May 25, 2013

44 - Μπανγκλαντές: Ἡ ἐκδίκηση τοῦ Τρίτου Κόσμου44 - Μπανγκλαντές:  Ἡ ἐκδίκηση τοῦ Τρίτου Κόσμου

Μπανγκλαντές: Ἡ λέξη τρομάζει. Φέρνει στὸ μυαλὸ λαθρομετανάστευση, ἀνθρώπινη ἐξαθλίωση. Γεννᾷ πανικό, ξενοφοβία, Χρυσῆ Αὐγή. Βάζει σὲ κίνδυνο τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, τὴν ἴδια τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα. Ἐμεῖς, θελήσαμε νὰ σμίξουμε μὲ τὴν Δύση, πουτάνα μέν, ἀλλὰ εὔπορη, δυνατή, ξανθιά, βαρβαροπολιτισμένη καὶ συνουσιαζόμενοι μὲ αὐτὴν ἐλάβαμε ὡς σατανικὸν δῶρον τὸν ἰὸ τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ AIDS, τὴν μπαγκλαντεσιανὴ μετανάστευση.

Μπαγκλαντές: κράτος ἰδίας ἐδαφικῆς ἐκτάσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ μὲ 145 ἑκατομμύρια κατοίκους (!) ἔναντι τῶν 11 ἑκατομμυρίων τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀνήκοντα ἄλλοτε στὴν εὔπορη Ἰνδία τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος. Ἡ Ἰνδία κατεκτήθη ἀπὸ τὰ δυτικὰ ἰμπεριαλιστικὰ κτήνη τῆς Πορτογαλίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἀγγλίας ποὺ τὴν κατέκλεψαν, τὴν τριτοκοσμικοποίησαν περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν σημερινὴ Ἑλλάδα, τῆς ἔμπηξαν στὴν καρδιὰ τεράστιες ἐκτάσεις καλλιεργίας παπαρούνας τοῦ ὁπίου, ὅπως καὶ στὸ σημερινὸ Ἀφγανιστάν, καὶ ὅταν  τὴν ἄφησαν πανὶ μὲ πανὶ τὴν κατακερμάτησαν σὲ ἰνδουϊστὲς καὶ μουσουλμάνους, στὴν σημερινὴ Ἰνδία, Πακιστάν, Μπανγκλαντὲς καὶ ἐγκατέστησαν στὴν τελευταία σκλαβοεργοστάσια ὅπου οἱ μεγάλες δυτικὲς ἑταιρεῖες ὑφαντουργίας παράγουν τὰ ῥοῦχα τους κάνοντας τεράστια κέρδη ἀφοῦ, αἰῶνες πρὶν, εἶχαν καταστρέψει τὴν περίφημη ἰνδικὴ ὑφαντουργία τῶν indiennes πρὸς χάριν τῆς ὑφαντουργίας τοῦ Μάντσεστερ. Ἀποτέλεσμα: Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2013, στὸ Μπανγκλαντὲς κατέρρευσε ἐτοιμόρροπο κτίριο ὑφαντουργίας, ὅπου εὑρῆκαν τὸν θάνατο ἐπάνω ἀπὸ 1100 Μπανγκλαντεσιανοὶ ἐργαζόμενοι.

Φυσικὸ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐξαθλιωμένοι Μπανγκλαντεσιανοὶ νὰ κατακλύζουν τὴν Ἑλλάδα, ὄχι ἐπειδὴ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ γιὰ νὰ προσπαθήσουν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πύλη στὴν Εὐρωπαïκὴ Ἕνωση καὶ νὰ κερδίσουν ἕνα κομμάτι ψωμὶ ἀπὸ τὸν πρώην ἀποικιοκράτη ποὺ δικαίως μισοῦν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ θανατώσουν τὴν Δύση, πίνοντας τὰ κάτουρά της. Ἡ λαθρομετανάστευση εἶναι ἡ φοβερὴ καὶ δίκαιη ἐκδίκηση τῶν τριτοκοσμημένων ἀπὸ τὴν Δύση λαῶν τοῦ κόσμου κατὰ τοῦ Φράγκου. Εἶναι ὅμως καὶ μία ἐπώδυνη τιμωρία ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει ἡ δουλοφροσύνη μας πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ  ἰμπεριαλιστικός, ὅπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει στὰ βιβλία μου, καὶ συνεπῶς δὲν εὐθύνεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀποικιακῆς Δύσεως. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ θελήσαμε νὰ «ἀνήκωμεν εἰς τὴν Δύσιν», ὑποχρεωτικὰ πληρώνουμε καὶ γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς Δύσεως μέσῳ τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Μόνη λύση λοιπόν, ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ γίνωμε Μπανγκλαντεσιανοί, εἶναι νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρὼ μὲ ψηλὰ τὸ κεφάλι καὶ νὰ περάσουμε ἀπὸ ξερὸ ψωμί, ἴσως καὶ ἀπὸ Χρυσῆ Αὐγή, ἐφ’ὅσον τὸ ΚΚΕ ἀδρανεῖ.  Οὔτως ἤ ἄλλως ὁ ἑλληνισμὸς ποτὲ δὲν πεθαίνει καὶ ἄς πεθάνῃ τὸ ἀθηναϊκὸ μπαγκλαντεσιανὸ κρατίδιο τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                               25 Μαΐου 2013

2 comments:

  1. Ὁ Κιτσίκης κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἡ χώρα μας ἔχει ὑποχρέωση ὡς κατέχουσα τὰ ἅγια χώματα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ προβῇ σὲ ῥιζικὴ ἐπανάσταση γιὰ νὰ θωρακίσῃ τὸν ἑλληνισμὸ ποὺ κινδυνεύει νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν βαρβάρων λαθρομεταναστῶν.Ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμὸς ἔχει καταντήσει μία κόζα νόστρα ποὺ δέχεται νὰ καταστρέψῃ τὸν ἑλληνισμό, δηλαδὴ τὴν ἴδια τὴν πολιτισμικὴ μάνα του, προκειμένου νὰ συσσωρεύῃ ὅλο καὶ περισσότερα κέρδη. Μόνον μία βίαιη λαϊκὴ ἐξουσία ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὴν κοινοβουλευτικὴ δικτατορία δύναται νὰ ἀνατρέψῃ τὴν κατάσταση, στὴν Ἑλλάδα πρῶτα καὶ μετὰ σὲ ὅλην τὴν Δύση. Ἡ ὀλοκληρωτικὴ αὐτὴ ἐπανάσταση σώζοντας τὴν Δύση θὰ σώσῃ αὐτομάτως καὶ ὅλον τὸν πλανήτη, δηλαδὴ ὅλα τὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ πέραν ἀπὸ κάθε φυλετισμό. Λεύκοι, κίτρινοι, μαῦροι, εἴμεθα ὅλοι θύματα τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τῶν μέσων ἐπιβολῆς του μέσῳ τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Κτυπῶντας τὴν λαθρομετανάστευση, κτυπᾶμε τὸν καπιταλισμὸ καὶ σώζουμε τὴν Ἀσία, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν τραπεζικὴ έκβαρβαροποίηση.

    ReplyDelete
  2. Ἡ μέχρι τώρα ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι οἱ ἐπαναστάσεις ( γαλλική, ρωσική, ...) μπορεῖ νά εἶναι ἀναγκαῖες, ὄχι ὅμως ἱκανές γιά νά ρίξουν τόν καπιταλισμό...Γιά νά κτυπηθεῖ ἀποτελεσματικά ὁ καπιταλισμός χρειάζεται ἀποκαθήλωση τῶν ἰδεολογικῶν του δογμάτων συνολικά καί ὄχι ἐπιλεκτικά, ἀκόμα καί ἄν αὐτή ἡ συνολική ἀποκαθήλωση εἶναι εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ( γνησίων ἤ ντεμέκ ὅπως τό ἑλλαδικό...).

    Ἡ λαθρομετανάστευση ἀποτελεῖ ἕνα πολύ σοβαρό πρόβλημα γιά τούς κατοίκους αὐτῆς τῆς χώρας, ἀλλά ὄχι κίνδυνο γι' αὐτούς. Πολύ περισσότερο δέν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τόν ἑλληνισμό. Κίνδυνο γιά τόν ἑλληνισμό ἀποτελοῦν οἱ γραικύλοι κάτοικοι αὐτῆς τῆς χώρας ὅταν μονολιθικά ἰσχυρίζονται ὅτι " ὁ Ἕλληνας γεννιέται καί δέν γίνεται..."

    Ἡ ἐνασχόληση μέ τούς λαθρομετανάστες ( ὑπέρ ἤ κατά ) λειτουργεῖ ὑπέρ τοῦ καπιταλισμοῦ, ὅταν δέν ἀμφισβητεῖται τό ἰδεολογικό του πλαίσιο καί οἱ δομές πού αὐτό δημιούργησε...

    ReplyDelete