Apr 19, 2013

39 - Ἀνάγκη δημοψηφίσματος


39 - Ἀνάγκη δημοψηφίσματος

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011 ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος μὲ εἰδεχθὲς πραξικόπημα ἐματαίωσε τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος ποὺ εἶχε ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Γιῶργο Παπανδρέου καὶ τὸν ὑπεχρέωσε σὲ παραίτηση. Δυστυχῶς ὁ στρατὸς τότε δὲν ἐπενέβη γιὰ νὰ ἐξουδετερώση τὸν ἕλληνα Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντὰ καὶ τώρα ὁ Σαμαρᾶς εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν δαμόκλειο σπάθη τοῦ νο.1 ἐχθροῦ τοῦ λαοῦ, Βαγγέλη Βενιζέλου. Ὁ Σύριζα, ὅταν ἔλθη στὴν ἀρχή, πρέπει νὰ βάλῃ τέλος πρωτίστως στὴν κομματοκρατία καὶ νὰ ὀργανώσῃ, μὲ τὴν συναίνεση τοῦ ΚΚΕ, τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, δημοψήφισμα, ζητῶντας ἀπὸ τὸν λαὸ ὄχι μόνον καταδίκη τῶν μνημονίων ἀλλὰ ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρώ, που εἶναι θηλειὰ στὸν λαιμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὅπως τὸ ἐξήγησε θαυμάσια ὁ πρώην συνεργάτης τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ὁ οἰκονομολόγος καθηγητὴς Γιάννης Βαρουφάκης, μὲ εὐρὼ δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως περίπτωση νὰ  ἀνακάμψῃ ἡ χώρα μας, κάτι ποὺ διαισθάνεται καὶ ὁ λαὸς ἀλλὰ ποὺ λόγῳ τῆς μαλθακότητός του δὲν τολμᾷ ἀκόμη νὰ προχωρήσῃ στὴν σκληρὴ δοκιμασία ποὺ τὸν περιμένει μὲ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ εὐρὼ.

Ὅταν μὲ τὴν ἔξοδο αὐτὴ ἀπὸ τὸ εὐρὼ θὰ εὑρεθοῦμε στὴν μέση τοῦ ποταμοῦ, μὲ κίνδυνο νὰ πνιγοῦμε, πρέπει νὰ ἀναθεωρήσουμε τὸ Σύνταγμα, νὰ ἐγκαθιδρύσουμε προεδρικὴ δημοκρατία διὰ βίου, μὲ τακτικὰ δημοψηφίσματα καὶ συνεργασία μὲ τὸν στρατό. Ἡ ἔλλειψη διαδοχῆς σὲ μία θετικὴ πολιτικὴ κατάσταση ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐξουδετέρωση τῶν θετικῶν ἀποτελεσμάτων μίας ῥιζοσπαστικῆς πολιτικῆς. Ἔτσι ἡ  ἔλλειψη οἰκογενειακῆς διαδοχῆς τοῦ ἐκλιπόντος προέδρου τῆς Βενεζουέλας Τσάβες, θὰ φέρῃ ἀναπόφευκτα τὸ τέλος τῆς Μπολιβαριανῆς ἐπαναστάσεως. Σὲ ἄλλο ἐπίπεδο ἡ πρόσφατη ἐκλογὴ μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν 80% τῶν ψήφων στὴν ἡγεσία τοῦ Φιλελευθέρου Κόμματος τοῦ Καναδᾶ, τοῦ Ἰουστίνου Τρυντώ (Justin Trudeau), υἱοῦ τοῦ ἀποθανόντος χαρισματικοῦ πρωθυπουργοῦ Π. Ἐ. Τρυντώ καὶ πιθανοῦ μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Καναδᾶ, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ κάθε λαὸς ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀξία τῆς μοναρχικῆς διαδοχῆς γιὰ τὴν συνέχιση ῥιζοσπαστικοῦ πολιτικοῦ προγράμματος, εἴτε αὐτὴ ἀφορᾷ ἕναν βασιλέα, ἕναν Βοναπάρτη ἤ ἕναν χαρισματικὸ ἡγέτη.

Ἄν θέλῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ ἀποφύγῃ τὴν ἐξαφάνισή του πρέπει νὰ διαβῇ τὸν Ῥουβίκωνα τώρα!

            Δημήτρης Κιτσίκης                                   19 Ἀπριλίου 2013  

2 comments:

  1. Ὁ Κιτσίκης βοᾷ ἐν τῇ ἐρήμῳ! Ἡ παρακμὴ εἶναι καθολικὴ, δὲν ἔχει ἀφήσει τίποτα ὄρθιο. Οὐδεὶς Σωκράτης στὸν ὁρίζοντα γιὰ νὰ θυσιασθῇ ὑπὲρ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τρανὸ παράδειγμα ὁ καθηγητής, μονίμως πρώην, Χρῆστος Γιανναρᾶς. Άρχικῶς ζωϊκός, μετὰ θεολόγος, κατόπιν αὐτοῦ φιλόσοφος, διαμαρτυρόμενος κατὰ τῆς 21ης Ἀπριλίου κατόπιν ἑορτῆς, μόνον μετὰ τὸ 1974,νεωρθόδοξος ἐθνικιστὴς καὶ τώρα ἁπλῶς φιλόπατρις, ἀντιτοῦρκος καὶ μετὰ ὑπὲρ τῆς ἀναβιώσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, πολυτονιστὴς ποὺ δὲν δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν "Καθημερινὴ" νὰ γράφῃ τὶς ἐπιφυλλίδες του στὰ πολυτονικά.Δηλαδὴ ἄλλα λέγει καὶ ἄλλα γράφει, μὲ μία καὶ μόνη ἐμμονή: Νὰ πείσῃ ὅτι πρέπει νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς σωτὴρ γιὰ νὰ μετασχηματισθῇ σὲ Μπαμπινιώτη.Συνέπεια οὐδεμία. Μὲ τέτοιους διανοουμένους δὲν ὑπάρχει φῶς στὴν σήραγγα:μὲ ἤ χωρὶς δημοψήφισμα.

    ReplyDelete
  2. " ...Μὲ τέτοιους διανοουμένους δὲν ὑπάρχει φῶς στὴν σήραγγα:μὲ ἤ χωρὶς δημοψήφισμα...."

    Συμφωνῶ ἀπολύτως.

    Νά προσθέσω πώς ὁ ἑλληνικός λαός, στήν κατάσταση νάρκης στήν ὁποία βρίσκεται, ἀποκλείεται νά συμμετάσχει σέ ἕνα τέτοιο δημοψήφισμα. Θά προτιμήσει νά κρατήσει τίς "δυνάμεις" του γιά τήν ψηφοφορία τοῦ διαγωνισμοῦ τραγουδιοῦ της Γιουροβίζιον...

    ReplyDelete