Jan 3, 2016

272 – Πῶς νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῇ ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὸ σάπιο κράτος τῶν Ἀθηνῶν: Μία γεωπολιτικὴ προσέγγιση

272 – Πῶς νὰ ἀνεξαρτητοποιηθῇ ὁ ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὸ σάπιο κράτος τῶν Ἀθηνῶν: Μία γεωπολιτικὴ προσέγγιση

1 – Ποία ἡ μέχρι σήμερα θέση τῶν ΗΠΑ:   Ἡ Οὐάσιγκτων στὸν μακροχρόνιο ἀγῶνα της κατὰ τοῦ εὐροῦ καὶ τὴν γερμανικὴ ἡγεμονία ἐπὶ τῆς Εὐρώπης προσπαθεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ σαπιοκάραβο «κράτος τῶν Ἀθηνῶν», βοηθῶντας το μὲ προσωρινὲς ἐπισκευὲς νὰ ἀπεξαρτηθῇ ἀπὸ τὸ Βερολῖνο στὰ πλαίσια κάποιας συνταγματικῆς μεταρρυθμίσεως ὅπως ἡ ἐπάνοδος τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ μέσῳ δημοψηφίσματος ἤ ἀντικοινοβουλευτικῆς ἐκτροπῆς, διότι εἶναι πλέον ὀφθαλμοφανὲς στοὺς πάντες  -ἐκτὸς εἰς τοὺς πληγέντες συνταξιούχους-  μετὰ τὴν κολοτούμπα τοῦ Τσίπρα, ὅτι τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα ἔχει ὁλοκληρωτικὰ βουλιάξει καὶ ὅτι ἡ παραμονὴ τῆς Ἀθήνας στὸ εὐρώ εἶναι θηλειὰ θανάτου.

2 – Σήμερα μία πλήρως ἐξαρτημένη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάς, δὲν δύναται νὰ ἐπαναλάβῃ οὔτε τὴν ἐθνικοαπελευθερωτικὴ ἐξέγερση τῶν πρώην ἀποικιακῶν χωρῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου, ὅπως τὸ ἀντάρτικο τῆς Ἀλγερίας, 1954-1962, ποὺ μᾶς εἶχε ὑποσχεθῆ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου τὸ 1967-1974, οὔτε τὸν ἀντιγερμανικὸ ἀγῶνα τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στὴν Κατοχή, ἰδίως λόγῳ ἐξαφανίσεως τοῦ παγκοσμίου σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου καὶ τῆς ΕΣΣΔ.

3 – Συνεπῶς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἐπανερχόμεθα στὸ δίπολο ἠπειρωτικῶν δυνάμεων (Ῥωσία, Γερμανία) καὶ θαλασσίων δυνάμεων (Ἄγγλοι καὶ Ἀμερικανοί) καὶ πρέπει νὰ διαλέξουμε ὅπως ὁ Μεταξᾶς, παρὰ τὴν ἠπειρωτικὴ συναισθηματική μας προτίμηση, τὴν Μεσόγειο θάλασσα.

4 - Ἡ εὐρύτερη γεωπολιτικὴ θέση τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν δυνάμεων γιὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς θαλασσίας μεσογειακῆς ὁδοῦ, συνάμα καὶ φράγμα κατὰ τῆς ἠπειρωτικῆς γερμανο-ῥωσικῆς καθόδου, εἶναι ἡ συνέχιση τῆς ἑνετικῆς πολιτικῆς τῆς Βενετίας ἀπὸ τὸ 1204 ἕως τὸ 1797, μὲ  μία ἁλυσίδα ἀπὸ ναυτικὲς σκάλες (échelles), ἤτοι ἀπὸ Δυσμὰς πρὸς Ἀνατολάς: Γιβραλτάρ, μέλλουσσα ἀνεξάρτητη Καταλωνία, μέλλουσα ἀνεξάρτητη Κορσική, Μάλτα, μέλλουσα ἀνεξάρτητη Σικελία, μέλλουσα ἀνεξάρτητη Κρήτη, Κύπρος, Ἰσραήλ. Ἡ πραγματοποίηση τοῦ ἀμερικανικοῦ αὐτοῦ σχεδίου προχωρεῖ ἀκάθεκτα καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐναντιωθοῦμε σὲ αὐτήν.

5 - Ἔχοντας ὑπ’ὄψιν τὰ παραπάνω, δηλώνουμε ὄχι ἀπὸ καρδιᾶς ἀλλὰ ἀπὸ μυαλοῦ, ὅτι τασσόμεθα μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μεταξᾶ, συνεργασίας μὲ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Στὰ πλαίσια ὅμως αὐτὰ ἐξαρτήσεως ἀπὸ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ δύναμη, ἀκολουθοῦμε τὸ παράδειγμα τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ ἐπέτυχε τὴν ἐνδυνάμωσή της μέσα στὰ ἀγγλοσαξωνικὰ πλαίσια. Καὶ ἐδῶ κλειδώνει τὸ παρακάτω σχέδιό μας, σύμφωνο μὲ τὶς ἀμερικανικὲς ἐπιδιώξεις ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς Κρήτης,  ποὺ ἐπαρουσιάσαμε παλαιότερα, ἀλλὰ ποὺ γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ, ἀπαραίτητη εἶναι μία ὑγιὴς νεολαία, κάτι ἀπίθανο νὰ εὑρεθῇ, ἐφ’ὅσον, παρὰ τὶς ἐξαγγελίες της, δὲν εἶναι ἔτοιμη οὔτε κἄν, γιὰ ἐθνικοὺς λόγους, νὰ μάθη τὴν πολυτονικὴ γραφή:  

«Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀδράνεια τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας ποὺ ναὶ μὲν ἔχει ἀποδεκατισθῆ ἀπὸ τὴν πολύχρονη οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν μαζική της φυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ φαίνεται συνάμα νὰ ἔχῃ χάσει ὅλα τὰ δημιουργικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ γένους μας. Εἶναι φυσικὸ ἡ πλειοψηφία τοῦ γηρασμένου ἑλληνικοὺ πληθυσμοῦ νὰ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς συντάξεις καὶ στὶς ἐσωτερικὲς ἐκλογὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας τὰ περήφανα γηρατειὰ νὰ παίρνουν μέρος σὲ παλαιοκομματικὰ παιχνίδια, ἀλλὰ δὲν εἶναι φυσικὸ ἡ ἐναπομείνουσα ἐσωτερικὴ νεολαία νὰ ἐπιμένῃ νὰ ἐπιβιώνῃ μὲ τὴν ἰσχνὴ σύνταξη τοῦ παπποῦ καὶ νὰ σπαταλᾷ τὴν ἐφηβική της δυναμικότητα στὰ Ἐξάρχεια καίγοντας κάδους σκουπιδίων σὲ μία στεῖρα ἀντιπαράθεση μὲ τὰ ἀδέλφια της τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ποὺ καὶ αὐτὰ πονᾶνε ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς ἀλλὰ ἀρέσκονται ἀπὸ ἡττοπάθια νὰ παίζουν τὸν ῥόλο μπουλντὸγκ τοῦ κολωνακιώτικου καθεστῶτος τύπου κουβανοῦ Μπατίστα.
Ἡ μητρῶα γῆ, ἡ λεβεντομάνα Κρήτη, ἡ πατρίδα τῆς μητέρας μου Μπεάτας Πετυχάκη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μήνωος ἔπαιξε καθοριστικὸ ῥόλο στὴν ἑδραίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ κρητικὸς λαὸς ἀκόμη σήμερα παραμένει ἀτίθασος, καλὰ ἐξοπλισμένος περιφρουρημένος ὡς μεγαλόνησος ἀπὸ θαλάσσια σύνορα, πλέοντας ὡς ναυαρχίδα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Μεσόγειο, περιστοιχισμένος μὲ τεράστιο πλοῦτο ὑδρογονανθράκων. Τὸ πνεῦμα ἀνεξαρτησίας τῶν Κρητικῶν δὲν εἶναι ἀποσχιστικὸ εἶναι ἡγετικό. Ἡ μακραίωνη Ἱστορία ἔδωσε στοὺς Κρητικοὺς καθοδηγητικὸ ῥόλο, συνθέτοντας τὴν Φραγκιὰ μὲ τὴν Τουρκιά, τὴν Δύση μὲ τὴν Ἀνατολή, πρὸς ἀποκλειστικὸ ὄφελος τοῦ θεοπνεύστου ἑλληνισμοῦ. Στὸν ΙΘ΄αἰῶνα ἡ Κρήτη ἐκέρδισε τὴν ἀνεξαρτησία της ὄχι γιὰ νὰ πορευθῇ ἀποσχιστικὰ ἀλλὰ ἀντιθέτως γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴν συγκρότηση ἐκσυγχρονισμένου ἰσχυροῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχὴ τοῦ 1941-1944 ἀπέδειξε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι ἦταν Ἕλληνες μὲ καρδιὰ λεόντων παρ’ὅλο ποὺ ἡ ἕνωσή της μὲ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Βενιζέλου τὴν μετέτρεψε σὲ ἁπλὴ ἐπαρχία τῶν Ἀθηνῶν, κάτι ποὺ τελικὰ ἀπέφυγε ἡ Κύπρος, ἔστω καὶ κουτσουρεμένη.
Παρουσιάζω λοιπὸν στοὺς νέους ποὺ ζητοῦν τὴν συμβουλή μου γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους νὰ ξεχάσουν τὰ ἀναρχικὰ παιχνίδια τῶν Ἐξαρχείων καὶ τῶν καλῶς ἐννοουμένων μὲ πνεῦμα Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, τρομοκρατικὴ δράση τῆς Μεταπολιτεύσεως ἀπὸ τὴν 17Ν μέχρι καὶ τὶς Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς. Ὁ Λένιν στὸν ΙΘ΄αἰῶνα καὶ ὁ Κάστρο στὸν Κ΄αἰῶνα ἐκατάλαβαν ὅτι ὁ ῥομαντισμὸς τῆς ἀναρχικῆς δράσεως δὲν ὁδηγεῖ πουθενά.
α) - Τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι τελείως σάπιο. Δὲν ἐπισκευάζεται μὲ τίποτα. Συνεπῶς πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ κανεὶς ἀπὸ τὸ ἔκτρωμα αὐτὸ καὶ νὰ διακόψῃ κάθε σχέση μαζί του.
β) -Πρέπει νὰ εὑρευθῇ ἕνας ἄλλος χῶρος γιὰ νὰ οἰκοδομηθῇ μία νέα Ἑλλάς. Προτείνω ὁ χῶρος αὐτὸς νὰ εἶναι ἡ νῆσος Κρήτη. Νὰ γίνη ἀνάλειψη ἐξουσίας στὴν Κρήτη δημιουργῶντας ἀνεξάρτητο ἐπαναστατικὸ κράτος.
γ) - Ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ συγκρότηση μία παρέας πολὺ νέων ἀνθρώπων ποὺ ὅπως ἡ παρέα τοῦ Κάστρο στὴν δεκαετία τοῦ 1950 στὴν Κούβα νὰ ἀποβιβασθῇ στὴν Κρήτη καὶ νὰ πάρῃ τὰ βουνά. Πολὺ γρήγορα ὁ ἀγέρωχος καὶ φιλοπόλεμος λαὸς τῆς Κρήτης θὰ περιβάλῃ τοὺς ἀντάρτες μὲ συμπάθεια καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξη.
δ) -Οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται ἀπὸ μεσαῖα εὔπορα καὶ μορφωμένα στρώματα πολὺ νέων ἀνθρώπων, συνήθως φοιτητῶν καὶ ἀνέργων ποὺ ῥισκάρουν. Δύνανται νὰ πάρουν ὡς σύμβολο ἕναν γηραιὸ διανοούμενο ποὺ νὰ ἐμπνέῃ τὴν δράση τους μὲ συνθετικὴ συσπειρωτικὴ ἰδεολογία ποὺ νὰ καλύπτῃ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἐκφάνσεις, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἄριστερὰ στὴν ἄκρα δεξιὰ μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν οἰκοδόμηση ἰσχυροῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
ε) - Χρειάζεται κάποια χρηματικὴ ὑποστήριξη ποὺ δύναται νὰ τὴν φέρῃ στὴν παρέα κάποιος νέος ποὺ νὰ ἀνήκῃ σὲ εὔπορο ἀστικὸ περιβάλλον. Χωρὶς τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ βιομηχάνου Ἔνγκελς ὁ Μὰρξ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ συγγράψῃ τὸ ἔργο του καὶ νὰ κινηθῇ ἐπαναστατικά.
στ) -Χρειάζονται ὅπλα. Ἡ Κρήτη εἶναι γεμάτη ἀπὸ ὅπλα. Ἐπιπλέον ἀγορὰ ὅπλων δύναται σήμερα νὰ γίνῃ σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή. Ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλιστικὸς κόσμος ποὺ φημίζεται γιὰ τὸν πατριωτισμό του ἔχει γερὲς βάσεις στὴν Κρήτη. Στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὴν Κρήτη ξεκίνησαν πολλὲς ἔνοπλες ἐξορμήσεις, ὅπως αὐτὲς τοῦ Ἐλ.Βενιζέλου.
ζ) – Δὲν ὑπάρχει καιρὸς γιὰ χάσιμο. Ἡ ΕΕ εἶναι καταδικασμένη νὰ διαλυθῇ καὶ μόνον οἱ θλιβεροὶ παπποῦδες συνταξιοῦχοι γαντζώνονται ἀκόμη στὴν σανίδα σωτηρίας τοῦ καταδικασμένου εὐροῦ. Δυστυχῶς καὶ τὸ ΚΚΕ ἔχει ἐνταχθῆ στὸ κοινοβουλευτικὸ παιχνίδι καὶ στὶς συνεχεῖς ἀπεργειακὲς κινητοποιήσεις τοῦ ΠΑΜΕ ποὺ δὲν ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ χώρα βουλιάζει ὑπὸ τὸ βάρος προσφύγων καὶ μεταναστῶν μὲ καμμία ἀπολύτως δυνατότητα ἀπορροφήσεώς τους καὶ ἀποφυγῆς μεταξύ των ἀνδρώσεως τοῦ ἰσλαμιστικοῦ ὀλέθρου».

6 – Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν γίνει ἄσοι στὴν ἐκμετάλλευση καὶ προώθηση λαϊκῶν ἐξεγέρσεων ἀνὰ τὸν κόσμο (βλέπε διάφορες ἔγχρωμες καὶ ἀραβικοῦ τύπου ἐπαναστάσεις, ἀρχικὴ συγκρότηση ἰσλαμιστικῶν ἐπαναστάσεων τύπου Μπὶν Λάντεν καὶ Ἀλ Μπαγκνταντί, ὅπως τὸ ἐδήλωσε ὁ Ἀμερικανὸς προεδρικὸς ῥεπουμπλικανὸς ὑποψήφιος Ντόναλντ Τράμπ). Συνεπῶς ἕνα ἀντάρτικο στὴν Κρήτη γιὰ τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς νήσου, ποὺ συμφέρει τὶς ΗΠΑ, θὰ ἔχῃ δυνατότητες νὰ ὑποστηριχθῇ καὶ χρηματικὰ καὶ ὁπλικὰ ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτων. Ἡ περαιτέρω πράξις ἐπανενοποιήσεως μὲ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα σὲ ὑγιεῖς βάσεις, κατὰ τὸ προηγούμενο τοῦ Βενιζέλου μετὰ τὸ 1910, θὰ ἔχῃ δυνατότητες νὰ ὑποστηριχθῇ ἐπίσης ἀπὸ τὴν Ἀμερική.

7 – Τὸ Ἰσραὴλ μέχρι τελευταῖα ὑπεστήριζε τὴν ἀντιεξουσιαστικὴ σουννιτικὴ τρομοκρατικὴ συριακὴ ὀργάνωση Ἀλ Νόσρα, στὸ ὑψίπεδο τοῦ Γκολάν, σὲ σημεῖο νὰ δέχεται στὰ νοσοκομεῖα του γιὰ θεραπεία, ἀπὸ τὸ 2013, ἐπάνω ἀπὸ 1600 Ἀλ Νόσρα τραυματίες, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἐχθροῦ μου εἶναι φίλος μου. Ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ Τουρκία τοῦ Ἔρντογαν, ἰδίως μετὰ τὸν ἐκλογικὸ θρίαμβο τοῦ Νοεμβρίου ποὺ ἐνεθουσίασε τὴν Χαμὰς τῆς Γάζας, παραμένει ὁ ἐχθρὸς τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ Ἰσραήλ ποὺ θέλουν τὸ κεφάλι του, ὅπως τὸ θέλει καὶ ἡ Ῥωσία. Σὲ πλήρη άπομόνωση καὶ πανικὸ ὁ Ἔρντογάν, τὴν Πρωτοχρονιά, ἔκαμε στροφὴ πρὸς τὸ Ἰσραήλ, δηλώνοντας ὅτι ἡ Τουρκία χρειάζεται τὸ Ἰσραήλ.

8 - Ἀποτέλεσμα: Ἡ κατάρριψη τοῦ ῥωσικοῦ μαχητικοῦ ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν ὑποχρεώνει τὴν Τουρκία νὰ ἐπανασυνδεθῇ μὲ τὸ ἀμερικανικὸ  φράγμα ἀποτροπῆς τῆς ῥωσικῆς καθόδου στὴν Μεσόγειο, δηλαδὴ τὴν ἀμυντικὴ ἁλυσίδα Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ στὴν ὁποία ἡ ναυαρχίδα Κρήτη παίζει διπλὸ ῥόλο, ὡς μελλοντικὰ ἀνεξάρτητη καὶ ὡς μοχλὸ ἐπανιδρύσεως τοῦ ἀθηναϊκοῦ ἀμερικανοϋποστηριζομένου κράτους, στὴν θέση τῆς σημερινῆς ἐπικινδύνου τρύπας ξέφραγκου ἀμπελιοῦ τοῦ Αἰγαίου.

Συμπέρασμα: Τὸ σημερινὸ ἀπόλυτο κενὸ στὴν μέση τοῦ Αἰγαίου δὲν προέρχεται μόνον ἀπὸ τὸ σάπιο κατασκεύασμα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ ψηφοφόρο του, τελείως ἀποχαυνωμένο ἀπὸ τὸ σήριαλ τῶν συντάξεων, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν μόνιμη ναρκωτικὴ οὐσία τῆς συνωμοσιολογίας, ἕνα πλέγμα ἀντισημιτισμοῦ, ἀντισιονισμοῦ καὶ ἀντιμασονισμοῦ, ποὺ τὸν ἐμποδίζει νὰ καταλάβῃ τὰ πλέον ἁπλὰ πράγματα.
Δημήτρης Κιτσίκης                                             3 Ἰανουαρίου 2016                       162 comments:

 1. Καθηγητά συγχαρητήρια για το άρθρο σας. Κάνουμε εξαγγελίες ναι, προσπαθώντας να ακουστούμε στα αυτιά εκείνων που μας κάνουν συνεχώς διαλέξεις, ανοίγοντάς μας τα μάτια. Όμως, μόνον με διαλέξεις δεν κατορθώθηκαν πολλά στην Ιστορία. Ή μήπως ύπονοείτε ότι οι Ήρωες του 1821, εγνώριζαν και έγραφαν είς το πολυτονικό?????

  ReplyDelete
 2. Δε κατάλαβα τίποτα. Μάλλον πρέπει να τα εξηγείτε πιο απλά αν θέλετε να καταλαβαίνει ο κόσμος...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Καθηγητής δεν γράφει για το πόπολο, Γιάννη...Συνεπώς λογικό να μην βγάζεις μία...

   Delete
  2. Είμαι σίγουρος για σένα πως τα καταλαβαίνεις όλα.

   Delete
  3. Και εγώ είμαι σίγουρος για εμένα...

   Delete
  4. Κι εγώ για εσένα. Φαίνεται από τα σχόλιά σου άλλωστε, που συνεχώς αναφέρονται στο φασισμό και στον κομμουνισμό, δίχως ποτέ αυτά να είναι σχετικά με τα γραφόμενα του Κιτσίκη.

   Delete
  5. Χα,χα,χα. Ο Φασισμός και ο Κομμουνισμός ή σωστότερα η Αναρχία ή ο Αναρχοκομμουνισμός, μαζί με τον Φασισμό, αποτελούν τα κύρια κινήματα μη-καθεστωτικά και Επαναστατικά, γύρω των οποίων συσπειρώνεται η Ελληνική Νεολαία! Το ΚΚΕ και κυρίως η Χρυσή Αυγή, σαρώνουν στη Νεολαία! Τον Σεπτέμβρη ο Guardian εξέδωσε δημοσίευμα βάσει του οποίου, η Ελληνική νεολαία, πάνω από 70% στηρίζει την Χρυσή Αυγή και μάλιστα έχει συσσώρευση οπαδών από την παλιά νεολαία του Σύριζα, μετά την κωλοτούμπα του Τσίπρα...

   Delete
  6. Συνεπώς μόνον ένας ηλίθιος θα αγνοούσε την προοπτική τους καθώς η Νεολαία αποτελεί το Μέλλον...Βέβαια εάν περιμένουμε μέχρι να γίνουν οι σημερινοί νεανίες ενήλικοι, ζήτω που καήκαμε! Δεν υπάρχει ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Χρόνος...

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. Διαφωνώ σε όλα. Ο ναζισμός και ο φασισμός και ο κομμουνισμός δοκιμάστηκαν και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τα αποτελέσματά τους.

   Θα φανούν επομένως τα λεγόμενά σου, στα ποσοστά στις επόμενες εκλογές, ότα αυτές πραγματοποιηθούν. Αναμένεται εκτόξευση της Χρυσής Αυγής;

   Στο 22% και βλέπουμε, όπως έλεγε και ο αγωνιστής Παναγιώταρος.
   https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

   Εγώ πάντως στηρίζω στην άλωση του συστήματος. Όχι όμως στη ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής.

   Delete
  9. Ο ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ Σοσιαλισμός απέτυχε διότι ήο μη-φυσική Ιδεολογία. Ο Εθνοκομμουνισμός της Γιουκοσλαυίας κράτησε μεχρι το 1999. Ενώ του Βιετνάμ, της Βορείου Κορέας και της Κίνας κρατά ακόμη. Αποτελούν Εθνικο-κομμουνιστικά κράτη εξ'ολοκλήρου. Ο Φασισμός, όπως λέγει ο Καθηγητής, μετά την ΠΟΛΕΜΙΚΗ όχι Ιδεολογική του, ήττα, θέρισε και είναι ακόμη κραταιός στον Τρίτο Κόσμο. Ο Φασισμός νικήθηκε, διότι τα έπαιξε όλα για όλα. Ο Μουσολίνι ήτο απλώς ηλίθιος να μας επιτεθεί, υποτιμώντας μας κατά πολύ, μάλιστα ένα Τριτοπολικό Μεταξικό Καθεστώς. Εάν δεν μας είχε επιτεθεί, ο Εθνικοσοσιαλισμός θα νικούσε. Μετά την νίκη του επί της ΕΣΣΔ δεν τον σταματούσε τίποτε. Ούτε οι Ιταλοί ούτε κανείς. Σήμερα θα ζούσαμε σε έναν Βιολογικώς Νορδικοκρατούμενο κόσμο, ενώ την Ελλάδα θα είχαν αποικίσει Γερμανικά φύλα. Με λίγα λόγια, η Δύση ως Πολιτισμός θα είχε θριαμβεύσει για πάρα πολλά χρόνια της Οικουμένης, καθώς θα υπήρχε Βιολογική επιβολή. Ο Χίτλερ ήταν το πρόσωπο που χρειάστηκαν πολλοί Πολιτισμοί στην κρίσιμη καμπή τους προς τον Αφανισμό. Το Βυζάντιο το βρήκε στον Ιουστινιανό, ή μάλλον στον Βελισάριο, μα κυρίως στον Ηράκλειο, τον Γενάρχη Ίσαυρο, τον Βασίλειο Α' και τον Αλέξιο Α' Κομνηνό, καθώς η Ρωμανία αντιμετώπιζε αφανισμό τη στιγμή εμφανίσεως των τελευταίων. Επίσης στον Πρώτο Αυτοκράτορα της Νίκαιας, μετά την Άλωση της Πόλεως από τους Λατίνους το 1204, Θεόδωρο Α' Λάσκαρη.

   Όμως ο Χίτλερ ηττήθη ολοκληρωτικώς και από τότε, η Δύση βρίσκεται σε μία κατακόρυφη Παρακμή που την οδηγεί στον Αναπόφευκτο Αφανισμό της, εκτός και εάν επανέλθει ο Φασισμός, η τελευταία Ελπίς σωτηρίας του, μα ο αυθεντικός όχι ο σύγχρονος. Η Δύση επίστεψε ότι ακολουθώντας μία αφύσικη θεωρία όπως ο Φιλελευθερισμός θα άντεχε και θα ευδοκιμούσε μα έκανε λάθος! Φτάνει να χάνει από τον...Αλλάχ!

   Delete
  10. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί Φασίζουσα Εθνικιστική πλέον, Οργάνωση. Όμως βρίσκεται ακόμη προσκολλημένη σε έναν τελείως ξενικό με την Ρωμέηκη Ψυχή, Εθνικοσοσιαλισμό. Και από Μυαλό, μηδέν! Δυστυχώς...όμως αποτελούν αμόλυντη και Πατριωτική δύναμη, την μοναδική αντικαθεστωτική και για αυτό με Μυαλό δύνονται να κερδίσουν.

   Στις εκλογές βγάλε την μεγάλη καφενόβια και μπαρόβια πλειοψηφία των νεολαίων της Μυκόνου, βγάλε τους ζωντανούς-νεκρούς συνταξιούχους και την νεολαία που ψηφίζει στηρίζοντας παλαιο- και ποταμοκόμματα. Αυτό που μένει είναι η πλειοψηφία της Πολιτικοποιημένης Νεολαίας, η Επαναστατίζουσα. Συνάμα όμως...άκρως μειονοτική!

   Delete
  11. Μάλιστα. Γερμανικά φύλα; Οι Γερμανοί είναι από τις χειρότερες ράτσες.

   Γιατί δε διοργανώνει η Χρυσή Αυγή πραξικόπημα και αρέσκεται στον Κοινοβουλευτισμό ως θεσμό;

   Και τι θα αλλάξει αν βγει η χρυσή αυγή στην εξουσία; Τα ίδια δε θα έχουμε; Αφού από τη Γερμανία κυβερνάσαι ως χώρα. Από τα αγαπημένα σας φύλα δηλαδή.

   Delete
  12. Αχ,αχ,αχ!!!! Δεν κατάλαβες!!! Τον αποικισμό από Γερμανικά φύλα τον είπα ως ΑΡΝΗΤΙΚΟ, ΟΧΙ ΩΣ ΘΕΤΙΚΟ!!!! HELLO!!!

   Θα ζούσαμε Βιολογικώς υπό τον Γερμανό. Χειρότερες ράτσες? Πρώτον, εννοούσα την Ράτσα ανθρωπολογικώς, εξ'ου και ο Νορδικοκρατούμενος Κόσμος. Δεύτερον, συμφωνώ μαζί σου. Η Χρυσή Αυγή πρέπει να κάνει πραξικόπημα. Αλλά δεν έχουν Νου! Εδώ υβρίζουν τον Πλεύρη! Πραξικόπημα θα κάνανε...!??

   Delete
  13. This comment has been removed by the author.

   Delete
  14. Όσο για τις...χειρότερες ράτσες, κάθε Ράτσα και Φυλή έχει τα Θετικά και τα Αρνητικά της. Στο απόγειό τους ήσαν καλλίτεροι των Άγγλων αλλά υπό των Φράγκων και των Ιταλών σε Πολιτισμό. Όμως ο Εθνικοσοσιαλισμός, συνεχίζει και θα συνεχίσει είς τους Αιώνας να αποτελεί τρομερή Φυλετική Κοσμοθεωρία,δίδοντας στον κάθε Λευκό, δύο συνειδήσεις. Μία Εθνική κάτοχος της οποίας είναι εκ Φύσεως, μα και μία Φυλετική, που του δίδει εξ'ολοκλήρου ο Εθνικοσοσιαλισμός.

   Delete
  15. «Εάν δεν μας είχε επιτεθεί, ο Εθνικοσοσιαλισμός θα νικούσε. Μετά την νίκη του επί της ΕΣΣΔ δεν τον σταματούσε τίποτε. Ούτε οι Ιταλοί ούτε κανείς. Σήμερα θα ζούσαμε σε έναν Βιολογικώς Νορδικοκρατούμενο κόσμο, ενώ την Ελλάδα θα είχαν αποικίσει Γερμανικά φύλα».

   Γράφεις ότι αν νικούσε ο Χίτλερ την Ελλάδα θα κατοικούσαν γερμανικά φύλα. Εσύ τα γράφεις αυτά. Και σου λέω ότι και τώρα, τα αγαπημένα σου γερμανικά φύλα μας κυβερνάνε (Μέρκελ, Σόιμπλε κλπ.), άρα γιατί παραπονιέστε;

   Άσ΄το. Ναζί του κερατά είστε. Τίποτα παραπάνω. Για αυτό και αποτύχατε.

   Delete
  16. Λολολολολολολ και πάλι λολ. Ό,τι γράφω είναι γεγονός. Ουδέποτε έγραψα ότι είναι αγαπημένα μου φύλα. Κάθε άλλο. Είμαι αντιδυτικός.

   Delete
  17. Και δεν είμαι Εθνικοσοσιαλιστής. Είμαι Φασίζων Εθνικιστής και εκτός Διαφωτιστικού Πλαισίου, Ορθόδοξος Φονταμεταλιστής.

   Delete
  18. Μάλιστα έκανα στροφή από τον Λευκό Φυλετισμό, στην Ανατολική Παράταξη αφού είδα τα..."υπεράρια" Βόρεια φύλα στο Γιόρκ της Αγγλίας, μία περιοχή με πλήθος Γερμανικού φυλετικού στοιχείου. Είμεθα τελείως αντίθετοι. Αυτό όμως δεν αναιρεί τον κάποτε πολιτισμό τους ούτε την φυλετική συγγένεια.

   Delete
  19. Η αποτυχία μας ξεκινά από την δημιουργία του Κεμάλ και συνεπώς του Τουρκικού Εθνικισμού και της καταστροφής του Βυζαντινοθωμανικού Οικουμενισμού μέσω των δύο Κοσμικών Αυτοκρατοριών. Της Ρωμανίας και της Οθωμανίας.

   Delete
  20. Λόγος για τα παραπάνω: Ο Δυτικολάγνος Βενιζέλος.

   Delete
  21. Ένα ένα.

   Δηλαδή είμαστε τελείως διαφορετικοί από τους λευκούς του Γιορκ; Γιατί;

   Ο Βενιζέλος σε τι ακριβώς ευθύνεται;

   Delete
  22. Πολιτισμικώς, Θρησκευτικώς και σε θέμα Κουλτούρας και Ψυχισμού, είμεθα τελείως αντίθετοι με τα Γερμανικά φύλα. Ο Βενιζέλος λειτούργησε ως δεκανίκι της Δύσεως. Φέρθηκε σαν Ιμπεριαλιστής στην Μικρά Ασία. Εάν είχε κερδίσει η περιοχή δεν θα είχε επανέλθει στις Ρωμέηκες Παραδόσεις αλλά στις Δυτικές! Μάλιστα ήθελε κυνβούλιο αντί Βασιλείας!!! Δηλαδή, Ρωμανία με Προκόπη Παυλόπουλο! Αυτός και μόνον αυτός όπως και οι συνεχιστές του πολέμου του, εδημιούρηγσαν τον Τουρκικό Εθνικισμό μέσω του Κεμάλ! Έπρεπε να κρατήσουμε Αν.Θράκη και Σμύρνη, συνεργαζόμενοι τέλεια με τον Σουλτάνο, ο οποίος πρέσβευε Κοσμικό, όχι Εθνικό κράτος. Εάν γινόταν αυτό, λόγω του Εμπορίου που βρισκόταν εξ'ολοκλήρου σε Ρωμέηκα χέρια, θα είχαμε αναλάβει τα ηνία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

   Delete
 3. Θα σας ειπώ και πάλι αυτό που σας έγραψα και στο αμέσως προηγούμενό σας άρθρο, αν και το αρχικό σχόλιο το έχασα. Ο Πλεύρης έχει κάνει τεραστίου μεγέθους προσπάθεια και τα καταφέρνει, να θεμελιώσει γέφυρες επικοινωνίας με την μειοψηφική, μη-καφενοβία, Νεολαία, μέσω της Επανελληνίσεως και των Εκδόσεών του. Εσείς έχετε αυτό το μπλοκ. Πολύ καλλίτερο από το τίποτε. Όμως δυστυχώς δεν κάνετε, παρά το Ίδρυμά σας προσπάθειες ανάλογες του Πλεύρη, μολονότι βρεθήκατε κοντά σε σημαντικά πολιτικ1 1τομα, όπως ο Καραμανλής και ο Παπανδρέου(με άριστες Αγγλοσαξωνικές σχέσεις), πολλά από το γραφόμενά σας δεν πραγματοποιήθησαν. Ενώ η Νεολαία παραμένει δίχως Φως. Περιμένετε από εμάς, τα άτομα ατόμων τα πάντα, ενώ εσείς δεν δέχεσθε να αναλάβετε έναν απλό ρόλο, ενώνοντας δια του Προσώπου σας, άτομα αμφοτέρων Επαναστατικών Κυμάτων(Φασισμός, Κομμουνισμός), σε Σύνολα. Παρόλα αυτά, συνεχίζετε με το πολυτονικό...

  Χρόνος δεν υπάρχει για χάσιμο ναι, για τον λόγο τούτο, οφείλετε να αναλάβετε πρωτοβουλία στην Οργάνωση της Νεολαίας. Καλή και η Οττάβα αλλά από τον Καναδά δύσκολη κάθε ενέργεια ανατροπής και αλλαγής στο Αθηναϊκό κρατίδιο. Και πρόσωπα και Αίμα υπάρχει, ένα Μυαλό χρειάζεται...αλλιώς, καλά τα διαβάζουμε τα άρθρα σας αλλά...τζίφος...

  ReplyDelete
 4. Ώ πνεύμα συ άκάματον του Σύμπαντος ο πλάνης πόσον αισθάνομα΄ἐμαυτον εγώ προς σέ πλησίον...ΦΑΟΥΣΤ

  ReplyDelete
 5. Ἵσως πράγματι ἡ σύγκρουση καθεστώτων ποὺ θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴν Κρήτη θὰ εἶναι τὸ jus sangris, ἐνάντια στὸ jus solis. Καὶ τὰ δύο εἶναι καθεστῶτα.

  ReplyDelete
 6. Jus sangris=Jus Sanguinis, να υποθέσω? Δηλαδή δίκαιον Αίματος.
  Jus Solis=Δίκαιον Χώματος.

  Πώς δύναται να υπάρχει σύγκρουσις μεταξύ των 2, τη στιγμή που αμφότερες έννοιες αποτελούν υποσύνολο του Συνόλου της Φυλής, δηλαδή των 2 πτυχών της. Του Χώματος και του Αίματος. Το Χώμα περιλαμβάνει το Αίμα, ενώ το Αίμα νοσταλγεί το Χώμα όταν στην Ξενιτιά, και το αναζητά όπως οι Εβραίοι, όταν δεν το έχει ή κοιτά να το ανακτήσει όταν το έχει χάσει.

  Ομιλείς περί Φασισμού και Εθνικισμού, ή μάλλον Εθνικοσοσιαλισμού, καθώς η Αρχή "Blut und Boden", αποτελεί θεμέλιο λίθο όχι μόνον του Εθνικοσοσιαλισμού αλλά και κάθε Εθνικιστικής Θεώρησης και Κοσμοθεωρίας.

  ReplyDelete
 7. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά την έννοια του φυλετισμού και ποια η χρησιμότητά της για έναν άνθρωπο, όπως ο Έλλην Κωνσταντινουπολίτης για παράδειγμα, να ασχολείται τόσο μανιακά με τέτοιες αφέλειες. Που οδφηγεί όλο αυτό; Ποιος είναι ο στόχος; Πραγματικά δε καταλαβαίνω...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφέλειες??? Η Ισχυροτέρα Θεώρηση-Ιδεολογία του Διαφωτισμού αφέλειες???? Αισχότατον Αίσχος! Που θα'λεγε κι ο Αυλωνίτης...

   Delete
  2. Ε μα αφέλειες δεν είναι; Σε ρώτησα ποιος είναι ο στόχος και που οδηγεί όλο αυτό και απάντηση δε πήρα. Ποιο είναι το νόημα δηλαδή;

   Delete
  3. Ο Εθνικοσοσιαλισμός σου είπα, ανοίγει στο Λευκό άτομο μία εντελώς καινούρια οπτική γωνία. Δύναται εάν η Φυλετική του Συνείδηση είναι Ανωτέρα της Εθνικής, να ενωθεί σε έναν πανίσχυρο Φυλετικό κορμό και να ευδοκιμήσει, σε περίπτωση καταστροφής, ακραίας υποβαθμίσεως ή εξαφανίσεως του Έθνους του. Παράδειγμα τέτοιο αποτελούσε η Ροδεσία, η Νότιος Αφρική υπό των Λευκών καθώς και η Αμερική πριν το φονικό segregation. Ο Λευκός μόνον λόγω Αίματος, δύναται να αποτελέσει Άρχουσα Τάξη και να θριαμβεύσει στις παραπάνω περιπτώσεις. Βέβαια είπαμε...ΕΑΝ η Φυλετική Συνείδηση υπερέχει της Εθνικής, πράγμα δύσκολο για τον Έλληνα, αλλά όχι απίθανο. Πιθανό για άλλες Εθνότητες και εύκολο.

   Delete
  4. Άρα ο λευκός έχει άλλο αίμα από τον Μαύρο; Που διαφέρει το αίμα του λευκού από του Μαύρου;

   Delete
  5. Στα Πάντα!

   Delete
  6. Δεν απαντάς; Που διαφέρει το αίμα του λευκού από του Μαύρου;

   Delete
  7. Στα σωματικά, αλλά κυρίως στα Ψυχικά και Νοητικά χαρακτηριστικά. Οι νεγροειδείς για εμένα προσωπικά είναι ένα απόλυτο αίσχος, μία μάζα που δεν έδωσε τίποτα, αντιθέτως καταστρέφει καθημερινώς. Ένας ιός και τίποτε περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι οπτικά θυμίζει πιθηκοειδή.

   Μάλιστα, το παραδέχονται και οι...φύλαρχοί των!

   http://newobserveronline.com/zulu-king-blacks-destroying-south-africa/

   Delete
  8. Και είναι και δις. Αλλά κάποτε μετά την Επαγρύπνιση θα λάβει χώρα και η...εξόντωση. Ναι, εξόντωση. Αλλιώς, θα μας φάνε...

   Delete
  9. Δε μου λες, τι γράφεις καταλαβαίνεις; Λες ότι διαφέρουν στο αίμα. Και μετά μου γράφεις ότι διαφέρουν σωματικά, ψυχικά και νοητικά. Τέλος πάντων.

   Διαφωνώ σε αυτό που λες. Οι μαύροι είναι καλοί δούλοι, μαύροι σκύλοι και έχουν βγάλει καλύτερους αθηλτές από τους λευκούς.

   Delete
  10. Ναι,ναι,ναι. Το εϊδαμε όταν φάγανε όλη οι αφρικάνο την σκόνη του Κεντέρη. Αίμα=Δεοξυριβονουκλεϊκό Οξύ, γνωστό ως DNA, υπεύθυνο για Σωματικά, Ψυχικά και Νοητικά γνωρίσματα και χαρίσματα.

   Delete
  11. Ο χαπάκιας ο Κεντέρης; Καλά σοβαρά μιλάς τώρα;

   χαχα

   Delete
  12. ΛΟΛ. Νομίζεις υπάρχει ρε ποπολάρε κανένας "καθαρός" αθλητής το 2015???????? Χα,χα,χα. Το θέμα μας είναι τί δώσανε στον κόσμο ως φυλή και ως ομάς. Ένα μεγάλο τίποτα μαζί με ένα μεγάλο λουτρό αίματος και δουλεμπορίου.

   Delete
  13. Τουρκόσπορος ο προπάππους σου.

   https://www.youtube.com/watch?v=rgnwM8_bUUQ

   Delete
  14. Πολύ σωστός! Αν και το αντίθετο ισχυεί! Ελληνόσποροι οι Τούρκοι!

   1-0 Τζόν.

   Delete
  15. Σωστός ο Λαγός ε! Αυτό εννοώ.

   Delete
 8. Αν και κατάλαβα τί εννοείς:

  -Κρήτες:Έχουμε δικαίωμα επί του Εδάφους επειδή το κατοικούμε!
  -Ελλαδίτες:Έχουμε δικαίωμα επί του Εδάφους λόγω Αίματος.

  Έτσι όμως είναι σαν να λες ότι οι Κρήτες δεν είναι Έλληνες εξ Αίματος. Δεν στέκει και τόσο το όλο θέμα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολλοί κρητικοί ακόμη και σήμερα προσβάλλονται αν τους πεις Έλληνες.

   Οι Βλάχοι είναι Έλληνες; Οι Πόντιοι είναι Έλληνες;

   Delete
  2. ΛΟΛ! Κάτι πήρες απόψε...

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ούτε εσύ απήντησες. Σου είπα, κάτι πήρες απόψε...

   Delete
  5. Βρε θα μου πεις αν οι Πόντιοι, οι Βλάχοι και οι Κρητικοί είναι Έλληνες;

   Απλή είναι η ερώτηση. Αν δε μπορείς, πες δε γνωρίζω δεν απαντώ.

   Delete
  6. Βρε θα μου πεις τί πήρες απόψε? Τι φουμάρεις?

   Delete
  7. Στην Κρήτη υπάρχουν κρητικοί που δεν θέλουν να τους λένε Έλληνες.

   Και σε ρωτώ οι Βλάχοι είναι Έλληνες; Οι Πόντιοι; Εμένα οι πόντιοι πιο πολύ για Γεωργιανοί-Αρμένιοι μου μοιάζουν.

   Delete
  8. Άρες, μάρες, κουκουνάρες!

   Delete
  9. Τα μπουρδούκλωσες όλα ποπολάρε! Μετά απορείς γιατί δεν καταλαβαίνεις μία από τα γραπτά του Καθηγητού...

   Delete
  10. This comment has been removed by the author.

   Delete
  11. Χαχαχαχαχαχχαχαχα. Να απαντήσω τί???? Τα μπουεδούκλωσες λέμε!!!!

   Delete
  12. http://fyletika.blogspot.gr/2014/12/von-luschan.html

   Πάρε δες. Αν και κανονικά η ερώτησή σου είναι άλλα αντί άλλων.

   Delete
  13. Συγχέεις την φυλετική με ανθρωπολογική έννοια δίχως να έχεις ούτε ένα βιβλίο διαβάσει, με την Εθνική ταυτότητα. Όταν έχουμε μέλη της ιδίας Φυλετικής Ομάδος, φίλε τζον, δεν διαταράσσεται η Εθνική Ταυτότης και Συνείδηση. Έλλην είναι χαρακτηρισμός Εθνικός όχι Φυλετικός(ανθρωπολογικά). Παρόλα αυτά, οι Κρήτες είναι Έλληνες Ελλήνων, όπως σου παρέθεσα με τον παραπάνω σύνδεσμο.

   Delete
  14. Δεν ασχολούμαι εγώ ρε φίλε με αυτά. Σιγά μη διαβάζω ναζιστικά βιβλία. Παντελώς ανούσια είναι αυτά. Απλώς εγώ λέω ότι πολλοί κρητικοί δεν επιθυμούν να τους ονομάζεις Έλληνες.

   Delete
  15. Έχουμε Έλληνες Αρμενοειδείς με προγόνους Χετταίους, Έλληνες Βαλτικούς με προγόνους Σλαύους και Έλληνες Σαχάριους με προγόνους εξελληνισμένους Βορειοαφρικανούς, μαζί με Έλληνες νορδικούς απογόνους Βαραγγών και Ενετών. Οι παραπάνω αποτελούν, πλην των Αρμενοειδών που ήσαν καθαρώς Βυζαντινοί πληθυσμοί, μειονότητες πολύ μικρές. Ούτε 1% του Εθνικού κορμού, φυλετικώς μιλώντας.

   Delete
  16. Σου λέγω λες άλλα αντί άλλων. Επίπεδο μορφώσεως ποπολικό! Δεν είναι ναζιστικά έλεος!!!!! Η Φυλετική ανθρωπολογία ξεκινώντας με τον Δαρβίνο και έχοντας ρίζες σε όλους τους Αρχαίους λαούς και τους Έλληνες, είναι πολύ προγενέστερη του Εθνικοσοσιαλισμού. Απλώς ο Ε/Σ την πολιτικοποίησε!!!!!

   Delete
  17. Αμάν! Διαβάστε και κάτι επιτέλους άλλο από Μπογιόπουλο!!!!

   Delete
  18. Α τώρα μιλάς σωστά. Καλά εννοείται ότι είναι πολύ παραπάνω από 1%.

   Delete
  19. ΛΟΛ! Οι Αρμενοειδείς ίσως φτάνουν το 0,5%. Οι υπόλοιποι αποτελούν ψήγματα και μαρτυρούν σιωπηλώς την τρικυμιώδη Ιστορία του πολυπαθούς αυτού Τόπου...

   Delete
  20. Και ποιο είναι το νόημα δηλαδή; Να σου πω μπράβο; Ε μπράβο σου λοιπόν. Ζεις σε μια χώρα με τους πιο άθλιους λευκούς.

   Delete
  21. ΛΟΛ και πάλι!! Είσαι μεγάλος λέμε! Άθλιοι οι Γερμανοί, άθλιοι οι Ελλαδίτες, Έλληνες και γραικύλοι αδιαχώριστοι...είπαμε ποπολικό επίπεδο. Τί θες? Δευτέρα επιπεβεβαίωσις?

   Delete
  22. ΛΟΛ και εγώ. Εγώ όπως πάντα ψύχραιμος, αντιπαρέρχομαι κύριος χωρίς να βρίζω. Ε δεν είναι η χώρα με τους πιο άθλιους λευκούς; Αφού είναι τελευταία σε όλα.

   Delete
  23. Δια περιγραφής της πνευματικής σας καταστάσεως, συνιστάται η παρακάτω αρχαιοτάτη φράσις της Θεοπνεύστου Ελληνικής γλώσσης.

   https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1

   Delete
  24. Μου είπες ότι οι Μαύροι είναι κατώτεροι από τους λευκούς επειδή πολιτισμικά δεν προσέφεραν πολλά.

   Λέω κι εγώ το ίδιο λοιπόν για τους ελλαδίτες λευκούς. Είναι οι χειρότεροι λευκοί σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αφού δεν έχουν προσφέρει πολιτισμικά τίποτα στο σύγχρονο πολιτισμό.

   Delete
  25. Τελευταίοι στα πανεπιστήμια, τελευταίο ιστους δρόμους, τελευταίοι στις συγκοινωνίες κλπ κλπ.

   Ίσως μόνο οι λευκοί των Αθηνών το σώζουν κάπως.

   Delete
  26. Τρικυμία εν κρανίω, ποπολικό επίπεδο, καφενειακή διαλακτική ικανότης. Τρε μπανάλ!


   https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1

   Delete
  27. Μου θυμίζεις τον Καθηγητή που έλεγε στο φβ ότι οι Έλληνες ήσαν ωσάν τους Εβραίους, μόνον έμποροι.

   Του έγραψα μία ωραιοτάτη απάντηση, μακροσεκλή και φυσικά ουδεμία απάντηση έλαβα...

   Delete
  28. *μακροσκελή

   Delete
  29. Δε νομίζω. Πονάει όταν σου αποκρούουν τόσα εύκολα τα επιχειρήματά σου ε;

   Προς το παρών, οι λευκοί της Ελλάδος είναι τελευταίοι στα πανεπιστήμια, με χείριστες κατατάξεις των πανεπιστημίων, με χείριστους δρόμους και συγκοινωνία, με χείριστες γενικότερα αθηλιτικές εγκαταστάσεις κλπ κλπ.

   Delete
  30. Πανηγυρικά τελευταίοι θα είστε αγαπητέ με μυαλά σαν τα δικά σου και των ομοίων σου. Αυτή είναι η αλήθεια.

   Delete
  31. Και φυσικά μην ξεχνάμε, τη χείριστη και σχεδόν μηδαμινή εθνική παραγωγή γενικότερα των λευκών της Ελλάδος.

   Delete
  32. Τα μαυράκια και τα ασιατάκια παράγουν τουλάχιστον. Κατάλαβες λευκέ;

   Delete
  33. Πανηγυρικά οι πρώτοι που επιβιώνουν σε δυσχερέστατες οικονομικές καταστάσεις με ρυθμό αναπαραγωγής ανά γυναίκα μεγαλύτερο εκείνου χωρών όπως η Ελβετία. Από τις πρώτες χώρες που βγάλαμε Εθνικιστικό κόμμα, δίχως να θυμίζει η Ελλάδα σε καμία περίπτωση καταστάσεις Δυτικών και Βορείων χωρών. Όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού όπου πάνε θριαμβεύουν και γίνονται περιζήτητοι στον χώρο εργασίας τους. Η Ελληνική κουλτούρα και η Ελληνική οικογενειακή δομή μαζί με μία χιλιοπληγωμένη, μα συνάμα ζούσα Ηθική, αποτελούν τρομερές αντιστάσεις στη Φιλελεύθερη λαίλαπα που σάρωσε τα πάντα στην Δύση. Η Ανατολή εδώ μας έσωσε. Δυστυχώς, βάλαμε την μάζα να κυβερνά. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε. Ευτυχώς υπήρξε Εθνική φυλετική τόνωση με τους Μικρασιάτες Έλληνες και η Ελλάς έδωσε ειδικά υπό μη-δυτικά κυνοβουλευτικά καθεστώτα, γρήγορα. Όσο για το ότι δεν δώσαμε τίποτα, τί να πω. Κλαυσίγελος με πιάνει που δυστυχώς αποτελείς παράδειγμα του μέσου γραικύλου. Από Καραθεοδωρή. Σεφέρη, Θεοδωράκη, Ηλία Καζάν, Ελληνικό κινηματογράφο του 1960, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Γιώργο Μούτσο, Ιωάννη Μεταξά, Δαβάκη, Οχυρά Ρούπελ, Ελευθέριο Βενιζέλο, Καζαντζάκη, Ξενάκι, Χατζηδάκι, Κωνσταντίνο Πλεύρη, Γεώργιο Γεωργαλά, Δημήτρη Κιτσίκη και τέλος Δημήτριο Δημόπουλο.

   Κλαυσίγελος...τα λεγόμενά σου...

   Delete
  34. Βάλε και Χριστόδουλο.

   Delete
  35. Σάβιτρι Ντέβι και η λίστα τελειωμό δεν έχει...λυπάμαι απλώς για την κατάντια σου.

   Delete
  36. Κανονικά έπρεπε να μπει μέσα και ο Ρωμανίδης μαζί με τον Σπαθάρη. Ο πρώτος, Θρησκευτικός/Κοινωνικός Ήρως, ο δεύτερος Κοινωνικός/Πολιτιστικός.

   Delete
  37. Έλα τώρα που μου βάζεις και τον Πλεύρη. Τέλος πάντων.

   Τι σχέση έχουν τα πρόσωπα; Υπήρχαν και 5-10 μεγάλα πρόσωπα; Ε και; Ρε πάτε καλά; Είστε τρελοί; Για τη χώρα και τη κοινωνία σου λέω και το επίπεδο των λευκών της. Ε οι λευκοί της Ελλάδος σου εξηγώ ότι είναι τελευταάι σε όλα όσα σου προανέφερα. Παιδεία, όπως λες κι εσύ φεύγουν έξω οι νέοι και οι επιστήμονες. Δρόμοι, εγκαταστάσεις κλπ. Δεν είσαι πρώτος σε όλα αυτά.

   Άρα υστερούν οι λευκοί εν Ελλάδι;

   Delete
  38. Παράγουν ωσάν δούλοι πρώτον. μαύροι με Κίτρινους, δηλαδή Ανατολικοασιάτες(Κινεζους, Ιάπωνες, Κορεάτες) έχουν τεραστία διαφορά. Οι Ανατολικοασιάτες είναι υπεράνω σε Πολιτισμό, των Δυτικών και Βορείων Ευρωπαίων, όπως και οι Πέρσαι. Αλλά τρικυμία εν κρανίω λέμε...Τέλος ο Πολιτισμός των Κινέζων ήτο πάντοτε Αυτοκρατορικός, οπότε το να παίρνεις ως παράδειγμα τον μέσο εργάτη-δουλοπάροικο στην Κίνα είναι ατελέστατο παράδειγμα.

   Delete
  39. Συγχέεις Μόρφωση/Παιδεία με εκδπαίδευση τεχνική που επικρατεί ΠΑΝΤΟΥ στην Δύση. Αντιθέτως η μόρφωσις του Έλληνος είναι μεγαλυτέρα των Δυτικών, μολονότι υστερεί σε εκπαίδευση.

   Με ρώτησες τί δώσανε οι Έλληνες τη σύγχρονη εποχή. Είπες μάλιστα ότι δεν δώσανε τίποτα. Σου απήντησα...μην υπεκφεύγεις.

   Όσο για τον Δάσκαλο γέλα όσο θες. Ένας λόγος που εσύ είσαι ένας ιωάννης ένοχος και Εκείνος Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, Ο Δάσκαλος.

   Delete
  40. Πολιτισμό τέλος, ΔΕΝ παράγουν οι μάζες, αλλά οι Άριστοι οδηγώντας τις μάζες. Λογικό όπως προείπα, να μην βγάζεις μία από τα γραπτά του Καθηγητού, καθώς δεν αναφέρεται στις μάζες, δηλαδή το πόπολο.

   Delete
  41. Τέλος πάντων. Μπορείς να συνεχίσεις τις φυλετικές σου αναλύσεις και τις ναζιστικές σου ενασχολήσεις.

   Απλώς σε ενημερώνω, ότι οι λευκοί στους οποίους ανήκεις, προς το παρών, είνα \ι πανηγυρικά τελευταίοι σε όλα. Εσύ συνέχισε να αναλύσεις με λεπτομέρειες τις φυλές και να μιλάς για ανωτερότητες και θεωρίες για αφελείς κλπ.

   (αυτές οι θεωρίες είναι που νανουρίζουν και καταστρέφουν τη λαϊκή βάση και κατά συνέπεια τις κοινωνίες)

   Delete
  42. Τελευταίοι σε όλα...χμμμμ...παράδειγμα???

   Delete
  43. Για παράδειγμα. Μπες σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και σε ένα ξένο και πες μου τις διαφορές. Μπες σε ένα ξένο γήπεδο και σε ένα ελληνικό και σύγκρινέ τα. Οδήγησε σε δρόμους στο εξωτερικό και σε ελληνικούς δρόμους και δες διαφορές.

   Όλα αυτά τι δείχνουν; Ότι έξω δουλεύουν και προοδεύουν και μέσα μαλακίζεστε με αυτές τις θεωρίες ανωτερότητας νανουρίζοντας τις μάζες.

   Delete
  44. This comment has been removed by the author.

   Delete
  45. Τι καλά ε; Είχαμε καλούς προγόνους εμείς, είχαμε Πλάτωνα και Αριστοτέλη, Ευαγγέλια, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Κομνηνούς, Παλαιολόγους κλπ.

   Αλλά η φράση του Ιουλίου Καίσαρα προς τους Αθηναίους, ήδη από τον 1ο αιώνα προ Χριστού, τα λέει όλα και είναι πιο επίακαιρη από ποτέ, Γραικύλοι:

   «Ποσάκις ὑμᾶς ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀπολλυμένους ἡ δόξα τῶν προγόνων περισώσει»;

   Πόσες φορές θα σας σώσει η δόξα των προγόνων σας από την καταστροφή;

   Delete
 9. Νιμίζω ὅτι μὲ βάση τὸ jus solis νομικά δικαιώματα ἔχει κάποιος μὲ βάση τὸ ποῦ γεννήθηκε (αὺτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ νομίζω στὰ ἐθνικὰ κράτη) ἐνῷ μὲ βάση τὸ jus sangris ἔχει δικαιώματα μὲ βάση τοὺς γονείς του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στα Εθνικά κράτη ισχυεί τα Δίκαιον Αίματος. Ειδικά σε Εθνικά κράτη Γερμανικού τύπου. Σε Γαλλικού και Αγγλοσαξωνικού τύπου, ισχυεί το Δίκαιον Χώματος.

   Η καλλίτερη Θεώρηση περί απόλυτης συσχετήσεως Αίματος και Χώματος, βρίσκεται στην έννοια του "Blut und Boden", Γερμανιστί, με ρίζες φυσικά στην Αρχαία Ελλάδα. Συνεπώς η πλάστιγγα γέρνει επί του Αίματος όχι του Χώματος.

   Delete
 10. διόρθ. Νομίζω.Δηλαδή ἄν π.χ. ἑνας μαῦρος ὁμοφυλόφιλος μουσουλμάνος ἐθνικοσοσιαλιστής γεννήθηκε στὰ Χανιά εἷναι Ἕλληνας πολίτης στᾳ 18 του, ἑφόσον δὲν ἔχει χάσει τὰ πολιτικά του δικαιώματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ναι βάσει του δικαίου χώματος. Αν και υπερ-απίθανο και άκυρο το παράδειγμα. Αν και...έχουννσυλληφθεί στις ΗΠΑ, μαύροι Εθνικοσοσιαλιστες με σβάστικες...δεν κάνω πλάκα, έχει όντως συμβεί.

   Delete
 11. http://newobserveronline.com/zulu-king-blacks-destroying-south-africa/

  ReplyDelete
 12. Ἐγὼ δὲν καταλαβαίνω τὸ ἑξῆς μὲ τοὺς φίλους μας τοὺς Ἀμερικάνους. Ἀφενός προβάλλονται τὰ δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, ὄλοι εναι πολίτες καὶ μόνο οἱ οἱκονομικές διαφορές μετράνε ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ πολεμου Βορείων καὶ Νοτίων. Ἀφετέρου προβάλλεται πολιτισμικά ὁ πιὸ χυδαῖος ῥατσισμός. Πῶς ἐξηγεῖται αὑτὴ ἡ ἀντίφαση ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Capitalism, a love story...Τουλάχιστον κινούν τα νήματα Λευκοί. Αυτό αποτελεί την μοναδική """παρηγοριά"""...

   Delete
 13. Ἐγὼ προτείνω δοκιμαστικά ἕνα ἄλλο σχῆμα. Ὠς γνωστόν, οἱ κοινωνικές διαφορές δὲν εἶναι φυσικές ἀλλά ἐπίκτητες. Ἔτσι ; Δὲν μπορεῖς νὰ διασφαλίσεις ὅτι ἕνα μαῦρο μωρό ὅταν μεγαλώσει θὰ σπάσει ἤ δὲν θὰ σπάσει στὸ ξῦλο ἕνα λευκό μωρό σὲ δέκα δεκαπέντε χρόνια, ἄν ἔχουν γεννηθεῖ καὶ τὰ δύο τὴν ἴδια μέρα στὰ Χανιά. Ὁ πατέρας ὅμως τοῦ κάθε μωροῦ ψάχνει νὰ διασφαλίσει ὅτι τὸ μωρό τοῦ άλλουνοῦ ὅταν θὰ μεγαλώσει δὲν θὰ σπάσει στὸ ξῦλο τὸν δικό του τὸν κανακάρη, καὶ πῶς ;

  -Μὲ τὸ νὰ διασφαλίσουν, ὁ κάθε ὑπεύθυνος μπαμπάς, ὁ ἑνας - ὃτι ποτὲ οἱ μαῦροι δὲν θὰ γίνουν βέροι Κρητικοί, ὁ ἅλλος, ὅτι θὰ γίνει τὸ ἑλληνικό κράτος μὲ κάποιον τρόπο φιλικὸ πρὸς τὴν πολυχρωμία.

  Ὠς γνωστόν, οἰ άριστοκρατικοί τίτλοι κόμης, βαρῶνος, μαρκήσιος, ἀλλὰ καὶ ἐν μέρει πασ(ι)ᾶς, μπέης, γαζῆς, νομίζω, ἤταν στρατιωτικά αξιώματα πρὶν γίνουν κληρονομικά. Ἀκόμα καὶ ὁ Αὑτοκράτορας στὸ Βυζάντιο δὲν ἦταν κατανάγκην κληρονομικός τίτλος - τὸ άποδεικνύουν οἱ τόσες δυναστείες, κουρέματα καὶ ἐξορύξεις ὁφθαλμῶν. Εἷναι πιθανόν λοιπόν αυτὸ ποὺ ζοῦμε νὰ εἶναι ἡ παραδοσιακή ἀπόπειρα τῶν ἀνθρώπων μὲ χρῆμα καὶ ἐπιρροή νὰ φτιάξουν ἕνα τέτοιο νομικό σύστημα ποὺ νὰ παρουσιάζει τὴν ἱστορικά ἁποκτημένη κοινωνική ἀνωτερότητά τους σὰν ἄχρονη, ἐκ Θεοῦ ὁρισμένη Τάξη Πραγμάτων.

  ReplyDelete
 14. Κωνστατή κάνεις λάθος. Η Φυσική Επιλογή λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως πολιτευμάτων. Απλώς το θέμα είναι οι νικητές να διοικούν κιόλας. Οι μάζες δεν καταλαβαίνουν τίποτα πέρα από τη μύτη των. Συνεπώς δεν στέκει το παράδειγμά σου.

  ReplyDelete
 15. Η Αριστοκρατία, προβάλει μία Ιερή Ιεραρχία. Συνεπώς η Κοινωνία δομείται αρίστως εν Τάξη και Ασφάλεια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η ευγονική ξεκίνησε από τους Αρχαίους...

  ReplyDelete
 16. ΟΧΙ ΕΥΓΟΝΙΚΗ!, ΑΛΛΑ ΕΥΓΟΝΙΑ!. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ!.

  ReplyDelete
 17. Η Αριστοκρατία, προβάλ[λ]ει μία Ιερή Ιεραρχία. λέει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης - ἀκριβῶς αὑτό λέω. Μόνο μεταφυσικά θεμελιώνονται οἱ κοινωνικές διαφορές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι πάντως στο Χριστιανισμό, που διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα του Θεού, ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος.

   Στο ναζισμό αυτά και στη φυλετική ανθρωπολογία του Έλληνος.

   Delete
  2. Θυμίζω πως μετά την διατύπωση της θεωρίας του Δαρβίνου το 1859, η οποία και κλείνει το μάτι στο ναζισμό για όσους έχουν μυαλό και καταλαβαίνουν καταλαβαίνουν, η Εκκλησία έδειξε αντανακλαστικά και έδρασε ταχύτατα και καταδίκασε αυτό το θανάσιμο μίασμα του εθνοφυλετισμού το 1872. Γνώριζε η Εκκλησία τι θα ακολοθήσει από τέτοιου είδους πνευματικά μιάσματα.

   Delete
 18. Μολονότι στις φυλές της Ανατολικής Μεσογείου προσθέτει εσφαλμένως τους Ινδούς, δηλαδή τον Ινδικό τύπο(Indid), το βιβλίο του Δημόπουλου αποτελεί Αριστούργημα και εξαίρετο έργο Εθνικιστικής Φυλετικής σκέψεως, ανθρωπολογικής ή μη. Είναι βέβαια Δυτικογραικός, ναι, αλλά παρόλα αυτά εάν θέλεις Κωνσταντή, καθώς ίσως ο μοναδικός μαζί με τον Fr Gr, άξιος δια συζήτησιν στο μπλοκ τούτο, παρακαλώ ρίξε μία ματιά, εάν θες και δύο, στο βιβλίο του περί της Βιοπολιτικής Επιστήμης, ονόματι "Η Νέα Τάξις". Είμεθα σε πολλά ομόδοξοι εγώ και ο Δημόπουλος. Παρά την ολική Δυτική αποστροφή μου και μάλιστα σε βαθμό να δείχνω συμπάθεια προς το Ισλάμ, ειδικά το Σιιτικό, έχω μίαν έστω και μη-χρήσιμη σήμερον, Φυλετική Ταυτότητα και εξ'ου Συνείδηση, η οποία βεβαίως υπολείπεται της Πολιτισμικής/Πολιτιστικής, η οποία τελευταία υπολείπεται της Εθνικής-Ρωμέηκης. Συνεπώς κείτεται τρίτη είς την συνειδησιακήν μου βαθμίδα, όμως υπάρχει. Και δύναται να λάβει πλάι της Πολιτιστικής ίση σημασία, αν και πολύ δύσκολο σήμερον.

  https://www.scribd.com/embeds/261777455/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-CcgErC7JRh6iDCtspyId&show_recommendations=true

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Παρακαλώ φίλε! Την αλήθεια λέγω! Εσύ με τον Κωνσταντή και φυσικά ο Καθηγητής, αν και με αποφεύγει τελευταία, κάτι που με θλίβει...

   Delete
  3. Με τις ναζιστικές αηδίες που εκστομίζεις φυσικό δεν είναι; Και καλά κάνει.

   Delete
  4. Δεν είναι φυλετιστής ξέρεις ο κ.Κιτσίκης, ούτε αντισημίτης.

   Delete
  5. Sieg Heil! 14/88, στα αφιερώνω. Ταιριάζουν πλήρως ως απαντήσεις στο νοητικό σου επίπεδο. Αντισημίτης? Δεν έχω βιολογική εχθρότης με τους Σημίτας, άλλωστε η μητέρα μου ανήκει στον Αρμενοειδή τύπο, τον κλασσικό αυθεντικό Εβραϊκό της Αρχαιότητος, πριν τον προσηλυτισμό Λευκών και Χαζάρων στην θρησκεία του Αβραάμ, και την δημιουργία της κάστας των Ασκεναζίμ εκ των 2 παραπάνω φυλετικών ομάδων.

   Δεν προσέφεραν τίποτα εις τον κόσμο οι Εβραίοι. Μόνον τόκο και κεφάλαιο. Εκεί τους πολεμώ! Όμως, ο Εβραϊσμός όπως και το Ισλάμ, ειδικά το Σουννιτικό, αποτελούν αμφότερα άριστους μηχανισμούς επιβιώσεως σε δυσχερείς συνθήκες μίας Ομάδος και εδώ τρέφω τον θαυμασμό μου, από Βιολογικής/Φυλετικής(όχι ανθρωπολογικώς, Εθνικοθρησκευτικώς), πλευράς. Έτσι κατόρθωσαν με το Λευκό πλέον τους φυλετικό ύπόβαθρο, με οδηγούς τους Ασκεναζίμ, να γατζωθούν στις ΗΠΑ και να δημιουργήσουν κράτος. Εδώ είναι άξιοι συγχαρητηρίων...

   Delete
  6. Η Φυλή είναι μία πραγματικότης. Όπως και η Ράτσα, Η Φυλή της Φυλής, ο φαινότυπος δηλαδή. Όμως στον Άνθρωπο, ειδικά στους ανεπτυγμένους Πολιτισμούς και Λαούς εδώ και αιώνες, μεγάλο ρόλο παίζουν τα γονίδια(!!) όχι μόνον ο φαινότυπος.

   Τώρα μιλώντας για τον γενικό όρο Φυλή, εννοούμε όπως έχω άλλωστε τονίσει στο παρελθόν, τις Φυλετικές Οικογένειες, διαχωρίζοντάς τες βάσει του πιο φανερού χαρακτηριστικού τους, του χρώματος. Συνεπώς η Ευρωπιδική Φυλετική Οικογένεια, περιλαμβάνει τους ιούς του Ιάπετου(Λευκοί Ευρωπαίοι και Καυκάσιοι), τους Σημίτας(Αρμενοειδείς, Ιρανικοί) και τους Χαμίτας(Βορειοαφρικανοί, δηλαδή Σαχάριοι και Βερβερικοί).

   Είναι αστείο το γεγονός αρνήσεως της απολύτου Φυσικής Φυλετικής Ιεραρχήσεως στην Οικουμένη. Τα ηνία σε θέματα Πολιτισμού έχει κυρίως ο Μεσογειακός τύπος και γενικά οι Μεσογειακές χώρες, ακολουθούμενες από τους Ανατολικοασιάτες(Ιάπωνες, Κορεάτες, Κινέζοι), κυρίως δε τους Κινέζους Έπειτα ακολουθούν οι Ιρανικοί, οι Πέρσες με πανάρχαιο Πολιτισμό.Ύστερα έρχονται τα Βορειοδυτικοευρωπαϊκά φύλα, τα Γερμανικά, μαζί με τους...Γερμανούς της Άπω Ανατολής, τους Ιάπωνες.

   Ακολουθούν Μεσανατολίτες(Αρμενοειδείς, Ασσυριακοί, μερικοί Ιρανικοί), μαζί με τους Ινδουϊστές και ύστερα τους Βουδδιστές. Οι νεγροειδείς, οι Αυστραλοειδείς καθώς και οι Ινδιάνοι δεν έδουν να επιδείξουν τίποτε, καθώς ζούσαν στην εποχή του...Λίθου. Οι Ινδιάνοι αγνοούσαν μέχρι και τον Σίδηρο ή τον Ορείχαλκο!

   Αυτά...η Τουρκία θα ταίριαζε στο Μεσογειακό και το Ανατολίτικο(Αρμενοειδές, Ανατολίτικο δηλαδή Μεσογειακό+Αρμενοειδές) φύλο. Καθώς αποτελεί Βυζαντινογεννή πολιτισμό, ανήκει στην πρώτη κατηγορία ανάμεσα στα Μεσογειακά Έθνη.

   Delete
  7. Με τον όρο Λευκοί, εννοούνται οι υιοί του Ιάπετου, οι Ευρωπαϊκές Ράτσες.

   Delete
  8. Άσε τις τρίπλες σε εμένα. Και ο Χίτλερ είχε συγγένειες με Εβραίους. Έσφαξε όμως εκατομμύρια Εβραίους. Δεν έχει σημασία αυτό.

   Αυτό που δε καταλαβαίνεις είναι ότι κανείς δεν αρνείται την ύπαρξη φυλών. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά που οδηγεί η ιδεολογικοποίηση τέτοιων αντιλήψεων σαν τις δικές σου.

   Στην πλήρη διάσπαση της ανθρωπότητας και το μίσος και την έχθρα του ενός έναντι του άλλου. Εσύ δεν έγραψες ότι πρέπει οι λευκοί να φάνε τους μαύρους, γιατί οι μάυροι αλλιώς θα εξολοθρεύσουν τους λευκούς;

   Τέτοιοες ασυναρτησίες γράφετε οι εθνικιστές/εθνκοσοσιαλιστές/φυλετιστές ή όπως σκατα΄αυτοπροσδιορίζεστε.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. Ο όρος Εβραίος είναι Θρησκευτικός, όχι Φυλετικός! Μετά τί να πει κανείς σε εσέ???

   Delete
  11. This comment has been removed by the author.

   Delete
  12. Όσο για το μίσος και την έχθρα, η Φύσις αποτελεί μία Αιωνία Διαμάχη...τα περί φιλίας και αλληλεγγύης είναι αργιλέδες για να μαστουρώνουν αί μάζαι!

   Delete
  13. Ασυναρτησίες??? Δεν καταλαβαίνετε τί σας έρχετε γραικύλοι! Είναι 6δις. ρε οι κάφροι! Ναι οι κάφροι! Και οι τρισηλίθιοι Βόρειοι τους δίνουν συνεχώς βοήθεια! Στα ζώα! Πού θα πάνε όλοι αυτοί στο μέλλον ρε κοκορόμυαλε??? Το έχεις σκςφτεί?

   Έχεις σκεφθεί μετά τον πόλεμο το Καθηγητού ότι η Ευρώπη θα αλωθεί από υποσαχάριες ορδές???? Η Αφρική σιγά μην πληγεί πυρηνικώς. Ασήμαντη είναι όπως πάντα. Όμως αυτά τα 6δις. κάφρων θα χτυπήσουν την πόρτα, ή μάλλον θα την σπάσουν, του σπιτιού του εγγονού ή υιού σου ωρέ!!!!

   Delete
  14. 6 δις είναι ο πληθυσμός της γης. Άρα αδύνατον να είναι έξι δυσ. μόνο μία μερίδα πληθυσμού την οποία αντιπαθείς. Προφανώς και αντιπαθείς όλο τον πληθυσμό. Έτσι είναι άλλωστε ο ναζισμός και τα συμπλέγματά του.

   Που θα έρθουν αυτοί;

   Delete
  15. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν εγώ κάποιες φορές δυσανασχετώ για τους λαθρομετανάστες, δε το κάνω αυτό όπως το εννοείς εσύ, ότι θα μολυνθούμε φυλετικά και τέτοιες ανοησίες. Εγώ δυσανασχετώ, πρώτον διότι εισέρχονται σε ένα διελυμένμο κράτος το οποίο δε μπορεί καλά καλά να συντηρήσει τους ήδη υπάρχοντες ανθρώπους που κατοικούν σε αυτό, μην έχοντας καμία προοπτική και ελπίδα και δεύτερον επειδή φερνουν μαζί τους τη σατανική τους αίρεση.

   Δεν έχει σχέση δηλαδή με φυλετικές θεωρίες η δυσαρέσκειά μου αλλά με πολιτισμικές.

   Delete
  16. Κι ούτε λέω να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Να έρχονται αλλά με μέτρο. Ο Τσίπρας διέλυσε το μέτρο. Είπε ελάτε όλοι, είμαστε παράδεισος, για αυτό και αυξήθηκαν οι αριθμοί. Ο Σαμαράς το διετηρούσε το μέτρο.

   Delete
  17. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση ότι αυτό που γράφει ο κ.Κιτσίκης στο Συμπέρασμα ταιριάζει στην περίπτωσή σου

   «... Τὸ σημερινὸ ἀπόλυτο κενὸ στὴν μέση τοῦ Αἰγαίου δὲν προέρχεται μόνον ἀπὸ τὸ σάπιο κατασκεύασμα τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἑλλαδικὸ ψηφοφόρο του, τελείως ἀποχαυνωμένο ἀπὸ τὸ σήριαλ τῶν συντάξεων, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν μόνιμη ναρκωτικὴ οὐσία τῆς συνωμοσιολογίας, ἕνα πλέγμα ἀντισημιτισμοῦ, ἀντισιονισμοῦ καὶ ἀντιμασονισμοῦ, ποὺ τὸν ἐμποδίζει νὰ καταλάβῃ τὰ πλέον ἁπλὰ πράγματα».

   Συνομωσιολάγνοι είστε. Ναρκωτική ουσία πραγματικά οι θεωρίες συνομωσίας. Δε το έχεις πάρει ακόμα χαμπάρι;

   Delete
 19. Σύμφωνοι, θὰ τὸ κοιτάξω. Πρέπει ὃμως νὰ ἐπισημάνω ὄτι ὁ Φυλετισμός δὲν εἶναι ἐφεύρεση τοῦ Τσάμπερλαιν καὶ τοῦ Γκομπινῶ ἀλλά πανάρχαιος τρόπος κοινωνικῆς ὀργάνωσης καὶ συμπεριφορᾶς, ποὺ δὲν εἶναι φυσικός ἐπειδὴ εἶναι πανάρχαιος ἀλλὰ τεχνητός ἐπειδὴ εἶναι πανάρχαιος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το αντίθετο κατ'εμε Κωνσταντή! Η αποθεώσις του Φυλετισμού είναι η Αρχαία Ελλάς και η Φιλοσοφία Της! Ένα Κοσμικό κράτος δεν ακυρώνει τον Φυλετισμό. Απεναντίας, τον εντείνει προς όφελος όλων! Αν και δίχως Φυλετική Συνείδηση Αυτοσυντηρήσεως, ο Εκπολιτιστής πάντοτε μιγνίεται με τον εκπολιτισθέντα...

   Delete
  2. Καμία απολύτως σχέση οι δικιές σας ναζιστικές αντιλήψεις με την ελληνική φιλοσοφία. Μα τι άλλο θα ακούσουμε προκειμένου να δικαιώσετε τις μανίες σας;

   Delete
  3. Ένας χριστιανός (πρέπει να) έχει πάντα σαφή αντίληψη για το πνεύμα του κακού που δρα πνευματικώς μέσα στην ιστορία.

   Ο φυλετισμός και τα συναφή (ειδωλολατρία κλπ), είναι το αρχαίο κακό που θέλει να ξαναεπιβληθεί.

   Delete
  4. Καλό και Κακό...λες και είμεθα νήπια. Αμφότερες έννοιες του ιδίου πράγματος...

   Delete
  5. Ιωάννη ο Ε/Σ έχει Αρχαιοελληνικές και δευτερευόντως Ρωμαϊκές ρίζες. Δεύτερον, έχεις διαβάσει καθόλου Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία? Μάλλον όχι. Εδώ ο Καθηγητής λέγει"Είμαι Πλαωνικός, υπέρ της Δημοκρατίας των Αρίστων, της Αριστοκρατίας" και ταυτόχρονα, "Φυλετισμός δεν συνάδει με τον Ελληνισμό"...η αντίθεση είναι ολοφάνερη.

   Delete
  6. Ναι, τι δε καταλαβαίνεις; Άριστος μπορεί να είναι και ένας Αιγύπτιος λόγιος και ένας Σύριος λόγιος από άλλη φυλή. Τόσο απλά.

   Delete
  7. Αδυνατεις να κατανοησεις την ταξη μεγεθους. Σε πειραξε εαν ειναι 6 ή1,5, τι στιγμη που ολοι οι Ευρωπαιοι με το ζορι ειναι μισο δις και γηρασκουν συνεχως, ενω οι αλλοι γεννοβολουν σαν τρελοι? Το οτι και καλα πρεπει να ερχονται ολοι σε προδωσε. Αντε σε κανα πολυφυλετικο κρατος με διαρκως μεταναστευοντες πληθυσμους. Ασε την φυλετικως ομοιογενη Ελλαδα. Καλα σε ειπα γραικυλο-ποπολαρο και επιβεβαιωθηκα. Ο Καθηγητης λεγει πολλα αλλα σε ελαχιστα διδει απαντηση. Ειδικα οταν του τονιζω τα λογικα του σφαλματα και τις αντιφασεις του λεγει ο Καθηγητής: ο Ελληνισμος ειναι τα παντα και αυτοαναιρετικος. Συνεπως αντιφατικος, συνεπως υπερλογικος! Καθηγητα! Ούτε ο Θεός του Σωκράτους δεν ήταν υπερλογικός! Συνεπώς εφοσον Ελληνισμος=Θεός, τότε δεν δύναται να ειναι υπερλογικος. Συνεπώς έχετε σφαλμα, Καθηγητά, λογικό άλμα...παρακαλώ απαντήστε εμού, σε λογικά επιστημονικά πλαίσια...

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. Και να πω ότι το κόμμα που στηρίζεις τον έβριζε πρωί μεσημέρι βράδυ το Σαμαρά. Να υπενθυμίσω ότι με Σαμρά το 2014 είχαμε εισρροή 70.000 λαθρομεταναστών-προσφύγων. Το 2015 είχμαε περίπου 700.000. Δεκαπλασιασμός. Άσε δε τα ξέρεις καλά. Εσείς μάλλον και η αριστερή σας υποκρισία και προέλευση προδίδεται χωρίς να το καταλαβαίνετε καν.

   Delete
  10. Ο καθηγητής αγόρι μου είναι επιστήμων. Δεν ασχολείται με ναζιστικές κραυγές και θεωρίες συνομωσίας σαν αυτές που λες, του τύπου οι λευκοί να φάνε τους μαύρους, γιατί αλλιώς οι μαύροι θα φάνε τους λευκούς. Αυτά είναι γελοιότητες που μόνο στην ψυχοπαθογένεια του ναζισμού συναντά κανείς.

   Delete
  11. Ο κόσμος εξω γελά με την καταντια μας...χμμμ...οι μελλοθάνατοι νεκροι με 1 παιδι ανα γυναικα και καθε ειδους εκφυλισμο και ανωμαλι...αστο τζον, οι αλλαχουακμπαρηδες πιο πολυ μυαλο εχουν...

   Delete
  12. Για να καταλάβεις πόσο ψυχικά άρρωστοι είστε. Βρίζατε όληε μέρα και όλη νύχτα το Σαμαρά ο οποίος κρατούσε τα σύνορα και είχε το μέτρο στις εισροές, μόνο και μόνο για να βγει η αριστερά στην κυβέρνηση, να πλημμυρίσει η χώρα ξένους, ώστε να έχετε άλλοθι για τη ρητορική σας και να αναβάσετε τα ποσοστά σας.

   Είστε άρρωστοι, να ξέρεις. Όπως ήταν και ο Χίτλερ άλλωστε. Βαριά ψυχικά άρρωστοι.

   Delete
  13. Επιστημων ή μη, ειναι θνητος οπως ολοι μας. Συνεπως του μιλω με επιχειρηματα ως ισος προς ισο. ΚΑΙ ελπιζω να μην υπεκφυγει αυτη τη φορα, να μη με αγνοησει μαλλον...τελικα ισως και τα κανει ολα αυτα επιτηδες. Δεν ειναι μικρο να σου πει ο Δενρινός μάλιστα, οτι εισαι η 5 φαλαγγα μας. Συνεπως, με Δημοπουλο και Πλευρη στο λαβαρο, βαινουμε καλως...

   Delete
  14. Το ότι οι μαύροι θα φάνε τους λευκούς, για αυτό οι λευκοί πρέπει να φάνε όσο συντομότερα γίνεται τους μαύρους, δεν αποτελεί επιχείρημα. Έχει παρανοήσει μου φαίνεται. Αυτό αποτελεί λογική επακόλουθη συνέπεια της ψυχοπαθογένειας της οποίας είσαι ενταγμένος. Πάντως σίγουρα δεν είναι εποχείρημα.

   Delete
  15. Επίσης δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Σου εξήγησα ότι σε μια Δημοκρατία των Αρίστων ή Αριστοκρατία, μπορεί να έχει θέση και ένας Εβραίος λόγιος και ένας Αιγύπτιος λόγιος και ένας Σύριος λόγιος, εφόσον είναι άριστοι. Η αντίφαση είναι στο μυαλό σου.

   Delete
 20. Ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπιχειρηματολογία περὶ φυλετισμοῦ δὲν ἔχει νόημα καὶ δὲν βοηθᾷ στὸν πλανητικὸ ῥόλο τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐδῶ ὁ Ἰωάννης ὁ Ἔνοχος ἔχει ἀπόλυτα δίκαιο. Ἐπαναλαμβάνω: ὁ φυλετισμὸς δὲν συμφέρει τὸν ἑλληνισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν μας εξηγούσατε και πού η σύγκρουσις συμφερόντων...

   Delete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΓΑΛΕ! ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΣΕΝΑ!!!

   Delete
 22. Πάντως δεν μπορεί να είσαι έλληνας και να είσαι και μαύρος, αλβανός, εβραίος, ασιάτης κλπ. Αυτό δεν γίνεται.
  Ναι στην ουκουμενικότητα του ελληνισμού, αλλά πρώτα και πάνω απόλα ναι στην Ταυτότητα μας, στην παράδοση μας. Ο εθνικισμός, είναι σχετικός με το έθνος. Χωρίς ελληνικό έθνος και χωρίς Ταυτότητα, δεν μπορεί να υπάρξει αποδοχή των αξιών του ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα "ιμάτια μας" και μετά θα διασπείρουμε τις ιδέες και τις αξίες μας.

  ReplyDelete
 23. Οι αξίες του ελληνισμού που ευαγγελίζονται οι εκπρόσωποί του, οι ναζί εθνικιστές της χρυσής αυγής, είναι οικουμενικές, ασχέτως που αυτοί δε το γνωρίζουν. Βέβαια θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην το γνωρίζουν και ταυτόχρονα να τις πρεσβεύουν κιόλας; Αυτά τα διλήμματα είναι για δυνατούς λύτες.

  Αυτά που έδωσε ο ελληνισμός είναι οικουμενικά και δεν περιορίζονται σε έθνη και φυλές.

  ReplyDelete
 24. Σὲ σχέση μὲ τὶς ἁξίες, - δὲν μποροῦμε νὰ ταυτίσουμε εὕκολα τὰ μυστήρια τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου μὲ τὰ περιεχόμενα ἑνός σχολικοῦ πίνακα.

  ReplyDelete
 25. Λές άλλα αντί άλλων Ιωάννη. Ο Φυλετισμός είναι μία πραγματικότης όπως η Ανατολή του Ηλίου. Η Ευγονία επίσης είναι μία πολιτική ενός Εθνικού κράτους που συνάδει με τον Φυλετισμό. Ο Φυλετισμός, έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι Οικουμενικές οντότητες. Το ένα δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με το άλλο. Δεν καταλαβαίνω ως προς τί η άρνηση μίας πραγματικότητος από τον Καθηγητή, τι στιγμή που ο Ελληνισμός ως Αξία λατρεύτηκε πολύ από Φυλετικά κράτη. Πρακτικώς είς όλη την Δύση του 19ου και 20ου(πρώτου μισού) Αιώνα.

  ReplyDelete
 26. Δεν απαντώ άλλο σε ναζιστικά παραληρήματα. Πες τα μόνος σου για να αυτοεπιβεβαιώνεσαι και να ξεσκάς. Προς τπ παρών, ο θεσπέσιος κύρις καθηγητής Κιτσίκης συμφωνεί με τον ποπολάρο.

  ReplyDelete
 27. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΟΛΟ!. ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΦΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ!.

  ReplyDelete
 28. Τί πάει νὰ πεῖ ἡ ἔκφραση Ο Φυλετισμός είναι μία πραγματικότης ὄπως η Ανατολή του Ηλίου ; Τὸν ἥλιο μπορεῖς νὰ τὸν δεῖς, ἄν εἶσαι ζωντανός, καὶ ἔχεις ἔνα τοὐλάχιστον μάτι. Μήπως σημαίνει ἡ ἔκφραση αὐτή ὅτι ΔΕΝ μπορεῖς νὰ τὸν δεῖς, καὶ συνεπῶς εἶναι παραδοξολογία ; Δηλαδή - άφοῦ δὲν τὸν βλέπετε έσείς - ποὺ εἶναι τόσο ξεκάθαρος - σημαίνει ὄτι εἶστε γκαβοί. Καὶ ἐδῷ ἔρχεται τὸ πρόβλημα τοῦ ΘΕΑΤΗ. Πόσοι θεατές ὐπάρχουν ; Ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ ΜΗ φαίνεται ; Δηλώνω ἐξαρχῆς, ΟΧΙ, κατά τὴ γνώμη μου ΟΧΙ. Καὶ ὄτι αὐτή εἶναι ἡ ἄποψη, μεταξύ ἄλλων, τῶν Ἐλεατῶν φιλοσόφων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα φυσικά φίλε Κωνσταντή και ΔΕΝ υπάρχει φυσικό που να ΜΗΝ φαίνεται! Οι φυλές συνεπώς είναι μία πραγματικότητα όπως ο Ήλιος, όπως και το τί δώσαν, έλαβαν ή κατέστρεψαν στον διάβα των.

   Delete
  2. Ποῦ τὶς βλέπετε τὶς φυλές ; Βλέπετε φυλές ἀλλά βλέπετε καὶ τὸ ἀντίθετό τους. Γιατί προκρίνετε μιὰ κατηγοριοποίηση εἰς βάρος μιᾶς ἄλλης ; Μήπως κάνετε ὄπως μιὰ φίλη μου κοσμική δεσποινίς καὶ κυρία ποὺ κάνει τὸ ἑξῆς..

   Λέει - ἀπό δῶ, ὁ Κωνσταντίνος (τονίζοντας τὸ ν), ἀρχιτέκτονας... Ἀπὸ κεῖ, ἠ Δανάη, εἱκαστικός... δηλαδή λέει ὅτι αύτοί εἷναι ΗΔΗ κάτι, ὤστε ὲσείς ποὺ τὴν ὰκοῦτε νὰ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ. Φυσικά θέλετε νὰ τῆς χώσετε σφαλιάρα, ἁλλὰ θὰ γίνετε ῥεζίλι μπροστὰ στὴν καλή συντροφιά. Δὲν λέω ὄτι κάνετε αύτό, λέω πῶς μεταχειρίζεται τὶς κατηγοριοποιήσεις τὸ σύστημα ἐξουσίας. Ψευτοπλατωνίζει.

   Delete
 29. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ!,ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΙΤΗ ΙΕΡΕΩΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βλέπε λήμμα: "περιούσιοι".

   Delete
 30. Επιτρεψτε μου σαν γιατρος να σας πω πως δεν δυνατε να σωσεις ενα μελος ενος μολυσμενου οργανισμου με την αποσπαση του ακομα και κατω απο τις πλεον ασηπτες συνθηκες και ακομα και κατω απο τις καλυτερες προθεσεις. Κοβωντας το ποδι ενος τρελλου η ενος μεθυσμενου το μονο που μπορεις δε ειναι να το συντηρεις ανενεργο. Δυστυχως δεν μπορω να εννοησω την τοσο προωθημενη σκεψη σας γιατι βλεπετε εγω δεν ειμαι ουτε καθηγητης ουτε διεθνολογος πλην ομως δεν παυω παροτι απλος ανθρωπος να εχω μια καποια μορφωση αφ ενος αλλα και ενα ενστικτο αφ εταιρου. Με βαση λοιπον και μονο αυτο το ενστικτο και κατα βαθος εχοντας και τον μεχρι τωρα γραπτο σας λογο και τον προφορικο που παρακολουθω ανελλειπως σε ιδιαιτερη εκτιμηση επιτρεψτε μου να σας επισημανω την αναγκη να επισκευθειτε εναν νευρολογο γιατι απο οτι φαινεται απο αυτο σας το αρθρο, μλλον η ανοια σας εχτυπησε την πορτα. Αυτοκρατοριες ηλθαν και παρηλθαν ηκμασαν και καταποντιστηκαν, κινηματα και μοδες κουλτουρας μεσουρανησαν και κωλοσυρθηκαν αλλα ο Ελληνισμος στεκει ακλονητος με η χωρις την παρουσια των νεοελληνων, μεθυσμενων η ξεμεθυστων αποχαυνωμενων η σε εγρηγορση. Δεν εξαρταται δε απο την κυρια Σια ουτε απο την Ρεπουση ουτε απο τον Τσιπρα και τον Βαγγελα.
  Ο προπροπαππος μου Βενετσιανος εξελληνισμενος εχασε και τα 8 του καραβια αποκλειοντας ην Κρητη στην επανασταση και καταναυμαχουμενος απο τον κατα πολυ υπερτερο Αιγυπτιακο στολο πεθανε εν τελει στο ολοκαυτωμα της Κασου. Ο παππους μου για να μη χασει την Ελληνικη υπηκοοτητα παμπλουτος Κασιωτης εξ Αλεξανδρειας ων εδεχθηκε να του δημευσουν την αμυθητη περιουσια του περιουσια του στη Ροδο οι φασιστες και επεθανε απο την πεινα. Και ερχεστε εσεις να προτεινετε επαναστασεις οταν ως καθηγητης πανεπιστημιου γνωριζετε οτι και η γατα μου <>
  Εγω προτεινω να διατηρησουμε το πρακτικως αβυθιστο της νοοτροπιας μας ως εχει με η χωρις αφασια με η χωρις τσοντοκαναλλα και να περιμενουμε τους κτιζοντες παλατια στην αμμο και παρα φυσι πραττοντες να τσακιστουν οπως και αδιαλειπτως γινεται απ αρχαιοτατων χρονων.
  Ακου εκει να ανεξαρτητοποιηθει η Κρητη
  Σιγα να μην ανεξαρτητοποιηθει και η Κασος

  ReplyDelete
 31. Πανίκα, ἀπαντῶ στὴν ἐρώτησή σου, μὲ τὸ ἑπόμενο ἄρθρο μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 33. Φοβερό άρθρο με πολλές πικρές αλήθειες!

  ReplyDelete