Mar 21, 2015

184 - Ὁ φανατισμός, ὑψίστη ἀσθένεια τῶν ἰδεολογιῶν καὶ τῆς θρησκείας!

184 - Ὁ φανατισμός, ὑψίστη ἀσθένεια τῶν ἰδεολογιῶν καὶ τῆς θρησκείας!

Ὁ φανατισμὸς τρώει τὰ σωθικὰ τῶν λαῶν. Ἀκόμη καὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Πλάτωνος. Οἱ Ἀρχαῖοι δὲν ἦσαν  φανατικοί, οἱ χριστιανοί εἶναι. Οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ τοῦ περσικοῦ ζωροαστρισμοῦ δὲν ἦσαν φανατικοί. Οἱ ὀπαδοὶ τῶν θρησκειῶν τῆς Βίβλου εἶναι φανατικοί: ἑβραῖοι, χριστιανοί, μουσουλμᾶνοι. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «προστάτης τῶν γραμμάτων», ἔσπρωχνε τοὺ ὀπαδοὺς του νὰ καταστρέφουν τοὺς πνευματικοὺς θησαυροὺς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως σήμερα τὸ κάνουν οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστές μὲ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ τὰ δῆθεν εἰδωλολατρικὰ ἔργα τέχνης. Διαβάζουμε στὴν Βικιπαιδεία ὅτι «στὶς ἀρχὲς τοῦ Ε΄ μ.Χ. αἰῶνος, ὁ Θεοδώρητος στὸ ἔργο του Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ἀναφέρει ὅτι ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος Ἐφέσου ὑπέστη ξανὰ καταστροφὴ μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐνῷ ὁ νόμος τοῦ Ἀρκαδίου, τὸ 399, ἀπηγόρευε τὴν καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων ναῶν». Καὶ ἡ γαλλικὴ Βικιπαιδεία προσθέτει: «Τὸ 401, ὁ ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος κατεστράφη ἀπὸ ἕναν ὄχλο ποὺ ὡδηγοῦσε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος».

Ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης μᾶς ἐδίδαξε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνον δὲν εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς θρησκείας, γράφοντας τὰ ἑξῆς συνταρακτικά (βλέπε τὸ ἄρθρο του στὸ τριμηνιαῖο περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή, θέρος 1998, σ. 10): «Πολλοὶ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ Ἑβραῖοι δὲν συμμετέχουν ἐνεργῶς στὴν παραδοσιακὴ θεραπεία τῆς ἀρρώστιας τῆς θρησκείας ποὺ ὅμως ὑποτίθεται πὼς εἶναι στὴν βάση τῶν δοξασιῶν τους καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους. Γι  αὐτὸ καὶ μερικὲς φορὲς εἶναι σὲ θέση νὰ ξεπεράσουν ἄλλους σὲ σκληρότητα καὶ βαρβαρότητα. Πάντως, ἡ ἰδέα ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι χρήσιμη καὶ ἀναγκαία γιὰ τὴν κοινωνία εἶναι τελεία ἀνοησία. Ὑπάρχουν ἱστορικὲς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες συναντοῦμε ἀνθρώπους ποὺ ἐπίστευαν καὶ ἀκόμη πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχουν εἰδικὰ προνόμια στὸν παράδεισο [καὶ ὄχι μόνον οἱ μουσουλμᾶνοι] ἐπειδὴ ἐσκότωσαν καὶ ὑποδούλωσαν ἄλλους ἀνθρώπους, μάλιστα δὲ πὼς θὰ ἱκανοποιηθοῦν ἐκεῖ οἱ αἰσθήσεις τους!»

Σήμερα, 21 Μαρτίου, ἑορτάζουμε τὴν μεγάλη ἑορτὴ τοῦ ἰρανικοῦ ἀριανοῦ ζωροαστρισμοῦ τοῦ ἀπολλωνίου φωτός, πυρὸς καὶ ἀνοίξεως, κατὰ τῆς σεληνιακῆς βαρβαρότητος τῶν Ἀράβων τῆς σαουδικῆς ἐρήμου, τὴν ἑορτὴ τῆς ἀρχῆς τοῦ χρόνου, τὸ Νορούζ. Πρωτοχρονιὰ ποὺ ἐφέτος σημαδεύεται ἀπὸ τὴν ἐπάνοδο στὸ προσκήνιο, ὡς μεγάλης δυνάμεως, τῆς Τεχεράνης, ἡ ὁποία, χάρη στὴν ἠλιθία πολιτικὴ τῶν Ἀμερικανῶν, ἐλέγχει ἤδη τέσσερα κράτη: Ἰράκ, Συρία, Λίβανο καὶ Γιεμένη. Μὲ τὴν προβλεπομένη ἐπάνοδο τῆς μοναρχίας στὸ Ἰράν ποὺ θὰ ἐλέγχῃ τὴν πυρηνική του δύναμη, ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ θὰ ἐπανεύρῃ τὴν μεγαλεξανδρινὴ ἰσχύ της μὲ μία συμμαχία Ἑλλάδος-Ἰσραήλ-μοναρχικοῦ Ἰράν, στὴν ὁποία, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἔρντογαν δύναται νὰ προστεθῇ καὶ ἡ Τουρκία. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ συσταθοῦν οἱ δύο συνομοσπονδίες ποὺ ἀπὸ δεκάδες χρόνια, ὡς γεωπολιτικός, ἔχω σχεδιάσει ἐπὶ χάρτου: ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία καὶ ἡ περσοσιϊτικὴ συνομοσπονδία ποὺ μαζὶ θὰ καλύπτουν τὸν μεγαλεξανδρινὸ χῶρο ἀπὸ Ἀδριατικῆς μέχρι Κίνας. Καὶ νὰ μὴν διαμαρτυρηθοῦν  μὲ εἰρωνεῖες, τὰ μέτρια μυαλὰ τῶν ῥεαλιστῶν, διότι ὅπως ἔγραφε σὲ βιβλίο του ὁ περίφημος Γάλλος παλαιοντολόγος καὶ φιλόσοφος Pierre Teilhard de Chardin, διευθυντὴς στὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν τῆς Γαλλίας (CNRS) :  «Οἱ οὐτοπιστὲς καὶ ὄχι οἱ ῥεαλιστὲς ἔχουν ἐπιστημονικὰ δίκαιο» (Lavenir de lhomme, Paris, Seuil, σ.96). Δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες ἔπαυσαν νὰ δημιουργοῦν διότι ἔπαυσαν νὰ ὀνειρεύονται.


Δημήτρης Κιτσίκης                     21 Μαρτίου 2015 

84 comments:

 1. Υπέροχο άρθρο. Απλώς όποιοι έχουμε απομείνει «άνθρωποι ελεύθεροι» κι αυτοί αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι , οι καταστροφές δεν ήσαν μόνο από το μέρος των χριστιανών αλλά και των παγανιστών. Εξετάστε και την κατάσταση δεισιδαιμονίας που είχαν περιπέσει εκείνο τον καιρό οι εθνικές θρησκείες και θα καταλάβετε. Επίσης σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί δεν κατέβηκαν ξαφνικά μία ηλιόλιουστη μέρα από το διάστημα , αλλά ήταν πρώην παγανιστές , αηδιασμένοι από τη σαπίλα και την γενικότερη δεδομένη κατάσταση των εθνικών θρησκειών και της ειδωλολατρίας. Αυτά , επειδή δεν είναι καλό να κρίνουμε την ιστορία του παρελθόντος με τα σημερινά δεδομένα. Επίσης το συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι δεν ήταν φανατισμένοι είναι αυθαίρετο και προσωπική σας αντίληψη. Έχει αποδεχτεί απο έρευνες ότι η βία έχει μειωθεί σημαντικά στις κοινωνίες μετά του 15ου αιώνα μ.Χ.

  Κατά τα άλλα σωστό άρθρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επίσης , θα πω ότι ζούμε στην εποχής της θρησκειοποίησης ή από την άλλη μεριά της σχετικοποίσης των πάντων. Αυτό το φαινόμενο έχει δημιουργθεί ακριβώς από τον ανορθολογισμό του δυτικού κόσμου και της σύγχρονης επιστημολογίας. Όλες οι "φυσικές" αντιδράσεις των μαζών και του όχλου θα προέρχονται από τη "λογική της επιστημολογίας" που επικρατεί σε κάθε ιστορική περίοδο. Το βίντεο που παρέθεσα στη προηγούμενη ανάρτηση δεν είναι τυχαίο με τον πολιτισμό και την πολιτική. Όποιος θέλει καταλαβαίνει. Πάρτε το άλλη μία.

   https://www.youtube.com/watch?v=tfXbMu6eew0

   Delete
 2. Oἱ τρεῖς βιβλικές θρησκεῖες εἶναι μονοθεϊστικές. Ὁ μονοθεϊσμός ἀνταποκρίνεται σὲ μιὰ κεντρική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποῖα διατυπώνεται μὲ τὸ ἀρχαῖο ῥητό Ἔστι Δίκης ὀφθαλμός ὅς τὰ πάνθ`ὁρᾷ. Μὲ ἄλλα λόγια, συντροφεύει τὸν ἀδιαίρετο ἄνθρωπο στὶς πιὸ μύχιες σκέψεις του, στὰ ὅνειρά του, παντοῦ. Ἡ σύγχρονη κοινωνία προκαλεῖ διάσπαση τῆς ζωῆς τοῦ άνθρωπου καὶ τὸ μεγαλύτερο ψέμα τῶν καιρῶν μας εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ κόσμου. Ὁ φανατισμός εἶναι μιὰ βάρβαρη παράταση αὐτοῦ τοῦ ψέματος.

  ReplyDelete
 3. Σημ. Ὁ φανατισμός μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξαιρετικά λεπτεπίλεπτος. Ἡ βάση τοῦ φανατισμοῦ εἶναι ἡ ἐξῆς - ἀφοῦ ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ γλιτώσω, ἄς πάρω μαζί μου κι ἄλλους. Ἀλλά μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ ῥοδοπέταλα.

  ReplyDelete
 4. Ακριβώς. Αυτό που λες Κωνσταντή ένιωθαν οι χριστιανοί εκείνης της περιόδου όπως και οι σημερινοί ακραίοι ισλαμιστές. Είναι καθαρά πνευματικό και πολιτισμικό το θέμα. Οι πολιτισμοί και οι θρησκείες αναλόγως με τα θεμέλιά τους οδηγούν στα ανάλογα αποτελέσματα, Δε μπορεί για παράδειγμα ο κ. Κιτσίκης να λέει ότι οι χριστιανοί είναι φανατικοί και να μην λέει ότι οι Ρωμαίοι , πριν τις ακρότητες των χριστιανών , τους πετούσαν για τροφή στα λιοντάρια χλευάζοντάς τους. Αυτό ακριβώς είναι φανατισμός. Η μονόπλευρη θέαση των πραγμάτων , είτε ιστορικών είτε πολιτικών είτε θρησκευτικών είτε κοινωνικών.

  ReplyDelete
 5. Ἑγώ προσπαθῶ ἐδῷ καὶ κάμποσες ἀναρτήσεις νὰ ἐξηγήσω ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι δομικό, δὲν ἀφορᾷ τὴ μία ἤ τὴν ἄλλη ἰδεολογία οὔτε τὸ ἕνα ἤ τὸ ἄλλο κράτος. Ἕνα σοῦπερ-μάρκετ μπορεῖ κάλλιστα νὰ εἶναι ἄντρο φανατισμοῦ καὶ ἄς μὴν τὸ δηλώνει`Ἐάν πάλι εἴμαστε ἑλληνοκεντρικοί ποὺ λέει ὁ κος Κιτσίκης εἴμαστε ἐκ φύσεως, ἐνῷ ὁ φανατισμός εἶναι τρόμος, πανικός μπροστά στὴ φύση. Καὶ φύση δὲν εἶναι μονάχα ὁ ἔξω κόσμος ἀλλά καὶ ὁ ἐσωτερικός κόσμος. Ἡ φύση εἶναι ὁ ὀφθαλμός ποὺ τὰ βλέπει ὅλα. Χωρίς ἐξαίρεση. Ὁ ὀφθαλμός αὐτός δὲν εἶναι κοινωνικός, ἐνῳ ὸ φανατισμός καμώνεται πὼς εἶναι. Ἀλλά ἡ ἐπίσημη κοινωνία καμώνεται καὶ αὐτή πὼς εἶναι κοινωνία καὶ ἔτσι εἶναι καὶ αὐτή φανατική, τρόπον τινά, κι ἄς φτιάχνει ἰαματικά λουτρά.

  ReplyDelete
 6. Για να είμαι ειλικρινής δε σε κατανόησα.

  Ο φανατισμός γεννάται από τον εγωισμό του ανθρώπου. Παντού υπάρχει φανατισμός.

  ReplyDelete
 7. Αύτό λέω, καὶ ὅτι δὲν μπορεῖς εὐκολα νὰ πεῖς ὅτι οἱ Χριστιανοί, οἱ τζιχαδιστές κ.λπ. εἶναι φανατικοί, διότι ἡ ἐπίσημη κοινωνία ποὺ τοὺς λέει φανατικούς εἶναι καὶ αὐτή φανατική.

  Γι`αὐτό ἴσως ἡ μιὰ θρησκεία διαδέχεται τὴν ἄλλη καὶ ἡ μιὰ ἰδεολογία τὴν ἄλλη.

  ReplyDelete
 8. Ὁ φανατικός γενικά καμώνεται πὼς ἔχει παρέα, ἐνῷ εἶναι μόνος του.

  ReplyDelete
 9. Ναι. Εγώ το εννοώ και κάπως αλλιώς όμως. Ο φανατισμός δε γεννάται από μόνος του. Πάντα προηγείται ένα πολιτισμικό ιστορικό υπόβαθρο. Αυτό εννοώ.

  Εγώ δε μπορώ για παράδειγμα να βγω αύριο στους δρόμους και να σκοτώνω ανθρώπους. Κάτι θα έχει προηγηθεί για να φτάσω στο σημείο να πράξω αυτό. Κάπου θα βασίζομαι.

  ReplyDelete
 10. Ναί. Θὰ βασίζεσαι στὴν ἀπελπισία, καὶ στὴν ἐλπίδα νὰ ξαναβρεῖς αὐτό ποὺ στερήθηκες. Ἀλλά δὲν χρειάζεται νὰ βγεῖς στοὺς δρόμους γιὰ νάσαι φανατικός. Κατά κάποιον τρόπο φανατικός εἶναι ὁποιοσφήποτε προσπαθεῖ νὰ πιστέψει κάτι ποὺ ξέρει ὅτι εἶναι λάθος. Καὶ τὶθεται τὸ έρώτημα ἄν εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν φανατισμό του.

  ReplyDelete
 11. Φυσικά και είναι υπεύθυνος. Βέβαια υπάρχουν και οι τελείως υπνωτισμένοι που για χάρη του συμφέροντος της ιδεολογίας τους δε λένε με τίποτα να παραδεχτούν τα κακά της.

  ReplyDelete
 12. Ἐάν πάλι ἐννοεῖς ὅτι γιὰ νὰ έκφράσεις τὸν άπελπισμένο αὐτισμό σου παρέα μὲ ἄλλους πρέπει νὰ ὑπάρχει μιὰ ἰδεολογία ἤ μιὰ θρησκεία ποὺ να συγκεντρώνει τοὺς διάσπαρτους αὐτισμούς, π.χ. ἰσλαμισμός, δὲν ξέρω τί

  ὑπάρχει μιὰ ἰστορική ἐξήγηση, γιατί λέμε φανατικούς τοὺς ὁπαδούς μονοθεστικῶν θρησκειῶν.Τὸ κατάλαβα σήμερα σὲ ἕνα μάθημα ἀρχαῖας ἱστορίας. Πολύ ἀπλά, οἱ φανατικοί λέγονται φανατικοί ἀπό ἕνα συγκεντρωτικό, μοναρχικό κράτος, τὸ ὁποῖο ἔχει μιὰ συγκεντρωτική ἐπίσημη κρατική θρησκεῖα - γιὰ τοὺς Ἕλληνες αὐτό άρχίζει μὲ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ποὺ ζητᾷ νὰ ἀνακυρηχθεῖ καὶ νὰ λατρευτεῖ ὡς θεός διὰ ζώσης.Πρίν τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ὁ μετέπειτα φανατικός θὰ ἥταν ὁπαδός μιᾶς κατώτερης θεότητας, καὶ θὰ ἀντιμετωπιζόταν ὄχι ὡς φανατικός, ἀλλά ὡς ἀλήτης.

  Φανατικός λέγεται πλέον ὅταν ἀμφισβητεῖ τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς ἐπίσημης θεότητας. Αύτό ἀκριβῶς κάνανε οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, καὶ ἤταν τὸ μόνο τους -ἀλλά καίριο - ἐλάττωμα σύμφωνα μὲ τοὺς Ῥωμαίους.Φανατισμό ἔχουμε ὅταν ἡ ἐπίσημη θρησκεία εἶναι συγκεντρωτική.

  ReplyDelete
 13. Κάτσε τώρα γιατί πραγματικά με μπερδεύεις. Οι χριστιανοί δεν δέχονταν να προσκυνήσουν σαν θεό τον αυτοκράτορα. Αυτό εσύ το λες φανατισμό; Εγώ το λέω μία λογική υγιής αντίδραση.

  Είναι σαν να μου λες τώρα ότι όποιος δεν τιμάει το Τσίπρα είναι φανατικός. Περί αυτού επρόκειτο εκείνη την εποχή.

  ReplyDelete
 14. Δὲν τὸν θεωρῶ ἐγώ φανατικό τὸν πρῶτο Χριστιανό, υσικά, τὸν θεωροῦσε φανατικό ὁ Ῥωμαῖος ἀξιωματοῦχος διότι ἀρνιότανε νὰ προσκυνήσει τὸ ἄγαλμα τοῦ αὐτοκράτορα. Λέω ὅτι ὁ φανατισμός ὀρίζεται ἀντικειμενικά σὲ περιβάλλον συγκεντρωτικό.

  Ἀύτό ποὺ λές όποιος δεν τιμάει το Τσίπρα είναι φανατικός, πολύ θὰ ἤθελε νὰ τὸ πετύχει ὁ Τσίπρας καὶ οἱ περί τὸν Τσίπρα διότι εἶμαστε ὅλοι μας ἐμείς ποὺ δὲν ἔχουμε δική μας κοινότητα μέσα σὲ ἕνα εἶδος Αὐτοκρατορίας ποὺ ζητάει νὰ προσκυνήσουμε τὸν ἐπίσημο Θεό, ἀλλιῶς... πρόβλημα.

  ReplyDelete
 15. Είδες λοιπόν; Άρα δε μπορούμε να ορίσουμε τον φανατισμό. Γιατί όλα είναι σχετικοποιμένα. Κι αν δεν είναι σχετικοποιημένα γίνονται απόλυτα ή θρησκειοποημένα. Δεν υπάρχουν πλέον οι αξίες. Αυτά που έλεγε ο Πλάτωνας περί αγαθών και νοημάτων στο νου του ανθρώπου ξέρουμε αν υπάρχουν; Ξέρουμε , απλώς μας αρέσει το δούλεμα και η αρπαχτή. Είμαστε εθισμένοι στη διαίρεση γιατί έτσι μάθαμε.

  Γιατί σε δημοκρατίες δεν υπάρχει φανατισμός; Οι οπαδοί των ομάδων τι είναι;

  ReplyDelete
 16. Ποιὸς σοῦπε ὅτι σὲ δημοκρατίες δὲν ὑπάρχει φανατισμός ; Ἀλλά ὴ σύγχρονη δημοκρατία δὲν εἶναι παρά μιὰ ἐπαρχιακή αὐτοδιοικούμενη κοινότητα, ὅπως π.χ. οἱ πόλεις τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ τῆς ῥωμαῖκῆς ἐποχῆς. Ἐνῷ ἡ ἀρχαῖα δημοκρατία τοῦ 5ου αἰῶνα ἦταν βασισμένη στὴν κοινή καταγωγή, δὲν ὑπῆρχε credo. Γιὰ νὰ ὑπάρχει φανατισμός πρέπει νὰ ὑπάρχει credo.

  ReplyDelete
 17. Credo σημαίνει πίστη. Άρα λες ότι η πίστη γεννά τον φανατισμό. Άρα ότι οι άθεοι δεν είναι φανατικοί; Και θα σου απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Μα και οι άθεοι δεν έχουν ένα είδος άπιστης πίστης;

  Εγώ θυμάμαι κάποιους που κυνήγησαν και έδιωξαν νολόκληρο Αριστοτέλη από την Αθήνα γιατί τον υποπτεύονταν για πράκτορα των Μακεδόνων. Άρα και πάλι δεν ισχύει αυτό που λες.

  ReplyDelete
 18. Αν θελουμε να αρχιζουμε σωστα καθε συζητηση θα πρεπει να οριζουμε το θεμα μας.
  Τι ειναι φανατισμος;
  Ενας μαθηματικος που υποστηριζει αδιαπραγματευτα οτι η τετραγωνικη ριζα του 16 ειναι το 4, ειναι φανατικος;
  Αν ο ενας κοιταει τον αφαλο του και ο αλλος χορευει τον χορο της βροχης η καπνιζει την πιπα της αληθειας και διαφωνουν, πρεπει ο μαθηματικος να ειναι διαλλακτικος;
  Για μενα φανατικος ειναι οποιος δεν εχει λογικα επιχειρηματα και παρολα αυτα εμμενει στις αποψεις του.
  Δεχομαι οτι η λογικη δεν ειναι παντα ευκολο να αποδειξει καποιες θεσεις, γι αυτο και οι ανθρωποι ακομη κι αν σκεφτονται λογικα διαφωνουν σε πολλα.
  Καταλαβαινουν ομως αν πραγματι χρησιμοποιουν την λογικη τους, οτι απο καποιο επιπεδο και μετα τιποτε δεν μπορει να ειναι σιγουρο.
  Τι λογικη συζητηση ομως μπορεις να κανεις με ανθρωπους που πιστευουν οτι καποιος ειδε και μιλησε στο Θεο ο οποιος του εδωσε οδηγιες;
  Τι λογικη συζητηση μπορεις να κανεις με σημαιοκουνητες κομματων που δεν εχουν διαβασει ουτε μια σελιδα βιβλιου στη ζωη τους;
  Οι χειροτεροι (που ειναι και η πλειοψηφια) απο αυτους αρνουνται και να συζητησουν, ενω ειναι αδυνατον να τους πεισεις να σκεφτουν.

  ΒΟΥΛΟΙΝΤΟ Δ ΑΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΗ ΨΥΧΗ ΠΟΝΗΣΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΑΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ.
  θα προτιμουσαν δε να κακοποιηθουν στο σώμα παρά να ταλαιπωρησουν το μυαλό τους και να σκεφτούν κάτι από τα αναγκαία.

  Ακομη λοιπον και μετριοπαθεις αν ειναι τετοιοι ανθρωποι, εγω τους θεωρω φανατικους, αφου δεν πειθονται στην λογικη, ουτε καν την χρησιμοποιουν.
  Η τοποθετηση οτι μονο οι καταστροφεις ειναι φανατικοι ειναι λαθος, αφου για να υπαρξουν οι μερικες χιλιαδες που κανουν την ζημια, πρεπει να υπαρχουν μερικα εκατομμυρια ηλιθιων που πιστευουν σαχλαμαρες με τον ιδιο φανατισμο, εστω κι αν δεν ειναι του χαρακτηρα τους η βιαιη συμπεριφορα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσύ Γιάγκο θέλεις να ορίσεις τον φανατισμό αλλά στηρίζεσαι στο πιο αλόγιστο πράγμα. Δηλαδή την ανθρώπινη λογική. Το βίντο που παρέθεσα εξηγεί ακιρβώς ότι δεν υπάρχει στατική λογική. Η λογική η σημερινή δεν είναι ίδια με του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα.

   Γιατί η δική σου λογική στηρίζεται και είναι του τύπου ότι εφόσον δεν βλέπω και δεν αγγίζω το Θεό , αυτός δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι λογική. Παραλογική είναι.

   Delete
  2. Ο Σωκρατης στον "Φαιδωνα" προειδοποιει να μην γινουμε "μισολογοι" αν καπου κανουμε λαθος προσπαθωντας να βρουμε με την συζητηση την αληθεια, οπως αλλοι γινονται "μισανθρωποι" επειδη προδοθηκαν απο καποιους.
   Η λογικη δεν ειναι αλογιστη, αλλιως ολη η τεχνολογια και ο πολιτισμος δεν θα βασιζοντουσαν σ αυτην. Και βεβαια δεν αλλαζει με τις εποχες, ουτε ειναι λογικη του Αριστοτελη η δικη σου. Ειναι λογικη σκετη και ο καθενας την χρησιμοποιει οσο καλυτερα μπορει.
   Στα μαθηματικα δεν υπηρχε ο απειροστικος λογισμος στην αρχαια εποχη. Αυτο δεν σημαινει οτι αλλαξε η λογικη, αλλα οτι καποιοι νεωτεροι βρισκοντας και ετοιμη γνωση απο τους παλαιοτερους πηγαν δια της ιδιας λογικης ακομη μακρυτερα.
   Εγω παντως δεν υποστηριξα οτι σκεφτομαι εγω λογικα και ο αλλος παραλογα, αλλα οτι εγω σκεφτομαι οσο καλυτερα μπορω και καποιοι δεν μπαινουν καν στον κοπο, αλλα λενε οτι σαχλαμαρα τους ερθει η τους εχουν υποβαλλει στο κεφαλι.
   Το να μην πειθεσαι αφου δεν σου φερνουν καμια αποδειξη και κανενα επιχειρημα δεν ειναι φανατισμος. Το να μην πειθεσαι οταν δεν μπορεις να αντικρουσεις τα επιχειρηματα του αλλου, ειναι. Πολυ περισσοτερο το να μην θεωρεις καν αναγκαιο να εχεις επιχειρηματα.
   Οταν η συζητηση γινεται μεταξυ ανθρωπων που χρησιμοποιουν την λογικη τους , φυσικα μπορει να μην συμφωνησουν. Οσο μακρυτερα προχωρας τοσο δυσκολοτερο ειναι να εισαι σιγουρος οτι εχεις δικιο.
   Οπωσδηποτε ποτε δεν υποστηριξα οτι δεν υπαρχει Θεος επειδη δεν τον αγγιξα.
   Υποστηριζω μονο οτι ενα βιβλιο που εχει γραφτει πριν απο 25 αιωνες και λεει οτι ο Θεος κατεβηκε και εκανε διαθηκες με τσομπανηδες σε καποιο βουνο στην Παλαιστινη πεντε περιπου αιωνες νωριτερα, εχει συντριπτικα περισσοτερες πιθανοτητες να λεει μπαρουφες, απο το να ειναι θεοπνευστο.
   Ακομη κι αν ο Θεος ηταν τοσο περιεργος ωστε να εγιναν οντως ετσι τα πραγματα, εγω σ αυτο που λεω εχω δικιο. Γιατι δεν λεω οτι δεν εγινε ετσι, αλλα οτι ειναι απειρως πιθανοτερο να μην εγινε.

   Delete
 19. Ὁ φανατικός ὁρίζεται ἀπό τρεῖς παραμέτρους. Ἀπό τὸ ὅτι 1) παρουσιάζει τὸ λάθος γιὰ σωστό καὶ ἄς φαίνεται νὰ ξέρει ὅτι εἶναι λάθος 2) ἀνήκει σὲ μιὰ πραγματική ἤ φαντασιακή κοινότητα 3) ἡ κοινότητα αὐτή εἶναι μειονοτική σὲ σχέση μέ κάποια πλειοψηφία στὴν ὁποῖα ἀντιτίθεται, θεωρητικά τουλάχιστον, ὁ φανατικός.

  ReplyDelete
 20. Πάθος που γεννάται από τον εγωισμό είναι ο φανατισμός. Δεν έχει σχέση με τη λογική. ΜΕ το θυμικό μέρος του ανθρώπου έχει σχέση. Έρχεται σε σύγχυση από ένα ερέθισμα που εκαλαμβάνει από τον εξωτερικό κόσμο και οδηγείται σε θολούρα το θυμικό. Και ένας χαζός και ένας έξυπνος μπορεί να είναι ή να γίνει φανατικός.

  ReplyDelete
 21. Παράδειγμα. Ἄν αὐτός ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι 1+1 κάνει δύο ὄχι ἐπειδή ἔτσι εἶναι ἀλλά ἐπειδή ἔτσι λέει ἡ κοινότητα τῶν Πυθαγορείων ποὺ τὴν καταδιώκει ὁ τύραννος τῶν Συρακουσῶν Ἀρτεμίδωρος ὁ ΙΓ, καὶ εἶναι ἔτοιμος νὰ μαρτυρήσει στὰ χέρια του Ἀρτεμίδωρου, ὁ Ἀρτεμίδωρος θα τὸν πεῖ φανατικό.

  ReplyDelete
 22. Μὲ τὰ πολλά φανατικό λέει ὁ ὀπαδός τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας τὸν ὁπαδό μιὰς ἀντιπάλου θρησκείας ποὺ εἶναι μειονοτική στὸ ἔδαφος τῆς ἐπικρατοῦσας θρησκείας καὶ τῆς ἀντιτίθεται. Θρησκεία εἶναι ἡ θεοποιημένη πολιτική ἐξουσία, ὄχι ὁ Θεός.

  ReplyDelete
 23. Δε νομίζω. Εγώ προσωπικά δε χαρακτηρίζω φανατικούς τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

  Θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω όσο καλύτερα τι γίνεται. Τους μουσουλμάνους της Θράκης δε τους χρακτηρίζω φανατικούς , αντιθέτως κάποιους σύγχρονους παγανιστές ή άθεους , ναι , τους χαρακτηρίζω φανατικότατους. Γιατί αυτοί δεν έχουν στόχο την πνευματική τους ωρίμανση ή τη λογική επιχειρηματολογία αλλά την επίθεση και την αποδόμηση του Χριστιανισμού και ειδικότερα της Ορθοδοξίας. Εγώ προσωπικά το δέχομαι. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο να πιστεύεις κάπου και να εξελίσσεις την πίστη - γιατί και η πίστη για έναν καλλιεργημένο δεν είναι στατική , έχει διακυμάνσεις , κάτι που κάποιος που δεν πιστέυει εκ των πραγμάτων δεν μπορεί αν το αντιληφθεί - κι άλλο να θέλεις εσκεμμένα να μειώσεις ή να πλήξεις την πίστη του άλλου επειδή εσύ δε πιστέυεις σε αυτό που πιστεύει αυτός ή επειδή πριν 1500 χρόνια κάποιοι χριστιανοί γκρέμισαν ναούς και έχτισαν εκκλησίες.

  ReplyDelete
 24. Μὰ δὲν πρόσεξες τὸν ὀρισμό μου... οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης δὲν άντιτίθενται στὴν ἐπίσημη θρησκεία. Εἶναι σὰν μιὰ κοινότητα πιστῶν τοῦ θεοῦ Σαβάζιου ποὺ ὑπάγονται σὲ μιὰν ἀθηναϊκή ἀποικία.

  ReplyDelete
 25. Όχι εσύ μάλλον δε πρόσεξες τον ορισμό σου. Μάλλον ήθελες να πεις το ανάποδο.

  "Μὲ τὰ πολλά φανατικό λέει ὁ ὀπαδός τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας τὸν ὁπαδό μιὰς ἀντιπάλου θρησκείας ποὺ εἶναι μειονοτική στὸ ἔδαφος τῆς ἐπικρατοῦσας θρησκείας καὶ τῆς ἀντιτίθεται. Θρησκεία εἶναι ἡ θεοποιημένη πολιτική ἐξουσία, ὄχι ὁ Θεός."

  Δηλαδή ένας oρθόδοξος να αποκαλεί φανατικό έναν μουσουλμάνο , σωστά;
  Ο μουσουλμάνος που είναι αφοσιωμένος στη πίστη του δε με ενοχλεί καθόλου. Επιθυμώ να είναι ένα καλός μουσουλμάνος. Φανατικό χαρακτηρίζω έναν άθεο ή έναν παγανιστή για τους λόγους που σου ανέφερα.

  ReplyDelete
 26. Φανατικό ὅμως τὸν λές ἐπειδή τυχαίνει ἡ δική σου θρησκεία νὰ εἶναι ἡ κρατική θρησκεία.

  ReplyDelete
 27. Η διαφορα των θρησκειων δεν ειναι ο πολυθεισμος η ο μονοθεισμος, αλλα οτι οι μεν πηγαζουν απο την παραδοση και τους μυθους ενος λαου ενω οι αλλες απο την παραδοχη οτι υπηρξαν καποιοι που ειδαν τον Θεο και τους εδωσε την αντιπροσωπεια.
  Ο μονοθεισμος οπως λεει ο Κελσος στο κατα Ιουδαιων (χριστιανων δηλαδη) ειναι βολασφημια γιατι προσπαθει να μετρησει με ανθρωπινα μετρα το Θειο.
  Μηπως αφου ξερουν ποσος ειναι ο Θεος να μας πουν και ποσα κιλα ειναι; Ποσα μετρα υψος εχει;
  Ο καθε ανθρωπος ειναι ενας; Μηπως ειναι μια αποικια εκατομμυριων κυτταρων;
  Αν δεν μπορουμε να απαντησουμε ουτε για το τι ειναι ο ανθρωπος θελουμε να πουμε για τον Θεο;
  Στην Ελληνικη αρχαια θρησκεια υπαρχουν πολλες αναφορες για την ενοτητα του Θειου, χωρις να υπαρχει ομως σαφης τοποθετηση για το τι ειναι και ποσος/ποσοι ειναι τελικα ο Θεος. Στον Ορφικο υμνο του Διος διαβαζουμε.(Μεταφραζω μονο τα απαραιτητα για να κανω οσο λιγοτερη ζημια μπορω στην καταπληκτικη γλωσσα του υμνου.)


  Ζεῦ πολυτίµητε, Ζεῦ ἄφθιτε, τήνδε τοι ἡµεῖς
  µαρτυρίαν τιθέµεσθα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν.

  ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε ϑεῖα,
  γαῖα ϑεὰ µήτηρ ὀρέων ϑ’ ὑψηχέες ὄχθοι
  καὶ πόντος καὶ πάνθ’, ὁπόσ’ οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε :
  (Ω βασιλια, απο την κεφαλη σου παρουσιαστηκε αυτη η θεια Γη, θεα μητερα και οι ψηλες πλαγιες των βουνων και ο Ποντος και ολα οσα ο Ουρανος μεσα εβαλε)

  Ζεῦ Κρόνιε, σκηπτοῦχε, καταιβάτα, ὀµβριµόθυµε,

  παντογένεθλ’, ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή,
  (γεννητορα των παντων, αρχη και τελος ολων)

  σεισίχθων, αὐξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα,
  ἀστραπαῖε, βρονταῖε, κεραύνιε, ϕυτάλιε Ζεῦ :
  κλῦθί µου, αἰολόµορφε, δίδου δ’ ὑγίειαν ἀµεµφῆ
  εἰρήνην τε ϑεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄµεµπτον.

  Φτανουμε λοιπον στο θεμα του φανατισμου και της χρησιμοτητας της θρησκειας.
  Η θρησκεια που προερχεται απο τον λαο καλυπτει τις αναγκες του λαου.
  Η θρησκεια που προερχεται εξ αποκλυψεως καλυπτει τις αναγκες εξουσιας των αντιπροσωπων του Θεου.
  Στην πρωτη περιπτωση η θεοκρατια και η εκμεταλλευση των πιστων ειναι συμπτωμα αρρωστιας, στην δευτερη ειναι ο σκοπος.
  Ο Χριστιανισμος και ειδικα η ορθοδοξια σημερα βρισκεται σ ενα σταδιο που μπορει να θεωρηθει πια οτι εχει γινει λαικη θρησκεια. Το μπολιασμα της παραδοσης και η υποχωρηση της δυναμης του παπαδαριου, επιτρεπουν στον λαο να εχει αποψεις που καμια σχεση δεν εχουν με τον χριστιανισμο των πρωτων αιωνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι να σου πω; Φοβερό επιχείρημα του Κέλσου ε; Ενώ ας πούμε στο πολιθεισμό με 256 χιλάδες θεότηες είναι καλύτερα έτσι;

   Delete
 28. Μα αυτό σου εξηγώ βρε Κωνσταντή. Δε τον λέω για αυτό το λόγο φανατικό. Του μουσουλμάνους της Θράκης δε τους λέω φανατικούς. Τους ισλαμιστές όμως τους λέω. Άρα βλέπεις ότι δεν έχει σ΄χεση τόσο αν είσαι επικρατούσα θρησκεία ή όχι.

  Ας είχαμε παγανισμό στην Ελλάδα. Και τι θα γινόταν ας πούμε; Αφού εγώ πιστεύω. Έχω δηλαδή μια προσωπική σχέση με το θείο ή έτσι νομίζω. Αυτοί που δεν έχουν σχέση με το Θεό είναι οι φανατικοί. Πανοτύ υπάρχουν τέτοιοι. Ας πούμε οι σύγχρονοι παγανιστές φαίνεται ότι καμία σχέση δεν έχουν με το θείο. Φαίνεται από τα σεμινάριά τους και από το τι λένε. Θέλουν απλά να βγάζουν το κόμπλεξ τους και την κακία τους στους χριστιανούς. Αναφέρονται ότι οι χριστιανοί πιστέυουν στον εβραίο μαραγκό ακι τέτοια. Γίνομαι αντιληπτός; Ποιος είναι ο φανατικός λοιπόν;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τρανό παράδειγμα ο Γιάγκος. Βλέπεις πως έχει συνδέσει τους χριστιανο΄λυς με τους Ιουδαίους;

   "κατα Ιουδαιων (χριστιανων δηλαδη)"

   Εσκεμμένα το κάνει γιατί έτσι τον βολεύει. Κατάλαβες Κωνστνατή τι σου λέω;

   Αυτός δηλώνει Έλληνας και όχι χριστιανός. Άρα οι χριστιανοί για αυτόν θεωρούνται Ιουδαίοι. Δηλαδή αυτός κρίνει με βάση την φυλή και εφόσον αυτός δεν είναι χριστιανός , οι χριστιανοί δεν είναι Έλληνες αλλά Ιουδαίοι.

   Delete
 29. Η θρησκεια εἶναι ἡ πολιτική ἐξουσία. Ὁ Θεός ἤ οἱ θεοί γιὰ τὸν πιστό δὲν εἶναι θέμα πίστης ἀλλά ὺπαρτές ὀντότητες- ἄν ὑπάρχει βέβαια πραγματικός πιστός. Τέλος, τὸ θεῖον στὴν ἀφηρημένη του ἔννοια περιλαμβάνει ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ φαινόμενα καὶ ἄρα δὲν εἶναι έξουσία ἀλλά οὖτε καὶ οὐσία ποὺ τὰ διατρέχει, σὰν ὑγρό, διότι δὲν ἐδράζεται στὶς σχέσεις ὑπαγωγῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε θέλεις να μου απαντήσεις. Όταν κάποιος αποκαλεί το Χριστό εβραίο μαραγκό είναι φανατικός ή δεν είναι; Αυτό ο άνθρωπος που το λέει αυτό , ξεκάθαρα δεν έχει στόχο να πιστέψει στους θεούς του , αλλά να διαβάλλει με το μίσος του. Αυτός είναι ο φανατικός.

   Delete
  2. Σοῦ ἐπαναλαμβάνω, φανατικό λέει ὁ ὀπαδός τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας τὸν ὀπαδό τῆς μειονοτικῆς. Παρακάτω σοῦ λέω ἄλλο θρησκεία ἄλλο λατρεία.

   Delete
  3. Άλλο λατρεία και θρησκεία αλλά και άλλο λατρεία , άλλο πίστη.

   Τέλος πάντων. Προσπάθησα να σου εξηγήσω ποιον αποκαλώ εγώ φανατικό. Δεν είπα και καμιά σοφία. Αν ξαναδιαβάσεις τι είπα θα καταλάβεις. Πάντως δεν έχει σχέση με επικρατούσα θρησκεία.

   Delete
  4. Επίσης εγώ θεωρώ ότι το ανάποδο από αυτό που λες συμβαίνει. Οι μειονότητες αποκαλούν φανατικούς τους πιστούς της επικρατούσας θρησκείας σε μια κοινωνία.

   Delete
  5. Ὄχι, ὄχι... γιὰ αὐτούς εἶναι μειονότητες.

   Delete
 30. (Παρένθεση. Ὁ ὅρος θρησκεία εἶναι μονοθεϊστικός. Οἱ ἀρχαῖοι τοῦ πέμπτου αἰώνα θὰ λέγανε γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ὅτi λατρςύουνε τὸν Ἰεχωβά. Διότι τὸ πρότυπό τους ἦταν ἡ φυλετική, δηλαδή ἡ οἰκογενειακή λατρεία).

  ReplyDelete
 31. Δηλαδή γιὰ νὰ τὸ κάνω λιανά. Ὁ ἀρχαῖος ὁ λαϊκός, ὅπως λιγάκι μόνο καὶ ὁ σύγχρονος ἀκαλλιέργητος, ἄς ποῦμε, ἀγρότης μέχρι πρόσφατα, δὲν ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἰεχωβᾶ, τοῦ Μωάμεθ, τοῦ Ζωροάστρη. Ἀλλά δὲν τοῦς ἀποδίδει κατανάγκην λατρεία. Ὁ μονοθεϊστής ἀντίθετα πιστεύει πὼς μόνο ὁ δικός του Θεός ὑπάρχει, οἱ ἄλλοι εἶναι ἀέρας κοπανιστός. Αὐτό εἶναι θρησκεία.

  ReplyDelete
 32. Ανοίγεις πάλι μεγάλο θέμα. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει συνεχώς περί ελεύσεως ενός Μεσσία. Ήρθε ο Μεσσίας. Γράφτηκε η Καινή. Μιλούσα τις προάλλες με έναν Ιουδαίο και του λέω.

  Περιμένετε ακόμα τον Μεσσία; Και μου λέει "τώρα πια όχι δεν πολυπιστεύεουμε στην έλευσή του. Άλλοι πιστεύουν και άλλοι όχι¨. Και του λέω εγώ "μα πως να τον περιμένετε τώρα; Ήρθε πριν 2000 χρόνια και δεν τον θέλατε"

  Υπάρχουν κάποια κέιμενα. Αν αυτά τα κέιμενα τα πάρουμε ως παραμύθια τότε δεν πιστεύουμε. Εγώ όμως δεν τα παίρνω ως παραμύθια , όχι γιατί πιστεύω , αλλά και γιατί αυτή την εικόνα μου έδωσαν.

  ReplyDelete
 33. Δεν φταιω εγω που ο Κελσος δεν ξεχωριζε τους Χριστιανους απο τους αλλους Ιουδαιους.
  Αν διαβασεις προσεκτικα τις επιστολες του Παυλου θα καταλαβεις οτι οι "Κορινθιοι" και οι "Ρωμαιοι" δεν ηταν ουτε Ελληνες ουτε Λατινοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι εννοείς; Υπήρχαν Έλληνες σίγουρα στην Κόρινθο. Στη Ρώμη μάλλον η πλειονότητα ήταν Ρωμαίοι.

   Delete
  2. Ο Παυλος ομως πηγαινε στις συναγωγες κι εκει δεν εβρισκε ουτε Ελληνες ουτε Ρωμαιους για να τους στελνει επιστολες

   Delete
  3. Αρχικά πήγαινε στις συναγωγές. Αφού τον τραμπούκιζαν και τον πλάκωναν στο ξύλο πήγαινε στους Έλληνες. Έτσι δρούσε.

   Delete
 34. Το επιχειρημα του Κελσου ειναι ακριβως αυτο. Ο Θεος μπορει να ειναι οσοι θελει και δεν θα σου παρει την αδεια

  ReplyDelete
 35. Σύμφωνοι. Ἐσύ πιστεύεις μὲ τὸν ἀρχαῖο λαϊκό τρόπο. Δὲν ἀναγνωρίζεις τὸ ὑποτιθέμενο λογικό φίλτρο, γιὰ σένα ὁ Τζήζους ὑπάρχει. Τὸ ἴδιο πιστεύανε οἱ ἀρχαῖοι γιὰ τὸν Δία, ἀλλά δὲν μπορεῖς νὰ τὸ καταλάβεις διότι ὁ Δίας γιὰ σένα εἶναι ἀνύπαρκτος.

  ReplyDelete
 36. Καμία σχέση Κωνσταντή. Για τον Ιησού έχουμε προφητείες και επιβεβαιώσεις. Για τον Δία τίποτα. Μόνο μύθους.

  ReplyDelete
 37. Μπορεις ακομη να διαβασεις για το ονειρο που ειδε ο Πετρος με τα καθαρα και τα ακαθαρτα ζωα για να του επιτραπει να διδαξει σε "εθνικους" η για το θεμα της περιτομης την οποια ο Παυλος τελικα κατηργησε.

  ReplyDelete
 38. Μὰ αὐτό ἀκριβῶς σοῦ λέω !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ίσα ίσα εγώ αναγνωρίζω το "λογικό φίλτρο" και σου λέω ότι για τον έναν έχουμε προφητείες και επιβεβαιώσεις ενώ για τον άλλο τίποτα. Εσύ αντιθέτως μου λες πως είναι το ίδιο και το αυτό.

   Delete
 39. Ναι τα γνωρίζω Γιάγκο. Ακριβώς για αυτό το λόγο κατήργησε ο Παύλος την περιτομή. Επειδή δίδασκε το Χριστό σε Έλληνες. Το έθιμο της περιτομής είναι ιουδαικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το οτι χρειαστηκε ονειρο ο Πετρος για να μιλησει σε "εθνικους" σου λεει τιποτε;
   Και βεβαια ο Παυλος ειδε και αποειδε οτι με τις Εβραικες κοινοτητες μονο δεν εκανε προκοπη, αφου οι περισσοτερες μαλιστα οπως ειπες τον γιουχαρανε, και αποφασισε να βαλει και τους εθνικους στο στοχαστρο.
   Μια και μιλαμε για ονειρα λεω να παω κι εγω να δω κανενα.
   Καληνυχτα.

   Delete
  2. Ρε φίλε είδε όνειρο. Που είναι το κακό;

   Όνειρα γλυκά

   Delete
 40. Αν διαβασεις και την εισοδο του Ιησου στα Ιεροσολημα θα δεις ποση ωρα περιμενε να του φερουν το γαιδουρι για να μπει "καθημενος επι πωλου ονου" οπως ελεγε ο Ησαιας.
  Οσα δεν εκανε μονος του τα κανανε μετα. Μεχρι βαφτησια του κανατε και τον ονομασατε Μανωλη ενω ο αρχαγγελος ηταν σαφης και εδωσε εντολη να τον πουν Ιησου.
  Ελα ομως που η "παρθενος ετεκεν υιον τον Εμμανουηλ".
  Ετσι ο Ιησους εγινε Μανωλης και η πολυτεκνη Μαρια εγινε παρθενος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εμμανουήλ σημαίνει στα εβραικά "ο Θεός είναι μαζί μας". Πράγματι , ναι ,ήταν μαζί του ο Θεός αφού ο Υιός εκπλήρωσε το θέλημα τους Πατρός.

   Delete
  2. Το Εμμανουηλ ειναι ονομα, οπως το Θεοδωρος (δωρο θεου), Θεοφιλος, Θεοδοτος κλπ.
   Ομως το αποδιδεται στον Ιησου και μετα ισχυριζεστε οτι επαληθευτηκε η προφητεια.
   Ετσι μπορω να γινω κι εγω Μεσσιας. Ακομη και Ακριας.

   Delete
  3. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την προφητεία.

   Delete
 41. (Στὸν ΕΜ ἐννοοῦσα). Στὸν κο Γιάγκο - Ὁ Κέλσος ἄν κατάλαβα καλά χρησιμοποιεῖ τὰ έπιχειρήματα τοῦ Ξενοφάνη κατά τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ τῶν θεῶν. Ποιά ἡἡ διαφορά ; Ὅτι ὁ Κέλσος ἐνδεχομένως ἀνήκει στὴ ῥωμαϊκή ἐλίτ ἐνῷ ὁ Ξενοφάνης καὶ ὁ Παρμενίδης ποὺ τὸν ἀολουθεῖ ἀποσυνδέουν τελείως τὸ θεῖο άπό τὴν έξουσία.

  ReplyDelete
 42. Η πατρώα θρησκεία αναγνωρίζει την πολλαπλότητα του Θείου. Ο μονοθεϊστής δεν δύναται να εννοήσει κάτι τέτοιο, και συρρικνώνει/συμπυκνώνει το Θείον σε μια μονάδα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι. Η έννοια του ιουδαιοχριστιανικού μονοθεισμού δεν υπήρχε στο δωδεκάθεο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μονοθεισμός εναντίον πολυθεισμού. Όποιος βλέπει το θέμα γύρω από αυτή την οπτική σφάλλει. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού σύμφωνα με τις Γραφές. Αυτό ήταν αδιανόητο για την αρχαία ελληνική διανόηση. Ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο λέει «Θεός ανθρώπω ου μείγνυται». Η αντίδραση των παγανιστών διανοούμενων ήταν βαθύτερα φιλοσοφικός. Δε μπορούσαν να πιστέψουν το απίστευτο. Ότι ήρθε ο Θεός στη γη. Έτσι κι αλλιώς μέχρι και σήμερα πολλοί δε το πιστεύουν.

   Delete
  2. Δηλαδή ἐσύ ΕΜ τὸ πιστεύεις ; Εἶσαι σίγουρος, 100 τοῖς ἑκατό ;

   Delete
  3. Ότι ήρθε ο Θεός στη γη κτλ.

   Delete
  4. Όποιος σου πει ότι είναι 100% σίγουρος μάλλον ψεύδεται. Έτσι πιστεύω και έτσι νομίζω. Αυτό είναι η πίστη. Αναλόγως με το τι πιστεύεις διαμορφώνεται και η πίστη και οι συνθήκες της.

   Delete
  5. Μισό λεφτό. Θές νὰ πεῖς ὅτι ἔχεις ἀμφιβολίες, ἤ μήπως ὅτι ἡ πίστη ἀνήκει σὲ ἕνα ἐπίπεδο ποὺ δὲν ὑπόκειται σὲ λογικό ἔλεγχο ;

   Delete
  6. Λίγο και από τα δύο.

   Delete
  7. Ὑπάρχει ἕνα παράξενο ποὺ λέει ὁ Π., δὲν έπαναλαμβάνω τὸ ὅνομα διότι σᾶς τάχω πρήξει. Λέει ὅτι άντίθετα μὲ τὴν ἐπιστήμη ποὺ συγκρίνει πολλές προτάσεις γιὰ νὰ βγάλει τὴν ἀληθινή, λέει ὅτι τίποτε δὲν εἶναι ποὺ νὰ μὴν εἶναι. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ἡ οὐσία τῆς σέψης δὲν εἶναι ἄν κάτι εἶναι σωστό ἤ λάθος, ἄν ἔγινε ἤ ὄχι, ἀλλά κάτι ἄλλο.

   Delete
  8. Συμφωνώ. Και να μην έγινε αυτό , εγώ το πιστεύω.

   Delete
  9. Ἀ μπράβο... ἄν εἶσαι εἰλικρινής σὲ αὐτό ποὺ λές, εἶσαι θρῆσκος.

   Delete
  10. Αυτό δε το είπα για αυτό. Το είπα γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι όλα τα είδη πίστης δεν είναι ίδια. Αναλόγως τι πιστεύεις διαμορφώνεται η πίστη.

   Delete
  11. Ακόμα και πιστοί της ίδιας θρησκείας δε πιστεύον με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με τους τρόπους ερμηνείας των κειμένων αλλά με την ερμηνεία των συμβάντων.

   "Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο ἡ οὐσία τῆς σέψης δὲν εἶναι ἄν κάτι εἶναι σωστό ἤ λάθος, ἄν ἔγινε ἤ ὄχι, ἀλλά κάτι ἄλλο."

   Δηλαδή αναλόγως με το πως σκέφτεται ο πιστός επιδρά στο εσωτερικό του κόσμο μία πίστη. Η ουσία της σκέψης είναι η ουσία της πίστης.

   Delete
  12. Θέλεις νὰ πεῖς ὅτι ἄλλο πιστεύει ὁ Α Χριστιανός καὶ άλλο ὁ Β, κι ἄς λένε τὴν ἴδια προσευχή ;

   Delete
  13. Ναι. Γιατί στον τομέα της πίστης αναγκαστικά μπλέκεται ο παράγοντας της σκέψης.

   Delete
  14. Πάλι δὲν κατάλαβα ἀλλά μὲ ἐνδιαφέρει. Ἡ σκέψη δημιουργεῖ τὴ διαφοροποίηση τῆς πίστης ἤ ἡ πίστη τῆς σκέψης ;

   Delete
  15. Το πρώτο συμβαίνει αρχικά. Στη συνέχεια η πίστη "ελέγχει" τη σκέψη. Όχι με την έννοια της κλειστότητας ή της ανελευθερίας , αλλά την κατευθύνει προς το αγαθό. Μια ορθή πίστη αλλοιώνει τη σκέψη και την μεταμορφώνει οντολογικά. Δεν έχεις ακούσει που λένε "είμαστε ό,τι σκφτόμαστε" ή είμαστε ό,τι πιστεύουμε";

   Η παραπάνω σκέψη κανονικά οδηγεί σε πίστη κάπου. Πίστη χωρίς σκέψη σημαίνει πίστη χωρίς γνώση.

   Όπως πιστός μπορεί να είναι ένα αμόρφωτος , μπορεί να είναι και ένας μορφωμένος. Πιστεύουν το ίδιο; Εγώ λέω όχι.

   Delete
  16. Για αυτό συχνά θα δεις ανθρώπους από όλες τις θρησκείες , τους λεγόμενος "σατανισμένους" ή "δαιμονισμένους" όπως τους αποκαλούν. Αυτοί δεν κατάφεραν να συμπορεύσουν την πίστη με τη σκέψη τους.

   Delete
  17. Χμμμ... παρακάτω λέω πῶς καταλαβαίνω ὅτι πιάσανε τὸ πρόβλημα οἱ ἀρχαῖοι. Τοῦς ἐνδιαφέρει πρῶτα ἡ σκέψη. Καὶ ἀναρωτιοῦνται πόσες ὑπάρχουν.

   Delete
  18. Ὄχι ΕΜ τῶρα σὲ ἔπιασα. Εἶσαι θησαυρός ! Αύτά ποὺ λές κολλάνε καὶ μὲ τὴν ἐντελέχεια ποὺ ἔλεγες τὶς προάλλες γιὰ τὴν ψυχή, καὶ μὲ τὸ ἔθνος τοῦ Κιτσίκη ὅπως τὸ καταλαβαίνω (ἔχει μιὰ βαθειά θεώρηση, πιστεύω, ὁ κος Κιτσίκης ἀνάμεσα σέ ἄλλα ποὺ μὰς σοκάρουν) καὶ μὲ τὸν δικό μου τὸν Ἔρωτα. Κατά κάποιον τρόπο ἡ άλήθεια ἀποκαλύπτεται σταδιακά καὶ ἡ ἀποκάλυψη αὐτή εἶναι καὶ ἡ ψυχή καὶ ἡ ζωή. Σέ πιάνω ;

   Ὁ Εὐριπίδης λένε μερικοί εἶχε μιὰν ἀπαισιόδοξη θεώρηση ὅτι οἱ ψυχές έν τέλει δὲν συναντῶνται, ἀλλά εγώ δὲν θέλω νὰ τὸ πιστέψω.

   Delete
 43. Ἀκριβῶς. Ἐάν κατάλαβα καλά, οἱ ἀρχαῖοι ποὺ θέλανε νὰ ὑπερβοῦν τὴ λαϊκή θρησκεία καταλάβανε ὅτι ὁ μονοθεϊσμός δὲν εἶναι παρά ἀκρωτηριασμός. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό τοὺς ἀπασχολοῦσε πάρα πολύ τὸ ζήτημα μονάδα-πολλαπλότητα, ποὺ μᾶς φαίνεται παιδιάστικο ἀλλά καθόλου δὲν εἶναι. Ὁ μονοθεϊσμός κατά κάποιον τρόπο εἶναι μὴ ὀμολογημένος πολυθεϊσμός.

  ReplyDelete
 44. ....καὶ σὲ ἕνα βαθύτερο καὶ συνάμα λεπτότερο ἐπίπεδο, κύριοι Ἰχώρ, ΕΜ καὶ Γιάγκο, κάποιοι ἀρχαῖοι καταλάβανε ὅτι ὁ λεγόμενος ἐπιστημονικός τρόπος σκέψης, δηλαδή ἡ μέθοδος τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ λάθους ὤστε νὰ μείνει τὸ σωστό εἶναι μονοθεϊσμός, δηλαδή ψεύτικος μονισμός καὶ κεκαλυμμένος πολυθεϊσμός. Γιὰ αὐτό ἀναρωτιόντουσαν μήπως ὑπάρχει κάτι συνάμα ἐπιστημονικώτερο καὶ πλησιέστερο στὸ θεῖον ἀπό τὸν ἀποκλεισμό τοῦ λάθους.

  ReplyDelete