Jul 23, 2015

216 - Ὁ προδότης

216 - Ὁ προδότης

Ἡ Ἑλλὰς εἰσῆλθε στὴν τροχιὰ τῆς ξένης κατοχῆς. Ἀκριβῶς ὅπως τὸ 1941. Πλέον, οἱ ἰδεολογικὲς διαφορὲς ἔχουν σιγήσει. Οἱ προτιμήσεις συνεργασίας μὲ ξένες δυνάμεις ἔχουν περάσει σὲ δεύτερη μοῖρα. Ῥωσικὸ κόμμα, ἀγγλικὸ κόμμα, γερμανικὸ κόμμα, τὸ 1941 παρεμερίσθησαν ὑπὲρ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς πατρίδος. Τὸ γερμανικὸ κόμμα τοῦ Μεταξᾶ ἐπέρασε στὴν ἀντίσταση στὸν γερμανὸ κατακτητὴ καὶ ὑπεστήριξε τὸν Ἄγγλο σύμμαχο, ἐνῶ ἡ μεταξικὴ νεολαία τῆς ΕΟΝ μετουσιώθη σὲ κομμουνιστικὴ ΕΠΟΝ. Δύο στρατόπεδα παρέμειναν. Ἀπὸ τὴν μιὰ οἱ Ῥάλληδες χωρὶς καμμία ἰδεολογία, πλὴν τοῦ βᾶστα Ῥόμμελ τῶν μαυραγοριτῶν, μὲ τοὺς γερμανοτσολιάδες ποὺ ἔδιδαν ὅρκο στὸν ἡγέτη τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, φιλελεύθεροι, φασιστὲς καὶ κομμουνιστές, μὲ μόνο σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν πατρίδα, πολεμῶντας στὸ πλευρὸ τῶν Συμμάχων, Ἄγγλων καὶ Σοβιετικῶν.

Ἡ πατρίδα στὴν Κατοχὴ ἀνεγεννήθη. Ἀπὸ τὴν παρακμὴ τῆς Μεταπολιτεύσεως  τοῦ 1924-1935 ἐπέρασε, ὄχι στὴν εὐημερία, ἀλλὰ στὴν μεταξικὴ λαϊκὴ κοινωνικὴ δικαιοσύνη καὶ ἀμέσως μετὰ στὴν πείνα τῆς Κατοχῆς μὲ πατριωτικὴ ἀξιοπρέπεια, μὲ ὅπλα καὶ ἄπειρες ἡρωϊκὲς θυσίες. Ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστὲς ἥνωσαν τὰ χέρια τους καὶ ἐκράτησαν μαζὶ τὸ ἱερὸ ὅπλο τῆς Ἀντιστάσεως ἕως ποὺ καὶ πάλι τὸ 1944, ὡς νέοι κατακτητἐς, οἱ Ἄγγλοι ἀντεκατέστησαν τοὺς Γερμανοὺς καὶ αἱματοκύλησαν τὴν πατρίδα.

Σήμερα οἱ Ῥάλληδες ἀντεκατεστάθησαν ἀπὸ τοὺς Τσίπρηδες. Παραμερίζοντας κάθε ἰδεολογία, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐβυθίσθη στὴν συνεργασία μὲ τὸν ξένο κατακτητή καὶ φυσικά, ὅπως καὶ τὸ 1941, μὲ τὸν Πλαστήρα καὶ τὸν Γονατᾶ, τὸ κατεστημένο τὸν ἀκολουθεῖ . Φασιστὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κομμουνιστὲς τοῦ ΚΚΕ, ἐθνικιστὲς καὶ διεθνιστές, ἐτοιμάζουν πατριωτικὴ ἀντίσταση καὶ ἀπευθύνονται γιὰ βοήθεια, στοὺς συμμάχους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν Ῥωσία καὶ τὴν Κούβα-Βενεζουέλα. Καὶ τὰ ἱερὰ ὅπλα δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ ἐμφανισθοῦν. Τὰ συνθήματα, ὅπως καὶ στὴν πρότερη Κατοχή, «Οἱ προδότες στὴν κρεμάλα» θὰ ἠχήσουν καὶ πάλι. Ἡ ΟΠΛΑ καὶ οἱ παραστρατιωτικὲς πατριωτικὲς  ὁμάδες θὰ ἐκτελοῦν καὶ πάλι τοὺς δωσιλόγους. Βασιλικοὶ καὶ ἀντιβασιλικοί, Ἀμερικανόφιλοι καὶ Ῥωσόφιλοι, ὅλοι μαζἰ ἑνωμένοι κατὰ τοῦ Δ΄ Ῥάιχ καὶ τοῦ κατοχικοῦ εὐροῦ, ἔτοιμοι νὰ κάνουν τὸ πήδημα πρὸς τὸν γκρεμὸ τῆς δραχμῆς, ἔναντι τῶν φοβισμένων ἀνθρωπάκηδων τῆς συνταξιούλας τῶν γηρασμένων Γραικύλων, ἔτοιμοι νὰ πεινάσουν μὲ λάβαρο τὸ νέο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ἔτοιμοι νὰ ἀπομακρύνουν ὅλους τοὺς φοβισμένους ἕρποντες κατ’ὄνομα καὶ μόνον Ἕλληνες. Τὸ καρυοφύλλι τῆς ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως θὰ ἠχήσῃ καὶ πάλι. «Τὸ σφυρὶ καὶ τὸ δρεπάνι στὴν κόκκινη σημαία τοῦ Βυζαντίου ἐπάνω, μὲ τὰ ἐμβλήματα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τοὺς προδότες θὰ ξεκάνουν». Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης, στὸ βιβλίο του «Ῥωμηοσύνη», τὸ αἶμα ἄφθονο θὰ χυθῇ γιὰ νὰ βάψῃ τὰ ροῦχα καὶ τὰ μαλ.λιὰ ὁλοκόκκινα τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν, διότι μόνον μὲ τὸ αἷμα δύναται ἡ Πατρίδα νὰ ἀναγεννηθῇ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Ἰουλίου 2015

11 comments:

 1. Τώρα καταλαβαίνω το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναλύατε σε προηγούμενα άρθρα σας κάποια πράγματα. Με αυτά που λέτε τώρα επιβεβαιώνετε την ενότητα που πρέπει να κυριαρχήσει μεταξύ μας έναντι της ενότητας του ευρού και της ευρωζώνης προς χάριν της ‘’κυβέρνησής’’ μας . Ακόμα και αν πρέπει να υφιστάμεθα ανθρώπους ανίδεους και άπειρους, κάποιος (όπως τώρα εσείς) θα πρέπει να σκιαγραφεί και να αναλύει τους στόχους μας έστω και θεωρητικά μέχρι να έρθει αυτός που θα τους κάνει πράξη.

  ReplyDelete
 2. «Στο 22% και βλέπουμε»

  https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

  ReplyDelete
 3. «Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ ὅτι ἡ συνήθης ἀντιπαράθεση τῶν ἐκσυγχρονιστικῶν τάσεων πρὸς τὴν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς παράδοσης εἶναι ἁπλουστευτικὴ καὶ παραπλανητική. Μονάχα ἡ εὐόδωση τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς προσπάθειας ἐπιτρέπει τὴν ἐπιτυχῆ ἅμιλλα μὲ ἄλλα ἔθνη καὶ ἔτσι χαρίζει τὴν αὐτοπεποίθηση ἐκείνη, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει τὴν ἀπροβλημάτιστη ἀναστροφὴ μὲ τὴν ἐθνικὴ παράδοση καὶ καθιστᾶ ψυχολογικὰ περιττὸ τὸν πιθηκισμό. Ἀντίθετα, ἡ ἀνικανότητα ἑνὸς ἔθνους νὰ συναγωνισθεῖ μὲ ἄλλα σὲ ὅ,τι – καλῶς ἢ κακῶς – θεωρεῖται κεντρικὸ πεδίο τῆς κοινωνικῆς δραστηριότητας θέτει σὲ κίνηση ἕνα διπλὸ ὑπεραναπληρωματικὸ μηχανισμό: τὸν πιθηκισμὸ ὡς προσπάθεια νὰ ὑποκαταστήσεις μὲ ἐπιφάσεις ὅ,τι δὲν κατέχεις στὴν οὐσία καὶ τὴν παραδοσιολατρία ὡς ἀντιστάθμισμα τοῦ πιθηκισμοῦ. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ὁ πτωχοπροδρομικὸς ἑλληνοκεντρισμὸς καὶ ὁ κοσμοπολιτικὸς πιθηκισμὸς ἀποτελοῦν μεγέθη συμμετρικὰ καὶ συναφῆ, ὅσο κι ἂν φαινομενικὰ ἐκπροσωποῦν δύο κόσμους ἐχθρικοὺς μεταξύ τους.» ( Παναγιώτης Κονδύλης)

  ReplyDelete
 4. Ο Alexander Dugin εξηγεί στο βιβλίο του Η τέταρτη πολιτική θεωρία τα μειονεκτήματα όλων των ιδεολογιών και των διάφορων ιδεών συμπεριλαμβανομένων και του εκσυγχρονισμού και της παραδοσιαρχίας και αναλύει τρόπους που θα μας βοηθήσουν να τις ξεπεράσουμε για να προτείνουμε μια άλλη νοηματοδότηση, όχι τόσο θρησκευτική όσο οντολογική. Ο ''συναγωνισμός'' με άλλα έθνη μας κάνει απλά να παίζουμε συνέχεια το ίδιο παιχνίδι της νεωτερικότητας.

  ReplyDelete
 5. Μισο λεφτο. Το αιμα που χυνεται για να ξαναφτιαχτει η Ελλας ειναι το αιμα που χυνεται διαρκως για να κατασκευαστει η ψυχρη κοινωνικη συναινεση. Τογραψα και σαν σχολιο στην προηγουμενη αναρτηση. Το ολο παιχνιδακι παιζεται στο να αισθανθει η καρδια θερμα ο,τι ο νους εσυνελαβε - με αλλα λογια, το παιχνιδι των ιδεολογιων ειναι αυτο του δρος Φρανκενσταιν - μεσω του αιματος να δωσουνε ζωη σε ενα ψυχρο και αχρηστο κατασκευασμα. Δεν ξερω αν αληθευουν αυτα που μπορειτε να βρειτε στο διαδικτυο για την ψυχρη συμπεριφορα του Νικου Μπελογιαννη επιτροπου του ΔΣΕ κατα την καταληψη της Ναουσας. Κλωτσαει τους τραυματισμενους αιχμαλωτους χωροφυλακες και κατα την εξοδο απο την πολη εκδιδει διαταγη να εκτελεστουν ο ανωτερος αξιωματικος και ενας εκ των χωροφυλακων για να αποτρεψει περαιτερω αποδρασεις.

  Τα πνευματα στην Ελλαδα ειναι τεταμενα. Τα φαντασματα του παρελθοντος κουνιουνται μεσα στους ταφους. Αλιμονο αν η Ελλας ξαναγεννηθει και ζητησει αιμα για να παρει ζωη η πλαστικη σημαιουλα. Η ηλιθιοτητα ειναι το μεγαλυτερο εγκλημα και η ΜΟΝΗ προδοσια. Ο ΜΟΝΟΣ προδοτης ειναι ο ψευτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Τσίπρας και ο Σύριζα δηλαδή. Γιατί αποδείχτηκε στην πραξη πως όσα έλεγε η Ν.Δ. έγιναn. Και οι τράπεζες κλείσανε και πολλοί μαγαζάτορες χάσανε τη δουλειά τους. Ποιος είναι ο ψεύτης τελικά, ο μνημονιακός ή ο αντιμνημονιακός;

   Delete
  2. Επίσης ενώ ο λαός ψήφισε όχι, τελικά μετά το «περήφανο όχι», έρχεται νέα πιο νταβατζίδικη συμφωνία. Πιο σκληρό μνημόνιο. Ποιος είναι ο ψεύτης και ο λαϊκιστής και σε αυτήν την περίπτωση; Μήπως η χρυσή αυγή, οι ανέλ και ο σύριζα;

   Εγώ σας τά΄λεγα. ότι μετά το δημοψήφισμα θα νομιμοποιηθεί πλέον και επίσημα το μνημόνιο. Αυτό και έγινε. Περίτρανα νίκησε ο λαϊκισμός.

   Delete
 6. ....και μετά ξυπνήσαμε και όσοι είχανε διπλά και τριπλά διαβατήρια έφυγαν για ξένες πατρίδες και οι ρωμιοί τα ίδια πάλι... ξέχαστηκαν μέσα στις φωτιές της Σμύμνης...από τους "Σωτήρες" - που του έλεγαν να ξεσηκωθούν για ένα καλύτερο αύριο...εκμεταλευόμενοι την ανθρώπινη φύση που κυνηγά το καλύτερο, χάνοντας ολοκληρωτικά το καλό...

  ReplyDelete
 7. Ένα από τα κορυφαία μυαλά των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, προειδοποίησε μέσω του kingworldnews, πως η Ελλάδα έχει πλέον γίνει το παγκόσμιο κέντρο του ενδιαφέροντος από τις Μεγάλες Δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη… Και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέμει από τον φόβο της για την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου.

  https://www.youtube.com/watch?v=prVNJSwtpKA

  ReplyDelete
 8. Φυσικα διοτι εμεις δημιουργησαμε το προβλημα μεταξυ 6ου και 5ου αιωνα π.χ. εισαγοντας τον κατακερματισμο της σκεψης, την εξειδικευση. Διαφοροι ειχαν προειδοποιησει για το επερχομενο κακο, οι Ελεατες, ο Πρωταγορας, ο Σωκρατης.

  Μας ζητανε λοιπον να διορθωσουμε το λαθος για να αναπνευσει η ανθρωποτητα.

  ReplyDelete