May 5, 2013

42 - Ἡ Νύκτα τῆς μαυρομάνικης βοσκομάχαιρας


42 - Ἡ Νύκτα τῆς μαυρομάνικης βοσκομάχαιρας

Λαμπρὴ ἡ ἡμέρα σήμερα κι ἐγὼ ἀπεμακρύνθην ἀπὸ τὸν ὀβελία, ἐδῶ στὴν Ὀττάβα, μήπως προλάβω τὸ αἷμα ποὺ πρόκειται νὰ καλύψῃ τὴν πατροκτονία ποὺ ἐτοιμάζει ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος κατὰ τοῦ ἀδιαφθόρου ἕλληνος Ῥοβεσπιέρρου, τοῦ Γιώργου Ἀ. Παπανδρέου. Χρόνια προειδοποιῶ ὅτι τὸ ἔγκλημα ἐτοιμάζεται. Ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῶν ἄρθρων μου τοῦ 2010-2011 στὸ περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, μέχρι τὸ κύριο ἄρθρο μου μὲ τίτλο, "Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου κινδυνεύει", στὸ περιοδικό μου Ἐνδιάμεση Περιοχή, τ. 63,  Ἀνοίξεως 2012, στὸ ὁποῖο ἐκραύγαζα ὅτι "ἡ ὥρα πλησιάζει τῆς θερμιδοριανῆς ἀντιδράσεως" κατὰ τοῦ ἕλληνος Ῥοβεσπιέρρου. Ναί, ὁ Ἀδιάφθορος κινδυνεύει νὰ κατηγορηθῇ γιὰ διαφθορά. Ὁ Βενιζέλος τὸ παίζει Πόντιος Πιλᾶτος καὶ ἀφοῦ ὡς Ἰούδας ἐφίλησε ἐνώπιον τῶν καμερῶν τὸ ὑποψήφιο θῦμα του, ἀφίνει στὰ χέρια ἐπιτροπῆς ὁρκωτῶν λογιστῶν ἕναν περίεργο φάκελο ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη μαύρης τρύπας 114,5 ἑκατομυρίων εὐρῶν στὰ ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ, στὴν διάρκεια τῆς ἡγεσίας τοῦ ΓΑΠ τὸ 2004-2010, τὴν ἐποχὴ δηλαδὴ τῆς μεγάλης διαμάχης Παπανδρέου-Βενιζέλου. Λείπουν λένε τὰ νόμιμα παραστατικά! Δύσκολα πλέον νὰ σωθῇ ὁ ΓΑΠ. Θὰ τὸν ἀνεβάσουν στὸ ἰκρίωμα. Ἐκτός... Ἐκτὸς καὶ ἐπέμβῃ ὁ Ὀμπάμα. Ἤδη, στὶς 22 Φεβρουαρίου 2013, ὁ ΓΑΠ εἶχε προτρέψει τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο νὰ σώσῃ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, ἀπὸ τὸν κατήφορο ποὺ ἔχει πάρει, κατήφορο στὸν ὁποῖο τὴν σπρώχνει  στὴν Ἑλλάδα ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος. Δὲν γνωρίζουμε ποῖες εἶναι οἱ προθέσεις τοῦ στρατοῦ. Ἴσως ὅμως, ἐνώπιον τοῦ πατροκτονικοῦ ἐγκλήματος ποὺ ἐτοιμάζεται νὰ ἀντιδράσῃ τὴν τελευταία στιγμή. Ὑπενθυμίζω ὅτι στὸ ἐν λόγῳ κύριο ἄρθρο τῆς ΕΠ ἔγραφα: "Ὁ ΓΑΠ ἐκτύπησε μετωπικὰ τὸ μαφιόζικο ἑλληνικὸ κράτος, ἐξήλωσε τὸ ληστρικὸ κόμμα ποὺ εἶχε ἱδρύσει ὁ πατέρας του, τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ξεκίνησε μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς Εὐρώπης τὴν κατεδάφιση τῆς διεφθαρμένης ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ὁ πανικὸς ποὺ ἠκολούθησε σὲ ὅλα τὰ στρώματα αὐτῆς τῆς κοινωνίας, ἐξαιρουμένης τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ τοῦ κόμματός της, τοῦ ΚΚΕ, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ καταγγελθῇ πρῶτα ὡς "ὀλίγος" καὶ ἀφελής, κατόπιν δὲ ὡς προδότης".

                        Δημήτρης Κιτσίκης                                   Πάσχα, 5 Μαΐου 2013  

2 comments:

  1. Ὁ βαγγελοβενιζελισμὸς εἶναι ὁ πολιτικὸς τυχοδιωκτισμὸς στὸ ἔπακρον. Αὐτὸ καὶ μόνον ἐκφράζει ὁ κυρ συνταγματολόγος, εὐτραφὴς μέν σωματικὰ ἀλλά ἰσχνὸς πνευματικὰ. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τί περιμένει ὁ Πάγκαλος γιὰ νὰ ἀπονείμει ἐκ νέου τὸν τίτλο τοῦ «κυρίου Τίποτα». Ὁ Ἀβραμόπουλος σὲ σύγκριση μὲ τὸν Βενιζέλο ἀδικεῖται κατάφωρα…Μοναδική « προσφορά» καί οὐσιαστική πολιτική παρέμβαση τοῦ Βαγγέλη ὑπῆρξε μόνον ἡ στήριξη και ψήφιση νόμων πού ἐξυπηρέτησαν πολύ συγκεκριμένα ἰδιωτικά , τηλεοπτικά, τραπεζικά και ἐπιχειρηματικά συμφέροντα. Ὁ βρώμικος ρόλος πού μαζί μέ το περιβάλλον του ἔπαιξε κατά τοῦ ΓΑΠ θά τόν συνοδεύει, ἀσχέτως ἄν τά ἀγαπημένα του ΜΜΕ τόν στηρίζουν μέ τό ἀζημίωτο.

    Ὅσον ἀφορᾷ δέ στὰ νέα φυντάνια τοῦ κομματικοῦ σωλήνα, αὐτά ἔχουν ἀναλάβει νὰ διαδώσουν τὸν νεοπασοκικὸ λόγο στὶς ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς συχνότητες. Γενικὸς γραμματέας τοῦ κόμματος καὶ νέοι βουλευτὲς καὶ βουλευτίνες μαζί μέ κάποιους ἐναπομείνατες σιτεμένους καί ἀποτυχημένους, τυχάρπαστοι καὶ τῆς προσκολλήσεως, μιμούμενοι τὶς βενιζέλειες ἀρλοῦμπες προκαλοῦν θυμηδία..Κυριολεκτικὰ γιὰ πέταμα… Ἡ ντροπή τῆς νέας γενιᾶς πολιτικῶν…

    ReplyDelete
  2. Εὖγε Ζαρατούστρα! Εἶσαι ἄφθαστος πολιτικὸς ἀναλυτής. Κρῖμα ποὺ τὰ ΜΜΕ χρησιμοποιοῦν τὰ θηλυκὰ παπαγαλάκια, τὴν κυρία Χούκλη καὶ τὴν κυρία Στάη καὶ ἄλλα ἀσήμαντα πρόσωπα τῶν δύο φύλων τῆς ἑλληνικῆς δημοσιογραφίας, ἀντί σκεπτομένων ἀνθρώπων σὰν καὶ σένα. Ἐγώ, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας ἐξεπέδευσα γενεὲς δημοσιογράφων μὲ πρωταρχικὴ συμβουλὴ νὰ μὴν ἐξαγοράζονται καὶ νὰ ἐκφράζουν ὅτι βλέπουν, δηλαδὴ τὰ κάτεργα τοῦ ἀμερικανικοῦ Ἄουσβιτς ποὺ ὀνομάζονται Γκουαντανάμο, τοὺς βαρυποινίτες μισθοφόρους ποὺ κατέστρεψαν τὴν Λιβύη καὶ τὴν Συρία καὶ αὐτοαποκαλοῦνται ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας, τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματα τῶν νατοϊκῶν δυνάμεων στὴν Γιουγκοσλαυΐα, τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ τὸ Ἰράκ, τὰ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροπλάνα drones ποὺ δολοφονοῦν πολῖτες, χωρὶς κἄν τὴν ἰσραηλινὴ δικαιολογία τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἐπιβιώσεως τῆς χώρας. Ἀκόμη καὶ οἱ δωσίλογοι στὴν Κατοχὴ δὲν ἐξυμνοῦσαν ὡς μαχητὲς τῆς ἐλευθερίας τὸν γερμανικὸ στρατό, σὲ τέτοιο σημεῖο ποὺ τὸ κάνουν οἱ ἕλληνες δημοσιογράφοι παρουσιάζοντας ὡς ἀπελευθερωτικές, τὶς δυτικὲς ἰμπεριαλιστικὲς φρικαλεότητες καὶ τὴν τρικομματικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δωσιλόγων τῆς Γερμανίας ὡς σωτῆρες τῆς χώρας. Θὰ χρεισθῇ κάποτε, ἔστω καὶ στὸ μακρινὸ μέλλον, αὐτοὶ πρῶτοι, τὰ "ἑλληνικά" αὐτὰ παπαγαλάκια, νὰ λογοδοτήσουν ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. Ἄλλωστε στὸ δικαστήριο θὰ παρουσιασθοῦν ὡς ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα οἱ ἴδιες οἱ τηλεοπτικές τους ἐκπομπές.
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete