Sep 14, 2012

17 - Τὸ ΚΚΕ τὸ 2012: ἕνα ὑπέροχο κεφάλι μὲ πήλινα πόδια


17 - Τὸ ΚΚΕ τὸ 2012: ἕνα ὑπέροχο κεφάλι μὲ πήλινα πόδια

Χρειάσθηκε ἡ ἄνοδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μετὰ τὶς δεύτερες ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ τὸ θλιβερὸ γεγονός. Ἐνῷ ὑπὸ τὴν Ἀλέκα Παπαρήγα τὸ ΚΚΕ, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου, εἶχε προβῆ σὲ μία ἐντυπωσιακὴ ἀνάκαμψη, ἐπιστρέφοντας στὴν ἰδεολογικὴ ὀρθοδοξία, συνάμα ἐκουβάλησε μαζί του καὶ τὴν λάθος ἀνάλυση τοῦ Μεσοπολέμου ὅσον ἀφοροῦσε τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό. Ὄχι, ἡ ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ δὲν εἶχε κατασκευασθῆ ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ γιὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὸν κομμουνισμὀ καὶ τὰ δύο περίφημα ἀντιναζιστικὰ ἔργα: τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Μπρέχτ, Ἀρτοῦρο Οὔι, ποὺ παρουσίαζε τὸν Χίτλερ ὡς  Ἄλ Καπόνε τοῦ ὑποκόσμου καὶ τὸ φὶλμ τοῦ Τσάρλυ Τσάπλιν, Ὁ Δικτάτωρ, ποὺ ἔβαζε ἐπὶ σκηνῆς ἕναν τσαρλατάνο, διεστρέβλωσαν τελείως τὴν σωστὴ ἐκτίμηση τῆς μικροαστικῆς ἐπαναστατικῆς αὐτῆς ἰδεολογίας, ἐκτίμηση ποὺ ἔκαμε ἰδική του καὶ ἡ φιλελεύθερη μεγαλοαστικὴ τάξη γιὰ νὰ πλήξῃ καὶ τοὺς δύο ταξικοὺς ἐχθρούς του, τὸν ναζισμὸ ἀλλὰ καὶ τὸν κομμουνισμό. Ὄχι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν εἶναι ὑπόκοσμος. Εἶναι ἕνα αὐθεντικὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα ποὺ μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει προδόσει τὶς ἀρχές του. Χρησιμοποιεῖ βία ὅπως κάθε ἐπαναστατικὸ κίνημα ἐξ ὁρίσμου κάνῃ, χρησιμοποιεῖ ὑλικὴ βοήθεια πρὸς τὸν  λαὸ μὲ συσσίτια, ὄχι μόνον ὅπως ὀρθῶς κάνουν οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι, ἀλλὰ καὶ ὅπως ὀρθῶς ἔκαμε τὸ ΕΑΜ μὲ τὴν ὀργάνωσή της Ἀλληλεγγύη στὴν Κατοχή, καὶ ποὺ ἀμέλησε νὰ κάνῃ τὸ σημερινὸ ΚΚΕ. Δὲν ἀναγνωρίζει τὸν νόμο καὶ τὴν «δημοκρατία» τοῦ ἀστικοῦ κράτους ὅπως κάθε ἐπαναστατικὸ κίνημα πράττει (βλέπε «τὸ δίκαιο τοῦ ἐργάτη» τοῦ ΚΚΕ) καὶ ἀντιπροσωπεύει μία μικροαστικὴ τάξη μικροκαταστηματαρχῶν καὶ μικροϊδιοκτητῶν ἀγροτῶν, ἀπείρως πολυπληθέστερη ἀπὸ τὴν φθίνουσα ἑλληνικὴ ἐργατικὴ τάξη, σὲ μία χώρα ὅπου ἡ εἴσοδός μας στὴν ΕΕ κατέστρεψε ὁλοσχερῶς τὴν ἐγχώρια βιομηχανία της, καὶ ἀπὸ τὸ λούμπενπρολεταριάτο τῶν λαθρομεταναστῶν.
Δημήτρης Κιτσίκης             15 Σεπτεμβρίου 2012

4 comments:

 1. Τό σχόλιο βγῆκε μεγάλο καί δέν χωράει, τό σπάω λοιπόν σε δυό κομάτια. Δεν το ἔχω ἐξαντλήσει, ἴσως τό ἐπαυξήσω και ὡς μελλοντική ἀνάρτηση στο ἱστολόγιό μου, μιά και το θέμα εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον. …

  Στὸν τίτλο τῆς ἀνάρτησης συμφωνῶ πλήρως. Ἔχω κάποιες ἐνστάσεις ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο.

  Τήν «κακοδαιμονία» τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀριστερᾶς καὶ τοῦ ΚΚΕ εἰδικώτερα, τὴν ἔχω ἀναπτύξει μαζί μέ τήν ἱστορική προέλευσή της ἐκτενέστερα. http://katotokerdos.blogspot.gr/2012/05/blog-post_30.html

  Περὶ τῆς βαθυτάτης ἱστορικῆς σχέσεως μεταξὺ φιλελευθερισμοῦ ἀφ’ ἑνὸς καὶ κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ ἀφ’ ἑτέρου εἶχα ἀναφερθεῖ στὴν ἀνάρτηση http://katotokerdos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_28.html ( ἡ φιλοσοφία τοῦ λιμπεραλισμοῦ). Προφανῶς καί ὁ φασισμός δέν εἶναι κατασκεύασμα τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀλλά « παιδί» του ὅπως καί ὁ κομμουνισμός.

  Στὴν Ἑλλάδα ὅμως, ὅπου δὲν ὑπῆρξαν ἀνάλογες ἱστορικὲς διαδικασίες γιὰ τὴν δημιουργία τάξεων πού νὰ ἐκφράζουν τὶς ἀνωτέρω δυτικόφερνες ἰδεολογίες, παρατηροῦμε τὸ ἑξῆς: Πρῶτον, ἀντὶ ἀστικῆς τάξης πού νὰ παράγει πλοῦτο - ἐκμεταλλευόμενη την ἐργατική δύναμη - , ἔχουμε ἕνα συνοθύλευμα παρασίτων καὶ κομπραδόρων πού λυμαίνονται τὸ δημόσιο ταμεῖο, δεύτερον ἀντὶ γιὰ ἐργατικὴ τάξη ἔχουμε ἕνα σύνολο ἀπὸ εἵλωτες μὴ συνειδητοποιημένους πού ἔχουν μάθει νὰ ζητιανεύουν μὲ τὴν μορφὴ ἀπεργιῶν, καὶ ἀντὶ γιὰ τάξη μικροαστῶν ὑπάρχει ἕνας ὄχλος καταφερτζήδων φοροφυγάδων, τηλεθεατῶν ἤ θαμώνων νυχτερινῶν κέντρων και γηπέδων, παραπονιάρηδων, κακομοίρηδων, λιγούρηδων ἢ λουφαδόρων, πού ἀλλοιθωρίζει πρὸς τοὺς πρώτους ( « ἀστούς» ) καταφερόμενοι ἐναντίον τῶν δεύτερων ( «ἐργάτες»).

  Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν εἶναι ὑπόκοσμος, καὶ ὅτι δυνάμει μπορεῖ νὰ ἐκφράσει αὐτὸ πού συνηθίζεται να ἀποκαλεῖται μικροαστικὴ τάξη. Ὅτι χειρότερο δηλαδή. Αὐτός ὁ ὄχλος πού προηγουμένως περιέγραψα ὄχι μόνον δέν διαθέτει τίποτα ἐπαναστατικό μέσα του, ἀντιθέτως τό μόνο πού ἐπιθυμεῖ διακαῶς, εἶναι ἡ συντήρηση τοῦ ὑπάρχοντος.

  Δὲν ἀντιλαμβάνομαι ὅμως γιατί ἡ βία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς θεωρεῖται ἐπαναστατική. Ἐπαναστατικὴ ἔναντι τίνος; Ο ΕΑΜ ΕΛΑΣ ἔδρασε βίαια ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ καὶ τῶν ντόπιων δωσιλόγων. Οἱ βίαιες ἐνέργειες τῆς 17Ν μπορεῖ σὰν ἀπομονωμένες νὰ ἦταν ἀναποτελεσματικές, οἱ στόχοι της ὅμως εἶχαν πολιτικὴ ταυτότητα, σὲ κάθε περίπτωση ἀντιπροσώπευαν σύμβολα τοῦ συστήματος. Ποιὰ εἶναι τὰ στηρίγματα τοῦ καθεστῶτος κατὰ τῶν ὁποίων ἐπιτίθεται βιαίως ἡ Χ.Α.; Βλάπτεται ὁ καπιταλισμὸς ἤ το σύστημα ἐξουσίας μὲ ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀδύναμων λαθρομεταναστῶν; Ἐπικαλούμενη μάλιστα τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τῶν νόμων τοῦ τριτοκοσμικοῦ καπιταλιστικοῦ κράτους περὶ μετανάστευσης καί χρηστῆς διοίκησης;

  ReplyDelete
 2. Ἡ βία τῆς Χ.Α. πέραν τῆς ἀνανδρίας πού τὴν χαρακτηρίζει, μπορεῖ νὰ παρομοιασθεῖ μὲ τὴν βία καὶ τὴν ἀμορφωσιὰ χουλιγκάνων στὰ γήπεδα.Ἡ ἐπαναστατικὴ βία, ἡ ἴδια ἡ ἐπανάσταση, προϋποθέτει ἐκτὸς τῶν ἄλλων, πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ἰδεολογικὴ καθοδήγηση. Ὑφίσταται κάτι τέτοιο σὲ αὐτὴν τὴν ὀργάνωση; Βέβαια, ἡ πνευματικὴ ἀνεπάρκεια εἶναι ἴδιον του ἑλλαδικοῦ χώρου, ἀπὸ ἄκρον σὲ ἄκρο τοῦ ὅλου πολιτικοῦ φάσματος.

  Ὅσον ἀφορᾷ στά συσσίτια, νομίζω συγκρίνονται καταστάσεις ἀνόμοιες. Στήν Κατοχή ὁ λαός τῶν πόλεων λιμοκτονοῦσε, σήμερα ὄχι. Τὰ συσσίτια τοῦ ΕΑΜ ΕΛΑΣ -ἐδῶ ἄν και ἀποσπασματικά, ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι γιά τήν λιμοκτονία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἐξ ἴσου ἄν ὄχι περισσότερο ὑπεύθυνος, ἀπό τούς Γερμανούς ἦταν ὁ ἀγγλικός ἀποκλεισμός - ἐξυπηρετοῦσαν ἕναν ὁλόκληρο λαὸ πού βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὴν μπότα γερμανῶν καὶ δωσιλόγων τῶν ὁποίων οἱ σημερινοὶ ἰδεολογικοὶ ἀπόγονοι -χρυσαυγίτες τὸ παίζουν ἀντιστασιακοί. Τὰ συσσίτια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι καθαρά ἐπικοινωνιακά, ἀποκλείοντας τοὺς λαθρομετανάστες καὶ ἀνάγοντας ἕναν ἀνιστόρητο φυλετισμὸ σὰν πρωταρχικὸ κριτήριο δίνουν χέρι βοήθειας στὸν καπιταλισμό, διαιρῶντας ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ στραφεῖ, δυνάμει, ἐναντίον του.

  Ἡ βία καὶ ἡ δράση τῆς Χ.Α. θεωρῶ ὅτι συντελεῖ σὲ σύγχυση, ἀνώδυνη ἐκτόνωση καὶ ἀποπροσανατολισμό.Ἡ βία καὶ ἡ δράση τῆς Χ.Α. στεροῦνται παντελῶς πολιτικοῦ περιεχομένου καὶ στόχευσης. Λόγῳ τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ κενοῦ εἶναι πανεύκολα χειραγωγίσιμη ἀπὸ τὴν ἐξουσίa, ἀσχέτως τοῦ ἄν προδίδῃ τίς ἀρχές της ἤ ὄχι. Ἄν δέ αὐξήσῃ τά ποσοστά της τό πολύ πολύ νά δοῦμε ἕνα πολύ πιό κακόγουστο ΠΑΣΟΚ ἀπό ἐκεῖνο τοῦ Ἀνδρέα.

  ReplyDelete
 3. Ὁ Zaratustra ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὅτι οἱ δυτικογενεῖς ἰδεολογίες ἐφαρμόζονται σὲ μία τριτοκοσμικὴ καπιταλιστικὴ Ἑλλάδα. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ ΚΚΕ. Κοινωνικὲς τάξεις ὅμως ὑπάρχουν καὶ στὶς τριτοκοσμικὲς κοινωνίες. Ὅτι ὁ φασισμός καὶ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ὑπῆρξαν ἐπαναστατικὰ κινήματα στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη τοῦ Μεσοπολέμου, νομίζω ὅτι τὸ ἀνέλυσα ἐπαρκῶς στὸ βιβλίο μου, "Ἡ τρίτη ἰδεολογια καὶ ἡ Ὀρθοδοξία" (Ἑστία). Ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΕ, ἀντιγράφουν ἐπακριβῶς τὶς ἀντίστοιχες δυτικὲς ἰδεολογίες συνεπῶς εἶναι τοὐλάχιστον θεωρητικά, ἐπαναστατικές.Τὸ ἀκραῖο ἀντικομμουνιστικὸ ἄρθρο τοῦ Στεφάνου Κασιμάτη στὴν Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς 16-9-2012, "Ἡ εὐκαιρία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιὰ τὴν δημοκρατία" ζητᾷ ἀνοικτὰ νὰ κηρυχθοῦν ἐκτὸς νόμου Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ, ἀκόμη καὶ τὸ Σύριζα! Θέλει δηλαδὴ ἐπιβολὴ φιλελεύθερης δημοκρατίας, ἄλλως ἀστικὴ δικτατορία. Ὅσο γιὰ τὰ συσσίτια, τὸ ΕΑΜ δὲν τὰ προώριζε γιὰ τοὺς κατακτητὲς καὶ τοὺς συμμάχους τους. Σωστά, ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν ἐννοεῖ νὰ θρέψῃ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ ἔχουν κατακτήσει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν καταστρέφουν, ἔστω καὶ ἄθελά τους καὶ ποὺ τὸ συμφέρον ὅλων μας εἶναι νὰ ἐκδιωχθοῦν. Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
 4. Ἡ σημερινή ἀπάντηση τοῦ Νίκου Μπογιόπουλου ( Ριζοσπάστης ) στό ἄρθρο τοῦ Στέφανου Κασιμάτη

  http://www1.rizospastis.gr/columnPage.do?publDate=20/9/2012&columnId=1821

  ReplyDelete