May 2, 2013

41 - Ἀποικιακὴ ὑποτέλεια στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση


41 - Ἀποικιακὴ ὑποτέλεια στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση

Ὅταν, φερ'εἰπεῖν, ἡ κυρία Χούκλη στὸν τηλεοπτικὸ δίαυλο Ἀντέννα ἤ ἡ κυρία Στάη στὴν ΕΡΤ, προσποιούμενες ὅτι ὁμιλοῦν, διαβάζουν καθ' ὑπαγόρευσιν τὶς ψευδεῖς εἰδήσεις περὶ τοῦ συρφετοῦ τῶν μισθοφόρων ποὺ πληρώνονται ἀπὸ ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις, ἀποκαλῶντας τον μαχητὲς ἐλευθερίας, ἐνῷ αὐτοὶ σφάζουν ὄχι μόνον τοὺς Ἀλαουΐτες τοῦ Ἀσάντ, φίλους τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰδίους τοὺς χριστιανούς, ἡ ἀπάντηση ποὺ μᾶς δίδεται εἶναι ὅτι ἐὰν δὲν τὸ κάνουν, οἱ κυρίες αὐτὲς θὰ ἀπολυθοῦν καὶ θὰ πεινάσουν. Δηλαδή, ἡ κυρία Χούκλη  καὶ ἡ κυρία Στάη ἀναγνωρίζουν, λένε, τὴν ἐξάρτησή τους. Χαμένος κόπος ὅμως. Ὁ κόσμος δὲν τοὺς πιστεύει. Τὰ ἴδια ἔλεγαν καὶ χειρότερα τὸ 2003, ἐξυμνῶντας ὡς ἀπελευθερωτικὲς τὶς ἀμερικανικὲς δυνάμεις ποὺ εἶχαν εἰσβάλλει στὸ Ἰράκ. Ὁ πρόεδρος τῆς Συρίας, Μπασὰρ ἀλ Ἄσαντ, μιλῶντας στὸ δίκτυο Al-Ikhbariya, προειδοποίησε: "Ἡ Δύση ἔχει ἤδη πληρώσει ἀκριβὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐβοήθησε στὶς ἀρχὲς τὴν Ἄλ Κάϊντα. Σήμερα κάνει τὸ ἴδιο πρᾶγμα στὴν Συρία, τὴν Λιβύη καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς καὶ θὰ τὸ πληρώσῃ ἀκριβὰ στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης καὶ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες". Νὰ μὴν λέμε ὀνόματα ἰσχυρίζονται κάποιοι. Ἐμεῖς λέμε: κυρία Χούκλη καὶ κυρία Στάη.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                   2 Μαΐου 2013


4 comments:

 1. Ἐλἀχιστα εἶναι τὰ ἀνεξάρτητα μυαλὰ καὶ ἀπὸ ἔλλειψη λογικῆς πάσχει ὁ μέσος Ἕλλην. Τελευταῖο παράδειγμα: οἱ ἀντιδράσεις στὴν διανομή, μόνον σὲ Ἕλληνες, συσσιτίου χθές, στὴν πλατεῖα Συντάγματος ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ἡ ἁπλῆ λογικὴ λέγει ὅτι ὅταν ἔχω κάτι ποὺ μοῦ ἀνήκει, ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ τὸ δωρίσω σὲ ὅποιον ἐπιλέξω ἐγώ: μόνον στὴν οἰκογένειά μου, μόνον στὴν κοινότητά μου, μόνον σὲ ἄνδρες, μόνον σὲ γυναῖκες, μόνον σὲ παιδιὰ ἤ μόνον σὲ Ἕλληνες. Δὲν ὑπάρχει νόμος ποὺ δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὸ αὐτονόητο. Ὁ νόμος ἀπαγορεύει τὸν ῥατσισμό, δὲν ἀπαγορεύει ὅμως τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς τοῦ εὐεργετημένου ἀπὸ τὸν εὐεργέτη. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ ἔνδειξη ῥατσισμοῦ, ἀσχέτως ἐὰν ὁ δότης εἶναι ἤ ὄχι ῥατσιστής. Ἡ θέση τοῦ δημάρχου Ἀθηναίων κυρίου Καμίνη, τῶν κομμάτων καὶ τῶν δημοσιογράφων (αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι βεβαίως εἶναι οἱ πλέον ἀνεγκέφαλοι) ἀποδεικνύει ὅτι πέραν τῶν ἐμφανῶν σκοπιμοτήτων, τὸ μέσο ἐπίπεδο τῆς σκέψεώς των εἶναι ἀπελπιστικὰ χαμηλό. Καὶ φυσικὰ μὲ αὐτὰ ποὺ γράφω τώρα θὰ μὲ κατηγορήσουν γιὰ ῥατσιστή!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Ἡ γενικευμένη ἐπίθεση τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ποὺ τὴν παρουσιάζει ὡς ἐγκληματικὴ ὀργάνωση στρέφεται οὐσιαστικὰ κατὰ τοῦ ΚΚΕ. Χρησιμοποιῶντας τὴν θεωρία τῶν δύο ἄκρων (τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ) ὡς κίνδυνο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας, σχεδιάζεται ἡ ἐκτὸς νόμου ἀνακήρυξη τοῦ φασισμοῦ ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἐπαναστατικοῦ κομμουνισμοῦ. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει τοποθετηθῆ ἐπανειλημμένως ὑπὲρ μίας τέτοιας πολιτικῆς, εἰδικὰ γιὰ τὴν Αὐστρία, τὴν Γερμανία καὶ τὴν Γαλλία ὅσον ἀφορᾷ τὸν φασισμό, καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὅσον ἀφορᾷ τὸν κομμουνισμό. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στὴν Γαλλία ἡ Marine Le Pen προσήρμοσε τὸ κόμμα τοῦ πατέρα της στὶς ἐπιταγὲς τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου, ὅπως εἶχε ἤδη προσαρμοσθῆ τὸ γαλλικὸ κομμουνιστικὸ κόμμα. Ἐὰν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ βάλει νερὸ στὸ κρασί της καὶ ἐξελιχῇ σὲ τύπου ΛΑΟΣ Καρατζαφέρη τότε ἡ ἀστικὴ δικτατορία τῶν Ἀθηνῶν μὲ σύμβολο τὸν Βαγγέλη Βενιζέλο θὰ τὴν ἀγκαλιάσῃ. Ἄς τὸ προσέξῃ αὐτὸ ὁ νέος γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ νὰ μὴν ὑπερθεματίζῃ στὴν κατεύθυνση τῶν ἐπιθέσεων κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς διότι ἄθελά του σκάβει τὸν λάκκο τοῦ κόμματός του, ἐκτὸς καὶ θελήσῃ νὰ ἀκολουθήσῃ τὸ παράδειγμα τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ ἐξελιχθῇ σὲ σοσιαλδημοκρατικό.

  ReplyDelete
 3. Ἂς καταγραφεῖ ἡ διαφωνία μου, σὲ σχέση μὲ τὸ προηγούμενο σχόλιο. Ἀναλυτικά οἱ θέσεις μου γιά τήν ΧΑ, πού ἐγώ θεωρῶ ἐπικοινωνιακή συστημική φούσκα, βρίσκονται ἐδῶ. Θέλω ὅμως νά πῶ τά ἑξῆς:

  Ἀλλοίμονο ἄν ἡ ἐπιβίωση ἤ ἡ μελλοντική πορεία τοῦ ΚΚΕ ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἐπιθέσεις του κατά τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί ὄχι ἀπό τήν πολιτική συνειδητοποίηση τοῦ λαοῦ. Τό ἰδεολογικά ἔντιμο ΚΚΕ εἶναι μιά τραγική ἱστορία αὐτοθυσιῶν καί αὐτοκαταστροφῆς μέ λάθη ἐγκληματικά ἀλλά ποτέ δωσιλογικό ὅπως ἡ ΧΑ ( οἱ ταγματασφαλῖτες ἀποτελοῦν κατά δήλωσίν της ἐθνικούς ἥρωες) ἕνας θίασος φαρσοκωμωδία, τῆς ὁποίας ἡ παράσταση ἔχει ἡμερομηνία λήξεως καί χρονοδιάγραμμα καθοριζόμενο ἀπό τό σύστημα…

  Δὲν ὑπάρχει ἐπίθεση τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ὑπάρχει, γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου μόνο, ὑποκριτική ἐπίθεση «δημοκρατίας» ἐπικοινωνιακὴ ὅπως ἐπικοινωνιακὰ καί ὑποκριτικά εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ καὶ τὰ συσσίτια μόνο γιὰ Ἕλληνες. « Πολιτικὴ» ἀντιπαράθεση ἑκατέρωθεν γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα… Τί ἀντιπαράθεση δηλαδή, ἕνα κακόγουστο στημένο πὶγκ πὸγκ βλέπουμε…

  Τὸ ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ εἶναι ἕνας ἔντεχνα καλλιεργημένος μῦθος. Μᾶς τὴν παρουσιάζουν μὲ δυὸ τρόπους.

  α) Σὰν δράκο. Ὥστε νὰ ἐξαγνισθοῦν ἀπό τίς ἁμαρτίες τά μέχρι σήμερα πολιτικά κόμματα ἐξουσίας. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει ἀποδεχθεῖ αὐτὸ τὸν ρόλο δράκου μὲ μεγάλη ἀνακούφιση παρά τήν ἀντισυστημική της γκρίνια. Δὲν νομίζω νὰ τεθεῖ ἐκτὸς νόμου. Ἡ παραμονὴ τοῦ ὑποτιθέμενου «ἐχθροῦ» ( ΧΑ) ἤ πραγματικοῦ ( ΚΚΕ), σὲ καθεστὼς νομιμότητος διευκολύνει ἀφάνταστα στὴν ἐπίβλεψή του ἀπὸ τὸ σύστημα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐνσωμάτωσή του. Ἡ εἰσήγηση ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ συστήματος μέτρων ἀπαγόρευσης, ἀνακατεμένων μὲ συνθηματολογία περὶ « δημοκρατίας», «συνταγματικοῦ τόξου» καί «πολυπολιτισμικότητος», ἀποδεικνύει περίτρανα τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ φαινόμενο Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν ρίζα του, διότι κάτι τέτοιο θὰ ἐσήμαινε τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τοῦ δικοῦ τους ρόλου. Πέραν τοῦ ὅτι θὰ ἐστεροῦντο καὶ τῶν πολυτίμων ὑπηρεσιῶν της. Ὅσο καὶ νὰ φωνάζει ὁ Βενιζέλος, ἀπὸ μέσα του ἄλλα λέει , μὲ τίποτα δὲν θέλει νὰ βγεῖ ἐκτὸς νόμου ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Δουλειὰ τοῦ κάθε Βενιζέλου πού στριγγλίζει καὶ τοῦ κάθε Καμίνη πού νιαουρίζει εἶναι νὰ μᾶς πείσουν ὅτι δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Αὐτός ὁ Βενιζέλος, αὐτή ἡ ΧΑ, αὐτός ὁ Καμίνης ἤδη εἶναι σφιχταγκαλιασμένοι ὅλοι μεταξύ τους.

  β) Σὰν ἀντισυστημικὸ κόμμα. Ὅποιος δεῖ τὶς ἐκπομπὲς μὲ θέμα τὴν Χρυσῆ Αὐγή, λίγο πρὶν τὶς περσινὲς ἐκλογὲς μέχρι σήμερα μπορεῖ νὰ ἀντιληφθῆ τό ἄλλοτε προσεκτικὸ καὶ κουτοπόνηρο ( ἀπὸ ΜΕΓΚΑ) καὶ ἄλλοτε σκανδαλῶδες καὶ ἀπροσχημάτιστο σπρώξιμο αὐτῆς τῆς συστημικῆς φούσκας ( ἀπὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΞΤΡΑ ΤΣΑΝΕΛ). Τὸ ΣΚΑΪ πότε κάνει «κριτικὴ» ( Πορτοσάλτε), καὶ πότε πριμοδοτεῖ ἀσύστολα ( Τράγκας). Μέσῳ τέτοιων ἐκπομπῶν, τὸ ἴδιο τὸ σύστημα ἀνέσυρε ἀπὸ μόνο του τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ ἀπὸ τὸ περιθώριο, τὴν τοποθέτησε καὶ τὴν ἀναγόρευσε ὡς ἐχθρό του, τὴν στιγμὴ πού γιὰ ὅλον τὸν κόσμο αὐτὸ τὸ ἰδιο πολιτικό σύστημα ἀντιπροσωπεύει ὅτι πιὸ μισητό, σάπιο καὶ διεφθαρμένο. Δέν θέλει καί πολύ νά δεῖ μέ φιλικό μάτι τήν ΧΑ κάποιος ἀγανακτησμένος τοῦ φραπέ. Ἁπλή καί σατανική μέθοδος διά τῆς τεθλασμένης.Ἔτσι φουσκώσαν τὰ πανιὰ της

  ReplyDelete
 4. Δυό λόγια ἀκόμα γιά τό ποιά εἶναι ἡ προσωπική μου γνώμη γιά τόν ρόλο τῆς ΧΑ.

  Ἡ φανερή βία καὶ δράση μελῶν της, καί ὄχι ἡ κρυφἠ , συντελεῖ σὲ σύγχυση, ἀνώδυνη ἐκτόνωση καὶ ἀποπροσανατολισμό. Τότε γιὰ τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ σοῦ φταίει ὁ Πακιστανός, πίσω ἀπὸ τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας τήν ἀκρίβεια καὶ τούς μειωμένους μισθούς ὑπάρχει ἀνθελληνική ραδιουργία. Ἡ βία καὶ ἡ δράση της στεροῦνται παντελῶς πολιτικοῦ περιεχομένου καὶ στόχευσης γι’ αὐτὸ ἀναζητᾶ προδότες καὶ ὄχι πολιτικὲς εὐθύνες. Λόγω αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ κενοῦ εἶναι πανεύκολα χειραγωγίσιμη ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ἀποτελεῖ ἰδανικὴ λύση γιὰ νὰ ἐκτονωθῆ ἡ ὀργὴ τοῦ κόσμου. Ἕνας σχηματισμός, μὲ γνήσια ἀεριτζίδικο λόγο, πού ἀπορροφᾶ τοὺς κραδασμοὺς μίας ἀγανακτησμένης κοινωνίας καὶ ταυτόχρονα ἐμποδίζει τὴν στροφὴ της -ἐδῶ ἡ ἀριστερὰ συλλαμβάνεται κοιμωμένη - σὲ ἀριστερὲς ριζοσπαστικὲς λύσεις. Ἀεριτζίδικος εἶναι καὶ ὁ ὅρος «λαϊκός», πού συμπληρώνει τὸ λογότυπο τοῦ κόμματος Ὁ κοιμισμένος λαὸς εὔκολα θὰ ἀποδεχτεῖ στὸ τέλος τὴν λύση ἑνὸς καθαρὰ ἀστικοῦ πραξικοπήματος τύπου Πινοσέτ, τὸ πολὺ πολὺ νὰ συνεχίσει τὸ ροχαλητὸ ἀλλάζοντας πλευρὸ στὸ κρεβάτι. Καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ροχαλητὸ κυρίως ὑπεύθυνη εἶναι ἡ ἀριστερά.

  Οἱ ὀχλαγωγίες, οἱ ὑστερίες καὶ οἱ κραυγές, τῇ συνοδείᾳ τῶν « πολιτικοποιημένων» μπράτσων τῆς ΧΑ εἶναι σημάδι ἀδρανοποιημένου ὄχλου, πλήρως χειραγωγούμενου. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ αὐτὸν τὸν στόχο ἐξυπηρετεῖ. Ρίχνει στάχτη στὰ μάτια τοῦ Ἕλληνα ἐργάτη, ὅταν τοῦ παρουσιάζει σὰν ἐχθρὸ τὸν λαθρομετανάστη, ἀλλὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ συστήνει γραφεῖα εὑρέσεως ἐργασίας μὲ συνθῆκες τύπου Κίνας. Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀβανταδόρικη μέθοδος γιὰ τὸ πέρασμα τῶν σκληρότερων μνημονίων καὶ ἐφαρμοστικῶν νόμων. Σὲ προηγούμενες ἀναρτήσεις ἔχω ἀναφερθεῖ σὲ ψῆφο τῶν Χρυσῶν Αὐγῶν ὑπὲρ ἐφοπλιστικῶν συμφερόντων. Γιὰ νὰ εἶσαι συστημικὸ κόμμα ὅμως δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ συμμετέχεις στὴν κυβέρνηση, ἢ νὰ στηρίζεις τὰ κυβερνητικὰ νομοσχέδια. Πολλὲς φορὲς εἶναι ἀποτελεσματικώτερο νὰ παρέχεις τὶς ὑπηρεσίες σου φορῶντας μαζὶ μὲ τὴν κουκούλα καὶ μία ταμπέλα τοῦ ἀντισυστημικοῦ καὶ ἀντιμνημονιακού.

  Μὲ ἢ χωρὶς νερὸ στὸ κρασί της –πού κοντεύει νά γίνῃ ξύδι - ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν συστημικὸ κόμμα. Ἀεριτζίδικο σὰν τὸ ΛΑΟΣ ἀλλὰ σὲ πιὸ μπρουτὰλ ἔκδοση. Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι στὸ ΣΚΑΪ ἂν καὶ ἀρχικὰ « ἐχθρικὸ» κανάλι, τοὺς πῆρε πολὺ λιγώτερο χρόνο νὰ ἀγαπήσουν τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ( Τράγκας) ἀπὸ ὅσο τοὺς εἶχε πάρει γιὰ τὸ ΛΑΟΣ ( Παπαχελᾶς)

  Τό σημαντικώτερο ὅλων. Πέραν τοῦ ρόλου τῆς ἀγανακτησμένης μαριονέτας πού ἔχει ἐπωμισθῇ ἡ ΧΑ εἶναι καἰ ὅτι πιό ἀνθελληνικό ἀπό ἄποψη ἰδεολογίας. Διότι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ ἐθνικισμός. Ἄλλους λαούς μπορεῖ να ὠφελήσει ὁ ἐθνικισμός, τόν ἑλληνικό ποτέ. Καί μόνο γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ ἐχθρότητα ἀπέναντι της γιά μένα εἶναι ἐπιβεβλημένη.

  ReplyDelete