Dec 29, 2014

167- Οἱ ἀφόρητες πιέσεις τῶν δωσιλόγων ἐπὶ τοῦ ΓΑΠ γιὰ νὰ μὴν ἱδρύσῃ κόμμα ἀποδεικνύουν τὸν φόβο τῆς τιμωρίας

167- Οἱ ἀφόρητες πιέσεις τῶν δωσιλόγων ἐπὶ τοῦ ΓΑΠ γιὰ νὰ μὴν ἱδρύσῃ  κόμμα ἀποδεικνύουν τὸν φόβο τῆς τιμωρίας

Ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὸ 1944, φόβος ἔχει καταλάβει τοὺς γερμανοτσολιάδεςς τῆς Εὐρώπης τῆς Μέρκελ ποὺ εἶναι ἔτοιμοι νὰ περάσουν στὸ ἀγγλοσαξωνικὸ στρατόπεδο τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου τοῦ Νεωτέρου γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν κρεμάλα. Ἡ ἐπικείμενη ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ στρατεύματα μὲ τὴν βοήθεια τῶν σοσιαλδημοκρατικῶν δυνάμεων τοῦ Σύριζα ποὺ θὰ συμμαχήσουν μὲ τὸν ἐγγονὸ τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου τοῦ Πρεσβυτέρου, τοὺς προτρέπουν, μετὰ τὴν ἀποτυχία τους τῆς 29ης Δεκεμβρίου 2014 νὰ ἐκλέξουν τὸ ἀνδρείκελό τους τὸν Σταῦρο Δῆμα στὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, νὰ προσφέρουν γῆ καὶ ὕδωρ στὸν ΓΑΠ γιὰ νὰ παραμείνῃ μαζί τους στὸ προδομένο ΠΑΣΟΚ ἀπὸ τὸν Βαγγέλη καὶ τὴν Γεννηματοῦ (τὴν Φώφη Γεννηματᾶ) προβάλλοντας τὸ δυναστικό τους ἐπιχείρημα ὅτι ὁ υἱὸς δὲν δύναται νὰ διαφοροποιηθῇ ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ γνωρίζοντας ὅτι ὁ ΓΑΠ εἶναι μὲν άδιάφθορος ἀλλὰ ἀπὸ χαρακτῆρα ἀναποφάσιστος.

Πράγματι, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις τοῦ Καστανίδη καὶ τοῦ στενοῦ του κύκλου, ὁ ΓΑΠ δὲν προχώρησε στὴν τέλεση τοῦ ἀπαραιτήτου δημοψηφίσματος καὶ παρητήθη. Οἱ ἀπεγνωσμένες προσπάθειές τους τῆς 29ης Δεκεμβρίου 2014, νὰ τὸν ἀποτρέψουν ἀπὸ τοῦ νὰ ἱδρύσῃ κόμμα εἶχε τὸν ἴδιο σκοπό: Νὰ σώσουν τὸ τομάρι τους.

Μετὰ τὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἕνα μή αὐτοδύναμο πλειοψηφικὸ Σύριζα θὰ χρειασθῇ νὰ συμμαχήσῃ μὲ ἕτερο κόμμα ποὺ ὑποχρεωτικὰ θὰ προσπαθήσῃ νὰ τοῦ βάλῃ φρένο στὸν νεανικό του φουριόζικο μεταρρυθμιστικό του ἐνθουσιασμὸ ποὺ δύναται νὰ φθάσῃ καὶ μέχρι τὴν δίκαιη φυλάκιση τῶν γερμανοδωσιλόγων σαμαροτσολιάδων. Δὲν ξεχνοῦν πὼς ὁ Ἰωάννης Ῥάλλης ἀπεβίωσε στὶς φυλακές.

Ἐπειδὴ ἡ δύναμη τοῦ φιλοαγγλικοῦ κόμματος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων τοῦ Καμμένου μᾶλλον δὲν θὰ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἐπιτρέψῃ στὸν Σύριζα νὰ ἔχῃ τὴν βουλευτικὴ πλειοψηφία, ἕνα φιλοαμερικανικὸ κόμμα ΓΑΠ θὰ ἦταν ἰδανικὸ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς πολιτικῆς τὸ 2015, χρονιὰ ποὺ ἡ χώρα θὰ ἀπελευθερωθῇ, ὅπως τὸ 1944, ἀπὸ τὸ Γερμανικὸ Ῥάϊχ.  Ὁ ἐγγονὸς Παπανδρέου, εἰλικρινὴς σοσιαλδημοκράτης, ἀδιάφθορος καὶ ὑπηρέτης τῆς Ἀρετῆς, χρειάζεται γιὰ νὰ ὑψώσῃ τὸ 2015 τὴν γαλανόλευκη στὴν ἀπελευθερωμένη Ἀκρόπολη, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ στὸν νέο Τσῶρτσιλ νὰ ἔλθῃ στὴν Ἀθήνα ὥστε νὰ ἀποτραπῇ ἡ ὕψωση τοῦ ἐρυθροῦ σφυροδρεπάνου καὶ ἐνδεχομένως νὰ βοηθήσῃ στὴν ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ.

Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως ὁ νέος Παπανδρέου πρέπει νὰ τολμήσῃ, ὅπως ὁ Νῖκος καὶ ἡ Μπεάτα Κιτσίκη, οἱ γονεῖς μου, νὰ προδώσῃ τὸ ἄθλιο Κολωνάκι ἐπὶ τῆς πλατείας τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ βοηθήσῃ νὰ ἀναρτηθῆ ὁ λόφος τῶν διεφθαρμένων ὑπὸ τὸ χῶμα τοῦ ὁποίου θὰ ἀναπαυθοῦν οἱ δωσίλογοι τῶν Σαμαροβενιζέλων. Καὶ τότε, μία Νέα Γιάλτα μὲ τοὺς Ῥώσους, μὲ Πούτιν καὶ Ὀμπάμα (ἤ τὸν διάδοχό του) θὰ ἐπιτρέψῃ τὸν θρίαμβο στὸ Φανάρι τῆς Ὀρθοδοξίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 29 Δεκεμβρίου 201493 comments:

 1. «δωσίλογος: ὁ ὑπόχρεος νὰ δώσῃ λόγον περὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ πεπραγμένων, ὑπόλογος.» ἀπὸ τὸ λεξικὸν τοῦ Δ. Δημητράκου

  «δωσίλογος ο [δosíloγos]: αυτός που συνεργάστηκε με τον κατακτητή, κυρίως με τις γερμανικές αρχές κατοχής, κατά τη διάρκεια του β' παγκόσμιου πολέμου στην Ελλάδα.» ἀπὸ τὸ λεξικὸν τοῦ ἱδρύματος Τριανταφυλλίδου

  Ὁ Jeffrey καὶ ὁ Σύριζα μολονότι ἀνήκουν σὲ διαφορετικὰ κόμματα ἀνήκουν στὴν ἴδια παράταξιν: τὴν φιλοαμερικανικὴν ποὺ τραπεζιτικῶς ἐκφράζεται μέσῳ τοῦ ΔΝΤ. Ὁ δὲ Jeffrey λόγῳ ἰθαγενείας καὶ καταγωγῆς ἔχει πέραν τῆς πολιτιστικῆς συνδέσεως μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ δεσμοὺς αἵματος μὲ τὴν ἐν λόγῳ χώρα, ἐνῶ οἱ συριζολαπάδες μόνον ἰδεολογικήν.

  Ὁ Ντοῦτσε καὶ ὁ Σαμαρᾶς μολονότι ἀνήκουν σὲ διαφορετικὰ κόμματα ἀνήκουν στὴν ἴδια παράταξιν: τὴν φιλοευρωπαϊκὴν ποὺ τραπεζιτικῶς ἐκφράζεται μέσῳ τῆς ΕΚΤ.

  Ἡ ΧΑ εἶναι τὸ μόνο κόμμα ἀπὸ τὰ μεγάλα ποὺ δὲν ἀνήκει σὲ κανέναν προστάτην. Βασικὸ σύνθημά της εἶναι ἡ Ἑλλὰς νὰ ἐπιλέξῃ τὸ γεωπολιτικὸν στρατόπεδον ἐκεῖνο ποὺ θὰ τὴς δώσει τὰ περισσότερα ὀφέλη. Τὸ γεγονὸς ὅτι δείχνει συμπάθεια στὴν Ρωσία δὲν σημαίνει ὅτι κατεβάζει τὰ βρακιὰ στὸν Πούτιν, ἀφοῦ καὶ ὁ ἀρχηγός της καὶ τὰ στελέχη της ἔχουν δηλώσει ὅτι, ἂν δὲν πράξῃ «τὰ δέοντα» κι ὁ Τσάρος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ ἀνεκτὸ ἕνα νταραβέρι μὲ χαμένο τὴν Ἑλλάδα.

  Καθὼς ἡ Ἑλλὰς ἔχει πολὺ πλοῦτον, ἀλλὰ γραικύλους πολιτικούς, μαζώχτηκαν τὰ κοράκια ἀπὸ πάνω της γιὰ νὰ βρεθῇ ἡ χρυσὴ τομὴ στὴν μοιρασιά. Γιὰ τὴν ἀκρίβειαν προσεκλήθησαν, δὲν ἦρθαν ἀκάλεστα. Ἡ χρυσὴ τομὴ εὑρέθη καὶ ἔχει ὄνομα: δανειακὲς συμβάσεις. Κανονικῶς, ὅποιος θεωρεῖ τὸν ἑαυτόν του «ἀντιμνημονιακὸν» θὰ πρέπει νὰ ἀναθεωρήσῃ τὸν αὐτοπροσδιορισμόν του σὲ «ἀντισυμβατικόν». Τὰ μνημόνια εἶναι κουρελόχαρτα δίχως νομικὴν ἰσχὺν σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὶς δανειακὲς συμβάσεις ποὺ εἶναι ἅλυσοι πραγματικὲς στὰ χέρια καὶ τὰ πόδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  Ὁ Jeffrey Papandreou ἦταν αὐτὸς ποὺ προσεκάλεσε τὸ ΔΝΤ στὴν Ἑλλάδα τὸ 2009. Ἀρχικῶς ὑπογείως, μετὰ μὲ μπλόφες καὶ μετὰ στεγνά. Στὴν ψύχρα.

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419634267974#c9102514358828852724


  Ἐπειδὴ στὴν προσπάθειά του νὰ δώσῃ ὅλη τὴν προίκα τῆς Ἑλλάδος στὰ Ἀμερικανὰ τοῦ βγῆκε μὲ κόκκινο ἡ Μέρκελ, κάπου ἐκεῖ χάλασε προσωρινῶς ἡ μανέστρα. Ἡ πρώτη δανειακὴ σύμβασις ὡστόσο καὶ τὸ πρῶτο ξεπούλημα τῆς χώρας ψηφίστηκε στὶς 29/6/2011. Ἔτος καὶ ἡμερομηνία καθόλα τυχαῖα, διότι τότε ἔληγαν τὰ τελευταῖα ὁμόλογα ποὺ εἶχον ἐκδοθεῖ σὲ δραχμὲς (ὅσοι ξέρετε ἀπὸ χρηματοοικονομικὰ τὸ πιάσατε τὸ ὑπονοούμενον).
  Μέσα στὸ γενικότερο μανούριασμα βγῆκε καὶ ὁ Ἀντουὰν μὲ τὰ Ζάππεια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ σὰν Ρόκυ, ἀλλὰ ὅταν τὰ ἀφεντικά του ἀγρίεψαν ὁ Ἀντωνάκης κούρνιαξε καὶ τὰ βρῆκε μὲ τὸν πρώην συμφοιτητήν του. Κουμπάρος στὸν γάμο ὁ σημιτάνθρωπος Παπαδῆμος μὲ παρανυφάκι τὸν Καβατζαφέρη. Ἀπὸ τότε οἱ δωσίλογοι τὰ ηὗραν μεταξύ των. Αὐτὸ ποὺ ἄλλαξε εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ τσινοῦν ἀπὸ τὴν πρώτη κοψιὰν καὶ θέλουν νέο ἀνακάτεμα τῆς τράπουλας. Καὶ νά κόγξες καὶ τσιριμόνιες τὰ Ἀμερικανὰ τώρα τελευταίως μὲ τὸ ΔΝΤ. Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Τὸ κατὰ φαντασίαν δημοψήφισμα θὰ ἐγίνετο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2011 καὶ ἡ (τζούφια) βόμβα περὶ δημοψηφίσματος ἔσκασε τέλη Ὀκτωβρίου μὲ ἀρχὰς Νοεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους. Ὁ τύπος ὅμως εἶχε συμφωνήσει ἤδη μὲ τὸν Straß–Kahn ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009. Εἶναι δυνατὸν ἡ Νέα Ἐρυθραία νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὸν Κολωνάκι; Ὅσοι ἔχετε μπεῖ στὸν κόπο νὰ μελετήσετε κάποια ἀπὸ τὶς δανειακὲς συμβάσεις δὲν χρειάζεται νὰ καταλάβετε γιατὶ ὁ Jeffrey εἶναι ὁ Τσολάκογλου Β´, «ὁ ἐκ τῶν προθυμοτέρων ὁ προθυμότερος». Παραθέτω μερικὰ σημεῖα μόνον ἀπὸ τὴν α´ δανειακὴν σύμβασιν ποὺ ἐνεπνεύσθη ὁ Jeffrey μαζὺ μὲ τὸν Νενέκο Παπακωνσταντίνου.

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419601673538#c6293162036080386883

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419613983231#c5414147472070907606

  Εἶναι ἀπαράδεκτον ἄτομο μὲ ἑλληνικὴν καὶ ἀμερικανικὴν ὑπηκοότητα ταυτοχρόνως νὰ εἶναι πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὴ εἶναι ἡ πασοκικὴ ἀντίληψις γιὰ τὸ διοικεῖν τὸ κράτος. Ὅπως εἶπεν ὁ Χριστός, δὲν εἶναι δυνατὸν κάποιος νὰ ὑπηρετῇ δύο ἀφέντες ταυτοχρόνως.

  ReplyDelete
 2. Ὁ Jeffrey ἀπειλεῖ νὰ κατεβάσῃ νέο κόμμα ἀπὸ καπρίτσιο καὶ ἐγωϊσμόν, διότι ὁ Ντοῦτσε τὸν ἐκπαραθύρωσε ἀπὸ τὸ κόμμα ποὺ τοῦ ἄφησε κληρονομιὰ ὁ πατέρας του. Ἐπειδὴ ὑπάρχει ὀρατὸς κίνδυνος τὰ πασοκικὰ κατάλοιπα (Ελιά, Ποτάμι, κόμμα Jeffrey) μὲ τὴν κάθοδον τοῦ τελευταίου νὰ ὑποστοῦν καννιβαλισμὸν καὶ νὰ μείνουν καὶ τὰ τρία ἔξω ἀπὸ τὴν βουλὴ εἶναι λογικὸν νὰ ὑπάρχῃ ἕνας πανικός.

  Μὴν τρελαθοῦμε καὶ βγάλουμε τὸν Jeffrey πατριώτη. Ἐδῶ καὶ 2 ἔτη δὲν πατάει στὴν βουλὴν κι ἐμεῖς οἱ ἠλίθιοι τὸν πληρώνουμε γιὰ νὰ κάνῃ ταξείδια. Ἡ ἀρχομανία τὸν ἔχει τυφλώσει καὶ τοῦ κακοφαίνεται ποὺ ἡ οἰκογενειακὴ ἐπιχείρησις ἔχει περιέλθει στὰ χέρια τοῦ Μπένυ μαζὺ μὲ τὴν κουτάλα. Τὸ μόνο ποὺ τὸν κρατᾶ πίσω δὲν εἶναι «ἡ ἑνότητα τοῦ χώρου». Ὁ Ντοῦτσε ἔχει ὡς ἄσσο στὸ μανίκι τὰ χρέη ποὺ ἄφησε στὸ Πασὸκ ὁ Jeffrey (πάνω ἀπὸ € 100 000 000- παρὰ τὶς χορηγίες Τσουκάτων, τὸ κόμμα αὐτὸ εἶναι σχεδιασμένο νὰ μπαίνῃ μέσα!). Ἂν προχωρήσῃ σὲ κόμμα ὁ Jeffrey πραγματικῶς θὰ δοῦμε σκληρὸ πορνὸ πρὶν τὶς ἐκλογές. Μακάρι νὰ δοῦμε Πασὸκ 2.9%, Jeffrey 2.9% καὶ Ποτάμι 2.9% καὶ τί στὸν κόσμο. Δυστυχῶς ὅμως, αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς ξαναβάλῃ στὸ παιχνίδι εἶναι ὁ Ἀντουὰν ἀλλάζοντας τὸν ἐκλογικὸν νόμο μὲ ἐπαναφορὰν τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι τὸ ὅλον πασὸκ εἶναι ἑπτάψυχον. Δυστυχῶς.

  ReplyDelete
 3. "ἕνα μή αὐτοδύναμο πλειοψηφικὸ Σύριζα θὰ χρειασθῇ νὰ συμμαχήσῃ μὲ ἕτερο κόμμα ποὺ ὑποχρεωτικὰ θὰ προσπαθήσῃ νὰ τοῦ βάλῃ φρένο στὸν νεανικό του φουριόζικο μεταρρυθμιστικό του ἐνθουσιασμὸ ποὺ δύναται νὰ φθάσῃ καὶ μέχρι τὴν δίκαιη φυλάκιση τῶν γερμανοδωσιλόγων σαμαροτσολιάδων"

  Τι θα κάνει ο Σύριζα;

  χαχαχαχα

  Ωραίο το ανέκδοτο αυτό.

  ReplyDelete
 4. Εν τω μεταξύ , κύριε Κιτσίκη έχετε συνοδητοποιήσει ότι στο μνημόνιο μας έβαλε ο ΓΑΠ μυστικώς;

  Πολύ το κολακεύτε το κολλεγιόπαιδο.Το golden boy.

  Φταίει ή δε φταίει τελικά το μνημόνιο σε αυτή τη χώρα;Τα ΄χω παίξει με τις αντιφάσεις στη χώρα αυτή.

  Αν φταίει , τότε ευθύνεται κι ο Παπανδρέου που μα έφερε το μνημόνιο.

  ReplyDelete
 5. Στις 6 Μαίου του 2010 ψηφίστηκε η παράδοση της χώρας στο ΔΝΤ από τον ΓΑΠ.

  Στην Ελλάδα του 2015 υπάρχει κόσμος που βρίζει το μνημόνιο και του ΔΝΤ αλλά δε βρίζει και συμπαθεί ταυτοχρόνως τον ΓΑΠ που μας το έφερε.

  Αν αυτό δε λέγεται τρέλα , τότε πως λέγεται;

  Ή αντιπαθείς το μηνμόνιο και μαζί τον ΓΑΠ που το έφερε , ή συμπαθείς το μηνμόνιο και μαζί τον ΓΑΠ και δε κλαίγεσαι για τα μέτρα λιτότητας που παίρνονται.Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

  Μάλλον υπάρχει άγνοια.Δε μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.

  ReplyDelete
 6. Ἑρωτῶ ὅσο γίνεται λιτότερα. Ἔχει βάση ἡ ἐξής ὑποψία μου - ὅτι πλέον ὁ τόπος δὲν ἀντέχει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τὰ ἀμερικανικά στρατεύματα. Ὅτι βράζει αὐτή τὴ στιγμή ὁ γηγενής, ὁ πραγματικός πυρῆνας τῆς Ἑλλάδας ποὺ μιὰν ἀτελῆ ἔκφραση βρῆκε στὴ Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ γι`αὐτό ἔγινε ἡ προσπάθεια νὰ καρατομηθεῖ. Κι ὅτι ὅλα αὐτά τὰ μαγειρέματα εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ ἀλλοιωθεῖ ἡ ἔκφραση αὐτοῦ τοῦ πυρῆνα.Ἔχει βάση αὐτό ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. (ἡ ἐρώτηση μπορεῖ νὰ διατυπωθεί καὶ ὠς ἑξῆς. Μήπως ἡ μορφή ποὺ παίρνει ὴ ἀλλοίωση τῆς ἔκφρασης τοῦ ἐν λόγῷ πυρῆνα εἶναι ὴ φράση "Ὑπάρχει δυνατότητα σχηματισμοῦ κυβερνήσεως μὲ τὸν Συ.Ῥιζ.Ἀ."; Θυμίζω τί γινότανε πρὶν τὰ Δεκεμβριανά, τηρουμένων κάθε εἶδους ἀναλογιῶν.

   Delete
  2. Σαφῶς καὶ ἔχει βάσιν. Ἡ μόνη μου διαφωνία εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλὰδα δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθῇ ἂν δὲν τὸ θελήσῃ ἡ ἴδια. Ὅσο καὶ νὰ χτυπιόμαστε ἐμεῖς οἱ ψηφοφόροι τῆς ΧΑ καὶ ἐνδεχομένως ἀρκετοὶ ἀντισυμβατικοὶ ψηφοφόροι ἄλλων κομμάτων, ἡ Ἑλλὰς κυβερνᾶται ἀπὸ γραικύλους, διότι ἡ πλειοψηφία ἢ ἐν πάσει περιπτώσει μία πολὺ μεγάλη μερὶς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ραγιάδες. Ἡ ἔξοδος πρὸς τὴν δραχμὴ εἶναι ἡ στενωπὸς τῆς περηφάνου φτώχειας καὶ θέλει δίδυμους ἀρσενικοὺς γενετικοὺς ἀδένες ποὺ στεροῦνται καὶ ὁ λαὸς καὶ οἱ ἐκπρόσωποί του. Ἡ Ἑλλὰς «λαμβάνει» τὶς δόσεις τῆς τρόϊκα ὅπως ἕνα πρεζάκι. Ἀλήθεια, ποιὸς λογικὸς ἄνθρωπος θὰ ἐδάνειζε ἕνα ἐξηρτημένο ἄτομον; Κανείς. Αὐτὸ κάνει ἡ τρόϊκα. Μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ἡ «θεραπεία» της πολλαπλασιάζει τὸ ἑλλαδικὸν δημόσιον χρέος. Ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν προτιμήσεως τοῦ καθενός μας, στὴν περίπτωσιν τῆς Ἑλλάδος μαζὺ μὲ σημαντικὸ τμῆμα τοῦ λαοῦ ἐβιάσθησαν ἀπὸ τὸ 2010 κατ' ἐξακολούθησιν οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς Χρηματοπιστωτικῆς (Finacial Management). Δυστυχῶς ὅμως, παρότι ἡ δραχμὴ δὲν θὰ τιμωροῦσε τὴν ἀκίνητον περιουσίαν τοῦ Ἕλληνος, δὲν θὰ τοῦ στεροῦσε τὸ μεροκάματο καὶ δὲν θὰ τὸν ἐξαθλίωνε, ὁ μέσος Ἕλλην προτιμᾶ νὰ μένῃ ἄνεργος καὶ ἄφραγκος ἀρκεῖ νὰ φαντάζεται (διότι δὲν ἔχει ἢ δὲν θὰ ἔχη σύντομα τὰ χρήματα) ὅτι μπορεῖ νὰ ἀγοράσῃ μία BMW ἢ ἕνα iphone σὲ «καλὴν τιμήν». Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος, κι αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ἤθελα νὰ σᾶς πῷ κε Κωνσταντὴ σὲ ἄλλο μήνυμά σας, μακάρι νὰ ἤτονε λογιστικό/οἰκονομικόν. Στὴν βάσιν του εἶναι πρωτίστως ἠθικό. Ξευτιλισμένοι προδότες ὑπέγραψαν τὴν παράδοσιν τῆς χώρας. Ἀκολουθεῖ τὸ πολιτειακὸ/πολιτικὸν πρόβλημα, προέκτασις τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ψήφισις μνημονιακῶν δεσμεύσεων μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου, ἡ φυλάκισις τῆς μισῆς ὁμάδος τῆς ΧΑ καὶ ἀσφαλῶς ὁ εὐτελισμὸς θεσμῶν ὅπως ἡ χειραγωγουμένη δικαιοσύνη (Goutzamani gate) καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (γλάστρα). Ἕνας τίμιος δεξιὸς ἐκ Χαλκίδος Ἀντωνίου ὑπέβαλε μήνυσιν διὰ ἐσχάτην προδοσία κατὰ παντὸς ὑπευθύνου (ἀναφορικῶς μὲ τὴν ὑπόθεσιν τῶν δανειακῶν συμβάσεων) καὶ εἶναι ἄγνωστον τὶ ἀπέγινε ἡ ἀγωγή του. Ἂν ὑπῆρχε ΕΝΑΣ μόνο τίμιος στρατιωτικὸς εἰσαγγελεῦς θὰ εἶχε στείλει τουλάχιστον 200 ἄτομα στὸ σκαμνὶ γιὰ ἐσχάτη προδοσίαν ἐν καιρῷ εἰρήνης, κάτι ποὺ κανεὶς ἀπὸ τὴν ἀστικὴ δικαιοσύνη δὲν ἐσκέφθη νὰ πραγματοποιήσῃ. Δεδομένου ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ μόνος θεματοφύλαξ τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ ἐμπεδώσεως τοῦ περὶ δικαίου αἰσθήματος στὴν κοινωνίαν κατανοεῖ κάποιος γιατὶ ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος εἶναι ἠθικὴ καὶ ἔπειτα θεσμικὴ/πολιτική. Ἂν νοσῇ ἡ κοινωνία καὶ ἡ δικαιοσύνη ὡς ὁ κύριος ἐλεγκτικὸς μηχανισμὸς εὐνομίας κάνει πὼς δὲν βλέπει καὶ δὲν στέλνῃ κανέναν στὴν φυλακή, νομιμοποιεῖται τὸ ἄδικον στὴν κοινωνία καὶ ἡ ἀνομία ἐξαπλώνεται σὰν πανούκλα. Στὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου ἐξέχει τὸ λογιστικὸν πρόβλημα. Πίστεψέ με, σὲ λίγες γραμμὲς μπορῶ νὰ σοῦ δώσῳ τὴν λύσι στὸ λογιστικὸ καὶ ὁ κος Κιτσίκης στὸ πολιτικό. Στὸ ἠθικὸν ποὺ εἶναι μακρὰν τὸ δυσκολότερο ἡ λύσις θὰ προέλθει μὲ τὴν πάροδον δεκαετιῶν καὶ δὲν εἶναι μαγική. Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος ἀπαιτεῖ καλούς, τιμίους καὶ πατριῶτες πολιτικοὺς καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειράν των τοὺς ἀναλόγους ψηφοφόρους. Μακάρι νὰ ἦταν πρόβλημα τεχνογνωσίας καὶ λανθασμένων ισμῶν. Εἶναι πρόβλημα βαθύτατα ἠθικό. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει ἀγγίξει πυθμένα καὶ ἀντὶ νὰ ἀνέλθῃ στὸν ἀφρὸ εἶναι ἐξοπλισμένη μὲ γκασμὰ καὶ τὸν ξύνει. Ἡ τρόϊκα εἶναι ἡ τελευταία ὀπὴ τοῦ ζουρνά. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι μὲ ὅλη αὐτὴν τὴν λαίλαπα ποὺ βιώνουμε τὰ τελευταῖα 5 ἔτη ὁ κόσμος δὲν ἔχει ἰδέα γιὰ τὸ ποιὸς εὐθύνεται γιὰ αὐτὴν τὴν κατάστασιν, γιὰ τὸ ποιὸς ἄνοιξε τὴν Κερκόπορτα. Ὁρισμένοι πολιτικοὶ δικαίως ἐμφανίζονται ὡς προδότες, ἡ τρόϊκα ὡς τέρας, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τοὺς κάλεσαν ἦταν οἱ Ἕλληνες τραπεζίτες. Ὁ Jeffrey ἀδίκως συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ πυρὰ ἐπάνω του. Ὄχι ὅτι δὲν εἶναι ὁ Τσολάκογλου ὁ Β´ ὁ Πρόθυμος… Ἕνα ἡμι-ἀνδρείκελον ὅμως δὲν ἔχει τὸ ἴδιο μερίδιον εὐθύνης μὲ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς αὐτῆς τῆς ἱστορίας, τοὺς πραγματικοὺς μηχανορράφους. Τὸ σκαμνὶ χωρᾶ μπόλικους μαζὺ μὲ τὸν Jeff, ἀρχῆς γενομένης μὲ τὸν Προβόπουλο καὶ τὰ ΔΣ τῆς «ἁγίας τετράδος», Ἐθνικῆς, Πειραιῶς, Eurobank καὶ Alpha Πίστεως.

   Delete
  3. Θέλω νὰ συμφωνήσω μαζί σας στὸ ἔνα σκέλος γιὰ τὴν ἀκρίβεια στὴ σύζευξη οἰκονομικοῦ καὶ ήθικοῦ άλλά περιμένοντας καὶ τὴ γνώμη τοῦ κου Κιτσίκη -ὑπάρχει πιθανότητα ´ἔστω προσωρινῆς ημι-κυβέρνησης Συ.Ρι.Ζα ; Ἡ ἀρχική μου ἐρώτηση αὐτό περιλάμβανε.

   Delete
  4. Ἔγραφα τὴν ἀπάντησίν μου χωρὶς νὰ ἔχω δεῖ τὴν διευκρίνησίν σας. Ἂν ἐννοεῖται ἡμικυβέρνησιν τοῦ Σύριζα μία κυβέρνησιν ἀσθενικὴ μὲ +150 βουλευτὲς τοῦ Σύριζα καὶ αὐτοδυναμία, πιστεύω πὼς ὄχι. Ἂν ἐννοεῖται συγκυβέρνησιν τοῦ Σύριζα μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο κόμμα τότε ναί. Ὁ παληὸς Σύριζα ἰδεολογικῶς δὲν θέλει νὰ κυβερνήσῃ, ἀλλὰ νὰ καταγγέλῃ μὲ τὸ ἀζημίωτον. Τὸ παλαιὸν πασὸκ ποὺ μετώκησε στὴν Κουμουνδούρου ἀναπολεῖ τὰ περασμένα μεγαλεῖα καὶ θέλει τὸ πάνω χέρι. Τὸ ἰδεατὸ γιὰ τὸν σύριζα εἶναι νὰ κυβερνήσῃ μὲ συντροφιὰ γιὰ νὰ ἔχῃ ἄλλοθι στὶς ὑποχωρήσεις ποὺ σίγουρα θὰ κάνει.

   Delete
  5. Tὸ σενάριο τὸ ἐξής - δηλαδή ὅτι τὸ σύστημα Ἑλλὰς ἔχει φτάσει στά φυσικά του ὄρια καὶ ὄτι θὰ κλατάρει, ὄτι καὶ ἄν μαγειρεύουν οὶ ξένες δυνάμεις, ἐνδεχομενως πρὶν κάνει ὸ Συ.Ῥιζ.Ἁ. κυβέρνηση συνεργασίας σᾶς φαίνεται ἀπίθανο ἤ τραβηγμένο ;

   Delete
  6. Στὰ φυσικἀ των ὅρια κλατάρουν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἐπὶ δύο χρόνια εἶναι πολιορκημένοι, ἐξαντλημένοι, πεινασμένοι, διψασμένοι καὶ μαχόμενοι, ὅπως στὸ Μεσολόγγι ἐπὶ Κιουταχῆ. Τὸ 2008 κάηκε ἡ μισὴ Πελοπόννησος ἀπὸ τὶς πυρκαϊές, ἀλλὰ μὅλες τὶς δυσκολίες οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ὀρθοπόδησαν. Ἐν ἔτει 2014, οἱ καφετέριες στὶς ὑποβαθμισμένες γειτονιὲς τοῦ Πειραιῶς, τοῦ Καματεροῦ, τῶν Ἄνω Λιοσίων εἶναι οἱ μόνες ἐπιχειρήσεις ποὺ δὲν ἔχουν κλείσει λόγῳ κρίσεως. Στὰ φυσικὰ ὅρια ἐξαντλήσεως ἔχει περιέλθη μόνον μία σημαντικὴ πλὴν ὅμως μειοψηφικὴ μερὶς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἴσως ἕνα 10-15%. Οἱ ὑπόλοιποι μπορεῖ νὰ ζορίζονται, ἀλλὰ καὶ αὐτοκίνητο ἔχουν, καὶ iphone, καὶ στὰ γοῦστα μέσα εἶναι, ἂν καὶ ὄχι μὲ τὴν συχνότητα ποὺ ἦταν παλαιότερα. Ζορίζονται κάργα ἀλλὰ δὲν πεινοῦν. Θέμα γενικευμένης ἐξαθλιώσεως δὲν ὑφίσταται, ἀλλὰ σίγουρα ὑπάρχει γενικευμένη γκρίνια. Ἡ γκρίνια, ὅταν κρατᾶ πολὺ γίνεται μίρλα καὶ ἡ μίρλα μοιρολατρεία. Κάποτε ὁ μέσος Ἕλλην ἐπήγαινε στὸ μέτωπο φτωχός, ἀλλὰ χαμογελαστός: τὸ '22, τὸ 40. Σήμερα ὁ Ἕλλην ἔχει χάσει τὴν μαχητικότητά του καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνον σὲ αὐτὴν τοῦ πεδίου τῶν μαχῶν. Σήμερα ὁ Ἕλλην ἔχει γίνει χέστης τῆς ἀμμουδιᾶς. Στὸ πρόσφατο δυστύχημα τοῦ Norman Atlantic σύμφωνα μὲ μαρτυρίες ἐπιβατῶν οἱ τριτοκοσμικοὶ Τουρκαλάδες, Ἀσιάτες, Ἀραπάδες ἐπιβαίνοντες ἔπαιζαν μπουνιὲς καὶ κλωτσὲς γιὰ νὰ σώσουν τὸ τομάρι των ἀπὸ τὸ φλεγόμενο πλοῖο καὶ νὰ μεταφερθοῦν στὰ ἑλικόπτερα διασώσεως πρῶτοι. Οἱ πολιτισμένοι τρυφηλοὶ καὶ μαλθακοὶ Ἕλληνες τρῶγαν τὶς μάπες τους ἀδιαμαρτυρήτως. Δὲν κατηγορῶ τοὺς Ἀσιάτες ποὺ ποδοπάτησαν ἀνθρώπους γιὰ νὰ σωθοῦν, γιατὶ σὲ σκηνὲς πανικοῦ δὲν ἐπικρατεῖ καμιὰ λογική. Παρατηρῶ ὅμως ὅτι τὸ ἔνστικτον αὐτοσυντηρήσεως τοῦ Ἕλληνος εἶναι πλαδαρόν, ἐνῶ τοῦ Ἀσιάτη πανίσχυρον. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ μνημονίου αὐτοκτόνησαν 7 000 Ἕλληνες, ἀλλὰ οὐδεὶς Ἀλβανός, ουδεὶς Πακιστανός. Ἐπὶ ναζιστικῆς κατοχῆς, ἐπὶ ἐμφυλίου, ἐπὶ μαύρης δεξιᾶς κανεὶς Ἕλλην δὲν αὐτοκτονοῦσε κι ἂς μὴν εἶχε νὰ φάῃ. Σήμερα αὐτοκτονεῖ εἴτε γιατὶ νοιώθει ἀπελπισία καὶ ἀπόγνωσιν εἴτε γιατὶ φοβᾶται τὴν ἴδια τὴν μάχη τὴν ζωῆς, τὴν βιωτήν.
   Αὐτοὶ ποὺ ψηφίζουν τὸν Σαμαρᾶ τρέμουν τὶς ἀγορές, οἱ ἄλλοι ποὺ ψηφίζουν σύριζα τρέμουν τὸν Σαμαρᾶ. Κάποτε οἱ ἀριστεροὶ τοῦ '40 καὶ τοῦ '50, τῆς μαύρης δεξιᾶς ὅλων τῶν ἀποχρώσεων πλὴν τῆς λαϊκῆς (παλάτι, Παπανδρέηδες, καραμανλισμός, παρακρατισμός) ἀντεμετώπιζαν τὶς φυλακίσεις καὶ τὸν κοινωνικὸν διωγμὸν μὲ χαμόγελο καὶ περηφάνεια. Μολονότι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἦταν ἐξαπατημένοι ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς ἀριστερᾶς καὶ δίχως νὰ ἔχουν μελετήσει τὸν κομμουνισμὸν ἐπίστευαν ὅτι οἱ πολιτικές των πεποιθήσεις ἦταν ἱερὲς καὶ ὅτι ἄξιζε κανεὶς καὶ νὰ θυσιαστῇ γιὰ αὐτές. Σήμερα, ὁ μέσος Ἕλλην φοβᾶται νὰ δικεδικήσῃ τὰ ἐλάχιστα καὶ ἀνακουφίζεται μὲ τὴν σκέψιν ὅτι στὸ Νίγηρα καὶ τὴν Ζιμπάμπουε τὰ πράγματα μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ χειρότερα. Ὁ Ἕλλην ἀπὸ πολίτης-ὁπλίτης ἔγινε κοπρίτης, χέστης δηλαδή. Ἡ Ἑλλὰς ἂν κλατάρῃ, θὰ κλατάρη διότι ἔχει φτάσει τὰ ὅρια πνευματικῆς καὶ βιολογικῆς μαλθακότητος. Οἱ πρωτιὲς ποὺ κατέχει ἡ χώρα εἶναι μόνον θλιβερές: παχυσαρκία, κάπνισμα, τροχαῖα ἀτυχήματα, διαφθορά, φοροδιαφυγή, φθίνουσα ἐξέλιξις πληθυσμοῦ. Ὅταν οἱ γείτονές σου εἶναι τριτοκοσμικοὶ πλὴν ὅμως μάχιμοι καὶ ἕτοιμοι νὰ τοῦ φᾶνε τὸ λαρύγγι, ὁ Ἕλλην στρέφει τὰ ὀπίσθιά του καὶ λέει «ἔλα», διότι ἀλλιῶς θὰ τὸν ποῦν ξενοφοβικόν. Ὅταν βγῇ κάποιος καὶ πῇ ὅτι ἡ αὔξησις τῶν κιναίδων σὲ μιὰ κοινωνίαν ἐπιφέρει μαθηματικῶς μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ, θὰ βγοῦν νὰ τὸν ποῦν ὁμοφοβικόν. Ἡ μόνη μας ἐλπίδα εἶναι ἡ φτώχεια, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ τσιγκλήσῃ τὸ ἔνστικτον αὐτοσυντηρήσεως καὶ νὰ ἀποτινάξῃ τὸ πνευματικὸν μαλακομπούκωμα τοῦ Ἕλληνος. Διαφορετικῶς θὰ τὴν πάθουμε ὅπως οἱ Συβαρίτες καὶ οἱ Ρωμηοὶ τὸ 1204 καὶ τὸ 1453. Ὁ Χατζιδάκις, ὁ Χόρν, ὁ Ξαρχάκος, ἡ Λαμπέτη, οἱ ποιητὲς καὶ οἱ γίγαντες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, οἱ ἥρωες τοῦ '40 καὶ οἱ ναυτικοὶ ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα στὴν πρώτη θέσιν τοῦ παγκοσμίου ἐφοπλισμοῦ, ἦταν παιδιὰ κοινωνίας ποὺ ἔλυωνε τὴν πέτρα κι ἂς μὴν εἶχε νὰ φάῃ. Κάποτε ἔλεγαν τὴν «Ἑλλάδα θέλομε κι ἂς τρώγωμεν πέτρες». Σήμερα λέμε «ἂς ξεπουληθοῦν τὰ πάντα μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὴν φᾶμε μία μέρα μπαγιάτικο ψωμί».

   Delete
  7. Όταν συνηθίζεις επί δεκαετίες να έχεις τρία αμάξια και δύο εξοχικά , τότε το μνημόνιο σου φαίνεται το χειρότερο πράγμα στο κόσμο.

   Αυτό έγινε στην Ελλάδα.Αυτοί που είχαν τρία αμάξια τώρα έχουν ένα , αυτοί που πήγαιναν διακοπές 2 μήνες τώρα πηγαίνουν 15 μέρες , και το έχουμε αυτό αναγάγει σε μείζον ζήτημα.

   Delete
 7. Εγω δεν ειμαι ακομη σιγουρος για το αν θα αποφασισει ο ΓΑΠ (για την ακριβεια αν τον διαταξουν) να κατεβασει κομμα.
  Το ζητουμενο νομιζω ειναι να κρατησουν την "κεντροαριστερα" στο παιχνιδι για να συνεχισουν το παιχνιδι των τελευταιων σαραντα χρονων. Το παιχνιδι που παιζεται σ ολη την Ευρωπη και βεβαια το μοναδικο που παιχτηκε ποτε στις ΗΠΑ.
  Στο κοινοβουλιο υπαρχουν δυο πληρως ελεγχομενα κομματα (στην ουσια ενα) εξουσιας και μερικα μικρα που οι εκπροσωποι τους μπουκωνονται και αναμεσα σε δυο μπουκιες τσαμπουνανε και καμια σαχλαμαρα για την σοσιαλιστικη επανασταση.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ τωρα καλειται να παιξει ενα παιχνιδι για το οποιο δεν ειναι καταλληλος και ο κινδυνος να ξεφυγει η κατασταση οχι μονο προς την Χ.Α αλλα και προς την δημιουργεια καινουργιων μη ελεγχομενων σχηματων στην αριστερα ειναι ορατος.
  Η επιθυμητη απο το καθεστως καταληξη, μαλλον ειναι "οι αιθαιροβαμονες" του ΣΥΡΙΖΑ, οπως καποτε του ΠΑΣΟΚ, να κατεβουν απο το τρενο, οποτε το παιχνιδι θα συνεχιστει απροσκοπτα με το ΣΥΡΙΖΑ στην θεση του ΠΑΣΟΚ και την ANTAR-CIA μαλλον στην θεση του ΣΥΡΙΖΑ να ενορχηστρωνει τους μπαχαλακηδες.
  Μεχρι τοτε ομως πρεπει το ΠΑΣΟΚ να προσφερει την τελευταια του υπηρεσια δινοντας αλλοθι για ενα ευσχημο "δεν μπορουμε" του "αναγκασμενου" σε συγκυβερνηση Τσιπρα.
  Αν η δυναμη του ΠΑΣΟΚ φτασει και η ΝΔ δεν μπει στην αναγκη να συγκυβερνησει, θα αποτραπει το ενδεχομενο να ξεμεινουμε απο "διπολο"καθως και το να δουμε την Χ.Α αξιωματικη αντιπολιτευση.
  Ειναι παιχνιδι με τον χρονο, μεχρι να ξαναμαζευτει το κοπαδι στο μαντρι απο οπου προς στιγμην δραπετευσε, που θα ειχε ληξει νικηφορα αν δεν υπηρχε ακομη το αγκαθι της Χ.Α που δεν λεει ουτε να μπει στην μασα ουτε να ψοφησει, να κραταει ακομη αναμμενη την ελπιδα για μια αλλη πορεια.
  Πολλοι κατηγορουν τον λαο για ελλειψη αντιδρασης, αλλα στα πλαισια των δυνατοτητων του ο λαος αντεδρασε αμεσως. Το 2012 κοντευε να βγαλει στην κυβερνηση παρολη την προπαγανδα τον περιθωριακο ΣΥΡΙΖΑ και εδωσε 7% στην Χ.Α η οποια απο κει και περα ανεβαινε ραγδαια.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλησε την ευκαιρια του να γραψει ιστορια.
  Οχι μονο δεν κτυπησε ανελεητα το πανισχυρο καθεστως, αλλα με την ανοχη του και την προτροπη του και την αμεριστη βοηθεια του το απαλλαξε (τουλαχιστον προσκαιρα) απο τον εκ δεξιων διεκδικητη της εξουσιας που θα του επετρεπε να το ριξει.
  Το οτι διαλεξε για συμμαχους το καθεστως που ελεγχει τα παντα στην χωρα και για εχθρο την αλλη επιλογη των "επαναστατημενων" Ελληνων, δειχνει ξεκαθαρα και τις προθεσεις του. Καμια περιπτωση δεν υπαρχει να θεωρησε οτι μπορει μ αυτο τον τροπο να ξεριζωσει το καθεστως. Απλως συμμαχησε μαζι του και συμφωνησε να παιξει το αριστερο δεκανικι του με την προοπτικη να προβιβαστει στον αριστερο πολο του.
  Σ αυτα τα πλαισια ο ΓΑΠ που οπως πολυ σωστα περιγραφει ο κ. Κιτσικης και ο Syrmakezis ειναι των ιδιων με τον Τσιπρα συμφεροντων, αλλα δεν υπαρχει περιπτωση με τις διασυνδεσεις που εχει να παιξει το ρολο του κομπαρσου με πρωταγωνιστη τον Τσιπρα, θα φτιαξει κομμα μονο αν θεωρηθει οτι μπορει στο μελλον να παιξει τον ρολο του ηγετη τη κεντροαριστερας μαζευοντας εκ νεου τα συντριμια του ΣΥΡΙΖΑ.
  Ο Βενιζελος βασταει καλα χαρτια σε σχεση με την διαχειριση των ταμειων του ΠΑΣΟΚ απο τον ΓΑΠ, τα οποια ομως δεν φτανουν σε ενα κρατος οπου οι παρανομιες γινονται ανοικτα και κανενας δεν ανησυχει οσο εχει την εξουσια με το μερος του.
  Θα παιξει ομως το παιχνιδι μεχρι τελους με ολα τα μεσα για να μην βρεθει στην θεση του Τσοχατζοπουλου απο μια κυβερνηση με συνεργαζομενο τον ΓΑΠ, γιατι περα απο την πονηρια κι το θρασσος του δεν φαινεται να εχει πλατες για να ακουμπησει στην δυσκολη.
  Ετσι παρολο που απο οτι καταλαβαινω απο το βουητο της σφηγκοφωλιας (οτι εμεινε απο αυτην) των οπαδων του ΠΑΣΟΚ ο ΓΑΠ για αλλη μια φορα σπρωχνεται μπροστα απο τον Βενιζελο, δεν βλεπω να βγαινουν τα κουκια και νομιζω οτι σ αυτην την φαση το να κρατηθει στο παιχνιδι ο ΓΑΠ ισως δεν θεωρηθει τοσο σημαντικο οσο το να υπαρξει μια καλη παρουσια της "κεντροαριστερας"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστότατος γιὰ μία φορὰ ὁ κος Γιάγκος. Ὁ καννιβαλισμὸς τοῦ Πασὸκ δὲν συμφέρει κανέναν ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ τὰ πασοκικὰ κατάλοιπα βαδίζουν σὲ τανυσμένο σχοινί. Ἀφανισμὸς τῶν ὑπολειμμάτων ἀλλάζει «ἐπικινδύνως» τὶς ἰσορροπίες. Ἡ ρημάδ, οἱ τραβεστὲς τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ὅπου φυσσᾶ ὁ ἄνεμος», ἀλλὰ φοβερὸς μπαλαντέρ. Εἶναι σὰν τὴν coca-cola ποὺ πάει μὲ ὅλα· πότε τάσσονται ὑπὲρ τῆς «εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς» τῆς Ἑλλάδος, πότε ὑπὲρ τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντος. Ἂν δὲν ἀλλάξῃ ὁ ἐκλογικὸς νόμος, ἡ λογικὴ λέει ὅτι ἡ ρημὰδ θὰ ἐξαχνωθεῖ πρὸς ἐκεῖ ποὺ φυσσᾶ ὁ ἄνεμος: ποτάμι ἢ σύριζα.

   Delete
 8. https://www.youtube.com/watch?v=tHvv5-9s06s

  "Έβγαλε ήδη τα λεφτά του στο εξωτερικό ο Λαζόπουλος"

  ReplyDelete
 9. https://www.youtube.com/watch?v=9f5US54lV5Q

  Πρόγραμμα Σύριζα

  https://www.youtube.com/watch?v=wQflFrX9vZc

  "Που θα βρείτε τα λεφτά"

  https://www.youtube.com/watch?v=xffnt67q5q8

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε βλεπω μετα απο κανα δυο χρονια να υποστηριζεις τον ΣΥΡΙΖΑ.
   Τα ιδια και χειροτερα ελεγε ο Αντωνακης, αλλα τελικα εγινε πολος ελξης για παντος ειδους χεστη, που προτιμαει να σερνεται στα ποδια των Εβραιων τοκογλυφων απο το να σταθει και να πολεμησει.
   Δεν ξερω ποιος σας ειπε οτι μπορεις να ζησεις ελευθερος χωρις μαχη.
   Ισως ομως να ειστε οπαδος ενος δογματος που εχω ακουσει (δεν κανω πλακα το εχω ακουσει). "Σκουληκι να ειμαι και να σερνομαι, αρκει να ζω".
   Ισως να φαινεται στους φιλοζωους οτι εχει καποια λογικη.
   Το κακο ειναι οτι ακολουθωντας αυτο το δογμα δεν υπαρχει περιπτωση να ζησεις σαν τιποτε αλλο απο σκουληκι.

   Delete
  2. Εγώ υποστηρίζω τον Πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας ως θεσμό.Σέβομαι τον θεσμό , όχι κατ΄ανάγκη και το πρόσωπο.Άρα αν γίνει κυβέρνηση ο Σύριζα θα τον σέβομαι.

   Τα υπόλοιπα περί σκουληκιών και Εβραίων δε τα κατάλαβα.

   Μάλλον το ποτάμι θα ψηφίσω.Τους βαρέθηκα όλους.Θα τους πάρει το ποτάμι όλους.

   Delete
 10. Ἠρεμῆστε ἅπαντες !!! Δωσιλογισμός στά καθ' ἡμᾶς εἶναι ἡ ἄλλη ὀνομασία τῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας...Εἶναι ἄδικο νά ἀπονέμει τόν τίτλο, ὁ καθείς κατά τά γοῦστα του, μόνον στούς Σαμαρᾶ Βενιζέλο ἤ ΓΑΠ, ...

  α) " Τό ἑλληνικόν ἔθνος δυνάμει τῆς παρούσης πράξεως ἐκθέτει ἑκουσίως τήν ἱεράν παρακαταθήκην τῆς ἑαυτοῦ ἐλευθερίας, ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας και τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ὑπάρξεως ὑπό τἠν ἀπόλυτον ὑπεράσπισιν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας..." ( Ἀπομνημονεύματα Σπηλιάδου

  καί

  "Πατριῶτες" ἐναντίον "προδοτῶν" δηλαδή ἀγγλοσαξωνικό δίκαιο, " ἐθνική" κυριαρχία καί διαρκής προστασία

  β) Ἀκόμα καί νά ξεχάσουμε τήν ἀνωτέρω ἐπιστολή τῶν ὁπλαρχηγῶν τό 1825 ( ἐξαιρουμένου τοῦ Δημ. Ὑψηλάντη) πού ἐναπόθεσαν τήν ἐλευθερίαν τῶν Ἑλλήνων στήν ἀπόλυτον ὑπεράσπισιν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, στό σύνταγμα τοῦ Ἄστρους Κυνουρίας (1823) τό ξεπούλημα ὑπό τήν μορφή "ἐπενδύσεων" ἐκαθιερώθη συνταγματικά ὡς ἡ θεμελιακή οὐσία τῆςσυγχρόνου Ἑλλάδος...Τά μνημόνια καί οἱ δανειακές συμβάσεις εἶναι ἡ σύγχρονη παραλλαγή

  «Ἡ Διοίκησις πολιτογραφεῖ ἀλλοεθνεῖς ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ ἀποκτήσωσιν ἐντὸς πενταετοῦς διαστήματος ἀκίνητα κτήματα ἐν τῇ Ἐπικρατείᾳ..»

  Ὄχι ὅτι δέν ὑπάρχουν, ἀλλά τό πρόβλημα εἶναι ὅτι εἰδικά ἐμεῖς χρειαζόμαστε ἥρωες, προδότες καί δωσιλόγους γιά νά δικαιολογοῦμε τήν μίζερη ὕπαρξή μας...ὡς εὐρωπαϊστές ἤ ἐθνικιστές. Δέν ὑφίσταται διαφορά στήν μιζέρια τους...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐδῶ ἐπιχειρεῖται μία ἰσοπέδωσις τῶν πάντων. Ἡ Ἑλλὰς τὸ 1825 καὶ τὸ 1830 δὲν ἦταν μία ἀνεξάρτητος χώρα. Ἦταν ἕνα πάμφτωχον κρατίδιον ποὺ ἀνεζήτει ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὴν τότε διεθνῆ κοινότητα, χωρὶς ὀργανωμένο στρατόν, χωρὶς νόμους, χωρὶς σύνορα, χωρὶς Δημόσιαν Διοίκησιν, χωρὶς ὑποδομὲς μὲ μόνο ὅπλο τῶν πατριωτισμὸν καὶ τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς καθὼς καὶ τὴν γενναιότητα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλαδιτῶν. Ἡ Ἑλλὰς τότε δὲν ἦταν κἂν ἐλεύθερον κράτος. Τί λέμε τώρα;

   Τὰ τεκμήρια ποὺ παραθέτετε σαφῶς πληγώνουν τὸ φιλότιμο καὶ τὴν φιλοπατρίαν ἑνὸς Ἕλληνος, ἀλλὰ γιὰ τὰ δεδομένα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἡ ἐπιλογὴ συμμάχου καὶ ἐνδεχομένως προστάτου ἴσως ἦταν μονόδρομος. Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν θὰ τὴν δεχόμουν. Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι ποὺ ἐσκότωσαν τὸν ἅγιον τῆς πολιτικῆς Καπποδίστριαν ἦσαν ἀγωνιστές, ὄχι προδότες.

   Ἡ παραινετική σας στάσιν «ἡρεμῆστε ἄπαντες» εἶναι ἐπικίνδυνη. Οἱ πολιτικοὶ τοῦ 2009, τοῦ 2011, τοῦ 2014 δὲν παρέλαβον μία χώρα ὅπως τὸ Λεσότο ἢ ἡ Ἄνω Βόλτα. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἑκατοντάδες πολεμικὰ ἀεροπλάνα, δεκάδες φρεγάτες, κανονιοφόρους καὶ μάχιμα πολεμικὰ πλοῖα, ἡ Ἑλλὰς ἔχει προβληματικὴν μὲν ὑπαρκτὴ δὲ κρατικὴν ὀντότητα ποὺ τὸ 1821 δὲν εἶχε οὔτε στὸν ὕπνον της. Τότε ἂν ὑπῆρχε ἡ δικαιολογία τῆς ἐθελουσίας σκλαβιᾶς, τώρα δὲν ὑπάρχει. Σὲ τελικὴ ἀνάλυσιν, ὁ Jeffrey, ὁ Σαμαρᾶς καὶ τὸ σκυλολόϊ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν ἦταν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, ἀλλὰ ὁ Μαυροκορδάτος, ὁ Νενέκος, ὁ Πήλιος Γούσης. Ἡ προδοσία ἔχει ὄνομα κι ἐπώνυμον. Τὸ '40 ἦταν οἱ λαδέμπορες. Σήμερα εἶναι μία κάστα πολιτικῶν, τραπεζιτῶν καὶ ἐπιχειρηματιῶν.

   Ἐννοεῖται ὅτι ὡς πατριώτης δὲν διανοοῦμαι νὰ σφαχτοῦν ἀριστεροὶ μὲ δεξιούς. Τὸ ἀποκαλεῖν ὅμως τὸν προδότην προδότην εἶναι τὸ ἐλάχιστον ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ κάποιος ποὺ ἔχει διαβάσει ἔστω καὶ μία δανειακὴν σύμβασιν. Κανεὶς δὲν εἶπε ὅτι οἱ μόνοι φταῖχτες εἶναι οἱ πολιτικοί. Λίγα μηνύματα πιὸ πάνω ἀναφέρω ὅτι:

   «Ὁ Jeffrey ἀδίκως συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ πυρὰ ἐπάνω του. Ὄχι ὅτι δὲν εἶναι ὁ Τσολάκογλου ὁ Β´ ὁ Πρόθυμος… Ἕνα ἡμι-ἀνδρείκελον ὅμως δὲν ἔχει τὸ ἴδιο μερίδιον εὐθύνης μὲ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς αὐτῆς τῆς ἱστορίας, τοὺς πραγματικοὺς μηχανορράφους. Τὸ σκαμνὶ χωρᾶ μπόλικους μαζὺ μὲ τὸν Jeff, ἀρχῆς γενομένης μὲ τὸν Προβόπουλο καὶ τὰ ΔΣ τῆς «ἁγίας τετράδος», Ἐθνικῆς, Πειραιῶς, Eurobank καὶ Alpha Πίστεως.»

   Μερίδιο προδοσίας ἔχει καὶ ὁ ἐπιχειρηματίας ποὺ σκοπίμως προσλαμβάνει ἀλλοδαποὺς ἀντὶ γιὰ Ἕλληνες, ἐπειδὴ οἱ τελευταῖοι θὰ τοῦ ἐκόστιζαν περισσότερο στὴν δούλεψίν του. Προδότης εἶναι ὁ λιμενοφύλακας ποὺ τὰ παίρνει γιὰ νὰ ἀφήνῃ τοὺς δουλεμπόρους νὰ φέρνουν λαθραίους. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι τὴν ἐντολὴ γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῆς Κερκόπορτας τὴν ἔδιναν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια πολλοί, ἀλλὰ οἱ πολιτικοὶ ὑπέγραφαν μνημόνια καὶ δανειακὲς συμβάσεις καὶ Δουβλίνα ΙΙ στὰ μουλωχτὰ καὶ ἔθαβαν τὸ ἐθνικὸ συμφέρον, ὅταν εὑρίσκοντο στὰ κέντρα λήψεως τὼν ἀποφάσεων. Αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραφαν τὶς δανειακὲς συμβάσεις δὲν θὰ ἦταν προδότες ἂν εἴχαμε πάει σὲ δημοψήφισμα, ὁπότε σὲ μιὰ τέτοια περίπτωσιν ἐθελουσίας σκλαβιᾶς ὁ λαὸς ὀρθῶς δὲν θὰ εἶχε τὸ παραμικρὸ δικαίωμα γιὰ γκρίνιες. Διαβάζοντας αὐτά

   http://endiameseperioche.blogspot.gr/2014/12/165.html?showComment=1419601673538#c6293162036080386883

   καὶ βλέποντας αὐτὰ

   http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419634267974#c9102514358828852724


   κατανοεῖ κάποιος ὅτι ἡ κατάλυσις τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῇ μὲ ὅρον ἄλλον πέραν αὐτοῦ τῆς προδοσίας. Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις. Ἂν ἐμεῖς στὸν 21ον αἰώνα τὴν προδοσία τὴν στρογγυλεύουμε σὲ συνετὴ ἐπιλογὴ καὶ «ψυχραιμία μὴν μᾶς ποῦν ἐθνίκια», τότε τὸ «ἐθνίκι» εἶναι τίτλος τιμῆς γιὰ 'μένα. Ὁμοίως ἂν κάποιος «ψαγμένος» μοῦ πῇ ὅτι «ὁ πρωκτὸς εἶναι τὸ αἰδοῖον τοῦ μέλλοντος» τότε θὰ τὸν πῶ κίναιδο κι ἂς μὲ χώσουν στὴν μπουζοὺ μὲ τὸν ἀντιρατστικὸ νόμον. Ἔχετε ἀλλεργία ἀπέναντι στὸ ἔθνος κύριε Ζαρατούστρα ποὺ ἐγὼ σὰν πρώην ἀριστερὸς δὲν τὴν δικαιολογῶ.

   Delete
  2. Συγγνώμη ποὺ παρεμβαίνω - ἀλλά ἔχω μιὰν ἰδέα μικρά καὶ ἀτελῆ γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ κου Ζαρατοῦστρα. Εἶστε σίγουρος ὄτι στὴν Ὲλλάδα ἤ ἡ φιλοπατρία, ὄσο είλικρινής καὶ ´αν εἶναι, δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα παρά ἀφοσίωση σὲ μικρότερες τοῦ ἔθνους μονάδες - π.χ. οἰκογένεια, τόπος καταγωγῆς - καὶ ἄρα ἀδύνατον νὰ μὴν εἶναι σὲ περιόδους κρίσεως ἐμφυλιοπολεμική καὶ διαλυτική ;

   Delete
  3. (δηλαδή γιὰ νὰ τὸ θέσω ὄσο γίνεται λιτότερα - μήπως οἱ ἔννοιες ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὸ κράτος Ἑλλάς εἶναι ἕννοιες καὶ παραστάσεις τοῦ χωριοῦ, ;)

   Delete
  4. Ἰσοπέδωση κάνετε ἐσεῖς κύριε Συρμακέζη. Καμμιά ἀλλεργία ἀπέναντι στό ἔθνος. Περί " ἐθνικοῦ" κράτους ψευδεπιγράφου ὁμιλὼ, συνέπεια τοῦ ὁποίου εἶναι μιά στημένη ἐκ τῶν ἄνω " ἐθνική" συνείδηση... Ὅτι ἀντεθνικώτερον δηλαδή...

   ΥΓ1 Νά ὑποθέσω ὅτι ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ πάει σέ δημοψήφισμα μετεκλογικά , ἐσεῖς θά τόν ὑποσητρίξετε χωρίς νά σκαλίζετε τά κίνητρά του γιά ἐπιρροές θολοκουλτούρας ( κάτι σάν τήν ἀναφορά σας περί " αἰδοίου τοῦ μέλλοντος")

   ΥΓ2 Γά τό θέμα τοῦ ἀντιρατστικοῦ ἔρχεστε δεύτερος. Μοῦ χρώνετε ἐμμέσως ὑποστήριξη του; Δέν καταλαβάνω τήν ἀναφορά. Ἐν πάσῃ περιπτώσει διαβάστε ἐδῶ...

   ΥΓ3. Τό " ἠρεμῆστε ἅπαντες" δέν συνιστά παραίνεση οὔτε χαμήλωμα τῶν τόνων. Περισσότερο ἀποτελεί προσπάθεια τοῦ σοφοῦ κατ' ἐμέ " συγκίνηση μέν, συνείδηση δέ ". Ἐπικινδυνωδέστερος τοῦ προδότη μπορεῖ νά εἶναι κάλλιστα καί ὁ μή συνειδητά βλάπτων τήν πατρίδα του λόγῳ παραφόρου ἔρωτος πρός αὐτήν...

   ΥΓ4. Δέν μοῦ σχολιάσατε τό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἄστρους Κυνουρίας, γιά τίς τότε " ἐπενδύσεις". Θεωρῶ ὅτι τό πνεῦμα ξεπουλήματος εἶναι τό ἴδιο ὅπως καί τότε. Ἡ " ἐθνική" συνείδηση δέν ἔχει ἀλλάξει στό παραμικρό, ἀντιμετωπίζοντας τήν χώρα σάν χέρσο οἰκόπεδο ( Χέρσος Ἑλλάς)

   Delete
  5. Μια απο τις καλυτερες και αληθινοτερες φρασεις που εχω ακουσει σχετικα με το ποιος ειναι προδοτης και ποιος οχι, αποδισεται σε Ελληνα επιστημονα με το επωνυμο Αρτεμης που εμπλεξε στην αρχη του πολεμου το 1940 με πρακτορες Αγγλους και Ελληνες "συμμαχους"
   Οταν τον ρωτησαν ποιος τον κυνηγησε, δεν ηξερε ν απαντησει γιατι οπως ειπε
   "οι μισοι ειναι πρακτορες και οι αλλοι μισοι ηλιθιοι και δεν μπορεις να ξεχωρισεις τι ειναι ποιος"

   Πραγματικα οι δουλεια των πρακτορων ειναι αυτη ακριβως. Να βρισκουν "πονηρους" που τα παιρνουν, αλλα κυριως κοροιδα που πειθονται οτι το συμφερον της πατριδας ειναι το συμφερον του αποστολεα των πρακτορων.
   Δεν θα βρειτε κανεναν πρακτορα στην ιστορια που να ελεγε οτι ενας λαος πρεπει να οριζει τον τοπο του και να πολεμαει αν χρειαστει για να μην αφηνει να τον διαταζουν, γιατι αυτη ειναι η συνταγη για να επιβιωσει ενας λαος και κανενας ξενος δεν βγαζει τιποτε απο αυτο.

   ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΗΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ, ΝΥΝ Δ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗ ΠΟΙΕΙΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΤΟΜΕΝΟΝ. Ο ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΣΤΙΝ, ΥΠΕΡ ΗΣ ΟΥΔΕΝ ΟΤΙ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΟΥΧ ΥΠΟΜΕΝΕΤΕΟΝ, ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΗΜΙΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΤΟΙΣ ΜΗ ΛΙΑΝ ΑΝΑΝΔΡΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΑΡΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙΣ.
   Γιατί πρωτυτερα για να αρχουμε επί των άλλων αγωνιζομαστε, τώρα όμως για να μην υπακουμε εμείς σε προσταγες. Αυτό είναι σημαδι ελευθερίας, υπέρ της οποίας δεν υπάρχει συμφορά που να μην αξιζει να υπομεινουμε, όχι μόνο σ εμάς, άλλα και στους άλλους όσους δεν είναι τελείως ανανδροι, άλλα έστω και λίγο εξασκωντας την αρετή.

   Αυτα αποδιδονται στον Σπαρτιατη βασιλια Αρχιδαμο απο τον Ισοκρατη και λενε ξεκαθαρα τι πρεπει να κανει ενας λαος που θελει να μεινει ελευθερος.
   Οι αγωνιστες του 1821 επεσαν θυματα των πρακτορων και των "πονηρων" οπως ειναι το συνηθες. Αυτες οι μεθοδοι εχουν φτιαχτει ειδικα για να κοροιδευουν ανθρωπους και εχουν εξελιχθει μεσα απο χιλιετιες δοκιμων. Ακομη κι αυτοι που δεν "μασανε" αναγκαστικα υποκυπτουν στο πληθος που πειθεται.
   Ειναι ομως βεβαιο οτι οχι μονο δεν περιμεναν με σταυρωμενα χερια την ελευθερια τους, αλλα τα εβαλαν με τις αυτοκρατοριες του κοσμου και μετα απο αφανταστες ταλαιπωριες οσοι εζησαν αξιωθηκαν να δουν να δημιουργηται το Ελληνικο κρατος το οποιο μεγαλωσε και ισχυροποιηθηκε απο το αιμα των επομενων.
   Σημερα γινομαστε δουλοι για να μεινουμε στο ευρω και υπακουμε διαταγες χωρις καν να μας ζορισουν.
   Καθε εντολη που υπακους σε κανει πιο αδυναμο στο να αρνηθεις να υπακουσεις την επομενη.

   Delete
  6. Νομίζω πὼς συνήθως ἡ ἔννοια τοῦ προδότη προηγεῖται τοῦ πατριώτη. Συνήθως οἱ πατριῶτες εἶναι αὐτοί ποὺ ψάχνουνε γιὰ προδότες προκειμένου νὰ νιώσουνε πατριῶτες.

   Delete
  7. «Ἰσοπέδωση κάνετε ἐσεῖς κύριε Συρμακέζη. Καμμιά ἀλλεργία ἀπέναντι στό ἔθνος. Περί " ἐθνικοῦ" κράτους ψευδεπιγράφου ὁμιλὼ, συνέπεια τοῦ ὁποίου εἶναι μιά στημένη ἐκ τῶν ἄνω " ἐθνική" συνείδηση... Ὅτι ἀντεθνικώτερον δηλαδή...»

   Συγνώμη, ποιὸς ἀπὸ τὰ τύποις ἀφεντικὰ τοῦ τόπου, ποιὸς ἐκ τῶν ἄνω στήνει «ἐθνικὴν συνείδησιν»; Μόνον ὁ Μιχαλολιάκος… ἀλλὰ μὲ τὸ 9.4%; Ἂντε καὶ οἱ ΑΝΕΛ μὲ ἕνα ἄλλο 3.5%. Ἄντε καὶ κάποια ἐθνικὰ κόμματα ποὺ ἂν τὰ συναθροίσωμεν δὲν συγκεντρώνουν παραπάνω ἀπὸ 3%. Τὸ ὑπόλοιπο 85% τί κάνει, ἐθνικὴ προπαγάνδα; Ἐγὼ βλέπω ὅτι ὅποιος ξεκάθαρα πεῖ κάτι ὑπὲρ γιὰ τὸ ἔθνος αὐτομάτως παίρνει τὴν ρετσινιὰ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἀπὸ τοὺς πάνω. Καὶ οἱ πάνω σὲ πρῶτο ἐπίπεδον εἶναι ὁ Ἀντουάν, ὁ Ντοῦτσε, ἀλλὰ καὶ ὁ Τσίπρας. Σὲ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι ἡ Μέρκελ καὶ ἡ γνωστὴ σπείρα.Ἡ Μέρκελ μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας χρηματοδοτεῖ τὸν Ψαρρᾶ τοῦ Ἰοῦ γιὰ νὰ ἐκδίδῃ βιβλία κατὰ τῆς ΧΑ. Οἱ ὀργισμένοι πατριῶτες Ἕλληνες διοχετεύτηκαν στὴν ΧΑ καὶ στὸν σύριζα, ἀλλὰ ὁ Τσίπρας προετίμησε τοὺς ψηφοφόρους τῆς ΧΑ νὰ τοὺς κάνῃ ἐχθρούς του, προετίμησε νὰ συγκαλύψῃ τὸν Jeffrey καὶ νὰ ἀποφύγῃ τὴν κατὰ μέτωπον ἐπίθεσιν καὶ μὲ τοὺς γραικύλους καὶ μὲ τὴν διεθνῆ σπείρα τῆς τοκογλυφίας. Ποτὲ ὁ Τσίπρας, τὸ ΚΚΕ καὶ ἡ ἀνταρσύα δὲν ἀπεκάλεσαν τὴν ΝΔ καὶ τὸ πασὸκ προδότες ἢ ἀνθέλληνες, ἀλλὰ ἀντιλαϊκούς, ἰμπεριαλιστές, καπιταλιστὲς καὶ ὅ,τι ἄλλο διαθέτει ἡ προβλέψιμος ἀριστερὰ ὁρολογία. Ποτὲ οἱ προαναφερθέντες δὲν κατηγόρησαν κάποιον γιὰ ἔλλειψιν πατριωτισμοῦ, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετον: εἰδικῶς ρημὰδ καὶ τσίπρας κατηγοροῦν τοὺς πάντες γιὰ φασισμόν, ἐθνικισμόν, χριστιανοταλιμπανισμόν, συντηρητισμόν. Κάτι ἀντίστοιχον γίνεται σὲ θέματα Πίστεως. Οἱ «ἀπὸ πάνω» στάζουν χολὴ ὄχι μόνον γιὰ τὸ ἔθνος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Συνήγορος τοῦ ρεμαλιοῦ ποὺ βλασφημοῦσε τὴν μνήμη τοῦ Πατρὸς Παϊσίου ἔγινε μὲ σπουδὴ καὶ πάθος ὁ Κουβέλης. Ὁ Τσίπρας ἐντάσσοντας τὸν σύριζα αὐτομάτως στὸ συνταγματικὸν τόξον, συμφωνεῖ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους τοὺς «καλοὺς» σὲ πολλὰ ζητήματα (ἀντιρατσιστικό, λαθραίους, τζαμιά) καὶ κυρίως στὸ πῶς θὰ τσακιστεῖ ἡ ΧΑ ποὺ εἶναι ὁ «ψωριάρης» τῆς ἱστορίας. Ἡ ψευδαίσθησις ὅτι ὑπάρχει δίπολο ἐθνικοφρόνων-εὐρωπαϊστῶν εἶναι κατάλοιπο ἀριστερῶν καταβολῶν. Δὲν ὑπάρχει πιὰ πιστὸς ἀριστερὸς ποὺ νὰ μὴν φαντάζεται ὅτι γιὰ κάθε δεινὰ τοῦ τόπου εὑρίσκονται ἀπὸ πίσω ἐθνίκια. Ἀπὸ τὴν μία ὑπάρχουν Ἕλληνες πατριῶτες διαφόρων ἰδεολογικῶν καταβολῶν ποὺ ἐτάχθησαν κυρίως μὲ τὴν ΧΑ καὶ δευτερευόντως μὲ ἄλλα πατριωτικὰ κόμματα ἰσχνῆς ἰσχύος κι ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι τὸ «συνταγματικὸν τόξον». Τὸ ξεβράκωμα τοῦ Σύριζα εἶναι θέμα χρόνου καὶ μὲ μαθηματικὴ βεβαιότητα πολλοὶ σημερινοί του ἐξαπατημένοι ψηφοφόροι του αὔριο θὰ ἔρθουν στὴν ΧΑ. Σὲ αὐτὸ τὸ τόξον χωροῦν καὶ οἱ κομμουνιστές, καὶ οἱ φιλελέδες, πολλοὶ ἀντιευρωπαϊστές. Ἂν ὑπάρχη δίπολο, αὐτὸ εἶναι πατριῶτες-γραικύλοι. Δὲν εἶπε κανεὶς πατριώτης νὰ πάρουμε τὴν Πόλιν, ἀλλὰ νὰ σταματήσῃ ἠ χώρα νὰ εἰσπράττῃ καρπαζιὲς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα: οἰκονομικόν, διπλωματικόν, στρατιωτικόν. Σὲ αὐτὴν τὴν ἀντίδρασιν τῶν πατριωτῶν τὸ σύστημα ἀντιδρᾶ μὲ λύσσα καὶ πονηριά. Ἐγὼ προσωπικῶς ξύπνησα ἀπὸ τὶς χίμαιρες τῆς ἀριστερᾶς. Ἂν τὸ ΑΣΚΕ, ἡ Κοινωνία, τὸ Κίνημα Ἐθνικῆς Ἑνότητος καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο πατριωτικὸ-ἐθνικιστικὸ-χριστιανικὸ κίνημα εἶχε τὴν δυναμικὴ νὰ εἰσέλθῃ στὸ κυνοβούλιο καὶ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα θὰ τὸ ἐστήριζα μὅλες μου τὶς δυνάμεις. Καλῶς ἢ κακῶς, οἱ μόνοι ποὺ μιλοῦν γιὰ πατρίδα ἐκεῖ μέσα εἶναι ἡ ΧΑ καὶ μέχρι νὰ βρεθῇ κάτι καλλίτερο θὰ πορευτοῦμε μὲ αὐτούς.

   Delete
  8. « ΥΓ1 Νά ὑποθέσω ὅτι ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ πάει σέ δημοψήφισμα μετεκλογικά , ἐσεῖς θά τόν ὑποσητρίξετε χωρίς νά σκαλίζετε τά κίνητρά του γιά ἐπιρροές θολοκουλτούρας ( κάτι σάν τήν ἀναφορά σας περί " αἰδοίου τοῦ μέλλοντος"»

   Ἂν ὁ Σύριζα βάλῃ σὲ δημοψήφισμα τὸ ζήτημα «€ ἢ δραχμή», προφανῶς καὶ θὰ τοῦ δώσω τὰ συγχαρήκια μου καὶ θὰ ἀναγνωρίσω μεγαλύτερον ἀνδρισμὸν καὶ τιμὴν στὸ παρδαλὸν συνονθύλευμα τῆς Κουμουνδούρου ἀπ' ὅτι στὴν piazza Συγγροῦ. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ψήφιζα ποτὲ τὸν Σύριζα, διότι οἱ θέσεις του σὲ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα (κιναιδισμός, λαθραῖοι, ναρκωτικά, παράδοσις, παιδεία) δὲν διαφέρουν σὲ πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν δωσιλόγων ἢ τοῦ Βαλλιανάτου. Ὁ ἀντιρατσιστικός, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, εἶναι γνήσιον τέκνον τῆς ΝΔ καὶ τοῦ Ντοῦτσε ποὺ ψηφίστηκε σούμπιτος καὶ ἀπὸ τὸν σύριζα.

   «Γιὰ τὸ ΥΓ2… Γά τό θέμα τοῦ ἀντιρατστικοῦ ἔρχεστε δεύτερος. Μοῦ χρώνετε ἐμμέσως ὑποστήριξη του; Δέν καταλαβάνω τήν ἀναφορά»

   Ὄχι δὲν σᾶς χρεώνω ὅτι τὸν ὑποστηρίζετε.Ἡ ἀναφορά μου στὸν ἀντιρατσιστικὸν στὸ πρότερον μήνυμα μου σχετίζεται μὲ αὐτὸ ποὺ εἶπα «ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις». Ὅταν ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἔχει ἐπιβάλει καὶ μέσῳ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ τὴν στρέβλωσιν ἐννοιῶν, τότε ὁ κίναιδος θὰ «παντρεύεται» κίναιδον καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα θὰ τὸ λέμε «γάμο» καὶ ἂν «υἱοθετήσουν» παιδάκια, τότε θὰ ἀποκαλοῦνται γονεὺς Α καὶ Β. Ὁμοίως, κάθε πατριώτης ποὺ θὰ λέει τὴν λέξιν «ἀράπης» ἀντὶ γιὰ «ἔγχρωμος» (λὲς κι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἄχρωμοι) θὰ κατηγορεῖται γιὰ ναζισμὸν/ἐθνικισμὸν/φασισμὸν καὶ πάει λέγοντας. Ἂν κάποιος ἀμφισβητήσῃ ὅλα ἢ κάποια «ὁλοκαυτώματα» εἶναι φασίστας ἐκτὸς ἂν ὅ,τι ἀμφισβητηθεῖ εἶναι ἡ Σφαγὴ τῆς Χίου (65 000 σὲ μία μέρα), τῶν Ψαρῶν, τῆς Κάσου (7 000 σὲ 5 ὧρες), ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφῆ (ὁ συνωστισμὸς), ὁ Ἀφανισμὸς τοῦ Πόντου (353 000).

   Γιὰ τὰ ἀποσπάσματα σᾶς ἀπάντησα. Οἱ συγκεκριμένες διατάξεις πληγώνουν τὸ φιλότιμον καὶ τὸν πατριωτισμὸν τοῦ Ἕλληνος. Ἡ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα πρέπει νὰ εἶναι ὑπόθεσις καταγωγῆς καὶ παιδείας, καθὼς καὶ ζήτημα προσφορᾶς ἀπέναντι στὸ ἔθνος καὶ ὄχι χρημάτων. Ἐντούτοις, σᾶς εἶπα ὅτι τὸ τότε ἑλληνικὸ κρατίδιον δὲν ἦταν κἂν ἐλεύθερον. Δὲν εἶχε στρατόν, Δημόσιαν Διοίκησιν, δομές, ὑποδομές, σύνορα. Δὲν ὑπῆρχαν διαδίκτυον, ἐνημέρωσις, τηλέφωνα. Ὁ Θηβαῖος ἐμάθαινε τί συνέβαινε στὴν Λεβαδιὰ μετὰ ἀπὸ μία μέρα κι ἐσεῖς θὰ περιμένατε ἀγράμματοι ἐξαθλιωμένοι ἐπαναστατημένοι χωρικοὶ νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχον στὸ κοινοβούλιο; Τί περιμένατε, θαύματα; Καὶ ποιὸς σᾶς εἶπε ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν δὲν ἦταν ἀγράμματη; Παρόλα αὐτά, διότι πάλι ἰσοπεδώνετε καταστάσεις, ἀκόμη καὶ τὸ Σύνταγμα τοῦ '23 προέβλεπε τὴν πολιτογράφησιν ἀλλοεθνῶν, ἀλλὰ ὄχι τὸ ξεπούλημα τῆς ὅποιας δημοσίας γῆς. Ποιοὶ καὶ πόσοι εἶχον τὴν δυνατότητα νὰ ἀγοράσουν μεγάλες ἐκτάσεις καὶ νὰ κάνουν ἐπενδύσεις τότε; Ἕνας τυπικὸς Ἄγγλος; Ἕνας Γάλλος; Ὄχι. Ἡ ὄντως ντροπιαστικὴ αὐτὴ διάταξις ἄντε νὰ ἔδινε καὶ σὲ 100 εὐπόρους εὐρωπαίους τὴν δυνατότητα νὰ γίνουν Ἕλληνες. Μήπως ὅμως αὐτὸς ὁ νόμος ἔδινε οὐσιαστικῶς τὴν δυνατότητα σὲ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς νὰ γίνουν Ἕλληνες πολίτες; Μπορεῖ τὸ προσωρινὸν Πολίτευμα τοῦ '22 νὰ ἔδινε τὴν ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα σὲ ὅλους τοὺς γηγενεῖς ὁρθοδόξους, ἀλλὰ ὁ Ἕλλην τῆς Μασσαλίας, τοῦ Λιβόρνο, τῆς Βενετιᾶς καὶ τῆς Πόλεως τύποις ἦταν ἀλλοδαπός.

   Delete
  9. [Τὶ ἀποδεικνύει τὴν πολιτισμική συνέχεια μεταξύ ἀρχαίων καὶ νεωτέρων Ἑλλήνων σύμφνα μὲ τὸν συγγραφέα ]"To πρῶτο πράγμα ποὺ φέρνει στὸ φὼς ἡ συναναστροφή μὲ ἕναν Ἕλληνα, ὁποιονδήποτε, εἶναι ὁ στενός πατριωτισμός του, ποὺ τόσο πολύ χαρακτήριζε τοὺς ἀρχαίους. Ἀν τὸν ῥωτήσεις ποιά εἶναι ἡ πατρίδα του, ἠ ἀπάντησή του δὲν θᾶναι ὴ Ἑλλάδα ἤ μιὰ ἀπό τὶς γεωγραφικές της ὑποδιαιρέσεις. Θὰ εἶναι ἡ πόλη ἤ τὸ χωριό ποὺ γεννήθηκε. Κι ἄν εχει φύγει δέκα καὶ εἶκοσι χρόνια ἀπὸ κεὶ καὶ μένει ἀλλοῦ, στὴ νέα του κατοικία θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ξένο καὶ τέτοιος θεωρεῖται ἀπό τοὺς ντόπιους" (μτφ. δική μου). John Cuthbert Lawson, Modern Greek folklore and ancient Greek religion, σελ. 26 Ἔκδοση τοῦ 1910.

   Delete
  10. Κωνσταντῆς: «Νομίζω πὼς συνήθως ἡ ἔννοια τοῦ προδότη προηγεῖται τοῦ πατριώτη. Συνήθως οἱ πατριῶτες εἶναι αὐτοί ποὺ ψάχνουνε γιὰ προδότες προκειμένου νὰ νιώσουνε πατριῶτες. »

   Δηλαδὴ ὁ Λεωνίδας καὶ οἱ Θεσπιεῖς ἀνεζήτουν τὸν Ἐφιάλτη γιὰ νὰ γίνουν ἥρωες; Δὲν νομίζω.

   Delete
  11. Ὄχι - κι ἐγῶ τὸ σκέφτηκα τὸ παράδειγμα. Μπορῶ νὰ δώσω λιγότερο ἐξιδανικευμένα καὶ πολύ πιὸ βάρβαρα καὶ συγκεκριμένα. Ὁ Ἐφιάλτης ὅμως εἶναι ποὺ κάνει τοὺς Σπαρτιάτες καὶ τοὺς Θεσπιεῖς ἤρωες, ἐνῷ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ Δημάρατος. Γιατί νὰ εἶναι ὁ Μαυροκορδάτος ἀγγλόφιλος καὶ ὄχι ὸ Ἀνδροῦτσος Τουρκόφιλος ; Διότι μιὰ συλλογική ταυτότητα χτίζεται γύρω ἀπό ἔνα ἀνάλογο ἀντιπαράδειγμα καὶ ἄν πρέπει νὰ πιάσει τὸ ἀντιπαράδειγμα τότε πρέπει νὰ ἐκτελεστεῖ κάποιος γιὰ νὰ δέσει τὸ γλυκό.

   Delete
  12. Κύριε Συρμακέζη, ἡ διάταξη τοῦ Συντάγματος τοῦ Ἄστρους ( 1823) ἔβγαζε ἐπισήμως τήν χώρα στό σφυρί. Τἰποτε λιγώτερο τίποτε περισσότερο...

   Λέτε "...Συγνώμη, ποιὸς ἀπὸ τὰ τύποις ἀφεντικὰ τοῦ τόπου, ποιὸς ἐκ τῶν ἄνω στήνει «ἐθνικὴν συνείδησιν»; Μόνον ὁ Μιχαλολιάκος… ἀλλὰ μὲ τὸ 9.4%; Ἂντε καὶ οἱ ΑΝΕΛ μὲ ἕνα ἄλλο 3.5%. Ἄντε καὶ κάποια ἐθνικὰ κόμματα ποὺ ἂν τὰ συναθροίσωμεν δὲν συγκεντρώνουν παραπάνω ἀπὸ 3%. Τὸ ὑπόλοιπο 85% τί κάνει, ἐθνικὴ προπαγάνδα; ..."

   Ἡ στημένη ἐθνική συνείδηση δέν εἶναι ἔργο τῶν παραπάνω κύριε Συρμακέζη. Δέν ἀναφέρομαι στούς παρόντες πολιτικούς. Αὐτοί ἔτσι τά βρῆκαν καί δυστυχῶς τά διατηροῦν, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πραγματική διανόηση νά τούς συνεφέρη...Τό στήσιμο εἶναι ἡ συνέπεια τοῦ πρῶτου Συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου κατά τό ὁποῖον τί σημαίνει Ελλην ὁρίζεται "συνταγματικῶς". Παντοῦ προηγεῖται τό ἔθνος καί ἀκολουθεῖ τό κράτος. Μόνο στό Ἑλλαδιστάν συνέβη τό ἀντίθετο -τό ὁποῖο ἀκόμα πληρώνουμε- , νά δημιουργηθεῖ δηλαδή πρῶτα " κράτος" καί δι' αὐτοῦ νά προκύψει ὁ ὁρισμός τοῦ τί ἐστί ἐθνική συνείδηση ( αὐτόχθονες πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, καί λοιπά παντελῶς ἄσχετα μέ τήν πραγματικότητα, ἀσαφῆ καί οὐδόλως διαπιστώσιμα κριτήρια). Αὐτό ἐννοῶ στημένη ἐκ τῶν ἄνω. Τόν "συνταγματικό" ὁρισμό τῆς ἑλληνικότητος, ἀπό μιά σύναξη ντόπιων τσιφλικάδων ἀπό τήν μιά καί γραμματισμένων εὐρωπαϊστῶν ἀπό τήν ἄλλη, οἱ ὁποῖοι αὐτοπροσδιορίσθηκαν ὡς Ἐθνοσυνέλευση...Θά μποροῦσα νά γράψω τώρα γιά τίς κολυμπῆθρες πού δούλεψαν ἐντατικά γιά τήν ἐκχριστιανοποίηση γηγενῶν ἑλλήνων μή χριστιανῶν....Χωρἴς νά θέλω νά περιαυτολογήσω, ἔχω πραγματευτεῖ κάπως τό θέμα στό ἱστολόγιό μου, καί δέν θά ἐπεκταθῶ περισσότερο, νοιώθω ὅτι ἐπαναλαμβάνομαι ξαναλέγοντας κάποια πράγματα...

   Καλή σας χρονιά...

   Delete
  13. Σίγουρα είναι κάπως αυθαίρετες οι ταυτίσεις του τύπου 'Eλληνας = Χριστιανός Ορθόδοξος.Αλλά εκείνη την εποχή , αυτή η φράση γράφτηκε για να ξεχωρίσουν ως έλληνες τους αυτόχθονες που πίστευαν στο Χριστό από τους μουσουλμάνους και τους Ιουδαίους.Και φυσικά οι μουσουλμάνοι και οι Ιουδαίοι δεν είναι Έλληνες , όσο και να χτυπιέται η αριστερά για δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα.

   Για αυτό υπάρχει αυτή η φράση στο πρώτο σύνταγμα.

   Delete
  14. Tὸ ἔθνος, τὸ κράτος καὶ ἡ θρησκεία εἶναι ἔννοιες προβληματικές ὅταν εἶναι ἀντικείμενα πίστης. Ἡ πίστη εἶναι άμφιβολία. Ἐλπίζω ὴ παρακάτω έρώτησή μου νὰ μὴν ἀποδειχθεῖ δυσοίωνη. Χρόνια πολλά.

   Delete
  15. Συμφωνώ.Είναι αμφιβολία και ελπίδα όμως.

   Delete
  16. Τὰδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Κύριε Συρμακέζη, ἡ διάταξη τοῦ Συντάγματος τοῦ Ἄστρους ( 1823) ἔβγαζε ἐπισήμως τήν χώρα στό σφυρί. Τἰποτε λιγώτερο τίποτε περισσότερο...»

   Μολονότι ἔχω ἐπισημάνει τὴν σφοδρήν μου ἀντίρρησιν γιὰ τὶς 2 διατάξεις τοῦ συγκεκριμένου Συντάγματος, εἰδικῶς γιὰ τὴν δευτέραν ὁ νομοθέτης εἶχε κατὰ νοῦν τὸν ἐπαναπατρισμὸν πολλῶν εὐπόρων Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς. Μὲ βάσει τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια ἡ χώρα οὐδέποτε ἠλώθη ἀπὸ ὀρδὲς πλουσίων Εὐρωπαίων ἐπενδυτῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ πολιτογραφηθοῦν ὡς Ἕλληνες. Ἀντιθέτως, λίγα ἔτη μετὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ κράτους ἡ Ἑλλὰς μὲ προπύργιον τὸν Πειραιᾶ, τὴν πρώτη βιομηχανικὴν πόλιν τῆς Ἑλλάδος, θέτει ἀρχικῶς τὶς βάσεις γιὰ τὴν βιοτεχνικὴν παραγωγὴν καὶ λίγες δεκαετίες ἀργότερα γιὰ τὴν βιομηχανικήν. Αὐτὲς οἱ μονάδες παραλλήλως μὲ τὶς ἐμπορικὲς ἐδημιουργήθησαν κατὰ βάσιν μὲ χρήματα ἐφοπλιστῶν καὶ εὐπόρων Ἑλλήνων τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων στὴν Ἀλεξάνδρειαν, τὴν Ὀδησσόν, τὸ Ταϊγάνι, τὴν Τεριέστην, τὸ Λιβόρνον, τὴν Βενετίαν καὶ βεβαίως τὴν Μασσαλίαν. Αὐτὸ ποὺ προσωπικῶς δὲν γνωρίζω εἶναι γιὰ πόσα ἔτη ἡ συγκεκριμένη διάταξις εἶχε ἰσχύν. Ἔχω τὴν ἐντύπωσιν ὅτι κάποιο ἄλλον Σύνταγμα ποὺ ψηφίστηκε λίγα ἔτη ἢ τὸ πολὺ λίγες δεκαετίες ἀργότερα ἀπήλειψεν αὐτὴν τὴν διάταξιν.
   Θὰ συμφωνοῦσα ἐν μέρει μαζύ σας στὸ ὅτι πολλὰ δεινὰ τοῦ τόπου ἔχουν τὶς ρίζες των στὴν δημιουργίαν τοῦ πρώτου κράτους τῶν Ἑλλήνων. Τὸ βασικότερο ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ ραγιαδισμὸς τῶν πολιτικῶν τῆς ἐποχῆς· ἐνῶ ἡ χώρα ἀπηλευθερώθη τουλάχιστον μερικῶς στὴν ἀρχήν, ποτὲ δὲν ἀπηλλάχθη ἀπὸ τὴν νοοτροπία τοῦ δούλου. Οἱ πολιτικοὶ ἀνεζήτουν προστάτες καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἑνὸς ἢ ἄλλου γεωπολιτικοῦ στρατοπέδου ἐσήμαινεν προδοσία γιὰ τὶς ἀντίπαλες πολιτικὲς φατρίες.

   Ὡστόσο, 200 περίπου χρόνια μετὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ κράτους δὲν μποροῦμε νὰ ἐπικαλούμαστε συνέχεια τὰ κακὰ καὶ τὰ στραβὰ τοῦ 1830. Σήμερα ἡ Ἑλλὰς ἔχει κράτος, ὑποδομές, σύνορα, διοικητικὲς δομές, βιωτικὸν ἐπίπεδον ποὺ ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετίαν τοῦ '70 ἤτονε ἀξιοπρεπές, ἰσχυρὸν στρατόν, τὸν ἰσχυρότερον ἴσως τῆς Νοτίου Εὐρώπης, ἀφοῦ ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἰσπανία δὲν ἔχουν ἐχθροὺς καὶ ἑπομένως σοβαρὸν λόγον νὰ ἐπενδύουν στὴν ἐθνικήν των ἄμυνα. Σήμερα δὲν κατηγορεῖ ἡ μία παράταξις τὴν ἄλλην «εἶστε προδότες», ὅπως τὸ 1830, ἀλλὰ «εἶστε ἐπικίνδυνοι» (Σαμαροβενιζέλοι) ἢ «εἶστε ἀντιλαϊκοί, ἰμπεριαλιστές, ἀνίκανοι» ἢ «εἶστε ἐθνικιστὲς καὶ φασίστες» βλέπε Σύριζα, ΚΚΕ, ρημάδ, ἀνταρσύα, κἄ. Ἡ κριτικὴ τοῦ πολιτικοῦ ἀντιπάλου δὲν ἔχει εὐθείαν ἀναφορᾶς τὰ ἐθνικὰ δίκαια, ἀλλὰ μόνον τὴν οἰκονομία καὶ τὴν σεξουαλικὴν/κοινωνικὴν ἐκτροπήν. Βεβαίως, μόνον ἡ ΧΑ, ὁ Καζάκης, ἀρκετὰ μικρὰ κόμματα καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μιλᾶ γιὰ προδοσίες καὶ κρεμάλες, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν ἀποτελοῦν τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφία στὸ κυνοβούλιον.

   «Παντοῦ προηγεῖται τό ἔθνος καί ἀκολουθεῖ τό κράτος. Μόνο στό Ἑλλαδιστάν συνέβη τό ἀντίθετο -τό ὁποῖο ἀκόμα πληρώνουμε- , νά δημιουργηθεῖ δηλαδή πρῶτα " κράτος" καί δι' αὐτοῦ νά προκύψει ὁ ὁρισμός τοῦ τί ἐστί ἐθνική συνείδηση ( αὐτόχθονες πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, καί λοιπά παντελῶς ἄσχετα μέ τήν πραγματικότητα, ἀσαφῆ καί οὐδόλως διαπιστώσιμα κριτήρια).»

   Νομίζω ὅτι ἡ διαπίστωσίς σας εἶναι αὐθαίρετος. Μπορῶ νὰ σᾶς ἀναφέρω δεκάδες παραδείγματα κρατῶν ὅπου ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους εἶναι ἀπούσα. Προχείρως ἔρχεται στὸν νοῦν μου ἡ περίπτωσις τῶν ΗΠΑ, ἑνὸς ἀπὸ τὰ παλαιότερα κράτη τῆς γῆς. Στὶς ΗΠΑ ἄπαξ καὶ κάποιος γεννηθῇ σὲ κάποια ἀπὸ τὶς πολιτεῖες των, πολιτογραφεῖται ὡς Ἀμερικανὸς πολίτης, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς/ὑπηκοότητος/ἰθαγενείας τῶν γονέων του. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει στὶς περισσότερες ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες. Κι ἐνῶ ἡ ἔννοια τοῦ κράτους τῶν ΗΠΑ εἶναι σοβαρὰ τὸ δὲ ἔθνος των, ἐξαιρώντας ἴσως τὶς 13 πολιτεῖες τοῦ Νότου ποὺ ἔχουν μίαν σχετικὴν ἐθνολογικὴν καὶ πολιτισμικὴν συνοχήν, εἶναι ἕνα κακόγουστον ἀστεῖον.

   Delete
  17. Τὸ Προσωρινὸν Πολίτευμα τοῦ 1822 ὀρθῶς ὅρισεν τὴν Ἑλληνικότητα μὲ βάσιν τὴν Ὀρθοδοξίαν, διότι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας ἦταν Ἕλληνες. Οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἦταν λίγοι Καθολικοὶ τῶν Ἑπτανήσων καὶ τῶν Κυκλάδων (ποὺ τότε δὲν εἶχαν προσαρτηθεῖ στὸ ἑλληνικὸν κράτος) καθὼς καὶ κάποιοι ἐλάχιστοι Μουσουλμάνοι. Ἂν φτάσωμε στὸ σημεῖο νὰ θεωροῦμε τοὺς Ἑβραίους ποὺ ζοῦσαν/ζοῦν στὴν Ἑλλάδα Ἕλληνες καλλίτερα νὰ πᾶμε νὰ πνιγοῦμε, διότι θὰ τρίζουν τὰ ὀστὰ τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀνάμεσα στοὺς δεκάδες χιλιάδες Ἰσραηλίτες φιλοξενουμένους ποὺ ἀνεχτήκαμε στὴν γῆν μας τόσους αἰῶνες, γιατὶ μᾶς τοὺς ἐφόρτωσαν οἱ ρυπαροὶ Μογγόλοι κατακτητές, δὲν εὑρέθη ἕνας ἐξ αὐτῶν νὰ ἔχῃ πολεμήσει γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ 1821, τὸ 1913, τὸ 1922 καὶ τὸ 1940. Τὸ νὰ ἀποκαλοῦνται Ἑβραῖοι ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα Ἕλληνες εἶναι ὕβρις, διότι πάντοτε ἡ κοινότητά των ἐχθρεύετο τὸν ἑλληνισμόν. Ἡ δὲ ἔννοια τῆς ἀθεΐας τότε ἦταν σενάριον ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Δεδομένου ὅτι στὸν ἅγιον πόλεμον τῆς ἀπελευθερώσεως ὅλοι μουσουλμάνοι καὶ Ἑβραῖοι στὴν Ἑλλάδα συνετάχθηκαν ὑπὲρ τῆς Τουρκιᾶς καὶ κατὰ τῶν «γκιαούρηδων» Ἑλλήνων, μὲ τὴν -ἔστω καὶ προσωρινὴν- νίκη τῆς Ἑλλάδος οἱ Ἕλληνες μουσουλμάνοι καὶ λοιποὶ ἀλλόθρησκοι ἔπρεπε ἢ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν ἢ νὰ ἀπελαθοῦν ἅπερ καὶ ἐγένοντο. Τὸ θρήσκευμα ἦταν τὸ μόνον σίγουρον τεκμήριον ἑλληνικότητος κι εὐτυχῶς βάσει αὐτοῦ ὁ τόπος ξεβρώμισε ἀπὸ τοὺς Τουρκαλάδες/Ὀθωμανοὺς ποὺ μᾶς ἔπιναν τὸ αἷμα, ἀλλὰ κι ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους ποὺ ἀλλαξοπίστησαν ἐπὶ Ὀθωμανικῆς κατοχῆς γιὰ νὰ σώσουν τὸ τομάρι των. Ἡ ἐκχριστιανοποίησις γηγενῶν ἑλλήνων μὴ χριστιανῶν εἶναι ἕνα μύθος, ὅπως ἡ ἀμφισβήτησις τοῦ Ζαλόγγου καὶ τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ. Μὲ ἐξαίρεσιν τὴν Πόλιν καὶ 5-10 «εὐνοημένες» κωμοπόλεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ κάποια προνόμια (Ἰωάννινα, Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Χίος) οἱ Τουρκαλάδες, γνωστοὶ γιὰ τὸ διαζύγιό των μὲ τὸν πολιτισμόν, απηγόρευαν ἀκόμη καὶ στοὺς ὁμοεθνεῖς των κάθε ἐπαφὴ μὲ τὰ Γράμματα. Θὰ ἄφηναν τοὺς Ἕλληνες νὰ μορφωθοῦν; Ἂς μᾶς ποῦν οἱ νοσταλγοὶ τῆς Ρεπούση καὶ τῶν λοιπῶν ἀπάτριδων ποῦ ἐσπούδαζαν οἱ μορφωμένοι Ἕλληνες ἐπὶ Τουρκοκρατίας.

   Πιθανότατα ἐσεῖς ὡς ἀριστερὸς νὰ ἔχετε χείριστες σχέσεις μὲ τὴν Πίστιν μας. Ἡ πραγματικότης ὅμως εἶναι ἡ αὐτή: προτοῦ διαποτίσει τὸ δηλητήριον τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ κοσμοπολιτικοῦ ἀθεϊσμοῦ τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, εἰδικῶς κατὰ τὰ χρόνια τῶν Ἁγίων Ἀγώνων τῆς περιόδου 1821-1922, δὲν ὑπῆρχε Ἕλλην ποὺ νὰ μὴν εἶναι Ὀρθόδοξος. Τὸ καταμαρτυροῦν οἱ δεκάδες χιλιάδες ναοί σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, οἱ ἀπογραφὲς πληθυσμοῦ, τὰ δημοτικά μας τραγούδια, τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια (ἐφημερίδες, βιβλία καὶ ἄλλα ἔγγραφα), ἀκόμα καὶ οἱ ὑπέργηροι παπποῦδες μας τῶν 90 καὶ 100 ἐτῶν ποὺ κρατοῦν ἀτόφιες τὶς ἀναμνήσεις τῶν δικῶν των παππούδων καὶ προπαππούδων, ὅταν οἱ πρῶτοι ἦσαν παιδιά. Σὲ αὐτὸν τὸν μεγάλον κανόνα, πᾶς Ἕλλην Ὀρθόδοξος, ὅπως σὲ κάθε μέγαν κανόνα, ὑπάρχει πάντα ἡ ἐξαίρεσις. Καὶ ἡ ἐξαίρεσις ἀποτελεῖ τὸ στατιστικὸν σφάλμα, εἴτε πρόκειται γιὰ τοὺς συμπαθεῖς ἀλλὰ γραφικοὺς δωδεκαθεϊστές, εἴτε πρόκειται γιὰ τοὺς ἀθέους πάσης ἰδεολογικῆς ἀποχρώσεως.
   Ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸ Σύνταγμα καὶ ἡ ἑλληνικότητα ἔχουν κατοχυρωθεῖ καὶ παγειωθεῖ, συνεπῶς τὰ στραβὰ τῆς χώρας δὲν εἶναι θέμα συντάγματος ἢ ὁρισμοῦ τῆς ἑλληνικότητος, ἰθαγενείας καὶ ὑπηκοότητος. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς φταῖνε μονίμως οἱ μεγάλες δυνάμεις ποὺ θένε τὸ κακό μας. Αὐτὲς παίζουν γιὰ τὰ συμφέροντά των, γιατὶ τὸ κεφάλαιον ΕΧΕΙ πατρίδα, καὶ καλῶς πράττουν. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ τὰ βάζουμε μὲ τὸν ἀντίπαλον ποὺ μᾶς ἔχει φορτώσει μπαλάκια στὰ δίχτυα, πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν δικήν μας ὁμάδα καὶ νὰ δοῦμε ἐπιτέλους βάσει Συντάγματος καὶ νομοθεσίας ποιὸς εἶναι ὁ κλέφτης, ὁ ψεύτης, ὁ ἀπατεώνας καὶ βεβαίως ὁ προδότης. Νὰ κάνουμε μὲ λίγα λόγια πράγματα ποὺ ἔκαναν πολὺ πιὸ ἀδύναμες καὶ μικρὲς χῶρες, ὅπως ἡ Ἰσλανδία, ποὺ ὁδήγησαν τοὺς ὑπαιτίους μίας διαφαινομένης ἐθνικῆς καταστροφῆς στὴν στενήν τὸ 2009, ὑψώνοντας ἀνάστημα σὲ μεγαθήρια ὅπως ἡ Ὁλλανδία καὶ τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον.

   Καλὴ χρονιὰ μὲ ὑγεία καὶ χαρὰ σὲ ὅλους.

   Delete
  18. "Μπορῶ νὰ σᾶς ἀναφέρω δεκάδες παραδείγματα κρατῶν -γράφει ὁ Syrmakezis- ὅπου ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους εἶναι ἀπούσα. Προχείρως ἔρχεται στὸν νοῦν μου ἡ περίπτωσις τῶν ΗΠΑ, ἑνὸς ἀπὸ τὰ παλαιότερα κράτη τῆς γῆς. Στὶς ΗΠΑ ἄπαξ καὶ κάποιος γεννηθῇ σὲ κάποια ἀπὸ τὶς πολιτεῖες των, πολιτογραφεῖται ὡς Ἀμερικανὸς πολίτης, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς/ὑπηκοότητος/ἰθαγενείας τῶν γονέων του. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει στὶς περισσότερες ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες. Κι ἐνῶ ἡ ἔννοια τοῦ κράτους τῶν ΗΠΑ εἶναι σοβαρὰ τὸ δὲ ἔθνος των, ἐξαιρώντας ἴσως τὶς 13 πολιτεῖες τοῦ Νότου ποὺ ἔχουν μίαν σχετικὴν ἐθνολογικὴν καὶ πολιτισμικὴν συνοχήν, εἶναι ἕνα κακόγουστον ἀστεῖον".

   Πολλὴ σωστὴ ἡ παρατήρηση τοῦ Syrmakezis. Οἱ ἱστορικοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ Ἄγγλοσάξωνες θεωροῦν ἔθνος οἱοδήποτε κράτος. Ἔτσι τὸ 1949, ὅταν ὁ Μἀο κατέλαβε τὸ Πεκῖνο καὶ ἵδρυσε τὸ κράτος τῆς Λαϊκῆς Κίνας, τὸ Time καὶ οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς ἐφημερίδες ἔφεραν μεγάλους τίτλους: "The Birth of a Nation" ! ἐνῷ φυσικὰ ἡ Κίνα ὡς ἔθνος προϋπῆρχε πολὺ πρὶν ἱδρυθῇ τὸ κράτος τοῦ Μάο. Ἀντιθέτως, ἡ γαλλικὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ παράδοση τοποθετεῖ τὸ ἔθνος πρὸ τοῦ κράτους. Γιὰ τοὺς Γάλλους ἕνα ἔθνος δύναται νὰ ὑπάρξῃ χωρὶς κράτος καὶ ὁρίζει τὸ κράτος ὡς πολιτικὴ ὀργάνωση τοῦ ἔθνους.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  19. Περιμένοντας τὴν ἀπάντηση τοῦ κου Ζαρατοῦστρα, παρεμβάλλομαι μόνο γιὰ νὰ πῷ ὄτι αὐτές τὶς μέρες ἔγραψα ἕνα κειμενάκι ποὺ δὲν εἶναι μεγάλο ὅπου ὑποθέτω -ἀνώριμες ὺποθέσεις εἶναι - ὄτι αὐτό ποὺ προκαλεῖ τὴ σύγχυση σὲ μὰς εἶναι ὅτι ναὶ μὲν προϋπήρξε ἐθνική συνείδηση τοῦ κράτους, ἀλλά ὁ σωστός ὄρος εἶναι Γένος, ὄπως καὶ τὸ λέγανε, ὄχι ἔθνος. Στὶς εὐρωπαϊκές χώρες ὁ ἐθνικισμός δὲν ἦταν θρησκευτικός. Ἀλλά πάτησε πάνω στὶς κοινωνικές δομές ποὺ εἶχε φτιάξει ὴ καθολική καὶ μετά ὴ προτεσταντική ἐκκλησία. Σὲ μὰς καὶ παρά τὴν προσπάθεια τοῦ αὐτοκέφαλου, τὸ Γένος δὲν μπόρεσε ἄπαξ καὶ ἀποκολλήθηκε ἀπὸ τὸν Τοῦρκο νὰ νοήσει ἐθνικό κράτος, γιατί καί πρὶν ἀπό τὸν Τοῦρκο ὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἀνῆκε σὲ αὐτοκρατορία, ὄχι σὲ ἔθνικό κράτος.

   Μιὰ ἀσήμαντη διόρθωση -τοῦ Πειραιᾶ προηγεῖται οἰκονομικά ἡ Ἑρμούπολη τῆς Σύρου. Ὁ Πειραιάς την ξεπερνάει οἰκονομικά περί τὸ 1860-70 νομίζω.

   Delete
  20. Νομίζω ὁ λόγος μου εἶναι ἀρκετά σαφής. Ὅταν λέω ὅτι τό ἱστορικά ὀρθό εἶναι νά προηγεῖται τοῦ σχηματισμοῦ κράτους τό ἔθνος ( ὅπως ἐπεσήμανε γιά τήν εὐρωπαϊκή παράδοση ὁ κ. Κιτσίκης) καί ὄχι νά προηγεῖται τό κράτος καί αὐτό τό κράτος νά ἔχει τόν πρῶτο λόγο στόν σχηματισμό ἐθνικῆς συνείδησης ( κάτι σάν τήν Ἑλλάδα, ἤ τά σημερινά Σκόπια...), νομίζω εἶναι ἀρκετά σαφές ὅτι ἀναφέρομαι στίς περιπτώσεις τῶν ἐπονομαζομένων ἐθνικῶν κρατῶν. Οἱ ΗΠΑ ὡς μή ἐθνικό ἀλλά πολυεθνικό κράτος δέν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἀντιπαράδειγμα. Μά εἶναι δυνατόν τό τί σημαίνει Ἕλλην νά ὁρίζεται ἀπό χαρτιά καί σφραγῖδες;

   Ἐκεί πού διαφωνοῦμε ὁλοκληρωτικά εἶναι στήν θρησκεία ὡς κριτήριο ἑλληνικότητος. Μπορεῖ ὁ ἑλληνισμός νά μπολιάσθηκε ἰδιαίτερα μέ τήν ὀρθοδοξία, ἀλλά ποτέ δέν ὑπῆρξε ἀποκλειστικά ὀρθόδοξος οὔτε ἀπέκλεισε ἄλλες θρησκεῖες καί δόγματα. Διότι εἶναι ἀφομοιωτικός ἀπό τήν φύση του. Ὁ Ἀνδροῦτσος δέν ὑπῆρξε οὔτε ἐξαίρεσις οὔτε στατιστικό σφάλμα στήν ὑποτιθέμενη ταύτιση ἑλληνισμοῦ καί ὀρθοδοξίας. Τό κράτος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὑπῆρξε ἑλληνικό ἀλλά ὄχι χριστιανικό. Ὁ ἴδιος ῆταν μπεκτασῆς. Ὁ κατοπινός ἐμφύλιος εἶχε καί θρησκευτικά χαρακτηριστικά, ἄρα ὁ ἀριθμός τῶν μουσουλμάνων ἦταν ὑπολογίσιμος Οἱ μουσουλμάνοι Ἕλληνες κατά τό 1821 ἀποτελοῦσαν σημαντικό ποσοστό, στήν δέ δυτική Ἑλλάδα ἦσαν οἱ περισσότεροι. Κάποιοι, ὅπως ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης στό βιβλίο του ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ( 1986), ἰσχυρίζονται βάσει ἀδιαμφισβήτητων ἀπογραφῶν, ἱστορικῶν, γεωγραφικῶν στοιχείων καί μαθηματικῶν ὑπολογισμῶν, ὅτι ἡ πλειονότης τῶν ἀγωνιστῶν ἦσαν μουσουλμάνοι ( σελίδες 69-78 ). Δέν καταλαβαίνω γιατί νά ἐνοχλεῖ κάτι τέτοιο ἀφοῦ πρόκειται γιά μία συγγενῆ πρός τήν Ὀρθοδοξία θρησκείαν.

   Σύμφωνοι, τά στραβά τῆς χώρας δέν εἶναι θέμα συντάγματος, ἀλλά τό σύνταγμα μας εἶναι ὁ καθρέπτης τῆς στραβομάρας μας...Τά στραβά τῆς χώρας δέν εἶναι θέμα συντάγματος ἀλλά συνέπειες τῆς ἀπόκρυψης πραγματικῶν καταστάσεων ἐκ μέρους τοῦ συντάγματος. Διότι οἱ λαοί δημιουργοῦν τά συντάγματα, καί ὄχι τά συντάγματα λαούς ὅπως ἡ ἀνάποδη διαδικασία πού ἔγινε ἐδῶ πέρα.

   Ἡ ἐκχριστιανοποίησις γηγενῶν μή χριστιανῶν Ἑλλήνων δέν εἶναι καθόλου μῦθος ἀλλά ἀδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Ἀναφέρεται σαφῶς στήν ἱστορία τοῦ Σπ. Τρικούπη. Δέν ἀπαλάσσεται κάποιος ἀπό τίς συνέπειες ἑνός πράγματος ὅταν τό ἀρνεῖται. Ἴσα ἴσα ἄν, τό κατανοήση σκεπτόμενος αὐτό θά ἀποβῆ ὑπέρ του...

   Λέτε " Πιθανότατα ἐσεῖς ὡς ἀριστερὸς νὰ ἔχετε χείριστες σχέσεις μὲ τὴν Πίστιν μας. "

   Τό παραπάνω εἶναι τουλάχιστον ἀτυχές. Συναγωνίζεται δέ τό προσφάτως λεχθέν ὑπό τοῦ Ἀδώνιδος σχετικά μέ τήν ἀπουσία τῆς περιφερειάρχου ἀπό τήν χθεσινή δοξολογία. Δέν θέλω νά σᾶς τήν χρεώσω χωρίς νά σᾶς γνωρίζω, ἀλλά ἡ ὑποκρισία τοῦ Ἀδώνιδος βγάζει μάτι, ὅπως καί ἡ καπηλεία τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος πού ἐπιχειρεῖ...Ἐπίσης τό ἀν καί κατά πόσον εἶμαι ἀριστερός δέν ἔχει καμία σχέση μέ τίς συζητήσεις πού κάνω ἐδῶ πέρα ἤ ἀλλοῦ στὀ διαδίκτυο. Ἐπιχειρηματολογεῖστε πάνω στήν ούσία τῶν ἀπόψεων καί ἀφῆστε τούς α λα κάρτ επιθετικούς προσδιορισμούς...Ἀλλιῶς δέν βγάζουμε ἄκρη...

   Delete
  21. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Μπορεῖ ὁ ἑλληνισμός νά μπολιάσθηκε ἰδιαίτερα μέ τήν ὀρθοδοξία, ἀλλά ποτέ δέν ὑπῆρξε ἀποκλειστικά ὀρθόδοξος οὔτε ἀπέκλεισε ἄλλες θρησκεῖες καί δόγματα.»

   Στὴν Ἑλλάδα οἱ τσιγγάνοι ἔμειναν τσιγγάνοι, οἱ Ἰσραηλίτες παρέμειναν Ἑβραῖοι καὶ οἱ μουσουλμάνοι στὸν δικόν των κόσμο. Τὸ ὅτι τοὺς ἀνεχτήκαμε καὶ τοὺς σεβαστήκαμε ἐπὶ αἰῶνες (γιατὶ ἦρθαν ἀκάλεστοι ἐδῶ) δὲν σημαίνει ὅτι τοὺς ἀφομοιώσαμε κιόλας. Τὰ ξένα σώματα εἴτε ἀλληλοεξουδετερώνονται εἴτε συνυπάρχουν (στανικῶς) ὡς ξένα. Ἐδῶ δὲν κάνουν χωριὸ οἱ Βαλλῶνοι μὲ τοὺς Φλαμανδοὺς κι ἂς ἔχουν κοινὴν θρησκεία, πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Τὰ ὑπόλοιπα περὶ ἑλληνικοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀπαράδεκτα. Μὲ ἐξαίρεσιν τὴν ἰδιατέραν περίπτωσιν τῆς Θράκης, στὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν τζαμιά. Ὑπῆρχαν κάποτε ἐλάχιστα γιὰ νὰ ἐκτελοῦν τὰ θρησκευτικά των καθήκοντα οἱ ὀθωμανικὲς φρουρὲς στὶς σκλαβωμένες ἑλληνικὲς πόλεις καὶ τὰ περισσότερα στὴν Μακεδονία καὶ Θράκη ποὺ ὑπῆρχαν μεγαλύτερες φρουρὲς καὶ φερτοὶ τουρκικοὶ πληθυσμοί. Στὴν δὲ Θράκη ἐν ἔτει 2014, οἱ περισσότεροι μουσουλμάνοι εἶναι τουρκογενεῖς (τοῦρκοι, τουρκόγυφτοι) καὶ λίγοι «γκάγγαροι» Ἕλληνες. Στρεβλώνετε τὴν ἱστορία κε Ζαρατούστρα. Ἡ Ἑλλὰς ὄχι ἁπλῶς μπολιάστηκε μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἁπλῶς ταυτίστηκε μαζύ της. Ἀποδεχτεῖτε το. Ἐμεῖς ἀνεχόμαστε τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους, διότι τὸ ἐπιβάλλει τὸ οὐράνιον μεγαλεῖον τῆς δικῆς μας Πίστεως ἤδη ἀπὸ τὸ 313 μΧ. Στοὺς κομμουνιστικοὺς ἢ ἰσλαμικοὺς καὶ τώρα τελευταίως στοὺς πολυφυλετικοὺς παραδείσους τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἦταν καὶ εἶναι ὑπὸ διωγμόν (ἄλλοτε βάρβαρον, ἄλλοτε πιὸ ἤπιον), ὅπως καὶ στὸ σύγχρονον κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου οἱ ἰσραηλινὲς ἑρπύστριες κατεδάφιζαν ὀρθοδόξους ναούς (γιὰ νὰ μὴν ξεχνιώμαστε).

   «Νομίζω ὁ λόγος μου εἶναι ἀρκετά σαφής. Ὅταν λέω ὅτι τό ἱστορικά ὀρθό εἶναι νά προηγεῖται τοῦ σχηματισμοῦ κράτους τό ἔθνος»

   Ἀσφαλῶς. Ποῦ εἴδατε ὅμως στὴν Ἑλλάδα νὰ προηγῆται τὸ κράτος καὶ μετὰ τὸ Ἔθνος; Τὸ ὑπόδουλον ἔθνος τῶν Ἑλλήνων προϋπῆρχε τοῦ κράτους τοῦ 1821 καὶ μάλιστα εἶχε κρατικὴν ὀντότητα πρὶν τὸ 1453. Ὁ ἀπαράδεκτος ὅρος «Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία» κάποιου Βηζιγότθου μοναχοῦ ἐν ὀνόματι Βὸλφ ποὺ υἱοθετήσαμε καὶ υἱοθετοῦμε ἀκρίτως ὡς γραικύλοι δὲν μπορεῖ νὰ σβήσῃ τὰ ἔνδοξα ὀνόματα 1000 ἐτῶν ὅπως Γραικία, Ρωμανία καὶ ἀσφαλῶς Αὐτοκρατορία τῶν Ἑλλήνων (Imperium Graecorum). Ἔτσι αὐτοπροσδιοριζόμασταν, ἔτσι μᾶς ἀπεκαλοῦσαν καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος μέχρι τὸν 19ον αἰώνα, μέχρι ποὺ κάποια καθαρματίδια θυμήθηκαν τὸν Βὸλφ σκοπίμως, τότε ποὺ σηκώσαμε κεφάλι κι ἄρχισαν νὰ φοβοῦνται ὅτι θὰ ἔχαναν τὸν ἔλεγχο τῆς ΝΑ Μεσογείου ἀπὸ τὸν πρώην ραγιά. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν λόγον γιὰ Ρωμηοὺς καὶ τοὺς ὑποδούλους εἰς αὐτοὺς Ἕλληνες (Γραικοὺς-grecs) σὰν νὰ ἦταν δύο ξεχωριστὰ ἀνέκδοτα, πανάθεμά τους.
   Τὸ κράτος τῶν Ἑλλήνων ἐπανεσυστάθη τὸ 1830. Σαφῶς ἡ ἔνδοξός μας αὐτοκρατορία εἶχε καὶ ἄλλα ἔθνη, ἀλλὰ τὸ 80-90% τοῦ πληθυσμοῦ της ἦταν Ἕλληνες καὶ εἰδικῶς στὴν δύσιν τῆς ἀπετελεῖτο σχεδὸν ἀποκλειστικῶς ἀπὸ Ἕλληνες. Στὴν Ρωμανία ἡ ἐπίσημος γλώσσα ἦταν ἡ ἑλληνικὴ καὶ οἱ ἁγιογραφίες ἀπεδίδοντο στὰ ἑλληνικά.

   Delete
  22. «Οἱ ΗΠΑ ὡς μή ἐθνικό ἀλλά πολυεθνικό κράτος δέν μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἀντιπαράδειγμα.»

   Τὸ ΗΒ, ἡ Αὐστραλία (ὄχι μόνον ἡ σημερινὴ πολυφυλετική, ἀλλὰ αὐτὴ πρὶν ἀπὸ 100 ἔτη), ὁ Καναδᾶς (ὄχι μόνον ὁ σημερινὸς πολυφυλετικός, ἀλλὰ αὐτὸς πρὶν ἀπὸ 100 ἔτη ἐπίσης), ἡ Ἰρλανδία, ἡ Γαλλία, τὸ Πακιστὰν εἶναι λίγα παραδείγματα κρατῶν ποὺ ἰσχύει χωρὶς ἢ μὲ λίγους περιορισμοὺς τὸ jus soli καὶ ὄχι τὸ jus sanguinis (Δίκαιον τοῦ αἵματος).

   Ἀπαντῶ καὶ στὸν κον Ζαρατούστραν καὶ στὸν κον Κωνσταντή (περὶ γένους).
   Δὲν ὑπάρχει σοβαρὸν ἔθνος στὸν πλανήτην δίχως θρησκευτικὴν ὁμοιογένεια. Τί σημαίνει ἔθνος; Σύνολον ἀνθρώπων μὲ κοινὴν καταγωγήν (γένος/φυλὴ/αἷμα), κοινὴν γλώσσα, κοινὴν θρησκεία, κοινὲς συνήθειες (πολιτισμόν). Τὸ ἔθνος-ἔθος εἶναι αὐτὸ ποὺ ὅρισε ὁ Ἡρόδοτος ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη: σύνολον ἀνθρώπων ποὺ τὸ διέπει τὸ ὅμαιμον, ὁμόδοξον, ὁμότροπον καὶ ὁμόγλωττον. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε.

   «Ἡ ἐκχριστιανοποίησις γηγενῶν μή χριστιανῶν Ἑλλήνων δέν εἶναι καθόλου μῦθος ἀλλά ἀδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.»

   «…Δέν θέλω νά σᾶς τήν χρεώσω χωρίς νά σᾶς γνωρίζω, ἀλλά ἡ ὑποκρισία τοῦ Ἀδώνιδος βγάζει μάτι, ὅπως καί ἡ καπηλεία τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος πού ἐπιχειρεῖ...Ἐπίσης τό ἀν καί κατά πόσον εἶμαι ἀριστερός δέν ἔχει καμία σχέση μέ τίς συζητήσεις πού κάνω ἐδῶ πέρα ἤ ἀλλοῦ στὀ διαδίκτυο. »

   Καταλογίζω στὶς ἀπόψεις σας λανθάνουσα μισελληνικότητα ἢ/καὶ ἀντιεπιστημονικότητα. Τὸ δεύτερο σίγουρα θὰ μπορούσατε νὰ προσάψετε στὶς δικές μου, κανένα πρόβλημα. Διαβάζοντας τὰ γραφόμενά σας νομίζει κάποιος ὅτι διαβάζει κάτι ἀπὸ Ρεπούση. Εἶναι πιὰ ἔκδηλος ἡ ἀλλεργία τῶν διεθνιστῶν πάσης ἀποχρώσεως ἀπέναντι: α) στὴν Πίστιν (τὴν χριστιανικήν, ὄχι τὶς ἄλλες) β) τὴν αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας καὶ τῆς μέσῳ αὐτῆς συνεχείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους γ) στὶς παραδοσιακὲς δομὲς καὶ ἀξίες. Στοὺς κκουέδες κατ' ἐξαίρεσιν ἀναγνωρίζω τὸ ἐλαφρυντικὸ τῆς πλάνης (δὲν ἔχουν μελετήσει κάτι ποὺ ὑποστηρίζουν) καὶ ἀσφαλῶς ὅτι σὲ κοινωνικὰ ζητήματα δὲν υἱοθετοῦν παρακμιακὲς/ἐκφυλιστικὲς στάσεις, κάτι ποὺ κάνει ἡ παρδαλὴ ἀριστερὰ συστηματικῶς κι ἐκ πεποιθήσεως.
   Ἐννοεῖται πὼς ὅπου προκύψει εὐκαιρία τὸ ψὶ γίνεται ταψί. Ἂς μᾶς ὑποδείξῃ ὁ Τρικούπης πόσα τζαμιὰ ὑπῆρχαν στὴν κατεχομένην πατρίδαν καὶ πόσα μετὰ τὴν σταδιακὴν ἀπελευθέρωσίν της.Τὸ Ἕλλην μουσουλμάνος ἀκούγεται σὰν τὸ «Ἐλβετὸς ψαράς».

   Ἐγὼ δὲν ἀρνοῦμαι νὰ δηλώνω πρώην ἀριστερός, ἀνέκαθεν ἐθνικιστής καὶ νῦν θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ΧΑ. Ἡ ἐπιλογή μου αὐτὴ ἔχει κάνει πρώην φίλους καὶ συγγενεῖς νὰ ἔχουν στραβώσει ἀπέναντί μου καὶ πρώην ἀντιπάλους νὰ μὲ θεωροῦν δικόν των. Τὸ τίμημα τῆς ἐπιλογῆς μου τὸ ἐπωμίζομαι. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκρίνομαι, γιατὶ ἔχω ἐξηγηθεῖ σὲ τὶ πιστεύω καὶ σὲ τὶ δὲν πιστεύω χωρὶς κορδέλλες. Ἐγὼ δὲν καπηλεύομαι κανενὸς τὸ φρόνημα, δὲν εἶμαι πολιτικός. Ἀλλὰ καὶ νὰ ἤμουν θὰ ἔκανα ἐκ τῶν προτέρων τὴν «ξήγα» σὲ ὅλους πὼς πιστεύω σὲ Θεόν, Ἔθνος, ἑλληνικὸν πολιτισμόν, τιμήν, φιλότιμον, ἀξιοπρέπεια καὶ οἰκογένεια κι ἂς μὲ κατηγοροῦσαν γιὰ χουντικόν, φασίστα, χριστιανοταλιμπάν, συντηρητικόν, καθυστερημένον, ἐπικίνδυνο, κτλ. Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα στὴν διεθνιστικὴ χούντα τῆς «ἀντιρατσιστικῆς» Ἑλλάδος καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος τὰ θεωρῶ πλέον ὑψίστους τίτλους τιμῆς. Ἐσεῖς τί δηλώνετε; Ἂς παίξωμε μὲ ἀνοικτὰ χαρτιὰ λοιπόν. Οὔτως ἢ ἄλλως τὸ ψευδώνυμόν σας δὲν προδίδει ὀνοματεπώνυμον. Τί φοβᾶστε; Ἐγὼ πιστεύω στὸν ἐθνικισμὸν κι ἐσεῖς στὸν διεθνισμόν. Γιατὶ τὸ κουράζουμε τὸ πρᾶγμα;

   Delete
  23. Η ορθοδοξία στο πέρασμα της ιστορίας ψιλοέπνιξε(δεν την κατέστρεψε σε καμία περίπτωση όμως) την ελληνική λογική διαλεκτική σκέψη.Αυτή είναι η αλήθεια.Και αυτό γιατί ο ελληνισμός δε βασίστηκε ποτέ σε απόλυτους δογματισμούς όπως κάνετε εσείς τώρα για παράδειγμα(του τύπου εγώ είμαι αριστερός , εσύ δεξιός , άρα εσύ είσαι απάτρις).Αντιθέτως η εκκλησία το έκανε.

   Η ορθοδοξία ταυτίστηκε με τον ελληνισμό κυρίως πριν και μετά το 1821.Πριν όμως;

   Καλά για άλλες θρησκείες δε το συζητάμε.Σκοτάδι πυκνό επικρατεί στις πνευματικές δυνατότητες των άλλων θρησκειών.Ο χριστιανισμός ταιριάζει με τον ελληνισμό αλλά όχι με τον απόλυτο δογματικό τρόπο που τον εκφράζει η ορθοδοξία , η οποία θεωρώ προσωπικά ότι προτιμάει υπνωτισμένους Ιουδαίους από σκεπτόμενους Έλληνες.Ίσως να κάνω λάθος.Δεν μιλώ απόλυτα.

   Αυτό είναι ελληνισμός.Να αμφισβητείς τα πάντα , όχι όμως από εγωιστική αντίδραση άνευ ουσίας , αλλά για να εμβαθύνεις λογικά στην ουσία των πραγμάτων και των αιτιών τους και στην αναζήτηση της αλήθειας.Αυτό είναι ο ελληνισμός , και σίγουρα δε χωράει απόλυτους πολιτικούς , κοινωνικούς , φυλετικούς και άλλους αδικαιολόγητους διαχωρισμούς.

   Και δηλώνω Χριστιανός.Για να μην με παρεξηγήσει ο κ.Syrnakezis.Άλλο όμως τι δηλώνω κι άλλο το πως έχουν τα πράγματα.Για να εξηγούμαστε.

   Delete
  24. Βέβαια σίγουρα και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε κάποιου τύπου δογματισμός ανάμεσα στις διαφορετικές απόψεις των φιλοσόφων , αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.

   Από την άλλη η ορθόδοξη εκκλησία , σίγουρα έπαικε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 αλλά και πιο πριν σε άλλες μικροεπαναστάσεις που γίνονταν κατά καιρούς.Με αυτήν την έννοια ταυτίστηκε με το ελληνικό έθνος.

   Delete
  25. Όμως , για να είμαστε συνεπείς και για να λέμε αλήθειες , η πλειοψηφία(όχι όλοι) των αριστερών παγκοσμίως είναι άθεοι και δεν έχουν το θεό τους(βλ.Τσίπρας).


   https://www.youtube.com/watch?v=0sHiCzkvTRc

   Delete
  26. «Η ορθοδοξία στο πέρασμα της ιστορίας ψιλοέπνιξε(δεν την κατέστρεψε σε καμία περίπτωση όμως) την ελληνική λογική διαλεκτική σκέψη.Αυτή είναι η αλήθεια.Και αυτό γιατί ο ελληνισμός δε βασίστηκε ποτέ σε απόλυτους δογματισμούς όπως κάνετε εσείς τώρα για παράδειγμα(του τύπου εγώ είμαι αριστερός , εσύ δεξιός , άρα εσύ είσαι απάτρις).Αντιθέτως η εκκλησία το έκανε.»

   Καταρχὴν δὲν εἶπα ὅτι ὅποιος δὲν εἶναι δεξιὸς εἶναι ἄπατρις. Ἔχω πεῖ ὅτι ὅποιος εἶναι συνειδητῶς διεθνιστὴς (ἀριστερὸς ἢ λιμπερὰλ) δὲν μπορεῖ λόγῳ ἰδεολογίας νὰ εἶναι πατριώτης. Δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ὑπηρετεῖ 2 κύρηδες. Αὐτὸ εἶναι ξεκάθαρον. Ἂς πᾶμε στὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων. ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ: ἡ μόνιμη ἐπωδὸς τοῦ θεμελιωτοῦ τῆς ὑλιστικῆς ἀθεΐας (στὴν σύγχρονον ἐποχήν, προηγήθησαν ἄλλοι) καὶ τῶν πιστῶν του. Ἡ λογικὴ σκέψις τὴν ὁποίαν ἐθεμελίωσαν οἱ προπάτορές μας, χρησιμοποιεῖ τὴν διαλεκτικὴν ὡς μέσον ἀναζητήσεως τῆς ἀλήθειας (ἀ-λήθη), ἀλλὰ ὄχι μόνον αὐτήν. Σύγκρισις, σύνθεσις, ἐπαγωγή, ἀνάλυσις, θεώρημα, εἰς ἄτοπον ἀπαγωγὴ εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἀνθρωπίνου σκέψεως/Λογικῆς ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Νισάφι πιὰ μὲ τὴν διαλεκτικήν.

   Ἂς ἐπιλέξουμε τυχαίως κἅνα-δυὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω λογικὰ μέσα, ἔστωσαν τὴν ἐπαγωγὴν καὶ τὸ θεώρημα. Ἡ ἐπαγωγή, ἀποθέωσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ μαθηματικὴ ἐπαγωγή, εἶναι μία κλασικὴ μέθοδος ἀποδείξεως λογικῶν προτάσεων. Στηρίζεται σὲ ἀξιώματα. Στὴν Ἀριθμητικὴν χρησιμοποιοῦνται αὐτὰ τοῦ Peano. Λχ, ὁ ὁρισμὸς τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν. Τὰ ἀξιώματα αὐτὰ εἶναι ἀπαράβατες ἀρχές. Συνεπῶς, ἡ Ἀριθμητικὴ δογματίζει. Δογματίζει στὴν ἀρχή. Ὁ,τιδήποτε πέραν τῆς ἀρχῆς οἰκοδομεῖται λογικῶς.

   Θεώρημα. Ἂς πάρουμε τὸ γνωστότερον ἴσως ὅλων, τὸ Πυθαγόρειον. Τὸ Πυθαγόρειον θεώρημα εἶναι μία λογικὴ πρότασις ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴν ἀξιωμάτων ποὺ στὴν περίπτωσιν τῆς Κλασικῆς Γεωμετρίας ἀποκαλοῦνται «αἰτήματα». Τὸ θεμελιῶδες αἴτημα (5ον) τῆς Κλασικῆς (Εὐκλειδίου) Γεωμετρίας εἶναι τὸ ἑξῆς: ἀπὸ σημεῖον ἐκτὸς εὐθείας περνᾶ μία μόνον παράλληλος εὐθεία πρὸς τὴν δοθεῖσα. Ἂν παραβιαστῇ κάποιο ἀπὸ τὰ αἰτήματα κτίζουμε εἰς τὴν ἄμμο, τουλάχιστον στὸ πεδίον ἀναφορᾶς τῆς Κλασικῆς Γεωμετρίας. Κάποια στιγμὴν ὁρισμένοι ἐπιστήμονες (Λομπατσέφσκι, Γκάους) ἀμφισβήτησαν τὴν ἰσχὺν τοῦ παραπάνω εὐκλειδίου αἰτήματος, καὶ ἐδέχθησαν τὴν ὕπαρξιν περισσοτέρων τῆς μίας παραλλήλου πρὸς εὐθείαν ἀπὸ σημεῖον ἐκτὸς αὐτής. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ Ὑπερβολικὴ Γεωμετρία.

   Τὰ ἀνωτέρω γράφονται πολὺ χονδροκομμένα, διότι δὲν εἶναι στόχος νὰ κουράσῳ μὲ μαθηματικὲς λεπτομέρειες. Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι καὶ στὴν Γεωμετρία ὁ δογματισμὸς εἶναι ἀπόλυτος. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Φυσικήν, στὴν Οἰκονομίαν, σὲ ὅλες. Ἡ ἐπιστήμη δογματίζει, διότι στηρίζεται πάνω σὲ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ἀρχὲς ποὺ ἄλλοτε λέγονται αἰτήματα, ἄλλοτε νόμοι, ἄλλοτε ἀξιώματα. Συνεπῶς, δὲν εἶναι μόνον ἡ θρησκεία ποὺ δογματίζει. Θὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ἡ μὲν ἐπιστήμη δογματίζει ἄπαξ, ἐνῶ οἱ θρησκεῖες κατ' ἐξακολούθησιν καὶ κατὰ συρροήν.

   Δὲν ἔχουν ἄδικο, ἀλλὰ ἡ σύγκρισις θρησκείας καὶ ἐπιστήμης εἶναι παράλογος. Πρῶτον, ἡ ἐπιστήμη ἐξετάζει ἄλλα πράγματα. Προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὸ πῶς, τὸ πότε καὶ τὸν μηχανισμὸν λειτουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ἡ θρησκεία ἀπαντᾶ στὰ αἰώνια ἀναπάντητα ἐρωτήματα μεταφυσικῆς φύσεως: α) γιατὶ ἦρθα στὸν κόσμον; β) ποῦ πηγαίνω μετὰ τὸν θάνατον; γ) ποιὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος καὶ γιατὶ τὸ δημιούργησε; Τὴν θρησκεία δὲν τὴν ἐνδιαφέρει ἂν ἡ ὕλη ἀποτελεῖται ἀπὸ μόρια ἢ ἄτομα, ἀλλὰ ποιὸς τὰ ἔφτιαξε. Ἡ θρησκεία ἀπαιτεῖ πίστιν διὰ παντός. Ὅσο ὑπάρχει ἄγνοια γιὰ τὴν μετὰ θάνατον ζωήν, θὰ ὑπάρχουν θρησκεῖες. Ἀκόμη κι ἂν ἡ Φυσικὴ χαρτογραφήσῃ πλήρως τὸν μικρόκοσμον καὶ τὸν μακρόκοσμον δὲν θὰ εἶναι σὲ θέσιν νὰ ἀπαντήσῃ ἀπὸ ποιὸν δημιουργήθηκε καὶ γιὰ ποιόν λόγον. Αὐτὰ τὰ πράγματα τὰ ἐγνώριζαν οἱ Ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, γι' αὐτὸ διεχώρισαν τὰ «πεδία δράσεως» τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας. Ἂν οἱ σημερινοὶ ἄθεοι/ἀντίθεοι/ἀντίθρησκοι κατηγοροῦν ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους γιὰ χριστιανοταλιμπανισμὸν/φανατισμὸν/παρωπιδισμὸν/θρησκοληψίαν ἂς στρέψουν τὸ βλέμμα των στὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα ὅπου κάθε πόλις εἶχε δεκάδες ναοὺς καὶ κάθε σπίτι βωμούς. Ἐκεῖ θὰ λάβουν τὴν ἀπάντησιν ποὺ τοὺς πρέπει.

   Delete
  27. Tὰ ὅρια μεταξύ ἱστορίας καὶ ἰδεολογικῆς χρήσης τῆς ἰστορίας εἶναι δυσδιάκριτα. Μερικοί φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ τὰ θεωρήσουν ἀνύπαρκτα. Ὠστόσο ἀπό μακριά καὶ ψύχραιμα φαίνεται τὸ ἐξής.

   Ἀλλο θέμα ἄν τὸ ἑλληνικόν ἔθνος ἔχει ἤ ὄχι συνέχεια ἀπό τὴν ἀρχαιότητα ἤ ὄχι, καὶ ἄλλο τὸ ἄν ΠΡΕΠΕΙ νὰ ἔχει. Κάθε φορά ποὺ μπαίνει ὴ μαγική λεξούλα ΠΡΕΠΕΙ, το μυαλό θολώνει.Τίποτα δεν " πρέπει". Το πρέπει, ἐν τέλει, εἶναι θεολογία. Καὶ γιατί πρέπει, παρακαλῶ ; Γιατί πρέπει ὁ τάδε ἤ ὸ δεῖνα πολιτικός νὰ εἶναι ὑπηρετῶν τὸ ἐθνικό συμφέρον καὶ νὰ μὴν εἶναι κάθαρμα ; Διότι τὸ "πρέπεi" εἶναι μιὰ ἀπόπειρα νὰ ἐγγυηθοῦμε τὴν ἀκεραιότητά μας. Μήπως ὄμως εἶναι ὸ λάθος τρόπος ;

   Ἡ διαφορά μεταξύ ἔθνους καὶ κράτους στὸ φαντασιακό εἶναι ἡ ἐξής. Τὸ ἔθνος εἶναι ἕνας ὑγιής φυσικός καὶ ἀθάνατος ὀργανισμός. Καὶ παίρνει τὴ μορφή τοῦ κράτους -κατά τὴ Γαλλική παράδοση, ποὺ λέει ὸ κος Κιτσίκης. Τί μᾶς λέει ὴ γαλλική παράδοση - ὅτι τὸ κράτος εἶναι μιὰ μορφή ποὺ παίρνει τὸ ἔθνος. Ἄρα τὸ κράτος ΕΙΝΑΙ τὸ έθνος, καὶ τὸ "πρέπει" τοῦ κράτους εἶναι τὸ "πρέπει" τοῦ ἔθνους, τῆς φύσεως δηλαδή τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἔθνος λοιπόν εἶναι ὴ δικαιολογία τοῦ κράτους γιὰ νὰ ἀσκεῖ τὸ ΠΡΕΠΕΙ του, καὶ ἀντικατέστησε τὸ Θεό ποὺ ἤταν ἡ δικαιολογία στὰ μοναρχικά κράτη.

   Delete
  28. Δὲν μπορεῖ νὰ εἴμαστε μία μὲ τὸν Χωροφύλαξ καὶ μία μὲ τὸν Ἀστυφύλαξ. Αὐτοὶ ποὺ ἀπεγείωσαν τὴν ἀνθρώπινην λογικὴν πίστευαν στὰ θεῖα καὶ προσέφεραν σὲ αὐτὰ θυσίες. Ὅσοι τὰ παραγνωρίζουν ἂς ζήσουν στὶς ἀθεϊστικές των ψευδαισθήσεις ποὺ τοὺς ὑποβάλλουν νὰ λένε ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ ἦταν ἀλληλοαναιρούμενα. Ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις ὅτι ἡ συγγενεστέρα θρησκεία πρὸς τὴν χριστιανικὴν ἤτονε ἡ ἀρχαιοελληνικὴν εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι καὶ τὸν 8ον αἰώνα μόνον τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἦταν κατὰ τὴν συντριπτικῶς μεγαλυτέραν πλειονότητά του χριστιανικόν, σὲ ἀντίθεσιν μὲ ἄλλα βαρβαρικὰ ἔθνη τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς οἰκουμένης.

   «Αυτό είναι ελληνισμός.Να αμφισβητείς τα πάντα , όχι όμως από εγωιστική αντίδραση άνευ ουσίας , αλλά για να εμβαθύνεις λογικά στην ουσία των πραγμάτων και των αιτιών τους και στην αναζήτηση της αλήθειας»

   Αὐτὸ δὲν εἶναι ἑλληνισμός. Ἑλληνισμὸς σημαίνει νὰ ἀναζητᾶς τὴν ἀλήθεια, τὸ Ὡραῖον, τὴν Ἐλευθερίαν καὶ νὰ τιμᾶς τὰ Θεῖα καὶ τὴν καταγωγήν σου μὲ τὰ ἔργα σου (ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν).

   Ὁ Συρμακέζης δὲν δίνει συγχωροχάρτια καὶ δὲν παρεξηγεῖ. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἑλληνισμόν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν στὰ ὁποῖα πιστεύει, καθεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ θρησκεύεται ἢ νὰ μὴν θρησκεύεται καὶ νὰ πιστεύῃ ὅ,τι θέλει, ὅποτε τὸ θέλει. Στὸ σπίτι μας ποὺ λέγεται Ἑλλὰς ἅμα τῇ ἐμφανίσει τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ κυρίως τοῦ παναμερικανισμοῦ καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος (πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ) ὁ Ἕλληνισμὸς καταπολεμεῖται λυσσαλέως καὶ ὑπούλως. Ἔχω ἀποκαλέσει τὸν διεθνισμὸν «καρκίνωμα», γιατὶ ὁ καρκίνος εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωσις ἀσθενείας ὅπου ὁ ὀργανισμὸς νοσεῖ καὶ ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνισιν ἐξαιτίας τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ του σὲ ἀντίθεσιν μὲ τοὺς ἰοὺς καὶ ἄλλους παθογενεῖς ὀργανισμούς. Στὴν Ἑλλάδα πρωτοτυποῦμε. Ἔχοντας τὴν ἀρχαιοτέραν καὶ ἐνδοξοτέραν ἱστορίαν, γλώσσαν, πολιτισμόν, ἰσοπεδώνουμε τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες γιὰ νὰ μὴν μᾶς ποῦν «πολιτικῶς μὴ ὀρθούς».

   Λέει κάπου ὁ κος Ἔνοχος,

   «Ο χριστιανισμός ταιριάζει με τον ελληνισμό αλλά όχι με τον απόλυτο δογματικό τρόπο που τον εκφράζει η ορθοδοξία , η οποία θεωρώ προσωπικά ότι προτιμάει υπνωτισμένους Ιουδαίους από σκεπτόμενους Έλληνες.»

   Ὁ δογματισμὸς ὅπως ἀπεδείχθη δὲν εἶναι προνόμιον τῆς θρησκείας. Ἐπιπλέον, μέσον κατανοήσεως τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς δὲν εἶναι μόνον ἡ Λογική. Εἶναι καὶ ἄλλα πράγματα, ὅπως τὸ συναίσθημα. Ἡ χριστιανικὴ πίστις ἔδωσε τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμόν: τὴν ὑπερβατικὴν ἀγάπην. Ὅσοι συγχέετε τὸν Ἰουδαϊσμὸν μὲ τὴν χριστιανικὴν πίστιν σφάλλετε. Οἱ μεγαλύτεροι μελετητὲς τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἦταν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ λόγιοι τῆς Ρωμανίας ἐξεστράβωσαν τοὺς Δυτικούς. Καὶ δὲν ἤτονε ἕνας καὶ δύο, ἀλλὰ χιλιάδες… Αὐτά, τὰ χαμαιτυπεῖα ποὺ λέγονται σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια τὰ κρύβουν ἐπιμελῶς. Θάβουν συνέχεια τὴν Ρωμανία μὲ ἀστειότητες ὅτι ἡ ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ἀνέδειξε ἐπιστήμονες. Μέγα ψέμα, μεγίστη ὕβρις. Τὸ μεγαλύτερο κοινὸν στοιχεῖον τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου μὲ τὴν χριστιανοσύνη ἦταν ἡ θριαμβευτικὴ ὑποταγὴ τοῦ πνεύματος στὴν ὕλην καὶ ἡ προσήλωσις στὰ θεῖα, τὰ ὑπερουράνια, τὸ Θεῖον κάλλος. Μπορεῖ νὰ ἄλλαξε ἡ τεχνοτροπία, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ συνδέει τὰ ἀγάλματα τοῦ Φειδίου μὲ τὶς ἁγιογραφίες μας εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀναζήτησις τῆς Θείας Σοφίας καὶ Τελειότητος μέσῳ μίας ὑπερβατικῆς νοητικῆς ἀναζητήσεως. Χθὲς ἑόρταζε ὁ Ἅγιος Τηλέμαχος, μαζὺ μὲ τὸν Ἅγιον Βασίλειον. Ὁ πρῶτος δίνοντας τὴν ζωήν του στάθηκε ἱκανὸς νὰ διακόψῃ γιὰ πάντα τὸ βάρβαρον ἔθιμο τῶν μονομαχιῶν στὶς λατινικὲς ἀρένες. Κι ὅμως εἶναι ἄγνωστος, ὅπως εἶναι ἄγνωστὸν τὸ ὅτι τὸ 99% τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχον ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα. Στὶς 8/1 ἑορτάζει ὁ Ἅγιος Ἑλλάδιος… Ἔχω γνωρίσει ἕναν Ἴβηρα μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ Ἕλληνα ὄχι ἀκόμη…

   Delete
  29. "Ἡ μεγαλυτέρα ἀπόδειξις ὅτι ἡ συγγενεστέρα θρησκεία πρὸς τὴν χριστιανικὴν ἤτονε ἡ ἀρχαιοελληνικὴν εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι καὶ τὸν 8ον αἰώνα μόνον τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἦταν κατὰ τὴν συντριπτικῶς μεγαλυτέραν πλειονότητά του χριστιανικόν, σὲ ἀντίθεσιν μὲ ἄλλα βαρβαρικὰ ἔθνη τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς οἰκουμένης."

   Μεγάλο λάθος.Οι Αρμένιοι εκχριστιανίστηκαν πρώτα.Επίσης οι Σύριοι και οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν κατά πολύ του εκχριστιανισμού των Ελλήνων.Αλλα αυτό δε σημαίνει κάτι.Δε συναγωνιζόμαστε.

   Μα τι λέτε τώρα;

   Στο χριστιανισμό υποτάσσεται το πνεύμα στην ύλη;
   Καμία σχέση.

   Ναι και οι επιστήμες δογματίζουν , απλώς ο δογματισμός των θρησκειών δεν αποδεικνύεται άμεσα με πείραμα αλλά μόνο εμπερικά(και αν).

   Και επίσης δεν έκαμα σύγκριση θρησκείας επιστήμης.Έκανα σύγκριση χριστιανικής και αρχαιοελληνικής σκέψης.Ο χριστιανισμός σε μεγάλο βαθμό "άλλαξε" την ελληνική σκέψη και την έφερε στα μέτρα του.Αυτό είπα.Ούτε για Ιουδαισμό μίλησα.Το ότι η ορθοδοξόα προτιμάει Ιουδαίους από Έλληνες φαίνεται από το γεγονός ότι δεν προωθεί συνήθως τη γόνιμη σκέψη αλλά την απλή(για να μην πω τυφλή) πίστη.

   Ε λοιπόν όχι.Ο Έλληνας ποτέ δε πίστευε με αυτόν τον τρόπο.Πάντα ήθελε και μια λογική εξήγηση για το τι πιστεύει και για τα πράγματ γενικότερα.Και δεν αναφέρομαι στην αρχαία ειδωλολατρία.Αλλά μιλάω για τα ελληνικά μυαλά τύπου Σωκράτη , Αριστοτέλη κλπ.

   Επίσης μάλλον είστε και μπερδεμένος για Χριστιανός.Ορθόδοξος κιόλας.Ο χριστιανισμός ξέρετε μιλάει για οικουμενισμό και γαι ενότητα των λαών άνευ φυλής και πολιτισμού.Αντιφάσκετε κύριε Syrmakezi.Αλλού πιστεύετε και άλλα λέτε.

   Βέβαια ούτε ο ελληνισμός σημαίνει να υπάρχουν μόνο έλληνες στην Ελλάδα.Αυτά είναι νεωτερικά ναζιστικά φαινόμενα.

   Σας εξήγησα πολύ καλά τι είναι ελληνισμός.

   Delete
  30. Ε αυτήν ακριβώς τη λογική εξήγηση η ορθοδοξία δε κατάφερε αν τη δώσει , να και προσπάθησε τα μάλα.

   Για αυτό και καταδίκαζε με λιβέλους όποιν έλεγε κάτι αντίθετο προς την εκκλησία.

   Delete
  31. Και για αυτό αν δείτε μέχρι και σήμερα πολύ Έλληνες αντιδρούν στην ορθοδοξία.Για αυτόν ακριβώς τον λόγο.Γιατί δεν κατάφερε η ορθοδοξία να μπολιάσει τα δόγματά της με λογική ελληνική σκέψη όσο θα έπρεπε.

   Delete
  32. "Ἡ χριστιανικὴ πίστις ἔδωσε τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμόν: τὴν ὑπερβατικὴν ἀγάπην."

   Σωστό αυτό.Συμφωνώ.

   Delete
  33. «Στο χριστιανισμό υποτάσσεται το πνεύμα στην ύλη;
   Καμία σχέση.»

   Ἀπροσεξία μου. Ἐννοοῦσα τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο προφανῶς. Κρεμαστήκατε ἀπὸ ἕνα λάθος τῆς στιγμῆς γιὰ νὰ μὲ «λυντσάρετε». Γνωρίζετε τὴν ἀπέχθειά μου στὴν ὕλην.

   «Και επίσης δεν έκαμα σύγκριση θρησκείας επιστήμης.Έκανα σύγκριση χριστιανικής και αρχαιοελληνικής σκέψης.»

   Σαφῶς καὶ κάνατε. Ἐπιπλέον δέ, ἀλλοιώνετε ἔννοιες. Συγκρίνατε τὴν μία θρησκείαν μὲ τὴν ἄλλην, μεταλλάσοντας τεχνηέντως τὴν ἀρχαιοελληνικὴν θρησκείαν σὲ …σκέψιν. Ὄχι ὅ,τι μᾶς βολεύει νὰ τοῦ ἀλλάζουμε ὑπόστασιν, ἔτσι; Ὑπῆρχε ἀρχαία θρησκεία μὲ χιλιάδες ναούς, μὲ ἑκατομμύρια πιστούς, μὲ θρησκευτικὲς ἑορτές, μὲ θυσίες, μὲ βωμούς, μὲ ὕμνους στοὺς Θεούς, μέ, μέ, μέ… Ὅταν λοιπὸν βαφτίζουμε αὐθαιρέτως τὴν ἑλληνικὴν θρησκείαν «ἑλληνικὴ σκέψιν» εἶναι ἐπικίνδυνο. Ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψις καὶ ἀντίληψις ὑπῆρχε στὶς παροιμίες, στὴν μαγειρικήν, στὴν γεωργίαν, στὴν ναυτιλίαν, στὴν μουσικήν, σὲ κάθε διάστασιν πολιτισμοῦ. Ἡ ἀρχαία θρησκεία ἦταν καρα-ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Διαφορετικῶς θὰ ἀπουσίαζαν τὰ μαντεῖα (αὐτὰ δὲν ἐδογμάτιζαν;), τὰ ἱερατεῖα, ἡ τελετουργία. Ὁ χριστιανισμὸς δὲν «ἄλλαξε» τὴν ἑλληνικὴν σκέψιν καὶ δὲν τὴν ἔφερε στὰ μέτρα του. Ὁ χριστιανισμὸς προσέθεσε τὸ στοιχεῖον τῆς ἀγάπης ποὺ ἔλειπε στὸν ἑλληνισμόν. Τὰ ὑπόλοιπα ἔμειναν στὴν οὐσίαν των ἀναλλοίωτα. Οἱ «τρόποι» τῆς Πυθαγορείου ἁρμονίας ἔγιναν «ἦχοι» καὶ ἀργότερα «δρόμοι», τὰ μέτρα καὶ οἱ ρυθμοὶ στὴν ποίησιν παρέμειναν οἱ ἴδιοι, ἡ ναυτοσύνη τοῦ Ἕλληνος ἀπαράλλαχτη, ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὰ θεῖα, τὴν πατρίδα· μέχρι καὶ τὰ ἐλαττώματα τῆς φυλῆς κι αὐτὰ ἔμειναν δυστυχῶς τὰ ἴδια.

   «Μεγάλο λάθος.Οι Αρμένιοι εκχριστιανίστηκαν πρώτα.»
   Σύμφωνα μὲ τὴν δικήν σας θεώρησιν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ 12 ἀπόστολοι καὶ οἱ λίγοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἰουδαία. Ἐδῶ μιλοῦμε γιὰ ἔθνη ποὺ ἀσπάστηκαν τὸν Χριστόν, ὄχι γιὰ μεμονωμένα ἄτομα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πῆγε πρῶτα στὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ στὸν ἑλληνικὸν κόσμον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ἀπεβίωσε στὴν Πάτμον. Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ ἡ ἑλληνικότατη Ἀντιόχεια ἔγινε «Συρία» καὶ ἡ Ἀλεξάνδρεια «Αἴγυπτος»; Τὸ ἴδιο καὶ οἱ μαθητὲς τοῦ Κυρίου, πρῶτα ἐδίδαξαν στὸν τότε ἑλληνικὸν κόσμον καὶ ἔπειτα στοὺς σχεδὸν ἀνύπαρκτους Καυκασίους.

   «Ναι και οι επιστήμες δογματίζουν , απλώς ο δογματισμός των θρησκειών δεν αποδεικνύεται άμεσα με πείραμα αλλά μόνο εμπερικά (και αν).»

   Τὸ Ἅγιον Φῶς ἐπαληθεύει μὲ συνέπειαν τὸ μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ κάθε χρόνον καὶ στὸν πλέον κακόπιστον. Ὁ ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων κατέρχεται τοῦ τάφου συνοδείᾳ Ἰσραηλινοῦ φρουροῦ… Ὁ δογματισμὸς τῶν ἐπιστημῶν δὲν ἀποδεικνύεται πάντοτε μὲ πειράματα. Τυπικὸ παράδειγμα ἡ Οἰκονομικὴ Ἐπιστήμη, ὅπου ὑπάρχουν πλήθη Οἰκονομικῶν Θεωριῶν ποὺ ἡ μία ἀναιρεῖ τὴν ἄλλην, ὅπως καὶ πολλὲς θεωρητικὲς ἐπιστῆμες (Διοίκησις, κλάδοι τῆς Φυσικῆς, κἄ).

   «Ε λοιπόν όχι.Ο Έλληνας ποτέ δε πίστευε με αυτόν τον τρόπο.Πάντα ήθελε και μια λογική εξήγηση για το τι πιστεύει και για τα πράγματ γενικότερα».

   Ἐ λοιπόν, ναί. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σὲ περιοδεία του στὴν Ἀθήνα μίλησε μπροστὰ σὲ ἀκροατήριο ποὺ τοῦ ἔθεσε διάφορα ἐρωτήματα λογικῆς ὑφῆς. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν μπόρεσε νὰ τὰ ἀπαντήσῃ. Τὴν ἑπομένη, τοὺς ἀπήντησε ὅτι ὑπάρχουν πράγματα τὰ ὁποῖα ἑρμηνεύονται μὲ τὴν λογικὴν καὶ τὶς αἰσθήσεις καὶ κάποια μὲ τὴν πίστιν. Ὁ Χριστὸς ἁπλῶς ἀπαιτοῦσε πίστιν. Ἀρκετοὶ Ἀθηναῖοι ἀπὸ ἐκείνην τὴν μέρα ἐπίστεψαν τὸν Κύριον. Ἀποτέλεσμα; οἱ περισσότερες ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου νὰ ἀπευθύνονται σὲ Ἕλληνες.

   Delete
  34. «Επίσης μάλλον είστε και μπερδεμένος για Χριστιανός.Ορθόδοξος κιόλας.Ο χριστιανισμός ξέρετε μιλάει για οικουμενισμό και γαι ενότητα των λαών άνευ φυλής και πολιτισμού.Αντιφάσκετε κύριε Syrmakezi.Αλλού πιστεύετε και άλλα λέτε.»

   Ὁ Χριστὸς δὲν μιλᾶ γιὰ «οἰκουμενισμόν». Ὁ Χριστὸς εἶπε ξεκάθαρα «πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη». Ἄλλη μία ἀπόδειξις πόσο σεβόταν ὁ Χριστὸς τὰ ἔθνη καὶ πόσο παναρχαία εἶναι καὶ ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους (τὸ τελευταῖον πρὸς ἀπάντησιν σὲ ὅσους πιστεύουν ὅτι τὰ ἔθνη εἶναι «νοητικὰ κατασκευάσματα τοῦ 20 αἰῶνος»). Ὁ Χριστὸς ἐδίδαξε ὅτι ἀπέναντι στὸν νόμον τοῦ εἴμαστε ὅλοι ἴσοι, χωρὶς διακρίσεις φύλου ἢ φυλῆς. Ὁ Χριστὸς ὅμως δὲν μίλησε γιὰ κατάργησιν τῶν ἐθνῶν. Καθόλου δὲν ἀντιφάσκω. Στὴν σημερινὴν ἐποχὴν ἐπιχειρεῖται ἕνας ἀφανισμὸς τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ ἰδαιτέρως τῆς Ἑλλάδος ποὺ βρίσκεται πιὸ ἐκτεθημένη μέσῳ τῆς προοδευτικῆς (καὶ «προοδευτικῆς») ἀλλαγῆς τῆς πληθυσμιακῆς συνθέσεως. Μὲ λίγα λόγια, εἰσρέουν τεράστιοι πληθυσμοὶ Ἀφρασιατῶν, κατὰ βάσιν Ἰσλαμιστῶν, στὴν Εὐρώπη, ὥστε σὲ 30 τὸ πολὺ χρόνια νὰ εἶναι ἡ πλειοψηφία στὴν ἤπειρον.

   Ἡ χριστιανικὴ Πίστις δὲν καταργεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀμοιβαιότητος. Στὴν σημερινὴν ἐποχὴν προσπαθεῖται νὰ παραφραστῇ ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου. Ἔτσι, ἡ στροφὴ τῆς παρειᾶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ δεχθῇ νέο ράπισμα ἀπὸ τὸν βασανιστήν του, ἐκλαμβάνεται ὅτι τὸ πνεῦμα τῆς Πίστεως εἶναι τὸ «σφάξε με ἀγὰ ν' ἀγιάσῳ». Τὸ πνεῦμα τῆς κινήσεως αὐτῆς τοῦ κυρίου δὲν εἶναι νὰ γίνουμε καρπαζοεισπράκτορες, ἀλλὰ νὰ ἀνυψωθοῦμε ὡς ἄνθρωποι μέσω τοῦ προσωπικοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν ἐλαττωμάτων μας. Ἡ ἑνότης καὶ ἡ φιλία τῶν λαῶν εἶναι κάτι ποὺ κάθε συνειδητὸς Χριστιανὸς καὶ ἐθνικὸς πρέπει νὰ ἀσπάζεται. Τὸ ὅτι ἐγὼ θεωρῶ τὴν μάνα μου (πατρίδα) ὡς τὴν καλλίτερην τοῦ κόσμου (μαγκειά μου), δὲν σημαίνει ὅτι πιστεύω ὑποχρεωτικῶς ὅτι ἡ μάνα τοῦ γείτονος εἶναι πόρνη καὶ θέλει σκότωμα. Τὸ νὰ τὴν θεωρῷ ὅμως ὡς τὴν καλλίτερην αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸν γιὰ νὰ χλευάζομαι σήμερα ὡς φασίστας καὶ αὔριο
   νὰ καταδικάζομαι ὡς ἐγκληματίας.

   Ἀπὸ τὴν μία τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν θέλουν μόνον νὰ βελτιώσουν τὴν ζωήν των εἰσβάλλοντας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὸν τρόπο ζωῆς των καὶ τὸ Ἰσλάμ των. Μὲ αὐτὴν τὴν στάσιν των καταπατεῖται κάθε ἔννοια ἀμοιβαιότητος. Δὲν σέβονται τὴν γῆν μου, τὸν πολιτισμόν μου. Εἰσβάλλουν ὡς κατακτητές, γιατὶ θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν ἀντιδρῶ; Ἐπειδὴ εἶμαι Χριστιανός; Λάθος μεγάλο. Ἂν ἀφήσουμε χωρὶς ἀντίδρασιν αὐτὴν τὴν εἰσβολὴν σὲ 50 χρόνια θὰ εἴμαστε σκλάβοι στὸν τόπον μας. Νὰ λείπῃ. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἀπελαθοῦν. Τέλος.

   «Βέβαια ούτε ο ελληνισμός σημαίνει να υπάρχουν μόνο έλληνες στην Ελλάδα.Αυτά είναι νεωτερικά ναζιστικά φαινόμενα.»

   Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, οἱ μόνοι ξένοι ἦταν οἱ δούλοι, δηλαδὴ ὅσοι ὑποψήφιοι κατακτητὲς ἔχαναν στὰ πεδία τῆς μάχης τὴν ἐλευθερίαν των γλιτώνοντας τὴν ζωήν των. Εἰδικῶς ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἐπινόησε ἀνυπέρβλητους ὅρους ὅπως οἱ «μηδίζω», «ξενηλασία», «βάρβαρος». Οἱ ἐλάχιστοι ξένοι ἦταν ἐπισκέπτες μὲ «κάρτα παραμονῆς».

   «Και για αυτό αν δείτε μέχρι και σήμερα πολύ Έλληνες αντιδρούν στην ορθοδοξία.»

   Ἂν οἱ σημερινοὶ ἱεράρχες στέκονταν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, τότε κανεὶς Ἕλλην δὲν θὰ ἦταν ἄθεος. Δυστυχῶς, καθὼς ὁ κλῆρος προέρχεται ἀπὸ τὴν κοινωνίαν, θὰ ἤτονε ἀδύνατον νὰ μὴν ἐπηρεαστοῦν οἱ ἱερεῖς ἀπὸ τὴν γενικότερην σήψην καὶ παρακμὴν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ὅταν ὁ ἱερεὺς γίνεται κίναιδος, φιλάργυρος, ὠφελιμιστής, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐμπνεύσῃ τὸ ποίμνιον; Ἐπιπλέον δέ, ὅταν στοὺς τόσους ἱερεῖς βρεθῇ κι ἕνας ἀνάξιος ὁ διασυρμὸς ἀπὸ τὰ πορνοκάναλα εἶναι τέτοιος ποὺ δυσφημεῖται στὸν σύνολόν της καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ θρησκεία.

   Τελικῶς, εἶχε δίκιο ὁ Πετράν. Ἂν ἐσεῖς εἶστε «δεξιός», τότε ἐγὼ εἶμαι ὁ πάπας ὁ Πίος. Μὰ αὐτὰ ποὺ σᾶς γράφω δὲν σᾶς τὰ ἔμαθαν ποτὲ στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα; Ἀπὸ τὸ προπύργιον τῆς ΧΑ, τὸν λατρεμένον μου Πειραιᾶ, μὲ φιλικοὺς χαιρετισμούς.

   Delete
  35. Το πρώτα έθνη που εκχριστιανίστηκαν ήταν οι Αρμένιοι και οι Αιγύπτιοι.Δεν ήταν η Ελλάδα.Τι να κάνουμε τώρα;Να αλλάξουμε την ιστορία;

   Δεν είναι καλό να τα βλέπετε όλα με εθνικιστικά γυαλιά.Και ο Χριστός επίσης ήταν Ιουδαίος.Ή μήπως ήταν και αυτός Έλληνας;O Παύλος Έλληνας;

   Σας έχω ικανό να το πείτε κι αυτό.

   " Ἐπιπλέον δέ, ἀλλοιώνετε ἔννοιες. Συγκρίνατε τὴν μία θρησκείαν μὲ τὴν ἄλλην, μεταλλάσοντας τεχνηέντως τὴν ἀρχαιοελληνικὴν θρησκείαν σὲ …σκέψιν. Ὄχι ὅ,τι μᾶς βολεύει νὰ τοῦ ἀλλάζουμε ὑπόστασιν, ἔτσι;"

   Όταν λέμε ελληνική σκέψη προφανώς δεν εννοούμε την αρχαία θρησκεία , αλλά την φιλοσοφική μέθοδο , τον τρόπο σκέψης και τους φιλοσοφικούς ελληνικούς όρους αλλά και την λογική.Νομίζω ότι ήμουν σαφέστατος.Διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μου.

   Όχι . ο Παύλος πρώτα δίδαξε στην Αντιόχεια , μετά στην Μ.Ασία και μετά στην Ελλάδα.


   Επίσης ο χριστιανισμός μιλάει για οικουμενικότητα και μη διαχωρισμό των ανθρώπων σε φυλές και ράτσες.Δηλαδή με λίγα λόγια , δε μπορεί να ψηφίζει κάποιος χρυσή αυγή και να είναι Χριστιανός.Απλά πράγματα.Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους.Εγώ στη θέση σας θα ένιωθα αμήχανα.

   Delete
  36. This comment has been removed by the author.

   Delete
  37. Ούτε μου μάθανε ότι κυκλοφορούν με λιμουζινάρες και αμαξάρες.Και φοράνε απνάκριβα φορέματα.Και δήθεν αυτοί οι χοντροί "υπηρετούν" το Χριστό.

   Όχι , δε μου τα μάθανε αυτά.

   Delete
  38. Άιντε γιατί σε αυτόν τον τόπο ο καθένας έχει βολευτεί με το παραμυθάκι του και την υποκρισία του.

   Τα παραμύθια τελειώσανε.Θα την ακούνε όλοι μέχριν να κάνουν πράξη τα λεγόμενά τους.Παραμυθάδες.

   Χρυσά φορέματα και λιμουζίνες κι έξω ο κοσμάκης πεινάει και το παίζουν και Χριστιανοί , οι ιερείς χοντρομπαλάδες με τις κοιλιές μέχρι το πάτωμα.Άιντε παραμυθάδες.

   Delete
  39. Και για να το προεκτείνω και στον κοινωνικό χώρο , τα ίδια συμβαίνουν κι εκεί.

   Όλη μέρα φραπέ , καφετέρια , τσιγάρα και εισαγώμενα.Και ξοδεύαμε τα δανεικά και χρεωκοπήσαμε.Και θέλετε και έθνος;Και θέλετε και κράτος;Και θέλετε εκκλησία;

   Ποιος σας είπε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν έτσι;Ποιος σας είπε ότι ζούσαν εύκολα;Ποιος σας είπε ότι αυτά τα έργα τύπου Παρθενώνα που θαυμάζετε έγιναν έτσι ξαφνικά χωρίς κόπο;

   Τι νομίζετε ότι ήταν σαν τους σημερινούς που επειδή τους έκοψαν 200 ευρώ ξαφνικά γίνονταν "επαναστάτες" χωρίς αιτία;

   Ε λοιπόν καμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση οι σημερινοί έλληνες με τους αρχαίους.Ασχέτως αν είμαστε η ίδια φυλή ή όχι.Η μέρα με τη νύχτα είμαστε.

   Delete
  40. "Ἀπὸ τὴν μία τὰ ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν θέλουν μόνον νὰ βελτιώσουν τὴν ζωήν των εἰσβάλλοντας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὸν τρόπο ζωῆς των καὶ τὸ Ἰσλάμ των. Μὲ αὐτὴν τὴν στάσιν των καταπατεῖται κάθε ἔννοια ἀμοιβαιότητος. Δὲν σέβονται τὴν γῆν μου, τὸν πολιτισμόν μου. Εἰσβάλλουν ὡς κατακτητές, γιατὶ θὰ ἔπρεπε νὰ μὴν ἀντιδρῶ; Ἐπειδὴ εἶμαι Χριστιανός; Λάθος μεγάλο. "

   Ποιες περιοχές έχουν κατακτηθεί μέχρι τώρα;Ο στρατός είναι σε ετοιμότητα;
   Σας επέβαλλε κανείς το ισλάμ;Εμένα πάντως όχι.Αν έχετε πέσει θύμα , να το καταγγείλετε στην αστυνομία το συντομότερο.

   Θα έπρεπε να μην αντιδράτε , για το λόγο ότι δηλώνετε Χριστιανός.Και ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους αλλά και αγαπάτε ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΑΣ.Δεν είπε αγαπάτε μόνο Έλληνες ή μόνο Χριστιανούς.Για αυτό το λόγο θα έπρεπε να μην αντιδράτε.Αγπάτε αλλήλους σημαίνει αγαπάτε άσπρους , μαύρους , κόκκινους , κίτρινους κλπ.Όλους δηλαδή.Όχι μόν οτους Έλληνες ή τους Χριστιανούς.

   Ποιον πολιτισμό να σεβαστούν ακριβώς;Δεν έχει και κανέναν ιδιαίτερο πολιτισμό η Ελλάδα του 2015 για να τον σεβαστούν όσοι έρχονται.Και έτσι προφανώς οι ξένοι συμμορφώνονται σύμφωνα με τις κοινωνικές τάσεις.

   Δε ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα πλέον ΔΕΝ παράγει πολιτισμό εδώ και χιλιετίες.Ξεκινήστε πρώτα από αυτό το μείζον θέμα.Αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα κι όχι το ότι μπήκαν κάποιοι ισλαμιστές στην Ελλάδα.

   Delete
  41. Kε Συρμακέζη στὰ λεγόμενά σας νομίζω ὄτι διακρίνω τὴν ἐδριωμένη εντύπωση περὶ ἠθικῆς καὶ φυσικῆς παρακμῆς τοῦ κοινωνικοῦ σώματος. Ἡ ἐντύπωση αὐτή ἀπόσο διαβάζω ἔγινε πρῶτα ἀστική καὶ μετά φασιστική ἰδεολογία στὴ Δυτική Εὐρώπη- ὸ κος Κιτσίκης τὰ ξέρει καλύτερα. Γιατί ἐνῷ ὸ κομμουνισμός μιλάει γι`α τὸ μέλλον ὸ φασισμός μιλάει γιὰ ἕναν χαμένο παράδεισο ποὺ πρέπει νὰ ξαναβροῦμε.

   Στὴν ἑλληνική τουλάχιστον περίπτωση κατά τὴν ταπεινή μου γνώμη ἡ παρακμή προέρχεται ἀπό τὴν λανθασμένη ἄποψη οτι ὸ ἄνθρωπος ἔχει ἔρθει στὴ γὴ γιὰ νὰ τὸν στίψεις σὰν λεμόνι. Ὄχι ἀπό τὴν τεμπελιά. Καὶ ὅτι ἀντί νὰ άφήσουμε τὸν ἄνθρωπο στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ τσακωνόμαστε γιὰ τὸ ποιὸς θὰ στίψει ποιον.

   Delete
  42. Υ.Γ. Χάρη στὸν σχολιαστή κο Ἱπτάμενο Δαίμονα ἔχω ἀρχίσει ἀπό καιρό νὰ σκέφτομαι ὄτι ὁποιαδήποτε ἰδεολογία ἤ ὀργανωμένη θρησκεία εἶναι ἡ ἐργασία. Ἡ ἰδεολογία εῖναι ἕνα "πρέπει" καὶ τὸ "πρέπει" εἶναι ἡ ἐργασία. Ἀντίθετα ὁ ἰδρυτής τῆς χριστιανικῆς θρησκείας εἶχε πεῖ σὺμφωνα μὲ τὶς μαρτυρίες νὰ ζοῦμε "σὰν τὰ πετεινά τοῦ οὐρανοῦ". Ἡ φράση αὐτή μοῦ φαίνεται πρακτικῶς καὶ φιλοσοφικῶς ὀρθότατη.

   Delete
  43. Ἡ παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι διακριτὴ καὶ ὁρατὴ σὲ κάθε διάστασιν τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ἀποτυπώνεται δὲ μὲ ἀτράνταχτα στατιστικὰ στοιχεῖα.

   Ἡ Ἑλλὰς ἔχει δυστυχῶς τὰ σκῆπτρα ἢ καλὸ «πλασάρισμα» μόνο σὲ πίνακες μὲ τοὺς θλιβεροὺς δεῖκτες. Ἀναφέρω χαρακτηριστικῶς τὴν φθίνουσα ἐξέλιξιν πληθυσμοῦ (ἂν δὲν ἀναπαράγεσαι ἐπαρκῶς, φθίνεις καὶ μετὰ ἐξαφανίζεσαι, ἔτσι λένε ἡ Βιολογία καὶ τὰ Μαθηματικά). Πρωτιὲς ἔχουμε στὴν παχυσαρκία καὶ εἰδικῶς στὴν παιδικήν, στὰ ὁδικὰ ἀτυχήματα ἐξαιτίας τῶν ὁποίων ξεκληρίζεται κάθε χρόνο πληθυσμὸς ἴσος μὲ ἕνα ἑλληνικὸν χωριό. Διαπρέπουμε στὴν παραοικονομίαν καὶ τὴν φοροδιαφυγὴν καὶ στὸ ἀντιπαραγωγικὸν Δημόσιο. Διαπρέπουμε στὴν διαρροὴ νεαροῦ πληθυσμοῦ πρὸς τὴν ἀλλοδαπήν, ὅταν ἔχουμε τὰ μεγαλύτερα ποσοστὰ λαθραίων ποὺ ἀκονίζουν τὶς λάμες γιὰ νὰ μᾶς κατασπαράξουν. Εἴμαστε οὐραγοὶ σὲ ποιότητα ὑποδομῶν, διότι τὰ χρήματα ἀντὶ νὰ δαπανηθοῦν γι' αὐτὲς ἔγιναν φουστάνια, γραβάτες καὶ μάρκες στὰ καζινό. Εἴμαστε τὸ ξέπνογο κῆτος στὴν ταινία Dolce Vita τοῦ Φελλίνι ποὺ τὸ ξεβράζει τὸ κύμα στὴν ἀκτήν.

   Ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς ὑπόσχονται. Ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Μουσολίνι δὲν ὑπεσχέθησαν χαμένα μεγαλεῖα στοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Ἰταλούς, διότι ποτὲ δὲν τὰ εἶχαν. Ὑπεσχέθησαν μελλοντικοὺς παραδείσους τοὺς ὁποίους ἴσως ἐξησφάλιζαν ἂν δὲν ἦταν ἐπεκτατικοὶ καὶ ἑστίαζαν τὴν πολιτικήν των μόνον στὰ χωρικά των ὕδατα. Βεβαίως, ὁ Β´ΠΠ ἤτονε ἀναπόφευκτος, διότι ἡ μάχη ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ γινόταν γιὰ τὰ πετρέλαια τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Εἶναι διαφορετικὸ ὅμως νὰ κονταροχτυπιέσαι μὲ πλεονέκτημα στὴν Λιβύην καὶ τὴν Αἴγυπτον μὲ τοὺς Ἄγγλους γιὰ τὰ πετρέλαια τοῦ Μωάμεθ ἀπὸ τὸ νὰ ἔχῃς καθυποτάξει τὴν μισὴν Εὐρώπην μὲ νίκες δίχως οὐσιαστικὸν ἀντίκρυσμα.

   «Στὴν ἑλληνική τουλάχιστον περίπτωση κατά τὴν ταπεινή μου γνώμη ἡ παρακμή προέρχεται ἀπό τὴν λανθασμένη ἄποψη οτι ὸ ἄνθρωπος ἔχει ἔρθει στὴ γὴ γιὰ νὰ τὸν στίψεις σὰν λεμόνι.»

   Στὴν ἑλληνικὴ περίπτωσιν ἡ μισὴ χώρα ἐργάζεται καὶ ἡ μισὴ κάάάθεται, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ συγχωρεμένος Μίμης Φωτόπουλος. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι κλασικὴ περίπτωσις νεόπλουτης χώρας ποὺ δὲν ἔχει καὶ δὲν εἶχε τὴν ἀγωγὴν νὰ διαχειριστῇ ξαφνικὸν πλοῦτον. Τὸ ψεύτικο χρῆμα, αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχεις δουλέψει γιὰ νὰ τὸ ἀποκτήσῃς, δὲν τὸ πονᾶς καὶ ἐξατμίζεται σὰν ὑδρατμός. Αὐτὸ πάθαμε. Ὁ Πάγκαλος εἶπε μία μεγάλη, ἀλλὰ μισὴ ἀλήθεια. Ἡ ἄλλη μισὴ ποὺ ἀπέκρυψε ἦταν τὸ μερίδιο συμμετοχῆς τοῦ καθενὸς στὸ φαγοπότι. Ὑπῆρξαν χιλιάδες ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔφαγαν τίποτε (ἰδιωτικοὶ ὑπάλληλλοι κατὰ βάσιν), ἄλλοι ποὺ ἔφαγαν λίγα, ἄλλοι περισσότερα, ἄλλοι ἀρκετά, ἄλλοι πολλὰ κι ἄλλοι τὸ καταπέτασμα. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσουμε ἀσύμμετρα τὸν παραφουσκωμένον (λόγῳ τοκογλυφίας) λογαριασμὸν καὶ γκρινιάζουμε, μὲ ἐλάχιστους νὰ διαμαρτύρονται γιὰ τὸ ξεπούλημα (ἐθνικιστὲς) καὶ τοὺς περισσοτέρους νὰ ὠρύονται «μοῦ φάγανε τὸν μισθόν».

   Τάδε ἔφη Ἔνοχος:
   «Ποιες περιοχές έχουν κατακτηθεί μέχρι τώρα;Ο στρατός είναι σε ετοιμότητα;»

   Κάθε μέρα στὴν Ἑλλάδα σκοτώνονται Ἕλληνες ἀπὸ λαθραίους εἰσβολεῖς ἐγκληματίες. Δὲν λέω πὼς ὅλοι οἱ λαθραῖοι εἶναι ἐγκληματίες, ἀλλὰ τὸ 90% τῶν φυλακισμένων γιὰ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα στὶς ἑλληνικὲς φυλακὲς εἶναι ἀλλοδαποί, ὅταν ἡ ἀναλογία Ἑλλήνων:ἀλλοδαπῶν (λαθραίων καὶ μὴ) εἶναι 5:1.
   Ἀλήθεια, σὲ ποιὰ πόλιν κατοικεῖτε; Προσεχῶς καὶ στὴν δικήν σας!
   https://www.youtube.com/watch?v=2IwdhuvVUqE
   https://www.youtube.com/watch?v=qJLSlp-L6ZA
   https://www.youtube.com/watch?v=j_wdr7nQpWU

   Ὁ δὲ Τζαβὲντ Ἀσλὰμ ἀπειλεῖ μὲ ἱερὸν πόλεμον… Ὁ στρατὸς ἔχει πάρει ἐντολὴν νὰ τοὺς βάζει ἀβέρτα-κουβέρτα. Εὐνομία παντοῦ. Νίκος Δένδιας.

   Delete
  44. Το γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί.

   Και τι σημαίνει αυτό;Ότι οι Έλληνες δεν κάνουν εγκλήματα ή ότι θα πρέπει να πράξουμε κι εμείς το ίδιο με τους αλλοδαπούς;

   Η μήπως έχετε την εντύπωση ότι αν μείνουμε στην Ελλάδα μόνο Έλληνες όλα θα γίνουν ξαφνικά ρόδινα;

   Χειρότερα θα γίνουν.Γιατί στην Ελλάδα ο καθένας πάντα ζήλευε την επιτυχία του διπλανού του και προσπαθούσε να τον ρίξει.

   Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα , απλά.Στη νοοτροπία είναι το ουσιώδες πρόβλημα.

   Delete
  45. Συμφωνώ ότι είναι αντιαισθητικό το αυτομαστίγωμα αλλά αφού θέλουν ας σκοτωθούν μόνοι τους.Τι να κάνουμε εμείς;Δε μας πέφτει λόγος.Ή μας πέφτει;

   Το θέμα είναι αλλού.Μπορείς σαν Έλληνας και Χριστιανός να τους πείσεις με επιχειρήματα και διάλογο ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος , ώστε να το καταλάβουν;Μπορείς να τους αλλάξεις πολιτισμικά;Να τους μεταστρέψεις;

   Δε μπορείς.Γιατί είσαι ανύπαρκτος πολιτισμικά.Για αυτό.

   Αντιθέτως , οι αρχαίοι Έλληνες και οι συνήθειές τους ήταν πόλος έλξης για απλούς και διανοούμενους.

   Delete
  46. Τι σας λέω λοιπον;Ναι το γνωρίζουμε ότι είναι βάρβαροι και απολίτιστοι οι πακιστανοί μουσουλμάνοι.Μπορούμε να τους μεταστρέψουμε;Μπορούμε να περάσουμε τα δικά μας ήθη σε αυτούς;

   Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.Όταν όμως δεν έχεις ο ίδιος ο Έλληνα τα απαραίτητα ήθη και τις αρετές , τότε μην περιμένεις από έναν πακιστανό να τα έχει.Απλά πράγματα.

   Delete
  47. Ἡ νεόπλουτη χώρα ποὺ λέει ὸ κος Συρμακέζης καὶ ὄλα τὰ φαινόμενα παρακμῆς ποὺ περιγράφει ξεκινῶντας ἀπό αὐτό τῆς παιδικῆς παχυσαρκίας δὲν μοιάζουν μὲ ἔνα χωριό ποὺ φούσκωσε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει πόλη, ἀλλά μόνο παραφουσκωμένο χωριό ; Ἄν δὲν κάνω λάθος γιατί δὲν τάχω ζήσει, χαρακτηριστικό τῆς τελευταίας δικτατορίας ἦταν ὴ ἀγροτική καταγωγή τῶν ἠγετῶν καὶ τῶν περισσοτέρων ὑποστηρικτῶν της (Φτωχές μανάδες γέννησαν.... τοὺς τέσσερις μεγάλους κ.λπ...) Ἡ Ἑλλάδα δηλαδή γιὰ νὰ σωθεῖ πέπει νὰ διώξει τὰ περιτά κιλά καὶ τὰ περιττά λοῦσα. Δὲν τὸ λέω μὲ εἰρωνία.

   Delete
  48. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

   «Τι σας λέω λοιπον;Ναι το γνωρίζουμε ότι είναι βάρβαροι και απολίτιστοι οι πακιστανοί μουσουλμάνοι.Μπορούμε να τους μεταστρέψουμε;Μπορούμε να περάσουμε τα δικά μας ήθη σε αυτούς; Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.Όταν όμως δεν έχεις ο ίδιος ο Έλληνα τα απαραίτητα ήθη και τις αρετές , τότε μην περιμένεις από έναν πακιστανό να τα έχει».

   Μπά; Δὲν τὸ γνώριζα πὼς ὁ Πακιστανός, Ἀφγανός καὶ ὁ Ἀράψ εἶναι ἴσα κι ὅμοια μὲ τὸν Ἕλληνα. Θέλει ἡ Ποπίτσα νὰ κρυφτῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει…
   Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλὰς γέμισε ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους Ἄκηδες, δὲν σημαίνει ὅτι οἱ χῶρες των εἶναι καλλίτερες. Ἐκεῖ σκοτώνουν δημοσίως μὲ λιθοβολισμοὺς βάσει ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου τῆς Σαρία. Κι ἐκεῖ οἱ Ἄκηδες σὲ ποσοστὰ εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Ἄκηδες. Ἐκεῖ πατεράδες βάζουν τὰ παιδιά των νὰ ἐργάζονται ἀπὸ τὰ 4 γιὰ νὰ ρουφοῦν ἀχόρταγα ἀργιλέ. Ἐκεῖ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἔχει ἀξία. Θέλετε νὰ τοὺς ἐκπολιτίσετε; Ἰδοῦ πεδίον δόξης λαμπρόν. Σὰν προοδευτικὸς ἄνθρωπος ποὺ εἶστε ἐφοδιαστεῖτε μὲ βίζα γιὰ τὸ Πακιστὰν ἢ στηρίξετε μὲ τὸν ὀβολόν σας κάποιο σωματεῖο ποὺ θὰ ἔχει σκοπὸν τὸν ἐκπολιτισμὸν τοῦ Πακιστάν.

   Τὸ μεγάλο στοίχημα εἶναι πὼς θὰ τοὺς ἀπελάσουμε τὸ ταχύτερο δυνατόν. Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν 2 000 000 ἄνεργοι. Ἂν δεχτοῦμε ὅτι οἱ μισοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἄεργοι (δηλαδὴ κοπρίτες), ὑπάρχουν ἄλλοι τόσοι ποὺ θέλουν νὰ ἐργαστοῦν καὶ δὲν μποροῦν. Ἐννοεῖται ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνεργοι εἶναι ἀνασφάλιστοι, εἶναι φτωχοί, εἶναι εξαθλιωμένοι.

   Τί αὐτοκαταστροφικὴ εἰκόνα… Νὰ εἶσαι σπίτι σου φτωχός, ρημαγμένος, χρεωμένος, ἀνασφάλιστος καὶ νὰ περιμένῃς τὰ συσσίτια τῆς Ὑπαπαντῆς, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς ΧΑ γιὰ νὰ ταΐσῃς τὰ παιδιά σου. Νὰ εἰσβάλλουν στὴν αὐλήν τοῦ σπιτιοῦ σου τὸ γυφταριὸ (ἀθίγγανοι καὶ πακιστανοὶ ἔχουν κοινὲς ρίζες, τὸ «γυφταριὸ» τοὺς περιλαμβάνει ὅλους-στὸ Πακιστὰν καὶ στὰ τσαντήρια τῶν Ἄνω Λιοσίων δὲν ἔχουν πρόβλημα πείνας), νὰ ἁπλώνουν τὰ χέρια των σὰν φτυάρια στὴν ξένην γῆν καὶ περιουσίαν καὶ νὰ σοῦ λέῃ ἡ «προοδευτικιὰ» γυναίκα σου «εἶσαι φασίστας ποὺ δὲν τοὺς ταΐζεις καὶ δίχως ἀρετές, διότι δὲν ἐκπολιτίζεις αὐτοὺς τοὺς μελαμψούληδες». Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωσιν τῆς κόβεις τὸν βήχα, γιατὶ τὰ παιδάκια σου θὰ τὰ φᾶνε λάχανο τὸ γυφταριόν. Τὰ διαζύγια κοστίζουν.

   Ἀν ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε λαθραίους… ἐδῶ νὰ σᾶς δῷ! Νὰ τοὺς παράσχετε νόμιμον κατοικίαν ἢ καλλίτερα νὰ τοὺς πάρετε στὸ σπίτι σας, νὰ τοὺς δηλώσετε σὲ δημοτολόγιον καὶ στὴν ἀστυνομίαν, νὰ τοὺς πάρετε καὶ στὴν δούλεψίν σας ἀμοίβοντάς τους ὅμως μὲ ἑλληνικὸν μισθολόγιον (δωρεὰν ἀνθρωπιστὴς γίνεται καὶ ὁ Ρωχάμης), νὰ τοὺς ἀσφαλίσετε στὸ ΙΚΑ ἢ στὸ ΤΕΒΕ (νὰ μὴν τὰ πληρώνουν μόνον οἱ «διεφθαρμένοι» δίχως τὰ ἀπαραίτητα ἤθη καὶ οἱ κρεττίνοι, ἔτσι; νὰ τὰ πληρώνουν καὶ οἱ «ἀνθρωπιστές»), νὰ τοὺς ὑποχρεώσετε νὰ ὑποβάλλουν φορολογικὴν δήλωσιν καὶ νὰ ἐνημερώσετε τὸ κράτος, ὅταν λήξῃ ἡ ἄδεια παραμονῆς καὶ ἐργασίας των καὶ τέλος νὰ τοὺς ὑποχρεώσετε νὰ κάνουν ἰατρικές ἐξετάσεις.

   Δὲν μᾶς φτάνει ἡ ἐγχώριος ἀλητεία, ἡ εἰσαγωγὴ μᾶς ἐμάρανε. Ὥρα νὰ μᾶς ἀποκαλύψετε κι ἐσεῖς τί ψηφίζετε καὶ ὄχι νὰ παίζετε κρυφτούλι, ὅπως ὁ ἀγαπητὸς κος Ζαρατούστρας. Ἀνωνυμία δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει. Ἐγὼ ἔχω δηλώσει καὶ παίζω μὲ τὰ χαρτιά μου ἀνοικτά. Ψήφιζα ἐπὶ μακρῷ κόμματα τῆς πατριωτικῆς ἀριστερᾶς ὅπως τὸ ΑΣΚΕ τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ Καργόπουλου ποὺ συγχωρέθηκε μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, ἀλλὰ δυστυχῶς τοὺς ἀνεμομύλους δὲν τοὺς γκρεμίζῃς μὲ Δὸν-Κιχωτισμούς. Τὰ αὐτομαστιγώματα σᾶς χαλοῦν λιγάκι τὴν αἰσθητικήν σας, ἀλλὰ οἱ κλωτσὲς (κλωτσὲς ὄχι κλωτσιὲς) σὲ πέντε κοῦτες λαθρεμπορίου σᾶς πειράζουν περισσότερο. Αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀφιερωμένο σὲ σᾶς:

   https://www.youtube.com/watch?v=HrvmGWkqFMc

   Ὅταν ἐκπολιτίσετε τοὺς βαρβάρους νὰ μοῦ στείλετε ἠμαίηλ, ἂν ζῷ.

   Delete
  49. Περί τῶν μεταναστῶν - μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ λαθραῖοι μετανάστες εἶναι σὰν ἐποχιακοί δουλευτάδες καὶ ἀθίγγανοι ποὺ ἔχουν παραμαζευτεῖ καὶ ἀπειλοῦν τὸ χωριό μὲ ἀρρώστιες καὶ ἀφαίμαξη ; Σύμφωνοι ; Ὅμως ἕνα κανονικό χωριό ζεῖ ἀπό τὴν ἐργασία του καὶ τὸ έμπόριο καταλαμβάνει μονάχα συμπληρωματική θέση στὶς δραστηριότητές του. Το χωριό Ἑλλάς ζεῖ σὰν χωριό - ὴ ἀντιθετα ὑπάρχει κάτι ποὺ τὸ ἐμποδίζει καὶ στὸ νᾶναι χωριό καὶ στὸ νᾶναι πόλη ; Ἐκεὶ ποὺ προσπαθῶ νὰ καταλήξω ἀπό τὴν ἀρχή εἶναι τὸ παράδοξο μιὰς χῶρας ποῦ δὲν μπορεῖ νὰ συνειδητοποιήσει σὲ ποιά εὐρύτερη περιοχή κεῖται πολιτικά, οίκονομικά, πολιτισμικά. Σὰν νὰ πηγαίνεις π.χ. σὲ ἔναν δῆμο τῆς Ἀττικῆς καὶ οὶ κάτοικοι νὰ μὴν ξέρουν νὰ σοῦ ποῦν ποιό εἶναι τὸ ὄνομα τῆς έπαρχίας καὶ τοῦ κράτους ποὺ ζοῦν.

   Delete
  50. Η ψήφος είναι μυστική αλλά σαν αυθεντικός δογματικός νεο-"έλληνας" που είστε και που βασίζεστε στις ταμπέλες , θα σας πω.Χρυσή αυγή ψήφισα στις προηγούμενες εκλογές.Και δεν θα την ξαναψηφίσω.Γιατί όσο και να θέλετε , η ναζιστική βία δεν είναι η λύση.Το βίντεο που βάζετε στο τέλος δείχνει το φτωχό επίπεδό σας.Ακόμα και διαδικτυακώς παντού αναρχικούς βλέπετε , όταν σας στριμώχνουν και δεν έχετε τι να πείτε.

   Delete
  51. Σας είπα ότι πιστεύετε στο χριστιανισμό που υποστηρίζει άλλα , και από την άλλη στη ναζιστική χρυσή αυγή που λέει διαφορετικά.Σύγχυση έχετε.

   Delete
  52. Τό παρακάτω τό ἔγραψα τό πρωῒ, ὡς ἀπάντηση στά ἑξῆς 2 σχόλια ( σχόλιο 1, σχόλιο 2) τοῦ κ. Συρμακέζη, χωρίς να ἔχω διαβάσει τότε ὅσα ἀκολούθησαν. Τά ὁποῖα ἄν καί εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα -τά ἐδιάβασα πρό ὀλίγου- δέν προτίθεμαι νά σχολιάσω. Αὐτό - ὅπως φαίνεται ἀπό τον ἐπίλογο τοῦ παρόντος σχολίου – δεν ἀφορᾶ οὔτε τόν Κωνσταντῆ οὔτε τά ΕΜ… Αὐτό πού εἶδα ὅμως στό τελευταῖο σχόλιο τοῦ κ. Συρμακέζη, γράφοντας ὁ ἴδιος ὅτι παίζω κρυφτούλι εἶναι ἀπό τά ἄγραφα…Σιγά ρέ λάτρη τῆς διαφάνειας καί τῶν καθαρῶν διαδικτυακῶν λύσεων.. Ἐπίσης μόλις πρόσεξα ὅτι ὁ κ. Συρμακέζης ἔδωσε δίκιο σέ κάποιον Πετράν. Πρόκειται γιά ἕναν ὑβριστή, χαμερποῦς ἐπιπέδου, πρό 2 ἤ 3 ἀναρτήσεων; Ὁ ὁποῖος καψερός ὑβριστής πέρασε ἀπό ἐδῶ μέσα ἀνενόχλητος, καί παράλληλα ἰσχυρίσθηκε ὅτι πιθανῶς οἱ μακαρίτες Ραφαηλίδης καί Ράπτης ( Pablo) εἶχαν προσεγγίσει τήν ΧΑ γιά νά τήν φτιάξουν; Τόσο ἀσχετοσύνη;

   Ἀκολουθεῖ τό προαναφερθέν τελικό σχόλιό μου


   Κύριε Συρμακέζη

   Αὐτὰ τὰ περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικῆς ὀρθότητος, ρεπουσισμοῦ, ἀντιρατσισμοῦ κ.λπ. μὴν μοῦ τὰ ἀπευθύνεις ὅταν μοῦ ἀπαντᾶς, προσπαθώντας χοντροκομένα νὰ χρωματίσεις τὶς θέσεις μου καὶ ἀγνοώντας τὴν οὐσία τους. Στὸ ξανάπα ἔρχεσαι δεύτερος. Ἐδῶ καὶ 5 χρόνια γράφω γιὰ ὅλα αὐτὰ σχετικὲς ἀναρτήσεις. Δηλαδὴ « ἔλα παπούλη μου νὰ σοὺ δείξω πού τόχει ἡ γιαγιά…»

   Ὅταν ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω μία κενὴ « ἐπιχειρηματολογία» ἐπιθέτων καὶ ὄχι οὐσίας, δηλαδὴ τύπου: εἶστε ἀνθέλλην, λανθάνων μισέλλην, ρεπουσικός, ἄπιστος, ἀριστερός, διεθνιστής, μία « ἐπιχειρηματολογία» κενὴ περειχομένου καὶ ἐπὶ πλέον λογοτεχνίζουσα σηκώνω τὰ χέρια ψηλὰ καὶ παραδίδομαι στὴν αὐθεντία σας…Τὸ παιχνίδι τῆς ταμπελοποίησης τῶν ἰδεῶν καὶ τῶν ἐπιχειρημάτων στὸ ὁποῖο ἐπιδίδεσθε, καλῶντας μὲ τάχα μου νὰ παίξουμε μὲ ἀνοιχτὰ χαρτιά, παῖξτε τὸ χωρὶς ἐμένα. Ὅτι ἐκφράζω τό ἐκφράζω καθαρά.Κάνετε τόν κόπο νά δεῖτε τό ΑΡΕΤΗ καί ΤΛΜΗ ἄν πραγματικά σᾶς ἐνδιαφέρει τί δηλώνω. Ἔχω γράψει καί γιά τό 1821, καί γιά τή Νέα Τάξη καί γιά τήν Ρεπούση καί γιά τό alter ego της τήν ΧΑ, γιά τήν ἀριστερά, τό ἑλλαδικό κράτος καί τό τελείως διάφορο ἑλληνικό ἔθνος - γένος καί γιά πολλά ἄλλα.Καθρέφτης ὅπου θὰ καμαρώνετε γιὰ τὴν δῆθεν « ἑλληνικότητά» σας ὅμως, δὲν πρόκειται νὰ γίνω…Οὔτε πρόκειται νὰ δεχθῶ νὰ ὁρίζει ἀκόμα τὴν ἑλληνικότητα τὸ τρίπτυχο δάσκαλος, παπὰς καί χωροφύλακας…

   Ἂν ἡ πραγματικότητα δὲν συμφωνεῖ μαζί σας τόσο τὸ χειρώτερο γιὰ τὴν πραγματικότητα. Τὸ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ξεκίνησε κατὰ κάποιον τρόπο ἀπὸ ἕναν μωαμεθανὸ ( Ἀλὴ Πασὰ) δὲν σᾶς λέει κάτι; Γνωρίζετε ὅτι πρό τοῦ 1821 ὁ Κολοκοτρώνης πολεμοῦσε γιά τήν δημιουργία χριστιανομουσουλμανικοῦ κράτους; Μπορεῖτε νὰ τὸ ἀναλύσετε ἱστορικὰ τὸ φαινόμενο, θὰ τὸ κάνετε γαργάρα ἢ θὰ χρησιμοποιήσετε ὡς παγίδα γιὰ μισέλληνες. Τὸ βιβλίο τοῦ Κακλαμάνη πού παρέθεσα καὶ περιλαμβάνει σχετικὴ μελέτη τὸ ἀγνοεῖτε, γιὰ τὶς χριστιανικὲς κολυμπῆθρες ὁ ἱστορικὸς Τρικούπης δὲν σᾶς κάνει. Ἐ τότε γιὰ τὰ τζαμιὰ νὰ ἀνατρέξετε μόνος σας στὸν λαογράφο Ἠλία Πετροπουλο, ὅπως καὶ γιὰ τὶς χιλιάδες τουρκόσπιτων πού μαζὶ μὲ αὐτὰ καταστράφηκαν στὴν προσπάθεια δημιουργίας « ἐθνικῆς ἰδεολογίας». Δὲν προτίθεμαι νὰ σᾶς τὰ παρουσιάσω διότι εἶμαι σίγουρος ὅτι τότε θὰ μοῦ ζητήσετε καὶ ὀπτικὸ ὑλικὸ ( βίντεο), πού νὰ καταγράφεται τὸ γκρέμισμα ὥστε νὰ ἄρετε τὴν ἀστεῖα μομφὴ περὶ « λανθάνοντος μισελληνισμοῦ».

   Delete
  53. Ὅλοι οἱ τζάμπα μάγκες πού ἐκθειάζετε ἀκόπως τὸν ἑλληνισμὸ μὲ κουράζετε. Ἕνας λόγος γιὰ νὰ μὴν συζητᾶς μὲ κάποιον εἶναι ὅταν εἶναι ὑβριστής. Ἕνας δεύτερος καὶ ἴσως πολὺ σπουδαιότερος εἶναι ὅταν ὁ συνομιλητὴς κυριαρχεῖται ἀπὸ ἐμμονές. Μείνετε μὲ τὶς ἐμμονές σας καὶ ἐσεῖς καὶ ἡ κάθε Ρεπούση. Μαζί, μὲ διαφορετικὸ τρόπο ὁ καθένας, παίζετε τὸ πὶγκ πὸγκ καὶ διαστρεβλώνετε τὸν ἑλληνισμό. Ἡ μία ὅταν τὸν ὑποβιβάζει σὲ εὐρωπαϊκὴ συνιστῶσα, ἐσεῖς ὅταν τὸν φέρνετε στὰ μέτρα σας γιὰ νὰ νοιώσετε ἄρχοντες… Τὸ νὰ γίνεσαι καὶ νὰ παραμένεις Ἕλληνας σὲ πεῖσμα τῆς «εὐρωπαϊκῆς» διανόησης ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς Ἀστυνομίας και τῶν νεοελλήνων ἐθνικιστῶν εἶναι πράγματι δύσκολο…


   ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

   Delete
  54. Δὲν ξέρω ἄν βοηθάει αὐτό ποὺ θὰ πῷ. Ἐπειδή στὸ διαδίκτυο ὑπάρχει χρονική σύγχυση μεταξύ προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου, βοηθάει συνήθως νὰ βλέπεις τὰ σχόλια τοῦ ἄλλου κάπως ἄχρωμα, ἀνώνυμα, σὰν κείμενο τυπωμένο, καὶ ὄχι σὰν στιγμιαία προφορική ἐκφορά. Ὁ δὲ "ἑλληνισμός" μοῦ φαίνεται σὰν κάτι ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ ὀριστεῖ. Ἑμένα προσωπικά ὸ ὅρος μοῦ τὴ δίνει στὰ νεῦρα, καὶ ὄταν εἶναι ἰστορικός, δηλαδή περιγραφικός, θὰ ἤθελα νὰ ὀριστεῖ.

   Ἀκόμα περισσότερο μοῦ τὴ δίνει ὄταν προβάλλεται σὰν ἀξία, χωρίς καμία στοιχειώδη προσπάθεια αὐτογνωσίας. Ἄν ἀγαπᾶς μιὰ γυναίκα, τῆς τὸ λές ἐπειδή τὴν ἀγαπᾶς, δὲν τὴν ἀγαπᾶς ἐπειδή τῆς τὸ λές. Ἀλλο ἄν τὸ συνειδητοποιεῖς ἀφοῦ τόπες. Αύτό τὸ πράγμα μὲ τὸν ἑλληνισμό μοῦ θυμίζει τὴν περιβόητη "ἀναζήτησιν τῆς ἑλληνικότητος" τῆς γενιᾶς τοῦ Τριάντα, ἠ ὁποία ἀναζήτηση ἐν τέλει δὲν ὠφέλησε νομίζω οὖτε τὴν τέχνη οὖτε τὴν Ἑλλάδα οὔτε τοὺς μαθητές στὰ σχολεῖα. Ὄσο περισσότερο μιλάμε γιὰ Ἑλλάδα, τόσο μεγαλύτερη ζημιά τῆς κάνουμε, τὴν ἐμποδίζουμε νὰ εἶναι αὐτονόητη.Στὴν τέχνη τουλάχιστον ἀλλά καὶ παντοῦ ἰσχύει τὸ Μὴ γνώτω ὴ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ὴ δεξιά σου. Δὲν μπορεῖς νὰ λές, ἐγώ εἶμαι αὐτό, δὲν εἶμαι τὸ ἄλλο. Εἶναι σὰν νὰ θέλεις νὰ προκαταβάλεις τὴ σκέψη - τὸ ὁποῖο εἶναι ἄκρατος πουριτανισμός. Ἀφού δὲν ἐπιλέγουμε τὴ σκέψη. Γιατί νὰ καμαρώνουμε ἤ νὰ ντρεπόμαστε γιὰ κάτι ποὺ δὲν μᾶς άνήκει ; Αύτή ὴ μανία μὲ το ἐγώ εἶμαι αύτό, καὶ ὄχι τὸ ἄλλο, μοῦ φαίνεται χάλια.

   Delete
  55. Τάδε ἔδη Ἔνοχος:

   «Σας είπα ότι πιστεύετε στο χριστιανισμό που υποστηρίζει άλλα , και από την άλλη στη ναζιστική χρυσή αυγή που λέει διαφορετικά.Σύγχυση έχετε.»

   Στὴν ΧΑ ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχουν χιτλερικὰ στοιχεῖα. Εἶναι τὸ 0.05% ἀπὸ τὸ 9.39% ποὺ τὴν ψηφίζουν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζω καὶ δὲν τὸ ἀρνοῦμαι. Ὅμως γνωρίζω ὅτι τὸ 0.05% βαράει προσοχὴ στὸ ὑπόλοιπον 9.34%. Ἀλλέως, τὸ 0.29% τοὺς ξαναπεριμένει. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν ΧΑ, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ πατριῶτες, ἔχουμε συμφωνήσει σὲ 4 βασικά σημεῖα. Μὲ πυρήνα μας τὸν ἐθνικισμὸν θέλουμε: ἀπέλασιν λαθραίων, τιμωρία τῶν κλεφτῶν, ἐπανελληνισμὸν παιδείας καὶ δομῶν καὶ τέλος ἀλλαγὴ συσχετισμῶν στὴν ἐξωτερικὴν πολιτικήν (τὸ τελευταῖο περιλαμβάνει τὰ δέοντα καὶ στοὺς τοκογλύφους). Σὲ καμιὰ σύγχυσιν δὲν εἶμαι. Σᾶς ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς ἂς χώσετε τὴν ΧΑ στὴν φυλακή (ἂν τολμᾶτε). Τὸ ἑπόμενο ἐθνικιστικὸν κόμμα ποὺ θὰ δημιουργήσουμε θὰ εἶναι μπετὸν-ἁρμέ.

   Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Σιγά ρέ λάτρη τῆς διαφάνειας καί τῶν καθαρῶν διαδικτυακῶν λύσεων.. »

   Δὲν γνωριζόμαστε καὶ ἀπὸ τὸν στρατό. Ἐγὼ δὲν εἶμαι τιμητὴς τῶν πάντων. Εἶμαι πρώην ἀνένταχτος ἀριστερὸς ποὺ ψήφιζα ὅτι πατριωτικὸ-χριστιανικὸ-ἐθνικιστικὸ μποροῦσε νὰ βγάλῃ ἡ ἀριστερά. Ἔχω ἐξηγήσει τοὺς λόγους ποὺ ψηφίζω καὶ στηρίζω ΧΑ. Δὲν σᾶς ζήτησα νὰ συμφωνῇτε μαζύ μου. Ἐγὼ παίζω μὲ ἀνοικτὰ χαρτιά. Δηλώνω ἀνοικτὰ ὑποστηρικτῆς τῆς ΧΑ. Ἐσεῖς δὲν μᾶς εἴπατε ποιὸν καὶ τί στηρίζετε; Οὔτως ἢ ἄλλως ὅλοι πλὴν τοῦ κου Κιτσίκη καὶ Γιάγκου ἀνώνυμοι εἴμαστε ἐδῶ μέσα. Ἐγὼ ψηφίζω ΧΑ καὶ γνωρίζω ὅτι ἂν πάω ἐκλογικὸς ἀντιπρόσωπός της στὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς μπορεῖ νὰ φάῳ καὶ τὸ ξύλο τῆς ἀρκούδας. Ἐσεῖς τὶ φοβᾶστε; Συζήτησιν κάνουμε, δὲν εἶναι κακὸ νὰ μᾶς πῆτε μὲ ποιοὺς εἶστε. Λχ, ὁ κος Κιτσίκης ἔχει καλὴν γνώμη γιὰ τὸν Jeffrey· δὲν νομίζω νὰ τὸν ἔχω προσβάλει παρὰ τὸ ὅτι γιὰ μένα αὐτὸ τὸ ἄτομο (ὁ Jeffrey) πρέπει νὰ ἀπελαθῇ ὡς ἀνιθαγενὴς ἀφοῦ δημευτεῖ ἡ περιουσία του.

   «Ἐπίσης μόλις πρόσεξα ὅτι ὁ κ. Συρμακέζης ἔδωσε δίκιο σέ κάποιον Πετράν. Πρόκειται γιά ἕναν ὑβριστή, χαμερποῦς ἐπιπέδου, πρό 2 ἤ 3 ἀναρτήσεων; Ὁ ὁποῖος καψερός ὑβριστής πέρασε ἀπό ἐδῶ μέσα ἀνενόχλητος, καί παράλληλα ἰσχυρίσθηκε ὅτι πιθανῶς οἱ μακαρίτες Ραφαηλίδης καί Ράπτης ( Pablo) εἶχαν προσεγγίσει τήν ΧΑ γιά νά τήν φτιάξουν; Τόσο ἀσχετοσύνη; »

   Πόση ἐπιπολαιότης… Τὸ δίκιο ποὺ καταλογίζω στὸν Πετρὰν τὸν Σούσιτς εἶναι τὰ ἀποκαλυπτήρια περὶ τοῦ κου Ἐνόχου. Ὁ κος Ἔνοχος ὑποκρίνεται τὸν καρπαζοδεξιούλη καὶ ὁ Πέτρος ἁπλῶς τὸν ἀπεκάλυψε. Γι' αὐτὰ τὰ πράγματα ἀναφέρθηκα στὸν Πετράν. Ἡ γνωστὴ παροιμία «Θέλει ἡ Ποπίτσα νὰ κρυφτῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει…» ἀναφέρεται μεταφορικῶς στὸν κον Ἔνοχον, διότι προσπαθεῖ νὰ κάνῃ τὸν χριστιανὸ δεξιὸ καὶ κάπου δὲν τοῦ βγαίνει. Γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ κου Πετρὰν σχετικῶς μὲ Πάμπλο καὶ Ραφαηλίδη καὶ γενικῶς γιὰ τὶς ἀπόψεις του δὲν ἔχω ἄποψιν, διότι δὲν τὸν γνωρίζω τὸν χριστιανόν. Γιὰ τὸ ὅτι τὸν ἀποκαλεῖται ὑβριστὴν νομίζω ὅτι ἔχει εἰσπράξει πολλὲς ὕβρεις κι ἀπὸ σᾶς, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι δικά σας προσωπικὰ διαδικτυακὰ ζητήματα. Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν ἔχω βρίσει κανέναν ἐδῶ μέσα. Πεῖτε μου ἐσεῖς ἂν σᾶς ἔχω βρίσει. Βεβαίως καὶ ἔχω πεῖ ὅτι οἱ ἀπόψεις σας ἔχουν ὑπολανθάνον μισελληνισμὸν καὶ τὶς θεωρῶ ἐπικίνδυνες, ὅπως ἀναγνωρίζω ὅτι μπορεῖ νὰ ὑποστηρίζετε τὸ ἴδιο γιὰ τὶς δικές μου.

   Delete
  56. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Αὐτὰ τὰ περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικῆς ὀρθότητος, ρεπουσισμοῦ, ἀντιρατσισμοῦ κ.λπ. μὴν μοῦ τὰ ἀπευθύνεις ὅταν μοῦ ἀπαντᾶς, προσπαθώντας χοντροκομένα νὰ χρωματίσεις τὶς θέσεις μου καὶ ἀγνοώντας τὴν οὐσία τους. Στὸ ξανάπα ἔρχεσαι δεύτερος. Ἐδῶ καὶ 5 χρόνια γράφω γιὰ ὅλα αὐτὰ σχετικὲς ἀναρτήσεις. Δηλαδὴ « ἔλα παπούλη μου νὰ σοὺ δείξω πού τόχει ἡ γιαγιά…»

   Τὰ μοναδικὰ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ μοῦ προσάψετε εἶναι ἡ ἔλλειψις ἐπιχειρηματολογίας καὶ ἡ ἐκτόξευσις ὕβρεων. Τί πιὸ εἰλικρινὲς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ σᾶς ἔχω πεῖ παραπάνω; Θεωρῶ τὶς ἀπόψεις σας ἐπικίνδυνες. Ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς πατρίδος μας. Μπορεῖτε κι ἐσεῖς νὰ θεωρήσετε ὅτι οἱ ἱδέες μου θὰ εἶναι ἐπικίνδυνες γιὰ τοὺς Ἀλβανούς, τοὺς Πακιστανούς, τοὺς Ἀράπηδες, τοὺς Ἀφγανούς. Πάντως γιὰ σᾶς δὲν εἶναι. Πεῖτε μὲ φασιστή, ναζιστή, χιτλεριστή, ὅ,τι θέλετε. Μολονότι τὰ παραπάνω εἶναι ὕβρεις γιὰ μένα, ἀπὸ χείλη ἀριστεροῦ τὰ θεωρῶ τίτλους τιμῆς.

   Ἐν συνεχείᾳ, δὲν εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ γνωρίζῳ τί γράφετε στὸν προσωπικόν σας ἱστότοπον. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα δὲν χρωματίζω τὶς ἀπόψεις σας. Τὶς θεωρῶ μισελληνικές. Καὶ πάντα τεκμηριώνω γιατί.

   «Ὅταν ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω μία κενὴ « ἐπιχειρηματολογία» ἐπιθέτων καὶ ὄχι οὐσίας, δηλαδὴ τύπου: εἶστε ἀνθέλλην, λανθάνων μισέλλην, ρεπουσικός, ἄπιστος, ἀριστερός, διεθνιστής, μία « ἐπιχειρηματολογία» κενὴ περειχομένου καὶ ἐπὶ πλέον λογοτεχνίζουσα σηκώνω τὰ χέρια ψηλὰ καὶ παραδίδομαι στὴν αὐθεντία σας…»

   Κενή; Ἄποψίς σας. Σεβαστήν. Ἡ δική μου ἐκτίμησις εἶναι ὅτι οἱ ἀπόψεις σας εἶναι μισελληνικές, ἐννοεῖται κατὰ τῆς θρησκείας μας, καὶ βεβαίως διεθνιστικές, ἂν καὶ δὲν σᾶς ἀπεκάλεσα ποτὲ ρεπουσικὸν καὶ ἄπιστον. Τὸ εὔκολο εἶναι νὰ πῇς κάποιον ρεπουσικόν. Ἐγὼ σὲ ὅ,τι ἀναφέρω ἐπιχειρηματολογῶ. Μέχρι Λομπατσέφσκια Γεωμέτρια ἐπεστράτευσα. Ἐντούτοις, ἐγὼ δηλώνοντας ΧΑεἰσπράττω «ναζισμόν». Δηλώστε κι ἐσεῖς «μὲ ποιὸν καὶ γιατὶ» γιὰ νὰ ξέρῳ μὲ ποιὸν ἔχω νὰ κάνῳ. Δὲν ἔχω καμιὰ διάθεσιν νὰ χαλῷ τὸν καιρόν μου γράφοντας ἢ διαβάζοντας κατεβατά.

   «Οὔτε πρόκειται νὰ δεχθῶ νὰ ὁρίζει ἀκόμα τὴν ἑλληνικότητα τὸ τρίπτυχο δάσκαλος, παπὰς καί χωροφύλακας…»

   Σήμερα πάλι πλακώθηκα λεκτικῶς μὲ τὸν κολλημένον κουκουὲ πατέραν μου γιὰ τὰ πολιτικά. Ἡ κατάντια τῶν κκέδων νὰ θεωροῦν τὴν χούντα Σαμαροβενιζέλων καλλίτερα ἀπ' ὅλα τ' ἄλλα πλὴν τοῦ ΚΚΕ. Ἂν δὲν ἦταν ὁ δάσκαλος, ὁ χωροφύλαξ καὶ ὁ ἱερεὺς θὰ ἦταν καὶ αὐτὸς κι ἐγὼ γιουσουφάκια. Μπορεῖ τὸ κράτος ποὺ εἴχαμε μὲ αὐτοὺς νὰ μὴν ἦταν ὑπόδειγμα, ἀλλὰ βλέπουμε τώρα τὴν προκοπὴ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας, τὸ «Εὐνομία παντοῦ» τῶν ἀρλεκίνων ὑπουργῶν τοῦ Ξευτιλιστὰν καὶ τὴν ἀριστεράτζα ποὺ ἔχει ἀλώσει τὸν χῶρον τῆς Παιδείας. Κοπρίτες ποὺ κυττάζουν τὸ ρολόϊ τους καὶ παράγουνε στραβόγιαννα. Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ πικρὴ ἀλήθεια γιὰ ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Χίλιες φορὲς ὁ «φασίστας»/«δεξιὸς»/«χουντικὸς» δάσκαλος ποὺ ἔριχνε ξύλο, ἀλλὰ παρῆγε ἀνθρώπους μὲ κάποιο στοιχειῶδες σέβας καὶ ἀγωγή. Χίλιες φορὲς ὁ παπὰς τῆς ἐνορίας παρὰ τὰ κανάλια ἢ τὰ κόμματα γιὰ τὴν «καθοδήγησίν» μας. Καὶ χίλιες φορὲς ὁ «ὀξαπαδῶ» χωροφύλαξ τοῦ '70, διότι σήμερα μπαίνουν τὰ λαθραῖα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ μᾶς σφάζουν σὰν τὰ γαλιὰ γιὰ 10 €πουλα.

   Delete
  57. Kε Συρμακέζη, συγγνώμη ποὺ ἐπεμβαίνω ἀλλά ῥωτῶ ψύχραιμα. Γράψατε τὴ φράση ``....ἀπόψεις ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν τῆς πατρίδος μας". Δὲν ὑπερασπίζομαι κανέναν ἀλλά ῥωτῶ. Τί σόι πατρίδα εἶναι αὐτή ποὺ κινδυνεύει ἀπό δυο-τρεὶς ἀπόψεις ; Ἡ καθολική έκκλησία κινδύνευε ένδεχομένως ἀπό τὶς ἀπόψεις του Λούθηρου. Ἀλλά ὴ πατρίδα γιατί νὰ κινδυνεύει ἀπό ἀπόψεις ;

   Delete
  58. Δε με ενδιαφέρει το πως θα με χαρακτηρίσετε εσείς.Ούτε θα με κάνετε εσείς Χριστιανό.Έχετε σαλέψει κανονικότατα έτσι , με το κουτόχορτο που σας ταίζουν στα γραφεία.

   Ξεκομπλάρετε λίγο από τις έμμονες ιδέες που έχετε.

   Καταλαβαίνω ότι οι αλήθειες που λέω δε σας κάθονται καλά στο λαιμό.Το καταλαβαίνω.Αν θέλετε μπορείτε να μπαίνετε συχνότερα να μαθαίνετε και καμιά αλήθεια , πέρα από την προπαγάνδα και το κουτόχορτο που σας ταίζουν στα γραφεία της ναζιστικής οργάνωσης.

   Αλλά άμα ο συνομιλητής δε γνωρίζει καν τα βασικά στοιχεία της κοινής λογικής , τότε δεν γίνεται διάλογος.Σας λέω λοιπόν , τρίτη φορά , για να καταδείξω την απόλυτη σύγχυσή σας , ότι ο Χριστός , στον οποίο λέτε ότι πιστεύετε(έτσι νομίζετε βασικά) , είπε να αγαπάτε αλλήλους και να αγαπάτε και τους εχθρούς σας.

   Κατα Ματθαιον(5,44)

   43 ᾿Ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44 ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.

   Κατα Ιωαννην(13,34)

   34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις


   Δεν είπε να αγαπάτε Έλληνες και όχι Πακιστανούς.Δεν είπε να αγαπάτε Χριστιανούς και όχι ισλαμιστές.Δεν είπε να αγαπάτε χρυσαυγίτες και όχι κουκουέδες.Δεν είπε να αγαπάτε δεξιούς και όχι αριστερούς.Δεν είπε να αγαπάτε αεκτζήδες και όχι ολυμπιακούς.Δεν είπε να αγαπάτε τον έναν και να μισείτε τον άλλον.Είναι πέρα από φυλετικές και ρατσιστικές διακρίσεις ο χριστιανισμός και αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με το ναζισμό και το φυλετισμό της χρυσής αυγής.Απέδειξα λοιπόν , πόσο βαθιά νυχτωμένος είστε.Ούτε τι , ούτε ποθ πιστεύετε , γνωρίζετε.Γιατί αν γνωρίζατε , θα αντιλαμβανόσαστε από μόνος σας την αντίθεση.Αλλά είπαμε , τυφλή πίστη , εθνικισμός και κάτω ό,τι αντίθετο.Είστε το κλασικό παράδειγμα νεο-"έλληνα".Φτάνει , το εμπεδώσαμε.Μην το φανερώνετε άλλο.

   Από τι να κρυφτώ;Από την αλήθεια;Κανείς δε κρύβεται από αυτήν.Με ρωτήσατε τι ψήφισα και σας είπα.Τι να κρυφτώ.Ένας εμμονικός τύπος είστε που ψάχνει "εχθρούς του ελληνισμού διαδικτυακώς".

   Delete
  59. Και αν δε γνωρίζετε γιατί εισπράττετε ναζισμό επειδή δηλώνετε ΧΑ , θα σας τα μάθω όαλ εγώ.


   Βήμα - βήμα και με τη σειρά όπως τα έμαθα στον κ.Γιάγκο.

   Ιδού λοιπόν λίγες αποδείξεις του γιατί εισπράττετε ναζισμό οι καημένοι :

   http://1.bp.blogspot.com/-CS7NjfoDUxw/U6e0URb1mxI/AAAAAAABBig/RWziyjo8a1E/s1600/mixalol-xitler.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=707&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa7.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=383&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=706&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa3.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=370&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa8.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=349&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa2.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=370&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2014/06/23/XRYSIAVGI/xa1.jpg

   http://directnews.gr/images/stories/ellada/fotos/2014jun/Pappas_padi_29-6-2014.jpg

   http://images.watchit.gr/?h=365&w=600&src=http://www.newsit.gr/files/Image/2013/10/05/pappas_Nazi.jpg

   http://www.nooz.gr/image.ashx?fid=684838&v=0&q=80&w=300&h=225

   http://www.nooz.gr/Uploads/aclass/Mixaloles.jpg

   Τώρα το πως γίνεται εσείς να δηλώνετε αριστερός , με κομμουνιστή πατέρα και τώρα να υποστηρίζετε τους ναζί , μόνο ο Θεός το ξέρει.

   Delete
  60. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

   «Τὸ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ξεκίνησε κατὰ κάποιον τρόπο ἀπὸ ἕναν μωαμεθανὸ ( Ἀλὴ Πασὰ) δὲν σᾶς λέει κάτι; Γνωρίζετε ὅτι πρό τοῦ 1821 ὁ Κολοκοτρώνης πολεμοῦσε γιά τήν δημιουργία χριστιανομουσουλμανικοῦ κράτους;»

   Ἐδῶ καταλύεται πᾶσα ἔννοια κοινῆς λογικῆς. Πρὶν τὴν ἐπανάστασιν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν Ἑλευθερίαν» τοῦ 1821 ἐπνίγησαν στὸ αἷμα, ἂν δὲν σφάλλω, περὶ τὶς 70 ἐπαναστάσεις καὶ ἐπαναστατικὰ κινήματα Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Ὁ Ἀλὴ-Πασὰς σήκωσε μπαϊράκι στὸν σουλτάνο, ἀλλὰ μιὰ χαρὰ ἔσφαζε Ἕλληνες, ὅταν οἱ τελευταῖοι σήκωναν κεφάλι. Τὸ ὅτι ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἐξεμεταλλεύθη τὴν προσοχὴν τοῦ σουλτάνου στὸ πῶς θὰ καταστείλη τὴν στάσιν τοῦ Ἀλῆ-Πασᾶ δὲν ἔχει καμιὰ σχέσιν μὲ αὐτὸ ποὺ λέτε. Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις τοῦ '21 ἦταν ἀπόφασις προειλημμένη ἀπὸ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς πολὺ πρὶν τὸ 1820, τότε ποὺ ἦρθε ὁ Ἀλὴς σὲ ρήξιν μὲ τὸν σουλτάνο. Ὁ δὲ Ἀλὴ-Πασὰς ἐγνώριζε τὴν ὕπαρξιν τῶν Φιλικῶν πολὺ νωρίτερα ἀπὸ τὸ 1820.


   Νὰ σᾶς παρουσιάσῳ καὶ 'γω ἄλλους ἱστορικοὺς/λαογράφους ὅπως ὁ Κώστας Ρωμαῖος ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι ἐθνικιστής. Βεβαίως καὶ κατεστράφησαν σπίτια Τούρκων, διότι στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν ἑκατοντάδες χιλιάδες Τούρκων στρατιωτῶν καὶ ὑπηκόων, εἰδικῶς στὴν Βόρειον Ἑλλάδα. Αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ σχέσι μὲ τὴν στρέβλωσιν περὶ μωαμεθανῶν Ἑλλήνων. Μὲ ἐξαίρεσιν τοὺς βιαίως ἐξισλαμισθέντες γενιτσάρους, οἱ μωαμεθανοὶ Ἕλληνες ἦταν ἐλάχιστοι. Τὰ ἐλάχιστα τζαμιὰ στὴν Νότιον Ἑλλάδα ἐξυπηρετοῦσαν ἀνάγκες τουρκικῶν φρουρῶν καὶ διοικήσεων, ἐνῶ τὰ περισσότερα στὴν Μακεδονία καὶ Θράκη καὶ Τούρκων ἀγροτῶν. Σὲ ὁλόκληρον Θεσσαλονίκην ποὺ μέχρι τὸ 1912 ἦταν ὑπὸ τουρκικὴν κατοχὴν οἱ ὀρθόδοξοι ναοὶ εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπὸ τὰ τζαμιά. Καὶ μὴν πῇ κανεὶς γιὰ γκρεμίσματα, τὸ «Ἀλατζὰ-Ἰμαρὲτ» (πτωχοκομεῖον) μιὰ χαρὰ δὲν κατεδαφίστηκε κι ἂς μὴν ἦταν τζαμί, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ τζαμὶ στὸ Μοναστηράκι.

   «Τὸ νὰ γίνεσαι καὶ νὰ παραμένεις Ἕλληνας σὲ πεῖσμα τῆς «εὐρωπαϊκῆς» διανόησης ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς Ἀστυνομίας και τῶν νεοελλήνων ἐθνικιστῶν εἶναι πράγματι δύσκολο…»

   Τὴν εὐρωπαϊκὴν διανόησιν τὴν ἀφήνω γιὰ σᾶς. Δικός σας ὁ Μάρξ, ὁ Λένιν, ὁ Μπακούνιν, ὁ Σμίθ, ὁ Κάντ, ὁ Ἕγελος, ὁ Ναπολέων, ὁ Καρλομάγνος ὅποιος σᾶς ἀρέσει.
   Ἐγὼ θὰ πορευτῷ μὲ αὐτοὺς ποὺ οἱ ἄλλοι εἴτε ἀντέγραψαν (παράγοντας κακέκτυπα) εἴτε ἐζήλουν: μὲ τὸν Ὅμηρον, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλην, τὸν Ἅγιον Βασίλειον, τὸ Μέγα-Φώτιον, τὸν Πλήθωνα τὸν Γεμιστόν, τοὺς Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας, τὸν Ἅγιον Νεκτάριον σὲ ἐπίπεδον πνευματικό, φιλοσοφικό, μεταφυσικό. Σὲ ἀγωνιστικὸν ἐπίπεδον πορεύομαι μὲ τὸν Καπποδίστρια, τὸν Καραϊσκάκη ποὺ τὸν θεωρῶ μεγαλύτερον τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τὸν Μεταξᾶ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ εἶναι ἀνθρώπινο δημιουργία καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Μὲ ἐνδιαφέρει ἡ ἐνορία μου καὶ ἡ Πίστις μου, γιατὶ αὐτὰ εἶναι θεῖα δημιουργήματα. Καὶ στὴν τελικὴν καὶ τὴν ΧΑ τὴν γράφω, ἂν μᾶς πουλήσῃ. Θὰ φτιάξουμε ἄλλην ΧΑ. Σὲ ἀντίθεσιν μὲ ἄλλους ἐθνικιστές, ἐγὼ ἀνήκω σὲ αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν πιὸ σπουδαίους Ἕλληνες ὄχι αὐτοὺς τῆς Ἀρχαίας καὶ Ρωμανικῆς Ἐποχῆς, ἀλλὰ ἐκείνους μετὰ τὸ 1800. Κανένα ἔθνος μέσα σὲ τέτοια διοικητική, οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ παρακμὴ δὲν θὰ ἔβγαζε Χατζιδάκι, Ξαρχάκον, Θεοδωράκη, Καβάφην, Χόρν, Λαμπέτη, Παλαμᾶ καὶ Λιαντίνη σὲ διάστημα ἑνὸς αἰῶνος. Καὶ βεβαίως, αὐτὸ ποὺ δὲν παραγράφεται μὲ τίποτε γιὰ κάθε Ἕλληνα πατριώτη εἶναι ἡ ρήσις τοῦ γιγάντιου διανοητοῦ Περικλέους Γιαννοπούλου:

   Ἥ Ἑλλὰς ἢ τέφρα.

   Delete
  61. Κύριε Συρμακέζη, γιατί - καὶ αὐτό εναι ἐρώτησή μου ἀπό πάντα στὸ ἑλληνικό μου περιβάλλον - πάντοτε ὀ,τιδήποτε ἑλληνικό πρέπει νὰ συνορεύει μὲ τὸν ἄμεσο κίνδυνο θανάτου, τὴν καχεξία. τὴν αύτοκτονία ; Γιατί κανείς δὲν ἀναρωτιέται τέλος πάντων ;

   Delete
  62. Τὸ «Ἑλλὰς ἢ τέφρα» δὲν εἶναι δυστυχῶς αὐτὸ ποὺ πολλοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς ΧΑ καὶ ἄλλοι ἐθνικιστὲς νομίζουν. Εἶναι κάτι βαθύτερον. Ὁ Ἕλλην ἐδίδαξε τὰ ἑξῆς: τὴν ἄνευ ὅρων ἀναζήτησιν τοῦ Θείου, τοῦ Λογικοῦ, τοῦ Ὡραίου καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Ἀποδεχόμενος τὸν Χριστόν, θεοποίησεν καὶ τὴν Ἀγάπην, ἀλλάζοντας μόνον τὴν φορὰν ἀναζητήσεως τῆς τελειότητος: ἐκεῖ ποὺ κατέβαζε τοὺς Θεοὺς ἀπὸ τὸν Ὄλυμπον καὶ ὅδευε εἰς τὸν Ἄδην, τώρα ἀνυψώνεται ὁ ἴδιος πρὸς τὸν οὐρανόν. Τὰ τέλεια ἀνθρώπινα ἀγάλματα ἔγιναν ὑπερβατικὲς «ἀλλόκοτες» πλὴν ὅμως ἀψεγάδιαστες ἁγιογραφίες. Αὐτὸ ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν δὲν ἦταν ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ ἡ διακονία της μέχρις ἐσχάτων.

   Ἂν ὁ Σωκράτης δὲν ἐπλήρωνε μὲ τὴν ζωήν του αὐτὰ ποὺ ἐπρέσβευε, θὰ ἦταν ἄλλος ἕνας εὐφυὴς ἀγορευτής. Ἡ ἱστορία τὸν κατέταξε ὅμως ὡς ἕναν ὀγκόλιθον πνεύματος καὶ ἤθους, τολμῶ νὰ πῷ πρόδρομον τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀρχιμήδης προετίμησε νὰ ξιφουλκηθῇ ὑπερασπιζόμενος μέχρι θανάτου τοὺς κύκλους του. Στὸ Ζάλογγο, αὐτὸ ποὺ ὁρισμένοι ὄψιμα-ὄψιμα ἀποκαλοῦν μύθον, οἱ γυναῖκες ἔσυραν τὸν χορὸν μέχρι τέλους προτιμώντας τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν τιμήν των, παρὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ τὸν βιασμόν, γι' αὐτὲς καὶ τὰ παιδιά των.

   Καθὼς ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἔχει ὑπηρετήσει τὰ παραπάνω ἰδεώδη μέχρις ἐσχάτων μὲ χιλιάδες Σωκράτηδες, Καραϊσκάκηδες, Ἀρχιμήδηδες καὶ Χατζιδάκηδες, ζωὴ χωρὶς αὐτὴν τὴν Ἑλλάδα εἶναι μάταιη. Εἰδικῶς γιὰ μᾶς, τὰ γνήσια παιδιὰ αὐτῶν, εἶναι ντροπιαστική. Κακῶς παραφράζεται, ἂν παραφράζεται τὸ παραπάνω ρητόν, ἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστὲς, σὲ κάτι ἰσοδύναμον μὲ τὸ Deutschland über alles στὴν ἐλληνικήν του ἐκδοχήν.

   Delete
  63. Σᾶς ἐφιστῶ τὴν προσοχή στὸ ὄτι ἡ λατρεία τοῦ θανάτου δὲν εἶναι μὸνο χαρακτηριστικό τῶν Ἐς-Ές Τότενκαμπφ ἀλλά κυρίως, κυριότατα, τῆς ἀστικῆς ἀριστοκρατίας τοῦ χρήματος τῆς ἐποχς μας. Ὀ χριστιανισμός λέει αἰώνια ζωή ὄχι θάνατος καὶ ὀ 'Παρμενίδης ἀρνήθηκε τὸ μὴ εἶναι λογικῶς.

   Delete
  64. Ἡ λατρεία τοῦ θανάτου ἀπευθύνεται στοὺς ψυχολογικῶς ἀρρώστους. Ἡ ζωὴ εἶναι ὑπέρτατη ἀξία στὸν ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ δὴ ἡ ἔντιμος καὶ ἀξιοπρεπής. Τὰ παραδείγματα ποὺ ανἐφερα δὲν συνορεύουν οὔτε μὲ τὴν καχεξίαν, οὔτε μὲ τὴν αὐτοκτονία. Ἡ αὐτοκτονία εἶναι ὑπέρτατο ἁμάρτημα καὶ κρίμα. Ἐγὼ ἀνέλυσα τὶ σημαίνει τὸ περίφημον ρητὸ τοῦ μεγάλου Περικλέους Γιαννοπούλου.

   Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

   «Τώρα το πως γίνεται εσείς να δηλώνετε αριστερός , με κομμουνιστή πατέρα και τώρα να υποστηρίζετε τους ναζί , μόνο ο Θεός το ξέρει.»

   Ὁ ἕνας μου ὁ παπποὺς ἦταν ἢ μάλλον ἔγινε κομμουνιστής ἀκολουθώντας τὸν Βελουχιώτη. Ὁ ἄλλος ἦταν ἱερεύς. Εὐτυχῶς, ἔλαβα θρησκευτικὴν καὶ ἐθνικὴν παιδείαν καὶ ἀπὸ τὸ σπίτι μου καὶ ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον (δάσκαλοι καὶ δασκάλες παλαιᾶς κοπῆς γὰρ) καὶ ἀπὸ τὸ κατηχητικὸν σχολεῖον, ἀλλὰ ὄχι τόσο ἀπὸ τὸ Γυμνάσιον καὶ τὸν Λύκειον. Δηλώνω πρώην ἀριστερός, καὶ ὄχι νῦν ἀριστερός, διότι δὲν πιστεύω πλέον στὰ εὐρωπαϊκὰ ψευτοδίπολα «ἀριστερὸς-δεξιός» τῶν ψευτοεπαναστατῶν τῆς Φραγκιᾶς (τὰ κορόϊδα ἐπιτέλους ξύπνησαν). Σιχαίνομαι τὴν γελοίαν πολιτικὴν/πολιτειακὴν ὁρολογίαν τῆς Δύσεως μὲ τὶς χυδαῖες, κούφιες λέξεις ὅπως: republic (καὶ ὄχι democracy), μικροαστός, μεγαλοαστός, ἀστικὸν κράτος (σιγὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ ὑπεραστικὸν κράτος, τί εἶναι τὸ κράτος, ΚΤΕΛ;), σοσιαλδημοκρατία, φιλελεύθεροι, διαβουλεύσεις, ΜΚΟ, πάλη τῶν τάξεων, κεφάλαιο, περιφέρειες καὶ πάει λέγοντας. Αὐτοπροσδιορίζομαι ὡς «ἐθνικὸς» καὶ ὄχι ὡς «ἐθνικιστής», ἀλλὰ δυστυχῶς γιὰ νὰ μὲ κατανοήσῃ ὁ γύρω κόσμος θὰ πρέπει νὰ θυσιάσῳ τὴν ἀπέχθειά μου πρὸς τοὺς -ἰσμούς καὶ νὰ συστηθῷ ὡς ἐθνίκι ἢ ἐθνικιστὴς γιὰ τὴν οἰκονομίαν τῶν συζητήσεων (νὰ ἔχῃ μιὰν κάποιαν ἰδέαν γιὰ αὐτὰ ποὺ πρεσβεύω ὁ συνομιλιτής μου). Τὸ αὐτὸ συμβαίνει, ὅταν ἀναγκάζομαι νὰ μεταχειρίζομαι κι ἄλλους ὅρους τῆς πολιτικῆς ποὺ δυστυχῶς ἔχουν ἐπικρατήσει.

   Ἔχοντας ζήσει πολλὰ χρόνια στὸ ἐξωτερικόν, στὴν Δύσιν, ἐκεῖ κατενόησα γιατὶ οἱ κατὰ τ' ἄλλα συμπαθεῖς ἀπόγονοι τῶν σπηλαιοδιφῶν, δὲν ἔχουν παρὰ ἐλάχιστα κοινὰ σημεῖα μὲ μᾶς, βιολογικῆς ἴσως φύσεως. Ἡ Δύσις μὲ ἔκανε δυὸ φορὲς πιὸ Ἕλληνα, σὲ ἀντίθεσιν μὲ πολλοὺς ποὺ μετέτρεψε σὲ γραικύλους, γι' αὐτὸ τῆς ὀφείλω ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ. Παρότι ἤμουν ἀνέκαθεν ἀνένταχτος ἀριστερὸς στηρίζων τὰ μικρὰ (δυστυχῶς) κόμματα τῆς πατριωτικῆς ἀριστερᾶς, τὰ χρόνια πέρασαν βλέποντας τὰ μεγαλύτερα κόμματα τῆς ἀριστερᾶς νὰ ἀκολουθοῦν ἀπὸ σταθερῶς ἕως φανατικῶς μία ἀπαράδεκτην στάσιν στὰ ἐθνικὰ ζητήματα: τὸ σκοπιανό, τὸ λαθρομεταναστευτικόν, τὸ κυπριακὸν καὶ τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Τουρκιά.
   Μὴ ἀντέχοντας ἄλλο τὴν στάσιν τῆς ἀριστερᾶς στὰ παραπάνω ἐθνικὰ ζητήματα καθὼς καὶ σὲ αὐτὸ τῶν δανειακῶν συμβάσεων (μὲ ἀποκορύφωσιν τὴν καταστροφικὴν παραμονὴν τῆς χώρας στὸ € τὸ 2011), ἄρχισα νὰ μελετῷ συστηματικῶς τὶς θέσεις τῆς ΧΑ. Ὅταν σὲ ὁμιλίες του ὁ Μιχαλολιάκος δήλωνε «εἴμαστε ἀριστεροὶ σὲ οἰκονομικὰ ζητήματα (ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ κοινωνικῶς δικαίου) καὶ δεξιοὶ στὰ ἐθνικὰ» πῆρα τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ ἤθελα. Σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶχα ταύτισιν μὲ τὶς θέσεις τῆς ΧΑ κατὰ 60% σύμφωνα μὲ τὸ help me vote

   http://www.helpmevote.gr/

   Μὲ ἐνοχλοῦν πολλὰ πράγματα στὴν ΧΑ, ἀλλὰ μὲ τὸ ΕΠΑΜ, τὸ ΑΣΚΕ, τὸ ΑΚΕΠ, τὴν Κοινωνία, τὸν Σύνδεσμον Ἐθνικῆς Ἐνότητος καὶ τὴν Ἐλπίδος Πολιτεία δὲν ρίχνεις τὴν χούντα. Ἐδῶ χρειάζονται δραστικὰ μέσα, ἕνας Ἕλλην Πούτιν, ἕνας ἀρκετὰ ἀλήτης γιὰ νὰ τὰ βάλῃ μὲ τοὺς γκάνγκστερ καὶ τόσο δημοκράτης ἴσα-ἴσα γιὰ νὰ μὴν τὸν λένε δικτάτορα. Ὁ Μιχαλολιάκος δὲν εἶναι Πούτιν, ἀλλὰ εἶναι ἀρκετὰ εὐφυὴς καὶ ἀφουγκράζεται αὐτοὺς ποὺ ἀπὸ 0.29% τὸν πῆγαν στὸ 9.39% καὶ -πρῶτα ὁ Θεὸς- στὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς θὰ τὸν πᾶνε στὸ 14%.

   Delete
 11. Ἡ ὠς ἄνω ἐρώτησή μου εἶναι - αὐτό ποὺ ξεκινάει τὸ 1825 βγάζει τὸ 2015 ;

  ReplyDelete
 12. Άδωνις:"Δεν έχουμε όλοι 1,5 εκ. ευρώ στην τράπεζα κ.Παπαδημούλη"

  https://www.youtube.com/watch?v=DZ9arqzacx8

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...αλλα κανουμε φιλοτιμες προσπαθειες να αποκτησουμε" θα επρεπε να συμπληρωσει

   Delete
 13. Άγαπητοὶ Συνέλληνες καὶ Πανέλληνες, ἐλπιδοφόρο τὸ ἔτος 2015. Πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀγάπη τῆς πατρίδος σφηνωμένη στὴν καρδιά μας, νὰ ὑπηρετοῦμε τὸν συμπαντικὸ ἑλληνοκεντρισμό, μὲ συνεργασία καὶ ὁμόνοια ὅλων τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων, ἀπὸ τὸ ΚΚΕ μέχρι τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Παραθέτω ἐδῶ σημερινὸ σχόλιο ποὺ κατεχωρήθη στὸ ἄρθρο ἀρ.16 τοῦ μπλόγκ, 7ης Σεπτεμβρίου 2012, "Γιὰ μία ἐρωτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνικῆς γεωπολιτικῆς". Σωστὰ θέτει τὸ ζήτημα τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ, πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἰδοὺ τὸ σχόλιο αὐτό:

  ΔΥΣΠΟΝΤΙΟΣ, December 31, 2014 at 2:01 AM
  «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει», ἑὰν τὸ δόγμα αὐτὸ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοῦς Ἕλληνες καὶ μόνον! Ἀς εἴμεθα εἰλικρινεῖς. Αὐτὴ ἡ «συνεργασία» φαντάζει ἰδεατὴ καὶ παραμένει στὸ ἐπίπεδον τοῦ ἰδεατισμοῦ. Διότι οἱ ἄλλες φυλὲς τῆς περιοχῆς οὔτε ἔχουν, οὔτε πρόκειται νὰ ἀποκτήσουν τὴν κοσμοϊστορικὴν ἀντίληψιν ποὺ ἀπαιτείται γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν τέτοια ὁράματα. Ἀντιθέτως δέ, μισοῦν καὶ ἀπεχθάνονται τοὺς Ἕλληνες καὶ κάμουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς καταστρέψουν, διότι ἐκείνοι γνωρίζουν καλῶς, ὅτι εἴμεθα οἱ μόνοι νόμιμοι ἰδιοκτῆτες τῆς Αὐτοκρατορίας...

  ReplyDelete
 14. Υ.Γ. - Προσέθεσα τὸ σχόλιο αὐτὸ τοῦ Δυσποντίου στὶς παραπάνω εὐχές μου, γιὰ νὰ διαβασθῇ, ἐφ'ὅσον κατεχωρήθη σήμερα σὲ παλαιό, πρὸ διετίας, ἄρθρο μου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Δεν καταλαβα τι θελει ακριβως να πει, αλλα επειδη οπως ξερετε αν ακουω για αυτοκρατοριες αγριευω, τι εννοει οτι ειμαστε οι νομιμοι ιδιοκτητες της αυτοκρατοριας;
  Προσωπικα δεν θελω επ ουδενι να ειμαι νομιμος ιδιοκτητης των γυφτοσκοπιανων η των τουρκαλβανων. Να μου λειπουν τετοιες ιδιοκτησιες.
  Μου φτανουν και μου περισσευουν οι κωλοελληνες που με ταλαιπωρουν και δεν μπορω να συνεννοηθω, δεν θελω αλλους.
  Σε μια παρατηρηση του Κωνσταντη

  Νομίζω πὼς συνήθως ἡ ἔννοια τοῦ προδότη προηγεῖται τοῦ πατριώτη. Συνήθως οἱ πατριῶτες εἶναι αὐτοί ποὺ ψάχνουνε γιὰ προδότες προκειμένου νὰ νιώσουνε πατριῶτες.

  να πω οτι ο προδοτης και ο πατριωτης υπαρχουν και ειναι ιεροσυλια να μιλας αφηρημενα για την σουβλα που μπηξανε στον Διακο προτου τον ψησουνε σαν να ειναι απλως θεμα οπτικης αν διαφερει απο τον καθε Πηλιο Γουση που τα κονομησε για να πουλησει την πατριδα του.
  Υπαρχουν πατριωτες και οσοι κανουν τους πατριωτες, οπως και προδοτες που μπορει απλως η προπαγνδα της εποχης να τους παρουσιασε για προδοτες.
  Οποιος ομως εδωσε τα παντα για την πατριδα δεν μπορει να περιμενει απο οποιον την χρησιμοποιησε σαν μεσο πλουτισμου να παρει τον τιτλο του πατριωτη.
  Το να λεω δυο πατριωτικες φανφαρες δεν με κανει βεβαιως πατριωτη πριν αποδειξω οτι τις εννοω, ουτε το να θελω να πουλησω την πατριδα μου δεν με κανει προδοτη μεχρι να βρω αγοραστη. Ειμαστε πολυ μικροι (και ελπιζω οι καταστασεις να μην μας αναγκασουν να μεγαλωσουμε) για να γινουμε το ενα η το αλλο.
  Προς το παρον το μονο που μπορουμε να κανουμε ειναι να προσεχουμε ποιους χειροκροταμε.

  Στην Ελλαδα σε δεκα λεπτα αλλαζει ο χρονος.
  Καλη χρονια σε ολους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ ψυχική πραγματικότητα ὑπάρχει ὅσο καὶ ἡ ἐξωτερική. Ἄλλο τὸ σούβλισμα καὶ ἄλλο ὁ φόβος τοῦ σουβλίσματος. Ἠ λέξη αὐτοκρατορία μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ώς μεταφορά γιὰ τὴν πραγματικότητα, π.χ. βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ προδότης μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει ὠς μεταφορά τοῦ φόβου νὰ χάσει κανεὶς τὴν πίστη του. Ὁ Γούσιας πρόδωσε ἐνῷ ὁ Διάκος ὄχι κι ἐνῷ θὰ τὸν σουβλίζανε - ἐγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός καὶ θὰ πεθάνω. Ἣ ἔννοια τοῦ προδότη μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει σὰν μπαμπούλας γιὰ νὰ μείνει κανείς στὸ κοπάδι. Ὁ μπαμπούλας λέει, ἄν πάψεις νὰ εἶσαι Ἕλληνας, θὰ χάσεις τὴν αὐτοκρατορία - τὸ σούβλισμα εἶναι ἡ άπώλεια τῆς Αύτοκρατορίας. Χρόνια πολλά.

   Delete
 16. Τό ξαναβάζω γιατί μπορεῖ νά μήν ἔγινε ἀντιληπτόν ὅτι πρόκειται περί συνδέσμου

  ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ( ἀπόσπασμα)

  ReplyDelete