Aug 9, 2015

223 - Ἡ συμβολὴ τῆς «Ἐλεύθερης Ὥρας» στὴν οἰκοδόμηση τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ῥόλος τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη

223 - Ἡ συμβολὴ τῆς «Ἐλεύθερης Ὥρας» στὴν οἰκοδόμηση τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ ῥόλος τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη

Ἡ Ε.Ω. ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονος Δρα Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη ἔχει πλέον κατευθυνθῇ, μόνη μεταξὺ τῶν ἐφημερίδων τοῦ ἡμερησίου τύπου, στὴν προβολὴ τῆς πολυδιάστατης σκέψεως σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μονοδιάστατη σκέψη τῶν λοιπῶν ἐφημερίδων. Ἔτσι, ἀναδημοσιεύει χωρὶς περικοπές, ἄρθρα ἀπὸ διάφορα μπλὸγκ,  μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν συγγραφέων τους, ὅπως τὰ ἰδικά μου ἄρθρα ἤ τὰ ἄρθρα τοῦ Δημήτρη Καζάκη, δίπλα σὲ ἄλλα μὲ τελείως διαφορετικὸ περιεχόμενο, τῶν ὁποίων περιεχόμενο ἐγὼ προσωπικῶς διαφωνῶ.

Ὁ στόχος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ ποὺ προωθῶ στὴν χώρα μας, μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντινίδη, εἶναι νὰ ἐξαλείψουμε ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας τὴν πρόθεση «ἀντί», ἀλλὰ καὶ τὸ «νεό», ἤ τὸ «μετά». Ἡ ἰδεολογία τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ δὲν ἔχει νόημα νὰ ὁρίζεται σὲ σχέση μὲ τὴν ἰδεολογία τοῦ ἀντιπάλου, ὡς ἀντικομμουνισμὸς ἤ ἀντιφασισμός. Ἐπιπλέον, κάθε μία ἀπὸ τὶς τρεῖς ταξικὲς ἰδεολογίες τοῦ φιλελευθερισμοῦ (τῆς ἀστικῆς τάξεως), τοῦ φασισμοῦ (τῆς μικροαστικῆς τάξεως τῶν μικρομεσαίων) καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (τῆς ἐργατικῆς τάξεως) στὸν δίαβα τῶν σχεδὸν δυόμισυ αἰώνων ὑπάρξεώς τους, τὶς ὁποῖες ἐγὼ ἀναβιβάζω στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1789, παραμένει στὸν κεντρικὸ πυρῆνα της ἡ ἴδια, συνεπῶς ὁ χαρακτηρισμὸς π.χ. τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς νεοφιλελευθερισμοῦ ἤ μεταφιλελευθερισμοῦ, προδίδει προχειρότητα σκέψεως κουλτουριαραίων καὶ ὄχι σοβαρῶν διανοουμένων.

Ἡ προσπάθεια τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ εἶναι νὰ πείσῃ τὶς δύο ἰδεολογίες τῶν ἄκρων, τὸν φασισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό, νὰ συνεργασθοῦν κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου», δηλαδὴ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, γιὰ νὰ τὸν ἐξουδετερώσῃ. Φυσικὰ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ μία τέτοια συνεργασία πρέπει νὰ ἀποφευχθοῦν ἑκατέρωθεν οἱ κατηγορίες καὶ οἱ ὕβρεις καὶ εἰδικὰ ὁ ἀντικομμουνισμός (τὰ «κομμούνια») καὶ ὁ ἀντιφασισμός (τὰ «φασιστόμουτρα»).

Ὁ Δημήτρης Καζάκης τοῦ ΕΠΑΜ, ὁ ὁποῖος ἐπανείλημμένως ἐξῆρε στὸ παρελθὸν τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ θέση τοῦ κομμουνιστοῦ πατέρα μου Νίκου Κιτσίκη, σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο, «Ἀπὸ ποῦ παίρνει γραμμὴ ὁ κ. Κουτσοῦμπας καὶ ὁ Περισσός;» ποὺ ἀνεδημοσιεύθη στὴν Ε.Ω. περιπίπτει στὸν ἀντικομμουνισμό, ἰδίως μὲ τὸν ἀπαράδεκτο ὑπαινιγμὸ ὅτι τὸ ΚΚΕ παίρνει γραμμὴ ἀπὸ σκοτεινοὺς κύκλους, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀναμενομένη ὀργίλη ἀπάντηση τοῦ «Ῥιζοσπάστη» κατὰ τοῦ «μπαρουφολόγου Δ.Καζάκη» καὶ τὴν ἀπαράδεκτη ἀνταπάντηση τοῦ Καζάκη γιὰ τὸν «κ.Κουτσοῦμπα καὶ τὴν παρέα του»!

Ἐξ ἴσου ἀπαράδεκτη εἶναι ἡ στάση τῶν Τσιπρικῶν τοῦ Σύριζα, πρώην μελῶν τοῦ ΚΚΕ ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν προσήλωση τοῦ ΚΚΕ στὸν κομμουνισμὸ ἐπειδὴ ἐξεδιώχθησαν στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὴν Ἄλμα Μάτερ τους καὶ τὸ τιτλοφοροῦν «Κ»ΚΕ, ἐνῷ αὐτοὶ σαφῶς ἐγλίστρησαν πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία, δηλαδὴ πρὸς τὸν ἀριστερὸ βραχίονα τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ.

Προσωπικὰ πάντα ἠρνήθην νὰ καταφύγω στὸν ἀντικομμουνισμό, ὄχι μόνον λόγῳ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς κομμουνιστὲς γονεῖς μου ἀλλὰ ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι ὁ ἀντικομμουνισμός -ὅπως καὶ ὁ ἀντιφασισμός- ἐξυπηρετεῖ σὲ τελευταία ἀνάλυση τὰ σχέδια τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 9 Αὐγούστου 2015

14 comments:

 1. Ἀπὸ πότε ἡ κριτικὴ στὴν αὐλὴ τοῦ Περισσοῦ καλεῖται ἀντικομμουνισμός; Ἴσως ἀπὸ τότε πού ἡ κριτικὴ στὸ ἰσραηλινὸ κράτος καλεῖται ἀντισημιτισμός…Εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ τὴν κατεδάφιση τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου ( ὅπως ἐγὼ ἢ ἐσεῖς ) εἶναι ἀνθέλληνας. Λογικὴ γαϊδάρου…

  Δημιουργεῖτε συστηματικὰ ἐντυπώσεις γιὰ νὰ κτίσετε τὰ ἐπιχειρήματά σας. Ἀπὸ ποῦ ὑποτίθεται ὅτι ἡ κυβέρνηση Σύριζα εἶναι κομμουνιστική, ὅπως ἰσχυρίζεσθε σέ προηγούμενη ἀνάρτηση; Καλυμμένη σοσιαλδημοκρατία εἶναι, μόνον πού δὲν κρύβεται κάτω ἀπὸ κομμουνιστικὸ μανδύα ὄπως ὁ Περισσός. Τὴν δὲ κωλοτούμπα, πού ἀπεκάλυψε τά σοσιαλδημοκρατικά της χαρακτηριστικά, τὴν ἔκανε ἅμα τῇ ἀναλήψει τῆς ἐξουσίας. Ὅπως καὶ ὅλα τὰ κόμματα ἐξουσίας ἐξ ἄλλου. Στήν Ἑλλάδα γιά ἕνα λόγο παραπάνω, ἀφοῦ μετά τό 1821 ἡ ἐξουσία εἶναι δοτή ἔξωθεν καί ὁ νεοέλληνας ἕνας μίζερος λαός -πολτός. Καὶ ἡ ΧΑ καὶ ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ νὰ ἦταν κυβέρνηση ἀνάλογη συμφωνία θὰ ὑπέγραφαν. Ἡ κωλοτούμπα εἶναι ἴδιον τῆς ἐξουσίας. Τὸ «Κ»ΚΕ εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν κόμμα πού ἀπαρνήθηκε τὴν ἰδεολογία του προτοῦ στρογγυλοκάτσει στὴν ἐξουσία. Ἀπὸ πότε ὅμως ἕνα κόμμα ἐπιδοτούμενο ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε. αὐτοαποκαλεῖται κομμουνιστικό ἀντί νά ἀποσύρεται ἀπό τά ἀντίστοιχα κοινοβούλια; Ποῦ χάθηκε ὅμως ἡ τσίπα γιὰ νὰ τὴν βροῦν οἱ ἐπαῖτες τοῦ Περισσοῦ;

  Λέτε ὅτι θέλετε νὰ ἐξαλείψετε τὴν πρόθεση « ἀντὶ –» ἀλλὰ τὴν χρησιμοποιεῖτε βάζοντας την στὸ στόμα ἄλλων, χωρὶς καλὰ καλὰ νὰ ἐξηγεῖται τὸν λόγο. Χρεώνετε στὸν Καζάκη, καὶ σὲ ἄλλους, ἀντικομμουνισμὸ μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ στηρίξετε τὴν θέση τοῦ «Κ»ΚΕ. Καί τί λέει ὁ Καζάκης; Λίγο πολύ τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν λέει ὄτι λέτε ἐσεῖς για τον Τσίπρα…Ἐσεῖς λέτε τον Τσίπρα προδότη, ὁ Καζάκης τό «Κ»ΚΕ. Καί οἱ δυό σας ἀπαράδεκτοι, ἀλλά ποῦ διαφωνεῖτε;

  Γιὰ ὁλοκληρωμένα συμπεράσματα παραθέτω τοὺς συνδέσμους μὲ τὰ 2 ἄρθρα τοῦ Καζάκη. Ὅποιος ἀνακαλύψει πού κρύβεται ὁ ἀντικομμουνισμὸς νὰ μοῦ τὸ πεῖ καὶ ἐμένα…

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/07/blog-post_26.html

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/08/blog-post.html


  Μέ τούς χαρακτηρισμούς του διαφωνῶ ἀλλά σέ ὅσα πολιτικά σούρνει ὁ Καζάκης στὸ «Κ»ΚΕ ν’ ἁγιάσει τὸ στόμα του. Γράφοντας ὅτι ὁ Καζάκης «…περιπίπτει στὸν ἀντικομμουνισμό…», ἐνῷ στὴν προηγούμενη γραμμὴ γράφετε ὅτι « …ἐξῆρε στὸ παρελθὸν τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ θέση τοῦ κομμουνιστοῦ πατέρα μου Νίκου Κιτσίκη…» δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι σήμερα ὁ Καζάκης ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ θέση τοῦ Νίκου Κιτσίκη. Φυσικὰ κάτι τέτοιο εἶναι τελείως ἀνυπόστατο, πολὺ ἁπλὰ τὸ «Κ» ΚΕ ( μὲ πάρα πολλὰ εἰσαγωγικά…) μὲ τὴν προκλητικὴ ἀδιαφορία καὶ ἀδράνεια σὲ συνδυασμὸ μὲ ἕναν ἀκατάσχετο, ἐπιφανειακὸ καὶ ἀνέξοδο ἀντιευρωπαϊσμὸ λειτουργεῖ καταλυτικὰ ὑπὲρ τῆς Ε.Ε.

  ΥΓ. Μήν εὐτελίζετε τήν κριτική στό «Κ»ΚΕ ὡς ἀντικομμουνισμό. Συμβάλλετε σέ μιά ἰδιόμορφη λογοκρισία, ἡ ὁποία ὄντως βοηθάει τόν φιλελευθερισμό. Ἐξ ἄλλου δὲν ἔχετε μόνον ἐσεῖς συγγενεῖς μέλη τοῦ ΚΚΕ ( ἐδῶ χωρὶς εἰσαγωγικὰ γιατί πρόκειται γιὰ τὸ παλιὸ ΚΚΕ). Ἔχουμε καὶ ἐμεῖς συγγενεῖς πού πολέμησαν στὶς τάξεις τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τοῦ ΔΣ, καὶ ἢ σκοτώθηκαν ἢ ἔζησαν καὶ ἔγραψαν βιβλία γιὰ τὸ τί ἔζησαν τίς ἡμέρες ἐκεῖνες. Ἀφῆστε μας νὰ τούς σεβόμαστε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸν δικό μας τρόπο καί νά βάζουμε ὅσα εἰσαγωγικά θέλουμε. Ἐξ ὅσων γνωρίζω ἂν ζοῦσαν σήμερα θὰ μούτζωναν μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια ὅταν θὰ πέρναγαν ἔξω ἀπὸ «τὸ σπίτι τοῦ λαοῦ» στήν λεωφόρο Ἡρακλείου …Ἐσεῖς πόσο σίγουρος εἶστε ὅτι δέν θά ἔκαναν τό ἴδιο οἰ γονεῖς σας;;;

  ReplyDelete
 2. "ἕνα κόμμα ἐπιδοτούμενο ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε. αὐτοαποκαλεῖται κομμουνιστικό ἀντί νά ἀποσύρεται ἀπό τά ἀντίστοιχα κοινοβούλια;"
  Τὸ σχόλιό σου Ζαρατοῦστρα εἶναι πλούσιο σὲ ἐπιχειρήματα καὶ θὰ ἐχρειάζετο πολὺ συζήτηση καὶ πολλὲς κόλλες χαρτιοῦ γιὰ νὰ ἀπαντηθῇ. Ἐδῶ ἐπικεντρώνομαι στὴν παραπάνω φράση σου. Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι ἕνα ἐπαναστατικὸ κόμμα δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν τακτικὴ νὰ εἰσέλθη εἰς τὴν οίκία τοῦ ἐχθροῦ, δηλαδὴ τὸ Κοινοβούλιο, ἐφ'ὅσον ὁ ἐχθρὸς τοῦ τὸ ἐπιτρέπει, γιὰ νὰ φάῃ τὴν σοῡπα του καὶ κατόπιν αὐτοῦ νὰ προσπαθήσῃ νὰ τὸν πνίξῃ. Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Αὐτὴν τὴν τακτικὴ τὴν θεωρῶ ἐπαναστατικῶς θεμιτή. Βεβαίως μία τέτοια τακτικὴ δὲν ἀποκλύει καὶ ἐξωκοινοβουλευτικὴ ὀργάνωση μὲ παραστρατιωτικὲς δυνάμεις καὶ ἐτοιμασία βίαιης καταλείψεως τῆς ἐξουσίας (Βλέπε τὴν Σὶν Φέϊν στὴν Ἰρλανδία). Δυστυχῶς τὸ ΚΚΕ ἔχει ἐγκαταλείψει τὸ δεύτερο σκέλος τακτικῆς τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων καὶ περιορίζεται στὸ πρῶτο σκέλος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀφαιρῇ ἀπὸ τὴν φαρέτρα του τὸ δηλητηριῶδες βέλος ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ θανατώσῃ τὸν ἐχθρό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. "...Δυστυχῶς τὸ «Κ»ΚΕ ἔχει ἐγκαταλείψει τὸ δεύτερο σκέλος τακτικῆς τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων καὶ περιορίζεται στὸ πρῶτο σκέλος μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀφαιρῆ ἀπὸ τὴν φαρέτρα τοῦ τὸ δηλητηριῶδες βέλος πού χρειάζεται γιὰ νὰ θανατώση τὸν ἐχθρό..."

  Σὲ πολὺ μικροτέρας ἐκτάσεως καί ἐντάσεως κωλοτοῦμπες ( π.χ. Σαμαρᾶς, Τσίπρας ), δὲν τσιγκουνεύεστε τὸν ἀμετροεπῆ χαρακτηρισμὸ «προδότης». Ἤ μήπως ἀνησυχεῖτε πῶς θά χαρακτηρισθεῖτε ἀπό τόν Περισσό;

  Δὲν θὰ ἐπιμείνω νὰ μιλήσετε γιὰ τὴν ταμπακέρα δηλαδὴ ἀπὸ πότε ἡ κριτικὴ στὸ «Κ»ΚΕ εἶναι ἀντικομμουνισμός; Διότι καὶ στὸ παρελθὸν ἀρνηθήκατε νὰ παραδεχθεῖτε τὰ χονδροειδῆ ψέμματα τοῦ «Κ»ΚΕ, ψέμματα πού ἀπέδειξα κατόπιν ἐρωτήματός σας ( ἐδῶ )

  Ὁ χαρακτηρισμὸς « ἀντικομμουνιστὴς» γιὰ τὸν Καζάκη, καὶ τὸν κάθε Καζάκη, ὅταν προέρχεται ἀπὸ τὰ πολιτικὰ ρετάλια τοῦ Περισσοῦ, ἀποτελεῖ τίτλο τιμῆς…

  ΥΓ. Ἑτοιμαστεῖτε προσεχῶς γιὰ τὸ νέο ἐπεισόδιο πολιτικοῦ σουρεαλισμοῦ παραγωγῆς Περισσοῦ. Τὴν ἔμμεση χεῖρα βοηθείας στὸν Τσίπρα, ἐκτοξεύοντας λάσπη γιὰ ἀντικομμουνισμὸ στὸ κόμμα Λαφαζάνη… Γέλιο μέχρι δακρύων…

  ReplyDelete
 4. Ζαρατοῦστρα, δὲν ἀνησυχῶ πὼς θὰ χαρακτηρισθῶ ἀρνητικὰ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ στόχος μου εἶναι ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός, σὲ ἀντίθεση ὑποθέτω ἀπὸ τὶς ἰδικές σου ἐπιδιώξεις, δὲν βάζω λάδι στὴν φωτιά. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲν ἐπικρίνω καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄν κατάλαβα καλά προκρίνετε τήν πολιτική ὀρθότητα ἔναντι ΚΚΕ καί ΧΑ...ἀλλά κάνετε σφοδρή κριτική στόν φιλελευθερισμό...

   Δικιά μου ἐπιδίωξη εἶναι νά μήν ἀκυρώνεται ἡ σκέψη, τομέας στόν ὁποῖο τό "Κ"ΚΕ ( καί ὄχι μόνον ...) ἔχει διαπρέψει. Νομίζω πρέπει νά εἶναι τό μοναδικό παγκοσμίως κομμουνιστικό κόμμα χωρίς πνευματική παραγωγή ...Χωρίς λάδι στή φωτιά, μέ καλλωπισμό καί χωρίς σφαιρική ἀνάδειξη τῶν πεπραγμένων του τό "Κ"ΚΕ θά παραμείνει κόμμα παραγωγῆς σκλάβων...

   Delete
 5. Μετὰ ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια, ἀρέσει δὲν ἀρέσει, ἕνα εἶναι τὸ Κόμμα, ὅπως ἔλεγε ὁ Φλωράκης, ὅπως μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη. Ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι αἱρέσεις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τσιτάτα καί ἀφορισμοί, σερβίρισμα σανοῦ στό πόπολο ἀπό ἕναν κουτοπόνηρο "ἡγέτη" πού συνέδεσε τό ὄνομά του μέ μιά ἀπό τίς πιό μαῦρες σελίδες τοῦ ΚΚΕ, τήν συγκυβέρνηση τοῦ 89...

   Τί μοῦ θυμίσατε τώρα... τό ρεζιλίκι τοῦ Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Προόδου (εἰδικά ἐδῶ κρατᾶμε τήν κοιλιά μας ἀπό τά γέλια ) στόν ὁποῖο εἶχε πρωτοστατήσει ὁ Φλωράκης μέ τόν ἀνομολόγητο καϋμό νά καταρρεύσει τό ΠΑΣΟΚ καί νά καρπωθεῖ τίς ψήφους του. Ὀξυδερκής ἐπαναστάτης πράγματι, διάλεξε τήν συγκυβέρνηση και τήν οίκουμενική μόνο πού τά ποσοστά του στίς τρεῖς διαδοχικές ἐκλογικές ( 6/1989, 11/1989, 1990) ἀναμετρήσεις ἦταν πτωτικά ( 13,1%, 10,97%, 10,28). Ἡ ἐπαναστατική τακτική σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο....

   Delete
 6. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Ἀπὸ πότε ἡ κριτικὴ στὴν αὐλὴ τοῦ Περισσοῦ καλεῖται ἀντικομμουνισμός; »

  Σαφῶς ἡ κριτικὴ στὸν φορέα μίας ἰδεολογίας δὲν εἶναι κριτικὴ στὴν αὐτὴν ἰδεολογία. Ἀναρωτῶμαι ὅμως ποιὰ θὰ ἦταν ἡ ἀντίδρασις ἂν ἡ κριτικὴ ἐστόχευε τὸν κομμουνισμό. Γιὰ τοὺς ἀριστεροὺς ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκεία, τζιχὰντ καὶ ἰσλὰμ μαζύ.

  Τὸ ἐπικίνδυνον τῶν συλλογισμῶν ὅμως εἶναι αὐτό:

  «Εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ τὴν κατεδάφιση τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου ( ὅπως ἐγὼ ἢ ἐσεῖς ) εἶναι ἀνθέλληνας. Λογικὴ γαϊδάρου…»

  Σαφῶς ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους δὲν συμπίπτει μὲ αὐτὴν τοῦ κράτους. Καὶ ἔστω ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ τὴν κατεδάφισιν τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου (ὅπως ὁ Ζαρατούστρας καὶ ὁ κος Κιτσίκης) δὲν εἶναι ἀνθέλληνας. Ἂς ὑποθέσουμε, τὸ λοιπόν, ὅτι ἐγὼ ποὺ πιστεύω τὸ ἀντίθετο (θέλω τὸ ἑλλαδικὸ κράτος νὰ τὸ βελτιώσῳ καὶ ὄχι νὰ τὸ καταργήσῳ), εἶμαι γάϊδαρος.

  Ἂς μᾶς ὑποδείξῃ ἕνας χριστιανὸς ἐδῶ μέσα πότε ἡ Ἑλλάδα εὐτύχησε καὶ προόδευσε, ὅταν γκρέμισε τὸ ὅποιο κράτος εἶχε δημιουργήσει καὶ ἀπενεπόλησε τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσής της παραχωρώντας το σὲ ἄλλους. Ἔθνος ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέσιν νὰ αὐτοκυβερνηθῇ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ὁδεύει σὲ ἐξαφάνισιν, πολιτισμικὴν ἢ/καὶ βιολογικήν.

  Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 1981 καὶ ἐντεῦθεν συμμετέχει στὴν ΕΕ καὶ ἔκτοτε καὶ μὲ τὴν σύναψι/ἀποδοχὴ συμφωνιῶν/συνθηκῶν παραχωρεῖ κομμάτι-κομμάτι τὴν ἐθνικήν της κυριαρχία. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ δόγμα «τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι καὶ σύνορα τῆς ΕΕ» γινόμαστε μάρτυρες καθημερινῶς τοῦ κατὰ πόσον ὠφέλησε τὴν Ἑλλάδα αὐτὴ ἡ παραχώρησις κυριαρχίας στοὺς «φίλους» μας, ὅταν τὰ ἑλληνικὰ σύνορα (ἄρα καὶ τὰ εὐρωπαϊκὰ) ἀπειλοῦνται κατ' ἐξακολούθησιν μὲ τουρικὰ casus belli ἢ γίνονται σουρωτήρι ἀπὸ τὶς καθημερινὲς ὀρδὲς τῶν λαθραίων εἰσβολέων. Ἂς μὴν μιλοῦμε γιὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ προνομίου τοῦ ἐλέγχου τοῦ χρήματος ποὺ βιώνουμε ἀπὸ τὸ 2001 (καὶ ὄχι τὸ 2002 ὅπως νομίζουν οἱ πολλοὶ) στὴν κόλασιν τοῦ εὐρώ. Ὅσο δὲ γιὰ ἐπὶ μέρους τομεῖς, ὅπως ὁ ἀγροτικός, βιοτεχνικός, βιομηχανικός, κλπ. εἴδαμε καὶ ἐκεῖ τὴν προκοπὴ καὶ τὴν εὐλογία ἀπὸ τὶς ἐπιδοτήσεις, τὰ «πακέτα», τὴν Κοινὴ Ἀγροτικὴν Πολιτικὴν καὶ τὶς ποσοστώσεις, τὴν πλήρη ἀποβιομηχάνισιν τῆς πατρίδος μας. Τὴν καυτὴν περίοδο τῶν μνημονίων τὴν ἀφήνω τελείως ἀσχολίαστον.

  Τὰ παραπάνω πραγματοποιοῦνται, ὑλοποιοῦνται καὶ συμβαίνουν σὲ μία χρονικὴν περίοδον ὅπου ἡ Ἑλλὰς οἰκειοθελῶς ἔχει ἀφελληνίσει ἢ «ἀφελλαδοποιήσει» (ὅπως θέλετε πεῖτε το) τὸ κράτος της σὲ μεγάλον βαθμόν. Ἂν κυττάξωμε διαχρονικῶς πότε ἐδιοικήθη ἡ Ἑλλὰς ἢ γεωγραφικὰ μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ ἄλλους (1940-44, Τουρκοκρατία, Φραγκοκρατία) μόνο προκοπὴν δὲν εἴδαμε ἀπὸ τοὺς κατακτητές, εἴτε αὐτοὶ ἤντουσαν πολιτισμένα γουρούνια (λχ, Ἐνετοί, Γενουάτες, Ἄγγλοι, Φράγκοι) εἴτε βαρβαρικὰ κτήνη ἐξ Ἀφρασίας (Τοῦρκοι, Σαρακηνοί, Ἀραπάδες).

  Ἠθικὸν δίδαγμα: στοῦ κασίδη τὸ κεφάλι ὅλοι κάνουν τὸν κουρέα, ὅπερ μεθερμηνευόμενον, ὅταν τὰ κλειδιὰ τοῦ σπιτιοῦ σου τὰ δώσεις σὲ ἄλλους (ΕΕ) ἢ σοῦ τὰ πάρουν μὲ τὴν βία, τότε μαζὺ μὲ τὰ κλειδιὰ χάνεις καὶ τὴν παρθενιὰ τοῦ κώλου σου.

  Τὸ νὰ προτείνῃ κάποιος τὴν κατεδάφισιν τοῦ Ἑλλαδιστὰν δίχως νὰ ἀντιπροτείνῃ κάτι ἄλλο δηλώνει εἴτε ἱστορικὴ ἀσχετοσύνη εἴτε σχιζοφρένεια. Προτιμῶ λοιπὸν τὴν λογικὴν τοῦ γαϊδάρου.

  Ἂν πάλι προταθῇ ὡς ἐναλλακτικὴ λύσις νὰ μποῦμε στὸ ὑποζύγιο τῆς Τουρκιᾶς ἢ ἄλλου προστάτου, τότε ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι προδοσία, τί στὸν κόρακα εἶναι;

  ReplyDelete
 7. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Καὶ ἡ ΧΑ καὶ ἡ ΑΝΤΑΡΣΥΑ νὰ ἦταν κυβέρνηση ἀνάλογη συμφωνία θὰ ὑπέγραφαν. Ἡ κωλοτούμπα εἶναι ἴδιον τῆς ἐξουσίας.»

  Ὁ ΛΣ εἶναι κόμμα ἐξουσίας, ἐκεῖ στοχεύει, αὐτὸ πρεσβεύει. Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν δαιμονοποιῶ τὴν ἐξουσία. Ἂν εἶναι δικαία, δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα ἀπέναντί της. Ἂν εἶναι ἄδικος, ἀσφαλῶς καὶ ἔχω κάθε λόγο νὰ τὴν ἀπεχθάνομαι.

  Ἡ κωλοτούμπα εἶναι ἴδιον τοῦ δημαγωγοῦ, τοῦ ἀσυνεποῦς, τοῦ ψεύτη, τοῦ ἀπατεώνα καὶ ὄχι τοῦ ἐξουσιαστοῦ. Ἡ δαιμονοποίησις τῆς ἐξουσίας εἶναι ἴδιον τῶν ἀριστερῶν. Ἄλλο ἐξουσία καὶ ἄλλο καταπίεσις. Στὴν τελικὴ ἀποφασίστε τί θέλετε ἐπιτέλους ἐσεῖς οἱ ἀριστεροί: ἂν θέλετε νὰ κυβερνήσετε, τότε δικαίως ἔχετε πρόβλημα μὲ τὸ ΚΚΕ. Ἂν ὄχι, μιὰ χαρὰ καταγγέλλει τὸ ΚΚΕ, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

  Ἂν καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου ἔχω τὸ «προνόμιον» νὰ τὸν ὑπερασπιστῷ, κρίνῳ καὶ κατακρίνω δίχως τὰ δεσμὰ τῆς κομματικῆς ἐξαρτήσεως. Ὑποστηρίζω ἐνεργῶς τὸν ΛΣ χωρὶς νὰ εἶμαι ἐπισήμως μέλος του οἰκονομικῶς ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μου, μὲ συμμετοχή μου σὲ διάφορες δράσεις ὅπως ἡ διανομὴ τῆς ἐφημερίδος ἢ ἡ αἱμοδοσία, μὲ τὴν παρουσία μου σὲ διάφορες τοπικὲς ὀργανώσεις. Δὲν πληρώνομαι ἀπὸ τὸν ΛΣ κι αὐτὸ μοῦ δίνει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς τὰ χώνῳ, ὅταν κρίνῳ ὅτι κάνουν λάθη ἢ νὰ τοὺς στείλῳ στὸν ἀγύριστον, ἂν ὁ ΛΣ τελικῶς μᾶς πουλήσῃ.

  Ὁ ΛΣ εἶναι τὸ μοναδικὸ κόμμα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου (γιὰ νὰ μὴν πῷ τῆς πρώτης 13άδας-μέχρι καὶ τὰ κομματίδια τῶν Καβατζαφέρη καὶ μπάρμπα-Φανούρη χρηματοδοτοῦνται) ποὺ ΔΕΝ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸν Ἕλληνα φορολογούμενο. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἔχει ἀνασταλεῖ ἡ χρηματοδότησίς του, ἐπειδὴ στελέχη του κατηγοροῦνται καὶ δικάζονται γιὰ τὶς γνωστὲς κατηγορίες. Γιὰ 'μένα, ἴσως παραξενέψει ἀρκετούς αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, πολὺ ΟΡΘΩΣ δὲν χρηματοδοτεῖται ὁ ΛΣ. Αὐτὸ μᾶς χαλυβδώνει περισσότερο, ἀφοῦ ἡ ἔλλειψις χρημάτων πρέπει νὰ ἰσοσκελιστῇ μὲ κατάθεσιν προσωπικῆς προσπάθειας. Αὐτὸ μᾶς διαφοροποιεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα τὰ κόμματα (ἀναφέρομαι στὰ 13 μεγαλύτερα κόμματα καὶ κυρίως τὰ κοινοβουλευτικὰ) τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἀφοῦ ἀποδεικνύουμε ὅτι πολιτικὸ ἀγώνα κάνουμε μὲ ἐλάχιστα χρήματα ἀποκλεισμένοι παντελῶς ἀπὸ τὰ κανάλια των, κρατικὰ ἢ κρατικοδίαιτα.

  Τὸ ἂν ἀξίζῃ τὸν κόπον νὰ τρέχουμε (σὰν ἠλίθιοι θὰ ποῦν πολλοὶ) θυσιάζοντας προσωπικὸν χρόνο, οἰκονομικὸν ὑστέρημα, ἐνέργεια γιὰ νὰ στηρίξουμε τὸν ΛΣ εἶναι κάτι ποὺ θὰ τὸ κρίνῃ ὁ χρόνος. Τὸ ἂν ὁ ΛΣ ἀπὸ ἐθνικιστικὸν κόμμα μεταλλαχθῇ σὲ ἀκροδεξιόν, πρᾶγμα ποὺ ἀπεύχομαι, θὰ τὸ κρίνει ἐπίσης ὁ χρόνος.

  Οἱ περισσότεροι ἐθνικιστὲς ποὺ γνωρίζω, εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς τοῦ ΛΣ, ἔχουν ἁγνὲς προθέσεις ἀπέναντι σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε πατρίδα. Τὸ ἂν ἡ ἡγεσία πουληθῇ στὸ μέλλον, αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ γνωρίζουμε. Ἑπομένως τὸ νὰ λέμε ὅτι ἡ ΧΑ καὶ ἡ ἀνταρσύα θὰ ἔκαναν κωλοτοῦμπες εἶναι αὐθαιρεσία. Ἡ ἀνταρσύα καὶ τὸ ἐκτεταμένον δίκτυον ΜΚΟ τοῦ Κωνσταντίνου τσιμποῦν ἄφθονον κρατικὸν χρῆμα (εἰδικῶς τὰ «πακέτα φιλανθρωπίας» πρὸς λαθραίους), δὲν ὑφίστανται καθολικὸν ἀποκλεισμὸν ἀπὸ τὰ κρατικὰ καὶ ἰδιωτικὰ κανάλια, δὲν ἔχουν συρθεῖ σὲ καμιὰ δίκη ἀπὸ πολιτικοὺς ἀντιπάλους ἢ ὑπουργοὺς καὶ δὲν ἔχουν θρηνήσει νεκροὺς ἀπὸ τὸ παρακράτος.

  «Μὰ ὁ Φύσσας;», θὰ ρωτήσουν κάποιοι. Ἀκόμη κι ἂν δεχτοῦμε ὅτι τὸν Φύσσα τὸν ἐδολοφόνησε σύσσωμος ἡ ΧΑ, αὐτὴ ἠ δολοφονία μὲ αὐτὴν τὴν παραδοχὴν δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα ἐνεργοποιήσεως κρατικοῦ ἢ παρακρατικοῦ μηχανισμοῦ. Ὁ Ρουπακιᾶς σαπίζει μιὰ χαρὰ στὴν φυλακήν καὶ ὁ ΛΣ ἔχει καθίσει στὸ σκαμνί. Ἀντιθέτως, ἡ δολοφονία τῶν Καπελώνη καὶ Φουντούλη ἔγινε κατ' ἐντολὴν τοῦ σαμαρικοῦ παρακράτους. Ἡ δὲ ἀπροθυμία τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς νὰ ἐξετάσῃ τοὺς ἐπιζήσαντες τὸ μακελειὸ (Ἀλέξανδρο Γέροντα καὶ ἄλλους) ζέχνει ἀπὸ μίλια μακρυὰ τὴν παρακρατικὴν ὀσμὴν τῆς διπλῆς δολοφονίας.

  ReplyDelete
 8. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Μήν εὐτελίζετε τήν κριτική στό «Κ»ΚΕ ὡς ἀντικομμουνισμό. Συμβάλλετε σέ μιά ἰδιόμορφη λογοκρισία, ἡ ὁποία ὄντως βοηθάει τόν φιλελευθερισμό. Ἐξ ἄλλου δὲν ἔχετε μόνον ἐσεῖς συγγενεῖς μέλη τοῦ ΚΚΕ ( ἐδῶ χωρὶς εἰσαγωγικὰ γιατί πρόκειται γιὰ τὸ παλιὸ ΚΚΕ)»

  Ἄλλη μία ἀπόπειρα ἐξιδανικεύσεως τοῦ κόμματος τῶν Μπεναρόγια καὶ Βεντούρα. Τὸ παληὸ ΚΚΕ ἦταν ἀνέκαθεν λερόν. Τὰ πρωτοσέλιδα τοῦ Ριζοσπάστου τοῦ 1922, 1926, 1939 καὶ πάει λέγοντας μιλοῦσαν γιὰ «ἑνιαῖον μακεδονικὸν κράτος», κατακεραύνωναν τὸν «ἀστικοτσιφλικάδικο ἐθνικισμὸν» τῶν Ἑλλήνων (ἀλλὰ ποτὲ τῶν Βουλγάρων, Σκοπιανῶν, Ρουμάνων, Ἀρουμάνων-Κουτσόβλαχων, Τούρκων καὶ λοιπῶν) καὶ τὸ ΟΧΙ τοῦ Μεταξᾶ τὸ '40 (τὰ παραπάνω παραδείγματα εἶναι προεμφυλιακά). Τὸ ΚΚΕ ἦταν αὐτὸ ποὺ σκότωσε τὴν Ἑλένη Παπαδάκη, τὸν Συνταγματάρχη Ψαρρὸ καὶ μαζὺ μὲ αὐτοὺς χιλιάδες ἀνθρώπους μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ἦταν «φασίστες». Τὸ ΚΚΕ καὶ τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ καὶ οἱ παραφυάδες-μεταλλάξεις τους εἶναι τὰ κόμματα ποὺ συνεκυβέρνησαν μὲ πασόκους καὶ δεξιοὺς ἀπὸ τὸ '74 καὶ ἐντεῦθεν σὲ ἐπίπεδο ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ὑπουργείων, πανεπιστημίων καὶ συνδικάτων γιὰ νὰ ἔχουμε σήμερα καχεκτικὴν βιομηχανία, παρασιτικὸν Δημόσιο, μπορντέλλα σχολεῖα καὶ ΑΕΙ, πληρωμένα μμἐ καὶ ἄκρατον λαθρομετανάστευσιν μὲ οὐκ ὀλίγην πολιτικὴν ὀρθότητα.

  Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔχω κι ἐγὼ συγγενεῖς ποὺ πολέμησαν δίπλα στὸν (σφαγέα) Βελουχιώτη, μπορῶ νὰ πῷ ὅτι ὁ παππούς μου τὸ ΚΚΕ τὸ ξέγραψε ἄρτι ἀποφυλακισθεὶς ἀπὸ τὶς ἀκροδεξιὲς φυλακὲς τοῦ '50. Ἐπίσης, σὲ βάθος χρόνου, τὸ ΚΚΕ δὲν ἄλλαξε ποτέ. Ἦταν καὶ εἶναι τὸ ἴδιο βρώμικο. Ἐγὼ προσωπικῶς στενοχωριέμαι, διότι ὁ παππούς μου, ὅπως πολλοὶ πρόγονοι πολλῶν Ἑλλήνων, ἔπεσαν θύματα προπαγάνδας λόγῳ συγκυριῶν καὶ ἐλλιποῦς πληροφορήσεως.

  Αὐτὸ ποὺ παραδέχομαι ὅμως, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν ἔχω ἐγκεφαλογράφημα κομμουνιστοῦ (δηλαδὴ εὐθεία γραμμὴ), εἶναι ὅτι πολλοὶ ἁγνοὶ ἄνθρωποι βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς (ΚΚΕ καὶ ἄλλων κομμάτων) ἐξαιτίας τοῦ θυμικοῦ των καὶ ὄχι ἐπειδὴ γνωρίζουν σὲ βάθος τὴν -τρισάθλια κατ' ἐμὲ- ἰδεολογία τοῦ κομμουνισμοῦ. Τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς δὲν τοὺς χαρίζουμε στὴν ἀριστερά, στὸ ΚΚΕ ἢ τὸν σύριζα. Ὅταν ἀναζητήσουν τὶς αὐθεντικὲς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ ὄχι τὴν ἱστορία ποὺ γράφτηκε στὸν τόπο ἀπὸ τὸ '74 καὶ μετά, ὅταν μελετήσουν τὶς ἀθλιότητες τῶν Μᾶρξ καὶ Ἔγκελς, τότε θὰ ἀποτάξουν μιὰ καὶ καλὴ τὸ καρκίνωμα τῆς ἀριστερᾶς ἀπὸ τὴν ζωήν τους.

  ReplyDelete
 9. Τὰ εἰσαγωγικὰ ἁπλῶς ἐπισημαίνουν τὴν ἔμπρακτη διαφοροποίηση τοῦ Περισσοῦ
  ὡς πρὸς τὴν ἐπίσημα διακηρυγμένη ἰδεολογία τοῦ κόμματος.
  Ἡ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ παλιὸ ΚΚΕ κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα γίνεται καὶ δὲν συνιστᾶ προσπάθεια ἁγιοποιήσεως. Κανένα κόμμα δὲν ἁγιοποιεῖται, καμμία ἰδεολογία δὲν εἶναι εἰκόνισμα. Ἡ κριτική, ἀπὸ ἤπια ἕως ἐπιθετικὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη, ἀντίθετα ἡ ἐπιλεκτικὴ πολιτικὴ ὀρθότης - ἔνθεν κακεῖθεν - δημιουργεῖ πρόβλημα. Το πρόβλημα τῆς χώρας γιά νά λυθεῖ ἀπαιτεῖται συζήτηση. Ὅτι δυσκολεύει την συζήτηση ( ἡ ἐμμονή ἀποκλειστικά σέ ἀναζήτηση ἡρώων, προδοτῶν, ἤ πουλημένων πολιτικῶν …) εἶναι εξοβελιστέο.

  ReplyDelete
 10. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι στὸ ὄνομα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, δηλαδὴ τῆς συμμαχίας τῶν ἄκρων κατὰ τοῦ Δημοκρατικοῦ Τόξου (Φιλελελευθέρων) τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου, ἀρνοῦμαι πεισματικὰ νὰ κατακρίνω Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ΚΚΕ, ἀσχέτως ἐὰν, ὡς ἱστορικὸς γνωρίζω κάλλιστα ποῖες εἶναι ἀνεπάρκειές τους καὶ τὰ άναπόφευκτα έγκλήματα οἱασδήποτε πολιτικῆς πράξεως.Ἡ παραπάνω συζήτηση Συρμακέζη-Ζαρατοῦστρα εἶναι ἀκαδημαϊκή. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Πολὺ ὡραῖα… δικαίωμα σας σεβαστὸ καὶ ἀναφαίρετο. Ὑπὸ μία ἀπαράβατη προϋπόθεση ὅμως…ὅταν διατυπώνω τὴν ἄποψη ὅτι τὸ «Κ»ΚΕ ψεύδεται νὰ μὴν μοῦ ζητᾶτε νὰ ἐξηγήσω σὲ ποιὸ σημεῖο ψεύδεται, ὅπως κάνατε στὸ παρελθόν. Ἐκτός τοῦ ὅτι δὲν ἔχει νόημα γιὰ σᾶς, ἀφοῦ δὲν εἶστε διατεθειμένος νὰ τό χαρακτηρίσετε ὡς ψευδόμενο ἀκόμα καί ἄν αὐτό ἰσχυρισθεῖ ὅτι πετάει ὁ γάϊδαρος, δείχνει καὶ ὑποτίμηση τοῦ συνομιλητῆ σας…

  Ἀκαδημαϊκὴ εἶναι ἡ συζήτηση πού διεξάγεται ἀποκλειστικά καί μόνον στὸ ὄνομα ὁποιασδήποτε ἰδεολογίας, στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος. Στὸν ἀκαδημαϊσμὸ διολισθαίνει ἡ συζήτηση κάτω ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς ὅποιας αὐθεντίας, ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ « αὐτὸς ἔφα».

  Μιὰ συζήτηση δὲν εἶναι ἀκαδημαϊκὴ ὅταν γίνεται ἐπὶ ὑπαρκτῶν προβλημάτων, χωρὶς ὅρους, περιορισμοὺς καὶ ἀναστολές.

  Ὅσον ἀφορᾶ στὸ «Κ»ΚΕ διατυπώνω τὴν ἑξῆς πρόβλεψη. Βαίνει πρὸς διάλυση μὲ ἀκρίβεια μαθηματική. Ὁ Κουτσούμπας θὰ εἶναι ὁ τελευταῖος του Γενικὸς Γραμματέας…Πρός μεγάλη λύπη ὅλων τῶν μεγαλόσχημων τοῦ φιλελευθερισμοῦ…

  ReplyDelete
 12. Οι ιδεολογιες ειναι αφηρημενες θρησκειες. Αυτη ειναι η αλλαγη που γινεται με την Γαλλικη Επανασταση - αφηρημενες γεωμετρικες εννοιες παιρνουν τη θεση των προσωποποιημενων η και ζωομορφικων η και ανθρωποζωομορφικων αναπαραστησεων της θεοτητας. Οποτε βεβαια χρειαζεται επιστρεφουμε στην εννοια του Θεου, του ημιθεου (χαρισματικος ηγετης) και του ζωου (συμβολα). Οι ιδεολογιες ειναι μεταμφιεσμενες θρησκειες και οι θρησκειες δεν ειναι ο Θεος.

  Οι θρησκειες και οι ιδεολογιες δεν ειναι ελληνικες με την εννοια του ελληνικου κρατους, το ελληνικο κρατος ειναι μια ιδεολογια στην οποια αναφερεται συχνα ο κος Ζαρατουστρα, αν εχω καταλαβει καλα, ιδεολογια του ραγιαδισμου - δεν μας νοιαζει ποιος ειναι ο Σουλτανος, αρκει να τον προσκυναμε !

  Ολες ομως οι θρησκειες και οι ιδεολογιες ειναι σκλαβια, διοτι ειναι ολες ιδεολογιες της εργασιας. Η εργασια περιεχει τρια αναποσπαστα στοιχεια - το αποτελεσμα, το πρεπει και τον αποκλεισμο. Και τα τρια αυτα στοιχεια συνθετουν μια διαβολικη τριαδα, που ειναι ανυπαρκτη, δεν εχει υποσταση. Η εργασια ειναι αποπειρα υποστασιοποιησης που ειναι καταδικασμενη εκ των προτερων. Οι τρεις ιδεολογιες κομμουνισμος, φασισμος και φιλελευθερισμος ειναι μια παραλλαγη της διαβολικης τριαδας. Ειναι διαβολικη διοτι δεν εχει υποσταση. Το πρεπει, το αποτελεσμα και ο αποκλεισμος ειναι ανυποστατες εικονες. Τιποτα δεν εχει υπο-σταση.

  ReplyDelete