Mar 22, 2013

35 - Ἡ Κύπρος θῦμα τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ


35 - Ἡ Κύπρος θῦμα τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ
Σὲ παλαιότερο ἄρθρο μου εἶχα ὑπενθυμίσει αὐτὸ ποὺ εἶχε γράψει ὁ Στάλιν στὶς 28 Σεπτεμβρίου 1952: Μεγαλύτερες εἶναι οἱ πιθανότητες πολέμου μεταξὺ καπιταλιστικῶν χωρῶν, παρὰ μεταξὺ τοῦ καπιταλιστικοῦ καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου. "Ἡ πάλη τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν ἀγορῶν καὶ ἡ ἐπιθυμία τους νὰ ἐξουδετερώσουν τοὺς ἀντιπάλους τους, ἀπεδείχθησαν ἰσχυρότερες τῶν ἀντιφάσεων μεταξὺ τοῦ καπιταλιστικοῦ στρατοπέδου καὶ τοῦ σοσιαλιστικοῦ". Ἐπίσης ἐπανειλημμένως ἔγραψα ὅτι ἡ συμφορὰ μίας χώρας ἔρχεται ὅταν ἀνακαλύπτῃ ὑδρογονάνθρακες. Τότε οἱ διεθνεῖς καπιταλιστές, ὡς ὄρνια, μὲ νύχια γαμψά, ἐπικάθηνται στὸ σῶμα τῆς χώρας καὶ τῆς πίνουν τὸ αἷμα. Αὐτὸ συμβαίνει σήμερα μὲ τὴν Κύπρο. Ἡ Ῥωσία εἶναι καὶ αὐτὴ καπιταλιστικὴ χώρα ἄν καὶ πολλοὶ τὸ ξεχνοῦν.

Ἡ ἐμμονὴ στὴν ἰδεολογία τοῦ κομμουνιστοῦ προέδρου Χριστόφια, ἔφαγε τὴν Κύπρο. Τὸ 2009, τὸ ὑπὸ κυπριακὴ σημαία ῥωσικῆς ἰδιοκτησίας πλοῖο ποὺ εἶχε μισθώσει τὸ Ἰρὰν κατηυθύνετο ἀπὸ τὸ Ἰρὰν πρὸς τὴν Λαττάκεια τῆς Συρίας μὲ φορτίο πυρομαχικῶν γιὰ τεθωρακισμένα. Ἡ Κύπρος ἠρνήθη νὰ τὰ παραδώσῃ στοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὰ ἀποθήκευσε στὴν Κύπρο, μὲ τὴν προοπτικὴ νὰ τὰ ἀποστείλῃ ἀργότερα στὴν Συρία. Μοιραῖο ἰδεολογικὸ λάθος. Στὶς 11 Ἰουλίου 2011, ἀπὸ δολιοφθορά, φοβερὴ ἔκρηξη ἐσημειώθη στὴν ναυτικὴ βάση στὸ Μαρὶ τῆς Κύπρου ὅπου εἶχαν μεταφερθῆ τὰ ἐν λόγῳ πυρομαχικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστραφῇ τὸ παρακείμενο ἠλεκτρικὸ ἐργοστάσιο τοῦ Βασιλικοῦ ποὺ παρῆγε τὸ 60% τοῦ ἠλεκρικοῦ ῥεύματος τῆς χώρας καὶ μὲ ἐπακόλουθο ἡ Moody's νὰ ὑποβαθμίσῃ ἀμέσως  τὴν οἰκονομία τῆς Κύπρου στὸν βαθμὸ Βαα1.

Ἔκτοτε ἦταν θέμα χρόνου γιὰ τὴν τελικὴ καπιταλιστικὴ ἐπίθεση ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας γιὰ τὴν ἀρπαγή τῶν ὑδρογονανθράκων, μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων κοράκων. Ἀφοῦ ἡ καγκελλάριος Μέρκελ, μὲ προσωπικὴ παρουσία της στὴν Κύπρο καὶ τὴν δουλικὴ συνεργασία τῆς Ἀθήνας, ὑπεστήριξε τὸ φαβορὶ τῆς Εὐρώπης στὸν προεδρικὸ κυπριακὸ θῶκο, τὸν Νῖκο Ἀναστασιάδη, ἐξαπέλυσε ἀμέσως μετά, τὸ 2013, τὴν ἐπίθεσή της στὴν Λευκωσία κατὰ τῶν οἰκονομικῶν της ἀντιπάλων, τὴν Ῥωσία καὶ τὶς ΗΠΑ. Καὶ πάλι οἱ Κύπριοι γιὰ ἰδεολογικοὺς λόγους, νομίζοντας ὅτι ὁ Πούτιν εἶχε παραμείνει σοβιετικός(!) ἔσπευσαν στὴν Μόσχα γιὰ νὰ εὑρεθοῦν ἐνώπιον τοῦ καπιταλιστικοῦ ῥωσικοῦ τείχους ποὺ ἐζήτει σκληρὰ ἀνταλλάγματα, ἐνῷ οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἔκαμαν τὴν πάπια, περιμένοντας τὴν καλὴ στιγμὴ γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς δύο ἀνταγωνιστές τους, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ῥωσία. Καὶ τώρα τὸ θρίλερ συνεχίζεται. Πόσο δίκαιο εἶχες, μεγάλε Στάλιν!

            Δημήτρης Κιτσίκης                                             22 Μαρτίου 2013 

3 comments:

  1. Πολλά γεγονότα μαζεμένα τίς τελευταῖες ἡμέρες στήν γειτονιά μας...Πέρα ἀπό τό στρίμωγμα τῆς Κύπρου καί τήν στάση τῆς Ρωσίας πού ἔκανε μιά δήλωση - πάσα στήν Τουρκία, ἔχουμε καί λέμε...α) ἐπίσκεψη Ὀμπάμα στό Ἰσραήλ, β) μήνυμα Ὀτσαλάν γιά κατάπαυση τοῦ πυρός γ) ἐπίσημη συγγνώμη Νετανιάχου στόν Ἔρντογαν δ) τηλεφώνημα τοῦ Τζόν Κέρυ στόν Άναστασιάδη...τί τούς ἔπιασε ὅλους μαζί;

    ReplyDelete
  2. Πολὺ καλὲς οἱ παρατηρήσεις τοῦ zaratustra. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι προχωρᾷ ἡ οἰκοδόμηση ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ τοῦ γεωπολιτικοῦ τριγώνου Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραήλ, μὲ τὴν Κύπρο ὡς ἀστεράκι στὴν μέση τοῦ τριγώνου. Γιὰ νὰ οἰκοδομήσῃς ὅμως πρέπει πρῶτα νὰ κατεδαφίσῃς. Ἔτσι κατεδαφίζεται ἡ Ἑλλὰς μὲ ἐξασθένηση τῶν εὐρωπαϊκῶν της δεσμῶν, τῆς Κύπρου μὲ κατεδάφιση τῶν δεσμῶν της μὲ τὴν ΕΕ καὶ τὴν Ῥωσία, τῆς Τουρκίας μὲ τὴν συνεχῆ προώθηση τῆς κουρδικῆς αὐτονομίας ποὺ ἐνδιαφέρει καὶ τὸ Ἰσραήλ καὶ προσπάθεια ἀποτροπῆς τῆς ἰσραηλινῆς ἐπιθέσεως κατὰ τοὺ Ἰρὰν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ποὺ θέλουν νὰ στρέψουν τὴν προσοχὴ τοῦ Νετανιάχου πρὸς τὴν συγκρότηση τοῦ τριγώνου ὑπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ὀμπρέλλα ποὺ θὰ θωρακίση τὴν ἀσφάλεια τοῦ Ἰσραήλ καὶ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ ὕδατος καὶ τῶν πηγῶν ἐνεργείας ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Κουρδιστάν, πόσο μᾶλλον ποὺ φαίνεται νὰ σφινώνεται ἡ Ῥωσία στὴν Συρία κερδίζοντας τὸ συριακὸ Στάλινγκραντ. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  3. Ο καπιταλισμός, ως το μεγαλύτερο τέχνασμα του Σατανά, εξακολουθεί να καταστρέφει την ανθρωπότητα. Τώρα, σειρά είχε η Κύπρος. Ο Στάλιν, όπως και οι Χίτλερ και Μάο, υπήρξαν καλόψυχοι Άγιοι έναντι του σατανικού καπιταλισμού. Το ίδιο, όπως και η Επανάσταση της 21ης Απριλίου υπήρξε μεγαλόψυχη έναντι των χυδαίων γραικύλων πολιτικάντηδων. Γι' αυτό και Εκείνος που αναμένεται θα πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά του κατά των καπιταλιστών και των πειθήνιων οργάνων τους σε ΜΜΕ-πολιτική, χωρίς χριστιανικό έλεος...

    ReplyDelete