ Ἀθήνα νὰ ὁρίσῃ ἐπειγόντως τὴν ἑλληνικὴ ΑΟΖ ὅπως τὸ ἔκαμε ἡ Κύπρος καὶ τὸ Ἰσραήλ, ξεχνᾷ νὰ διευκρινίσῃ ὅτι τὰ ξένα κοράκια περιμένουν νὰ ἁρπάξουν ὅλους τοὺς ὑδρογονάνθρακες, ὅπως εἶναι ἔτοιμοι νὰ ἁρπάξουν ὅλα τὰ ὑποβαθμισμένα ἀκίνητα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων.

Ὁ Νῖκος Λυγερός, σύμβουλος Γεωστρατηγικῆς τοῦ ἀποθανόντος πρώην προέδρου τῆς Κύπρου Τάσσου Παπαδοπούλου (2003-2008), προπαγανδίζει τὰ ἀμύθητα πλούτη ποὺ θὰ μᾶς ἐπιφέρῃ ἡ ἐκμετάλλευση τῆς κυπριακῆς καὶ ἑλληνικῆς ΑΟΖ, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὁ ταξίαρχος Ἰωαννίδης, στὰ τέλη τοῦ 1973, μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῶν ὑδρογονανθράκων τῆς Θάσου, ἐκόμπαζε ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνῃ μεγάλη πετρελαϊκὴ δύναμη! Ἀλλὰ μερικοὺς μῆνες μετά, τὸν ἔρριξαν καὶ ἠκολούθησε ἡ "δημοκρατικὴ"  δουλεία τῆς Μεταπολιτεύσεως τῆς Ζῆμενς.

Ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ὅπλα γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν Ἑλλάδα. Στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα τὰ ὅπλα ἐξηφανίσθησαν ἆραγε;


          Δημήτρης Κιτσίκης                           31 Δεκεμβρίου 2013 

7 comments:

 1. Ἡ χώρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀνασάνει ἐπειδὴ ἡ λεγόμενη « ἐθνικὴ ἰδεολογία» τῆς πατάει τὸν λαιμό. Πότε ὡς μεγαλοϊδεατισμός, πότε ὡς εὐρωπαϊκὴ σύγκλιση, πότε ὡς ὑπερήφανη ἀνεξάρτητη ἐθνικὴ πολιτική...

  Ὅταν σήμερα ἀδυνατεῖς – λόγω ἀγραμματοσύνης, ἀνικανότητας ἢ μαλθακότητας - νὰ παραξεις φάρμακα, ἢ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι ἀνεξάρτητος. Ὅταν συνειδητὰ ἐνθυλακώνεις τὰ διάφορα κονδύλια καὶ ταίζεις τὸ μαλάκιο –λαὸς μὲ ἀερολογίες περὶ ἐθνικῶν δικαίων δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι ἀνεξάρτητος. Ἐθνική ἀνεξαρτησία ἐν Ἑλλάδι σημαίνει μίζες ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων…

  Γιὰ νὰ ὑπάρξει ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς λεγόμενους δανειστὲς – λὲς καὶ ἦρθαν μόνοι τους καὶ δὲν τοὺς κάλεσαν οἱ ἐκλεγμένες ἡγεσίες – πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ὑπάρξει ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἰδεολογία. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ κατοχή. Ἡ ἐπίκληση τῶν ἐθνικῶν δικαίων λειτουργεῖ ὑπὲρ τῶν ξένων δανειστῶν…Ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ἐξετάζει τὸ πρόβλημα τῆς χώρας στὴν ρίζα του, ἀλλὰ καὶ τὸ συσκοτίζει…

  Ἂν ὅμως αὐτὸ τὸ μαλάκιο -λαός, ἐμπνεόμενο ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ δίκαια, καταφέρει νὰ βρῆ τὸν Κάστρο του, τότε ἐγὼ θὰ πάω καὶ θὰ γυρίσω ἀπὸ τὴν Ἀβάνα κολυμπῶντας…

  ReplyDelete
 2. Νά προσθέσω ἀκόμα ὅτι ἡ ἰδεολογία τῶν ἐθνικῶν δικαίων ἐπιφέρει πολλές μορφές μαλάκυνσης, μέ στόχο νά ἐξαφανισθῆ κάθε πιθανότης εὑρέσεως Κάστρο. Πρό μηνῶν ἕλλην βουλευτής - κατά δήλωσίν του - κοιμόταν μαζί καί χάϊδευε μέ λατρεία τήν καραμπίνα του ...

  Ἡ χρήση τῶν ὅπλων πάνω ἀπ' ὅλα θέλει μυαλό ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φαίνονται πάρα πολύ σωστά και εύστοχα αυτά που λέει ο Ζαρατούστρα - η εθνική ιδεολογία είναι ένα πράγμα αλλόκοτο. Όμως διαφωνώ με την απαξίωση του λαού, γιατι η εθνική ιδεολογία από κατασκευής της έγινε ακριβώς από αυτούς που εφηύραν τις λέξεις λαός και έθνος, με σκοπο να διαχωρισουνε τον εαυτό τους από το λαό. Όταν οι γερμανοί εθνικιστές τον καιρό του Ναπολέοντα και πριν από αυτούς οι Γάλλοι της εθνοσυνέλευσης μιλάγανε για λαό, εννούσανε το δικό τους το φαντασιακό, και όταν δεν ξέρεις προς τι το σχολείο ; Προς τι ο στρατός ; Προς τι όλα αυτά, ψαχνεις κά[που και να ακουμπήσεις και επίσης να παίξεις ένα ρόλο.

   Εγώ αμφιβάλλω ότι θα λύσει το πρόβλημα ο Κάστρο ή ο Ρομπέν των Δασών.

   Το πρόβλημα είναι fondamental, ριζικό,

   Η χρήση των όπλων ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΥΑΛΟ. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια, Το μυαλό είναι ειρηνικό,

   Delete
  2. Ὁ λαός εἶναι ἱκανός καί γιά τό καλύτερο καί γιά τό χειρότερο. Ἀνάλογα μέ τί θά τόν ταῒσουν

   Μᾶλλον λοιπόν δέν τό διετύπωσα καλά. Ἤθελα νά δώσω τήν ἀρνητική διάσταση τῆς ὁπλολαγνείας, εἰδικά ἀπουσίᾳ φαιᾶς οὐσίας ( περίπτωση φιγούρας ἤ ἐρωτικῆς ἐξομολόγησης στό καλάσνικοφ...).

   Πράγματι τό μυαλό εἶναι εἰρηνικό, ὅταν ὅμως εἶναι ἰσορροπημένο καί φωτισμένο.

   Delete
  3. Δεν υπάρχει λαός.
   Όταν πας κάπου και βλέπεις πολλούς ανθρώπους μαζεμένους, λες, για παράδειγμα, στη λαϊκή, οι μαναβηδε ή οι πωλητές. Όταν πας στην παιδική χαρά, λες τα παιδια που παίζουνε.
   Είναι εικόνες στατικές.
   Όταν βλέπεις τους πυροσβέστες να τρέχουνε έξω από το παράθυρο, όπως μου συνέβη μόλις τώρα, λες οι πυροσβέστες τρέχουνε - και δεν μπορούν παρά να κάνουνε αυτά που κάνουνε οι πυροσβέστες, όσο είναι πυροσβέστες. Άρα δεν μπορούνε να κάνουνε τίποτε άλλο. Έτσι και ο λαός τίποτε δεν μπορεί να κάνει, αφού ο λαός είναι μια εικόνα τελείως στατική.

   Delete
 3. Τὸ συμπέρασμα ποὺ ἐξάγω ἀπὸ τὴν συζήτηση τοῦ Κωνσταντῆ μὲ τὸν Ζαρατούστρα εἶναι: 1 - Ὅτι τὸ ὅπλο εἶναι προέκταση τοῦ χεριοῦ καὶ τὸ χέρι εἶναι προέκταση τοῦ μυαλοῦ. Ὁ ἐπαγγελματίας ὁπλίτης, εἴτε εἶναι στρατιωτικός, εἴτε ἀστυνομικός, εἶναι ὁ σκύλος τοῦ ἀφεντικοῦ του, δηλαδὴ ἄλλου μυαλοῦ. Ὅταν ἕνας στρατιωτικὸς γίνεται ἐπαναστάτης παύει νὰ εἶναι στρατιωτικός. Ὁ Μάο ὡς στρατηλάτης δὲν ὑπῆρξε ποτὲ στρατιωτικός. 2 - Προσπαθῶ νὰ ἀποφεύγω τὴν γενικευμένη συνήθεια νὰ λέω: "ὁ λαός". Προτιμῶ τό "ὁ κόσμος". Ὑπάρχουν κοινωνικὲς τἀξεις καὶ πυροσβέστες. Οἱ φασιστὲς χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο λαός (volk στὰ γερμανικά) γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν ἰδεολογία τῆς συνεργασίας τῶν τάξεων, τῆς ὑπερβάσεως τῶν κοινωνικῶν τάξεων στὸ ὄνομα τῆς ἑνότητος τῆς ἐννοίας τοῦ ἔθνους. Στὸ Γ΄ Ῥάϊχ τὰ πάντα ἦταν völkisch, ὅπως στὴν Ἀγγλία τὰ πάντα εἶναι royal. Ἐπιστημονικά, φασισμὸς ἴσον λαϊκισμός. Ὅσο γιὰ τὸν ἀρνητικὸ χαρακτηρισμό "λαϊκιστής", αὐτὸ δὲν σημαίνει φασιστής ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ χαϊδεύει τὸν κόσμο γιὰ νὰ τὸν ἐξαπατήσῃ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Μιλώντας τώρα με ιστορικούς και όχι υπαρξιακούς όρους, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά επαναστάσεις συμβαίνουν όχι μετά από μακροχρόνια καταπίεση, υποταγή και εξαθλίωση, αλλά όταν μια περίοδο σχετικής ανόδου του οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου τη διαδέχεται μια απότομη καθίζηση. Κάποιοι ιστορικοί έχουν παρατηρήσει ότι αυτό συνέβη και με τη γαλλική και με την ελληνική επανάσταση. Από ψυχολογική άποψη, αυτό εξηγείται ως εξής : πολύς κόσμος έχει αναμνηση μιας πρόσφατα χαμένης ευμάρειας και των ελπίδων που αυτή συνόδευε, και εξεγείρεται ενάντια στην απειλή της οπισθοδρόμησης, της ακύρωσης των ελπίδων του.

  Για να δούμε λοιπόν αν το ελληνικό πρόβλημα έχει επίδες να λυθεί, ας πούμε, με ένα είδος συλλογικής κίνησης, είτε βίαιης είτε ειρηνικής, πρέπει να δούμε ποιες ήταν αυτές οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί πριν την κρίση. Εδώ ο Τάκης ο Φωτόπουλος λέει κάποια πράγματα που ταιριάζουνε με ορισμένα που έχει πει ο Κιτσίκης - δεν τους συγκρίνω, απλώς μιλάει για το θέμα Ρωσία κ.λπ.http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/greek/grE/gre2014/2014_01_05.html

  Αν όμως οι ελπίδες του συνόλου σχεδόν του ελληνικού πλυθησμού ήταν στραμμένες προς τη Δύση, ως σύμβολο της ευμαρειας και της ελευθερίας στην ιδιωτική σφαίρα, δεν μπορώ να πειστώ ότι ο κόσμος αυτός θα στραφεί προς τη Ρωσία λόγω κομμουνιστκής ή ορθόδοξης συμπάθειας, όπως θα ήταν ενδεχομένως λογικό. Οι Έλληνες το 21 ήτανε βαθιά ορθόδοξοι, δεν ήτανε όμως η ορθοδοξία που τους έκανε να πάρουνε τα όπλα. Τα πήρανε ίσως γι αυτό που είχε πει ο Κολοκοτρώνης : Η Γαλλική Επανάστασις και ο Ναπολέων ανοίξανε τα μάτια του κόσμου και είδανε ότι δεν ήτανε όπως πιστέυανε πριν. Παλιά πιστεύανε πως ό,τι κάνανε οι βασιλιάδες, ήταν καλά καμωμένο. Δεν θέλω να πω πως μου αρέσουνε οι επαναστάσεις. Πολλές φορές το 21 ξεκίνησε με σφαγές άμαχων Τούρκων. Απλώς παρατηρώ ότι προηγείται τψν επαναστάσεων μια αίσθηση ξαφνικής αφύπνισης, σαν κάτι που όλοι ξέρανε αλλά δεν το λέγανε. Αυτό σαν υποθετική απάντηση στο κείμενο που εγκαινίασε τη συζήτηση.

  ReplyDelete