Sep 7, 2012

16 - Γιὰ μία ἐρωτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς γεωπολιτικῆς


16 - Γιὰ μία ἐρωτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς γεωπολιτικῆς

Προτοῦ γίνω διδάκτωρ τῆς Ἱστορίας στὴν Σορβόννη ἔκαμα δύο χρόνια ἰατρικὴ στὸ Παρίσι καὶ τὴν Γενεύη μὲ σκοπὸ νὰ γίνω ψυχίατρος. Ἀλλὰ ἀνεκάλυψα ὅτι ἕνα σημαντικὸς κλάδος τῆς Ἱστορίας ἦταν ἡ ψυχοϊστορία στὴν ὁποία ἐφηρμόζοντο στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι οἱ μέθοδοι τῆς ψυχαναλύσεως, ψυχοϊστορία σχεδὸν ἀνύπαρκτη ἀκόμη σήμερα στὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας. Ἔτσι τὸ σύνθημα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς μου γεωπολιτικῆς ὑπῆρξε ἔκτοτε: «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Ἑλλάς, Αἰγαῖο, Ἀνατολία, βάσει τῆς διαλεκτικῆς τοῦ Ἡρακλείτου, ὑπῆρξε μία ἀνταγωνιστικὴ σύνθεση ἐρωτικῆς μορφῆς. Ἡ Ἀνατολία (ἡ σημερινὴ Τουρκία) εἶναι ἀνδρικὴ χερσόνησος σχήματος πέους. Τὸ Αἰγαῖο ἀντιπροσωπεύει τὸ σπέρμα. Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἡ Ἀνατολία ἐδημιούργησε αὐτοκρατορίες μὲ τὴν ἀνδρική της ἱκανότητα νὰ διοικῇ. Ἀντιθέτως, ἡ βαλκανικὴ χερσόνησος ἔχει σχῆμα αἰδοίου καὶ εἶναι εὐγενικῆς θηλυκῆς μορφῆς. Ἡ διαλεκτικὴ ἐπέτρεψε στὸν Μεγαλέξανδρο, ἐρχόμενος ἀπὸ τὴν βαλκανικὴ χερσόνησο νὰ ἀντιστρέψῃ τὴν σχέση αὐτὴ ποὺ ἀντεπροσωπεύετο ἀπὸ τὴν περσικὴ αὐτοκρατορία καὶ νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ σύνθεση τῆς ἐποχῆς του. Ἡ ἐρωτικὴ  σχέση συνεχίσθη καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ὀθωμανία. Σήμερα προσετέθησαν οἱ δύο ὄρχεις: Κύπρος καὶ Ἰσραήλ. Τὸ ἐρωτικὸ αὐτὸ σύνολο, ὅταν πραγματοποιηθῇ ἡ σύνθεσή του θὰ κάνῃ τὸν γεωπολιτικὸ χῶρο τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀκαταμάχητο. Ὅσο γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος ποὺ θὰ προκαλέσῃ τὴν ἐρωτικὴ ἔνταση, εἶδος φυσικοῦ βιάγκρα, προτιμότερος εἶναι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός, συνθέτoντας τὸ ΚΚΕ  μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγή. Ὅποιος πραγματοποιήσῃ τὴν διπλὴ αὐτὴ σύνθεση, στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὸ ἐσωτερικό θὰ κερδίσῃ. Ὅποιος ἐμμείνῃ στὸν ἀντιτουρκισμὸ καὶ τὸν ἀνθεβραϊσμὸ μακροχρονίως θὰ χάσῃ. Ἔτσι ἁπλά.

Δημήτρης Κιτσίκης                     7 Σεπτεμβρίου 2012 

4 comments:

 1. Ἡ ἀνασυγκρότηση τοῦ εὐρύτερου χώρου τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀποτελεῖ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, γιά μιά ἰσορροπημένη διευθέτηση τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὄχι μόνον στήν περιοχή ἀλλά καί στήν Εὐρώπη ὁλόκληρη. Νά ἐπανέλθουν δηλαδή τά πράγματα σέ μιά κατάσταση ἀεθνίας, ἑνός πραγματικοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, πού συνειδητά καί μέ φυσικό τρόπο καλλιεργήθηκε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τήν διάλυση της Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

  Τό ΚΚΕ ὑπό κάποιες προϋποθέσεις, πού ἔχει παρουσιάσει ὁ κ. Κιτσίκης σέ ἄρθρο του στό ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ " Ἡ Σοβιετική Ἔνωση τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς", θά μποροῦσε νά κινηθεῖ σέ μιά τέτοια κατεύθυνση. Ἡ ἰδεολογία του δέν τό ἐμποδίζει. Ὄχι ὅμως μέ τήν Χρυσή Αὐγή.

  Διότι μέ βάση τά παραπάνω οἱ τελευταῖες γραμμές τῆς ἀνάρτησης εἶναι ζωτικῆς σημασίας. Ὅσοι, ὅπως τά Χρυσά Αὐγά, ἐμφοροῦνται ἀπό ἀντιτουρκισμό καί ἀνθεβραϊσμό, πέραν τοῦ πολιτικοῦ τους κρετινισμοῦ, λειτουργοῦν καθαρά ἀνθελληνικά. Ὁ Ἴων Δραγούμης, πού ὅσο τόν καπηλεύονται, ἄλλο τόσο δέν γίνεται κατανοητός ἀπό αὐτήν τήν παράταξη θά τούς ἔλεγε καταπρόσωπο " ἄνοιξτε τά μάτια σας ὦ τυφλοί καί δεῖτε τί γίνεται στ' ἀλήθεια...".

  Αὐτός ὁ περιφερόμενος θίασος ἀπό ψευτόμαγκες πού θεωρεῖ ἑλληνική μαγκιά νά χτυπάει ἀδὐναμους μετανάστες, ἐνῷ σάν δειλός νταῆς κάνει ὅτι δέν βλέπει τίς διάφορες μαφίες κάθε ἐθνικότητας ( ἀλβανική κ.λπ.) πού δροῦν ἀνενόχλητες, ἀδυνατεῖ νά καταλάβει ὅτι ἑλληνισμός καί ἐθνικισμός δέν εἶναι ἁπλά ἔννοιες διάφορες, ἀλλά κάτι πολύ περισσότερο. Εἶναι ἔννοιες ξένες μεταξύ τους. Ὅσο αὐτό δέν τό καταλαβαίνουν, θά λειτουργοῦν ὅπως καί τώρα. Ὡς μπράβοι τοῦ συστήματος.

  ReplyDelete
 2. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο σκέλος του κειμένου, το οποίο περιγράφεται συνοπτικά αλλα περιεκτικά στην τελευταία φράση του "Ὅποιος ἐμμείνῃ στὸν ἀντιτουρκισμὸ καὶ τὸν ἀνθεβραϊσμὸ μακροχρονίως θὰ χάσῃ. Ἔτσι ἁπλά.".
  Η άποψη του κου Κιτσίκη πάνω στο θέμα ειναι πραγματικά πρωτοποριακή
  και βεβαίως ωφέλιμη για τα Ελληνικά και όχι μόνο συμφέροντα οχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή,αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το όλο θέμα όμως
  βρίσκει εμπόδιο σε ενα ζήτημα φλέγον και όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται και ανυπέρβλητο. Το πρόβλημα αυτό είναι η παιδεία.
  Όσο ο κόσμος έχει έλλειψη παιδείας ιδίως σε θέματα γεωπολιτικής και
  ορθής ιστορικής γνώσης και κριτικής ικανότητας,αυτός ακριβώς ο
  αντιτουρκισμός και αντιεβραισμός θα συνεχίσουν να υπάρχουν εσαεί.
  Το αμέσως επόμενο πρόβλημα που προκύπτει είναι το γεγονός οτι αυτή
  ακριβώς η απόλυτη έλλειψη παιδείας,τουλάχιστον για τον περισσότερο κόσμο, καλλιεργείται εμπεριστατωμένα απο τις εκάστοτε κυβερνήσεις
  του τόπου με απόλυτη συνέπεια και με ποικίλους τρόπους. Θα τολμούσα να πω οτι το σχέδιο του Κίσινγκερ βαίνει αρίστως....Το πως θα επέλθει
  η αντιστροφή αυτής της κατάστασης είναι ένα ερώτημα που χρήζει άμεσης
  απάντησης αλλά ταυτόχρονα και ριζικών αλλαγών.

  ReplyDelete
 3. Δεῖτε προσεκτικὰ τὸ βίντεο "Μικρασιατικὴ Καταστροφή", προσφορὰ τῆς ἐφημερίδος Κυριακάτικη Δημοκρατία, τῆς 9ης Σεπτεμβρίου 2012, τῆς National Geographic καὶ θὰ καταλάβετε γιατί ἡ κυρία Ῥεπούση ἔγραψε γιὰ συνωστισμὸ στὴν ἀποβάθρα τῆς Σμύρνης τὸ 1922. Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
 4. «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει», ἑὰν τὸ δόγμα αὐτὸ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοῦς Ἕλληνες καὶ μόνον! Ἀς εἴμεθα εἰλικρινεῖς. Αὐτὴ ἡ «συνεργασία» φαντάζει ἰδεατὴ καὶ παραμένει στὸ ἐπίπεδον τοῦ ἰδεατισμοῦ. Διότι οἱ ἄλλες φυλὲς τῆς περιοχῆς οὔτε ἔχουν, οὔτε πρόκειται νὰ ἀποκτήσουν τὴν κοσμοϊστορικὴν ἀντίληψιν ποὺ ἀπαιτείται γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν τέτοια ὁράματα. Ἀντιθέτως δέ, μισοῦν καὶ ἀπεχθάνονται τοὺς Ἕλληνες καὶ κάμουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψουν, διότι ἐκείνοι γνωρίζουν καλῶς, ὅτι εἴμεθα οἱ μόνοι νόμιμοι ἰδιοκτήτες τῆς Αὐτοκρατορίας...

  ReplyDelete