Sep 19, 2013

62 - Τὰ δύο ἄκρα καὶ ἡ ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ

62 - Τὰ δύο ἄκρα καὶ ἡ ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ

Ἐνῷ τὸ μεῖζον θέμα γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ δὲν εἶναι οὔτε ὁ κοινοβουλευτισμός, οὔτε οἱ μισθοί, οὔτε ἡ οἰκονομία, οὔτε κἄν ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλὰ νὰ συσπειρωθοῦμε ὅλοι γιὰ νὰ προτείνουμε καὶ νὰ ἐπιτύχουμε στὰ διεθνῇ φόρα, στὶς διεθνεῖς ὀργανώσεις, στὴν ΕΕ καὶ στὸν κόσμο νὰ υἱοθετηθῆ ὡς παγκοσμία γλῶσσα ἡ ἑλληνική, ἐφ’ὅσον οὐδεὶς ἐπὶ τοῦ πλανήτου ἀμφισβητεῖ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πόλιτισμὸς εἶναι ἐμπνευστὴς τῶν πάντων, ἀσχολούμεθα μὲ τὸ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου θέμα τῆς βίας.

Μεταξὺ 1975-1980, οἱ τουρκικὲς πόλεις ἦσαν γεμάτες μὲ καθημερινὲς ἐκφράσεις βίας τῶν δύο ἄκρων, συμπεριλαμβανομένων καὶ δολοφονιῶν. Ὅταν ἐρωτοῦσα γιατὶ δὲν ἐπενέβαινε ὁ στρατὸς γιὰ νὰ βάλῃ τέλος στὸ χάος, ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι ἔπρεπε νὰ πολλαπλασιασθοῦν ἀκόμη οἱ συγκρούσεις, γιὰ νὰ σαπίσῃ σὲ τέτοιο βαθμὸ ἡ κατάσταση ὥστε ὅταν θὰ ἐπενέβαινε ὁ στρατὸς ὁ κόσμος ὅλος νὰ ἐδέχετο ὡς λύτρωση τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε τὸ 1980 μὲ τὸ πραξικόπημα τοῦ στρατηγοῦ Ἐβρέν, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπηγόρευσε ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὄχι μόνον τὰ δύο ἄκρα.

Κινδυνεύει λοιπὸν ὁ Σαμαρᾶς νὰ εὑρεθῆ, κατόπιν ἐπεμβάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, στὸ ἴδιο κελλὶ μὲ τὸν Μιχαλολιάκο, τὸν Κουτσούμπα, τὸν Τσίπρα, τὸν Καμμένο καὶ τὸν Βενιζέλο. Ὁμόνοια, θὰ εἰπῇ ὁ στρατός. Τώρα ἄς ὁδεύσωμε γιὰ τὴν ἐξακτίνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Στὸν ΙΘ΄αἰῶνα τὰ ἐγχώρια καὶ διεθνῆ κατεστημένα δὲν ἦσαν άκόμη ἔμπειρα μὲ τὴν χρήση τοῦ ὅπλου τῆς προβοκάτσιας. Σήμερα, ἡ προβοκάτσια εἶναι παντοῦ:μέσα καὶ ἔξω. Οἱ κουκουλοφόροι χωρὶς κουκούλες εὑρίσκονται ἀνάμεσά μας. Γι’αὐτὸ καὶ τὸ ΚΚΕ εἶναι τὸ μόνο κόμμα ποὺ ἐπιτυγχάνει στὶς διαδηλώσεις καὶ στὴν δουλειά του νὰ περιφρουρῇ ἀποτελεσματικὰ τὸ σῶμα του γιὰ νὰ μὴν εἰσχωροῦν οἱ προβοκάτορες. Τὸ 1963, στὴν Θεσσαλονίκη ἔγινε ἡ προβοκάτσια  μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Λαμπράκη ὅπου ἐκατηγορήθη ἀδίκως ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς. Τὸ 2013, ἔγινε ἡ προβοκάτσια στὴν Συρία, μὲ χρήση χημικῶν ὅπλων καὶ έκατηγορήθη ἀδίκως τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσσαντ. Χωρὶς νὰ γνωρίζουμε ἀκόμη τί ἔγινε μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα στὸ Κερατσίνι, λογικὰ δὲν γίνεται ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ τὴν ἔπραξε (ἄν καὶ ὁ δολοφόνος ἦταν χρυσαυγίτης), τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει γνωστὸ σχέδιο ἀπὸ καιρὸ νὰ ἀπαγορευθῆ αὐτὸ τὸ κόμμα, ὡς προάγγελο γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀκροαριστερισμοῦ, βάσει τῆς θεωρίας τῶν δύο ἄκρων. Γιατί ὁ Ἄσσαντ νὰ ἐχρησιμοποίησε τὰ χημικά ὅπλα ποὺ κατέχει ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ ἐκέρδιζε τὸν πόλεμο καὶ ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἐπιθεωρητὲς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ηὑρίσκοντο ἐπὶ συριακοῦ ἐδάφους, μερικὰ μόνον χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν ῥήψη τῶν χημικῶν; Γιατί ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν βία ποὺ κατέχει γιὰ νὰ πράξῃ δολοφονία, τὴν στιγμὴ ποὺ γνωρίζει κάλλιστα ὅτι ὑπάρχει σχέδιο ἀπαγορεύσεώς της καὶ ὅτι οἱ ἀντιπαλοί της ψάχνουν γιὰ δικαιολογία γιὰ νὰ τὴν βγάλουν ἐκτὸς νόμου;
           
Ἡ προβοκάτσια τῶν ἀνοιξιάτικων καὶ ἀραβικῶν ἐξεγέρσεων, τῶν ἐπεμβάσεων στὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύη καὶ τὴν Συρία ὅπως καὶ τῆς δολοφονίας Λαμπράκη στὸ ἐσωτερικό, πρέπει νὰ προβληματίσουν τὰ κόμματα ὥστε νὰ μὴν εὑρεθοῦν ἕνα πρωὶ ἀπαγορευμένα ὅλα καὶ στὸν Κορυδαλλό.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Σεπτεμβρίου 2013

1 comment:

 1. Κατά τήν γνώμη μου ἡ πρώτη παράγραφος, νά δημοσιεύεται τήν ἡμέρα τῆς κηδείας τοῦ δολοφονηθέντος εἶναι τουλάχιστον ἄκομψο.

  Καί στό ἱστολόγιό μου , καί σέ σχόλια ἐδῶ, ἔχω πολλές φορές ἐκφράσει καί ἀναλύσει τήν ἄποψη ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγή ἀποτελεῖ τόν κατ' ἐξοχήν συστημικό κρίκο τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

  Μέλη της ἤ συμπαθοῦντες συμμετέχουν σέ ἐγκληματικές ἐνέργειες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου ( ὁπλοκατοχή Φεβρουάριος 2012 Χαϊδάρι, ὁπλοκατοχή Μάϊος 2013 Βόλος, ξυλοδαρμός κοπέλλας μέχρι θανάτου Νέα Μάκρη Ἀπρίλιος 2013, Ἰανουάριος 2013 δολοφονία πακιστανοῦ στά Πετράλωνα). Πρίν τήν δολοφονία τοῦ Φύσσα, δολοφονική ἐπίθεση ἐναντίον μελῶν τοῦ ΚΚΕ στό Πέραμα... Τραμπουκισμοί στόν Μελιγαλᾶ…Καί ἕνα φοβερό σπρώξιμο ἀπό ὁλόκληρα κανάλια: ΕΞΤΡΑ3 - ἡ περίπτωση τοῦ ΕΞΤΡΑ3 σηκώνει χοντρές μηνύσεις γιά ἐξαπάτηση κοινοῦ - , σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τόν ΣΚΑΪ ( ὁ δολοφόνος παρουσιάζεται ὡς βιοπαλαιστής…). Καί ἀπό τούς ὑπολοίπους ἀντί νά προβάλλεται ἡ ἐγκληματική της φύση νά χαρακτηρίζεται ἀπό τό ΜΕΓΚΑ καί τόν Βενιζέλο ὡς ἐκτός συνταγματικοῦ τόξου. Ὅλη αὐτή ἡ πολυλογία για το « ἐκτός νόμου» εἶναι γιά τά μάτια τοῦ κόσμου. Ἅμα θέλουν τούς κλείνουν μέσα γιά πλάκα μέ τούς ὑπάρχοντες νόμους, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἀνήκουν σέ συμμορίες προστασίας νυκτερινῶν κέντρων…Στό δέ φῶς τῆς ἡμέρας εἶναι κότες… Τί ἄλλο χρειάζεται γιὰ νὰ φουσκώσουν τὰ πανιά της, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ πού τὴν ἔχει γιὰ νὰ ἰσοφαρίζει τὴν παρουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ( μὲ τὴν θεωρία τῶν 2 ἄκρων); Νὰ χαρῶ ἐγὼ ἀντισυστημικότητα...

  Ἕνας πνευματικά καχεκτικός καί μέχρι τό μεδούλι ἀνθέλλην ( αὐτό σημαίνει ἐθνικισμός ), γιά νά καλύψει αὐτή τήν καχεξία του φαντασιώνεται ὅτι ὄχι μόνον εἶναι ὁ καλύτερος Ἕλλην ἀλλά μισεῖ καί ὅλους ὅσοι τοῦ γκρεμίζουν αὐτή τήν ψευδαίσθηση ἀνωτερότητας. Ὁ συνδυασμός τοῦ ἀρρωστημένου μίσους ( τό ὁποῖο ἐκτρέφει ἡ ΧΑ), πνευματικοῦ κενοῦ, καί μιᾶς ἀξιοπρόσεκτης ἀνοχῆς, ἀκόμη και εὔνοιας ἀπό τίς ἀστυνομικές ἀρχές φαίνεται τούς δημιουργεῖ τήν αἴσθηση τοῦ ἄτρωτου. Σαν κάτι νά πῆγε στραβά καί οἱ ψευτόμαγκες τῆς ΧΑ τήν πατήσανε ... Καλά φάγανε πάντως. Δώσανε ὅτι εἶχαν νά δώσουν, πῆραν τήν ἐπιχορήγηση μέ μόνο ἔξοδο 10 κιλά πατάτες και 2 σακιά ρύζι, τό σύστημα θά τούς εὐχαριστήσει μέ τόν τρόπο του... Θά τούς βγάλει τήν ἀντιμνημονιακή μάσκα, ἡ ὁποία ξέφτισε πιά, καί θά τούς φορέσει κάτι ἄλλο. Πιό «σοβαρό…». Φυσικά ἐκτός νόμου ἀποκλείεται νά τεθεῖ…Τουλάχιστον ὄχι πρίν βρεθεῖ ὁ ἀντικαταστάτης πού θά ξεπλένει τίς βρῶμες τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν…

  Χρυσῆ Αὐγή = τό κόμμα πού ἔχει τήν ἱκανότητα νά αὐτοπροβοκάρεται. Περισσότερο μυαλό ἔχει μέσα του ἕνα σπυρί φασόλι παρά αὐτοί οἱ πίθηκοι...

  ΥΓ

  Α) Συμφωνῶ ὅτι το σταδιακό βούλιαγμα τῆς χώρας ἐμφανίζει ἕνα στρατιωτικό πραξικόπημα ὡς ἀνώδυνο ἤ λυτρωτικό. Ἀλλά αὐτό δεν σημαίνει παράλληλα τήν συστημικότητα καί ἀντιδραστικότητα τοῦ στρατοῦ;

  Β) Ἐξακτίνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν στρατό; Ὁ πλέον πειθαναγκαστικός καί ἀντιδραστικός ὀργανισμός τοῦ καθυστερημένου ἑλλαδικοῦ κρατιδίου θά διαδώσει τόν ἑλληνισμό τοῦ πνεύματος καί τῆς ἁρμονίας;

  ReplyDelete