Sep 28, 2013

65 - Ἀπεδείχθη ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν στηρίζει τὸ Κεφάλαιο

65 - Ἀπεδείχθη ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν στηρίζει τὸ Κεφάλαιο

Ἡ βίαη ἐπέμβαση τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς δράσεως τοῦ κόμματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀποδεικνύει νομίζω ξεκάθαρα ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ ἀλλὰ καὶ τῶν σοσιαλδημοκρατικῶν κομμάτων, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνόδου τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία τὸ 1933, ὅτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἰδεολογία ποὺ κατεσκευάσθη γιὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὸ Κεφάλαιο ὅταν αὐτὸ κινδυνεύει ἀπὸ κοινωνικὴ ἀναταραχή, τῶν κομμουνιστῶν ἤ μή, εἶναι τελείως λανθασμένη. Ὁ φασισμός, ὑπὸ τὴν ἰταλική, γερμανικὴ ἤ τριτοκοσμική του μορφὴ εἶναι, στὸν ἴδιο βαθμὸ μὲ τὸν κομμουνισμό, ἀντισυστημικὴ ἰδεολογία καὶ ἡ ἀθεράπευτη ἐχθρότητα φασισμοῦ κατὰ κομμουνισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ κατὰ φασισμοῦ, διαιρεῖ τὴν ἀντικαπιταλιστικὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν καθιστᾷ ἀναποτελεσματική. Μόνον ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς συμμαχίας φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ καπιταλισμοῦ, τὸν ὁποῖον ἀπὸ δεκάδες χρόνια ὑποστηρίζω σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ὡς πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ, δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἀποτελεσματικός. Οὔτε ὁ φασισμὸς οὔτε ὁ κομμουνισμὸς, ἀποδεδειγμένα, ἔχουν ὡς κύριο στόχο τὸ χρηματικὸ κέρδος. Ἀντιθέτως μόνον ὁ καπιταλισμὸς κινεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ χρῆμα, ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἐγκληματίες κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Συνεπῶς ἡ καπιταλιστικὴ δημοκρατία εἶναι ἡ μόνη ἡ ὁποία δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ ἐγκληματικὴ κοινωνία κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου.

Ἐλπίζω ἡ βίαιη ἀντίδραση τοῦ δωσιλογικοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τῶν ἀνταρτῶν ποὺ ἀποδεδειγμένα πλέον δὲν εἶναι ἐλεύθερο νὰ κινηθῇ ἀπὸ μόνο του, ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε μὲ τὶς κατοχικὲς κυβερνήσεις τοῦ 1941-1944 καὶ ποὺ ἔδρασε κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὴν ἐντολὴ καὶ τὴν καθοδήγηση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπως αὐτὸ εἶχε γίνει τὸ 2002, μὲ τὴν προβοκάτσια, τὴν σύλληψη καὶ τὴν διάλυση τῆς ἀναρχικῆς ἀντισυστημικῆς ὀργανώσεως τῆς 17Ν, θὰ ἀφυπνίσῃ ὅλους τοὺς ἀντιστασιακοὺς τῆς χώρας φασιστὲς καὶ κομμουνιστές, ὥστε αὐτοὶ νὰ πάψουν νὰ ἀλληλοϋβρίζονται καὶ νὰ ἑνωθοῦν κατὰ τοῦ κοινοῦ λαϊκοῦ καὶ ταξικοῦ ἐχθροῦ. Διαφορετικά, ὁ καπιταλισμὸς θὰ διαιωνίζῃ τὴν ἐξουσία του γιὰ πολὺν καιρὸ ἀκόμη εἰς βάρος τοῦ μοναδικοῦ ὁράματος ποὺ πρέπει νὰ ἐμπνέῃ τὸν κάθε Ἕλληνα καὶ ἑλληνολάτρη ἀπανταχοῦ τῆς γῆς: Τὴν συμπαντικὴ παρουσία τοῦ θριαμβεύοντος ἑλληνικοῦ πνεύματος μὲ μοναδικὸ ὅπλο τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 28 Σεπτεμβρίου 2013

7 comments:

 1. Κύριε Κιτσίκη νομίζω η Χρυσή Αυγή είναι μία συμμορία, και το ίδιο νομίζει η δικαιοσύνη και ο ελληνικός λαός πλέον, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις.
  Δε νομίζω ότι έχει καμία ουσία, νόημα ή σημασία ούτε για έναν ακαδημαικό ή για έναν ιστορικό ακόμα, πλέον ούτε και για έναν άνθρωπο να τοποθετείται με οποιοδήποτε τρόπο υπέρ της, ούτε καν ιδεολογικά. Πέρασε το 1950 και το 2013 που ζούμε ίσως έχει ουσία να ασχοληθούμε διαφορετικά με το θέμα διάσωσης του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού.
  Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.

  ReplyDelete
 2. Ὁ Κιτσίκης ὡς ἀνεξάρτητος ἀκαδημαϊκὸς δὲν ἀπευθύνεται στὸ σήμερα. Γράφει γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες του σὲ διακόσια χρόνια. Ἄν γίνεται νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἔχει ἄδικο, φυσικὰ καὶ νὰ τὸ κάνετε. Ἐδῶ θὰ συμπεριλάβω τὶς διαπιστώσεις ἑνὸς ἐξαίρετου ἀριστεροῦ δημοσιογράφου, τοῦ Γιώργου Δελαστίκ, στὸ Ἔθνος τῆς 24η Σεπτεμβρίου 2013: "Μᾶς ἔκανε πολὺ μεγάλη ἐντύπωση ὁ τρόπος ποὺ κινήθηκε ὁ δολοφόνος. Διέπραξε ἐν ψυχρῷ τὸν φόνο στὸ κέντρο τῆς Ἀμφιάλης, μὲ δεκάδες αὐτόπτες μάρτυρες, χωρὶς νὰ προσπαθήσῃ ἔστω καὶ μὲ ἕνα κράνος μοτοσικλετιστῆ νὰ καλύψῃ κάπως τὸ πρόσωπό του. Δὲν προσπάθησε κἄν νὰ διαφύγῃ. Ἄφησε ἐπὶ τόπου τὸ μαχαίρι τῆς δολοφονίας μὲ τὰ δακτυλικά του ἀποτυπώματα. Ὅλα αὐτὰ ἐνῷ ἦταν πασίγνωστος στὴν Ἀμφιάλη καὶ ἐπίσης πασίγνωστη ἡ πολιτική του ταυτότητα. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ὑποδηλώνει ἄνθρωπο ποὺ δολοφονεῖ γιὰ νὰ συλληφθῇ, νὰ καταδικασθῇ μὲ ἰσόβια καὶ νὰ μπῇ φυλακὴ γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἔχει πλήρη ἐπίγνωση ὅτι ἡ δολοφονία θὰ ἀποδοθῇ καὶ στὸν πολιτικό του χῶρο, τὴν Χρυσῆ Αὐγή...Δὲν εἶναι ἁπλῶς έξοργιστικὲς οἱ θέσεις Σαμαρᾶ-Βενιζέλου. Τὸ σοβαρώτερο εἶναι ὅτι πυκνώνουν τὶς ἀναπόδεικτες...ἀμφιβολίες γιὰ κατὰ πόσο ὁ δολοφόνος ἔδρασε ὅντως πρωτοβουλιακὰ ἤ ἄν σκότωσε ἐκτελῶντας ἐντολὲς κάποιων ἀγνώστων σὲ ἐμᾶς κέντρων, διαφορετικῶν πάντως ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Δε νομίζω ότι έχει νόημα ποιος έχει δίκιο ή άδικο σε μία δολοφονία, δε με βλέπω ως δικαστή. Βλέπω έναν άνθρωπο που χωρίς λόγο σκοτώθηκε από κάποιον που ήξερε να σκοτώνει, άρα εκτελεστή, χωρίς να είναι εν βρασμώ, απλά ήρθε στο σημείο να σκοτώσει.
  Το γεγονός το βλέπω αφορμή μαζί με την ανακοίνωση των εφέδρων, να συλλάβουν την ηγεσία. Δε μπορώ να δω δίκιο ή άδικο. Έχετε δίκιο, είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε. Επίσης καταλαβαίνω το θεωρητικό σας σκέλος για τα όλα, αλλά δε μπορώ να δεχτώ ως πολίτης ότι αυτά τα πράγματα κάνουν καλό σε κάποιους, ούτε σε αυτούς που τα κάνουν, ούτε σε αυτούς για τους οποίους υποτίθεται τα κάνουν.

  ReplyDelete
 4. Στό ἴδιο πνεῦμα καί ἐγώ θα ἀπευθύνω τό σχόλιό μου ὄχι σέ ἀναγνῶστες τοῦ σήμερα ἀλλά τοῦ 2513, δηλαδή 500 χρόνια μετά, ἄρα εἶμαι ὁ πιό ἀνεξάρτητος ἀπ’ ὅλους μέχρι τώρα…( ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γράφω ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό μου...)

  Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν ὑποστηρίζει τὸ κεφάλαιο ; Πόθεν τεκμαίρεται αὐτό; Ἀπὸ τὴν βίαιη σύλληψη( ε ὄχι καί βίαιη, ἀπό τήν ἄλλη ξέρετε καμιά σύλληψη νά γίνεται μέ τό γάντι ;) τῶν μελῶν της μὲ ἐντολὴ ἔσωθεν ἢ ἔξωθεν; Δηλαδὴ ἂν ἡ τρόϊκα , ἡ ΕΕ, τὸ ΔΝΤ ἔδιναν ἐντολὴ νὰ συλληφθοῦν βιαίως , νὰ δικασθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν 5 ἢ 6 λαμόγια πολιτικοί, αὐτόματα αὐτοὶ οἱ Τσοχατζόπουλοι θὰ μετετρέποντο σὲ ἐχθρούς τοῦ κεφαλαίου;

  Τὸ διαδίκτυο βοᾶ γιὰ τὶς σχέσεις ἐφοπλιστικοῦ κεφαλαίου μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Λαγὸς καὶ Παναγιώταρος μιλᾶνε γιὰ τοὺς ἐφοπλιστές μας καὶ γλαρώνει τὸ μάτι τους. Εἶναι κῶλος καὶ βρακί.

  Τὸ ἄρθρο τοῦ Δελαστὶκ δὲν δημοσιεύθηκε ποτέ στὸ Ἔθνος, ἀλλὰ στὴν ἰστοσελίδα ΠΡΙΝ. Καί ὄχι στίς 24 ἀλλά στίς 22 Σεπτεμβρίου.
  Ὁ – πράγματι ἐξαιρετικὸς – Δελαστὶκ πλὴν τοῦ πρώτου ἔγραψε ἕνα ἀκόμα ἄρθρο. Παραθέτω καὶ τὰ 2 γιὰ νὰ ἔχουμε πληρέστερη εἰκόνα. Τό δεύτερο εἶναι συνέχεια τοῦ πρώτου...
  http://prin.gr/?p=1904 ( 22/9/2013)
  http://prin.gr/?p=1990 ( 26/9/2013)
  Πέραν τοῦ ὅτι ἡ ἐκδοχή του δὲν εἶναι ἡ μόνη λογική , ( παρουσίασα ἐν τάχει μία διαφορετικὴ σὲ προηγούμενη ἀνάρτηση ), ἀπὸ μία ξεκάρφωτη παράγραφο, πιθανὸν ὁ ἀναγνώστης, τωρινὸς ἢ μελλοντικός, νὰ ὁδηγηθῆ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ὀργάνωση τῶν Κλούβιων Αὐγῶν εἶναι ἀντισυστημική καὶ ἀντικαπιταλιστική. Καμιὰ σχέση μὲ τὶς θέσεις Δελαστὶκ …

  Ξένα κέντρα ὅπλισαν τό χέρι τοῦ Ρουπακιᾶ; Μπορεῖ… Πῶς ἀποκλείεται ἡ σύνδεση τοῦ κόμματος του μέ τά ἴδια ξένα κέντρα; Προϊὸν τῶν εὐρωπαϊκῶν ξένων κέντρων καί μυστικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἰδεολογία, ὁ μεγαλοϊδεατισμός, τὸ λεγόμενο « γλωσσικό». Εἶναι ἤ δέν εἶναι προϊὸν ξένων κέντρων τὸ ἑλληνικὸν κράτος καὶ παραμένει ἐδῶ καί 200 χρόνια; Αὐτὰ ὅλα ἡ «ἀντισυστημικὴ» Χρυσῆ Αὐγὴ τὰ κάνει γαργάρα καί ἀναπαράγει τήν δυτικόφερτη ἱστορία. Πιόνια τῶν ξένων κέντρων εἶναι ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κόμματα, πλὴν τοῦ ΚΚΕ ( ἀπὸ τὸ 1989 ). Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ , ἐπὶ πλέον, εἶναι κόμμα παρακλάδι τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας. Πρώην μέλη της ἔχουν μιλήσει ἀνοιχτά γιά χαφιεδισμό. Μπλιάχχχ…

  ReplyDelete
 5. (συνέχεια...)

  1) Ἄν οἱ ἐκλεγμένοι πολιτικοί εἶναι δωσίλογοι τότε δωσίλογος εἶναι ὁ λαός… 2) Ἄν εἶναι ἡ σημερινή κυβέρνηση, τότε εἶναι καί ἡ κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ. Διαφωνῶ καί στά δύο, ὑποστηρίζω τά παρακάτω:

  Δωσιλογισμὸς εἶναι ἡ «ἐθνικὴ» ἰδεολογία.
  Δωσιλογισμὸς εἶναι ὁ εὐρωλιγουρισμός, δωσιλογισμὸς εἶναι καὶ τὸ Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια.
  Δωσιλογισμὸς εἶναι ὁ εὐρωμονόδρομος, δωσιλογισμὸς εἶναι καὶ τὸ Ἑλλάς, Ἑλλήνων, Χριστιανῶν.
  Δωσιλογισμὸς εἶναι ὁ ἑλλαδικός ἐθνικισμός. Δωσίλογος εἶναι ὅποιος ἐπενδύει στὴν πνευματικὴ καθυστέρηση, ὅπως ἡ Χρυσῆ Αὐγή.
  Δωσιλογισμός εἶναι τό ΕΓΕΡΘΗΤΟΥ!!!
  Δωσιλογία εἶναι ὁ χρυσαυγιτισμὸς μὲ πολιτικὰ ( αὐτὸ πάει στὸ 99% τῶν ΜΜΕ ποὺ φούσκωσαν τὴν Χρυσῆ Αὐγή). Ἀντιστασιακὸ εἶναι τὸ ΚΚΕ.

  Δέν εἶχα πρόθεση νά τό κάνω ἀλλά, μιά καί ἀναφέρθηκαν οἱ κατοχικές κυβερνήσεις 1941-44, ὁ μελλοντικός ἀναγνώστης θά ἐπιβεβαιώσῃ ὅτι οἱ θαυμαστὲς τῶν Τσιρονίκων , Πούλων καὶ Γιοσμάδων δὲν κολᾶνε μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ Μπελογιάννη, τοῦ Σουκατζίδη καὶ τῶν νεκρῶν τῆς Καισαριανῆς. Εἶναι θέμα ἀναστήματος ( ψυχικοῦ, πνευματικοῦ ) καὶ ἀξιοπρέπειας. Αὐτοὶ πού σήμερα σὰν πυρηνάρχες τῆς συμφορᾶς κρατᾶνε τὰ γερμανικὰ περίστροφα, σὰν αὐτὰ πού εἶχαν οἱ ὑπασπιστὲς τῶν ναζὶ κουκουλοφόροι μπαμπάδες τους, δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν μαζὶ μέ τὰ παιδιὰ αὐτῶν πού στάθηκαν ὁλόρθοι οἰκειοθελῶς μπροστὰ στὸ ἀπόσπασμα. Ἀδερφές καί παλληκάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια!!!

  Ἐξαρθρώθηκε τὸ ἀντισυστημικὸ κόμμα; Οὐδεμία ἀνησυχία γιὰ τὸν λαὸ τῶν γραικύλων. Ὅποιος φωνάξει δυνατώτερα ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ !!! θὰ πάρει τὴν θέση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν καρδιὰ τοῦ πλήθους. Θά βοηθήσουν καί τά ΜΜΕ, ὅπως ὅταν χάϊδευαν τούς ἀγανακτησμένους, ὅπως ἔκαναν ἀπό τόν Μάϊο τοῦ 2012 μέχρι προχθές…

  Οἱ χρυσαυγῖτες ὡς ἀντιστασιακοί καί ἀντάρτες; Ἔλεος!!! Ὅσο καὶ νὰ ρίχνεις ζάχαρη στὰ σκατά, δὲν φτιάχνεις κουραμπιέδες.

  ReplyDelete
 6. Μοῦ ἀρέσει τὸ φουριόζικο στὺλ τοῦ Ζαρατούστρα. Ἡ θέση μου ὡς πρὸς τὸν φασισμὸ ποὺ διδάσκω ἐδῶ καὶ μισὸ αἰῶνα περίπου στὰ πανεπιστημία τῆς Δύσεως, εὑρίσκεται λεπτομερῶς καταγραμμένη στὸ βιβλίο μου τοῦ 1990, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία" (Νέα ἔκδοση τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 1998).
  Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς τοῦ Χίτλερ, συνεπῶς καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὰ παρακάτω βασικὰ χαρακτηριστικά:
  1 - Σατανισμός. Οἱ σατανιστὲς κάνουν μαῦρες λειτουργίες καλῶντας τὸ πνεῦμα τοῦ Χίτλερ.
  2 - Ἀντιχριστιανικὸς μυστικισμὸς καὶ παγανισμός, ἀρχαιολατρία.
  3 - Σπαρτιατισμός. Τιμὴ ἀντί τῆς ἀγάπης. Θεοποίηση τῆς βίας ὡς λυτρωτικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ πόλεμος ὄχι ὡς μέσον ἀλλὰ ὡς αὐτοσκοπὸς γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνθρώπου.
  Τὸ πολιτικὸ ἔγκλημα εἶνα ἀναπόφευκτα συνυφασμένο καὶ μὲ τὶς τρεῖς ἰδεολογίες: τὸν φιλελευθερισμό, τὸν φασισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμὸ ἀλλὰ ἐὰν τὸ διακρίνουμε ἀπὸ τὸ ἔγκλημα κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου βασισμένου στὴν ἀπόκτηση χρημάτων μὲ οἱονδήποτε τρόπο ὡς μοναδικὸ ὅραμα τῆς ζωῆς, μόνον ὁ φιλελευθερισμὸς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὅτι βασίζεται στὸ ἔγκλημα κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς ἐμπλέκονται ὑποχρεωτικὰ μόνον στὸ πολιτικὸ ἔγκλημα ἐφόσον κύριος στόχος τους δὲν εἶναι ἡ ἀπόκτηση χρημάτων.
  Οἱ σχέσεις ἐφοπλιστῶν μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ποὺ θυμίζει παρόμοιες σχέσεις τῶν ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν μὲ τὴν χούντα τῆς 21ης Ἀπριλίου, εἶναι γεγονὸς καὶ εἶναι τοῦ εἴδους τῶν σχέσεων τοῦ Χίτλερ μὲ τὸν Κρούπ. Στὸν φασισμὸ ὅμως ἡ πολιτικὴ ἐξουσία κατευθύνει καὶ χρησιμοποιεῖ τοὺς καπιταλιστὲς ἐνῷ στὸν φιλελευθερισμὸ ἡ οἰκονομικὴ ἐξουσία δεσπόζει ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ.
  Ὁ Χίτλερ δὲν ἠθέλησε νὰ πλουτίσῃ καὶ τελικὰ ηὐτοκτόνησε. Δὲν βλέπω τὸν Βαγγέλη Βενιζέλο νὰ αὐτοκτονῇ. Ὁ πρῶτος εἶχε, σατανικὴ μέν, ἰδεολογία, ὁ δεύτερος πιστεύει στὸ χρῆμα καὶ μόνο. Ὁ πρῶτος εἶναι ἰδεολόγος, ὁ δεύτερος καιροσκόπος.
  Ἡ δίωξη κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀποπροσανατολίζει τὸν λαὸ καὶ ἐντάσσεται στὴν θεωρία τῶν δύο ἄκρων , παρουσιάζοντας τὸ φιλελεύθερο δωσιλογικὸ καθεστὼς ὡς νόμιμο. Ἔπεται ἡ δίωξη τοῦ κομμουνισμοῦ.
  Ἀναμφιβόλως τὸ μέλλον ἀνήκει στὸν μαρξισμὸ λενινισμὸ τὸν ὁποῖον ὑποστηρίζω μὲ ὅλη μου τὴν θέρμη. Ἐπιθυμῶ ὅμως τὸ ΚΚΕ νὰ βάλῃ σὲ πράξη τὴν συνθηματολογία του, ἀνυπακοῆς, ῥήξεως καὶ ἀνατροπῆς μὲ χρήση ἐρυθροφρουρῶν κατὰ τὸ λενινιστικὸ πρότυπο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Φυσικὰ καὶ ἀποπροσανατολίζεται ὁ κόσμος ἔτσι ὅπως ἔγινε καὶ παρουσιάζεται ἡ σύλληψη τῶν χρυσαυγιτῶν. Ἀποπροσανατολισμὸ ὅμως δημιουργοῦσαν καὶ οἱ ἴδιοι μὲ τὴν ἕως τώρα ἀνοδική παρουσία τους, ξεπλένοντας ἕνα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα πού τούς χρησιμοποιοῦσε ὡς φόβητρο. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ κομπάρσου εἴτε βρίσκεται σὲ ἄνοδο εἴτε σὲ πτώση. Νὰ συνεισφέρει στήν ὕπνωση ἑνός λαοῦ πού ψοφᾶ γιὰ παραμύθι …

  Ἴσως σὲ κάποιες περιόδους τοῦ φασισμοῦ τὸ κράτος νὰ ἐλέγχει τὸ κεφάλαιο. Δὲν ξέρω ἂν αὐτὸ γίνεται νὰ διαρκέσει. Ἐγὼ ἄλλο ρώτησα. Ἄν θεωρηθῇ δεδομένο ὅτι οἱ συλλήψεις ἔγιναν κατ’ ἐντολήν – γιά μένα δεν εἶναι ἀπαραίτητο κάτι τέτοιο – τότε πῶς τεκμαίρεται ἀπὸ τὶς συλλήψεις ὁ ἀρχικὸς ἰσχυρισμός, ὅτι δηλαδὴ ἀπεδεἰχθη ὅτι ἡ ΧΑ δὲν ὑποστηρίζει τὸ κεφάλαιο. Καὶ ἀντιπαρέβαλλα τὴν περίπτωση ἐξάρθρωσης μίας συμμορίας Τσοχατζόπουλων κατ’ ἐντολὴν τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου….

  Ὁ Χίτλερ ἦταν ἰδεολόγος. Καὶ λοιπόν; Δεκάρα δὲν δίνω ἂν δὲν κρίνω τὸ περιεχόμενο τῆς ἰδεολογίας. Ἰδεολόγος εἶναι καὶ ὁ περιπτερὰς τῆς γειτονιᾶς μου πού πιστεύει στὸν Ὀλυμπιακὸ καὶ στὸν ὑπέροχό του κόσμο ( βρὲ μανία μὲ τὴν ὑπεροχὴ ὅλες οἱ μάζες τῶν καθυστερημένων…). Εἶχαν καὶ οἱ γάβροι Führerprinzip τὸν Κόκκαλη, τώρα τὸν ἀντικατέστησε ὁ Μαρινάκης. Κρεμόντουσαν ἀπό τά χείλια τῆς προεδράρας…Ἔχουν καὶ τὸν Κασιδιάρη τους, τὸν ἀρχηγὸ τῆς θύρας 7. Ἂν ὁ Βενιζέλος δὲν εἶναι ἰδεολόγος ἀλλὰ καιροσκόπος τοῦ φιλελευθερισμοῦ ( δέν εἶμαι σίγουρος ὅτι δέν προτιμᾷ την ἐξουσία ἀντί τοῦ χρήματος), αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἰδεολόγοι τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὅπως ὑπάρχουν καὶ καιροσκόποι τοῦ φασισμοῦ. Ὁ ἰδεολόγος τοῦ φιλελευθερισμοῦ δὲν ἔχει , πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον, κάποιο λόγο νὰ αὐτοκτονήσει ὅπως δὲν εἶχε καὶ ὁ Χίτλερ στὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς του. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Χίτλερ νὰ αὐτοκτονήσει μάλιστα δείχνει ἐγκατάλειψη τῆς ἰδεολογίας του καὶ δειλία. Ἀνάλογη δέν εἶναι και ἡ αὐτοκτονία τοῦ χρεωκοπημένου ἐπιχειρηματία; Ἂς τὸν χαίρονται τὸν Βενιζέλο ἡ νεολαία ΠΑΣΟΚ, ὅπως καὶ τόν δειλό Χίτλερ τὰ χρυσὰ αὐγὰ.

  Νά μία διαφορὰ μεταξύ τοῦ φασίστα καὶ τοῦ κομμουνιστῆ. Ὁ κομμουνιστὴς πεθαίνει ὄρθιος μπροστὰ στὸ ἀπόσπασμα, ὁ φασίστας ἂν δὲν μετατραπεῖ σὲ λακὲ αὐτοκτονεῖ ἀπὸ δειλία. Γιατί ἂν οἱ ρόμπες τοῦ ἀντιμνημονίου πού συνελήφθησαν τὸ Σάββατο ἀντιμετώπιζαν ἄμεσα τὸν κίνδυνο θανατικῆς ποινῆς, ἱπποκόμοι τοῦ Βενιζέλου θὰ εἶχαν γίνει ( ὅπως καὶ ὁ Μπένυ στὴν ἀντίστροφη περίπτωση). Πρός τό παρόν τά περιμένουμε νά βγοῦνε σιγά σιγά ἀπό τό αὐγό τους καί νά ἀρχίσουν σιγά σιγά νά "κελαϊδάνε"...Καί οἱ μέσα καί οἱ ἔξω...Οἱ παλληκαρισμοί καί οἱ φτυσιές μόλις βγῆκαν ἀπό τήν ΓΑΔΑ δέν ἀρκοῦν γιά νά κρατήσουν ψηλά τό ἠθικό τῶν χεσμένων ἐθνικιστῶν.

  Ἂν μπορεῖτε νὰ διαθέσετε κάποια στιγμὴ χρόνο μὲ ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη σας σὰν καθηγητῆ πάνω σὲ δύο συγκεκριμένα κείμενα τοῦ Γεράσιμου Κακλαμάνη , ὅπου παρουσιάζει κάποιες σκέψεις γιά τὸν φασισμὸ καὶ τόν ναζισμό.

  http://katotokerdos.blogspot.gr/2012/03/blog-post_28.html#part10

  http://katotokerdos.blogspot.gr/2013/05/blog-post_8096.html#part1

  ReplyDelete